vrijdag 16 oktober 2015

Venezolaanse president Maduro praat president Bouterse bij over grensgeschil Venezuela-Guyana

President Bouterse ziet in uitleg Maduro geen poging om Surinaamse steun te krijgen voor claim Venezuela in geschil met Guyana

(Bron foto: Candanga Noticia/Twitter)
Venezuela schenkt 130.000 spaarlampen en 150 woningen voor minst draagkrachtigen - Samenwerking Venezuela en Suriname in nieuwe fase


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zijn Surinaamse ambtgenoot Desi Bouterse vandaag uitgebreid geïnformeerd over het grensgeschil van Venezuela met Guyana. De standpunten van Venezuela zijn daarbij toegelicht, zo bericht de Braziliaans/Surinaamse nieuwswebsite LPM News vanavond, vrijdag 16 oktober 2015.

Tegelijkertijd is door president Maduro het geloof uitgesproken in een speciale commissie van de Verenigde Naties (VN) die deze dagen in zijn land is om oriëntatiegesprekken te houden met deskundigen. Hij verwacht dat er komende maand een definitief besluit zal komen over het Essequibo-gebied waar het dispuut om draait.

President Bouterse heeft de informatieverstrekking van Maduro niet ervaren als een lobbypoging om steun te krijgen voor de Venezolaanse claim. Hij zegt te hebben geluisterd naar de uitleg van zijn ambtgenoot en uit te kijken naar een vreedzame oplossing van het geschil zoals dat gepropageerd wordt op het Zuid-Amerikaans continent.

Tijdens de urenlange bespreking kwamen verder diverse zaken aan de orde. Zo is, zoals bekend, Venezuela geïnteresseerd in rijst uit Suriname. De importen uit Guyana zijn stopgezet. Er is een samenwerking tussen beide landen op energiegebied: Venezuela heeft 130.000 spaarlampen ter beschikking gesteld. Huizenbouw in Venezuela is veel goedkoper dan in Suriname. Er zal een samenwerking komen, waardoor voor de minst draagkrachtigen kan worden gebouwd. 150 Huizen zullen worden geschonken. Dit bericht Starnieuws.

Bouterse en Maduro noemden de ontmoeting historisch. Zij gaven aan, dat er een verdieping van de samenwerking is gekomen, waardoor deze in een andere fase is beland.

Maduro legde uit, dat de samenwerking vooral bedoeld is om het welzijn van het volk te verhogen. Ook Cuba is erbij betrokken, in het Milagro project, dat verder uitgevoerd zal worden. Dit project, dat ook in Suriname wordt uitgevoerd, heeft tot doel om mensen die oogproblemen hebben, te helpen.

Yanomami-gemeenschap in Braziliaanse Amazone slaat alarm over verdwenen inheemse verwanten

Britse organisatie roept Braziliaanse regering op alle goudzoekers uit Yanomami-gebied te verwijderen

(Bron foto: Hutukara/Survival 2011)

De inheemse Yanomami-gemeenschap in de Braziliaanse Amazone waarschuwt, dat haar verwanten die nog niet in contact staan met de buitenwereld, in groot gevaar zijn nu illegale goudzoekers hun leefgebied hebben overgenomen. Dat bericht vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, de Britse organisatie Survival International die zich wereldwijd inzet voor inheemse volkeren.

Recente vluchten boven het leefgebied van die groep inheemsen zijn teruggekeerd met het nieuws, dat hun gemeenschapshuis leeg is en dat zou er op duiden, dat ze zijn gevlucht en/of zijn aangevallen, aldus Survival International.

De Hutukara Yanomami Association heeft in een verklaring gesteld, dat 'Het Yanomami inheemse territorium is overlopen door illegale goudzoekers. Er zijn er iedere dag meer en ze verwoesten het regenwoud, vervuilen de rivieren en bezorgen onherstelbare schade aan onze gezondheid en cultuur.'

Sjamaan Davi Kopenawa Yanomami, voorzitter van Hutukara: 'Het gebied waar de inheemsen leven die nog niet in contact hebben gestaan met de buitenwereld, de vissen, het wild en de planten moeten worden beschermd. De hele wereld moet weten, dat zij daar in het regenwoud wonen en dat de autoriteiten respect moeten tonen voor hun recht om daar te wonen.'Eerder dit jaar verliet de Braziliaanse overheidsorganisatie voor Inheemse Zaken, FUNAI (Fundação Nacional do Índio), haar basiskamp en landingsbaan van waaruit zij de Yanomami, die nog geen contact hadden met de buitenwereld, de Moxi Hatëtëa, te beschermen. De afwezigheid nu van de overheid heeft de inheemsen nog kwetsbaarder gemaakt voor aanvallen en ziektes, die uiteindelijk fataal kunnen zijn.

De goudzoekers hebben bezit genomen van het basiskamp en wekelijks landen vliegtuigen op een illegale landingsbaan (zie foto - Bron foto: Hutukara/ISA) om materieel af te leveren voor de goudzoekersbendes.

De Yanomami-gemeenschap die ver van de bewoonde wereld woont, is een van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen op aarde. Zij gaan geconfronteerd worden met rampen, als hun leefgebied niet beschermd wordt. Duizenden illegale goudzoekers brachten al geweld en ziektes naar hun regenwoud in de jaren '80 van de vorige eeuw, waardoor de inheemse populatie met 20% werd gereduceerd.

Het Yanomami inheemse territorium werd officieel in 1992 vastgesteld na een lange internationale campagne van Davi Yanomami, Survival International en de Pro Yanomami Commissie in Brazilië. Het is het grootste beboste inheemse territorium in de wereld.

Survival oefent druk uit op de Braziliaanse regering om alle goudzoekers uit het Yanomami leefgebied te verwijderen en om als overheid terug te keren om het gebied te monitoren en te beschermen tegen indringers.

(Red. De Surinaamse Krant/Survival International)

Coronie heeft een Mangrove Educatie Centrum

Centrum moet bewustwording over mangrove- bossen vergroten onder bevolking


Om de mensen te onderrichten in het belang van mangrovebossen is vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, het Mangrove Educatie Centrum Coronie in Totness geopend, in de oude brandweerkazerne. Mangrovebossen zijn heel belangrijk voor de kustbescherming en dienen als kraamkamer voor garnalen en zeevis. Het zijn ook leefgebieden van kustvogels en een voedselschuur voor vele trekvogels uit noordelijke streken.

Bij de opening van het centrum heeft minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) gesteld, dat veel mensen het belang van deze bossen niet kennen. Deze vitale bossen, die door diverse factoren worden bedreigd, moeten niet verdwijnen en het centrum kan daartoe bijdragen.

(Bron foto's: Burger Informatie Centrum Coronie)
Primair is het educatiecentrum bedoeld om de bewustwording over het belang van mangrovebossen onder de gemeenschap te vergroten. Volgens de bewindsman past het centrum binnen het aangekondigd verscherpte milieubeleid van de president.

Districtscommissaris Arunkoemar Ramdhani zei, dat het centrum een belangrijke rol kan spelen bij de ontwikkeling van het toerisme.

Het educatiecentrum vloeit voort uit een workshop over effectieve kustbescherming, sprak Hesdy Esajas, waarnemend hoofd van de dienst ’s Lands Bosbeheer.

Ivanildo Plein gekozen tot nieuwe voorzitter NPS-afdeling Paramaribo

Plein kreeg 17 stemmen en tegenkandidate Judith Faerber 9 stemmen     


Ivanildo Plein is vanavond, vrijdag 16 oktober 2015, gekozen tot de nieuwe voorzitter van de afdeling Paramaribo van de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij kreeg 17 stemmen, terwijl tegenkandidate Judith Faerber ondersteund werd door 9 onderafdelingen. Alle 26 onderafdelingen van Paramaribo hebben deelgenomen aan de verkiezing die in partijcentrum Grun Dyari werd gehouden.

Plein en Faerber staan bekend als harde werkers binnen de partij, zo schrijft Starnieuws. Plein heeft meer onderafdelingen achter zich gekregen en werd dan ook met ruime meerderheid gekozen.

 Binnen de partij is een beroep op de leden gedaan om de gelederen te sluiten. Nu de verkiezingen in deze afdeling voorbij is, moet er eensgezind verder worden gewerkt.

Binnen de afdeling Paramaribo waren zichtbare problemen ontstaan. Toenmalig afdelingsvoorzitter John van Coblijn heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. Ook afdelingssecretaris Sunil Oemrawsingh keerde de partij de rug toe.

In de komende maanden zullen in alle andere afdelingen, het hoofdbestuur en congresbestuur verkiezingen worden gehouden. Afdeling Wanica van de NPS is op 6 november aan de beurt.

Universitair onderzoek naar hoe kinderen Zwarte Piet ervaren


Zien kinderen Piet als fantasie- figuur of als iemand met donkere huidskleur? 


Onderzoekers van de Universiteit Leiden gaan zich de komende maanden buigen over de vraag hoe kinderen Zwarte Piet zien. Ze willen weten of kinderen een verband leggen tussen Zwarte Piet en mensen met een donkere huidskleur, of dat ze Zwarte Pieten volledig als fantasiefiguren zien, meldt Omroep West vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Het onderzoek richt zich op kinderen van 5, 6 en 7 jaar oud. De onderzoekers willen uit vrees voor bedreigingen niet meewerken aan een reportage van Omroep West over de studie. Wetenschappers van de universiteit die eerder onderzoek hebben gedaan naar Zwarte Piet, hebben ‘hele nare bedreigingen’ ontvangen.

Het onderzoek moet voor 5 december voltooid zijn.

Nog steeds geen nieuwe directeur bij Auto Busbedrijf Curaçao

Interim-directeur ABC: 'Geen bestuurloosheid en veel positieve ontwikkelingen'

ABC wil in 2016 negen nieuwe bussen aanschaffen
 

Auto Busbedrijf Curaçao (ABC) heeft nog steeds geen nieuwe directeur sinds de vorige, Riles Paulina, in januari van dit jaar overleed. Toch is er geen sprake van bestuurloosheid. Dat laat de interim-directeur van het busbedrijf deze week in een persbericht weten. 'Er zijn veel positieve ontwikkelingen gaande.'
 
Het enige, overgebleven lid van de Raad van Commissarissen, te weten Kenneth Bremer, fungeert momenteel als interim-directeur. Het hoofd van Human Resources heeft kort geleden zijn ontslag ingediend. De twee andere commissarissen, voorzitter Edmiro Anita en Eduard Melfor, zouden niet meer aanwezig zijn sinds in juni van dit jaar huidig minister van Verkeer & Vervoer, Suzy Camelia-Römer (PNP) besloot dat ze hun te veel geïnde compensatie moesten terugbetalen, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Vanuit ABC zelf wordt gemeld dat het hoofd van de afdeling Human Resources een nieuwe uitdaging aangaat, wat volgens de directie duidt op de dynamiek binnen het overheidsbedrijf. 'Hij kan rekenen op onze steun om zijn toekomstige doel te bereiken.'

ABC verwacht volgend jaar negen nieuwe bussen aan te schaffen en is hierover in overleg met Camelia-Römer. Vorig jaar kwam naar voren, dat de buschauffeurs veel klachten hebben over de middelgrote bussen, die te heet zouden zijn omdat de chauffeurs vlak achter de motor zitten. Verder is de directie ook in gesprek met andere overheidsinstanties om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten die meer faciliteiten voor de passagiers moeten bewerkstelligen, zonder dat het busbedrijf daar grote investeringen voor moet doen.

Binnenkort wordt een App in gebruik genomen waarmee de buspassagier kan zien waar de bus is en hoe laat hij of zij deze kan verwachten bij de halte. Het experiment om met pinbetaling de rit af te rekenen verloopt goed en zal naar verwachting binnenkort ook geïntroduceerd worden. Het gebruik van Wifi in de bussen kan volgens de directie rekenen op grote tevredenheid onder de passagiers. Er zitten nog een paar veranderingen in de pijplijn, maar daarvoor is ABC afhankelijk van het ministerie van Verkeer & Vervoer, Openbare Werken en UTS.

De interim-directie wijst erop dat ze oor heeft voor haar werknemers. 'Ook al lijken het kleine zaken, ze kunnen een grote impact hebben op het resultaat en de animo van de werknemers. De werksituatie zal verbeteren zodat de werknemers hun werk in een aangenamere omgeving kunnen uitvoeren. Zij zijn immers de spil waar het bedrijf om draait.'

Isla-raffnaderij op Curaçao haalt uit naar actiegroepen

Isla wil beide kanten van medaille tonen aan bevolking

De Isla stelt op basis van de Nationale Gezondheidsenquête 2013 dat de bevolking meer overlast ervaart van andere zaken dan van de Isla zelf.

De Olieraffinaderij Isla heeft gistermiddag uitgehaald naar ‘pressiegroepen en daaraan gelieerde personen’ in een persbericht met als doel ‘beide kanten van de medaille te tonen aan het publiek’. Volgens de Isla is het ‘belangrijk om de objectiviteit te behouden en data en informatie correct te interpreteren om zo geen klimaat van aversie te wekken.' Dit bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Het persbericht met de titel ‘De belastering van de olieraffinaderij Isla gaat door’ haalt thema’s uit twee rapporten uit 2005 en 2013 aan, die volgens de Isla ‘regelmatig uit de juiste context worden getrokken of verkeerd worden geïnterpreteerd om een twijfelachtig doel te dienen’.

De Isla refereert hiermee aan het EcoRYS rapport uit 2005, waarin de economische waarde van de raffinaderij en haar impact op de volksgezondheid zijn onderzocht. Volgens de Isla is het onmogelijk om in een rapport met een economische basis de gezondheidsrisico’s te kwantificeren, en maakt het dat deel van het onderzoek ongeldig.

Daarnaast trekt het persbericht de geldigheid van het tien jaar oude rapport in twijfel, omdat het als vergelijkende casus de hoofdstad van Indonesië, Jakarta heeft gebruikt; een stad die vanwege de omvang en ligging volledig onvergelijkbaar is met Curaçao, volgens de raffinaderij. De Isla spreekt van ‘appels met peren vergelijken’ en noemt het ‘uit moreel oogpunt verdacht dat pressiegroepen en hieraan gelieerde personen data uit dit onderzoek aanhalen’.

Op basis van de Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2013 concludeert de Isla dat, ‘wanneer er al sprake zou kunnen zijn van hoge gezondheidskosten op het eiland, dat hierbij vanzelfsprekend geen verband kan worden gelegd met de raffinaderij’.

Tevens stelt de Isla dat het percentage van de bevolking dat zegt last te hebben van de stank door de raffinaderij sinds 1994 hetzelfde is gebleven. Ten slotte wordt onderzoek aangehaald waaruit blijkt dat ‘hogere percentages van de bevolking zijn blootgesteld aan muggen, knaagdieren, vuil en afval, geluidsoverlast, luchtvervuiling en criminaliteit, dan aan stank van de Isla’.

PL-voorzitter Somohardjo negeert handreiking Raymond Sapoen

Sapoen: 'Als Somohardjo blijft volharden, dan zullen de structuren moeten beslissen'

'Mensen werden vergiftigd met verkeerde informatie'


Raymond Sapoen van de Hervormings- en vernieuwingsbeweging binnen de Pertjajah Luhur (PL) blijft ondanks tegenvallers positief. Hij heeft in een brief van 25 september partijvoorzitter Paul Somohardjo een handreiking gedaan, maar die heeft er, nog, niet op gereageerd, zo bericht de Ware Tijd vrijdag 16 oktober 2015.

De beweging verwacht, dat de structuren van de partij er op den duur voor zullen zorgen dat de eenheid binnen de partij hersteld wordt. 'Het gaat niet om Somohardjo en Sapoen, maar om de toekomst van de partij', aldus Sapoen.

Kort na de verkiezingen van 25 mei ontstond een splitsing binnen de PL, waarna Sapoen en zijn partijgenoot en Assembleelid Diepakkoemkar Chitan hun eigen weg opgingen. Sapoen zegt dat, ondanks dat Somohardjo de Hervormings- en vernieuwingsbeweging blijft negeren, de beweging zich zal blijven inzetten om een constructieve bijdrage te leveren aan de situatie. In de brief aan Somohardjo wordt aangeboden om van gedachten te wisselen.

Sapoen zegt dat als Somohardjo blijft volharden, de structuren zullen moeten beslissen. Binnen de eigen gelederen zijn de afgelopen vijf maanden consultaties geweest. De achterban is geïnformeerd over de Hervormings- en vernieuwingsbeweging.

'Mensen werden vergiftigd met verkeerde informatie. Ik merk dat steeds meer mensen, zowel binnen als buiten de partij, steun betuigen.'

Sapoen zegt dat er een rapport is geschreven in het kader van de hervorming. 'Net als bij de NPS en VHP moet het mogelijk zijn om hervorming en vernieuwing door te voeren.'

Oud-waarnemend directeur EBS Duiker blijft in hechtenis

Hof van Justitie verwerpt ook in hoger beroep vordering tot vrijlating van verdediging Duiker


Ook in hoger beroep is een vordering tot vrijlating van Willy Duiker, ex-waarnemend directeur van NV Energiebedrijven Suriname (EBS), van de verdediging vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, afgewezen door de raadkamer van het Hof van Justitie. Tot nu toe zijn alle pogingen om Duiker vrij te krijgen afgewezen.

Duiker is vanaf 21 september in verzekering gesteld door het Openbaar Ministerie, dat bezig is met een 'Mega Fraudezaak' bij de EBS. Deze kwestie werd aangezwengeld door het toenmalige Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi (NPS), zo schrijft Starnieuws.

Overigens werd gisteren tijdens de aandeelhoudersvergadering van het Staatsbedrijf besloten om Duiker te ontslaan als directeur. Hij was eind augustus op non-actief gesteld door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Hierop heeft Duiker ook bedankt als regeringscommissaris bij de Centrale Bank van Suriname.

In deze zaak is ex-directeur Kenneth Vaseur ook in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie zal deze zaak voorleggen aan de rechter.

EBS: Twee stroomrekeningen in oktober

Verbruik vanaf de 15e wordt volgens nieuwe tarief berekend

  
De nieuwe stroomtarieven voor alle gebruikersgroepen van de NV Energiebedrijven Suriname, EBS, zijn gisteren ingegaan. Hiermee is de EBS-factuuradministratie afgesloten op 14 oktober 2015.

Verbruikers van groep 1 met de aansluitnummers die beginnen met DL-DO-DG-DK-DS-DM-DD-DE-DZ en verbruikers van groep 2 met aansluitnummers die beginnen met M-PA-PH-PW zullen daarom deze maand twee rekeningen ontvangen op basis van het oude tarief, zo laat de EBS vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, in een persbericht weten.

Het verbruik vanaf 15 oktober wordt berekend volgens het nieuwe tarief. Deze factuur ontvangen de gebruikers in november.

'Bent u een huishoudelijke verbruiker en is uw verbruik minder dan 150 kWh dan betaalt u 0,15 cent, per KWh. Is uw verbruik echter meer dan 150 kWh, dan geldt voor elke gebruikte kilowattuur een ander tarief', zo meldt de EBS.

'Wilt u een indicatie van uw nieuwe stroomrekening. Ga eerst na welke fase bij u is geïnstalleerd. Ga daarna naar www.nvebs.com/calculator vul uw laatst gemeten verbruik in (staat op uw kennisgeving/factuur). Uw verbruik wordt dan berekend volgens het nieuw tariefstelsel.'

Op de website www.nvebs.com is meer informatie over de nieuwe tarieven te vinden.

Dodelijk ongeluk in monding Surinamerivier

Boot MNO Vervat kapseist bij vlottrekken vrachtschip: drie opvarenden belanden in rivier

Kapitein verdrinkt, twee andere opvarenden gered

 
Kapitein Vivian Api van een sleepboot van MNO Vervat heeft gisteren het leven gelaten in de monding van de Surinamerivier. Drie sleepboten en een duwboot waren bezig een vrachtschip, dat vastzat in de vaargeul, vlot te trekken. Door de hoge golven, veroorzaakt door de propeller van het vrachtschip, kapseisde de boot van MNO Vervat. 

De drie personen op de boot kwamen in het water terecht. De kapitein verdween in de diepte.

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, op Starnieuws dat het lichaam van de kapitein vanmorgen is geborgen. De twee overige personen die in het water terechtgekomen waren konden worden gered.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) had duikers ingezet om te zoeken naar de kapitein. De Maritieme politie was ook ter plaatse.

Venezolaanse president Maduro in gesprek met president Bouterse

Nicolás Maduro en delegatie arriveren rond een uur bij Kabinet van de President

(Bron foto: Dagblad Suriname)

De Venezolaanse president Nicolás Maduro is vanmiddag, vrijdag 16 oktober 2015, iets na een uur aangekomen bij het perscentrum van het Kabinet van de President. Hij werd daar opgewacht door president Desi Bouterse en zijn echtgenote Ingrid Bouterse-Waldring, aldus Starnieuws. 


De twee presidenten zijn nu in bespreking met elkaar. Ook diverse ministers - Maduro is in gezelschap van vijf ministers - voeren gesprekken over samenwerking op verschillende gebieden. Na de beraadslagingen zullen mededelingen worden gedaan.

Aanvankelijk zou Maduro gisteravond aankomen in Suriname. Het bezoek werd door onvoorziene omstandigheden vertraagd. De Venezolaanse delegatie vertrekt vanmiddag weer.


Bee (ABOP): 'Rosebel zet regering onder druk voor Roma Pit'

'Ontslag van zo'n 200 arbeiders niet vanwege daling internationale goudprijs'

'De overheid moet een actieve rol spelen en niet langs de zijlijn staan, waar is het plan B?'


Het ABOP-Assembleelid Marinus Bee gelooft niets van het argument van Rosebel Gold Mines NV (RGM), dochter van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, dat de daling van de internationale goudprijs de reden is voor het ontslag van zo'n 200 arbeiders in de Rosebel-goudmijn in Brokopondo.

'Rosebel zet de regering onder druk om de illegale goudzoekers uit de Roma Pit te verwijderen', stelt de parlementariër vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, in het Dagblad Suriname.

Het Canadese goudmijnbedrijf wil 10% van het personeel – zo’n 150 tot 200 werknemers - afvloeien. En dat wil zij doen in positief overleg met de bond, die al heeft aangegeven geen voorstander te zijn van gedwongen ontslagen. Er werken zo’n 1.500 werknemers in de mijn.

In een verklaring heeft de directie van RGM eerder laten weten, dat zij haar personeel inkrimpt. Behalve de dalende goudprijs, de dalende productie en de verhoogde productiekosten zijn de illegale goudzoekers in het concessiegebied Roma East, volgens het bedrijf doorslaggevend geweest voor deze maatregelen om arbeiders weg te sturen.

Bee zegt, dat een multinational als IAmGold altijd een plan moet hebben voor tijden waarin de internationale prijzen niet gunstig zijn. 'Vanuit die expertise moeten zij weten dat prijzen vaker fluctueren. Vandaag maak je forse winsten, morgen iets minder.' Het Canadese bedrijf zou volgens de parlementariër in goede tijden een fonds of buffer moeten hebben opgebouwd, zodat de schokken in slechte tijden kunnen worden opgevangen. 'Het is en blijft daarom een strategie om de regering af te dwingen', aldus Bee.

De verhitte werknemers vinden ook, dat de directie het probleem dat zij heeft met de regering over de illegale goudzoekers in de Roma-goudput op hun bord wil leggen. Ze voelen het aan als een bedreiging. In de Roma-goudputt, binnen het concessiegebied van Rosebel, zijn 700 tot 800 illegale goudzoekers actief. Ook inwoners van het dorp Nieuw Koffiekamp behoren tot die groep. Zij vinden dat het gebied niet in het concessiegebied van Rosebel valt, wat het bedrijf en de regering tegenspreken. In de Roma-goudpt wordt ook in wisseldiensten gewerkt en zijn de goudzoekers volledig uitgerust met crushers om het mijn te mijnen.

Rosebel moet nu in hardere gesteente mijnen, wat de productiekosten stuwt. De productie is lager en ook de goudprijs is de laatste jaren gekelderd. Het bedrijf is naarstig op zoek naar zachter gesteente om te mijnen.

Binnen twee weken zal de Rosebel Goldmines Werknemers Organisatie (RGWO) inhoudelijk onderhandelen met de directie van Rosebel Gold Mines NV over de aangekondigde inkrimping van personeel. De bond, onder leiding van Lloyd Read, is met zijn deskundigen bezig de informatie die de RGM-directie aan hem heeft verstrekt te bestuderen.

Bee vindt dat de regering ook een banenplan moet hebben om dit soort schokeffecten uit de arbeidssector op te kunnen vangen. Ondanks jarenlang gepleit van hem en zijn fractie blijkt deze nog steeds niet in orde te zijn gemaakt. Een simpel optelsommetje bij de aankomende massaontslagen tonen volgens hem aan, dat enkele duizenden mensen brodeloos zullen worden gemaakt.

'Wij zijn er niet blij om. Wanneer een arbeider wordt ontslagen, betekent het dat een gezin brodeloos wordt gemaakt. De situatie wordt nog erger, wanneer je slechts één kostwinner in huis hebt', stelt de politicus. Hij vindt dat de regering als taak heeft om haar onderdanen te beschermen. Zij kan volgens hem niet toestaan dat multinationals op één of andere dag besluiten om mensen op straat te zetten. 'Hoe je het ook keert of draait, de overheid moet een actieve rol hebben hierin in plaats van aan de kantlijn te staan en dingen aan te schouwen. Het gaat om Surinamers. Nu al zou de overheid klaar moeten staan en een plan B moeten hebben', vindt Bee.

Ambtenaren commissariaat Paramaribo Zuidwest constateren diverse misstanden in werkgebied

Vervallen producten in winkels, worstverkopers zonder vergunning, illegale vuilstort

 
Tijdens veldwerkzaamheden van de bestuursambtenaren van de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat Paramaribo Zuidwest, zijn enkele 'oneffenheden' geconstateerd, zo bericht het commissariaat vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Hierbij werden de betreffende burgers aangesproken omtrent het onderhouden van hun omgeving. Enkele van de burgers waren welwillend en gaven direct gehoor aan de oproep om hun omgeving schoon te maken.

Ook bij enkele winkeliers waar werd geconstateerd, dat zij zich niet hebben gehouden aan enkele bepalingen in hun vergunningsvoorwaarden, werd er opgetreden. Het ging hier om andere het niet plaatsen van een 200-240 liter afvalton voor hun winkel, vervallen producten op de schappen, het niet tijdig verlengen van hun vergunning. 

Worstverkopers, die niet in het bezit zijn van een toestemming, zijn gemaand hun toestemming in orde te maken. 

Als er vervallen producten worden geconstateerd wordt ook de afdeling Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel en Industrie in kennis gesteld. 

Overige zaken in het bestuursressort waaraan extra aandacht wordt besteed zijn onder meer de illegale vuilstortplaatsen en bomen die een gevaar kunnen vormen voor voetgangers en het rijverkeer. In deze gevallen worden er, in samenwerking met de afdeling Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, terstond opruimingsmaatregelen getroffen. 

Op de gemeenschap wordt door het commissariaat ten overvloede een beroep gedaan om in het belang van hun eigen gezondheid en veiligheid alert te zijn en geconstateerde misstanden door te geven op het commissariaat Zuidwest.

Suralco/Alcoa moet zo'n 7.000 hectare uitgemijnd gebied herstellen

Hoe en wanneer bauxietbedrijven uitgemijnde gebieden gaan herstellen nog niet duidelijk

Parlementaire commissie roept deskundigheid Bauxietinstituut en NIMOS in


Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer Suralco/Alcoa ruim zevenduizend hectare uitgemijnde concessie zal herstellen. Rabin Parmessar (NDP), voorzitter van de parlementaire commissie die zich buigt over de Alcoa-kwestie, zegt dat dit één van de vraagstukken is waarover de commissie zich nu buigt. Ze is bezig na te gaan welke deskundigheid het Bauxietinstituut Suriname in huis heeft om het herstel goed te kunnen coördineren. In dat kader zal de commissie ook het milieu-instituut NIMOS nauwer erbij betrekken, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

De commissie heeft diverse personen gesproken in verband met de afbouw van de activiteiten van Alcoa in Suriname. Dilip Sardjoe, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie, heeft de commissie een presentatie gegeven. Daarnaast werd een presentatie verzorgd door het Bauxietinstituut, die ook door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen werd bijgewoond.

Uit de presentatie van het Bauxietinstituut werd duidelijk, dat Suralco 68.277 hectare en BHP Billiton 5.012 hectare aan concessiearealen heeft uitgegeven.

Alle concessiearealen zijn intussen door Suralco overgenomen. Suralco en BHP Billiton hebben samen 8.193 hectare beschadigd gebied. Daarvan is 1.300 hectare in Marowijne hersteld door herbeplanting. In totaal is 6.893 hectare aan beschadigd areaal dat hersteld dient te worden. Het gaat om de gebieden Para en Wanica (4.100 hectare), Commewijne (400 hectare) en Marowijne (1.200 hectare). In Commewijne en Marowijne gaat het om 1.193 hectare areaal bestaande uit onder meer gemijnd gebied, meren en secundaire wegen.

Parmessar zegt dat in goede verhouding met het Bauxietinstituut en NIMOS gewerkt zal worden aan het herstel van de arealen. Daarover zal te zijner tijd meer duidelijkheid komen.

Optimisme onder Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao en Sehos over oplossing specialistentekort

Specialisten werken aan nieuwe opzet van specialistische zorg in het ziekenhuis

'Specialisten moeten zich vrij kunnen blijven vestigen in plaats van in loondienst treden'


De Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) en het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) zijn optimistisch over een oplossing voor het tekort aan specialisten. De specialisten werken aan een visiedocument voor een nieuwe opzet van de specialistische zorg in het ziekenhuis, zegt VMSC-voorzitter Alexander Saleh. Nu lukt het niet om voldoende specialisten aan te trekken. 'Er is een nijpend tekort aan specialisten. Het aannameprogramma is mislukt, omdat er te weinig opties zijn.' Dit bericht vrijdag 16 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

De VMSC is tegen het plan om specialisten te verplichten in loondienst te treden bij het Sehos. De mogelijkheid om zich vrij te vestigen moet blijven bestaan, zegt Saleh: 'Wij staan voor de beste zorg en dat gebeurt niet door specialisten te verplichten in loondienst te treden. Dat gebeurt nergens ter wereld, Curaçao stelt zich star op. Er moeten goede voorwaarden worden gecreëerd door twee typen mogelijk te maken.'

Naast loondienst stelt de VMSC voor om vakgroepen samen te stellen met maatschappen. De vereniging heeft deze week een gesprek gehad met minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid, Milieu en Natuur. Saleh betreurt het dat er geen concreet resultaat is bereikt, maar is toch optimistisch: 'De minister is het met ons eens dat er twee opties mogelijk moeten zijn. Maar, hij vertraagt het proces door geen knoop door te hakken. Hij wil een voorstel zwart op wit.' Aan dat voorstel werkt de VMSC. De voorzitter verwacht het visiedocument binnen twee maanden af te hebben. 'We blijven in gesprek. Ik ben daar optimistisch over.'

Een van de problemen die op korte termijn speelt is het dreigende vertrek van de twee interventiecardiologen. Daardoor zou het vorig jaar geopende Cathlab stil komen te liggen. De specialisten zouden een miljoen gulden per jaar eisen. 'Zij worden niet marktconform beloond. Nadat zij hun ontslag hadden ingediend is het Sehos met hen in gesprek gegaan. Nu hebben ze een voorstel ingediend dat misschien wel erg mooi is. Maar, als ze 7 of 8 ton krijgen zitten ze netjes op een niveau zoals dat in Nederland normaal is.'

Waarnemend medisch directeur Franke Scheper van het Sehos bevestigt dat de gesprekken met beide cardiologen nog gaande zijn. Hij verwacht dat er binnenkort een positieve uitkomst is van de onderhandelingen: 'Het gaat de goede richting uit.' Over het aantrekken van nieuwe specialisten zegt hij ook optimistisch te zijn. 'We werken er hard aan, we hebben de ‘sense of urgency’, de neuzen staan in dezelfde richting.' Minister Whiteman zei eerder dit jaar dat de ‘sense of urgency’ ontbrak binnen het Sehos.

Volgens Scheper zijn er al enkele urologen en neurologen aangetrokken, die binnen enkele maanden zullen beginnen. 'We hebben goed contact met de overheid en de specialisten. Onze focus is gericht op de zorg.' Saleh bevestigt de komst van urologen en neurologen, maar waarschuwt ook voor een kortstondige aanvulling als de voorwaarden niet goed zijn. 'Een neuroloog als Merkies komt terug naar zijn eiland. Maar als hij de voorwaarden niet goed vindt kan hij over twee jaar weer weg zijn. Dat heeft hij al eerder gedaan.'

Het voorstel van de VMSC, loondienst of maatschap, moet budgetneutraal zijn. 'De ene specialist voelt zich prima in loondienst, de ander doet liever zijn eigen administratie en wil als zelfstandige opereren.' Eigenlijk vindt Saleh de hele discussie op Curaçao achterhaald. 'Die is in Nederland al jaren geleden gevoerd. Er moeten twee opties blijven bestaan. In een maatschap verdelen de artsen zelf hun budget. Dan is het niet erg om extra te werken. In loondienst gaan artsen zich aan vaste uren houden. Dan heb je uiteindelijk meer specialisten nodig.' Volgens Saleh is eens uitgezocht dat er wel twee tot drie keer meer specialisten nodig zijn als ze in loondienst zijn.

Grootschalige controle vier beveiligingsbedrijven op Curaçao

Bij twee bedrijven was alles in orde

 
Vier beveiligings- bedrijven zijn gisteren onderworpen aan een grootschalige controle. Het betrof Speedy Security, Securitas, CVD Security Systems en Curaçao Security Services (CSS). Bij twee bedrijven was alles in orde, laat de politie weten, zo bericht een dag later, vrijdag 16 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

Om welke bedrijven het gaat, wil de politie niet bekendmaken.

De politie voerde de controles uit met de ministeries van Arbeid en Economische Ontwikkeling, de SVB en BAB (Belastingaccountantsbureau). Bij een derde bedrijf werd een automatisch wapen aangetroffen waarvan de juiste papieren niet konden worden overhandigd. Hierover legde de directie een verklaring af op het politiebureau. Na onderzoek bleek het wapen wel degelijk geregistreerd.

Het vierde bedrijf had 2.000 kogels, een grotere hoeveelheid dan is toegestaan aan het bedrijf. Ook de administratie bleek niet in orde. De directie heeft op het politiebureau een verklaring afgegeven. Onduidelijk is om welk bedrijf het gaat, maar uit foto’s in de media blijkt dat oud-politici George Jamaloodin en Carlos Monk van Speedy Security op het politiebureau aanwezig waren.

Ride, Swim, Walk & Sail for the Roses Curaçao vindt volgend jaar op 24 januari plaats

Organisatie verwacht weer tienduizenden deelnemers

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

De Ride, Swim, Walk & Sail for the Roses vindt volgend jaar op 24 januari plaats. Dat heeft de organisatie gisteren tijdens een persconferentie bij hoofdsponsor Orco Bank, bekendgemaakt. Tijdens deze twaalfde editie, waarbij geld wordt opgehaald voor het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF), verwacht de organisatie wederom tienduizenden deelnemers, zo bericht vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Het PWF zet zich in voor mensen op Curaçao met kanker.

Het programma van de twaalfde editie van de Ride is onlangs, op 1 oktober, van start gegaan met de première van de film ‘The Walk’. De organisatie kijkt tevreden terug op deze eerste activiteit: de zaal was tot de laatste stoel toe bezet. De eerstvolgende activiteit is de Uphill Challenge. Deze wordt voor de tweede keer op de Tafelberg georganiseerd op 7 november van vier uur 's middags tot acht uur 's avonds.

Vanwege de vroege carnavalsperiode en diverse activiteiten begin januari 2016 is ervoor gekozen om de Uphill Challenge naar voren te verschuiven. Traditioneel vond de beklimming van de berg een week voor het grootste evenement, The Ride, Swim, Walk & Sail for the Roses plaats. Kooyman is hoofdsponsor van de Uphill Challenge. Volgens het bestuur is er een trend waarneembaar, waarbij men steeds vaker de sportieve prestatie, dus hoe vaak men de berg op kan, prioriteit geeft boven het werven van fondsen. 'Uiteraard is de sportieve prestatie belangrijk maar als deze niet gekoppeld wordt aan het werven van fondsen dan missen wij ons doel. Het gaat om het werven van geld, daar organiseren we nu juist de Uphill Challenge voor', aldus de organisatie.

Ook is er opnieuw het onderdeel ‘Spinergy for the Roses’. Daarbij kunnen bedrijven tegen elkaar spinnen en de sportieve prestaties koppelen aan het werven van fondsen. De organisatie houdt vast aan de verschillende routes en zal alleen uitzonderingen maken als de verkeersveiligheid dit vereist of als er door werkzaamheden aan de wegen, de wandelaars en fietsers omgeleid moeten worden.

De Sail voor de Roses die begin dit jaar voor het eerst werd gehouden, was volgens het bestuur een succes en is nu een vast onderdeel van de activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden. 'Wij hopen dat de constant stijgende lijn in de opbrengsten van Stichting Ride for the Roses Curaçao zich ook deze editie voortzet. De fondsen maken het uitwerken en uitrollen van een groot deel van de plannen van het Prinses Wilhelmina Fonds ieder jaar weer opnieuw mogelijk. Als we de opbrengsten dit jaar weer kunnen evenaren, dan zijn wij al tevreden, want het betekent dat steeds meer mensen een kans krijgen om deze oneerlijke strijd te winnen. Ons doel is uiteindelijk dat men niet meer hoeft te overlijden aan de ziekte kanker, het is nog een lange weg maar wij gaan er voor', aldus Frans Heiligers namens de stichting.

9-Jarige scholier mishandelt onderwijzeres tot bloedens toe

Onderwijzeres is aan haren getrokken, tegen de grond gesmeten en heeft vuistslagen moeten incasseren

Scholier drie dagen door schoolleiding geschorst


Een 9-jarige scholier van de vierde klas (groep 6) van een openbare lagere school aan de Derde Rijweg in Paramaribo heeft gisteren zijn onderwijzeres tot bloedens toe mishandeld. Van de school, zo schrijft vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, het Dagblad Suriname heeft de redactie vernomen, dat er aangifte is gedaan bij de politie en dit is bevestigd door het Korps Politie Suriname. De zaak is doorgestuurd naar de jeugdpolitie. 

De school heeft inmiddels brieven gericht aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) over de kwestie. Men is nu wachtende op een reactie.

De jongen was nieuw ingeschreven op de school en zijn voorgeschiedenis was daarom niet bekend bij de schoolleiding. De schoolleiding is onaangenaam verrast door de woedeuitbarsting van het kind. Volgens verkregen informatie, zo schrijft het dagblad, is de jongen niet groter gebouwd dan zijn gemiddelde leeftijdsgenoten. De onderwijzeres zou binnen de categorie tenger van gestalte kunnen vallen.

Naar aanleiding van het incident is de jongen geschorst voor drie dagen. De onderwijzeres is gistermorgen naar de dokter geweest. De dokter zou bepalen of en wanneer zij weer aan het werk mocht. Ze heeft een bloedneus en heel veel pijn en kneuzingen over het lichaam overgehouden aan de mishandeling. Volgens ooggetuigen, de medeleerlingen in de klas, heeft de jongen de onderwijzeres aan haar haren getrokken en tegen de grond gesmeten waarna hij haar vuistslagen heeft toegebracht.

De vraag die nu bij velen speelt, is hoe het MinOWC tegen dergelijk gedrag van een leerling zal optreden. 'Een leerkracht mag een leerling niet aanraken, maar mag een leerling een leerkracht aftakelen?', vraagt men zich af.

Het is de redactie van het dagblad niet gelukt om een reactie van het ministerie te krijgen. Parlementariër Erwin Linga (NDP), lid van de vaste commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee en gewezen leerkracht, vindt dit een ernstige situatie. Hij denkt dat de jongen een psychologische test moet ondergaan waarbij moet worden nagegaan waar hij mee zit, zodat hij de juiste begeleiding kan krijgen. Hij moet in ieder geval verder kunnen studeren vindt Linga, maar daarnaast moet hij toch wel enige vorm van straf krijgen. Voor de rest wenst de parlementariër het verder onderzoek van de zaak af te wachten, aangezien het niet duidelijk is wat de precieze aanleiding was voor deze daad van de jonge leerling.

Nationale Stichting voor Blindenzorg Suriname heeft haar naam gewijzigd

OW-minister Wolff zegt aanleg voetpad toe naar blindencentrum NSBS

 
De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtziendheid in Suriname (NSBS) heeft gisteren haar nieuw naambord onthuld, omdat zij haar naam heeft veranderd. De stichting heette eerst de Nationale Stichting voor Blindenzorg Suriname. De naamswijziging werd gepleegd om aan te geven, dat de stichting niet alleen voor blinden, maar ook voor slechtzienden werkt. Er werd ook stilgestaan bij de internationale dag van de witte stok of witte stokkendag. Het was dus een tweeledige viering, zo schrijft vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, het Dagblad Suriname. De witte stok is het symbool van blindheid en slechtziendheid. Het biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid om zich zelfstandig te verplaatsen.

Het lag in de bedoeling aandacht te vragen voor de infrastructuur. Daarom werd ook de minister van Openbare Werken (OW), Sigfrief Wolff, uitgenodigd. Ook VHP-parlementariër Riad Nurmohamed was aanwezig als lid van de vaste commissie OW.

De directeur van de NSBS, Natasia Hanenberg-Agard, vroeg extra aandacht van het ministerie van OW en het parlement. ‘Ook blinden en slechtzienden hebben het recht om zich op straat te begeven, om te winkelen, of in andere overheidsgebouwen te gaan. Men moet niet struikelen of vallen. Het moet gemakkelijk zijn en daar kan de minister van OW voor zorgen’, sprak Hanenberg.

Er werd gevraagd om een voetpad naar het blindencentrum, omdat de bezoekers van het centrum het vaak moeilijk hebben bij het bereiken van het centrum. Minister Wolff, die voor het eerst het blindencentrum bezocht, deed de toezegging dat het voetpad in de begroting van 2016 zeker wordt opgenomen, en meer nog in het komende jaar zal worden uitgevoerd. Nurmohamed die de toezegging van de minister ook heeft mogen horen, gaf aan als volksvertegenwoordiger de uitvoering van dit project op de voet te zullen volgen. ‘Wij zullen erop toezien dat dit eenvoudig infrastructureel project in 2016 gerealiseerd wordt’, zei Nurmohamed.

Wolff en Nurmohamed hebben, om het gevoel van blinden en slechtzienden te kunnen krijgen, geblinddoekt over de dr. Sophie Redmondstraat gelopen. ‘Ik liep met een stok, maar als ik niet was begeleid, was ik op mijn mond gevallen. Dit is om aan te geven hoe eng het is voor iemand die wel ziet, om even in het donker te zijn. Des te erger is het voor de mensen die hun hele leven zo moeten voortgaan. Borden zijn niet voldoende. We zullen met de afdeling Verkeer moeten afstemmen wat de technische mogelijkheden zijn’, aldus Wolff.

Meeste dodelijke ongelukken in Suriname op Afobakaweg

Afgelopen vier jaren 24 doden op AfobakawegOp de Afobakaweg vinden verreweg de meeste dodelijke aanrijdingen plaats in vergelijking met alle andere wegen in Suriname. In de afgelopen vier jaar waren er op zeventien wegen 137 aanrijdingen met dodelijke afloop, waarvan 24 op de Afobakaweg. Dit blijkt uit cijfers van de afdeling Verkeersvoorlichting van het ministerie van Justitie en Politie, gepresenteerd door Bryan Blinker. Hij studeerde woensdagavond af op het onderwerp ‘Integrale aanpak verkeersveiligheid in Suriname’, waarbij hij de graad van Bachelor of Applied Technology in de studierichting Infrastructuur verkreeg,
zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Uit de cijfers blijkt dat de Martin Luther Kingweg op de tweede plaats staat met zestien en de Oost-Westverbinding op de derde plek met vijftien dodelijke aanrijdingen in de afgelopen vier jaar. De twee andere wegen in de top vijf zijn de Nieuw Weergevondenweg en de Jagernath Lachmonstraat in Paramaribo.

Los van de lijst van zeventien wegen, waarop de meeste dodelijke aanrijdingen hebben plaatsgevonden, heeft Blinker in zijn onderzoek ook acht wegen genoemd, waarop 33 procent van de verkeersslachtoffers, betrokken bij dodelijke verkeersongevallen, zijn genoteerd. Blinker komt tot de conclusie dat vooral deze acht wegen aan evaluatie toe zijn.

Ook moet volgens hem worden onderzocht of de maximumsnelheid op de 'stroomwegen' in Suriname moet worden bijgesteld, omdat deze wegen het doel hebben het verkeer snel en veilig van de ene plek naar de andere te geleiden. De maximumsnelheid op wegen zoals de Afobakaweg, de Oost-Westverbinding en de Indira Gandhiweg is 80 kilometer per uur. Om ze tot echte stroomwegen te maken en de maximumsnelheid te verhogen, moeten aanpassingen worden gepleegd aan de weg. Eén daarvan is dat de twee rijbanen van elkaar gescheiden moeten worden.

Bejaarde man (85) door overvaller met steen op hoofd geslagen

Overvaller in Mercuriusstraat, Paramaribo, wilde geld van bejaarde


Een bejaarde man van 85 jaar heeft een wond op het hoofd opgelopen nadat een overvaller op een bromfiets hem met een steen op het hoofd had geslagen, omdat de bejaarde geen geld voor de overvaller had, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Een en ander gebeurde gisteravond rond elf uur in de Mercuriusstraat in Paramaribo. Nadat hij door de steen was geraakt wist de bejaarde paar zijstraten verder in te lopen en vroeg bij een pand aan de Jupiterstraat om hulp

De bewoner van het pand schakelde meteen de politie in die op zijn beurt een ambulance belde om de gewonde man af te voeren.

De dader is nog voortvluchtig. De politie van het bureau Geyersvlijt onderzoek de zaak.

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Binnenkort wordt 19.000 ton witte rijst in 'trances' verscheept naar Venezuela

Geplande exporten padie naar Venezuela hadden veel voeten in de aarde


Voorzitter VVRE: 'Export staat open voor iedere verwerker die aan kwaliteitsnormen voldoet'


De export van rijst naar Venezuela komt langzaam maar zeker op gang. Op dit moment rijden zo’n vier tot vijf exporteurs rijst in containers naar Paramaribo. De verscheping van de lading, zo’n 19.000 ton witte rijst, vindt via de Nieuwe Haven plaats, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 16 oktober 2015.

Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de Vereniging Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE), zegt dat de export open staat voor elke verwerker die aan de kwaliteitsnormen voldoet. De exporteurs krijgen 550 Amerikaanse dollar per ton witte rijst die zij leveren. In de prijs zijn de onkosten niet doorberekend. Ramadhin vindt dat een zeer goede prijs is als gekeken wordt naar de wereldmarktprijs die ligt tussen de 350 en 375 Amerikaanse dollar per ton.

Niet alleen naar Venezuela wordt geëxporteerd. 'We zijn ook bezig met andere markten, waaronder Haïti, Jamaica en Zuid-Afrika', stelt de VVRE-voorzitter.

Hij erkent, dat de afgelopen twee seizoenen de export niet van een leien dakje is gegaan. Over de PetroCaribe overeenkomst zegt hij, dat deze een goede kans biedt voor de verwerkers en de sector. 'Natuurlijk zijn er kinderziektes, die moeten wij overbruggen. Guyana heeft elf jaar ook geleverd binnen een soortgelijke overeenkomst binnen PetroCaribe. Ook zij hebben problemen ondervonden.'

De eerste lading padie binnen de PetroCaribe overeenkomst met Venezuela heeft een aantal problemen gehad. Van een ongeschikt schip tot insecten in de lading. Nadien is er veel gezegd over de export die maar niet op gang kwam na de eerste lading van 1.100 ton padie. Bemiddeling van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Soeresh Algoe, resulteerde erin dat in plaats van padie er overeengekomen werd om witte rijst, wat een hogere prijs levert, te exporteren binnen de overeenkomst. Daartoe moesten eerst de nodige documenten in orde worden gebracht.

Venezolaanse deskundigen bepalen nu zelf met wie ze in zee willen gaan en welke kwaliteit ze willen nemen. Ramadhin zegt dat de vereniging de export coördineert. In deze periode zal er 19.000 ton witte rijst in verschillende trances worden verscheept. De verwerkers worden betaald uit de gelden die Staatsolie aan Venezuela moet betalen voor geleverde olie.

Minister Algoe heeft er herhaaldelijk op gewezen, dat het ministerie alleen faciliterend kan optreden binnen de sector, omdat deze is geprivatiseerd. Het ligt aan de boeren en verwerkers om een goede middenweg te vinden binnen de rijstsector.

Suriname zal in VN weer stemmen voor resolutie opheffing handelsblokkade Cuba van VS

Cuba kan op steun blijven rekenen van Suriname
 
(Bron foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken)

Cubaanse ambassadeur Julio Armando Solís Ferreiro spreekt met minister Niermala Badrising


Suriname zal, op verzoek van Cuba, op 26 oktober weer in de VN stemmen voor de resolutie over de opheffing van de handelsblokkade van de Verenigde Staten. Deze blokkade heeft ernstige gevolgen voor het Cubaanse volk. Deze toezegging deed minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek van de Cubaanse ambassadeur Julio Armando Solís Ferreiro, aldus laat het ministerie vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, weten in een persbericht.

Hij bracht een bezoek aan de bewindsvrouwe met het oog op de naderende beëindiging van zijn ambtsperiode als ambassadeur in Suriname. De Cubaanse ambassadeur gaf aan, dat zijn land Suriname zeer erkentelijk is voor deze bijzondere ondersteuning.

De inter-Amerikaanse solidariteit met Cuba staat heel hoog op de agenda van de Surinaamse regering en is een belangrijke leidraad voor het aangaan van Zuid-Zuid samenwerkingsverbanden. De minister benadrukte in het gesprek met de Cubaanse ambassadeur de bilaterale samenwerking en de goede betrekkingen, gebaseerd op een speciale relatie tussen beide landen, alsmede de goede band tussen de wederzijdse presidenten. Deze relatie gaat dieper dan de zichtbare economische voordelen.

De minister zei ook, dat Suriname tijdens de 70e Algemene Vergadering van de VN wederom heeft opgeroepen tot beëindiging van de economische -, financiële - en handelsblokkade die door de VS werd ingesteld.
Deze blokkade heeft een extraterritoriale werking, hetgeen zeer nadelig voor de Cubaanse bevolking uitpakt aangezien. Het betalingsverkeer met het buitenland wordt bemoeilijkt waardoor basisgoederen en medicijnen ver buiten de regio door Cuba moeten worden aangekocht, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar persbericht.

Voor Suriname is het van belang dat Cuba zijn plaats in de internationale gemeenschap terugkrijgt. Cuba heeft veel te bieden in het kader van Zuid-Zuid samenwerking en heeft zich altijd als een betrouwbare partner in ontwikkeling opgesteld. Badrising zei, dat van de zijde van Suriname de nodige inspanningen zullen worden gepleegd om de samenwerking op het gebied van handel met Cuba nader te concretiseren.

De behoefte hiertoe is ook gebleken tijdens de ontmoeting van minister Badrising met haar Cubaanse collega van Handel tijdens de 70e Algemene Vergadering van de VN. In dit verband zal het na-traject van de diverse overeenkomsten met Cuba door het ministerie onder de loep worden genomen, met het oog op de effectieve coördinatie daarvan.

Minister Dodson: 'Er kan nu daadwerkelijk met Alcoa worden onderhandeld'

Intentieverklaring ondertekend door president Bouterse en minister Dodson


De onderhandelingen met de Amerikaanse multinational Alcoa kunnen nu daadwerkelijk van start gaan, de intentieverklaring is getekend door president Desi Bouterse en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Het ondertekende document is onderweg naar Alcoa. Dit bevestigt Dodson vandaag, vrijdag 16 oktober 2015, op Starnieuws. De contouren over de richting die Suriname en Alcoa willen in slaan, zijn vastgelegd in de intentieverklaring.

De minister zegt, dat de speciale commissie die ingesteld is door De Nationale Assemblee op de hoogte is gesteld van de ondertekening. De commissie heeft de intentieverklaring ontvangen en buigt zich hier ook over. De inzichten van de commissie zullen ook gedeeld worden met de regering.

De commissie onder leiding van Rabin Parmessar (NDP) praat met verschillende betrokkenen in de bauxietsector. Tot nu toe zijn de onderhandelingen gevoerd door een presidentiële commissie bestaande uit Dilip Sardjoe (voorzitter), Marc Waaldijk (ex-directeur Staatsolie) en Gillmore Hoefdraad (eerst als governor van de Centrale Bank van Suriname en daarna als minister van Financiën). Het is nog niet duidelijk of deze commissie de onderhandelingen voort zal zetten.

Alcoa sluit de raffinaderij te Paranam per 30 november. Het tijdperk Suralco zal dan worden beëindigd. Alcoa blijft tot eind 2019 eigenaar van de Afobakawaterkrachtcentrale in Brokopondo. Suriname en Alcoa bekijken de mogelijkheid om een hypermoderne raffinaderij op te zetten voor bauxiet uit het  Bakhuisgebergte. Daar zou een voorraad van 300 miljoen metrieke ton bauxiet aanwezig zijn.