woensdag 23 september 2015

Oud-minister Wijnerman leidt Bureau voor de Staatsschuld

Benoeming geldt voor vijf jaar


De oud-minister van Financiën, Adelien Wijnerman, is voor vijf jaar benoemd tot Administrateur Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld. Zij is per 1 september belast met het bestuur van dit orgaan. Dit meldt vandaag, woensdag 23 september 2015, minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Het besluit werd eerder deze maand goedgekeurd in de Raad van Ministers, zo bericht Starnieuws.

Wijnerman is op voordracht van Hoefdraad per resolutie benoemd door president Desi Bouterse.

Op basis van de Wet op de Staatsschuld is het noodzakelijk de Administrateur Generaal te benoemen die belast is met het bestuur van het Bureau voor de Staatsschuld. Deze functie was vacant.

In oktober 2013 had president Desi Bouterse Wijnerman gevraagd om haar portefeuille van Financiën ter beschikking te stellen. Als redenen werden opgegeven het trage verloop van betalingsverplichtingen van de Staat aan derden, de administratieve onoverzichtelijkheid en geen transparantie van de financiële administratie en het ontbreken van effectieve communicatie met belanghebbenden, zoals dienstverleners.

Ruim 600 vaste medewerkers Suralco hebben vanaf eind november geen werk

Directeur Halfhuid zendt arbeiders brief inzake 'voorgenomen dienstbeëindiging'


De ruim 600 vaste medewerkers van Suralco zitten vanaf eind november zonder werk. Het bedrijf beëindigt per 30 november hun dienstbetrekking, wanneer de aluinaarderaffinaderij ook stopt met de productie. Of de Suralco-werkers daarna nog salaris zullen ontvangen is onduidelijk. Dezer dagen kregen ze van directeur Ruben Halfhuid een brief, waarin ze officieel op de hoogte zijn gesteld van de 'voorgenomen dienstbeëindiging met het personeel', zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 september 2015.

(Met dank aan GFC Nieuws)
 
De directeur stelt in zijn brief, dat de voortdurende uitdagingen die Suralco's productie ondergaat en de beperkte beschikbaarheid van bauxiet, in combinatie met ongunstige marktomstandigheden, het noodzakelijk maken om de productieactiviteiten te beëindigen. Hij schrijft, dat binnen afzienbare tijd Alcoa met de Paranam Werknemers Bond en de Initiatiefgroep Belangenbehartiging Suralco Salaried Employees zal preten over een afvloeiingsregeling.

De Suralco-directeur stelt verder, dat het bedrijf alles in het werk zal stellen om het proces van overleg zo vlot mogelijk te doen verlopen. Het personeel zal regelmatig op de hoogte worden gehouden over de vorderingen van het overleg. Voorts mogen de medewerkers rekenen op 'de grootst mogelijke ondersteuning' om met deze situatie om te gaan.

Colombiaanse politie houdt echtgenoot vermoorde Nederlandse zeilster vast

Drie zonen echtpaar inmiddels gearriveerd in Colombia


De echtgenoot van de in Colombia om het leven gebrachte uit het Overijsselse Heino afkomstige zeezeilster Durdana Putker-De Bruijn, Peter Putker, zit nog steeds vast in het politiebureau in de Colombiaanse kustplaats Cartagena. De lokale politie onderzoekt onder meer de eerste verklaringen van de voormalig dierenarts, omdat er twijfels over bestaan, zo bericht de lokale krant El Tiempo vandaag, 23 september 2015.

De recherche vindt het bijvoorbeeld opmerkelijk, dat hij met een mobiele telefoon belde en niet met de meer betrouwbare marineradio aan boord van zeilschip Lazy Duck (Bron foto: blog.lazyduck.nl). Volgens de Colombiaanse krant zou de Nederlander tijdens het verhoor hebben gezegd dat die radio kapot was. Maar, volgens de krant blijkt uit technisch onderzoek van de politie dat er niets aan het apparatuur mankeert.

Burgemeester Martijn Dadema van Raalte heeft de zoons via de gemeente laten weten dat in de voormalige woonplaats van het stel wordt meegeleefd met de nabestaanden. Indien gewenst zal hij contact met hen opnemen. De drie zoons zijn inmiddels in Colombia. Zij onthouden zich voorlopig van commentaar, zo bericht de regionale krant De Stentor vandaag.

Het Nederlands consulaat biedt desgevraagd ondersteuning aan de Nederlanders.

De Lazy Duck is inmiddels verscheept naar de kust van Cartagena waar het verder onderzocht wordt.

 

(Red. De Surinaamse Krant/De Stentor/El Tiempo)

Begeleidingscommissie belast met verkoop Rif Resort op Curaçao met twee partijen in gesprek

Orco Group en Lionstone Development nog in beeld als mogelijke kopers

Ingang Marriott Hotel Willemstad (Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

Meest geschikte kandidaat lijkt Orco Group met bod 14 miljoen dollar voor Marriott Hotel en 30 miljoen voor renovatie - Lionstone biedt respectievelijk 16 en 15 miljoen


De documenten over de verkoop van het Rif Resort Hotel in Willemstad op Curaçao waarmee MFK-leider Gerrit Schotte gisteren schermde zijn oud (zie onderaan). Dat zei Mike Willem, voorzitter van de begeleidingscommissie belast met de verkoop van het verlieslijdende Rif Resort, vanochtend op Radio Direct, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 23 september 2015.


Op dit moment zijn er twee partijen overgebleven waarmee de commissie in gesprek is. Beide partijen hebben een offerte uitgebracht voor de koop van het Rif Resort: Orco Group en Lionstone Development. Volgens Willem heeft Orco Group de beste offerte gedaan. Het consortium is bereid 14 miljoen dollar voor het pand, het huidige Marriott Hotel, neer te tellen. Ook wil de groep ongeveer 30 miljoen dollar in de renovatie stoppen.

Lionstone Development wil 16 miljoen dollar betalen voor het pand en ongeveer 15 miljoen dollar voor de renovatie. Lionstone is onder meer bekend van het vroegere Princess Beach Hotel. Het Rif Resort Hotel is technisch failliet en heeft een schuld van circa 130 miljoen gulden. Met de koop is slechts een fractie van de schuld gedekt.

Volgens Willem is het pand aan een grondige renovatie toe. Dat is een van de redenen waarom Orco Group de voorkeur heeft. Hij verduidelijkt dat de deal nog niet rond is. Met het plan van Orco zal het hotel voor ongeveer een jaar zijn deuren moeten sluiten tijdens de renovatie. Volgens Willem is het ook niet verantwoord om het hotel open te houden met de plannen die Orco Group heeft.

Lionstone ziet wel mogelijkheden om de dagelijkse operatie te continueren tijdens de verbouwing. Ook heeft het bedrijf beloofd alle werknemers die nu in het hotel werken aan te nemen. Niemand zal zijn baan verliezen als Lionstone boven Orco Group wordt verkozen. Volgens Schotte gaan er met de verkoop van het hotel 250 arbeidsplaatsen verloren.

De broker die dit proces begeleidt is het gespecialiseerde Amerikaanse makelaarskantoor Ackman Ziff Real Estate Group uit New York. Voor de commissie is het macro-economische aspect belangrijk. Door de renovatie is de levensvatbaarheid van het hotel gegarandeerd. Als de tarieven van het gerenoveerde hotel hoger zijn zal ook de rest van de sector hiervan kunnen profiteren.

De commissie bestaat naast Willem uit Paul Zoethout (overheid), Arthur Rosaria (Rif Resort), John Jacobs (Rif Resort) en Ludwig van Hoop (overheid).

Dierenbescherming Curaçao wordt gedwongen asiel te sluiten

Voor 2016 krijgt Stichting Dierenbescherming Curaçao geen subsidie


'Ervaring leert dat stichtingen het eerst sneuvelen als bezuinigd moet worden'


De Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) krijgt geen subsidie voor het jaar 2016. Dat heeft de secretaris-generaal (SG) van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur gisteravond aan SDBC-voorzitter Gregory Berry meegedeeld. De stichting ziet hierdoor geen andere mogelijkheid dan het asiel te sluiten, zo bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 23 september 2015.
 
Naar aanleiding van de kritiek van het Cft (College Financieel Toezicht) dat de begroting van 2016 van het land Curaçao niet realistisch zou zijn, nam Berry contact op met het ministerie. 'Ervaring leert dat de stichtingen het eerst sneuvelen als er bezuinigd moet worden', aldus Berry. Zijn vermoeden werd bevestigd door de SG.

SDBC ontvangt al enkele jaren geen subsidie meer en heeft zich tot nu toe staande weten te houden door de reserves aan te spreken. De bodem is in zicht en zonder subsidie kan de stichting het asiel niet in stand houden. Alleen het salaris van de klachteninspecteur van de Dierenbescherming wordt door de overheid betaald. Alle overige diensten van de stichting worden uit fondsenwerving bekostigd.

De exploitatie van het asiel kost jaarlijks 250.000 gulden. Berry: 'Dat is sec, dus zonder enige luxe, zonder personeelskosten, alleen de verzorging die de dieren nodig hebben.' De stichting vroeg voor volgend jaar vier ton subsidie aan. Behalve de exploitatie van het asiel zouden daar educatieprojecten van bekostigd moeten worden. Daarnaast was het geld bedoeld om twee personen zwerfdieren van straat te laten halen.

Het bericht kon niet op een slechter moment komen. De stichting is volop bezig met de voorbereidingen voor haar traditionele collectemaand oktober. Naast de collecte worden er dit jaar drie evenementen georganiseerd: de Walk for the Animals, een benefietconcert en een galadiner met Marianne Thieme, politiek leider van de Partij voor de Dieren. Hiermee probeert SDBC een gat van bijna één ton op haar begroting van dit jaar te dichten. Mocht dat niet lukken, dan gaat het Dierenasiel dicht, aldus Berry.

De voorzitter zegt nu zo spoedig mogelijk een vergadering met het bestuur te beleggen om een strategie te bepalen. 'Waarschijnlijk moeten wij het asiel sluiten tot nader order. Heel jammer dat de dieren hieronder moeten lijden.'

Naast het runnen van het asiel wil SDBC, die sinds begin dit jaar een nieuw bestuur heeft, zich toeleggen op activiteiten als educatie op scholen en in de wijken, het uitvoeren van sterilisatieprojecten en het openen van een ‘dog sanctuary’ voor niet-adopteerbare zwerf- en straathonden.

In 2013 ontfermde de Dierenbescherming zich in totaal over 533 dieren. De klachteninspecteur behandelt circa 100 klachten per maand. Het totaal aantal zwerf- en straathonden op Curaçao bedraagt naar schatting 10.000. Het aantal zwerfkatten is onbekend, maar is eveneens aanzienlijk.

Aannemer op Curaçao nog steeds niet door overheid betaald voor noodherstelwerkzaamheden panden Otrobanda

Begin 2015 werden onder grote druk werkzaamheden uitgevoerd in verband met carnaval
 

De aannemer belast met het ‘Noodherstel werkzaamheden aan diverse panden in Otrobanda’, die begin dit jaar onder grote druk herstelwerk uitvoerde met het oog op de aankomende carnavalsperiode op Curaçao, is hiervoor nog steeds niet betaald. Dit blijkt uit een schrijven van aannemer LMB 2000 Bouw- en Adviesburo nv aan de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 september 2015. 

Het parlement gaf begin dit jaar de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), opdracht om de veiligheid te verhogen voor bezoekers in de binnenstand van Otrobanda en langs de carnavalsroute. Het bedrijf voerde werkt uit voor een begroot bedrag van ruim 111.000 gulden.

Aannemer Kees den Broeder doet verslag:

'We hebben opdracht gekregen om een groot aantal panden aan te pakken in Otrobanda en hebben dit in een kort tijdsbestek uitgevoerd en waren gereed voor de grote parade met de complimenten van minister Earl Balborda; hij heeft ons werk diverse malen gecontroleerd en heeft zelfs gevraagd om aan een pand extra werk uit te voeren. De belofte om direct te betalen is helaas niet nagekomen en tot op de dag van vandaag wachten wij op ons geld.'

Elders in de documentatie schrijft Den Broeder, dat de voormalige minister Balborda en zijn destijds directeur van Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP), Darwin de Lanoi, vanaf het eerste moment op de hoogte waren van het bedrag en dat dit geen punt van discussie was. Ze vroegen direct te beginnen en in de weekenden door te werken. 'Dat beide heren thans niet meer in functie zijn is vervelend, maar het feit blijft bestaan dat ik opdracht heb gekregen van de overheid en dat ik gewoon betaald dien te worden voor de door mij uitgevoerde werkzaamheden', aldus de aannemer.

Uit de chronologische beschrijving van de gebeurtenissen valt op te maken, dat De Lanoi per 6 maart met ‘verplichte vakantie’ is gestuurd. Vele gesprekken met verschillende ambtenaren verder, krijgt de aannemer op 8 juli een brief van Dwigno Puriel met daarin de mededeling dat er maar 15,7 procent betaald kan worden, ‘daar men vindt dat het werk dit waard is’. Een protest hiertegen mocht niet baten.

Aan de Statenleden schrijft Den Broeder:

'U begrijpt dat wij inmiddels ten einde raad zijn en ook wij hebben onze verplichtingen, wij dienen ook mensen te betalen en leveranciers; iedereen moet zich hier maar bij neerleggen en begrip tonen voor de minister. Waarom, waarom, waarom? Wij hebben in opdracht werk uitgevoerd en wij willen daarvoor betaald worden. Dat is toch niet meer dan normaal? U kunt toch ook niet in de supermarkt boodschappen doen en dan zeggen ik betaal later wel een keer als het mij uitkomt. Wij hadden verwacht dat de minister dit alles ook teruggekoppeld had naar het parlement en dat iedereen op de hoogte was dat de aannemers niet betaald zijn.'

Slechts muren staan nog overeind na brand monumentaal pand Bitterstraat 30 in Willemstad, Curaçao

Oorzaak uitslaande brand nog niet duidelijk

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

In de Bitterstraat te Willemstad op Curaçao woedde gisterochtend een flinke brand. Op nummer 30 – een monumentaal pand – brak rond half zeven door vooralsnog onbekende redenen brand uit, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 september 2015.

Volgens de brandweer heeft het pand veel schade opgelopen en is het onbewoonbaar geworden. Het dak van de Bitterstraat nummer 30 is geheel verwoest, evenals de vloer. Het enige dat overeind is blijven staan zijn de muren.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak en kon het vuur alleen nog worden gecontroleerd om te voorkomen dat het over zou slaan naar de andere panden.

Bewoners Pierre Kondre Kumbasi en Carolina in Para willen beheer over kapotte deel Carolinabrug


Plannen voor restaurant en hengelsportgelegenheid op kapotte brug


De bewoners van de inheemse dorpen Pierre Kondre Kumbasi en Carolina in het district Para willen het overgebleven deel van de aangevaren Carolinabrug beheren. Ze hebben de autoriteiten hiervoor toestemming gevraagd. De gemeenschap wil er een restaurant opzetten en er de basis voor een hengelsportgelegenheid van maken. Het gebied wordt vooral in de weekeinden druk bezocht.

De kapitein van Redi Doti, Lesley Artist, zegt vandaag, woensdag 23 september 2015, in de Ware Tijd, dat hij het plan ondersteunt, omdat het kan leiden tot versterking van de kas van de dorpen. Het project moet wel goed worden gecoördineerd door de dorpsbesturen.

Minister van Openbare Werken Siegfried Wolff is bekend met het verzoek van de dorpen. Hij zegt, dat de overheid nog geen besluit heeft genomen.

De minister weet niet op welk deel van de brug het restaurant moet komen te staan. Er liggen in de rivier betonblokken die van de brug zijn losgeraakt, nadat die in 2009 werd geramd door een ponton. Het beton moet uit de rivier worden gehaald. Wolff zegt dat er naar fondsen gezocht moet worden om dit te doen.

Minister Dogojo: 'Als er zaken zijn die in de weg liggen dan moet ik optreden'

'Ik beschuldig niemand van geen zuivere koffie, laten wij afwachten'


De ontheffingen bij het ministerie van Welzijn (het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting) moeten resulteren in meer slagvaardigheid en greep op het ministerie. Afgelopen week werden drie functionarissen ontlast van hun taken. Minister Joan Dogojo zei gisteren in het SRS-radioprogramma Bakana Tori van presentator Cliffton Limburg, dat als ze in de wandelgangen geluiden opvangt het haar taak is om hier iets mee te doen in het kader van reorganisatie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 september 2015.

'Ik ben niet gekomen om te sollen met de belangen van de doelgroep. Als er zaken zijn die in de weg liggen dan moet ik optreden', zei ze.

Een van de ontheven personen is Raoul Dankoor van het Bureau Rechten van het Kind (BRK). Volgens de minister waren de documenten die op zijn bureau zijn aangetroffen reden genoeg om hem te ontheffen. Dogojo zei, dat de bevoegde instanties meer duidelijkheid moeten brengen in deze kwestie. Op de vraag of Dankoor mogelijk geen zuivere koffie is geweest zei de bewindsvrouwe gisteren: 'Ik beschuldig niemand van geen zuivere koffie. Laten wij afwachten.'

Glaynes Mawie, tot voor kort directeur van Verzorg- en Verpleeghuis Ashiana, zal in een andere functie op het ministerie worden ingezet. Reden voor haar ontheffing was de slechte hygiënische situatie in de keuken van het seniorencomplex die Dogojo bij een werkbezoek met eigen ogen heeft kunnen zien, nadat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) Huize Ashiana al had gewaarschuwd. Het proces om een nieuwe directeur aan te stellen is al op gang gebracht.

De derde persoon die in ongenade is gevallen is Gregory Corinde, onderdirecteur Administratieve Diensten van het ministerie. Zij is ter beschikking van de minister gesteld.

Dorothy Blokland als Koningin van Paramaribo 6 oktober in Theater Peeriscoop te Gorinchem, Zuid-Holland

Blokland zet Maxi Linder op excentrieke wijze neer


Dorothy Blokland komt dinsdag 6 oktober naar Theater Peeriscoop in Gorinchem met De Koningin van Paramaribo. Dat bericht de Gorcumse Courant vandaag, woensdag 23 september 2015.

Dorothy Blokland is een jonge, veelbelovende actrice die diverse verhalen vertelt vanuit haar Surinaamse roots. Ze studeerde in 2014 af als theatermaker en docent aan de Academie voor Theater van FHK Tilburg (Fontys Hogeschool voor de Kunsten)

Als geboren en getogen Surinaamse is haar culturele achtergrond belangrijk. Onder andere speelt zij haar eigen toneelbewerking van het boek over de beroemdste prostitué van Suriname in de jaren '50 Maxi Linder 'De Koningin van Paramaribo' van Clark Accord, een trotse vrouw die haar seksualiteit bewust inzet en gebruikt.
Dat zorgde voor veel ophef in het koloniale Suriname van die tijd want deze prostitué deed het niet alleen voor het geld. Deze unieke vrouw, haar verhaal en speciale seksuele kunsten worden op excentrieke wijze neergezet. Het publiek krijgt een hunkerende vrouw te zien die hen vanaf het begin vastpakt en pas loslaat als zij haar verhaal verteld heeft. Maar er is ook aandacht voor de negatieve kanten, de vrouwenmishandeling en het misbruik.

Concept en spel Dorothy Blokland, regie-assistentie Raisa Melo Fortes, coaching Paul de Bruyne.

‘Mi gudu hoeveel geld heb je, want ik ben de enige hoer in heel Paramaribo die de truc met de sigaar machtig is… de details heb je nog van mij te goed, op een ander moment.’

De voorstelling begint 's avonds om half negen. De foyer is geopend vanaf half acht.
Entree € 15,00
Kaarten kunnen worden besteld via www.peeriscoop.nl of via tel.: 0183-690022

Ook bij ministerie van Binnenlandse Zaken verschuivingen in de top

Mensen die benoemd zijn of benoemd worden behoren allen tot de groep Sapoen/Chitan


Behalve bij de ministeries van Justitie en Politie, Natuurlijke Hulpbronnen, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Transport, Telecommunicatie en Toerisme, Welzijn (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), komen ook bij Binnenlandse Zaken mutaties in de leiding. De spanning onder de medewerkers is enorm groot, omdat niet alleen topkader aan de dijk zal worden gezet, maar ook medewerkers in lagere posities, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 september 2015.

De Ware Tijd bericht te hebben vernomen, dat Vergilio Rebin gisteren aan de slag is gegaan als onderdirecteur Administratieve Diensten in de plaats van Gustaaf Samijadi.

Ook de politieke gangmaker van de Pertjajah Luhur (PL) in Commewijne bij de jongste verkiezingen, Enrique Ralim, wordt beloond met een positie binnen het ministerie. Hij wordt hoofdbeleidsadviseur. Ralim was tot voor kort in dienst van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Ook directeur Moensie zit mogelijk op de schopstoel. Daar zou Dewi Amatsoemarto moeten komen. Hij was enkele jaren directeur bij stichting Volkshuisvesting. Of er al een officiële voordracht aan de regering is gedaan, is niet duidelijk. 'Vervanging van Moensie op dit moment, is vragen om problemen', zegt een doorgaans goed ingevoerde bron in overheidskringen, aldus de krant.

Naar verluidt hebben opeenvolgende ministers er bewust voor gekozen functionarissen op cruciale posten te behouden, ofschoon ze tot een andere dan het politieke huis van de bewindsman behoorden.

'Nadat de Pertjajah Luhur in april vorig jaar uit de regering was gezet, heeft minister Leilis alle PL-mensen behouden. Deze boys hebben een andere instelling', zegt een niet bij naam genoemde functionaris binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken, doelende op de groep Sapoen/Chitan.

Vernomen wordt, zo schrijft de Ware Tijd, dat de komende periode nog meer mensen van hun taken ontheven zullen worden. Zo wordt ook de naam van John Sahari, directeur bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken, genoemd. De mensen die benoemd zijn of benoemd worden behoren allen tot de groep Sapoen/Chitan.

Doodsbedreigingen via social media aan adres Haagse Antilliaan om Pietenpak

Anti-Zwarte Piet 'activisten' slaan door met doodsbedrei- gingen

 
De Haagse Antilliaan Lodrick Boekhoudt (35) wordt bedreigd via sociale media nadat hij met zijn zoontje in Pietenpak op de foto ging voor het AD (Bron foto: Boehoudt/Facebook). Dat schrijft Anouk Mentink vandaag, woensdag 23 september 2015, in die krant. Aangifte doet hij niet, zolang het aantal positieve reacties overheerst. 'En dat is het geval. Het bericht wordt honderden keren gedeeld.' 

Boekhoudt wilde zijn mening over het uitbannen van de klassieke Zwarte Piet op Haagse basisscholen kracht bij zetten met zijn Pietenpose in de krant. Het besluit van de schoolbesturen leidde vorige week tot heftige emoties bij zowel voor- als tegenstanders. Oók bij hem.

Het uiterlijk van de knecht van Sinterklaas heeft volgens Boekhoudt niets te maken met slavernij. 'Witte mensen zijn evengoed verhandeld als slaaf. Die hoor je ook niet klagen. Zelfs op Curaçao vieren mensen Sinterklaas en schminken ze hun gezichten zwart.'

Zijn gezicht in de krant leverde hem honderden steunbetuigingen op, maar ook 'tussen de twaalf en de vijftien' doodsbedreigingen via sociale media. 'Iemand schreef dat ik moet gaan trainen om mezelf te redden. Een ander zei dat ik op moet letten, omdat hij op een dag naast me zal staan.'

Ook zag Boekhoudt hoe mensen een foto van zijn kinderen van zijn Facebookprofiel plukten en deelden op sociale media. Boekhoudt: 'Met het onderschrift dat het zielig is voor mijn kinderen. Ik zou hen meesleuren in verkeerde opvattingen.'

Aangifte heeft de Hagenaar niet gedaan. Zolang het aantal positieve reacties de overhand heeft en de bedreigingen 'digitaal' blijven, stapt hij niet naar de politie. 'Mijn bericht is honderden keren gedeeld. Verder wacht ik af hoe het met de bedreigingen verloopt.'

Ouders ontvingen afgelopen zaterdag een brief van de schoolbesturen over de commotie die ontstond na de bekendmaking van het besluit, waarin excuses worden gemaakt voor de communicatie van het plan. De besturen betreuren het dat de ouders zich 'overvallen' voelden door de berichtgeving in het AD, maar stellen ook dat het besluit 'zorgvuldig' is genomen.

Zwarte Piet verdwijnt niet, maar verandert van uiterlijk en karakter, zeggen de besturen. Scholen kunnen zelf invullen hoe, maar moeten komend Sinterklaasfeest de rol van Piet wel al iets aanpassen. Over drie jaar is zijn uiterlijk volgens planning politiek correct. Geen zwart gezicht, geen kroeshaar, geen oorringen, geen dikke rode lippen en geen knechtenrol.

Boekhoudt blijft het belachelijk vinden, ongeacht de negatieve reacties die hij binnen kreeg. Ze sterken hem alleen maar meer in zijn mening dat Zwarte Piet moet blijven zoals de knecht nu is. Daar heeft Boekhoudt veel voor over. 'Desnoods trommel ik een groep van twintig negers op, die allemaal op de foto gaan in Pietenpak. Je hoeft maar te bellen.'

Oud-directeur van de EBS Vaseur gearresteerd

Vaseur verdacht van verduistering en valsheid in geschrifte


Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vanochtend, woensdag 23 september 2015, Kenneth Vaseur, oud-directeur van de NV Energiebedrijven Suriname in verzekering gesteld. Hem wordt verduistering en valsheid in geschrifte ten laste gelegd, zo berichten de webeditie van de Ware Tijd en Starnieuws.

Het OM is bezig met een omvangrijke fraudezaak bij de EBS. Waarnemend directeur Willy Duiker, die op non actief is gesteld, werd maandag in verzekering gesteld. Hij wordt vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Op 9 september was de directeur van NV Greenland, Dick van Kanten, eveneens in verzekering gesteld. De rechter- commissaris had zijn aanhouding rechtmatig getoetst, maar het Hof van Justitie stelde Van Kanten in hoger beroep in vrijheid.

NV Greenland heeft in totaal 8,5 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen van de EBS voor levering van een noodstroomaggregaat en twee mobiele noodstroominstallaties. Van Kanten is volledig uitbetaald, maar heeft nimmer geleverd. Volgens het OM gaat het hier om verduistering. De advocaat van Van Kanten, Benito Pick, voerde aan dat het om een civielrechtelijke zaak gaat en vroeg om invrijheidstelling van zijn cliënt.

Staatslogeergebouw Coronie al zo'n 6 jaar niet in gebruik

Gebouw is nooit opgeleverd - Districtscommissaris wil opheldering van OW
 
(Bron foto: Burger Informatie Centrum Coronie)


Het Staatslogeergebouw te Totness in het district Coronie is al zeker zes jaar niet meer in gebruik. Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani zegt vandaag, woensdag 23 september 2015, op Starnieuws te willen weten wanneer dit gebouw wordt opgeleverd, omdat dit nog steeds niet is gebeurd.

Bij zijn aantreden heeft de districtscommissaris geen enkel stuk aangetroffen waaruit kan worden gehaald wat het probleem is. Jaren geleden heeft een aannemer via een door het ministerie van Openbare Werken (OW) gehouden inschrijving het werk gekregen om het pand te renoveren.

Ramdhani heeft met de voormalige minister van OW, Rabin Parmessar, gesproken over deze situatie. Aan hem werd onder meer gevraagd te onderzoeken wie de aannemer is en inmiddels is de naam bekend.

Aangezien de inschrijving voor renovatie niet via het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is gegaan, zal Ramdhani spoedig bij de nieuwe bewindsman op OW aankloppen voor een gesprek om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken. Hij wil ook weten waarom ‘het gezicht van Coronie’, zoals hij het gebouw noemt, nooit is opgeleverd. Ramdhani vermoedt, dat de aannemer wel zijn reden heeft waarom hij het pand niet heeft overgedragen aan OW.

De districtscommissaris zegt het jammer te vinden, dat het gebouw weer in verval raakt. Door kamers te verhuren komt er geld in het laatje van het districtsfonds, dat goed kan worden besteed. Ter verhoging van de dienstverlening is het personeel getraind. De vijf medewerkers kunnen echter de opgedane kennis niet in praktijk brengen en zijn door Ramdhani elders geplaatst.

Ook Coronianen en andere personen uit binnen- en buitenland willen volgens hem zien dat het logeergebouw weer wordt gebruikt voor toeristen. Nu hebben enkele militairen hun intrek genomen.

Roué Verveer keert in december terug met 'Tjar A Lobi'

Kaartverkoop start op 24 oktober voor vier shows


Cabaretier Roué Verveer gaat zijn voorstelling ‘Tjar A Lobi’ in december weer in Suriname spelen. Dit op veler verzoek en speciaal voor de mensen die in juli geen kaartjes konden kopen. De shows waren toen namelijk binnen een week uitverkocht, zo is vandaag, 23 september 2015, te lezen op Waterkant.net.

Er zijn in december in totaal vier voorstellingen gepland. De première vindt plaats op 20 december en een 2e show op 21 december, in de Banquethall van Torarica. En de twee andere op 22 en 23 december in theater Thalia.

In het voorprogramma staan de lokale Surinaamse comedians Pres Juriaantje en Clifton Braam. De kaartverkoop start op 24 oktober om tien uur 's morgens.

Minister Van Dijk-Silos stelt paal en perk aan belgedrag van haar ambtenaren

Van Dijk-Silos maakt serieus werk van door president Bouterse opgedragen bezuinigingen

Minister brengt kennismakingsbezoek aan de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname


Binnenkort zal met kantoortelefoons van het ministerie van Justitie en Politie niet meer gebeld kunnen worden naar mobiele telefoons. Ook zullen ambtenaren van dit ministerie niet langer dan vijf minuten telefoongesprekken kunnen voeren. Deze maatregelen zal minister Jennifer van Dijk-Silos invoeren om de telefoonrekening zo laag mogelijk te houden in het kader van bezuinigingen, zo bericht de Ware Tijd woensdag 23 september 2015.

Leidinggevenden zullen gesprekken van maximaal tien minuten kunnen voeren. Medewerkers zullen de mogelijkheid krijgen om elkaar gratis te bellen via hun mobiele telefoon. Hiermee wil de minister de gewoonte tegengaan, dat ambtenaren urenlang privégesprekken voeren op kosten van de Staat. 'Die tijd is straks voorbij', zei van Dijk-Silos gisteren tijdens haar kennismakingsbezoek bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS). Ook bij deze dienst zullen de bezuinigingsmaatregelen worden ingevoerd. De bewindsvrouwe zei, dat zij bij haar aantreden perplex stond van de vele kosten in privésfeer van functionarissen, die allemaal door het ministerie worden betaald.

Zij beschreef het als een 'barbaarse pieringachtige roofzuchtige' mentaliteit van functionarissen, die zich dergelijke privileges toe-eigenen. Zij noemde als voorbeeld, dat het ministerie voor vele ambtenaren internet thuis betaalt. Ook op de kosten voor vervoer van het departement zal streng bezuinigd worden.

Op een vraag van een medewerker antwoordde de minister gisteren, dat ook bij de BBS een evaluatie zal worden gepleegd over het inzetten van de voertuigen. De BBS'er haalde aan, dat er voertuigen worden toebedeeld aan manschappen die het volgens hem niet nodig hebben en dat die de vervoersmiddelen met name voor privédoeleinden gebruiken.

Ambtenaren van de BBS hebben gisteren van de gelegenheid gebruik gemaakt en de aandacht gevraagd van de minister voor verschillende zaken. Zo zijn in 2012 zo'n dertig onderofficieren bevorderd in een naast hogere rang, maar zij hebben sindsdien geen positieve verandering in hun salaris gemerkt, omdat er fouten staan in hun beschikking, zo bericht Starnieuws.

De minister zei, dat er op korte termijn een onderzoek moet plaatsvinden naar waar fouten zijn gemaakt. 'Want ik denk niet dat dit correct is van de Staat, de werkgever om een fout te maken en deze niet te herstellen, waardoor mensen zwaar ontevreden zijn. Het heeft daarom mijn dringende aandacht.'  De bewindsvrouwe zei, dat het personeel niet voor de gek gehouden mag worden met een beschikking als de betaling niet uitgevoerd kan worden. 'Als er geen geld is, gewoon niet bevorderen.'

'Een nieuw tijdperk, van transparantie, breekt aan voor Hof van Justitie'

Hof komt binnenkort met procesreglement en een 'Code of Conduct'

 
Een nieuw tijdperk breekt aan voor het Hof van Justitie (HvJ). Rechtszaken gaan niet meer eindeloos duren en rechters krijgen gedragsregels en kunnen worden aangeklaagd. 'Een tijdperk van transparantie, waarbij openheid komt van handel en wandel binnen en buiten de rechtelijke organisatie. En codificatie van bestaande regels waarmee wij al werken', zegt waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks vandaag, woensdag 23 september 2015, op Starnieuws.

Het Hof introduceert 2 oktober, tijdens de opening van het zittingsjaar 2015-2016, het procesreglement voor advocaten-, deurwaarders- en Kort Gedingrollen. En een maand later, op 6 november, volgt de ingebruikname van ‘the Code of Conduct’, een gedragscode voor rechters. 'Twee markante momenten voor de Surinaamse rechtspraak', aldus Rasoelbaks.

Het nieuwe zittingsjaar wordt volgende week vrijdag geopend met toespraken. Hiermee hervat het Hof een eeuwenoude traditie, die decennia lang was vervaagd. In december 2014 heeft Rasoelbaks de invoering van het procesreglement in het vooruitzicht gesteld.

Het procesreglement met 43 artikelen, is een ordening en structuur van rechtszaken, met transparante regels over de wijze van procederen en de termijnen. Een burger kan in het reglement lezen hoe het proces eruit zal zien, wie wanneer en hoe vaak aan het woord komt en op welk moment een vonnis volgt. 'De kleine man wil alleen maar snelheid in zijn zaak en zekerheid van de uitspraak op die bepaalde dag.'
'Advocaten kunnen hun voordeel doen, doordat zij nu zekerheid, transparantie en uniformiteit hebben van wat hen te wachten staat op een rolzitting. Ze weten welke regels de rechters kunnen toepassen en hoeven bijvoorbeeld geen uitstel meer te vragen, of ze weten hoe te handelen ingeval van overlijden.Het is een intern document om orde op zaken te stellen, zodat wat wij beloven dat een vonnis op de vastgestelde datum volgt.'

De verwachting is dat processen niet meer eindeloos zullen duren. Stagnaties door uitstellen en andersoortige proceshandelingen zullen tot het verleden behoren. En vonnissen kunnen vooralsnog binnen drie maanden beschikbaar zijn. Het streven is om deze termijn steeds korter te maken.

Met het procesreglement komen nu twee in plaats van vijf advocatenrollen. Zo is op de eerste dinsdag in de maand alleen een uitsprakenrol en behandeling van nieuwe zaken. Als die vijf voorheen elk apart 25 nieuwe zaken hadden, dan staan nu alle 125 zaken op één rol, waardoor zittingszalen vrij komen. En op de tweede dinsdag volgen alleen uitgestelde zaken.

De gedragscode waarborgt de zes kernwaarden waarmee de rechtspraak wordt beleefd. Deze zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid, gelijkheid, integriteit, deskundigheid en betamelijkheid. Rasoelbaks stelt, dat rechters altijd al met gedragsregels werken. Deze krijgen zij mee in hun opleiding en verschillende trainingen. Met de code toont het Hof, dat rechters oprecht de gemeenschap op weg naar welvaart en welzijn dienen, conform de kernwaarden. En dat zij het ambt van rechter op een waardige wijze uitdragen.

'Het is belangrijk dat de gemeenschap nu ook weet waaraan de rechter zich dient de houden bij het rechtspreken.'

Linscheer springt in de bres voor Dompig van Commissie Ordening Goudsector

'Commissie was in overleg met scalian-eigenaren om te ordenen'


'Onder voorwaarden werden ze in kreken gedoogd'


'Scalians en overige vormen van kleinschalige goudactiviteiten leveren een cruciale bijdrage aan de economie en mogen daarom niet kapot worden geslagen. Vanaf het begin is het beleid erop gericht om ordening te brengen in de kleinschalige goudsector. Het is niet de bedoeling om de zaak op te ruimen. Als de scalians moesten worden ontmanteld, konden we de zogeheten operatie Clean Sweep gewoon voortzetten', zegt Melvin Linscheer, hoofd van het Bureau Nationale Veiligheid, vandaag, woensdag 23 september 2015, in de Ware Tijd in reactie op de woordenwisseling via de media tussen Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, en de oud-bewindsman van Natuurlijke Hulpbronnen Jim Hok.

Volgens Linscheer moeten er enkele nuances worden gebracht in de discussie rondom de vaartuigen. Die discussie dreigt uit te monden in beschuldigingen van laksheid over en weer tussen Dompig en  Hok.

'De commissie was in overleg met de scalian-houders en had nooit de bedoeling om ze lam te leggen, maar om te ordenen. Het is wel altijd buiten kijf geweest dat ze niet in het stuwmeer mochten opereren. Ze werden wel in de kreken gedoogd onder voorwaarden', aldus Linscheer.

Het probleem is volgens hem het ontbreken van regelgeving om voorwaarden te stellen waarbinnen de scalians wel mogen opereren.

De scalians gedijen volgens hem met ondersteuning van de omliggende gemeenschap. De totale kleinschalige goudsector levert maar liefs 20.000 banen op. Linscheer verwijst ook naar de royalty's, indirecte belastingafdrachten via government take op brandstof en het spin-off effect van deze branche op de rest van de economie.

Linscheer wijst beschuldigingen van nepotisme aan het adres van de commissie naar het rijk der fabelen. Op het stuk van transparantie zegt hij, dat de commissie geen geheime operaties uitvoert. 'Wij zijn er voor zowel de grote investeerders als de porknokker en werken in het belang van Suriname, de gemeenschap en het milieu.'

Zeilster Durdana Putker uit Heino blijkt te zijn gewurgd

Nederlandse is voor kust van Cartagena, Colombia, vermoord door zes piraten
 
(Bron foto: Durdana Putker)


De Nederlandse zeilster Durdana Putker-De Bruijn, die afgelopen zaterdagavond werd gedood op een zeiljacht voor de kust van de Colombiaanse stad Cartagena, blijkt te zijn gewurgd. Dat zeggen forensisch deskundigen die sectie hebben verricht op haar lichaam, meldt de krant El Tiempo dinsdag 22 september 2015. Eerder meldde de krant dat een klap de zeilster fataal werd.

De 54-jarige De Bruijn uit Heino werd zaterdagavond in Colombia vermoord door piraten. Volgens de lokale politie probeerden zes mannen haar te beroven bij de Rosario-eilanden, een Caribische archipel voor de kust van de toeristenstad Cartagena. De echtgenoot van de vrouw, die tijdens de overval in de badkamer zat, bleef ongedeerd.

De verdachten sloegen op de vlucht met omgerekend 60 euro van het echtpaar en lieten alle andere waardevolle objecten achter op het tien meter lange luxejacht Lazy Duck. De man belde daarop de Colombiaanse politie, die een klopjacht heeft geopend op de daders.