zaterdag 26 september 2015

Regering heeft onderdirectoraat Sociaal Vangnet opgezet

Vicepresident Adhin: 'Regering focust zich op uitvoeren meest essentiële projecten'


Vicepresident Ashwin Adhin laat vandaag, zaterdag 26 september 2015, via het Dagblad Suriname weten, dat het onlangs aangekondigde sociaal vangnet ondertussen al vorm begint te krijgen. De regering heeft volgens hem al een ‘onderdirectoraat Sociaal Vangnet’ opgezet, dat alle projecten en maatregelen zal uitwerken. 

‘Wij hebben een heleboel dat geïntroduceerd kan worden om dan op een inventieve manier te kunnen omgaan. Het zijn verschillende maatregelen en te zijner tijd als je zo bezig bent, constateer je meerdere problemen die er zijn en die je moet rectificeren.’ Het is het onderdirectoraat dat volgens hem op al deze zaken zal moeten inspelen.

De regering is op dit moment ook druk bezig met de voorbereidingen om de gemeenschap te informeren met betrekking tot de onlangs aangekondigde impopulaire maatregelen. Volgens Adhin loopt de voorbereiding hiervan goed en worden op dit moment verschillende producties gemaakt.
 
Voor het komende dienstjaar zal de regering zich grotendeels gaan focussen op het uitvoeren van de meest essentiële projecten. De begroting van het dienstjaar 2015-2016 is ook op schema, aldus Adhin. Hij benadrukt, dat de precaire financiële situatie van het land de regering gedwongen heeft om bepaalde zaken terug te brengen. ‘Het voordeel hiervan is dat je kan gaan werken aan structuren als wet, regelgeving en nieuwe instituten die controle moeten uitoefenen. Al dit soort zaken zal je moeten inbedden in het nieuwe programma dat je gaat moeten uitzetten voor 2016-2017 om te stappen naar een betere en stabielere macro-economische situatie.’

Adhin zegt, dat al deze stappen erin geresulteerd hebben dat de begrotingen drastisch zijn teruggebracht. Hij onderkent dat Suriname op dit moment in een situatie is beland waarin de financiën voor bepaalde projecten er niet meer zijn en deze uiteindelijk een halt moeten worden toegeroepen.

President Desi Bouterse zal na zijn Jaarrede op 30 september de begroting voor het komend dienstjaar aan De Nationale Assemblee (DNA) aanbieden. Ondertussen heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën aangegeven, dat het begrotingstekort niet veel verschilt met dat van vorig jaar. De regering heeft volgens hem gemeend om gelden van onbenutte posten door te schuiven naar meer belangrijkere. Adhin zegt in reactie hierop, dat het een technische zaak is, waarbij Srd 77 miljoen is verschoven. Het gaat bij hem om het belang en de noodzaak van de uitgaven.

Adhin zegt verder, dat de regering op alle posten van de zeventien ministeries is gaan kijken naar efficiëntie om bepaalde projecten te stoppen. Dit is de enige manier waarop er volgens hem meer beheersbaarheid en stabiliteit verkregen kunnen worden om van daaruit weer te bouwen aan de toekomst van het land. Een voorbeeld hiervan is de post voor naschoolse opvang, die grotendeels is veranderd. Volgens Adhin gaat de naschoolse opvang niet meer op de oude manier worden ingevoerd, maar op een manier waarop sterk gefocust zal moeten worden op de curriculumhervorming. Hiervoor heeft hij intussen contact opgenomen met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het oude en nieuwe curriculum goed door te nemen. Afgesproken is om na te gaan hoe de kosten bij dit project teruggebracht kunnen worden.

Somohardjo (PL): 'Regering die niet in staat is land te leiden, moet eer aan zichzelf houden en opstappen'

'Financiële crisis veroorzaakt door geldverprutsend beleid afgelopen regeringsperiode'


‘Voorkom dat het volk op straat komt’, luidt de boodschap vandaag, zaterdag 26 september 2015, in het Dagblad Suriname, van de Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter en Assembleelid Paul Somohardjo aan het adres van de zittende regering. 

Was het zo dat ‎voor de verkiezing middels het plaatsen van een NDP-vlag beloofd werd dat de sociale bijstand tot aan huis zou worden bezorgd, nu blijkt dat deze zelfde mensen in enorme onzekerheid leven. Somohardjo wijst er vooral op dat een regering, die niet in staat is het land te leiden, de eer aan zichzelf moet houden door op te stappen. Somohardjo zegt ook met klem, dat de ernstige financiële crisis in het land totaal niets te maken heeft met de wereld, maar het geldverprutsend beleid dat de afgelopen regeringsperiode is gevoerd.

Hij acht het van groot belang dat het vertrouwen van het volk niet wordt geschaad. Is dit eenmaal gebeurd, dan is de ontstane vertrouwenscrisis niet meer te herstellen, aldus de politicus.

Zo zijn er veel beloftes gedaan door de regering, waaronder verhoging van de AOV en Kinderbijslag. Maar, nu blijkt dat het uitbetalen van salarissen zelfs gevaar loopt. Somohardjo wijst er eveneens op dat de prijzen in de winkels omhoog gaan. ‘En geen haan die ernaar kraait. De koopkracht is eveneens aan het afnemen. Winkeliers zijn noodgedwongen hun arbeiders naar huis te sturen. Iedereen wacht gespannen tot de dertigste van de maand.’

‎In het parlement zal de regering om rekenschap gevraagd worden hoeveel geld de Staat heeft geleend aan de Centrale Bank van Suriname, hoe de aflossing van deze lening eruit zal zien en van waar het geld zal komen voor het aflossen van de schuld. Het nemen van dergelijke ad hoc besluiten baart Somohardjo zorgen.

Hij adviseert het volgende: ‘Alert en voorzichtig blijven en geen onnodige inkopen doen.’

Vicepresident Adhin zegt niets te weten van betrokkenheid minister Rusland bij EBS-corruptiezaak

Regering heeft over kwestie EBS geen mening, omdat zaak bij OM ligt

Gajadien (VHP): 'Ministerspost mag voor Rusland geen vrijbrief zijn om onder vervolging uit te komen'


Vicepresident Ashwin Adhin weet vooralsnog niets over de betrokkenheid van minister Andojo Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) bij de megacorruptiezaak binnen de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). Adhin zegt vandaag, zaterdag 26 september 2015, in het Dagblad Suriname dat de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) haar eigen bevindingen heeft over de vermeende malversaties binnen het energiebedrijf. Hierover kan de regering nog geen oordeel vellen, omdat deze zaak formeel op tafel ligt van het Openbaar Ministerie.

Rusland was president-commissaris van de EBS in de periode waarin onregelmatigheden zouden zijn gepleegd. Door zijn handelen, samen met waarnemend directeur Willy Duiker en oud-directeur Kenneth Vaseur, is het energiebedrijf thans in een schuldpositie van zo'n 1,5 miljard terechtgekomen. Rusland zou in zijn eerdere hoedanigheid bij het energiebedrijf in totaal een bedrag van 8.8 miljoen Amerikaanse dollar achteraf voor Greenland Development NV hebben goedgekeurd. Dit, terwijl het bedrijf reeds buiten de regels om door de directieleden Kenneth Vaseur en Willy Duiker al gebonden was aan een contract.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vindt, dat het feit dat Rusland op dit moment een ministerspost bekleedt, hem geen vrijbrief geeft om niet vervolgd te worden door het OM. Volgens de parlementariër gaat het hier om een zaak die vergeleken kan worden met een criminele organisatie.

'Er is een samenwerking van meerdere mensen bij EBS geweest. Doordat er onenigheid is ontstaan, is deze zaak naar buiten gekomen', stelt Gajadien. Rusland zou volgens hem in ieder geval wel door de politie moeten worden gehoord, omdat zijn naam meerdere malen in het CLAD-rapport wordt genoemd. Gajadien zegt verder, dat het om een financieel-technisch onderzoek gaat, waarbij zelfs een forensisch accountant gehaald zou moeten worden om deze zaak grondig verder te kunnen onderzoeken.

Indien het OM inderdaad over zou gaan tot vervolging, zou de minister volgens de VHP’er een pas op de plaats moeten maken. Volgens Gajadien zou eerst een staat van beschuldiging in het parlement behandeld moeten worden.

Gajadien stelt verder, dat ondanks de ontheffing van Duiker bij de EBS, hij nog steeds klachten binnenkrijgt met betrekking tot energieaansluitingen. Volgens hem gaat het om gevallen waarbij mensen al zes maanden tot een jaar voor een aansluiting hebben betaald, maar tot vandaag nog niet over een aansluiting kunnen beschikken.

'Oud-directeur EBS Vaseur treft totaal geen blaam'

'Vaseur heeft de betaling aan Greenland juist tegengehouden'


De oud-directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), Kenneth Vaseur, treft volgens zijn advocate Eloa van der Hilst totaal geen blaam. In haar ogen heeft Vaseur tot zijn vertrek bij het staatsbedrijf juist ervoor gezorgd, dat het leveringsbedrijf Greenland geen geld ontving voor diensten die niet waren geleverd. 'Mijn cliënt heeft juist tegengehouden dat Greenland betalingen ontving voor diensten die niet geleverd waren', aldus Van der Hilst zaterdag 26 september 2015 in de Ware Tijd.

Vaseur zou als toenmalig directeur slechts de eerste betaling aan Greenland hebben verricht, maar de tweede hebben tegengehouden. Met dit argument heeft de raadsvrouwe afgelopen vrijdag getracht de beschuldiging 'verduistering' aan het adres van Vaseur te weerleggen. Hij verscheen vrijdag voor de rechter-commissaris voor de toetsing van de rechtmatigheid van zijn inverzekeringsstelling.

Evenals advocaat Benito Pick, die Greenland-directeur Dick van Kanten vertegenwoordigt, vindt Van der Hilst dat het een civiele zaak betreft en dat er totaal geen strafrechtelijke gevolgen hieraan verbonden mogen worden.

Maar, het Openbaar Ministerie denkt anders over deze zaak. Vaseur wordt behalve van verduistering ook van vervalsing en oplichting beschuldigd. Zijn advocate zegt dat er geen bewijs is, waaruit blijkt dat haar cliënt dader is.

De eventuele oplichting is volgens de advocate pas begonnen toen hij al afgezwaaid was. Ze heeft de rechter-commissaris gevraagd om hem op vrije voeten te stellen. Zijn in verzekeringstelling is volgens de raadsvrouwe onrechtmatig, omdat de politie deze heeft uitgevoerd, zonder hem eerst te verhoren. Het verhoor kwam pas daarna. Hierover heeft de rechter-commissaris nog geen besluit genomen.

Waarnemend EBS-directeur Willy Duiker blijft voorlopig in verzekering. De rechter-commissaris heeft zijn inverzekeringstelling rechtmatig bevonden. Over het verzoek van zijn advocaat, Gerold Sewcharan, voor voorlopige invrijheidstelling heeft de rechter commissaris zich nog niet uitgelaten. De derde verdachte, Van Kanten, is na zes dagen in een cel te hebben doorgebracht ruim een week geleden op vrije voeten gesteld, in afwachting van verdere behandeling van de zaak tegen hem.

Venezolanen op Curaçao en Aruba houden hun hart vast voor de explosieve situatie in Caracas

'Elke dag kloppen radeloze landge- noten aan voor veilig onder- komen op Caribische eilanden'


Venezolaanse burgers op Curaçao en Aruba luiden de noodklok over de toenemende dreiging vanuit het linkse regime in Venezuela voor Caribisch Nederland. Dat schrijft de Telegraaf vandaag, zaterdag 26 september 2015, aldus de Amigoe.
 
Volgens Telegraaf-journalist Edwin Timmer houden de Venezolaanse burgers op de eilanden hun hart vast voor de explosieve situatie in Caracas en de steeds extremere stappen van president Maduro.
Onder andere Alfredo Limongi, oud-voorzitter van belangenorganisatie Venexcur, vreest voor een golf aan vluchtelingen. 

'Elke dag weer kloppen radeloze landgenoten aan voor een veilig onderkomen op de Caribische eilanden. Curaçao en Aruba liggen op slechts een half uurtje vliegen vanaf Caracas, de hoofdstad die zucht onder schaarste en crimineel geweld', aldus de krant vanmorgen.

Het grensconflict tussen Colombia en Venezuela, opgestookt door president Maduro om de smokkel van goedkope brandstof en voedsel tegen te gaan, bedreigt bovendien de ABC-eilanden. Gouverneur Stella Lugo van de kustprovincie Falcón eist maatregelen tegen de sluikhandel naar Aruba, Curaçao en Bonaire. Zij spreekt zelfs al van een ’economische oorlog’.

‘Het Korps Politie Curaçao heeft geen officiële cijfers over het aantal Venezolanen dat arriveert. Wel is zeker dat bij Curaçaose buurtcafés meer Venezolaanse hoertjes hun diensten aanbieden,’ aldus de Telegraaf.

Extreme onveiligheid is een reden om voorgoed de koffers te pakken. Belangenorganisatie Venexcur zegt de eilandelijke politiek, de kerk en het Rode Kruis te hebben gewaarschuwd voor de nijpende situatie in het grote buurland.

Toezegging regering Curaçao aan SMOC en CAE: 'Komende week wordt bevolking geinformeerd over groene aanslag'

Overheid in gesprek met milieustichtingen SMOC en CAE

Start betere voorlichting vanuit regering over uitstoot vervuilende stoffen, ook via speciale Facebookpagina


De overheid van Curaçao heeft gisteren in een gesprek met de milieustichtingen SMOC en CAE toegezegd, dat zij de komende week naar buiten treedt om de bevolking te informeren over de groene aanslag, en binnen enkele weken informatiefolders hierover zal uitbrengen, aldus CAE-voorzitter Marc Verkade vandaag, zaterdag 26 september 2015, in de Amigoe.
 
'Het gesprek met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is gisteren goed verlopen, maar wij zijn pas geheel tevreden als er invulling wordt gegeven aan hetgeen er is toegezegd, en er sprake is van concrete resultaten', aldus Verkade.

Het ministerie zou tevens hebben aangegeven een Facebook-pagina te zullen wijden aan mogelijke incidenten die zich in de toekomst voordoen die bijvoorbeeld gepaard gaan met pieken in de uitstoot van vervuilende stoffen.

Zoals bekend zal de voortzetting van het Kort Geding – inmiddels de vierde zitting – op maandag 19 oktober om drie uur 's middags plaatsvinden. De stichtingen Clean Air Everywhere (CAE) en Schoon Milieu op Curaçao (SMOC) eisen, samen met vier bezorgde bewoners onder de rook, van het Land – ofwel het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) – kort samengevat dat ‘de acute noodsituatie die door een verergering van de uitstoot is ontstaan, verholpen wordt’.

Het gesprek van gisteren tussen de milieustichtingen en GMN was het eerste in aanloop naar de zitting. Nog een tweede gesprek staat gepland, voor woensdag 14 oktober. Verkade: 'Nogmaals, dit gesprek is goed en constructief verlopen, zoals dat in het verleden ook het geval was. Alleen liep het in het verleden spaak als bijvoorbeeld de betrokken ambtenaren in afwachting van goedkeuring van bijvoorbeeld de minister, geen vervolg konden geven aan de met elkaar overeengekomen actiepunten. In ieder geval heerst de indruk nu dat de overheid zeer zeker niet stil heeft gezeten.' Verkade licht toe dat in algemene zin ‘betere communicatie naar zowel de stichtingen als de bevolking is toegezegd’.

Hij haalt als voorbeeld de enorme piek aan die op 28 augustus werd gemeten aan fijnstof van 3291,4 microgram per kubieke meter, door meetstation Beth Chaim. 'De overheid heeft onder andere ook dit onderzocht en laat weten dat hierbij catcrackerpoeder was vrijgekomen. Nou, in zulke gevallen menen wij dat de overheid de plicht heeft om het volk te informeren. Met de Facebook-pagina is de toezegging dat dit ook zal gebeuren, waarbij transparantie centraal staat', aldus Verkade.

Hij geeft vervolgens een opsomming van hetgeen met epidemioloog Izzy Gerstenbluth van GMN, de beleidsdirecteur van het ministerie Jeanine Constansia-Kook en twee inspecteurs van de uitvoeringsorganisatie Milieu, Natuur Beheer (MNB, voorheen Milieudienst, red.), waaronder handhaving valt, is besproken. De milieuorganisaties stellen er opnieuw bij de overheid op aan te hebben gedrongen om tijdens uitvoering van de toezicht- en controlerende taken ‘niet zomaar klakkeloos de door de bedrijven verstrekte informatie aan te nemen’.

'Wij menen dat de inspecties vanuit de overheid ook bijvoorbeeld onderzoeken dienen te bevatten naar onder andere de samenstelling van de olie die voor de processen gebruikt wordt. Dus, wij vinden dat men dit onafhankelijk ter controle dient te onderzoeken. Verder voert de overheid nu met de Isla-raffinaderij, de BOO-energiecentrale en Aqualectra – aangezien deze bedrijven aan de uitstoot bijdragen – afzonderlijke gesprekken. De bedrijven zijn afzonderlijk van elkaar op de hoogte gesteld van wat men van hen verwacht, waarbij er op is aangedrongen om alles in te zetten om de bedrijfsprocessen te verbeteren', aldus Verkade, die toevoegt dat er ook inzage is toegezegd in de emmissierapportages.

Hij maakt ook melding van het feit, dat de geluidsoverlast van het overmatig fakkelen de afgelopen maand is afgenomen. 'De overheid heeft gesteld dat de flairhoogte is afgesteld, waardoor de geluidshinder is afgenomen. Het overmatig fakkelen van de afgelopen tijd door de raffinaderij heeft te maken met een kapotte compressor die vernieuwd wordt en het feit dat de Isla nu op een noodcompressor draait. Er zal volgende maand een nieuwe worden geïnstalleerd, waardoor het overmatig fakkelen af zal nemen. Al met al begrijpen wij ook wel dat de overheid zich in een spagaathouding bevindt qua handhaving, waarbij de hindervergunning niet conform de bestaande internationale richtlijnen is aangepast. Verder vinden wij de plannen van de overheid, om eventueel op verbranding van LNG over te stappen, prima. Dit zou inderdaad een schonere productie opleveren, maar het kan ondertussen niet zo zijn dat zolang de modernisering van de raffinaderij nog geen feit is – wat overigens jaren in beslag zal nemen – er jaarlijks doden blijven vallen door de vervuilende uitstoot. Nogmaals, wij spreken de overheid op de verantwoordelijkheid aan, ongeacht welk bedrijf of combinatie van bedrijven de uitstoot veroorzaakt. Dus eerst zien, dan geloven', aldus Verkade.

OW werkt aan egaliseren alle zandwegen in Paramaribo en Wanica

Ook wordt deel terrein Miranda Lyceum in Paramaribo voorzien van straatklinkers

(Bron foto: OW)

Alle zandwegen in Paramaribo en Wanica worden geëgaliseerd. Waar nodig worden de wegen voorzien van zand. In Paramaribo is het ministerie van Openbare Werken (OW) bezig met ongeveer 300 kilometer aan wegen en in Wanica gaat het om 700 kilometer aan zandwegen, aldus OW vandaag, zaterdag 26 september 2015, in een persbericht.

De droge tijd is volgens het ministerie van OW gunstiger om de infrastructuur aan te pakken. De aannemers Hassan en Kuldipsingh zijn belast met de aanpak van de droge infrastructuur in Wanica. De bermen waar afkalving plaatsvindt worden met klei opgevuld en verstevigd.

Het ministerie meldt dat zij binnenkort start met de schoonmaak van het fietspad. Dat houdt in dat het fietspad zal worden ontdaan van de dikke laag zand die over de volledige wegstrekking ligt.

OW is ook bezig een deel van het Miranda Lyceum met straatklinkers te verharden. De schoolinstelling had het verzoek daartoe gedaan. In de omgeving van het scholencomplex, op de hoek van de Mr. J. Lachmonstraat en de Tapanahonystraat, zijn in samenwerking met de afdeling Verkeer, stalen paaltjes en betonnen stootblokken geplaatst langs de berm. Deze aanpassing was nodig, omdat vele voetgangers, waaronder ook scholieren die dagelijks gebruik maken van het voetpad, last hadden van automobilisten die het looppad als parkeerplaats gebruikten.

Dodelijk verkeersongeluk in centrum Paramaribo

Personenauto en terreinwagen met elkaar in botsing


Bij een ernstige aanrijding op de hoek van de Keizer- en Fred Derbystraat in het centrum van Paramaribo vanochtend, zaterdag 26 september 2015, rond twee uur, is een dode te betreuren (Bron foto: Gail Eijk/Facebook). Een personenauto en een terreinwagen kwamen met elkaar in botsing. De bestuurster van de terreinauto overleed ter plekke, aldus de Ware Tijd.

Het lichaam van het slachtoffer werd, zo bericht Starnieuws, pas om kwart voor vijf vervoerd naar het mortuarium. Het wachten was op de Forensische Opsporing van het Korps Politie Suriname. Een grote menigte had zich verzameld op de plek van het ongeluk.

De identiteit van het slachtoffer en de toedracht van de aanrijding zijn nog niet bekendgemaakt.

UPDATE, zaterdag 26 september, 06.50 uur Surinaamse tijd:  Het slachtoffer is de 60-jarige Bina Biharie-Bihariesing. Zij reed in haar Toyota Prado en reed op een moment tegen een Toyota Vitz. Eén van de partijen moet volgens het politierapport door rood hebben gereden met als gevolg de fatale botsing. Na de botsing met de Vitz kwam het slachtoffer tegen een paal aan, waardoor zij in haar voertuig bekneld raakte.

Patricia Meulenhof opgestapt als ondervoorzitter BEP-hoofdbestuur

Opstappen is protest tegen 'dictatoriaal' gedrag partijvoorzitter Waterberg


Patricia Meulenhof heeft bedankt als ondervoorzitter van het hoofdbestuur van de BEP uit protest tegen het in haar ogen ‘dictatoriaal’ gedrag van voorzitter Celsius Waterberg. 'De manier hoe besluiten worden genomen door de voorzitter is tegen de principes van de partij en ook tegen de statuten', aldus Meulenhof vandaag, zaterdag 26 september 2015, in de Ware Tijd. 

Het vertrouwen in de BEP-voorzitter is bij haar volledig weggevallen 'en ik denk niet dat hij zal veranderen'. Meulenhof blijft lid van BEP in de overtuiging dat zij ook als gewoon lid een goede bijdrage kan leveren aan de doelen van de partij.

Volgens de ontevreden BEP'ster is het grootste deel van het hoofdbestuur het eens met haar. 'Iedereen zit ermee, maar niemand durft het te zeggen.' Toch voelt zij zich niet in de steek gelaten door de overige prominente BEP'ers, omdat iedereen voor zichzelf mag bepalen hoe om te gaan met die ontevredenheid. In haar besluit zegt ze door velen begripvol te zijn ondersteund.

De meningsverschillen spelen volgens Meulenhof reeds lang en zijn ook tijdens de verkiezingscampagne niet uitgebleven. Dit bereikte bij de coalitievorming met de NDP echter het dieptepunt. Bij de besluitvorming om te komen tot een kandidaat-minister zouden er heftige ruzies zijn ontstaan tussen de voorzitter en overige bestuursleden. Eén van de vergaderingen zou zelfs bijna uitgemond zijn in een vechtpartij.

Meulenhof stelt, dat Waterberg kandidaat André Dikan in gedachte had, terwijl een speciaal ingestelde commissie voor een andere kandidaat koos. De voorzitter wilde onder geen voorwaarde afzien van zijn kandidaat. Op gegeven moment zou hij zelfs gedreigd hebben met de zetel van de partij te zullen 'vertrekken' als men niet met zijn voorstel zou meegaan.

Waterberg was voor de redactie van de Ware Tijd niet bereikbaar voor commentaar.

Minister Irene Dick op Curaçao 'onder curatele'

Dick zegt in een brief nationale dialoog over onderwijs af

Statenlid Leeflang: 'Dick laat zien dat ze chantabel is en onder leiding staat van de fractie'


Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op Curaçao heeft gehoor gegeven aan de PS-fractie en de nationale dialoog over onderwijs afgezegd. Dat heeft ze in een brief aan de diverse stakeholders en de schoolbesturen laten weten. De PS-fractie is het oneens met de keuze van Dick voor wat betreft de trekkers van de nationale dialoog in het onderwijs. Dit is zaterdag 26 september 2015 te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Minister Dick nodigde bij de eerste bijeenkomst die in het kader van de nationale dialoog plaatsvond, voormalig premier Stanley Betrian en Erich van der Hoeven, ex-rector van het Radulphus College, uit als trekkers van het project. Binnenkort zou de tweede sessie plaatsvinden bij het Santa Barbara Beach Resort. Maar of dit nu nog doorgang vindt, is hoogst onzeker.

In de brief biedt de minister haar excuses aan voor het annuleren van de dialoog. In het schrijven aan de stakeholders en schoolbesturen doet Dick de situatie uit de doeken en laat ze weten dat ze ‘niet goed haar huiswerk heeft gedaan’ rond de trekkers van de nationale dialoog. De fractie van de regeringspartij overlegde maandag met de minister over de personen die de dialoog zouden begeleiden.

Wini Raveneau, PS-Statenlid, liet toen weten dat het de fractie niet ging om de personen, maar om het principe: 'Wij vinden dat deskundigen die nu in het onderwijsveld werkzaam zijn, de kar moeten trekken.'

Tijdens het overleg tussen de minister en de fractie werd afgesproken, zo verklaarde Raveneau tegenover het dagblad, dat er op korte termijn commissies worden gevormd die in het onderwijsveld alle knelpunten gaan inventariseren. Die informatie zou dan later tijdens de zogeheten nationale dialoog worden besproken. Raveneau verklaarde na afloop van de bijeenkomst met de minister: 'Er is nu gekozen voor een flankerend beleid, waarbij de commissies die uit deskundigen uit het onderwijsveld bestaan, de input leveren voor de dialoog die later nationaal gehouden moet worden.'

Met de brief die nu naar de schoolbesturen is gestuurd, bewijst minister Dick volgens onafhankelijk Statenlid en voormalig Onderwijsminister Omayra Leeflang dat ze ‘onder curatele staat’ van de PS-fractie. De brief is gênant zegt zij. 'Een kniebuiging. Hiermee laat Dick zien dat ze chantabel is en onder leiding staat van de fractie.' Het onafhankelijk Statenlid laat weten maandag dan ook een brief te sturen naar de Onderwijsminister waarin ze vraagt om tekst en uitleg over de beslissing de nationale dialoog, in elk geval voorlopig, stop te zetten.

Vogels op overwinteringsreis vanuit Noord- naar Zuid-Amerika maken tussenstop op onder andere Curaçao

Enorme stijging aantal boerenzwaluwen op eiland

(Bron foto: deredactie.be)

De vogeltrek is weer begonnen en enorme aantallen vogels van allerlei soorten gaan op weg vanuit het noorden naar het warme zuiden. Ook op Curaçao is de vogeltrek waar te nemen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 26 september 2015.

De afgelopen week is het aantal boerenzwaluwen enorm gestegen. De dieren trekken vanuit Noord-Amerika naar het zuiden, op zoek naar voedsel. Daarbij doen ze de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao eventjes aan om de vetreserves aan te vullen.

Vaak zijn de vogels echter verzwakt van de lange reis en worden daardoor een makkelijk doelwit voor jagers en het verkeer.

De Surinaamse Krant berichtte gisteren over de vlucht van een regenwulp vanuit Canada, via het Caribisch gebied, naar de kuststrook van Suriname.

Curaçao's telecombedrijf UTS stopt 'funding' datacenter Ctex

Uitgaven Ctex overstijgen structureel de inkomsten


Curaçao's Telecombedrijf UTS heeft als grootste aandeelhouder van datacenter Ctex aangekondigd de ‘funding’ van de noodlijdende Curaçao Technology Exchange nv te Mahuma te zullen stoppen. Samen met dit drukmiddel ziet UTS het uitkopen van de andere aandeelhouders en schuldeisers als enige mogelijkheid om Ctex nieuw leven in te blazen en te redden, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 26 september 2015.

De uitgaven van Ctex overstijgen structureel de inkomsten. Dat kost UTS - met circa 60 procent van de aandelen - handen vol geld. Een bodemloze put, terwijl UTS naar eigen zeggen geen zekerheden heeft zoals de banken die wel hypotheken hebben op het op zichzelf waardevolle gebouw.

United Telecommunication Services heeft de kredietverstrekkers daarom laten weten de funding - het aanvullen van de maandelijkse tekorten - te zullen staken. Ook de overige aandeelhouders van Ctex zijn op de hoogte gesteld, zo schrijft het dagblad te hebben vernomen 'uit goede bronnen'. Dat zijn onder andere Girobank (die aandeelhouder is én kredietverlener), de vennootschap DFT Investments van voormalige Ctex-ceo Anthony de Lima en de Stichting Ontwikkeling Projecten Logistieke Sector. Zij zouden niet hun aandeel van de benodigde bijstortingen doen en op deze manier onterecht profiteren dat UTS het bedrijf draaiende houdt.

Er is voor ettelijke tientallen miljoenen dollars gestoken in het project, dat pas begin 2014 officieel van start ging en aanvankelijk veelbelovend leek, maar waar al snel sprake was van verspilling en volgens de aandeelhouders (financieel) mismanagement. Mede daarom werd, nog voor zijn schorsing gevolgd door ontslag eerder dit jaar, ceo De Lima de facto al eerder op een zijspoor gezet; althans UTS voegde naast hem twee hoge functionarissen van UTS aan de directie toe. Thans is Randell Hato, chief financial officer (cfo) van UTS, belast met de dagelijkse leiding van Ctex. Algemeen directeur Paul de Geus van UTS gaf ruim een half jaar geleden al aan dat de situatie bij Ctex zo ‘acuut’ is dat alle aandacht uitging naar een spoedige redding door overname door een andere partij.

De Geus stelde bij herhalingm dat UTS nooit in Ctex is gestapt om Ctex als onderneming op zichzelf, maar met als doel om telecommunicatiediensten te kunnen verkopen aan (internationale) klanten en gebruikers van Ctex en om daarmee optimaal gebruik te maken van de telecomcapaciteit waarover UTS beschikt.

Onlangs werd bekend, dat De Lima niet minder dan een half miljoen gulden krijgt als ontslagvergoeding, maar dat de uitkering pas volgt als de cashflow van het datacenter Ctex dat weer toestaat en ook de andere niet preferente crediteuren kunnen worden betaald.

Initiator De Lima had lange tijd alle macht. Hij zat als ceo in zowel de ‘executive board’, eerst in zijn eentje totdat UTS de directie aanvulde, en maakte ook deel uit van de ‘general board’, die toezicht hield. Ctex en De Lima werden destijds vooral gesteund door ex-minister Charles Cooper (MAN) en premier Gerrit Schotte (MFK), terwijl de toenmalige derde coalitiepartij PS zich juist fel verzette tegen het project dat de gemeenschap veel geld zou gaan kosten.

Bij Ctex zijn nog zo’n zeven personeelsleden werkzaam. Als UTS de funding stopt, kan Ctex op zeker moment de rekeningen - waaronder salarissen, belastingdienst en Aqualectra - niet betalen. Een serieuze koper heeft zich niet gemeld. Het volgens sommigen te grote, maar moderne en goed gebouwde pand te Mahuma vertegenwoordigt wel een waarde.

Delftse fotograaf Raúl Neijhorst maakt boek met 75 bijzondere Surinamers

'Wij zweven tussen twee landen in'

Bijzondere Surinamers verschijnt 25 november


Cabaretier Jörgen Raymann, presentator John Williams en televisiekok Ramon Beuk. Ze hebben allemaal één ding gemeen: hun Surinaamse roots. De Delfts-Surinaamse fotograaf Raúl Neijhorst (Bron foto: Omroep West) legt 75 bijzondere Surinamers vast in een boek dat uitkomt op de dag dat Suriname zijn 40-jarige onafhankelijkheid viert. 

'Wij zweven eigenlijk tussen twee landen. In Suriname worden we niet als Surinamers gezien, omdat we in Nederland wonen. Maar, hier worden we misschien ook niet goed geaccepteerd, omdat we allochtonen zijn', zegt Neijhorst vandaag, zaterdag 26 september 2015, op de website van de regionale zender Omroep West. Met zijn fotoboek wil hij laten zien hoe goed Surinamers bezig zijn. 'We zijn een klein land, met weinig inwoners. Dat wil ik bundelen. Ik wil laten zien dat we trots zijn op elkaar.'Oud-profvoetballer Sigi Lens is één van de Surinamers die Neijhorst voor zijn boek koos. Hij vindt het een goed initiatief. 'Zo kun je mensen in Suriname laten zien wat we hier aan het doen zijn.' Met een tennisracket balancerend op zijn wijsvinger lacht hij in de camera van Neijhorst. Een tennisracket, omdat de fotograaf de Surinamers wil vastleggen op een manier die je niet bij hen verwacht. 'Ik wil een geheim onthullen.'

Hoe de fotograaf zijn selectie maakte? 'Dat is heel moeilijk', zegt Neijhorst. Hij heeft vooral gekeken naar mensen die voor hem persoonlijk iets betekenen. Zo zit ook Omroep West-presentatrice Sharma Soerjoesing in het boek. 'Ik zag Sharma vroeger als kleine jongen altijd op tv en ik dacht: goh, wat een mooie vrouw.'

Neijhorst loopt van de ene naar de andere kant van de studio, een camera om zijn nek. Het boek is nog volop in de maak, maar de fotograaf heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. 'Je mag nooit zo over jezelf praten, maar ik denk dat het echt een prachtig boek wordt. Ik ben tot nu toe heel trots op het resultaat.'

Het boek Bijzondere Surinamers komt 25 november uit, Onafhankelijkheidsdag in Suriname. Voor meer informatie over het boek of hoe te bestellen? Kijk dan op bijzonderesurinamers.com.

Ingrid Karta-Bink (PL) wil een zogenoemde 18-maandenregeling voor Suralco-personeel

Karta-Bink ziet graag dat bij ontslag arbeiders 18 maanden salaris ontvangen als uitkering


Het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL) pleit ervoor, dat  Suralco ten minste een 18-maandenregeling treft met de werknemers. Dit houdt in, dat het personeel bij ontslag een uitkering van 18 maanden salaris ontvangt. Suralco-arbeiders in vaste dienst en contractors zullen eind november hun laatste salaris ontvangen en zijn daarna zonder werk. Het gaat in totaal om ruim 2.000 werknemers.

De volksvertegenwoordigster stelt, zo bericht Starnieuws zaterdag 26 september 2015, dat deze werknemers hun gezin hebben om te verzorgen en een aantal ook leningen heeft lopen, die uiteraard afbetaald moeten worden. Zij is er niet over te spreken, dat de regering geheimzinnige gesprekken voert met de Amerikaanse multinational Alcoa, waarbij De Nationale Assemblee en de samenleving niets weten van wat er wordt besproken.

'Uit de media moeten we vernemen, dat Suralco haar deuren sluit, iedereen naar huis gestuurd wordt en dat er onderhandelingen gevoerd worden over een eventuele overname van de stuwdam door de Staat', zegt Karta-Bink. Zij is er geen voorstandster van, dat de overheid de Suralco overneemt, zeker nu bekend is dat er geen bauxiet meer is. Het importeren van bauxiet is geen optie, want volgens ervaring van de Suralco blijkt dat niet winstgevend.

Karta-Bink zegt verder, dat de Staat al geruime tijd wist dat Alcoa moest vertrekken, omdat Suralco niet winstgevend meer is. Al ruim vijf jaren wordt gesproken over een sluiting. Nu is de kogel door de kerk. Het Assembleelid vraagt zich af of de Staat een onderzoek of evaluatie heeft gepleegd ten aanzien van het terugbrengen van het milieu in de gemijnde gebieden in de oude staat. Niet bekend is of het herbeplantingsproject te Moengo succesvol is geweest. Er schijnen miljoenen hieraan te zijn uitgegeven, maar de resultaten zijn nauwelijks merkbaar.

'Hoe moet het verder met de grote kraters, die nu grote meren zijn geworden? Het zou goed zijn als de overheid schadevergoeding eist als compensatie. Dit geld moet echter niet verspild worden, maar kan door de overheid worden gebruikt om bedrijven op te zetten', vindt Karta-Bink.

De volksvertegenwoordigster ziet graag, dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd of aan fondsenwerving wordt gedaan, zodat de vaste arbeiders en contractors na beëindiging van het dienstverband met de Suralco, in de gelegenheid worden gesteld om tegen een zachte rente van 2% een lening te nemen om hun eigen onderneming te starten. In het verlengde hiervan zou het ministerie van Handel en Industrie een instituut moeten oprichten, waarbij bestaande en toekomstige ondernemers begeleid en getraind worden, alsook marktonderzoek wordt gepleegd door dit instituut; daarmee kan worden ingespeeld op de vraag vanuit de markt.

'In dit instituut moeten mensen met know-how zitting nemen, die het niet alleen houden bij praatjes. Stilzitten is uit den boze. Het is net als een baby die vanaf de geboorte opgevoed wordt om iets te worden in de maatschappij. Zo moet dit instituut ondernemers begeleiden, trainen en bestaande bedrijven upgraden.'

'Gedragscode voor rechters is zonder wettelijke basis dode letter'

Kritiek mensenrechten- waakhond Allied Collective op in te stellen gedragscode


De gedragscode voor rechters is zonder wettelijke basis een dode letter. 'De regels missen hun kracht doordat ze niet bij wet zijn vastgesteld', aldus Robert Hewitt, voorzitter van de Surinaamse mensenrechtenwaakhond Allied Collective, vandaag, zaterdag 26 september 2015, in de Ware Tijd. 

Ook het feit, dat de regels door rechters zelf zijn vastgesteld, maakt dat zijn organisatie hier sceptisch tegenover staat. Hij noemt het belangenverstrengeling indien de rechters hun eigen gedragscode bepalen.

Deze gedragscode wordt op 6 november door het Hof van Justitie in gevoerd. Er is vooralsnog geen tuchtinstantie voor rechters die de regels overtreden. Indien dit voorkomt zal het aan de ledenvergadering worden voorgelegd, waar de betrokken rechter ter verantwoording wordt opgeroepen. De rechterlijke macht werkte eerder al met gedragscodes die ze met de opleiding en training  meekregen. Nu worden de regels vervat in één document.

Allied Collective meent dat een onafhankelijke commissie zich zou moeten buigen over sommige problemen met rechters. De gedragscode zou ook door zo'n commissie vastgesteld moeten worden, die zou moeten bestaan uit kundige juristen en buitenlandse deskundigen. Zij kunnen, om een algehele gedragscode vast te stellen, van het buitenland afkijken. 'We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.'

Politici uit zowel coalitie als oppositie verontrust over ontslaggolf

Assembleeleden stellen vragen over situatie bij Suralco, MNO Vervat en bacovenbedrijf FAIMisiekaba (NDP): 'Vertrek Suralco niet zo'n probleem, omdat al jaren geen winst wordt gemaakt'

 
Assembleeleden van de coalitie én oppositie hebben bij de regering gisteren, tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, aangedrongen op informatie over de sluiting van Suralco. Ruim 2.000 arbeidsplaatsen staan op de tocht en veel werknemers zijn verontrust over de situatie. Ook dijkenbouwer MNO Vervat heeft volgens Assembleelid Remie Tarnadi (NDP) in Coronie mensen afgevloeid. Er werden verder vragen gesteld over een op handen zijnde afvloeiing bij bacovenbedrijf FAI te Jarikaba, zo bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 26 september 2015.

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat de regering nog bezig is met het verzamelen van informatie. Ook zijn de onderhandelingen met de Amerikaanse multinational Alcoa nog gaande.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons liet weten, dat de commissie die tijdens de vorige zittingstermijn was ingesteld over de onderhandeling met Alcoa, opnieuw zal worden geactiveerd. In de huishoudelijke vergadering van donderdag zal dat gebeuren, waarin de leden benoemd zullen worden.

NDP-fractieleider André Misiekaba zei het niet zo'n probleem te vinden als Suralco vertrekt, omdat al jaren geen winst wordt gemaakt. Hij stelde wel, dat het gaat om arbeidsplaatsen die in gevaar zijn en dat het daarom nodig is om een geruststelling te geven aan de werknemers en de samenleving. Hij wil nog wachten tot de Jaarrede van president Desi Bouterse komende woensdag. Misiekaba wilde de garantie, dat de president hierover mededelingen zou doen. Hij had verwacht dat de regering met de geruststelling zou komen.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft de regering geïnterpelleerd over deze kwestie. Hij vindt, dat er te weinig informatie wordt vrijgegeven aan de samenleving. De Assemblee wordt ook niet geïnformeerd.

Ook Glenn Sapoen (NDP), die uit Para afkomstig is, kaartte deze kwestie aan. Verschillende leden zeiden dat ze niet in herhaling willen treden, maar benadrukten het belang van de informatie van de zijde van de regering. Alcoa heeft meegedeeld dat per 30 november de Suralco-raffinaderij sluit. De werknemers worden afgevloeid. Van de zijde van de regering zijn verder mededelingen uitgebleven, zo schrijft Starnieuws.

Leerkrachten in Naschoolse Opvang wachten al maanden op hun geld

MinOWC lijkt financiële administratie Naschoolse Opvang maar niet op orde te krijgen


Terwijl minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zich vooral druk lijkt te maken om het opstellen van gedragsregels voor scholieren en leerkrachten, wachten diverse leerkrachten, werkzaam in het project Naschoolse Opvang, al vele maanden op hun geld en loopt de grote vakantie over een paar dagen ten einde.

Dat project wordt juist gedragen door de inzet van leerkrachten die na de gewone gewerkte schooluren in de ochtend, 's middags nog een paar uur doorwerken voor de Naschoolse Opvang. Echter, de waardering voor hun werk is binnen MinOWC niet zichtbaar, terwijl wel met het project wordt gepronkt. Op dit moment zijn er leerkrachten in de Naschoolse Opvang die al sinds maart van dit jaar, en anderen sinds mei, niet zijn uitbetaald voor hun werkzaamheden.

Betrokken leerkrachten hadden gehoopt hun geld te ontvangen voor aanvang van de grote vakantie, maar dat blijkt ijdele hoop te zijn geweest.

Het is niet de eerste keer, dat het ministerie in gebreke blijft om op tijd de vergoedingen voor leerkrachten, werkzaam in de Naschoolse Opvang, over te maken. Dat niet op tijd uitbetalen kan op den duur leiden tot minder gemotiveerde leerkrachten en mogelijk tot vertrek.

Dat het niet de eerste keer is dat er problemen zijn met de uitbetaling blijkt bijvoorbeeld uit onderstaand persbericht, dat het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling op 15 juli 2013 verzond, waarin werd uiteengezet hoe en wanneer de leerkrachten in de Naschoolse Opvang uitbetaald zouden gaan krijgen:Onderdirecteur Roy Narain van het toenmalige ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) zei 13 augustus vorig jaar nog, dat het uitbetalen van de leerkrachten het grootste probleem is binnen de Naschoolse Opvang en Begeleiding (NOB). Dit was volgens hem altijd het zorgpunt van de minister geweest. Maar, zo zei hij, de minister is afhankelijk van het ministerie van Financiën. ‘Wanneer dat achterwege blijft, ontstaat er veel ruis in het veld met alle consequenties van dien. Hij hoopt dat voldoende geld voor het project wordt uitgetrokken, zodat er geen stagnatie meer kan komen’, zei Narain in de Times of Suriname.

Hij zei destijds ook, dat men doende was het Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding onder te brengen bij het onderdirectoraat Onderwijs. Met de ordening van het bureau zou het ministerie meer armslag krijgen, waardoor bepaalde zaken die zich onder de commissie afspeelden, konden worden ingedamd.
 Het lijkt er echter anno september 2015 op, dat het ministerie de financiële administratie van het project maar niet onder de knie kan krijgen. Leerkrachten in de Naschoolse Opvang weten nog steeds niet wanneer ze worden uitbetaald voor hun gewerkte uren.

Het blijkt voor MinOWC kennelijk niet mogelijk te zijn om gelijktijdig met de uitbetaling van het normale salaris over een maand, de gewerkte uren in de Naschoolse Opvang van de maand ervoor uit te betalen. Tot de dag van vandaag weten de leerkrachten nooit waar ze aan toe zijn. Op willekeurige momenten wordt de vergoeding voor gewerkte uren in de Naschoolse Opvang voldaan en nooit over een maand, maar over een aantal maanden. Een specificatie van de vergoeding, met vermelding van het aantal gewerkte uren in de Naschoolse Opvang, ontvangen de leerkrachten overigens nooit.

Het ministerie was niet bereikbaar voor een reactie,

(Red. De Surinaamse Krant)

Willy Duiker blijft nog zeker 30 dagen in verzekering

Over verlenging inverzekeringstelling voormalig EBS-directeur Vaseur wordt maandag 28 september beslist


De inverzekeringstelling van Willy Duiker is gisteren met 30 dagen verlengd. Rechter-commissaris (rc) Danielle Karamatali heeft de rechtmatigheid van zijn inverzekeringstelling door het Openbaar Ministerie positief getoetst. De op non –actief gestelde directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) werd afgelopen woensdag ruim acht uren verhoord door Karamatali, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 26 september 2015.

Over de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling van ex-EBS-directeur Kenneth Vaseur beslist de rc maandag. Vaseur werd woensdag gearresteerd in hetzelfde fraudeschandaal bij de EBS.

Het is nog niet duidelijk of de raadsman van Duiker in beroep gaat tegen de beslissing van de rc.

Zowel Duiker als Vaseur wordt onder andere valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering ten laste gelegd. Eerder was Vaseur met een ‘gouden handdruk’ vertrokken bij de EBS, nadat hij zwaar onder vuur kwam te liggen. Na aanhoudende beschuldigingen overhandigde het toenmalige NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi dossiers met bezwarende documenten aan waarnemend procureur-generaal Roy Baidjnath Panday. Deze verzocht, na bestudering van het dossier, de toenmalige minister van Financiën, Andy Rusland, om de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD)  in te schakelen.

In deze kwestie was de directeur van NV Greenland, Dick van Kanten, 9 september als eerste in verzekering gesteld. NV Greenland heeft in totaal 8,5 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen van de EBS voor levering van een noodstroomaggregaat en twee mobiele noodstroominstallaties, maar die werden niet geleverd. De rc had zijn aanhouding rechtmatig getoetst, maar het Hof van Justitie besloot Van Kanten in hoger beroep in vrijheid te stellen.