woensdag 9 september 2015

Onduidelijk wat werkelijke kostprijs van energie is in Suriname

Inkoopbeleid EBS een warwinkel


Met tariefsverhogingen per 15 september 2015 in aantocht, is het verre van helder wat de werkelijke kostprijs is van elektrische energie in Suriname. Deze conclusie valt te trekken uit de warwinkel die inkoopbeleid wordt genoemd bij energiebedrijf NV Energiebedrijven Suriname, EBS. ‘Tussenpersonen’ verdienen miljoenen dollars, zo schrijft de Times of Suriname woensdag 9 september 2015.

Volgens de Times koopt het bedrijf indirect brandstof op. Er wordt op rekening gekocht bij een tussenhandelaar, omdat de EBS liquide problemen heeft. Het uitstel van betaling wordt duur doorberekend en dat voor brandstof die door het nationale oliebedrijf Staatsolie wordt verkocht. Staatsolie wil niet rechtstreeks leveren, omdat het te lang op het geld moet wachten. Ook de aankoop van gas is veel te duur.

Dochterbedrijf Ogane betaalt per import tweehonderd duizend dollar aan een tussenhandelaar. Per jaar wordt zeventien keer aardgas ingevoerd. Aan de andere kant is door het te goedkoop verkopen van zijn producten, EBS gedwongen ‘wurgcontracten’ te sluiten.

Ook voor technische onderdelen wordt te veel betaald aan een bepaalde leverancier. Met het stopzetten van de subsidies komt niet automatisch de echte kostprijs boven drijven.

RaVakSur krijgt niet haar zin in lang gesprek met president Bouterse: geen terugdraaiing prijsverhogingen

'Over en weer zijn voorstellen gedaan'

Partijen zwijgzaam over inhoud voorstellen, die nog op papier gezet moeten worden


Een delegatie van de vakbeweging heeft vandaag, woensdag 9 september 2015, ruim vier en een half uur gesproken met een regeringsteam onder leiding van president Desi Bouterse. Er zijn voorstellen over en weer gedaan over de verhoging van de elektriciteits- en watertarieven. De verhoging wordt niet teruggedraaid, maar er wordt naar oplossingen gezocht om de situatie draaglijk te maken voor het volk. De regering en vakbeweging praten maandag verder, aldus Starnieuws.

Woordvoerder van de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) Robby Berenstein liet na het gesprek weten, dat er over en weer voorstellen zijn gedaan en dat die nog op schrift worden gezet. De vakbeweging vindt, dat de verhogingen gefaseerd moeten plaatsvinden. Eerst werd geëist dat de maatregelen teruggedraaid moesten worden, maar dat is volgens de regering niet haalbaar. De regering werkt aan een samenhangend pakket van maatregelen. Maar, hoe dat pakket eruit gaat zien is onbekend.

Berenstein zei niet diepgaand in te kunnen gaan op de voorstellen. De vakbeweging wil dat er compenserende maatregelen getroffen worden. Hij verwacht dat er een oplossing zal komen, anders was er niet zoveel tijd gestopt in de bespreking.

Namens de regering zaten ook aan vicepresident Ashwin Adhin, de ministers Gillmore Hoefdraad (Financiën), Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen), Sieglien Burleson (Handel & Industrie) en Soewarto Moestadja (Arbeid).

De tariefsverhogingen gaan 15 september in, maar nog steeds is het onduidelijk hoe de regering denkt minder draagkrachtigen tegemoet te kunnen komen. Constant wordt gesproken over een 'sociaal vangnet', maar hoe dat 'vangnet' eruit gaat zien is onbekend. Het ziet er dan ook vooralsnog naar uit, dat groepen in de samenleving met de laagste inkomens en uitkeringen extra zwaar getroffen gaan worden door de aangekondigde maatregelen.

De Nationale Assemblee komt morgen in openbare vergadering bijeen om over de regeringsvoorstellen te debatteren met de regering.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Weduwe Rinette van Aalst-Wilson (83) overleden

Van Aalst-Wilson was echtgenote 1e dodelijke slachtoffer militaire staatsgreep 25 februari 1980

Meest genoemd als dader moord op Ignatius van Aalst zijn Bouterse en Paul Bhagwandas


Rinette van Aalst-Wilson is vandaag, woensdag 9 september 2015, op 83-jarige leeftijd overleden. Dat zegt haar jongste zoon Marcel van Aalst in de Ware Tijd Online. Zij was de weduwe van Ignatius van Aalst, luitenant eerste klas van de toenmalige Surinaamse Krijgsmacht (SKM). Hij was het eerste dodelijke slachtoffer van de militaire staatsgreep op 25 februari 1980, onder leiding van Desi Bouterse, de huidige president. 

Het heeft de weduwe altijd dwars gezeten dat ook haar man 'onschuldig slachtoffer' is geworden van de coup. 'Maar, het geval van hem is nooit als zodanig benadrukt. Door de jaren heen heeft ze zich erbij neergelegd. Ik had gehoopt dat onze moeder langer bij ons zou blijven, maar gezien de omstandigheden is het wellicht beter zo', alds haar zoon.

Weduwe Van Aalst was al ruim anderhalf jaar bedlegerig en werd gedurende een maand verpleegd in het Sint Vincentius Ziekenhuis, waar ze is overleden.

Bij het veroveren van de Memre Boekoe Kazerne kwam het tot een direct treffen tussen de coupplegers en Van Aalst die dienst had. Het is nooit duidelijk geworden wie hem dodelijk heeft getroffen. Meest genoemd worden Bouterse en Paul Bhagwandas. Van Aalst gold destijds als een vaderfiguur voor de jonge onderofficieren, onder wie Bouterse. Ook in privésfeer kwamen ze bij elkaar over de vloer op onder meer verjaardagen.

Omdat de militaire machthebbers daarna voor represailles vreesden, moest het gehele gezin Van Aalst een half jaar later gedwongen - in opdracht van legerleider Bouterse - naar Nederland vertrekken. Zoon Marcel, die als dienstplichtige in de SKM had gediend, werd twee dagen na de coup gearresteerd. Hij werd onterecht ervan verdacht op militairen te hebben geschoten.

Het was Roy Horb die zich verontschuldigde voor de dood van de luitenant. Marcel: 'Ik heb toen tegen Horb gezegd, jullie wisten dat hij een militair in hart en nieren was en dat hij zijn wapen zou trekken. Jullie hadden een andere tactiek van overmeesteren moeten toepassen.'

Man (31) liegt tegen politie over vondst vermiste Hi-Jet helikopter

Politie spreekt van kwaadaardige grap en dat beller speelt met leed familie vermiste inzittenden


Beller door politie verhoord en vervolgens weer in vrijheid gesteld


De 31-jarige Dennis B. heeft naar de Centrale Meldkamer van het Korps Politie Suriname gebeld en doorgegeven dat hij te Witagron een helikopter onbeheerd op een open veld had aangetroffen. De politie en een team van het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) begaven zich naar de opgegeven locatie, maar het bleek om een kwaadaardige grap te gaan, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, woensdag 9 september 2014.

Hiermee is de gemeenschap onnodig op kosten gejaagd en is er gespeeld met het leed en de gevoelens van familieleden die op zoek zijn naar hun geliefden, de twee inzittenden van de helikopter.

Dennis B. zou de helikopter twee maanden geleden op dezelfde plek hebben gezien. Toen dacht hij zogenaamd dat het om een defect toestel ging. De politie is sindsdien constant met de beller in contact gebleven. Hij was bereid de politie naar de plaats waar hij de helikopter had aangetroffen te brengen. Een speciale eenheid van de politie en een team van het NCCR begaven zich naar het gebied, waar zij echter niets aantroffen.

Dennis B. was ook plotseling niet meer telefonisch bereikbaar en het werd duidelijk, na alle inspanningen, dat de politie en het NCCR voor de gek werden gehouden.

De man werd gisteren aangehouden in het district Para. Na te zijn verhoord werd de verdachte heengezonden. Het opgemaakte dossier zal worden doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

De politie moet iedere melding serieus nemen. Nagegaan zal worden of de kosten die zijn gemaakt, verhaald kunnen worden op deze beller.

Diverse wegen op Curaçao hebben geen belijning op wegdek

Burgers uiten hun bezorgd- heid


Op tal van plekken op het eiland ontbreekt de belijning op het wegdek. Volgens enkele bezorgde burgers is dit onder meer het geval bij de oversteek op de Schottegatweg Noord ter hoogte van Kolegio Alejandro Paula (KAP) en op de Kaya Ma Pieternella (zie foto) in Boca Samí, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 9 september 2015.


Gewezen wordt op het feit dat kinderen dagelijks door hun ouders aan de Goisco-zijde – vanwege de mogelijkheid om kortstondig te parkeren – worden afgezet. Vervolgens zijn zij genoodzaakt om een oversteek te maken naar KAP zonder zebrapad, dat geheel van het wegdek afgesleten is. Verder is de verkeerssnelheid op deze weg doorgaans hoog en er ontbreekt bordaanduiding van overstekende kinderen. Ook werknemers en bezoekers van de groothandel spreken hierover hun zorgen uit.

De Kaya Ma Pieternella dient als hoofdweg binnen Boca Samí. Tot grote vreugde van de bewoners is dit wegdek vorig jaar geheel vernieuwd, maar na ongeveer een halfjaar is er nog steeds geen wegmarkering. Gewezen wordt op het feit, dat deze lange weg ook vele slingers en bochten kent en dat voornamelijk in de avonduren er sprake is van een onveilige situatie.

Na de tips van deze burgers zijn enkele foto’s gisteren aan de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP), voorgelegd die als volgt reageerde: 'Ik heb deze foto’s naar de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) doorgestuurd en wacht nu op terugkoppeling met betrekking tot deze specifieke situaties. In algemene zin dient wegmarkering voor de verhoging van de verkeersveiligheid. Overigens ervaar ik zelf als weggebruiker indien er ergens belijning ontbreekt, dat als een onveilige verkeerssituatie. Daar is zeker aandacht voor.'

OW voert om de twee jaar inspecties uit naar onder andere de staat van de belijning op wegen. Daarbij is gebleken dat er vaak ook sprake is van ‘naar verhouding snelle slijtage’ van deze markeringen. 'Dit mede vanwege de harde klimaatomstandigheden zoals de felle zon. Gekeken wordt nu naar een verfsoort die mogelijk geschikter is voor de lokale omstandigheden.'

Tweede Kamer heeft achterhaalde informatie over Isla-raffinaderij op Curaçao

Van Laar (PvdA): 'Welke acties heeft de regering van Curaçao inmiddels genomen?'

'Waarom grijpt Rijksministerraad niet in?'
 

Waarom kan de Rijksministerraad (RMR) wel aanwijzingen geven als het gaat om deugdelijk bestuur of financiën en niet als het gaat om de Isla-problematiek op Curaçao? Die vraag kwam aan de orde tijdens de eerste vergadering van de Tweede Kamercommissie Koninkrijksrelaties na het zomerreces vandaag, woensdag 9 september 2015, zo bericht de Amigoe.

PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar herhaalde vandaag zijn verzoek om informatie over de rol die de Rijksministerraad kan spelen inzake de Isla. 'De informatie die de Tweede Kamer over de Isla heeft, is inmiddels al weer achterhaald. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot luchtmetingen? Welke acties heeft de regering van Curaçao inmiddels genomen?’

Van Laar kreeg de steun van de commissieleden van VVD, SP en D66. 'Steun voor het verzoek. Ik had het zelf niet beter kunnen verwoorden', sprak D66-Tweede Kamerlid Wassila Hachchi.

In een toelichting op zijn verzoek, zei Van Laar na afloop van de vergadering dat het voor de Tweede Kamer nog altijd onduidelijk is, waarom de RMR niet kan ingrijpen. 'Er worden wel aanwijzingen gegeven voor financiën en voor goed bestuur. Als aangetoond kan worden dat de Curaçaose regering het probleem niet zelf oplost, dan zou de Rijksministerraad toch moeten kunnen ingrijpen.'

De PvdA’er benadrukte dat zijn fractie niet per se een voorkeur heeft voor een aanwijzing, maar wel een duidelijke uitleg eist waarom ingrijpen door de Rijksministerraad op dit punt wel of niet mogelijk is. In aanvulling hierop wil Van Laar ook een standpunt van de regering over de laatste metingen, waaronder de cijfers van de GGD Amsterdam.

De antwoorden van de regering worden net als veel andere onderwerpen meegenomen bij het algemeen overleg over de begroting voor Koninkrijksrelaties. Die begroting wordt, samen met de begrotingen voor de andere ministeries, gepresenteerd tijdens Prinsjesdag aanstaande dinsdag. Het algemeen overleg staat gepland voor de week van 5 oktober.

Mijlpaal voor Merian-goudmijnproject Surgold/Newmont


Project ontvangt na 3 dagen transport twee Finse 8,9 megawatt Wärtsilä-generatoren


Met de komst van twee 8,9 megawatt Wärtsilä-generatoren uit Finland heeft de Suriname Gold Company LLC (Surgold) vorige week een belangrijke mijlpaal voor het Merian-gudmijnproject bereikt. Het vervoer van elke eenheid van Moengohaven naar het Merianproject heeft drie dagen geduurd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 september 2015.

In de loop van september zullen nog drie generatoren in Moengo aankomen en vervoerd worden naar het projectterrein. De vijf oliegeneratoren zorgen samen voor een elektrisch vermogen van 44,5 megawatt. Hiermee kan de Merian-goudmijn, die naar verwachting eind 2016 in productie zal komen, in zijn eigen energiebehoefte voorzien.


In de week voor het transport heeft Surgold/Newmont met alle betrokken partijen aan tafel gezeten. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschappen, de districtscommissaris van Sipaliwini en vertegenwoordigers van de districtscommissaris van Marowijne, de politie van Moengo en de NV Energiebedrijven Suriname werden geïnformeerd.

Ook zijn er bekendmakingen over het transport op televisie, radio en in kranten verschenen. Via flyers en banners langs de route zijn weggebruikers erop attent gemaakt waar en wanneer ze met eventuele vertragingen te maken zouden krijgen.

Surgold is blij met de medewerking van alle partijen, waardoor de operatie veilig en efficiënt is verlopen. 'Wij waarderen de steun en medewerking die de autoriteiten en de gemeenschap hebben gegeven waardoor het transport veilig en succesvol is verlopen', zei Adriaan van Kersen, algemeen directeur van Surgold. 'De voortgang van het Merian-goudmijnproject zal bijdragen aan duurzame en verantwoorde economische en sociale ontwikkeling van het gebied.'

De complexe operatie werd uitgevoerd door Kuldipsingh in een joint-venture met Daco Heavy Lift uit Guatemala.

Suriname Gold Company LLC (Surgold) is een volle dochteronderneming van Newmont Mining Corporation en managing partner van het 'Suriname Gold Project CV'. Dit is een commanditaire vennootschap die eigenaar is van het Merian Gold Project. Surgold heeft een belang van 75% in dit partnerschap, terwijl Staatsolie Maatschappij Suriname NV, de andere commanditaire vennoot, een belang van 25% heeft.

Nieuwe biljetten van 50 Srd in omloop

Minister Hoefdraad verwijst geruchten over 'geldschepping' naar rijk der fabelenSocial media staan, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 september 2015, vol met reacties van burgers die schrijven, dat er nieuwe biljetten van 50 Surinaamse dollar in omloop zijn, waarop de handtekening van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, de toenmalige governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), staat. Burgers vragen zich af of het hier om nieuw uitgegeven biljetten gaat of biljetten die als niet wettig, dus vals, aangemerkt kunnen worden.

Hoefdraad zegt in een reactie niet op de hoogte te zijn van de druk van deze biljetten. De oud-governor van de CBvS stelt, dat alleen de CBvS in staat is hierop adequaat antwoord te geven.

De minister stelt, dat het echter een normaal proces is dat de bank oude of beschadigde biljetten uit de roulatie haalt en deze door nieuwe laat vervangen. Bij een herdruk is het gebruik dat de biljetten worden voorzien van de handtekening van de zittende bankpresident.

De CBvS is voor het laatst in 2013 uitgekomen met nieuwe Srd 5 en Srd 100 biljetten. Hoefdraad zei toen ook, dat het te maken had met vervanging. Hoefdraad zegt verder, dat hij gevallen heeft meegemaakt, waarbij vlak na het overlijden van oud CBvS governor André Telting, er nog steeds biljetten met zijn handtekening uitkwamen, omdat die nu eenmaal al waren gedrukt. Volgens hem is de kasafdeling van de Centrale Bank belast met de controle op uitgifte van nieuwe biljetten. In feite wordt dit proces volgens hem ook nooit medegedeeld aan de governor.

Al geruime tijd wordt beweerd, dat de regering stiekem een groot bedrag nieuwe biljetten in omloop heeft gebracht, met als gevolg een toenemende inflatie. Het zou om ettelijke containers nieuwe munt- en bankbiljetten gaan. Hoefdraad ontkent echter ooit aan onnodige geldschepping te hebben gedaan. Hij verwijst deze geruchten naar het rijk der fabelen. ‘Wij strooien niet met geld. Men had ook eens een fabel verteld dat de CBvS bankbiljetten van Srd 200 zou drukken. Absolute onzin. Het is allemaal gebakken lucht’, aldus de minister.

Het is het dagblad niet gelukt om een reactie te krijgen van CBvS-directeur Ingeborg Geduld-Nijman, die belast is met de waarneming van de functie van governor.

PL draagt Rinette Soentik-Sapei voor als lid Staatsraad

Ruime meerderheid structuren Pertjajah Luhur staat achter Soentik-Sapei


De Pertjajah Luhur (PL) heeft Rinette Soentik-Sapei voorgedragen als lid van de Staatsraad. Zij is door de daartoe bevoegde structuren van de partij op een transparante wijze gekozen, zegt de partij vandaag, woensdag 9 september 2015, in een verklaring.

Om tot deze post voorgedragen te mogen worden, moesten de kandidaten onder andere lid zijn van de partij en academisch onderlegd zijn. De PL zegt dat Soentik-Sapei een ruime meerderheid van de structuren achter zich heeft weten te krijgen.

Eerder heeft de VHP haar leden Ganeshkoemar Kandhai en Mahinder Rathipal voorgedragen om namens de partij zitting te nemen in de Staatsraad. De NPS heeft Hesdy Pigot voorgedragen.

Vier extra Fokker 70-toestellen voor Insel Air van KLM Cityhopper

Eerste van vier nieuwe toestellen wordt in 2016 naar Curaçao gevlogenInsel Air krijgt er nog eens vier Fokker 70-toestellen van KLM Cityhopper bij. Dat meldt Luchtvaartnieuws.nl vandaag, 9 september 2015. In het september-nummer van gedrukte versie Luchtvaartnieuws magazine zegt Chief Executive Officer Albert Kluijver van Insel Air, dat met de KLM een letter of intent is getekend voor de levering van vier extra van deze tachtigzitters. 

De Fokker 70-vloot van InselAir zal hiermee toenemen tot zeven toestellen. Eerder nam de onderneming er al drie over van KLM Cityhopper.

De eerste van de vier extra Fokker 70’s wordt in 2016 overgevlogen naar Curaçao, een jaar later volgen de overige drie toestellen.

InselAir kiest er volgens Kluijver bewust voor deze ‘mid-life vliegtuigen’ aan te schaffen en ze te gebruiken voor de tweede helft van hun levensduur. Dat is voor de maatschappij een goedkopere optie dan nieuwere vliegtuigen te kopen of te leasen.

Naast de Fokker 70’s komt ook een extra MD-80 de vloot versterken.

WK-droom Patrick Kluivert en het nationale team van Curaçao is over

El Salvador in eigen land weer te sterk: 1-0

 
De droom van Patrick Kluivert en het nationale team van Curaçao is voorbij. Het Wereldkampioenschap 2018 in Rusland is definitief uit beeld. Ondanks de 0-1 thuisnederlaag waren de voetballers vol goede moed naar het Midden-Amerikaanse land gereisd om de zaken recht te zetten. Het mocht niet zo zijn, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 9 september 2015.

Gisteravond laat Curaçaose tijd bleek El Salvador opnieuw met 1-0 te sterk. De wedstrijd werd al in de negende minuut beslist. Toen kopte Jonathan Barrios El Salvador een ronde verder:


Ondanks inspanningen van Curaçao, dat veel op de helft van El Salvador te vinden was en ook veel verschillende kansen creëerde, werd er niet meer gescoord. De druk was dan ook hoog op de Curaçaose elf. Er moesten twee doelpunten worden gemaakt na de winst van El Salvador op Curaçaose bodem.

Eloy Room, Shanon Carmelia, Daryl Lachman, Cuco Martina, Gillian Justiana, Jeremy de Nooijer, Gino van Kessel, Dutsley Mulder, Felitciano Zschusschen, Kemy Agustien en Gevaro Nepomuceno moesten het onder leiding van Patrick Kluivert in een bomvol stadion in El Salvador doen voor Curaçao, maar keer op keer wist de Salvadoraanse doelman de bal uit het net te houden.

Tien minuten voor tijd kwamen de eilanders het dichtst bij een doelpunt, maar een inzet van Gino van Kessel werd van de lijn gehaald door Alexander Larín. Daardoor eindigt de WK-kwalificatiereeks van Curaçao in de derde ronde van de CONCACAF. In de afgelopen twee rondes rekende Curaçao af met Cuba en Montserrat.

Ook voor Aruba is de WK-droom afgelopen. Alhoewel zij gisteren met 2-1 wonnen van Saint Vincent was dit een doelpunt te weinig om ze een ronde verder te brengen. De uitwedstrijd verloor Aruba met 2-0.

PVV-Tweede Kamerlid De Roon: 'Suriname behandelen als een land met schurk als staatshoofd'

'Suriname niet meer paternalistisch behandelen'

Tweede Kamer debatteert over relatie tussen Nederland en Suriname

VVD'er Ten Broeke: 'Project Hira zoveelste proces van Bouterse om nabestaanden op het verkeerde been te zetten'


Na veertig jaar onafhankelijkheid moet Suriname niet meer paternalistisch behandeld worden door Nederland als voormalige kolonisator. Met de wegens drugssmokkel veroordeelde Desi Bouterse als president, moet Suriname behandeld worden als 'een land met een schurk als staatshoofd', zei het PVV-kamerlid Raymond de Roon (zie foto top) vandaag, woensdag 9 september 2015, tijdens het debat in de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de relatie Suriname-Nederland, zo bericht de Ware Tijd Online.

Volgens De Roon heeft Suriname Bouterse tot twee keer toe gekozen als staatshoofd en moet dus zelf voor de consequenties instaan.

De PVV'er respecteert de keuze van de Suriname kiezers, maar dat betekent voor hem niet dat Nederland gelukkig hoeft te zijn met die keuze. Suriname verdient geen aparte behandeling. Het moet, aldus De Roon, 'afgelopen zijn met al die ontwikkelingshulp'.

Verschillende commissieleden, onder wie Harry van Bommel (SP), Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Michiel Servaes (PvdA), riepen op tot openbaarmaking van de archieven over de militaire periode die tot 2060 achter slot en grendel zijn gezet. De dossiers moeten wat Van Bommel betreft openbaar gemaakt worden, zodat ook aan het licht komt wat de Nederlandse betrokkenheid is geweest bij onder andere de staatsgreep van 1980 en andere ontwikkelingen zoals de binnenlandse oorlog.

'Hebben we in Nederland iets te verbergen?', wilde commissielid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) weten. Reagerend hierop stelde minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, dat er niets geheimzinnigs is aan de archieven, maar dat het de Tweede Kamer zelf is geweest die in 2011 via een wet de bedoelde dossiers heeft weggezet. 'De Nederlandse regering heeft geen geheimen', zei Koenders.

De Kamer bleek ingenomen te zijn dat Bouterse openheid wil geven over onder andere de 8 Decembermoorden in een interview met columnist Sandew Hira, maar dit project kan niet gezien worden als alternatief voor echte waarheidsvinding.

Sandew Hira, pseudoniem voor Dew Baboeram, broer van de op 8 december 1982 vermoorde advocaat John Baboeram, begon enkele weken geleden een proces dat moet resulteren in een interview met Bouterse, hoofdverdachte van de 8 Decembermoorden. Bouterse zal naar verwachting  tijdens het gesprek ingaan op zijn rol bij die misdrijven en andere gewelddadige ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode toen hij als juntaleider de dienst uitmaakte in het land.

Het VVD-commissielid Han ten Boeke stelde, dat zijn fractie de Amnestiewet die De Nationale Assemblee in april 2012 goedkeurde waardoor Bouterse gevrijwaard werd van strafvervolging nog steeds  'een verkeerde afslag'.  Het waarheidsproject van Hira, ziet Ten Broeke als een zoveelste proces van Bouterse 'om nabestaanden op het verkeerde been te zetten'.

Sjoerd Sjoerdsma (D66) juicht daarentegen het initiatief van Hira toe, maar vindt wel dat 'echte waarheidsvinding' onder ede in de rechtszaal moet plaatsvinden. Het pad van strafrechtelijk onderzoek naad de moorden van december 1982 mag van hem niet verlaten worden. Ook PvDA-vertegenwoordiger Michiel Servaes heeft niets tegen het waarheidsproject. 'Maar, dat kan nooit in de plaats komen van ordentelijke waarheidsvinding in de rechtszaal.'

EBS is met verhoogde intensiteit meterstanden aan het opnemen

'Mensen met hogere rekeningen moeten nu geen verband leggen met tariefsverhoging per 15 september'


De nieuwe tarieven voor elektriciteit en water, die door de regering zijn aangekondigd, worden geacht op 15 september te zullen ingaan. Op dit moment is de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, bezig met een verhoogde intensiteit van het opnemen van de meterstanden. Dit, om de meer accurate meterstanden van de klanten binnen te krijgen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 9 september 2014. 

Het komt volgens de PR-afdeling van de EBS vaak voor, dat de medewerkers die de meterstanden moeten opnemen, er niet aan toekomen om deze op te nemen vanwege - in de meeste gevallen - ontoegankelijkheid tot percelen.

De meterstanden worden nu dus wat strakker opgenomen. De PR-afdeling geeft hiermee dus aan, alds het dagblad, dat mensen die merken dat zij hogere rekeningen krijgen, niet een link moeten leggen met de aankondiging van de aan te passen tarieven. Zo kan het volgens de EBS voorkomen, dat mensen bij wie vaker meterstanden niet zijn opgenomen, bij de juiste meteropname blijkt dat men veel minder heeft betaald. Het omgekeerde is soms ook het geval.

De rekeningen van de EBS lopen van de 16e van de maand tot de 15e van de daarop volgende maand. De verhoogde tarieven zullen dus eind oktober worden opgemerkt, indien doorgevoerd.

JongDOE ingenomen met beleid NH-minister en partijgenoot Dodson

'Deze minister zet veel op het spel, omdat er grote belangen spelen'


Suriname is het slachtoffer geworden van een combinatie van gekelderde olie- en goudprijzen en een regering die daar niet op tijd op heeft kunnen inspelen. Decennia lange corruptie heeft eveneens bijgedragen tot de huidige situatie. Om verandering teweeg te brengen moet nu gezamenlijk bezuinigd worden.

De meningen hierover zijn heel verschillend, maar een ieder is er het over eens. dat er bezuiniging nodig is en dat corruptie aan banden gelegd moet worden. Grote sommen geld die decennia lang zijn verduisterd, hebben de ontwikkeling van het volk opgehouden en moeten terug gevorderd worden. Wie zich hieraan schuldig hebben gemaakt moeten eindelijk vervolgd worden als voorbeeld voor anderen hoe het niet moet. Anders is bezuinigen dweilen met de kraan open.

Opvallend is dat er momenteel een minister - Regilio Dodson - is die werkelijk de uitdaging om de kruistocht tegen corruptie te starten niet uit de weg wil gaan. ‘Dit is een historisch moment' zou een hele populaire man ook wel zeggen. Deze minister zet veel op het spel, omdat er grote belangen spelen.

Nog opvallender is dat er mensen zijn, die zeggen fel tegen corruptie te zijn, maar ook de persoon die corruptie probeert aan te pakken (vanuit z'n functie als minister) niet het voordeel van de twijfel geven. Corruptie viert vandaag hoogtij en we dragen samen de verantwoordelijkheid om het uit te bannen, en nog beter, te voorkomen. Niemand uitgesloten.

Om de boven aangehaalde uitdaging om te zetten in kansen is het belangrijk, dat we als Surinamers kijken naar het nationaal belang. In aanloop naar de onafhankelijkheid heerste er verdeeldheid. Grote groepen hebben Suriname zelfs verlaten. Naarmate het moment naderde zijn de leiders in staat geweest te kiezen voor het nationaal belang. En dat is precies waar het nu weer om gaat. De massa heeft toen bewezen samen te gaan voor één doel en wij geloven dat wij dat weer kunnen doen. Verschillende mensen zijn van mening dat de minister in de strijd tegen corruptie bergen werk heeft om te verzetten, omdat er veel belangenverstrengeling is. Echter zijn wij van mening, dat er genoeg rechtvaardige mensen in Suriname zijn die corruptie afwijzen en dat zij achter de minister staan in zijn strijd voor een beter Suriname.

Met de aanzet van deze minister geloven wij dat deze regering meer succes zal boeken in de strijd tegen corruptie. JongDOE ondersteunt deze actie en blijft alle gezagdragers die structureel hiermee bezig zijn, in het bijzonder onze eigen Regilio Dodson, kritisch en objectief volgen. Wij roepen allen die lang gewacht hebben op een grote verandering in Suriname op, om deze aanpak te ondersteunen! Kon makandra kon meki wi kraka a kenki!

JongDOE

Brunswijk haalt twee trainers uit Brazilië voor Inter Moengo Tapoe en SV Notch

Brazilianen krijgen een eenjarig contract inclusief huisvesting


Clubpresident van regerend voetbalkampioen Inter Moengo Tapoe, Ronnie Brunswijk (ABOP-voorzitter en -Assembleelid), heeft twee Braziliaanse trainers naar Suriname gehaald. Zij zullen de topsectieclubs uit Marowijne, Inter Moengo Tapoe en SV Notch, trainen. Brunswijk is eigenaar van beide topclubs. Dit meldt Starnieuws vandaag, 9 september 2015.

De trainers Ronaldo Abranches en Joao Duarte van respectievelijk Inter Moengo Tapoe en Notch zijn inmiddels gearriveerd. Duarte was vorig jaar al eens in Suriname en heeft Notch geholpen om het semikampioenschap te behalen. Deze ploeg uit Moengo was in de tweede ronde van het afgelopen seizoen ongeslagen.

De trainers, die een rijke staat van dienst hebben en afkomstig zijn uit de Braziliaanse deelstaat Para, krijgen eenjarig contract in Suriname. Hierin is ook opgenomen huisvesting.

De twee topclubs, die kampioen en semikampioen zijn, gaan het komende seizoen voor behoud van hun posities, aldus Brunswijk. Voorts heeft het aantrekken van deze twee toptrainers ook te maken met het streven van de clubs om door te breken naar de CONCACAF Champions Leaque (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football) komend jaar. Inter Moengo Tapoe, dat al drie jaren kampioen van Suriname is, stuit steeds in CFU-verband (Caribbean Football Union) in de eerste ronde.

Momenteel is de transferperiode van de Surinaamse Voetbal Bond open. Deze loopt tot 18 september. Volgens het secretariaat van de SVB zijn er nog geen noemenswaardige verschuivingen van spelers geregistreerd. De ervaring leert dat pas in de laatste week van de transferperiode dit duidelijk zal zijn. Volgens informatie maken naast de kampioen en semikampioen ploegen als Robinhood, Transvaal en Leo Victor zich op voor een sterk competitiejaar.

(Foto-onderschrift: Inter Moengo Tapoe international Jurmen Vallei met de trainers Ronaldo Abranches en Joao Duarte van respectievelijk Inter Moeng Tapoe en SV Notch)

Twee inwoonsters inheems dorp Pelulu Tepu naar India om training te krijgen in opzetten zonne-energiesystemen

Bewoners Pelulu Tepu leven al ruim 15 jaar zonder elektriciteit

Nantawi (rechts) en Apraka (Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)
Anna Nantawi (51) en 44-jarige Ketura Aparaka vertrekken 11 september


Inwoners van het aan de Tapanhonirivier gelegen inheemse dorp Pelulu Tepu ofwel Tepu leven al ruim vijftien jaar zonder energie. De lichtmotor is buiten gebruik door problemen met de aanvoer van brandstof. De 51-jarige Ana Nantawi en de 44-jarige Ketura Aparaka willen de situatie veranderen. Zij vertrekken vrijdag naar India om tot maart 2016 getraind te worden in het opzetten en onderhouden van zonne-energiesystemen. Dat bericht vandaag, woensdag 9 september 2015, de Ware Tijd.

Deze pilot wordt georganiseerd door het Amazone Conservation Team Suriname in samenwerking met het Barefoot College in het Indiase Kishangarh, in de staat Rajasthan.

Nantawi zegt enthousiast en tegelijkertijd zenuwachtig te zijn. Door de taalbarrière zal de kennisoverdracht middels kleuren, nummers en lichaamstaal geschieden. Toch gaan de vrouwen deze nieuwe uitdaging niet uit de weg.

'We zijn niet goed in overzeese talen, maar wij gaan ervoor. Wij willen het doen om duurzame ontwikkeling te brengen in onze gemeenschap', zegt Aparaka. Ook Nantawi schijnt volledig gemotiveerd te zijn. 'Ik kan niet eens goed Sranantongo praten, maar ik wil ontwikkeling. Wij willen niet achterblijven.'

Onderdeel van de pilot is dat Tepu ook zonnepanelen krijgt. 'Als de apparatuur defect raakt zullen wij in staat zijn die zelf in het dorp te repareren.' Er is voor vrouwen gekozen, omdat die de stof het beste kunnen overbrengen aan anderen. Bij mannen is de kans groot dat die de goudvelden intrekken. Vrouwen blijven eerder in het dorp, waardoor zij de opgedane kennis kunnen overdragen. De twee cursisten zeggen dat er binnen het dorp verzet kwam toen bekend werd dat twee vrouwen zijn geselecteerd. 'Toen hen werd uitgelegd waarom, hebben zij zich erbij neergelegd', zegt Nantawi.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Bureau Onderwijs Binnenland gaat op in Bureau Basis Onderwijs bij MinOWC

Bureau Onderwijs Binnenland houdt op te bestaan


Hoofd BOB Bert Eersteling in januari met pensioen


Het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) binnen het ministerie van Onderwijs, Welzijn en Cultuur (MinOWC) zal in een nieuw jasje worden gestoken. Het zal niet langer een zelfstandig opererend bureau zijn, maar deel worden van het Bureau Basis Onderwijs dat voorheen bekendstond als Bureau Lager Onderwijs (BLO). Ondanks deze wijziging zullen de ontwikkelingsgerichte taken van BOB gewoon doorgaan, aldus bericht de Ware Tijd woensdag 9 september 2015.

Het hoofd van BOB, Bert Eersteling, gaat in januari met pensioen. Al een jaar geleden heeft hij een opvolger voorgedragen, maar wie dat is vermeldt de Ware Tijd niet.

Het BLO is opgehouden te bestaan. In plaats daarvan zijn het Bureau Voortgezet Onderwijs en Bureau Basis Onderwijs opgezet. Deze twee bureaus moeten zich bezighouden met respectievelijk voj- en basisonderwijs.

Er is volgens Eersteling gewerkt aan beleidsvoorbereiding en aan de deconcentratie van het onderwijs 'Deze visie zal niet veranderen. Vooral als ik de rol zal vervullen waarover ik een afspraak heb met de leiding.'

Hij zegt dat de successen de afgelopen periode niet uit zijn gebleven. Zo is het aantal geslaagden in het achterland opgelopen van honderd naar dicht tegen de vierhonderd. Het percentage bevoegde leerkrachten ligt nu tussen de 80 en 90 procent.

Minister Van Dijk-Silos: 'SASur moet zich aan de wet houden'

'SASur is een stichting en heeft daarom geen bestaansrecht'


'Het feit dat de Stichting Auteursrechten Suriname (SASur) nog steeds mediabedrijven tot haar prooi maakt, moet voor een keer opgelost worden. De wet geldt voor een ieder. Dus ook voor SASur. SASur moet zich aan de wet houden.' Dit zegt minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie & Politie vandaag, woensdag 9 september 2015, in het Dagblad Suriname. 

Wat mediabedrijven en showorganisatoren niet snappen, is hoe SASur toch gelden kan innen, terwijl er wijzigingen waren in de initiatiefwet. Op 13 maart werd de initiatiefwet, waarin de wijzigingen van de Wet Auteursrecht van 1913 waren aangebracht, aangenomen. Binnen drie maanden moesten verenigingen zich aandienen om op te treden als bemiddelingsbureau. De stichtingsvorm werd bij wet opgeheven. SASur mag niet meer optreden als bemiddelingsbureau voor muziekauteursrechten.

De bewindsvrouw zegt, dat de wet duidelijk stelt dat de rechtspersoon van de auteursrechtenwaakhond een vereniging moet zijn. Het probleem dat volgens haar komt kijken, is dat SASur een stichting is. Op basis hiervan vervallen alle rechten van SASur en heeft zij volgens de minister geen bestaansrecht. Van Dijk-Silos benadrukt, dat het SASur echter vrijstaat om vorderingen bij de rechter in te dienen. 'Het issue is wat de rechter ermee zal doen', stelt de bewindsvrouw.

Volgens SASur vertegenwoordigt haar organisatie zowel Surinaamse als buitenlandse toonkunstenaars. Prim Ramlal, voorzitter van de stichting, vindt dat over het algemeen de wet een ieder verbiedt om illegaal muziek te gebruiken. Volgens Ramlal zou iedereen zo'n bureau kunnen opzetten, maar blijft er maar één wereldrepertoire dat gebruikt mag worden. De internationale regelgeving heeft volgens hem ook haar voorschriften daarvoor.

Volgens de SASur-voorzitter is het niet zo dat SASur mediabedrijven op de vingers tikt. Het is volgens hem bij wet geregeld dat je zonder toestemming geen muziek mag gebruiken. Hoewel de beschikking van SASur formeel in 2013 is ingetrokken, zegt Ramlal dat de werkzaamheden van de auteursrechtenwaakhond niet staan en vallen met de beschikking van de minister. 'Dit is keer op keer ook duidelijk gemaakt, want niet de minister bepaalt wat een particulier wel of niet mag doen.'

De SASur-voorzitter vindt, dat de minister een beschikking heeft gegeven om licentieovereenkomsten met mediabedrijven te sluiten. Nu vindt de minister het niet meer nodig dat SASur dat doet, waardoor zijn toestemming is ingetrokken. Deze intrekking geeft de muziekgebruiker geen vrijbrief om alles te doen en te laten als het om muziek gaat. Willen de muziekgebruikers overgaan tot legaal muziekgebruik, dan moeten deze mensen toestemming hebben van of de auteur of van SASur. 'De wet staat boven alles en die verbiedt een ieder om illegaal muziek te gebruiken', aldus Ramlal. Overigens heeft geen van hen nog ooit een cent uitgekeerd gekregen van SASur. SASur gaat er nu vanuit, dat er geen toestemming nodig is van de staat om artiesten te vertegenwoordigen en geld te innen.

Het feit dat SASur steeds aangeeft beschermer te zijn van een internationaal repertoire en hierbij verplichtingen heeft jegens de organisaties CISAC, IPRS en Buma-Stemra, slaat volgens de minister op niets. Ook vindt de auteursrechtenwaakhond dat burgers uit staten die partij zijn bij de Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, gelijke bescherming genieten als die welke ingezetenen van Suriname onder de Wet Auteursrecht 1913 genieten. Evenzo is volgens de organisatie zulks geldig voor burgers van landen die middels de Wereld Handels Organisatie aangesloten zijn bij het Trips-verdrag (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Hoewel de minister de vorderingen van SASur niet onder ogen heeft gehad om zodoende een goede analyse te kunnen maken, vindt zij wel dat SASur haar stellingen in het verleden nooit hard heeft kunnen maken. Zij benadrukt dat zij haar gedachte nog niet over deze kwestie heeft laten gaan. 'Ik vind wel dat de wet door een ieder nageleefd moet worden.'

Prijsverhogingen en andere maatregelen regering worden waarschijnlijk niet ingetrokken

President Bouterse: 'De volkspresident neemt geen maatregelen die het volk zullen treffen'....

Assemblee vergadert 10 september over maatregelen


Het ziet er, volgens Starnieuws vandaag, woensdag 9 september 2015, niet naar uit dat president Desi Bouterse de aangekondigde verhogingen door de Raad van Ministers (RvM) zal terugdraaien. Dit is niet mogelijk, omdat de inkomsten nodig zijn om te kunnen voldoen aan de verplichtingen. De Staat heeft te weinig geld om de huishouding te kunnen draaien. De inkomsten uit de olie- en goudsector zijn drastisch afgenomen. De regering zal een samenhangend pakket aan maatregelen presenteren, zoals gevraagd wordt door onder andere de vakbeweging en het bedrijfsleven.

De vakbeweging en het bedrijfsleven hebben verklaard, dat ze niet tegen verhoging zijn van elektriciteits- en watertarieven, maar wel tegen de wijze waarop deze wordt ingevoerd. En kritiek op de regering is ook, dat te weinig wordt gedaan aan bezuinigingen. Het bedrijfsleven vindt dat de samenleving het gelag moet betalen van het beleid dat gevoerd is in de vorige regeerperiode.

De regering zal in het ambtenarenapparaat en in parastatale bedrijven bezuinigingsmaatregelen doorvoeren.

President Bouterse heeft het volk gevraagd om vertrouwen te hebben in de regering. Hij haalde aan dat 'de volkspresident geen maatregelen gaat nemen die het volk zullen treffen'. Volgens het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen diverse goederen meteen in prijs de lucht in gaan als de verhogingen worden doorgevoerd. Zo zal de broodprijs onherroepelijk omhoog gaan - schrijft Starnieuws althans -, alhoewel producenten Fernandes Bakkerij en Hollandia onlangs verklaarden dat vooralsnog niet van plan te zijn.

De Nationale Assemblee komt morgen in openbare vergadering bijeen om uitleg te vragen aan de regering over de genomen maatregelen. De oppositie en coalitie hadden om een spoedvergadering gevraagd. De recesperiode wordt onderbroken voor deze vergadering.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Rechtszaak op Curaçao tegen oud-premier Schotte uitgesteld

OM wil nog drie buitenlandse getuigen horenDe rechtszaak tegen ex-premier Gerrit Schotte op Curaçao wegens verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte is uitgesteld. Dat heeft de rechtbank in Willemstad vandaag, woensdag 9 september 2015, bepaald. Dat bericht de Telegraaf.
 
Voor de inhoudelijke behandeling van de zaak kan beginnen, moeten eerst nog drie buitenlandse getuigen worden gehoord, aldus Officier van Justitie Philomijn van Logten. De drie getuigen komen uit Italië en Groot-Brittannië.

Francesco Corallo zal niet opdraven als getuige in de voor Curaçao zeer geruchtmakende rechtszaak. De verdediging van Schotte had aangegeven ook Corallo te willen horen. Maar de casinokoning uit Sint Maarten heeft aangegeven zich te beroepen op zijn zwijgrecht, zo gaf de rechter aan.

Kern van de zaak is een bedrag van tweehonderdduizend dollar dat het bedrijf Betplus van Corallo in 2010 en 2012 overmaakte naar de vriendin van Schotte. Dat geld is nooit aangegeven bij de fiscus. Het Openbaar Ministerie (OM) wil hard maken dat sprake is geweest van witwassen.

De rechter heeft de nieuwe zittingsdatum voorlopig op begin november bepaald.

Bewoners Lebi Doti spreken minister Dodson over goudactiviteiten rond gebied

Dodson: 'Ook lokale goudzoekers brengen schade toe aan milieu met hun activiteiten'

Bewindsman wil weten wie geld hebben ontvangen van scalian-eigenaren


Het verwijderen van de skalians, gelijke kansen bij het winnen van goud, elektriciteit, gezond drinkwater voor de dorpen aan het stuwmeer en grotere bijdragen aan de kas van Brokopondo door bedrijven die in het district opereren. Huiswerk van de bewoners van Lebi Doti, gelegen aan het stuwmeer, voor de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson. De bewoners gaan ook de hand in eigen boezem te steken om de wantoestanden tot het verleden te laten behoren, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 9 september 2015.

De bewoners hebben flink gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de minister van gedachten te wisselen tijdens een zogenoemde krutu (dorpsvergadering) gisteravond te Lebi Doti. Sommige bewoners hadden, aldus Starnieuws, moeite met het bedwingen van hun woede over de goudsituatie. Al gauw bleek dat de dorpelingen met meer problemen zaten.

Dodson heeft met de bewoners vergaderd over het oplossen van de problemen die het winnen van goud in hun woongebied veroorzaakt. De minister is bezig met ordening van de goudsector op het stuwmeer. Vorige week heeft Dodson de eigenaren van de scalians gesommeerd te stoppen met het dreggen. 'Het blijft niet daarbij. We willen ordening in het gehele gebied. Dit is een actie die wij niet alleen zullen uitvoeren. Ik ben hier om de mensen aan te horen. Dit dorp is een accumulatie van al de dorpen die last hebben van de goudzoekers bij en op het meer.'

De minister garandeerde de bewoners, dat de problemen opgelost zullen worden. De dorpelingen gaven aan bereid te zijn alle steun te verlenen en zaken anders aan te pakken met de minister.

Dodson merkte op dat 'ef we taki fu a dies, unu mus taki fu a trawan tu'. Hij haalde aan dat de lokale goudzoekers ook het milieu schaden met hun activiteiten en zei, dat bewoners zelf deel zijn van het probleem en zodoende de ongezonde situaties in stand houden. 'Ik wil ook weten wie die mensen zijn die geld ontvangen van de scalians. Ik vraag dit, omdat de mensen op de scalians mij hebben gevraagd wat er met de gelden gaat gebeuren die ze aan de dorpen hebben afdragen.' Met applaus en gejoel - zo schrijft Starnieuws - werd de stap van de minister door de dorpelingen verwelkomd.

Luitenant-kolonel Mitchell Labadie wordt Chef Staf op het Kabinet van de President

Chef Staf is per 1 januari 2016 nieuwe functie binnen Kabinet van de President

 
Luitenant-kolonel Mitchell Labadie (39) wordt per 1 januari 2016 aangesteld in de nieuwe functie van Chef Staf op het Kabinet van de President. Deze functie wordt voorbereid door Peggy Bouterse-Bilkerdijk, dochter van president Desi Bouterse. Zij is, zo werd vanochtend, woensdag 9 september 2015, bekendgemaakt door het kabinet, benoemd tot adviseur op het Kabinet en zal ook de functie van Chef Staf tijdelijk waarnemen.

In een persbericht van de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, wordt vandaag aangekondigd dat kandidaten in de komende maanden voor diverse posities worden klaargestoomd. Dit in navolging van verjonging in De Nationale Assemblee en de regering, waarin de jongste ministers ooit, zijn opgenomen. Zij zullen begin 2016 de functies fulltime kunnen overnemen. In de tussentijd zullen diverse adviseurs aanblijven om de nieuwe generatie bij te staan, zolang dat noodzakelijk is, wordt meegedeeld.

Bij de werving van kandidaten is er naast persoonlijke eigenschappen sterk gelet op de aangescherpte vereiste kwalificaties voor de functies. Een deel van de nieuwe medewerkers bevindt zich nog in het buitenland, alwaar zij internationale ervaring opdoen op hun vakgebied.

Labadie heeft de afgelopen jaren namens Suriname gediend in de Defensie Raad van UNASUR, met als standplaats Argentinië. In het persbericht staat ook geschreven, dat hij medeverantwoordelijk was voor het succesvolle voorzitterschap van deze Raad door Suriname, in de persoon van president Bouterse, tijdens 2013-2014. Labadie heeft zijn officiersopleiding doorlopen in Venezuela, en daarna een Masters diploma in Public Administration behaald aan het Lim A Po Instituut in Paramaribo.

Hij heeft gediend in diverse functies binnen het Nationaal Leger en was tussen 2011-2013 hoofd Planning en Onderzoek op Defensie. Daarna heeft hij Suriname bij UNASUR vertegenwoordigd voor defensie aangelegenheden.

'Zijn organisatievermogen, diplomatiek inzicht en regionale oriëntatie (met name Zuid-Amerika) hebben ertoe bijgedragen dat hij in aanmerking komt voor deze nieuwe functie op het kabinet', aldus het kabinet. Hij neemt per 2016 de dagelijkse leiding van het Kabinet van de President op zich.

Dochter president Bouterse benoemd tot adviseur reorganisatie Kabinet van de President

Peggy Bouterse-Bilkerdijk was 'powerlady' binnen de business clubs van Zuid-Nederland


De dochter van president Desi Bouterse, Peggy Bouterse-Bilkerdijk (45), is benoemd tot adviseur, belast met de reorganisatie van het Kabinet van de President. Zij gaat de functie van Chef Staf voorbereiden en tijdelijk waarnemen.

In een persbericht dat vanochtend, woensdag 9 september 2015, is uitgebracht door het Kabinet van de President, laat de perschef van het kabinet, Clifton Limburg, weten dat er meer verjongingen zullen komen. Ook bij andere afdelingen zal gewerkt worden met hoog opgeleide, jonge professionals. Zij zullen de kans krijgen om zich op het hoogste niveau te bewijzen. Er vinden gesprekken plaats om deze functies in te vullen.

'Met deze gefaseerde verjonging van kader speelt de president binnen zijn eigen gelederen in op zijn uiteengezette visie dat jongeren kansen geboden moeten worden om zich te ontwikkelen.'

Bouterse-Bilkerdijk heeft naast een studie internationale relaties aan de universiteit van Brazilië en diplomatieke ervaring op de ambassade in Brussel, ook ruim veertien jaar ervaring opgedaan als senior manager bij grote Nederlandse concerns zoals Ahold en Makro.

'Haar specialiteiten op het gebied van verandermanagement en marktgerichte concepten leverden haar het predicaat powerlady op binnen de business clubs van Zuid-Nederland. Dezelfde capaciteiten zullen nu in Suriname worden ingezet om vorm te geven aan het reorganiseren van het Kabinet en het verdiepen van Surinames internationale relaties.'

Verder vermeldt het persbericht, dat het Kabinet van de President ter bevordering van de efficiëntie, net als de ministeries, over zal gaan op een geautomatiseerd systeem, waarbij procedures gedigitaliseerd worden en zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Dit is de eerste fase van e-government die stapsgewijs zal worden uitgebreid en ingevoerd in de komende vijf regeringsjaren.

Rechtszaak tegen oud-premier Schotte van Curaçao gestart

Schotte verdachte van witwassenHet Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao bekijkt of de lootjesverkoop door oud-premier Gerrit Schotte voor zijn partij MFK door de beugel kan. Het onderzoek speelt onafhankelijk van de rechtszaak tegen de ex-premier wegens witwassen die vandaag, woensdag 9 september 2015, in Willemstad begint, zo schrijft journalist Edwin Timmer in de Telegraaf.

Burger Arthur Donkers deed vorig jaar aangifte tegen de lotenverkoop, omdat Movementu Futuro Korsou geen vergunning voor het publieke kansspel zou hebben. 'Er staat geen goedkeurende stempel op de lootjes, die ik op elke andere loterij op Curaçao wel aantref. Hier klopt iets niet', aldus de eilandbewoner.

Het Openbaar Ministerie bevestigt desgevraagd, dat deze wijze van fondsenwerving door de grootste oppositiepartij van Curaçao nu onder de loep wordt genomen. 'Wij zijn ermee bezig’, stelt een woordvoerder. 'Of er daadwerkelijk regels worden overtreden, kan ik nog niet zeggen.’

De speurtocht is een extra tegenvaller voor Schotte die vandaag ook al voor de rechter verschijnt wegens het vermoeden van witwassen. De ex-premier zou in 2010 en 2012 ruim tweehonderdduizend dollar op de rekening van zijn vriendin hebben laten storten. Dat was afkomstig van casinobedrijf Betplus op Sint Maarten. Volgens Justitie is daarbij valsheid in geschrifte en witwassen gepleegd.
Ook de loterij van de MFK kan een vorm van witwassen zijn, zegt eilandbewoner Ruben Suriel.
'Wie zegt hoeveel lootjes daadwerkelijk worden verkocht? Klopt het allemaal wel achter de schermen?’, aldus de voormalige actievoerder tegen de regering Schotte. Suriel juicht een OM-onderzoek toe.

De MFK organiseerde de afgelopen jaren steevast de uitbundigste verkiezingscampagnes van Curaçao, wat duidde op gulle financiers. Enkele keren per jaar verloot de MFK nu meerdere auto’s. Lootjes kosten slechts vijf Antilliaanse guldens (tweeëneenhalve euro) per stuk. Ook donderdag valt weer een gloednieuwe SUV te winnen, zo schreeuwt een banner op de facebookpagina van Schotte.De MFK-leider zelf ontkent dat er iets mis is aan de fondswerving. 'Ik sta niet boven de wet’, reageert hij op de vraag of de MFK over de juiste toestemming beschikt. Op het eiland gaan geruchten dat de rechtszaak van vandaag eerst wordt uitgesteld. De verdediging van Schotte zou de eigenaar van casinobedrijf Betplus, Francesco Corallo, niet als getuige hebben kunnen horen. De rechter beslist daarover tijdens de zitting.