zondag 4 oktober 2015

Boze buurtbewoners barricaderen hoek Malang- en Houttuinweg

Bewoners ondervinden overlast van opwaaiend zand door zandtrucks

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Politie weet door bemiddeling einde te maken aan blokkade

 
Een groep van ongeveer vijftig buurtbewoners heeft gisteravond de hoek van de Malang- en de Houttuinweg in Wanica gebarricadeerd. Ze ondervinden veel overlast van opwaaiend zand door ongeveer twintig zandtrucks die dagelijks heen en weer rijden, zo bericht de Ware Tijd Online zondag 4 oktober 2015.

Het zand wordt gebruikt door een ondernemer die bezig is een put te dempen in de straat. De weg is hierdoor onbegaanbaar voor auto's die dagelijks de hoofdweg moeten bereiken en voor schoolkinderen die ook gebruik maken van de weg.

Door tussenkomst van de politie hebben beide partijen gisteren overeenstemming bereikt over de afhandeling van het probleem. Zo zal de ondernemer de weg elke dag nat maken om te voorkomen dat het zand opwaait. Ook zullen de trucks tijdens schooluren niet mogen rijden.

'Op de tijdstippen gelegen tussen zeven en acht uur 's morgens en in de middaguren tussen twaalf en twee uur is afgesproken, dat de trucks niet zullen rijden', aldus de inspecteur van politie Sandra Claver die de succesvolle bemiddelingspoging had ingezet.

De buurtbewoners die bereid waren mee te werken aan een oplossing hebben de barricade opgeheven en zijn tevreden over de gemaakte afspraken.

SLM-vlucht vanaf Schiphol met een dag vertraagd

Technisch mankement houdt toestel aan de grond

 
De SLM-vlucht van Schiphol naar de J.A. Pengelluchthaven is vanmiddag, zondag 4 oktober 2015, met 24 uur vertraagd. Passagiers waren al ingestapt, maar kregen te horen dat er een technisch probleem is. Zij moesten weer uitstappen, aldus Starnieuws.

Clyde Cairo, vicepresident Commercial Affairs van de SLM, bevestigt dat de vlucht vanaf Schiphol vandaag niet meer uitgevoerd wordt door een technisch probleem. Er wordt aan gewerkt om het mankement zo snel mogelijk opgelost te hebben.

Gestrande passagiers zullen waarschijnlijk morgen pas kunnen worden vervoerd.

De vlucht die vanavond vanaf de J.A. Pengelluchthaven naar Schiphol zou vertrekken, zal eveneens vertraagd worden met 24 uur.

Hussainali-Mathoera (VHP): 'Jaarrede was slechts een formaliteit'

'Plannen op papier hebben we voldoende'

'Afgelopen vijf jaar werd alles maar gedoogd en goedgepraat'


'De Jaarrede was slechts een formaliteit en heeft de hoofdlijnen van het te voeren beleid aangegeven voor de komende jaren. Het volk heeft geen enkele garantie dat die hoofdlijnen daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Immers, plannen op papier hebben we voldoende. Om de huidige onduidelijkheid, onzekerheid en het groeiende wantrouwen in de regering weg te werken, zal deskundigheid gebundeld moeten worden en brede betrokkenheid gevraagd worden. Er zal meer daadkracht moeten worden getoond en minder moeten worden gesproken.'

Woorden van het VHP-Assembleelid Krishna Hussainali-Mathoera vandaag, zondag 4 oktober 2015, op Starnieuws.

Zij stelt, dat er heel wat voorbeelden zijn waarin voornemens van de regering worden vermeld, zoals de regeringsverklaring 2010-2015 Kruispunt, Samen naar betere tijden en het 275 pagina’s tellende Ontwikkelingsplan 2012-2016, Suriname in Transformatie. 'De hele transformatie heeft ons niet verder gebracht. De realiteit van de dag wordt overheerst door onvoldoende transparantie in de financiële situatie, verminderde inkomsten, achterstand in betalingen, geen budgettaire discipline, een onbetaalbaar sociaal beleid, dreigend verlies van banen en technische expertise in de landbouw en mijnbouwsector, beperkt werkaanbod voor lokaal ondernemerschap, corruptieschandalen en een nog logger en inefficiënt Overheidsapparaat, aldus Mathoera.

Het Assembleelid vindt dat er al genoeg geuit is in alle verklaringen die tot heden zijn afgelegd. Sociale partners en maatschappelijke groeperingen zullen samen met de regering de gepresenteerde hoofdlijnen van het regeringsbeleid verder moeten uitwerken in een goed samenhangend, breed gedragen, concreet, integraal strategisch plan. In de regeringsverklaring noemt de president onder andere de agrarische sector, de dienstensector, de mijnbouw en de industrie.

'Met onze huidige uitvoeringscapaciteit zullen we onmogelijk alle sectoren tegelijk kunnen ontwikkelen. Verder wordt een waslijst van prioriteiten gepresenteerd, waarvan de helft niet uitgevoerd kan worden vanwege vage uitvoeringsmodaliteiten. Duidelijke keuze voor een concrete ontwikkelingsrichting is essentieel.'

Een goed plan, dat de basis vormt voor duurzame ontwikkeling moet volgens Mathoera vertaald worden in beleidsplannen met doelen en strategieën voor de diverse ministeries. 'De huidige werkwijze, waarbij ministers hun eigen winkel draaien en zich bezighouden met de waan van de dag, zal ons als land niet verheffen. Realisering van beleidsdoelen door meer interdepartementale afstemming en samenwerking en tegelijkertijd oplossen van actuele en dringende problemen, zullen leidend moeten zijn bij de sturing van ministeries.'

De samenhang en de koers moeten bewaakt en afgedwongen worden door sterk en daadkrachtig leiderschap, vindt de volksvertegenwoordigster. 'Leiderschap, dat vertrouwen uitstraalt, vertrouwen wint en vertrouwen versterkt door haar daden en daardoor daadwerkelijk nationale eenheid bewerkstelligt. Alleen dan kan de totale samenleving gemobiliseerd worden om de gekozen koers op te volgen. Niet leiderschap, dat in de afgelopen vijf jaren is gedemonstreerd van alles gedogen en alles maar goedpraten.'

Uiteindelijk moet de samenleving verantwoording van het gevoerde beleid opeisen, vindt Mathoera. 'Dat wat in de afgelopen jaren is gebeurd, mag niet herhaald worden. Daarvoor is de schade te groot en de risico’s immens. De trend, die nu al gedemonstreerd wordt, waarbij de regering niet ingaat op gestelde vragen, moet stoppen. De goed nieuws show, die voor de verkiezing werd opgevoerd, zal maar eenmaal slagen. Waar is de groots aangekondigde transparantie? Geen verantwoording aflegging is een grove miskenning van het volk van Suriname, dat juist zijn vertrouwen heeft gegeven aan de regering en grote verwachtingen heeft.'

Politie Nickerie waarschuwt ondernemer die waarschijnlijk illegaal zand afgraaft in Bigipangebied

Zandafgravingen richten schade aan aan zeewering

(Bron foto: De West)
'Dit gebied mag helemaal niet verloren gaan, het is de kraamkamer van onze vis en gevogelte'


De politie van het district Nickerie heeft een ondernemer die bezig was zand af te graven in het Bigipangebied aangezegd om met zijn activiteiten te stoppen, omdat vermoed wordt dat hij illegaal werkt. De man heeft een kopie van een vergunning laten zien, maar kon het origineel niet overleggen. Hoofdinspecteur van politie Wiedjaikoemar Oedit zegt vandaag, zondag 4 oktober 2015, in de Ware Tijd, dat er een strafrechtelijk onderzoek zal worden ingesteld. 

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft afgelopen vrijdag tijdens een werkbezoek aan Nickerie gezegd, dat de politie correct gehandeld heeft, nadat ambtenaren van de dienst 's Lands Bosbeheer (LBB) aangifte hadden gedaan inzake vernielingen aan de rits langs de kust. Door de zandafgravingen wordt schade aangericht aan de zeewering.

De inspecteur laat er geen twijfel over bestaan, dat de politie hard zal optreden tegen mensen die het natuurproces verstoren. 'Dit gebied mag helemaal niet verloren gaan, het is de kraamkamer van onze vis en gevogelte.'

Wat de kwestie van de zandafgraving betreft zegt hij, dat de autoriteiten bezig zijn achtergrondinformatie in te winnen en zo gauw er voldoende bewijs is zal er worden opgetreden. 'Ook al had de ondernemer een vergunning dan zou die per direct ingetrokken worden, omdat wij wat gebeurt niet kunnen tolereren', alds Oedit.

'Coming Out Week' van start

VSB steunt strijd voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) gemeenschapDe steun voor de lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT) gemeenschap in Suriname groeit gestaag. De groep mag in haar strijd voor gelijke rechten voortaan rekenen op de Vereniging van Surinaamse Bedrijfsleven (VSB). Met het snijden van een taart bij de opening van de vijfde ‘Coming Out Week’ gisteren in Asia de Su werd symbolisch 'een soort huwelijk' aangegaan, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 4 oktober 2015.

'Er moet een moment komen waar eenieder ongeacht ras, sekse, seksuele geaardheid, genderbelevenis en opinie, op de eerste plaats gezien wordt als Surinamer', sprak Steven Mac Andrew, VSB-directer aan. 'Dat moment is een absolute noodzaak in deze snel veranderende wereld.'

De voorzitter van het LGBT Platform, Tieneke Sumter: 'Het doet ons goed om te merken dat er steeds meer personen en bedrijven achter ons gaan staan. We zijn sinds 2011 bezig, zijn begonnen met een handjevol sponsoren en dit jaar kunnen we ze niet eens bijhouden.'

De 'Coming Out Week' wordt door 37 bedrijven gesponsord. In Paramaribo laten als blijk van steun ruim 60 bedrijven de regenboogvlag wapperen op hun terreinen.

Mac Andrew zei, dat bij de VSB-leden standaarden van de International Labour Organisation gepromoot gaan worden en dat fundamentele principes gerespecteerd zullen worden. 'In het bijzonder het principe van non discriminatie, zodat personen inderdaad een baan aangeboden krijgen op basis van hun kennis, ervaring en competenties. Andere zaken als seksuele geaardheid zullen hierbij geen rol spelen.'

Voor VSB-leden en de vakbeweging wordt op 22 oktober een LGBT sensitiviteitstraining verzorgd.

De 'Coming Out Week' is bedoeld om bewustzijn onder de samenleving te vergroten en om personen die worstelen met hun seksuele geaardheid, uit de kast te helpen. Het thema dit jaar is ‘Connecting Communities Beyond Borders’.

De week van activiteiten telt enkele hoogtepunten. Een discussieavond met inleiders uit de artistieke wereld, de psychologie en het internationaal recht wordt woensdag gehouden. De week wordt afgesloten met de gay parade. De loop wordt elk jaar flamboyanter. Sumter verwacht wederom een grote deelname van buitenlanders. 'De eerste loop is een succes geweest. De boodschap is dit jaar hetzelfde. De loop is niet alleen bedoeld voor mensen die uitkomen voor hun geaardheid, maar ook voor mensen die de beweging ondersteunen.'

Amsterdam Zuidoost herdenkt 'Bijlmerramp'

23 Jaar geleden stortte Israëlisch vrachtvliegtuig van El Al op twee flatgebouwen

(Bron foto: AT5)

Herdenking bij 'Het Groeiend Monument'


Het is vandaag, zondag 4 oktober 2015, precies 23 jaar geleden dat in de Amsterdamse Bijlmermeer een vrachtvliegtuig op twee flatgebouwen stortte. De Bijlmerramp kostte aan 43 mensen het leven. Zoals ieder jaar komen nabestaanden, overlevenden en andere belangstellenden vanavond samen voor een herdenking, zo bericht onder andere de lokale Amsterdamse zender AT5.

De bijeenkomst begint tegen zes uur bij Het Groeiend Monument, een gedenkplek op de plaats waar de vliegramp zich voltrok. Hier staat onder meer 'de boom die alles zag'. Na enkele toespraken, een overdenking en gebed en een minuut stilte, volgt een kranslegging.

Het Israëlische vrachtvliegtuig van El Al, een Boeing 747, boorde zich op 4 oktober 1992 in de twee flatgebouwen Groeneveen en Klein-Kruitberg. Het toestel sloeg een gat in de gevels van de flats, die gedeeltelijk moesten worden gesloopt.

Het vliegtuig was onderweg van New York naar Tel Aviv en maakte een tussenlanding op Schiphol. Het vertrok daar om 18.22 uur. Dertien minuten later crashte de Boeing in de Bijlmer en veroorzaakte een verwoestende vuurzee.