zondag 27 september 2015

Vertrekkend ambassadeur Anania: 'VS zou meer willen betekenen voor Suriname'

'Suriname moet de Kustwacht volledig gaan legaliseren'

'Er liggen daar drie geweldige Kustwachtboten en wij kunnen samen meer doen'


De VS zou meer willen betekenen voor Suriname. Trainingen, technische assistentie, fondsen voor lokale projecten. 'Een hele range van samenwerking op verschillende gebieden is mogelijk', zegt vertrekkend VS-ambassadeur Jay Anania vandaag, zondag 27 september 2015, op Starnieuws. Tijdens zijn afscheidsbezoeken afgelopen week hebben verschillende Surinaamse autoriteiten aangeven de relatie met Amerika te willen verdiepen.

'Met minister Niermala Badrising op Buitenlandse Zaken is een goede start van de betrekkingen tussen Suriname en de VS gemaakt. Badrising is een professionele diplomaat. Zij gaat voor een open communicatie. We hebben elkaar intussen over en weer documenten opgestuurd.'

Uit gesprekken met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie is duidelijk geworden, dat het ministerie gebruik wil maken van alle partnerschapmogelijkheden. Anania: 'Ik heb aangegeven dat Suriname in de afgelopen jaren een heleboel kansen en fondsen voorbij heeft laten gaan. Wij hadden mogelijkheden om meer fondsen binnen te halen, maar de prioriteiten waren niet duidelijk.'

Volgens Anania heeft Van Dijk-Silos herhaaldelijk aangegeven dit te willen voorkomen. Zij komt binnenkort met een strategisch plan. 'Dit is heel belangrijk voor ons, want dan kunnen wij gerichte projecten initiëren die onze beiden landen tegemoet komen.' Volgens de ambassadeur heeft de minister ook aangegeven verder te willen met basistrainingen voor de politie, technische expertise op het gebied van rechtshandhaving en jeugdrechtbank- en strafinrichting.

De VS is bereid technisch te assisteren bij de plannen om zware criminelen apart onder te brengen. 'Bij het hebben van een eigen Alcatraz, is het nodig om hoog opgeleide bewakers te hebben. Zodra deze personen zijn geselecteerd, kunnen wij gerichte trainingen zoeken.' In 2014 zijn enkele penitentiaire ambtenaren in de VS getraind en de optie bestaat om meer af te vaardigen. 'Dit zijn voor ons succesvolle partnerschappen. Concrete projecten in het belang van Suriname, die ook passen in onze sponsoringsprogramma’s.'

De samenwerking met het ministerie van Defensie noemt de diplomaat stabiel. 'Maar wij kunnen meer bieden, met name voor de Kustwacht en de Marine. Voorwaarde is wel dat de Surinaamse regering de Kustwacht volledig legaliseert, dit houdt de samenwerking tegen.'

Mondjesmaat worden wel kleine trainingen verzorgd. De VS kijkt uit dat Suriname gauw de nodige wetten maakt en aanneemt. 'Er liggen daar drie geweldige Kustwachtboten en wij kunnen samen meer doen. We hebben dit trouwens vaker tegen de autoriteiten gezegd. Persoonlijk acht ik het niet nodig om marinepersoneel te trainen die in kleine bootjes varen.'

Anania die sinds 2012 als VS-ambassadeur heeft gediend in Suriname, wordt waarschijnlijk opgevolgd door Edwin Richard Nolan Jr. (zie foto). Vanaf deze week is Valerie Belon, Chargé d'Affaires, belast met de waarneming. Anania stapt uit de Buitenlandse dienst, om te gaan werken Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS). 'Deze organisatie kent zijn eigen financiële- en managementproblemen en ambassadeur Albert Ramdin en de minister Badrising hebben mij in deze goede adviezen meegegeven.'

77-Jarige veehouder waarschijnlijk door stier gedood

Man vermoedelijk door stier op weiland te De Nieuwe Grond op hoorns genomen


De 77-jarige veehouder Hendrik Ramnath is gisteren overleden aan de verwondingen die hij vermoedelijk had opgelopen door een stier. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zondag 27 september 2015.

De man was bezig met zijn koeien in het weiland achter zijn woning in het ressort De Nieuwe Grond.

Op gegeven moment ging de zoon van Ramnath hem zoeken, omdat deze niet thuis was gekomen. Hij trof het levenloze lichaam van zijn vader in het weiland aan. In zijn hand had hij een touw en een haak waarmee hij de koeien zou vastbinden.

Door de verwondingen op het lichaam van de man, vermoedt de politie dat de veehouder door een stier op de hoorns is genomen. Het lichaam is afgestaan aan de familie.

Econoom Caram: 'Recente financiële ondersteuning Centrale Bank aan overheid is noodmaatregel die voorkomen kon worden'

'Regering had moeten luisteren naar waarschuwingen critici'


De recente financiële ondersteuning die de Centrale Bank van Suriname (CBvS) aan de overheid heeft gegeven, is niets anders dan een noodmaatregel die voorkomen kon worden als de overheid geluisterd had naar waarschuwingen van critici. 

'Het had nooit zover hoeven te komen. Er is herhaaldelijk voor gewaarschuwd, dat de overheid veel meer geld is gaan uitgeven toen de prijzen van goud en olie hoog waren, zonder een appeltje voor de dorst weg te zetten. Het resultaat is het ernstig financieel tekort van dit moment, en deze noodmaatregel', zegt professor-econoom Anthony Caram vandaag, zondag 27 september 2015, in de Ware Tijd.

Hij doelt op de mededeling van het Kabinet van de President, dat de kortlopende schuld van de overheid bij de CBvS omgezet is in een langlopende schuld. Ook is er extra geleend van de moederbank om de hoogopgelopen schulden aan dienstverleners af te lossen en om financiële injecties te geven aan twee overheidsbanken, namelijk de Landbouwbank en de Surinaamse Postspaarbank.

'Dit is niet de eerste keer dat zo'n maatregel getroffen is. Ook André Telting was genoodzaakt hetzelfde te doen om orde op zaken te stellen. De bedoeling is om financiële ademruimte te creëren voor de overheid daar zij erg krap bij kas zit. En aangezien de lokale banken noch de CBvS ruimte hebben om geld aan de overheid te lenen, moest er ruimte worden gecreëerd', stelt Waddy Sowma, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES).

Volgens hem beargumenteren sommige deskundigen dat dit de betere noodoplossing is voor het moment, omdat lenen uit het buitenland duurder is en langer op zich laat wachten.
Maar, zowel hij als Caram waarschuwt voor dieperliggende gevaren. Het is goed dat de overheid haar schulden betaald. Maar, het mag niet daarbij blijven, anders zal de Surinaamse dollar in waarde dalen ten opzichte van de Amerikaanse dollar en zullen de prijzen van goederen en diensten in het land duurder worden, hetgeen nu al gemerkt wordt op de valutamarkt. De Amerikaanse dollar is lichtelijk gestegen in prijs naar Srd 3,60 per stuk.

Sowma: 'Dit moet geen maatregel zijn om op de oude voet door te gaan. Nu moet de overheid daadwerkelijk het mes zetten in haar uitgaven. Niet alleen stoppen met het aangaan van nieuwe projecten, maar ook in de bestaande zaken zoals subsidies en andere apparaatskosten. Daarnaast moeten haar inkomsten omhoog. Het verhogen van de nutsvoorzieningen is hard, maar lijkt onvermijdelijk.'

Grassalco past zero-tolerance beleid in kwestie diefstal goud uit kluis

Staatsbedrijf neemt intern maatregelen tegen verdachte medewerkers


NV Grassalco heeft dit weekeinde, 26 en 27 september 2015, laten weten, dat 342 gram goud uit de kluis van het staatsmijnbouwbedrijf is verdwenen. Meteen na constatering van de diefstal zijn interne maatregelen getroffen tegen personen die verdacht worden. De diefstal vond plaats op 4 september bij de goudmijn van het bedrijf te Maripaston, in het district Para.

Tijdens de routinematige overdracht van het goud bleek er een verschil te zijn tussen het aantal geleverde gesealde goudzakjes en de administratieve goudvoorraad. Hoe dat precies heeft kunnen gebeuren, is op dit moment onderdeel van politie- en intern onderzoek, aldus het bedrijf.

NV Grassalco stelt een zero-tolerance beleid toe te passen. 'Elke medewerker moet een ambassadeur kunnen zijn van het bedrijf. Maar, als het vertrouwen in het geding is, is daarmee tevens het fundament voor de ambassadeursrol weggevallen. Daarnaast is onze bedrijfsvoering gebaseerd op transparantie, hard werken en respect voor onze bodemschatten die belangrijk zijn voor het wel en wee van toekomstige generaties', zegt president-directeur Sergio Akiemboto.

Over de inhoudelijke maatregelen tegen personen alsook de manier waarop het goud zou kunnen zijn verdwenen, kan het bedrijf geen uitspraken doen.

Linda Linger, Manager Legal Affairs: 'Ik kan u verzekeren dat de zaak onze absolute aandacht heeft naast de gedane interventies. Dat tegen de achtergrond van duurzame maatregelen om enerzijds herhaling te voorkomen en anderzijds onze kernwaarden te blijven te dienen. Want elke gram telt bij ons.'

'Kappen boomstammen en exporteren is foute boel'

Zware kritieken uit actiegroep Seti NPS op houtkap en export rondhout naar China


Seti NPS wil binnen 5 jaar volledige stop export boomstammen/hardhout


Enkele dagen geleden is een bericht verschenen over de export van 20.000 m/3 rondhout in één enkele verscheping naar China. Het spreekwoord ‘knollen voor citroenen verkopen’ was van toepassing op uitspraken die door de ondernemer Yuan Jun van de onderneming CIMS-Tacoba Logs Exporting en door de Chinese ambassadeur in ons land Yang Zigang in het kader van de export van de partij hout, zijn gedaan. Beide heren hebben de export van rondhout toegejuicht met de argumenten dat het goed is voor de meeropbrengsten van de Surinaamse overheid, voor de werkgelegenheid en voor de afname van het handelstekort van China met Suriname. Het vraagstuk om anno 2015 nog boomstammen te exporteren ligt overigens niet bij de Chinese ondernemer(s) of bij de Chinese Ambassadeur, maar bij onszelf!

Anno 2015 vinden wij van Seti NPS het echt een foute boel, dat wij in Suriname boomstammen (rondhout) kappen en exporteren. In de eerste plaats staat deze handeling haaks op het beleid van de afgelopen 20 jaar, waar uiteenlopende regeringen constant hebben geroepen dat de economie moet worden gediversifieerd, dat wij gaan voor een duurzame ontwikkeling.

Maar, ook de gevolgen voor de biodiversiteit moeten in het kader van het kappen van bomen niet worden verwaarloosd. Dan komt nog bij dat onze nog niet al te beste wegen te lijden hebben van het gewicht van de 10 tonners die geen wegenbelasting betalen, omdat dit belastingtype op dit moment niet operationeel is. Bovendien ontloopt Suriname kwalitatief hoge werkgelegenheid in de houtverwerkingsindustrie als wij zo onwijs zijn om boomstammen te exporteren.

Voor de goede orde willen wij benadrukken, dat de export van boomstammen ons land relatief weinig oplevert. Op de totale begroting van de inkomsten van 2016 van ons land levert de export van hout slechts 0.5% op.

De export van boomstammen moet overigens ook worden gezien vanuit de optiek waar onze economie vandaan is gekomen. Ons land heeft namelijk al in de jaren zestig van de vorige eeuw een vrij gediversifieerde houtverwerkingsindustrie en houtwarenexport gekend, waar er naast gezaagd hout, triplex, spaanplaten, woningbouwcomponenten, parketvloeren, en zelfs prefab woningen werden geproduceerd en geëxporteerd naar de regio. In die periode kon wel worden gesteld dat de overheidsinkomsten middels inkomstenbelasting, dividendbelasting en de werkgelegenheid profiteerden van de ontwikkelingen in de houtverwerkingssector. Nu is dat met het kappen en exporteren van boomstammen nauwelijks het geval.


De regering zou op korte termijn maatregelen moeten treffen om de export van boomstammen hardhout binnen een tijdvak van vijf jaar volledig te stoppen. De periode van vijf jaar is gekozen om ondernemers, van wie het kappen en exporteren van boomstammen hun corebusiness is in de gelegenheid te stellen om zich voor te bereiden op de exportstop en waar mogelijk de houtverwerkingsindustrie in te gaan.

Het faseplan voor de diversificatie zou in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen kunnen bestaan.
1. Op korte termijn invoeren van een belasting op de grote transportmiddelen die zorgen voor het transport van de boomstammen. Dit is een kostprijsverhogende belasting;
2. Gelijk invoeren van een stevige belasting op de export op boomstammen. Dit is ook een kostprijsverhogende belasting;
3. Verlagen van de exportbelasting op bewerkt hout. Deze belasting is een belasting die de verwerking van de boomstammen moet helpen bevorderen;
4. Middels incentives bevorderen dat houtverwerkingsondernemers zich in Suriname vestigen en vanuit Suriname halffabricaten en eindproducten naar de regio en naar andere gebieden exporteren. De incentives moeten uiteraard ook beschikbaar zijn voor lokale ondernemers die waarde wensen toe te voegen aan de boomstammen om zo te komen tot een gediversifieerde houtindustrie in ons land.

De regering moet bovendien ook bereid zijn om lokale ondernemers meer incentives te geven, om hierdoor de ontwikkeling van het lokaal ondernemerschap een duw in de rug te geven.
Kortom Suriname moet na vijf jaar een land worden dat op zijn minst halffabricaten, maar bij voorkeur eindproducten uit het tropisch hardhout potentieel exporteert. Want met de export van boomstammen komen wij als land geen stap verder, wij gaan juist zonder het te beseffen achteruit!

Armand Zunder,
Seti NPS foe Setie Sranan

Naschoolse Opvang per 1 oktober in de ijskast

Minister Peneux: 'Er komt grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd'De Naschoolse Opvang en Begeleiding (NSO) wordt per 1 oktober voorlopig stopgezet. 'Er komt een grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd. Wij werken aan een nieuw plan van aanpak', aldus minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

Het budget van Srd 90 miljoen bedroeg moet drastisch worden teruggebracht. Volgens de bewindsman zal de gemeenschap te zijner tijd vernemen wanneer het NSO weer start.

Het concept is volgens Peneux verkeerd begrepen. 'Niemand praat over begeleiding van de kinderen in hiaten, maar eenieder over het eten, maar dat is niet het accent.'

De naschoolse opvang kan pas in betere vorm worden gebracht als de wet op het basisonderwijs is aangepast. In de huidige vorm bepalen ouders wanneer de kinderen de NSO bezoeken, maar zo hoort het volgens Peneux niet te zijn. 'De Naschoolse Opvang en Begeleiding is pas effectief als die geregistreerd is binnen wetgeving en ook met een goed curriculum.'

Ondertussen wachten leerkrachten al maanden op uitbetaling van de door hun gewerkte uren in de Naschoolse Opvang, zo berichtte De Surinaamse Krant gisteren nog. Overigens lijkt het project Naschoolse Opvang weer een van de projecten van de regering dat is opgezet, zonder eerst de inhoud en effectiviteit ervan goed tegen het licht te houden.

Vanaf de start is het project geplaagd door problemen en kritieken, vooral met betrekking tot de voeding van de leerlingen en de bereiders en keukens van die voeding en met betrekking tot de slechte uitbetaling van de leerkrachten.

(Red. De Surinaamse Krant)

’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara Amsterdam, blikt vooruit op de Jaarrede van president Desi Bouterse

Panel ’Welgeïnformeerd’ bespreekt wereldse en Surinaamse actualiteiten

Het gesjoemel door VW, Zwarte Piet, Turkse beweging DENK en bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost

 
Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 27 september 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele Surinaamse gespreksonderwerpen: 
 
* Deuken in de Duitse degelijkheid nu VW met 'sjoemel-software' niet alleen in de VS, maar ook in Europa hele volksstammen om de tuin heeft geleid. En alsof dat nog niet erg genoeg is blijkt nu, dat ook een heleboel andere gerenommeerde automerken zich aan hetzelfde zouden hebben schuldig gemaakt. De CEO van VW is afgetreden, de CEO van Porsche (dochter van VW) heeft hem opgevolgd. 'Ze deden een plas, dronken een glas en alles bleef zoals het was.' Alleen in Amerika zal dit nog een pittig (miljardenstraf) staartje krijgen voor VW. En Europa? Als blijkt dat deze zwendel ook in Europa heeft plaatsgevonden? (Bron foto: Reuters / Bruno Domingos)

* Het vluchtelingenvraagstuk doet de EU-landen op hun grondvesten trillen, omdat de EU dit probleem (dat zich al jarenlang voordoet, omdat er al jarenlang oorlogsbrandhaarden in de wereld zijn) altijd een beetje afstandelijk heeft benaderd. En nu wordt Europa met de neus op de feiten gedrukt. De Duitse premier Angela Merkel heeft gelukkig de positieve trend gezet door haar uitnodigend gebaar (zoals het een leider betaamt). Zo zie je dat het zelf ervaren hebben (Merkel komt uit Oost Duitsland) wel uitmaakt hoe je je in de praktische politiek opstelt. Grenzenbeleid Europa en regio-opvang daar zullen de komende maanden eindelijk meer beleidsaandacht krijgen.

* Turkse, uit de PvdA gestapte, Tweede Kamerleden van de Beweging DENK, worden steeds meer -  vooral door de rechtse pers als De Telegraaf - hard bekritiseerd. Er wordt geschreven, dat zij helemaal de koers volgen zoals Ankara / de Turkse regering dat wenst. Er wordt bijvoorbeeld ook opgemerkt, dat deze Kamerleden voortdurend scherpe aanvallen doen op Wilders en Breivik, de Noorse massamoordenaar, en zij zouden ook de negen moorden op zwarte kerkgangers in de VS, Charleston, regelmatig ten tonele voeren. Tijdens het recente Suriname-debat in de Tweede Kamer heeft de heer Tunuhan Kuzu (Bron foto: LinkedIn.com) aan minister Koenders gevraagd wanneer Nederland nu eens excuses gaat aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Kortom deze Kamerleden volgen niet de gebaande paden en dat is bij het establishment not done.

* Owen Venloo heeft zijn Arabesk Sterren Diversiteits Beoordelings- en Waarderingssysteem aan de orde gesteld tijdens een PvdA-Politiek Café in zijn woonplaats Hoofddorp. Een van de belangrijke gasten daar was Achmed Marcouche, Tweede Kamerlid voor de PvdA en intimus van Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Owen zal een kort verslag uitbrengen over hoe zijn Arabesk Sterren Systeem daar is ontvangen. Owens motto richting de publieke en private werkgevers is 'Schuilen kan niet meer !!!'.

* Zwarte Piet blijft de gemoederen beroeren. Op een Haagse school, waar men heeft besloten dat de 'oude Zwarte Piet' verdwijnt , heeft dat ertoe geleid dat een aantal ouders met een protestcampagne is gestart. De taferelen van vorig jaar dreigen zich te herhalen, maar de sfeer wordt ieder jaar steeds grimmiger. En de politieke leiders, onder aanvoering van Mark Rutte, nemen geen klip-en-klaar standpunt in, maar wentelen zich in zeer wollig taalgebruik. Totdat een keer de vlam in de pan slaat met slachtoffers en dan is niemand thuis....

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* (Ex?) PvdA'er Narish Parsan (Bron foto: LinkedIn.com), lid Bestuurscommissie Amsterdam Zuidoost, is in de studio om zijn koers in deze commissie uit te leggen. Intussen is Iwan Leeuwin uit Groen Links gestapt. Hij gaat een eigen groep / fractie vormen in de bestuurscommissie.
Het team van 'Welgeinformeerd' zal proberen om ook Iwan Leeuwin aan de telefoon te krijgen om uit te leggen hoe nu verder met hem in de Bestuurscommissie van Zuidoost.

* De situatie in Venezuela gaat van kwaad tot erger. Oppositieleiders worden gearresteerd en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen en de rijen voor de winkels in met name de hoofdstad Caracas worden steeds langer. De bevolking wordt moedelozer en vooral jongeren verlaten massaal het land richting Spanje en andere Spaanssprekende landen.
De redactie van het programma probeert iemand telefonisch te interviewen, die contacten heeft in Venezuela.

* De komende week gaat de Surinaamse president zijn Jaarrede uitspreken. Met angst en beven kijkt de bevolking uit naar de onheilstijding die, volgens velen, uit deze Jaarrede zal spreken. Immers, de regering Bouterse-I heeft de afgelopen vijf jaren een onverantwoord uitgavenpatroon gepraktiseerd, waardoor het land nu in een precaire financiële situatie is komen te verkeren. Met allerlei kunstgrepen probeert de superminister van Financiën Gillmore Hoefdraad - oud-governor van de Centrale Bank -, de situatie nog een beetje te redden door gekunstelde leningenconstructies te bedenken.
De redactie zal hierover praten met economisch analist Robby Makka die een voorbeschouwing zal geven over de Jaarrede.

Het programma wordt vanavond gepresenteerd door Owen Venloo en het panel wordt gevormd door Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 27 september 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 19.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Eerste plantenkas Agrarische Coöperatie Koewarasan geopend

Plantenkas kan voor Srd 6.500 worden besteld bij de coöperatie

(Bron foto: ACK)


De Agrarische Coöperatie Koewarasan (ACK) heeft gisteren, zaterdag 26 september 2015, haar eerste plantenkas geopend. Daarbij werd ook het logo van ACK onthuld. De plantenkas heeft een oppervlakte van 54 m2 en is voor Srd 6.500 te bestellen bij de coöperatie. Belangstellenden kunnen zich melden om lid te worden van de coöperatie.

Een van de voordelen van een lidmaatschap bij het ACK is een gezamenlijke afzetmarkt. Door samen de landbouwproducten te verkopen, kunnen individuele leden een betere prijs krijgen.

De ACK werd op 4 juli opgericht met als doel de agrarische sector in Koewarasan door nieuwe technologieën en impulsen weer naar grote hoogte te brengen. De coöperatie zal vanaf nu ook haar producten op verschillende verkooppunten aan de man brengen.

De plantenkas is het eerste initiatief van het ACK en is door de leden zelf ontworpen en gefinancierd. Met dit initiatief wil het ACK nieuwe betaalbare teeltmethoden introduceren.

Wie meer informatie wil hebben, kan ook terecht op de Facebookpagina van de coöperatie. Coöperatie-voorzitter Nirmal Madari zegt dat in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de sector naar een hoger niveau getild zal worden.
Opening plantenkas succesvol verlopen.
Posted by Agrarische Coöperatie Koewarasan on zaterdag 26 september 2015

Politie neemt 26 marihuanaplanten in beslag bij Wintiwai

Eigenaar (43) meldt zich bij politie Latour en beweert dat planten voor eigen gebruik waren

 
De politie van het ressort Latour heeft vrijdag een aantal marihuanaplanten ontdekt in de omgeving van het Wintiwai in Paramaribo. De bewoner van het pand was op dat moment niet thuis, zo bericht de Ware Tijd Online zaterdagavond 26 september 2015.

De marihuanaplanten zijn in beslag genomen. De 43-jarige Charan G. meldde zich gisteren op het politiebureau Latour. Hij verklaarde tegenover agenten, dat hij de eigenaar is van de marihuanaplanten en dat ze voor eigen gebruik waren.

De man werd echter meteen aangehouden en samen met de 26 marihuanaplanten, die hij in dertien emmers had geplant, overgedragen aan de Anti-Narcoticabrigade van het Korps Politie Suriname.

Woningbrand Nickerie maakt drie personen dakloos

Houten woning volledig in de as gelegd


Een houten woning is gisteren, zaterdag 26 september 2015, aan de Fredericiweg in Nieuw-Nickerie afgebrand. De brandweer was binnen zes minuten ter plaatse, maar het huis dat in lichterlaaie stond, was al ineengestort, aldus Starnieuws.

Volgens hoofdbrandmeester Yong Cleon, kon de brandweer slechts nabluswerk verrichten. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Toen de brand ontstond waren de bewoners niet thuis.

Het huis werd bewoond door drie personen, die nu dakloos zijn geworden. Het pand was niet op het elektriciteitsnet aangesloten en niet verzekerd tegen brand.

Vakcentrale C-47 eist duidelijkheid van regering en Suralco over lot contractarbeiders

C-47-voorzitter: 'Onacceptabel dat zo'n grote groep arbeiders nog niet weet waar ze aan toe is'


'De regering en Suralco zijn nu verplicht om duidelijkheid te verschaffen over het lot van de minstens twaalfhonderd contractarbeiders en hun gezinnen die afhankelijk zijn van het bedrijf. Vanaf het begin hebben wij om tekst en uitleg gevraagd van zowel de maatschappij als de overheid. Wij hebben gedurende de onderhandelingen rekening gehouden met de situatie toen, maar nu staat de sluitingsdatum van de onderneming om de hoek. Het is onacceptabel dat zo'n grote groep arbeiders nog niet weet waar ze aan toe is.' Dat zegt Robby Berenstein, voorzitter van de Vakcentrale C-47, in de Ware Tijd Online zaterdag 26 september 2015.

Zijn vakcentrale behartigt de belangen van de Algemene Werknemersorganisatie (AWO), de bond waar het gros van de contractarbeiders is aangesloten.

'Het gaat om ruim vijfduizend mensen die in ernstige onzekerheid verkeren', zegt AWO-voorzitter Murwin Leeflang, doelend op de arbeiders en hun gezinnen. AWO en C-47 praten volgende week over stappen die ondernomen kunnen worden om tekst en uitleg af te dwingen over het lot van de werknemers.

'In het uiterste geval kunnen wij overgaan tot demonstraties om informatie van de overheid en het bedrijf te krijgen', zegt Berenstein.

In tegenstelling tot de contractarbeiders, die via sub-contractors voor de onderneming werken, hebben de ongeveer zeshonderd vaste medewerkers van Suralco wel duidelijkheid. Het management heeft medegedeeld, dat zij afgekocht zullen worden in verband met de definitieve sluiting van de bauxiet operatie.

'Er is een intentieverklaring waarin de Suralco zich verplicht dat de belangen van de contractarbeiders, ook al zijn ze niet rechtstreeks bij haar in dienst, op de juiste manier behartigd zullen worden door de sub-contractors', zegt Berenstein.