vrijdag 23 oktober 2015

Oud-directeur Vaseur van EBS onwetend van eventuele betrokkenheid president Bouterse bij corruptie binnen EBS

Oud-waarnemend directeur Duiker beweert instructies te hebben ontvangen van Bouterse


Kenneth Vaseur, de in ongenade gevallen ex-directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), weet niets van de betrokkenheid van president Desi Bouterse bij de grootschalige corruptiepraktijken binnen het energiebedrijf. Dit zegt Eloa van der Hilst, advocate van Vaseur, vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Het is de ontslagen waarnemend EBS-directeur Willy Duiker die eerder aangegeven ,dat hij instructies heeft uitgevoerd van niemand minder dan president Desi Bouterse.

Van der Hilst zegt dat haar cliënt nog steeds voor onschuld pleit. Vaseur heeft volgens haar aangegeven, dat hij onrechtmatig in verzekering is gesteld, omdat hij de 50% aanbetaling van Greenland Development NV op geldige wijze heeft gedaan en de tweede betaling juist heeft tegengehouden, omdat er geen tegenprestatie was. Evenals advocaat Benito Pick, die Greenland-directeur Dick van Kanten vertegenwoordigt, vindt Van der Hilst dat het een civiele zaak betreft en dat er totaal geen strafrechtelijke gevolgen hieraan verbonden mogen worden.

Vaseur wordt behalve van verduistering ook van vervalsing en oplichting beschuldigd. Zijn advocate zegt, dat er geen bewijs is waaruit blijkt, dat haar cliënt schuldig is aan vervalsing, oplichting en verduistering. De advocaat blijft erbij, dat er geen harde feiten zijn die haar cliënt aantonen als schuldige.


Van der Hilst zegt verder, dat zij op dit moment druk doende is mogelijkheden te bekijken om opnieuw een verzoek tot invrijheidstelling van Vaseur in te dienen. 'Om een nieuw verzoek nu in te dienen, moeten er echte gewijzigde omstandigheden van feiten zijn. Wij zijn bezig het dossier door te nemen en te kijken in hoeverre wij mogelijkheden zien om een nieuwe 54A in te dienen. Wij zijn onze strategie aan het bepalen, omdat wij niet gewoon zomaar een verzoek willen indienen. Als wij iets gaan doen, willen wij dat dan echt goed doen', stelt de advocate.

De inverzekeringstelling van Vaseur loopt af op 30 oktober. Dan zal hij weer voor de rechter-commissaris worden voorgeleid voor de bewaring.

De eventuele oplichting is volgens de advocate pas begonnen toen hij al afgezwaaid was. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een vordering ingesteld voor gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in deze zaak. Het gvo is gevorderd tegen Duiker, Vaseur en Dick van Kanten, directeur van NV Greenland. Hij heeft in totaal 8,5 miljoen Amerikaanse dollar ontvangen van de EBS voor levering van een noodstroomaggregaat en twee mobiele noodstroominstallaties. De levering is uitgebleven. Van der Hilst zegt dat zij vooralsnog niet weet wat de status is van dit gvo, omdat zij formeel hiervan niet in kennis is gesteld.


Volgens Duiker is onder meer ruim 4 miljoen dollar betaald zonder zijn tussenkomst. Het was de voormalige minister van Financiën, Adelien Wijnerman, die de Centrale Bank van Suriname aanschreef om de betaling te verrichten. Duiker vindt daarom dat ook anderen als verdachte aangemerkt moeten worden. De directeur van Greenland Development had zich volgens Duiker bij Bouterse beklaagd over het uitblijven van de betaling.

Indonesische ambassade bevestigt dat tijdens bezoek gouverneur Midden-Java over komst verpleegkundigen uit Java is gesproken

Minister van Arbeid Moestadja niet op voorhand afwijzend


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, te hebben vernomen van de Indonesische ambassade, dat de Surinaamse minister van Arbeid, Soewarto Moestadja, niet onwillig is als het gaat om het binnenhalen van 500 verpleegkundigen uit Midden-Java. Bibit Kuslandinu, hoofd van de afdeling Protocol van de Indonesische ambassade in Suriname, bevestigt tegenover de krant dat er gesprekken zijn gevoerd tussen Indonesië en Suriname omtrent het halen van 500 verpleegkundigen uit Midden-Java naar Suriname. 

Hij geeft aan dat dit besproken is tijdens het officiële bezoek van de gouverneur van Midden-Java, Ganjar Pranowo, aan Suriname, dat duurde van 29 september tot 2 oktober 2015. Pranowo had een ontmoeting met zakenlui, de minister van Arbeid, de minister van Buitenlandse Zaken ad-interim en de vicepresident.

'Tijdens het gesprek met de zakenlui merkte dokter Rassam op dat Suriname behoefte had aan verpleegkundigen. Hij haalde specifiek het aantal van 500 aan', zegt Kuslandinu.

De gouverneur reageerde hierop toen enthousiast door aan te geven, dat Indonesië al verpleegkundigen naar Japan, Australië en Nederland heeft gestuurd. Pranowo besloot dit onderwerp later te bespreken met de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja. De minister en de overige aanwezigen van zijn ministerie hebben bij dit gesprek volgens Kuslandinu aangegeven dat zij er open voor stonden om die mogelijkheid te bekijken. Het gaat in deze voornamelijk om verplegers voor het behandelen van nierproblemen, omdat daaraan een tekort is in Suriname, verduidelijkt hij.

Op basis van deze voorgesprekken met de minister zou Pranowo meer gedetailleerde gesprekken voeren met onder meer medici in Suriname over de behoefte aan verpleegkundigen. ‘Er zal worden nagegaan waar precies de behoefte bestaat en dan kan bepaald worden wanneer de verpleegkundigen naar Suriname gestuurd zullen worden.

De besprekingen tussen Suriname en Midden-Java zullen in de nabije toekomst gevoerd worden, stelt Kuslandinu. Hij verwacht dat in dit kader weer een delegatie uit Midden-Java naar Suriname zal afreizen. Hij is in ieder geval niet op de hoogte van een delegatie die zich aan het voorbereiden is om binnenkort vanuit Suriname naar Indonesië vertrekt voor gevolggesprekken.

China schenkt Suriname 1.000 woningen

Woningen gepland te Wanica (Altona-project), Richelieu in Commewijne en te Weg naar Zee

Maar, hoe is het gesteld met Chinese prefab woningbouwfabriek Broad Homes te Smalkalden?  - Fabriek zou jaarlijks 3.000 woningen fabriceren


China heeft vanochtend, vrijdag 23 oktober 2015, met Suriname documenten getekend voor de bouw van 1.000 woningen in Suriname en de stukken overgedragen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De donatie heeft een waarde van 60 miljoen Amerikaanse dollar. Ambassadeur Yang Zigang zei dat op deze manier China inspeelt op de daadwerkelijke behoefte van Suriname. Hij is blij dat de relatie tussen beide landen zo verder wordt verdiept. Dit bericht Starnieuws.

De eerste 350 huizen zullen verrijzen op het Altona-project in Wanica zei minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken, mee. De andere komen op Richelieu in het district Commewijne en te Weg naar Zee in Paramaribo. Altona is al bouwrijp, zei Siegfried Wolff ,minister van Openbare Werken. 'Daar hoeft er niks aan gedaan te worden. Op Richelieu moet nog ontbost worden, te Weg naar Zee moet nog schoonmaak en verkaveling plaatsvinden.'

De huizen moeten er binnen een jaar staan, zei Badrising. 'We hopen in december al te beginnen met bouwen. In het eerste kwartaal willen we de eerste 350 af hebben.' De overheid moet bij dit huizenproject alleen nog voor de nutsvoorzieningen zorgen, sprak Wolff. Het gaat om koopwoningen en niet om sociale woningbouw, liet de bewindsman ook nog weten.

Maar, hoe staat het met de Chinese prefab woningbouwfabriek Broad Homes te Smalkalden, aan de Surinamerivier? Die fabriek werd vrijdag 27 maart dit jaar officieel in gebruik genomen - terwijl de komst ervan al medio 2012 werd aangekondigd - en zou 3.000 woningen jaarlijks fabriceren.

'Hier staat de fabriek die de komende tijd huizen in snel tempo gaat produceren voor ons, zodat ieder gezin binnen niet al te lange tijd voorzien zal zijn van een eigen huis. Deze toekomst is nu binnen handbereik. Het hebben van een eigen huis brengt rust. Het is een anker voor stabiliteit en legt de basis voor de inrichting van het eigen leven', zei Bouterse bij de officiële ingebruikname.

Maar, sindsdien is het stil geworden aan de Surinamerivier te Smalkalden in het district Para. Er zou nauwelijks sprake zijn van enige bedrijvigheid bij Broad Homes en verantwoordelijken zijn niet te bereiken voor een reactie. Heeft de fabriek al prefabwoningen afgeleverd of is hier sprake van een zoveelste 'project' dat in de ijskast is gezet of simpelweg als niet gelukt kan worden beschouwd?

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Minister Van Dijk-Silos ontneemt STKM bevoegdheden en richt nieuwe stichting op

STKM is verboden om langer op te treden als toezicht- houder

Stichting zou niet op correcte wijze zijn omgegaan met financiën
 

De Stichting Toezicht Keuring Motorrijtuigen (STKM), onder leiding van Leo Brunswijk, is niet meer bevoegd handelingen te plegen. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie heeft een vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, een interim bestuur geïnstalleerd dat belast wordt met het toezicht op keuring van motorrijtuigen. Het ministerie kon op basis van de statuten van STKM niet ingrijpen en daarom werd een nieuwe stichting opgericht.

De minister bevestigt op Starnieuws dat zij een interim bestuur onder leiding van de jurist Eloa van der Hilst heeft benoemd. Zij zegt verder, dat op basis van de statuten van STKM het ministerie niet kan ingrijpen. Daarom is ervoor gekozen om een nieuwe stichting te belasten met de toezicht. STKM is verboden om langer op te treden als toezichthouder.

De bewindsvrouwe zegt, dat er sterke aanwijzingen zijn dat niet op de juiste manier omgesprongen wordt met financiën. Er is ook kritiek op de wijze waarop het toezicht wordt uitgeoefend. De minister zal de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) inschakelen voor controle. De kwestie is ook al onder de aandacht gebracht van de procureur-generaal.

Het interim bestuur zal een evaluatie plegen. Er zijn ook indicaties dat auto's die niet veilig zijn voor deelname in het verkeer, goedgekeurd zijn door keuringsinstanties. De vergunning van keuringsbedrijven die zich niet hebben gehouden aan richtlijnen, zal worden ingetrokken, kondigt de minister aan.

Man (25) om het leven gekomen bij steekpartij op Van Rooseveltkade

19-Jarige verdachte kort na incident gearresteerd


De 25-jarige Candia Amier is vanochtend, vrijdag 23 oktober 2015, om het leven gekomen bij een steekpartij op de Van Roosveltkade in Paramaribo - niet ver van de Nederlandse ambassade -, een zijstraat van de Grote Combéweg. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De 19-jarige verdachte Kelton A. werd ter plaatse aangetroffen en aangehouden

Volgens verklaring van A. had hij een relatie van negen maanden met Candia en waren zij reeds twee maanden uit elkaar. Vanaf het begin van die relatie zou hij door Candia zijn mishandeld.

A. was gisteravond in een café te Grote Combé. Op een bepaald moment kwam Candia daar ook binnen.  Omdat A. met andere mannen stond te praten, werd het latere slachtoffer jaloers. Hij liep op A. af en ze raakten in een woordenwisseling. Dat ging over in een handgemeen.

De vechtersbazen werden door een wachter uit elkaar gehaald. A. schakelde vervolgens de politie in.
Tijdens het wachten op de politie, kwam Candia weer op hem af om met hem te vechten. Toen Candia op hem afkwam, bracht A. hem een steekverwonding toe met een scherp voorwerp. Candia rende de straat op en zakte na enkele meter in elkaar. A. probeerde het slachtoffer nog tevergeefs te reanimeren.

Guyanese president Granger:' Laat Suriname naar een internationaal tribunaal gaan in kwestie Tigrigebied'

Granger: 'De grens is sinds 1936 officieel vastgesteld'

(Bron foto: Guyana Times)

President David Granger van Guyana heeft Suriname uitgedaagd naar een internationaal tribunaal te stappen indien het er zo verzekerd van is, dat het Tigrigebied tot haar nationale domein behoort. Hij deed dat gistermiddag tijdens een speciale toespraak in het parlement van Guyana. De speech had uitsluitend betrekking op de grensproblemen met Suriname en Venezuela, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 23 oktober 2015.

Granger stelde, dat ofschoon er geen verdrag daarover tussen Suriname en Guyana bestaat, de grens tussen de twee landen sinds 1936 officieel is vastgesteld. Het Tigrigebied, bij de Guyanezen bekend als New River Triangle, behoort - aldus de Guyanese leider - zijn land toe.

'Suriname, if it is convinced that its claim can withstand legal scrutiny, should agree to take the matter before an internationally recognized adjudicatory body', sprak Granger.

'Als Guyana zo zeker is, waarom gaat het zelf niet naar een tribunaal', kaatst parlementariër Gregory Rusland (NPS), lid van de Assemblee-commissie Buitenlandse Zaken, de bal terug. Hij stelt, dat in de Tigri-kwestie een nationale aanpak vereist is, waarin sprake moet zijn van breed overleg en betrokkenheid van het totale parlement.


'Wat dit stukje betreft, is er geen oppositie en coalitie en zullen wij gezamenlijk moeten optrekken om het maximale te bereiken om Surinames positie duidelijk te maken aan Guyana.'

Granger: 'Er is een overeenkomst over wat het grondgebied van Guyana vormt en wat onder het grondgebied van Suriname valt, ondanks het feit dat er geen formeel verdrag is dat deze overeenkomst erkent.' Hij zei ook, dat Nederland Suriname bij de onafhankelijkheid niet kon geven wat hij niet had, doelende op de Tigri-driehoek.

President Granger ging ook in op de mededeling van president Desi Bouterse vorige maand in het parlement, dat het Tigri-vraagstuk weer op de bilaterale agenda geplaatst zal worden. 'De bedoeling van die uitspraak is onduidelijk', aldus Granger. Gelet op het feit dat er een mechanisme is om deze kwestie aan te pakken, is Guyana bereid de bilaterale gesprekken hierover met Suriname voort te zetten. Die besprekingen moeten echter gestoeld zijn op wederzijds respect en afwijzing van het gebruik van geweld, aldus Granger.

'Guyana twijfelt niet aan de juistheid van de grondslagen waarop hij de soevereiniteit van zijn grondgebied baseert.' Hij is daarom niet bevreesd als de Tigri-kwestie aan een internationaal juridische beoordeling wordt onderworpen.

Belofte president Bouterse om dorp Goejaba van stroom te voorzien nog niet ingelost

'Het is een grote flop geworden'


Lokale winkeliers houden hun zaak draaiende met een eigen lichtaggregaat


Gedane beloften van president Desi Bouterse om het dorp Goejaba aan de Surinamerivier in het district Sipaliwini van stroom te voorzien zijn tot beloften gebleven. De huishoudens zijn nog steeds niet aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, dat kort voor de verkiezingen door president Desi Bouterse zogenaamd in gebruik is genomen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 23 oktober 2015. 

Bovendien zijn er maar tot een bepaald deel in het dorp masten aangebracht. Leendert Abauna, Assemblee-kandidaat voor het parlement namens de NPS bij de afgelopen verkiezingen van 25 mei, zegt dat het staatshoofd en zijn campagneteam de bewoners van Goejaba 'ernstig voor de gek hebben gehouden'.

Volgens Abauna is de generator niet meer in werking, kort nadat de president het startsein heeft gegeven voor het project. 'Het is een grote flop geworden', zegt Abauna. Lokale winkeliers houden hun zaak draaiende met een eigen lichtaggregaat, waardoor zij brandstofverbruik verhalen op de kopers.

Volgens de NPS’er heeft de regering Venetiaan de generator gebracht naar het dorp. De vorige regering heeft later oude bedradingen van sedert 1975 verwijderd en is halverwege gestopt met het plaatsen van nieuwe bedradingen. Abauna kan zich heugen dat de president zelf heeft aangegeven dat het project 7 miljoen Surinaamse dollar zou kosten.

Over de bouw van een logeergebouw op Goejaba hoopt Abauna dat dit wordt afgerond. De oud-parlementariër acht de bouw van de acht kamers tellend accommodatie belangrijk voor het dorp. De zaak is al tot de ‘kap’ opgetrokken en het hout staat maanden in de zon. De aannemer is wegens geldproblemen van de overheid vertrokken.

Ondanks overvolle route worden vergunningen verstrekt voor route bus Lijn 10

Groep buschauffeurs route Lijn 10 zeer verontwaardigd over gang van zaken


Twee busvergunningen uitgegeven met nummer 32.....


Een groep van buschauffeurs die de route Lijn 10 onderhouden, is boos over de gang van zaken betreffende de uitgifte van vergunningen. Waar de PL-bushouders nu positief spreken over de ontwikkelingen op hun traject, merken de Lijn 10-bushouders op, dat er ondanks een overvolle route toch nog vergunningen worden verstrekt. Het gaat in deze om één vergunning, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 23 oktober 2015.

Volgens bushouder Remy Bunsee, die door een groep bushouders wordt ondersteund, was de route met 32 bushouder al overbelast. Met een vergunninghouder erbij wordt het nog lastiger. Het ergerlijke van dit geheel volgens Bunsee is het feit dat er een tweede busvergunning met het nummer 32 (zie beide foto's - Bron: Dagblad Suriname) is uitgegeven.


‘De uitgiftes van de vergunningen gebeuren ook niet zomaar. Alles is met names and faces. Als je naar TCT (het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme) gaat, zie je een groot bord waarop staat ‘Nieuwe vergunningen worden voorlopig niet uitgegeven’. Als je vraagt wat de reden is, hoor je terecht dat er geen parkeerplaats is en het traject overbevolkt is. De voorzitter van PLO (Particuliere Bushouders Organisatie) moet de bushouders in bescherming nemen, maar hijzelf verkoopt vergunningen. Die man wilde zelfs voor mij een PG- en een Lijn 10-vergunning verkopen. Ook subsidiegelden van bushouders worden ingehouden. Wat gebeurt er met de ingehouden subsidiegelden? Die worden niet teruggestort. De president zegt dat zijn grootste vijand armoede is, maar zijn grootste vijand is corruptie. Dat moet men stopzetten. Men moet de CLAD ook richting John Mahadewsing sturen. Men zegt dat er geen geld is. Men moet dus proberen deze middelen te traceren en weer in de boezem van de staat te brengen’, stelt Bunsee. Bunsee zegt zeker broodvrees te hebben, maar geeft ook tegelijkertijd aan dat hij geen andere keus heeft.

Robby Boedhoe die de tweede nummer 32 vergunning bezit, geeft aan dat er op Lijn 10 van de 32 vergunningen 1 indertijd is komen weg te vallen. ‘Ik heb daarop ingespeeld. Ik heb goed onderbouwd die vergunning aangevraagd. Het zijn dus nooit 33 vergunningen geworden. De uitspraken van Bunsee zijn allemaal onverantwoord. Het verstrekken van nog een nummer 32 is daadwerkelijk een fout van TCT. Op zich is dat geen groot probleem, want een nummer zegt je niets. Een sticker met een nummer geeft alleen aan dat de bushouder een vergunning heeft. TCT is geweest en erkent ook dat het hun fout is geweest’, zegt Boedhoe

John Mahadewsingh, PLO-voorzitter, is niet te spreken over de beschuldiging van Bunsee. ‘Ik heb geen vergunning op PG. Op Lijn 10 heb ik 2 vergunningen, waar de bussen normaal rijden. Dat is mijn inkomen. Ik heb niets te koop. Het is niet Mahadewsing die vergunningen verkoopt. Er is een aantal mensen, waarvan hij ook één van is, dat busvergunningen heeft gekocht. Ik ga mijn vinger daar niet aan branden’, reageert Mahadewsingh.

Over de beschuldiging van het inhouden van subsidiegelden van bushouders en dat onverantwoord ten eigen bate te gebruiken, zegt Mahadewsing het volgende. ‘Mocht er geld overblijven op de rekening, staat er bij de eindverantwoording precies aangegeven wat wij nog op de rekening hebben. De eerstvolgende keer wordt gewoon het verschil overgemaakt. Dit heb ik ook op de alv uitgelegd, maar deze meneer Bunsee daagt nooit op.’

Nog geen definitief einde aan rechtsgang Desi Bouterse inzake 1999-cocaïnehandel veroordeling tot 11 jaar cel

Advocate Weski: 'Binnen het strafdomein lopen nog diverse procedures en onderzoeken'


Er is geen sprake van een definitief einde van de rechtszaak tegen Desi Bouterse die in 1999 uitmondde in een veroordeling tot elf jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Zijn Nederlandse advocate Inez Weski is er niet in geslaagd de Hoge Raad te overtuigen van de noodzaak om de zaak te heropenen. Weski zegt, dat er op dit moment een aangifte loopt tegen de Officier van Justitie die belast was met deze zaak bij een lagere rechtbank. Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 23 oktober 2015. Maar, waarom er een aangifte loopt tegen een Officier van Justitie wordt niet vermeld.

'Maar, ook is in behandeling een verzoek bij de procureur-generaal bij de Hoge Raad in het kader van een herziening. Daarin wordt de adviescommissie om nader onderzoek gevraagd. Dus er is geen sprake van een definitief einde. Binnen het strafdomein lopen nog diverse procedures en onderzoeken', aldus Weski.

Bouterse blijft zijn betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne naar Nederland ontkennen en zegt op grond daarvan dat hij ten onrechte is veroordeeld. De Nederlandse kwaliteitskrant NRC meldde woensdag, dat de veroordeelde 55 personen, onder wie Officieren van Justitie, politieagenten, inlichtingenofficieren, medeverdachten en voormalige ministers, wil laten horen om zijn onschuld aan te tonen.

Dat verzoek is door de rechtbank afgewezen en Weski zegt dat hierdoor onterecht de indruk wordt gewekt dat er een definitieve situatie zou zijn.

De Hoge Raad had in januari al een herzieningsverzoek van Bouterse afgewezen. Het ging om het derde verzoek tot herziening van het vonnis en heropening van het onderzoek. Volgens de Hoge Raad is de veroordeling mede gebaseerd op verklaringen van één getuige. Deze getuige zou volgens het herzieningsverzoek nu zijn teruggekomen op zijn belastende verklaringen.

Maar, in de zaak-Bouterse is geen reden gegeven waarom de getuige terugkomt op zijn verklaring. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen, dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn, oordeelt de Hoge Raad.

De uitspraak de rechtbank Den Haag van woensdag 21 oktober 2015:

KLM al zo'n twee jaar niet te bereiken via een Surinaams telefoonnummer

Voor contact vanuit Suriname met de KLM moet naar Nederland gebeld worden


Volgens het Dagblad Suriname van vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, beschikt de KLM al ongeveer twee jaren niet meer over een Surinaams telefoonnummer. Klanten die vragen hebben over hun ticket, vertrektijden enzovoorts, zullen of contact moeten opnemen met reisbureaus of bellen naar Nederland. 

Belt u naar Telesur Inlichtingen (108) dan krijgt u wel een nummer, maar er wordt niet opgenomen.

Anoepkoemar Bhaggan, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Reisagenten (Asra), zegt dat de KLM inderdaad al geruime tijd heeft aangegeven dat zij lokaal niet meer te bereiken zal zijn en dat er nu op een Nederlands nummer gebeld moet worden. De Asra-voorzitter zegt ,dat het voor Asra onduidelijk is waarom de KLM overgegaan is tot dit besluit.

‘Het is een besluit dat blijkbaar is genomen vanuit het eigen beleid en een bedrijf mag vanuit zijn beleid bepaalde handelingen plegen. Het zal iets moois zijn als zij ons moesten vragen een beleidsbesluit te nemen binnen hun bedrijf’, zegt de Asra-voorzitter.

Het is wel zo, dat het reizende publiek nu geconfronteerd wordt met hogere kosten als men informatie van KLM wil verkrijgen, want men moetdus naar Nederland bellen. ‘De tarieven vanuit Paramaribo zijn altijd duurder dan de tarieven vanuit Amsterdam. Je kunt dat zelf op internet bekijken en toch wordt op deze manier omgegaan met het Surinaamse volk. Wij zijn reisagenten. Het reizende publiek, dat een reis moet boeken, kan gewoon terecht bij een reisbureau, want wij zijn wel te bereiken via een lokaal nummer’, aldus voorzitter Bhaggan.

De redactie van het Dagblad Suriname lijkt te hebben verzuimd om de KLM om een reactie te vragen.

Wisselkoers Amerikaanse dollar naar Srd 3,84

Vraag naar buitenlands geld blijft toenemen

Voor een euro wordt Srd 4,25 betaald


De wisselkoers voor de Amerikaanse dollar is gestegen naar Srd 3,84. De straatkoers is nog hoger. De vraag naar vreemde valuta blijft toenemen. Voor de euro wordt Srd 4,25 neergeteld. De verkoopprijs is Srd 4,33.

Remy Bhailal, voorzitter van de Vereniging van Cambiohouders, zegt vandaag, 23 oktober 2015, in een reactie op Starnieuws, dat hij verwacht dat de monetaire autoriteiten met alle betrokkenen in de sector een bijeenkomst zal houden. De vraag blijft hoog, waardoor de druk op de valutamarkt groot is.

Als de banken en de cambio's niet in staat zijn om te voldoen aan de vraag, dan zal de straatkoers floreren. Dit moet worden voorkomen. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft twee dagen niet geïntervenieerd. Hierdoor is de koers meteen omhoog gegaan.

Bhailal stelt met klem, dat het land er geen baat bij zal hebben als de koers niet onder controle komt. De CBvS heeft te kennen gegeven, dat de koers in etappen omlaag gebracht zal worden. Dit is enkele maanden geleden ook gebeurd. Toen is het gelukt om de koers omlaag te krijgen. De officiële bankkoers is Srd 3,35 voor een Amerikaanse dollar en Srd 3,81 voor de euro.

Goudzoeker (24) dodelijk verongelukt in goudput te Moensapasi

Slachtoffer vermoedelijk uitgegleden


De de 24-jarige gouddelver Virenderkoemar Debitewarie is afgelopen dinsdag dodelijk verongelukt in een goudput te Moesapasi in het district Brokopondo. De politie van Brokopondo kreeg die dag een melding via de Centrale Meldkamer dat zich een ongeval met dodelijk afloop had voorgedaan te Moesapasi. Bij aankomst trof de politie het lichaam van de jonge goudzoeker, zo bericht vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat de vader van het slachtoffer met zijn zonen en andere arbeiders bezig waren te werken. Omstreeks zes uur 's avonds stopten zij met de werkzaamheden. 

De oudste zoon, Virenderkoemar, liep naar de achterzijde van het kamp dat grenst aan een oude goudput. Toen hij na enige tijd niet naar voren kwam, ging men op zoek naar hem. Zijn slippers werden aangetroffen naast het water van de oude goud put. De groep vermoedde meteen, dat Virenderkoemar in de put moest zijn uitgegleden. Na een zoekactie in de put werd zijn lichaam gevonden en geborgen.

Aangezien er geen sprake is van een misdrijf is het ontzielde lichaam na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie afgestaan aan de familie ter begrafenis.

Amper een jaar in dienst neemt directeur Diakonessenhuis alweer ontslag

Reden ontslag Melvyn Rapprecht een raadsel voor iedereen


Nog geen jaar na zijn benoeming tot algemeen directeur van het Diakonessenhuis houdt Melvyn Rapprecht het alweer voor gezien. Hij heeft zijn ontslag aangeboden aan het stichtingsbestuur. Rapprecht is afgelopen dinsdag officieel gestopt met zijn werkzaamheden, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 23 oktober 2015.

Rapprecht werd 17 november 2014 voorgesteld aan het personeel van het ziekenhuis. Hij kwam in de plaats van Rakesh Gangaram Panday, die de ziekeninstelling een aantal jaren heeft gedraaid en in oktober 2013 zijn ontslag heeft genomen.

Bij zijn kennismaking met het personeel had Rapprecht aangegeven enthousiast te zijn om het ziekenhuis verder positief te ontwikkelen.

De reden waarom hij ontslag heeft aangevraagd, is niet bekend.

Robby Naarendorp, voorzitter van de personeelsbond bij de instelling, zegt dat hij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ontslagaanvraag. Hij heeft nog niet met het bestuur gesproken. Ook hij tast in het donker over de reden voor het ontslag van Rapprecht.

Het is algemeen bekend dat de ziekeninstellingen zeker de laatste twee jaren kampen met financiële problemen. Het is elke maand weer een groot probleem om ten minste de salarissen van het personeel te kunnen betalen.

8 Decemberverdachte Ritfeld twijfelt of Bouterse waarheid vertelt tegenover Hira

Ritfeld: 'Ik wil mij liever erbuiten houden'


8 Decemberverdachte Edgar Ritfeld is er niet happig op om deel te nemen aan het plan van Dew Baboeram ofwel columnist Sandew Hira in het kader van waarheidsvinding naar schending van mensenrechten in de jaren tachtig. De hoofdmoot zal toch zijn de 8 decembermoorden. 'Ik wil mij liever erbuiten houden', zegt Ritfeld vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Ritfeld wil dat de zaak door de rechter wordt afgehandeld en dat Bouterse voor de rechtbank een verklaring aflegt.

Hira neemt interviews af van belanghebbenden in voorbereiding op het vraaggesprek dat hij eind volgende maand met hoofdverdachte Desi Bouterse zal hebben. Ritfeld twijfelt vooral eraan of Bouterse de waarheid zal vertellen. Hij twijfelt er ook aan of de verklaring tegenover Hira enige rechtskracht zal hebben. Desondanks benadrukt hij zijn respect voor Hira en zijn initiatief.

De verdachte hoopt dat het strafproces niet zal worden doorkruist door het plan. Ritfeld vecht al vijftien jaar voor zuivering van zijn naam. Hij is als verdachte aangemerkt in het decemberstrafproces, maar ontkent alle betrokkenheid.

Ook de poging van De Nationale Assemblee om alle verdachten, onder wie Bouterse, vrijuit te laten gaan via amnestie, valt niet goed bij Ritfeld. Hij heeft zich hiertegen openlijk verzet en is nu tot bij het internationaal gerechtshof uitgekomen om de rechterlijke macht in Suriname te dwingen het proces tegen hem voort te zetten, zodat hij vrijgesproken kan worden.

Ritfeld zegt voldoende 'harde' bewijzen te hebben om aan te tonen dat hij totaal niet betrokken was bij de moorden. Hij zegt onder meer, dat getuigen kunnen beamen dat hij in de nacht van 7 op 8 december 1982 op een feest was bij zijn jarige zus.

Staatsziekenfonds niet meer in staat tarieven te voldoen aan ziekenhuizen

Voorzitter NZR Hindori: 'Ziekenhuizen zijn ten einde raad'

'We maken ons nu ontzettend veel zorgen' - Betaling salarissen personeel deze maand in gevaar

 
De ziekenhuizen hebben van het Staatsziekenfonds (ZSF) vernomen, dat de afgesproken tarieven niet meer betaald kunnen worden. Het SZF heeft aangegeven dat begin 2015 de toezegging was gedaan door toenmalig vicepresident Robert Ameerali, dat het budget verruimd zou worden met een extra Srd 55 miljoen. Op grond hiervan werd een overeenkomst getekend met de Nationale Ziekenhuisraad NZR) en de Vereniging van Medici in Suriname. Op de suppletoire begroting voor dit jaar is het bedrag echter verlaagd naar Srd 11,7 miljoen.

De voorzitter van de NZR, Manodj Hindori, zegt vandaag, vrijdag 23 oktober 2015, op Starnieuws dat de ziekenhuizen verontwaardigd en teleurgesteld zijn over deze gang van zaken.

'Wij onderhandelen al bijna een jaar met de verzekeraars over verhogingen van de klinische tarieven. De suppleties aan de ziekenhuizen zijn per 1 januari 2014 stopgezet, met de belofte dat deze zouden worden gecompenseerd door marktconforme tarieven van de verzekeraars. Echter hebben de ziekenhuizen nog steeds geen overeenstemming over nieuwe tarieven kunnen bereiken met de verzekeraars.'

De ziekenhuizen zijn volgens Hindori nu helemaal ten einde raad. Het is algemeen bekend dat de ziekenhuizen niet uitkomen met de huidige tarieven. De schulden bij de banken zijn tot een maximum opgelopen en de betalingsachterstanden aan leveranciers zijn torenhoog.

'We maken ons enorm veel zorgen over deze mededeling van het SZF, dat een grote speler in de gezondheidszorg is. We hebben als NZR onmiddellijk een brief geschreven naar minister Patrick Pengel van Volksgezondheid en hebben hem om een spoedonderhoud gevraagd, maar hij heeft ons jammer genoeg nog niet kunnen ontvangen', aldus Hindori.

'De ziekenhuizen hebben eind van de maand hun salarisverplichtingen naar het personeel en betalingsverplichtingen naar de toeleveranciers. We kunnen niet meer lenen bij de banken. Het lijkt erop dat wij het personeel zullen moeten informeren, dat we hun lonen deze maand niet meer kunnen uitbetalen. Hopelijk komt het niet zo ver en vinden wij bijtijds een oplossing.'


De directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo, zegt in een reactie de ziekenhuizen te kunnen begrijpen. Maar, er is op dit moment geen andere mogelijkheid. Het SZF heeft de situatie uitgelegd aan minister Pengel. Het Staatziekenfonds heeft tot en met september dit jaar de verhoogde ligdagtarieven die overeengekomen waren betaald, maar de all out kosten staan nog open. Deze kunnen niet meer betaald worden omdat de middelen er niet zijn.

Kromodihardjo zegt verder, dat het SZF slecht 21% van het aanvankelijk toegezegde bedrag heeft ontvangen voor dit jaar. Het bedrijf heeft in afwachting van het toegezegde bedrag door de regering, de dienstverleners voor een groot deel betaald. SZF is nu genoodzaakt geweest om de dienstverleners mee te delen dat het niet in staat is om hetgeen overeengekomen is, na te komen. Kromodihardjo noemt de situatie zeer zorgwekkend.