zaterdag 12 september 2015

Delen skelet gevonden in goudzoekersenclave Villa Brazil achter Lelygebergte

Beenderen tijdens opgravingswerk- zaamheden gevonden


Tijdens opgravingswerkzaamheden in het goudzoekersdorp Villa Brazil achter het Lelygebergte, in het district Sipaliwini, zijn beenderen gevonden waarvan wordt vermoed dat het gaat om menselijke resten. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname zaterdagavond 12 september 2015.

De Centrale Meldkamer van de politie kreeg gisteren de melding binnen. Een team bestaande uit leden van de Forensische Opsporing, het uitvaartbedrijf Poesa en diverse politie eenheden zijn naar de plaats, die door de beller was aangegeven, gegaan.

De politie trof inderdaad delen van een skelet aan die zij in beslag heeft genomen. Onderzoek zal moeten uitwijzen of het inderdaad gaat om menselijke resten.

Regering Curaçao verwacht in 2016 half procent economische groei

Forse daling olieprijzen dit jaar positief voor economie op eiland

Het ministerie van Financiën

Consumptie van huishoudens zal groeien


De regering van Curaçao verwacht in 2016 een economische groei van een half procent. Dat blijkt uit de Nota van Financiën op basis van de begroting van 2016 die onlangs naar de Staten is gestuurd, zo bericht de Amigoe zaterdag 12 september 2015.
 
De forse daling van de olieprijzen in 2015 was per saldo positief voor de Curaçaose economie. Naar verwachting zal de consumptie van huishoudens groeien. Dit heeft te maken met de lagere inflatie als gevolg van dalende olieprijzen, en de toename van de koopkracht. Het effect hiervan op de economische groei zal vanwege de hoge importquote waarschijnlijk beperkt blijven.

Naar verwachting zullen in 2016 de werkelijke bouwwerkzaamheden van Hospital Nobo Otrobanda beginnen. Doel is dat deze bouwwerkzaamheden door de bouwer van het ziekenhuis samen met lokale partners zullen worden uitgevoerd, waardoor de lokale economie een impuls krijgt. 'Echter, de overheid en de publieke middelen kunnen niet de enige bron zijn van economische groei. Parallel aan dit beleid zijn stimuleringsmaatregelen in gang gezet om de economie en daarmee de sociale problematiek op te vangen', aldus minister van Financiën José Jardim.

Ook de particuliere sector moet de mogelijkheid krijgen en nemen om zich verder te ontwikkelen. Partiuliere investeringen in de Curaçaose economie die bijdragen aan de economische groei betreffen onder andere de bouw van Courtyard Marriott en de investeringen die in het Rif-hotel moeten plaatsvinden.

Uitgaande van het bovenstaande wordt een groei verwacht van 0,5 procent in 2016. Voor dat jaar is ook de verwachting dat de inflatie zich stabiliseert op het niveau van 2014, namelijk 1,5 procent. Hiermee heeft de economie zich beter ontwikkeld dan aanvankelijk verwacht. 'Dit betekent niet dat het werk gedaan is. Er moet nog een stap gezet worden om de economie op een hoger structureel groeipad te krijgen', aldus Jardim in de Nota van Financiën.

Verschillende belastingmiddelen dragen bij aan de afname en dan weer toename (schommelingen) van het totaal van de belastingopbrengsten over de periode van 2016 tot 2019. Het aandeel van de directe belastingen in de periode 2016 – 2019 neemt toe met circa 3,1 miljoen gulden, terwijl de indirecte belastingen over deze periode toenemen met ongeveer 89,2 miljoen gulden.
De begrote opbrengsten van de directe belastingen stijgen met 13,1 miljoen gulden in de periode 2016 – 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de opbrengsten van de loon- en inkomstenbelasting.

Eigenaar charterboten op Curaçao gaat aangifte doen tegen Kustwacht wegens machtsmisbruik personeel

Ondernemer wil oplossing voor gedrag kustwachters in het algemeenDe eigenaar van de charterboten ‘The Party Warriors’ en ‘The Party Hookers’ is van plan maandagochtend aangifte te gaan doen bij het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao tegen het optreden van kustwachters tijdens controles op zee. De ondernemer vreest dat dit geval anders in de doofpot gestopt wordt, zo bericht de Amigoe vandaag, zaterdag 12 september 2015.
 
Die beslissing is genomen nadat de Kustwacht aan deze krant bekendmaakte, tijdens een tweede gesprek met de ondernemer, een middenweg te willen vinden. De booteigenaar vindt dat niet kunnen, zeker niet aangezien een onderzoek hiernaar nog loopt. 'Ik heb de getuigenverklaringen in mijn bezit van zowel de kapitein als de toeristen die het slechte optreden van de Kustwacht hebben meegemaakt. Dat de Kustwacht nu zegt dat mijn verhaal niet helemaal met de waarheid strookt, is reden te over om te denken dat zij zelf geen degelijk onderzoek zullen doen hiernaar.'

Tevens benadrukt de ondernemer, dat er een oplossing moet komen, niet alleen voor deze zaak, maar voor de manier van optreden van de kustwachters in het algemeen, ten gunste van hun zaak en van de economie van het land. Hij haalde eerder een onderzoek van deze sector aan waaruit is gebleken dat commerciële boten zeker 30 procent van de toeristen die op Curaçao vakantie komen vieren als klant hebben.

De eigenaar kreeg midden augustus ter hoogte van Klein Curaçao en in het bijzijn van toeristen te kampen met ‘een zeer slecht optreden’ van de Kustwacht, iets wat volgens hem zelfs als machtsmisbruik bestempeld kan worden. Bij het incident werden twee mobiele telefoons (van de ondernemer en van de kapitein) door één van de patrouillerende kustwachters vernield. Daarbij werd de eigenaar in het bijzijn van de toeristen meerdere malen geduwd en ook ‘bedreigd’ met een knuppel. Dit, nadat vrijwel direct tijdens de routinecontrole was gebleken dat alle vereiste documenten van de boot in orde waren, aldus de ondernemer.

De Kustwacht heeft zich tijdens een eerder gesprek met de ondernemer, waarbij het nieuwe hoofd van het Steunpunt Curaçao, Vernon Augusta, aanwezig was, verontschuldigd. De booteigenaar wil het hier echter niet bij laten en benadrukt dat er een oplossing moet komen. De Kustwacht heeft na dit gesprek wederom contact opgenomen met hem voor een tweede gesprek, maar daar ziet de ondernemer dus van af.

Hij zal maandag een klacht deponeren bij het OM, ook om druk uit te oefenen en zo te voorkomen dat zijn zaak in de doofpot wordt gestopt.

Peuter van een jaar en acht maanden oud verdronken te Dawme, district Brokopondo

Moeder was vier kinderen aan baden in rivier toen peuter in water sprong


De één jaar en acht maanden oude Nartus Sisa is gisteren verdronken te Dawme in het district Brokopondo, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vanmiddag, zaterdag 12 september 2015. 

De moeder van het slachtoffertje, Yvonne S., was naar de rivier gegaan met haar vier kinderen om hen te baden. Terwijl ze bezig was met één van de kinderen, sprong de kleine Nartus in het water. Yvonne ging haar kindje, dat door het water werd meegesleurd, achterna, maar kwam zelf in nood. Een dorpeling die het zag gebeuren snelde ernaartoe om de moeder te hulp te schieten. Nartus was inmiddels verdwenen. Er werd meteen een zoektocht gestart, maar Nartus werd niet gevonden.

Het meisje werd vandaag uit het water opgevist. Een arts, die ter plekke is geweest, constateerde dood door verdrinking.

Nadat de gewestelijke politiecommandant van Brokopondo, inspecteur Stanley Changoer, met een lid van het Openbaar Ministerie in contact was getreden, werd het meisje afgestaan aan de nabestaanden.

Pleidooi voor gezamenlijke spelling Papiaments tijdens symposium stichting Splika in Den Haag

Op Curaçao, Aruba en Bonaire nauwelijks samenwerking op gebied van Papiaments

'Arubanen identificeren zichzelf en het Papiaments met indianen en met Venezuela'


'Vertalingen kosten enorm veel geld. Bovendien hadden de weinige taaldeskundigen prachtige nieuwe dingen kunnen maken, terwijl ze nu vooral bezig zijn met vertalen.' Ruben Severina, directeur van de stichting Splika - Stimulá (het stimuleren van) Papiamentu (het Papiaments), Literatura (van de literatuur) i Informashon (en de informatie) riba Kultura (over de cultuur) di Antianan abou (van de Antilliaanse Benedenwinden) - , pleitte gisteren hartstochtelijk voor een akkoord over de spellingswijze van het Papiamentu dat op Curaçao en Bonaire wordt gebruikt en het Papiamento van Aruba.

Met een symposium over de spelling vierde Splika gisteren zijn 25-jarig bestaan in het Haags Historisch Museum, zo bericht Amigoe vandaag, zaterdag 12 september 2015.

De Limburgse streektaalfunctionaris Ton van de Wijngaarde legde uit hoe de bereidwilligheid tot samenwerking voor een veel betere positie zorgde van alle dialecten die in de provincie Limburg worden gesproken.

Op Curaçao, Aruba en Bonaire was van samenwerking weinig sprake, bleek uit de presentaties van Ramon Todd Dandaré, voormalig directeur van het Instituto Linguístico op Aruba, en Ronald Severing, directeur van de Curaçaose Fundashon di Planifikashon di Idioma.

Beide taalwetenschappers gaven een toelichting op de opmerkelijke ontstaansgeschiedenis van de spelling van het Papiaments. De Arubaanse keuze voor een hoofdzakelijk etymologische spelling, waarbij de nadruk ligt op de oorsprong van woorden, is terug te leiden tot de strijd voor de status aparte, stelde Todd Dandaré. Er werd op Aruba een relatie gelegd tussen een eigen spelling en de Arubaanse identiteit, waarin Indiaanse voorouders een belangrijke rol speelden.

Op Curaçao en Bonaire werd gekozen voor de zogeheten fonologische spelling, waarin de schrijfwijze van woorden vooral gebaseerd is op de uitspraak. Waar in de uitspraak de letter K te horen is, wordt ook de letter K geschreven en niet de letter C, zoals op Aruba gebruikelijk is, zei Severing. In de negentiende eeuw was dat overigens juist andersom. Op Curaçao werden veel woorden met een C geschreven en op Aruba juist met een K, aldus Severing, verwijzend naar teksten uit respectievelijk 1824 en 1862.

Todd Dandaré houdt zijn voordracht (Bron foto's: Splika)

Hoewel het fonologisch gespelde Papiaments van Curaçao en Bonaire makkelijker te leren is dan het etymologisch Papiaments van Aruba spraken Severing en Todd Dandaré geen duidelijke voorkeur uit. Belangrijker is een overeenstemming over een gezamenlijke wijze van spelling, zeiden ze. Het verstevigt de band tussen de drie eilanden waar Papiaments gesproken wordt, er kan gewerkt worden aan een gezamenlijke spellingscontrole voor tekstverwerkingsprogramma’s en na de eerste aanpassing van lesmateriaal zijn er in de toekomst veel minder vertalingen nodig. 'Er kan meer Papiamentstalige literatuur worden uitgewisseld', zei ook minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die Splika via een videoboodschap feliciteerde.

Het publiek plaatste wel enige kanttekeningen bij het pleidooi. De Arubaanse bevolking en politici zouden nooit de fonologische spelling van Curaçao accepteren en zeker niet een andere spelling van de vele Engelse termen. 'Arubanen identificeren zichzelf en het Papiaments met indianen en met Venezuela', was de opmerking.

Severing zei hierop dat spelling weinig te maken heeft met identiteit. 'Als we vandaag de spelling veranderen, dan is de uitspraak van mensen morgen niet opeens veranderd. De bevolking zal er weinig van merken. Ze zullen er geleidelijk aan wennen', zei hij.

Todd Dandaré herhaalde dat hij geen specifieke voorkeur heeft voor een spellingswijze. 'Het zal een compromis tussen beide spellingen worden. Als de wil er is, dan denk ik dat het mogelijk is', zei hij.

'Toen ik begon, kreeg ik het advies om niet in het Papiaments te zingen. Ik ben blij dat ik daar toch voor gekozen heb. Want ik wil laten horen hoe mooi onze taal is', zei zangeres Izaline Calister gisteren. Calister was een van de mensen die gisteren een Danki di Bròns ontvingen van Splika. De stichting reikte het bronzen beeldje uit aan mensen die zich onvermoeibaar hebben ingezet voor het behoud van de Papiamentse taal en Caribische cultuur. Ook danser Wilbert Djaoen, initiatiefnemer van het zomercarnaval, en het echtpaar Igma en Florimon van Putte-de Windt, schrijvers van Papiaments lesmateriaal, kregen een Danki di Bròns. Het beeldje is ontworpen door kunstenaar Nelson Carrilho.

TCT-minister installeert Strategisch Overlegorgaan

Directoraten en parastatale bedrijven vallend onder ministerie vertegenwoordigd in overlegorgaan


 
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie & Toerisme (TCT) heeft gisteren een Strategisch Overlegorgaan geïnstalleerd. Hierin zijn de directoraten en parastatale bedrijven die vallen onder het ministerie, vertegenwoordigd. 'De bedrijven zijn altijd al in contact geweest met het ministerie, maar met dit orgaan komt er meer structuur wat alleen maar goed kan zijn voor het beleid.'

In het orgaan zitten vertegenwoordigers van Transport, Toerisme, Telesur, MAS (Maritieme Autoriteit Suriname), NV Luchthavenbeheer, NV Havenbeheer, SLM en de Luchtvaartdienst. Van de bedrijven nemen de directeuren en president-commissarissen zitting in het orgaan.

Het orgaan gaat meer doen dan het beleid helpen bepalen van TCT. 'Met dit orgaan zullen niet alleen de vraagstukken die met het ministerie te maken hebben onder de loep worden genomen. Het gaat ook om het groter geheel, de nationale vraagstukken gaan wij ter hand nemen en helpen het nationaal beleid vorm te geven', aldus Rusland.

Het orgaan zal niet alleen op gezette tijden bijeenkomen, maar elke keer wanneer de omstandigheden dat vereisen, zegt Rusland. Namens TCT zaten verder aan directeur Thelma Douglas-Pinas en de onderdirecteuren Estrea Noordzee (Transport) en Faridy Lila (Toerisme).

Minister Van Dijk-Silos schrikt zich een aap bij zien aantal overuren personeel brandweer

'Ik zal in het vervolg vragen om gedetailleerde uitleg overurenstaat'

 
Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, wil voortaan gedetailleerde uitleg van de brandweercommandant als het gaat om overuren bij het Korps Brandweer Suriname. Dit zei ze gisteren bij haar kennismakingsbezoek aan het korps, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 12 september 2015. 

Ze zegt zich een aap geschrokken te zijn, toen ze de overurenstaat moest tekenen. 'Dit is de laatste maand, dat ik die blind teken, ik zal in het vervolg vragen om gedetailleerde uitleg. Ik kan me sinds ik minister ben, niet heugen dat we elke minuut een brand hebben gehad. In verband met de financiële situatie moeten we kijken hoe effectief mogelijk we de bedrijfsvoering kunnen laten plaatsvinden', zegt de bewindsvrouwe.

De minister zegt verder, dat het ministerie van Financiën het geld in het vervolg niet meer vrij zal geven. Zij zal ook niet in de verdediging springen als ze er niet van overtuigd is dat de overuren echt zijn gemaakt.

'Het moet me uitgelegd worden, hoe het komt dat de brandweer structureel overuren maakt, maar die periode is voorbij.' De minister zegt op korte termijn geen zicht te hebben op financiële middelen. Dit betekent dat het korps verantwoord moet omgaan met de huidige middelen en creatief op zoek moet naar geld buiten Suriname. 'Unu no abi moni, dat heeft u al begrepen van minister Gillmore Hoefdraad, maar wij moeten doorgaan.'

Ze kondigde ook aan, dat in het kader van de veranderingen er 'opruimwerkzaamheden' zullen plaatsvinden. 'Het moment dat er leden zijn van het korps die vinden dat ze zich staatseigendommen moeten toe-eigenen, betekent dit dat het korps niet in staat is zichzelf in stand te houden en dan ben je bezig met je eigen ondergang.'

Een streven van de minister is, dat de brandweer binnen drie tot vijf minuten op de plek des onheils moet arriveren en ze wil ook graag vrijwilligers rekruteren voor het korps om voldoende menskracht te hebben.

Kapitein Scholsberg van Tibitigebied: 'Hier zijn geen scalians'

 'Water Tibitirivier vervuild door goudwinning aan land in omgeving Goliath'

 
Kapitein Humbert Scholsberg van het Tibitigebied ontkracht informatie dat er scalians zijn en dat daardoor de Tibitirivier vervuild wordt. De Ware Tijd bericht vandaag, zaterdag 12 september 2015, door bezoekers aan het gebied te zijn getipt, dat goudpontons op de rivier opereren en het milieu vervuilen. Het water is inderdaad al jaren vuil, zegt Scholsberg; maar dat komt niet door scalians, maar door goudwinning aan land in de omgeving van Goliath. 

Het vervuilde water wordt gespoeld in de rivier. Humbert zegt, dat de autoriteiten verboden hebben om het rivierwater te gebruiken, omdat het schadelijk is voor de gezondheid. De Dienst Watervoorziening brengt wekelijks zeventienduizend liter water. Aangezien het droge tijd is, is deze watervoorraad niet voldoende.

'We hebben woensdag water gehad. Ik voorzie dat het maandag zal zijn opgeraakt. Er komen veel vakantiegangers naar het gebied. Ook komen mensen woningen opzetten en vestigen ze zich in het gebied, wat zorgt voor een toename van het waterverbruik.' Een probleem is volgens de kapitein ook vertraging in de levering door de slechte staat van de weg.

De kapitein zegt dat hij recentelijk het verzoek heeft gedaan om een waterbron te boren, waardoor er geen water naar het gebied hoeft te worden gebracht, wat kostenbesparend zal zijn. Hij is ervan overtuigd dat er voldoende water in de bodem van het gebied is.

'Ik besef dat er eerst een grondig onderzoek verricht moet worden naar de kwaliteit van het water en de bodem.' In een gesprek afgelopen woensdag met de Dienst Watervoorziening heeft hij aangegeven meer water nodig te zullen hebben. 'Het hoofd van de dienst heeft hiervoor medewerking toegezegd.'

(Onderschrift foto: De officiële opening van een tapkraan te Tibiti, eind janari 2014. Links kapitein Humbert Scholsberg, in het midden Marlon Oosterling van de dienst Watervoorziening van NH en rechts projectcoördinator Kim van Zichem. - Foto: NH)

Ston Eiland weer toegankelijk voor bezoekers

Recreatieoord werd gesloten na verdrinkingsdood 12-jarig meisje

(Bron foto)

Het recreatieoord Ston Eiland in het stuwmeer, is weer opengesteld voor publiek. De nodige aanpassingen zijn uitgevoerd, zegt districtssecretaris Freddy Linga vandaag, zaterdag 12 september 2015, op Starnieuws. Districtscommissaris Yvonne Pinas van Brokopondo heeft hem belast met de coördinatie van de recreatieoorden in het district.

Eind vorige maand werd het oord gesloten nadat een 12-jarig daar was verdronken. Geconstateerd werd, dat de eigenaar van het oord zich niet had gehouden aan de voorschriften.

Linga zegt, dat het gebied waar gezwommen mag worden nu afgebakend is met een net. Er zijn palen in het water aangebracht, waarop de diepte van het water af te lezen is. Lifeguards zijn ingehuurd, totdat de eigenaar eigen mensen heeft laten trainen om op te kunnen treden als lifeguards. Er zijn reddingsboeien, een uitkijk- en een ehbo-post.

Met alle eigenaren van vakantieoorden met zwem- en slaapgelegenheid wordt morgen vergaderd. Nogmaals zal dan worden benadrukt om de veiligheid en hygiëne in acht te nemen.

'Tijd van praten en onderzoeken is voorbij, de Isla op Curaçao is tikkende tijdbom'

Marc Verkade van CAE: 'Alles is al bekend, maar overheid doet niets'

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

'Statenleden moeten hun eed naleven en bevolking eiland beschermen tegen vervuiling'


'U heeft allemaal een eed afgelegd om de bevolking te beschermen. Het zorgen voor een gezonde leefomgeving hoort daarbij. Dat staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en dat geldt ook op Curaçao. Leef uw eed na.' Die oproep deed Marc Verkade van de stichting Clean Air Everywhere (CAE) gisteren aan het slot van zijn bijdrage aan de vergadering van de centrale commissie van de Staten, zo bericht vandaag, zaterdag 12 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

Op initiatief van PAIS waren vertegenwoordigers van de bevolking en CAE uitgenodigd door het parlement om onder de rook van het Islaterrein een toelichting te geven op een brief die ze op 9 juni aan de Staten hadden gestuurd. Daarin vroegen ze om maatregelen te nemen tegen de extreem vervuilende uitstoot van de Isla.

Verkade hield een betoog waarin de rode draad was dat de tijd van praten en onderzoeken voorbij is. 'Het maakt niet uit wie wat uitstoot. Uit tal van onderzoeken is gebleken dat de uitstoot veel te vuil is. Mensen zitten gevangen in hun huizen, omdat ze buiten ziek worden.' Verkade noemde het een tikkende tijdbom en ‘een tsunami van giftige stoffen’. 'Alles is al bekend, maar de overheid doet niets.'

Kenneth Valpoort van buurtvereniging Wishi/Marchena ging terug in de geschiedenis en vertelde dat al in de jaren 60 de scholen bij toenmalig exploitant Shell aan de bel hadden getrokken. Er is sinds die tijd bitter weinig gebeurd, aldus Valpoort. Hij herinnerde zich dat toenmalig gezaghebber Elmer Wilsoe (nu Statenlid voor PS) begin jaren 90 met de buurtvertegenwoordigers had gesproken. 'Hij zei ons om low profile te blijven, omdat er werd onderhandeld over een nieuw huurcontract.'

Delegaties uit Nederland kwamen altijd kijken in Wishi en Marchena, maar er gebeurde daarna nooit iets. Ook Valpoort wees erop dat een gezonde leefomgeving een mensenrecht is.

Verschillende keren werd door de uitgenodigde sprekers benadrukt dat ze niet uit zijn op sluiting van de raffinaderij. Geert Mulder, die namens de bewoners van Blue Bay en Julianadorp sprak, vroeg de Statenleden of het door de organisaties gevraagde gesprek met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft plaatsgevonden en of hem gevraagd is handhavend op te treden. 'De bewoners hebben uw hulp nodig.'

Na de presentaties vroeg MFK-leider Gerrit Schotte Statenvoorzitter Mike Franco om de minister op te roepen, zodat hij kon reageren. Franco vond dat voorstel ‘sympathiek’, maar Whiteman bleek niet beschikbaar. De Staten heeft niet stilgezeten, zeiden verschillende parlementsleden in hun reacties. 'Op 22 augustus 2013 hebben we unaniem een motie aangenomen voor modernisering van de raffinaderij, die schoner moet worden', zei Schotte.

PAIS-leider Rosaria vroeg zich af waarom er geen sensor op alle schoorstenen van de Isla, energiecentrale BOO en Aqualectra geplaatst worden. 'Dan kunnen we meten waar de vervuiling vandaan komt.'

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang wees erop dat de overheid zelf een vervuiler is geworden sinds Refineria di Kòrsou (RdK) in 2012 de BOO heeft overgenomen. 'Als Statenlid heb ik mijn werk gedaan na uw brief. Ik heb vragen gesteld aan de minister, maar ik heb geen antwoord gekregen.'

In de tweede ronde zei Valpoort geen politiek te willen bedrijven. 'Het gaat er ons om onze ervaringen te delen.'

Verkade wees er nog op, dat bewezen is dat de Isla en BOO een belangrijke bron van vervuiling zijn. De uitstoot van SO2 was maar 10 mg/m3 toen de Isla en de BOO stil lagen in 2010. 'Na het weer opstarten ging die naar 170 mg/m3.' Hij legde de Statenleden ook nog uit dat in het Kort Geding over de vervuiling komende dinsdag om een vonnis gevraagd zal worden. 'We hebben op verzoek van de rechter vier ontmoetingen gehad. De afspraken en actiepunten worden niet uitgevoerd. De tijd van praten is voorbij.' Waarna Verkade besloot met zijn oproep aan de Statenleden om hun eed na te leven en de bevolking te beschermen tegen vervuiling.

Curaçao Airport Partners (CAP) gedraagt zich als monopolist

CAP voert eenzijdig tariefsverhogingen door en zet voortbestaan lokale commerciële luchtvaart op het spel


Luchthavenexploitant CAP is het mikpunt van forse kritiek van vrijwel alle stakeholders: de luchtvaartmaatschappijen, gesteund door de International Air Transport Association (IATA), maar ook de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA). Zo weet het Antilliaans Dagblad, dat in het bezit is van verschillende documenten, aldus het dagblad vandaag, zaterdag 12 september 2015.

Curaçao Airport Partners, met particuliere aandeelhouders in het buitenland, is niet alleen feitelijk monopolist, maar gedraagt zich ook als monopolist en voert eenzijdig tariefsverhogingen door zonder consultatie en inzage te geven in de financiële resultaten. Iets wat wereldwijd hoort tot de ‘best practices’. Zo luidt het verwijt. De vrees is dat CAP hiermee een afwijkende en gevaarlijke strategie voert, die de ontwikkeling van Curaçao als logistieke hub ernstig verstoort en zelfs onmogelijk maakt. Daarmee staat ook het voortbestaan van de lokale commerciële luchtvaart op het spel, want zonder hub kan een Curaçaos vliegbedrijf als Insel Air niet bestaan.

De internationale luchtvaart van en naar Hato is gebaat bij en kan alleen maar groeien als sprake is van een hub tussen Curaçao en andere landen en van en naar de overige (ei)landen van het Koninkrijk.

CAP zelf wuift al deze kritiek en doemscenario’s eenvoudig weg. CAP beschouwt zichzelf als een gekwalificeerde en ervaren airport operator die zijn verplichtingen erkent en begrijpt, aldus ceo Ralph Blanchard, die benadrukt dat CAP zich volledig houdt aan de Doma (de Development, Operation and Maintenance Agreement).

Blanchard stelt dat het luchthavenbedrijf eerlijk en transparant wil zijn en in goed overleg met alle betrokken ‘redelijke partijen’ aan een goede uitkomst werkt. Een consultatiemeeting die voor begin september stond gepland, werd echter bewust niet bijgewoond door de stakeholders. Zo werd Blanchard duidelijk te verstaan gegeven door IATA, omdat CAP weigert inzage te geven. Weliswaar kreeg IATA bepaalde informatie, maar alleen met een ‘non disclosure agreement’ waardoor de leden van IATA er niets aan hebben. Het zou de tweede consultatiebijeenkomst moeten zijn geweest. Maar, die had dus geen zin, omdat CAP in de ogen van de airlines weigert de vereiste informatie te verstrekken, waardoor geen sprake kan zijn van een open en zuiver overleg.

Zij worden daarin gesteund door directeur Oscar Derby van de Curaçaose luchtvaartdienst, die er op zijn beurt op wijst dat de regering van Curaçao en minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer ‘transparantie nastreven’. CAP zou zich niet houden aan de internationale regelgeving wat betreft het eenzijdig doorvoeren van hogere tarieven. Daarom gaapt er niet alleen een gat tussen de doelen van het airportbedrijf en de gebruikers, maar vooral ook is er een vertrouwenskloof die op het moment erg moeilijk te overbruggen lijkt.

Patrick Kluivert neemt afscheid van het Curaçaos voetbalelftal

Succesvol avontuur van  Kluivert ten einde

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Curaçao onder Kluivert van 163e plaats gestegen naar 148e plek op internationale FIFA-ranglijst


Technisch adviseur Patrick Kluivert heeft gisteren afscheid genomen van het Curaçaos voetbalelftal. Tijdens in een allerijl belegde persconferentie gisterochtend door de Curaçaose voetbalbond (FFK) maakte Kluivert zijn beslissing bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 12 september 2015. 

Het was al langer duidelijk, dat Kluivert vrijblijvend in het WK-avontuur stond. Hij wilde kijken hoever hij met de Curaçaose jongens zou komen. Dat avontuur strandde echter in El Salvador waarvan tweemaal werd verloren.

Kluivert heeft in relatief korte tijd - hij werd begin maart voorgesteld als bondscoach -een knappe prestatie weten neer te zetten. Er werd gewonnen van Montserrat en Cuba. Zo staat Curaçao nu op de 148e plek op de internationale FIFA-ranglijst. Voorheen was dat een gemiddelde 163e plek. Ook heeft hij het elftal aangevuld met verschillende spelers.

Onder Kluivert werden verschillende Curaçaoënaars opgeroepen die in Nederland spelen. Veel van deze jongens beschouwden het als een eer om door Kluivert, de man die met Ajax de Champions League wist te winnen, onder meer voor AC Milan en FC Barcelona uitkwam en die als aanvaller in het Nederlands elftal memorabele momenten meemaakte, opgeroepen te worden. Voor de Curaçaose voetballers is de keuze voor het Curaçaose nationaal elftal een definitieve; zij kunnen eenmaal een wedstrijd gevoetbald voor de Curaçaose elf niet meer in actie komen voor Oranje. Zo wist hij NAC-aanvallers Felitciano Zschusschen en Elson Hooi, de vleugelaanvaller van het Deense Viborg en FC Twente-speler Daryll Lachman te strikken. Maar ook wist hij de man die in vele ogen kans had gehad op een plekje in het Nederlands elftal, doelman Eloy Room over te halen.

Of Kluivert bij een volgend groot toernooi weer in beeld komt bij het Curaçaos elftal is niet duidelijk.

Zes controlediensten bij HI gaan weer eens aan het werk

Consumentenkring blij met maatregel minister Burleson


Bescherming consument tegen ongecontroleerde prijsopdrijving na verhoging tarieven water en stroom


Zes controlediensten van het ministerie van Handel en Industrie (HI) worden geheractiveerd om de consument te beschermen tegen ongecontroleerde prijsopdrijving als gevolg van de verhoogde tarieven voor nutsvoorzieningen. Dit heeft minister Sieglien Burleson van HI afgelopen donderdag in De Nationale Assemblee -  tijdens het debat in openbare vergadering over de door de regering ingestelde prijsverhogingen - gezegd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 12 september 2015.

De controlediensten zullen samenwerken met de douane en aan de hand van facturen analyses maken voor standaardprijzen en winstmarges op goederen.

Burleson heeft toegezegd, dat binnen enkele dagen deze diensten een lijst zullen moeten produceren van de eerste dertig basisgoederen en de prijs die de consument daarvoor moet betalen.

Voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring Suriname is blij met de maatregel. 'Dit is precies wat wij als Consumentenkring vorige week woensdag tijdens een kennismakingsbezoek hebben besproken met- en voorgesteld aan de minister.'

De minister heeft ook wetgeving op korte- en middel lange termijn aangekondigd voor nog meer bescherming van de consument. In voorbereiding of in concept gereed zijn onder andere de Consumentenbeschermingswet, de Mededingingswet en de Wet Administratieve Bepalingen.

In het traject zijn ook consumentenorganisaties opgenomen. 'We hebben te lang nagelaten om mechanismen in place te brengen voor een goede marktwerking', zegt de bewindsvrouwe. Ook voor het beschermen van het ondernemersveld werkt de nieuwe HI-minister aan wetgeving.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Bewoners Smeltzweg en bestuursdient Paramaribo-Noordoost op zoek naar vuildumpers

Onbekenden dumpen van autowrakken en  gasfornuizen tot dode dieren langs weg

Districtscommissaris Miranda schakelt OW en gedetineer- den in om afval te verwijderen

 
Nadat buurtbewoners in een brief aan districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost dringend hulp werd gevraagd, ondernam hij meteen actie. De Smeltzweg, het verlengde van de Jozef Israëlstraat, lijkt een vuilnisbelt te zijn geworden. Er wordt illegaal vuil gedumpt. De stank is niet meer te houden, terwijl junkies tussen de troep naar spullen en oudijzer zoeken om aan geld te komen, aldus de bewoners.

Miranda heeft na onderzoek het ministerie van Openbare Werken ingeschakeld. Samen met de bestuursdienst zijn opruimingswerkzaamheden begonnen. Langs de weg zijn autowrakken, wasmachines, gasfornuizen tot dode dieren gedumpt. De districtscommissaris heeft ook gedetineerden ingezet om de omgeving weer schoon te krijgen.

Het eerste deel is inmiddels opgeruimd. De bestuursdienst heeft de bewoners gevraagd om waakzaam te zijn. Wanneer er weer vuil wordt gedumpt moet het kentekennummer van het voertuig van de dumper worden genoteerd en doorgegeven aan de politie. Besloten is om onopvallend in de omgeving te surveilleren.

Miranda laat weten, dat mensen die betrapt worden, kunnen rekenen op een forse boete.

Korps Politie Suriname kan onwettig afwezige hoofdinspecteur niet vinden

Tegen hoofdinspec- teur loopt strafrechtelijk onderzoek


Het Korps Politie Suriname is sinds enige tijd op zoek naar hoofdinspecteur R.R. tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt door de afdeling Onderzoek Politiezaken. Hij wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 12 september 2015.

De politiefunctionaris - de gewezen gewestelijk commandant van Nickerie Robbert Rakijo - is onvindbaar, waardoor hij niet kan worden verhoord. Hij levert ziektebrieven van een specialist in, maar deze worden niet geaccepteerd, omdat hij niet door zijn huisarts naar de specialist is verwezen. Hij is dus onwettig afwezig.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat de uitbetaling van zijn salaris vanaf deze maand stopgezet wordt.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Voorzitter AAV: 'Minister Hoefdraad heeft zich aan zijn woord gehouden'

Enkele aannemers hebben deelbetalingen ontvangen

'We kijken uit naar de rest'


Anthony Wong, voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), zegt vandaag, zaterdag 12 september 2015, op Starnieuws dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zich aan zijn woord heeft gehouden. Enkele deelbetalingen voor aannemers zijn inmiddels op hun rekening gestort, waardoor het rood staan bij de banken een beetje verholpen is, aldus Wong.

Voor sommigen is het een druppel op een gloeiende plaat en voor anderen is de betaling te laat gekomen, omdat zij boeterentes hebben moeten betalen.

De AAV kijkt hoopvol uit naar de rest van de betaling, stelt Wong. 'De minister is een man van woord gebleken en wij kijken hoopvol uit naar de rest.'
Minister Hoefdraad had eerder aangegeven dat Srd 17 miljoen is overgemaakt naar de aannemers. De bedragen zijn dus op rekeningen bijgeschreven.

De AAV spreekt de hoop uit, dat de volgende tranches ook een vlot verloop zullen hebben. 'Dit zal ook de maatregelen die door de regering zijn getroffen helpen verzachten voor de spelers in bouw- en constructiesector, omdat de salarissen van de werknemers weer betaald kunnen worden. De vereniging kijkt ook uit naar de vele reçu's die ook al zo'n twee jaar zijn blijven liggen op de verschillende ministeries die nog afgegeven moeten worden, zodat die betaald kunnen worden. De leden zien de assistentie van de minister van Financiën bij deze ook gaarne tegemoet', zegt Wong.

RaVakSur blijft maatregelen regering verwerpen

Vakcentrales houden vast aan eis: terugdraaien prijsverhogingen

RaVakSur eist ook 20% salarisverhoging ambtenaren...


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) is niet van plan akkoord te gaan met de aangekondigde inkomstenverhogende maatregelen van de overheid. Voorzitter Robby Berenstein zegt vandaag, zaterdag 12 september 2015, in de Ware Tijd dat de forse verhoging van de nutstarieven - water en stroom - te zwaar is. Deze zullen zowel directe als indirecte zwaarwichtige effecten op vooral gezinnen hebben.

RaVakSur houdt vast aan haar eis, dat de maatregelen worden teruggedraaid om te komen tot een integraal samenhangend pakket van beleidsmaatregelen.

Berenstein zegt, dat de overheid de tijdelijke solidariteitsheffing oftewel Srd 0,40 verhoging van de government take op benzine voor nu zo mag laten, omdat de prijs aan de pomp rond de Srd 4 is gebleven.

RaVakSur wil een gefaseerde doorvoering in 24 maanden van de lasten verzwarende maatregelen en eist ter compensatie dat de overheid de belastingschijven verruimt. Verder eist RaVakSur 20 procent salarisverhoging voor het overheidspersoneel.

'Deze werkers hebben in de afgelopen vijf jaar geen looncorrectie gehad, terwijl de koopkracht met ruim 20 procent is gedaald', stelt Berenstein. Om de inkomsten voor de Staat te verhogen stelt RaVakSur voor, dat belasting op basis van de Goudwet, vermogensbelasting, onroerendgoedbelasting en huurwaardebelasting worden geïnd. 'De overheid wil het te makkelijk.'

Marcel Zeeuw (61) overleden

Zeeuw 1 van de 16 sergeanten van coup 25 februari 1980 en verdachte 8 december- strafproces

Doodsoorzaak niet bekendgemaakt: Zeeuw is dood in woning gevonden

Marcel Zeeuw (61) een van de zestien sergeanten die op 25 februari 1980 naar de macht grepen is vrijdagavond dood aangetroffen thuis. Er zijn nog geen details bekend over de doodsoorzaak, zo bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 12 september 2015.

Zeeuw was een van de verdachten in het 8 decemberstrafproces. Zeeuw werd niet bijgestaan door een advocaat. Hij heeft steeds aangegeven op de zitting van de Krijgsraad onschuldig te zijn.

'Ik heb geen advocaat nodig omdat ik niks gedaan hebt', zei hij. Hij vond het proces maar tijdverlies. Zeeuw was 'drager van de gouden ster van de revolutie'.

Met de dood van Zeeuw zijn slechts zeven leden overgebleven van de 'groep van zestien', te weten Desi Bouterse, Benny Brondenstein, Ernst Geffery, Arthy Gorré, Steven Dendoe, Ruben Rozendaal en John Hardjoprajitno.

(Bron foto: Wereldomroep/Harmen Boerboom)

Suriname blijft onder PetroCaribe-deal olie uit Venezuela importeren

Na debacle export padie, lijkt ook geplande export witte rijst naar Venezuela op mislukking uit te lopen


Geld uit PetroCaribe-fonds komt niet los


Suriname zal olieproducten uit Venezuela blijven importeren, ondanks de eigen productie van Staatsolie Maatschappij NV. Sinds het land gebruik maakt van de PetroCaribe-overeenkomst met Venezuela is in totaal al ruim vijf miljoen barrels aan olieproducten afgenomen. De PetroCaribe-deal voorziet in relatief goedkopere olieprijzen, een gunstige financieringsperiode van 90 dagen bij de aankoop van olie en fondsvorming voor uitvoering van projecten tegen gunstige financieringsvoorwaarden en bevordering van handel en productie.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft de 10e PetroCaribe-vergadering van staatshoofden en regeringsleiders namens president Desi Bouterse 5 en 6 september op Jamaica bijgewoond. Hij was vergezeld van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe.

In een verklaring stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Staatsolie de importen uit Venezuela eventueel zal uitbreiden met andere olieproducten. Behalve olie wordt ook ureum afgenomen uit Venezuela. Voor de ureum wordt wel direct afgerekend, zo bericht Starnieuws zaterdag 12 september 2015.

Tot nog toe zijn er geen andere projecten binnen de PetroCaribe-overeenkomst uitgevoerd in Suriname. Een poging om 30.000 ton padie eerder dit jaar te verschepen heeft na de eerste lading van 1.100 ton schipbreuk geleden. Een herziene afspraak om in plaats van padie, witte rijst te exporteren, komt maar niet van de grond.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat vanuit Suriname alles in orde is gemaakt om te starten met de export van witte rijst. Het wachten is nog steeds op de Venezolanen die de inspectie en transport voor hun rekening zullen nemen. Door de vertraging in de uitvoering van de export, zitten de opslagruimten van de rijstverwerkers vol met padie uit de vorige oogst, terwijl de nieuwe oogst nu al is aangevangen. De boeren zitten als gevolg van deze situatie zwaar in de problemen. Ze krijgen een minimale opkoopprijs van Srd 28 voor een baal natte padie, terwijl ook de toegezegde tegemoetkoming vanuit de regering uitblijft. De kostprijs van de padie ligt tussen de Srd 55 en Srd 60 per baal.

Ook andere projecten die gefinancierd zouden moeten worden binnen de PetroCaribe-overeenkomst komen niet van de grond. De projectdossiers liggen er, maar het geld komt maar niet los uit het fonds. Venezuela zelf zit aan de grond en kampt met een torenhoge inflatie door de kelderende olieprijzen. Het land ziet zich geplaatst voor enorme tekorten van basisgoederen en een tekort aan kapitaal.

Eerder liet minister Algoe doorschemeren dat hij de beschikbare 12 miljoen Amerikaanse dollar die Suriname kan trekken uit het fonds, wil gebruiken voor een aantal projecten. Maar ook die projecten komen niet van de grond, omdat het geld niet vrij komt.

De verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft vaag over wat de uitkomst van de vergadering concreet voor Suriname is geweest.