vrijdag 9 oktober 2015

Paal (PALU): 'Geen sprake van een aanvullende begroting 2015'

Goedgekeurde budget met een derde teruggebracht


De inhoudelijke behandeling van de zogenoemde suppletoire begroting 2015 is vanmiddag, vrijdag 9 oktober 2015, om vijf uur in De Nationale Assemblee begonnen, nadat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën urenlang de vele correcties op de begroting had doorgegeven. De vergadering van gisteren werd verdaagd, omdat er nog veel technische aanpassingen moesten worden aangebracht. Het Assembleelid Anton Paal (PALU) zei vanavond, dat er geen sprake is van een aanvullende ofwel suppletoire begroting. Het goedgekeurde budget is met een derde teruggebracht. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons ondersteunde Paal in zijn opvatting dat er geen sprake is van een suppletoire begroting, aldus bericht Starnieuws.

Paal zei, dat er iets fundamenteel fout is met de wijze waarop tot nu toe het binnen de begroting uitgestippelde beleid wordt uitgevoerd.

'Vragen die zich in zo’n situatie onwillekeurig aan ons opdringen zijn a. hoe realistisch begroten wij of b. hoe serieus moeten wij de begroting nemen, die hier elk jaar met veel pathos wordt gepresenteerd, wanneer deze door ongeacht welke omstandigheid, op een eenvoudige wijze, sommigen zouden zeggen met een pennenstreek, met 3.2 miljard kan worden teruggebracht', vroeg Paal zich af.

'De wijze waarop de wijzigingen binnen de begrotingen hebben plaatsgevonden, althans voorgesteld, laat ons eerder denken aan een regularisatiebegroting, waarbij sommige posten worden verhoogd en weer andere verlaagd, speciaal in verband met de legislatieve flexibiliteit van de begroting. Maar, ook daar zijn regels. Men is daarbij verplicht om binnen het eerder begrote budget te blijven. Bij regularisatie gebeurt de herschikking achteraf en mag, in tegenstelling tot een suppletoire begroting, het niet leiden tot verhoging van de begroting. Ook sanering, zoals die in de onder uw hamer zijnde ontwerpwetten, zijn opgenomen kunnen niet via een regularisatie begroting. Welk soort van begrotingen hebben wij nu voor ons? Zoals ik heb aangegeven, kan hier niet gesproken worden van een suppletoire begroting, noch minder van een reguralisatie begroting. Kan en mag de regering op deze wijze proberen een niet realistische begroting te corrigeren? Het antwoord is ondubbelzinnig neen', zei Paal.

Diverse Assembleeleden, onder wie de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Rabin Parmessar (NDP), stonden stil bij de redenen die geleid hebben tot een drastische wijziging van de begroting;
het tekort op de personeelskosten, de lage realisatiegraad van de begrotingen, de verminderde staatsinkomsten en bezuinigingsmaatregelen.

Rossellie Cotino (NDP) en Diana Pokie (ABOP) hebben indringende vragen gesteld over het terugbrengen van het bedrag voor vroege stimulatie van kinderen tot nul. Gevraagd werd waarom er gesneden is in onder andere de uitgaven van de Medische Zending. Pokie kreeg ondersteuning van de NDP-fractieleider André Misiekaba.

Man (24) aangehouden wegens liefdesrelatie met 14-jarig meisje

Meisje door man onttrokken aan het gezag van haar ouders


De 24-jarige Hildo M. is door de politie van Santodorp aangehouden wegens het onttrekken van een 14-jarig meisje aan het gezag van haar ouders. M. had het minderjarige meisje van dinsdag 29 september tot en met donderdag 2 oktober bij zich gehouden. In die periode heeft hij gemeenschap met haar gehad, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, 9 oktober 2015.

De verdachte verklaarde bij zijn aanhouding, dat hij een liefdesrelatie heeft met het meisje.

Aangezien de verdachte niet bevoegd is een minderjarige in huis te houden en ook nog eens gemeenschap met haar heeft gehad en haar heeft onttrokken aan het gezag van haar ouders is M. aangehouden en in verzekering gesteld.

Vader leerling dreigt school te Sunnypoint in brand te steken

Ongelukkige val zoon van trap op school mondt uit in dreigementen vader


De politie van Santodorp heeft gisteren de 35-jarige Bert M. aangehouden nadat hij de schoolleiding van de openbare school te Sunnypoint had bedreigd en gedreigd had de school in brand te steken. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.

De aanleiding voor de dreigementen was, dat de 9-jarige zoon van de man een dag eerder op school van een trap was gevallen. Hij speelde met een leeftijdsgenoot toen hij per ongeluk van de trap viel. De jongen liep een knieblessure op. M. bracht zijn zoon naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en daar moest hij zogenoemde drempelkosten betalen.

Bij terugkeer van het AZP ging M. naar de ouders van het andere kind en vroeg om het geld dat hij had moeten betalen in het ziekenhuis. Hij eiste Srd 150 als vergoeding van de drempelkosten en de andere kosten die hij gemaakt had om zijn zoon naar de dokter te kunnen brengen. De moeder gaf hem het geld.

M. bracht zijn kind gisteren in de ochtenduren naar school. Hij liep naar de schoolleiding en deed de uitspraak, dat hij de school zou afbranden indien zijn kind nog een keer zou vallen door toedoen van een andere leerling. Verder wilde hij, dat de schoolleiding hem Srd 1.000 zou betalen als vergoeding voor hetgeen zijn kind was overkomen.

Zowel de moeder die bedreigd was als de schoolleiding hebben aangifte gedaan van bedreiging en afpersing.
Hangende het onderzoek is de verdachte in verzekering gesteld.

Brandweer Nickerie klaagt tijdens werkbezoek minister Van Dijk-Silos

Huisvestingsprobleem, verouderd wagenpark en tekort aan materieel

(Bron foto: Burger Informatie Centrum Nickerie)
Minister van Justitie en Politie: Wachten is op 'kredietlijn' van 40 miljoen Amerikaanse dollar uit India


De brandweer van Nickerie heeft een huisvestingsprobleem, zowel wat betreft woonvoorziening als faciliteiten van de dienst. Een brandweerman die naar Nickerie wordt overgeplaatst redt het niet met een huishuurtoelage van Srd 100 per maand. Hij moet minstens 150 euro hiervoor hebben, zo blijkt uit een toelichting die hoofdbrandmeester Vivian Welles gisteren aan minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie gaf tijdens haar werkbezoek aan het brandweerkorps Nickerie. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.

Welles maakt zich ook zorgen over het verouderde wagenpark, een tekort aan materieel en over de plek waar de brandweer is gevestigd.

'We hebben één blusvoertuig en wanneer die bijvoorbeeld defect is en er zou brand uitbreken dan kan de brandweer geen kant op.' De brandweer in Nickerie wil daarom ook sub- of hulpposten, waarvoor Welles locaties op het oog heeft

De bewindsvrouwe complimenteerde de brandweerlieden en de Nickeriaanse gemeenschap met de verbeteringen in verband met de dienstverlening, die ze samen hebben bereikt. Net als ze bij andere diensten in Paramaribo heeft gedaan. stelde ze ook in Nickerie een evaluatie in het vooruitzicht.

Ze kondigde aan dat ook bij de brandweer onrechtvaardigheid niet gehandhaafd zal worden. 'Het is een traject dat wij samen moeten doorlopen en dat moet in 2016 een feit zijn, anders moeten wij 2017 vergeten om beleid te gaan voeren.'

De minister zei verder, dat uitgekeken wordt naar de tweede kredietlijn van 40 miljoen Amerikaanse dollar met India om materieel voor de brandweer aan te schaffen.

350 Kilo cocaïne in container met vlees uit Brazilië in haven Rotterdam

Drugs gevonden door medewerkers koel- en vriesbedrijf

(Bron foto: nederlandinnoveert.com)
Medewerkers van een koel- en vriesbedrijf in de Rotterdamse haven hebben vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, 350 kilo cocaïne gevonden in een container met vlees. De drugs, met een waarde van zeker 12,5 miljoen euro, zaten verpakt in zwarte balen, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM).

Het OM heeft vandaag laten weten, dat de cocaïne al is vernietigd.
Het vlees was afkomstig uit Brazilië. Het OM onderzoekt nog wie de afzenders zijn van de drugs. Justitie vermoedt dat het Rotterdamse bedrijf er niets mee te maken heeft.

Ministerie van Welzijn moet bepalen wie Huize Ashiana als vakbond accepteert

 
Bondsbestuur onder leiding van Murwin Leeflang scoort beter dan opponent Ronald Hooghart


De leiding bij het verzorgings- en verpleeghuis Ashiana wacht op instructie van het ministerie van Welzijn - voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) - om te bepalen welke vakbond als gesprekspartner wordt geaccepteerd. Zowel Murwin Leeflang als Ronald Hooghart en hun respectieve besturen eisen de vertegenwoordiging van de werknemers op. De afgelopen periode heeft het bestuur Leeflang als zodanig opgetreden, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.


Rudy Kromoredjo, de vroegere onderdirecteur en nu belast met de dagelijkse leiding van het verzorgingstehuis, zegt dat er vanuit de leiding nog niet is gesproken met de bonden. Volgens hem is Hooghart ontvangen door minister Joan Dogojo en hij voegt eraan toe, dat voor hem Leeflang nog steeds de voorzitter is. Dit vindt volgens Kromoredjo ook het Stichtingsbestuur.

Samen met het managementteam onder leiding van Ernie Landveld helpt hij leiding geven aan Ashiana sinds Glaynes Mawie ruim een maand terug ter beschikking is gesteld van het ministerie.

Het bondsbestuur van Leeflang heeft verschillende acties van het personeel voor lotsverbetering geleid vanaf 2010. De bond is sinds 2012 aangesloten bij C-47. Daarvóór was hij aangesloten bij de Moederbond. Leeflang nam het roer over van de intussen overleden Culvin Welles.

De voorzitter wil op dit moment niet praten over deze kwestie, terwijl zijn tegenpool, Hooghart, de redactie van de Ware Tijd verwees naar een zekere Palmtak. Ook Robby Berenstein, voorzitter van  vakcentrale C-47 waarbij de bond is aangesloten, wil zich niet uitspreken.

Parlement van Curaçao kiest 12 oktober nieuwe Ombudsman

Ombudsman wordt in openbare Statenvergadering gekozen


Het parlement van Curaçao kiest komende maandag tijdens een openbare Statenvergadering een nieuwe Ombudsman. Dat zegt Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Eind juni hield Alba Martijn er als Ombudsman (-vrouw) van Curaçao mee op. Dit gebeurde na een publiekelijk dispuut met de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag, Marvelyne Wiels (PS). De toenmalige Ombudsman had een onderzoek ingesteld naar het handelen van Wiels en hiervan is ook een rapport verschenen. Uit dit rapport bleek, dat bij Wiels sprake was van de schijn van niet-integer handelen. Sindsdien is het proces in gang gezet voor het komen tot een nieuwe Ombudsman voor Curaçao.

'Dit proces is ook al helemaal uitgestippeld en bewandeld. Het enige wat nu nog moet gebeuren, is de verkiezing.’

In de Landsverordening Ombudsman van Curaçao wordt aangegeven, dat een Ombudsman na vijf jaar herbenoemd kan worden, of dat de Staten dan een nieuwe Ombudsman kan kiezen. Het proces om tot een nieuwe Ombudsman te komen wordt door de voorzitter van de Raad van Advies, in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en het Hof voorbereid. Deze drie organen beoordelen de sollicitaties en doen vervolgens een voordracht van de drie beste kandidaten. Tot slot maken de Staten uit deze drie kandidaten een keus.

De Statenvoorzitter laat weten de identiteit van de kandidaten niet te kunnen prijsgeven. 'De kandidaten zijn niet geheim, maar wel vertrouwelijk. Dit ter bescherming van de privacy van de personen in kwestie.'

Ook tijdens de openbare Statenvergadering van komende maandag zullen de namen van de kandidaten niet worden bekendgemaakt, aldus Franco. Na de verkiezing wordt het besluit geconcretiseerd en naar de regering gestuurd die op zijn beurt weer de nodige maatregelen moet treffen om de persoon in kwestie als Ombudsman te benoemen. De benoeming wordt door de Statenvoorzitter verricht. 'Vanaf de datum van het besluit hebben we dus een nieuwe Ombudsman en kan deze persoon meteen in die functie dienen', aldus Franco.

Wijk Nieuw Nederland op Curaçao ontdaan van grof vuil

Meeste afval zou zijn gedumpt door mensen van buiten de wijk


De wijk Nieuw Nederland werd de afgelopen tijd geplaagd door een vuilstort. Volgens de wijkcommissie Hala Kanoa gingen veel mensen ervan uit, dat er net als vorige jaren weer een schoonmaakactie zou worden gehouden voor grof vuil in de wijk, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.

Het meeste vuil is volgens de wijkorganisatie gestort door mensen van buiten de wijk, maar de afvalberg trok nieuw afval aan van wijkbewoners.

Met behulp van Selikor is de berg vuil verwijderd.

PvdA in Tweede Kamer komt terug op pleidooi om Isla op Curaçao aan te pakken

PvdA draait in Isla-debat

'Draaikont Roelof van Laar, PvdA'

Tot zichtbare frustratie van de oppositiepartijen is de PvdA gisteren teruggekomen op haar pleidooi om de Isla-raffinaderij op Curaçao stevig aan te pakken. Roelof van Laar (PvdA) betoogde woensdag in het debat in de Tweede Kamer over de begroting Koninkrijksrelaties nog hartstochtelijk, dat het tijd wordt dat de Rijksministerraad de Curaçaose regering een aanwijzing geeft om een einde te maken aan de toenemende normoverschrijdingen door de raffinaderij. Dit bericht vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

'De Isla maakt Curaçaoënaars ziek. Gaat de inactiviteit van de Curaçaose politiek zo ver dat ze haar eigen bevolking laat stikken? Dan komt het moment dat de Rijksministerraad de deugdelijkheid van bestuur op Curaçao waarborgt toch steeds dichterbij, minister?', klonk Van Laar tot aangename verrassing van partijen als D66, SP, CDA en ChristenUnie die al veel langer pleitten voor actieve bemoeienis van Nederland om op te komen voor de volksgezondheid in de wijken onder de rook van de Isla.

Maar, die blijheid verdween gisteren toen duidelijk werd, dat de PvdA-fractie niet van plan is de daad bij het woord te voegen. Twee moties van D66 en SP om minister Ronald Plasterk (ook PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te zetten om samen met de Curaçaose regering te zorgen dat de raffinaderij zich aan de normen gaat houden, kunnen niet op de steun van de sociaaldemocraten rekenen.

In plaats van het eerder door hem verlangde ingrijpen op grond van de waarborgfunctie nam Van Laar genoegen met de materieel niets betekenende toezegging van de bewindsman dat hij in Willemstad navraag zal doen hoe het met de handhaving van de milieuregelgeving zit om de Kamer voor het einde van het jaar per brief over het (voorspelbare) antwoord te informeren. Daarmee riep hij de hoon van de oppositie over zich af.

Ronald van Raak (SP): 'Al langer dan tien jaar worden mensen vergiftigd. Voortdurend wordt er gepraat, gepraat en gekeken. Gisteren zei de heer Van Laar: we moeten iets doen. En nu zegt hij: Nee, ik doe het toch niet. Blijven we praten of gaan we in het kader van het Koninkrijk onze verantwoordelijkheid nemen? Waar de bevolking op Curaçao helemaal niets aan heeft, is aan een Partij van de Arbeid die zegt dat zij iets wil gaan doen, maar die het vervolgens weer niet doet.'

Forse bezuinigingen bij Staatsolie en toch ruim 55 miljoen Amerikaanse dollar winst 1e halfjaar 2015

'Wij hebben buikriem strak getrokken en toch mooie winst gemaakt eerste zes maanden 2015'


De forse bezuinigingen die bij Staatsolie zijn doorgevoerd dit jaar hebben het bedrijf geen windeieren gelegd. 'Wij hebben de buikriem strak getrokken om toch nog een mooie winst te kunnen maken in de eerste zes maanden van dit jaar', zegt Rudolf Elias, waarnemend algemeen directeur van Staatsolie, vandaag, 9 oktober 2015, in de Ware Tijd. 

Er werd 55 miljoen Amerikaanse dollar aan bezuinigingen doorgevoerd bij het staatsbedrijf en toch
kon nog ruim 37 miljoen dollar winst geboekt worden in het eerste halfjaar.

Volgens het gisteren gepubliceerde halfjaarlijks financieel verslag van de maatschappij, betekent dit een daling van 84 procent in vergelijking met een jaar geleden. Over dezelfde periode in 2014, lag het rendement boven de 225 miljoen Amerikaanse dollar, vóór aftrek van belastingen. De forse daling is te wijten aan de gekelderde olieprijs van 97 dollar in 2014 naar onder de 50 dollar.

Volgens Elias zijn diverse projecten en investeringen aangehouden. Daarnaast is sponsoring tot het minimum beperkt. Zo zal het bedrijf geen hoofdsponsor meer zijn van de grote jaarlijkse autorally van november.

Ook niet noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfspanden zijn uitgesteld. 'Bij al onze bedrijfstakken is 10 procent aan bezuinigingen doorgevoerd, wat bijgedragen heeft aan het resultaat.'

In het Half Jaar Rapport staat ook, dat een recordproductie van 17.000 vaten per dag is behaald. Voor de rest van het jaar verwacht het bedrijf rond de 700 miljoen Amerikaanse dollar aan omzet, uitgaande van een gemiddelde olieprijs van 30 dollar per vat.

Ministerie van Justitie en Politie werkt aan verzelfstandiging penitentiaire inrichtingen

Korps Penitentiaire Ambtenaren moet een keurkorps worden

PI Hazard

Het ministerie van Justitie en Politie zal een traject inzetten naar verzelfstandiging van de penitentiaire inrichtingen in geheel Suriname om ze volledig zelfvoorzienend te maken. 'Het is wel een traject dat ik met de procureur-generaal zal moeten afleggen.' Dat zei de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, gisteren tijdens haar bezoek aan de strafinrichting Hazard in Nickerie. Het huidige concept van de penitentiaire inrichtingen zal gewijzigd worden. 

Ze vindt dat gevangenen zelf moeten werken voor hun eten en Hazard is daar hard op weg mee. De minister zegt dat verzelfstandigen ook betekent dat er gewerkt moet worden aan wetgeving. Ze kondigde een naamswijziging aan voor de Dienst Delinquentenzorg.

'Hun hele resocialisatie moeten ze gaan ombouwen en effectiever maken om hun doelen te kunnen bereiken.' Het ministerie zal de eerste jaren faciliterend optreden. Bij het bezoek aan de gevangenis heeft Van Dijk-Silos ook gewaarschuwd, dat ze geen indisciplinair gedrag zal tolereren en dat de rotte appels uit de mand verwijderd zullen worden.

'Het is een traject waar wij samen met de bond aan gaan bouwen, zodat wij per 1 januari 2017 volledig kunnen starten met een volwaardig korps en hopelijk met een korpschef.'  Het Korps Penitentiaire Ambtenaren moet een keurkorps worden.

Vier tehuizen krijgen zoete bataat van LVV

Op Dag der Agrariërs ontvangen Huize Betheljada, Huize Majella, Fatima Oord en Arya Dewaker zoete aardappel

(Bron foto: LVV)

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft aan vier tehuizen in verband met Dag der Agrariërs vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, en Wereldvoedseldag op 16 oktober, zoete aardappel (bataat) gedoneerd, zo bericht het ministerie vandaag.

De onderdirecteur van het Onderdirectoraat Landbouw, Ashwin Ramdin, heeft samen met de Coördinator Regio Midden, Humphrey Warsodikromo, de zoete aardappel (bataat) naar Huize Betheljada, Huize Majella, Fatima Oord en Arya Dewaker gebracht.

Dit gewas, dat gedoneerd is, is het resultaat van proeven die gedaan zijn op de proeftuin te Tibiti. Met dit gebaar wil het ministerie aangeven hoe belangrijk agrariërs binnen onze samenleving zijn. 

Voormalig drugsbaron Kobus Lorsé weer op vrije voeten

Kobus zat 15 jaar celstraf uit voor import cocaïne met hulp van Desi Bouterse


Kobus Lorsé, de 70-jarige man die verdacht wordt van de moord op zijn ex-schoonzoon John Wassink uit Roosendaal, is sinds gisteren weer op vrije voeten. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, op Omroep Brabant. Justitie heeft op dit moment te weinig bewijs om de voormalig drugsbaron langer vast te houden voor betrokkenheid bij de moord.
 
Mogelijk wordt de Rotterdammer wel veroordeeld voor de vondst van acht vuurwapens en verschillende soorten munitie. Deze straf zal echter niet hoger uitvallen dan de tijd die hij al in de gevangenis heeft gezeten.

Lorsé bekende tegenover de rechter, dat hij in het bezit was van revolver en een geweer. Van de andere wapens zou hij niets vanaf weten.

Justitie gaat er nog altijd van uit dat Lorsé verantwoordelijk is voor de moord op zijn schoonzoon, die een relatie had met dochter Petra. De Rotterdammer ontkent met klem en wijst de huidige zakenpartner van Wassink aan als de verantwoordelijke schutter.

Lorsé, die zichzelf de 'gevaarlijkste man van Nederland' noemt, werd op 24 maart aangehouden in een huis in Rijsbergen. Hij was een van de laatsten die John Wassink voor zijn dood in juli nog in leven heeft gezien op diens autobedrijf in Roosendaal.


Het lichaam van John Wassink werd op maandag 28 juli 2014 gevonden in het Markkanaal.

Kobus zat vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder andere met hulp van de huidige president van Suriname Desi Bouterse. In 2003 kwam Lorsé vervroegd vrij.

Streekziekenhuis in Nieuw Nickerie sluit boekjaar 2014 af met negatief saldo

Ziekenhuis ontving in 2014 aanzienlijk minder subsidie dan in 2013


Over het boekjaar 2014 heeft het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) in Nieuw Nickerie een negatief resultaat behaald van Srd 4.180.751. In 2013 was het saldo Srd 6.287.840. Ten opzichte van 2013 betekent dit een achteruitgang van Srd 10.468.591. Algemeen directeur Antoine Elias zegt, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, dat in 2013 de ziekeninstelling werd gesubsidieerd met een bedrag van Srd 12.100.000, terwijl in 2014 het LMSZN slechts Srd 465.323 ontving.

In de jaarrekening over het jaar 2014, zijn geen onregelmatigheden of financiële malversaties geconstateerd, stelt T&H Groep Parmessar & Tjon A Ten Accountants & Belastingadviseurs.

De jaarrekening (Bron foto's: Burger Informatie Centrum Nickerie) werd gisteren door Elias gepresenteerd aan districtscommissaris Wedprekash Joeloemsingh en de pers. Volgens de accountants geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van LMSZN per 31 december 2014 en is het in overeenstemming met internationaal geaccepteerde accountantsstandaarden.

Elias zei, dat één van de kernwaarden of basiswaarden, die hoog in het vaandel staat bij de directie,  transparantie is. Voorspelbaarheid in handelen en beleidsvoering zijn de belangrijkste uitgangspunten voor goed bestuur, daarom zijn het afleggen van verantwoording en goed bestuur, onlosmakelijk met elkaar verbonden, aldus Elias.

Volgens hem is het de tweede keer in zijn periode als directeur, dat hij de jaarcijfers openbaar stelt.

12-Jarige jongen per ongeluk in been geschoten te Godo Watra, Sipaliwini

Politie Brokopondo zoekt schutter Cafe M.

M. schiet tijdens ruzie met een man op die man, maar raakt onschuldige jongen

 
De politie van Brokopondo is op zoek naar ene Cafe M. Deze man kreeg een woordenwisseling met een man te Godo Watra in het district Sipaliwini. Tijdens de ruzie pakte M. een jachtgeweer en loste een schot in de richting van zijn tegenstander, zo berichte gisteren, donderdag 8 oktober 2015, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De man werd niet geraakt. Maar, de onschuldige 12-jarige Evert, A die zich in de omgeving bevond, werd door enkele hagels in zijn onderbeen geraakt. Na medische behandeling mocht het slachtoffer naar huis.

De verdachte is voortvluchtig en het jachtgeweer is nog niet achterhaald.

Winkeliersverenigingen onderling oneens over stroomtarief van 35 cent

Voorzitter VSW wil niet reageren op opmerkingen in media van VvW-voorzitter over tarief


Vertegenwoordigers van winkeliers reageren verschillend op het vastgestelde stroomtarief van 35 cent per kilowattuur. Terwijl de Vereniging Surinaamse Winkeliers (VSW) dit tarief accepteert, vindt de Vereniging van Winkeliers (VvW) de prijs 'niet haalbaar' voor de sector, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.

VvW-voorzitter Rudi Balak vreest dat zijn leden hiermee niet zullen uitkomen en voorspelt slechtere tijden voor de sector. 'Het is moordend voor ons, want de omzet is nu al laag. Je hebt ook een gezin om te onderhouden.'
 
Twee jaar geleden ontstond een scheuring binnen de VvW, waarna de Vereniging Surinaamse Winkeliers onder voorzitterschap van Raymond Hasnoe werd opgericht. Hasnoe maakte eerder als secretaris deel uit van de VvW. Hij wil inhoudelijk niet reageren op de reactie van Balak en beroept zich op het feit, dat zijn vereniging een veel grotere groep vertegenwoordigt. Hij vindt daarom dat het verschil in inzicht geen verwarring teweeg moet brengen.

Balak doet opnieuw een beroep op de overheid om voorlopig geen winkelvergunningen uit te geven, omdat de sector de concurrentie die daardoor groter wordt, niet meer kan dragen. 'Ik moet op rekening verkopen anders kom ik niet uit.'

De ondernemer blijft erbij dat de overheid liever naar andere middelenverhogende maatregelen had kunnen omzien, dan de tarieven van nutsvoorzierningen te verhogen. De winkeliers betalen nu gemiddeld 20 cent per kilowattuur.

Hasnoe zegt in een verklaring, dat zijn vereniging niet in een hoerastemming verkeert, maar dat zij het bedrag voor dit moment wel accepteert. Omdat het vastgestelde tarief ondraaglijk zal zijn om in één keer te betalen, heeft de vereniging aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gevraagd om de invoering daarvan over zes maanden te spreiden.

Parmessar (NDP): '200 Arbeidsplaatsen bij Suralco blijven behouden'

Met 571 werknemers wordt afvloeiingsregeling overeengekomen


Diverse werknemers bij contractors al op slinkse wijze ontslagen


De Assembleecommissie 'Suralco', onder leiding van Rabin Parmessar (NDP), heeft gisteren informatie ingewonnen bij de presidentiële onderhandelingscommissie met Alcoa. Parmessar liet weten, dat 200 arbeidsplaatsen bij Suralco zullen worden behouden en dat met 571 werknemers er een afvloeiingsregeling wordt overeengekomen.

De commissie heeft ook vernomen, dat met de contractors een 'exit-regeling' zal worden afgesproken. Inmiddels hebben diverse werknemers bij contractors hun baan verloren, zegt vakbondsleider Murwin Leeflang vandaag, vrijdag 9 oktober 2015, op Starnieuws. Op slinkse wijze zouden zij met een maandsalaris naar huis zijn gestuurd. Hiertegen wordt geprotesteerd.

Parmessar zei verder, dat de commissie met diverse betrokkenen zal praten. Een gesprek met het Bauxietinstituut vindt maandag plaats, om meer inzicht te krijgen in de bauxietsituatie nationaal en internationaal.

De commissie heeft ook het concept Memorandum of Understanding ontvangen. Die zal worden bestudeerd, waarna verder met de onderhandelingscommissie van gedachten zal worden gewisseld. Inmiddels heeft het Amerikaanse Alcoa meegedeeld, dat de Paranam-operatie zal worden stopgezet per 30 november en dat de raffinaderij zal worden ontmanteld.

Deel Rosebel-werknemers is weer aan het werk op verzoek bond

Bond praat met vicepresident Adhin en minister van Natuurlijke Hulpbronnen Dodson


De werkzaamheden binnen Rosebel Gold Mines NV (RGM) starten langzaam weer op, nadat een deel van de werknemers het werk op verzoek van de bond weer heeft opgepakt. Delen van het bedrijf, waaronder de Mill, konden tegen een uur vanochtend, vrijdag 9 oktober 2015, weer operationeel zijn, zo bericht Starnieuws.

De opstart van het bedrijf wordt verhinderd door de zogenoemde haulpak trucks die de wegen naar de mijn barricaderen. De werknemers hebben gisteren uit onvrede met de mededeling van de directie dat zij 10% van het personeel zal afvloeien, het werk neergelegd.

De Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) heeft de actie overgenomen en praat vanochtend met vicepresident Ashwin Adhin en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Als reactie op de brief van de RGM-directie had de bond een brief naar Adhin en in afschrift naar de NH-minister gestuurd. In die brief werd om een onderhoud gevraagd en dat vindt later vandaag plaats.

De werknemers die de avonddienst moeten draaien hebben niet gerust, wat verplicht is vanuit het bedrijf. Dat vertraagt de opstart van de werkzaamheden. De ongeveer 1.500 werknemers hadden sinds twaalf uur gistermiddag de goudmijn in het district Brokopondo lamgelegd. De bond heeft zijn leden gevraagd om het werk te hervatten met het oog op het gesprek met de vicepresient en de NH-minister.

De werknemers hebben aangegeven, dat de directie het probleem dat zij heeft met de regering over de illegale goudzoekers in het Roma Pit op hun bord wil leggen. Ze voelen het aan als een bedreiging.

In de verklaring schrijft de directie: 'Rosebel voorziet in een verdere inkrimping van zijn personeelsbestand indien Roma East, waar op dit moment een grote groep illegale goudzoekers actief is, niet spoedig wordt vrijgemaakt van illegale goudwinningsactiviteiten.'


In de Roma goudput binnen het concessiegebied van de RGM zijn 700 tot 800 illegale goudzoekers actief. Ook inwoners van het dorp Nieuw Koffiekamp behoren tot die groep. Zij vinden dat het gebied niet in het concessiegebied van Rosebel valt, wat het bedrijf en de regering tegenspreken. In de Roma Pit wordt ook in wisseldiensten gewerkt en zijn de kleine goudzoekers volledig uitgerust met crushers om het god te mijnen.

De RGM moet nu in hardere gesteente mijnen, wat de productiekosten opstuwt. De productie is lager en ook de goudprijs is de laatste jaren gekelderd. Het bedrijf is naarstig op zoek naar zachter gesteente om te mijnen.

De bond is in Brokopondo nog bezig om de arbeiders op één lijn te krijgen om het werk te hervatten. Tussen de RGWO en de directie van RGM is geen gesprek geweest.

Regering niet op tijd klaar met suppletoire begroting

Gajadien (VHP): 'Een product is geleverd dat niet goed is voorbereid'

'Het is erg dat regering suppletoire begrotingen indient met onvolkomenheden'
 

Ruim vijf uren na de geplande aanvangstijd bleek gisteren tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee, dat de suppletoire begroting van dit jaar nog niet behandeld kon worden. Er waren technische onvolkomenheden die door de regering nog moesten worden gecorrigeerd. In de huishoudelijke vergadering werd aangegeven, dat de begrotingen behandeld konden worden. Vervolgens heeft de commissie van rapporteurs nog een keer enkele zaken die niet in orde waren doorgesproken met de regering en deskundigen. Oppositieleden reageerden geïrriteerd op deze kwestie, terwijl coalitieleden aangaven dat er gewerkt werd en dat de regering heeft geluisterd, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 9 oktober 2015.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei, dat de regering meer tijd nodig heeft om de technische wijzigingen aan te brengen. Besloten werd om de vergadering te verdagen naar vandaag om twaalf uur 's middags. Zij stelde, dat er geen eindtijd van de vergadering zal worden opgegeven, omdat ook het uitbetalen van lonen in het geding is. De suppletoire begroting zal waarschijnlijk vandaag nog worden aangenomen, aldus Starnieuws.

Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zei, dat er een product was geleverd dat niet goed is voorbereid. Hij stelde, dat niet alleen Assembleeleden, maar ook deskundigen, media, het personeel en velen in de samenleving gedupeerd zijn door fouten die nog gecorrigeerd moesten worden.

Rabin Parmessar (NDP), voorzitter van de commissie Financiën, zei blij te zijn dat de regering luistert, want het is vroeger anders geweest. Amzad Abdoel (NDP) zei, dat de begroting artikel voor artikel is gescreend. Hij stelde dat de kritiek onjuist is, want er was gewerkt.

Chandrikapersad Santokhi, fractieleider van de VHP, zei dat aan de samenleving duidelijk moet worden gemaakt wat er aan de hand is zonder dat er naar een schuldvraag gezocht wordt. De regering is duidelijk niet klaar voor de behandeling. De begroting is ondanks alle kritiek van de oppositie doorgedrukt en nu wordt deze teruggenomen. André Misiekaba, fractieleider van de NDP, voerde aan dat er gestemd is over de begroting en dat deze is goedgekeurd door De Nationale Assemblee.


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt in een reactie, dat vanaf het begin duidelijk was dat er grote technische fouten zijn in de suppletoire begroting. Zo is er geen rekening gehouden met zaken die al toegezegd en goedgekeurd zijn. Volgens hem zijn zelfs ministers verrast met beleidspunten die geschrapt zijn. Jogi noemde onder andere geld dat aan de boeren moet worden gegeven. Hij verwacht dat de suppletoire begroting gewoon doorgedrukt zal worden onder de mom van 'salarissen van ambtenaren komen in gevaar'.

'Het is erg dat de regering suppletoire begrotingen indient met onvolkomenheden, waarbij bij enkele ministeries de aangepaste ramingen van beleidsmaatregelen lager waren dan de realisatie van deze maatregelen. Ze hebben reeds al meer uitgegeven', alds Gajadien. Hij stoorde zich aan de wijze waarop de regering deze wijzigingen heeft willen aanpassen voor de vergadering. 'Regeren is niet alleen vooruit zien, maar ook op een deskundige wijze handelen. Dat ontbreekt bij deze regering. Je gaat niet nu zitten met de ministeries om nog te bepalen hoeveel zij nog nodig hebben, dat is een vorm van slecht bestuur.'