maandag 14 september 2015

Lijk Hindoestaan aangespoeld bij Platte Brug aan Waterkant Paramaribo

Politie vraagt bekenden van man zich te melden


De politie van het ressort Centrum heeft vandaag, maandag 14 september 2015, een lijk van een Hindoestaanse man, dat was aangespoeld bij de Platte Brug aan de Waterkant in Paramaribo, uit de Surinamerivier opgevist. Dat meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Hij was gekleed in een blauwe afgeknipte jeansbroek met een bruine riem en had een ontbloot bovenlijf. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Het lichaam is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in beslag genomen voor onderzoek.

De politie roept eenieder op die meer informatie kan geven over deze man om contact op te nemen met het ressort Centrum via het telefoonnummer 477777 of 471111.

NPS waarheen?

'NPS-leiding laat met keuze Hesdy Pigot voor Staatsraad zien dat 'next generation'-gedachte slechts kreet is'

'NPS wijkt af van verjonging, vernieuwing en verandering'


Ik heb voor de laatste vijf en veertig jaar van mijn bewustzijn de Nationale Partij Suriname (NPS) gevolgd. Met een beetje inachtneming van de geschiedenis merk ik, dat het een partij is waar we heel trots op mogen zijn als Suriname. Nog voor de onafhankelijkheid zorgde deze partij voor grote ontwikkelingen in Suriname. In 1975 is het deze partij geweest die onder leiding van een van haar grote zonen Suriname de onafhankelijkheid bracht. Een moment waar we op 25 november 2015 met ware trots naar terug zullen kijken. 

De huidige situatie binnen de NPS baart mij wel degelijk zorgen. Ik heb niet het genoegen gehad van binnen uit een analyse te kunnen maken van hetgeen aan de hand is. Maar, als Surinamer heb ik wel mijn zorgen over het wel en wee van deze partij. 

Ik heb namelijk bij de verkiezingen van 25 mei 2015 een bewuste keus gemaakt om voor de eerste keer op de NPS te stemmen en wel op de veel belovende lijstduwer Wayne Telgt. Zeer onder de indruk van de slogan verjonging, vernieuwing en verandering zag ik met de uitstraling van de voorzitter Gregory Rusland en de jonge charismatische Wayne Telgt de partij weer opkomen na het Vene-tijdperk. Niks dan goeds over de heer Venetiaan, die als je het mij vraag heel veel goeds voor Suriname gedaan heeft. Ik denk dat enkele factoren dichtbij Vene hebben gemaakt dat er een afstand ontstond tussen hem en zijn volk, lees de achterban van de partij.

Na het spannende moment van 25 mei zagen we Wayne Telgt met vijfduizend stemmen uit de verkiezing komen, maar net niet genoeg om zichzelf Assembleelid te noemen. Ik had hem daar heel graag gezien.

Verjonging. vernieuwing en verandering was mogelijk niet welkom bij een ieder in de partij waardoor we onder ander de actie van John van Coblijn zagen. Deze actie is voor mij de reden, dat een jonge man met een grote aanhang en een unieke charisma die zeker de massa wist aan te spreken, niet in De Nationale Assemblee gekozen is. Wanneer we nu zien, dat de partij niet alleen terugvalt naar twee zetels, maar ook direct na de verkiezing afwijkt van verjonging, vernieuwing en verandering en dezelfde storende factoren die tijdens Vene afstand brachten tussen de NPS-leiding en de achterban zich weer aanmelden moet ik mij en met mij velen de vraag stellen, NPS waarheen?

Je zou denken, dat bij de invulling van de Staatsraad men zou kiezen voor een jonge NPS'er. Ruth Renfurm of Wayne Telgt zouden als u het mij vraagt de geschikte kandidaten zijn. Laatst genoemde zou tot genoegen van velen die op hem gestemd hebben de eerlijkste kans maken gezien zijn draagvlak binnen de samenleving en de NPS. Met het voordragen van Hesdy Pigot heeft de NPS-leiding laten zien, dat the next generation gedachte slechts een kreet is. Het is namelijk deze zelfde Pigot die Venetiaan heeft doen afschilderen als volksonvriendelijk vanwege het vervullen van de rol van toegangsdeur tot de voorzitter en president.

Ik hoop dat de huidige voorzitter van de groene partij de juiste mensen naar voren schuift zodat de NPS weer uit dit dal komt. Ik durf namen zoals Roseline Daan, Ruth Renfurm en Wayne Telgt te noemen. Er zullen zeker meer zijn, maar deze namen schieten mij als eerste te binnen.

Als de NPS niet ready for the road is met nieuwe gezichten en mensen waarin de samenleving het licht ziet, zal de frambo voorgoed uitgaan. Voorzitter Gregory Rusland zal dan op zijn geweten dragen dat dit heeft plaats gevonden onder zijn leiding. Drai anoe par boto.

Damien Wolf

Fonds basisverzekering ziektekosten op Curaçao eindigt 2015 met mogelijk 5 miljoen tekort


Regering verwacht vanaf 2016 evenwichtige begroting bvz-fonds

 
Het fonds van de basisverzekering ziektekosten (bvz) op Curaçao sluit dit jaar waarschijnlijk met een tekort van 5 miljoen gulden. Dat meldt de regering in de conceptbegroting 2016 die onlangs naar de Staten is gestuurd, aldus de Amigoe vandaag, maandag 14 september 2015.
 
De regering verwacht vanaf 2016, als enkele additionele maatregelen die per 1 januari 2016 geïmplementeerd zijn, een evenwichtige begroting van het bvz-fonds. Ook het AOV-fonds zal vanwege bijdragen vanuit het land vanaf 2017 een evenwichtige begroting dan wel een positief resultaat hebben tot 2020.

De regering acht het niet opportuun om de financiële positie van de sociale fondsen te verbeteren ten koste van een hogere werkgevers- en werknemerspremie. Deze zou de concurrentiepositie van de lokale economie volgens de regering onnodig schaden. De extra maatregelen die reeds in voorbereiding zijn, moeten de gewenste resultaten opleveren.

'Doel van de maatregelen is nooit geweest de fondsen zonder overheidsbijdrage te laten toekomen. Doel was om de uitkeringen uit de fondsen te garanderen', aldus de regering in de begroting naar aanleiding van kritiek van de Raad van Advies (RvA).

Volgens de RvA kunnen de bestaande tekorten in bepaalde sociale fondsen niet onbeperkt uit het Schommelfonds worden aangevuld. Deze tekorten moeten uit de algemene middelen worden gefinancierd. De situatie bij de sociale fondsen eind 2012 gaf een beeld van oplopende tekorten. Hierdoor zouden de uitkeringen aan AOV-gerechtigden en het vergoeden van ziektekosten niet meer gegarandeerd zijn.

Als gevolg van de hervormingen (lastenverzwarende maatregelen) zijn de lasten voor de werkgevers en werknemers in 2013 en vervolgens in 2014 verhoogd. Naast deze lastenverhogingen zijn er tal van andere kostenbeheersende maatregelen genomen. Daar komen een aantal maatregelen die in voorbereiding zijn bij. De verwachting is dat als gevolg van de maatregelen de fondsen herstellen.

Regering Nederland heeft geen beeld van drugssmokkel in Caribisch gebied

Minister Koenders: 'Geen betrouwbare gegevens over omvang en herkomst drugssmokkel'


De Nederlandse regering heeft geen duidelijk zicht op de smokkel van drugs in het Caribisch gebied. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken schrijft dit vandaag, maandag 14 september 2015, mede namens de ministeries van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de Tweede Kamer. Dit bericht de Amigoe.
 
'Er zijn geen betrouwbare gegevens over de omvang en herkomst van drugssmokkel in of via het Caribisch gebied. (...) Enerzijds zijn de laatste jaren vooral kleinere partijen drugs aangetroffen en worden voor de smokkel meer kleine vaartuigen gebruikt. Dit lijkt te duiden op risicospreiding. Anderzijds heeft de marine, samen met de Verenigde Staten en de Kustwacht in mei 6.000 kilo marihuana onderschept, de grootste vangst ooit', aldus Koenders.

In 2015 is tot en met de maand augustus 7.972 kilo drugs onderschept, meldt hij verder. In 2014 ging het volgens cijfers van de Kustwacht in totaal om 1.100 kilo en in 2013 om 2.185 kilo.

Koenders beantwoord hiermee vragen van VVD-Tweede Kamerleden Han ten Broeke en André Bosman, die vroegen naar de geschatte omvang van drugssmokkel vanuit Venezuela naar Curaçao, Bonaire en Aruba. Aanleiding was een bericht op de Venezolaanse nieuwssite El Nacional over een drugsvangst in juli.

Koenders bevestigt dat bericht. De Kustwacht ontdekte op 20 juli tijdens een patrouille met een vliegtuig een go-fast bootje ten noorden van Curaçao. Omdat de Kustwacht op dat moment geen schepen in de buurt had, werd de Amerikaanse Kustwacht ingelicht.

'Bij hun interceptie hebben de smokkelaars de partij drugs in zee geworpen. De Amerikaanse kustwacht heeft de partij, 150 kilogram met een straatwaarde van 8,2 miljoen Amerikaanse dollar, uit het water kunnen halen en heeft de smokkelaars en de drugs op zee overgedragen aan de Venezolaanse marine', aldus Koenders.

De minister geeft verder geen direct antwoord op de vraag of de Kustwacht over voldoende capaciteit beschikt, maar wijst op de noodzaak van alle justitie- en defensie-autoriteiten om samen te werken.

Gajadien (VHP): 'Het alleen opsluiten of ontheffen van functionarissen biedt geen soelaas'

'Laten de schuldigen de gestolen of verspilde gelden terugstorten'

Gajadien wil ook financieel onderzoek binnen EBS tegen Willy Duiker, Jim Hok, Kenneth Vaseur en Andy Rusland


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is nog niet onder de indruk van de doorlichting van staatsbedrijven in Suriname. De parlementariër zegt vandaag, maandag 14 september 2015, in het  Dagblad Suriname dat de manier van aanpak nog geen zicht geeft dat het beter zal gaan bij deze bedrijven. ‘Het alleen opsluiten of ontheffen van functionarissen biedt geen soelaas. Laten de schuldigen de gestolen of verspilde gelden terugstorten. Pas dan zal het land voordelen uit deze onderzoeken halen’, stelt Gajadien.

Een voorbeeld volgens hem is bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) waar onder meer onnodig 400 extra personeelsleden in dienst zijn genomen en onnodige dienstvoertuigen zijn aangeschaft. Ook het feit dat de directie van het bedrijf miljoenen heeft verspild, moet worden beëindigd. Daarvoor kan de samenleving volgens hem niet opdraaien. Gajadien wil daarom een financieel onderzoek tegen Willy Duiker, Jim Hok (oud-minister van Natuurlijke Hulpbronnen), Kenneth Vaseur (oud-directeur EBS) en Andy Rusland (oud-president commissaris bij EBS). Deze mensen zouden het staatsbedrijf volgens hem voor miljoenen hebben benadeeld. ‘Deze gelden moeten worden teruggestort.’

Ook het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi maakt zich druk om deze ontwikkeling. Het land bevindt zich volgens hem in grote financiële problemen, omdat de regering mensen vrijuit laat gaan voor hun corruptieve handelingen.

Hij pleit ervoor, dat er een einde wordt gemaakt aan het fenomeen van tussenleverancier van gas en brandstof bij het energiebedrijf. ‘De regering heeft geld nodig. Wanneer je met de kranen open dweilt, blijf je aan de gang’, benadrukt Jogi. Volgens Jogi heeft de registeraccountant van EBS in januari 2015 een brief naar de manager van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) gestuurd. Volgens hem hebben zowel De Nationale Assemblee als de president een afschrift van die brief ontvangen. In de brief geeft de accountant volgens Jogi aanbevelingen, dat er ook andere parastatale bedrijven zijn, waar nog vreemdere dingen gebeuren. Het gaat volgens hem om de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en Staatsolie. ‘Wij moeten het zover krijgen dat staatsbedrijven stoppen met verspilling van gemeenschapsgelden’, aldus Jogi.

Jogi vindt, dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) hem niet moet oproepen om bewijsmiddelen voor hem te brengen. Als ex-kopstuk van het oliebedrijf zou Dodson volgens de parlementariër genoeg moeten weten over de werkzaamheden van de directie. De volksvertegenwoordiger blijft erbij, dat de CLAD bij alle staatsbedrijven moet worden ingeschakeld. ‘De corruptie moet met de wortel worden uitgeroeid’, aldus Jogi.

Politie Almere arresteert man die nog zes jaar celstraf in Suriname moet uitzitten

Man wordt binnenkort aan Suriname uitgeleverdDe politie van Almere heeft vanmiddag, maandag 14 september 2015, Nederlandse tijd, in de Filmwijk een man aangehouden die nog een gevangenisstraf van zes jaar moet uitzitten in Suriname.
Dat is te lezen op de Facebookpagina van de politie Almere Buiten Hout. 

De man, die rond vier uur werd aangehouden, werd door agenten met zijn auto aan de kant gezet na een kentekencontrole. Hieruit bleek, dat de eigenaar van de wagen gesignaleerd stond en mogelijk in drugs handelde en het bezit was van vuurwapens. 

Na controle bleek verder, dat de inzittende van de auto ook de eigenaar van het voertuig was. Niet veel later kwam aan het licht dat de man nog een fikse gevangenisstraf moet uitzitten in Suriname. De man is daarop gearresteerd en zal binnenkort worden uitgeleverd aan Suriname.

Venezuela schendt luchtruim buurland Colombia

Spanningen tussen beide landen lopen hoog op

(Bron foto: archief El Tiempo)

VN: 16.000 Colombianen hebben Venezuela al verlaten


Een Venezolaans militair vliegtuig is gisteren opnieuw zonder toestemming het Colombiaanse luchtruim binnengevlogen. Het hoofd van de Colombiaanse luchtmacht liet vandaag, maandag 14 september 2015, weten dat het toestel zo'n 10 kilometer de grens overstak, in de oostelijke provincie Vichada. Zaterdagavond laat waren twee andere vliegtuigen waren zaterdagavond laat al zo'n 2,9 kilometer het land in gevlogen en bleven toen boven een militaire basis cirkelen. Dit bericht vandaag onder andere de Colombiaanse krant El Tiempo.

De incidenten van afgelopen weekend zorgen ervoor dat de spanningen tussen de twee landen sterk zijn toegenomen. De verhoudingen waren al gespannen, nadat de Venezolaanse president Nicolas Maduro vorige maand grensovergangen sloot en zo'n 1.300 Colombianen het land uitzette.

Volgens de Verenigde Naties hebben zo'n 16.000 Colombianen Venezuela verlaten. Maduro beweert dat hij Colombianen uitzet vanwege criminaliteit zoals drugssmokkel, maar critici zeggen dat de president met de acties de slechte economische situatie van zijn land wil verhullen.

De Verenigde Naties heeft Venezuela vandaag opgedragen de uitzettingen op een zo humaan mogelijke manier te laten verlopen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van hun ouders worden gescheiden. De VN benadrukte daarnaast dat de Colombianen alleen mogen worden uitgezet als ze een eerlijk proces hebben gehad. Ook mogen hun eigendommen niet worden vernield.

Alcoa bouwt resterende capaciteit Suralco-raffinaderij af

De nog aanwezige 887.000 ton wordt tot eind november verwerkt


De Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa is bezig zijn resterende capaciteit van de Suralco-raffinaderij te Paranam af te bouwen. Tot en met 30 november zal nog het resterende 887.000 ton worden afgewerkt. Daarna is de raffinaderij inactief en is het vertrek van Alcoa definitief. Dat bericht vandaag, maandag 14 september 2015, onder andere de Amerikaanse Wall Street Journal.

De herstructureringskosten van Suralco bedragen met de inperking volgens de moederorganisatie tussen de 65 miljoen en 75 miljoen Amerikaanse dollar.

In maart liet Alcoa weten dat zij de 2,8 miljoen ton raffinagecapaciteit van de Suralco-plant zou evalueren. Er zou verder worden verminderd of worden gestopt. Het besluit is nu genomen om te stoppen.

Begin oktober 2014 zijn Suriname en Alcoa onderhandelingen gestart om een gezamenlijke oplossing te vinden voor de Suralco die met aflopende bauxietreserves te kampen heeft. Ook over de Afobaka waterkrachtcentrale wordt onderhandeld om tot een lange termijn energieplan te komen. Nu heeft de Alcoa duidelijk aangegeven, dat zij de Suralco-plant sluit.

Dienstauto LVV rijdt tegen mast en belandt in trens

Chauffeur dronken en in bezit vervallen rijbewijs

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Een dienstvoertuig van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gisterochtend tegen drie uur op de Helena Christinaweg tegen een mast gereden en vervolgens in een trens tot stilstand gekomen. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 14 september 2015.  

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de bestuurder onder invloed van alcohol verkeerde. Ook reed hij met een vervallen rijbewijs en dat wordt gelijkgesteld aan rijden zonder rijbewijs.

De politie van Santo Boma heeft de zaak in onderzoek.

Meeste eigenaren scalians zouden Brazilianen zijn

Dagblad Suriname publiceert namen eigenaren uit lijst 2012 van Commis- sie Ordening Goudsector


Het blijkt dat Brazilianen de grootste groep boosdoeners zijn bij het opzetten van goudpontons in Surinaamse wateren. Uit een lijst die de Commissie Ordening Goudsector in 2012 opmaakte, blijkt dat uit de negen geregistreerde scalians meer dan de helft toebehoorde aan mensen uit ons zuidelijk buurland, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 14 september 2015. Het resterend deel wordt ingevuld door Surinamers en Guyanezen. 

Het gaat om de bedrijven Maxi Gold, Bakasar, Oost-West mijnbouw, M-3 en Delta One. De namen van scalian-eigenaren zijn onder andere Paulo Fernando Ceresoli, Sebastiao Nombre, Amedo Doo, Stefan, R. Djodi, Wamenie, Ronaldo Oliveira, Pieter Peneux, Sunil Kalloe, Manuel Libero, Morena Denevaldo Souls, Nelson, Ernesto Santalina en Sewradj Anand. Dit is slechts een deel van de namen. Tussen 2012 en 2015 hebben nog meer scalians zich aangemeld.

De goudpontons ofwel grotere vaartuigen zijn overgewaaid vanuit Brazilië en Guyana. In het begin waren zij op de Marowijnerivier, Surinamerivier en Lawarivier. Op den duur begon een deel zich echter te verschuiven naar het stuwmeer.

Ondertussen blijkt dat een aantal van deze scalian-eigenaren meerdere drijvende goudfabrieken op diverse plekken heeft opgezet.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wil een structurele oplossing voor het scalian-probleem. De bewindsman zegt, dat het opleggen van boetes of wel beslagneming van de drijvende goudmijnen op dit moment niet aan de orde zijn. Voor hem is het belangrijk om na te gaan hoe het mogelijk is dat de eigenaren van deze goudpontons aan vergunningen zijn gekomen of wel ongehinderd hun werkzaamheden al die tijd hebben kunnen uitvoeren.

Tijdens de vergadering van 15 september van Dodson met eigenaren van scalians verwacht hij in ieder geval harde noten te kraken met de eigenaren. Op voornoemde datum verwacht hij ook die mensen te zien, van wie gezegd werd dat die vanwege politieke belangen niet hebben opgetreden. Het ministerie zal wel optreden tegen degenen die niet verschijnen. De bewindsman weet dat het mijnen op de wateren een illegale zaak is. Hij wil echter niet vooruitlopen op zaken, om later dan lelijk op zijn neus te kijken. ‘De zaken moeten bij de wortel worden uitgeroeid’, aldus Dodson.

VS: Meer drugs worden door Caribisch gebied gevoerd

Amerika voert patrouillevluchten uit ook vanaf Curaçao 

(Bron foto's: AP)

Er worden meer drugs door de Cariben gevoerd in vergelijking met een aantal jaren geleden. Dat stellen Amerikaanse autoriteiten. Persbureau TheAssociated Press (AP) ging mee aan boord van een patrouillevliegtuig van de Amerikanen op zoek naar drugs en berichtte daar 10 september 2015 over. Het Antilliaans Dagblad besteedt vandaag, maandag 14 september 2015, uitgebreid aandacht aan dat Ap-artikel. Een van de bases waar vanuit deze patrouilles worden uitgevoerd is die van de US FOL (Forward Operating Locations) op Curaçao.

De route via het Caribisch gebied wint in populariteit, jaren nadat de smokkel volgens AP bijna was stilgelegd. De Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) schat dat drugsmokkelaars hun ladingen cocaïne die zij via het Caribisch gebied sturen, hebben vergroot. Zou er eerder zo’n zestig ton drugs via het gebied worden gesmokkeld, nu is dat, zo wordt geschat, ongeveer honderd ton. Toch is het moeilijk te meten hoeveel cocaïne de eindbestemming bereikt en dus niet onderschept wordt. Sinds 2010 zijn de Amerikaanse inspanningen om drugs te onderscheppen in het Caribisch gebied vergroot. Dat heeft tot nu toe geleid tot de vangst en vernietiging van ruim 200 ton cocaïne. In een tijdsbestek van enkele weken in juni is er 526 ton onderschept ter waarde van zo’n 13 miljoen euro. Een kilo cocaïne heeft een straatwaarde van ongeveer 25.000 dollar, alhoewel deze prijs varieert van stad tot stad.

Amerika is nog altijd de belangrijkste markt voor cocaïne maar de vraag naar de drugs in Europa stijgt. Drugskartels, waaronder ook gevaarlijke en machtige criminele groeperingen in Mexico, proberen dan ook meer coke naar buitenlandse markten te smokkelen. Daar is tevens de prijs voor een kilo hoger, omdat de drugs een langere reis moeten maken. Omdat de waarde van deze zendingen coke zo hoog liggen gaan smokkelaars tot uitersten om hun illegale lading te verbergen. Zo worden er tegenwoordig kleine onderzeeërs ingezet. Iets wat de laatste jaren een populaire tactiek is op andere smokkelroutes maar wat ook steeds meer in het Caribisch gebied opduikt.

'We proberen onze grenzen te verleggen', aldus Randolph Alles, CBP’s assistant commissioner belast met operaties in de lucht en ter zee. 'Er is nog steeds een grote stroom richting de Verenigde Staten.' Alles erkent, dat er nog steeds aanzienlijke hoeveelheden cocaïne succesvol worden gesmokkeld Amerika in. 'We onderscheppen een deel', aldus Alles.

Het doel van de Amerikaanse autoriteiten is om (bijna) altijd een vliegtuig in de lucht te hebben. De bemanningen zijn gevestigd in Florida en Texas en komen afwisselend een week naar Curaçao, Panama en Costa Rica om deze patrouillevluchten te maken. Maar soms wordt een patrouillevlucht geschrapt om een andere veiligheidsmissie uit te voeren. Dit gebeurde ook in juli bij de bemanning die op Curaçao aanwezig was. Tijdens de week dat de bemanning op Curaçao was waren ze dagenlang bezig met het beveiligen van het luchtruim.

Alhoewel het in het artikel niet duidelijk wordt over welk jaar het gaat, gaat het waarschijnlijk om vorig jaar juli. Toen dreigde Venezuela met militair optreden na de aanhouding op Aruba van diplomaat Hugo Carvajal.

De bemanningsleden van de patrouillevliegtuigen werken volgens het principe ‘sanitize a box’. Daarbij wordt een zoekgebied aangewezen en helemaal doorzocht. Mochten ze een verdachte boot tegen komen dan blijft het vliegtuig meestal hoog boven het vaartuig vliegen. Vanuit het toestel worden foto’s genomen van het schip en de lading, indien mogelijk. Daarna wordt de boot gevolgd totdat het schip kan worden onderschept. Op het moment dat een onderschepping niet mogelijk is gaat het vliegtuig lager vliegen. Een manoeuvre waar de smokkelaars vaak van schrikken en waardoor ze de drugs overboord te gooien. Zelfs in het geval dat dan niemand wordt gearresteerd, wordt zo’n missie door de Amerikanen toch als succesvol gezien omdat ze hiermee hebben voorkomen dat er drugs aan land komen.

Een ander voorbeeld dat wordt aangehaald speelt zich af voor de kust van Zuid-Amerika. Daar wordt de bemanning opdracht gegeven om naar Panama te vliegen om de zeilboot Black Pearl op te sporen. Hiervan werd vermoed dat het drugs aan boord had. De boot werd gespot, van boven gevolgd en later door een cutter van de kustwacht onderschept. Er werden daarbij twee mensen aangehouden. Ook werd er een halve ton cocaïne aan boord aangetroffen. Daarna is besloten de boot te laten zinken. Een gangbare praktijk volgens het artikel van AP, wanneer een boot te groot is om terug naar de wal te slepen of te onveilig wordt geacht.

Aubert Wiels maakt namen bekend opdrachtgevers moord op broer politicus Helmin Wiels op Curaçao

Wiels vindt het onbegrijpelijk dat Openbaar Ministerie niets doet


Aubert Wiels (Bron foto: Jean Mentens)maakt vandaag, maandag 14 september 2015, de namen bekend van de opdrachtgevers van de moord op Helmin Wiels. Dat heeft de leider van Un Tim Magno zelf gezegd, zo schrijft het Persbureau Curaçao. 

Hij vindt het onbegrijpelijk, dat het Openbaar Ministerie niets doet, terwijl het volgens hem allang duidelijk is wie de daders zijn.

De broer van de vermoorde politicus heeft al een keer eerder gezegd dat de opdrachtgevers zich bevinden in de politiek en gokwereld van het eiland.

Vakbondsman Seedorf: 'Minister Van Dijk-Silos niet goed geïnformeerd en daarom springt ze in bres voor tegenpartij'

'Minister zou als juriste moeten weten, dat ik voorzitter bond ben bij brandweer'


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is niet goed geïnformeerd en daarom springt ze in de bres voor de tegenpartij. Dit zegt John Seedorf, die zich net als Clifton Pahalwankhan, voorzitter van de vakbond bij het Korps Brandweer Suriname noemt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 14 september 2015.

De uitspraken van de minister bij haar kennismakingsbezoek aan de brandweer vorige week zijn bij Seedorf niet in goede aarde gevallen. De bewindsvrouwe zei, dat het niet om twee bonden gaat, maar om twee bondsbesturen en dat ze daarom niet kan optreden.

Ze had zich wel ermee willen bemoeien, maar heeft door de houding van Seedorf daarvan afgezien. De minister, die juriste is, zou volgens hem moeten weten dat hij de voorzitter is. 'De rechter heeft niet gezegd dat ik verkeerd ben en als de raadsman van de tegenpartij zegt dat niemand heeft gewonnen, heb ik gewonnen, want de bal is bij mij.'

Seedorf, die al ruim 25 jaar voorzitter is van de brandweerbond, is van plan een algemene ledenvergadering uit te schrijven voor een bestuursverkiezing, maar hij weet nog niet wanneer. De laatste ledenvergadering werd twee jaar geleden geschorst.

Met het andere bondsbestuur praten, zoals de minister had voorgesteld, is voor hem niet aan de orde. Als reden geeft hij aan, dat hij het vonnis dat vorige maand is gewezen nog niet in handen heeft. Hij zegt dat het bestuur van Pahalwankhan het secretariaat van de bond heeft opengebroken.

Ook de kritiek van de minister dat Seedorf heel negatief praat over het korps vindt hij onterecht. 'Ik zeg geen dingen anoniem, zit bij niemand op schoot en niemand zet mij aan de ketting. Ik ben niet negatief, ik bespreek dingen die incorrect zijn.'

SP-2e Kamerlid Van Bommel gaat zelf geheime documenten periode 1975-1985 opvragen

'Ik wil ook codeberichten die ten tijde van coup vanuit Nederlandse ambassade naar Den Haag zijn verstuurd zien'

 
Het Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de Socialistische Partij (SP) wil aantonen, dat Nederland de openbaarmaking van archieven uit de periode 1975- 1985 tegenhoudt. Hij zal nu als parlementariër zelf bepaalde stukken uit die periode opvragen. Van Bommel reageert hiermee op het besluit van Nederland om per 1 september diverse archiefstukken die geheim waren openbaar te maken, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 14 september 2015.

Voor wat Suriname betreft gaat het om openbaarmaking van het archief van de Ronde Tafel Conferentie Nederland-Suriname-Nederlandse Antillen 1951-1956. Als toelichting op het vrijgeven van deze archieven, wordt aangegeven dat het opleggen van de beperking aan de openbaarheid werd gesteld met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Recent onderzoek in die archieven heeft uitgewezen, dat zich hierin geen informatie meer bevindt die schade kan toebrengen aan de persoonlijke levenssfeer van nog in leven zijnde personen. Van Bommel pleit al jaren voor openbaarmaking van de archieven uit de periode 1975- 1985.

'Wat mij betreft moet alles uit de periode 1975-1985 openbaar zijn met uitzondering van zaken die de privacy van personen raken. Zo wil ik ook de codeberichten die ten tijde van de coup vanuit de Nederlandse ambassade naar Den Haag zijn verstuurd zien.'

De Tweede Kamer heeft beslist dat de bedoelde archieven tot 2060 geheim blijven. Van Bommel heeft vorige week woensdag deze kwestie opnieuw aan de orde gesteld tijdens het Suriname-debat in de Kamer. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken heeft toen aangegeven, dat de regering zich moet houden aan de vastgestelde periode van openbaarmaking.

Lage opkoopprijs natte padie blijft voor grote problemen zorgen onder rijstboeren

SPBA en VRE kunnen geen padie opkoopprijs vaststellen


De Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft zaterdag vergaderd met de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). De lage opkoopprijs van de natte padie blijft een heet hangijzer. Voorzitter Harrinanan Oemraw van de SPBA zegt vandaag, maandag 14 september 2015, op Starnieuws dat zij geen padie opkoopprijs hebben kunnen vaststellen. Minister Soerseh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal de rijstboeren vanmiddag ontvangen. Oemraw is hoopvol gestemd, aldus Starnieuws.

De SPBA-voorzitter zegt, dat er over een weer is gesproken over de lage opkoopprijs en dat deze prijs de boeren helemaal failliet zal verklaren. Maar, opkopers hebben het ook niet gemakkelijk. Ook zij zitten met voorraden en de wereldmarktprijs is laag, waardoor de opkoopprijs tussen de Srd 28 en 35 ligt.

Rakesh Narsingh, opkoper, verwerker en exporteur van rijst zegt, dat hij Srd 35 biedt per baal natte padie. 'Ik heb geen oude voorraden. Voor de open markt wordt de wereldmarktprijs gehanteerd. Het grootste gedeelte van de verwerkers heeft geen voorraden meer. Het is te verwachten dat de padieprijs nog meer zal kelderen, omdat buurland Guyana een enorme druk uitoefent.'

De rijstmagnaat merkt op dat Guyana voor  310 Amerikaanse dollar FOB (Free On Board) vraagt. De opkoopprijs van de padie in het buurland is volgens Narsingh tussen de Srd 28 en 30. Deze boeren hebben tal van voordelen.

'Ze genieten van diverse ontheffingen, diesel kost daar ongeveer Srd 2,80 per liter, ureum is goedkoper, hun rijstras is veel beter en zij hebben beter zaaizaad. De kosten die deze boeren maken zijn veel lager, waardoor Guyana een veel betere prijs kan aanbieden om het product te exporteren',  meent Narsingh.

Suriname exporteert voor 350 tot 360 Amerikaanse dollar FOB. Hierdoor is Suriname volgens Narsingh niet zo aantrekkelijk, omdat Guyana veel goedkoper is. Zo was er volgens de exporteur een afspraak met Haïti voor een prijs van 335, maar nadat Guyana 310 Amerikaanse dollar aanbood, heeft Haïti de deal gecanceld. Narsingh verwacht dat met de huidige ontwikkelingen op de wereldmarkt, de prijs verder zal dalen naar Srd 20 tot 25 per baal natte padie.

'Onvindbare' politieman Robert Rakijo is aangehouden

Rakijo zaterdag in opdracht van de waarnemend procureur-generaal aangehoudenBerichten dat de gewezen gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Robert Rakijo, al enige tijd onvindbaar is voor de politie, berusten niet op waarheid. Dit zegt hoofd voorlichter van het Korps Politie Suriname, Cherida Dragman, vandaag, maandag 14 september 2015, in de Ware Tijd.

'We hebben geen enkele melding gehad van een afdeling of van de korpschef dat een hoofdinspecteur wordt opgespoord.'

Starnieuws bericht, dat Rakijo zaterdag in opdracht van de waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is aangehouden en in verzekering gesteld.

Vorige maand werd Rakijo met spoed gemuteerd, wat bij hem niet in goede aarde viel. Hij vermoedt dat hij is overgeplaatst, omdat gekozen is voor criminele belangen. Door zijn succesvolle'optreden tegen illegale praktijken in het westen van het land, schaadt hij de belangen van personen in het korps. Rakijo werd op 1 oktober vorig jaar aangesteld als gewestelijke politiecommandant van Nickerie.

Hoofdinspecteur Wiedjaikumar Oedit neemt het roer over. Rakijo liet via de media weten zich niet neer te leggen bij het besluit van de korpsleiding.

De Ware Tijd schrijft informatie te hebben ontvangen, dat tegen tegen hem een onderzoek gaande is. Hem wordt verweten handelingen te hebben gepleegd die niet door de beugel kunnen. Rakijo was voor de Ware Tijd onbereikbaar voor een reactie.

Saramacca krijgt eigen crematorium in Uitkijk

Stichting Nationaal Uitvaartoorden Suriname ziet ook graag crematorium in Coronie en Para

(Bron foto: LVV) 

'Als het nodig is zetten we in het hele land, waar er behoefte aan is, crematoria op'


Te Uitkijk in het district Saramacca is afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor het opzetten van een crematieoord. De Stichting Nationaal Uitvaartoorden Suriname is hier verantwoordelijk voor, zo bericht het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zaterdag 12 september 2015.

Suriname telt momenteel slechts drie crematieoorden, te weten een in Nickerie, een te Weg naar Zee en het crematorium in Paramaribo. Het crematieoord te Uitkijk zal sociaal en financieel enorme verlichting brengen voor de bewoners in en rond Saramacca.

LVV komt namens de regering in met zwaar materieel van het bedrijf n.v. Surzwam, ten behoeve van de werkzaamheden op het terrein en de infrastructuur.

De voorzitter van de Stichting Nationaal Uitvaartoorden Suriname, Shabier Izaak, bracht zijn dank uit aan minister Soeresh Algoe van LVV, die zonder enige twijfel instemde met het verlenen van hulp bij de werkzaamheden van dit project.


Nadat het crematieoord in Saramacca gerealiseerd is, is Commewijne aan de beurt. 'Daarna willen wij naar Coronie. Mensen lachen erom als zij dat horen, maar daar wonen tussen de 300 en 400 Hindoestanen. Bovendien willen steeds meer mensen van andere bevolkingsgroepen ook gecremeerd worden. Als het nodig is, zetten we ook een crematieoord in Para op. Kortom, in het hele land waar er behoefte aan is', aldus Izaak

Srd 4 miljoen tekort voor uitbetaling salarissen ambtenaren

Minister Hoefdraad: 'Bedrag wordt vrijgemaakt door te schuiven in begroting'Extra geld nodig voor betaling salarissen oktober, november en december


De regering heeft deze maand Srd 4 miljoen tekort voor het betalen van salarissen van ambtenaren op enkele ministeries. Door te schuiven in de begroting is het bedrag vrijgemaakt, zei minister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee. 'Er hoeft geen extra geld gevraagd te worden aan De Nationale Assemblee', aldus de bewindsman, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 14 september 2015.

Er is toestemming van De Nationale Assemblee nodig om te schuiven binnen de begroting. De volksvertegenwoordiging bepaalt het budget dat de regering mag uitgeven en ook waarvoor de bedragen bestemd zijn. De regering moet terug naar De Nationale Assemblee als de middelen anders worden besteed.

Ook voor de maanden oktober, november en december zijn extra middelen nodig voor het betalen van salarissen op enkele ministeries. Ook dit bedrag zal binnen de begroting vrijgemaakt worden, zegt Hoefdraad. Hij had vorige week donderdag in De Nationale Assemblee gezegd, dat sommige departementen geen geld hebben om salarissen te betalen.

De wetswijziging moet na goedkeuring door De Nationale Assemblee ook behandeld worden in de Staatsraad. De nieuwe leden van dit grondwettelijke orgaan zijn vrijdag beëdigd door president Desi Bouterse. De zittingstermijn is vijf jaar.

Comite Eerherstel George Hindori biedt VHP-voorzitter petitie aan

Bij 40-jarige viering onafhankelijkheid moet naam George Hindori in ere worden hersteld


Een onlangs ingesteld comité ter rehabilitatie van George Hindori heeft gisteren, zondag 13 september 2015, een petitie aangeboden aan VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi waarin een dringend beroep wordt gedaan om bij de viering van 40 jaar Srefidensi op 25 november 2015 aanstaande de naam van deze grote zoon van onze staatkundige onafhankelijkheid op passende wijze in ere te herstellen. 

Voorgesteld wordt, dat de VHP-voorzitter rond de onafhankelijkheidsviering op een plechtige bijeenkomst van partijgenoten en genodigden de rehabilitatie van George Hindori (Bron foto: ANP) alsmede diens verheffing tot erelid van de VHP middels een proclamatie tot stand brengt en vervolgens een plaquette dienaangaande in het secretariaatsgebouw doet onthullen.

Samengaand met de rehabilitatieactiviteit in de VHP zal het Comité eveneens president Desi Bouterse een rekest presenteren waarin een appel wordt gedaan Hindori posthuum te onderscheiden en de bijbehorende attributen aan diens echtgenote en kinderen aan te bieden. Voorts zal gepleit worden een der straten rond het Onafhankelijkheidsplein te vernoemen naar deze held van de onafhankelijkheid.

Het comité, geleid door VHP-prominenten Sonny Hira en Stanley Raghoebarsing, heeft in verband met deze actie reeds van diverse gezaghebbende personen uit onze samenleving en talrijke landgenoten in binnen- en buitenland aanzienlijke steun ontvangen.

Personen die eveneens hun ondersteuning zouden willen geven kunnen dat doen door een e-mail bericht te verzenden naar vhpinfokrant@gmail.com.

De initiatiefnemers dragen de stellige overtuiging, dat met het verrichten van deze dienst een politiek-historisch sentiment zal zijn rechtgetrokken, welke destijds door de geest van de omstandigheden was ingegeven.

George Hindori heeft zijn politieke carrière opgeofferd in het belang van een vreedzame onafhankelijkheid en toekomst voor Suriname. Het is de hoogste tijd voor duidelijke en officiële erkenning en respect voor de verdienste van deze grote landszoon, aldus de VHP-mediacommissie in een gisteren uitgebracht persbericht.

Grassalco en Surinaamse Postspaarbank door regering belast met opzet holding voortzetting Suralco

Opzetten holdingmaatschappij in voorbereiding op eventuele overname


Centrale Bank niet betrokken bij deze zaak


Staatsmijnbouwbedrijf Grassalco en de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) zijn door de regering belast met het opzetten van een holding die de activiteiten van bauxietmaatschappij Suralco moet voortzetten. Dat heeft minister van Financiën Gillmore Hoefdraad gezegd, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, maandag 14 september 2015.

Vorig jaar bereikten de regering en Suralco's Amerikaanse moedermaatschappij Alcoa overeenstemming, dat de verlieslatende onderneming door Suriname wordt overgenomen. Sindsdien worden er onderhandelingen gevoerd over de overname. In eerste instantie zou dat op 1 juli plaatsvinden, maar die datum werd later verschoven naar 15 augustus. Ook die streefdatum werd niet gehaald.

Hoefdraad zegt, dat er verschillende opties op tafel liggen over de continuïteit van de bauxietindustrie in Suriname. Een van die opties is overname van Suralco door een Surinaamse entiteit. In voorbereiding op een eventuele overname is daarom besloten een holdingmaatschappij op te richten.

'Dit is door onze juristen die betrokken waren bij de onderhandelingen helemaal opgezet. En het moet de Staat zijn die het opricht en in dit geval werd het gedelegeerd naar twee staatsbedrijven, Grassalco en SPSB', aldus Hoefdraad.

Vogens de bewindsman is niemand van de Centrale Bank van Suriname betrokken bij het opzetten van deze holding. In het parlement waren vragen gesteld in hoeverre de informatie klopte dat medewerkers van de Centrale Bank van Suriname bij deze zaak betrokken zijn.

De Ware Tijd schrijft verder te hebben vernomen, dat de onzekerheid onder Suralco-arbeiders en contractors steeds meer toe neemt, naarmate de onderhandelingen voortduren.

Starnieuws bericht dat de Staat Suriname vier bedrijven opgericht heeft indien wordt besloten dat de operaties van Alcoa, waaronder Suralco en de Afobaka krachtcentrale, worden overgenomen.
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt, dat vier entiteiten zijn opgericht, te weten Suriname Aluminium Holding, Suriname Bauxite Company, Suriname Aluminium Company en de Suriname Hydro Company.

Naya Sitara: hits in the making!

'Oema Draai' nieuwe track voor het Surinaamse publiek van Naya SitaraNa de samenwerking met artiesten zoals Damaru, Oemar, Tranga Rugie, Tjatjie en vele andere bekende Surinaamse artiesten, komen Tariq Sadal en Herby Goedhard met hun nieuwste single 'Oema Draai', afkomstig van de cd 'Naya Sitara, v.18 Summer Edition'.

Eerder scoorde het album al een hit met het nummer 'Praat Hindoestaans Met Me'. Dit nummer is meer dan 100.000 keer bekeken op social media en leverde vele positieve reacties in zowel Nederland als Suriname.

Met het nieuwe nummer willen zij het Surinaamse publiek voorbereiden op de toekomstige tour met Saliem Wagid Hosain, Row’, Herby en Tranga Rugie door Suriname.

Eenieder doet er goed aan deze jongens met potentie te blijven volgen. De naam, vrij vertaald, zegt het zelf al: De Nieuwe Sterren.

Cricketteam Suriname promoveert naar ICC World Cricket League divisie vijf

Suriname verslaat in Engeland in finale verrassend Guernsey

(Bron foto's: International Cricket Council)

Het Surinaams cricketteam is gisteren, zondag 13 september 2015, in Essex, Engeland, kampioen geworden van de ICC World Cricket League Division Six. In de finale verraste Suriname vriend en vijand door favoriet Guernsey te verslaan met zes wickets, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 14 september 2015.

Nadat Suriname de toss gewonnen had, mocht Guernsey eerst batten en maakte 237 runs in 49,5 overs. De achterstand heeft Suriname goed weten te overbruggen, want met nog 29 ballen tegoed werden 239 runs in 45,1 overs gemaakt.

Aanvoerder Mohindra Boodram was de grote man aan de kant van Suriname. Hij maakte maar liefst 68 runs, terwijl hij ondersteund werd door Gavin Singh die 61 runs maakte en Muneshwar Patandin die goed was voor 31 runs. Tom Nightingale was bij Guernsey de bepaler, maar met zijn 65 gemaakte runs kon hij niet voorkomen dat Suriname met het kampioenschap naar huis ging.

In het kamp van Suriname heerst een feestvreugde. Het is volgens voorzitter Raj Narain van de Surinaamse Cricketbond, die ook in Essex aanwezig is, een bijzonder prestatie. Samen met Guernsey promoveert Suriname naar divisie vijf. 'Natuurlijk is dit een mooi moment voor Suriname. Wij zijn kampioen en promoveren naar een hogere divisie. Top prestaties van het team', zei Narain.

Statistieken van de wedstrijd (Bron: cricketarchive.com):
 


Guernsey v Suriname

ICC World Cricket League Division Six 2015 (Final)
VenueThe Essex County Ground, Chelmsford on 13th September 2015 (50-over match)
Balls per over6
TossSuriname won the toss and decided to field
ResultSuriname won by 6 wickets
UmpiresRE Black (Ireland), AJ Neill (Ireland)
RefereeGF Labrooy (Sri Lanka)
Reserve UmpireAA Baig (Ireland)
Man of the MatchG Singh

Guernsey inningsRunsBallsMins4s6sS-Rate
MWR Stokesc Singh b Patandin33525-63.46
OB Nightingalest Hirlal b Haslim59985160.20
OE Neweyc Hirlal b Singh14--25.00
TJ Ravenscroftst Hirlal b Drepaul17211-80.95
TW Nightingaleb Singh65834-78.31
LB Ferbracheb Singh22262-84.62
DR Hooperb Singh01--0.00
+JC Martinc Haslim b Singh76--116.67
*JAJ Nussbaumerc Hirlal b Patandin11511220.00
WH Fazakerleyb Patandin43--133.33
MLA Ellisnot out00--0.00
Extras(2 b, 5 lb, 11 w)18
Total(all out, 49.5 overs)237
Fall of wickets:
1-68 (Stokes, 15.2 ov), 2-71 (Newey, 16.5 ov), 3-115 (Ravenscroft, 24.5 ov), 4-139 (OB Nightingale, 35.1 ov), 5-204 (Ferbrache, 46.3 ov), 6-204 (Hooper, 46.4 ov), 7-222 (Martin, 48.2 ov), 8-223 (TW Nightingale, 48.4 ov), 9-237 (Nussbaumer, 49.4 ov), 10-237 (Fazakerley, 49.5 ov)
Suriname bowlingOversMdnsRunsWktsWidesNo-BallsS-RateEcon
Bailey6   03003--5.00
Gokoel5   02004--4.00
Patandin9.50643--19.676.51
Singh10   0425--12.004.20
Dayal1   0120---12.00
Drepaul10   0361--60.003.60
Haslim8   0261--48.003.25

Suriname inningsRunsBallsMins4s6sS-Rate
S Ramjohnc Martin b Nussbaumer14--25.00
MC Patandinb Fazakerley31216-147.62
WA Haslimc Nussbaumer b Fazakerley26352-74.29
*M Boodramc Hooper b Ravenscroft65875174.71
G Singhnot out61878-70.11
SA Drepaulnot out30374181.08
AK Gokoeldid not bat
HA Basropansinghdid not bat
YP Dayaldid not bat
+V Hirlaldid not bat
BB Baileydid not bat
Extras(5 b, 20 w)25
Total(4 wickets, 45.1 overs)239
Fall of wickets:
1-4 (Ramjohn, 0.5 ov), 2-41 (Patandin, 6.6 ov), 3-73 (Haslim, 12.5 ov), 4-195 (Boodram, 36.6 ov)
Guernsey bowlingOversMdnsRunsWktsWidesNo-BallsS-RateEcon
Nussbaumer2   141--12.002.00
Newey3   02802--9.33
Fazakerley10   05227-30.005.20
Stokes4   01803--4.50
Ellis6   0300---5.00
Ravenscroft10   05713-60.005.70
Hooper7   03101--4.43
TW Nightingale3.101401--4.42