maandag 12 oktober 2015

Voor partijvoorzitter Santokhi is verandering binnen VHP onvermijdelijk

VHP zal moeten transformeren naar een multiraciale partij en wil wijziging kiesstelsel

Volgens Santokhi wil president Bouterse ook gewijzigd kiesstelsel
 

De VHP, zoals die binnen de Surinaamse gemeenschap wordt gezien als een politieke entiteit die door Surinamers van Hindostaanse komaf wordt bestuurd en beheerst, moet uit zelfbehoud en in het belang van verdere groei een ingrijpende transformatie ondergaan. Deze mening huldigt de huidige voorzitter Chandrikapersad Santokhi en hij heeft daarbij een groot deel van de VHP achter zich staan, zo bericht De West in haar editie van zaterdag 10 oktober 2015. 

De huidige VHP appelleert anno 2015 in haar huidige vorm niet voldoende meer aan de verwachtingen van het electoraat. In haar huidige vorm is het dan ook niet te verwachten dat de partij, zoals ze nu gestructureerd is, een significante rol zal kunnen vervullen om zo regeermacht in Suriname te verkrijgen. De VHP zal daarom moeten transformeren in een multiraciale partij waarbij alle Surinamers ongeacht ras, geloof of cultuur, de ruimte zullen moeten krijgen te groeien en zich te manifesteren. 

Volgens Santokhi zal de partij dusdanig moeten veranderen, dat niet alleen Surinamers van Hindostaanse afkomst in het hoofdbestuur zitten, maar dat ook andere Surinamers daarvoor ruimte wordt geboden. Alleen dan zullen Surinamers de partij niet langer brandmerken als Hindostaans en zullen zij zich aangetrokken voelen zich aan te sluiten bij de partij aan de Jagernath Lachmonstraat. 

Volgens de huidige voorzitter van de partij, zal in januari 2016 een conferentie worden gehouden die als bewustwordingsconferentie kan worden gezien. Dan zullen zowel VHP’ers als mensen die niet tot de partij behoren, maar wel genodigd zijn, het woord mogen voeren. De bedoeling van deze conferentie is een breder maatschappelijk en politiek draagvlak voor de partij te realiseren. De uiteindelijke bedoeling is volgens Santokhi de partij meer dan voorheen toegankelijk te maken voor alle Surinamers. Door alle districten heen zal de partij een afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Ook zullen op de conferentie strategieën worden doorgenomen met betrekking tot de komende verkiezingen. 

De VHP moet veranderen in een politieke organisatie met een breed spectrum om in ieder geval zoveel mogelijk zetels binnen te halen en regeermacht te verkrijgen, aldus de partijvoorzitter.

Er zal een grondige interne transformatie moeten plaatsvinden en tegelijkertijd moet het extern besef gestalte krijgen, dat de VHP ook voor andere niet-Hindostaanse Surinamers is. Er mogen geen barrières meer zijn voor Surinamers om toe te treden tot de partij. Een nieuwe bestuurssamenstelling met een multi-etnisch karakter moet van de grond komen waarbij jongeren , vrouwen, academici en gewone burgers, toegang krijgen. 

Het streven is er volgens Santokhi op gericht om samen met andere politieke partijen bestuursverantwoordelijkheid te krijgen. Een van de belangrijkste wensen van de VHP is de wijziging van het kiesstelsel. Santokhi verduidelijkte dit door te stellen dat Wanica 65 procent meer bewoners heeft dan voorheen. Nu kunnen er maar 7 Assembleezetels behaald worden. Bij een landelijk evenredig stelsel kun je in Wanica op 11 zetels komen waarvan 6 zeker naar de VHP zouden gaan. Volgens Santokhi heeft president Bouterse bij het bilateraal overleg met de VHP toegezegd dat hij voorstander is van een wijziging van het kiesstelsel en heeft hij dat naderhand ook schriftelijk bevestigd. 

Santokhi weet dat de jonge Surinaamse mens niet meer kijkt naar etnische hokjes, maar meer naar doelen die een partij nastreeft, ook wenst hij veranderingen waar te nemen. Deze doelgroep zal zeker vertegenwoordigd worden in de annalen van de partij. De toekomstvisie van de VHP zal als leidraad dienen om vooral de jongeren aan de partij te binden.

De toekomstige visie van de VHP is inmiddels uitgewerkt in `Vision 2030.’ Die visie is drie jaar geleden volgens de huidige leider van de partij uitgewerkt op een conferentie. Naar de visie van de partij, zal Suriname een transformatie moeten doormaken van een mijnbouwgerichte naar een agrarisch gerichte ontwikkeling en van een centraal aangestuurd bestuur naar een gedecentraliseerd bestuur.

De onderwijsontwikkeling zal gericht moeten worden op marktgericht onderwijs. 

Voor wat betreft de energievoorziening, zal men moeten gaan van fossiele naar duurzame hernieuwbare energie zoals biogas- en zonne-energie en de verdere uitwerking van waterkracht. 

Voor wat de human resources betreft, zal volgens Santokhi moeten worden gewerkt aan de inzet van human capital waarbij een half miljoen Surinamers een voorname rol moeten vervullen samen met een half miljoen personen in diaspora. Hierdoor kan voldoende kennis en kader benut worden om het land verder te ontwikkelen. 

Voor wat betreft het aspect van de `nation building’ zullen wegens de verschillende etnische groepen, de afwijkende cultuur en het geloof, de onderwijssystemen en alle ontwikkelingsdoelen een wijziging moeten ondergaan en afgestemd moeten worden op versterking van de natie. 

Ook de zogeheten ICT en de dienstensector dienen versterkt worden in de visie van de VHP en haar voorzitter. Ook aan de toerismesector dient meer aandacht besteed te worden om haar verder te kunnen versterken. Vision 2030 schenkt ook aandacht aan het stimuleren van de medicinale industrie waarbij de aandacht verbreed moet worden en de alternatieve geneeskunde en het gebruik van medicinale planten meer op de voorgrond dienen te treden.

Guyana vraagt Amerikaanse steun bij bestrijding drugssmokkel via luchthaven Cheddi Jagan

VS-ambassadeur Holloway bevestigt gesprekken met Guyanese autoriteiten


Veel luchthavenpersoneel ontslagen wegens betrokkenheid bij drugssmokkel


Guyana vraagt de regering van de VS om steun in de strijd tegen drugssmokkel via de nationale luchthaven Cheddi Jagan. Dat bericht vandaag, 12 oktober 2015, het international persbureau Associated Press.

De Amerikaanse ambassadeur in Guyana, Perry Holloway, zegt dat er gesprekken worden gevoerd met Guyanese autoriteiten over het ter beschikking stellen van speciale drugdetectie apparatuur.

De Guyanese vraag om steun volgt op het ontslag van diverse luchthavenmedewerkers - bagageafhandelaren en check-in medewerkers - wegens betrokkenheid bij de smokkel van drugs.

De directeur van Guyana's Anti-Narcotica Unit (CANU), James Singh, zegt dat hij met Holloway ook mogelijkheden zal bespreken om de informatievoorziening van zijn afdeling te verbeteren.

Amerikaanse ambtenaren hebben vaak gezegd, dat Guyana een doorvoerhaven is voor drugs naar Noord-Amerika en dat lokale autoriteiten meer zouden moeten doen om de smokkel te bestrijden.

(Red. De Surinaamse Krant/Associated Press)

Vakbond binnen EBS betuigt solidariteit met werknemers Rosebel en Suralco

OWOS: 'Geen overwinning zonder strijd'


De vakbond binnen de NV Energiebedrijven Suriname, EBS (OWOS, Ogane Werknemers Organisatie Suriname), verzet zich tegen de massale afbraak van het welzijn van huidige en toekomstige arbeiders. Op de overheid doet de OWOS een dringend beroep om speciale aandacht hieraan te besteden. 'De arbeiders en zijn gezin vormen immers de hoeksteen van de samenleving', aldus de OWOS in een vandaag, maandag 12 oktober 2015, uitgebrachte verklaring.

De personeelsbond bij de EBS heeft zich solidair verklaard met de arbeiders in de mijnbouwsector. Zowel leden van de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie als van de Algemene Werknemers Organisatie (contractors van Suralco) hangt gedwongen ontslag boven het hoofd. De strijd van de contractors wodt gekenmerkt door het ontbreken van wettelijke regels die hun rechtsbeleving waarborgen.

'Wij doen het dringend beroep op werkgevers de ethische normen en waarden in acht te nemen door de werknemers correct te behandelen, ook waar het ontbreekt aan rechtsregels.'

De OWOS stelt verder, dat zij beseft dat de strijd voor kwaliteit van het leven die de arbeiders voeren, effectiever kan zijn door steunbetuigingen vanuit de totale gemeenschap. 'De OWOS verklaart zich solidair met de arbeiders die een rechtvaardige strijd voeren. Geen overwinning zonder strijd.'

Overdracht 5.000 podosiri-plantjes door LVV

Minister Algoe overhandigt plantjes persoonlijk aan Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan

(Bron foto's: LVV)

Op 12 oktober 2015 heeft De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Soeresh Algoe, heeft vandaag, maandag 12 oktober 2015, persoonlijk 5.000 podosiri-plantjes overgedragen aan 'Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan'. Het is een ondersteuning naar de particuliere sector met betrekking tot de productie van meer plantmateriaal, aldus het ministerie vandaag in een persbericht.

De minister vindt, dat het een plicht is van de overheid om de particuliere sector te faciliteren met middelen en trainingen om te kunnen produceren of de productie te verhogen. De productie van plantmateriaal zal vruchten afwerpen. 

Producten gemaakt van podosiri kunnen op grote schaal worden gemaakt, die vervolgens geëxporteerd kunnen worden naar het buitenland. Dit betekent niet alleen een inkomen voor Suriname, maar ook werkgelegenheid, aldus de minister.

Tania Lieuw A Soe, voorzitter van 'Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan', zei zeer verheugd te zijn met het geschenk van LVV. Tijdens de Caribbean Week of Agriculture 2014 was deze coöperatie een van de gelukkigen die ploegmachines in ontvangst mocht nemen van het ministerie. Naast de geschenken krijgen zij ook trainingen van het ministerie, zoals het telen van gewassen en het aanmaken van compost.

'Agro Coöperatie Wi! Uma fu Sranan' is de eerste vrouwen agro-coöperatie in Suriname bestaande uit ongeveer 40 vrouwen, die actief is op het agrarische gebied in de districten Brokopondo, Saramacca, Para en Wanica.

Curaçaose man (28) op Sint Maarten doodgeschoten

Shafien Mauricia zou in zijn hoofd zijn geschotenSlachtoffer mogelijk lid van No Limit Soldiers


Het lichaam van de 28-jarige Curaçaoënaar Shafien Mauricia werd afgelopen vrijdag op straat in een plas bloed gevonden in de wijk Cay Hill op St. Maarten. Hij zou in het hoofd zijn geschoten. Dit meldt de Amigoe vandaag, maandag 12 oktober 2015.
 
Volgens het politiebericht werd Mauricia tussen half tien en half elf ‘s avonds voor de voormalige Teke Teke snackbar in de Welgelegen Road doodgeschoten. Een man stormde de zaak binnen en begon direct te schieten. Hierna vluchtte hij in een auto weg. De politie heeft vooralsnog geen informatie over deze vluchtauto.

De politie weet nog weinig over deze moord en is het dus nog onbekend wie de schutter of schutters was/waren. Ter plekke werden sporen verzameld, diverse getuigen werden gehoord en het lichaam van het slachtoffer werd in beslag genomen voor lijkschouwing. Volgens verscheidene mediaberichten hebben getuigen twee schutters gezien.

Er doen sinds deze fatale schietpartij diverse geruchten de ronde op Curaçao over de toedracht hiervan. Mauricia zou volgens bronnen lid zijn van de groepering No Limit Soldiers (NLS). Hij was afkomstig uit Koraal Specht en was niet lang geleden naar St. Maarten verhuisd.

Volgens de Sintmaartense media zat hij tevens vast in verband met een dodelijke schietpartij (op Jean-No Sanon) in Cole Bay op 27 oktober vorig jaar, maar werd later vanwege onregelmatigheden in verband met de periode van zijn hechtenis weer vrijgelaten. Of zijn dood het resultaat is van zijn mogelijke betrokkenheid bij die moord, moet nog uit het onderzoek blijken.

Curaçao's Statenlid Leeflang: 'Zonder waterbeleid kan waterschaarste nooit worden opgelost'

'Regering moet een integraal watermanage- mentbeleid opstellen'


De regering moet een integraal watermanagementbeleid opstellen. Dat zei onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang vanmorgen, maandag 12 oktober 2015, in de openbare Statenvergadering over de opvang, opslag en het gebruik van regenwater naar aanleiding van een conferentie met hetzelfde onderwerp van april jongstleden. Dit bericht de Amigoe 's middags.
 
De tweedaagse conferentie werd toentertijd door Fundashon TAS van oud-premier Don Martina bij de University of Curaçao (UoC) georganiseerd en werd besloten met een resolutie. Met de ministers van Sociale Ontwikkeling, Economische Ontwikkeling, Ruimtelijke Planning, en Milieu en Natuur wilde het parlement weten wat de regering dusver concreet op het gebied van regenopvang heeft gedaan.

Volgens Leeflang kan zonder een waterbeleid de schaarste aan water nooit worden opgelost. De regering moet volgens haar komen met een visie die gebaseerd is op het watermanagementbeleid. Dit beleid moet niet door nutsbedrijf Aqualectra of Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) worden gemaakt. 'Maar, door de regering', aldus Leeflang. Ook moet de regering via de begroting middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van het waterbeleid.

MFK-fractieleider Gerrit Schotte vreest voor een belasting op het gebruik van regenwater door huishoudens, zoals is gebeurd bij huishoudens die gebruikmaken van zonne-energie. 'Aqualectra huilt straks dat er minder kubieke meters water worden verkocht door het gebruik van regenwater.' Volgens Schotte liggen de prioriteiten van het parlement scheef. Uit een rapport blijkt dat Aqualectra jaarlijks 3,5 miljoen kubieke meter water door middel van lekverlies verliest. Dat komt uitgedrukt in guldens neer op 30 miljoen. Hier zouden de Staten over moeten vergaderen, aldus Schotte.

PS-Statenlid Melvin Cijntje bekritiseerde de aanleg van waterdammen door de overheid. 'Al het water stroomt naar de zee in plaats van dat het door de grond wordt opgenomen.' Gisteren nam hij een kijkje bij Wechi. Daar zijn de zijkanten van de rooi (kanalen) geasfalteerd en is de bodem van beton. 'Degene die dat bedenkt is of dom of corrupt. Het water stroomt zo naar de zee.' Het Franse drainagesysteem zoals dat bij Caracasbaai is toegepast, is volgens hem de juiste manier. Door groene stroken langs beide kanten van de weg te plaatsen wordt het water door de grond opgenomen als die niet verzadigd is.

De Staten hielden overigens vanmorgen een minuut stilte voor Feo Sulvaran, de vader van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die is overleden.

Arrestant op Curaçao zou door een of meerdere agenten zijn mishandeld

Korps Politie Curaçao (KPC) start intern onderzoek

Twee agenten is toegang tot politiegebouwen ontzegd


Het Korps Politie Curaçao (KPC) is met een intern onderzoek gestart naar een geval van politiegeweld afgelopen zaterdagmiddag. Twee agenten waren hierbij betrokken. In verband hiermee is hen de toegang tot politiegebouwen ontzegd, zolang het onderzoek loopt. Deze beslissing werd gisteravond aan hen bekendgemaakt, bevestigt woordvoerder Imro Zwerwer vandaag, maandag 12 oktober 2015, in de Amigoe.
 
Het slachtoffer, de 21-jarige man S.C., werd zaterdagmiddag voor bedreiging van een agent aangehouden en zou later door deze agent en/of meerdere agenten zwaar zijn mishandeld. Hij werd medisch behandeld voor de opgelopen verwondingen en deed daarna aangifte tegen de agenten.

Volgens een politiebericht van gistermiddag werd de betreffende agent door een persoon die hij eerder had aangehouden, C., gevolgd. Hij voelde zich hierdoor bedreigd en schakelde zijn collega’s in, wat resulteerde in de aanhouding van C., die daarna naar het politiebureau werd gebracht voor nader onderzoek.

Het betreft dezelfde agent die C. eind september in de Panamaweg had aangehouden voor de diefstal van fietsonderdelen. De agent en een collega zouden tijdens die arrestatie ook buitenproportioneel geweld hebben gebruikt en C. deed toen eveneens aangifte. Ook deze zaak wordt onderzocht. Videobeelden van de arrestatie zijn door bezorgde burgers in de sociale media gepubliceerd, ook foto’s van de mishandelde verdachte waarop de ernstige verwondingen aan zijn gezicht duidelijk te zien waren.

De politie gaf destijds middels een politiebericht aan, dat de verdachte agressief werd toen hem vragen werden gesteld over zijn betrokkenheid bij de diefstal. Op een gegeven moment heeft hij de agenten zelfs bedreigd, waarop zij over zijn gegaan tot zijn aanhouding. C. verzette zich echter hiertegen en de politie moest geweld gebruiken, aldus het politiebericht. De man liet in de media zelf weten dat de politie buitensporig geweld had gebruikt om hem aan te houden. De agenten zouden hem inderdaad vragen hebben gesteld over de diefstal en hij antwoordde daar niets van te weten, waarop de agenten hem beledigden door hem ‘payaso’ (clown) te noemen. Hij beledigde hen op dezelfde manier terug en werd hiervoor in elkaar geslagen door de agenten. Althans, dat is wat hij vorige maand in de media beweerde.

Zwerwer verklaarde toen de betreffende agent te hebben gesproken hierover, die aangaf geen buitensporig geweld te hebben gebruikt en benadrukte dat de man zeer onbeschoft was, bedreigingen uitte en dat hij zich ook steeds tegen zijn arrestatie verzette, waarop zij gedwongen werden met harde hand op te treden.

Een onderzoek naar beide gevallen zal duidelijkheid moeten verschaffen, aldus de politiewoordvoerder. 'Alle medewerkers die afgelopen zaterdag wachtdienst hadden werden gisteren uitgebreid tot in de nachtelijke uren gehoord. Het onderzoek wordt verricht door het Bureau Interne Zaken, met ondersteuning van het forensisch team, het technisch en tactisch team van de politie en een team van rechercheurs van de afdeling digitale (sporen)onderzoeken.'

Zwerwer verzekert dat dit een objectief onderzoek is en indien nodig zullen er disciplinaire maatregelen genomen worden tegen iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan deze zaak. De agenten hebben dus voorlopig geen toegang tot politiegebouwen en C. mocht zaterdag naar huis, terwijl het onderzoek loopt.

Positie procureur-generaal Curaçao en Sint-Maarten 'niet in steen gebeiteld'

Evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten vindt het te vroeg om pg-structuur te wijzigen

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

De Evaluatiecommissie Justitiële Rijkswetten heeft de mogelijkheid onderzocht of het niet toch zinvol is op de eilanden een eigen procureur-generaal (PG) te stationeren. Dit blijkt uit het evaluatieverslag dat afgelopen vrijdag op de University of Curaçao (UoC) gepresenteerd is, zo bericht het Antilliaans Dagblad maandag 12 oktober 2015.

De voor- en tegenargumenten afwegende, komt de evaluatiecommissie tot de conclusie dat ‘de huidige constructie van een gezamenlijke PG niet in steen gebeiteld is’, maar dat het te vroeg is hier wijzigingen in aan te brengen. De evaluatiecommissie doet wel enkele voorstellen om de situatie te verbeteren. Zo kan op Sint Maarten, de grootste pleiter voor een eigen PG, een belangrijkere rol weggelegd worden voor de daar gevestigde advocaat-generaal (AG) zodat er efficiënter en effectiever afgestemd kan worden met de minister van Justitie.

Een tweede mogelijkheid is om de fysieke en functionele aanwezigheid van de PG op Sint Maarten te vergroten. 'Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van zijn beleidstaak op Curaçao is het mogelijk dat de PG op zijn parket op Curaçao wordt ontlast door een AG die aldaar gevestigd is', zo wordt voorgesteld. 'Het zou aldus mogelijk moeten worden gemaakt dat de PG aaneengesloten periodes per maand kantoor houdt te Sint Maarten. Hiermee zou tegemoet kunnen worden gekomen aan het bezwaar dat de PG te weinig op de hoogte zou zijn van de specifieke omstandigheden in de betrokken landen, zonder het voordeel van enige afstand tussen minister en PG teniet te doen', aldus de evaluatiecommissie.De evaluatiecommissie is overigens positief over de nagenoeg volledige implementatie van de vier justitiële rijkswetten, te weten die van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, het Openbaar Ministerie (OM), de politie en de Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) en spreekt haar waardering uit over de hoeveelheid werk die in de verschillende landen is verzet.

'Het valt de commissie op welke toewijding en energie vanuit alle ministeries, justitiële instellingen en andere organisaties aan de dag wordt gelegd om de rechtshandhaving in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden naar een hoger niveau te tillen', aldus de rapportage. Maar, dat neemt niet weg dat er ook aandachtspunten zijn. Volgens de commissie zijn de wetten niet statisch en moet er sprake zijn van een perspectief van ‘permanente staatkundige ontwikkeling’, waardoor de wetten op termijn ook moeten kunnen worden herzien.

Een van de punten waarop de wet herzien kan worden is dus die van het hebben van een eigen PG. In de rapportage staat hierover: 'Voor wat betreft de constructie van een gezamenlijke PG wordt door tegenstanders, bijvoorbeeld op Sint Maarten, ingebracht dat het gebrek aan fysieke aanwezigheid van de PG leidt tot onbegrip over de lokale situatie en tot besluitvorming die niet voldoende op deze situatie is toegespitst. Tegenstanders van een gezamenlijke PG wijzen bovendien op de uitzonderlijkheid van de constructie. Zij geven aan dat een ‘eigen’ OM, onder leiding van een ‘eigen’ PG moet worden gezien als logische institutionele attributen van een autonoom land.'

Maar, zo vervolgt de rapportage over de voorstanders van een gezamenlijke PG: 'Voorstanders wijzen op de risico’s die een al te sterke landelijke inbedding van de PG in kleinschalige (insulaire) overheidsverbanden kan hebben voor de onafhankelijkheid van diens oordeelvorming en de zelfstandigheid waarmee hij behoort te functioneren. Zeker waar het gaat om het beperken van invloed van afzonderlijke ministers op individuele vervolgingsbeslissingen, creëert een gezamenlijke PG een zekere afstand die voordelen kent. De afstand tussen de minister van Justitie en het OM wordt in alle landen reeds verkleind door de aanwezigheid van een eerstelijnsparket onder leiding van een hoofdofficier van justitie.'

Rechter op Curaçao vernietigt bouwvergunning appartementencomplex zeezijde Kaya Wilson Godett

Appartementen moeten na uitspraak in hoger beroep mogelijk alsnog gesloopt worden

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Vijf bedrijven gingen in beroep tegen bouwvergunning voor Jewel Investment & Management Group


Een appartementencomplex aan de zeezijde van de Kaya Wilson (Papa) Godett in Pietermaai moet mogelijk gesloopt worden. In hoger beroep heeft de rechter alsnog de bouwvergunning vernietigd. Op 31 mei 2013 werd een bouwvergunning aan Jewel Investment & Management Group verleend door de toenmalige minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Daartegen gingen vijf bedrijven in beroep: La Rivera Development, Dideka Holding, Henriquez en Knoppel, Isabella private foundation en Diamti private foundation, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 12 oktober 2015.

Op 12 augustus 2014 oordeelde de rechter, dat dit beroep ongegrond was, waartegen de bedrijven in hoger beroep zijn gegaan. Ondertussen is het complex in Pietermaai af, en dus voerde de VVRP-minister in het hoger beroep aan dat de bouwvergunning onaantastbaar zou zijn nu de bouw van de appartementen is voltooid en de bouwvergunning daarmee is uitgewerkt. Ten onrechte, stelden de rechters in hoger beroep afgelopen vrijdag en de beschikking van 31 mei 2013 is in het vonnis vernietigd.

'Indien de bouwvergunning zou worden vernietigd, zou dat met zich kunnen brengen dat het gebouw in strijd met artikel 7 van de Bouw- en Woningverordening zonder bouwvergunning is opgericht', zo staat in het vonnis.

Advocaat Achim Henriquez die het hoger beroep namens de vijf bedrijven had ingediend, is opgelucht. 'De facto betekent het dat er nu een gebouw staat zonder bouwvergunning.'

Henriquez is benieuwd wat de huidige minister van VVRP, Suzy Camelia-Römer, nu zal ondernemen. Eerder liet de minister weten, dat illegale bouw moet worden tegengegaan en dat gebouwen zonder bouwvergunning gesloopt zullen worden. Over dit specifieke geval kon Camelia-Römer gisteren nog niets zeggen. Zij gaf aan eerst overleg te willen voeren met haar ministerie en het vonnis eerst goed te willen bestuderen, alvorens met een reactie naar buiten te treden.

De bedrijven voerden verschillende redenen aan waarom er op die plek niet gebouwd had mogen worden. Ten eerste werd gebouwd op een open plek die als stadsparkje gebruikt werd en waar de buurt emotionele en historische waarde aan hecht. Hoewel de rechter in eerste aanleg nog meeging met de minister die aanvoerde dat er geen sprake was van een open ruimte in de zin van artikel 4 van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP), oordeelden de rechters in hoger beroep anders: 'Niet in geschil is dat de percelen ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van het EOP onbebouwd waren.'

De bedrijven stelden in hoger beroep dat de minister het gebouw niet hinderlijk en brandgevaarlijk zou vinden voor de omgeving. De rechter in eerste aanleg ging mee met de minister, maar in hoger beroep luidt het vonnis anders. Een afgegeven advies uit juni 2013 vermeldt namelijk niet dat en met welk resultaat het bouwplan is getoetst aan artikel 22 van de Bouw- en Woningverordening.

Bond Milieubeheer vrijdag 16 oktober op stoep Kabinet van de President

Bondsvoorzitter Blanker: 'Wij hebben geen relatie meer met de minister'

Minister Wolff: 'OW heeft geen problemen met de bond'


'Zolang we mooi boi spelen bij de vergaderingen zal niemand ons serieus nemen.' Met deze woorden begon Hugo Blanker, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) de leden van de bond toe te spreken tijdens de voortzetting van de algemene ledenvergadering gisteren op het terrein van Openbaar Groen. Blanker zei, dat de leden waren opgeroepen om te horen dat er geen nieuws was.

'Zijn wij fout geweest door de inauguratie van de president te ondersteunen? Unu sabi now tak unu no abi fu reken tapu meneer Wolff. Men kan drie jaren lang al zo'n klein probleem niet oplossen. Hoe zal men de grote problemen in het land oplossen?', vroeg Blanker zich hardop af.

Er zal weer worden geschreven aan president Desi Bouterse, maar deze keer niet in de vorm van een petitie, maar om te horen wat de stand van zaken is. Aanstaande vrijdag om tien uur 's morgens is de bond, met zijn leden, voor het Kabinet van de President. Deze week zal de president in de gelegenheid worden gesteld om de bond alsnog op te roepen.

Bij Milieubeheer (onderdeel van het ministerie van Openbare Werken, OW), inclusief in het binnenland, werken ongeveer 1.500 ambtenaren. Zeker 1.400  zijn leden van de bond. De zaak is volgens de bond voorbij het niveau van de minister. 'In deze case hebben wij geen relatie meer met de minister, anders dan wanneer de president hem aangeeft wat hij moet doen', zegt Blanker.

Eén van de knelpunten is, dat ambtenaren die moeten worden bevorderd, hun bevordering moeten zien. Mensen die waarnemen in bepaalde posities, moeten die waarneming ook ontvangen. De dienst moet ook worden verzelfstandigd, waardoor er eigen middelen kunnen worden vergaard.

'De president mag verwachten dat de bond met een groter aantal voor zijn stoep aanwezig zal zijn. Ook de mensen uit het binnenland zullen aanwezig zijn. Hij mag verwachten dat wij vol gaarne via hem horen wat de stand van zaken is.'

De acties werden 5 augustus opgeschort om de inauguratie van de president niet in de wielen te rijden. Er werd een ultimatum tot woensdag 19 augustus gesteld waarop het stadium van de ontwikkelingen zou worden doorgegeven. Na 19 augustus werd aangegeven dat er nog meer geduld in acht moest worden genomen. 'De acties kunnen op elk moment worden hervat', zei Blanker op zijn op 1 september gehouden persconferentie. Van deze woorden is er vooralsnog niet veel te merken geweest. 'De mensen zijn in actie.' Dit is het enige dat door de bondsvoorzitter over de actie wordt geuit. Wat de acties inhouden of zullen inhouden, staat vooralsnog niet bekend.

De minister van Openbare Werken, Sigfried Wolff, zegt in een reactie, dat een aantal zaken in het getekende protocol opgenomen, op het ministerie zelf kan worden opgelost. 'Daarvoor hebben we alle inspanningen gepleegd. Voor de rest zijn er zaken waar wij van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) antwoord op wachten. Er zijn normale regels en ook FISO-regels waar BiZa op moet letten. OW heeft dus geen problemen met de bond.'

De bewindsman is van plan om binnen de kortste tijd de minister van BiZa te spreken om zaken wat sneller te doen lopen.

Inbraak in woning VHP-Assembleelid Mathoera


Mathoera verblijft in het buitenland


In de woning van het VHP-Assembleelid en oud-politiecommissaris Krishna Mathoera is afgelopen nacht ingebroken terwijl zij afwezig was. Het Dagblad Suriname weet vandaag, maandag 12 oktober 2015, te berichten, dat Mathoera momenteel in het buitenland verblijft.

De politie van Leiding heeft een aangifte inzake inbraak opgenomen en het verdere onderzoek doorverwezen naar de afdeling Kapitale Delicten binnen het Korps Politie Suriname. 

Het is vooralsnog niet bekend wat de inbrekers hebben buitgemaakt.

'Er moeten meer psychologische meetmomenten komen in arbeidssector, vooral bij gewapende diensten'

Psychologisch onderzoek invoeren bij bevorderingen en functionerings- gesprekken

 
Er moeten meer psychologische meetmomenten zijn in de arbeidssector, vooral bij de gewapende diensten. Dit zegt Raj Jadnanansing, psycholoog bij het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), vandaag, maandag 12 oktober 2015, in de Ware Tijd. Hij zegt dit naar aanleiding van verwijten die worden gemaakt aan het adres van psychologen, wanneer een wapendrager, die wel door de psychologische screening is gekomen, toch na een tijd onmaatschappelijk gedrag vertoont.

Hij zegt, dat ondanks dat het resultaat van het psychologisch onderzoek een uitspraak doet over grotendeels stabiele eigenschappen van de persoon, deze eigenschappen onderhevig blijven aan externe invloeden. Na het onderzoek zouden er bijvoorbeeld levensgebeurtenissen kunnen plaatsvinden, waardoor de persoon zich anders zou kunnen gedragen dan hij normaal gewend was.

Jadnanansing vindt een goed volgsysteem binnen zulke apparaten van cruciaal belang. De meetmomenten zouden door de leiding van de gewapende instituten kunnen worden ingepland bij bevordering en beoordelings- en functioneringsgesprekken.

'Uit ervaring is gebleken, dat de psycholoog en de psychiater niet alleen curatief ingezet kunnen worden, wanneer het probleem al ontstaan is, maar ook preventief. Het is geen onnodige luxe om zowel de psycholoog als de psychiater in te schakelen om het personeel preventief in te lichten hoe om te gaan met probleemsituaties.'

Volgens de psycholoog moeten ook mensen die een rijbewijs willen behalen of een vuurwapenvergunning aanvragen, een psychologische test ondergaan. 'Weet de procureur-generaal of iemand die een vuurwapenvergunning aanvraagt emotioneel stabiel is?', vraagt hij zich af. Hij hoopt zelfs dat in de toekomst ook dergelijke testen zullen worden afgenomen bij mensen die gaan trouwen.

Politie in ressort Leiding houdt acht verdachten inbraak bedrijf aan

Verdachten op heterdaad door politie betrapt en op de vlucht klemgereden


De surveillancedienst van Wanica van het Korps Politie Suriname heeft vanochtend, maandag 12 oktober 2015, rond twee uur, in het ressort Leiding acht verdachten op heterdaad betrapt. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de acht zich voor een bedrijf op Leiding 10A bevonden toen de surveillerende politie op hen stuitte, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie. 

Bij het zien van de zogenoemde pro-wagen van de politie stapten de acht in een personenwagen en probeerden te ontkomen. Het lukte agenten echter om het voertuig klem te rijden.

In de vluchtwagen werden breekwerktuigen, twee vuistvuurwapens en maskers aangetroffen. In het belang van het verder onderzoek werden de verdachten (Clayton L. (32), Fabian L. (28), Robin L. (31), Fabian W. (30), Dennis Z. (26), Merrel K. (23), Rendel L. (26) en de 28-jarige Kevin B.) aangehouden en in verzekering gesteld.

De politie van Leiding heeft de zaak overgedragen aan de recherche van de afdeling Kapitale Delicten. De aangetroffen goederen in de auto zijn door de politie in beslag genomen.

Dekking van de Surinaamse munt is zorgwekkend


Burgers met vaste inkomens als pensioen en sociale uitkering gaan gelag financieringsbeleid regering betalen


Recent heeft de minister van Financiën eindelijk toegegeven, dat hij het zeer kwalijke instrument, dat economen ook wel eens vergelijken met een kwaadaardig kankergezwel, heeft ingezet in de financiering van het begrotingstekort. Hij heeft namelijk de leden van De Nationale Assemblee geïnformeerd, dat hij het begrotingstekort monetair financiert. Monetaire financiering is het financieren van het begrotingstekort van de overheid door middel van geldschepping.

Op de vraag van een Assembleelid hoe het gesteld is met de dekking van ons geld, heeft de minister dit cijfer mondeling in De Nationale Assemblee niet prijsgegeven. Hij gaf aan dat hij dit schriftelijk zal doen toekomen aan De Nationale Assemblee. Daarvoor zal hij wel zijn eigen reden hebben, want een snelle calculatie van de werkelijke dekking veroorzaakt een enorme bezorgdheid. In artikel 19 van de Bankwet wordt aangegeven dat de dekking van onze munt minimaal 50 procent moet zijn. De voornoemde snelle calculatie geeft aan dat de dekking nu al minder dan 35 procent bodemwaarde is gepasseerd. Dit is een zeer gevaarlijke situatie voor een kleine open economie waarvan de monetaire en de deviezenreserve al een poos afglijdt.

Met het trekken van meer dan dan Srd 2 miljard van de Centrale Bank door het ministerie van Financiën als ongedekt geld zal de druk op ons geld verder worden verhoogd. Dit zal verder ook leiden tot een afname van de deviezen gezien het feit dat men probeert te interveniëren op de valutamarkt. Een bekende volksgezegde van ‘pur bruku wer bruku’ kan hier van toepassing zijn.

De situatie waarin de staatsfinanciën, de dekking van de munt en de monetaire reserve terecht zijn gekomen zal ongetwijfeld consequentie hebben op het toekomstig prijsniveau in de winkels en de koopkracht van de burgers.

Met name de burgers die sterk afhankelijk zijn van vaste inkomens zoals pensioenen en sociale uitkeringen zullen het gelag van dit overheidsfinancieringsbeleid betalen. Ook zal als gevolg van de verminderde koopkracht druk ontstaan op het bedrijfsleven en uiteindelijk op de arbeidsplaatsen in onze gemeenschap. Het inkrimpen in plaats van groeien van de economie zal naarmate de tijd vordert niet meer een film zijn maar een keiharde werkelijkheid.

Voor de goede orde geven wij de minister aan dat niets mis is met de Bankwet. Alleen is het zo, dat de monetaire autoriteiten in overtreding zijn met de Bankwet, die na heel wat studie- en denkwerk in 2005 is gewijzigd.

John van Coblijn

'Veel lgtb'ers blijven in de kast'

LGBT Platform: 'Veel lgtb'ers kunnen niet omgaan met stigmatiserende omgeving'


Veel lesbiennes, gays, biseksuelen en transgenders (lgtb'ers) worstelen blijvend met hun seksuele geaardheid en komen nooit tot het punt zelf te erkennen dat zij tot deze groep behoren. Tot deze conclusie komt voorzitster Tieneke Sumter van het LGBT-platform. Veel lgtb’ers houden hun seksuele voorkeur, volgens de voorzitster, geheim omdat zij maar niet kunnen omgaan met de stigmatiserende omgeving. Sumter onderstreept, dat de meest belangrijke stap zelfacceptatie is, in het proces van acceptatie door de omgeving. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 12 oktober 2015.

Daarom is voor haar minder belangrijk hoeveel 'geheime lgbt'ers' tijdens de 'Coming Out Week' (COW) publiekelijk 'uit de kast' komen.


'De werkelijke coming out is om voor de spiegel te kunnen staan en te zeggen: dit is wie ik ben', zegt Sumter. Toch onderstreept zij, dat het aantal 'geheime lgbt'ers' niet onderschat moet worden. De organisator van de 'Coming Out Week' is ervan overtuigd, dat een aantal lgtb'ers deze periode heeft gebruikt om 'uit de kast' te komen. Meerdere ouders hebben haar namelijk verhalen verteld over hun kinderen en hoe zij dit in de afgelopen tijd bespreekbaar hebben gemaakt.

Sumter is tevreden over de groei van het aantal mensen en bedrijven, die openlijk aangeven niet te discrimineren. Zij merkt dit onder meer aan het groeiende aantal lgtb-vlaggen die gedurende de week zijn uitgehangen door verschillende bedrijven en organisatiies. Ook het aantal sponsoren van de COW-activiteiten is gestegen.

De openlijke ondersteuning die het bedrijfsleven en de vakbeweging hebben toegezegd, is voor de organisatie een bewijs van vooruitgang. De Matie-award (Milestone Achievement Towards Institutional Equality) werd gisteren voor het eerst uitgereikt door de organisatie van de COW-activiteiten. Het staatsbedrijf Staatsolie mocht deze als eerste ontvangen, vanwege zijn 'niet-discriminerende' collectieve arbeidsovereenkomst en bedrijfsvoering tegenover lgtb'ers.

Sociaal zwakke gezinnen hebben nog geen schoolkledinggeld ontvangen

Ministerraad neemt 's avonds 12 oktober beslissing over uitbetaling


De Ministerraad (RvM) neemt vanavond, maandag 12 oktober 2015, een besluit over de uitbetaling van de jaarlijkse schoolkledingactie van het ministerie van Welzijn, voorheen het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dat zegt minister Joan Dogojo op Starnieuws. Ouders hebben nog steeds geen financiële ondersteuning ontvangen voor de aanschaf van schoolkleding. Het zijn sociaal zwakke gezinnen die jaarlijks rekenen op dit geld.

De bewindsvrouwe geeft toe, dat het departement dit jaar verlaat is, maar het huiswerk is volgens haar gemaakt en nu wordt gewacht op het besluit van de Ministerraad. Ook op het departement komen dagelijks verzoeken van ouders binnen voor de uitkering.

Eenmaal per jaar komen sociaal zwakke gezinnen met kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs voor junioren (VOJ) in aanmerking voor schoolkleding. Afhankelijk van het onderwijsniveau wordt een bedrag uitgekeerd, zegt Dogojo.

Voor kleuters ontvangen ouders Srd 100, basisschool Srd 110, VOJ Srd 115 terwijl een LTS-leerling Srd 125 uitgekeerd krijgt. Het ministerie van Welzijn heeft voor dit jaar ongeveer Srd 1 miljoen aangevraagd voor de schoolkledingactie.

Dogojo wil dit project in de toekomst samen uitvoeren met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). De bedoeling is dat het MinOWC via zijn structuren de behoeftige leerlingen identificeert. Het ministerie van Welzijn voert al jaren de schoolkledingactie uit.

Naschoolse Opvang keert in andere vorm terug

Naschoolse Opvang wordt onderdeel van het basisonderwijs


Het Project Naschoolse Opvang en Begeleiding komt terug, maar in een andere opzet. Het wordt onderdeel van het basisonderwijs. De warme maaltijd wordt slechts een belangrijke aanvulling op de hoofdactiviteiten. Er komt een nieuw programma met onder andere muziek- en cultuuronderwijs en expressievakken. Ook de begeleiding zal anders worden opgezet. Niet alleen kinderen die problemen hebben met bepaalde leervakken zullen worden begeleid, maar alle kinderen zullen op een gelijke basis behandeld worden. 

Dit zei de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, zaterdagochtend in alle vroegte in De Nationale Assemblee - tijdens de behandeling van de door de regering gewijzigde begroting - in antwoord op vragen van parlementsleden.

De bewindsman zei, dat alleen met de aanpak die het ministerie voor ogen heeft beter effect kan worden bereikt. In de afgelopen drie schooljaren ging het slagingspercentage op de basisscholen met slechts drie procent omhoog. 'Willen we percentages hebben van 75 tot 80 procent, dan zullen zaken anders aangepakt moeten worden.' De minister sprak, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 12 oktober 2015, met klem tegen, dat het accent van de naschoolse opvang bewust was gelegd op voeding.

Peneux stelde wel, dat keukenhouders een direct belang hebben bij het project waarmee ook rekening moet worden gehouden.

De bewindsman maakte enkele weken geleden bekend, dat het Project Naschoolse Opvang en Begeleiding niet heeft voldaan aan de verwachting en grondig zal worden geëvalueerd. Er was eerder al een evaluatie uitgevoerd, maar die was onvolledig en er is ook geen wetgeving. Hierdoor kon niet worden vastgesteld welk effect het project heeft gehad op de schoolresultaten. Ook konden ouders zelf beslissen of hun kinderen zouden meedoen aan het project.

'Het doek voor Columbus is aan het vallen'

'William Willoughby gaf in 1650 aan majoor Stedham het bevel tot genocide onder inheemsen in Suriname'


'Het land Surinajama werd van de inheemsen afgepakt'


Op 12 oktober van elk jaar wordt wereldwijd in een aantal landen Columbusdag herdacht en gevierd. De mensen die deze dag herdenken en vieren plaatsen Columbus, zijn entourage en zijn erfgoed op een voetstuk. Zij zien hem als de ontdekker van Amerika, de brenger van cultuur en welvaart naar de landen van de Amerika's.

In de ogen van velen en vooral onder de inheemsen overal ter wereld wordt het vooral door wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker dat het doek voor Columbus en voor degenen die hem adoreren langzaam aan het vallen is. Het is inmiddels duidelijk en algemeen bekend dat over heel Amerika, vanaf Alaska tot de zuidelijke punt van Latijns Amerika, er duizenden jaren voor de invasie van Columbus er inheemsen in Amerika woonden. Sommige streken en steden waren toen al goed ontwikkeld. Zo had Mexico Stad toen al een bevolking van 15 miljoen zielen. De bevolking was gezond en goed gevoed. Geen enkele Europese stad uit die tijd kon toen met Mexico Stad worden vergeleken. De eerste Spanjaarden die Mexico Stad bezochten hebben hun verbazing in wat zij zagen in geschriften vastgelegd.

Inmiddels wordt ook duidelijk dat Columbus en de zijnen gedreven door hebzucht en onfatsoenlijk gedrag de grootste genocide aller tijden in de Amerika's onder de inheemsen hebben aangericht. In een periode van 500 jaar is er de langste holocaust aller tijden onder de inheemsen van Amerika en Canada uitgevoerd. De gepleegde genocide had het karakter van het fysiek en mentaal schade toebrengen aan inheemsen, het simpelweg vermoorden van personen, het verbranden van hun landbouwarealen, het op sluwe wijze ontnemen van hun traditionele culturen. Maar, vooral de uit Europa meegebrachte ziektes hebben veel inheemsen het leven gekost. In de periode van 500 jaar zijn er tussen de 95.000.000 tot 114.000.000 inheemsen vermoord in de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

Inmiddels hebben de regeringen van de Verenigde Staten en Canada al in de vorige eeuw excuses aangeboden aan vertegenwoordigers van de inheemsen in die landen. Ook hebben de regeringen van de Verenigde Staten en Canada al aanzienlijke bedragen als reparaties aan inheemsen uitgekeerd. De voornaamste reparatieuitkeringen in de Verenigde Staten en Canada tot nu toe sedert 1971 zijn in het overzicht opgenomen.

De uitgekeerde reparatiegelden worden door de inheemse gemeenschappen hoofdzakelijk ingezet voor zaken als huisvesting, gemeenschapsontwikkeling, onderwijs, cultuurontwikkeling en ondernemerschapsbevordering, maar ook ter bestrijding van alcohol en drugsmisbruik. Hiernaast heeft men ook het vraagstuk van de grondenrechten opgelost.

Inmiddels heeft het Kennisinstituut voor onderzoek naar Genocide en Reparaties uit archiefonderzoek achterhaald, dat William Willoughby in 1650 aan ene majoor Stedham het bevel gaf tot genocide onder de inheemsen in Suriname. Nadat in 1667 de Nederlanders Suriname hadden bezet zijn zij doorgegaan met de genocide onder de inheemsen. Zo waren er bij de komst van de Spaanse bezetters ongeveer 70.000 inheemsen in Suriname, maar rond 1920 waren er niet meer dan 1.400 inheemsen overgebleven. Maar, ook de inheemse culturele waarden en normen zijn systematisch door de koloniale bezetters vertrapt. Bovendien is het land Surinajama van de inheemsen afgepakt en heden ten dage zitten de inheemsen met een grondenrechtenvraagstuk.

Het bezoek van Columbus en de zijnen heeft dus ook de Inheemsen in Suriname weinig goeds gebracht. Ook in Suriname is er voor de inheemsen geen enkele reden om Columbusdag te herdenken of te vieren. Wij zouden beter kunnen praten over een Reparatiedag voor de Inheemsen op 12 oktober.
De inheemsen in Suriname moeten echter niet bij de pakken blijven zitten. Ook moeten zij niet wachten tot een regering zover is om wat aan de achtergestelde sociaaleconomische positie van de Inheemsen in ons land te doen. De inheemsen en hun organisaties moeten tot het besef komen dat zij op basis van issues met elkaar moeten samenwerken en de duwers moeten zijn van hun eigen ontwikkeling en voorspoed.

Inmiddels hebben progressieve inheemse denkers en activisten de handen in elkaar geslagen en hebben de organisatie ESAV opgericht. ESAV is er voorstander van, dat zowel de Engelse als de Nederlandse regering excuses aanbieden voor de genocide die in de koloniale tijd onder de inheemsen is gepleegd. Verder is ESAV er ook voorstander van, dat deze landen reparaties beschikbaar stellen aan de inheemse gemeenschap voor de materiële en immateriële schade die in de koloniale tijd onder de inheemsen in ons land is aangericht. Het gevolg van deze schade is nog steeds zichtbaar en merkbaar in de inheemse gemeenschappen.

ESAV is overigens al gestart om in overleg met de inheemse gemeenschappen en anderen met de formulering van een integraal ontwikkelingsplan voor de inheemsen. ESAV kan daarbij ook uw input en ondersteuning gebruiken. Doet u mee?

Audrey Christiaan,
Voorzitter ESAV
Lid van de Nationale Reparatie Commissie Suriname
Inheemsplatform2015@gmail.com

Veroorzaker dodelijke aanrijding Anton Dragtenweg gearresteerd

17-Jarige Chivaro S. verloor het leven bij ongeluk

Opgepakte automobilist was onder invloed van alcoholhoudende drank


De veroorzaker van de dodelijke aanrijding op de Anton Dragtenweg zaterdagnacht, Arvind B., is gisteren in een ziekenhuis door de politie in verzekering gesteld. Bij de aanrijding kwam de 17-jarige Chivaro S. om het leven. Vijf andere inzittenden van beide voertuigen werden met een ambulance naar een ziekenhuis afgevoerd, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 12 oktober 2015.

Met behulp van de brandweer werden de slachtoffers uit de twee voertuigen bevrijd. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat Arvind alcoholhoudende drank had gedronken, zo heeft hij ook tegenover de politie bevestigd.

B. kwam door nog onbekende reden op de rijhelft van zijn tegenligger terecht met een frontale botsing als gevolg. Op de plaats delict waren geen remsporen zichtbaar. Aan de hand van de schade aan beide voertuigen, moet geconcludeerd worden, dat de veroorzaker met een hoge snelheid heeft gereden.

De Ware Tijd bericht verder te hebben vernomen, dat B. onder politiebewaking in een ziekenhuis ligt. Hij heeft verschillende fracturen in een arm, kaak  en benen opgelopen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

Alcoa: Bauxiet uit Bakhuisgebergte verwerken economisch niet haalbaar voor Suralco's Paranam-raffinaderij

Vroegtijdige beëindiging Brokopondo-overeenkomst en overdracht Afobaka Hydro Centrale 31 december 2019

 
De Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa heeft, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 12 oktober 2015, drie redenen waarom het economisch niet haalbaar is om de Paranam-raffinaderij te gebruiken voor het verwerken van bauxietvoorraden van het Bakhuisgebergte. Alcoa heeft de bauxietvoorraad van het Bakhuisgebergte eerder als potentiële bron genoemd van bauxiet voor Suralco.

De raffinaderij van Suralco te Paranam is niet ontworpen voor de specifieke kwaliteiten van het bauxiet uit het Bakhuisgebergte. De raffinaderij kan daardoor niet op een optimale wijze en tegen een optimale kostenniveau produceren bij het gebruik van het bauxiet van het Bakhuisgebergte.
Voor exploitatie van het bauxiet van het Bakhuisgebergte is een aanzienlijke investering nodig in het vervoer om de lange afstand tussen het Bakhuisgebied en Paranam te overbruggen.
Om de voorraad van 300 miljoen metrieke ton bauxiet van het Bakhuisgebergte te ontginnen is een concurrerende en stabiele energiebron nodig.

Om de in Suriname gevestigde bauxietindustrie 'duurzaam te ondersteunen en voort te zetten', hebben de regering en Alcoa 'de wens om zich te concentreren op de aanwezige mogelijkheden voor het ontwikkelen van een nieuwe Bakhuis-raffinaderij met een ontwerp en schaal om op lange termijn wereldwijd concurrerend te zijn'. Als aan dit verlangen wordt voldaan, 'zou de Bakhuis raffinaderij Alcoa’s derde fase in Suriname kunnen markeren'.

In de intentieverklaring die de regering en Alcoa Inc. zijn overeengekomen met het oog op de Suralco-crisis en de doelstelling om een lange termijn concurrerende industrie te ontwikkelen in Suriname zijn vier keerpunten beschreven.

Alcoa zal de productie van de Paranam-raffinaderij tot nul terugbrengen en Suralco zal zijn verplichtingen jegens zijn werknemers en gepensioneerden nakomen.
De regering en Alcoa zullen een ontwikkelingspartnerschap vormen om te definiëren en als mogelijk, de verdere uitvoering van worldclass mijnbouw en raffinage projecten uit te voeren op basis van het bauxiet van het Bakhuisgebergte.

Voorts komen partijen overeen om de energieprijs te stabiliseren. Zo zullen de regering en Suralco de huidige Afobaka energiekoop- overeenkomst aanpassen om de waterkrachtprijs tot 31 december 2019 te stabiliseren. De energieprijs wordt vastgesteld op 40 Amerikaanse dollar per vat met een jaarlijkse stijging van 3 dollar per vat te beginnen in 2017. Op elke maandelijkse factuur wordt een extra heffing van100.000 Amerikaanse dollar toegevoegd en zal de regering voor alle extra geleverde energie boven de 700.800 MWh de vaste prijs van 0,049 Amerikaanse dollar per KWh betalen.

Op zijn beurt kwijt de Alcoa de opgebouwde schuld van de regering in 2014 vrij. Ook is de regering overeengekomen om al het beschikbare vermogen van de hydrocentrale af te nemen, inclusief het extra vermogen dat vrijkomt na de stopzetting van de productie van de Paranam-raffinaderij. Als vierde punt is toegevoegd de vroegtijdige beëindiging van de Brokopondo-overeenkomst en de overdracht van de Afobaka Hydro Centrale op 31 december 2019.

Partijen zijn ook overeengekomenm dat Alcoa de productie van de Paranam-raffinaderij onmiddellijk zal terugbrengen naar nul en mogelijk zal sluiten als Alcoa dat passend vindt. Ook erkennen partijen dat de intentieverklaring niet mag worden opgevat als 'een contract, het bewijs van een contract of om juridisch bindend voor de partijen te zijn, noch is het de bedoeling dat de voorwaarden worden opgevat als exclusief'.

Minister Van Dijk-Silos: 'Seksueel misbruik kinderen in Apoera moet worden aangepakt'

Politie treedt niet op, ook niet als daders bekend zijn


Minister van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos is tijdens haar werkbezoek aan het inheemse dorp Apoera in het uiterste westen van het land, geïnformeerd over seksueel misbruik van kinderen. De bewindsvrouwe haalde na haar bezoek tijdens een persconferentie in Nieuw Nickerie, fors uit naar de politie, bij wie gevallen bekend zijn, maar doet alsof ze niets weet.

De minister heeft ook vernomen, dat misbruikte kinderen niet opgevangen worden. 'Iedereen weet in Apoera over de gevallen, maar niemand praat erover', zei de minister. Het heeft haar als vrouw, moeder en oma wel aangespoord om met collega’s te gaan praten hierover, zo zei ze. 'In dat deel van Suriname is er structureel incest en kindermisbruik. Er wordt structureel verkracht.' Van Dijk-Silos vindt dat het plaatselijke gezag ook moet weten wat er allemaal gebeurt in dat gebied.

De bewindsvrouwe heeft duidelijk gemaakt, dat de politie niet meer moet gaan zitten wachten totdat er een klacht binnenkomt, maar ambtshalve moet optreden en de daders opsporen wanneer de gevallen bekend zijn onder de gemeenschap.

'De politie moet gebruik maken van haar opsporingsbevoegdheid en niet zitten wachten totdat een klacht binnenkomt. We hopen dat wij de gevallen nu vrij snel gaan horen, zodat ook ingegrepen kan worden', stelde de minister.

Nagegaan zal worden hoe het bureau Slachtofferhulp erbij betrokken kan worden, zodat de slachtoffers tijdig hulp kunnen krijgen en professioneel begeleid kunnen worden. De minister is van mening, dat wanneer een moeder weet dat haar kind misbruikt wordt en niets doet en haar rug keert, dat ze uit het gezag moet worden gezet.

Van Dijk-Silos benadrukte, dat het gaat om het belang van een kind. 'We kunnen niet toestaan dat onze kinderen structureel seksueel misbruikt worden binnen een gemeenschap die het weet en niets doet. Zolang er een wet is zullen wij dat handhaven en de kinderen in bescherming nemen.'

President Bouterse krijgt voor zijn 70e verjaardag speciale Info Act-documentaire Desi

Première documen- taire Desi 's avonds 12 oktober op de STVS


Het team van het overheidstele- visieprogramma Info Act heeft speciaal voor de zeventigste verjaardag van president Desi Bouterse, morgen, een documentaire gemaakt. 'Wij hebben besloten om een blijvend geschenk te geven aan de president', zegt de perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg, vandaag, maandag 12 oktober 2015, op Starnieuws. De première van de documentaire Desi is vanavond via de staatszender STVS.

In de documentaire komt Bouterse niet aan het woord. Familieleden van de president, vrienden en mensen die met hem werken, vertellen hoe zij hem ervaren.

'Hoewel de mensen die aan het woord komen, niet van te voren met elkaar hebben afgestemd, is het frappant dat het karakter van de president op dezelfde manier wordt beschreven', zegt Limburg. De mensen vinden dat Bouterse onder andere hulpvaardig, liefdevol, geduldig en sociaal is.

De verjaardag van de president zal volgens zijn perschef niet groots worden gevierd. Hij heeft besloten zich buiten de stad terug te trekken. Hiervoor wordt begrip gevraagd van mensen die hem persoonlijk hadden willen feliciteren.

Limburg laat verder nog weten dat in Info Act vanavond de president wel aan het woord komt. Er is een gesprek met hem over zijn 70ste verjaardag. Daarna wordt Desi uitgezonden.

RGWO gaat zakelijk en hard onderhandelen met Rosebel Gold Mines NV

Bond geen voorstander van aangekondigde gedwongen ontslagen


Binnen twee weken gaat de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) onderhandelen met de directie van Rosebel Gold Mines (RGM), dochter van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, over de aangekondigde inkrimping van personeel. De bond, onder leiding van Lloyd Read, is met zijn deskundigen de informatie die de RGM-directie aan hem heeft verstrekt aan het bestuderen. Read zegt vandaag, maandag 12 oktober 2015, op Starnieuws dat hij gereed is om samen met zijn team de job te klaren met 'een zakelijke en harde opstelling om de tafel'.

Rosebel wil 10% van haar personeel – zo’n 150 tot 200 werknemers - afvloeien. En dat wil zij doen in positief overleg met de bond, die al heeft aangegeven geen voorstander te zijn van gedwongen ontslagen.

Het RGWO-bestuur heeft afgelopen vrijdag gesproken met minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). Minister Dodson voerde in dat gesprek onder andere aan, dat hij de grootschalige goudmijnindustrie voor het land wil behouden en dat de regering de afspraken die zijn gemaakt met RGM zal naleven in overeenstemming met de mineralenwet. Ook de ordening van de goudsector is tijdens het onderhoud aan de orde geweest.

Read is opgelucht dat zijn organisatie is gevrijwaard van het debacle Roma Pit, dat de RGM-directie als één van de redenen voor de afvloeiing heeft aangevoerd. De bondsman heeft herhaaldelijk gezegd, dat de kwestie Roma Pit, waar honderden illegale goudzoekers aan het werk zijn, niet op het bord van de vakvereniging moet worden geschoven. Eén van de redenen voor het vragen van een spoedonderhoud met de minister van NH was dan ook om het standpunt van de regering in deze te vernemen.

Het personeel van de RGM had vrijdag rond het middaguur het bedrijf lamgelegd uit onvrede over de bekendmaking van de RGM-directie over de inkrimping. De werknemers stellen zich op het standpunt, dat zij er alles aan hebben gedaan om de gestelde doelen van het bedrijf te halen en dat ze daarvoor nu kennelijk deels worden beloond met afvloeiing. Het heeft het RGWO-bestuur veel voeten in de aarde gekost om de actievoerders weer aan het werk te krijgen. Twaalf uren nadat de actie was ingezet, hebben de arbeiders het werk hervat.

In een informeel gesprek eind september had de RGM-directie de bond gezegd, dat zij geen mogelijkheden meer zag om de afvloeiing van personeel te voorkomen. Bij de bond zoekt de directie van het goudbedrijf naar draagvlak voor de inkrimping. In een presentatie heeft de directie aangeven wat zij verwacht van de bond. De voorstellen en andere informatie zijn op papier verstrekt aan de RGWO voor bestudering.