vrijdag 25 september 2015

Eerste scholieren uitbetaald voor deelname aan nationale schoonmaakactie

Per gewerkte dag ontvangt een scholier Srd 35

(Bron foto: OW)

De eerste groep scholieren die meegedaan heeft aan de nationale schoonmaakactie, wordt vanaf vandaag, vrijdag 25 september 2015, uitbetaald. In totaal namen 2.600 jongeren, in twee groepen, deelgenomen aan dit project van het ministerie van Openbare Werken (OW), zo laat dat ministerie vandaag in een persbericht weten.

Het ligt in de bedoeling, dat de afhandeling van de overige groepen volgens de indeling zal worden plaatsvinden. Per dag wordt Srd 35 betaald. Per groep is twee weken gewerkt aan het schoonmaken van straten en bermen.

Het directoraat Openbaar Groen, waar de huidige minister van OW, Siegfried Wolff, directeur van was, is de trekker van dit vakantieproject voor scholieren. De gedachte achter dit project is niet alleen de financiële tegemoetkoming voor scholieren, maar ook het bijbrengen van discipline en saamhorigheid onder hen, aldus OW.

Ministers Curaçao akkoord met bekostiging automatiseren huisartsenpraktijken en praktijkaccreditatie huisartsenzorg

Automatisering huisartsenpraktijken essentieel om gezondheidsprofiel bevolking te monitoren


De Raad van Ministers (RvM) op Curaçao is akkoord gegaan met de bekostiging van het automatiseren van huisartsenpraktijken en de praktijkaccreditatie van de huisartsenzorg. Voor het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) en de praktijkaccreditatie wordt in 2016 respectievelijk 871.700 en 600.000 gulden begroot. Dat heeft de RvM schriftelijk laten weten in reactie op een brief van minister Ben Whiteman van Gezondheid, Natuur en Milieu, zo bericht vanmiddag, vrijdag 25 september 2015, de Amigoe.
 
Whiteman heeft het verzoek op 21 augustus ingediend. In de brief schrijft de minister dat ‘de wereld uit haar evenwicht is gegroeid ten aanzien van gezondheidszaken’. 'Nooit eerder hebben wij zo’n geraffineerd arsenaal aan instrumenten en technologieën gehad om ziekten te genezen en het leven te verlengen. Toch wordt het leven van bijna tien miljoen jonge kinderen en zwangere vrouwen verkort door grotendeels voorkombare oorzaken. Er is iets fundamenteel verkeerd. Curaçao is hier geen uitzondering op', aldus de minister.

Daarnaast schrijft hij dat ‘de huidige gezondheidszorgsystemen en opleidingen zijn opgebouwd vanuit de gedachte van ziektebehandeling’. 'Op het moment dat het accent wordt gelegd op gespecialiseerde of gecommercialiseerde zorg, hebben zorgaanbieders geen stimulans om in preventie te investeren.' Whiteman haalt in zijn brief vervolgens een schatting van de World Health Organization (WHO) aan: 'Een beter gebruik van de bestaande middelen kan 70 procent van de ziektelasten in de wereld voorkomen.'

Ook is hij van mening dat ‘de wereldwijde ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in de richting van het Primary Health Care (PHC)-concept, gevolgd moeten worden’. Volgens het PHC-concept moeten gezondheidszorgsystemen en opleidingen zich focussen op de gedachte van gezondheidsbehoud, promotie en toegespitste zorg met betrekking tot een individu, zijn of haar gezin, de wijk en uiteindelijk de gemeenschap.

'In het Visiedocument van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) 2015-2025 wordt aanbevolen om de zorg te benaderen vanuit het gezondheidsperspectief in plaats van het ziekteperspectief', zo staat in de brief. In het document wordt bepleit dat er een opstarttraject nodig is om dit te kunnen realiseren. De automatisering van huisartsenpraktijken speelt daarbij een essentiële rol om ‘het gezondheidsprofiel van de bevolking goed in beeld te krijgen en te monitoren’.
Praktijkaccreditatie moet daarnaast worden ingevoerd om de kwaliteitswaarborg van de gezondheidsinspectie te vergemakkelijken door gestandaardiseerde processen en normering. Ten slotte stelt de CHV dat continue bij- en nascholing wettelijk verplicht moet worden en dat al deze vernieuwingen als fundering dienen voor het versterken van de zorg.

De bovengenoemde beleidslijn voor de gezondheidszorg is ook besproken tijdens de inwerkingtreding van de basisverzekering in 2013. Op basis hiervan werd er toen een nieuw honoreringssysteem voor huisartsen ingevoerd. De uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn vastgelegd in het convenant van 16 mei 2012 tussen het Land en de CHV, waarin het automatiseringstraject en de praktijkaccreditatie al werden behandeld.

Personeel vuilnisophaaldienst Selikor op Curaçao legt werk neer

'Het werk is zwaar, ze zijn het zat, hun lichamen verdragen het niet meer'

 
Enkele werknemers van vuilnisophaaldienst Selikor op Curaçao (Bron foto: Amigoe) hebben vanmorgen, vrijdag 25 september 2015, het werk neergelegd en meldden zich bij de bedrijfsarts van Arbo Consult. Het personeel eist betere arbeidsomstandigheden en vreest voor zijn veiligheid, aldus de Amigoe.
 
Volgens de voorzitter van de vakbond voor arbeiders in overheidsdienst BTG (Bònt di Trahadornan di Gobièrnu), Melburn ‘Mel’ Simmons, zijn de Selikor-werknemers moe. Ruim anderhalf jaar strijdt de vakbond al voor betere arbeidsomstandigheden. Zo moet het salaris overeenkomen met de zwaarte van het werk. De Selikor-arbeiders werken volgens hem al vijf jaar structureel over. 'Het werk is zwaar. Ze zijn het zat. Hun lichamen verdragen het niet meer', zegt Simmons.

De werknemers hebben vanmorgen hun beklag gedaan bij de bedrijfsarts van Arbo Consult. Volgens Simmons worden ze al negen jaar lang slecht behandeld door de directeur van het vuilnisophaalbedrijf.

'Ze kunnen niet meer tegen de druk die de directeur hen oplegt. De arbeidsomstandigheden zijn zwaar en de veiligheid van de werknemers is niet gegarandeerd. We hebben allerlei pogingen ondernomen om de Raad van Commissarissen (RvC) en de directie ervan te overtuigen om een aantal noodmaatregelen door te voeren. Daar is zelfs een Kort Geding over geweest', vertelt de vakbondsleider.

BTG eist onder andere, dat er een ‘noodfonds’ komt voor reparatie van het niet-functionerend materieel waarvan de werknemers afhankelijk zijn om de vuilnisophaal op het eiland volgens schema uit te kunnen voeren.

Een greep uit de gemaakte afspraken tussen de RvC en de vakbond:

'Dat de BTG de RvC een lijst met punten zou doen toekomen waarvan de vakbond meent dat deze in de Terms of Reference (TOR) van de uit te voeren audit vermeld moeten worden; 
dat de RvC, Abvo en BTG een TOR zullen opstellen voor het functioneringsonderzoek binnen Selikor en de vakbonden daar terugkoppeling op laten geven om zo spoedig mogelijk tot een definitieve TOR te komen; 
dat de RvC de directie zal verzoeken om alsnog per mail het businessplan naar de BTG te sturen en dit aan de Raad te cc-en; 
dat de Raad en de directie een vergadering zullen beleggen waarin het voornoemde businessplan besproken zal worden; 
dat de RvC de mogelijkheid zal bestuderen om de winstdeling over het jaar 2013 aan de werknemers uit te betalen, dit rekening houdende met de financiële positie van het bedrijf; 
dat de RvC en de vakbonden een inventarisatie zullen houden om vast te stellen welke aandachtspunten prioriteit genieten.'

Kleine Canadese regenwulp Upinraaq doorstaat orkaan Erica op overwinteringsvlucht naar Suriname

Wetenschappers verrast door doorzettingsvermogen kleine kustvogel

(Bron foto's: Fletcher Smith/Centre for Conservation Biology)

Upinraaq overwintert in Surinaams kustgebied ten westen van Paramaribo


Wetenschappers van onder andere het 'Center for Conservation Biology' in Williamsburg in de Amerikaanse staat Virginia (waaronder Fletcher Smith), zijn jarenlang nieuwsgierig geweest naar het antwoord op de vraag hoe trekvogels uit Noord-Amerika naar de noordkust van Zuid-Amerika, om te overwinteren, weten te vliegen tijdens het orkaanseizoen. Maar, nu geeft een dappere kleine regenwulp ze een gevoel, van hoe zwaar het kan zijn geweest. Dat ene kustvogeltje bevond zich op 19 september 32 kilometer ten westen van Paramaribo en 3 kilometer landinwaarts. Dit bericht de Canadese nieuwswebsite CBC News vandaag, vrijdag 25 september 2015.
 
Onderzoekers bevestigden in 2014 een zender ('tracking device') op de regenwulp Upinraaq in de Mackenzie Delta in Canada. Zij hebben haar migratie gevolgd van haar noordelijke broedgebieden helemaal naar het Caribisch gebied en die reis is zeker geen sinecure voor het vogeltje geweest.

 
Upinraaq, dat zomer betekent in het Inuvialuktun, de taal van de West-Canadese Inuit (eskimo's), verraste de wetenschappers dit jaar, toen ze eind augustus dit terecht kwam in de tropische storm Erica, en overleefde. In het midden van de Atlantische Oceaan ondervond Upinraaq windsnelheden van 75 kilometer per uur.'Deze vogel vloog vanaf Newfoundland, had drie dagen non-stop gevlogen, 4.300 kilometer, toen zij in het noordoostelijk deel van de storm vloog en toen door de storm richting Zuid-Amerika werd geblazen', zegt Fletcher Smith, een onderzoeksbioloog verbonden aan de Virgina Commonwealth Universiteit.

Er is een 50 procent afname geweest in het aantal in kustvogels sinds het midden van de jaren '90 in de vorige eeuw en dat was aanleiding voor de universiteit om vanaf 2012 samen te gaan werken met de Canadese Wildlife Service om meer te weten te komen over de locaties waar de vogels neerstrijken om op adem te komen tijdens hun jaarlijkse migratie. 

De onderzoekers gaan ervan uit, dat Upinraaq zo'n twaalf uur in de storm heeft gevlogen. De volgende dag werd de storm opgewaardeerd tot een categorie 1 orkaan. 'Het is echt een geweldige prestatie', zegt Smith. 'Ze zijn in staat om genoeg vet op te bouwen op de tussenstoplocaties in Atlantisch Canada en het oosten van Quebec om vier tot vijf dagen non-stop te kunnen vliegen en dan ook nog in staat te zijn om in een storm te vliegen en kennelijk nog genoeg vet over hebben om die storm te doorstaan.'

Smith zegt, dat dankzij de zenders wetenschappers ontdekt hebben wat mogelijk de reden is voor de afname van de populatie: diverse vogels blijken door jagers te zijn doodgeschoten in het Caribisch gebied.

De 5gram wegende op zonne-energie werkende zender op rug van Upinraaq.

'Dat heeft onze ogen geopend voor de mogelijkheid, dat op sommige van de tussenstoplocaties in het Caribisch gebied en in de noordelijke kuststrook van Zuid-Amerika jagers dusdanig veel vogels doodschieten, dat dat een negatieve impact heeft op de populatie.'

Maar, Upinraaq is voor nu nog veilig. Volgens Smith gaat het goed met haar in het kustgebied van Suriname.

'We hopen dat de vogel haar overwinteringsgebied liever eerder dan later weet te bereiken. Ze is nu namelijk in een land - Suriname - waar op vogels wordt gejaagd in de kuststrook, maar we hopen dat ze haar overwinteringsgebied weet te bereiken, waar ze veilig de winter kan doorbrengen.'

De migratieroute van Upinraaq is via hier te volgen.

(Red. De Surinaamse Krant/CBC News, Canada)

Met toetreding vier NDP-parlementsleden is De Nationale Assemblee weer compleet

Assembleevoorzitter: 'Er is veel werk voor u te doen'


Keshopersad Gangaram Panday, Hans Sandjon, Wendell Asadang en Ruchsana Ilahibaks zijn vandaag, vrijdag 25 september 2015, toegelaten als lid van De Nationale Assemblee. Zij zijn allen leden van de NDP. Een commissie onder leiding van André Misiekaba, fractieleider van NDP,  heeft de geloofsbrieven van het viertal onderzocht en goed bevonden. De Nationale Assemblee had geen bezwaren tegen de toelating van de leden, aldus Starnieuws.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons rekent op de maximale inzet van de nieuwe leden. Zij zullen worden ingewerkt in het elektronisch systeem van de Assemblee en andere gebruiken. Geerlings-Simons zei tegen de vier nieuwe parlementariërs, dat er veel werk te doen is en mogen rekenen op acht tot twaalf uren arbeid per dag. Aan de familieleden die erbij waren vroeg de Assembleevoorzitter om ondersteuning.

De fracties in De Nationale Assemblee feliciteerden de kersverse leden. Het parlement is nu weer compleet met 51 leden. Iedereen beloofde steun toe aan de nieuwe collega's.

Vicepresident Ashwin Adhin wenste namens de regering de nieuwe leden kracht, wijsheid en succes toe. Gangaram Panday kreeg de gelegenheid om namens de nieuwe leden het woord te voeren. Hij zei zich tot het uiterste in te zullen zetten voor de samenleving. Het nieuwe lid stelde, dat de NDP nu 26 volksvertegenwoordigers telt. Als de regering zo doorgaat, zal dit aantal uitgroeien naar 34 en meer in 2020, zo sprak hij, maar Geerlings-Simons onderbrak hem en zei dat praten op een podium applaus oplevert, maar dat in het college geantwoord wordt.

BiZa-minister ziet zichzelf as trainer van een voetbalelftal

Noersalim plaatst ambtenaren op andere posities binnen zijn ministerie


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BiZa) zegt vandaag, 25 september 2015, op Starnieuws dat hij zichzelf vergelijkt met een coach van een voetbalteam. Hij haalt bepaalde personen weg van de ene positie om ze vervolgens op een andere positie elders in te zetten. Hij zal daarom Gustaaf Samijadi, onderdirecteur Algemeen Beheer, elders inzetten.

Noersalim heeft ook besloten Vergillio Rebin te benoemen in de functie die bekleed werd door Samijadi. Volgens de bewindsman is Rebin gekwalificeerd voor de job. Het gaat vooral om beheer van gebouwen, transport, veiligheid, transport en schoonmaak. Rebin heeft een technische achtergrond.

Enrique Ralim, die eerder bij de afdeling Voorlichting bij Binnenlandse Zaken werkzaam was, keert terug in deze functie. Hij was overgeplaatst naar het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Noersalim zegt dat de afdeling Voorlichting en Communicatie versterkt moet worden op zijn departement.

Samijadi zal als adviseur ingezet worden op het Kabinet van de minister. 'Ik ben niet iemand die vindt dat mensen thuis moeten blijven. Ze moeten ingezet worden en ik zal gebruik maken van de ervaring van Samijadi. Ik heb dat ook met hem besproken', aldus de bewindsman. Hij sluit niet uit dat er nog enkele mutaties zullen volgen.

Op Curaçao daalt benzineprijs per 1 oktober met 40 cent

Prijs van water gaat wel omhoog, met 3 cent per kubieke meter


De benzineprijs op Curaçao gaat komende maand drastisch naar beneden. Vanaf 1 oktober hoeft de klant aan de pomp nog maar 1,61 gulden te betalen in plaats van 2,01 gulden per liter. Dat is een forse daling van veertig cent, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, 25 september 2015.

'De regering had in augustus al aangegeven dat als de trend van een dalende prijs van brandstof zou aanhouden, er in de maand oktober een verlaging zou komen in de prijzen', aldus het ministerie van Financiën.

Naast een daling van de prijs van benzine daalt ook de prijs voor een liter diesel komende maand, zij het veel minder extreem. Aan de pomp hoeft straks 1,09 gulden per liter benzine betaald te worden, terwijl dat in september nog 1,13 gulden was.

De prijs van water gaat omhoog komende maand. In oktober is de prijs voor een kubieke meter water 9,85 gulden tegenover 9,82 gulden in september.

Stroom wordt wel weer iets goedkoper, van 0,56 naar 0,51 gulden per kWh. De regering is zich ervan bewust dat de prijs van benzine enorm schommelt op dit moment. 'Daarom is aan Bureau Telecommunicatie, Post en Utiliteiten verzocht onderzoek te doen naar een systeem waarbij de fluctuaties in prijs minder hard zullen schommelen', aldus het ministerie van Financiën.

Naar verwachting zal de prijs van benzine in de maand november weer toenemen, gebaseerd op verhogingen van de prijs van brandstof wereldwijd de afgelopen weken.

Minister Navarro: 'Curaçao is veilig voor lokale en internationale investeerders'

Navarro spreekt in Amsterdam tijdens 20e Caribische handelsmissie InterExpo

(Bron foto: interexpo.biz)

Bewindsman introduceert nieuwe wet Investeringsvergunning


Curaçao is veilig voor lokale en internationale investeerders. Dat betoogt minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie. 'De Investeringsvergunning is het directe resultaat van het feit dat Curaçao veilig is voor buitenlandse investeerders.' Navarro sprak deze woorden in Amsterdam tijdens de twintigste Caribische handelsmissie InterExpo, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 25 september 2015. 

Hij benadrukte daar het bestaan van de nieuwe wet die door hem werd geïntroduceerd: de Investeringsvergunning. Hiermee kunnen buitenlandse investeerders gemakkelijker naar Curaçao komen om zich hier te vestigen en in het land te investeren. 'Met deze nieuwe wet willen we onze economie stimuleren en Curaçao aantrekkelijk maken voor huidige en nieuwe potentiële investeerders.'

Tijdens zijn toespraak maakte de Curaçaose minister van Justitie onder andere gebruik van cijfers van de afgelopen jaren om zijn standpunt te motiveren. 'Kleine misdaden, autodiefstal en gewapende overvallen kwamen bijna elke dag voor. De gemiddelde leeftijd van individuen die deze misdaden pleegden ging ook omlaag. Dus toen ik in januari 2013 de functie van minister van Justitie aannam, wist ik dat ik een moeilijke taak had om succesvol om te gaan met de situatie. Ik had een actieplan nodig om snel voor positieve verandering te zorgen.'

Het project ‘Ta Basta Awor’ maakt concreet deel uit van dit actieplan van Navarro om snel positieve verandering te realiseren. 'Na mijn eerste jaar als Justitieminister zagen we de eerste veranderingen. De actie produceerde concrete resultaten; steeds meer arrestaties werden verricht en de criminaliteit werd aanzienlijk minder. Hierdoor begon het gevoel van veiligheid binnen de Curaçaose gemeenschap terug te keren', aldus Navarro.

Andere projecten die hij aanhaalde, waren onder andere de reorganisatie van het politiekorps, de aanschaf van nieuwe wapens en auto’s voor het politiekorps, de installatie van de toeristenpolitie Politur, verbeteringen binnen de gevangenis, de renovatie van de Justitiële Jeugd Inrichting Curaçao (JJIC) en recent het project van cameratoezicht in de binnenstad.

'Criminaliteit-gerelateerde uitdagingen beperken zich tegenwoordig en zeker in de toekomst niet alleen tot onze grenzen of dat van andere landen. De juiste benadering vereist een constante evaluatie van internationale samenwerking tussen de verschillende politiekorpsen om effectief op te kunnen treden tegen dit fenomeen. Landen in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en Zuid-Amerika worden dagelijks geconfronteerd met serieuze criminaliteitsproblemen', stelde Navarro tijdens de handelsmissie. Voor veel van deze landen zorgt criminaliteit voor een afbraak van de economie, aldus Navarro, en de landen moeten zien om te gaan met het risico van het verliezen van investeerders.

'Curaçao is een klein land en aangezien bijna iedereen elkaar kent, wordt al snel gedacht dat het oplossen van misdaad gemakkelijk zou moeten zijn. Een makkelijke taak voor de politie, zo denken velen. Dat is een verkeerde perceptie. De realiteit is heel anders.'

Statenlid Rosaria (PAIS) op Curaçao stelt ministers vragen over vervuiling en contract van Isla-raffinaderij

Rosaria wil einde aan het ‘it wasn’t me’- spelletje als het gaat om uitstoot schoor- stenen


Alex Rosaria (PAIS) heeft de ministers van Algemene Zaken en Volksgezondheid van Curaçao een serie vragen gesteld over de overmatige vervuiling en het contract van Refineria Isla BV. Hij wil onder meer weten of het klopt, dat in het contract met de Isla-raffinaderij is bepaald dat indien geen actie wordt ondernomen in 2017 het huidige contract, dat in 2019 afloopt, automatisch wordt verlengd met tien jaar tot 2029. Dat bericht de Amigoe in haar editie van donderdagavond 24 september 2015.
 
Niet alleen zou het contract automatisch met tien jaar worden verlengd, ook zou de Isla in dat geval tot 2029 geen plicht hebben om de raffinaderij te moderniseren.
Rosaria vraagt aan de ministers of zij iedereen die vervuiling veroorzaakt gaan verplichten om zich te houden aan de regels en de geldende standaarden en op welke termijn.
De parlementariër wil verder weten hoeveel geld RdK sinds 10-10-‘10 beschikbaar heeft gesteld om excessieve vervuiling aan te pakken. Tevens vraagt hij hoe ver het nieuwe milieubeleid is uitgewerkt.


Ook wil de parlementariër weten of er gemeten gaat worden bij de schoorstenen van de Isla, BOO (CUC) en Aqualectra, om zodoende een eind te maken aan het ‘it wasn’t me’-spelletje. Wat de raffinaderij ook weer speelt in haar meest recente persbericht. Daarin stelt de Isla het oneerlijk te vinden, dat er steeds met een beschuldigende vinger naar de raffinaderij wordt gewezen als het om de uitstoot gaat, omdat er ook andere bedrijven zijn die bijdragen aan de luchtvervuiling.
De raffinaderij herhaalt dat bij de metingen van SO2 in de lucht de uitstoot van iedereen ‘onder andere al de industrie in het Schottegat (Isla, Asphalt Lake Recovery, CRU/BOO en Aqualectra)’ wordt gemeten.

'Het is inderdaad niet belangrijk wie verantwoordelijk is voor de uitstoot, dus waarom wordt er elke keer als het over dit thema gaat, gewezen naar Refineria Isla alsof Isla de enige is die aan de vervuiling bijdraagt?', aldus de Isla.
De raffinaderij stuurt twee grafieken mee om aan te tonen dat de luchtkwaliteit helemaal niet verslechterd is. Zij gebruiken hierbij eigen gegevens vanaf 1998 en gegevens van de Shell vanaf 1968.
De onafhankelijke meetstations op de locaties Beth Chaim en Kas Chikutu zijn pas sinds 2010 actief en vanaf april 2011 vallen de meetstations onder de accreditatie van de gemeente Amsterdam. Vanaf het begin van deze metingen is er een stijging te zien. Logisch, vindt de Isla, want zowel de raffinaderij als de BOO-centrale was in 2010 grotendeels buiten werking.
Dat jaar was de SO2-uitstoot al hoger dan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), stelt de Isla. 'Wat betekent dat ook zonder dat de Refineria Isla en BOO/CRU in werking is het niveau van de WHO niet gehaald kan worden.'


Marc Verkade van Stichting Clean Air Everywhere reageert desgevraagd op het Isla-persbericht: 'De uitstoot vanuit het Schottegatgebied zoals dagelijks wordt gemeten is veel te hoog. Dagelijks worden duizenden mensen blootgesteld aan deze continue vergiftiging die enorme gezondheidsschade veroorzaakt. Wij als Clean Air Everywhere spreken de overheid hierop aan, niet de afzonderlijke bedrijven, en dringen bij de overheid aan op een gezonde leefomgeving voor haar bevolking.'

Veehouders willen Melkcentrale Paramaribo in handen van de boeren

Voorzitter bond van veehouders: 'Staatsbedrijf nu in handen van een meki njang project'


Veehouders willen graag, dat de Melkcentrale Paramaribo (MCP) terug komt in handen van de boeren. Voorzitter Mukesh Ramlagan van de bond van veehouders zegt vandaag, vrijdag 25 september 2015, in het Dagblad Suriname, dat het staatsbedrijf momenteel in handen is van een 'meki njang project'. 

Hij is de mening toegedaan, dat de transporteur wiens melk de afgelopen periode werd afgekeurd, dezelfde transporteur is die twee grote ladingen van ongeveer 9.000 liter melk bij MCP had aangeleverd in 2008. De oorsprong van deze melk was niet bekend en is nog steeds niet achterhaald. De boeren waren toen aan het onderzoeken van waar zoveel melk kwam, dat hen dwong om hun melk op straat te dumpen, omdat MCP geen melk kon accepteren van hen. De MCP kon de overtollige melk niet verkopen. Dit geval is volgens Ramlagan bekend bij de directie.

Dezelfde transporteur had in 2010, 150 bussen melk van 5.000 liter geschonken. Dit zonder te keuren en met leveranciernummers van namen van boeren die al zijn overleden. Het laatste is volgens Ramlagan ook bekend bij de directie, omdat er overal bij de MCP camera’s zijn die rechtstreeks verbonden staan met het kantoor van de directie. De Veehoudersbond is daarom blij, dat er eindelijk een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd om deze zaak recht te trekken. Het is volgens Ramlagan geen vermoeden meer, maar een zekerheid dat de directie medeplichtig is.

Aan de andere kant probeert Laurence Pereira, die lid is van de Raad van Commissarissen van de MCP, volgens Ramlagan het onderzoek op een dwaalspoor te brengen door te zeggen dat de boeren het probleem bij zichzelf moeten zoeken.

'Pereira moet zijn mond dicht houden, omdat hij door de boeren is afgezet als voorzitter vanwege zijn ondeskundigheid.'

Volgens de melkboeren heeft de MCP vijf elektronische apparaten ter waarde van 90.000 Amerikaanse dollar bij Pereira gekocht. Dit bedrag is door de staat betaald. De melk die door deze elektronische apparaten zou worden gemeten, zou de melkboeren meer zekerheid moeten bieden. De melkboeren zouden direct na de metingen weten wat ze voor de dag hebben verdiend. Volgens de melkboeren zijn de apparaten sinds de eerste dag al kapot en hebben zij die zekerheid dus nooit gehad. De melkboeren hebben nooit een bon gehad, waaruit blijkt dat er door apparatuur is gemeten.

De Veehoudersbond wil, dat de MCP de apparatuur teruggeeft aan de verkoper en het geldbedrag weer in de kas van de Staat wordt gestort. 'Als het kan, moet de regering de politie inschakelen om dit probleem op te lossen. Als de regering het zogenaamde meki njang project niet aanpakt, kan de MCP het tweede vonnis van de Veehoudersbond op tafel verwachten. Wij zijn boeren die niet geschoold zijn, maar goed verstand hebben wij wel om te weten dat dit niet door de beugel kan', aldus Ramlagan.

Pereira geconfronteerd met hetgeen Ramlagan stelt, geeft aan dat in zijn periode als voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Melkboeren inderdaad bij de regering elektronische apparaten en koelwagens zijn aangevraagd. Die zijn nooit aangekomen. 'De regering heeft nooit een cent betaald of neergeteld. De MCP heeft zelf een apparaat gekocht. Ik aan de andere kant ben geen handelaar in elektronisch apparatuur. Dus ik weet niet van waar Ramlagan met zijn informatie komt. Ik snap niets van de vijf apparaten, nog minder van het bedrag', aldus Pereira.

Twee agenten aangehouden verdacht van medeplichtigheid aan verduistering in dienstverband

Een agent verdacht van verduistering van grote hoeveelheden brandstof


De afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ) van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen woensdag de 30-jarige S.I. en M.B. (46) aangehouden en in verzekering gesteld. S.I. wordt verdacht van medeplichtigheid aan verduistering in dienstverband in het district Nickerie. De verdachte was op 29 augustus door de leiding van het Korps Politie Suriname buitenfunctie gesteld. Op 12 september werd ook een hoofdinspecteur in deze zaak aangehouden, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, vrijdag 25 september 2015.

De agent van politie M.B. die te werk was gesteld op de afdeling Technisch Beheer wordt ervan verdacht op grote schaal brandstof van het Korps Politie Suriname in samenwerking met anderen te hebben verduisterd. Het gaat om grote hoeveelheden brandstof die voor de politie bestemd waren. In deze zaak is ook de ondernemer T.K. door de politie in verzekering gesteld. 

Deze zaak kwam aan het rollen toen in opdracht van de korpsleiding na ontvangen informatie een onderzoek werd ingesteld door de dienstleiding. Uit uitgevoerde analyses bleek, dat reeds enige tijd meer brandstof werd besteld dan het gemeten verbruik van de politie. Verdere uitwerking van de informatie bracht de onderzoekers op het spoor van de aangehouden verdachten. 

Thans wordt nagegaan hoe groot de omvang is van deze malversaties en hoe ver deze handelingen terugvoeren.

De korpsleiding garandeert dat alle bij deze zaak betrokkenen zonder aanzien des persoon zullen worden aangepakt. In deze zaak zullen nog meer aanhoudingen volgen. Intussen zijn intern maatregelen getroffen om herhaling van de malversaties te voorkomen.

Export rijst uit Nickerie lijkt op gang te komen

Twee schepen geladen met witte rijst voor Jamaica, in haven Paramaribo, en Haïti, in haven Nieuw-Nickerie

De Anya Robyn bij Paramaribo, febr. 2014 (Bron foto: Aloys Eijgermans/MarineTraffic.com)

De export van rijst uit Nickerie lijkt na maanden weer op gang te komen. Sinds vorige week wordt rijst in zakken per container over de weg naar de haven in Paramaribo gereden voor export naar Jamaica. Vrijwel tegelijk wordt in de haven van het rijstdistrict de onder de vlag van St. Kitts & Nevis varende vrachtboot Anya Robyn beladen met witte rijst voor Haïti. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 25 september 2015.

Harrinanan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padie Boerenassociatie, is blij met deze ontwikkeling. Hij vindt het wel jammer, dat de exportrijst wordt aangeleverd door vijf molenaars die geen lid zijn van de Vereniging van Rijstexporteurs (VRE). Hij wil, dat ook leden van de VRE kunnen exporteren, waardoor de prijs van een baal natte padie van 79 kilo door de concurrentie iets kan stijgen.

De export heeft voor enige opluchting in Nickerie gezorgd, omdat sinds de levering van 2.500 ton padie aan Venezuela in maart dit jaar, niet meer is geëxporteerd.

Oemraw zegt dat de molenaars nog padie van de vorige oogst in de schuren hebben liggen. De najaaroogst is begonnen en er is niet al te veel ruimte in de silo's om die op te slaan. Oemraw betreurt het, dat er nog geen vaste prijs is bekendgemaakt voor de opkoop van padie en dat nog een open prijs wordt gehanteerd.

Juryck (13) in UMC Groningen om aan rechteronderbeen te worden behandeld

(Bron foto's: Stichting 1 voor 12/Vismale)
Nederlandse plastisch chirurg stelt andere diagnose dan eerder gesteld door Surinaamse arts

Moeder Mariska: 'Voor het eerst heb ik zo'n vriendelijke aanpak meegemaakt'


De 13-jarige Juryck Muljono Djojopawiro, die een vreemde en zeldzame aandoening heeft aan zijn rechteronderbeen, is samen met zijn moeder Mariska Kartodikromo in Nederland. Juryck wordt in het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) door de Nederlandse plastisch chirurg, Mike Reuterman, behandeld, aldus Stichting 1 voor 12 in Suriname vandaag, 25 september 2015, in een persbericht.

Reuterman heeft een ander diagnose vastgesteld dan wat er in Suriname door de patholoog anatoom is vastgesteld. In Suriname ging het om een caverneus hemangioom bij Juryck, maar in Nederland heeft het ziektebeeld van de jongen een andere benaming, angioomkeratoom. Dat is een afwijking in de kleine bloedvaten in het epitheel, bovenste laag van de huid en slijmvliezen. De jongen is deze week meteen na aankomst in Groningen per ambulance opgehaald door het ziekenhuis.

De plastisch chirurg van het UMCG heeft samen met specialisten van de stichting Suridoc Nederland en een expertisecentra in Nijmegen gekeken naar het been van Juryck. Er is besloten het been daar  samen in het UMCG te behandelen. De specialisten geven aan, dat het om een zeldzame aandoening gaat, waarbij het behandelplan daardoor op dit ogenblik niet eenduidig is. Ze stellen een behandelplan op voor Juryck, wat eerder niet in Suriname gelukt is.

Op uitnodiging van Stichting Suridoc in Nederland mogen Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, en het hoofdbestuurslid Harry Ellioth, het traject van de behandeling van Juryck volgen en daarvan een eigen verslag uitbrengen.

De moeder van Juryck klopte in juni aan bij Stichting 1 voor 12 voor hulp nadat de jongen achteruitging en geen hulp kon vinden. De artsen in Suriname hebben geen behandelmethodes voor deze ziekte. 1 voor 12 heeft heeft een landelijke campagne ingezet om financiële middelen in te zamelen zodat de jongen en z’n moeder naar Nederland konden vertrekken in de hoop dat hij daar wel kan worden genezen.

Na de geldinzamelingsactie en door steun van mensen en bedrijven in zowel Suriname als Nederland, is het gelukt om Juryck met zijn moeder te sturen naar Nederland.

Vanuit Nederland zegt Vismale heel tevreden te zijn met de vlotte aanpak in Groningen. 'De plastisch chirurg is gelijk bezig geweest met Juryck en de specialisten zijn nu druk bezig een plan van aanpak te maken voor de operatie. Er worden verschillende mogelijkheden bedacht om het been te behandelen. Wel geven ze aan dat deze verschijnselen niet zo vaak voor komen, vandaar dat er veel tijd in wordt gestopt.'

Moeder Mariska zegt, dat ze voor het eerst zo'n vriendelijke aanpak heeft meegemaakt en heel tevreden is. 'Tot nu toe hebben de artsen uren tijd voor mij en m’n zoon gemaakt. Ik wil Vismale en de donateurs bedanken voor alle inzet. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik en mijn zoon hier zijn beland. We houden elk uur van de dag gesprekken met de specialisten. Dat vind ik bijzonder.'

NH en Rosebel/IAmGold in gesprek over illegale goudzoekers bij Roma-goudput

Minister Dodson: 'Volgens Rosebel is situatie onhoudbaar, omdat de mannen blijven komen'


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en het goudbedrijf Rosebel Gold Mines NV/IAmGold praten over een mogelijke oplossing voor het goudzoekersprobleem bij de Romapit. In dit concessiegebied van de goudmijn zijn al geruime tijd honderden illegale goudzoekers aan het werk en ze willen niet weg. 

'Rosebel Gold Mines heeft aan ons kenbaar gemaakt, dat de situatie onhoudbaar is, omdat de mannen blijven komen', zegt NH-minister Regilio Dodson vandaag, vrijdag 25 september 2015, in de Ware Tijd.

Zelf heeft hij nog geen idee hoe het probleem opgelost zal moeten worden. Hij wijst erop dat Rosebel Gold Mines (eigendom van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold) de veiligheid op haar concessie hoog in het vaandel wil houden, maar door de aanwezigheid van de illegale porknokkers wordt haar reputatie geschaad.

Gerold Dompig, voorzitter van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, zegt dat zijn organisatie wacht op instructies van de Staat. 'Wij zijn de uitvoerders en staan klaar om op te treden tegen de illegaliteit.'

Ondanks dat de concessieaanvragen van goudondernemers uit Nieuw Koffiekamp, die in de Roma-goudput opereren, al sinds december 2014 door de overheid zijn goedgekeurd, hebben slechts twee van de negen aanvragers hun vergunning opgehaald.

Rosebel Gold Mines NV, Makamboa (de organisatie van gouddelvers in Nieuw Koffiekamp) en president Desi Bouterse kwamen op 7 februari2014 overeen, dat de lokale bevolking nog drie maanden goud mocht zoeken in de concessie van Rosebel. Die termijn werd echter steeds verlengd, omdat de weg naar het gebied, dat aan de illegale goudzoekers is toegewezen, niet af was. De weg is echter al geruime tijd geleden aangelegd door Rosebel voor rond 600.000 Amerikaanse dollar.


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Enorme werkdruk bij BBS door personeelstekort

Minister Van Dijk-Silos: 'Binnenkort start verkorte officiersopleiding'


'Een BBS’er is nu of aan het werk, komt van het werk of gaat naar het werk'


De jarenlange onderbezetting bij de dienst Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), bereikt een climax, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 25 september 2015. 'Het is op dit moment zo erg, dat een BBS’er of aan het werk is, van het werk komt of naar het werk gaat', zegt diensthoofd Stanley Blokland. Hij haalt als voorbeeld aan, dat manschappen die uit de nachtdienst komen, zich moeten opmaken om dezelfde avond weer een shift te draaien. 

'De werkdruk is enorm', aldus Blokland. De enige oplossing voor dit probleem is volgens hem dat er mensen worden aangetrokken. De druk op het personeel dreigt nog erger te worden. De laatste groep officieren gaat namelijk binnenkort massaal met pensioen. Dit zal tot gevolg hebben dat er binnen de dienst geen officieren meer zijn, omdat er geen structurele officiersopleiding is, waardoor er geen optimale doorstroming plaatsvindt. Blokland kan zich niet herinneren wanneer de laatste officiersopleiding is verzorgd.

Uit andere bronnen schrijft de Ware Tijd te hebben vernomen, dat er in feite nooit een officiersopleiding is verzorgd. De huidige officieren zijn slechts op basis van het aantal dienstjaren doorgeschoven naar de top.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie maakte afgelopen dinsdag bij haar kennismakingsbezoek aan de BBS ook al melding van het vertrek van de officieren en de situatie die zal ontstaan. 'BBS zonder officieren gaat niet werken.'

Zij opperde ter plekke, dat er binnenkort een verkorte officiersopleiding verzorgd wordt, zodat het dreigende 'gat' kan worden opgevuld. Blokland maakt zich overigens ook ernstig zorgen over de tijd die de BBS'ers overhouden voor hun sociaal leven, door de lange 'overuren' die zij maken.

Jogi (VHP): 'Ook moet strafrechtelijk onderzoek volgen tegen oud-EBS-president-commissaris Andy Rusland'

Jogi vermoedt nog steeds, dat Rusland veel meer op zijn kerfstok heeft dan wordt gezegd

'President Bouterse moet daadkracht tonen en optreden tegen Rusland’
 
 

VHP-Assembleelid Mahinder Jogi zegt vandaag, vrijdag 25 september 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij erbij blijft dat waarnemend procureur-generaal Roy Bajnath Panday ook een strafrechtelijk onderzoek moet starten tegen oud-EBS-president-commissaris Andy Rusland. De politicus vermoedt dat deze functionaris veel meer op zijn kerfstok heeft dan er wordt gezegd. 

Jogi zegt, dat het rapport van de CLAD (Centrale Landsaccountantsdienst) duidelijk de betrokkenheid van oud-EBS-directeur Kenneth Vaseur en huidig waarnemend directeur Willy Duiker en Rusland  aantoont. Hiervan heeft hij ook gewag gemaakt in De Nationale Assemblee (DNA). 'Maar, het lijkt alsof ik niets heb gezegd', stelt de parlementariër. Wat zaken volgens hem nog erger maakt is, dat Rusland adviseur van de president is geweest en tot twee maal toe een ministersfunctie heeft bekleed en in het dagelijks leven doet alsof er niets aan de hand is.

President Desi Bouterse moet volgens Jogi optreden tegen een bewindsman van zijn eigen kabinet. Dan pas zal er daadkracht worden getoond. Jogi zegt, dat de informatie uit het rapport al aangeeft dat er meer koppen in deze megacorruptiezaak moeten rollen. Een van de andere mensen is technisch directeur Marcel Eyndhoven, die ook geen melding maakte van het werk van Duiker, Vaseur en Rusland. Door slechte keuze van de directeuren en de Raad van Commissarissen (RvC) en slecht toezicht van de regering en de AVA, is de EBS in de afgelopen vijf jaren het grootste corrupte bedrijf van Suriname met een heel slechte performance geworden.

Het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst over malversaties binnen de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) toont aan dat Kenneth Vaseur en Willy Duiker, de toen nog algemeen directeur en financieel directeur van het energiebedrijf, de personen zijn geweest die het eerste contract namens de EBS tekenden met Greenland Development NV. De CLAD meldt, dat de directie van het energiebedrijf tot tweemaal toe achteraf goedkeuring aan de RvC heeft gevraagd. Dit was namelijk nadat de leveringscontracten zijn ondertekend en de EBS als gevolg daarvan formeel reeds was verbonden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, Andy Rusland, verleende goedkeuring aan Vaseur en Duiker, voor de aanschaf van de noodstroominstallaties en noodstroomaggregaten. Het rapport meldt verder dat de aanschaf middels twee leveringscontracten heeft plaatsgevonden.

Leveringscontract 1 betreft de levering van een noodstroomaggregaat en een mobiele noodstroominstallatie voor een totaal bedrag van 4.631.250 Amerikaanse dollar. Leveringscontract 2 betreft de levering van een mobiele noodstroominstallatie voor een totaal bedrag van 4.250.000 Amerikaanse dollar. In totaal keurde Rusland dus een bedrag van 8.881.250 dollar goed.

De directeur en oprichter van Greenland, Dick van Kanten, werd in opdracht van de procureur-generaal aangehouden, maar is inmiddels in opdracht van het Hof van Justitie in vrijheid gesteld. Vaseur en Duiker zijn wel ingesloten voor de zeer controversiële leveringscontracten.

De vraag is of Rusland (zie foto), de huidige minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), ook aan de beurt komt. Oud-NPS-parlementariër Arthur Tjin-A-Tsoi, die deze zaak onder aandacht van het Openbaar Ministerie bracht, pleit er steeds voor dat ook minister Rusland op non-actief gesteld moet worden. Rusland was president-commissaris van de EBS in de periode dat volgens hem ook onregelmatigheden zouden zijn gepleegd. ‘Door het handelen van deze mensen is het energiebedrijf thans in een schuldpositie van bijkans 1,5 miljard terechtgekomen.’

De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 8 november 2012 door de RvC-voorzitter Rusland heeft op 4 december 2012 plaatsgevonden, na de ondertekening van het leveringscontract van 12 november 2012. De formele goedkeuring van de aanschaf van een mobiele noodstroominstallatie en een noodstroomaggregaat volgens de offerte van 14 februari 2013 heeft op 18 februari 2013 plaatsgevonden wederom door Rusland. Leveringscontract 2 is ondertekend op 14 februari 2013.

Volgens de leveringscontracten moest de tweede deelbetaling door middel van een ‘Letter of Credit’ worden voldaan bij oplevering en verscheping. De CLAD vraagt zich af waarom besloten is om in strijd met de in de leveringscontracten overeengekomen betalingsvoorwaarden, de tweede deelbetaling van 50% van beide leveringscontracten over te maken op 20 september 2013 (totaalbedrag 4.250.000 Amerikaanse dollar) zonder dat de twee mobiele noodstroominstallaties ‘turn key’ waren opgeleverd. De RvC maakte nergens bezwaar tegen het reilen en zeilen van Vaseur en Duiker. In het rapport heeft het onderzoeksteam ook nergens melding gemaakt van een eventuele ondervraging van de TCT-minister.

Goud verdwenen uit kluis van staatsbedrijf Grassalco

Formeel nog geen verdachten in beeld en geen arrestaties verricht

Twee personeelsleden hebben via code toegang tot kluis

 
De politie is met een onderzoek gestart naar de verdwijning van een hoeveelheid goud uit de kluis van het staatsbedrijf Grassalco. De waarschijnlijke diefstal zou rond 4 september zijn ontdekt. In deze zaak zijn nog geen aanhoudingen verricht en ook zijn formeel nog geen verdachten in beeld, zo is vandaag, 25 september 2015, te lezen op Starnieuws.

De politie heeft wel twee personeelsleden op het oog die de code van de brandkast kennen en daardoor dus toegang hadden tot de brandkast.

Het bedrijf heeft kort na de ontdekking aangifte gedaan. Er is een procedure binnen het bedrijf waarbij, indien er 500 gram goud in de kluis aanwezig is, dit direct wordt vervoerd naar Paramaribo.

Nadat het goud was getransporteerd naar Paramaribo op 4 september werd bij de afgifte ontdekt, dat er minder goud aanwezig was dan afhankelijk was doorgegeven. Het vermoeden bestaat dus, dat het goud uit de brandkast of kort voor de transactie is ontvreemd.

President-directeur van Grassalco, Sergio Akiemboto, zegt dat hij de politie alle ruimte wil geven om de zaak te onderzoeken. 'Bij Grassalco staan transparantie en eerlijkheid hoog in het vaandel. Ik vind het persoonlijk een zeer onsmakelijke zaak.'

Gajadien (VHP) wil middels interpellatievoorstel info van regering over toekomst bauxietsector

Parlementslid wil openbare behandeling in Assemblee over bauxietindustrie


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien wil dat de regering in De Nationale Assemblee (DNA) grondige informatie verstrekt over de continuering van de bauxietindustrie. Hij wenst te weten hoe het staat met het behoud van arbeidsplaatsen (Suralco/Alcoa) en inkomsten uit deze sector. Hij heeft een interpellatievoorstel ingediend om deze kwestie in een openbare vergadering te behandelen, zo meldt vandaag, vrijdag 25 september 2015, Starnieuws.

De overwegingen tot deze stap van het Assembleelid zijn, aldus zijn interpellatievoorstel:

- dat de regering een onderhandelingstraject heeft ingezet met betrekking tot onze bauxietindustrie en dat wordt geleid door een onderhandelingscommissie;
- dat volgens de president de overname van de bauxietindustrie en de Afobaka stuwdam de beste optie is voor Suriname;
- dat ondanks herhaaldelijke verzoeken uit De Nationale Assemblee de Regering steeds weigert informatie te verschaffen, terwijl de president publiekelijk gesteld heeft dat het in deze om een nationale zaak gaat;
- dat volgens mediaberichten verregaande besluiten door de regering in dit kader reeds zijn genomen en dat bijna een overeenstemming is bereikt met de Alcoa/Suralco, zonder dat de samenleving ter zake in kennis is gesteld;
- dat inmiddels door Suralco aangekondigd is dat de productie activiteiten per 30 november 2015 onherroepelijk zullen worden stopgezet;
- dat het bekend is dat Suralco jaarlijks enkele honderden miljoenen Amerikaanse dollar investeert aan lokale aankopen in het land; dat Suralco tussen de 10 en 20 miljoen Amerikaanse dollar betaalt aan de staat aan belastingen en andere gelden; dat er circa 2.000 werknemers direct of indirect betrokken zijn in het bedrijfsgebeuren;
- dat deze inkomsten voor Suriname meteen zullen uitvallen, met ernstige gevolgen voor de gehele samenleving;
- dat de regering op geen enkele wijze aan de samenleving aangeeft wat de eventuele gevolgen bij beëindiging van de Suralco activiteiten zullen zijn en hoe die zullen worden opgevangen;
- dat deze werkwijze enorme vraagtekens oproept in hoeverre de regering de belangen van de samenleving en van de werknemers en hun gezinnen dient;
- dat deze handelwijze van de regering in strijd is met wat behoorlijk bestuur vereist;
- dat hierdoor mij het gevoel bekruipt dat de regering met deze onderhandelingen bezig is enge private belangen te dienen, waarbij voorbij gegaan wordt aan het groot nationaal belang;

Besluit:
De Regering uit te nodigen om op de meest korte termijn De Nationale Assemblee grondig te informeren over de plannen van de Regering ter continuering van de bauxiet industrie in Suriname en ter behoud van arbeidsplaatsen en inkomsten voor de samenleving.

AZP-directeur: 'Behandelingen nierpatiënten gaan gewoon door'

'Met oud-vicepresident Ameerali waren afspraken gemaakt over betalingen'

'De continuïteit van het NNC is niet in het geding'


De algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), Antoine Brahim, laat vandaag, vrijdag 25 september 2015, via Starnieuws weten, dat personen die gedialyseerd moeten worden niet verontrust hoeven te zijn. Hun behandelingen gaan gewoon door. Er zijn oplossingen gevonden voor het acute probleem dat dreigde te ontstaan. De Patiëntenraad Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) had diverse instanties schriftelijk meegedeeld dat ruim 500 personen die dialyseren in problemen zouden raken.

Brahim zegt, dat inmiddels de Patiëntenraad op de hoogte is gesteld, dat met hulp van nationale organisaties iedereen gedialyseerd zal worden bij het NNC. Brahim zegt verder, dat met voormalig vicepresident Robert Ameerali afspraken waren gemaakt over betalingen. Een belangrijke leverancier uit Nederland is niet betaald, waardoor de levering van materiaal via het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) tijdelijk is stopgezet.

De leiding van het NNC heeft de Patiëntenraad meegedeeld wat de situatie is en de patiënten voorgehouden dat ze mogelijk in andere centra worden gedialyseerd. Toen ontstond onrust, terwijl naar mogelijkheden werd gezocht.

De situatie is besproken met minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en zijn collega Gillmore Hoefdraad van Financiën. Er is gezocht naar een oplossing. Een boot met benodigde materialen komt 30 september binnen. Gehoopt wordt dat dan die spullen zo snel mogelijk ingeklaard kunnen worden. Er wordt ook aan gewerkt om de meest acute benodigdheden in te vliegen.

Brahim zegt, dat de rust teruggekeerd is en dat wordt gezocht naar structurele oplossingen. De continuïteit van het NNC is niet in het geding. De hoogwaardige behandeling van patiënten is gegarandeerd, deelt Brahim mee. In de loop van de dag is er overleg met minister Pengel over het vinden van structurele oplossingen.