dinsdag 29 september 2015

Minister Dodson: 'We zijn heel druk bezig een oplossing te zoeken'

'De Staat ziet erop toe, dat Suralco verplichtingen naar arbeiders en milieu toe nakomt'

'We laten ons niet op stang jagen door Suralco'


'We snappen dat de gemeenschap behoefte heeft aan informatie en die informatie zal te zijner tijd ook komen. We zijn heel druk bezig een oplossing te zoeken.' Dit zegt de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson, naar aanleiding van de aangekondigde stopzetting van de bedrijfsactiviteiten van Suralco in Suriname, aldus het Dagblad Suriname vandaag, 29 september 2015.

Hierbij dreigen 2.000 werknemers van het bedrijf zonder baan komen te zitten. Ook heeft het bedrijf circa 7.000 contractors in dienst. Het zal volgens Dodson niet zo zijn, dat de werknemers van Suralco van de één op de andere dag brodeloos worden. 'Natuurlijk moet de Suralco haar verplichtingen naar de werknemers en het milieu toe nakomen. Dat staat buiten kijf.'

De werknemers zullen volgens hem niet zonder meer op straat terechtkomen zonder een cent ‘want zo werkt het niet’. 'De werknemers weten dat als Suralco vertrekt zij niet met lege handen zullen zitten. Er zijn voorzieningen getroffen. Dit is allemaal door Suralco geregeld.'

Het afhandelen van zaken met de werknemers is volgens de minister de verantwoordelijkheid van Suralco zelf. Wat Suralco wil doen en hoe ze daar invulling aan wenst te geven, ligt volgens hem geheel aan het bedrijf. 'Wij moeten ervoor zorgen dat de belangen van de werknemers en de Staat gedekt zijn.' Dit betekent volgens Dodson, dat de Staat erop toeziet dat Suralco de verplichtingen naar de werknemers toe en die ten aanzien van het milieu nakomt. Het milieuaspect is volgens de minister al uitgewerkt en in kaart gebracht. 'We weten precies welke gebieden op welke wijze gerehabiliteerd zullen worden, ook het gedeelte van Billiton dat destijds door Suralco is overgenomen.'

De hamvraag is volgens Dodson wat er nu volgt. 'Het bedrijf Suralco heeft zijn strategie, maar ook het land Suriname heeft een strategie. Het zal niet meer zijn zoals in het verleden, waarbij alles werd gedicteerd door een multinational. Het zal een systeem zijn waarbij wij meer inbreng hebben in het geheel van de bauxietindustrie. Hier is de oplossing op gestoeld.'

Op dit moment is volgens Dodson de vraag of er doorgewerkt zal worden met Suralco, als er een derde partij bijkomt of als de Staat het bedrijf zal overnemen. 'Er zijn nog heel veel bauxietvoorkomens in Suriname, maar er zijn wat uitdagingen om daar te komen.' Het kan volgens Dodson zo zijn, dat Suralco deelneemt aan de oplossing voor de knelpunten van het bedrijf, maar het kan ook dat besloten wordt door Suriname, om dit zelf te doen. 'We willen een duurzame oplossing hebben die in het voordeel is van het belang van Suriname.'

De argumenten die Suralco aanhaalt om uit het land te vertrekken, zijn volgens Dodson bedrijfstechnisch van aard en uit strategisch oogpunt. Er wordt volgens hem wel degelijk rekening gehouden met de internationale vraag en de prijs van aluminium en aluinaarde, de hoge productiekosten en alle andere zaken die van belang zijn, bij alle overwegingen van Surinaamse zijde. 'Maar, we laten ons niet op stang jagen door Suralco', zegt de minister, die benadrukt dat niet uit het oog moet worden verloren dat Suriname met een multinational te maken heeft, waarbij alles neerkomt op het toepassen van de juiste strategie. Indien Suralco, die bijna 100 jaar actief is geweest in Suriname, vertrekt, dan kan de Staat zo'n 25 miljoen Amerikaanse dollar inkomsten kwijtraken.

'Het probleem waarmee we zitten is, dat het beleid op dezelfde voet doorgaat'

AKMOS-voorzitter Binda: 'Er zou in het overheids- apparaat moeten worden gesaneerd'

'Als je een OW-wagen langs de weg ziet, zie je twee mensen werken en elf staan te kijken'


Over het treffen van bezuinigingsmaatregelen en prioriteiten stellen op de begroting wordt veel gesproken. De ministers van verschillende ministeries geven ook aan op welke posten zij graag zouden willen bezuinigen. Het jammerlijke van dit geheel is volgens AKMOS-voorzitter Sham Binda (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname), dat men de bezuinigingen steeds verkeerd aanwijst. 

'Deze mensen draaien om de brei heen. De staat Suriname is failliet. De tarieven zullen uiteindelijk door moeten gaan, anders zit je in het donker. Maar het probleem waarmee we zitten, is dat het beleid op dezelfde voet doorgaat', stelt Binda.

Hij ziet in het overheidsapparaat niet veel veranderen. Er zou in het overheidsapparaat moeten worden gesaneerd, maar Binda ziet geen enkele maatregel die richting opgaan. 'Men moest ook kijken naar manieren om onze verdiencapaciteit te vergroten. Daar is er geen enkel strategisch plan voor. Men is eigenlijk planloos, men kijkt alleen naar accommodaties van mensen. Als je een OW-wagen (ministerie van Openbare Werken) langs de weg ziet, zie je twee mensen werken en elf staan te kijken. Het totale overheidsapparaat functioneert inefficiënt.'
 
Suriname zal volgens Binda moeten uitkijken naar productiemogelijkheden. 'De overheid zal een klimaat moeten scheppen om die productie mogelijk te maken. Er moet bijvoorbeeld worden gekeken naar welke meest voor de hand liggende zaken kunnen worden gecultiveerd om hoog exportrendement te krijgen', stelt Binda.

Volgens hem zou er ook kunnen worden gekeken naar het immigratiebeleid. 'Op dit moment zijn er veel mensen in Syrië die een onderdak zoeken. Breng agrariërs hier naar toe. Geef de mensen plantages, want van onze Surinamers kunnen we het vergeten. Onze mensen willen white color jobs. Ze willen niet meer met hun handen in de grond gaan. We zijn super verwend', aldus Binda. Volgens Bida komt deze verwendheid door de politiek die door de jaren heen is gevoerd.

Het beleid zal volgens Binda dus snel en creatief moeten zijn door bijvoorbeeld de agrarische sector te stimuleren. Dit is volgens de AKMOS-voorzitter met president Bouterse zeker niet mogelijk. 'Met dit beleid gaan we regelrecht richting een ravijn. We zijn op de baan. Deze president zal er niets aan kunnen veranderen. Wat hij nu doet, is volks onwil en ongehoorzaamheid. Dit gaat niet meer werken. Hij is niet meer in staat om dit land naar een andere hoogte te brengen', aldus Binda.

Onderzoek diefstal goud uit kluis Grassalco in handen Militaire Politie

Een van de twee verdachten is militair

Zo'n 700 gram goud ter waarde van ruim Srd 91.000 verdwenen


De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen vrijdag het onderzoek naar de diefstal van goud uit de kluis van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco overgedragen aan de Militaire Politie, omdat één van de twee in beeld gebrachte verdachten militair is. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 29 september 2015.

De diefstal werd in de eerste week van september ontdekt. De commandant van de Militaire Politie, Roy Samuels, bevestigt dat de zaak momenteel bij hun in onderzoek is. Hij kon nog niet aangeven of de in beeld gebrachte personen zijn aangehouden. Samuels stelt, dat een onderzoeksteam zal worden ingesteld om het onderzoek verder te verrichten. Na het onderzoek zal een beslissing worden genomen of de aanhouding van deze twee personen noodzakelijk is.

De militair N.S. en een burger worden verdacht, omdat zij de code van de brandkast kennen en dus toegang hadden tot de brandkast.

Het bedrijf heeft kort na de ontdekking aangifte gedaan. De bedrijfspolicy is dat wanneer er 500 gram goud in de kluis aanwezig is, dit direct vervoerd moet worden naar Paramaribo. Opmerkelijk is dat kort na het transport zo'n 700 gram goud ter waarde van Srd 91.103, 25 bleek te zijn verdwenen. Het vermoeden bestaat dat het goud uit de brandkast kort voor de transactie werd ontvreemd.

Vicepresident Adhin: 'Benoeming nieuwe directeur EBS nu niet aan de orde'

'Huidige directie is onder vergrootglas geplaatst'


‘De benoeming van een nieuwe algemeen directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) is nu niet aan de orde.’ Dit zegt vicepresident Ashwin Adhin vandaag, 29 september 2015, in het Dagblad Suriname. Volgens Adhin is de huidige directie van het energiebedrijf onder een vergrootglas geplaatst en wil hij vooralsnog geen stappen ondernemen die het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie kunnen bemoeilijken. 

Adhin zegt, dat de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) haar eigen bevindingen heeft over de vermeende malversaties binnen het energiebedrijf. Hierover kan de regering nog geen oordeel vellen, omdat deze formeel op tafel ligt van het Openbaar Ministerie.

Willy Duiker, de inmiddels ontheven waarnemend EBS-directeur, blijft vooralsnog ingesloten. Kenneth Vaseur, oud algemeen directeur van de EBS, is gistermorgen op last van het Hof van Justitie in vrijheid gesteld.

Op dit moment is technisch directeur, Marcel Eyndhoven, belast met de leiding van het energiebedrijf. De naam van Eyndhoven is ook genoemd in het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst. Hij zou samen met Duiker op 14 februari 2013 een leveringscontract met Greenland Development hebben getekend. Het gaat om de aankoop van een serie onderdelen voor de 4 generatoren van de 7.3W Gensets. In totaal is hiervoor een bedrag van Euro 263.44I,07 overgemaakt op rekening van Dick van Kanten van Greenland Development NV.

De benoeming van een nieuwe directeur wordt ook als te prematuur door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aangeduid. Het bedrijf heeft volgens hem al een directeur en zal er nog gekeken worden hoe het beleid van president Desi Bouterse kan worden uitgestippeld. Het onderzoek naar de handelingen van Duiker speelt volgens Dodson ook een belangrijke rol. Indien hij inderdaad onschuldig blijkt te zijn, zal zijn naam terecht gezuiverd moeten worden. Indien hij wel schuldig is, zullen gepaste maatregelen ook niet uitblijven.

 De bewindsman geeft aan dat hij niet bekend is met de benoeming van de 66-jarige Marc Waaldijk, de ex-directeur van Staatsolie, tot de nieuwe leidinggevende van het energiebedrijf. ‘De naam van Waaldijk is niet van mij afkomstig. Maar. wij kijken wat het wordt’, aldus de minister.

De voormalige directeur van Staatsolie heeft onlangs aangegeven, dat hij zal blijven werken tot aan zijn dood. Hij vindt op zijn 60e met pensioen gaan bijna een doodzonde. Het contract van Waaldijk bij Staatsolie is dan ook tot drie keer toe, nadat hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt had, verlengd. Momenteel is Waaldijk onder meer actief als commissaris bij het Canadese IAmGold/Rosebel Gold Mines NV en adviseur bij de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont. Hij heeft ook zijn eigen adviesbureau.

Girjasing (VHP): 'Bezuinigingen brengen werk Assembleeleden in gevaar'

'Je krijgt bijvoorbeeld in de kamer te horen, dat je dingen niet kunt kopiëren'


Het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing vindt, dat volksvertegenwoordigers beknopt worden in het uitvoeren van hun werk. Volgens hem is men als parlementariër niet vrij in het doen van zijn/haar werk. 'Er worden een heleboel beperkingen aan ons opgelegd. Je krijgt bijvoorbeeld in de kamer te horen dat je dingen niet kunt kopiëren. Je kunt geen hard copy van bepaalde dingen krijgen. Zij die niet digitaal willen gaan, worden dus in hun werk belet', aldus Girjasing vandaag, dinsdag 29 september 2015, in het Dagblad Suriname. 

Het werk van een parlementariër wordt volgens Girjasing onaantrekkelijk gemaakt door noodzakelijke dingen die niet meer kunnen. Vele Assembleeleden hebben ook hun privézaken in het parlement laten doen. 'Dat zal zeker moeten stoppen, maar het parlementaire werk komt in gevaar', stelt Girjasing.

De parlementsvoorzitter heeft onlangs aangegeven, dat de bezuinigingen ook het parlement niet voorbij zullen gaan. Het parlement kijkt volgens de voorzitter naar interne mogelijkheden om de kosten te kunnen drukken. Twee andere zaken die Girjasing zeker hinderen, zijn het steeds toenemen van het personeel van De Nationale Assemblee (DNA) en de overtollige dienstreizen.

Het parlementaire werk houdt ook in dat de parlementariërs naar het buitenland moeten gaan om vergaderingen bij te wonen en contacten te leggen. 'Maar, waarom gaat men met een bus vol mensen? Delegaties moeten veel kleiner worden. Je wint niet op papier en kleding. Het is ook niet nodig dat DNA-leden business class vliegen, terwijl wanneer wij DNA-leden met onze familie op reis gaan, een plaats zoeken naast het toilet. We zoeken de goedkoopste tickets, maar op ‘s landskosten willen we business class vliegen', stelt Girjasing.

De nieuwe begroting van DNA zal spoedig in het parlement moeten worden ingediend. Girjasing benadrukt, dat de personeelskosten van DNA de afgelopen jaren steeds aan het toenemen zijn. Het parlement heeft ook goed personeel nodig, maar op een gegeven moment zijn er meer personeelsleden dan parlementariërs. De parlementsvoorzitter meent op dit vlak zeker niet te zullen bezuinigen.

'Er komt steeds meer personeel in dienst. Dat hebben we nodig, maar wat kunnen wij ons permitteren? De mensen moeten misschien even bij het bedrijfsleven kijken hoe er wordt bezuinigd. Het personeelsbestand neemt aan de ene kant toe en wij worden als volksvertegenwoordigers aan de andere kant beknot in het werken', aldus Girjasing.

VHP: 'Opmerkingen minister Peneux over stopzetting project Naschoolse Opvang zijn natrap naar vorige minister'

'Aanpak van het project is verkeerd geweest'

'Niet de kinderen, maar anderen zijn er beter van geworden'


De Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) wenst naar aanleiding van het mediabericht over de voorlopige stopzetting van de Naschoolse Opvang het volgende te verklaren. Het is bekend dat dit project, gezien de aard van het project, is ondersteund door de VHP, omdat het project, indien goed uitgevoerd, een ontwikkelingsissue is. De bedoeling was om schoolgaande kinderen van het basis onderwijs op te vangen en te begeleiden. De leerkrachten zouden worden belast met begeleiding van de leerlingen die op een specifiek gebied aandacht nodig hadden. Er zou een evaluatie komen over de vorderingen van de leerlingen. Hiervan is niet veel terecht gekomen. 

Gaandeweg bleek overduidelijk, dat het project een ander karakter kreeg en bleek een ‘Njang Patoe’ te zijn geworden volgens de president van het land. Zaken zijn nooit goed geëvalueerd, zegt de huidige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Ook de VHP heeft kritiek geleverd en gevraagd voor een andere aanpak van de uitvoering van het project. Maar, de regering heeft nooit aandacht geschonken voor de opmerkingen. Nu zegt de minister, dat het budget van Srd 90 miljoen drastisch omlaag moet; het concept is verkeerd begrepen, en er is wetgeving en een goede curriculum nodig om dit project goed te kunnen uitvoeren. Dit is een natrap aan de vorige minister c.q. de vorige regering niet alleen, maar ook een dooddoener.

Feit is dat de aanpak van het project verkeerd is geweest, ook zonder wetgeving konden misstappen worden aangepakt, en de mislukking worden voorkomen. Dat is niet gedaan duidelijk om politieke redenen. Het volk heeft de gelden opgebracht en het blijkt dat niet de kinderen zoals beoogd, maar anderen daar beter van zijn geworden. Nogmaals, ook zonder wetgeving zou de partij-georiënteerde bevoordeling kunnen worden gestopt.

De regering heeft van dit project een politieke issue (populisme) gemaakt en alles kon rustig doorgaan binnen het kader van het gevoerd beleid. Het zou goed zijn als de regering alle andere mogelijkheden, die er ook zijn, in overweging neemt om het project en het beoogde doel, een effectieve Naschoolse Opvang, na te streven.

Door de stopzetting van de Naschoolse Opvang, worden vele duizenden schoolkinderen en families getroffen en in hun gerechtvaardigde verwachtingen beschaamd, als gevolg van het wanbeleid dat de regering voert. Dit beleid is ook in strijd met het regeerakkoord, dat gesloten is op 10 augustus 2015, waarbij Naschoolse Opvang, gegarandeerd was, en niet het stopzetten.

De VHP betreurt deze gang van zaken en roept de regering op, gezien de ontwikkelingsperspectieven van het project, om het besluit van het stopzetten van de Naschoolse Opvang, terug te draaien en alles in het werk te zetten en de benodigde investeringen stopt in dit project, en wel zodanig dat de beoogde effecten duurzaam worden gehaald.

VHP

Spoedberaad districtsraad Brokopondo over ordening terrein goudmijnbedrijf China Mega

Chinees goudwinningsbedrijf laat alleen Brazilianen toe en jongeren Sarakreek worden geweerd
 
(Bron foto's China Mega: Jason B./foursquare.com)

De districtsraad van Brokopondo is gisteren in spoedberaad bijeen geweest, zo is vanavond, dinsdag 29 september 2015, te lezen op Starnieuws. Aanleiding is de ordening die plaatsvindt door de politie-unit van de Commissie Ordening Goudsector (COG) op het concessieterrein van Chinamega. De districtscommissaris van Brokopondo, Ivonne Pinas, heeft afgelopen weekend het Sarakreekgebied bezocht. Op basis van de bevindingen is besloten om in spoedberaad te gaan.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het gaat om de ordening op de concessie van Chinamega ofwel China Mega Suriname Mining Investment Company Ltd, gevestigd in Paramaribo, aldus De Surinaamse Krant. '

Tijdens een krutu (dorpsvergadering) eerder deze maand te Lebi Doti had minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen aangekondigd dat ordening gebracht moet worden. Hij is voorstander van een integrale aanpak. De concessionaris heeft maanden geleden al de aandacht gevraagd van de commissie voor het feit, dat op zijn concessieterrein goudzoekers bezig zijn, zonder dat die bereid zouden zijn een regeling te treffen. Er werd assistentie gevraagd om de zaak te ordenen. Onder leiding van de politie zijn nu de machines stopgezet en er mogen geen activiteiten worden ontplooid.

Het Burger Informatie Centrum (BIC) van Brokopondo meldt, dat in het gebied de jongeren van Sarakreek de toegang tot het terrein wordt ontzegd, terwijl Brazilianen volop mogen werken. Tijdens een vergadering met China Mega, de Commissie Ordening Goudsector, jongeren van Sarakreek, districtsraadsleden en de districtscommissaris, is aangegeven dat de jongeren van Sarakreek verwijderd moeten worden van het concessiegebied. De Brazilianen mogen blijven werken, omdat zij hun procenten aan China Mega betalen.

Beeld van het spoedberaad (Bron foto: BIC Brokopondo)

Het BIC laat verder weten, dat de jongeren van Sarakreek ook willen betalen, maar hun geld wordt niet geaccepteerd. De districtsraad beraadt zich over de situatie om te komen tot oplossingsmodellen. Minister Dodson zegt niet de opdracht gegeven te hebben tot stopzetten van activiteiten. 'Ik ben voorstander van een integrale oplossing. Dat heb ik ook tijdens de krutu te Lebi Doti gezegd. Wij zijn op zoek naar een ander terrein waar de bewoners uit de omgeving naar goud kunnen zoeken.' 

(Bron foto: BIC Brokopondo)

Speurhond Korps Politie Suriname pakt drugssmokkelaar

Man (37) tracht zo'n 2 kilo cocaïne via J.A. Pengelluchthaven Suriname uit te smokkelen


De speurhond van het Korps Politie Suriname heeft vorige week donderdag aangeslagen op de 37-jarige Terrence W., zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 29 september 2015.

De man trachtte iets meer dan 2 kilo cocaïne uit Suriname te smokkelen op de Johan Adolf Pengelluchthaven. De drugs werd aangetroffen in een schoudertas die de verdachte bij zich droeg.

Terrence W. werd door de leden van het BID-team (Bestrijding Internationale Drugshandel) van de politie aangehouden. De verdachte werd samen met de drugs overgedragen aan de afdeling Anti-Narcotica Brigade, waar hij in verzekering is gesteld.

‘Asbestproject Islaterrein op Curaçao ging conform alle regels’

Geen sprake geweest van bevoordeling van aannemer 

Vier aannemers waren in de race voor schoonmaakproject

 
Het schoonmaken van het terrein van Refineria di Kòrsou (RdK) is volgens alle geldende procedures verlopen. Er is geen sprake geweest van bevoordeling van een aannemer, zoals Statenlid Jacinta Constancia van oppositiepartij MFK twee weken geleden suggereerde in een serie vragen aan minister van Gezondheid, Ben Whiteman (PS). Evenmin is er sprake van dat het project ettelijke miljoenen guldens meer gekost heeft.
 
Voor het totale project, inclusief het meerwerk, is een bedrag van 1,7 miljoen gulden goedgekeurd en de werkelijke kosten bedroegen 1,8 miljoen gulden. Dat is bijna 163.000 gulden meer. De Raad van Commissarissen van RdK is hiermee akkoord gegaan, aldus bericht de Amigoe vandaag, 29 september 2015.
 
RdK-directeur José van den Wall-Arnemann heeft de antwoorden op de vragen, plus de hele rapportage over het opruimen van de asbest, naar Whiteman gestuurd. In die stukken komt naar voren, dat vier aannemers meededen aan het biedingsproces. Maar slechts één daarvan voldeed aan de gestelde technische eisen, dat wil zeggen gecertificeerd om asbest zoals dat op het RdK-terrein al jaren lag, op te ruimen.

'Bij een dergelijk proces voor een opdracht met een groot risico zijn er twee biedingen, één voor het technische aspect, de tweede is de commerciële bieding', zegt Van den Wall-Arnemann. 'We maken eerst de enveloppen open met de technische bieding om te kijken of de bedrijven voldoen aan de gestelde, technische eisen. Toen bleek dat slechts één bedrijf voldeed aan de technische, internationaal gestelde eisen voor dergelijk werk, hebben we de enveloppen met de commerciële offertes van de andere drie bedrijven gesloten teruggegeven, zoals de procedure vereist.'

Het bedrijf dat de opdracht kreeg is Torcida nv. De RdK-directeur zegt dus niet te weten of de andere drie aannemers – Delf nv, Insulation Removal Specialist en The Asbest Specialist – goedkoper waren.

Het proces rond het opruimen van asbest, dat geldt als zeer gevaarlijk materiaal, is vanaf het begin af aan ook gemonitord door de Inspectie van het ministerie van Gezondheid, Natuur & Milieu. Of Torcida een nauwe relatie onderhoudt met een minister die tevens belast is met agricultuur, zoals Constancia suggereert, over die informatie beschikt RdK niet.

Het is voor het eerst dat een opdracht is gegeven om het terrein van asbest te ontdoen en hiervoor was een bedrag van 1,1 miljoen gulden goedgekeurd. Aanvankelijk ging het om een terrein van 200 kubieke meter, waarop pijpen en ander materiaal met asbest onder en boven de grond lagen. Die omvang gold volgens RdK als uitgangspunt. Maarm uiteindelijk bleek er asbest op 450 kubieke meter terrein te liggen en moest er dus meerwerk worden afgesproken. Hoe groot de omvang van het terrein waar asbest op lag in werkelijkheid is, kan RdK niet zeggen.

'Vanaf de periode dat Shell de raffinaderij runde, is er materiaal dat asbest bevat begraven op de RdK Yard, zonder dat hiervan een exacte kwalificatie is gegeven.'

De aantijging van Constancia, dat de vaten voor driekwart gevuld waren met aarde, aangevuld met asbest, doet de RdK-directeur af als ‘flauwekul’.

Guyana heropent mogelijk onderzoek naar goudroof uit boot op Curaçao

Aanleiding heropening zou ‘ongebreidelde goudsmokkel’ in Guyana zijnOM Curaçao nog steeds met onderzoek bezig


De ‘ongebreidelde goudsmokkel’ in Guyana kan mogelijk leiden tot de heropening van het onderzoek door de Guyanese overheid, naar de goudroof op Curacao uit het bootje ‘Summer Bliss’ bij de Grote Werf in 2012. Dat meldt de Amigoe vanmiddag, dinsdag 29 september 2015.
 
De zaak zal volgens de Guyanese niewswebsite Stabroek News waarschijnlijk heropend worden nadat de overheid de resultaten van een eerder eigen onderzoek naar het incident heeft bestudeerd. Dat vertelde minister Joseph Harmon aan deze nieuwssite. Volgens hem maakt president David Granger zich zorgen om de situatie in zijn land en zou hij nader onderzoek willen doen om de ‘bloedingen’ in het land te doen stoppen.

Het onderzoek van het lokale Openbaar Ministerie naar de goudroof op 30 november 2012 is nog in volle gang, echter de afhandeling van deze zaak laat nog lang op zich wachten. De inhoudelijke behandeling werd in november vorig jaar voor de derde maal aangehouden voor nader onderzoek. Toen heeft de rechter besloten geen datum te prikken voor de eventuele behandeling en hield de zaak aan voor onbepaalde tijd.

Deze zaak, waarbij de mannen Giovanny R., Roger P., Arthur D. en Jose Luis Z. betrokken zijn, werd eerder al meerdere malen terugverwezen naar de rechter-commissaris voor het horen van onder meer de vermeende eigenaren van de goudstaven, de kapitein en de drie bemanningsleden van de Summer Bliss. De bemanningsleden zijn echter spoorloos verdwenen, nadat zij door de politie als getuigen waren gehoord en vervolgens vrijgelaten. Volgens bronnen in Guyana werden zij met de dood bedreigd. Het feit dat zij enkel als getuigen zijn gehoord maakt het allemaal nog moeilijker, aangezien het onwaarschijnlijk is dat de mannen naar hun land zijn teruggekeerd en bovendien zijn de autoriteiten niet in het bezit van hun vingerafdrukken of andere materialen die hun opsporing vergemakkelijken.

Het OM is dus afhankelijk van internationale autoriteiten aangezien de getuigen zich mogelijk in het buitenland bevinden. De Guyanese overheid en de politie gaven echter eerder aan geen verzoeken te hebben ontvangen van Curaçao. Het Koninkrijk heeft hoe dan ook geen verdrag met Guyana, waardoor hun medewerking afhankelijk is van hun goede wil.

De bovengenoemde verdachten zitten sinds december 2012 in een onzekere periode. Na al die tijd is het nog niet eens duidelijk of de goudstaven die tijdens de huiszoekingen in beslag zijn genomen, dezelfde goudstaven zijn die uit de Summer Bliss werden gestolen, aldus de raadslieden van de verdachten. Verder weet men niet wie de eigenaren zijn van het uit de boot gestolen goud. Deze zaak zweeft dus nog.

'Aanvaller minister Camelia-Römer op Curaçao is geen ondernemer uit Pietermaai'

Twee lijfwachten bewindsvrouwe inmiddels vervangen

'Ondernemers die gezien werden als daders bezochten niet eens Living Expo'


De personen die minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning (PNP) vorige week tijdens haar werkbezoek aan de Living Expo hebben aangevallen, ‘zijn geen ondernemers afkomstig uit Pietermaai c.q. in Pietermaai’. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de Stichting Belanghebbenden Pietermaai, die tevens haar teleurstelling uitspreekt over het feit dat dit incident heeft plaatsgevonden, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 29 september 2015.
 
Vertegenwoordigers van de stichting, waarin ongeveer dertig ondernemers in Pietermaai verenigd zijn, hebben gistermiddag samen met de politie de videobeelden van het incident bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat het voor hen onbekende bejaarden zijn.

'Wij betreuren het daarom dat bepaalde media mensen persoonlijk aan de schandpaal nagelen zonder bewijs of vooronderzoek', laat de stichting in een persbericht weten. Het ondernemerskoppel Wilfred Hendriksen en Anne-Marieke Holten, die met naam en toenaam genoemd worden, zijn het dus in ieder geval niet. 'De genoemde ondernemers die gezien worden als de daders, hebben de Living Expo niet eens bezocht.' Dit werd ook bij de politie aangegeven, die een proces-verbaal hierover heeft opgemaakt, aldus de stichting.

Zoals bekend deed de minister afgelopen vrijdag aangifte en moet de politie nu uitzoeken wie deze personen zijn. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer was niet bereikbaar voor commentaar over de status van dit onderzoek.

De twee lijfwachten (inclusief de chauffeur) van de minister, zijn inmiddels conform de normale procedure vervangen, melden bronnen. Die voegen toe dat de lijfwacht die bij haar was – de chauffeur bleef bij de auto achter – niet getraind is voor VIP-beveiliging.

Voorzitter van de politiebond NAPB Ronaldo Abrahams vindt het hoe dan ook onacceptabel, dat er slechts twee lijfwachten aan de minister waren toegewezen. Hij is ook niet te spreken over het feit dat agenten van het politiekorps KPC VIP-beveiliging doen, terwijl zij anders dan de agenten van de inmiddels opgeheven Landelijke Beveiligingsdienst (LBD), hierop niet voorbereid zijn. 'Het korps krijgt opdracht om agenten beschikbaar te stellen voor beveiliging van politici, terwijl zij hiervoor niet getraind zijn. Zij zijn getraind om de samenleving te beschermen, niet om lijfwacht te zijn.' Abrahams heeft morgen een gesprek met korpschef Mauricio Sambo en dan zullen ook de details van het incident besproken worden.

Dat het beveiligingssysteem voor gezagdragers veel te wensen overlaat, bleek eerder ook al tijdens een inspectieonderzoek van de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) van afgelopen december. Door de verschillende betrokken instanties – het OM, het KPC en de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) – zijn geen middelen gevoteerd in de begrotingen van 2014 en 2015 voor de genoemde beveiliging. Het personeelstekort bij het KPC is ook zorgwekkend. Tevens bestaan er weinig tot geen beleidsregels en dus is de wet- en regelgeving niet toereikend om tot een eenduidige uitvoering van de beveiliging te geraken, aldus de RvR.

Minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) gaf eerder aan te hopen verandering hierin te kunnen brengen met de oprichting van de nieuwe VIP-beveiligingsorganisatie, Uitvoeringsorganisatie Bewaking en Beveiliging (UBB). Of dit al in de Raad van Ministers is besproken, is nog onduidelijk. De minister was niet bereikbaar voor commentaar.
Deze nieuwe organisatie zal bovendien ook eerst besproken moeten worden in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA), zegt Abrahams.

VHP-parlementslid wil opheldering over afwijzing duizenden reçu's en over hoogte betalingsachterstand overheid

Assembleelid Gajadien (VHP) dient interpellatievoorstel inVuur geopend op beveiliger nationale luchthaven Hato op Curaçao

Onbekende lost gerichte schoten op lid luchthavenpolitie

Slachtoffer geraakt in linkerborst


Bij de oude terminal op vliegveld Hato heeft gisterochtend vroeg tegen half vijf een schietpartij plaatsgevonden waarbij een lid van de luchthavenpolitie gewond is geraakt. Dat bevestigt de politie vandaag, dinsdag 29 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Uit de verklaring van het slachtoffer bleek, dat hij bij de oude terminal patrouilleerde toen hij plotseling door een man in een donker ketelpak werd verrast. De onbekende man loste gerichte schoten op de beveiliger. Het slachtoffer werd in zijn linkerborst geraakt. Hierna rende de verdachte naar een klaarstaande auto, stapte in en reed weg. Bij aankomst van de politie werd de ernstig gewonde man aangetroffen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis getransporteerd, waar hij werd geopereerd en vervolgens is opgenomen.

Volgens een gisteravond uitgegeven persbericht van Curaçao Airport Partners (CAP) is de situatie van het slachtoffer ernstig, maar stabiel.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar vooralsnog is het onduidelijk wat de onbekende verdachte op dat tijdstip op die plek op de luchthaven te zoeken had en waarom hij op de medewerker heeft geschoten. Het is ook nog onduidelijk of er meer mensen waren, bijvoorbeeld in de auto waarin de verdachte ervandoor is gegaan. V

oor de medewerkers van CAP die tijdens het incident aanwezig waren is slachtofferhulp ingeschakeld. CAP zegt dat luchthaven Hato voldoet aan de internationale veiligheidseisen, maar dat een grote, drukke publieke plek ook toegankelijk is voor kwaadwillende personen. 

'CAP zal alles in haar macht blijven doen teneinde de omstandigheden die resulteerden in deze hardvochtige, laffe, nodeloze daad van geweld te begrijpen, en is vastbesloten om hier lering uit te trekken en voor zover mogelijk herhaling van dit voorval te voorkomen.'

1e Afdeling Advent Damacor op Curaçao geopend zonder vestigingsvergunning

'Geen vergunning nodig, omdat we een stichting zonder winstoogmerk zijn'

Veel personeel was eerder in dienst bij Taams Kliniek


Zonder vestigingsvergunning is gisteren de eerste afdeling van het Advent Damacor op Curaçao geopend. In juli gingen al het prikcentrum en de polikliniek open. Maar, nu verblijven er ook patiënten in de kliniek. Ook de afdeling radiologie werd gisteren geopend, alds het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 29 september 2015. 

Berichten dat de tweede vestiging van het Advent Ziekenhuis niet over de vereiste vergunningen beschikt kloppen niet helemaal, zegt directrice Cenaida Panneflek. 'Er waren gistermorgen ambtenaren om te controleren of we aan alle eisen voldeden. We hebben inderdaad geen vestigingsvergunning, maar volgens het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) hebben we die niet nodig, omdat we een stichting zijn zonder winstoogmerk. De ambtenaren hebben zelf met MEO gebeld en kregen de bevestiging dat wat wij zeggen klopt.'

Panneflek zei erg blij te zijn, dat alles volgens plan is verlopen en dat het ziekenhuis op de plaats van de voormalige Taams Kliniek nu draait.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) is juist blij met de opening van het Advent Damacor, zegt Panneflek. 'Het ministerie werkt graag mee om de lege plek die is achtergelaten door Taams Kliniek weer in te vullen.' Dat Advent Damacor nog niet alle vergunningen binnen heeft zal de voortgang niet belemmeren, verwacht de directrice. 'We hebben alle vergunningen die we nodig hebben aangevraagd. Die aanvragen zijn het hele proces doorlopen en liggen nu bij de minister. Er is wat vertraging ontstaan doordat minister Ben Whiteman nu ook premier is. Hij heeft nu twee ministeries, waardoor het moeilijker is om op tijd de vergunningen getekend te krijgen. Maar de minister heeft vanaf het begin gezegd dat we open konden gaan, dus ik voorzie geen problemen.'

Inmiddels werken er 54 mensen bij Advent Damacor. Veel van de personeelsleden hebben eerder in de Taams Kliniek gewerkt. 'Maar, je kunt niet zeggen dat de meeste personeelsleden van Taams komen. Die mensen hebben niet thuis zitten wachten op ons, dus veel van het oude personeel van Taams heeft al een andere baan. We hebben wel mensen van Taams in dienst genomen die beschikbaar waren.' Hoeveel mensen uiteindelijk bij de nieuwe vestiging zullen werken kan Panneflek niet zeggen: 'Het zullen er minder zijn dan bij Taams, want we hoeven niet alles dubbel te doen.'

Omdat het ziekenhuis nu over twee vestigingen beschikt zijn niet alle diensten en administratieve afdelingen op beide plaatsen nodig. Daardoor kan er bespaard worden op de personele bezetting. De nieuwe vestiging van het ziekenhuis gaat stapsgewijs steeds meer afdelingen openen. Dat was al aangekondigd na de aankoop van het pand van Taams. 'Het loopt niet helemaal volgens schema, maar we maken goede voortgang', aldus Panneflek.

Volgende week gaat het slaapcentrum open: 'Het personeel daarvoor is al aangenomen. Daar zitten veel mensen op te wachten. We krijgen regelmatig vragen, omdat patiënten nu naar het buitenland moeten, terwijl ze liever op Curaçao blijven.' Daarna gaat Advent werken aan het openen van de operatiekamers: 'Dat is een grote klus.' Wanneer de OK’s precies open zullen gaan kon Panneflek niet zeggen.

Actiegroep Seti NPS feliciteert partij met 69-jarig bestaan met reeks kritieken

Partij speelt momenteel ondergeschikte rol en heeft geen grote inspirerende issues
 
De grote mamapartij op het kruispunt tussen herstel en ondergang 
 

De Nationale Partij Suriname (NPS) viert vandaag, dinsdag 29 september 2015, haar 69-jarig bestaan. De Actiegroep Seti NPS feliciteert alle leden en sympathisanten hartelijk met deze dag.
De NPS heeft in de politieke geschiedenis van ons land een leidende rol gespeeld bij alle grote nationale projecten: met name zelfbestuur in 1954, het Brokopondo-project, de verbroederingspolitiek in de jaren zestig, Srefidensi in 1975, West Suriname, herstel van de democratische rechtsstaat en stabilisatie van de economie in de jaren negentig.

De partij speelt momenteel een ondergeschikte rol en heeft geen grote inspirerende issues. Opmerkelijk is dat de partij deze dag viert met sportwedstrijden en een kranslegging en niet met een politieke manifestatie. Dat typeert de huidige politieke en ideologische zwakte van huidige leiding van de partij. De NPS staat op een kruispunt: doorgaan op de huidige manier en de PSV achterna of grondige reorganisatie en vernieuwing. De heersende nationale crisis biedt kansen voor de NPS, maar dan zal zij eerst de gevestigde machten in de partij, die vernieuwing tegenhouden, aan de kant moeten zetten.

In 1985 en in de jaren daarna slaagden de NPS en de VHP erin een maatschappelijke meerderheid te mobiliseren op basis waarvan er een nieuwe grondwet werd gemaakt en de parlementaire democratie werd hersteld. Zij voerden met succes een economisch aanpassingsprogramma uit. In 2010 en 2015 gelukte het de NDP een meerderheidscoalitie te vormen. De morele slogans van het Front voor Democratie en Ontwikkeling bleken niet meer voldoende om een maatschappelijke meerderheid te construeren. Grote delen van het volk, met name de sociaal zwakkeren, herkenden hun verlangens onvoldoende terug in de agenda voor goed bestuur van het Front.

Toen voorzitter Venetiaan zich terugtrok en de NPS bovendien in zee ging met de Pertjajah Luhur in V7, verdween daarmee voor veel mensen het resterende vertrouwen in de morele boodschap van de NPS. Waar voorgaande voorzitters de achterban nog voor zich konden winnen met grote projecten (Pengel met de emancipatie van de volkscreolen, Arron met Srefidensi en Venetiaan met herstel van de democratische rechtsstaat) en in staat bleken de macht van de kapitaalkrachtigen in de partij te weerstaan, is het de huidige leiding niet gelukt te komen met een nieuwe inspirerende boodschap en is de leiding ingepalmd door een kleine groep met grote belangen in de natuurlijke hulpbronnen.

In 2010 en 2013 waren er belangrijke bijeenkomsten in de NPS waarop werd besloten dat de partij een nieuwe koers moest inslaan. Deze nieuwe koers werd geformuleerd in een strategisch plan voor vernieuwing. De hoofdpunten van dit plan waren interne democratie en communicatie met de achterban. Van dit plan werd geen enkele paragraaf uitgevoerd. Integendeel. Er wordt een zogenaamde constructieve oppositie gevoerd. De voorzitter rent naar Leonsberg voor onderonsjes. Er worden op ondemocratische wijze interne verkiezingen georganiseerd. Het is oude politiek, maar dan zonder de oorspronkelijke morele inhoud en politieke basis.

De tegenstelling tussen de traditionele elite en de nieuwe rijken is vervaagd. Het traditionele bondgenootschap tussen de creoolse middenklasse, de vakbeweging en de volkscreolen, die in de oude NPS tot uitdrukking werd gebracht, is verzwakt. Er moeten nieuwe bondgenootschappen gevormd worden.

Het land is in een economische en politieke crisis beland. Wij zijn geconfronteerd met een regering die bezig is de rechtsstaat en de parlementaire democratie te ondermijnen, onze veiligheid te bedreigen middels ongrondwettelijke gewapende machten en onze economie te ontwrichten. Suriname wordt geregeerd door ‘robber barrons’, de eigenaren van de scalians. Dit gaat gepaard met een verhevigde strijd om de natuurlijke hulpbronnen van het land, een groeiende kloof tussen arm een rijk, toenemende criminaliteit en onveiligheid, verscherpte tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen en vernietiging van het milieu. De verlangens en wensen van zeer verschillende mensen in alle lagen en uithoeken van de samenleving komen nooit op de politieke agenda. Vanaf de bonafide ondernemer, die kapot gemaakt wordt door corruptie en oneerlijke concurrentie, tot de werkloze hosselaar, vanaf de moeder, die ’s morgens de school schoonmaakt en ‘s avonds de straten veegt, tot de onbeschermde sekswerker, vanaf de mensen die opkomen voor de dieren tot de Rastafari en de winti-gelovigen.

Terwijl de politici zogenaamd bezig zijn met het algemeen belang, komen de belangen van de marginale massa van mensen, die buiten de formele productiesystemen vallen, nooit aan bod – huisvrouwen, studenten, jongeren, werklozen, hosselaars. Grote delen van de werkende klasse zijn onbeschermd omdat ze geen vakbond hebben: contractarbeiders, horecapersoneel, winkelbedienden, wachters, schoonmaaksters, enzovoorts. Het onverantwoordelijk beleid van de NDP heeft deze marginale massa nog verder in de problemen gebracht. De blinde muur tussen de haves en de have nots wordt met de dag hoger en langer.

Een scherpe scheidslijn
Wil de NPS een come back maken dan zal er niet alleen intern veel moeten veranderen, maar er zal ook een nieuwe positie moeten worden ingenomen in de nationale politieke arena. Het volk smacht naar een alternatief, een nieuwe progressieve politieke meerderheid, die de behoeften van de gemarginaliseerde massa op de nationale politieke agenda weet te brengen.

Er zijn bogo-bogo kansen voor een vernieuwde NPS om weer de partij te worden waarin de nationale politieke agenda wordt gedefinieerd op basis van de behoeften van de zwakken, de kinderen, de werklozen en de gemarginaliseerde groepen. De NPS moet glashelder duidelijk maken waar zij staat in het fundamentele conflict in onze samenleving. De NPS moet een scherpe scheidslijn trekken tussen de belangen van de uitbuiters met hun skalians en de belangen van alle andere mensen die in dit land proberen te leven. Deze scherpe politieke scheidslijn is het beginpunt van een nieuwe progressieve maatschappelijke meerderheid. Het trekken van deze scherpe scheidslijn begint in de NPS zelf, tussen de kliek met hun mijnbouwconcessies en hun bezittingen in het buitenland, en de werkers, die onbaatzuchtig huis aan huis gelopen hebben en nu de klappen vangen. Het is tijd voor een echte vernieuwing. Seti NPS verwerpt elke vorm van schijndemocratie en eist stemrecht voor alle leden in het partijcongres. One man, one vote. Alleen dan zal de partij weer kunnen groeien.

Namens de vernieuwingsbeweging Seti NPS
Armand Zunder, Winston de Randamie, Wim Bakker, Albert Assen

Suriname zou Chinese investeerders moeten interesseren voor overname Suralco's raffinaderij te Paranam

Voorzitter Caribbean Employers Confede- ration: 'Chinezen zouden aluinaar- defabriek kunnen redden'


Om te voorkomen dat de aluinaardefabriek te Paranam eind november sluit zou Suriname Chinese investeerders kunnen interesseren voor een eventuele overname. 'Iemand moet misschien naar de president stappen, zodat mensen naar China gestuurd kunnen worden om daar te praten met investeerders om de plant te redden.' Dat zei Wayne Chen, voorzitter van de Caribische Werkgevers Associatie (CEC, Caribbean Employers Confederation) gisteren in hotel Krasnapolsky tijdens een workshop van de vakbeweging en het bedrijfsleven.

Chen en Chester Humphrey, secretaris-generaal van de Caribische Vereniging van Vakcentrales (CCL), gingen in op vragen van vakbondsleider Murwin Leeflang over wat gedaan zou kunnen worden om het dreigende banenverlies in de bauxietsector af te wentelen.

De CEC-voorzitter waarschuwde, dat Suriname het niet zover moet laten komen dat de aluinaarderaffinaderij sluit. 'Het risico dat Suriname loopt, is dat als de aluinaardeplant sluit het heel moeilijk wordt die weer op te starten', zei Chen. Het is volgens hem nog niet te laat om de door het Amerikaanse Alcoa aangekondigde sluiting te stuiten.
Het ontslag voor ongeveer tweeduizend arbeiders in de bauxietsector zal niet alleen voor de direct betrokkenen ernstige gevolgen hebben, zei Humphrey. Ook de nationale economie zal eronder lijden. Een nationale dialoog over hoe de gevolgen te beperken is volgens inleiders gisteren tijdens de workshop een dringende vereiste. 'Eén vakbond alleen zal dit probleem niet kunnen oplossen. Dit is een nationaal vraagstuk', aldus Humphrey.

VSB-voorzitter: 'Aan wetgeving voor contractarbeid hoeft niets veranderd te worden'

Vakbondsman Robby Naarendorp: 'Liever te laat bescherming contractarbeiders dan nooit'


Als het aan de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) ligt, hoeft er niets te veranderen aan de wetgeving voor contractarbeid. Indien alle werkgevers zich strikt houden aan de regels van de huidige arbeidswetgeving is er geen vuiltje aan de lucht, vindt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 29 september 2015.

Welzijn reageert op het streven van minister Soewarto Moestadja van Arbeid om contractarbeid aan banden te leggen. De voorzitter zegt weliswaar, dat werknemers niet jarenlang contractant mogen blijven. Wat volgens de VSB-voorzitter wel dringend aandacht behoeft, is de wetgeving op uitzendbureaus, omdat het voor uitzendkrachten vaak onduidelijk is bij wie zij in dienst zijn.
'Liever te laat dan nooit', reageert vakbondsman Robby Naarendorp op de uitspraken van de minister over het beschermen van contractarbeiders. Dit had volgens hem al lang aangepakt moeten worden. 'Wij hebben vaak hierop gehamerd en kenbaar gemaakt in wat voor onzekerheid vele arbeiders leven.' De vakbondsman hoopt dat de regering spoedig begint met het ordenen van contractarbeid binnen het overheidsapparaat.
VSB-voorzitter Welzijn onderstreept dat contractarbeiders nogal eens verward worden met arbeiders die in dienst zijn van contractors, die voor grotere bedrijven diensten verrichten. Hij vindt dat hierin een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden en dat arbeiders, die in dienst zijn van een contractor, niet gezien moeten worden als contractanten van het opdrachtgevende bedrijf.

FOLS begrijpt beslissing minister Peneux om Naschoolse Opvang in ijskast te plaatsen voor evaluatie

'Evaluatie noodzaak gelet op beeldvorming project afgelopen jaren en schoolrendement'


Dat de minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) de Naschoolse Opvang en Begeleiding (NOB) per 1 oktober 2015 voorlopig stopzet voor een grondige evaluatie, is een beleidsinitiatief dat helemaal te begrijpen is en eigenlijk ook noodzakelijk blijkt, gelet op beeldvorming van het project de afgelopen jaren en het schoolrendement. 

Ten eerste past dit beleidsinitiatief bij de opvatting van president Bouterse die in zijn hoedanigheid als voorzitter van de NDP tijdens zijn informatiegesprekken met maatschappelijke groepen w.o. de onderwijsvakbeweging op 24 juni 2015 het volgende had aangegeven: ‘het goed bedoelde project ‘Naschoolse opvang en begeleiding’ zal worden omgebogen. De kosten van dit project zullen worden teruggebracht van Srd 90 miljoen naar Srd 7½ miljoen per maand.

Ten tweede is het te omvangrijk. Dat is ook door onderwijsdeskundigen met wie de FOLS (Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname) over deze materie heeft gesproken naar voren gekomen. Beoogd wordt namelijk om kinderen:
(a) op te vangen,
(b) te voorzien van een maaltijd,
(c) te begeleiden met rekenen en taal,
(d) creatieve en culturele vorming aan te bieden,
(e) van informatie en voorlichting te voorzien.
Dit alles dagelijks wil men realiseren na de reguliere schooltijd van 13.00 tot 17.00 uur (= 4 uren). In feite wordt de normale schooltijd van 5 klokuren met 4 klokuren verruimd tot 9 klokuren per dag. Ook in het boek Samen duurzaam onderwijs realiseren door professor Henry Ori, en anderen is het NOB-vraagstuk vrij diepgaand op wetenschappelijke wijze besproken.

Voorts werd de focus van heel veel ouders teveel gelegd op ‘voeding’ en ‘opvang.’ Men moet ervan uitgaan dat leerkrachten niet zijn opgeleid om leerlingen op te vangen voor ouders die met een opvangprobleem zitten voor hun kinderen. Het oplossen van sociale problemen van thuis moet niet naar de school worden verplaatst. Verder hoopt de FOLS dat het (MinOWC) tijdens de grondige evaluatie ook zal nadenken over een nieuwe naam van het project, omdat de nadruk teveel wordt gelegd op opvang.

Dat het project volgens de minister nooit goed is geëvalueerd, is de FOLS niet helemaal mee eens, omdat op 18 april 2013 door minister drs. Shirley Sitaldin, een commissie was ingesteld om het project Naschoolse Opvang te evalueren.
Bovengenoemde commissie bestond uit:
- Vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, te weten mw. G. Hew A Kee (voorzitter), mw. C. Graanoogst, dhr. J. Chin Chan Sen, dhr. K. Sardjoe en dhr. A. Soebhag.
- Vertegenwoordigers van de FOLS, te weten dhr. M. Nerkust en dhr. J. Soerdjan.
- Als adviseur van de commissie is dhr. H. Bergraaf benaderd.

De taken van de Commissie Evaluatie Naschoolse Opvang waren onder andere:
- Het organiseren van een tussentijdse evaluatiedag met de schoolleiders van de scholen die deelnemen aan het project Naschoolse Opvang.
- Het uitbrengen van een rapport met de bevindingen van bovengenoemde dag, met eventuele aanbevelingen voor het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.
Op 20 mei 2013 is de evaluatiedag gehouden, waarbij er 78 schoolleiders aanwezig waren. Er is een rapport uitgebracht onder de titel: ‘Tussentijdse evaluatie project NASCHOOLSE OPVANG’ dat op het ministerie te vinden moet zijn. Er zijn sterke twijfels of er wel iets zinnigs is gedaan met de resultaten.

Hierbij slechts enkele bevindingen/aanbevelingen uit het rapport:

Ouders
Ouders leggen steeds vaker de verantwoordelijkheid van hun kinderen bij de school. De school moet zorgen dat lessen niet uitvallen; de school moet zorgen voor persoonlijke begeleiding.

Inzet leerkrachten
• Voorgesteld werd om leerkrachten in te zetten die afgestudeerd zijn van een der pedagogische instituten.
• Met het inzetten van deze ‘nieuwe’ leerkrachten wordt het vraagstuk van werkloosheid enigszins aangepakt. Deze jonge mensen zijn dan voor dit moment geholpen aan een baan en zo verzekerd van een inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien.

Deelname scholen
• Voorgesteld werd om voorlopig geen nieuwe scholen toe te voegen aan het project Naschoolse Opvang.
• De participatie van de huidige scholen aan het project dient jaarlijks geëvalueerd te worden.
• Er dient een duidelijk overzicht beschikbaar te zijn van het aantal leerlingen en leerkrachten per school die participeren aan het project (bezettingsgraad).
• Het apparaat dat belast is met de controle op de scholen dient geoptimaliseerd te worden.

Voeding
De bereiding en hygiëne van de voeding laten soms te wensen over. Dit kan toegeschreven worden aan het feit dat bepaalde keukens voor teveel scholen moeten koken.
Het menu is nauwelijks of nooit gevarieerd. Zo was voorgesteld dat er een vast menu opgesteld moest worden (per dag, per keuken) en beschikbaar gesteld moet worden aan de scholen, zodat er ook voor hen duidelijkheid is op dit punt. De smaak van de voeding is soms veel te zout, een andere keer veel te zoet en het bevat vaak te veel specerijen.

Marcellino Nerkust
FOLS- president

JFC geen bedreiging voor KFC in centrum Paramaribo

'Naam JFC en logo hebben niets te maken met KFC'Jennifer Food Corner (JFC) is volgens Ashok Ganga, directeur van Kentucky Fried Chicken (KFC) en Pizza Hut, geen bedreiging voor zijn onderneming. JFC aan de Knuffelsgracht heeft de uitstraling van een KFC-restaurant, onder meer door de kleur rood die overheerst. Ook het logo lijkt veel op dat van KFC, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 29 september 2015.

'Ik weet dat veel restaurants van ons kopiëren om er voordeel uit te halen, maar wat ze niet kunnen kopiëren zijn de elf geheime ingrediënten in ons voedsel', zegt Ganga. Hij wijst erop dat slechts twee multinationals in de wereld, namelijk KFC en Coca Cola, over een eigen geheim bedrijfsrecept beschikken.
Ganga zegt dat hij wel een kijkje is gaan nemen in JFC en vindt dat er geen vuiltje aan de lucht is. KFC is een apart fastfoodrestaurant, omdat ze onder meer dagelijks verse kip gebruikt van de lokale markt. Op deze wijze ondersteunt KFC de lokale kipkwekerij, aldus Ganga. Hij wijst erop dat lokale fastfoodrestaurants zoals JFC te ver zouden gaan als ze de naam van KFC en het logo, waarop de oprichter van KFC, Harland Sanders staat, zouden gebruiken.
Jennifer Jiang, eigenaresse van JFC, ontkent dat ze bewust haar onderneming heeft ingericht naar kleuren van KFC. Ook de naam JFC en het logo hebben volgens haar niets te maken met KFC.

'We waren bezig om naar een naam te zoeken en zouden het restaurant Food Corner House noemen. Maar, we voelden hiervoor niet veel en we hebben toen voor mijn voornaam gekozen en Food Corner erachter.' Ook zegt zij de kleuren zelf te hebben bedacht. 'Toen we bijna klaar waren om het restaurant te openen, hadden we pas door dat ons restaurant op KFC lijkt, maar we waren niet meer van plan om een nieuwe stijl te zoeken.'

Minister Moestadja: 'Sociale partners moeten bijdrage kunnen leveren aan nationale besluitvorming'

Moestadja spreekt internationaal congres van Caribische werkgevers- en werknemersorgani- saties toe


Een structurele dialoog tussen de sociale partners overheid, vakbeweging en bedrijfsleven in de regio, zodat problemen aangepakt kunnen worden, staat nog in de kinderschoenen. Ook in Suriname. De komende periode zal veel werk verzet dienen te worden om mechanismen te ontwikkelen waarbij beleid ter ontwikkeling van de economieën van de Caribische landen niet slechts een aangelegenheid is van de regering. Vakbeweging en het particuliere bedrijfsleven moeten ook betrokken worden. Dat was gisteren, volgens de Ware Tijd vandaag, dinsdag 29 september 2015, de rode draad tijdens het Nationaal Bipartiet Seminar van de Caribbean Employer Confederation (CEC) en het Caribbean Congress of Labour (CCL) in hotel Krasnapolsky.

In zijn welkomsttoespraak (zie hieronder) zei minister Soewarto Moestadja van Arbeid, dat sociale partners in de gelegenheid gesteld dienen te worden een bijdrage te leveren aan nationale besluitvorming. Suriname kent een jarenlange traditie van geïnstitutionaliseerd tripartiet overleg, zei de bewindsman.

RaVakSur-voorzitter Robby Berenstein (Raad van Vakcentrales in Suriname) zegt vandaag, dat sociale dialoog niet alleen bij arbeidsvraagstukken moet plaatsvinden. Vooral bij beleidsmaatregelen die een grote impact zullen hebben op de totale samenleving is dat volgens hem een vereiste.

LVV-minister heeft geen bezwaar tegen CLAD-onderzoek bij cassavefabriek IAP

Algoe: 'Controle is geen daad van vijandschap'


Minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is voorstander van onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) bij de cassavefabriek Innovative Agro Processing Industries (IAP) in het district Para. 'Controle is geen daad van vijandschap', aldus de bewindsman vandaag, dinsdag 29 september 2015, in de Ware Tijd.

Algoe wil niemand beschuldigen voor de achtergebleven ontwikkeling van het bedrijf. Vermoed wordt dat de oprichters en leidinggevenden van de fabriek, Robert Power en Kamla Madho, echtgenote van ex-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken, zich schuldig hebben gemaakt aan malversaties. 

De VHP-fractie in het parlement heeft eerder aangeven, dat er voldoende grond is om een onderzoek in te stellen bij het bedrijf, omdat er miljoenen zijn geïnvesteerd, terwijl resultaten sterk tegenvallen.
De onderneming is in 2012 opgericht en in 2013 voor maar 1 Surinaamse dollar verkocht aan de Staat, die een jaar na de overname zo'n Srd 5.2 miljoen in heeft geïnvesteerd. 

Vorig jaar heeft IAP Srd 2.7 miljoen geleend voor onder andere productieversterking. Het bedrijf draait nu op een heel laag pitje, een groot deel van het personeel heeft zich teruggetrokken en de productie is aanzienlijk gedaald.

Onlangs is besloten, dat LVV de leiding over de fabriek krijgt. De bewindsman zegt, dat hij officieel nog geen stukken over de overdracht heeft gehad en dat pas nadat hij alle officiële stukken heeft gehad het bedrijf onder de vlag van zijn ministerie komt.


Power is overigens ook de man achter een op te zetten aloë vera-project in het district Coronie, dat ook maar niet van de grond lijkt te komen.

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Vereniging van Winkeliers wil verhoogde elektriciteitstarief verspreid over 2 tot 3 jaar betalen

'De manier waarop zaken door regering worden aangepakt en doorgedrukt valt niet in goede aarde bij leden'


De Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW) wil de verhoogde elektriciteitsprijs voor een kilowattuur (kWh) verspreid over twee tot drie jaar betalen. Elke maand dient het stroomtarief met tien procent te worden opgetrokken tot de marktconforme prijs van 43 cent voor een kilowattuur (kWh) bereikt is. 'Maar dan moet er economische groei zijn', aldus voorzitter Raymond Hasnoe vandaag, 29 september 2015, op Starnieuws. Hij voert aan dat er meer verdiend moet worden om prijsverhogingen te kunnen betalen.

De VSW stelt, dat wanneer er geen economische groei is, iedereen zal besparen. Werknemers zullen worden ontslagen, 'maar dat is wat wij niet willen. Wij hebben juist arbeiders nodig om verder te kunnen groeien.' Hij vindt dat de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) efficiënt moet draaien en dient te saneren. Op die manier gaat de prijs van elektriciteit omlaag.

Hasnoe wijst er op, dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen met de vakbeweging en bedrijfsleven om de tafel heeft moeten zitten om de tarieven van water en elektriciteit vast te kunnen stellen. Meer dan 28.000 bedrijven staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Het bedrijfsleven is de grootste werkgever. Bij de overheid werken er ongeveer 50.000 ambtenaren, terwijl het bedrijfsleven twee keer zoveel werknemers in dienst heeft.

'De winkeliers hebben een aanzienlijk deel hiervan in dienst. Wij dragen grote verantwoordelijkheid en willen onze werknemers behouden', zegt Hasnoe. De VSW vertegenwoordigt de detailhandel, waaronder supermarkten (Bron foto: kittyscheffer.waarbenjij.nu), levensmiddelenzaken, winkels, kledingzaken, bouwmaterialen en retailers.

De stroomtarieven zullen grote impact hebben op de bedrijfsvoering van de winkeliers. Er moet naar oplossingen gezocht worden, vindt Hasnoe. Bedrijfslevenorganisaties hebben onder de paraplu van het Suriname Business Forum gesproken met president Desi Bouterse. De gesprekken zijn in goede sfeer voortgezet met minister Dodson. Hasnoe stelt, dat in overleg met de achterban de VSW de 40 cent per liter solidariteitsheffing op de brandstof ondersteunt. Ook wordt onderkend dat de stroom- en watertarieven marktconform moeten zijn. 'Maar de manier waarop zaken door de regering worden aangepakt en doorgedrukt valt niet in goede aarde bij de leden.'

Schoolvervoer 1 oktober gegarandeerd

OBS-voorzitter Themen: 'Wij hopen dat er vrijdag wordt uitbetaald'

'De overheid stelt allerlei eisen, maar houdt zich niet aan de betalingsverplich- tingen'


Schoolvervoerders aangesloten bij de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) garanderen schooltransport op 1 oktober. Dit zegt OBS-voorzitter Kenneth Themen vandaag, dinsdag 29 september 2015, op Starnieuws.

Eerder verklaarde Themen, dat hij er op rekent dat de vervoerders spoedig worden betaald over de maand augustus, omdat zij zich anders niet zouden kunnen verzekeren en ook geen onderhoudsbeurt doen.

Het bestuur van OBS heeft kunnen bewerkstelligen, dat de schoolvervoerders kunnen tanken bij een aantal servicestations en dat achteraf wordt betaald. 'Wij hopen dat er vrijdag wordt uitbetaald', zegt de OBS-voorman.

Over de verzekering zegt Themen dat de vervoerders dat hebben gedaan, omdat zij anders niet in het bestand voor betaling worden opgenomen. 'De overheid stelt allerlei eisen, maar houdt zich niet aan de betalingsverplichtingen', stelt hij.

Zo goed en kwaad als het kan zijn intussen de onderhoudsbeurten gedaan, waardoor er toch kan worden gereden, zo schrijft Starnieuws.

Directeur Seismisch Onderzoekscentrum UWI: 'Iedere dag kan Caribisch gebied getroffen worden door zware aardbeving'

Vier aardbevingen bij Barbados en Trinidad op zondag 27 septemberHet Seismisch Onderzoekscentrum van de Universiteit van de West Indies (UWI) registreerde afgelopen zondag vier aardbevingen bij Barbados en Trinidad, variërend van een kracht van 3.8 tot 4.5 op de Schaal van Richter. Ze hebben voor zover bekend geen schade en gewonden veroorzaakt. Dat berichtten Trinidad & Tobago's Newsday en Caribbean360.com gisteren, maandag 28 september 2015.

De directeur van het Seismisch Onderzoekscentrum in St. Augustine op Trinidad & Tobago, dr. Joan Latchman, zegt in reactie op de recente vier bevingen, dat het Caribisch gebied ieder moment getroffen kan worden door een zware aardbeving, 'the big one', en dat landen moeten voorbereid zijn op de gevolgen ervan.

De eerste van de vier aardbevingen was de zwakste en deed zich voor om vijf uur in de ochtend met een kracht van 3.8. Het episch centrum lag 123 kilometer ten noordoosten van Bridgetown, Barbados, 254 kilometer ten oosten van Castries, St. Lucia, en 279 kilometer ten oost zuidoosten van Fort-de-France, Martinique.

Achtentwintig minuten later volgde een tweede beving met een kracht van 4.5. Het episch centrum van deze aardbeving lag 136 kilometer ten noordoosten van Bridgetown, Barbados, 270 kilometer ten oosten van Castries, St. Lucia, en 295 kilometer oost zuidoosten van Fort-de-France, Martinique.

Om zes minuten over half acht 's morgens werd een aardbeving geregistreerd met een kracht van 3.9. Hiervan lag het episch centrum 130 kilometer ten noordoosten van Bridgetown, Barbados, 260 kilometer ten oosten van Castries, St, Lucia, en 284 kilometer oost zuidoosten van Fort-de-France, Martinique.

De laatste beving volgde dertien minuten later en werd alleen gevoeld op Trinidad, met een kracht van 3.9 op de Schaal van Richter. Het episch centrum was 59 kilometer ten noordwesten van Port-of-Spain, 77 kilometer ten noordwesten van Arima en 102 kilometer ten noordwesten van San Fernando.

Latchman zegt dat een aardbeving op 16 juli met een kracht van 6.6 ten noordoosten van Barbados in dat gebied werd gevolgd door een serie naschokken.

Volgens haar ervaart de regio zware aardbevingen met een kracht van 7 en meer op de Schaal van Richter iedere 20 tot 30 jaar en zeer zware aardbevingen iedere 100 jaar. 'We hebben al in geen 100 jaar een zeer zware aardbeving gehad, terwijl de laatste zware aardbeving plaatsvond in 2007 ten noorden van Martinique en die had een kracht van 7.3. Voorbereid zijn op een zware aardbeving zou normaal moeten zijn en onderdeel van hoe we werken in de regio', aldus Latchman.

'We zeggen al lange tijd, dat we ons bewust moeten zijn van de seismische gevaren in het oostelijk deel van het Caribisch gebied en dat we maatregelen klaar moeten hebben liggen wanneer een zware aardbeving zich voordoet, zodat we voorbereid zijn en om kunnen gaan met de gevolgen.'

(Red. De Surinaamse Krant/Caribbean360.com/Trinidad & Tobago's Newsday)