donderdag 8 oktober 2015

Tweede Kamerleden Hachchi (D66) en Van Raak (SP) willen dat minister Plasterk problemen rond Isla oplost

Raffinaderij moet van Kamerleden aan alle eisen van gezondheid en leefmilieu voldoen


De Tweede Kamerleden Wassila Hachchi (D66) en Ronald van Raak (SP) hebben vandaag, donderdag 8 oktober 2015, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgeroepen om de situatie rondom de Isla op te lossen. Dit gebeurde tijdens het debat in de Tweede Kamer over vaststelling van de begrotingen van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds, zo bericht de Amigoe.

In een motie aan de regering in Koninkrijksverband eisen de indieners dat de raffinaderij aan alle eisen van gezondheid en leefmilieu voldoet.

In de motie benoemen Hachchi en Van Raak dat de Isla zeer vervuilend is en schadelijke gevolgen heeft voor de bewoners. Deze situatie doet zich al decennia voor, zonder dat er een oplossing in zicht is.

Ze stellen dat Nederland in het verband van het Koninkrijk medeverantwoordelijk is voor goed bestuur op Curaçao en verzoeken de minister daarom ‘zorg te dragen dat Curaçao op korte termijn de Isla-raffinaderij aan alle gestelde eisen op het gebied van gezondheid en het leefmilieu van mensen laat voldoen’.

Aantal diefstallen op Bándabou, Curaçao, aanzienlijk gedaald door komst Politur

(Bron foto: Curacao Chronicle)
Toeristenpolitie sinds augustus 2014 actief te Bándabou


Er is een aanzienlijke daling van het aantal gevallen van diefstal op Bándabou nu Politur, de toeristenpolitie, daar sinds augustus 2014 actief is. Dit zegt Humphrey Josefa, woordvoerder van Politur, vandaag, donderdag 8 oktober 2015, in de Amigoe.
In de eerste helft van 2015 hebben zich bij het Flamingo Park vijf gevallen van diefstal voorgedaan, bij Boka Ascension zeven gevallen en bij Watamula zes gevallen. Dit zijn de plekken waar de meeste diefstallen worden gepleegd. Bij andere stranden, zoals Jeremi en Groot en Klein Knip, waren er aanzienlijk minder diefstallen.

Het gaat hierbij alleen om toeristen die het slachtoffer zijn geworden. Mensen van Bándabou zelf of lokale mensen die naar Bándabou rijden en daar slachtoffer worden van diefstal, worden doorverwezen naar het politiebureau in Barber om aangifte te doen.

Politur is een speciale politie-eenheid die in december 2013 in het leven is geroepen en die valt onder het ministerie van Justitie. Vestigingen zijn in het WTC (hoofdkantoor), op Mambo Beach, bij Sambil (recentelijk geopend) en in Westpunt. Deze laatste post van Politur moet de veiligheid waarborgen van de toeristen op Bándabou en hun hulp bieden waar nodig is.

Politur Westpunt werd voornamelijk opgezet om te voorkomen dat toeristen het slachtoffer worden van criminaliteit. Zij bleken namelijk een geliefd doelwit van dieven. Met name op specifieke toeristische plekken, zoals het Flamingo Park in Jan Kok. Hier gingen toeristen foto’s maken van de flamingo’s om bij terugkomst te ontdekken dat hun auto was opengebroken. Dieven hebben weinig tijd nodig om een dergelijke diefstal te plegen, aldus Josefa.

Boka Tabla is ook een toeristische attractie waar toeristen vaak hun auto parkeren en een eindje moeten lopen. Hier hebben dieven genoeg tijd om in te breken en verschillende waardevolle dingen mee te nemen.

De verschillende stranden hebben doordeweeks weinig bezoekers, waardoor diefstal makkelijker kan plaatsvinden dan in het weekeinde wanneer veel mensen de stranden bezoeken.

De Curaçao Tourism Board (CTB) heeft het oude politiebureau in Westpunt opgeknapt en uitgerust met alle nodige materialen voor de politieagenten om hun werk te kunnen doen. Het kantoor is compleet gerenoveerd. Zo zijn de muren geverfd en heeft CTB een aantal weken geleden nieuwe deuren geplaatst, zodat er een schuifdeur dicht kan, maar de houten deur open blijft. Dit moet ervoor zorgen dat de toegankelijkheid voor toeristen beter wordt.

De CTB heeft op de stranden, waar de risico’s groot zijn, beveiliging gezet om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Politur Westpunt heeft zijn deuren in augustus 2014 geopend. De kantoortijden zijn van tien uur ‘s ochtends tot zes uur in de namiddag. De Politur-agenten zijn zo weinig mogelijk op kantoor en zo veel mogelijk op straat aan het werk. Ze gaan regelmatig langs de stranden en toeristische plekken en zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar. De reden waarom ze niet in het weekend werken is omdat er dan meerdere mensen bij stranden en op toeristische plekken aanwezig zijn. Maar, het plan is wel dat er in de toekomst in de weekeinden ook iemand van Politur aanwezig is.

Verslaggevers wantrouwend over Hira's keuze voor STVS om gesprek met Bouterse te filmen

Hira kiest voor staatszender en niet voor een onafhankelijke neutrale zender


Verslaggevers hebben gisteren wantrouwend gereageerd op de mededeling van Sandew Hira tijdens zijn persconferentie, dat de staatszender STVS belast wordt met het maken van audio-visuele opnames van zijn gesprek met Desi Bouterse volgende maand. Het gesprek zal gaan over de betrokkenheid van Bouterse bij de 8 decembermoorden en andere gebeurtenissen van politiek gerelateerd geweld in de periode dat Bouterse en zijn militaire junta aan de macht waren in Suriname.

Op vragen van verslaggevers tijdens de persconferentie in hotel Residence Inn, had Hira geen afdoend antwoord, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 oktober 2015. Hij merkte op zich niet druk te hebben gemaakt om de technische aspecten omtrent het gesprek dat hij eind november met Bouterse zal hebben.

Hira zei absoluut niet de intentie te hebben om te manipuleren met het materiaal, dat op 8 december behalve aan De Nationale Assemblee ook aan de media zal worden gegeven. Hij hoopt tijdens het drie dagen durende interview van Bouterse meer informatie te kunnen ontfutselen dan tot nu toe bekend is over de geruchtmakende decembermoorden en ander geweldsincidenten.

Journalisten wilden weten waarom Hira koos voor een staatszender en niet voor een neutrale onafhankelijke mediaorganisatie. Hira stelde, dat aangezien de Surinaamse overheid partner is in zijn onderzoek, hij dat gedeelte aan haar heeft overgelaten. De regering koos voor de STVS, omdat die technisch in staat is te voldoen aan wat beoogd wordt.

Hira had gisteravond een bespreking met de STVS om met de voorbereidingen te beginnen. Het gesprek met Bouterse vindt in het laatste weekeinde van november plaats op het buitenverblijf van de hoofdverdachte te Brokobaka in Brokopondo.

Bewoonsters oud winkelpand wanhoop nabij

Families Solie en Misiedjan wonen in erbarmelijke onhygiënische omstandigheden

(Bron foto: Irvin Ngariman/de Ware Tijd)

Van bescherming tegen regen, zon en ongedierte is bij de families Solie en Misiedjan geen sprake. In het zuiden van Paramaribo, op de hoek van de Kankawa- en Honkbalstraat, wonen zo'n twintig kinderen tussen tien maanden en eenentwintig jaar van drie moeders in een oud winkelpand met enkele volwassenen. De scheidingsmuren worden gevormd door lakens. De Ware Tijd bericht hier vandaag, donderdag 8 oktober 2015, over.

De hoofdbewoonster is een seniorenburger met een visuele beperking. Ze heeft twee dochters, die samen veertien kinderen hebben. De oudste dochter is naar het binnenland met een kind. Haar zoon, die ook inwonend was, is enkele maanden geleden overleden.
Ook een schoonzus (zwageres) met zeven kinderen woont er in. De vrouw is in verwachting van haar achtste kind. 'Efu yu no habi dek' ati yu no e go tan dyaso. Als mijn hoofd moe is denk ik eraan om samen met de kinderen een einde aan het leven te maken', zegt de zwangere 37-jarige Emma Misiedjan. Haar eerste kind is achttien en het jongste één jaar.
De situatie is erbarmelijk en mensonterend. Grote behoeften kunnen zij niet kwijt in een toilet als elk ander normaal gezin, omdat er geen stromend water is, zij doen dat in plastic zakken die ze met de vuilniswagen meegeven. De vrouwen zijn de wanhoop nabij.

Het artikel gaat niet in op de achtergrond van de bewoonsters, zoals hoe en waarom zij in het winkelpand terecht zijn gekomen. Ook blijft onduidelijk wat de Ware Tijd met het artikel beoogt. Waarschijnlijk wonen meerdere burgers in Paramaribo onder erbarmelijke omstandigheden, die ook behoefte hebben aan aandacht.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Minister Dodson ontkent met delen bedrijfsleven basistarief van 43 cent per kWh te hebben afgesproken

Bewindsman stelt dat het tarief 58 cent bedraagt


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zegt vandaag, 8 oktober 2015, op Starnieuws dat hij geen afspraken gemaakt heeft met delen van het bedrijfsleven over een basistarief van 43 cent voor een kilowattuur (kWh) voor elektriciteit. De basisprijs is volgens de bewindsman 58 cent voor een kWh. 

De voorzitter van Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW), Reymond Hasnoe, en Anil Padarath, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), beweren echter dat de bewindsman het tarief van 43 cent in een telefoongesprek gisteren heeft geaccepteerd.

Dodson ontkent ten stelligste, dat hij 43 cent geaccepteerd heeft. Hij heeft de VSW aangegeven dat 35 cent voor een kWh gehanteerd zal worden in de eerste periode van zes maanden. Dit is 60% van het basistarief van 58 cent.

De minister stelt, dat het bedrijfsleven aanvankelijk op 43 cent zat, net als de vakbeweging. Maar, er was geen rekening gehouden met de extra kosten. Uiteindelijk is het bedrijfsleven gekomen op 51 cent. Over het verschil zal nog verder worden gesproken, zegt Dodson. Hij bevestigt met Hasnoe gisteren telefonisch contact te hebben gehad, maar niet over een basistarief van 43 cent. 'Dat is toch niet logisch?'

Uit de nieuwe tarieven blijkt, dat verbruikers in deze categorie tot 570 kWh zelfs 10 Srd minder zullen betalen. Ondernemers die Srd 236 per maand betaalden, zullen Srd 282,94 betalen. Dit is een verhoging van 20%. Ondernemers met een maandelijkse rekening van Srd 356, gaan Srd 517 betalen. Dit is 45% meer. Wie Srd 821 neertelde, zal nu Srd 1.585 betalen. Dit is een verhoging van 93%.

Aangehouden krantendief in ressort Paranam biecht diefstal boot op

Krantendief met hulp camerabeelden gearresteerd


De politie van Paranam heeft dinsdagavond twee verdachten van diefstal aangehouden. Een van de verdachten had 's morgens zo'n dertig dagbladen gestolen uit een winkel in het ressort Paranam, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 8 oktober 2015.

Op basis van camerabeelden werd de verdachte positief herkend. Agenten konden de dief 's avonds aanhouden. Tijdens zijn voorgeleiding gaf de verdachte toe de gestolen kranten te hebben doorverkocht.

Behalve deze diefstal bekende hij ook met een ander in september een aluminiumboot te hebben gestolen. De politie van Paranam kon de maat van de verdachte op zijn aanwijzing aanhouden. De gestolen boot moet volgens de verdachten op plantage de Drie Gebroeders zijn bewaard.

De politie heeft in het belang van het verdere onderzoek de 44-jarige D.B. en de 45-jarige R.M. ter zake diefstal ingesloten.

Arbeiders leggen Rosebel goudmijn in Brokopondo plat

Personeel overvallen door bericht Rosebel over ontslag werk- nemers


De werkzaamheden bij Rosebel Gold Mines NV (RGW), eigendom van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, zijn rond het middaguur vandaag, 8 oktober 2015, stopgezet. De arbeiders zijn verhit over een vandaag door het bedrijf uitgebracht bericht  waarin wordt medegedeeld, dat een tiende van het aantal werknemers zal worden afgevloeid ofwel ontslagen.

Starnieuws bericht te hebben vernomen, dat de leiding van het bedrijf en die van de Rosebel Gold Mines Werknemers Organisatie (RGWO) in spoedoverleg bij elkaar komen op Brokopondo.

Het bedrijf is nu potdicht en alle werkzaamheden zijn stilgelegd. Ofschoon de werknemers spontaan met de actie zijn begonnen, is het de verwachting dat de bond deze overneemt.

De werknemers zijn bijzonder kwaad dat het bedrijf ze met deze situatie confronteert, terwijl ze enorme inspanningen hebben geleverd. Er werken zo'n 1.500 werknemers bij de goudmijn in het district Brokopondo.

In een verklaring vanmorgen uitgegeven, heeft de directie van de RGW laten weten dat zij haar personeel inkrimpt. Behalve de dalende goudprijs, de dalende productie en de verhoogde productiekosten zijn de illegale goudzoekers in zijn concessie Roma-goudput, volgens het bedrijf doorslaggevend geweest voor deze maatregelen om arbeiders weg te sturen.

54-Jarige automobilist dodelijk verongelukt in Saramacca

Automobilist met hoge snelheid in goot beland langs Bintangorstraat

2-Jarige inzittende afgevoerd naar AZP


De 54-jarige Radjinderkoemar Ramadhin is vanmorgen, donderdag oktober 2015, gevonden in een personenauto in de goot langs de Bintangorstraat in Saramacca. In de auto bevond zich ook een tweejarige peuter die met onbekend letsel in een ambulance werd afgevoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Dit berichten onder andere de Ware Tijd en Starnieuws.

De politie stelt, dat volgens het voorlopig onderzoek blijkt, dat Ramadhin met hoge snelheid heeft gereden op de zandweg, waarbij hij op een moment de controle over het stuur heeft verloren.

Aan de hand van de aangetroffen sporen kan geconcludeerd worden, dat de auto nog een paar meter in de goot moet hebben gereden voordat die tegen een papajaboom tot stilstand kwam

De brandweer moest er aan te pas komen om het slachtoffer uit het voertuig te halen. Het lichaam van Ramadhin is aan de familie afgestaan.

Verhoging van 230% stroomtarief voor derde deel huishoudelijke verbruikers

Basistarief stroom 58 cent en water Srd 5,24 voor kubieke meter

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft vandaag, donderdag 8 oktober 2015, bekendgemaakt, dat het basistarief voor elektriciteit 58 cent is en voor water Srd 5,24 per kubieke meter. De subsidie zal gefaseerd worden afgebouwd. Vanaf 15 oktober zal 60% van de subsidie worden afgebouwd. Ruim een derde deel van de huishoudelijke verbruikers zal een verhoging van Srd 67 moeten betalen en dat komt neer op een verhoging van 230%. Huishoudens die Srd 29,30 betaalden, zullen met de eerste verhoging Srd 96,35 moeten betalen.

Per 15 april volgend jaar gaat nog eens 20% van de subsidie worden afgebouwd en in september 2016 de laatste 20%.

De extra kosten voor netvoorzieningen voor nieuwe elektriciteit en water aansluitingen gaan per 1 januari in. Ondanks de verhoging, wordt nog steeds een deel van de prijs gesubsidieerd, aldus Starnieuws.

Tot 100 kilowattuur (kWh) is de aanpassing bij huishoudelijke gebruikers het minst. Wie een rekening van Srd 15,90 heeft, zal Srd 25,85 betalen. Voor deze groep wordt een tarief van 15 cent per kWh gehanteerd. Huishoudens die tot 300 kWh verbruiken, zullen in plaats van Srd 29,20 per maand nu Srd 96,35 moeten neertellen. Ruim 30% van de verbruikers valt in deze groep. Wie Srd 115 betaalde, mag rekenen op Srd 207 per maand. Een huishouding met een rekening van Srd 162, zal nu Srd 281 betalen. De grootste huishoudelijke verbruikers van Srd 404 per maand komen op Srd 761.

De tarieven voor diverse groepen gebruikers zijn verder uitgewerkt door het ministerie Natuurlijke Hulpbronnen. Vanaf morgen komt het ministerie met een uitgebreide voorlichtingscampagne.

Jeugdparlement en minister Moestadja spreken over werkgelegenheidsbeleid voor jongeren

Minister van Arbeid gaat met sociale partners nieuwe benadering zoeken voor  werkgelegenheidsvraagstuk

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
Onderwijs afstemmen op arbeidsmarkt


Werkgelegenheid voor jongeren vergt een andere manier van kijken en denken. De wijze waarop de overheid het vraagstuk van werkgelegenheid decennialang heeft aangepakt blijkt niet effectief te zijn. Het ministerie van Arbeid zal in het vervolg het vraagstuk van werkgelegenheid benaderen vanuit de concepten ‘Decent Work, Sustainable Development Goals 2030 en Inclusieve ontwikkeling’. 

Dit hield minister Soewarto Moestadja de leiding van het Nationaal Jeugd Parlement(NJP) voor tijdens een gisteren gevoerde werkbespreking, zo bericht het ministerie vandaag, donderdag 8 oktober 2015, in een persbericht.

De jongerenvertegenwoordigers wilden van de minister weten wat het beleid zal zijn met betrekking tot werkgelegenheid voor jongeren in deze regeerperiode. Het creëren van werkgelegenheid is primair een aangelegenheid van de private sector, en niet van de overheid. De overheid zal deze sector daarom faciliteren. In dit verband mag het bedrijfsleven een investerings- en ondernemingsvriendelijk beleid verwachten van de overheid. Dit beleid zal moeten resulteren in groei van de economie die uiteraard gepaard zal gaan met werkgelegenheid.

Tegelijkertijd zal het ministerie van Arbeid middels wetgeving en beleidsprogramma’s ervoor zorgen dat bij het scheppen van nieuwe banen deze gebaseerd zullen moeten zijn op waardig en fatsoenlijk werk naar het concept van decent work.

De verwachte nieuwe banen zullen een bron moeten zijn van persoonlijke waardigheid.

 Moestadja vindt dat een baan hebben niet slechts een inkomen moet betekenen voor de werker. Een job hebben moet volgens hem leiden tot sociale en economische vooruitgang van het individu met zijn gezin. Met de sociale partners zal op basis van zijn beleidsinzichten een nieuwe benadering gevonden moeten worden voor het werkgelegenheidsvraagstuk. Zo zal het onderwijs afgestemd moeten worden op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven zal een actievere rol moeten spelen bij tweedekansonderwijs. Het almaar trainen van vroegtijdige schoolverlaters en kleine zelfstandigen mag geen vrijblijvende aangelegenheid zijn. Deze activiteit zal direct moeten resulteren in arbeidsparticipatie.

Mede tegen deze achtergrond zullen de werkarmen van het ministerie, die mede werkgelegenheid moeten helpen stimuleren en bevorderen, bijgestuurd worden met de bedoeling dat ze de juiste koers houden. Moestadja noemde in dit verband de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), de dienst Arbeidsbemiddeling en de Raad voor Coöperatieven (RACO).

De decennialang gepleegde inspanningen en de werkwijze van het ministerie op het gebied van werkgelegenheid zullen alvast geëvalueerd worden, waarna het beleid afgestemd zal worden op het concept van decent work en inclusieve ontwikkeling. Bij inclusieve ontwikkeling zal erop gelet worden dat de economische groei die door ons land wordt nagestreefd zich zal moeten vertalen in meer sociale rechtvaardigheid naar werkers toe. Hierbij zal eveneens rekening gehouden moeten worden met kwetsbare groepen zoals vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die dreigen in de criminele sfeer terecht te komen.

Moestadja deed een beroep op het NJP onder leiding van Priya Sital om mee te helpen denken aan de nieuwe aanpak van de overheid gericht op het stimuleren en bevorderen van duurzame werkgelegenheid in ons land.

VHP feliciteert Suriname met Marrondag

'De Dag der Marrons is niet slechts een aangelegenheid van één bevolkingsgroep'10 Oktober is het 255 jaren geleden dat marronleiders vrede sloten met de koloniale overheerser. Hun strijd was een strijd tegen onderdrukking en knechting. Indachtig de strijd van de voorouders van de marrons die werd aangebonden tegen onrecht en onrechtvaardigheid, ervaart de VHP thans hun lotsverbondenheid. Het is een dag van bezinning. 

Terugblikken op wat er gebeurd is in het verleden. De strijd die de marrons hebben gevoerd, het leed van hun voorouders, hun gevechten om de vrijheid. Een strijd waarmee zij het bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

Vanaf 1974 herdenken en vieren de marrons jaarlijks op 10 oktober, waar ook ter wereld, de succesvolle strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. In het jaar 1760, 255 jaar geleden, werd een blijvend vredestraktaat gesloten tussen het toenmalig koloniaal bestuur en de marrons van de Ndyuka-stam in Suriname.

De Dag der Marrons is niet slechts een aangelegenheid van één bevolkingsgroep. Andere bevolkingsgroepen vieren deze dag eensgezind mee. Acceptatie en integratie van de marrons in de samenleving staan niet meer ter discussie. De VHP zal acceptatie en verdraagzaamheid blijven propageren. Het is anno 2015 een bewijs van de vergevorderde vorm van saamhorigheid en verdraagzaamheid tussen de verschillende Surinaamse bevolkingsgroepen.

De grondbeginselen van de Ahimsa (geweldloosheidsleer) maken een wezenlijk deel uit van de groei en vooruitgang van een multiculturele samenleving. De VHP zal altijd ten strijde trekken tegen onrechtvaardigheid, onwaarachtigheid en onderdrukking, en in de voorhoede staan voor welzijns- en welvaartsverbetering voor iedere Surinamer. De partij is ervan overtuigd dat iedere landgenoot van dit land een rechtvaardige kans verdient om bij te dragen aan het voortdurende proces van natievorming. De partij constateert dat ook onze marron landgenoten hieraan op een bewuste manier invulling geven.

De VHP is trots dat onze landgenoten uit de marrongroep thans respectabele posities in de maatschappij bekleden.

De VHP wenst te benadrukken, dat zij altijd zal strijden tegen elke vorm van onderdrukking en erop toezien dat de vrijheid van de hele Surinaamse gemeenschap in de ruimste zin des woord gewaarborgd blijft. De VHP roept iedere burger van dit land op om indachtig de moed en strijdbaarheid van de historische voorvechters voor menswaardigheid, deze dag op gepaste wijze te herdenken.

Deze herdenkingsdag is niet alleen een dag om te vieren en te herdenken maar ook een dag vol bezinning. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij feliciteert alle Surinamers, maar in het bijzonder de marronbroeders en -zusters, met de herdenking en viering van de ‘Dag van de Marrons’.

VHP

Agent die brandstof verduisterde was eerder betrokken bij wapenzwendel en twee overvallen

Na ontslag vanwege plegen strafbare feiten gevolgd door vrijspraak werd agent weer aangenomen


De agent M.B., die werkzaam was op de afdeling Technisch Beheer, wordt ervan verdacht op grote schaal brandstof van het Korps Politie Suriname in samenwerking met anderen te hebben verduisterd. Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, donderdag 8 oktober 2012, informatie te hebben, dat deze agent eerder betrokken was bij wapenzwendel en twee roofovervallen. Vanwege zijn strafbare gedragingen werd M.B. toen ontslagen, maar trad later weer in dienst en werd ingedeeld bij de afdeling Technisch Beheer. 

Korpschef Humphrey Tjin Liep Shie zegt, dat de zaak tegen B. aangepakt moet worden. De korpschef ontkent niet, dat B. in een eerdere zaak betrokken was. Hij was jaren buiten functie gesteld en nadat hij door de rechter was vrijgesproken, heeft hij zijn dienst weer hervat.

Inmiddels is B. dus weer buiten zijn boekje getreden. Het gaat om grote hoeveelheden brandstof, die voor de politie bestemd waren. In deze zaak is ook de ondernemer T.K. door de politie in verzekering gesteld.

De zaak kwam aan het rollen toen in opdracht van de korpsleiding, na ontvangen informatie, een onderzoek werd ingesteld door de dienstleiding. Uit uitgevoerde analyses bleek, dat al enige tijd meer brandstof werd besteld dan het gemeten verbruik van de politie. Verdere uitwerking van de informatie bracht de onderzoekers op het spoor van de aangehouden verdachten.

De korpschef betreurt hetgeen in de media heeft gestaan. dat hij de bonnen zou hebben getekend. ‘Ik heb nooit brandstofbonnen getekend’, aldus de korpschef.

Rosbel Gold Mines NV krimpt personeelsbestand in: zo'n 200 arbeiders de laan uit

'We zijn tot dit moeilijk noodzakelijk besluit gekomen na diepgaande evaluatie mogelijke opties'


Rosebel Gold Mines NV (RGM), eigendom van het Canadese IAmGold, krimpt zijn werknemersbestand met 10% in. Het gaat om zo'n 200 werknemers over het hele bedrijf, inclusief expats en CARICOM-werknemers. Het bedrijf is al enige tijd bezig om het aantal contractors te verminderen en gaat daar verder mee, aldus het bedrijf vandaag, donderdag 8 oktober 2015, in een uitgebracht persbericht.

Rosebel kondigt verdere inkrimping van zijn personeelsbestand aan als de Roma-goudput niet spoedig wordt vrijgemaakt van illegale goudwinningsactiviteiten. In het gebied is een grote groep illegale goudzoekers actief.

De directie van de RGM is gesprekken begonnen met de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie over de inkrimping van de organisatie. Er wordt een afvloeiingsplan uitgewerkt voor de werknemers die worden ontslagen

Suresh Kalathil, general manager van de RGM, zegt dat het een moeilijkm maar noodzakelijk, besluit was. 'We zijn tot dit moeilijk maar noodzakelijk besluit gekomen na een diepgaande evaluatie van alle mogelijke opties.' Het proces tot inkrimping is vandaag gestart.

Het bedrijf schrijft verder, dat het al drastische maatregelen heeft moeten doorvoeren door de veranderende marktcondities. De maatregelen zijn doorgevoerd om zoveel als mogelijk de operationele kosten te verminderen. 'Door een scherpe daling van de internationale goudprijs, hogere productiekosten en een lagere goudproductie, zijn additionele maatregelen noodzakelijk om de verdere continuïteit van het bedrijf te garanderen.'

De gedaalde wereldmarktprijs van goud en de dalende goudproductie bij de Rosebel brengen met zich mee, dat het huidige personeelsbestand aan deze ontwikkelingen moet worden aangepast, aldus het bedrijf.

Kustwacht in het Caribisch gebied bezoekt Venezolaanse Kustwacht te Punto Fijo, Venezuela

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Later dit jaar een gezamenlijke oefening


Een delegatie van de Kustwacht in het Caribisch gebied heeft eerder deze week, op 5 en 6 oktober, een bezoek gebracht aan de Venezolaanse Kustwacht te Punto Fijo in Venezuela. Het bezoek diende onder andere ter voorbereiding op een grote, gezamenlijke oefening van beide kustwachten die later dit jaar plaats zal vinden. Dit bericht vandaag, 8 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

Tijdens deze oefening zullen onder andere Search and Rescue-acties, gewondentransport, slepen en brandbestrijding geoefend worden. Aan de oefening zullen zowel varende als vliegende eenheden deelnemen die opereren tussen de Benedenwindse Eilanden en Venezuela.

De basis voor de oefeningen is een samenwerkingsovereenkomst uit 1997 tussen beide organisaties. Hierdoor is het, als naaste buren, mogelijk elkaar te ondersteunen in geval van een scheeps- of vliegtuigongeval

1 Tim Magno Curaçao: 'We moeten nu beginnen om aan de onafhankelijkheid te werken'

MFK-Statenlid Amerigó Thodé vindt peiling Maurice de Hond 'onzinnig'

'Nu hoor ik geen reacties van Bosman, Van Raak of de PVV'
 

Het feit dat 61 procent van de Nederlanders in een peiling van Maurice de Hond, in opdracht van de PVV, aangeeft niet langer een Koninkrijk te willen met de Caribische eilanden, is voor Aubert Wiels van 1 Tim Magno reden om het onafhankelijkheidsproces door te zetten. 'Als we blijven krijgen we vanzelf een schop', aldus Wiels vandaag, 8 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad.

 MFK-Statenlid Amerigó Thodé vindt het een onzinnige peiling. 'Een enquête onder 2.000 mensen van de 16 miljoen? Pff, kom nou. Ik zou wel graag een opinie willen horen over de voorlichting van de Raad van State, over wat Nederland met Aruba en Sint Maarten heeft gedaan. Nu hoor ik geen reacties van Bosman, Van Raak of de PVV. Zijn zij nu zelf een boevenbende, wat ze ons altijd verwijten?'

Volgens Wiels wordt het tijd dat Curaçao een signaal aan Nederland gaat afgeven. 'We moeten zelf het initiatief nemen en niet wachten tot er uit de opinie 99 procent komt in plaats van 61 procent. We moeten nu beginnen om aan de onafhankelijkheid te werken, en dat geldt ook voor Aruba, Bonaire en Sint Maarten.'

Thodé geeft aan, dat de Nederlanders het volste recht hebben niet langer een Koninkrijk te willen, maar laat weten: 'Wij hebben daar ook niet voor gekozen. Nederland heeft deze eilanden driehonderd jaar onder zich gehouden en alles gepakt en weggehaald en geprofiteerd van de eilanden. Kijk naar Shell, wat hebben ze achtergelaten? Troep. En nu willen ze weg? Ruim je troep eerst op dan. Laat het achter zoals het was toen je binnenkwam.'

Monique Pool en haar luiaards in top 10 van CNN-hero's

CNN maakt tien geselecteerden bekend

VHP-voorzitter Santoki doet oproep in Assemblee aan samenleving massaal op Pool te stemmenMilieuactiviste Monique Pool, oprichtster van het Green Heritage Fund Suriname (GHFS) en beschermster van de Surinaamse luiaard, is vandaag, donderdag 8 oktober 2015, uitgeroepen tot de top 10 Hero's van CNN. Een jury heeft een verdere selectie gemaakt uit 25 personen die in beeld waren om CNN Hero 2015 te worden. Dit meldt Starnieuws.

De zender heeft vanochtend de tien geselecteerden bekendgemaakt. Elke CNN Hero die in de top 10 is beland ontvangt10.000 Amerikaanse dollar. Degene die uiteindelijk gekozen wordt tot CNN Hero 2015 krijgt ook nog eens 100.000 dollar. Monique Pool is een van de tien kanshebbers.

Tot 6 december wordt gestemd over wie van de tien de uiteindelijk de Hero wordt. Door in de top 10 te belanden, heeft Pool nu al Suriname, maar vooral haar inspanningen om de luiaard te beschermen, op de wereldkaart geplaatst.


CNN maakte een korte documentaire​ waarmee Pool en GHFS worden voorgesteld aan het grote publiek. Dit geldt ook voor de overige geselecteerden.

Met de CNN Hero awards worden ‘gewone’ mensen in het zonnetje gezet die zich inzetten voor een betere wereld.


Pool zet zich met allerhande activiteiten in voor een groen, schoon en gezond Suriname. Ze heeft veel mensen bereikt met het dolfijnenprogramma en haar activiteiten rondom het Surinaamse kustgebied en de oceaan. Het meest bekend is ze echter geworden door het redden en rehabiliteren van gewonde en gevonden luiaards. 'Deze nominatie is geweldig en een hele eer, maar ik heb het niet alleen gedaan, ik heb al die jaren zoveel hulp gehad, daar ben ik intens dankbaar voor', zei Pool eerder.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft vandaag in het parlement de samenleving opgeroepen massaal te stemmen, zodat Pool een grotere kans maakt te worden uitgeroepen tot CNN Hero of the Year. Santokhi kreeg in zijn oproep bijval van parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons.

Het is, aldus Santokhi, een bijzonderheid dat een landgenote in een positie verkeert om internationale erkenning te krijgen voor haar werk. Tot en met 15 november kan op de website heroes.cnn.com en via Facebook gestemd worden.

30.8 Miljoen Amerikaanse dollar van Islamitische Ontwikkelingsbank voor Surinaams onderwijs

Suriname wil banden met OIC en ISDB uitbreiden


De Raad van Bestuur van de Islamic Development Bank (ISDB) heeft afgelopen maandag een bedrag goedgekeurd van bijna 895 Amerikaanse dollar miljoen voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in IDB-landen. Hiervan is 30,8 miljoen bestemd voor een secundair en technisch onderwijsproject in Suriname, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 8 oktober 2015.

De minister van Buitenlandse Zaken van Suriname, Niermala Badrising, heeft de wens van de regering uitgesproken om de banden verder te gaan uitbreiden met de Organisatie van de Islamitische Samenwerking (OIC) en de Islamitische Bank. De Islamitische Bank is een tak van de OIC.

Volgens de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, is Suriname nu bezig met een partnership met de Islamitische Bank.

Een missie van de Islamitische Bank zal Suriname en Guyana volgende maand bezoeken. Guyana heeft vaak uitgedrukt interesse te hebben in deelname aan de bank en is het enige OIC-land dat geen deel uitmaakt van de Islamitische Ontwikkelingsbank.

SPBA-voorzitter blij met levering goedkoop ureum

Surinaams bedrijf gaat goedkoop ureum aanbieden uit Trinidad, de VS, Rusland of Noord-Afrika


De voorzitter van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA), Harrinanan Oemraw, is blij dat er door de ondernemer Robert Chin van Capstone Logix veel goedkoper ureum geleverd kan worden aan landbouwers. 'Deze ondernemer is al geruime tijd bezig, maar de heersende monopolie te kunnen doorbreken was een hele klus. Eindelijk is het nu zover en hij kan tegen de eerste week van november al voor een lading zorgen', aldus Oemraw vandaag, 8 oktober 2015, op Starnieuws.

Oemraw zegt, dat goedkopere ureum kostenverlagend zal werken. Momenteel wordt ureum voor Srd 100-105 verkocht, terwijl de ondernemer kan leveren voor ongeveer Srd 75. Oemraw stelt, dat de ondernemer in staat is om 8.000 ton ureum te importeren.

De landbouwers hebben tegen eind november ureum nodig voor hun rijstaanplant. Eerst moet  nagegaan worden hoeveel dit seizoen ingezaaid zal worden. Volgens de SPBA-voorzitter zal dit aanzienlijk minder zijn, omdat de opkoopprijs niet aantrekkelijk is. Bovendien zijn veel silo's nog vol met padie van het vorige seizoen.

Chin zegt, dat ruim twintig jaar de landbouwers in de ban geweest zijn van een zogenaamde alleenvertegenwoordiger van kunstmest uit Trinidad & Tobago. De leveringen waren vaak laat, maar bovenal veel te duur. Het was soms zelfs goedkoper om ureum te brengen in containers vanuit Nederland. De regering heeft geprobeerd kunstmest te importeren uit Venezuela. Helaas bleek deze achteraf zeer duur te zijn en werd de Surinaamse concurrentiepositie niet verbeterd.

Chin stelt, dat hij door goed logistiek management van Capstone Logix, een Surinaams logistiek bedrijf, scherpe prijzen kan aanbieden. Dit gebeurt in samenwerking met Fertagro Inc USA in Miami, Florida (VS). Tegen marktconforme prijzen zal kunstmest uit Trinidad, de VS, Rusland of Noord-Afrika worden aangeboden.

'De Surinaamse boeren alsook toonaangevende verwerkers en exporteurs hebben zich verheugd getoond dat dit staat te gebeuren en kijken uit naar de eerste levering binnenkort. Deze week hebben de Guyanese boeren en de suikerindustrie de eerste trucks kunnen lossen en zijn gereed voor de komende inzaai. En zoals elke boer kan vertellen, is succesvol landbouw afhankelijk van je water en logistiek management', stelt Chin.

De boeren en verwerkers zitten nog wel met een dilemma, dat enerzijds de waarde van hun voorraad kunstmest te hoog is, omdat ze duur hebben ingekocht en anderzijds de waarde van hun padie te laag is, omdat ze niet op tijd hebben kunnen verkopen door allerlei perikelen.

Hira's onderzoek neemt meer tijd in beslag dan was voorzien

Nederland zou willen meewerken aan inzage documenten


Hira zoekt ook steun bij de OAS


Het onderzoek naar de 8 decembermoorden en ander politiek geweld tijdens de militaire periode vergt meer tijd dan aanvankelijk was voorzien. Het resultaat zal daarom op twee momenten worden gepresenteerd, op 8 december en ergens in 2016. Dat zegt initiatiefnemer Sandew Hira, aldus de Ware Tijd vandaag,donderdag 8 oktober 2015.

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft hij een verzoek in Den Haag gedeponeerd om inzage te krijgen in 'alle documenten die betrekking hebben op contacten tussen Nederland en Suriname in de periode 1979 tot en met 1993'.

Vorige week deelden functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland mee te willen meewerken aan het verzoek. 'Het ministerie zegt, dat het hecht aan transparantie, maar gaf aan zich wel te houden aan de wettelijke grenzen zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer', zegt Hira.

Hira wil ook medewerking van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS. Via minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising, wil hij in contact komen met de secretaris-generaal van de OAS, om zijn project aan hem te kunnen voorleggen. 'Ik wil hem informeren over wat we doen en bespreken op welke wijze de OAS dit traject kan ondersteunen.'

'Als regering vasthoudt aan begroting 2016 dan wordt sociaal beleid uit het raam gegooid'

Ameerali: 'Kinderbijslag en AOV zijn voor 2016 fors minder begroot dan in 2015'

'Dat wil zeggen, dat na een aantal maanden het geld niet kan worden uitgekeerd' - 'Er is geen geld voor sociaal vangnet'


Als de regering vasthoudt aan de begroting 2016, zoals ingediend bij De Nationale Assemblee, wil dat zeggen, dat het zo gepropageerde sociaal beleid uit het raam wordt gegooid. Tot deze conclusie komt oud-vicepresident Robert Ameerali na bestudering van de regeringsintenties, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 8 oktober 2015.

Ameerali plaatste op zijn Facebookpagina een vergelijkende analyse, waaruit blijkt dat op het ministerie van Welzijn in vergelijking met 2015, met 63 procent zal worden beknibbeld op de beleidsmaatregelen. Het ministerie van Volksgezondheid levert 65 procent in op deze post.


(Bron: Ameerali/Facebook)
 'Wat je daar leest wil zeggen dat zaken als Kinderbijslag, Oudedagsvoorziening en betalingen aan de ziekenhuizen bijna niet zijn opgebracht', aldus Ameerali.

Op de begroting van 2015 was voor Kinderbijslag nog Srd 26.8 miljoen opgebracht. Dat wordt in 2016 teruggeschroefd naar Srd18.5 miljoen. De AOV loopt terug van Srd 308 miljoen naar ongeveer Srd 127 miljoen. 'Dat wil zeggen dat na een aantal maanden het geld niet zal kunnen worden uitgekeerd', stelt Ameerali.

'Ik vraag mij af of de minister van Sociale Zaken (Welzijn nu geheten) beseft hoe weinig ruimte zij heeft om beleid te maken', zegt Ameerali. Hij brengt in herinnering, dat de regering heeft aangegeven dat in verband met de verhoogde prijzen voor nutsvoorzieningen en brandstof er een sociaal vangnet zou komen. 'Maar, waar gaat dat net vandaan gehaald worden? Het is er gewoon niet.'

President Bouterse reageert niet op voorstel RaVakSur voor samenhangend pakket maatregelen

Tarieven voor stroom en water zijn inmiddels vastgesteld zonder overleg met RaVaksur


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) had 25 september een spoedonderhoud aangevraagd met president Desi Bouterse over het samenhangend pakket aan maatregelen dat volgens de vakbeweging getroffen moet worden in verband met de tariefsverhogingen voor stroom en water. Woordvoerder Robby Berenstein zegt vandaag, donderdag 8 oktober 2015, op Starnieuws, dat de president niet heeft gereageerd.

RaVakSur kan zich in grote lijnen vinden in een tariefvoorstel voor de nutsvoorzieningen, dat gedaan is voor huishoudens door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen.

'Maar, wij kunnen ons niet hiermee committeren, omdat wij een voorstel hebben ingediend voor een samenhangend pakket aan maatregelen', aldus Berenstein. Hij vindt het jammer, dat het onderhoud met de president nog niet heeft plaatsgevonden, terwijl de tarieven al zijn vastgesteld.

De voorstellen die RaVakSur gedaan heeft aan minister Dodson zijn bedoeld om de maandelijkse lasten van bepaalde groepen verbruikers enigszins te verlichten.

Berenstein benadrukt, dat het gesynchroniseerd uitvoeren van verschillende maatregelen een voorwaarde is voor RaVakSur voor het doorvoeren van de tariefsverhogingen. Hij hoopt dat de president zijn organisatie zo snel mogelijk ontvangt om de voorstellen die gedaan zijn verder toe te kunnen lichten.

Minister Dodson accepteert voorstel VSW voor marktconforme prijs 43 cent per kWh

'Het gaat nu om een verhoging van 15 cent op het huidige gemiddel- de tarief van 20 cent per kWh'


Het voorstel van de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW) om de marktconforme prijs van 43 cent per kilowattuur (kWh) te betalen voor elektriciteit, is geaccepteerd door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Dit geldt voor de winkeliers, zeggen VSW-voorzitter Raymond Hasnoe en Anil Padarath, ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), vandaag, donderdag 8 oktober 2015, op Starnieuws.

Voor de komende zes maanden zal 35 cent per kWh betaald worden door de winkeliers, verspreid in twee tot drie termijnen. 'Het gaat nu om een verhoging van 15 cent op het huidige gemiddelde tarief van 20 cent per kWh. De winkeliers zijn niet in een hoerastemming, maar accepteren het bedrag voor dit moment. De minister heeft aangegeven dat hij op korte termijn orde op zaken zal stellen bij de EBS', zegt Hasnoe. De minister heeft hen meegedeeld dat uiterlijk eind van het jaar schoon schip is gemaakt bij EBS.

Dodson had een telefonisch onderhoud met Hasnoe, in het bijzijn van Padarath. Beiden benadrukken dat dit de definitieve afspraak is, want er zijn in de afgelopen periode diverse prijzen genoemd. Hasnoe en Padarath benadrukken, dat vanaf het begin is gesteld door het bedrijfsleven dat de marktconforme prijs 43 cent is voor een kWh.

Hasnoe stelt, dat kleine winkeliers nu al gemiddeld Srd 500 per maand aan stroom betalen. Iets grotere winkels met meerdere koelers betalen Srd 1.000 neer grote supermarkten zijn Srd 2.500 maandelijks kwijt aan stroom.

Hi-Jet zwaar teleurgesteld in uitblijven steun autoriteiten bij zoektocht vermiste helikopter

Helikopterbedrijf voelt zich er alleen voor staan


Zoektocht vindt nu plaats in het Bemaugebied

 
Hi-Jet gaat door met haar zoekoperaties naar de al ruim vier maanden vermiste heli en de twee inzittenden, piloot Donavan van Embricqs en technicus Rytano Kertodikromo. Dat zegt Hi-Jet-eigenaar Jerrel van Embricqs vandaag, donderdag 8 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Van Embricqs spreekt zijn bewondering uit voor het reddingsteam van de brandweer dat de zoekoperaties ondersteunt. De zoekoperaties worden nu in het Bemaugebied uitgevoerd. Het gebied bestaat voor een groot deel uit kraters van vijftien meter diep.  

Hij laakt het uitblijven van steun vanuit de overheid. 'Het is jammer. Het gaat immers om een vlucht die voor de overheid is uitgevoerd om de verkiezingen een vlot verloop te laten hebben. Het wordt straks een vergeten iets.' Meer ondersteuning zou het zoeken kunnen versnellen.

Hi-Jet was ook in onderhandeling met een Nederlandse bedrijf om een speciale metaaldetector in te huren. 'Ik heb aangegeven, dat ik eerst het apparaat wil beoordelen op nauwkeurigheid en ik heb tot nu toe niks meer gehoord.'

Ook een verzoek vanuit Suriname aan Nederland begin augustus om een metaaldetector in te zetten bij de zoekoperaties is 'onbeantwoord' gebleven.