dinsdag 22 september 2015

Clean Air Everywhere Curaçao: 'De gezondheid van bevolking loopt continu schade door te hoge uitstoot uit Schottegatgebied'

'De Isla is mede verantwoordelijk voor te hoge uitstoot uit Schottegat'Clean Air Everywhere richt zich op 'aanval' Isla-raffinaderij op milieuorganisaties - 'Overheid Curaçao begaat internationaal misdrijf door uitstoot te tolereren'


De stichting Clean Air Everywhere op Curaçao richt zich op haar Facebook-pagina rechtstreeks tot de Isla-raffinaderij in reactie op het meest recente persbericht van de raffinaderij waarin onder meer naar de andere vervuilers in het Schottegat werd verwezen. Dat bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 22 september 2015.
 
'Het maakt kinderen met astma en ouderen die bijna niet meer kunnen ademen echter niet uit wie er vervuilt en voor deze vergiftiging van de bevolking zorgt. Feit is simpelweg, dat de gezondheid van de bevolking continu schade oploopt doordat de uitstoot vanuit het Schottegatgebied te hoog is en daar bent u mede verantwoordelijk voor! Metingen en rapporten wijzen dit keer op keer uit en laten ook zien dat de vervuiling elk jaar toeneemt blijkbaar ondanks uw enorme investeringen', aldus Marc Verkade namens de stichting.

Door het tolereren van deze uitstoot begaat de overheid van Curaçao een internationaal misdrijf, aldus Verkade. 'Gezien het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dat ook op Curaçao geldt, waarin staat dat een overheid verplicht is om te zorgen voor een veilige leefomgeving van haar bevolking, schrijven we de overheid aan om hier een halt aan toe te roepen en niet de afzonderlijke bedrijven. Wat overigens ook duidelijk in het EVRM staat aangegeven, is dat economische belangen nooit boven de gezondheid van een bevolking mogen staan. Dit lijkt op Curaçao duidelijk het geval te zijn, vandaar dat deze kwestie ook in Nederland en Europa door ons wordt aangekaart.'

Volgens de stichting is de bijdrage aan de schadelijke uitstoot van anderen dan de Isla en de BOO-centrale te verwaarlozen ‘omdat de uitstoot miniem was toen de BOO en daardoor ook de Isla plat lagen enkele jaren geleden’. 'De uitstoot van de Isla en BOO gaat overigens altijd hand-in-hand omdat de BOO het zwaar vervuilde asfalt dat de Isla aanlevert moet gebruiken als brandstof.'

De stichting reageert ook op de stelling van de Isla dat ‘pressiegroepen’ toeristen zouden afschrikken. 'De schade die de rokende hoop uit het Schottegatgebied op het toerisme aanricht is al jaren vele, vele malen groter. En waarom is er zoveel berichtgeving in de media? Omdat de uitstoot te hoog is en iedereen simpelweg wil dat dit stopt!'

De stichting onderstreept dat zij geen sluiting voorstaat. Dit was geen onderwerp van het Isla-persbericht, maar dat idee leeft wel. De voorzitter van vakbond PWCF zei afgelopen vrijdag: 'De pressiegroepen die achter deze protestmars staan, willen gewoon de sluiting van de raffinaderij. Men mag niet vergeten dat de raffinaderij 13 procent van het totaalbedrag aan inkomsten van het eiland genereert.'
Clean Air Everywhere: 'Als de Isla/BOO geen schade aan de gezondheid toebrengt, hoeft de Isla/BOO van ons – en wij denken van niemand – niet dicht. Elk procent BNP dient naar onze mening benut te worden om dit eiland economisch in de lucht te houden.'
Er zijn diverse rapporten beschikbaar waarin aangegeven wordt wat de mogelijkheden zijn om de uitstoot op korte termijn te verlagen, aldus de stichting.

De volledige tekst van Marc Verkade vandaag op Facebook: 

'Geachte ISLA-vrienden,

Want dat zijn we als ik het stuk in het AD lees omdat we blijkbaar aan dezelfde kant van de lijn staan: We willen beperking van de uitstoot...

Het spijt ons dat u zich persoonlijk aangesproken voelt. Het maakt kinderen met astma en ouderen die bijna niet meer kunnen ademen echter niet uit wie er vervuilt en voor deze vergiftiging van de bevolking zorgt. Feit is simpelweg dat de gezondheid van de bevolking continu schade oploopt doordat de uitstoot vanuit het Schottegatgebied te hoog is en daar bent u mede verantwoordelijk voor! Metingen en rapporten wijzen dit keer op keer uit en laten ook zien dat de vervuiling elk jaar toeneemt blijkbaar ondanks uw enorme investeringen. Dit zijn helaas de feiten... 

Het valt me overigens op dat er in het stuk in het AD met geen woord wordt gerept over de gezondheid van de bevolking. Dit is echter het enige waar het ons maar ook de bevolking om gaat! Het zou alle partijen sieren als ze zich hier eens over zouden bekommeren en zich zouden verontschuldigen voor alle schade aan de gezondheid van bevolking die ze reeds hebben aangericht.
Gezien het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, die ook op Curaçao geldt, waarin staat dat een overheid verplicht is om te zorgen voor een veilige leefomgeving van haar bevolking, schrijven we de overheid aan om hier een halt aan toe te roepen en niet de afzonderlijke bedrijven. Wat overigens ook duidelijk in de het EVRM staat aangegeven is dat economische belangen nooit boven de gezondheid van een bevolking mogen staan. Dit lijkt op Curaçao duidelijk het geval te zijn, vandaar dat deze kwestie ook in NL en Europa door ons wordt aangeaard. Door het tolereren van deze uitstoot begaat de overheid van Curaçao een internationaal misdrijf!

U heeft uiteraard gelijk dat niet alleen de ISLA verantwoordelijk is voor de enorme uitstoot van schadelijke stoffen, ook de BOO draagt daaraan bij. Alle overige factoren zijn echter te verwaarlozen omdat de uitstoot miniem was toen de BOO en daardoor ook de ISLA plat lagen enkele jaren geleden. De uitstoot van de ISLA en BOO gaat overigens altijd hand-in-hand omdat de BOO het zwaar vervuilde asfalt die de ISLA aanlevert moet gebruiken als brandstof. 

Er zijn diverse rapporten beschikbaar waarin aangegeven wordt wat de mogelijkheden zijn om de uitstoot op korte termijn te verlagen. Het raffineren van ‘schonere’ olie zou bijvoorbeeld de uitstoot en impact op de gezondheid per direct drastisch kunnen verminderen. Wat er in gaat, komt er namelijk ook weer uit... 

De aantijging dat ‘pressiegroepen’ schade zouden toebrengen aan toerisme is wellicht valide door alle media-aandacht de laatste maanden. Echter de schade die de rokende hoop uit het Schottegatgebied op het toerisme aanricht is al jaren vele, vele malen groter. En waarom is er zoveel berichtgeving in de media? Omdat de uitstoot te hoog is en iedereen simpelweg wil dat dit stopt! 

Als de uitstoot dragelijk zou zijn is er geen nieuwswaarde en ook geen impact op het toerisme, het begint bij de bron en het heeft geen enkele zin om naar anderen te wijzen dan de vervuilende bedrijven op het Schottegatgebied! Lees de Facebook/internet recensies van Hilton / Marriot etc. er maar eens op na... ‘Mooi hotel, de stank was elke ochtend echter niet te harden, we komen hier nooit meer!’. 

Laat ik het nog 1 keer duidelijk zeggen: Als de ISLA/BOO geen schade aan de gezondheid toebrengt, hoeft de ISLA/BOO van ons, en wij denken van niemand, dicht. Elk procent BNP dient naar onze mening benut te worden om dit eiland economisch in de lucht te houden. Wij staan een gezond en sterk Curaçao voor en enkel een schoon producerende ISLA/BOO past in dat plaatje. De overheid kan en dient hiervoor te zorgen en we hopen echt dat dit kwartje nu eindelijk begint te vallen!'

SVB-verzekerden op Curaçao die acuut ziek worden in buitenland kunnen toch worden vergoed

In voorkomende gevallen verstrekt SVB een garantie aan medische instelling in buitenland

 
Als gevolg van jurisprudentie kunnen SVB-verzekerden die in het buitenland acuut ziek worden en een geneeskundige behandeling ondergaan, aanspraak maken op verstrekkingen op grond van de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz). Dat meldt sociale verzekeraar SVB, bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 22 september 2015.
 
In de reparatiewetgeving werd vorig jaar voorgesteld om de medische behandeling in het buitenland voort te zetten. Sinds de invoering van de basisverzekering in februari 2013 werden de medische kosten van SVB-verzekerden als ze in het buitenland verblijven niet vergoed. Daar is nu verandering in gekomen.

Onder acuut ziek wordt verstaan een plotseling ontstaan of verergering van een ziekte, met een snel verloop en hevige verschijnselen, en waarbij uitstel van geneeskundige behandeling kan leiden tot levensbedreigende situaties. In voorkomende gevallen zal de SVB, na evaluatie en goedkeuring, een garantie verstrekken aan de medische instelling in het buitenland. Indien de verzekerde zelf de medische kosten betaalt kan men een verzoek voor restitutie van de ziektekosten indienen.

De SVB kan in overeenstemming de wet slechts aangesproken worden voor een bedrag gelijk aan het maximale tarief dat geldt voor verstrekkingen die lokaal worden verricht. In het geval er geen lokaal tarief voorhanden is, wordt maximaal de helft van de buitenlandse nota vergoed. Voortzetting van behandeling in het buitenland is mogelijk voor chronische ziekten mits toestemming vooraf door de SVB is verkregen.

Een verzekerde wordt uitsluitend uitgezonden wanneer de betreffende behandeling op Curaçao niet mogelijk is, binnen het verstrekkingenpakket valt, er behandeling elders voorhanden is (met wetenschappelijk bewezen effect) en er gezondheidswinst valt te bereiken. De verzekerden worden in principe uitgezonden naar de zorginstellingen in Colombia en Nederland waarmee de SVB overeenkomsten heeft. Deze zorginstellingen in het buitenland worden geselecteerd op basis van beste kwaliteit versus prijs. Deze ziekenhuizen worden gevisiteerd door SVB-artsen en lokale medisch specialisten.

Medische uitzending kan uitsluitend aangevraagd worden door een behandelend specialist op zijn deskundigheidsgebied. Na goedkeuring door de SVB zal de patiënt worden aangemeld. Als de afspraak bevestigd wordt, worden de patiënt en de aanvragende specialist op de hoogte gesteld van de afspraak. De patiënt wordt uitgenodigd voor een exitgesprek bij de SVB een dag voor vertrek. Tijdens het exitgesprek wordt alle informatie verstrekt over de logistieke aangelegenheden.

De eerste afspraak in het buitenland is een dag na aankomst. De SVB zal het medisch beloop van de patiënt via de bemiddelaars in het buitenland blijven volgen. Nadat de behandeling is afgerond wordt de ontslagbrief naar de aanvragende specialist verstuurd en het retourticket geregeld door de SVB.
Als een aanvraag voor uitzending niet aan bovengenoemde criteria (richtlijnen) voldoet zal de SVB dit met de aanvragende specialist afstemmen. De SVB zal de verzekerde op de hoogte stellen van de afwijzing en hem of haar verwijzen naar de aanvragende specialist. De verzekerde kan dan nadere informatie verkrijgen van de aanvragende specialist over de afwijzing. Indien de verzekerde het niet eens is met de afwijzing kan deze altijd bezwaar aantekenen bij de SVB of in beroep gaan bij de rechter. Elke uitzending heeft een gewenste uitzendperiode. Het varieert tussen spoed (onmiddellijk) en zestig dagen.

Burger King Kerkplein maakt definitieve doorstart met eigenaar Dilip Sardjoe

Deuren naar ver- wachting in 2e week december open

Zaak gaat geleid worden door gekwalificeerde krachten uit de VS


Burger King, dat in november 2014 de deuren in Suriname sloot, maakt definitief een doorstart. De hoofdvestiging aan het Kerkplein opent in de tweede week van december de deuren met als franchisenemer Dilip Sardjoe, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 september 2015.

Hij belooft meer diversiteit dan voorheen en betere kwaliteit. De omgeving van de winkel wordt heringericht om een aantrekkelijker aanblik te bieden aan klanten.

Sardjoe is overtuigd van succes en zegt geleerd te hebben uit de fouten die zijn gemaakt. Er komen gekwalificeerde krachten uit Amerika om de zaak te leiden. Hij was in april dit jaar al bezig met de overname van Burger King Suriname.

Het bedrijf sloot de deuren, nadat pogingen om meer klanten te trekken, mislukten.

Minister Badrising woont 70e VN Algemene Vergadering in New York bij

President Bouterse spreekt 30 september zijn Jaarrede

 
Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken woont volgende week de 70e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij. Badrising zal met een 'kleine, maar functionele werkdelegatie' afreizen naar New York, zo laat het ministerie vandaag, dinsdag 22 september 2015, weten.

President Desi Bouterse heeft afgezien om naar New York te gaan, aangezien hij zich in deze periode zal bezighouden met de voorbereiding van de Jaarrede en de begrotingsbehandeling. Het kabinet van het staatshoofd meldt, dat de president zich zal toeleggen op het bereiken van een gedragen akkoord over de wijzigingen van de tariefstelsels van de nutsbedrijven SWM en EBS.

De Jaarrede zal dit jaar in tegenstelling tot voorgaande jaren worden gepresenteerd op woensdag 30 september. Normaal wordt de Jaarrede op de eerste werkdag in oktober gehouden.

Weer inheemsen-kwestie ter beoordeling naar Mensenrechten Commissie OAS

Kapiteins Mande (Wit Santi) en Jubitana (Hollandse Kamp) schakelen in grondzaak Luchthavenbeheer Britse jurist Fergus MacKay in

Wit Santi (Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
'Wij worden geroofd van onze gronden en zullen dat niet met lede ogen aanzien'


Kapitein Patrick Mande van Wit Santi en zijn collega Theo Jubitana van Hollandse Kamp geloven niet meer dat de Staat een oplossing zal brengen in de grondkwestie met N.V. Luchthavenbeheer. Zij hebben daarom de Britse jurist Fergus MacKay - verbonden an de organisatie Forest Peoples Programme in Moreton-in-Marsh, Engeland - benaderd om de zaak bij de Mensenrechten Commissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) aanhangig te maken.

Het gaat om terrein waarvan Luchthavenbeheer zegt dat het haar toebehoort. De regering zou slechts het gedeelte waar de dorpelingen wonen aan het dorp beschikbaar willen stellen. Zij vinden echter dat ook de rest van het gebied voor hun leefwijze belangrijk is.

'Wij worden geroofd van onze gronden en zullen dat niet met lede ogen aanzien', zegt dorpshoofd Patrick Mande van Wit Santi vandaag, dinsdag 22 september 2015, in de Ware Tijd. De dorpen zouden volgens Mande een kopie van de beschikking die in 2013 is getekend door toenmalige minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) in bezit hebben.

Mande en Jubitana hadden in mei hun ongenoegen geuit bij minister Steven Relyveld van RGB, zijn toenmalige collega Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, Martin Misiedjan, president-commissaris grondenrechten bij het Kabinet van de President, en Etiënne Boerenveen, voorzitter van de National Housing Authority.

Na de verkiezingen van 25 mei is er nog een gesprek geweest, maar daar is niet veel uit gekomen en tot heden is verder niets van de overheid vernomen. 'Ik heb het gevoel dat ze de zaak in de doofpot wil stoppen, maar wij zijn alert en zullen niet toestaan dat we worden benadeeld', zegt Mande.

Misiedjan wijst erop, dat het ieders recht is om naar de OAS te stappen als men vindt dat de Staat een recht heeft geschonden, maar kiest liever voor overleg. 'De mensen moeten begrijpen dat de zaak niet op korte termijn opgelost kan worden.' Hij weet niet waarom er geen gesprekken meer hebben plaatsgevonden en verwijst naar onder meer het ministerie van RGB. Relyveld was niet bereikbaar voor commentaar.

De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft al een rechtszaak lopen bij het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten. Het gaat om een zaak van de inheemse gemeenschap van Marowijne die vindt dat haar grondenrechten worden geschonden.

Negen gemeentebesturen binnen FIBOS wachten nog op overheidsgeld voor schooljaar 2014-2015

Alleen RKBO en EBGS hebben 75% van hun tegoeden ontvangen


FIBOS-voorzitter verwacht 'gebrekkige opstart', nieuw schoolseizoen - FIBOS wacht op Srd 5 miljoen...


Negen gemeentebesturen verenigd in de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname (FIBOS) hebben voor het afgelopen schooljaar nog steeds geen geld ontvangen van de overheid. De staat is ongeveer Srd 5 miljoen verschuldigd aan het FIBOS. Alleen het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en de stichting Onderwijs van de Evangelische Broedergemeente in Suriname (EBGS) hebben 75 procent van hun tegoeden ontvangen, zegt FIBOS-voorzitter Ricardo Kenswil vandaag, 22 september 2015, op Starnieuws.

Kenswil vindt het vreemd, dat de overige besturen nog niets hebben gekregen. Wanneer de overige gemeentes worden uitbetaald weet hij niet. Ook is niet duidelijk wanneer het restantbedrag wordt uitgekeerd aan het RKBO en de EBGS en hoe de betaling over het studiejaar 2015/2016 zal geschieden. Dit alles moet nog worden besproken.

Een met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) voor afgelopen week geplande bespreking ging niet door. Kenswil hoopt spoedig van minister Robert Peneux te vernemen wanneer het gesprek plaatsvindt.

'Ik weet echt niet wat te doen met de overige gemeentebesturen', zegt de FIBOS-voorzitter. De schooldeuren zullen opengaan, maar Kenswil verwacht een gebrekkige opstart. Waar dat nodig is zal zeker een beroep op ouders gedaan moeten worden.

Blijft betaling overheid aan vervoerders leerkrachten en leerlingen uit dan wordt 1 oktober niet gereden

Vervoerders wachten op hun geld over de maand augustus

Overheid komt maandelijkse betalingsverplichting weer niet na


Vervoerders van leerkrachten en leerlingen, aangesloten bij de Organisatie van Bus- en boothouders in Suriname (OBS), hebben geen geld ontvangen over de maand augustus. Als vóór het einde van deze maand niet wordt betaald, zullen zij niet rijden op 1 oktober, wanneer het nieuwe schooljaar begint. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 22 september 2015.

Van enkele vervoerders schrijft Starnieuws te hebben vernomen, dat zij geld hebben ontvangen dat in juli al is uitbetaald. Weer anderen hebben niet eens over juli ontvangen.

OBS-voorzitter Kenneth Themen bevestigt, dat er wat fricties zijn bij de betalingen, maar dat hij erop rekent dat die worden gecorrigeerd. De vervoerders met dubbele betalingen heeft hij geadviseerd om geld dat hen niet toekomt op de rekeningen te laten.

Themen gaat ervan uit, dat de overheid de financiële middelen over augustus op tijd stort op de rekeningen van de bus- en boothouders. Gebeurt dat niet, dan zullen zij niet in staat zijn om de leerlingen en leerkrachten op 1 oktober te vervoeren.

'Het is niet verantwoord om de transportmiddelen zonder een goede servicebeurt, de straat op te sturen. Alles moet gecontroleerd worden en vele bushouders moeten de verzekering betalen', stelt de OBS-voorzitter. Met de overheid is afgesproken dat financiële middelen voor geleverde diensten uiterlijk op de 15e van iedere maand worden gestort. Maar dat gebeurt vaak niet.

Gerold Dompig is kritieken op zijn persoon meer dan zat

De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider'Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen'


Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector (COG), is de kritiek en verdachtmakingen in zijn richting zat. Hij krijgt vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws in woord en op beeld alle ruimte om zijn gal en frustraties te spuien. Hij is volgens de kritieken de oorzaak zijn van het uitblijven van actie tegen de scalians op het stuwmeer, de kreken en de rivieren. De roep om Dompig te vervangen wordt steeds luider. 

'De beste stuurlui staan aan wal. Het plan om de pontons te verwijderen bestaat al heel lang', zegt hij. 'Dat kunnen we bewijzen. De opdracht om die operatie uit te voeren is nooit eerder gekomen. Het is niet zo dat commissie lag te slapen. Dit is een plan van de COG waarvoor we eindelijk toestemming en opdracht hebben gekregen.'


De COG is een presidentiële commissie, maar de operatie wordt betaald uit de begroting van Natuurlijke Hulpbronnen. Dompig zegt, dat de commissie sinds 2012 de plannen om de scalians te verwijderen heeft ingediend bij de overheid. 'Ik wil duidelijk maken, dat dit altijd de wil van de president is geweest, maar je moet natuurlijk ook het ministerie, de bijbehorende diensten zoals de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en de minister achter je hebben. Ik zal niet zeggen dat de vorige minister niets heeft gedaan, ik constateer alleen dat de huidige minister moed toont. Sinds zijn aantreden staat hij achter ons en is ons werk makkelijker geworden.'

'Onzin',zegt Dompig in reactie op de aantijgingen dat hij een dubbele rol zou spelen bij de ordening. Activiteiten die stopgezet waren, zouden met zijn toestemming zijn voortgezet. 'Het is heel makkelijk om de leider van de ordening aan te vallen. Mensen met een stukje verstand zullen begrijpen dat ik ook bazen boven mij heb. Als ik een dubbele rol zou spelen, had ik deze job niet vijf jaren kunnen doen. Als men kritiek op mij heeft, moet men bij mijn bazen zijn.'

Dompig is zich ervan bewust, dat men hem liever ziet gaan dan komen. 'Voor sommigen is de ordening pas rond als Dompig vertrokken is. Maar, dan zullen ze zien in welke ellende ze gestort worden. Men moet niet vergeten, dat dit ding iets is dat is ontstaan door mensen die belangen hebben, mensen met geld.'

Dompig is bereid zijn functie neer te leggen indien erom gevraagd wordt. 'Ik doe dit al vijf jaren met hart en ziel, met gevaar voor eigen leven en het incasseren van al de kritieken. Zodra er iemand is die de job beter of anders kan ben ik zeker bereid af te treden. Ik ben geroepen om ordening te brengen en zo iemand lust men niet. Ik doe mijn werk tot mijn baas vindt dat ik vervangen moet worden.'

Dompig is de in zijn ogen ‘ongefundeerde kritieken’ zat. 'Dit zijn de feiten', zegt Dompig wijzend naar de in beslag genomen scalians. 'Dan nog heb je mensen die vinden dat we grappenmakers zijn. Ik heb er genoeg van dat mensen aan de kant staan en kritiek leveren op het werk dat we doen.'

Hij stelt, dat men niet genoeg rekening houdt met de erbarmelijke omstandigheden waaronder de 150 mannen en vrouwen moeten werken om de chaos in de goudsector weg te maken. Er wordt sinds vorig jaar bezuinigd waardoor heel wat operaties moeilijker worden om uit te voeren. 'Als men kritiek heeft op commissie, moet men ook daaraan denken. Dompig is geen beslisser in het hele verhaal. Ik heb helemaal geen macht om zoveel kritiek te incasseren. Dus vraag ik de mensen om daarmee op te houden.' 

'Hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen'

Psycholoog Breeuwsma: 'Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn'

'Het draait voor de kinderen alleen maar om de cadeaus' - Omroep RTL houdt vast aan Zwarte Piet

 
De kleur van Zwarte Piet maakt kinderen niks uit. Het gaat de kleintjes er vooral om dat ze tijdens Sinterklaas een cadeautje krijgen. Dat zegt psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de Universiteit van Groningen, vandaag, dinsdag 22 september 2015, in onder andere de Telegraaf.

'Voor kinderen mag Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het draait voor hen alleen maar om de cadeaus. De hele discussie over de kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem van de volwassenen.'

Het uiterlijk van de Pieten wordt tijdens de komende viering door winkels, scholen en televisieprogramma's aangepast, maar ook Zwarte Pieten zullen nog zichtbaar zijn. Volgens Breeuwsma zullen kinderen daar geen probleem van maken. Hij haalt als voorbeeld een verhaal aan van een kleuterjuf die zich in bijzijn van de kinderen verkleedde als Zwarte Piet. De kinderen gingen meteen mee in haar rol en vergaten dat ze de juffrouw was.

'Het is eerder gezond voor de kinderen als volwassen ermee ophouden zich kinderachtig op te stellen. Ze kunnen zich beter afvragen of het niet verwarrend voor kinderen is dat ze zich steeds zo druk maken over een kinderfeestje. Onder kinderen zijn ook nooit discussiegroepjes over de kleur van de Pieten ontstaan. Kinderen hebben ook geen probleem met hulpsinterklazen, die vinden ze vaak net zo leuk als de 'echte' sint.'

Breeuwsma stelt, dat het voor ouderen belangrijk is om vast te houden aan de herinneringen uit hun kindertijd. 'De Pieten waren toen zwart en dat moet voor hen zo blijven. Maar, de kinderen hebben dat beeld niet. Ze zijn heel flexibel als het gaat om het verhaal rond de sint. Ze zijn bereid te geloven in het verhaal. De Sint is in der loop der jaren ook voortdurend veranderd. Maar dat is voor kinderen nooit een probleem geweest. Ook de Zwarte Pieten zijn allang geen boemannen meer en ze nemen niemand meer mee in de zak.'

Hij vindt het wel verstandig, dat er één lijn wordt getrokken over het uiterlijk van Zwarte Piet om een einde te maken aan al die discussies. 'Er zal ongetwijfeld een nieuw soort Piet komen, als we het daarover eens worden, kan er weer zonder ophef sinterklaas worden gevierd.'


Overigens werd vandaag door de omroep RTL bekendgemaakt, dat Zwarte Piet blijft bij de omroep tijdens de komende viering van sinterklaas. Via RTL Telekids zendt de zender al jaren de Club van Sinterklaas uit. Ook dit jaar komt er onder dezelfde naam een film in de bioscoop. De pieten in de Club van Sinterklaas zijn volgens RTL neergezet als kinderhelden en houden daarom hun eigen uiterlijk.

'We zien het sinterklaasfeest als een feest voor kinderen en staan achter hetgeen we de afgelopen jaren hebben uitgezonden. Juist omdat het een feest voor kinderen is, is eenduidigheid in onze ogen heel belangrijk. Wij gaan mee in de keuzes van de brede Nederlandse samenleving, waar deze discussie naar onze mening ook thuishoort. Mocht op termijn de uitkomst van de deze maatschappelijke discussie vragen om een verandering van het uiterlijk van Piet, dan zullen wij daarin volgen', aldus RTL.

Vanwege de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet doen andere zenders aanpassingen of hebben dat vorig jaar al gedaan. Kinderzender Nickelodeon introduceert dit jaar ongeschminkte pieten in de nieuwe dagelijkse sinterklaasserie 'Op weg naar pakjesavond - Sint vermist!'. Het Sinterklaasjournaal loopt nog niet vooruit loopt op de verhaallijn van dit jaar, maar heeft vorig jaar wel wat veranderingen doorgevoerd. Ook diverse supermarkten, winkels en de scholen veranderen de pieten vanwege de discussie over het uiterlijk.

(Red. De Surinaamse Krant/Telegraaf/RTL)

Patrouilleschip Zr. Ms. Friesland haven van Willemstad op Curaçao binnengevaren

(Bron foto: Koninklijke Marine)
Schip van Koninklijke Marine voert komende 4 maanden Kustwachttaken uit in Caribisch gebied


Tijdens het afgeven van de gebruikelijke ceremoniële saluutschoten is het patrouilleschip Zr. Ms. Friesland gisterochtend negen uur de haven van Willemstad op Curaçao binnengevaren, zo bericht vandaag, dinsdag 22 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

Het patrouilleschip van de Koninklijke Marine voert de komende vier maanden Kustwachttaken uit in het Caribisch gebied. De Friesland en haar bemanning zijn toegerust voor anti-drugsoperaties en voor noodhulp na de passage van een orkaan. Daarnaast kan de Friesland ook ingezet worden tegen piraterij.

De Friesland voer in 2013 ook in het Caribisch gebied. Toen heeft het schip meerdere drugstransporten onderschept.

Nog geen besluit over koper Rif Resort op Curaçao

'Regering heeft aangedrongen op verkoop'

(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

Er is nog geen besluit genomen over de koper van Rif Resort nv., de eigenaar van de hotelgebouwen en percelen die de Marriottketen exploiteert. Daarmee loopt Gerrit Schotte (MFK) met zijnpublieke uitlatingen over de plannen van de koper vooruit op de keuze die de regering eerdaags gaat maken en de inhoud van het aanbod van die koper. Dat is de reactie van Mike Willem van de begeleidingscommissie voor de verkoop van Rif Resort nv vandaag, 22 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De regering is geen eigenaar van het Marriott Hotel. De operator Marriott wordt betaald door Rif Resort om het hotel te exploiteren. De winsten, maar ook de verliezen, komen op conto van Rif Resort nv. Willem: 'Er wordt gedraaid met verlies, en dus verkeert het Rif Resort in enorme financiële problemen. Daar komt bij, dat de regering eerder met een financiële injectie Rif Resort heeft willen helpen, maar de schulden zijn inmiddels alleen maar opgelopen van 50 naar 100 miljoen gulden. Het is dus ook de regering geweest die besloten heeft dat dit zo niet langer kan voortduren en aangedrongen heeft op verkoop.'

Doorgaan is geen optie en daarmee zouden vele mensen zeker op straat komen te staan. Verkoop is een must, aldus Willem. Hij stelt dat er door het, speciaal voor de verkoop aangetrokken, Amerikaanse makelaarskantoor Ackmann-Ziff Real Estate Group, verschillende gegadigden gerekruteerd zijn. Hieruit zijn uiteindelijk twee groepen geselecteerd. Daarbij is niet alleen gekeken naar wat de groepen willen neertellen voor de koop van Rif Resort, maar ook naar welke investeringsplannen ze hebben en welke visie ze daarbij voor ogen hebben voor de toekomst van het hotel.

Willem: 'Daar komt bij dat als het contract met Marriott als operator gehandhaafd blijft, deze keten het recht heeft om als eerste akkoord te gaan met de bieder. Op dit moment is de regering aan zet om de twee door de commissie voorgedragen bieders te analyseren. Daarbij wordt gekeken naar de geboden koopsom, het investeringsbedrag, de investeringsplannen en het macro-economische effect voor Curaçao. Verder wordt gevraagd om garanties waarmee de bieder de meeste zekerheid kan bieden dat de plannen ook echt uitgevoerd kunnen worden.'

In reactie op Schotte zegt Willem nog: 'We hebben de twee beste bieders uitgekozen en als een daarvan vindt dat het hotel 14 maanden dicht moet voor renovaties, so be it, dat is dan nodig om het hotel weer levensvatbaar te maken. Over de door Schotte benoemde bedragen laat ik mij niet uit. Het gaat zoals gezegd om meerdere criteria en niet alleen de geboden koopsom.'

Curaçaose Dok Maatschappij herdenkt slachtoffers die in 2007 aan boord Seamec II omkwamen door explosies

Vijf arbeiders kwamen bij explosies in september 2007 om het leven

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Met een kranslegging hebben werknemers van de Curaçaose Dok Maatschappij de vijf dodelijke slachtoffers herdacht die in september 2007 aan boord van de Seamec II omkwamen door explosies. 

Het schip lag bij de Curaçaose Dok Maatschappij ter reparatie en terwijl de werknemers aan het schip sleutelden ontbrandden zuurstofgassen.

De medewerkers hielden tijdens de kranslegging een minuut stilte voor hun overleden collega’s, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 september 2015.

(Bron foto: Cees Bustraan/shipspotting.com - 6 dec 2010 te Curaçao)

Korps Politie Curaçao is verrast door plannen gevangenis om politiecellen eruit te verwijderen

Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) voert zogeheten inkomstenafdeling in


Het Korps Politie Curaçao is verrast door de plannen van de gevangenis om de politiecellen uit Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) te verwijderen. In plaats daarvan komt er een zogeheten inkomstenafdeling. Dat zegt korpschef Mauricio Sambo vandaag, dinsdag 22 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Volgens Urny Floran, de directeur van SDKK, zijn er plannen om een inkomstenafdeling in de gevangenis te introduceren, waar een gevangene bij aankomst in de gevangenis voor maximaal achttien dagen wordt vastgehouden. Tijdens het verblijf in de inkomstenafdeling voert het gevangenispersoneel gesprekken met de gedetineerde op het gebied van onder andere sociale ontwikkeling, medische achtergrond, opvoeding en onderwijs om zo vervolgens te bepalen waar de gevangene het beste kan worden geplaatst.

'Er wordt voor iedere gedetineerde een programma op maat gemaakt', aldus Floran. Om deze nieuwe afdeling te introduceren, moeten de politiecellen in de gevangenis echter worden verwijderd, zo legt de gevangenisdirecteur uit. Deze cellen werden in 2002 in de gevangenis - toen nog onder de naam Bon Futuro - geïntroduceerd en waren het gevolg van een tijdelijke noodmaatregel nadat de politiecellen te Rio Canario werden afgekeurd en vervolgens gesloten omdat ze in deplorabele staat verkeerden.

'In de gevangenis werden tijdelijke politiecellen geopend totdat Rio Canario de staat van haar eigen cellen had verbeterd, maar we zijn dertien jaar verder en de cellen zijn er nog steeds', zegt Floran die aangeeft, dat het KPC nu nog maximaal twee maanden de tijd wordt gegeven om de staat van de politiecellen te Rio Canario te verbeteren. 'Dan beginnen we met de implementatie van de inkomstenafdeling.'

De chef van het politiekorps laat in een reactie weten, dat de situatie de aandacht heeft van het korps en de minister van Justitie. Tegelijkertijd laat Sambo weten, dat andere partijen - het KPC en het Openbaar Ministerie - vorige week werden verrast door de aankondiging van de directie van SDKK over de komst van een inkomstenafdeling.

'Er is altijd gesproken over het behouden van politiecellen in de gevangenis. Het plan was om de politiecellen te plaatsen waar blok 1 is. Groot was onze verbazing toen werd aangekondigd dat hier nu een inkomstenafdeling zou komen', aldus de korpschef. 'Plotseling is het plan en de bestemming voor blok 1 omgegooid en wordt er gezegd dat wij moeten opschieten met de politiecellen te Rio Canario.'

Het KPC is in gesprek met minister Nelson Navarro van Justitie (PAIS) over de situatie. De cellen te Rio Canario, zijn volgens Sambo bestemd voor bolitaslikkers. 'Dat is de functie van deze cellen. Er is een hele organisatie omheen, met toiletten en beveiliging en al. De overige gedetineerden zouden naar de politiecellen in de gevangenis worden gestuurd, en als back-up hebben we nog steeds het cellencomplex te Barber', aldus de korpschef.

Minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie laat vanuit Nederland desgevraagd weten, dat over deze plannen nog gesproken zal worden. 'Maar, het idee is dat de politiecellen naar Blok 1 verhuizen. Zodra ik terug ben, zullen we hierover spreken.'

30.000 Woningzoekenden ingeschreven bij Stichting Volkshuisvesting

Minister Dogojo wil met directoraat Volkshuisvesting werken aan oplossing huisvestingsvraagstuk


Bij de Stichting Volkshuisvesting staan 30.000 woningzoekenden geregistreerd. Minister Joan Dogojo van Welzijn - voorheen Sociale zaken en Volkshuisvesting - noemt dit een enorm aantal, maar houdt er wel rekening mee, dat bij het opschonen van de lijst het aantal zal verminderen. Dit zei de bewindsvrouwe gisteren tijdens een kennismakingsbezoek aan de stichting, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 september 2015.

Ze zei daarbij ook, dat pas in 2010, bij het aantreden van de regering Bouterse-1, echt begonnen is met het aanpakken van de woningnood.

Dogojo wil samen met het directoraat Volkshuisvesting werken aan een oplossingsmodel voor het huisvestingsvraagstuk. Ze beseft dat dit geen gemakkelijke opgave is, gezien de precaire financiële situatie.

De minister zal bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen. Bij de toewijzing zal gebruikt gemaakt worden van het beschikbare bestand, want daaruit blijkt immers een overzicht van de sociaal zwakke huishoudens. Ze noemt ook mensen met een beperking en senioren burgers. Minister Dogojo onderkent, dat er mensen zijn die niet op eigen kracht aan een woning kunnen komen.

Ook de groep van vijftigplussers voor wie het een uitdaging is om aan een woning te komen zal worden geholpen. 'Gaande weg wanneer het beleid meer vorm krijgt zal een gebalanceerd woningbouw programma gepresenteerd worden op basis van het huisvestingsplan.'

De minister heeft de afgelopen twee weken gebruikt om een beter beeld te krijgen van het directoraat Sociale Zaken. Zij heeft deze week uitgetrokken om het directoraat Volkshuisvesting door te lichten.

Nieuwe Surinaamse luchtvaartmaatschappij Fly All Ways voert proefvluchten uit

Fly All Ways weinig mededeelzaam

 (Bron foto: Fly All Ways)

Berichten doen internationaal de ronde, dat maatschappij binnenkort start met vluchten op Guyana en Barbados

 
Fly All Ways, van eigenaar Dilip Sardjoe, een zusterbedrijf van Blue Wing Airlines, is hard op weg om de tweede Surinaamse luchtvaartmaatschappij te worden die, naast de SLM, vluchten naar het Caribisch gebied zal uitvoeren. Dat bericht althans de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 september 2015.

'Ze voert nu de zogenaamde familiarisatie vluchten uit. Dit houdt in dat ze aan de Burger Luchtvaartautoriteit van Suriname (CASAS, Civil Aviation Safety Authority Suriname) moet kunnen bewijzen, dat zij in staat is om vluchten uit te voeren naar de bestemmingen die ze op het oog heeft', zegt Gerard Brunings, presidentieel adviseur voor de luchtvaartsector, in reactie.

De internationale luchtvaart nieuwswebsite anna.aero, maakte 15 september als eerste melding van de proefvluchten. Volgens die website zou Luchthavenbeheer hebben gemeld, dat Fly All Ways van plan is om binnenkort te beginnen met commerciële vluchten naar Guyana en Barbados. Volgens Brunings wordt ook Manaus in Brazilië een mogelijke bestemming.

Om een reactie gevraagd, zei de leiding van Fly All Ways geen behoefte te hebben tegenover de Ware Tijd uit te weiden over haar plannen.

Het bedrijf is sinds 2014 bezig met voorbereidingen. De nieuwe maatschappij nam vorig jaar twee Fokker-70 vliegtuigen over van de KLM. CASAS-directeur Brian De Souza deelde vorig jaar mee, dat Fly All Ways een vergunning van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft. Alleen nog de procedures van CASAS zouden nog moeten worden gevolgd voor certificering. Daarbij worden veiligheidsvoorschriften, onderhoudsvoorzieningen en de capaciteit om vluchten daadwerkelijk uit te voeren gecontroleerd.

Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS): 'Hoe betrouwbaar ben je als ontwikkelingspartner als er een onderzoek tegen EBS-top loopt?'

'Corruptie is een misdaad tegen de menselijkheid'


Arthur Tjin-A-Tsoi, die als toenmalig NPS-Assembleelid, de corruptiezaak binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) op tafel legde bij het Openbaar Ministerie (OM), vindt dat Suriname een nieuw begin kan maken. Niet alleen de EBS, maar alle parastatale instellingen moeten volgens hem worden doorgelicht. Corruptie is volgens hem een misdaad tegen de menselijkheid, zo zegt hij vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws, in reactie op de arrestatie van waarnemend-directeur Willy Duiker.

Tjin-A-Tsoi vindt het belangrijk, dat grondig wordt onderzocht wat mis is bij de EBS. Bij hem gaat het niet om personen, maar om het systeem. Duiker, die op non-actief is geplaatst door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, werd gisteren op gezag van het OM in verzekering gesteld.

'Corruptie mag niet straffeloos blijven. De bevolking zal steeds het gelag en de rekening hiervoor moeten betalen. EBS als monopolist nutsbedrijf heeft een belangrijke rol in de ontwikkeling van Suriname. De slogan van het bedrijf is immers uw betrouwbare ontwikkelingspartner. Hoe betrouwbaar ben je als ontwikkelingspartner als er een onderzoek tegen de EBS-top loopt?', vraagt Tjin-A-Tsoi zich af.

Om corruptie structureel te voorkomen, moet volgens Tjin-A-Tsoi goede controle uitgeoefend worden door de accountants en de Raad van Commissarissen moet haar werk naar eer en geweten vervullen. 'Dan zullen er goede ontwikkelingskansen voor elke Surinamer zijn', aldus Tjin-A-Tsoi.

Hij vindt dat alle eer voor de tot nu toe behaalde resultaten toekomt aan de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), het Openbaar Ministerie en de politie die het onderzoek moet doen. 'Het geeft aan hoe belangrijk deze instituten zijn. Als deze instituten meer mandaat hadden en goed gefaciliteerd waren, had de mega corruptiegolf van de afgelopen vijf jaar voorkomen kunnen worden.
Laten we hopen, dat het recht in Suriname zal zegevieren en dat de schuldigen hun straf niet zullen ontlopen en dat de EBS onze echte betrouwbare ontwikkelingspartner wordt.'

'In kwestie inbeslaggenomen scalians zijn nu OM en overheid aan zet'

Goudpontons aangemeerd bij post Commissie Ordening Goudsector bij Lebi Doti

 
De negen scalians die op het stuwmeer actief waren en in beslag zijn genomen liggen aangemeerd bij een post van de Commissie Ordening Goudsector (COG) dichtbij het dorp Lebi Doti. 'De pontons zijn hier in afwachting van de volgende stap. Het Openbaar Ministerie (OM) en de overheid zijn nu aan zet', aldus Gerold Dompig, het boegbeeld van de commissie vandaag, dinsdag 22 september 2015, op Starnieuws.

'De commissie voert alleen uit', zegt Dompig. Hoe het met de goudpontons zal aflopen is voor Dompig nog niet duidelijk: 'Het OM is de enige die een besluit kan nemen. Dat kan betekenen of een boete of ontmanteling of een andere plaats toegewezen krijgen.'

Er zijn n nog enkele bemanningsleden aan boord van de goudpontons, omdat zij de vaartuigen gedurende twee dagen naar de post van de commissie hebben gevaren.

De minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, heeft op 16 september de opdracht gegeven om de scalians per onmiddellijk in beslag te nemen, omdat zij ondanks afspraken om de activiteiten te stoppen, gewoon doorgingen met het zoeken naar goud op de bodem van het stuwmeer.

Er zijn echter nog steeds scalians actief op de Marowijne- en de Lawarivier, de grensrivieren in het oosten. Dompig is vol lof over de daadkracht van minister Dodson. Hij rekent op hetzelfde leiderschap wanneer de scalians aan de grens worden aangepakt. 'Ik hoop dat we dezelfde begeesterende leiding krijgen van NH en het kabinet. Het kabinet heeft altijd gesteund, maar van NH viel de steun tegen in het verleden.'

Veel aandacht in Colombiaanse krant El Tiempo voor vermoorde Heinose Durdana Putker-de Bruijn

El Tiempo bericht uit het weblog van Durdana de Bruijn blog.lazyduck.nl 

(Bron foto: El Tiempo/blog.lazyduck.nl)
'Ze verbleef een aantal weken in Colombia en deelde haar ervaringen in ons land op haar blog'Klimaatverwachting Meteorologische Dienst Suriname september 2015 - februari 2016

Waarschuwing van Meteodienst voor dinsdag 22 september 2015 


Waarschuwing voor 22 september 2015: De gevoelstemperatuur kan in de middag oplopen tot 38C.