dinsdag 13 oktober 2015

20 Kilo cocaïne in container tussen lading bananen uit Suriname in Franse plaats Loon-Plage

Grote vangst voor de douane van Duinkerke

(Bron foto: La Voix Du Nord)

Een zak met 20 kilo cocaïne werd gistermiddag gevonden in een container geladen met bananen die stond opgeslagen in het bedrijf Dunfresh in Loon-Plage, een paar kilometer ten zuiden van Duinkerke. Het bedrijf is gespecialiseerd in gekoelde opslag van verse producten via zeetransport, zo bericht de Franse nieuwswebsite La Voix Du Nord vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

De lading bananen was afkomstig uit Suriname.  


De waarde van de drugs wordt geschat op ongeveer 1,5 miljoen euro. Het onderzoek naar de herkomst en ontvanger(s) van de cocaïne is in handen van de gerechtelijke politie in Rijsel.

(Red. De Surinaamse Krant/La Voix Du Nord)

Tweede Kamer gaat niet mee met motie D66/SP inzake aanwijzing einde Isla-problematiek Curaçao

Hachchi (D66) en Van Raak (SP) krijgen alleen steun ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren

Tweede motie krijgt wel voldoende steun


De Tweede Kamer is vandaag, 13 oktober 2015, niet akkoord gegaan met de motie van D66 en de SP, waarin werd gezinspeeld op een aanwijzing om een einde te maken aan de Isla-problematiek. Er was wel voldoende steun voor een tweede motie, waarin de Nederlandse regering het verzoek krijgt tot intensieve samenwerking met Curaçao op dat punt, aldus bericht de Amigoe.
 
De Tweede Kamerleden Wassila Hachchi van D66 en Ronald van Raak van de SP vonden dat de Rijksministerraad ervoor moest zorgen dat de Isla-raffinaderij aan alle gezondheids- en milieu-eisen zou voldoen. Ze kregen echter alleen de steun van de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP en de Partij voor de Dieren. Hachchi merkte vorige week op dat het niet per se om een aanwijzing zou moeten gaan, maar minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zei dat de motie in de praktijk wel neerkwam op Nederlandse bemoeienis met een interne aangelegenheid van Curaçao.

In een tweede motie vroegen Hachchi en Van Raak de Nederlandse regering om samen met de Curaçaose autoriteiten scenario’s te ontwikkelen, die moeten leiden tot een duurzame oplossing voor de vervuiling. Voor die motie was er wel voldoende steun. Behalve D66 en de SP, stemden van de grotere partijen ook de PvdA, CDA, ChristenUnie en GroenLinks voor. 'Nu deze motie is aangenomen, wil ik graag een brief ontvangen van de regering', zei Hachchi, doelend op een uitleg hoe de Nederlandse regering de motie zal uitvoeren.

De tweede motie:Ook bij deze motie merkte Plasterk vorige week op, dat de Nederlandse regering geen besluit kan nemen over iets dat in een ander land gebeurt. Hij benadrukte dat de regering al samenwerkt met Curaçao op dit gebied. 'Ik heb toegezegd dat ik van mijn kant alles zal doen wat ik redelijkerwijs kan doen om te ondersteunen en advies te verlenen, echter zonder het doorkruisen van de landsverantwoordelijkheid.'

'Met de nodige gemakzucht wees Plasterk er in het verleden altijd op dat de Isla-problematiek een autonome aangelegenheid is voor en van het Land Curaçao. Helaas, voor Plasterk, deze troefkaart kan hij na vandaag niet meer langer spelen. Met de motie die vandaag is aangenomen, erkent de Tweede Kamer dat de problematiek, zowel bestuurlijk als milieutechnisch, omtrent de Isla al decennialang gaande is en dat Nederland in relatie met Shell direct betrokken is geweest bij het ontstaan van deze problematiek. Hulde voor Hachchi en Van Raak: Plasterk moet pro-actief aan de slag', aldus SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curaçao) in een reactie.

De stichting meent ‘dat het nu aan minister Plasterk is, om op basis van de aangenomen motie pro-actief samen met Curaçao op te trekken voor een duurzame oplossing van het Isla-probleem’. 'Haags wegkijken kan en mag nu niet meer. Curaçaos wegkijken ook niet trouwens. Uiteraard is SMOC graag bereid, zoals altijd, belangeloos mee te denken. Voor wat? Schone lucht, schoon water en schone grond. Het komt allemaal steeds dichterbij voor Curaçao. Daar kan elke inwoner van Curaçao (en toerist) van profiteren.' 

SMOC-voorzitter Peter van Leeuwen blikte onlangs nog terug op vijf jaar autonomie van het Land Curaçao door op een grafiek samen te stellen van de toename in uitstoot. Van Leeuwen heeft in het verleden herhaaldelijk gesteld ‘dat deze uitstoot het grootste milieuschandaal binnen het Koninkrijk der Nederlanden betreft’.

Negen aannemers op Curaçao slepen vakbond van stakende arbeiders op Isla-terrein voor Kort Gedingrechter

Partijen moeten van rechter tot vrijdag mediastilte in acht nemen

Rechtszaak wordt vrijdag hervat, stakers moeten uiterlijk woensdag weer aan het werk


Negen aannemersbedrijven hebben vanochtend, dinsdag 13 oktober 2015, een Kort Geding aangespannen tegen SGTK (Sentral General di Trahadonan di Korsou), de vakbond voor personeel in dienst van aannemersbedrijven op het Isla-terrein, vanwege de actievoerende contractanten. Daarop heeft de rechter vanochtend maatregelen afgekondigd die in een proces-verbaal zijn vastgelegd. Onder die maatregelen valt onder meer, dat SGTK zijn leden oproept om uiterlijk morgen de werkzaamheden te hervatten en dat de partijen tot aan de voortzetting van het Kort Geding, vrijdag, een mediastilte handhaven. Dit bericht de Amigoe 's middags.
 
Zoals bekend had zich gisteren een grote groep van circa 300 contractanten uit onvrede verzameld bij Post 5, de ingang van de Isla-raffinaderij. Ook vanochtend was hier sprake van. Zij gingen in protest uit onvrede ‘over 6 procent die volgens hen door de aannemersbedrijven waarvan zij in dienst zijn en die op contractbasis opdrachten voor de raffinaderij uitvoeren, al twee jaar niet wordt uitbetaald’.

De 6 procent salarisverhoging vloeit voort uit de afspraken die zijn overeengekomen tussen SGTK en aannemersvereniging AAV. Deze uitbetaling heeft tot nu toe niet plaatsgevonden, vanwege het niet-nakomen van afspraken die de SGTK, AAV, de overheid en de Isla-raffinaderij met elkaar zijn overeengekomen. De SGTK die opkomt voor de rechten van werknemers van aannemers op het Isla-terrein, meent dat de contractanten deze salarisverhoging dienen te krijgen en dat de kwestie opgelost dient te worden, dit onafhankelijk van de cao-onderhandelingen.

Gisteren hebben SGTK en AAV met een vertegenwoordiging van de Isla-raffinaderij om de tafel gezeten met de Landsbemiddelaar die van de partijen om meer informatie vroeg om te kunnen bemiddelen. Afgesproken werd dat de partijen onder leiding van Randolph ‘Doy’ Gijsbertha van het Bureau Landsbemiddelaar, de gesprekken morgen om twee uur zullen hervatten. Deze onderlinge afspraak is vanochtend ook door de rechter in het proces-verbaal opgenomen. De Landsbemiddelaar had SGTK gisteren al verzocht om de acties te staken, maar omdat in een algemene ledenvergadering gestemd werd om de acties voort te zetten, verzamelden de contractanten zich vanochtend wederom uit protest. SGTK heeft in het verleden herhaaldelijk op de toenemende boosheid en frustratie onder de contractanten gewezen omtrent het uitblijven van de salarisverhoging.

De aannemersbedrijven die het Kort Geding hebben aangespannen tegen SGTK, zijn: Dick & Doof Contractors, Nederex, De Ron Machine Shop, Carnefco Curaçao, G.I.C.C Curaçao, Castillo Schildersbedrijf, Stork Westcar, Construction and Supply Delf en Curaçao Engineering Contractors.

Het geding werd vandaag geschorst voor verder overleg tussen de partijen en wordt vrijdagmiddag om drie uur voortgezet. 'De partijen spreken een mediastilte af, teneinde een constructief overleg zo min mogelijk te belemmeren', aldus het proces-verbaal.

'Suriname moet Jamaicaanse artiest Alkaline toegang tot het land weigeren'

Geruchtmakende artiest bejegent danseres op podium Flamboyant Park onheus

(Bron foto: Alkaline/Facebook)
'Een artiest pleegt geweld tegen een parel en hij wordt vogelvrij verklaard'


Het Vrouwen Parlement Forum (VPF) vindt dat de Jamaicaanse artiest Alkaline, bekend vanwege zijn gebleekte huid en getatoeëerde oogleden, de toegang tot Suriname ontzegd moet worden. Het verbod zou een gevolg moeten zijn van zijn gedrag tegenover een jonge danseres, die ingehuurd was om op het podium te dansen gedurende een Back To Skool Party in het Flamboyant Park, twee weken geleden. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

'Alkaline moet er niet van uitgaan dat vrouwen zijn bezit zijn. Hij dient elke vrouw met respect te behandelen. Dit respect heeft een dya dya Sranan uma van hem geëist. De jonge vrouw heeft tijdens de show van Alkaline laten blijken , dat hij ontzag moet hebben voor vrouwen en het VPF beschouwt dit als een correcte reactie op het gedrag van de artiest', alds de organisatie.

Het VPF stoort zich eraan dat een openbare verontschuldiging vooralsnog is uitgebleven. Alkaline ging er tijdens de show van uit, dat hij met de danseressen op het podium mocht dansen. Hij ging dus achter een van de danseressen staan en begon haar te 'bommen'. Zij weigerde echter en liep weg, maar dit viel niet in goede aarde bij de artiest. Alkaline pakte haar hardhandig vast en trok haar naar zich toe. De danseres rukte zich toch los en maakte hem duidelijk dat zij dat niet accepteerde.

De artiest ging vervolgens ertoe over haar beledigend van het podium te sturen. VPF vindt het 'triest' dat er helemaal geen hulp is geboden aan de dame en verwerpt ook het gedrag van het publiek, dat onverkort normaal door gefeest heeft.

'Wij vinden dat het publiek een diepe onvoldoende verdient voor het verzuim om dit gedrag af te straffen. In het andere geval was de show een grote flop geworden, vanwege de flessen en afval die de artiest moest incasseren. Een artiest pleegt geweld tegen een parel en hij wordt vogelvrij verklaard.' Het VPF vindt dat de politie krachtig moet optreden in dergelijke gevallen en dat organisaties voortaan vooraf gedragsregels moeten afspreken met artiesten.

Het is overigens niet de eerste keer, dat de Jamaicaan in opspraak is, zo blijkt uit dit artikel op 1 november vorig jaar in de Jamaica Observer.


(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

Corruptie bij Vreemdelingenzaken zou zijn aangestuurd vanuit Hong Kong

NDP-Assembleelid Abdoel vindt mededeling minister 'zorgwekkend'


De corruptie bij Vreemdelingenzaken is veel omvangrijker dan werd vermoed. Vanuit Hong Kong zou een netwerk zijn opgezet waarbij personeel van minstens drie ministeries zijn betrokken. Het kartel heeft steunpunten in Hong Kong, Paramaribo en Cayenne. Dat zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, in De Nationale Assemblee (DNA). Het college behandelde de naturalisatie van 199 vreemdelingen, aldus de webeditie van de Ware Tijd.

Na haar aantreden als minister ontdekte de bewindsvrouwe een keten van personen die smeergelden aannamen voor het verstrekken van verblijfsvergunningen aan buitenlanders. Ook medewerkers van twee andere ministers, waaronder Buitenlandse Zaken, waren erbij betrokken.

Het derde ministerie wenste Van Dijk-Silos vooralsnog niet te noemen om geen slapende honden wakker te maken. De zaak wordt nu door het Openbaar Ministerie onderzocht. De minister sprak van wijdverbreide corruptie. Als voorbeeld voerde ze aan dat van personen van wie de beschikkingen al klaar lagen om uitgereikt te worden door loketambtenaren bedragen tot zelfs duizend Amerikaanse dollar werd geëist voordat ze hun verblijfsvergunning kregen.

Het Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) noemde de mededeling van de minister 'zorgwekkend' en hij zei, dat niet alleen bij Justitie en Politie opgetreden moet worden, maar ook bij de andere ministeries.

Verschillende Assembleeleden riepen de bewindsvrouwe op met dezelfde daadkracht door te gaan om de corruptie in het vreemdelingenbeleid aan te pakken. Parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons zei, dat jarenlang over de misstanden is gesproken, ook in het parlement, maar dat een daadkrachtige aanpak tot nu toe is uitgebleven.

Braziliaanse goudzoeker omgekomen in het Meriangebied

Man werkte met een spuitmachine in een goudput


De 45-jarige Braziliaanse goudzoeker Valdico Silva is gisteren tijdens werkzaamheden omgekomen in het Meriangebied in het oosten van het land. De man, die bezig was met een spuitmachine in een goudput, werd op een gegeven moment niet meer gezien door zijn collega’s. De medewerkers gingen op onderzoek uit en troffen alleen de spuitmachine aan, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

Na opgraving van de omgeving waar het slachtoffer aan het werk was, werd hij gevonden en naar boven gehaald. Hij bleek intussen te zijn overleden.

Het lichaam werd na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn familie.

Coalitieleden parlement willen opheldering van president Bouterse over situatie Staatsolie-raffinaderij

Raffinaderij nog steeds niet in productie


Claim bij Staatsolie van 50 miljoen Amerikaanse dollar door Nederlands bedrijf


Assembleeleden in de coalitie hebben in een brief een reeks vragen over Staatsolie gesteld aan president Desi Bouterse. Zij stellen, dat ondanks de formele opening van de raffinaderij deze nog steeds niet in productie is. Er zou op maandbasis 10 miljoen Amerikaanse dollar aan meerkosten hierdoor zijn. Er zou ook een claim gedeponeerd zijn bij Staatsolie van 50 miljoen Amerikaanse dollar door een Nederlands bedrijf. 

De brief aan de president is ondertekend door Mahinder Jogi (VHP), William Waidoe (Pertjajah Luhur), Patricia Etnel (NPS) en Ronnie Brunswijk (ABOP).

De tekst van de brief aan de president: 

'Heer President, 

Ondergetekenden, leden van De Nationale Assemblee, benaderen u hierbij krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde, ter beantwoording van de hierna volgende vragen;

In overweging nemende,
-dat de Staatsolie N.V. een contract is aangegaan voor de uitbreiding van de bestaande olieraffinaderij met een Italiaans bedrijf;
-dat dit contract is aangegaan in juni 2011, en wel voor een bedrag van 424.000.000 US dollars;
-dat overeengekomen is om in april 2014, deze uitbreiding een feit zal zijn;
-dat dit project wordt uitgevoerd en de uitbreiding formeel door de President van de Republiek Suriname geopend is verklaard;
-dat ondanks deze formele opening de raffinaderij nog niet in productie is zoals voorgenomen;
-dat volgens onze informatiebronnen de Staatsolie en het volk van Suriname, als gevolg hiervan, grote schade lijdt;
-dat eveneens de informatie aanwezig is, dat als gevolg van deze achterstand, de meerkosten voor dit project, elke maand meer dan 10.000.000 US dollars bedraagt;
-dat de totale schade voor de samenleving als gevolg van het bovenstaande, vele malen hoger ligt, in de vorm van achterblijvende winsten en importvervanging;
-dat de informatie de ronde doet, dat het genoemd Italiaans bedrijf, betrokken zou zijn bij onderzoeken door de justitie in andere landen;
-dat bekend is dat een Nederlands bedrijf thans een claim heeft gelegd op de Staatsolie voor 50.000.000 US dollars;

Ondergetekenden wensen de volgende vragen aan de President c.q. de regering voor te leggen in afwachting op een spoedige beantwoording zijnerzijds:

1. Bevorderen dat de boven aangehaalde overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan DNA.
2. Aangeven wat de redenen zijn waarom een contract is aangegaan met bovengenoemd Italiaans bedrijf.
3. Aangeven of het juist is, dat overeengekomen is, dat alle risico’s bij de uitvoering van deze overeenkomst is gelegd op de Staatsolie en niet op het bedrijf dat het project uitvoerde.
4. Aangeven of de informatie juist is dat een buitenlands bedrijf een claim heeft gelegd op de Staatsolie en gaarne nagaan wat de status is van die claim.
5. Aangeven of de informatie dat het uitvoerend bedrijf uit Italië betrokken is bij justitiële onderzoeken in het buitenland.
6. Aangeven wat de redenen zijn voor de verlate oplevering van dit project en wat de daardoor ontstane schade is.
7. Aangeven wanneer het onderhavig project finaal zal worden opgeleverd.
8. Aangeven wat de tot nu toe gemaakte kosten voor dit project zijn en wat de finale kosten zullen zijn tot in gebruik name.'

Miljoenen aan Srd's, euro's en Amerikaanse dollars gestolen bij Kirpalani


Verschillende daders bij inbraak en diefstal betrokken


Bij Kirpalani aan de Domineestraat in het centrum van Paramaribo is gistermorgen in alle vroegte een inbraak gepleegd. Uit de hoofdkassa zijn enkele miljoenen in Srd's, euro's en Amerikaanse dollars gestolen, aldus Starnieuws vanmiddag, dinsdag 13 oktober 2015.

Bij de inbraak zijn verschillende personen betrokken. Starnieuws schrijft van de leiding van het bedrijf te hebben vernomen, dat er een diepgaand onderzoek is gestart door de politie. Hoe groot het buitgemaakte bedrag is, kan om tactische redenen nog niet worden prijsgegeven.

Vastgesteld is dat de inbraak gisteren rond twee uur 's morgens moet zijn gepleegd. Het bedrijf heeft doorgaans niet zo'n groot bedrag in de kassa. Maar, die dag waren juist grote betalingen ontvangen, die nog niet konden worden gestort op de bank.

Arbeiders werkzaam via aannemers bij Isla-raffinaderij Curaçao in staking

Geschil met AAV over 6% loonsverhoging

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Bemiddelingspoging landsbemiddelaar leidt tot zijn eigen verrassing niet tot een oplossing

 
De bond voor arbeiders die via aannemers bij de Isla-raffinaderij werken, de SGTK, voert vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, voor de tweede dag actie. Zo heeft Telenotisia in de editie van gisteravond bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag. 

De arbeiders voerden gisteren actie bij Post 5, omdat zij met de aannemersvereniging Antilliaanse Aannemers Vereniging (AAV) een geschil hebben over een loonsverhoging van 6 procent waar zij recht op menen te hebben. De verhoging zou volgens de bond met terugwerkende kracht aan hen betaald moeten worden.

De bond stelt ook dat de raffinaderij bereid is de loonsverhoging te betalen, maar dat de AAV daar niet aan wil. De AAV wilde vandaag een Kort Geding aanspannen om de acties te verbieden, maar zag daar gistermiddag vanaf nadat landsbemiddelaar Randolph ‘Dòis’ Gijsbertha contact met beide partijen opnam en in de middag met hen overlegde. 'Bij dat overleg is met de partijen afgesproken dat zolang er bemiddeld wordt, er geen acties worden gehouden en dat er een mediastilte geldt. Ook is er afgesproken dat partijen alle relevante data die betrekking hebben op het geschil zullen overleggen', aldus Gijsbertha.

De landsbemiddelaar verklaarde desgevraagd verrast te zijn over de tweede actiedag. 'Er was juist met de leiders van de bond afgesproken, dat er geen acties meer gevoerd zouden worden, maar de leden hebben anders beslist.'

De AAV was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar, het is onbekend of de vereniging het Kort Geding door laat gaan nu er vandaag weer actie wordt gevoerd. De behandeling van het Kort Geding stond voor vanmorgen op de rol, zo bevestigde rechtbankwoordvoerder Bas Jussen gistermiddag aan deze krant.

De bond en de AAV liggen al een tijd met elkaar in de clinch. 'Het in een gecompliceerde zaak, partijen hebben in het verleden meerdere rechtszaken gevoerd', aldus Gijsbertha. In het geval de zaak vandaag weer bij de rechter wordt behandeld, komt daarmee voorlopig een eind aan het werk van de landsbemiddelaar. Curaçao

Zwembad SDK-stadion op Curaçao gesloten op last GGD

Zwembad is toe aan grote onderhoudsbeurt en daarvoor is sluiting noodzakelijk


Klacht bezorgde burger bij Antilliaans Dagblad leidt tot onderzoek


Het zwembad van het SDK-stadion (Sentro Deportivo Korsou) is gisteren gesloten. Dat is gebeurd op last van de GGD. Volgens hoofd Sirving Keli is er een te hoge concentratie aan vaste stoffen geconstateerd. 'Dat betekent dat er groot onderhoud moet worden gedaan en daarvoor moet het zwembad gesloten worden.' Dat gebeurt met onmiddellijke ingang en zal naar schatting van Keli ‘zeker een week’ duren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

Aanleiding voor de controle van het zwemwater was een klacht van een bezorgde burger bij het Antilliaans Dagblad. Zijn zoon had enkele keren oorinfecties opgelopen na het zwemmen bij SDK. Eigen tests hadden een behoorlijke vervuiling aangetoond. Nadat de krant hierover contact opnam met de GGD werd vorige week een eerste controle uitgevoerd. Die gaf volgens Keli nog geen eenduidig beeld.

Daarom werd een tweede controle uitgevoerd om definitieve conclusies te kunnen trekken. Het resultaat hiervan is dat er maatregelen genomen moeten worden. Niet alleen de vaste stoffen die in het water achterblijven vormen een probleem: 'Er zijn ook te veel bacteriën aangetroffen bij de tests. Dat betekent dat er een risico is op besmetting. Desinfectie is niet meer voldoende om dit probleem op te lossen.' Het zwembad zal nu moeten worden leeggepompt en helemaal worden schoongemaakt. 'Een aanzienlijke operatie.'

De indiener van de klacht is ‘blij dat er actie wordt ondernomen’. Hij heeft zelf het water ook opnieuw laten testen en dat leverde volgens hem alarmerende resultaten op. Maar, de exacte uitslagen heeft hij nog niet.

GGD-hoofd Keli kondigt aan ook de andere publieke zwembaden van Curaçao te gaan controleren. Hij verwacht niet dat hier dezelfde problemen aan de orde zijn: 'SDK is het oudste zwembad. De andere baden worden of zijn vrij recent gerenoveerd.' Daardoor zouden die betere resultaten moeten opleveren. Volgens Keli bestaan er geen algemene richtlijnen voor het onderhoud van publieke zwembaden.

'Nergens is vastgelegd hoeveel chloor het water moet bevatten en wanneer het water moet worden ververst. Elk zwembad bepaalt dat nu zelf.' De GGD wil graag meewerken aan richtlijnen, zodat de dienst meer instrumenten heeft om op te kunnen treden. Vastgelegd zou moeten worden wanneer, waarop en hoe het zwemwater getest moet worden, wanneer er maatregelen genomen moeten worden en wanneer een zwembad dicht moet. Als die richtlijnen op papier staan dan kan de GGD eerder maatregelen opleggen dan nu het geval is.

Onderwijs in binnenland niet overal zonder problemen gestart

VOJ Atjoni heeft onvoldoende stoelen en tafels

In Kajana en Goejaba zitten leerkrachten en leerlingen 's avonds in het donker


Het onderwijs in het binnenland is niet vlekkeloos gestart. Zoals elk jaar het geval is, zijn er weer probleemgevallen, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 13 oktober 2015. 

Volgens NDP-parlementariër Erwin Linga van Sipaliwini zijn de problemen minder, maar ze zijn er nog. Zo kan de VOJ Atjoni (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) niet optimaal draaien, omdat er onvoldoende stoelen en tafels zijn voor alle leerlingen. ‘Ik heb gisteren nog met de directeur van de school gesproken. Ze improviseren voor nu, zodat de leerlingen de lessen niet missen. Maar, dit kan niet lang zo doorgaan’, zegt Linga.

Een ander geval is die in het dorp Kajana te Gran Rio. ‘Het dorp en zo ook de leerkrachten moeten in het donker blijven s’avonds, omdat de lichtaggregaten niet gedraaid kunnen worden. Het brandstof daarvoor is nog niet gearriveerd, waardoor de machines dan ook niet kunnen produceren’, stelt Linga.

In het dorp Goejaba hebben de leerkrachten ook geen elektriciteit, omdat de machine daar al enige tijd defect is.

Advocaten waarnemend-directeur EBS Duiker halen weer bakzeil bij Justitie

Rechter-commissaris honoreert voor 2e keer niet verzoek tot invrijheidstelling


De advocaten van de verdachte Willy Duiker, waarnemend-directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), hebben afgelopen vrijdag voor de tweede keer tevergeefs een verzoek tot invrijheidstelling van hun cliënt gedaan bij de rechter-commissaris (rc). De rc heeft die dag meer dan vijf uren aan deze zaak besteed, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

Duiker werd maandag 21 september door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Advocaat Benito Pick zegt, dat de rc de beslissing vrijdag niet heeft genomen, maar gisteren en de uitkomst voor Duiker was weer negatief.

Duiker wordt verdacht van verduistering, gekwalificeerde verduistering, oplichting en vastheid in geschrifte. Nadat het Openbaar Ministerie enkele weken geleden op basis van een vernietigend CLAD-rapport (Centrale Landsaccountantsdienst) een justitieel onderzoek begon naar vermoedelijke malversaties, werd Duiker door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen op non-actief gesteld.

Dick van Kanten, directeur van Greenland Development, werd woensdag 9 september al als verdachte aangehouden. Greenland Development werd voor de levering van noodstroominstallaties tegen de overeenkomst met de EBS in, volledig vooruitbetaald. In plaats van het overeengekomen 50 procent, waarna levering van de stroominstallaties zou plaatsvinden, betaalde de EBS het volledig bedrag vooruit. De machines zijn echter nog steeds niet geleverd aan de EBS. Van Kanten is inmiddels, na in hoger beroep te zijn gegaan bij het Hof van Justitie, voorlopig in vrijheid gesteld. Hij was de eerste verdachte in deze malversatiezaak.

De voorlopige hechtenis van de onlangs aangehouden ex-directeur van EBS, Kenneth Vaseur, werd op 28 september door het Hof op rechtmatigheid beoordeeld. Dit gebeurde nadat de advocaat van Vaseur een verzoek tot invrijheidstelling bij het Hof had ingediend. De rechter-commissaris oordeelde dat Vaseur onrechtmatig was aangehouden. Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de beslissing en ging in beroep. De voorlopige invrijheidstelling van Vaseur werd toen aangehouden.

Momenteel zitten Vaseur en Duiker in voorarrest. Vaseur werd op woensdag 23 september in verzekering gesteld.

Van Kanten werd de zesde dag na zijn aanhouding ook door het Hof op verzoek van advocaat Benito Pick voorlopig in vrijheid gesteld.

Gajadien (VHP): Onderhandelingscommissie met Alcoa negeert deskundigheid Bauxietinstituut

'Afspraken met Alcoa lijken meer op afspraken op drijfzand'


Alle afspraken die tussen nu en het vertrek van de Amerikaanse multinational Alcoa worden genomen, lijken meer op afspraken op drijfzand. Dit zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien, lid van de speciale parlementaire commissie Suralco, vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Gajadien, die gisterochtend in commissieverband een presentatie van het Bauxietinstituut kreeg, zegt dat het hem duidelijk opgevallen is, dat dit instituut nimmer is gekend in het onderhandelingsproces met de multinational. Gezien de vele afspraken die Suriname met Alcoa maakt en de plannen om een aluinaardefabriek op te zetten, had de parlementariër op zijn minst verwacht, dat de onderhandelingscommissie van de regering de expertise van deskundigen had meegenomen bij de besprekingen. Door het negeren van het bauxietinstituut kan het land volgens hem in een nadelige positie terechtkomen.

Gajadien stelt verder, dat het hem ook opgevallen is dat de onderhandelingscommissie van de regering aangegeven heeft dat er een consultantbureau is aangetrokken dat zich bezig zal houden met de aspecten met betrekking tot milieu voor ‘disclosure’ van de mijnen. Volgens de parlementariër is na speurwerk gebleken, dat geen enkele van onze nationale instituten hiervan op de hoogte is.

Tijdens de huishoudelijke vergadering van vandaag zal de commissie verslag uitbrengen aan het parlement. Volgens Gajadien zal ’s landsvergaderzaal op de hoogte worden gebracht van zaken die zowel verkeerd als correct zijn geschied. Feit is wel, dat ondanks alle te maken afspraken, Suralco op 30 november zal vertrekken.

President Desi Bouterse en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hebben op donderdag 8 oktober de intentieverklaring (Memorandum of Understanding, MoU) met multinational Alcoa getekend met het oog op de Suralco-crisis en de doelstelling om een lange termijn concurrerende industrie te ontwikkelen in Suriname. Volgens Gajadien is de ondertekening van de intentieverklaring al een duidelijk signaal dat Alcoa vertrekt. Alle afspraken die nu zullen worden gemaakt, lijken volgens hem dus meer op afspraken op drijfzand. Volgens de MoU zal Alcoa de productie van de Paranam-raffinaderij tot nul terugbrengen en zal de Suralco zijn verplichtingen jegens zijn werknemers en gepensioneerden nakomen. De regering en Alcoa zullen een ontwikkelingspartnerschap vormen om te definiëren en als mogelijk, de verdere uitvoering van world class mijnbouw- en raffinageprojecten uit te voeren op basis van het bauxiet van het Bakhuisgebergte.

Gajadien stelt echter, dat de regering en andere betrokken personen steeds maar misleidende informatie aan de gemeenschap verstrekken om mensen kalm te houden. Zo werd vorige week meegedeeld, dat ongeveer 200 mensen gehandhaafd zullen blijven na het vertrek van de multinational. Gajadien zegt, dat hij ondertussen eigen informatie is gaan zoeken en uit betrouwbare bronnen heeft vernomen, dat de cijfers veel lager liggen dan wordt aangegeven. Vandaar dat hij ook in het parlement een oproep aan de regering heeft gedaan om De Nationale Assemblee de juiste informatie te geven. ‘Het is en blijft een gevoelige zaak, maar de samenleving moet geen incorrecte informatie krijgen’, aldus Gajadien.

Gajadien stelt dat de onderhandelingscommissie op zijn minst eraan moet werken om basisgarantiestellingen voor de arbeiders in orde te maken. ‘De regering moet zich op het standpunt stellen dat de Suralco een overeenkomst heeft met de arbeiders en dat men eerst uitkijkt wat Suralco doet met de arbeiders en de contractanten.’

'De sociaal-maatschappelijke gevolgen van vele ontslagen zullen niet te overzien zijn'

Vakbondsman Naarendorp: ‘De economie zit al in een dip en dan dit nog. Dit wens je niemand toe'


Vakbondsleider Robby Naarendorp (C-47) zegt vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, in het Dagblad Suriname dat de vele ontslagen, die in de afgelopen periode zijn aangekondigd door vooral productiebedrijven, ongetwijfeld hun weerslag zullen hebben op de Surinaamse samenleving. ‘De sociaal-maatschappelijke gevolgen zullen niet te overzien zijn.’ Ontslagen zijn volgens hem nooit goed voor een samenleving. 

Hij stelt, dat degenen bij wie ontslag boven het hoofd hangt en die schulden hebben of onlangs een lening zijn aangegaan, straks in de problemen zullen zitten. Daarnaast leidt werkloosheid tot frustratie en problemen binnen gezinnen en zelfs tot gezinsontwrichting.

‘De economie zit al in een dip en dan dit nog. Dit wens je niemand toe.’

Volgens Naarendorp vallen de meeste ontslagen ook nog bij mensen in een kwetsbare leeftijdsgroep, tussen de 20 en 40 jaar, die probeert een toekomst op te bouwen. ‘Mensen kunnen gefrustreerd raken, hun voertuig of huis verliezen.’

Naarendorp wijst erop, dat Suriname niet beschikt over een pot zoals in andere landen, om deze mensen gedurende een periode op te vangen totdat ze eventueel een andere baan kunnen vinden of zelf tot ondernemen kunnen overgaan. Het zal volgens Naarendorp overigens moeilijk worden om een baan te vinden, omdat het land geen banen creëert om deze mensen op te vangen. Er moet volgens hem daarom een hele goede afvloeiingsregeling voor de mensen getroffen worden, zodat ze in ieder geval de komende periode kunnen overleven. ‘Velen denken dat de gevolgen ver van hun bed zullen zijn, maar een ontslag van honderden zal voor een klein land als Suriname een enorme impact hebben.’

Over de op handen zijnde ontslagen bij het Canadese IAmGold, het moederbedrijf van de Rosebel goudmijn, stelt Naarendorp dat hetzelfde hierbij geldt. Het zal volgens Naarendorp heel belangrijk zijn hoe men zal omgaan met de mensen die zullen worden afgevloeid. Meer werklozen in de maatschappij betekent ook, dat de staatsinkomsten afnemen, zegt Naarendorp, die uitlegt dat ook dit een niet te verwaarlozen gevolg van werkloosheid is. Reden waarom hij stelt, dat de hele samenleving de gevolgen zal merken.

'Forse lening regering bij Centrale Bank kan dagelijks leven in Suriname ontwrichten'

Professor Caram: 'Dit is een vervelende situatie voor iedereen'

'Positief is de realistische begroting voor 2016'


Volgens professor-econoom Anthony Caram kan de stabiliteit van de economie en het dagelijks leven in Suriname ontwricht worden door de recente forse lening van de regering bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 'Dit is een vervelende situatie voor iedereen, ook voor de monetaire autoriteiten, en wij moeten met z’n allen proberen om hieruit te komen', aldus Caram vandaag, 13 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Caram doelt op het recente debat in het parlement waarin minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft toegegeven, dat de laatste CBvS-lening aan de overheid niets anders is dan 'monetaire financiering'.

Caram: 'De overheid heeft geld van de Centrale Bank geleend om haar schulden te betalen. Dit brengt ernstige gevaren met zich mee voor de economie. Te veel Srd's in omloop zal leiden tot prijsstijgingen.'
De belofte van de minister, dat de situatie zich niet zal herhalen, biedt volgens Caram geen garantie. 'In 1995 kreeg de regering van het parlement toestemming om monetair te financieren. Er is toen beloofd dat er geen herhaling zou plaatsvinden.'

Hij twijfelt ook of de CBvS-lening van Srd 900 miljoen in strijd is met de Bankwet die zulke grote leningen aan de Staat verbiedt. Ondanks de gevaren ziet hij ook positieve zaken, zoals het stopzetten van subsidies voor nutsvoorzieningen en het presenteren van een realistische begroting voor het dienstjaar 2016.

MinOWC werkt aan herziening slagings- en overgangsnormen MULO

Aantal herexamenvakken wordt verruimd naar vier


Volgende maand zal het concept voor herziening van de slagings- en overgangsnormen van het mulo bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur worden ingediend. Het streven is de herziening het volgend schooljaar in te voeren. De normverandering zal gelden voor het eerste tot en met het vierde leerjaar, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

De wijziging houdt onder meer in, dat het aantal vakken waarin herexamen mag worden afgenomen, zal worden verruimd naar vier. Nu mag dat in maximaal twee van de negen vakken van de vierde mulo. Dit kan vergeleken worden met het HAVO, waar in vier van de zeven vakken herexamen mag worden gemaakt.
In de nieuwe situatie komt compensatie te vervallen in de leerjaren 1, 2 en 3.

De voorzitter van de commissie, Marisa Meye, die ook voorzitter is van het MULO-directeurenberaad zegt, dat de onderwijswereld sinds 1996 roept om herziening van de normen.  Ze stelt dat er een verschil is tussen de overgangs- en de slagingsnormen. 'Er is geen soepele overgangsnorm. De normen om te slagen van klas vier zijn totaal anders.'

De huidige situatie is, dat een leerling na compensatie met vijf berekende vijven naar het volgende leerjaar mag. Dit vindt Meye niet opwegen tegen een slagingsnorm waarbij een leerling maximaal twee vijven mag hebben. Bij drie vijven is er sprake van herkansing.

Pa Keme in tranen bij betreden nieuwe woning

Bejaarde Rinaldo Gemerts bedankt Stichting 1 voor 12, bouwer Kensenhuis NV, maar vooral God


De hulpbehoevende senior burger Rinaldo Gemerts, beter bekend als Pa Keme, kon zijn tranen gisteren niet bedwingen toen hij, na jaren onder erbarmelijke omstandigheden geleefd te hebben, de sleutel van zijn nieuwe huis in ontvangst mocht nemen. Hij bedankte Kensenhuis NV, die het huis bouwde, en Stichting 1 voor 12 voor de bemiddeling, maar bovenal bedankte hij God, waarna hij letterlijk in tranen uitbarstte, alds het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

De Stichting 1 voor 12 belichtte de toestand van de bejaarde bewoner van Abra Broki, die naakt op zijn erf werd aangetroffen, via haar programma en plaatste het op Facebook. De algemeen directeur van Kensenhuis NV, die in Nederland vertoefde, zag het filmpje op social media en maakte meteen contact met de directie van Kensenhuis in Suriname, waarna de bal tot het bouwen van een huis voor Gemerts, aan het rollen werd gebracht.

De inboedel van het huis werd geschonken door B. Sing Trading. Aangezien Gemerts nog zorg nodig heeft vanwege zijn slechte gezondheidstoestand heeft het thuiszorgbedrijf ‘Mens en Zorg’ tenminste drie maanden zorg toegezegd aan de bejaarde man. Ook na verloop van de kostendekking voor zorg door de Staat, zal deze hulp worden voortgezet indien dit nodig mocht blijken.

De voorzitter van Stichting 1 voor 12, Louis Vismale, zei dat Kensenhuis het huis aan de stichting heeft geschonken, waarna de stichting dit heeft overgedragen aan Gemerts. Het betreft een eenkamerwoning en het ligt in de bedoeling dat de woning in de toekomst ook kan worden overgedragen aan andere hulpbehoevende burgers. Familieleden van Gemerts maken geen aanspraak op de woning.

Vismale heeft Gemerts, die met behulp van de brandweer naar het ziekenhuis vervoerd moest worden voor behandeling, zelf twee weken bij hem thuis opgevangen gedurende de bouw van de woning. Volgens Kensenhuis heeft de bouw van de woning Srd 25.880 gekost. Het schoonmaken en ophopen van het overwoekerde erf kostte Srd 7.350. De inboedel heeft volgens B. Sing Trading een waarde van tenminste Srd 4.500.

President Bouterse heeft geen geld om zijn 70e verjaardag uitbundig te kunnen vieren

Bouterse bracht in zijn eerste regeerperiode Suriname aan rand financiële afgrond

Centrale Bank heeft geldpersen laten draaien om salarissen ambtenaren te kunnen betalen


De Surinaamse president Desi Bouterse viert vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, zijn zeventigste verjaardag. Dat doet hij in stilte in het binnenland met enkele intimi, want het land staat aan de rand van de financiële afgrond en kan een duur feestje niet betalen. Dat zei hij met zoveel woorden gisteravond in een speciaal ter gelegenheid van zijn verjaardag bij de staatszender STVS uitgezonden interview in het overheidsprogramma Info Act van presentator en perschef van het Kabinet van de President, Clifton Limburg.

Het was in 2010 al bijzonder, zo schrijft correspondent Armand Snijders (ook hoofdredacteur van het Surinaamse maandelijks magazine Parbode) vandaag in het Nederlandse Reformatorisch Dagblad, dat Bouterse op democratische wijze tot president werd gekozen. Hij had immers een verleden als couppleger en dictator. Bovendien was hij hoofdverdachte in het proces rond de moord op vijftien tegenstanders - de zogenoemde 8 decembermoorden -, en in Nederland veroordeeld als drugscrimineel. In augustus werd hij nog eens voor vijf jaar als staatshoofd beëdigd.

In zijn eerste regeerperiode bracht Bouterse Suriname aan de rand van de financiële afgrond. Tientallen miljoenen euro’s verdwenen, aldus Snijders, in de zakken van corrupte politieke vrienden of werden besteed aan projecten die faliekant mislukten. Toch wist hij dankzij een perfect georganiseerde campagne in mei de (vooral arme) kiezers te overtuigen. Zijn Nationale Democratische Partij (NDP) won die verkiezingen met ongekende overmacht.

Inmiddels heeft Bouterse toegegeven dat Suriname er financieel 'precair' voor staat, vooral door de lage wereldmarktprijzen voor olie en goud, twee belangrijke inkomstenbronnen. Deskundigen, van onder meer het Internationaal Monetair Fonds (IMF), trekken die lezing in twijfel en stellen juist dat de Surinaamse economie nog steeds groeit, maar dat vooral de staatskas leeg is. Dat beaamde afgelopen week ook de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, die in de voorbije vijf jaar president was van de Centrale Bank van Suriname. Hij heeft toegegeven, dat de afgelopen maanden de geldpersen volop hebben gedraaid om de ambtenarensalarissen en honderden miljoenen euro’s aan onbetaalde rekeningen te kunnen voldoen.

Bouterse heeft in de afgelopen weken meermalen herhaald dat Surinamers de broekriem moeten aanhalen. Zo zijn de tarieven voor water en stroom deze maand met enkele honderden procenten verhoogd om de staatskas weer een beetje te vullen. Verder wordt er flink gesneden in de overheidsuitgaven.

(Red. De Surinaamse Krant/Reformatorisch Dagblad)

Energiemarkt wordt toegankelijk voor meerdere aanbieders

Leveranciers komen onder toezicht in te stellen Energie Autoriteit Suriname


De productie en distributie van elektriciteit worden geliberaliseerd. Dit betekent dat er meerdere leveranciers van elektriciteit kunnen worden toegelaten. De voorzitter van de vaste parlementaire commissie Natuurlijke Hulpbronnen, Rabin Parmessar (NDP), zegt vandaag, 13 oktober 2015, in de Ware Tijd dat het niet gaat om het doorbreken van de monopoliepositie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS).

Het gaat wel om meerdere aanbieders als energieleverancier. Het woord is nu aan De Nationale Assemblee (DNA). Die moet zich uitspreken over twee wetsontwerpen die president Desi Bouterse heeft ingediend, te weten de instelling van de Energie Autoriteit Suriname (EAS) en de Elektriciteitswet 2015.

Alle energieleveranciers komen onder toezicht te staan van de EAS. Deze autoriteit wordt het toezichthoudende en aansturende orgaan in de energievoorzieningssector en zal moeten zorgen voor de beschikbaarheid, betaalbaarheid van de energie en voor duurzaamheid en milieuhygiëne in de sector.

Parmessar zegt, dat de parlementaire commissie al heeft gesproken met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) over de wetsontwerpen. Er zullen enkele wijzigingen worden aangebracht, waarna de commissie het voorbereidende werk kan vervolgen, op weg naar openbare behandeling van de ontwerpwetten.

VHP-Assembleelid Mathoera reageert op inbraak in haar woning

Politica heeft 'redelijke veiligheids- voorziening' in haar woning


'Inbraak in je woning is niet het bericht dat je wil horen, zeker niet als je uitlandig bent', zegt het VHP-Assembleelid en oud-politiecommissaris Krishna Hussainali-Mathoera vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, op Starnieuws in reactie op de inbraak in haar woning in de nacht van zondag op maandag, terwijl niemand thuis was.

Mathoera zegt, dat zij redelijke veiligheidsvoorziening heeft in haar woning. Toch zijn inbrekers in staat geweest het huis binnen te komen. Het alarmsysteem werd simpelweg onklaar gemaakt. Zij kan nog niet zeggen wat er allemaal gestolen, omdat zij nog niet in het land is. Mathoera stelt, dat in de omgeving bij meerdere mensen dezelfde avond is ingebroken.

'Ik realiseer mij dat ik een van de vele mensen ben die slachtoffer geworden is. Veel mensen moesten ook ernstige mishandelingen doorstaan.'

Ze zegt verder, dat het belangrijk is dat buurtgenoten alert zijn en informatie moeten delen als zij ongebruikelijke dingen merken. 'Dit zal de veiligheid en saamhorigheid verhogen. De criminaliteit zal ook minder worden als ouders en Surinamers in onze kinderen investeren. Liefde, aandacht, onderwijs, normen en waarden moeten gedeelde verantwoordelijkheid worden vanuit alle instituten, het gezin, de school, religieuze, buurt- en sportorganisaties.'

Suriname heeft geen grip op reguleren import vuurwerk

Illegaal knalvuurwerk wordt gewoon onder andere naam en verpakking geimporteerd


Het reguleren van de import van vuurwerk blijkt niet makkelijk te zijn, omdat sommige soorten knalvuurwerk, zoals ‘Colour Flower’, ‘Crazy Robots’ en ‘Thunder King’, onder een aparte noemer worden geplaatst. 'Ze staan op de lijst van illegaal vuurwerk en worden toch geïmporteerd in een andere verpakking onder een andere naam, maar de inhoud is hetzelfde', zegt Michel Jules, hoofd van de afdeling preventie van het Korps Brandweer Suriname vandaag, dinsdag 13 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Het is hem bekend, dat sommige importeurs de fabrikanten inlichten dat een bepaald knalvuurwerk is verboden, maar dat het wel gewild is onder de mensen. Zij geven de fabrikanten de opdracht om de naam en verpakking te wijzigen.

Jules stelt, dat de brandweer de kennis niet heeft om na te gaan uit welk materiaal het knalvuurwerk wordt gemaakt. 'We hebben hiervoor de fabrikanten nodig en zij zullen niet toestaan dat we een kijkje in hun keuken nemen.'

Paul Jadnanansing, eigenaar en directeur van Jahi NV, die ook vuurwerk importeert, kan zich hierin niet vinden. 'Als er vuurwerk is binnengehaald dat niet voldoet aan de voorwaarden, dan moet dat in beslag genomen worden, maar als er niet wordt opgetreden door onder andere de douane en de brandweer, hebben deze mensen vrij spel.'

RO-minister Dikan: Districtsraad Paramaribo wordt versterkt met wetgevingsjuristen

Districtsraad moet met voorstellen komen voor verzelfstandiging Centrale Markt, Markt Zuid en Kwakoemarkt

 
Tijdens een openbare vergadering van de districtsraad van Paramaribo gisteren, was ook de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, aanwezig. Hij liet de aanwezigen weten, dat de districtsraad versterkt zal worden met wetgevingsjuristen, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

Cynthia Lapar, districtsraadslid van Paramaribo, voerde namens de districtsraad het woord en noemde de districtsraad van Paramaribo zeer dynamisch. Zij zei te hopen op een goede samenwerking met de minister en zijn ministerie. 

'Aan een goede samenwerking hoeft u niet te twijfelen. Het ministerie wenst een goede partner en geen tegenstander te zijn van de districtsraad en het commissariaat', was de reactie van Dikan.

De precaire nationale financiële situatie werd ook besproken. Dikan zei, dat er naar manieren uitgekeken zal worden om de districtscommissaris meer armslag te geven.

Hij had ook huiswerk voor de regionale volksvertegenwoordigers. De districtsraad moet komen met projectvoorstellen om de Centrale Markt, Markt Zuid en Kwakoemarkt te verzelfstandigen.

Verdachte van overval door politie doodgeschoten te Flora, Paramaribo

Tweede, aangehouden, verdachte staat in top 10 lijst van meest gezochte criminelen


Een verdachte van een overval is gisteravond rond elf uur te Flora in Paramaribo door de politie doodgeschoten. Een tweede verdachte kon worden aangehouden door het Arrestatie Team (AT) van het Korps Politie Suriname, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie vandaag, dinsdag 13 oktober 2015. De aangehouden verdachte is Marlon Verbond (34) die in de top 10 lijst van de meest gezochte criminelen van de politie staat.

De doodgeschoten, tweede, verdachte is de 34-jarige Hardy Vitalini alias Pikindjo.
 
Tijdens een surveillance zagen leden van het AT de verdachte Verbond in een auto met een andere man, die een oude bekende van de politie bleek te zijn, Vitalini. De bestuurder weigerde te stoppen op aangeven van de politie en reed met hoge snelheid weg.

Op de kruising van de Jaggernath Lachmonstraat en de Floralaan veroorzaakte de bestuurder een aanrijding. Beide inzittenden stapten vervolgens uit hun auto en sloegen op de vlucht. De agenten zetten een achtervolging in. Waarschuwingsschoten konden de twee verdachten niet tot stoppen dwingen. De politie zag zich, zo bericht het korps, genoodzaakt gericht te schieten.

Twee erven verder werd de verdachte Marlon Verbond aangehouden. Zijn metgezel werd met een schotverwonding in een dijbeen aangetroffen. Voor de komst van een ambulance overleed Pikindjo. In hn auto werd een vuistvuurwapen aangetroffen.

Marlon Verbond  heeft een reeks brute gewapende roofovervallen achter zijn naam staan. Deze berovingen pleegde hij met anderen, waarbij slachtoffers gekneveld en mishandeld werden. Ook maakte hij de grens tussen Suriname en Frans-Guyana  onveilig.

Minister Dodson start bewustwordingscampagne inzake zuinig stroom- en waterverbruik

Campagneslogan: 'Wij moeten het samen doen. Jouw verbruik bepaal je zelf' 

(Bron foto: ministerie van NH)
SWM streeft naar watergebruik zonder hulp hydrofoor


'Wij moeten het samen doen. Jouw verbruik bepaal je zelf'. Met deze slogan is gisteren door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) het startsein gegeven voor een nationale bewustwordingscampagne van start gegaan. In de campagne wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap en de roep om samenwerking benadrukt, zo berichten Starnieuws en de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 oktober 2015.

Het is de bedoeling dat de twee nutsbedrijven, de NV Energie bedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM), simultaan ook tips voor besparingen en zuinig verbruik met de samenleving delen.


De NH-minister zei, dat de regering de moed heeft genomen om een stuk zekerheid te bieden dat de bedrijven uit een systeem gaan van inefficiëntie. 'Wij gaan deze weg die we zijn ingeslagen verder gestalte geven in de komende periode. We willen de mensen thuis vragen om hun eigen rekeningen goed te volgen op basis van het nieuw rekenmodel.'

Het drinkwatertarief is sinds 2004 niet aangepast, sprak SWM-onderdirecteur Alwin Linger, terwijl de elektriciteitsprijs EBS-technisch directeur Marcel Eyndhoven ongeveer dertien jaar geleden voor het laatst werd aangepast volgens . 'De aanpassingen die nu plaatsvinden, gaan het bedrijf in staat stellen om op zijn eigen benen te gaan staan en met partners te dealen om de energievoorziening verder uit te breiden', zei Eyndhoven. Volgens hem is het mogelijk dat mensen hun energieverbruik verlagen waardoor zij de tariefstijging veel minder zullen voelen.

In het verleden was de druk om rationeel om te gaan met energie laag bij mensen, vanwege de relatief goedkope energietarieven. Er zal met de verschillende groepen verbruikers gekeken worden naar hoe ze kunnen besparen, maar er zal ook aan de dienstverlening worden gewerkt, sprak Eyndhoven.


Linger liet weten, dat het heel veel geld kost om de drinkwatervoorziening te optimaliseren. Hij zei, dat het voor een groot deel aan de verbruiker zelf ligt en dat men voor het tarief dat men zal betalen, uiteindelijk ook een betere drinkwatervoorziening zal hebben. 'Dat zal niet in één dag gebeuren. We streven ernaar dat men op termijn overal waar men is op zijn minst op de eerste verdieping zonder hydrofoor onder de douche kan staan. Dat geeft ook een onmiddellijke besparing op uw energiekosten.'

De verhoging van de tarieven gaat per 15 oktober in.

Deze week worden billboards geplaatst op twaalf locaties. Er komen posters op de departementen en de bedrijven zullen thuis bij de klanten flyers bezorgen. Op die flyers wordt het waarom van de tariefsverhogingen uitgelegd.

De bewustwordingscampagne van de overheid zal worden ondersteund door eigen campagnes van de EBS en de SWM. Zij zullen zich vooral richten op de nieuwe tarieven en verantwoord omgaan met water en stroom.