donderdag 1 oktober 2015

'Gamba' op Curaçao in hoger beroep tegen 12 jaar cel voor betrokkenheid moordzaak 'No Limit'

Zaak voortvloeisel uit Magnus-onderzoek naar moord op Helmin Wiels


Keith ‘Gamba’ Godwin is in hoger beroep gegaan tegen de twaalf jaar gevangenisstraf die hij conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) opgelegd kreeg voor zijn betrokkenheid bij de moordzaak ‘No Limit’. Deze zaak vloeide voort uit het Magnus-onderzoek naar de moord op Helmin Wiels in mei 2013. Dit bericht de Amigoe vandaag, donderdag 1 oktober 2015.
 
Godwin haalde op 27 januari 2013 de schutter van Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas, op om Raikel Conception bij Caracasbaai te gaan doden. Diens lichaam werd in de boot genaamd ‘No Limit’ gevonden. Het slachtoffer werd acht keer door kogels geraakt. Godwin was de bestuurder van de vluchtauto en had tevens ook het vuurwapen aan Kuwas verschaft. Voor deze moord betaalde wijlen Luigi ‘Pretu’ Florentina (die vastzat voor de moord op Wiels en zelfmoord pleegde in zijn cel) een bedrag van 75.000 gulden aan Kuwas. Het is onduidelijk hoeveel geld Godwin heeft gekregen.
De veroordeelde man is afkomstig uit St. Kitts en werd in verband met deze zaak in juni vorig jaar in de Verenigde Staten aangehouden in opdracht van het lokale OM. Hij kwam op 13 maart op het eiland aan, nadat rechter Joseph Wilkinson op 3 november vorig jaar besloot dat hij uitgeleverd mocht worden. De lange strijd van zijn Amerikaanse advocaat Martin Regan tegen zijn uitlevering leidde niet tot een andere beslissing.

Godwin heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij deze moord en beweerde dat hij de leden van de bende No Limit Soldiers (NLS) niet eens kende, Curaçao kende hij ook niet. Volgens Godwin was hij tussen juli 2012 en april 2013 op het eiland en logeerde hij toen bij Raúl ‘Bolle’ Martinez, de buurman en goede vriend van Florentina. Beiden waren lid van NLS. Martinez zorgde voor alle (levens-)kosten en omdat hij zelf het eiland niet goed kende, koos hij ervoor om hier geen auto te rijden, voegde Godwin hieraan toe.

Godwins advocate voerde tijdens de behandeling van deze zaak aan, dat de verklaringen van Kuwas en diens vriendin Suzy R. niet gebruikt mogen worden, aangezien R. spoorloos is en dus niet beschikbaar voor vragen van de verdediging en omdat Kuwas eerder had aangegeven dat hij alles over de moord had verteld om iedereen op een dwaalspoor te brengen. Zij benadrukte tevens dat de belastende verklaringen tegen Godwin en de WhatsApp voice-notes tussen Kuwas en Suzy R. uit één bron afkomstig zijn en dat dus niet zomaar aangenomen kan worden dat Godwin Conception om het leven heeft gebracht.

De rechter overwoog hierbij dat de mededelingen en verklaringen van getuige R. en van Kuwas’ echtgenote Monalisa met elkaar overeenkomen en ook in de genoemde voice-notes, waarover zij een zeer aannemelijke en eenzelfde uitleg geven. Kuwas heeft zelf verklaard dat het wapen waarmee Conception gedood werd van ‘Gamba’ was en dat er 75.000 gulden ‘op het hoofd van Conception stond’, waar Godwin een deel van kreeg.

Tevens heeft Kuwas voice-notes naar zijn vriendin R. gestuurd kort voor, ten tijde en kort nadat het delict had plaatsgevonden en heeft daarbij gedetailleerd bericht over wat er zich op verschillende momenten bij Caracasbaai heeft afgespeeld. De opmerking van Kuwas dat hij dat deed om iedereen op een dwaalspoor te brengen, is voor de rechter ongeloofwaardig. Die kan geen enkele reden bedenken waarom Kuwas toen dit verhaal zou hebben verzonnen.

De rechter was gelet hierop van oordeel dat de verklaringen van de getuigen Suzy R. en Monalisa en de voice-notes in voldoende mate als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt en daarmee ook als bewijs in deze zaak kunnen worden gebruikt. De rechter vond tevens de verklaring van Godwin – dat hij onschuldig is en dat hij in al de maanden dat hij op het eiland was, nooit zelf heeft gereden omdat hij Curaçao niet kent – ongeloofwaardig en in strijd met verklaringen van getuigen die hem achter het stuur hadden gezien.

Gelet op de ernst van de feiten, de bewijzen, en het feit dat Godwin geen openheid van zaken heeft gegeven en ter zitting ook geen berouw heeft getoond, legde de rechter hem twaalf jaar cel op. Hij is het hier niet mee eens en gaat in beroep. Een datum voor de Hof-zitting is nog niet vastgesteld.

Nurmohamed (VHP): 'We moeten blij zijn als hij 30% realiseert'

'President heeft van elk ministerie een deel gepakt, dat onsamen- hangend en niet logisch is'

VHP-Assembleelid mist onderwerp werkloosheid in Jaarrede president Bouterse


‘De toespraak die de president heeft gehouden, is één die alle presidenten in het parlement houden.’ Dit zegt volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed vandaag, 1 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. Volgens hem zijn het vaak dezelfde mensen die de toespraken schrijven, waarvan het resultaat is dat de Jaarrede van de president onsamenhangend is. 

‘De president heeft van elk ministerie een deel gepakt, dat onsamenhangend en niet logisch is. Hij heeft ook zijn tijd verspild door bepaalde onnodige dingen te zeggen’, meent Nurmohamed.

Wat Nurmohamed in de Jaarrede van de president heeft gemist, is het onderwerp werkloosheid. Het aantal mensen dat geen baan vindt, neemt elk jaar toe. De president repte met geen woord over hoe hij de werkloosheid wil aanpakken. De president heeft het accent gelegd op agrarische productie, ecotoerisme en het rationaliseren van de overheid. Daar kan Nurmohamed zich in vinden. Maar, volgens hem zijn dit herhalingen geweest van zaken die al lang moesten zijn opgelost. Volgens Nurmohamed is het logisch te concluderen dat elk programma dat zonder tijdlijnen en budgetlijnen wordt gepresenteerd, niet uitvoerbaar is.

‘De president heeft zoveel dingen genomen, waarbij ik uit mijn ervaring kan zeggen, dat we blij moeten zijn als hij 30% realiseert. De president heeft geen data genoemd, van wanneer hij dit alles gerealiseerd wil hebben. De kiesregeling onder een vergrootglas zetten, of welke wetgeving hij zal bekijken, daar hebben wij niets aan. Dit geeft aan dat je als regering niet bent voorbereid. Ik heb bijvoorbeeld nergens gehoord dat de regering heeft beslist dat het sociaal vangnet het belangrijkste is in 2016, dus zal er 20% van het totale budget daaraan worden besteed. Zoiets heb ik niet gehoord. De boodschap hierbij is dat de regering duidelijk niet weet hoe zij met het geld om moet gaan’, stelt de volksvertegenwoordiger.

Nurmohamed had van een nieuwe regering wel verwacht, dat er op dit soort zaken zou worden gelet, maar dat is niet  gebeurd.

Angelic Alihusain-Del Castilho nieuwe voorzitter van DA'91

Oud-voorzitter Jessurun benoemd tot 1e erevoorzitter van partij in haar geschiedenis


Angelic Alihusain-Del Castilho is de nieuwe voorzitter van de politieke partij DA’91. Het nieuw bestuur is gisteren met algemene stemmen gekozen. Alihusain-del Castilho is de eerste vrouwelijke voorzitter van de partij en volgt Winston Jessurun op.

Jessurun is benoemd tot de eerste erevoorzitter in de geschiedenis van DA’91. 'Eigenlijk is het streven van DA’91 niet veranderd, immers 25 jaar geleden waren het dezelfde doelen en idealen die nog steeds overeind staan en actueel zijn', zei hij in zijn dankwoord, aldus bericht DA'91 vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

Hij heeft het nieuw bestuur opgeroepen om de strijd niet op te geven, maar door te gaan met de invulling van de doelen en idealen op basis van de principes die de partij hoog in het vaandel heeft staan.

'Toon moed, wanneer het lijkt alsof niemand meer moed heeft. Herwin je geloof wanneer er weinig reden lijkt te zijn tot het hebben van geloof. Creëer hoop daar waar ze hoop hebben verloren', sprak de nieuwe voorzitter. Ze heeft alle Surinamers opgeroepen zich te verenigen in daadwerkelijke liefde voor het land en 'de strijd voor gerechtigheid, waarheid, vrede en rechtvaardigheid niet op te geven'.

Met Alihusain-Del Castilho hebben zitting in het bestuur Kurt Burkhard, Usha Luchmun, Robert Seute, Marlene Chou, Rudie Jessurun, Dean Wesenhagen, Antonius Stienstra, Sudesh Ramdattewarie, John Wong Chung, Humphry Wongsodikromo, August Asinga, Ashakoemarie Mohan, Frank Gummels, Radjinder Ramadhin en Vinay Ayodhia.

Minister Van Dijk-Silos haalt bezem door hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

Bewindsvrouwe stuurt dertien ambtenaren naar huis

Op diverse afdelingen zijn mensen ontslagen waaronder twee waarnemend sectiehoofden


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft dertien personeelsleden bij de hoofdafdeling Vreemdelingenzaken naar huis gestuurd. Mensen die ruim een jaar geleden met een arbeidsovereenkomst in dienst waren genomen, zullen geen verlenging van hun contract krijgen. Ook twee waarnemend sectiehoofden, van de afdelingen Uitzetting & Toelating en Vestiging, zijn bedankt. De minister heeft de dienst opgestart met nieuwe personen, zo bericht Starnieuws vandaag, 1 oktober 2015.

In een schrijven van de minister stelt zij, dat er een algehele reorganisatie plaatsvindt op deze hoofdafdeling en dat hun diensten niet meer gewenst zijn. Allen hebben hun ontslag per brief gehad en moesten per gisteren terstond alle bezittingen van de dienst inleveren. Zij die nog recht hadden op verlof moesten die opnemen en aansluitend daarop mogen ze vertrekken.

Ook van de afdelingen Naturalisatie en Loket Dienst zijn mensen ontslagen. Enkelen waren gehuisvest in het afgebrande gebouw, dat waarschijnlijk in brand is gestoken, aan de Lim A Postraat.

Eerder had minister Van Dijk-Silos al de onderdirecteur Vreemdelingenzaken, Ingrid Kindooi, per direct uit haar functie ontlast. Op 13 augustus is gestart met een politieonderzoek. De bewindsvrouwe had bij haar aantreden al opgemerkt, dat zich ernstige zaken voordoen op Vreemdelingenzaken.

President Bouterse kondigt aanpassing immigratiewetgeving aan

Voorzitter C-47 vindt dat huidige wetgeving niet aangepast hoeft te worden


De immigratiewetgeving zal volgens president Desi Bouterse moeten worden aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Hierbij zullen volgens het staatshoofd de vereiste arbeidskrachten uit het buitenland geworven moeten worden. Aanpassing van wetgeving is hierbij van belang. Dat zei Bouterse gisteren bij het uitspreken van zijn Jaarrede in het parlement.

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, is de mening toegedaan dat de huidige wetgeving voldoende mogelijkheden biedt om zulke zaken in goede banen te leiden.

'Bij de huidige staat van de wetgeving was het duidelijk dat Staatsolie, bij de bouw van haar raffinaderij, niet over voldoende arbeidskrachten bezat. Op grond van dit gegeven is er toch ervoor gezorgd dat wat niet hier in Suriname aan skills aanwezig is, van uit het buitenland is gehaald om de raffinaderij te bouwen', aldus Berenstein vandaag, donderdag 1 oktober 2015, in het Dagblad Suriname.

Volgens Berenstein is het duidelijk, dat Suriname kleinschalig is. Als er grote projecten moeten worden uitgevoerd, voldoet de Surinaamse arbeidsmarkt aan het vereiste om al de werknemers te leveren.

'De huidige arbeidswet beschermt ook al de mensen die wij op onze arbeidsmarkt hebben. Ik weet niet wat er precies wordt bedoeld met de wijziging van de immigratiewetgeving, maar onze arbeidswetgeving is in ieder geval voldoende om zaken in goede banen te leiden', stelt Berenstein.

De vakbondsman wil concreet weten wat van de wetgeving gewijzigd moet worden. Als het een wijziging moet zijn waarbij lokale arbeidskrachten minder of niet beschermd zijn, kan hij zich zeker niet in terug vinden. 'Er moet worden geconcretiseerd en de wijziging mag niet in strijd met ons huidige arbeidswetgeving zijn', aldus Berenstein.

Kalloe (VHP) over rijstsector: ‘Terwijl het gras groeit, sterft het paard'

‘Algoe kwam als een dief in de nacht naar Nickerie’ 

'Gebrek aan duurzaam agrarisch- en rijstbeleid in Suriname'


‘Terwijl het gras groeit, sterft het paard.’ Dit is de constatering van het VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe wat betreft de rijstsector. De ondergang is te wijten aan wanbeleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onder leiding van minister Soeresh Algoe. Volgens de parlementariër is er een gebrek aan duurzaam agrarisch- en rijstbeleid in Suriname, zo bericht vandaag, 1 oktober 2015, het Dagblad Suriname.

Het akkoord, dat de minister kort voor de verkiezingen van mei 2015 met de boeren, onder leiding van SPBA-voorman (Surinaamse Padieboeren Associatie) Harinandan Oemraw, had gesloten, blijkt volgens Kalloe nu een dode mus te zijn. ‘Waar toentertijd afgesproken was om de lijdende boeren een tegemoetkoming van 60 Amerikaanse dolar per hectare en respectievelijk een zak ureum en een zak NPK te doen toekomen, blijkt uit het relaas van de SPBA-voorzitter dat de LVV-minister nu bereid is slechts 30 dollar per hectare te betalen. Dit is exact het bedonderen van de sector. De minister komt als een dief in de nacht naar Nickerie en in plaats van dat hij met alle representatieve actoren uit de sector praat, wordt zijn besluit aan alleen Oemraw medegedeeld’, stelt de politicus.

Terwijl de minister enerzijds beleid dient te formuleren en vervolgens zulks implementeert voor duurzame agrarische ontwikkeling, agrarische ondernemerschap en het privatiseren van staatbedrijven, stort Algoe volgens Kalloe de Staat Suriname en de belastingbetaler in een andere avontuur. De VHP’er refereert aan de volgens hem misplaatste koop van een minipellerij voor een gigantisch bedrag van 1.800.000 Amerikaanse dollar. Dit, terwijl de taxatiewaarde minder dan de helft van de koopsom is. Kalloe wil dat de bewindsman rekenschap komt geven waar de hoeveelheid padie en ander equipment van de pellerij naartoe is gegaan, welk bij de aankoop was meegenomen. Wanneer de molen een droogcapaciteit van slechts 900 balen per dag heeft, kan het maximaal 27.000 balen padie per seizoen, bij effectief opkoop tijdens het gehele seizoen, drogen en verwerken. Dit verschilt aanzienlijk met de 90.000 balen per seizoen, die de minister eerder heeft aangegeven.


Het verbaast Kalloe dat de SML nu padie, tot aan de molen geleverd, opkoopt voor Srd 50 per baal. De vraag die bij hem rijst is hoe de minister aan de opbouw van zijn prijs komt. ‘Kan hij aangeven op welke markt en tegen welke prijs hij zijn product zal afzetten? Of is het slechts een kwestie om van de situatie misbruik te maken, zoals hij geprobeerd heeft om samen met de familie Lackin zelf rijst te exporteren naar Venezuela? Mag het volk weer een geval als dat van de IAP NV verwachten?’

Indien het beleid daadwerkelijk gericht was om de positie van de boeren te verbeteren, zou de minister volgens Kalloe minimaal de kostprijs, zoals gepresenteerd door de boeren, als richtprijs moeten hanteren. Het Assembleelid vraagt zich af waarom de pellerij van SML te Wageningen niet is gerehabiliteerd, waarmee er voor de verkiezingen met veel tamtam was begonnen. Hij wil weten waar de financiële middelen uit de lening van de Islamitic Development Bank (IsDB) zijn gegaan, welke voor de rijstsector bestemd waren.

Een ander indicatie van het falend beleid volgens Kalloe is, dat de minister na jaren tot de ontdekking komt dat er rijstrassen vanuit Guyana hier geplant worden. ‘Hiermee zoekt hij spijkers op laag water om de boeren hun rechtmatige tegemoetkoming niet te betalen en ook geen padie op te kopen met z’n pelmolen, omdat de pelmolen daartoe niet in staat is.’ Het zou volgens hem de minister sieren wanneer hij de koe terstond bij de horens zou vatten om paal en perk bij ADRON (Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie) in te stellen. ‘Maar dit is het resultaat wanneer de minister, de politiek, favoriete ondeskundige partijloyalisten op een rijstonderzoeksinstituut plaatst en de enige deskundige inzet voor andere doeleinden’, aldus Kalloe.

De innovatie van de boeren is volgens de politicus toe te juichen. Het gaat om het ‘on farm research model’. Juist door het telen van deze Guyanese rassen, die een hogere opbrengst blijken te geven, hebben de boeren het volgens Kalloe kunnen overleven in de sector.

Jonge vrouw (18) in haar woning verkracht

In woning aanwezige zwager beweert niets gemerkt of gehoord te hebben....


Een 18-jarige jonge vrouw is afgelopen dinsdagmiddag in haar woning aan de Indira Gandhiweg in Paramaribo verkracht door een tot nog toe een onbekende man. Dat bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

Volgens verklaring van het slachtoffer was zij samen met haar zwager thuis. Op het moment dat zij uit het toilet kwam, werd zij aangevallen en verkracht door een onbekende man. Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat zij het gezicht van de verkrachter niet heeft gezien.

De 18-jarige dame werd per ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis en is ter observatie opgenomen.

De politie van De Nieuwe Grond heeft de aangifte opgenomen. Frappant in deze is, zo schrijft het dagblad, dat de zwager die ook thuis was, niets van het gebeurde af weet, hij heeft niets gehoord of gemerkt.

Tekst toespraak minister Peneux in verband met start schooljaar 2015-2016

Peneux: 'Wees gerust, alles komt terecht'....


'Wij moeten werken aan orde en fatsoen binnen ons onderwijs'


Leerlingen, studenten, onderwijsgevenden, schoolleiders, directeuren, ouders en/of verzorgers, dierbare landgenoten,
Allereerst wil ik alle onderwijsgevenden maar ook mijn staf op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van harte dankzeggen die op welke wijze dan ook een bijdrage hebben weten te leveren aan het welslagen van het afgelopen schooljaar. Thans staan we aan de vooravond van een nieuw schooljaar 2015-2016. Vastberaden zonder vrees gaan we dit nieuw schooljaar tegemoet. Gezamenlijk zullen wij trachten de onderwijsdoelen te verwezenlijken met de beschikbare financiële middelen. 

Onderwijsgevenden, ouders en/of verzorgers.
U heeft een verantwoordelijkheid het beste uit uw kind te halen. Motivatie, innerlijke liefde vanuit de ouders en/of verzorgers, coaching en/of begeleiding van uw kind zijn de primaire randvoorwaarden voor het beter presteren van uw kind. We gaan niet een gemakkelijke periode tegemoet. Een periode waarbij wij als ministerie met de ons ten dienste staande middelen er toch voor zullen moeten zorg dragen dat uw kind kwalitatief goed onderwijs geniet.

Als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur staan wij voor een uitdaging. De precaire financiële situatie van ons land gaat ons dwingen om creatief te denken. Wij gaan gezamenlijk prioriteiten moeten stellen. Bezuinigingen op het vlak van de nutsvoorzieningen zoals water, licht en telefoon genieten prioriteit. Financiële geld stromen binnen onderwijsinstituten en het ministerie moeten transparanter worden en verspilling van oneigenlijke uitgaven moet voorkomen worden. De interne Controle zal geoptimaliseerd worden. Wij zijn allen verantwoordelijk voor het welzijn van ons onderwijs en de tijd van veel verzuimen bij onderwijsgevenden en studenten moet tot het verleden gaan behoren.

Ieder onderwijsgevende is pedagogisch-didactisch gevormd en weet hoe te handelen in elke onderwijssituatie. Desondanks merken wij dat sommige leerkrachten een scheve schaats rijden door hun abusievelijk gedrag. Als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zullen wij elke probleem situatie heel goed bestuderen en gepaste maatregelen treffen. Seksuele intimidatie, lichamelijk geweld tegen onderwijsgevenden en leerlingen zal niet getolereerd worden.
Op leerlingen doe ik ook een beroep om zich te gedragen. Scheldwoorden bezigen tegen leerkrachten, medeleerlingen, en schoolleiders en/of directeuren zal ook niet getolereerd worden. Indien u als leerling op welke wijze dan ook bent benadeeld of bent beledigd is het de inspecteur van Onderwijs die de zaak verder onderzoekt en een advies geeft aan de departementsleiding van het ministerie.

De Naschoolse Opvang en Begeleiding
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in het jaar 2012 een aanvang gemaakt met het project Naschoolse Opvang en Begeleiding. In het schooljaar 2013-2014, 2014-2015 heeft het ministerie het programma gecontinueerd zonder grondige evaluatie. Voor het schooljaar 2015-2016 zal het ministerie met alle actoren nagaan of de Naschoolse Opvang en Begeleiding een positief effect teweeg heeft gebracht bij de leerresultaten van de individuele leerlingen op de basisscholen. Ook zal het bestaande curriculum aangepast moeten worden met expressievakken en bewegingsonderwijs. De Naschoolse Opvang en Begeleiding zal ook verankerd moeten worden in de wet primair onderwijs zodat iedere leerling optimaal deelneemt aan de Naschoolse Opvang en Begeleiding. Al deze exercities nopen mij tot het besluit voorlopig de Naschoolse Opvang en Begeleiding stop te zetten. Afhankelijk van het resultaat zal het ministerie nagaan in welke vorm we verder gaan. Hoe zeer wij het ook betreuren zullen wij deze interventie moeten plegen om een betere basis te leggen bij de voortzetting hiervan.

Wetgeving in het onderwijs
Als prioriteit voor dit schooljaar is gesteld dat wij de wetgeving op de verschillende onderwijsniveaus zullen oppakken. Het ministerie heeft zes werkgroepen in voorbereiding voor de volgende wetten:
– De wet op het Primair onderwijs, waarbij ook het speciaal onderwijs wordt meegenomen.
– De wet op het Secundair onderwijs.
– De wet op het Tertiair onderwijs.
– De wet op de Titulatuur.
– De wet professionalisering voor onderwijsgevenden in Suriname.
– Richtlijnen voor onderwijsgevenden in Suriname.
– De wet Taalraad.
– De Taalwet.
– De Spellingwet.
– De schoolreglementen voor Primair en Secundair onderwijs.
Door het ministerie zullen werkgroepen worden ingesteld met ter zake deskundigen die zich zullen moeten buigen over deze wetten. Voorts is het ministerie bezig met de aanpassingen van het Schoolreglement voor VOS niveau. Ook het huishoudelijk reglement voor het primair en secundair onderwijs zullen worden herziend.

Second BEIP
Onderwijsvernieuwingen in het primair onderwijs zijn noodzakelijk. Maar de implementatie van de leermethoden moet goed doordacht plaatsvinden. De leerjaren 7 en 8 dienen te worden afgerond. De vernieuwingen in het primair onderwijs zullen van de leerkrachten vereisen dat zij zich moeten bijscholen, omscholen en professionaliseren. U zult als leerkracht boven de leerstof moeten staan. Centrum Nascholing Suriname (CENASU) zal bij deze professionalisering een belangrijke rol vervullen.

Speciaal Onderwijs
Kinderen van het speciaal onderwijs moeten op een volwaardige wijze behandeld worden en genieten een reële kans in het Surinaams onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur acht het belangrijk dat leerkrachten van dit type onderwijs geprofessionaliseerd worden. Ook zullen de mogelijkheden voor verdere ontplooiing van deze doelgroep bestudeerd worden door het ministerie.

Onderwijs in het Binnenland
Velen van ons weten dat onderwijs in het binnenland aandacht verdient. Sommige onderwijsgevenden aldaar ontberen de noodzakelijke nutsvoorzieningen en doen hun uiterste best om leerlingen adequaat te scholen. Desondanks is het de taak van het ministerie om zorg te dragen voor verdere professionalsering van onderwijsgevenden aldaar. Nu is het ministerie bezig met een groep deskundigen na te gaan in hoeverre kort modulair opgezette onderwijs opleidingen kunnen worden aangeboden aan onderwijsgevenden aldaar.

Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau
Bij dit type onderwijs zal vernieuwing per vak bestudeerd worden. Thans is een werkgroep bezig het natuurkunde onderwijs te herzien. Vaktrainingen voor leerkrachten en vernieuwing van de leermethode moet zorgdragen voor de kwaliteitsverbetering van het natuurkunde onderwijs op VOJ-niveau. Het trainen van MULO-directeuren in schooladministratie en management moeten resulteren in het beter managen van scholen.

Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau
Het ministerie heeft getracht met de centrale inschrijving voor scholen op VOS-niveau te bewerkstelligen dat elke leerling dicht bij huis geplaatst is geworden. Door deze aanpak heeft het ministerie een spreiding van alle niveaus kunnen bewerkstelligen en is er voor zorg gedragen dat elk kind een plaats heeft kunnen bemachtigen. Er is thans een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen ten behoeve van het IMEAO-5. Deze school zal gehuisvest zijn in het gebouw van Sanathan Dharm aan de Magenta weg. Scholengemeenschap Kwatta afdeling HAVO/VWO, VOS Maho te Saramacca, Afdeling HAVO/VWO te Welgedacht C zijn nu volwaardige scholen geworden. Het ministerie heeft reeds zorg gedragen voor leermiddelen ten behoeve van deze scholen. Door de instroomvereisten van het Schakelinstituut Middelbaar Onderwijs te verruimen kan deze opleiding veel meer studenten accomoderen. Dat die behoefte er was blijkt ook uit het enorm aantal inschrijvingen op deze school. Hiermee wordt een tweede kans geboden aan leerlingen die anders het gevaar liepen om drop-out te worden.
Aan de studenten op het Voortgezet Onderwijs zeg ik het volgende. Jullie zijn een stap dichterbij om je carriere te verwezenlijken. Laat je door niets en niemand afleiden om je doel te bereiken.

Hoger Onderwijs
De efficiënte besteding van de financiële middelen in het hoger onderwijs geniet prioriteit. De opleidingen moeten afgestemd zijn op de behoefte vanuit de maatschappij. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken moet resulteren in het maken van beleid. Beleid is vooruit denken. De wereld staat niet stil. De technologische ontwikkelingen nemen toe. Long distance education en de upgrading van docenten volgens een goed human resource development plan verdienen aandacht. Een werkgroep zal zich buigen over alle instroomvereisten in het hoger onderwijs. Accreditatie en registratie van alle in Suriname gevestigde hoger onderwijs instellingen genieten zeker prioriteit.
Het instituut voor de opleiding van Leraren (IOL) biedt opleidingen aan op LO, MO-A en MO-B niveau. De transformatie naar de BAMA structuur is nu in bestudering bij het IOL. U weet allen dat het aanbieden van Master opleiding alleen kan en mag als voldaan is aan een aantal randvoorwaarden. Upgrading van docenten in de nieuwe didactische methoden zoals het competentiegericht onderwijs, vakinhoudelijke trainingen en nieuwe toetsvormen is meer dan noodzakelijk. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met soortgelijke instituten in het buitenland moet zorgdragen voor het upliften van ons onderwijs niveau op de lerarenopleidingen.

Werkgelegenheid voor pas afgestudeerden
Suriname is een gezegend land omdat wij in staat zijn zelf onderwijsgevenden op te leiden. Toch merken wij dat afgestudeerden van de pedagogische instituten moeilijk een werk vinden in het onderwijs. Op dit moment is er een overschot aan leerkrachten die in het bezit zijn van een onderwijzeresse-A akte, hoofdkleuterleidster akte en onderwijzersakte. Daarom neem ik het besluit dat een ieder die de pensioengerechtigde leeftijd van 60 bereikt niet meer in aanmerking zal komen voor dispensatie verlening c.q. dienstverlenging. Voor degenen die in het bezit zijn van een MO-B akte of drs of MSc graad zal alleen dispensatie verleend worden indien ons onderwijs niet in de behoefte kan voorzien.
Ook afgestudeerden verdienen een kans om hun krachten te geven in het onderwijs.

Avondopleidingen
De output van geslaagden en overgangspercentages voor alle avondopleidingen in Suriname zullen goed geëvalueerd worden. Veel geld gaat gemoeid met het draaiend houden van deze opleidingen. Avondopleidingen moeten niet gezien worden als tweede kans onderwijs. Heden ten dagen zijn er studenten die bewust kiezen voor een avondopleiding omdat zij al vroeg zelfstandig willen worden. Het fenomeen van veelvuldig verzuim van sommige leerkrachten, sommige leerlingen en/of studenten, sommige directeuren gaat ingedampt moeten worden. Ook zullen de curricula’s van deze avondopleidingen geëvalueerd worden.

Dierbare landgenoten, wij moeten werken aan orde en fatsoen binnen ons onderwijs. Nu is de tijd aangebroken om kritisch te zijn en samen te werken aan een goede toekomst voor onze jeugd. Niets zal ons weerhouden en ons misleiden om de gestelde doelen te verwezenlijken.
Wees gerust alles komt terecht.
Dank u.

InselAir stopt vluchten vanaf Curaçao naar Amerikaanse stad Charlotte

Boekingen naar bestemming in North Carolina zouden tegenvallen

American Airlines wil vanaf december vanuit Charlotte naar eiland vliegen


InselAir zal stoppen met de vluchten naar de Amerikaanse bestemming Charlotte. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 1 oktober 2015. De boekingen naar de bestemming in North Carolina zouden tegenvallen en daarom is besloten deze vluchten niet langer aan te bieden. Het blijft nog steeds mogelijk om vanaf Curaçao naar Charlotte te vliegen. 

American Airlines kondigde eerder aan vanaf december vanuit deze stad op Curaçao te gaan vliegen. Die aankondiging schoot bij de Curaçaose organisatie in het verkeerde keelgat. InselAir-directer Heerenveen zei daarover eerder: 'Dit riekt naar bewuste beschadiging van ons. We hebben geen moeite met concurrentie, maar om dan ook nog op dezelfde dag te vliegen. Dat is het bewust dwarsbomen van een lokale maatschappij met lokale werknemers.' Ook zei de directeur toen dat de omzetten op de route naar Charlotte ‘niet zodanig zijn dat er ruimte is voor een extra maatschappij’.

Het stopzetten van de vlucht van en naar North Carolina lijkt dan ook een direct gevolg van de komst van American Airlines op de route.

InselAir vloog vanaf 22 juni 2011 naar Charlotte Douglas International Airport. In het begin vloog de maatschappij twee keer per week naar deze bestemming, op woensdag en op zaterdag, maar uiteindelijk bleef alleen de zaterdagvlucht over. De vlucht duurt ruim vier uur. Charlotte was, behalve Miami, de enige andere bestemming van InselAir in Amerika. Uitbreiden in de Verenigde Staten is voor InselAir onmogelijk door de status 2 voor Curaçao. Daardoor kan de maatschappij het aantal vluchten niet uitbreiden of de bestaande verbindingen aanpassen. Dat Charlotte zal worden vervangen door een andere Amerikaanse bestemming lijkt daarmee dan ook uitgesloten.

Cft Curaçao vindt dat begroting regering voor 2016 'gedegen in elkaar' zit

Regering heeft ontwerpbegroting na aanbevelingen Cft bijgesteld

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

'De begroting voor 2016 zit gedegen in elkaar', meldt het College financieel toezicht (Cft) over de eerder deze maand door minister José Jardim van Financiën tijdig ingediende landsbegroting van Curaçao. Het Cft had op de ontwerpbegroting 2016 een aantal aanbevelingen met name gericht op de neerwaartse bijstelling van de gehanteerde economische groei en een meer realistische kapitaaldienst. De regering heeft echter rekening gehouden met de aanbevelingen van het Cft en de Raad van Advies (RvA) en de begroting hierop bijgesteld, waardoor de begroting op orde is. Dat bericht donderdag 1 oktober 2015 het Antilliaans Dagblad.

Het Cft heeft de tweede rapportage over de begrotingsuitvoering van de eerste zes maanden 2015 beoordeeld. 'Het beeld ziet er conform rapportage vooralsnog positief uit.'

De begroting zou 2015 met een positief resultaat sluiten dat grotendeels gereserveerd zal worden voor economisch moeilijkere tijden. Het doel van deze reserve is om te voorkomen dat een mogelijke tegenvaller direct leidt tot additionele bezuinigingen. De reserve zal echter naar verwachting al direct ingezet moeten worden omdat er nog geen oplossing is voor de tekorten bij de sociale fondsen. Er zijn wel maatregelen getroffen om de tekorten op de sociale fondsen meerjarig op te lossen, maar onder andere vanwege vertraagde invoering leveren deze voor 2015 nog niet de verwachte besparingen op.

Het Cft heeft tijdig de ontwerpbegroting voor 2016 ontvangen en hierop geadviseerd. De belangrijkste conclusies waren dat de kapitaaldienst moeilijk uit te voeren was en dat daarnaast de economische groeiverwachtingen van de regering te optimistisch waren.

'Voorzichtigheid in de ramingen is geboden omdat het Cft nog altijd een aantal risico’s ziet voor de meerjarige begroting, zoals de aanhoudende tekorten bij de sociale fondsen en een aantal noodlijdende overheidsentiteiten.'

Het Cft heeft begrepen dat de regering van Curaçao de economische groeiramingen neerwaarts heeft bijgesteld en daarnaast de kapitaaldienst heeft heroverwogen. 'Daarmee zijn de belangrijkste aanbevelingen overgenomen en acht het Cft de begroting realistisch.' De beheersmaatregelen voor de personele lasten vormen daarbij een wezenlijk onderdeel van de eerder door de regering overeengekomen maatregelen tot meerjarige houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Het College heeft in de laatste week van september een bezoek gebracht aan Curaçao. Daar hebben de leden onder aanvoering van voorzitter professor Age Bakker gesproken met de gouverneur, de ministerraad, de minister van Financiën en de financiële commissie van de Staten. Ook heeft het College overleg gevoerd met verschillende stakeholders. Werkbezoeken hebben plaatsgevonden bij energiebedrijf Aqualectra, C-Post International (C-Post) en havenbedrijf Curaçao Ports Authority (CPA). Ten slotte is er een kennismaking geweest met de bankiersvereniging.

DMC presenteert boek ‘Een blik op Curaçaos cultureel erfgoed, Kas di Kunuku’

Veel prachtige kunuku-huizen op foto gezet

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Dutch Caribbean Management Consultancy (DMC) heeft dinsdag het boek ‘Een blik op Curaçaos cultureel erfgoed, Kas di Kunuku’, gepresenteerd. Het boek werd diezelfde dag gedoopt door minister Irene Dick (PS) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport en Gibi Bacilio, de directeur van Kas di Kultura, respectievelijk de ‘madrina’ en ‘padrino’ van het boek,  zo bericht vandaag, donderdag 1 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

De derde fase van het project is opgepakt door Deveny Saris, momenteel stagiaire bij DMC. Sinds gisteren is het boek verkrijgbaar in alle boekhandels. Bij algemeen directeur van DMC, Melinda Whyte, en haar dochter Anne-Clair van Alstede speelde sinds lange tijd de gedachte om aandacht te schenken aan kunuku-huizen en hun bewoners als onderdeel van het Curaçaose cultureel erfgoed. Daarom hebben Martje Haverkamp en Danny Laarman in het kader van hun stage bij DMC vele prachtige kunuku-huizen op de foto gezet. Ook hebben zij diverse interviews met de bewoners afgenomen, om het sociale aspect via bijzondere verhalen weer te geven. Fieke Vloedgraven en Mavis Narain hebben de stagiaires gedurende hun stage begeleid.

Jaarlijks biedt DMC aan zowel buitenlandse als lokale stagiaires de kans op een unieke stageplaats. Met dit project is aan de stagiaires een prachtige leerschool op het gebied van de bedrijfsvoering van een eigen project geboden. Bovendien heeft Curaçao er een visitekaartje bij in de vorm van dit prachtige boek.

Kunuku-huizen, enkele van deze historische gebouwen, beter ‘kleine monumenten’ te noemen, dateren al vanaf het einde van de 17e eeuw. Beïnvloed door Afrikaanse architectuur uit die tijd en de architectuur van de oorspronkelijke bevolking, bouwden arbeiders hun eigen huis van onder andere takken, leem en maisbladeren: qua materiaal en bouw het meest geschikte huis voor het Curaçaose klimaat.

'Met ‘Een blik op Curaçao cultureel erfgoed, Kas di Kunuku’ willen wij aandacht vragen voor dit deel van het Curaçaose cultureel erfgoed, dat voor een groot deel nog in prachtige staat verkeert', aldus DMC in een persbericht.

Verbranden van vuil mondt uit in zware mishandeling

Man mishandelt zijn buurman in Livorno met stuk hout en pleegt verzet bij zijn aanhouding


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bericht vandaag, donderdag 1 oktober 2015, dat Riponath B. afgelopen zondag aangifte van zware mishandeling heeft gedaan tegen zijn buurman Albert A. Volgens de aangever was zijn buurman bezig vuil te verbranden voor zijn woning in de grasberm. Riponath sprak zijn buurman aan, omdat de ontstane rookontwikkeling hem hinderde. Zijn buurman gaf echter geen gehoor, maar begon hem uit te schelden. 

Het is ook de gewoonte van buurman Albert om steeds zijn bromfiets op de inrit van Riponath te parkeren. Riponath verwijderde de bromfiets van Albert van zijn inrit. Albert werd boos en kwam met een houten balk op zijn buurman af. Daarmee bracht hij Riponath slagen toe op zijn hoofd en borst. Ook deed hij de uitlating, dat hij het gezin van het slachtoffer zou doodkappen.

Diezelfde avond spoorde de politie van Livorno de verdachte op. Hij werd thuis aangetroffen en aangehouden. De verdachte probeerde op een gegeven moment weg te vluchten, maar de agenten wisten dat te voorkomen. De man heeft zich bij de aanhouding hevig verzet tegen de politie, waarbij een van de agenten ook slagen moest incasseren.
Nadat de hulpofficier van Justitie afstemming pleegde met een lid van het Openbaar Ministerie werd Albert A. in verzekering gesteld.

NPS bezorgd over wegvallen Naschoolse Opvang en vertrek van Suralco

NPS-leider Rusland: 'Laten we hopen dat zaken anders dan de vorige 5 jaren aangepakt worden''We gaan constructief oppositie voeren'


Gregory Rusland, voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS), hoopt dat de regering onder leiding van president Desi Bouterse zaken anders gaat aanpakken in het nieuwe dienstjaar. 'We zijn ondertussen gewend geweldige presentaties te krijgen waarvan de uitvoering niet strookt met hetgeen is voorgehouden. De regering gaat het zesde jaar in, laten we hopen dat zaken anders dan de vorige vijf jaren aangepakt worden', zegt Rusland vandaag, 1 oktober 2015, op Starnieuws in reactie op de Jaarrede van Bouterse gisteren.

De NPS maakt zich het meeste zorgen over het plotseling wegvallen van de naschoolse opvang en het vertrek van de Suralco. 'Heel veel mensen zijn onaangenaam verrast door het stoppen van de naschoolse opvang, maar we weten ook dat het een project was met heel veel zorgen', zegt Rusland. 'De president heeft het zelf een ‘nyan patu’ genoemd. De evaluatie moet snel gebeuren omdat er toch heel veel mensen afhankelijk van zijn. In het geval van Suralco pleiten we ervoor dat behalve de vaste werkers ook gekeken wordt naar de contractarbeiders. Zij weten op dit moment niet waar ze aan toe zijn.'

Rusland is goed gestemd over de pijnpunten en oplossingen die zijn aangehaald door de president in zijn Jaarrede.

'Maar het zit hem in de uitvoering. Daar schort het aan. Wij gaan constructief oppositievoeren, dat betekent niet dat we op alles nee gaan zeggen. We gaan ook niet elke keer ja zeggen, we blijven de zaken objectief volgen. We zitten in een bijzonder moeilijke tijd nu en zullen tijdig aan de bel trekken om zaken op het goede spoor te houden.'

Wetgeving voor vergroten effectiviteit inspanning werkgelegenheid

(Bron foto: ministerie van Arbeid)

Minister Moestadja ontmoet leiding project Suriname Youth Development and juvenile Justice


Het ministerie van Arbeid wil via wetgeving de effectiviteit te vergroten van de inspanning van personen en organisaties voor waardig en fatsoenlijk werkgelegenheid in ons land. De gedachte die hieraan ten grondslag ligt bij minister Soewarto Moestadja is dat werk centraal staat bij het welzijn van mensen. Hij ziet werk als een bron van waardigheid voor het individu. 

Met deze uitspraak bemoedigde hij de leiding van het project Suriname Youth Development and juvenile Justice om door te gaan met haar inspanningen om jongeren te assisteren bij het vinden van een baan. Moestadja ontving gisteren de directeur van dit project, Carlo Antonio Arze, en zijn staf voor een werkbespreking, zo laat zijn ministerie vandaag, donderdag 1 oktober 2015, in een persbericht weten.

Het project richt zich via het programma 'Kari Yu!' op kwetsbare jongeren in de leeftijdgroep van 15 tot 24 jaar. Door onder andere basic life skills trainingen worden vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die in aanraking met de justitie zijn gekomen, klaargemaakt voor de arbeidsmarkt.

Sinds 2013 is het ministerie van Arbeid formeel een partner van de Pan American Development Foundation (PADF) bij de uitvoering van dit project. PADF, dat het programma coördineert, is een werkarm van de Verenigde Naties die zich richt op het versterken van kwestbare jongeren in de Amerika’s. In het project hebben tot nu toe bijna 1200 jongeren meegedaan. Uit deze groep hebben iets meer dan 200 jongeren een baan gevonden.
Om de inspanningen van personen en organisaties voor werkgelegenheid daadwerkelijk te laten bijdragen aan waardig werk voor iedereen, zal Moestadja nagaan hoe middels wetgeving de arbeidsmarkt verder gereguleerd kan worden. In dit verband noemde de bewindsman wetgeving op het gebied van uitzendbureaus, contractarbeid en immigratie. De PADF verwacht dat verdere regulering van de arbeidsmarkt meer kansen op een baan zal bieden aan haar doelgroep.

Zwarte Piet gewoon tussen Sinterklaasartikelen AH

Ahold: 'Zwarte Piet is, hoe je het wendt of keert, onderdeel van deze Sinterklaascultuur'

(Bron foto: RTL Nieuws/archief 2014)

Sinterklaasartikelen die vanaf eind deze week in de supermarkten van Albert Heijn liggen, is ook Zwarte Piet te vinden. Zowel die in de klassieke vorm (zwart) als wat meer bruinere pieten en pieten met roetvegen. In vergelijking met voorgaande jaren verandert er niet veel. Zwarte Piet is, hoe je het wendt of keert, onderdeel van deze sinterklaascultuur, zo stelt Ahold, moederconcern van Albert Heijn, vandaag, donderdag 1 oktober 2015, zo bericht onder andere de Telegraaf. 

'Dat culturele gebruiken rond het geliefde Sinterklaasfeest ook kwetsend kunnen zijn, vinden we oprecht vervelend. Helaas kunnen we het niet voor iedereen goed doen. Waar mogelijk houden we rekening met lokale voorkeuren', zegt een woordvoerder. Er zijn ook artikelen waar geen Zwarte Piet op staat, zegt hij.

Ahold vindt de discussie over Zwarte Piet een ingewikkelde en zegt blij te zijn dat Detailhandel Nederland een van de partijen is die meedoet aan het rondetafeloverleg van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Winkeliers willen duidelijkheid en houvast over Zwarte Piet en vinden dat ze onterecht deel uitmaken van de discussie over het uiterlijk van Piet.

'Als leverancier van Sinterklaasplezier vindt Albert Heijn dat de schoen zetten, pakjesavond, samen liedjes zingen en typische Sinterklaaslekkernijen bij dit kinderfeest centraal moeten staan', zegt de woordvoerder verder.

Jumbo, een andere supermarktketen, maakte onlangs bekend, dat dit jaar op verpakkingen en andere winkelcommunicatie zowel Zwarte als Witte Pieten te zien zijn.

Naast de detailhandel is het uiterlijk van Piet ook een discussiethema op veel scholen. Op openbare basisscholen in Utrecht wordt het feest vanaf dit jaar gevierd zonder Zwarte Piet. Eerder spraken de de schoolbesturen in Den Haag met elkaar af voortaan te gaan voor een neutrale Piet, eentje zonder discriminerende kenmerken. Ook op openbare scholen in Rotterdam is de klassieke Zwarte Piet niet meer welkom en op de scholen in Overijssel wel.

Indonesische parlementaire delegatie bezoekt De Nationale Assemblee

Indonesië en Suriname willen onderlinge parlementaire relatie verstevigen

(Bron foto: DNA)

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons aanvaardt uitnodiging voor tegenbezoek


Een delegatie van 'the People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia' heeft afgelopen dinsdag een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblee (DNA). De delegatie werd ontvangen door de voorzitter van DNA, Jennifer Geerlings-Simons. Dit is de eerste keer dat een parlementaire delegatie uit Jakarta, Indonesië, Suriname bezoekt. De bedoeling is om de parlementaire relatie tussen beide landen te verstevigen, zo laat het parlement vandaag, donderdag 1 oktober 2015, via haar website weten.

Hidayat Nur Wahid, vicevoorzitter van het Indonesische parlement, heeft mevrouw Simons geïnformeerd over de bevoegdheden van het parlement. Voor de buitenlandse delegatie is Suriname een speciaal land, omdat een deel van de Surinaamse bevolking van Indonesische komaf is.

De DNA-voorzitter heeft onder meer aangegeven hoe de samenstelling van het parlement eruit ziet en de grondwettelijke taken met de delegatie gedeeld. In tegenstelling tot het Indonesische parlement dat 692 leden telt bestaat DNA uit 51 Assembleeleden. DNA heeft in 1987 een nieuwe Grondwet gekregen waardoor ook een bijzondere positie; dit instituut is het hoogste orgaan van staat.
Net als het Indonesische parlement kan ook DNA de president afzetten. 'Dit gebeurt gelukkig niet gemakkelijk, want dit moet met tweederde meerderheid gebeuren', hield de parlementsvoorzitter de gasten voor.

Verder heeft mevrouw Simons aangegeven, dat alle bevolkingsgroepen in de Assemblee zijn vertegenwoordigd, waardoor eenieder zich vertegenwoordigt voelt. Aan de andere kant is het parlement nog jong. Er wordt nu gewerkt aan versterking, zodat de grondwettelijke taken en plichten kunnen worden uitgevoerd. Voor de verdere versterking van de Assemblee wordt ook met andere parlementen internationaal en uit de regio gesproken. De DNA-voorzitter heeft verder aangegeven blij te zijn met het bezoek, omdat Indonesië een land is waarvan iets kan worden geleerd.

Vicevoorzitter Hidayat Nur Wahid heeft voorzitter Simons uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Indonesië. De Assembleevoorzitter zegt de uitnodiging te accepteren. Om alvast verder de banden te verstevigen zal de delegatie uit Suriname die eind oktober naar de vergadering van de Inter Parlementaire Unie (IPU) in Genève afreist, alvast contacten leggen met collega’s uit Indonesië.
Naast de delegatieleider Hidayat Nur Wahid bestond de delegatie verder uit drie parlementariërs en drie medewerkers van het secretariaat.

Medische Zending in binnenland ook slachtoffer slechte betalingsdiscipline overheid

Sinds juni heeft overheid geen subsidie meer overge- maakt


De slechte betalingsdiscipline van de overheid, mede als het gaat om subsidie, treft ook de Stichting Medische Zending (MZ), de enige zorginstelling in het binnenland. De overheid heeft sinds juni geen subsidie meer overgemaakt, terwijl de organisatie daarop teert. Dit bericht vandaag, donderdag 1 oktober 2015, de Ware Tijd.

De dienstverlening van de MZ is hierdoor in gevaar en de stichting is genoodzaakt geweest om die sinds dinsdag tot een minimum te beperken. Op die dag heeft de directeur, Edward van Eer, na een gesprek met de minister van Volksgezondheid, die op werkbezoek was, het personeel per brief geïnformeerd. Eerder was de minister bij herhaling op de hoogte gesteld van de situatie, aldus de Ware Tijd.

De hoofdvoorlichter van de MZ, Derrick Beeldsnijder, bevestigt dat de dienstverlening gevaar loopt. Hij wil geen uitspraak doen over het bedrag dat de stichting moet ontvangen, maar verzekert dat het salaris van het personeel is veiliggesteld. Het zijn onder andere lopende projecten die voorlopig zullen worden stopgezet. 'Sowieso zullen de mensen in het achterland getroffen worden.' Ze zijn is al op de hoogte gesteld.
Boten die werden ingehuurd zodat MZ medewerkers van het ene naar het andere dorp kunnen reizen voor dienstverlening komen weg te vallen. Behalve de huur worden ook brandstofkosten gemaakt en de stichting kan die niet betalen. De MZ heeft zelf ook vaartuigen, maar die zijn niet voldoende.

De vliegmaatschappijen Gum Air en de Zendingsvliegmaatschappij werken wel normaal voor de stichting, ondanks een betalingsachterstand die zij heeft.

Regering roept internationale hulp in om bacovenziekte moko te bestrijden

Al ruim 400 hectare bananenaanplant FAI te Jarikaba vernietigd


De regering heeft internationale hulp ingeroepen om de bacovenziekte, moko, die de sector al enige tijd teistert, te bestrijden. Dit maakte president Desiré Bouterse gisteren bekend tijdens het uitspreken van zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee, zo bericht de Ware Tijd vandaag, 1 oktober 2015.

De crisishulpteams die onlangs zijn ingesteld zullen worden bijgestaan bij het zoeken naar mogelijkheden om dit nationale vraagstuk op te lossen. De mokoziekte heeft al ruim vierhonderd hectare bananenaanplant van de Food and Agriculture Industries nv (FAI) te Jarikaba in Saramacca vernietigd.

Michael Sallons, bondsvoorzitter van de arbeidersorganisatie te Jarikaba, zegt niet officieel op de hoogte te zijn gesteld van de internationale hulp waarover de president repte. Hij vindt het wel goed als er ondersteuning wordt aangeboden en voegt eraan toe, dat de ziekte zich in de afgelopen dagen langzamer heeft verspreid dan enkele weken geleden.
FAI is intussen gestart met de afvloeiing van personeel. Sommige contracten zullen niet worden verlengd. Het gaat onder meer om zestigplussers en zij die minder presteren. Het bacovenbedrijf heeft zich voorgenomen om tussen driehonderd en driehonderdvijftig arbeiders te ontslaan, omdat het bedrijf al jaren verlies lijdt, dat met de epidemie nog groter wordt. Vorig jaar ging het om Srd 35 miljoen voor dit jaar is het al Srd 27 miljoen.

'Onze steun niet bedoeld voor verkrijgen natuurlijke hulpbronnen in Suriname'

Chinese ambassadeur Zigang positief over praktische samenwerking tussen China en Suriname
 
(Bron foto: Ambassade van China)

Yang Zigang spreekt ter gelegenheid viering ontstaan China 66 jaar geleden


Ambassadeur Yang Zigang van China is verheugd, dat de praktische samenwerking heeft bijgedragen tot Surinames sociaal economische ontwikkeling en verbetering van het welzijn van het volk. Yang sprak gisteravond ter gelegenheid van de viering van het ontstaan van de Volksrepubliek China, 66 jaar geleden. Hij ontkracht de gedachtegang, dat China’s steun bedoeld is voor het verkrijgen van natuurlijke hulpbronnen in Suriname, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

'Feitelijk en statistisch gezien, wordt het overgrote deel van de winstgevende natuurlijke hulpbronnen in Suriname zoals goud, aluminium, ruwe olie en hout, geëxporteerd naar Amerika en Europa.' De multinationals zijn de toonaangevende bedrijven in de sector en er zijn geen grote Chinese ondernemingen operationeel op dit gebied, aldus de ambassadeur die zei dat zijn land een oprechte steun biedt aan ontwikkelingslanden, zonder enige voorwaarden eraan te verbinden. Ook is er geen streven naar andere voordelen. 'Meer geven, minder verwachten, wederzijds voordeel tot een win-win situatie zijn de principes die China hanteert in de ontwikkeling van economische banden en ondersteuning aan ontwikkelingslanden en dat zal geenszins veranderen.'

Yang gaf aan, dat de export naar China maar 2% deel uitmaakt van Surinames totale jaarlijkse uitvoer. Hij ziet graag uitbreiding van importen uit Suriname, hoewel deze door de markt zelf wordt bepaald. De communicatie, samenwerking en de ondersteuning van Suriname in bilaterale en multilaterale kwesties worden zeer gewaardeerd. In twee jaar tijd heeft de Chinese regering aangekondigd leningen en coöperatieve fondsen ter waarde van tientallen miljarden dollars beschikbaar te stellen voor Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. 'We hopen dat Suriname de kans zal grijpen en gebruik maakt van de relatieve fondsen.'

Vicepresident Ashwin Adhin zei, dat Suriname China dankbaar is voor alle schenkingen, ondersteuning en inspanningen op internationale fora zoals CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en de BRICS-bank (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). 'Deze initiatieven en strategieën, een bewijs van Zuid-Zuid solidariteit, markeren belangrijke mijlpalen en reflecteren de vorderingen in hervormingen van internationale samenwerking.'

Adhin gaf de verzekering dat Suriname de samenwerking met China voortzet. Volgens ambassadeur Yang heeft de bilaterale pragmatische samenwerking tussen beide landen, vruchtbare resultaten opgeleverd.

Yang haalde aan, dat Suriname in de afgelopen vier jaren 24 containers met diverse landbouwmachines, 360 tractoren en 2.000 computers als schenking van China heeft ontvangen.
De financiële ondersteuningsprojecten uitgevoerd in Suriname, dragen een prijskaartje van ongeveer 140 miljoen Amerikaanse dollar en onder die projecten vallen onder andere het Wanica ziekenhuis, Sophia's Lust buurthuis, 1.000 woningen, verkeer- en veiligheidsmonitoringssysteem in Paramaribo. Ook het onderhoud van het kantoorgebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een straatveegvoertuig en kolkenzuiger zijn door Chinese gelden bekostigd.
Yang haalde ook de schenkingen aan die zijn land heeft geboden aan het ministerie van Defensie zoals voertuigen, uniformen en uitrusting, terwijl de asfalterings- en huizenbouwprojecten, gefinancierd met zachte leningen, goed zijn voor 350 miljoen dollar.

Voorzitter VHP ziet eigen partij-issues terug in Jaarrede president Bouterse

Santokhi ingenomen met inhoud Jaarrede


Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP), is tevreden over de inhoud van de gisteren uitgesproken Jaarrede van president Desi Bouterse. 'Wij hebben heel goed geluisterd en we zien inderdaad dat de meeste issues die wij gepresenteerd hebben, ook opgenomen zijn. De president had ons toegezegd dat die opgenomen zouden worden', aldus Santokhi tijdens een persconferentie na de Jaarrede van de president, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

Santokhi zei, dat op verschillende momenten dialoog geweest is tussen de president en de VHP over de ontwikkelingsrichting en ontwikkelingsvisie van het land. In totaal hebben partijen zeven keer met elkaar overlegd.

'Bij de gesprekken hebben wij onze visie gepresenteerd. In totaal 21 beleidsissues.' De VHP- voorzitter stelde, dat er tijdens de begrotingsbehandelingen gevraagd gaat worden aan de regering of er eventuele onduidelijkheden waren voor het niet opnemen van alle beleidsissues.

De VHP-voorzitter zei ook, zegt dat brief gestuurd is naar de president waarin de partij stelt bereid te zijn ondersteuning te geven. 'Als het gaat om issues die de ontwikkeling in het land op gang kunnen brengen. Als het gaat om issues die het volksbelang zullen dienen, kan de regering op de ondersteuning van de VHP rekenen', sprak Santokhi.

Hij zei verder, dat de VHP strijd zal blijven leveren tegen maatregelen van de regering die negatieve effecten zullen hebben voor de gemeenschap.

'We kijken uit naar hoe de regering maatregelen gaat continueren. En we hopen, dat ze blijft evalueren om te zorgen dat de negatieve gevolgen niet zodanig zullen zijn dat bedrijven moeten sluiten.'

Begroting 2016 is gedaald met Srd 333.3 miljoen ten opzichte van 2015

Geraamde ontvangsten stijgen met Srd 60.7 miljoen


Uit de Financiële Nota blijkt, dat de begroting voor het komende jaar met Srd 333.3 miljoen (6,3%) is gedaald in vergelijking met de suppletoire begroting van 2015. Aan de andere kant zijn de totale geraamde ontvangsten gestegen met Srd 60,7 miljoen (1,4%). Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

Bij het opmaken van de ramingen zijn de te verwachten afnemende overheidsontvangsten dit jaar door de internationale prijsschommelingen van goud en uitbreidingsinvesteringen in de mijnbouwsector in ogenschouw genomen, zo is te lezen in de Financiële Nota. Hierin wordt een toelichting gegeven op de ontwerpbegrotingen die gisteren zijn aangeboden aan De Nationale Assemblee. Ook wordt er ingegaan op de ontwikkelingen van de staatsfinanciën.

De drastisch afgenomen overheidsontvangsten door de sterke daling van de grondstoffenprijzen, hebben hun weerslag gehad op de begrotingsuitvoering van de voorgenomen operationele uitgaven en programma's van de overheid.

Om het begrotingstekort te minimaliseren, worden noodzakelijke beleidsaanpassingen gepleegd. In de ontwerpbegroting 2016 is er beperkte ruimte geboden aan de operationele uitgaven en de programma's.

BvL-voorzitter: 'Het ziet er niet zo goed uit voor de leerkrachten'

Valies: 'Als je ontevreden leraren heb, vrees ik dat de prestaties zullen uitblijven'
 

'De financiële omstandigheden van de leerkrachten zijn niet meer uit te houden. Het ziet er niet zo goed uit voor ons. Als je ontevreden leraren heb, die moeilijk het hoofd boven water houden, vrees ik dat de prestaties zullen uitblijven. We blijven praten met de overheid. Op het moment dat we niet meer kunnen praten ontstaat een nieuwe situatie en dan kan je van alles verwachten.' Woorden vandaag, donderdag 1 oktober 2015, in de Ware Tijd van de voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) Wilgo Valies.

Hij herinnert eraan, dat leerkrachten al vier jaar geen looncorrectie hebben gehad. De aangepaste brandstofprijs en verhoging van de nutstarieven betekenen achteruitgang voor de leerkrachten. Toch hebben ze geen keus dan vandaag naar school te gaan.

'We willen een bijdrage leveren, maar we moeten ook realistisch zijn en overleven. Er is geen onwil bij de leerkrachten.'

De situatie rond hun herwaardering is voor Marcelino Nerkust, voorzitter van de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (FOLS) gecompliceerd, vooral door de precaire financiële situatie in het land. De twee vakorganisaties zijn al ruim twee jaar in gesprek met de overheid over onder andere een betere financiële waardering.
In eerste instantie was de streefdatum voor een akkoord vóór de verkiezingen van 25 mei. Hierna werd met de regering afgesproken om het akkoord op 3 juni te tekenen en ook die datum is niet gehaald. 'Nu zijn we een paar maanden verder. De vraag is wanneer het wordt gerealiseerd. De situatie nu maakt het niet zo makkelijk. Iedereen wil een betere waardering voor zijn werk. Daarvoor hebben we jaren gestreden maar het is er niet van gekomen.'

Brunswijk (ABOP) geeft ruim 500 kinderen in Moengo Srd 150 om schoolspullen te kopen

'De mensen hadden nog steeds niet alles kunnen kopen, het gaat om arme mensen'


Ronnie Brunswijk, voorzitter en Assembleelid van de ABOP, heeft gisteren ruim 500 kinderen in Moengo Srd 150 per persoon gegeven voor het kopen van schoolspullen. 'De mensen hadden nog steeds niet alles kunnen kopen, het gaat om arme mensen', aldus Brunswijk op Starnieuws vandaag, donderdag 1 oktober 2015.

Brunswijk zegt, dat veel mensen bij hem geklaagd hebben, dat alles duur is en ze geen geld hebben om schoolbenodigdheden aan te schaffen. De kinderen die het geld ontvingen waren geselecteerd.

De politicus zegt verder, dat hij een bijdrage levert om de noden van de mensen te helpen verlichten. Zij hebben op de laatste dag voor de start van het nieuwe schooljaar 2015-2016 nog de spullen kunnen aanschaffen. Brunswijk vindt het belangrijk dat de kinderen naar school gaan, omdat ze volgens hem dan later een betere positie kunnen krijgen in de maatschappij.

President Bouterse staat in Jaarrede stil bij buitenlandse financiële injecties

'Bevriende naties en internationale instellingen dragen Suriname een warm hart toe'


Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) zullen het komende jaar een nieuw samenwerkingsprogramma voor de periode 2016-2020 formuleren. Dit zal afgestemd zijn op de ontwikkelingsdoelen van Suriname. De bijdrage van de IDB voor 2016 wordt volgens president Desi Bouterse, zo zei hij gisteren in zijn Jaarrede in het parlement, geschat op 155 miljoen Amerikaanse dollar. De ondersteuning zal worden gegeven in de sectoren energie, onderwijs, agrarisch, private en overheidsfinanciën.

Bouterse stond stil bij de bijdragen die diverse landen en organisaties leveren aan de ontwikkeling van Suriname. 'Het is goed om erop te wijzen dat bevriende naties en internationale instellingen Suriname een warm hart toedragen.'


China zal de bouw van 1.000 woningen bekostigen. Het gaat om 60 miljoen Amerikaanse dollar aan schenkingsmiddelen voor de woningbouw. Daarnaast zal China 4,5 miljoen euro schenken voor misdaadpreventie en verkeersveiligheid. 'Als uitvloeisel van de bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika is 700.000 Amerikaanse dollar beschikbaar voor training van politie en brandweer', zei Bouterse.

Door de samenwerking met de Europese Commissie is voor 2014-2020 een schenking van 13,8 miljoen euro beschikbaar voor de agrarische sector. Uit de samenwerking met India is een tweede creditline van 50 miljoen Amerikaanse dollar toegezegd. In november komt het Franse Ontwikkelingsagentschap AFD (Agence Française de Développement) met een actie-programma voor de komende vier jaar met Suriname, uitwerken.

'Ook de uitstekende samenwerking met de Islamic Development Bank op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zal in dit dienstjaar worden voortgezet. De bilaterale samenwerking met Cuba en Brazilië levert al decennialang, benevens veelvuldige technische assistentie, een scala aan goed opgeleide academici ten behoeve van de Surinaamse samenleving.' De president sprak zijn erkentelijkheid uit aan de bevriende naties en internationale financiële instellingen.

AKMOS-voorzitter: 'Jaarrede president Bouterse is een loze kreet'

Binda: 'Over oplossingen voor werkloosheid heeft Bouterse niet gesproken'


'Daar waar public private partnerschap voor handen ligt zal dat ook opgepakt worden. Op deze wijze zullen wij onze economie gestaag verder opbouwen in de richting zoals aangegeven', zei president Desi Bouterse gisteren in zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee.

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine- en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), vindt het maar een loze kreet. 'Hij heeft inhoudelijk niet gezegd wat hij wil doen. Het is mooi om dat te zeggen, maar de regering schept de condities niet. Als de regering parastatale bedrijven gaat afstoten naar de particuliere sector zal er werkloosheid ontstaan, omdat e te veel mensen zijn die een baan hebben bij overheidsbedrijven', aldus Binda vandaag, donderdag 1 oktober 2015 in de Ware Tijd.

Binda had verwacht dat de president het zou hebben over oplossingen voor de werkloosheid die op komst is.

'Niet alleen over de 1.800 mensen die met vertrek van Suralco hun baan kwijtraken, maar over het algemeen in de particuliere sector.' Zo zegt Binda, dat er binnen de AKMOS-ondernemingen zijn die moesten saneren. 'Ik moest ook een deel van mijn bedrijf afstoten, anders red ik het niet.'
Ook in de gefaseerde invoering van de verhoogde nutsvoorzieningen kan hij zich niet vinden. 'Het is niets beter dan het vorige voorstel. Het bedrijfsleven en de vakbonden hadden een verhoging van 45 procent voorgesteld. Ze zijn er nu bedonderd vanaf gekomen. We zijn in een groot financieel probleem en in die speech zat er geen oplossing.'

President Bouterse ziet genoeg redenen om toekomst hoopvol tegemoet te treden

Afspraken met Alcoa en versnelde opstart Merian-goudmijn positieve ontwikkelingen

 
De afspraken met het Amerikaanse Alcoa, deviezenbesparing in december door de Staatsolie raffinaderij en een versnelde opstart van de Surgold/Newmont-goudmijn medio 2016, zijn volgens president Desi Bouterse, gisteren, woensdag, uitgesproken in zijn Jaarrede in De Nationale Assemblee, drie positieve en markante ontwikkelingen. Ondanks de tegenvallende internationale economische omstandigheden, zijn er genoeg redenen om hoopvol gestemd de toekomst tegemoet te treden, zei Bouterse. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 1 oktober 2015.


De versnelde opstart van de Surgold-Newmont-goudmijn in het Meriangebied per medio 2016 zal een belangrijke bijdrage leveren aan de vergroting van de verdiencapaciteit en de vergroting van de werkgelegenheid. 'Voorts wil ik u meedelen dat, uitgaande van de planning van Staatsolie voor finalisering van de raffinaderij tegen eind 2015, over het jaar 2016 de deviezenbesparing tussen de 100 en 125 miljoen Amerikaanse dollar, een feit zal zijn.'

De president zei verder, dat de onderhandelingen met Alcoa, die in oktober 2014 zijn begonnen, nog niet zijn afgerond. 'Maar, de lijnen naar het einde hiervan tekenen zich al duidelijk af en de perspectieven voor Suriname zijn hoopvol.'


Suriname en Alcoa hebben een concept Memorandum of Understanding om een industrie te ontwikkelen met een investering van ongeveer 3 miljard Amerikaanse dollar. Alcoa en Suriname hebben het voornemen samen mijn- en raffinageprojecten van wereldklasse uit te voeren met bauxiet vanuit het Bakhuysgebergte in het westen van het land. Ook zullen investeerders aangetrokken worden om deze projecten binnen twee jaar te realiseren. Er moet verder hierover worden onderhandeld.

SLM-toestel keert na 2 uur vliegen terug naar J.A. Pengelluchthaven vanwege onwel geworden passagier

Vliegtuig vertrekt rond zes uur 's avonds en keert na twee uur vliegen terug

Toestel weer vertrokken tegen kwart voor twaalf woensdagavond


Het toestel van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, SLM, dat iets over zes uur gisteravond naar Nederland was vertrokken, is teruggekeerd op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Starnieuws bericht vanochtend, donderdag 1 oktober 2015, te hebben vernomen, dat een passagier onwel was geworden aan boord.

Het toestel landde gisteravond om kwart over tien weer op de nationale luchthaven, nadat de vlucht naar Nederland werd onderbroken. Passagiers zouden erg onrustig zijn geweest over het voorval, aldus Starnieuws.

Het toestel was al ruim twee uur in de lucht, toen besloten werd door de piloot om terug te keren.

Tegen kwart voor twaalf gisteravond is het toestel weer vertrokken, nadat de zieke passagier van boord was gegaan.

Internationale waardering voor verzet Braziliaanse inheemse Munduruku-gemeenschap tegen bouw dammen in Tapajós rivier

Verzetsbeweging Ipereg Ayu ontvangt 'Equator Prize' van VN Ontwikkelingsprogramma

(Bron foto: Maíra Irigaray/Amazon Watch)

Afgelopen maandag werd de verzetsbeweging Ipereg Ayu van de Braziliaanse Munduruku inheemse gemeenschap bekroond met de 2015 Evenaar Prijs ('Equator Prize') van het VN Ontwikkelingsprogramma (United Nations Development Program. UNDP). De prijs erkent de Munduruku onvermoeibare en innovatieve strijd om de Amazone Tapajós rivier en het uitgestrekte regenwoud voor de ondergang te behoeden. Dit bericht de organisatie Amazon Watch in Oakland, Californië (VS), woensdag 30 september 2015.

De ' Equator Prize' is bedoeld om de ​​schijnwerpers te richten op buitengewone gemeenschaps  inspanningen om de armoede te verminderen, de natuur te beschermen en het versterken van de veerkracht met het oog op klimaatverandering. Naast het verstrekken van financiële steun aan Ipereg Ayu, nodigt de prijs twee Munduruku-leiders uit om vanaf de Tapajós naar de COP 21-conferentie in Parijs te reizen om de belangrijke rol van de inheemse bevolking te vertegenwoordigen in het verdedigen van het mondiale klimaat. Ipereg Ayu was een van de 21 genomineerden uit 1.461 kandidaten uit 126 landen.

'We willen de mensen bedanken die deze prijs aan onze beweging hebben gegund', zei Munduruku-leider Juarez Saw. 'Onze leiders zijn dankbaar voor deze aandacht voor onze strijd.'

Tijdens de bekendmaking vorige week bij de UNDP, benadrukte acteur en activist Alec Baldwin de inspanningen van de Munduruku om het geplande Tapajós Complex, een reeks van dammen die hun land onder water zou zetten en een miljoen hectare oerbossen zou vernietigen, te blokkeren. 'Kijkend door de lijst, was ik vooral geïnspireerd door de Munduruku Ipereg Ayu beweging in Brazilië', aldus Baldwin. 'Deze inheemse groep van 13.000 mensen in het Braziliaanse Amazonegebied lanceerde een beweging genaamd Ipereg Ayu dat in de lokale taal betekent 'Ik ben sterk en ik weet hoe mezelf te beschermen.' '


Volgens UNDP speciale adviseur voor inheemse zaken Hans Brattskar, behoren traditionele gemeenschappen tot de meest drastische door klimaatverandering getroffen groepen . 'De wereld moet hun verhalen kennen', zei Brattskar. 'Deze mensen maken deel uit van de oplossing en daarom is het van essentieel belang dat hun rechten worden gewaarborgd. Als hun rechten niet worden geconsolideerd, komen bossen in gevaar. Rechtstreeks met de inheemse bevolking werken is een van de meest effectieve manieren om bossen te beschermen.'

(Bron: Dams in Amazonia. Indigenous land border van Publica )

'De bekendmaking deze week zorgt voor cruciale internationale zichtbaarheid van de strijd van de Munduruku voor hun rechten, terwijl het leidt tot een verdere bewustwording ten opzichte van de roekeloze plannen van de Rousseff-regering voor de Tapajós', zegt Christian Poirier van Amazon Watch. 'Het garandeert ook, dat de stemmen van de belangrijkste Amazone inheemse leiders gehoord zullen worden in Parijs, en daarmee de mythe teniet doen, dat grote dammen een schone energie oplossing vormen voor klimaatverandering.'

De beweging heeft onlangs het baanbrekende initiatief genomen om een ​​protocol in te dienen voor  het recht op vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de federale vertegenwoordigers in Brasilia, en te eisen dat de regering zich aan haar wettelijke verplichting houdt om hen te raadplegen over de plannen met betrekking tot de bouw van dammen, zoals verankerd in de Braziliaanse Grondwet en IAO-Verdrag 169.

(Red. De Surinaamse Krant/Amazon Watch)