maandag 21 september 2015

Tentoonstelling 'Suriname in beweging: Migratie en cultuur' vanaf 24 september in Universiteitsbibliotheek Leiden

Expositie over periode na afschaffing slavernij

Opening 24 september met Michiel van Kempen en Shantie Singh


Suriname is een land van vele culturen. De tentoonstelling 'Suriname in beweging: Migratie en cultuur' belicht de periode na de afschaffing van de slavernij, toen Aziatische contractarbeiders werden aangetrokken om op de plantages te werken. Zo kwamen Javanen, Hindoestanen en Chinezen in groten getale naar het hun onbekende Suriname waar zij voorgoed de samenstelling van de bevolking veranderden. Later trok een grote stroom Surinamers in de jaren rond de onafhankelijkheid (1975) van Suriname naar Nederland. Zij drukten hun stempel op de Nederlandse samenleving en vormden vooral in de Randstad aanzienlijke gemeenschappen.

De opening vindt plaats op donderdag 24 september om vier uur 's middags in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek Leiden (Witte Singel 27) en is te bezichtigen tot 13 januari 2016.

De tentoonstelling geeft een beeld van de religieuze diversiteit van Suriname, de culinaire invloed in Nederland, de verbeelding van migratie in de Surinaamse literatuur en de band tussen Surinaamse migranten en de Universiteit Leiden.

Surinamer Paul Christiaan Flu (Bron foto: Universiteitsbibliotheek Leiden) werd in 1938 rector magnificus. Hij staat daarmee symbool voor de band tussen de Universiteit Leiden en Suriname en voor de levendige Surinaamse migratiegeschiedenis. In een minidocumentaire vertellen Surinaamse oud-studenten over hun Leidse ervaringen.


Michiel van Kempen, hoogleraar Nederlands-Caraïbische letteren vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met steun van het KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) en de Stichting Framer Framed te Amsterdam (UvA), zal spreken over de migratie naar en uit Suriname vanaf de negentiende eeuw tot nu.

De schrijfster Shantie Singh, wier debuutroman 'De vervoering' onlangs is genomineerd voor De Inktaap 2016, zal uitleggen wat de migratiegeschiedenis van haar familie voor haar generatie betekende.

In een video van Christianne Alvarado zullen geïnterviewden spreken over hun persoonlijke ervaringen met hun migratie uit Suriname in relatie tot hun studie of werk aan de Leidse universiteit.

Rosemarijn Höfte (KITLV) ten slotte zal een inleiding op de tentoonstelling geven.

Belangstellenden die de opening willen bijwonen kunnen zich opgeven via aanmelding@library.leidenuniv.nl of bellen met het secretariaat van de bibliotheek: 071 527 2832. De tentoonstelling is te zien tot en met 12 januari 2016.


(Bron foto top: Universiteitsbibliotheek Leiden)

Regering Curaçao krijgt onvoldoende voor ontwerpbegroting 2016

College financieel toezicht niet positief over ontwerpbegroting


De ontwerpbegroting 2016 voldoet niet aan de Rijkswet financieel toezicht. Dat stelt het College financieel toezicht (Cft) in een advies. Om in een later stadium alsnog een positief advies af te kunnen geven zijn aanpassingen volgens het Cft noodzakelijk, aldus bericht de Amigoe maandag 21 september 2015.
 
Het Cft meent dat de in de ontwerpbegroting gebruikte ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van augustus 2014 om de economische groei voor Curaçao aan te geven, door recente wereldwijde economische ontwikkelingen enigszins achterhaald zijn. Dit wordt bevestigd doordat achteraf is gebleken dat de ramingen van het IMF over 2014 eveneens te optimistisch zijn gebleken.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft meer recente ramingen beschikbaar waarin de actuele gebeurtenissen wel zijn meegenomen. Deze wijken aanzienlijk af van de in de ontwerpbegroting gebruikte ramingen. Ook in 2015 blijft de gerealiseerde groei achter bij de in de begroting opgenomen ramingen. Het Cft adviseert zodoende, ook vanuit het oogpunt van beleid, om in de ontwerpbegroting uit te gaan van de cijfers van de CBCS.

Verder heeft het Cft geconstateerd, dat in de ontwerpbegroting onvoldoende wijzigingen zijn opgenomen om de kapitaaldienst om te vormen in een realistische investeringsagenda. Voor 2016 en verder staan wederom forse bedragen geraamd voor de kapitaaldienst, die qua uitvoeringscapaciteit in zijn totaliteit niet haalbaar zijn. Dit is volgens het Cft een gemiste kans en adviseert binnen de kapitaaldienst opnieuw prioriteiten te stellen.

Curaçao gaat in de ontwerpbegroting uit van een groei in 2015 en 2016 van respectievelijk +0,9 procent en +1,1 procent. Deze aanname gebeurt op basis van de IMF-ramingen voor Curaçao in 2014. Deze ramingen zijn gebaseerd op basis van de toen meest recente inzichten. Deze ramingen voor Curaçao zijn in de tussentijd niet geüpdatet door het IMF. Op basis van recente ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden heeft de CBCS meer recente ramingen vrijgegeven afgelopen juli. De CBCS gaat voor 2015 en 2016 uit van -0,1 procent respectievelijk +0,3 procent groei. Deze cijfers wijken fors af van de cijfers waarvan gebruikgemaakt is bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2016.

In de nota van Financiën worden aanvullende redenen genoemd om te komen tot een hogere groeiraming dan de CBCS. Hier wordt gerefereerd aan grote projecten, zoals een tweede megapier. Het Cft heeft deze eveneens gewogen en komt tot de conclusie dat zeer waarschijnlijk sprake is van een overschatting van de effecten op de groei van de economie van Curaçao. Het Cft komt tot deze conclusie ook door te kijken naar de effecten van (veel) grotere projecten uit het verleden, zoals het Renaissance Hotel en Santa Barbara Resort. Aangezien Curaçao een zeer kleine, open economie heeft, met tevens een hoge importquote, doen zich bij grote investeringsprojecten op Curaçao aanzienlijke weglekeffecten voor.

Curaçao verwacht 2016 af te sluiten met een positief saldo van 162,7 miljoen gulden. Dit heeft te maken met voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis geleende middelen uit 2014, die in latere jaren, waaronder 2016, daadwerkelijk worden uitgegeven. Indien dit effect buiten beschouwing wordt gelaten, dan resteert een saldo van nihil. Curaçao presenteert daarmee een begroting met een gewone dienst die in evenwicht is, aldus het Cft. De kapitaaldienst gaat uit van kapitaaluitgaven ter grootte van 401,3 miljoen gulden en laat een tekort zien van 162,7 miljoen gulden; het tekort is exact gelijk aan het positieve saldo bij de gewone dienst en is het gevolg van de ‘doorschuif’ van geleend geld uit 2014 ten behoeve van het nieuwe ziekenhuis. Als het ziekenhuis buiten beschouwing wordt gelaten resteert een kapitaaldienst van grofweg 238,6 miljoen gulden. Dit is dusdanig hoog dat het niet realistisch lijkt dat dit in 2016 gerealiseerd gaat worden.

Elsevier: Curaçaose bendeleden zorgen ook in Nederland voor wildwesttaferelen

'Antilliaanse criminelen zijn uitzonderlijk mobiel en voor de recherche erg lastig te bestrijden'


'Antilliaanse criminelen zijn uitzonderlijk mobiel en daardoor voor de recherche erg lastig te bestrijden.' Dat stelt het Nederlandse opinieweekblad Elsevier vandaag op zijn website in het artikel ‘Hoe Antilliaanse bendes in Nederland te werk gaan’ van misdaadjournalist Gerlof Leistra, zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 21 september 2015.

Antillianen spelen een belangrijke rol in de straathandel en maken zich verder onder meer schuldig aan straatroof en ripdeals, waarbij ze elkaar beroven van drugs en/of geld. Ze zijn oververtegenwoordigd in moord en doodslag, zo blijkt uit het doorlopende moordonderzoek van Elsevier.

Jaarlijks gaat het gemiddeld om vijf moorden. Voor dit jaar staat de teller op drie. De meeste moorden zijn drugsgerelateerd en hangen samen met de bendestrijd tussen No Limit Soldiers (NLS) (Bron foto: Elsevier) en Buena Vista City (BVC).

'In de strijd zijn al 28 doden gevallen, van wie de meesten op Curaçao. Ook in Nederland zorgen bendeleden voor wildwesttaferelen. Net als de geruchtmakende liquidaties van Marokkanen spelen deze schietpartijen zich vaak af in de openbare ruimte', aldus de misdaadjournalist.

In het artikel komt plaatsvervangend politiechef Martine Vis (46) van de eenheid Rotterdam aan het woord. Zij is portefeuillehouder voor het Caribisch gebied en kent als voormalig districtchef van Rotterdam-Zuid de doelgroep goed. Volgens haar zijn Antilliaanse criminelen gewelddadig, maar missen ze het organisatietalent voor grootschalige drugshandel.

Waarnemend-directeur EBS Duiker gearresteerd

Duiker verdachte in 'vermoedelijke' financiële malversaties binnen EBS


Willy Duiker, waarnemend-directeur bij de NV Energienedrijven Suriname (EBS), is vandaag, maandag 21 september 2015, door de politie aangehouden. Hij wordt als verdachte aangemerkt in de vermoedelijke financiële malversaties binnen het energiebedrijf. Nadat het Openbaar Ministerie enkele weken geleden op basis van een vernietigend CLAD-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) een justitieel onderzoek begon naar vermoedelijke malversaties, was Duiker door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, op non-actief gesteld. Dit bericht de Ware Tijd Online.

Op 9 september werd Dick van Kanten, directeur van Greenland Development, als verdachte aangehouden. Greenland Development werd voor de levering van noodstroominstallaties, tegen de overeenkomst met de EBS in, volledig vooruitbetaald. In plaats van de overeengekomen 50 procent, waarna levering van de stroominstallaties zou plaatsvinden, betaalde de EBS het volledige bedrag vooruit. De machines zijn echter nog steeds niet geleverd aan de EBS. Van Kanten is na in hoger beroep te zijn gegaan bij het Hof van Justitie in vrijheid gesteld.

De CLAD verwijt Duiker ervan samen met toenmalig directeur Kenneth Vaseur zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen (RvC) financiële overeenkomsten, die gepaard gingen met bedragen boven de Srd 1 miljoen, te hebben getekend. Bij uitgaven boven dat bedrag is echter vooraf goedkeuring van de RvC vereist.

De fraudezaak kwam aan het rollen nadat toenmalig NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi documenten bij het Openbaar Ministerie deponeerde die wezen op vermoedelijke corruptie.

De CLAD werd door Andy Rusland, toenmalig minister van Financiën en ex-president-commissaris bij de EBS. op deze zaak gezet. Waarnemend-procureur-generaal Roy Baidjnath-Panday vond in het CLAD-rapport voldoende aanleiding om een speciaal onderzoeksteam te belasten met een  strafrechtelijk onderzoek. Het is niet uitgesloten dat in deze zaak meer arrestaties volgen.

Girjasing (VHP) wil meer controle politie op Wijdenboschbrug

Trucks met zware lading als boomstammen en hardrijders zorgen voor problemen


De VHP-parlementariër uit Commewijne, Sheilendra Girjasing, zegt vandaag, 21 september 2015, in het Dagblad Suriname dat hij al vaak heeft gewezen op het gevaar dat trucks met zware ladingen zoals boomstammen veroorzaken op de Wijdenboschbrug. Ook hardrijders op de wegen in Commewijne veroorzaken enorme probleem op de wegen in dit district. 

Zijn vrees voor een ongeluk op de brug werd afgelopen vrijdag werkelijkheid. Bij een zware aanrijding op de brug, waarbij vijf voertuigen betrokken waren, waren twee van de voertuigen trucks waarvan een volgeladen met zand (zie foto - Bron: Anthony Janki/de Ware Tijd). Het politieonderzoek wees uit, dat de falende remmen van een van de trucks de oorzaak van de aanrijding was.

Girjasing, die zelf dagelijks gebruik maakt van de brug, stelt dan ook voor dat de algehele controle op brug wordt opgevoerd en dat ook de controle op de trucks zelf, wat betreft de keuring, door de politie ter hand wordt genomen. Daarnaast is het volgens hem een optie om trucks alleen op van tevoren vastgestelde tijden op de brug toe te laten, bij voorkeur op tijden wanneer het verkeer over de brug minimaal is.

Bedrijven die trucks beladen met boomstammen over de weg sturen, zouden er volgens hem beter aan doen om hun lading via de rivier, per boot, te laten vervoeren. Hij geeft aan dat het steeds vaker voorkomt dat trucks midden op de brug defect raken. ‘Uit angst willen vele autobestuurders op de brug niet achter beladen trucks meer aanrijden. Zij proberen de trucks dan in te halen hetgeen ook weer voor enorme risico’s op botsingen zorgt’, zegt het Assembleelid.

De hoge snelheid waarmee automobilisten, maar ook chauffeurs van zware trucks over de wegen in Commewijne rijden, baart Girjasing eveneens zorgen. Vorige week was er nog sprake van een enorme aanrijding, waarbij een bus met vijftien inzittenden over de kop vloog. Er viel hierbij een dode en zes personen raakten ernstig gewond. De bestuurder van de bus reed met een abnormale snelheid over de weg. De aanrijding vond plaats te ‘La Solitud’, voorbij Tamanredjo, richting Stolkertsijver.

‘Alhoewel de nieuwe weg een heel goede weg is, is het jammer genoeg tot een racebaan verworden’, stelt Girjasing. Hij stelt voor dat de politie controleposten plaatst op de weg, die overigens door een bewoond gebied loopt. De politie zou volgens hem de snelheidsovertreders boetes kunnen opleggen. Hiermee worden niet alleen de snelheidsduivels aangepakt en wordt de verkeerssituatie verbeterd, maar kan het geïnde geld gelijk ook helpen bijdragen aan het districtsfonds, aldus de parlementariër.

Bond van Ambtenaren Sociale Zaken wil gesprek met minister Joan Dogojo

Onderwerp van gesprek vooral - vaste - aanstellingsbeleid


De Bond van Ambtenaren Sociale Zaken wil een gesprek met minister Joan Dogojo van Welzijn om een aantal actuele zaken te bespreken. Een van die zaken is dat haar voorgangster Alice Amofo 473 personen in dienst heeft genomen van wie de rechtspositie geregeld is, terwijl 110 anderen die eerder, onder de regering Venetiaan, waren aangenomen nog steeds vechten voor een vaste aanstelling en om zaken zoals vakantiegeld en andere secundaire voorzieningen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 21 september 2015.

De secretaris van de bond, Henk Inkt, zegt dat er een rechtszaak tegen het ministerie loopt van ambtenaren om een vaste aanstelling af te dwingen. Volgens hem verschuilt de overheid zich achter de rechtszaken, door zich op het standpunt te stellen, dat er niet over zaken wordt gesproken die onder de rechter zijn. De zaak dient 5 november voor de zesde keer.

Het ministerie telt 2.440 ambtenaren. De bond zal de wensen en grieven van alle afdelingen opnemen en voorleggen aan de minister.

De vakorganisatie beroept zich op de Personeelswet, waarin staat dat personen na drie jaar recht hebben op een vaste aanstelling. De bond eist dat de hele groep van 110 personen een vaste aanstelling krijgt en dat over alle jaren dat ze in dienst zijn met terugwerkende kracht worden betaald. De groep wacht al langer dan vijf jaar op haar aanstelling.

Toch vindt hij dat als een ministerie wordt overgenomen ook alle personen die daar werkzaam zijn moeten worden meegenomen. Het aantal dienstjaren varieert van drie tot negen jaar. Het betreft personen van onder andere Galibi, Albina en Brokopondo.

Recordhoogte staatsschuld Suriname van Srd 6.5 miljard

Bureau voor de Staatsschuld: Buitenlandse schuld bedraagt Srd 3.85 miljardDe staatsschuld van Suriname blijft omhoog schieten. Per juli van dit jaar is die 6.5 miljard Surinaamse dollar, waarvan Srd 3.85 miljard buitenlandse schuld. Dit blijkt uit cijfers die het Bureau voor de Staatsschuld op 15 september 2015 op haar website heeft gepubliceerd, zo bericht maandag 21 september 2015 het Dagblad Suriname. Het gaat om een stijging van zo'n Srd 200 miljoen in één maand tijd. De staatsschuld is sinds 2000 nooit zo hoog geweest.

Binnenlandse schuld statistieken:De totale schuld op het BBP (Bruto Binnenlands Product) komt hiermee op 37.72% te liggen. Volgens informatie uit de statistieken zijn in het tweede kwartaal van 2015 verschillende nieuwe buitenlandse leningen aangegaan. Het gaat om projecten, waarvan tot nu niet veel terecht is gekomen, aldus het dagblad.

Begrotingstekort wordt nog groter
Suriname is beland in een situatie, waarbij schulden met schulden moeten worden afgelost. Verschillende parlementariërs waarschuwen voor de devaluatie van de Surinaamse munt. Gelet op de precaire financiële situatie is het niet ondenkbaar dat de regering naarstig op zoek zal gaan naar geld om het grote tekort te dekken.

Het is volgens deskundigen noodzakelijk dat verspilling en kapitaalverlies bij diverse projecten tot het minimale worden teruggebracht. Het begrotingstekort voor 2015 stond op Srd 666.480.000. Toen stond de totale staatsschuld op Srd 5.3 miljard. Verwacht wordt dat het begrotingstekort voor 2016 verder zal toenemen. De regering heeft deze maand ook nog een Srd 4 miljoen tekort voor het betalen van salarissen van ambtenaren op enkele ministeries. Door te schuiven in de begroting is het bedrag vrijgemaakt.

President Desi Bouterse heeft alle zeventien ministeries onlangs de opdracht gegeven om hun begrotingen met liefst 50% terug te brengen. Na zijn jaarrede op 28 september zal het staatshoofd de cijfers van de begroting presenteren en deze aan De Nationale Assemblee (DNA) overhandigen.

De Vereniging van Economisten in Suriname (VES) heeft eerder de boze vinger naar het desastreuze uitgavenbeleid van de regering gewezen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd, dat de toegenomen uitgaven zijn besteed om voornamelijk consumptieve uitgaven in de sociale sfeer te vergroten. Deze consumptieve uitgaven genereren per definitie geen duurzame inkomsten. Dit weerspreekt volgens de VES pertinent, dat ons land in economische problemen is geraakt door de tegenvallende prijzen op de grondstoffenmarkt. ‘Wij zijn in de problemen geraakt door het bestedingsgedrag van de overheid en wel door het sterk toegenomen uitgavenpatroon voornamelijk gericht op consumptie, waardoor ondanks toegenomen inkomsten de staatsfinanciën ieder jaar opnieuw een toenemend tekort vertonen van tegen de Srd 1 miljard.’

De VES heeft zich op meerdere momenten, onder andere in januari 2014, uitgesproken tegen dit bestedingsgedrag waarvan zeer gemakkelijk te voorzien was dat het op termijn financieel-economisch niet houdbaar zou zijn. Op de nieuwjaarsreceptie in januari 2014 gaf de VES-voorzitter het volgende aan. ‘Wat zorgen baart, is het idee dat niet iedereen voldoende beseft dat de overheid de tering naar de nering moet zetten, dat een gezonde evenwichtige overheidshuishouding een noodzakelijke voorwaarde is voor verdere groei… Er dient een sociaal programma te zijn, maar een dat gekoppeld is aan de bestedingsmogelijkheden, een dat dus complementair is aan de economie, niet een die de economie ten gronde richt.’

Jogi (VHP): 'Waarom stijgt bloeddruk oud-directeur Waaldijk, wanneer ik praat over misstanden bij Staatsolie?'

Assembleelid handhaaft zijn mening, dat zaken binnen Staatsolie niet goed zijn

Jogi heeft documenten waaruit werkrelatie tussen Staatsolie-kopstukken en gezinsleden zou blijken


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi blijft erbij, dat zaken niet goed zijn bij Staatsolie. Maar, hij begrijpt niet waarom de oud-directeur van Staatsolie, Mark Waaldijk, zich zo ergert over de uitspraken die hij onlangs in De Nationale Assemblee (DNA) en in de media deed. 

'Ik heb de naam van Waaldijk niet genoemd, maar slechts over directieleden en ex-directieleden gesproken. Waarom voelt hij zich zo aangesproken? Waarom stijgt zijn bloeddruk, wanneer ik praat over misstanden bij Staatsolie?', vraagt de parlementariër zich vandaag, maandag 21 september 2015, af in het Dagblad Suriname.

Jogi zegt, dat hij aan de hand van verkregen informatie, het als volksvertegenwoordiger nodig achtte om de situatie van het oliebedrijf onder aandacht van minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen te brengen. 'Wij willen niet hebben dat wij een situatie krijgen bij Staatsolie als bij de NV Energiebedrijven Suriname, waar na vijf jaren klagen de regering doof was en nu blijkt dat er toch heel veel mis is geweest bij het energiebedrijf”, aldus Jogi.

Jogi beweert, dat hij documenten heeft waarmee hij kan staven, dat er relaties lopen tussen bedrijfskopstukken en hun gezinsleden. Hij vindt daarom, dat mensen niet voor hun beurt moeten spreken. Aan de hand van die bewijsmiddelen zullen deze mensen volgens hem gedwongen worden om zelf te praten.

'Je hebt 1.2 miljard Amerikaanse dollar gestopt in de expansie van de Staatsolie-raffinaderij, maar de raffinage kan nog steeds niet opstarten. Waarom is 40 miljoen Amerikaanse dollar in de zwamp van Wageningen gegooid en het ethanolproject stopgezet? Waarom onnodig 6 miljoen Amerikaanse dollar in TapaJai-project?' Jogi vraagt zich af wat voor manager zo'n desastreus beleid zou voeren.

De politicus vindt echter, dat de bewindsman hem niet moet oproepen om bewijsmiddelen bij hem te deponeren. Volgens hem moet Dodson gewoon een onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) starten, zodat hij zelf over de bewijsmiddelen komt te beschikken.

De parlementariër stelt, dat hij sterk de indruk heeft dat NH-minister Dodson wel degelijk weet heeft van misstanden bij Staatsolie, gezien het feit dat hij voor zijn ministerschap ook deel uitmaakte van het oliebedrijf. Zo heeft hij in de afgelopen DNA-vergadering vragen hierover aan de bewindsman gesteld. Dodson heeft volgens hem in tweede instantie geen reactie gegeven op zijn vragen. 'Wie zwijgt, stemt toe', stelt Jogi in reactie op het gedrag van de minister. Jogi vindt dat de minister op zijn minst had kunnen zeggen dat er niets aan de hand is.

'Het feit dat de minister niet heeft gereageerd, geeft mij aanleiding om aan te nemen dat er degelijk iets mis is met Staatsolie. Wat weerhoudt de minister dan om een reactie te geven?'

De parlementariër blijft erbij, dat Staatsolie een werkarm is van NH en dat Dodson degene is die klaarheid in zaken moet brengen. 'Aan de minister is gevraagd om aan te geven welke bedrijven goederen en diensten leveren aan het oliebedrijf en welke contractors een dienstbetrekking hebben met staatsolie. Wie zijn deze mensen? Waarom mag ik als parlementariër deze vragen niet aan de regering stellen, wanneer bij mij informatie binnenkomt dat zaken niet goed zijn?'

Directie Isla-raffinaderij op Curaçao lijkt kritieken meer dan zat te zijn

'Er worden onwaar- heden verspreid die ertoe leiden dat toeristen worden afgeschrikt en het eiland mijden'

 
De Isla-raffinaderij (Bron foto) trekt fel van leer tegen alle negatieve publiciteit rondom de raffinaderij door verschillende protestacties, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 21 september 2015. Refineria Isla Curaçao beweert, dat er onwaarheden worden verspreid die er uiteindelijk toe leiden dat toeristen worden afgeschrikt om nog naar het eiland te komen. 

Tijdens de onlangs protestmars van de actiegroep Stop Isla Now! werd door demonstranten gesteld, dat de raffinaderij de uitstoot zou hebben verlaagd. Ook in 2013, toen het koninklijk huis een bezoek aan Curaçao bracht, ging het gerucht dat de raffinaderij zou zijn stilgelegd.

'Dit strookt helemaal niet met de werkelijkheid. De Isla opereert continu en stabiel en verlaagt of verhoogt de productie helemaal niet onregelmatig. Dat zou de uitstoot alleen maar negatief beïnvloeden', aldus Refineria Isla. Er wordt een vergelijking gemaakt met autorijden. 'Als je telkens gas geeft en weer op de rem trapt, verbrandt hij ook meer brandstof.' De Isla wijt de niet gemeten uitstoot dan ook aan ‘meteorologische invloeden’ die een groot effect op de uitstoot in de lucht kunnen hebben.

De Isla stelt verder dat de pressiegroepen schaamte creëren binnen de gemeenschap voor de raffinaderij. 'Ook schrikken ze toeristen af om nog naar het eiland te komen, omdat hier kennelijk een raffinaderij zou staan die al honderd jaar oud is en zonder enig onderhoud of investering opereert. Laten we duidelijk zijn, er kan niet honderd jaar lang gewerkt worden in deze complexe industrie zonder enige technologische investering en daarbij werk garanderen aan duizenden landskinderen.'

Refineria Isla zegt de afgelopen dertig jaar gemiddeld zo’n 100 miljoen gulden per jaar te hebben geïnvesteerd in het onderhoud van de raffinaderij. Daarnaast is nog eens 2,5 miljard gulden in renovatieprojecten gestoken. 'We zijn er trots op, dat we mogen bijdragen aan het onderhoud van deze belangrijke erfenis die een immense bijdrage levert aan de economie van Curaçao.'

Er zijn volgens Refineria Isla Curaçao vergevorderde plannen om de Isla te verbeteren, wat automatisch zal leiden tot een vermindering van de impact die de raffinaderij op het milieu heeft. 'Refineria Isla blijft zich volledig aan de verantwoordelijkheden zoals opgesteld in de Hindervergunning houden.'

De ‘pressiegroepen’ zouden het document ‘Regulations Air Quality, Wastewaters & Waste’ - waarin de Hindervergunning is opgenomen - vaak verkeerd interpreteren, aldus de Isla. Overigens, aldus de Isla, is de gemeten uitstoot niet alleen afkomstig van de Isla. 'Het is de uitstoot van alle industrie in het Schottegat. De Isla, Asphalt Lake Recovery, CRU/BOO en Aqualectra, boten en voertuigen. Het is dus niet de Refineria Isla alleen.'

Premier Whiteman van Curaçao twee keer op visite bij de Paus

Whiteman en Wiels ontmoeten Paus (Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Whiteman ook op privé-audiëntie bij Paus Franciscus


Niet één, maar twee keer is premier Ben Whiteman bij paus Franciscus op bezoek geweest. Op 16 september was hij samen met de Gevolmachtigde minister van Curaçao, Marvelyne Wiels, bisschop van Willemstad monseigneur Luis Secco en pastoor Curtis Meris aanwezig bij de publieke audiëntie op het Sint Pietersplein in Rome en vervolgens ging Whiteman op privé-audiëntie bij de paus.

De Curaçaose delegatie kreeg daarna een rondleiding in de Vaticaanse musea en de Sixtijnse Kapel, waar het beroemde fresco van Michelangelo, met het meest bekende onderdeel ‘De Schepping’, te zien is. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 21 september 2015.

'Spreekruimten in politiewachten en strafgevangenis op Curaçao zijn onvoldoende adequaat en onhygiënisch'

Deken van de Orde van Advocaten: 'Geen consequent en structureel toezicht beschikbaar'

(Bron foto: Saran Inderson/Facebook)

Ontevredenheid over hoogte vergoedingen aan advocaten


Saran Inderson, deken van de Orde van Advocaten op Curaçao, heeft bij de installatie van zeven rechters afgelopen vrijdag, de kans aangegrepen de onveilige situatie waarin strafrechtadvocaten zich bevinden bij het verhoor van hun cliënten binnen de strafgevangenis (Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou, SDKK) en de politiewachten en ook de te lage vergoeding voor gratis rechtsbijstand aan de orde te stellen, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 21 september 2015.

Ten aanzien van de veiligheid zegt zij: 'De spreekruimten in de politiewachten en strafgevangenis zijn onvoldoende adequaat en onhygiënisch. Zo zijn de spreekruimten niet voorzien van een noodknop of telefoon, zijn er onvoldoende tafels en stoelen, is er vaak geen fan of airco beschikbaar, terwijl ongedierte ook vaak op consult komt. Als klap op de vuurpijl dient de orde te constateren dat er geen consequent en structureel toezicht beschikbaar is. De strafpleiter is dan ook vaak overgeleverd aan de grillen en grollen van de klant die zich vaak in een ernstig labiele emotionele staat bevindt. Ondanks het feit dat de orde de verantwoordelijke minister op meerdere momenten heeft aangeschreven op dit punt dienen wij thans te constateren dat er nog onvoldoende is gebeurd.'

Ten aanzien van de gratis rechtsbijstand constateert Inderson grote onrust en ontevredenheid binnen de groep kosteloze rechtsbijstandadvocaten die aan min- of onvermogenden rechtsbijstand verlenen.

'De ontevredenheid betreft onder meer de hoogte van de vergoedingen die aan de advocaten worden toegekend.' Deze vergoeding is sinds 1997 niet aangepast of geïndexeerd. Ze geeft aan dat burgers toegang moeten hebben tot een onpartijdige rechter en dat zonder de rechtsbijstand van een advocaat in de overgrote meerderheid van de gevallen geen deugdelijke toegang tot de rechter mogelijk is. Het recht op toegang tot de rechter houdt daarom ook in dat de overheid de verplichting heeft om de kosten van rechtsbijstand voor haar rekening te nemen, als een burger hier niet draagkrachtig genoeg voor is. Met deze gang van zaken, zo benadrukt Inderson, kan de burger vertrouwen hebben in het functioneren van de rechtsstaat.

'Een zodanige toegang levert een belangrijke bijdrage aan de preventie van negatieve gevoelens van onveiligheid en onzekerheid in de samenleving en aan het voorkomen van schendingen van rechtsregels. Van de overheid is daarom dan ook een actief optreden gewenst om belemmeringen die de verwezenlijking van dit recht op toegang tot de rechter en bijgevolg het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand in de weg staan, te vermijden.'

En een van die belemmeringen is dat de orde een uitstroom ziet van ervaren advocaten uit de gefinancierde rechtsbijstand, omdat deze weigeren te werken voor een niet toereikende vergoeding in doorgaans zeer arbeidsintensieve dossiers. De vergoeding staat in schril contrast met de principes en idealen van de rechtsstaat, zo vindt Inderson. En zij voorspelt dan ook: 'Het voorzienbare gevolg van het vorenstaande zal zijn dat de on- en minvermogende rechtzoekende steeds minder zijn recht kan halen en steeds meer aangewezen zal zijn op gedreven doch minder ervaren advocaten.'

Auto vliegt met hoge snelheid te Onverwacht in het district Para een kreek in

Inzittenden zouden met de schrik zijn vrijgekomen


Op de John F. Kennedyweg te Onverwacht in het district Para is afgelopen zaterdagmiddag een auto met hoge snelheid in de kreek bij de brug beland, nadat de bestuurder de controle over het stuur had verloren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 21 september 2015.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de bestuurder met hoge snelheid moet hebben gereden. De auto,  met alle vier de banden in de lucht, was nauwelijks nog in het water van de kreek te zien. De personen die in de wagen zaten kwamen allen met de schrik vrij, aldus het Dagblad Suriname. In de wagen vond de politie vier kisten bier.
 
Een ooggetuige zei zaterdag in de Ware Tijd Online, dat de bestuurder van de personenauto zeer hard richting Republiek reed, maar vermoedelijk niet door had, dat hij een drempel naderde.

Die ooggetuige zag hoe de auto over de drempel vloog en vervolgens zigzaggend over de weg ging en onderste boven in de kreek belandde.

Omstanders schoten de inzittenden te hulp. Volgens buurtbewoners kunnen de inzittenden van geluk spreken, omdat de kreek diep is en het water meestal hoog staat. Nu stond het water echter laag.

Volgens de Ware Tijd werden twee inzittenden  naar een ziekenhuis vervoerd.

(Bron foto's: 'Dagblad Suriname')

Johan Adolf Pengelluchthaven bewijst haar bestaansrecht als hub

De komst van het Braziliaanse GOL zorgt voor groei luchthaven

 
Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Johan Adolf Pengelluchthaven binnen een maand vijfhonderd passagiers die op doorreis waren verwerkt. Dit gebeurde in juni. 'Dat haalden we voorheen niet eens in een jaar tijd. Het begint te gaan in de richting waar we naar toe gewerkt hebben. Suriname kan een hub zijn binnen de luchtvaart', zegt Gerard Brunings, presidentieel adviseur voor de luchtvaartsector, vandaag, maandag 21 september 2015, in de Ware Tijd.

Dit zegt hij naar aanleiding van het feit, dat de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij GOL sinds eind augustus de zesde maatschappij is geworden die Suriname aandoet. Het aantrekken van GOL, één van Brazilië's belangrijkste maatschappijen, ziet Brunings als een belangrijke stap in de groei van de Surinaamse luchthaven.

'De groei vindt sneller plaats dan wij gedacht hadden', aldus Brunings, doelend op het feit dat zowel Air-France KLM als Delta Airlines uit de VS ook aandelen heeft gekocht in GOL. Volgens Ewald Henshuys, algemeen directeur van de SLM, heeft deze maatschappij een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei van het aantal transito passagiers.

'Geheel in lijn met het beleid van de regering, dat erop gericht is om Suriname tot een luchtvaarthub te maken, hebben wij als onze vluchten gestroomlijnd om op elkaar aan te sluiten.' Daardoor kunnen buitenlandse passagiers die Miami of Amsterdam willen aandoen via Suriname, sneller doorreizen.

Commissie TCT in Assemblee wil algehele ordening openbaar vervoer

TCT-commissie heeft in oktober kennismakings- gesprek met minister Rusland

Commissie heeft veel wensen zoals opzetten busterminals om vele particuliere bussen uit centrum Paramaribo te weren


De commissie Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) van De Nationale Assemblee wil dat minister Andy Rusland van dit ministerie prioriteit geeft aan algehele ordening van het openbaar vervoer te land, zee en in de lucht. De commissie zal, volgens voorzitter Patrick Kensenhuis, in oktober een kennismaking hebben met de bewindsman. Daarbij zal aan de bewindsman kenbaar gemaakt worden, dat de commissie de ordening op de prioriteitenlijst heeft geplaatst en dat ze samen met hem oplossingsmodellen wil bespreken. 

Kensenhuis ervaart, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 21 september 2015, het beleid voor uitgifte van vergunningen als ondoorzichtig en verwijst naar klachten dat los en vast busvergunningen worden uitgegeven. Ook zouden er gevallen zijn waarbij de verlopen vergunning niet wordt verlengd. De minister had dit wel aangekondigd, maar was in een gesprek met de bushoudersorganisatie hierop teruggekomen.

Ook spreekt Kensenhuis over klachten rond achterstallige betaling aan bushouders die voor het Nationaal Vervoerbedrijf rijden.

Een andere zaak die met de minister zal worden besproken is het instellen van busterminals om de binnenstad te ontlasten van de tientallen particuliere bussen.

De commissievoorzitter stelt, dat de ordening van het openbaar vervoer niet alleen strekt tot de ordening van bus- en taxiwezen. Hij weet dat er ook bij het vergunningenbeleid voor watertransport sprake is van chaos en wil een totaal beeld van de situatie daar, ook wat betreft veiligheid.

Over luchttransport zegt Kensenhuis, dat niet alleen SLM doorgelicht moet worden, maar dat ook ordening gebracht moet worden in de binnenlandse luchtvaartsector. Hij herhaalt zijn pleidooi voor een open sky als antwoord op de extreme hoge vliegtarieven tussen Paramaribo en Amsterdam.

Vertraagde KLM-vlucht gepland om 20.55 uur maandag 21 september

KLM adviseert passagiers om haar Facebookpagina KLM Suriname te raadplegen voor updates


 
De vertraagde KLM-vlucht van zaterdag wordt waarschijnlijk vanavond, maandag 21 september 2015, uitgevoerd. De KLM Suriname laat weten, dat er alles aan gedaan wordt om vlucht KL 714 gereed te maken voor de terugvlucht. De vlucht staat nu gepland om 20.55 uur. 

De check-in begint om 15.55 uur en sluit om 18.55 uur. De KLM adviseert passagiers om de Facebookpagina KLM Suriname te raadplegen voor updates.

Het KLM-toestel raakte zaterdag tijdens het taxiën voor de start met een vleugel die van ee SLM-toestel, dat net was geland op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Hierdoor liepen beide kisten schade op. De SLM heeft een navigatielens verwisseld en haar vertraagde vlucht inmiddels uitgevoerd.

Update betreft de vertraagde KL714 naar Amsterdam:Op dit moment wordt hard gewerkt om het vertraagde KLM- toestel van...
Posted by KLM Suriname on maandag 21 september 2015

BOG werkt aan inventarisatie doodsoorzaken afgelopen 3 jaar om op te nemen in rapporten

'Data over doodsoorzaken belangrijk voor onder andere beleid ministerie van Volksgezondheid'


Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is bezig gegevens over doodsoorzaken in Suriname over de afgelopen drie jaar samen te brengen in rapporten. In 2011 werd voor het laatst zo’n rapport uitgebracht. Een tekort aan gekwalificeerd personeel is er de oorzaak van dat sindsdien geen rapporten meer over dit thema zijn uitgebracht, aldus de Ware Tijd vandaag, 21 september 2015.

BOG-directeur Lesley Resida zegt, dat met ondersteuning van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) een deskundige is aangetrokken die belast is met de samenstelling van de rapporten.

Hij zegt verder, dat de gegevens wel altijd zijn bijgehouden. 'Ze waren beschikbaar voor bijvoorbeeld studenten van de universiteit van Suriname, onderzoekers en het ministerie van Volksgezondheid.' Ook zijn ze opgestuurd naar regionale en internationale gezondheidsorganisaties. Ze zijn ook gebruikt op regionale en internationale conferenties om een beeld te geven van ziekten in Suriname.

Data over doodsoorzaken in Suriname zijn belangrijk voor onder andere het ministerie van Volksgezondheid bij het uitstippelen van beleid. Resida zegt, dat de lijst van de top tien doodsoorzaken niet veel is veranderd.

De eerste vijf zijn in elk geval niet gewijzigd. Er kunnen mogelijk wat verschuivingen zijn, maar hart- en vaatziekten staan nog steeds op plek nummer één. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft vorige week cijfers gepubliceerd over het sterftecijfer in Suriname, maar die informatie is minimaal. Zo staat het aantal doden door sommige ziekten of aandoeningen er bijvoorbeeld niet in. Volgens het Statistiekbureau sterven jaarlijks meer mannen dan vrouwen in Suriname, in 2013 waren het ruim tweeduizend mannen en vijftienhonderd vrouwen.

Archeologisch onderzoek door vier AdeKUS-studenten op Jodensavanne

'Studenten moeten getraind worden in beginselen archeologisch onderzoek'


Stichting Jodensavanne wil meerjaren overeenkomst met AdeK voor duurzaam archeologisch onderzoek


Twee weken lang hebben vier studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), studierichting Geschiedenis, Faculteit Humaniora, onder begeleiding van de archeologe Cheryl White, een intensief archeologisch veldpracticum uitgevoerd op Jodensavanne. In februari 2015 vond er een verkennend onderzoek plaats, waarbij 41 artefacten zijn gevonden. Het merendeel bestond uit oude handgevormde spijkers. Dit zegt voorzitter van de Stichting Jodensavanne, Harold Sijlbing, vandaag, maandag 21 september 2015, op Starnieuws.

Het veldpracticum op Jodensavanne is bedoeld voor geschiedenisstudenten van de Faculteit der Humaniora die studiepunten dienden te behalen voor de minor Archeologie. 'Het practicum had twee doelen. Ten eerste moeten studenten getraind worden in de beginselen van archeologisch veldonderzoek. Ten tweede moest er een historische data blootgelegd worden ter ondersteuning van de Stichting Jodensavanne’s inspanningen over de nominatie van Jodensavanne voor plaatsing op UNESCO’s Werelderfgoedlijst', aldus Sijlbing.

De voorzitter vindt, dat archeologie in de volle belangstelling staat van het wetenschappelijk onderwijs.

De Stichting Jodensavanne zal op korte termijn een meerjaren overeenkomst sluiten met de universiteit, om te verzekeren dat er duurzaam archeologisch onderzoek te Jodensavanne plaats kan vinden.

Dit historisch Joodse dorp, nu een beschermd nationaal monument, werd precies 330 jaar geleden als semi-autonome enclave opgericht door gevluchte Portugese Joden. Zij legden zich toe op de suikerteelt. Met de inzet van duizenden tot slaaf gemaakte Afrikanen kwam dit tot stand. De nederzetting kende een bloeiperiode tot achter in de 18e eeuw, waarna vrijwel allen verhuisden naar Paramaribo.

Inverzekeringstelling hoofdinspecteur Rakijo verlengd

Volgens Rakijo is hij slachtoffer van rancune


De inverzeke- ringstelling van hoofdinspecteur Robert Rakijo (Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd) is met dertig dagen verlengd door rechter-commissaris Iwan Rasoelbaks. Het is zijn advocaten Iwan Kanhai en Humphrey Schurman niet gelukt om hun cliënt vrij te krijgen, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 21 september 2015.

Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de ex-commandant van Regio West in Nickerie in verzekering te stellen. Tegen hem is een strafrechtelijk en tuchtrechtelijk onderzoek gaande. De inverzekeringstelling is na bestudering van het dossier, rechtmatig bevonden door de rechter-commissaris.

De hoofdinspecteur wordt onder andere verdacht van verduistering van boetegelden, uitlokking tot meineed, wederrechtelijke vrijheidsberoving, verduistering van staatseigendom en in beslag genomen goederen.

Rakijo zei eerder, dat hij slachtoffer is van rancune. Hij heeft in het openbaar uitspraken gedaan, die niet in goede aarde zouden zijn gevallen bij de korpsleiding. Volgens hem staan er belangen op het spel van de georganiseerde misdaad.

'Dragemannen' van Marius Rust winnen zingend en dansend op Drageman Dey


Zes verenigingen nemen deel aan feestelijke wedstrijd


Afgelopen weekend werd voor het eerst in het openbaar de Drageman Dey gehouden. Met een speciale wedstrijd werd een extra dimensie aan de dag van de dragers toegevoerd, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 21 september 2015.

De ‘dragemannen’ van Marius Rust zongen en dansten het mooist met een lijkkist. De wedstrijd ‘dansen met de doodkist’ was onderdeel van de Drageman Dey. De dag werd voor het eerst in het openbaar gehouden. Met de wedstrijd werd een extra dimensie aan de dag van de dragers toegevoegd, aldus Starnieuws.

Er namen zes verenigingen uit Paramaribo, Para en Coronie deel aan de feestelijke wedstrijd. Dit jaar lag de organisatie van de Drageman Dey in handen van Hodie Mihi, Cras Tibi (Heden ik, morgen gij). De dragers van deze vereniging zijn niet in de prijzen gevallen.

Posoe uit Coronie ging er met de derde prijs vandoor en op de tweede plaats eindigden de dragers van de Rooms Katholieke begraafplaats. Er werd gelet op synchroniciteit, dans, ceremonie, creativiteit en zang. De dragers van Marius Rust hebben volgens de jury én het publiek de ‘laatste eer’ het best gepresenteerd.

Hydroloog Naipal begonnen met aanplant mangrove in kwelder bij kust Weg naar Zee

Mangrove moet zorgen voor natuurlijke kustbescherming

Naipal hoopt dat natuurlijke kustbescherming beleidsonderdeel regering wordt

 
Hydroloog en professor Sieuwnath Naipal, verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, is afgelopen zaterdag samen met zijn Mangrove Forum begonnen met de aanleg van een natuurlijke bescherming van een gedeelte van de kuststrook te Weg naar Zee. Er zijn mangroveplanten in een kwelder (een begroeide buitendijkse landaanwas die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt) van zo'n drie hectare geplant. De bedoeling is dat na een periode van een jaar de werkelijke waarde van deze natuurlijke kuststrookbescherming moet blijken, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 21 september 2015.

De kwelder (Bron foto's: NIMOS)
De kwelder moet na het beoogde succes de eerste zijn in een reeks van 28, die zullen worden
aangelegd langs de kuststrook, vanaf de Henry Fernandesweg (Weg naar Zee) in oostelijke richting. De kwelder met waterdoorlatende dam moet voorkomen, dat erosie ontstaat en ervoor zorgen dat de golven van de zee worden afgebroken. Daarnaast moet het zorgen voor landaanwinst en het in stand houden en beschermen van het ecologisch systeem.

Volgens Naipal is de bewustwording van natuurlijke bescherming van de kuststrook door mangrove te weinig bekend en daardoor ook niet echt geaccepteerd.

Naipal die al ruim vijftien jaar letterlijk in de modder heeft gestaan om onderzoek te doen, krijgt langzamerhand steeds meer ondersteuning. Studenten van de Faculteit der Technologische Wetenschappen van de universiteit, studierichting infrastructuur, doen vrijwillig mee aan het project. Vier van hen staan op het punt op dit project af te studeren.


Het ministerie van Openbare Werken heeft technische en praktische ondersteuning gegeven. Naipal hoopt dat, wanneer het succes van deze eerste kwelder zal zijn gebleken, de natuurlijke bescherming van kustgebieden een belangrijk beleidsonderdeel van de regering zal worden.

Oud-minister Miskin: 'Wezenlijk verschil in tariefvoorstellen regering, vakbond en bedrijfsleven'

Miskin vindt dat er vanuit de overheid sprake is van 'kruissubsidie'


Ex-minister Michael Miskin, die als adviseur van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) deelneemt aan de besprekingen over de verhoging van de tarieven van elektriciteit en water,  zegt vandaag, maandag 21 september 2015, op Starnieuws dat er wezenlijke verschillen zijn in de voorstellen die gedaan zijn door de regering en die van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Een commissie van de vakbeweging en het bedrijfsleven praat vanavond verder met minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

In een technische commissie zal in kleiner verband getracht worden om tot een vergelijk te komen. Miskin kiest voor het berekenen van de stroomprijs op maandbasis. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen geeft de voorkeur aan het berekenen van een gemiddelde prijs van zes maanden, op basis van de toekomstige prijs. De vakbeweging kiest voor de huidige marktprijs.

Om geen grote verschillen te hebben, vindt de vakbeweging, dat net als de pompprijs elke maand vastgesteld moet worden wat de kostprijs van stroom is. NH komt op de kostprijs van 64,60 Amerikaanse dollar per barrel. De vakbeweging geeft aan. dat de olieprijs 34 Amerikaanse dollar is en met een toeslag komt het bedrag op 39,70.

Miskin stelt op dat het verschil enorm is. Op grond hiervan komt NH op een kostprijs van 66 cent voor een kilowattuur (kWh) elektriciteit, terwijl de vakbeweging en bedrijfsleven op 43 cent uitkomen.

Miskin is het niet eens met minister Dodson, dat er geen sprake is van kruissubsidie. Verbruikers boven de 450 kWh moeten 95 cent betalen, terwijl de kostprijs volgens de vakbeweging en het bedrijfsleven 43 cent is en volgens de regering 66 cent. De minister praat over een solidariteitsprincipe. 'Waarom moet 30% van de samenleving meer betalen voor elektriciteit? Dit houdt wel degelijk een kruissubsidie in', stelt Miskin.

Zo'n 800 SLM- en 400 KLM-passagiers getroffen door 'aanvaring'

SLM wacht CASAS- onderzoeksrapport over incident af


De SLM wacht het onderzoeksrapport van CASAS (Civil Aviation Safety Authority Suriname) over het voorval van zaterdagavond af op de Johan Adolf Pengelluchthaven, waarbij een toestel van de KLM bij het het taxiën voor vertrek een vleugel van een SLM-toestel raakte dat het was geland. De SLM zou later die avond vertrekken en stond niet verkeerd geparkeerd. Vermoed wordt dat het om een inschattingsfout gaat van de gezagvoerder van het KLM-toestel, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 21 september 2015.

Wie de kosten moet betalen voor de schade moet blijken uit het CASAS-onderzoeksrapport. Clyde Cairo, onderdirecteur Commerciële Zaken bij de SLM, zegt dat de passagiers, die zaterdag zouden vertrekken gisteravond zijn afgereisd. Dit, nadat de beschadigde navigatielens van het toestel uit Curaçao was ingevlogen. Zij die zondag zouden vertrekken, vliegen vandaag. Totaal zijn iets meer dan achthonderd SLM-passagiers gedupeerd.

'Wij beschouwen het als overmacht die buiten onze schuld om is opgetreden. Ons toestel stond op de juiste spot. Tijdens het taxiën is de vleugel van het KLM-toestel tegen onze navigatie lens aangekomen.' Met een beschadiging aan dit onderdeel mag niet gevlogen worden.

Tegelijkertijd zijn ook vierhonderd KLM-passagiers gedupeerd. 'Wij betreuren het voorval en vinden het jammer voor de passagiers', zegt Cairo.

De KLM-vertegenwoordiger voor Suriname en Guyana, Alexander de Wind, zegt dat de maatschappij ernaar streeft om de gedupeerden vanavond te vervoeren. Dit hangt af van het technische team van de maatschappij dat naar Suriname zal vliegen. De passagiers van de KLM die niet woonachtig zijn in Suriname, zijn ondergebracht in hotels.

Een eventuele compensatie zal ook afhangen van de uitkomst van het onderzoeksrapport van CASAS.

President Bouterse laat verstek gaan bij VN Algemene Vergadering in New York

Situatie in eigen land zou reis naar VS niet toestaan
Bouterse in 2010 bij de VN

President Desi Bouterse gaat komende week niet meer naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Starnieuws bericht vanochtend, maandag 21 september 2015, te hebben vernomen, dat de president afgezien heeft van de dienstreis, omdat onder andere de situatie in eigen land dat niet zou toestaan.

In een vroeg stadium werd aangekondigd, dat de president naar de VS zou afreizen. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken had eind vorige maand aangekondigd, dat het staatshoofd een ontmoeting zou hebben met de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro. Een aantal belangrijke zaken over de relatie Suriname-OAS zou worden besproken.

Bouterse zou de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Daarnaast zou hij ook bilaterale gesprekken voeren.

Met het oog op het vertrek van Bouterse stond de bijzondere openbare vergadering van de Nationale Assemblee gepland voor 28 september. De president moet uiterlijk 1 oktober de begroting van 2016 en het beleid voor het komende jaar presenteren. Vanuit het Kabinet van de President en Buitenlandse Zaken zijn nog geen officiele mededelingen gedaan over het afblazen van de dienstreis naar New York.

Twijfels autoriteiten Colombia over verklaring echtgenoot roofmoord op echtgenote verwarrend


Politie Colombia looft zo'n 9.000 euro beloning uit voor tips

 
De Colombiaanse politie heeft een beloning van bijna 9000 euro (30 miljoen Colombiaanse pesos) uitgeloofd voor informatie over daders en hun motieven in de moord op de Nederlandse Durdana Putker. Dat meldt de lokale krant El Tiempo vandaag, maandag 21 september 2015. De 54-jarige Durdana de Bruijn uit het Overijsselse dorp Heino werd in het weekeinde op het zeiljacht Lazy Duck (Bron foto:blog.lazyduk.nl) voor de noordkust van Colombia vermoord.

De autoriteiten vinden de lezing van de echtgenoot over de roofmoord verwarrend, mede omdat er zo weinig is gestolen. Ze brengen ook naar voren, dat in het toeristische gebied dit soort overvallen niet eerder zijn voorgevallen. De Kustwacht, de politie en het hotelwezen signaleren verdachte zaken hier snel.

De man wordt door de politie in de havenstad Cartagena verhoord en heeft bijstand van het Nederlandse consulaat. Volgens de politie lijkt het verhaal van de echtgenoot 'niet altijd overeenkomstig de feiten' en het 'bevat tegenstrijdigheden'.


De boot lag voor anker de Rosario-eilanden niet ver van Cartagena en werd volgens de echtgenoot overvallen door zes gemaskerde mensen. Ze sloegen toe toen de man op het toilet was. Hij kreeg een klap en verloor het bewustzijn. Toen hij bijkwam vond hij zijn vrouw dood op het dek van de zeilboot. De vrouw is niet door kogels gedood en is waarschijnlijk met een stomp voorwerp doodgeslagen, mogelijk de kolf van een vuurwapen.

De politie vindt het vreemd, dat slechts een klein geldbedrag (zo'n euro 60) is meegenomen en er waardevolle zaken als sieraden, een computer, videocamera's en communicatieapparatuur zijn achtergelaten. Ook vraagt de Colombiaanse recherche zich af waarom de vrouw met een mobiele telefoon een alarmnummer belde en eerst een verkeerde locatie van haar jacht doorgaf.

Het jacht was uitgerust met moderne communicatieapparatuur. Als die was gebruikt, dan had de Kustwacht de ligplaats van het jacht kunnen traceren en was er veel eerder hulp geweest. De tweede keer dat de vrouw het alarmnummer belde, gaf ze wel de juiste plek op. De Lazy Duck kwam 15 september aan in Cartagena en zou zondag verder varen naar Panama.

(Red. De Surinaamse Krant/El Tiempo/Telegraaf/AD/De Stentor)