woensdag 30 september 2015

'Mahawatkhan politieke zwerver en mislukkeling'

'Hij zit tot zijn nek vol met opgekropte haatgevoelens jegens VHP-voorzitter Santokhi'


Naar aanleiding van het bericht 'Santokhi moet worden afgewezen' in een lokaal dagblad gisteren, 29 september 2015, wenst de VHP-mediacommissie als volgt te reageren. De geschiedenis leert dat politieke zwervers vaak hun politieke dood tegemoet gaan. En zo iemand is de politieke zwerver en mislukkeling Leakat Mahawatkhan. 

Hij moet maar zelf vertellen hoeveel politieke zwerftochten hij op zijn naam heeft. Hij zit tot zijn nek vol met opgekropte haatgevoelens jegens VHP-voorzitter Santokhi, omdat hij geen kandidaat-DNA-lid was geworden voor de VHP. Hij wilde lijsttrekker van de VHP in Nickerie worden en volgens hem zou hij 3.000 stemmen halen. Toen hij geen DNA-kandidaat werd voor de VHP, is hij overgelopen naar het Mega-Front.

Als lijsttrekker van het Mega-Front heeft hij slechts 120 stemmen gehaald. Het is duidelijk dat frustratie hem parten speelt nu hij een zekere politieke dood tegemoet gaat. Om nog even in de politieke schijnwerpers te blijven zoekt hij media-aandacht middels zijn politieke sprookjes.

Mahawatkan: Ik ben geen VHP’er, maar mijn hart is nog steeds bij de VHP. Wat een grote onzin.
Heel frappant is dat hij niet reageert op de teleurstellende resultaten van het Mega-Front waar hij als lijsttrekker slechts 120 stemmen heeft gehaald. De VHP-mediacommissie vraagt zich af waarom Leakat Mahwatkhan zich bemoeit met interne zaken van de VHP en privézaken van de voorzitter van de VHP. Hij moet zich bezighouden met de partijzaken van het Mega-Front en niet van de VHP voorzitter.

De politieke sprookjes moet hij aan zijn achterban gaan verkopen en geen media-aandacht zoeken middels zijn politieke fabels. Nu hij niet meer terug kan komen bij de VHP, probeert hij VHP’ers aan te zetten tot ongehoorzaamheid tegen de voorzitter van de VHP. Als hij zegt dat hij liever kiest voor Bouterse dan Santokhi moet hij dan aansluiten bij de NDP.

VHP’ers en sympathisanten laat u zich niet opjutten door een politieke zwerver en mislukkeling. Wees alert! 

VHP mediacommissie.

Rechtbank Curaçao veroordeelt vier van vijf verdachten overval Freeport Jewelers tot celstraffen

16 Maanden cel voor verdachte Martis en 10 maanden cel drie overige verdachten


Vier van de vijf verdachten, betrokken bij de overval op Freeport Jewelers in Renaissance Mall op 25 mei, zijn vandaag, woensdag 30 september 2015, door de eerste rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen. De zaak tegen de verdachte Rionel H. (24) wordt in november voortgezet, aldus de Amigoe.
 De rechter heeft rekening gehouden met het blanco strafblad van de mannen, de ernst en de aard van het feit, maar ook met de rol die zij hadden gespeeld tijdens de overval. Zij hadden getracht de juwelierszaak op klaarlichte dag te overvallen in een – ook door toeristen – druk bezocht winkelgebied. De strafeis van het Openbaar Ministerie was echter te hoog, aldus de rechter.

'De Officier van Justitie heeft een strafeis geformuleerd die naar het oordeel van het gerecht eerder past bij een voltooide overval. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake, nu slechts een poging bewezen verklaard kan worden.'

Voor een overal waarbij gedreigd wordt met fysiek geweld dan wel met gebruik van een steekwapen, geldt een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar, als er geen sprake is van recidive. Reden te over voor de rechter, aldus de Amigoe, om Martis lagere straf op te leggen, namelijk 24 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, 3 jaar proeftijd en reclasseringsbegeleiding. De andere mannen kregen voor medeplichtigheid minder straf opgelegd, 15 maanden cel, 5 maanden voorwaardelijk, 3 jaar proeftijd en verplichte reclasseringsbegeleiding.


Het Openbaar Ministerie eiste tijdens de behandeling van de zaak enkele weken geleden, drie jaar cel, een jaar voorwaardelijk, drie jaar proeftijd en verplichte reclasseringsbegeleiding tegen deze groep mannen, namelijk Rendrick ‘Rik’ Martis (21), Gefferzon Martis Reales (19), Shervienne Martina (23) en de achttienjarige Colombiaan Andres Bedoya Yepes.

De centrale meldkamer kreeg op de bewuste dag rond twaalf uur ‘s middags een melding van de overvalpoging bij de genoemde zaak binnen. Een patrouille rukte direct uit naar de juwelierszaak en uit een preliminair onderzoek ter plekke bleek dat een in het zwart geklede man, met een muts op en een vuurwapen in zijn hand, precies vóór ingang van de zaak met een touw vanuit de parkeergarage afdaalde en vervolgens de glazen deur met een moker trachtte open te breken, zonder succes. Een bewaker schoot op de dader, die vervolgens op de vlucht sloeg. De agenten startten in verband hiermee direct met een zoektocht. De gebruikte vluchtauto werd met behulp van alerte burgers een uur later in Saliña gesignaleerd en de Colombiaanse dader werd in de boeien geslagen. Later werd de rest ingerekend.

Martis was degene die op de bewuste dag abseilde en in de media de naam ‘Spiderman’ kreeg. Hij verduidelijkte tijdens de zitting dat hij zich in het verleden had opgegeven om politieagent te worden en hiervoor cursussen had gevolgd, waaronder het zogenoemde ‘rock climbing’. Hij verklaarde verder zowel bij de politie als tijdens de zitting dat alle genoemde verdachten geholpen hebben met het beramen van de overval.

Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland werken aan betere uitwisseling DNA-gegevens

Landen krijgen toegang tot elkaars databank met DNA-informatie


Curaçao, Aruba, St. Maarten en Nederland werken aan een betere uitwisseling van DNA-gegevens van criminelen en slachtoffers. De Nederlandse Justitie-minister Ard van der Steur schrijft dat aan de Tweede Kamer in een toelichting op het wetsvoorstel DNA-onderzoek in strafzaken. De uitwisseling wordt ook vastgelegd in een regeling voor onderlinge samenwerking, zoals beschreven in het Statuut voor het Koninkrijk, aldus bericht de Amigoe vandaag, woensdag 30 september 2015.
 
DNA is een molecuul dat voor elke mens unieke erfelijke informatie bevat. Met name bij het oplossen van gewelds- en zedenmisdrijven zijn DNA-gegevens van enorm belang, schrijft Van der Steur.

'De achterliggende motivering om de DNA-databanken onderling toegankelijk te maken is dat de inwoners van Nederland, inclusief de BES-eilanden, Aruba, Curaçao en St. Maarten allen inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden zijn en zich om die reden vrijelijk binnen die landen kunnen bewegen, met als keerzijde dat zij ook ernstige misdrijven binnen die landsgrenzen plegen. Om die misdrijven snel en efficiënt te kunnen oplossen voelen de vier landen in toenemende mate de behoefte en noodzaak om de DNA-profielen die zich in de DNA-databanken van die landen bevinden, onderling te kunnen vergelijken', aldus de minister.

De vier landen van het Koninkrijk wisselden al onderling DNA-gegevens uit, maar moesten daarvoor altijd eerst een rechtshulpverzoek indienen. Door het nieuwe wetsvoorstel is dat niet langer nodig, maar krijgen de landen toegang tot elkaars databank met DNA-gegevens. Zo kan er eenvoudig gekeken worden of een DNA-profiel van een onbekende verdachte in het ene land misschien overeenkomst met het DNA-profiel in de databank van een ander land binnen het Koninkrijk.

Als twee DNA-profielen overeenkomen, dan moet er alsnog een rechtshulpverzoek ingediend worden voor de bijbehorende persoonsgegevens. De DNA-databanken geven die niet automatisch vrij, een gevolg van het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

'Per geval zal vervolgens, overeenkomstig het Nederlands recht of het recht van de BES-eilanden en de landen Aruba, Curaçao en St. Maarten, worden beoordeeld of tot verstrekking van deze gegevens aan elkaar wordt overgegaan', aldus Van der Steur. Persoonsgegevens worden niet vrijgegeven als DNA gedeeltelijk overeenkomt en er dus familieleden van een verdachte zijn gevonden.

Curaçao, Aruba en St. Maarten beschikken net als Nederland over een eigen DNA-databank, die beheerd worden door het Nederlands Forensisch Instituut. Alle landen binnen het Koninkrijk mogen zelf bepalen welke DNA-profielen ze eraan toevoegen en welke niet. In alle landen gaat het overigens hoofdzakelijk om DNA van bekende of nog onbekende verdachten en van overleden slachtoffers van misdrijven.

Regering start in 2016 bouw 1.500 woningen

In samenwerking met China worden 1.000 huizen gebouwd


Het ligt in de bedoeling om in het komende jaar te beginnen met de bouw 1.500 woningen. Te Richelieu en Oldenburg zullen 500 woningen worden opgezet. In samenwerking met China zullen 1.000 huizen worden gebouwd. Het gaat om een schenking ter waarde van 60 miljoen Amerikaanse dollar, zo sprak president Desi Bouterse vandaag, 30 september 2015, in zijn Jaarrede in het parlement.

Hij zei, dat het woningbouwprogramma van de regering een prioriteit is. Er is hiervoor lopende externe financiering voor het programma. De regering zal voortgaan met het geven van bijzondere beleidsaandacht aan de huisvesting. Het Huisvestingsplan 2012-3017 is het leidraad voor de regering.

'De regering zal zich beijveren dat financiële instellingen ruimte bieden aan de minder draagkrachtigen om via zachte leningen te voorzien in hun woningbehoefte door middel van zelfbouw', zei de president.

Ook zal een voorstel tot wetswijziging over verruiming van de termijn van het recht van hypotheek aan De Nationale Assemblee worden aangeboden door de regering. Dit bericht Starnieuws.

Nog steeds geen ontslagaanvraag Suralco binnen bij ministerie van Arbeid

Suralco moet vergunning voor massa-ontslag aanvragen bij ministerie

 
Volgens de onderdirecteur van het ministerie van Arbeid, Jimmy Belfor, heeft het departement nog geen melding ontvangen van Suralco met betrekking tot het mogelijke ontslag van de 600 vaste werknemers van dit bedrijf. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 30 september 2015. Dit type ontslag kan worden gekwalificeerd als ‘collectief ontslag’ vanwege bedrijfseconomische redenen en zou middels opzegging moeten geschieden. 

Volgens de wettelijke procedure zou melding hiervan moeten worden gemaakt bij het ministerie, gevolgd door een aanvraag voor een ontslagvergunning. Bij ontslagen met een spoedeisend karakter dient het ministerie binnen twee weken te reageren. Bij aanvragen met een niet spoedeisend karakter is de termijn dertig dagen. Als een antwoord vanuit het ministerie uitblijft, wordt de toestemming tot ontslag geacht te zijn verleend.

Suralco heeft aangegeven per 30 november haar bedrijfsactiviteiten officieel stop te zullen zetten. Dit geeft het bedrijf nog ruim een maand om de formele zaken ten aanzien van het ‘bedanken’ van haar werknemers in orde te maken. Hierbij is echter niet meegenomen dat de wet ook nog een opzegtermijn van een maand aan de werkgever voorschrijft. Zonder opzegging is een werknemer namelijk ondanks een ontslagvergunning, formeel nog niet ontslagen.

Bij het indienen van een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen, moet Suralco ook nog een rapport overleggen, waarin de financiële positie van het bedrijf is weergegeven. De Ontslagcommissie van Arbeid is ook verplicht eerst alle betrokken partijen te horen voordat zij een beslissing neemt op de aanvraag. De hele procedure van ontslagaanvraag bij het ministerie kan vermeden worden indien partijen zelf tot overeenstemming (een afkoopregeling) komen en de werknemer vrijwillig voor beëindiging van de dienstbetrekking tekent. Dit kan in het geval van Suralco meer betrekking hebben op hoger technisch kader.

Het grotere zorgpunt zal zijn de rond de 5.000 contractarbeiders, die via subcontractors voor Suralco werken. Over het lot van deze werknemers is nog steeds veel onduidelijkheid, aangezien zij in principe geheel zijn overgeleverd aan de grillen van de subcontractors.

Het Amerikaanse Alcoa had eerder dit jaar al aangegeven zich terug te zullen trekken uit Suriname. Dit zou volgens de mededelingen van het bedrijf in juli van dit jaar al gebeurd moeten zijn. Geruchten omtrent een mogelijk vertrek van het bedrijf uit Suriname gaan echter jaren terug. Alcoa is in het kader van haar rationalisatieplan, wereldwijd bezig verlieslatende dochtermaatschappijen, waaronder de Suralco, af te stoten. Mondiaal bekeken lijdt Alcoa geen verlies.

Sinaasappeldief (52) met oogst aangehouden in ressort Domburg

Man had het tot zijn werk gemaakt om sinaasappelvelden onveilig te maken


De 52-jarige Glenn R. blijkt donderdag 24 september door de politie van het ressort Domburg te zijn aangehouden, in de omgeving van de 7e straat, met in zijn bezit een zak met 75 sinaasappelen. 

De verdachte had het tot zijn werk gemaakt om sinaasappelvelden van landbouwers onveilig te maken, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 30 september 2015.

Landbouwers zouden honderden Surinaamse dollars verlies lijden. De politie was al in kennis gesteld van de handel en wandel van de man. Toen bewoners Glenn met zijn oogst zagen, schakelden zij dan ook meteen de politie in.

De dief werd na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie aangehouden en in verzekering gesteld.

Alcoa bevestigt toekomstige samenwerking met Suriname

'We zijn blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt met de regering van Suriname'


Nadat president Desi Bouterse vandaag, woensdag 30 september 2015, in zijn Jaarrede aankondigde, dat de regering en de Amerikaanse multinational Alcoa gaan samenwerken om de bauxietindustrie voor Suriname te behouden en een nieuwe raffinaderij op te gaan zetten, werd een en ander korte tijd later door Alcoa in een persbericht bevestigd.

Alcoa stelt, dat als onderdeel van de overeenkomst, partijen zullen samenwerken om te bepalen en indien mogelijk te streven naar een wereldwijde concurrerende winning en raffinageproject op basis van de potentiële bauxietreserves van het Bakhuysgebergte in het westen van het land.

De Surinaamse regering en Alcoa hebben ook een principeakkoord bereikt voor een versnelde overdracht van de Afobaka hydrocentrale op 31 december 2019.

De overeenkomst is het resultaat van de besprekingen tussen Alcoa en de regering van Suriname, die in oktober 2014 zijn begonnen om te komen tot een gezamenlijke oplossing voor Suralco die kampt met aflopende bauxiet reserves en die het aan een lange termijn energie oplossing ontbreekt. Alcoa heeft de inperking van Suralco's resterende raffinagecapaciteit aangekondigd op 14 september 2015. Na de herziening van de principe-overeenkomst door het parlement, de regering en Alcoa zullen de definitieve overeenkomsten onmiddellijk volgen, zo schrijft de multinational.

'Hoewel het niet meer mogelijk om Suralco te blijven draaien, zijn we blij dat we deze mijlpaal hebben bereikt met de regering van Suriname. De overeenkomst voorziet in de mogelijkheid om de bauxiet en raffinage-industrie voor het land te behouden.'

Basistarieven stroom en water worden 1e 6 maanden voor 60% doorgevoerd

Rege- ring voert nieuwe tarieven gefaseerd in drie termijnen in


De basistarieven voor elektriciteit en water zullen voor de eerste zes maanden 60% worden doorgevoerd. De verhoging gaat in oktober in. Er zal rekening gehouden worden met lagere inkomensgroepen en kleine ondernemers. De resterende 40% zal in twee termijnen van 20% worden doorgevoerd. Na drie maanden zal 20% erbij worden betaald en per 1 oktober 2016 de rest. Dit maakte president Desi Bouterse vandaag, woensdag 30 september 2015, bekend tijdens het uitspreken van zijn Jaarrede tijdens een buitengewone openbare vergadering in De Nationale Assemblee.

Bouterse zei, dat de afbouw van de subsidie voor de nutsvoorzieningen per 1 oktober volgend jaar volledig gerealiseerd moet zijn. 'Deze gefaseerde aanpak zal alsnog een subsidie van ongeveer SRD 80 miljoen vergen tussen 1 oktober 2015 en 1 oktober 2016.'

De bescherming van de minder draagkrachtigen heeft volgens de president de volle aandacht van de regering. Er mag volgens de president ervan uitgegaan worden, dat deze groep vanwege de weinig beschikbare middelen slechts in beperkte mate gebruik maakt van elektriciteit.

'Uitgaande hiervan is de overheid voornemens elektragebruik tot een bepaald niveau te blijven subsidiëren. Verder zal de verhoging dusdanig worden opgebouwd dat brede schouders de zwaarste lasten dragen, zoals ook het geval is bij het progressief belastingsysteem in Suriname dat gebaseerd is op het principe van sociale rechtvaardigheid. Daarnaast zal de overheid een sociaal vangnet opzetten om, waar nodig, steun te bieden.'

De tekst over dit onderwerp in de Jaarrede: 

'(...) Na bestudering van de inhoud van de motie van De Nationale Assemblee en de vele momenten van overleg met zowel de vakbeweging als de bedrijfslevenorganisaties, heeft de regering besloten de ingangsdatum van de afbouw van de subsidie aan de nutsbedrijven te verschuiven, zodat er overeenstemming kan worden bereikt ten aanzien van een model dat een reflectie is van een optimale afweging van adviezen. 

De regering gaat uit van basistarieven voor electriciteit en water. Hiervan zal voor de eerste 6 maanden 60% direct danwel volgens een gestaffelde doorberekening, rekening houdend met de lagere inkomstengroepen en de kleine ondernemers, doorgevoerd worden. 

De resterende 40% zal in 2 termijnen van 20% worden doorgevoerd waarvan de eerste na 3 maanden en de tweede op 01 oktober 2016. Dit betekent dat de afbouw van subsidie per 01 oktober 2016 volledig gerealiseerd moet zijn. Deze gefaseerde aanpak zal alsnog een subsidie van ongeveer SRD 80 miljoen vergen tussen 01 oktober 2015 en 01 oktober 2016. 

Mevrouw de Voorzitter, 
De bescherming van de minder draagkrachtigen heeft de volle aandacht van de regering. Er mag ervan worden uitgegaan dat deze groep vanwege de weinig beschikbare middelen slechts in beperkte mate gebruikmaakt van elektriciteit. Uitgaande hiervan is de overheid voornemens elektra-­gebruik tot een bepaald niveau te blijven subsidiëren. 

Verder zal de verhoging dusdanig worden opgebouwd dat brede schouders de zwaarste lasten dragen -­ zoals ook het geval is bij het progressief belastingsysteem in Suriname dat gebaseerd is op het principe van sociale rechtvaardigheid. Daarnaast zal de overheid een sociaal vangnet opzetten om, waar nodig, steun te bieden. (...)'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Suralco heeft al contractarbeiders ontslagen

Vakbondsman Leeflang: 'Mensen zijn zonder behoorlijke compensatie thuis gezet'


Er zijn al contractarbeiders ontslagen die via subcontractors verbonden waren aan bauxietonderneming Suralco. 'Wij zijn op de hoogte van enkele gevallen waarbij mensen zonder behoorlijke compensatie thuis zijn gezet', bevestigt Murwin Leeflang, voorzitter van de Algemene Werknemers Organisatie (AWO), vandaag, 30 september 2015, in de Ware Tijd.

Volgens hem is het aantal contractors dat voor Suralco werkte, de laatste maanden afgenomen sinds bekend is geworden dat de maatschappij definitief vertrekt.

'Er waren vroeger tien subcontractors, nu zijn het er acht', aldus de vakbondsleider. De omvang van het probleem is volgens hem nog in onderzoek.

Een jonge contractarbeider zegt, dat hij enkele weken geleden naar huis is gestuurd door zijn werkgever die geen zaken meer doet met Suralco: 'Ik weet nu even niet hoe ik geld moet verdienen om mezelf te onderhouden. Ze hebben mij geen geld aangeboden. Ik werd gewoon de wacht aangezegd. Ons is beloofd dat wij nog opgeroepen zullen worden voor een eventuele uitkering, maar ik heb nog niets gehoord. Ik probeer nu te solliciteren bij andere bedrijven.'

Leeflang maakt zich vooral zorgen om het handelen van de minder bekende subcontractors die weinig rekening houden met de belangen van hun werknemers. Er wordt misbruik gemaakt van mazen in de wet door arbeiders op contractbasis in dienst te nemen zonder garanties en voorzieningen.

'Hiermee kunnen de werkgevers van alles omzeilen, vanaf arbeidswetten tot hun belastingplicht', stelt Leeflang. De AWO blijft hopen, dat Suralco zich zal houden aan eerdere afspraken waarin is opgenomen dat ze garant zal staan dat degenen die diensten aan haar leveren, zich zullen houden aan de arbeidswetten.

Volledige tekst Regeringsverklaring 2015-2020 en Jaarrede over het dienstjaar 2016Suriname zet samen met Alcoa nieuwe raffinaderij op voor bauxiet Bakhuysgebergte

Kosten worden door het Amerikaanse bedrijf gedragen

Vanaf 31 december 2019 is Suriname eigenaar Afobakawater-krachtcentrale


President Desi Bouterse zei vanmiddag, woensdag 30 september 2015, in zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee, dat de samenwerking tussen Suriname en de Amerikaanse multinational Alcoa zal worden voortgezet. Er zal een nieuwe raffinaderij worden opgezet om het bauxiet van Bakhuysgebergte te verwerken. De hypermoderne raffinaderij zal 1,5 miljoen ton aluinaarde per jaar verwerken. De capaciteit kan worden opgevoerd tot 3 miljoen ton op jaarbasis.

De studie en voorbereiding voor opzetten van de raffinaderij zullen maximaal twee jaar duren. De kosten zullen geheel door Alcoa worden gedragen.

Verder is overeengekomen om de Brokopondo-overeenkomst vervroegd te beëindigen per 31 december 2019. Vanaf die datum is Suriname de eigenaar van de Afobakakrachtcentrale.

Bouterse zei, dat het besluit tot samenwerking met Alcoa de perspectieven voor Suriname zeer positief zijn veranderd. Er is genoeg bauxiet voor ruim tachtig jaar in het Bakhuysgebied. Waar de nieuwe raffinaderij zal komen, moet nog worden beslist. De locatie kan Paranam worden, maar mogelijk ook West Suriname. De raffinaderij te Paranam wordt volledig ontmanteld door Alcoa.

De tekst over dit issue in de Jaarrede:

'(...) Derhalve, Mevrouw de Voorzitter, nemen wij de vrijheid u en uw Geacht College te informeren over de voortgang van onze onderhandelingen met de Alcoa, welke in oktober 2014 zijn aangevangen. Wij hebben deze onderhandelingen nog niet afgerond, Mevrouw de Voorzitter, maar de lijnen naar het einde hiervan tekenen zich al duidelijk af en de perspectieven voor Suriname en Alcoa zijn hoopvol. 

De gemeenschappelijkheid van belangen tussen Suriname en de Alcoa is gevonden in de continuering van de bauxiet-­industrie in ons land. Hiertoe zou met name de Bakhuys-­afzetting naar schatting 300 miljoen ton groot zijn en goed zijn voor 80 jaar op basis van 1.5 miljoen ton aluinaarde-productie per jaar. Andere bauxiet afzettingen in Suriname zouden de sector nog langer in leven kunnen houden. Suriname en de Alcoa zijn reeds met elkaar over eens in een draft MOU, een industrie te kunnen ontwikkelen in ons land met een investering van circa USD 3 miljard. 

Een nieuwe industrie die langdurig kan concurreren en vooral groter en sterker zal zijn. Hiertoe zal een nieuwe en aan de tijd en eisen aangepast en solide basis gelegd worden. De Alcoa zal de Paranam raffinaderij op 30 november a.s. sluiten, doch zijn verplichtingen jegens haar werknemers en gepensioneerden nakomen. 

Ook zal de Suralco zijn milieuverplichtingen nakomen volgens de evaluaties alsmede algemene plannen die eerder met de Surinaamse overheid besproken zijn. Voorts zal de raffinaderij ontmanteld worden en de locatie gesaneerd worden op een wijze die verder industrieel gebruik mogelijk maakt, bijvoorbeeld als locatie voor een nieuwe ”Bakhuys-­raffinaderij”. De Alcoa en Suriname hebben het voornemen samen mijn-­en raffinageprojecten van wereldklasse te implementeren met bauxiet vanuit Bakhuys. Ook zullen Suriname en de Alcoa investeerders aantrekken om deze projecten te realiseren en wel binnen 2 jaar. Kosten voor engineering en studies zullen maximaal 2 jaar vergen voor het winnings-­ en raffinageproject en zullen geheel door de Alcoa gedekt worden.

Uitgegaan wordt van het opzetten van een raffinaderij met een aanvankelijke capaciteit van 1,5 miljoen ton aluinaarde per jaar, met de optie tot uitbreiding naar 3 miljoen ton productie per jaar. Nagegaan zal worden welke locatie voor de nieuw op te zetten moderne raffinaderij de beste zal zijn, waaronder begrepen de Paranam-­locatie versus een locatie in het westen van Suriname. Samen zullen opties verkend worden voor een optimale mogelijkheid om met succes tegelijkertijd de mijnbouw-­, raffinage-­, energie-­ en infrastructuurprojecten te realiseren. 

De energieprijzen voor geleverde stroom vanuit Afobakka zullen tot en met 31 december 2019 gestabiliseerd worden. De referentieprijs voor olie die wordt gehanteerd in de stroomprijsformule, wordt vastgesteld op USD 40 per vat, met een jaarlijkse verhoging van USD 3 per vat, vanaf 2017; alle stroom boven de 80 MW die per maand aan de overheid wordt geleverd, wordt gekocht tegen een vaste prijs van 4,9 dollarcent per kWh. Alcoa zal de achterstallige betalingen van de overheid over 2014/2015 kwijtschelden, op USD 4.8 miljoen na, welke in 48 termijnen betaald zullen worden. 

Gelet op de geest van de samenwerking zullen Suriname en de Alcoa ermee instemmen de Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig te beëindiging en de overdracht van de waterkrachtcentrale te Afobakka aan Suriname te effectueren op 31 december 2019. Vanaf die datum zullen wij volledig eigenaar van de Afobakka waterkrachtcentrale zijn. Met het besluit van de Surinaamse overheid en de Alcoa om samen de bauxiet-­aluinaarde industrie voort te zetten zijn de economische perspectieven voor Suriname in positieve zin veranderd.(...)'

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Zaakgelastigde Suriname in Nederland Redan zou terug zijn in Suriname

'Verspilling van middelen' mogelijk reden voor terug- roepen Redan


Lucretia Redan, die de functie van onderdirecteur Consulaire Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken vervulde en daarna benoemd werd tot zaakgelastigde van Suriname in Nederland, is - zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 30 september 2015 - naar alle waarschijnlijkheid een maand geleden teruggeroepen. 

Redan verving Chantal Doekhie, die 32 maanden in Den Haag aangesteld was als zaakgelastigde. Na twee jaar ter plekke aanwezig te zijn geweest, mocht Doekhie eindelijk op 11 december 2013 haar benoemingsbrevet aanbieden aan de toenmalige Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

‘Het lag in de bedoeling dat Redan het diasporabeleid van de regering dieper inhoud zou geven’, zei de toenmalige Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Winston Lackin. Het gerucht deed toen de ronde, dat de ex-minister en Doekhie niet door een deur konden. Daarop had de ex-minister gereageerd, dat niet iedereen altijd tevreden zal zijn met besluiten die er genomen worden.

De reden waarom Redan nu teruggeroepen is, heeft mogelijk te maken met verspilling van middelen. Het Dagblad Suriname heeft in dit kader contact gezocht met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor een reactie, maar die bleef uit.

Redan zou nauw betrokken zijn geweest bij het beleid rond ‘Personen van Surinaamse Afkomst (PSA)’. PSA was een prioriteit van de regering. Redan is met specifieke opdrachten naar Den Haag gegaan om zich bezig te houden met het register voor niet ingezetenen.

Geschil met Guyana over Tigrigebied weer agendapunt voor regering Bouterse-II

Sinds jaren '60 houdt Guyana Tigrigebied in zuidwesten van Suriname bezet


Verwijzend naar allerlei internationale conflicten en ontwikkelingen die de soevereiniteit van verschillende landen in de wereld bedreigen, heeft Suriname, volgens president Desi Bouterse vanochtend, woensdag 30 september 2015, in zijn Jaarrede, geen andere keus dan ook serieus aandacht te schenken aan dit vraagstuk. Onder andere daarom zal de Tigrikwestie weer op de agenda komen. Dit meldt de Ware Tijd Online.

Het is de eerste keer sinds jaren, dat de regering weer serieus aandacht lijkt te willen schenken aan dit vraagstuk. De laatste serieuze pogingen om de Tigrikwestie en andere grensproblemen met buurland Guyana op te lossen, was aan het einde van de regering Wijdenbosch/Radhakishun (1998) toen Guyana het Canadese CGX toestemming had gegeven naar aardolie te zoeken voor de Surinaamse kust.

De regering-Bouterse/Adhin plaatst bespreking van het Tigrivraagstuk met Guyana op de agenda voor deze regeerperiode. Sinds de jaren zestig houdt Guyana een deel van Surinames grondgebied in het zuidwesten van het land bezet (door Guyana New River Triangle genoemd) en voert daar beheersdaden uit.

Bouterse voerde ook aan, dat de regering het grensconflict tussen Venezuela en Guyana dat de afgelopen dagen weer is opgelaaid en de eventuele gevolgen daarvan voor Suriname, nauwgezet volgt. Venezuela claimt al enkele decennia een groot deel van het Guyanese grondgebied. Recentelijk werd ook een deel van het zeegebied opgeëist nadat Exxon Mobil daar een grote aardolievondst had gedaan.

Vorige week trok Venezuela militaire troepen in het grensgebied met Guyana. Georgetown typeerde dit als een bedreiging voor zijn soevereiniteit en sloeg internationaal groot alarm.

Verbazing bij cliënten SZF over plotselinge sluiting tandartsenpraktijk

Cliënten zijn niet persoonlijk geïnformeerd over sluitingCliënten van het Staatsziekenfonds (SZF) zijn verbaasd dat de tandartsenpraktijk bij het hoofdkantoor aan de Fred Derbystraat per 1 oktober wordt gesloten. Een cliënt zegt, dat zijn vrouw nog twee vullingen moet hebben, maar ze mag geen nieuwe afspraak maken. Dit is haar ongeveer twee weken geleden meegedeeld toen zij voor controle ging, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 september 2015.

'Nu moeten wij zelf een andere tandarts zien te vinden.' De getroffen cliënt zegt, dat de hulp van de praktijk welkom was. 'De premie was aantrekkelijk ten opzichte van de andere zorgverzekeraars. De tandarts is kundig en je kon voor allerlei diensten daar terecht.' Of het SZF de klanten gaat overhevelen naar een andere tandartsenpraktijk, is niet bekend.

Wat cliënten dwars zit is, dat zij nog een lopende tandartsenverzekering hebben en niet persoonlijk zijn geïnformeerd over de sluiting. 'Als wij niet voor controle waren geweest hadden wij het niet geweten.'

 De leiding van het bedrijf wenst voorlopig niet te reageren op de kwestie, omdat zij nog bezig is met een interne regeling.

Advocaten zien voorlopig af van het stoppen met kosteloze rechtsbijstand aan verdachten

Advocatuur wil gesprek met minister Van Dijk-Silos

 
Advocaten hebben voorlopig afgezien van het voornemen om na de vakantie van de rechterlijke macht te stoppen met kosteloze rechtsbijstand aan verdachten. Ze willen eerst praten met minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie, die weet waar de schoen wringt, omdat ze zelf uit de advocatuur komt. Advocaten klagen al jaren, dat ze geen gepaste vergoeding krijgen en lang op betaling moeten wachten, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 30 september 2015.

Harrish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, zegt dat het gesprek met de bewindsvrouwe begin oktober plaatsvindt, wanneer de minister een kennismakingsbezoek aan de orde zal afleggen.

Monorath zegt, dat dit vraagstuk prioriteit geniet. Hij stelt, dat ruim tachtig advocaten hun beklag over deze kwestie hebben gedeponeerd bij het bestuur van de advocatenorganisatie. Doordat de overheid haar financiële verplichting niet volgens afspraak nakomt, weigeren steeds meer advocaten om ingezet te worden voor kosteloze bijstand aan verdachten. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de dienstverlening omlaag gaat, zullen de advocaten beter gewaardeerd moeten worden.

Nu krijgt een advocaat Srd 250 per zaak, maar de Orde van Advocaten wil dat dit bedrag wordt verhoogd naar minimaal Srd 1.000. Personen die van staatswege rechtsbijstand krijgen, zijn soms ontevreden over de inzet van de advocaat. De groep advocaten die blijft meewerken wordt kleiner, waardoor de werkdruk groter wordt, zegt Monorath.

'Je zou wel willen helpen, maar als je drie jaar lang moet wachten op tweehonderdvijftig Surinaamse dollar ga je het niet doen.' Hij bevestigt, dat sommige advocaten inderdaad lang moeten wachten op hun geld.

RGD: 'Overlijden Ritfeld mag niet gelinkt worden aan zijn mutatie binnen de dienst'

RGD erkent, dat Ritfeld niet 'ten volle tevreden' was met zijn nieuwe functie


Het is niet correct om het overlijden van Raymond Ritfeld, werknemer van de stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD), te linken aan zijn mutatie binnen de dienst. De leiding van RGD zegt een waardige en hardwerkende werknemer in Ritfeld te hebben verloren op 24 september. Hij heeft zich altijd vanaf het begin ingezet voor de organisatie en zo willen wij hem graag blijven gedenken, stelt de stichting in een vandaag, woensdag 30 september 2015, uitgebracht persbericht.

Ritfeld was in april 2015 in kennis gesteld van een gewijzigde taakstelling met behoud van salaris en alle emolumenten. Deze wijziging had te maken met de reorganisatie en hervormingen binnen de RGD. Dat hij in de gang een plaats heeft gekregen om zijn werk te doen, is bezijden de waarheid, zo schrijft de RGD. 'Zoals elke werknemer van de RGD, heeft Ritfeld ook een locatie toegewezen gekregen met voorzieningen van eigen meubilair en apparatuur.'

'Bij de RGD is het bekend, dat Ritfeld niet ten volle tevreden was met zijn mutatie en benoeming in de nieuwe functie. Ook is er vanuit de zijde van de directie steeds correct en fatsoenlijk naar hem gehandeld. De directie en bestuur van de RGD zeggen het heengaan van een trouwe en hardwerkende medewerker te betreuren en wensen de collega’s en familie heel veel sterkte toe.'

Personeelsleden van de RGD hadden afgelopen maandag het werk neergelegd, omdat zij van oordeel zijn, dat de leiding van de dienst verantwoordelijk gehouden kan worden voor de plotselinge dood van Ritfeld, die hoofd was van de afdeling Voorlichting. Zij zijn het niet eens met het mutatiebeleid. Bondsvoorzitter Robby Naarendorp heeft de leden gevraagd om ter nagedachtenis aan Ritfeld, de actie op te schorten tot na de begrafenis.

Kustbescherming hoogste prioriteit regering Bouterse-Adhin

Bouterse kondigt in Jaarrede grootscheepse beplanting van mangrove aan


Suriname zal inspelend op de huidige mondiale ontwikkelingen uit een ander vat moeten tappen om de gewenste nationale ontwikkeling te kunnen realiseren. Alle geledingen van de samenleving zijn daarbij nodig. Dat zei president Desi Bouterse (Bron foto: Red. De Surinaamse Krant) vanochtend, woensdag 30 september 2015, bij het uitspreken van zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee.

Verdediging van de kust is voor de regering de hoogste prioriteit, omdat het voortbestaan van het land daarvan afhangt. Suriname is een van de landen in de wereld die het meest bedreigd wordt door zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering. De regering zal 'met gepaste spoed' aan de slag gaan om land, vruchtbare grond, het leven van burgers en hun bezittingen te beschermen en veilig te stellen, zei het staatshoofd.

De regering zal de komende periode een urgentiebeleid voeren van duurzame bescherming van de kust. 'We hebben niet zoveel tijd meer.' Daarom zullen, aldus Bouterse, effectieve verdedigingswerken worden opgezet. Bouterse kondigde een 'grootscheepse' beplanting van mangrove aan. Waar de dreiging door de zee alarmerend is en mangrovegroei onvoldoende is, zullen geen risico's worden genomen en zullen dijken worden aangelegd

Werkgroep Planning en Ontwikkeling JAPIN NPS haalt uit naar vier 'pseudo NPS'ers' actiegroep Seti NPS

'Mensen die zich NPS'ers noemen doen er continu alles aan om partij te beschadigen'

'In de afgelopen jaren hebben de vier heren niets gepresteerd'


De Nationale Partij Suriname herdacht gisteren haar 69-jarig bestaan. 's Morgens zijn bij het beeld van een van haar oud-voorzitters, de heer J.A. Pengel, kransen gelegd om het heuglijk feit te herdenken. De boodschap van de voorzitter namens het hoofdbestuur was, dat de NPS dalen heeft gekend in haar bestaan, maar steeds weer in staat is geweest om terug te komen om het werk binnen onze samenleving op te pakken en een goed einde aan te brengen. In 1955 heeft de partij het slechtste resultaat in de geschiedenis gehad maar wist in slechts drie jaar, en wel in 1958, terug te komen en regeerverantwoordelijkheid te verwerven. 

(Bron foto's: NPS)
Na de verkiezingen van 2010 verloor de partij regeerverantwoordelijkheid en was daarmee in een bijzonder moeilijke situatie terechtgekomen, waarbij steeds meer personen de NPS de rug toekeerden. Men vond dat de partij zich meer bezighield met nationale vraagstukken en er weinig was gedaan direct voor de achterban in de jaren 2000 tot 2010. Wij hebben dus enorme uitdagingen voor ons, maar zijn ervan overtuigd dat wij in staat zijn de uitdagingen aan te kunnen en een comeback te maken in het verkrijgen van verantwoordelijkheden om Suriname andermaal op het goede spoor te helpen zetten met gelijkgerichte Surinamers.

Het is dan jammer, dat steeds wanneer de partij bezig is zij wordt geconfronteerd met acties van mensen die zich NPS'ers noemen, die continu er alles aan doen om de partij te beschadigen. Wij zouden veel respect hebben voor deze vier heren, maar het moet ons van het hart, dat niet omdat je geen draagvlak hebt in de partij, jij je op deze manier moet gedragen. Het gaat onder andere om iemand die niet geschroomd heeft om minister te worden onder het militaire regiem en al binnen enkele maanden het veld moest ruimen. Diezelfde meneer is vertrokken naar Curaçao en moest terug naar Suriname na enkele jaren daar gewoond te hebben.

In Suriname teruggekomen werden de oud-militaire machthebbers weer opgezocht om hand- en spandiensten voor hen uit te voeren tegen betaling, inclusief zoveel mogelijk beschadiging van de NPS. Recent was het dezelfde persoon die alles eraan deed om minister van Arbeid te worden via de vakbeweging, wat niet is gelukt. Een van de heren is onder situaties die minder democratie inhielden dan nu, DNA-lid geworden en heeft zich op zeer vreemde wijze opgedrongen om andermaal op de DNA kandidatenlijst van de NPS in 2010 te komen, ondanks protesten van grote delen van de partij. Toen was er wel democratie volgens deze meneer en nu met alle transparantie vindt hij dat er geen democratie is, omdat alle structuren de persoon afwijzen binnen de partij.

De aangehaalde heren hebben verder verantwoordelijkheden in besturen van onderafdelingen in Paramaribo en hebben in de afgelopen jaren niets gepresteerd. Ook zijn zij niet in staat die structuren mee te krijgen om invulling te geven aan hun aspiraties binnen de partij. Aangegeven moet worden dat de NPS op vrijdag 25 september 2015 met deskundigen een energie bijeenkomst had, waar een van de heren aanwezig was. En toch blijft men valse informatie aan de gemeenschap voorhouden naast zaken waar wij als partij reeds onze positie over hebben ingenomen.

Wij hebben ernstige moeite met handelingen van deze pseudo-NPS'ers en ondersteunen het besluit van het hoofdbestuur, niet in te gaan op de continue aanvallen van deze lieden en de structuren maar te laten besluiten welke plaats zij deze heren wensen te geven. Ondanks hun handelingen gaan wij als echte NPS'ers voort en zullen ons nooit laten afleiden van de ingeslagen weg van vernieuwing, verjonging en verbetering.

De werkgroep Planning en ontwikkeling JAPIN (wetenschappelijk instituut Johan Adolf Pengel)

Irshaad Fatehmahomed

Sobere begroting voor 2016 van regering

Regering Bouterse-Adhin moet in 2016 op de centjes letten


President Desi Bouterse zal vandaag, woensdag 30 september 2015, tijdens een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee, de begroting voor 2016 indienen en zijn Jaarrede houden. De totale uitgaven voor het komende jaar zijn geraamd op Srd 4.969.800.000. De inkomsten zijn begroot op Srd 4.520.600.000. Het begrotingstekort is Srd 449.200.000, 2,4% van het geschatte bruto binnenlands product (bbp).

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën had al in het parlement laten weten, dat een minimale begroting zou worden ingediend voor 2016. De inkomsten zullen nog steeds heel laag zijn, omdat de wereldmarktprijzen van goud en olie zich nog niet zullen hebben hersteld, zo is de verwachting internationaal.

De bewindsman zei, dat als de economie aantrekt er een aanvullende begroting kan worden ingediend. Alle ministeries moeten snoeien in hun uitgaven. Alleen noodzakelijke projecten zullen worden uitgevoerd. Diverse grote projecten zijn in de ijskast gezet. Het was voor veel ministers moeilijk om zich te houden aan een strakke begroting, aldus Starnieuws vandaag.

Het begrotingstekort van dit jaar was Srd 666.480.000. Dit is 3.4% van het bbp.
De inkomsten waren voor 2015 geraamd op Srd 8.603.982.000. De begrote uitgaven waren Srd 9.270.462.000. De begroting voor het komende jaar is met ongeveer de helft teruggebracht.

Schoenenzaak ShoeWorld in hartje Punda, Willemstad (Curaçao), sluit de deuren

'Onze grootste klanten zijn Venezolanen en die komen nog maar amper'

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Slechte bereikbaarheid en online schoenen kopen spelen ook rol bij besluit de deuren dicht te doen


ShoeWorld, een schoenenzaak in hartje Punda, gaat sluiten. Dat bevestigt Ram Boolchand Nandwani vandaag, 30 september 2015, in het Antilliaans Dagblad. ShoeWorld is eigendom van de Boolchand Group, waar Boolchand Nandwani deel van uitmaakt. Boolchand Nandwani laat weten, dat de ondernemers in de binnenstad de laatste jaren met verschillende tegenslagen te kampen hebben. Als meest recente voorbeeld geeft de ondernemer het feit dat de hoofdstraat van Punda, de Breedestraat, een aantal maanden geleden open is gebroken. 

'Andere keren liggen andere delen van de stad open waardoor de bereikbaarheid niet zo goed is', aldus Boolchand Nandwani. Ook de problemen in buurland Venezuela worden door de ondernemer als een obstakel genoemd. 'Onze grootste klanten zijn Venezolanen. Die komen nog maar amper.'

Ook de reparatie van de pontjesbrug, waardoor deze al enige tijd niet op zijn plek ligt, vormt voor de ondernemers in de binnenstad een probleem. 'Men kan niet meer zo makkelijk van Otrobanda naar Punda oversteken om iets te kopen.'

Het grootste probleem waardoor ShoeWorld genoodzaakt is de deuren te sluiten, heeft echter met het internet te maken, zo geeft Boolchand Nandwani te kennen. 'Mensen kopen steeds vaker schoenen op het internet. Ze komen onze winkel wel binnen, kijken of de maat goed past en vertrekken vervolgens zonder ook maar iets te kopen. Het kopen doen ze op internet. De schoenenhandel is niet meer wat het ooit is geweest.'

ShoeWorld opende vijf jaar geleden haar deuren en heeft deze dagen een grootse uitverkoop. De schoenenzaak aan de Heerenstraat in Punda verkoopt verschillende gerenommeerde merken zoals Crocks, Adidas, Clarks, ECCO, Havaianas, Reef, Timberland Pro, UGG Australia en Under Armour.

Boolchand Nandwani zegt aangeslagen te zijn door de sluiting van de zaak in Punda. Tegelijkertijd blijft hij optimistisch voor de toekomst. 'We zijn hier al 85 jaar. Waar gaan we heen? Curaçao is ons thuis. We moeten verder', aldus de ondernemer.

In het pand waar ShoeWorld nu is gehuisvest, zal volgens Boolchand Nandwani een nieuwe ‘business’ komen. Wanneer dit gebeurt en wat er voor ShoeWorld in de plaats gaat komen, daar wilde Boolchand Nandwani zich nog niet over uitlaten.

Curaçaoënaar op de Nederlandse Nationale Opsporingslijst geplaatst

Vuurwapengevaarlijke Robertico 'Tico' Inesia (34) verdacht van moord op Jursley Cijntje

 
De 34-jarige Curaçaoënaar Robertico ‘Tico’ Inesia is gisteren op de Nederlandse Nationale Opsporingslijst van de politie geplaatst. De politie is naar hem op zoek, omdat hij wordt verdacht van de moord op de 31-jarige, eveneens van Curaçao afkomstige, Jursley Cijntje. Sinds de fatale schietpartij op zaterdag 11 juli in de Haagse Herenstraat ontbreekt van Inesia ieder spoor, zo bericht vandaag, woensdag 30 september 2015, het Antilliaans Dagblad.

 De Nederlandse politie: 'Hij lijkt sinds 11 juli spoorloos. Hij is geboren op 20 april 1981, is 1,82 meter lang en zijn bijnaam is Tico. Hij is afkomstig van Curaçao en heeft daar nog steeds contacten. Hij is vuurwapengevaarlijk, benader hem dus niet zelf.' Inesia is te herkennen aan de opvallende tatoeage die zijn hele rechterarm bedekt.

De politie is behalve naar Inesia ook op zoek naar getuigen van het schietincident die nog niet met de politie hebben gesproken. Daarnaast willen ze dat een ieder die hem na die zaterdagochtend nog heeft gezien of gesproken, zich meldt bij de politie. De mogelijke schutter zou zich ook op Curaçao kunnen bevinden. De politie doet dan ook een beroep op iedereen op het eiland om ook naar hem uit te kijken.

De schietpartij vond in de vroege ochtend van zaterdag 11 juli plaats in het centrum van Den Haag. Twee mannen werden daar na een ruzie in een café opgewacht en beschoten. Een van hen, de 31-jarige Jursley Cijntje uit Curaçao, overleefde de schietpartij niet. De andere man werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. In de periode na de fatale schietpartij wist de politie in Den Haag al twee mannen en een vrouw aan te houden, maar van de vermoedelijke schutter - Roberto ‘Tico’ Inesia - ontbreekt tot op de dag van vandaag nog ieder spoor.

Mensen op Curaçao die informatie hebben, wordt dringend verzocht te bellen met 917 of anoniem op nummer 108. In Nederland is de politie te bereiken via 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.

Situatie bij Sehos op Curaçao zorgelijk door tekort aan specialisten

Begin 2014 geopend Cathlab dreigt overbodig te worden door vertrek specialisten


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) in Willemstad op Curaçao werkt hard aan het aantrekken van specialisten. Toch is de situatie zorgelijk, zegt waarnemend medisch directeur Franke Scheper vandaag, woensdag 30 september 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Het in januari 2014 geopende Cathlab dreigt alweer overbodig te worden door het vertrek van de interventiecardiologen die er werken. Op korte termijn gaan er meer specialisten vertrekken.

Voorzitter Alex Saleh van de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) antwoordt op de vraag of er een tekort aan specialisten dreigt: 'Dat tekort is er al.' Hij maakt zich ‘ernstige zorgen’. Berichten over het vertrek van de cardiologen in november zijn hem ‘ter ore gekomen’. Hun vertrek zou betekenen, dat Curaçaose hartpatiënten voor een katheterisatie weer naar het buitenland moeten gaan. Scheper kan het vertrek van de cardiologen niet bevestigen: 'We zijn nog in onderhandeling.'

Het nieuwe Cathlab werd in januari 2014 geopend door de Curaçaose specialist Sam de la Fuente. Een half jaar later kreeg hij versterking van Kemal Kulekci. Door het vertrek van de interventiecardiologen zou het Cathlab niet of nauwelijks meer gebruikt kunnen worden. In afwachting van een gesprek met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur wil de VMSC verder nog geen commentaar geven. 'We hebben al twee weken geen contact gehad met de minister. We hopen dat er snel een afspraak gemaakt kan worden.'

Nog deze week wil Saleh een nadere toelichting geven op het tekort aan specialisten, of er nu wel of geen afspraak is met de minister. 'Tot die tijd wil ik even niets zeggen om discussie te voorkomen. Ik wil dat het juiste verhaal naar buiten komt.' Wel benadrukt Saleh dat de zorg voor de patiënten voorop staat: 'Het gaat niet om de hoogte van de salarissen.' Toch spelen de salarissen naar verluidt wel een rol in de onderhandelingen met de hartspecialisten.

Scheper zegt in het algemeen dat het onmogelijk is voor het Sehos om te concurreren met Europa. 'De salarissen in Europa zijn nu eenmaal veel hoger. Dat geldt niet alleen voor specialisten, ook een bakker in Winschoten verdient meer dan een bakker op Curaçao.' Het gat tussen de salarissen in euro’s en in guldens kan niet worden overbrugd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal geen tarieven vergoeden die salarissen op Europees niveau mogelijk maken, ondanks de besparing op medische uitzendingen.

Scheper, zelf oncoloog, legt uit dat er bovendien steeds meer specialisten nodig zijn door de voortschrijdende ‘differentiatie’. Er moeten meer deelgebieden worden gedekt. 'Vroeger zorgde de internist voor de kankerpatiënten. Nu vraagt die naar een oncoloog. Waar er vroeger zes specialisten nodig waren zijn het er nu tien. Daar hangt een prijskaartje aan.'

Een probleem bij het aantrekken van nieuwe specialisten is het gebrek aan nieuwe aanwas onder landskinderen. In het verleden was er een beroepsformatieplanning. In Nederland werden specialisten speciaal opgeleid voor Curaçao. 'Daarvoor werden plaatsen op de universiteiten vrijgehouden bovenop de behoefte die er in Nederland zelf was.' Werving in de regio biedt ook geen soelaas. 'Daar is ook schaarste aan goede artsen en die mensen willen in dollars worden betaald. Dat is ook te duur voor ons.' 

Scheper ziet het liefst, dat er weer specialisten worden opgeleid bovenop de plekken die de universiteiten voor Nederland hebben. Intussen trekt het Sehos wel nieuwe specialisten aan. Scheper somt op: 'We hebben nieuwe longartsen, intensivisten, een neuroloog, een orthopeed en drie kinderartsen aangetrokken. Allemaal op weg naar een betere zorg. Het is een moeizaam traject.'

Hart- en vaatziekten in Suriname zijn grote bron van zorg

AZP breidt aantal cardiologen per 1 januari 2016 uit van zes naar negen

(Bron foto's: AZP)

Thoraxcentrum AZP ontvangt professionele bloeddrukmeters


Hart- en vaatziekten blijven een grote bron van zorg, zeker gelet op het grote aantal hartpatiënten op de relatief kleine bevolking van Suriname. De toestroom van het aantal patiënten met hart- en vaatziekten is dusdanig groot, dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) per 1 januari het aantal cardiologen van zes naar negen uitbreidt. Dit zei Jan Katerberg, Operations Manager van het Thoraxcentrum van het AZP, gisteren bij het in ontvangst nemen van professionele bloeddrukmeters van Intermed Caribe.

De overhandiging vond plaats ter gelegenheid van Wereld Hartdag. Het thema dit jaar is Heart Choices, Not Hard Choices. Namens Intermed Caribe overhandigden Gwendeline de Brug en Nancy Siboro de bloeddrukmeters aan Katerberg.

In 2014 zijn bij het Thoraxcentrum van het AZP ruim 25.000 consulten en 18.000 poliklinische onderzoeken verricht.

Met de uitbreiding van het aantal cardiologen wil het AZP bewerkstelligen, dat de wachttijden zo kort mogelijk worden. Meer cardiologen en meer apparatuur zullen er toe moeten bijdragen dat meer aandacht kan worden geschonken aan deze categorie patiënten.

De schenking van apparatuur door Intermed Caribe beschouwt Katerberg dan ook als zeer welkom. Katerberg zei, dat het Thoraxcentrum AZP bezig is met een wetenschappelijk hartonderzoek, dat ruim anderhalf jaar geleden is gestart. Een groep patiënten zal gedurende enkele jaren gevolgd worden, waarna de onderzoeksresultaten in een publicatie zullen worden vervat.

Om het bewustzijn onder de bevolking over de preventie van hart- en vaataandoeningen te vergroten, voert Intermed Caribe gedurende een hele maand een hartcampagne, waarvan de kick-off plaatsvond met de overhandiging van de bloeddrukmeters aan het Thoraxcentrum. Voorts konden personen op diverse drukke locaties in de binnenstad, kosteloos hun bloeddruk meten. Zusterbedrijf en klinisch laboratorium MyLab heeft ook een campagne lopen, waarin mensen bij de diverse prikpunten, cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker kunnen laten meten. Gedurende de campagnemaand zullen er ook diverse informatiefolders worden verstrekt.

Mahawatkhan: 'Santokhi moet worden afgewezen, want hij deugt niet als partijvoorzitter'

'Hij is voorzitter omwille van voorzitter zijn, als er problemen zijn, is hij in Holland aan het schuilen'

'Hij is met buitenvrouwen op Scheveningen aan het hangen en niet bij crematie Harold Ramdhani'


Oud-Assembleelid Leakat Mahawatkhan vindt, dat VHP’ers niet weer moeten kiezen voor Chandrikapersad Santokhi als partijvoorzitter. 'Santokhi moet worden afgewezen, want hij deugt niet als partijvoorzitter', zegt hij vandaag, woensdag 30 september 2015, in het Dagblad Suriname.

Mahawatkhan vraagt zich af waarom de voorzitter van de VHP, die zich uitgeeft als te zijn de oppositieleider, haast niets van zich laat horen. 'Hij is voorzitter omwille van het voorzitter zijn. Als er problemen zijn, is hij in Holland aan het schuilen.'

Mahawatkhan heeft er moeite mee, dat het steeds andere VHP’ers zijn die van zich laten horen en niet Santokhi. 'Ik was op de lijst van Mega Front. Ik ben geen VHP’er meer, maar mijn hart is nog steeds bij de VHP', zegt de politicus. Santokhi heeft volgens Mahawatkhan niets voor de VHP gedaan en wil naar zijn mening nu onverdiend de baas van iedereen zijn. 'Hij heeft alle oude VHP’ers opzij gezet en mensen geplaatst die hij leuk vindt of die vriendinnen van hem zijn waarmee hij een relatie heeft.' Mahawatkhan vindt dat de VHP’ers in het land wakker moeten worden. 'Ze moeten kunnen zeggen tot hier en niet verder. Ze moeten voorkomen dat hij de volgende keer weer de voorzitter van de partij wordt.'

Mahawatkhan zou de VHP-voorzitter erop gewezen hebben, dat het geen probleem is dat hij nieuwe gezichten op posten plaatst, mits die ervaring hebben. Het stoort de oud-politicus ook dat Santokhi, die zich momenteel in het buitenland bevindt, niet op de crematie van Harold Ramdhani enkele dagen geleden, aanwezig was. Hij ziet dit als een vorm van disrespect naar partijprominenten toe. 'Hij is met buitenvrouwen op Scheveningen aan het hangen', zegt Mahawatkhan.

Santokhi is volgens hem overigens geen VHP’er in hart en nieren. 'Hij was eerst bij de NDP, dan bij de BVD en daarna bij Naya Kadam.' Bij de VHP heeft Santokhi volgens Mahawatkhan het geluk gehad vanwege zijn imago van Sherrif om tot voorzitter gekozen te worden. 'Maar, nu heeft iedereen hem gelaten, inclusief Waterberg.'

Mahawatkhan begrijpt ook niet waarom Santokhi eerst allerlei beschuldigingen naar president Desi Bouterse toe geuit heeft en nu hierover zwijgt. 'Geen enkele politieagent of militair kan een land goed besturen. Dit is nergens in de wereld gebleken. Dus deze twee mensen moeten nu ruimte maken voor anderen.' Hij gelooft niet in de leiderschapskwaliteiten van Santokhi en Bouterse. Als hij toch zou moeten kiezen tussen de twee, zou hij nog liever voor Bouterse kiezen, stelt hij tot slot.