zaterdag 10 oktober 2015

Hevige winden treffen woningen te Beni's Park

Enkele dakplaten van woningen gerukt

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Bejaarde bewoonster getroffen woning in shock afgevoerd naar ziekenhuis


In Beni's Park en omgeving in Paramaribo zijn vanmiddag, zaterdag 10 oktober 2015, enkele dakplaten van huizen weggerukt door hevige winden die gepaard gingen met zware regenval. Van tenminste vier woningen werd het dak geheel of gedeeltelijk weggerukt, aldus de Ware Tijd Online.

Van een woning aan de Montevideostraat werd zowel het dak als het plafond weggerukt.


Zware regen en hevige rukwinden beni`s Park windenhttp://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2015/10/10/zware-regen-en-hevige-rukwinden-te-benis-park/
Posted by Anthony Janki on zaterdag 10 oktober 2015


Het dak van een woning aan de Monizstraat, waarin alleen een bejaarde vrouw woont, werd deels weggerukt. De vrouw raakte in shock en moest per ambulance afgevoerd worden naar een ziekenhuis.

Een elektriciteitsmast in de Guaraniestraat was, vermoedelijk door blikseminslag, in brand gevlogen. De brandweer wist deze brand te blussen. De weg werd uit voorzorg afgesloten.

Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is inmiddels op de hoogte gesteld van de aangerichte schade aan woningen.

'Jopie: De Zwarte Volksjongen Werd Premier' 13 november in Agora Theater Lelystad

Theater over twee hoofdrolspelers in geschiedenis Surinaamse onafhankelijkheid


In het Agora Theater in Lelystad is vrijdag 13 november vanaf half negen 's avonds de voorstelling 'Jopie: De Zwarte Volksjongen Werd Premier' te zien. Het stuk gaat over twee hoofdrolspelers in de geschiedenis van de onafhankelijkheid van Suriname.
 
'Wacht even, wees gerust, alles komt terecht!' Deze prominente uitspraak van Johan Adolf Pengel was een zegen aan het begin van zijn politieke carrière, maar een vloek aan het einde daarvan. Van september 1962 tot aan zijn dood op 5 juni 1970 was hij voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS) en van 1963 – 1969 minister-president van de kolonie Suriname.

Zijn geruststellende woorden wierpen een schaduw op zijn politieke carrière. Van geruststelling was slechts sprake op momenten dat hij terugkwam van besprekingen uit Nederland met een zak geld. 'Mi kisi wan lo moni (Ik heb veel geld meegekregen).' De eerste echte zwarte volksjongen, die het schopte tot het hoogste Surinaamse politieke ambt, had zijn hele zittingsperiode ook nog last van het lichtgekleurde tot witte establishment. Je huidskleur bepaalde toen hoe hoog je op de maatschappelijke ladder kon klimmen. Het zwarte volksbewustzijn was latent, om niet te spreken van totaal afwezig.

Sinds de jonge ambitieuze Henck Arron, kroonprins van Jopie Pengel, zijn zinnen gezet had op onafhankelijkheid van Suriname, klampten Jagernath Lachmon en zijn hindostaanse partij VHP zich nog steviger vast aan de borsten van Nederland, in het bijzonder het koningshuis. Volgens Arron was de tijd rijp voor de Surinaamse onafhankelijkheid en waren de omstandigheden gunstig ook voor een politieke comeback van Jopie. Of wilde hij toen zelf het roer overnemen? Maar wat is de prijs voor onafhankelijkheid? Is het in geld uit te drukken of misschien zelfs in mensenlevens?

Henckie nodigt zichzelf uit om, onder het mom van bijpraten met zijn goeroe Jopie, de politieke situatie met betrekking tot zelfstandigheid van Suriname te bespreken. In een ideologische discussie over onafhankelijkheid tussen de jonge politicus en de oude bijna uitgebluste premier Jopie Pengel schuwen zij elkaar en de confrontatie niet. Jong en ambitieus versus oud, bijna uitgerangeerd en conservatief.

Op 25 november viert de republiek Suriname veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid, na ruim driehonderd jaar gekoloniseerd te zijn geweest door Nederland. Een mooie gelegenheid om niet alleen te kijken wat de zelfstandigheid het land heeft opgeleverd maar ook een realistische blik te werpen op de verhouding met het voormalige moederland.

Het theatergezelschap Mannen en de Stichting Gilbert hebben niet gekozen voor een politieke confrontatie, maar richten zich op twee hoofdrolspelers in de geschiedenis van de onafhankelijkheid van Suriname. In de voorstelling bereiden Johan (Jopie) Adolf Pengel en Henck (Henkie) Alphonsus Eugène Arron de onafhankelijkheid van Suriname voor.

De voorstelling wordt in november 2015 gespeeld in Amsterdam (Oostblok en Bijlmer Parktheater), Den Haag (Theater de Vaillant), Almere (Schouwburg Almere) en Lelystad (Agora Theater).

Acteurs 
Jopie (Johan Adolf Pengel) – Frank Wijdenbosch
Henkie (Henck Arron) – Sergio IJssel
Futuboy - Stuart Rahan

Regisseur 
Mike Ho Sam Sooi

Schrijver 
Stuart Rahan

Productie 
Stuart Rahan

Opdrachtgever
Stichting Gilbert

NPS-leider Rusland wil dat regering serieus omgaat met vraagstuk toekomst bauxietindustrie

Rusland: 'Er circuleren tegenstrijdige berichten'


'Wil Alcoa werkelijk met Suriname aluinaardefabriek opzetten?'


NPS-fractieleider en partijvoorzitter Gregory Rusland heeft de regering opgeroepen serieus om te gaan met het vraagstuk rond de toekomst van de bauxietindustrie in Suriname. Hij constateert dat er tegenstrijdige berichten over circuleren. Zo heeft de commissie die namens de regering met Suralco’s Amerikaanse moedermaatschappij Alcoa onderhandelt, een parlementariër geïnformeerd dat zeker tweehonderd arbeiders behouden zullen blijven voor Suralco. Dit bericht de Ware Tijd Online vandaag, zaterdag 10 oktober 2015.

Uit andere bron zegt Rusland echter te hebben vernomen, dat het slechts om twintig tot dertig man zo gaan, personeel dat de Afobakawaterkrachtcentrale en de stroomopwekking en -distributie draaiende moet houden.

Ook over regelingen die getroffen zullen worden voor contractarbeiders bestaat veel onduidelijkheid, zei Rusland zaterdagochtend in alle vroegte in De Nationale Assemblee, waar de gewijzigde begroting tijdens een marathonzitting werd behandeld.

Met het stopzetten van de bauxietactiviteiten van Suralco verliezen tussen de 1.300 en 1.500 contractarbeiders hun baan. 'Het is een verantwoordelijkheid van ons allen hoe met dit specifiek vraagstuk om te gaan', aldus de NPS-fractieleider.

Rabin Parmessar (NDP), voorzitter van de parlementaire commissie, zei eerder dat Suralco tweehonderd arbeidsplaatsen zal behouden. Voor de overige 571 vaste werknemers komt er een afvloeiingsregeling, zei Parmessar.

Rusland plaatst ook vraagtekens bij de mededeling van de regeringscommissie, dat Suriname en Alcoa een nieuwe aluinaardefabriek zullen opzetten voor de verwerking van bauxiet uit het Bakhuisgebied. Rusland wees erop, dat uit informatie blijkt dat Alcoa al geruime tijd bezig is zijn investeringen in aluinaarderaffinage te verplaatsen naar andere delen van de wereld waar de productiekosten lager zijn dan in Suriname. Hij riep de regering op dit goed in de gaten te houden en nauwgezet te volgen. De samenleving moet niet blij gemaakt worden 'met zaken die er niet zijn', stelde de politicus.

'Dit soort issues zijn nationale issues en kennen geen grenzen tussen oppositie en coalitie. Maar het gaat om een Surinaamse zaak waar wij allen voor verantwoordelijk zijn', aldus Rusland.

Volgens Ronald Hooghart zijn er twee soorten ambtenaren: ambtenaren en landsdienaren....

'Geen sprake van te log overheids- apparaat'

 
Parlementariër (NDP) en vakbondsleider Ronald Hooghart (Centrale van Landsdienaren Organisaties, CLO) vindt de discussie over een te log overheidsapparaat niet juist. Volgens hem is er geen sprake van logheid, maar wordt het apparaat verkeerd ingezet. Dat zegt hij vandaag, zaterdag 10 oktober 2015, in de Ware Tijd. 

'Waarom zou de overheid geen mensen in dienst kunnen nemen om op die manier de werkloosheid in te dammen?', vraagt Hooghart zich af. Overigens vindt hij dat niet een ieder die in dienst is van de overheid een ambtenaar  is. 'Ambtenaren zijn mensen die op een ministerie zitten. Medewerkers van parastatalen, leerkrachten en andere instituten die zijn opgebracht op de post personele kosten zijn geen ambtenaren, maar landsdienaren', aldus Hooghart. Maar, waarom hij dat verschil maakt legt hij verder niet uit, althans de Ware Tijd gaat daar niet op in.

'We hebben een bepaalde cultuur ontwikkeld waarin een ieder bij de overheid wil werken. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, alleen moeten we die cultuur positief ontwikkelen.' Er  moet volgens hem gekeken worden naar de verhoudingen in het land als het gaat om werkgelegenheid en niet meteen negatief spreken over een log ambtenarenapparaat.

Hooghart vindt het een misvatting, dat het door het aantrekken van meer personeel de personeelskosten hoger zijn geworden. De werkelijke reden moet eerder gezocht worden bij het  Functie Informatie Systeem bij de Overheid (FISO). Dat systeem zou de personeelskosten  hebben verdubbeld.

'De personeelskosten waren Srd 700 miljoen. Met FISO is het gegaan naar Srd 1,4 miljard. Nu worden de ambtenaren subtiel aangevallen door politici, maar die hebben zelf ervoor gezorgd dat de personeelskosten hoger zijn geworden door het systeem te wijzigen.'

PL, VHP en ABOP stemmen voor gewijzigde begroting - NPS stemt niet tegen en niet voor

Suppletoire begroting tijdens marathonzitting Assemblee behandeld 


NPS verlaat vergaderzaal bij stemming


De regering heeft vanochtend, zaterdag 10 oktober 2015, rond vier uur na een marathonzitting, die om een uur gistermiddag begon,  groen licht gekregen van het parlement om de begroting van dit jaar drastisch te wijzigen. De uitgaven van ruim Srd 8,5 miljard zijn teruggebracht naar Srd 5,3 miljard. De gewijzigde begroting werd met algemene 39 stemmen goedgekeurd. Naast de coalitie stemden de fracties van de VHP, ABOP en Pertjajah Luhur (PL) vóór. De NPS-fractie stemde niet tegen, maar verliet de zaal bij de stemming, zo bericht Starnieuws.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën antwoordde op vragen over de verschuivingen van geld, dat deze goed zijn doordacht. Daar waar bedragen verminderd zijn, zijn die goed doorgesproken met de ministeries. Bepaalde subsidies zijn teruggebracht, omdat deze het laatste gedeelte van het jaar niet nodig zullen zijn.

Hoefdraad deelde mee, dat de subsidie van de Medische Zending op 30 september gestort is. Hij was verbaasd over berichten vanuit de Medische Zending dat de subsidie niet zou zijn uitbetaald. Volgens de bewindsman heeft de directie kennelijk niet doorgehad dat het geld al was gestort.

Rabin Parmessar (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei dat er lange dagen zijn gemaakt om alle posten in de begroting door te nemen. 'Ik beveel de aanname aan', zo zei hij.

Asiskumar Gajadien (VHP) lid van de commissie, zei dat vertrouwen belangrijk is. Hij haalde aan dat er geen duidelijkheid is gekomen over cruciale aangelegenheden. Het Assembleelid benadrukte, dat de regering een onderzoeksplicht heeft om zaken die niet goed gaan in parastatale instellingen te onderzoeken. Dit gebeurt volgens hem niet. Gajadien zei ook, dat ambtenaren betaald moeten kunnen worden.

De Nationale Partij Suriname (NPS) was de enige fractie die niet vóór de aangepaste begroting stemde Fractievoorzitter Gregory Rusland zei vanochtend bij de stemmotivatie niet tegen de begroting te zullen stemmen. Zijn fractie kon ook niet vóór stemmen en verliet daarom de vergaderzaal.

Rusland gaf aan waarom de NPS-fractie niet tegen zou stemmen, maar ook niet vóór:

'Wij vinden dat de Surinamers die gewerkt hebben hun beloning moeten ontvangen.
- We de regering de ruimte willen geven om haar beleid zoals zij zich dat heeft voorgenomen uit te voeren en haar niet te belemmeren daarin.
- De regering bij monde van de minister van Financiën heeft aangegeven, dat we allerlei mooie projecten kunnen willen uitvoeren, maar als er geen geld is kunnen wij dat niet doen. Daarmee geeft hij dus aan dat de vorige regering (2010-2015) niet realistisch omging met de bestedingen van de Staat en dat men dat nu niet meer zal doen en daarmee de regering Bouterse-I een brevet van ongeschiktheid geeft.
- De regering de financiële ruimte krijgt om voorzieningen te treffen voor de opvang van al de ontslagen die aankomen bij Suralco en Rosebel Gold Mines en daarmee de negatieve impact welke de besluiten van deze bedrijven zullen hebben op de negatieve ontwikkelingen in ons land.'

Rusland gaf ook aan waarom zijn fractie niet vóór de begroting stemt:

'Wij constateren uit het gepresenteerde beleid, dat in de afgelopen periode een beleid is gevoerd welke het volk van Suriname heeft gebracht in een situatie dat vereist is dat een suppletoire begroting nodig is om de wantoestanden te corrigeren.
- Wij ons niet verantwoordelijkheid achten voor de inzet van staatsmiddelen voor andere dan staatszaken bij de recente verkiezingen.
- Wij van mening zijn dat de regering tijdens de bespreking van deze suppletoire begroting duidelijk had moeten aangeven wat zij precies en duidelijk zal plannen en uitvoeren voor de gezinnen die leven in armoede.
- Wij ervan overtuigd zijn dat als de regering Bouterse-I duidelijk de regels van goed bestuur en een duurzaam financieel beleid had opgevolgd, wij deze suppletoire begroting niet nodig zouden hebben.'

De fractieleider van de Nationale Democratische Partij (NDP), André Misiekaba, zei het jammer te vinden dat de NPS volgens hem niet begrijpt waar het om gaat en is weggelopen.

Rusland zegt in een reactie achter het besluit te staan. 'Je kunt niet zo kritisch zijn tot het eind om dan vóór te stemmen zoals partijen in de oppositie.'