maandag 26 oktober 2015

Assembleelid Kensenhuis (NDP) wil noodplan van regering voor Para in verband met kwestie Suralco

'Indien niet tijdig ingegrepen wordt, neemt werkloosheid toe in district'

Veel Suralco-arbeiders wonen in Para


De regering moet met een noodplan voor Para komen om de negatieve effecten van de sluiting van de Paranam raffinaderij van Suralco goed op te vangen. Parlementariër Patrick Kensenhuis (NDP) voorspelt een groei van de werkloosheid in het district indien niet tijdig ingegrepen wordt. Dit bericht de Ware Tijd maandag 26 oktober 2015.

Van de ongeveer zeshonderd vaste krachten van Suralco zijn er zo'n tweehonderd Paraan. Van de twaalfhonderd contractarbeiders die via contractors voor het bauxietbedrijf werken, wonen ongeveer driehonderd in het district.

Ook als Paraan maakt het Assembleelid zich zorgen over de toekomst van deze mensen. 'Met het vertrek van Suralco betekent het dat veel gezinnen in een onzekere situatie komen te zitten voor wat hun toekomst betreft.'

Kensenhuis vindt dat Para moet transformeren. Bauxiet is geen oplossing meer voor werkgelegenheid voor Paranen. Het district zal naar andere mogelijkheden moeten uitkijken. Kensenhuis noemt in dat kader de agrarische- en toerismesector. Die kunnen volgens hem 'enigszins verlichting brengen in deze benarde situatie'.

Para moet de kwestie rond het vertrek van Suralco aangrijpen om een doorstart te maken en de andere economische potenties benutten, maar daarvoor heeft het district een financiële injectie nodig. Kensenhuis wijst op een belangrijk neveneffect dat werkloosheid met zich kan meebrengen, namelijk armoede, wat weer kan leiden tot vroege schoolverlaters en stijging van de criminaliteit.

Het noodplan moet zich richten op onder meer de versterking van de andere potenties van Para, wat zou moeten leiden tot meer werkgelegenheid.

Politie wil meer bewustwording bij postbedrijven inzake drugssmokkel via postpakketten

Veel postpakketten naar buitenland bevatten drugsStatistieken van de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname hebben uitgewezen, dat er nog vele pakketten waarin drugs in producten zijn verwerkt, worden verzonden naar het buitenland en met name naar Nederland. Om deze levendige handel terug te dringen, heeft de afdeling Narcotica Brigade afgelopen vrijdag een tweede sessie voor dit jaar gehouden met de verantwoordelijken van postbedrijven  in Suriname, zo bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, maandag 26 oktober 2015.

De politie heeft behalve een repressieve taak ook een preventieve. De Narcotica Brigade wil daarom naast het verzorgen van voorlichting op scholen en aan andere instanties, samen met de postbedrijven van start gaan om een bewustwordingsproces op gang te brengen ten aanzien van drugs in postpakketten. De politie wil mensen, die soms onbewust worden misbruikt om een doos te posten of aan te bieden waarin cocaïne zit, behoeden voor het gevaar dat achter deze handeling schuilt. Vaak is de cocaïne zodanig verwerkt dat het niet te zien is met het blote oog.                                          

De cocaïne wordt op verschillende manieren het land uit gesmokkeld. Het omzetten van cocaïne in vloeibare vorm waarna het wordt verwerkt in producten is één van de meest voorkomende manieren. Ook het misbruiken van identiteitsbewijzen van derden is een nieuw fenomeen.

Aan de vertegenwoordigers van de postbedrijven werd daarom gevraagd erop toe te zien, dat de aanbieders van postpakketten geen valse identiteitsbewijzen gebruiken en dat de aanbieder ook daadwerkelijk degene is die wordt vermeld op het identiteitsbewijs.

Door een vertegenwoordiger werd aangegeven, dat wanneer de aanbieders merken dat hun doos niet op de plaats van bestemming is aangekomen, doordat de douane bij visitatie de doos heeft onderschept, zij terug komen naar het post- of verzendbedrijf om de medewerkers te bedreigen.  Aan de aanwezigen werd het advies gegeven, dat de medewerkers terstond aangifte van bedreiging moeten doen bij de politie.

Aan de vertegenwoordigers werd gevraagd mee te werken aan de strijd tegen drugshandel. Voor het opgang brengen van het bewustwordingsproces is in samenwerking met de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname een poster ontworpen
Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan voorzichtig te zijn bij het aanbieden van een pakket voor derden bij postbedrijven. 'Als aanbieder bent u verantwoordelijk voor het pakket en dus ook voor de inhoud.'

Vereniging Surinaamse ex-Korea-Oorlogsvrijwilligers herdenkt 70-jarig bestaan VN

Bestuur vereniging plaatst blauwe doek en bloemstuk bij Koreaans oorlogs- monument


Het was afgelopen zaterdag 70 jaar geleden dat de Verenigde Naties (VN) werd opgericht. Als herdenking van dit 70-jarig bestaan hebben 45 landen ongeveer 150 monumenten met blauw licht versierd. In dit kader heeft het bestuur van de Vereniging van Surinaamse ex-Korea Oorlogsvrijwilligers een blauwe doek en een bloemstuk geplaatst bij het Koreaans oorlogsmonument aan de Waterkant, naast het gebouw van De Nationale Assemblee. Dit bericht vandaag, maandag 26 oktober 2015, het Dagblad Suriname.

Oud-strijders van de Koreaans Oorlog, Fred van Russel en Wifred van Gom, geven aan dat zij allemaal hebben gestreden onder de vlag van de VN, waarvoor zij allen een servicemedaille hebben ontvangen. ‘Wij hebben gevochten in de Koreaanse Oorlog vijf jaar nadat de VN geproclameerd was. De lidlanden hebben dus geparticipeerd in deze oorlog. In die tijd was Suriname een kolonie van Nederland en zo zijn wij naar Korea gegaan om te strijden met zo’n 105 Surinamers, die deel uitmaakten van de eerste combat onder de vlag van de VN.’

De namen van de oorlogsvrijwilligers staan vermeld op het monument. ‘Dit is een belangrijk moment geweest voor Suriname en zou eigenlijk in de geschiedenisboeken moeten staan’, aldus Van Russel.

In een oorlog die duizend slachtoffers heeft gemaakt, zijn er van de Surinaamse vrijwilligersmissie twee gesneuveld in de oorlog en enkele raakten ernstig gewond. De twee gesneuvelden, J.W. Bandison en D. G. Seedorf, zijn ook apart herdacht met een soort plaatmonument naast het Koreaans monument. ‘Kijk je nu naar Korea en hoever dit land is gekomen en wat ze allemaal hebben bereikt, dan ben je toch trots dat jij ook een bijdrage heb kunnen leveren hieraan’, aldus oud-strijder Van Russel.

Neergeschoten verdachte van moord op Dalfour te Hooge Zwaluwe is Surinaamse drugscrimineel Roy O. (46)

In Rotterdam opgegroeide O. diverse keren voor drugsmisdrijven veroordeeld
  

De man die na de dubbele moord in Hooge Zwaluwe zwaargewond werd aangetroffen aan de Merodelaan in Breda, is de 46-jarige drugscrimineel Roy O. (zie foto - Bron: Omroep Brabant). De Surinamer die in Rotterdam opgroeide, is meerdere keren veroordeeld geweest voor drugsmisdrijven. Dat bevestigt zijn nichtje vandaag, maandag 26 oktober 2015, via Omroep Brabant. 
 
De 46-jarige O. staat in Rotterdam te boek als drugscrimineel. Hij staat ingeschreven op het adres van zijn inmiddels overleden moeder aan de Merodelaan in Breda. O. werd na de schietpartij in de ‘spookpolder’ met een schotwond gevonden bij een huis aan de Merodelaan en later door de politie als verdachte voor de dubbele moord opgepakt.

De dubbele moord in Hooge Zwaluwe is vermoedelijk het resultaat van een uit de hand gelopen ripdeal. Daarbij proberen criminelen er met de drugs én het geld vandoor te gaan. Een beruchte Marokkaanse bende uit België zou bij de moord betrokken zijn geweest. Deze groep heeft het al jaren aan de stok met omstreden motorclubs en bekende criminelen uit Amsterdam.

O. is zeer waarschijnlijk niet diegene die de fatale schoten loste op de No Surrender-leider Dalfour en beroepscrimineel Muljaim Nadzak. Bronnen melden zelfs, dat O. en Dalfour uitstekend met elkaar konden opschieten. Beiden komen uit Suriname en beiden hebben ook een verleden als ‘ripper’ bij schimmige drugsdeals.

Het nichtje van O. had geen idee dat Dalfour en Roy elkaar kenden. 'Ik kwam Brian wel eens tegen op feesten, maar had geen idee dat hij Roy kende. Ik ben er totaal niet rouwig om dat Roy is opgepakt. Hij maakt zijn eigen keuzes en moet daar ook zelf de consequenties voor dragen. Ik weet één ding zeker en dat is dat Roy onze familienaam weer eens flink ten schande heeft gemaakt.'

Bronnen meldden eerder aan Omroep Brabant, dat Dalfour vlak voor zijn dood een versleuteld sms-bericht verstuurde naar zijn vrienden en familieleden. 'Ik ben zwaargewond en hij heeft mij laten liggen', luidde de tekst.

Met het oog op de relatie tussen Dalfour en O. is het mogelijk dat de No Surrender-chef de Rotterdammer bedoelde. Justitie wil dit bevestigen noch ontkennen.

OS Makandi in Kajana, district Sipaliwini, dicht

Misverstand tussen bewoners en MinOWC leidt tot sluiting school


Tot groot ongenoegen van de initiatiefnemers van OS Makandi in Kajana aan de Gran Rio, district Sipaliwini, is de school - na enkele dagen open te zijn geweest -  sinds 6 oktober weer dicht. De sluiting gebeurde zonder enig overleg met ouders en bewoners van het dorp. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 oktober 2015.

De Makandi school is opgericht in 2007 door de bewoners en een aantal vrijwilligers en sponsors uit de toerismesector. Op 23 februari 2010 vroeg Stichting Damiso in naam van het dorp erkenning voor de school aan het ministerie van Onderwijs. Die erkenning werd verleend op 20 december van hetzelfde jaar en sindsdien is Makandi een openbare school, aanvankelijk alleen kleuteronderwijs, daarna een eerste jaar en in het schooljaar 2013-2014 een eerste en tweede onder 1 onderwijzer. Vorig schooljaar was er 1 kleuterleidster voor twee jaren kleuteronderwijs en enkel een eerste jaar met een onderwijzeres, die sinds 1 oktober dit jaar is overgeplaatst naar een ander dorp. De school had al meerdere leerjaren lager onderwijs kunnen hebben als er maar voldoende leerkrachten zouden zijn gestuurd.

Begin oktober is de school gestart met alleen 1 kleuterjuf. Na enkele dagen werd de school gesloten, zogenaamd wegens een brief van de dorpsbewoners gericht tegen de persoon van die kleuterjuf. Uit een onderzoek naar aanleiding van een dorps krutu is gebleken, dat van zo'n brief geen sprake is. Het dorp ging immers voorlopig akkoord met het voorstel van directeur Binnenland bij MinOWC Bert Eersteling om in afwachting van een extra leerkracht, de school draaiende te houden met de kleuterjuf in kwestie. Resultaat van het misverstand: al meer dan twee weken geen kleuter- en eerstejaarsonderwijs op Kajana.

Dit staat in schril contrast met de toespraak, die minister Peneux bij de aanvang van dit schooljaar hield. ‘We gaan voor zichtbare verandering en verbetering in het onderwijs. Niemand mag worden weerhouden of mag misleiden bij het verwezenlijken van de gestelde onderwijsdoelen. De tijd is aangebroken om kritisch te zijn en samen te werken aan een goede toekomst van onze jeugd.’ In diverse interviews zei de minister dat net zoals de overheid, ook de ouders en de gemeenschap daarbij een rol te vervullen hebben.

Ouders en organisaties in het dorp roepen de minister op om onverwijld deze situatie te bekijken en een oplossing aan te bieden.

Schoolbusvervoer VOJ-leerlingen in verafgelegen dorpen in Marowijne wordt onderzocht in plaats van bootvervoer

MinOWC werkt aan verstrekking speciale studentenpas aan alle scholieren


VOJ-scholieren (Voortgezet Onderwijs Junioren) uit verafgelegen dorpen in Marowijne moeten in de gelegenheid worden gesteld om ook met de schoolbus te worden vervoerd naar Moengo. Aan boothouders is vanuit het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) het voorstel gedaan om bustransport in te zetten. Het doel is om aan zoveel mogelijk kinderen onderwijskansen aan te bieden. Het ministerie is druk bezig alle scholieren te voorzien van een speciale studentenpas, aldus het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 oktober 2015.

Volgens Remy Clenem, inspecteur van het basisonderwijs en de MinOWC-vertegenwoordiger in het districtsbestuur van Marowijne, zijn er al zo goed als zeker alle trajecten afgehandeld. Hoewel er een weg over land is aangelegd tussen Moengo en Ricanaumofo, wordt er voorlopig boottransport gebruikt voor schoolgaanden.

‘We laten het aan de boothouders over om een keuze te maken. Ze worden aangeraden ook naar een goed vervoer te zoeken om alle kinderen op hun traject veilig en op tijd naar school te brengen’, zegt Clenem.

Het nadeel van boottransport is dat bij regenweer kinderen nat kunnen worden, terwijl juist de rivier bij elk weersomstandigheid begaanbaar blijft. Bij bustransport kan het transport soms ernstig last ondervinden van een slechte weggesteldheid als gevolg van regenval.

Met het studentenpassysteem wordt ook nagegaan hoeveel kinderen gebruik maken van de voorzieningen die het ministerie aanbiedt.

Extra controles langs de kust van Curaçao na schietincident

Extra maatregelen in verband met veiligheid politieagenten


De Kustwacht voert extra controles uit langs de kust om te voorkomen dat de daders betrokken bij het schietincident afgelopen donderdag, waarbij twee politieagenten zwaargewond zijn geraakt, wegvluchten. Dat bevestigt minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS), aldus de Amigoe vandaag, maandag 26 oktober 2015.

Navarro en korpschef Mauricio Sambo kondigden afgelopen donderdag al tijdens een persconferentie aan, dat de politie extra maatregelen heeft genomen in verband met de veiligheid van de politieagenten. Ook wordt overwogen om de controles door patrouillerende agenten (tijdens de nachtdienst), bijvoorbeeld de benadering van voertuigen, aan te passen. Dat zal in overleg met de adviseur Frank Brouwer plaatsvinden.

Bovendien zullen de acties in het kader van het project ‘Ta Basta Awor’ weer opgestart worden. Die acties zullen tot de carnavalsperiode duren.

 Inmiddels zijn er meer politiepatrouilles op straat om te voorkomen dat de daders wegvluchten en is dus ook besloten om de kust extra te controleren. De Kustwacht onderschepte al een go fast die de verdachten hier zou komen ophalen, aldus de politie. 

Zo'n 10.000 deelnemers aan Guardian Group Fatum Walk and Run op Curaçao

Deelnemers in leeftijd van 5 tot 76

(Bron foto: Paradise FM/R. Koense)

Het was gisteren weer zover: om haf zeven 's ochtends vond bij Guardian Group aan de Schottegatweg in Willemstad op Curaçao de start plaats van de Guardian Group Fatum Walk and Run, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 26 oktober 2015.

Het ging dit keer om de 32e editie van het populaire sportevenement. Ook dit jaar waren er 10.000 T-shirts beschikbaar die binnen de kortste keren uitverkocht werden.

Ceo van de Guardian Group, Steven Martina, sprak gisteren van een succesvol evenement waaraan personen van verschillende leeftijden - variërend van 5 tot 76 - deelnamen.

Veel illegaal watergebruik op Curaçao door particuliere huishoudens

'Lekverlies' jaarlijks 30 miljoen gulden


Met aanpak illegaal waterverbruik kan binnen 2 jaar 13.5 miljoen gulden terugverdiend worden


Uit onderzoek van het bureau Vitens Evides International, dat onderzoek deed bij Aqualectra naar het lekverlies ofwel ‘non revenue water’ (NRW) in 2012-2013, is naar voren gekomen dat een aanzienlijk deel van het verlies komt door de zogenoemde ‘apparent losses’, oftewel administratieve verliezen. Het gaat hier vooral om illegaal gebruik van water door particuliere huishoudens. Het lekverlies werd vastgesteld op een kostenpost van 30 miljoen gulden (3,5 kubieke meter) per jaar. Dit bericht vandaag, 26 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

Met het aanpakken van illegaal waterverbruik zou binnen twee jaar tijd een bedrag van 13,5 miljoen gulden per jaar terugverdiend kunnen worden. En dat is gunstig, zo concluderen de onderzoekers:
'Hiermee wordt de leencapaciteit van Aqualectra aanzienlijk beter, omdat de meeropbrengst een investering van 185 miljoen gulden kan financieren (afschrijving 30 jaar tegen 6 procent rente).'

Hoewel de regulator Bureau Telecommunicatie, Post & Utiliteiten (BTP&U), die de opdracht gaf voor het onderzoek, in persberichten wel het een en ander uit het onderzoek bekend heeft gemaakt, ligt het echte volledige onderzoek nu bij de Staten voor behandeling vandaag.

Om het probleem van de administratieve verliezen op te lossen moet het nutsbedrijf ‘huis-aan-huis’- onderzoek verrichten en daarbij aansluitleiding en meteropstelling controleren en mogelijke (tweede) illegale aansluitingen en illegaal verbruik opsporen. Want, zo wordt in het onderzoek geconcludeerd, het illegaal verbruik moet niet onderschat worden. Vitens Evides: 'Er moet nader onderzoek uitgevoerd worden naar het gedrag van huishoudelijke consumenten die een verbruik hebben van kleiner dan 5 kubieke meter per maand. Ook verbruikers met nul verbruik moeten op illegaal verbruik gecontroleerd worden. Een aspect dat niet onderschat moet worden. In een steekproef in het wijkmetergebied Tera Kòrá was bij 17 van de 72 aansluitingen met status ‘nul verbruik’ en ‘cut off’, illegaal verbruik geconstateerd. De bovengenoemde maatregelen vragen veel meer veldkennis en management van de aansluitingen oftewel consumenten van Aqualectra dan nu het geval is.'

De potentiële opbrengst van het reduceren van apparent losses met 1,1 kubieke meter per jaar bedraagt circa 13,5 miljoen gulden per jaar, op basis van een gemiddeld tarief van 12,50 gulden per kubieke meter, zo rekent Vitens Evides voor. Het is gunstiger om de apparent losses aan te pakken, want het oplossen van de real losses (de technische lekverliezen) kosten meer geld en tijd.

'Een deel van de NRW, de real losses, vereist additionele capaciteit van de nog aan te leggen productie-installaties, die noodzakelijk zijn om de installaties op Mundo Nobo te vervangen. Voor het terugdringen van de real losses dienen bovendien leidingen te worden gesaneerd. Dit zal veel meer tijd kosten. In een jaar tijd kan Aqualectra door middel van NRW-analyse in alle aangelegde wijkmetergebieden vaststellen in welke delen van het distributienetwerk de real losses het hoogst zijn. Op basis van dit inzicht kan een selectief vervangingsprogramma worden opgesteld', zo stelt het onderzoeksbureau vast.

Met de opgedane kennis heeft het adviesbureau vastgesteld dat de NRW binnen twee jaar onder een niveau van de 20 procent (17 procent) kan worden gebracht door vooral de hoge administratieve verliezen (apparent losses) met 70 procent terug te dringen. 'In 10 jaar tijd kan de NRW circa 11 procent bedragen door middel van selectieve vervanging van leidingen, waardoor de technische verliezen (real losses) gehalveerd worden.'

Twee nieuwe arrestaties op Curaçao in zaak schietpartij waarbij twee agenten gewond raakten

Van de 13 eerder aangehouden verdachte zijn 12 van Venezolaanse afkomst

Nieuwe arrestanten zijn twee Venezolaanse vrouwen 

 
De politie heeft zaterdag opnieuw twee arrestaties verricht voor de schietpartij die in de nacht van donderdag op vrijdag heeft plaatsgevonden waarbij twee politieagenten gewond zijn geraakt. In totaal zitten er nu veertien personen vast in deze zaak. Van de dertien die eerder werden aangehouden, was één een Curaçaoënaar en de overige twaalf van Venezolaanse afkomst. De Curaçaoënaar werd vrijdag al weer vrijgelaten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 26 oktober 2015.

Diezelfde dag vroeg het Korps Politie Curaçao de Curaçaose gemeenschap om hulp om meerdere verdachten in deze zaak op te sporen. Het ging hierbij om twee vrouwen en een man van Venezolaanse afkomst; de 33-jarige Karoly Rafael Flores Molina, de 20-jarige Luz Adriana Ventura Garcia en de 21-jarige Mariexys Yusbelys Silva Paris. Het zou volgens de politie gaan om zeer gevaarlijke personen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag lukte het de politie de twee gezochte Venezolaanse vrouwen aan te houden. Tijdens een inval in het huis van de vrouwen in Otrobanda heeft de politie tevens verschillende artikelen in beslag genomen die van belang zijn voor het onderzoek. Het tweetal wordt vastgehouden in afwachting van nader onderzoek terwijl de politie nog op zoek is naar de voortvluchtige Molina.

In de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag werd rond haf vier een auto met vier inzittenden - twee mannen en twee vrouwen - door de politie staande gehouden. 'Bij de controle hebben de agenten volgens de procedure gehandeld bij de aanhouding van een verdachte auto. Ze hebben de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen, maar werden toch verrast door schoten vanuit de auto. Een van de agenten werd in een arm en een been getroffen. De andere agent werd gewond in de zij. Haar toestand was ernstig. Er is teruggeschoten, de achterruit werd kapot geschoten, maar de daders wisten weg te komen', zo gaf korpschef Mauricio Sambo eerder tijdens een persconferentie te kennen.

De minder ernstig gewonde agent heeft daarna om assistentie gevraagd. Nadat eerste hulp was verleend zijn de twee agenten naar de polikliniek gebracht. De vrouw ligt na een operatie nog op de intensive care, maar haar toestand is stabiel. Beide agenten zijn buiten levensgevaar.

'Strijd tegen vervuiling Isla-raffinaderij op Curaçao geen zaak van Nederlanders'

'Lokale bevolking heeft in het verleden wel vaker tegen luchtvervuiling geprotesteerd'


Er was al protest in 60'er jaren vorige eeuw van lokale onderwijskrachten


Het is onjuist te stellen dat de strijd tegen de vervuiling van de raffinaderij een zaak van Nederlanders is, de lokale bevolking heeft in het verleden wel vaker tegen luchtvervuiling geprotesteerd. Dat zeggen Kenneth Valpoort, vakbondsman en bewoner van Wishi/Marchena die al jaren strijdt tegen de raffinaderij, en Lloyd Narrain, voorzitter van de milieugroepering Defensa Ambiental, vandaag, maandag 26 oktober 2015, in het Antilliaans Dagblad.

'Ik weet dat in de 60’er jaren, toen de raffinaderij nog in handen van de Shell was, een groep lokale onderwijskrachten schriftelijk protest aantekende tegen de vervuiling. Onlangs heeft vakbondsman Errol Cova, die tegenwoordig betrokken is bij het Multidisciplinaire Projectteam (MDPT), tijdens een informatieve bijeenkomst van het MDPT in Wishi/Marchena dat ook bevestigd', aldus Valpoort.

'Bewoners van Wishi/Marchena hielden in 1989 een eerste protestbijeenkomst, waar zo’n 700 mensen op af zijn gekomen. Ook de twee daaropvolgende jaren zijn er protestbijeenkomsten gehouden. Nu hoor ik de laatste tijd in de media dat het alleen Nederlanders zijn die tegen de vervuiling protesteren, dat de bewoners onder de rook achter het karretje van Nederlanders worden aangespannen. Dat moet van tafel worden geveegd, de strijd tegen de vervuiling van de raffinaderij krijgt nu een racistisch tintje en dat is onjuist. Geen enkele groep wil dat de raffinaderij de deuren sluit, ik accepteer het niet dat er zo over de lange strijd van de wijkbewoners voor een schoon milieu wordt gesproken.'

Lloyd Narain voerde in 1989 op uitnodiging van de wijkbewoners van Wishi/Marchena actie met hen tegen de vervuiling. 'Nadat er in '89, '90, en '91 acties werden gevoerd kreeg Curaçao in 1997 een hinderverordening. De overheid had 12 jaar erover gesproken, maar het kwam er niet van. De toenmalige gedeputeerde Raymond Bentoera beloofde er werk van te maken en heeft dat uiteindelijk ook gedaan. In 1997 kwam er een hindervergunning maar die was zo vaag geformuleerd dat wij daartegen in beroep zijn gegaan.'

Volgens Narain gaan de wijkbewoners van Wishi en Marchena niet meer gemakkelijk de straat op om te demonstreren, omdat ze het gevoel hebben dat er niets wezenlijk veranderd. 'Je moet ook ervoor zorgen dat je draagvlak hebt in die wijken, je kan niet van buitenaf acties organiseren en dan denken dat de wijkbewoners meedoen.'

'Bij de laatste manifestatie van ‘Stop Isla Now’ konden wijkbewoners zich medisch laten testen. Vanaf 1977 en de 80’er jaren is er geen onderzoek meer gedaan naar de gezondheid van de wijkbewoners, longarts Kroon heeft dat wel gedaan in de 80’er jaren. Wij willen dat de gezondheid van de wijkbewoners grondig wordt onderzocht. Wij staan achter het MDPT om in de toekomst gas als brandstof te gebruiken bij de raffinaderij', aldus Valpoort.

Hij verklaarde erop te rekenen dat in de discussies over de vervuiling van de raffinaderij het gezonde verstand overwint. 'Mensen zijn nu erg emotioneel bezig met de raffinaderij, zij zeggen dat de economie straks naar de knoppen gaat als de raffinaderij dicht gaat. De wijkbewoners willen een oplossing voor de vervuiling, de raffinaderij hoeft niet dicht van hen. Maar, er moet wel geld komen voor de medische zorg van hen.'

In 1999 stuurde Yvette Raveneau namens de milieugroepen Defensa Ambiental en Amigu di Tera een brief aan koningin Beatrix naar aanleiding van haar bezoek aan de Isla-raffinaderij. De brief vermeldt onder ander dat dagelijks ruim 20.000 mensen de giftige rook van de raffinaderij inademen en dat het terrein ervan verzadigd is met olie, de schatting is dat het om 300.000 tot 500.000 vaten gaat. 'Kortom, wij worden geconfronteerd met chronische water-, lucht- en bodemverontreiniging van ongekende proporties. De echo van de Shell maakt een gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van ons eiland onmogelijk. Shell en PdVSA hebben zodanige afspraken met onze overheden gemaakt dat de feitelijke producenten geen verantwoordelijkheid voor de milieuverontreiniging hoeven te dragen', aldus de brief.

Suriname heeft nu een 'Anticorruption Society Suriname'

Anticorruptie organisatie idee van welbespraakte 'personal branding' goeroe Hubert Rampersad

(Bron foto: Regilio Derby/Dagblad Suriname)

Sinds afgelopen vrijdagavond kent Suriname een zogenaamde 'Anticorruption Society Suriname' (ACSS). Die avond werd deze organisatie gelanceerd in het Lallah Rookh-gebouw in Paramaribo. Het is een initiatief van 'personal branding' goeroe Hubert Rampersad. Hij zou ook dergelijke organisaties hebben opgericht in Nigeria en Ghana, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 oktober 2015. 

Maar, Nigeria kent al het zeer actieve 'The Civil Society Network Against Corruption' (SCNAC), een netwerk van anti-corruptie organisaties in dat land en in Ghana bestaat de Ghana Anti-Corruption Coalition (GACC). De zogenoemde 'Anticorruption Society' organisatie van Rampersad is echter niet bekend in beide Afrikaanse landen. Hij was van 25 juli tot 28 augustus in Nigeria om zijn zogenoemde 'integrated performance excellence assessment system' te introduceren. Van 15 tot 25 juli was Rampersad in Ghana om zijn 'personal branding' activiteiten te promoten.

Naast Rampersad waren de sprekers vrijdagavond de bestuursleden van de sociëteit, Michiel Bilkerdijk, die sprak over ethisch leiderschap, en Marciano Djanam die sprak over good governance en de positie van Suriname in de regio op dit stuk. Verder kwam aan het woord Steven Debipersad, als plaatsvervanger van professor Antony Karam, die in ging op de staatsschuld van het land en de impact daarvan op good governance.


Rampersad beweerde, dat een grote ondersteuner van de society de ex-ambassadeur van de Verenigde Staten in Suriname, Jay Anania, is. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die vrijdagavond niet aanwezig kon of wilde zijn, heeft volgens Rampersad aangegeven dat ook zij corruptiebestrijding op de agenda heeft. Rampersad zei alle leden van De Nationale Assemblee te hebben uitgenodigd om aanwezig te zijn op de inauguratieavond, maar dat niemand had gereageerd. Hij meent dat politici niet geïnteresseerd zijn, omdat zij baat hebben bij de huidige situatie.

Daarentegen zegt Rampersad vandaag in het Dagblad Suriname dat er wel veel aanmeldingen van mensen uit politieke partijen zijn voor de society, maar dat hij ervoor waakt dat het geen ‘politiek zooitje wordt’. Verder waren meerderen geïnteresseerd om lid te worden van de ACSS, maar die hebben zich uit vrees voor rancune teruggetrokken.

Rampersad benadrukt, dat het doel van de 'Anticorruption Society Suriname' niet is om mensen te beschuldigen en namen te noemen. Het is ook niet tegen de overheid gericht. De overheid moet juist haar partner zijn. De organisatie moet voorts dwars door partijpolitieke belangen heen gaan, vandaar dat er geen politiek gelieerde personen in het bestuur worden toegelaten. Zij mogen wel lid worden.

Het systeem dat hij ontwikkeld heeft om verandering te brengen op het terrein van corruptie op een duurzame manier zal via de ACSS worden toegepast. ‘De ACSS is voor de Surinamers en door de Surinamers. Het is niet van mij’, zegt Rampersad. Het gaat volgens hem vooral om bewustwording creëren.

Professor Rampersad is internationaal erg actief op het stuk van good governance, waarvan corruptie slechts een klein onderdeel is. Hij geeft aan dat hij door Surinamers benaderd is om in Suriname een Anticorruption Society op te richten. Zij waren van mening dat er een behoefte voor was. Rampersad laat weten, dat hij niet in Suriname woont, geen Surinaamse nationaliteit heeft en hier nauwelijks familie heeft. Hij zal zich op een bepaald moment dan ook terugtrekken uit de ACSS.

Good governance heeft vanuit zijn perspectief vooral te maken met ‘personal responsibility’ en ‘personal integrity’. ‘Het begint dus bij jezelf en jouw waarden en principes. Het is een bottom-up proces. Je moet van beneden beginnen en dan zal je een olievlekwerking krijgen. Integere mensen moeten als een rolmodel voor de politici fungeren.’ Het zijn de typische bewoordingen van Rampersad.

Er is in Suriname volgens hem nog niets gedaan op het gebied van corruptiebestrijding. Er is niet eens een anticorruptiewet. ‘Het zijn altijd belangen die spelen vooral tijdens de verkiezingen, maar het ontbreekt aan visie en deskundigheid.’

Hij zegt ook, dat de ACSS niet gericht is op geld verdienen. Het bestaat uit leden en sympathisanten. Men mag gratis lid worden. De leden worden daarna getraind, waarbij oplossingen, tools en technieken worden aangereikt. Het zal er niet om gaan een ‘watchdog’ functie te vervullen, maar zaken zullen kritisch, maar ook constructief aangepakt worden. Schreeuwen dat mensen corrupt zijn en dit publiceren, is volgens hem niet genoeg en maar een onderdeel van de gehele aanpak.

De toekomst zal moeten uitwijzen of dit initiatief van Rampersad een houdbaar karakter heeft of dat het spoedig in stilte weer van het toneel verdwijnt, waarop de 'personal brander' even onder de schijnwerper heeft kunnen schitteren. Hij staat bekend om zijn vlotte babbel, mooie woorden en pronken met namen van beroemdheden en van zijn 'universiteiten'.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Pertjajah Luhur verliest rechtszaken tegen Sapoen en Chitan en Assembleevoorzitter Geerlings-Simons

Terugroepen Sapoen en Chitan door PL was onrechtmatig

Geerlings-Simons mag beide parlementsleden voor vergaderingen uitnodigen - PL reageert 27 oktober tijdens persconferentie op uitspraken rechter


De Pertjajah Luhur (PL) heeft de rechtszaken tegen de Assembleeleden Raymond Sapoen en Dipakkoemar Chitan en Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons verloren. De rechter oordeelde vandaag, maandag 26 oktober 2015, dat het terugroepen van de twee volksvertegenwoordigers onrechtmatig is geschied. Verder zei de rechter, dat Geerlings-Simons beide parlementsleden gewoon voor vergaderingen mag uitnodigen.

Nailah van Dijk, advocate van de Assembleevoorzitter en de volksvertegenwoordigers, zegt in een reactie op Starnieuws, dat de  PL zich niet heeft gehouden aan bepalingen in de statuten. De Partijraadsvergadering werd gehouden zonder dat er rekening werd gehouden met de termijnen van convoceren en houden van de vergadering. De beslissing die op die vergadering werd genomen is Sapoen en Chitan terug te roepen, is niet rechtsgeldig.

Paul Somohardjo, voorzitter van de PL, zegt dat het vonnis morgen beschikbaar is. Zodra de partij het vonnis op schrift heeft, zal ze in contact treden met haar advocaat. Daarna zal een persconferentie worden belegd om mee te delen wat de partij verder zal doen in deze zaak.

Pompbediende te Kasabaholo overvallen

Twee mannen en vrouw maken onbekend geldbedrag buit


Twee ongewapende mannen en een vrouw hebben zaterdagavond rond kwart voor elf een pompbediende van een pompstation van Gow2 te Kasabaholo overvallen. De daders waren met hun auto gestopt en deden alsof zij wilden tanken, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 26 oktober 2015.

De bestuurder overhandigde Srd 20 aan de pompbediende. Op een gegeven ogenblik begon de meerijder te schelden, omdat hij vond dat de pompbediende sneller moest werken. Na het tanken trok de auto op en stopte enkele meter verder. De meerijder stapte uit en begon de pompbediende in elkaar te slaan.

Zijn collega’s, die dit zagen, ondernamen meteen actie. De bestuurder stapte uit en begon ook tekeer te gaan. Tijdens de schermutseling maakten de bestuurder en diens meerijder de dagopbrengst buit. De vrouw die in de wagen zat, riep beide mannen snel in het voertuig en zijn samen weggereden.

Als gevolg van de mishandeling liep de pompbediende letsels op. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel geld de daders hebben buitgemaakt. De politie van Uitvlugt heeft het onderzoek overgedragen aan de recherche.

Hervormings- en Vernieuwingsbeweging in PL neemt eigen gebouw in gebruik

Sapoen: 'Eigen plek door toenemende sympathie en groeiend draagvlak'

 
De Hervormings en Vernieuwingsbeweging (HVB) binnen de Pertjajah Luhur (PL) krijgt meer en meer een vaste vorm. De HVB heeft gisteren een eigen onderkomen in de Benjaminstraat in Paramaribo in gebruik genomen. De toenemende sympathie en het groeiende draagvlak maakten het noodzakelijk dat er een eigen ontmoetingsplaats nodig werd, zegt Raymond Sapoen, de trekker van de HVB, vandaag, maandag 26 oktober 2015, op Starnieuws.

De opening viel samen met de 48e verjaardag van Sapoen. De beweging is vijf maanden geleden manifest geworden.

Tijdens de opening werd gebeden voor Sapoen, de beweging en het centrum. 'Het is een huis, niet een paleis. Maar, daar gaat het nu niet om, het gaat om de mensen die er wonen. Wij willen hervorming en vernieuwing in de partij. Er is veel tegenstand, maar dat was te verwachten. Vernieuwingsbewegingen krijgen altijd weerstand', sprak Sapoen gisteren.

De HVB is nog steeds in een rechtszaak verwikkeld met de PL over het terugroeprecht. De groep zal ongeacht de uitspraak van de rechter gewoon doorgaan met haar missie binnen en buiten de PL, stelt Sapoen.

'Er is genoeg ondersteuning vanuit de samenleving. Wanneer we besluiten om de HVB in een andere vorm te gieten zijn we verzekerd van een goede basis.'

Het onderkomen is overigens beschikbaar gesteld door Mike Noersalim, lid van de beweging en minister van Binnenlandse Zaken. Er is ruimte voor het secretariaat, een kantoor voor de voorzitter en ruimte om te vergaderen. Noersalim is tot zijn benoeming actief geweest als voorzitter van de HVB. 'Maar door zijn functie als minister is hij teruggetreden. Binnenkort wordt een nieuwe voorzitter gekozen', aldus Sapoen.

Zoon waarnemend president Hof van Justitie tot 3.5 jaar cel veroordeeld

Agent Georgio Rasoelbaks beging tijdens werktijd diverse strafbare feiten


Georgio Rasoelbaks, zoon van de waarnemend president van het Hof van Justitie, is vanochtend, maandag 26 oktober 2015, conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld, tot 3.5 jaar cel met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. 

Rasoelbaks wordt ontzet uit de politiedienst, zo bericht Starnieuws.

Hij heeft misbruik gemaakt van zijn functie door diverse strafbare feiten te plegen. Hij heeft samen met enkele anderen ingebroken hebben in een woning. Hij gaf aan de huisbewoner te kennen, dat hij van de Narcoticabrigade was en dat er in een container drugs was aangetroffen. Bij deze ‘inval' nam hij een jachtgeweer en geld mee.

Ook is hij schuldig bevonden aan een beroving in een andere woning. Daar werd een reiskoffer buitgemaakt. De rechter oordeelde dat door het gedrag van Rasoelbaks het Korps Politie Suriname imagoschade heeft geleden.

'Inbraak in districtscommissariaat Para is mysterieus'

Districtscommissaris vermoedt dat daders zochten naar belangrijke documenten


De inbraak die de vorige week plaatsvond in het districtscommissariaat te Para noemt districtscommissaris John de la Fuente mysterieus. Alles werd overhoop gehaald, terwijl alleen een kluis met paspoorten van de CBB-afdeling werd buitgemaakt (Centraal Bureau Burgerzaken), maar verder was alles nog aanwezig.

De districtscommissaris vermoedt, zo bericht Starnieuws vandaag, maandag 26 oktober 2015, dat de daders op zoek zijn geweest naar belangrijke documenten die zij niet aantroffen op de afdelingen.

De politie heeft nog geen resultaat geboekt in dit onderzoek.

Twee weken geleden was op dezelfde wijze ook een inbraak gepleegd in het bestuurskantoor te Para-Oost, in La Vigilantia. Alles werd overhoop gehaald zonder dat de daders wat meenamen. Zowel op het commissariaat als op het bestuurskantoor waren kostbare spullen aanwezig als computers en tv’s, maar alleen documenten waren overhoop gehaald. Ook daar werd niets meegenomen.

De inbraak werd gepleegd door drie gemaskerde personen. Twee van hen hadden vuistvuurwapens en een derde had een mes. De wachter van het districtscommissariaat werd gekneveld en in een vuilniswagen gedumpt. De inbrekers forceerden een raam en richtten enkele vernielingen aan om de ruimtes van het commissariaat binnen te dringen. De wachter zag kans om zich los te rukken en zocht daarna hulp bij een wachter van het SZF-kantoor in de omgeving.

'Minister van Justitie en Politie is machtsdronken en zeer slecht geïnformeerd'

STKM-voorzitter Leo Brunswijk haalt hard uit naar minister Van Dijk-Silos

'Minister hakt met de botte bijl' 

 
'De minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, is machtsdronken en zeer slecht geïnformeerd.' Woorden van Leo Brunswijk, voorzitter van Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM)., vandaag, maandag 26 oktober 2015, op Starnieuws. De stichting moet vanaf vandaag haar werkzaamheden stoppen, maar is nog niet formeel op de hoogte gesteld door het ministerie. De stichting gaat dus normaal verder met haar werkzaamheden, aldus Brunswijk.

De minister heeft aangekondigd de stichting door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) door te laten lichten. 'Dit betekent dat het CLAD zijn eigen werk moet gaan onderzoeken. Als de minister goed geïnformeerd was, zou ze weten dat CLAD verantwoordelijk is voor de jaarrekeningen van STKM', zegt Brunswijk.

De stichting ging gisteren tijdens een persconferentie in op de actie van de minister. Er zouden zich ongeoorloofde zaken afspelen bij de stichting. Zo zouden bestuursleden auto’s voor zichzelf hebben aangeschaft, worden instanties afgeperst en zou er met de financiën gerommeld zijn. Door de statuten van de stichting kan het ministerie echter niet ingrijpen, zei Van Dijk-Silos.

De STKM is opgedragen haar werkzaamheden stop te zetten en is een nieuwe stichting opgericht. Brunswijk: 'Ik mag u zeggen dat de minister met de botte bijl hakt. Ze is zo slecht geïnformeerd en machtsdronken geworden, dat ze door de bomen het bos niet meer ziet en het principe van hoor en wederhoor niet meer kent.'

Brunswijk gaf aan, dat sinds het aantreden van Van Dijk-Silos de stichting geprobeerd heeft om haar te spreken. Er werd volgens Brunswijk echter pertinent geweigerd om met STKM te communiceren. Een persoonlijk bezoek van Brunswijk aan het ministerie heeft ook niet mogen baten, zo liet hij gisteren weten.


De statuten en documenten over de financiën en informatie over het reilen en zeilen binnen de stichting liggen al een tijd bij de minister, zei Brunswijk mee. Er is nooit een reactie gekomen. 'Als ze de tijd genomen had om zich goed te informeren, had ze deze stappen niet gemaakt',  merkte Brunswijk op. 'We hebben uit de media vernomen, dat ons werk is stopgezet en dat er een andere stichting is opgericht. Wij zijn formeel niet op de hoogte gesteld, er is geen deurwaardersexploot geweest.'

Brunswijk zei verder, dat er zeven nieuwe auto's zijn aangeschaft voor de controleurs en niet voor bestuursleden. De auto's zijn nodig om het werk beter uit te voeren.

STKM gaat gewoon door met haar werk, sprak Brunswijk. 'De stichting is niet ontbonden. We zijn de enige ISO gecertificeerde stichting die toezicht mag houden op herkeuringen van motorrijtuigen. De volgende audit is binnenkort. Met de actie van de minister komt het certificaat in gevaar, maar we moeten volgens de ISO regels blijven werken.'

De stichting heeft vorig jaar 47 gecertificeerde keurmeesters afgeleverd. Momenteel worden er honderd getraind. Die trainingen gaan ook gewoon door, deelde Brunswijk mee. 'De vraag naar goede keuringsinstanties neemt toe. Er komen steeds meer auto's op de weg. In 2009 zijn er 33.000 auto's herkeurd, in 2014 ruim 155.000 en nu zitten we al op 135.000 herkeurde auto’s. Ik denk ook niet dat de minister hiervan op de hoogte is.'

Zes scalianhouders betalen boete om strafzaak te voorkomen en krijgen goudpontons terug

Scalians moeten binnen een jaar zijn ontman- teld


Zes scalian- houders hebben waarnemend procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday verzocht om hun zaak buiten proces af te handelen. Dit bevestigt de hoogste vervolgingsambtenaar, die heeft ingestemd met het verzoek, vandaag, maandag 26 oktober 2015, op Starnieuws. 

Elke scalianeigenaar zal een boete moeten betalen wegens overtreding van de Mijnbouwwet. Na betaling van de boete zal het Openbaar Ministerie overgaan tot teruggave van de scalians. De goudpontons zijn nu aan de ketting gelegd bij de post van de Commissie Ordening Goudsector te Lebi Doti.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zei eerder, dat de skalians ontmanteld zullen worden. Na betaling van de boete, die totaal in miljoenen Srd's loopt, zullen de eigenaars weer kunnen beschikken over de skalians.

Dodson zegt in een reactie, dat de ondernemers die illegaal bezig waren op het stuwmeer, een concessie aan land zullen krijgen. Hij zegt verder, dat het teruggeven van de pontons aan voorwaarden verbonden is. De afspraken zijn zwart op wit vastgelegd. Binnen een jaar moeten de skalians ontmanteld worden. Zij zullen via een GPS gevolgd worden. Op weg naar hun nieuwe locatie mogen ze in de kreek dredgen. Bij de locatie aangekomen, moeten de pontons worden ontmanteld.

In het stuwmeer mag geen enkel ponton meer actief zijn. De bewindsman zegt dat alles er aan gedaan zal worden om kreken en rivieren vrij te houden van scalians.

Grote opkomst bij indrukwekkende afscheidsdienst No Surrender-leider Brian Dalfour in Almere

‘We zullen je nooit vergeten, Dalla’ 

(Bron foto: Omroep Brabant/ANP)

Honderden No Surrender-leden uit binnen- en buitenland hebben zaterdag in het centrum van Almere een laatste eer bewezen aan de vermoorde leider Brian Dalfour (47). De bikers reden kort daarvoor achter de witte rouwstoet van Almere Haven naar Almere Stad waar om één uur 's middags de afscheidsdienst voor de Surinaamse Amsterdammer begon. Er was veel familie van Dalfour uit Suriname overgekomen. De uitvaart verliep zonder problemen. Enkele leden van de rivaliserende motorclub Satudarah waren ook aanwezig, aldus berichtte Omroep Brabant gisteren, zondag 25 oktober 2015.

Vrijdagavond bewezen honderden leden van de motorclub al hun laatste eer aan Dalfour, die ook wel 'Capitein Dalla' werd genoemd, op het schip 'Dutch Diamond' in de haven van Almere.


Leden van No Surrender Amsterdam kijken terug op een mooie uitvaartdienst, zo laten ze op hun Facebookpagina weten:

Bij deze willen we de gemeente Almere en de politie hartelijk bedanken voor het faciliteren van de uitvaart van onze...
Posted by No Surrender MC Amsterdam on zaterdag 24 oktober 2015

Om de veiligheid te waarborgen trof de politie in Almere voorbereidingen voor de uitvaart van de vermoorde No Surrender-voorman. Wat die maatregelen waren, wilde de politie niet zeggen aangezien het een privéaangelegenheid betrof. Wel was overleg gevoerd met de familie en de organisatie van de uitvaart.

'We zijn geprepareerd', is het enige dat de politie kwijt wilde over de begrafenis van de leider van het Amsterdamse chapter van de motorclub. No Surrender nodigde alle andere motorclubs uit in hun ‘colors’ aanwezig te zijn, evenals andere belangstellenden.

No Surrender-chef Brian Dalfour en beroepscrimineel Muljaim Nadzak uit Macedonië werden vorige week dood aangetroffen in een vakantiehuisje in de polder bij Hooge Zwaluwe. De politie zag meteen dat er sprake was van moord.

Volgens de omstreden motorclub is Dalfour het vijfde lid dat in korte tijd om het leven is gekomen. 'Tijdens het opzetten van deze website hebben wij nooit gedacht dat het In Memoriam gedeelte zo snel van toepassing zou zijn', schrijft de club. 'Hier eren wij onze broeders die helaas van ons heen zijn gegaan, en staan wij stil bij het geleden verlies.'

Remy Brouwers was op 31 maart 2014 het eerste clublid dat het leven liet, Dalfour op 14 oktober het vijfde.