vrijdag 30 oktober 2015

Verreweg meeste gemeenten in Nederland houden vast aan zwarte Zwarte Piet

In 86% van gemeenten blijft Piet gewoon zwart of bruin


Verwijt van racisme wordt door gemeenten als 'onzin' gekwalificeerd


In de meeste gemeenten in Nederland verandert Zwarte Piet nauwelijks van kleur, ondanks alle discussies en protesten die rond zijn uiterlijk zijn en worden gevoerd.

Het AD, zo bericht die krant vandaag, 30 oktober 2013, vroeg 262 gemeenten naar de plannen omtrent het uiterlijk van Zwarte Piet. In 86 procent blijft Piet zwart of bruin. Zes procent van de gemeenten introduceert nieuwe kleuren en acht procent weet nog niet wat het wordt.

Veel gemeenten behouden de bruine of zwarte kleur van Piet, omdat zij het verwijt van racisme onzin vinden of vinden dat het personage al genoeg is veranderd, waardoor de verwijzingen naar slavernij zijn weggehaald.

Monorath en Rasoelbaks verlaten opening Beroepsopleiding Advocatuur vanwege beledigingen door minister Van Dijk-Silos

Harish Monorath: 'Minister van Justitie en Politie moet verontschuldiging aanbieden'

'Zij heeft zich misdragen'

Van Dijk-Silos is echter niet van plan haar verontschuldiging aan te bieden


De deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Monorath, vindt dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie haar verontschuldigingen moet aanbieden aan het Hof van Justitie en de advocatuur. Zij zou volgens hem ernstige beledigingen en beschuldigingen geuit tijdens de opening van de Beroepsopleiding Advocatuur vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.. Waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks en het bestuur van de Orde zijn uit de zaal weggelopen, aldus Starnieuws.

Minister Van Dijk-Silos zegt in een reactie, dat zei het systeem heeft besproken  en geen personen. Zij is dan ook niet van plan haar verontschuldiging aan te bieden. Van Dijk-Silos zei bij de opening van de tweejarige opleiding. dat er te veel mis is in de advocatuur. Een advocaat die een cliënt opgelicht heeft voor tientallen duizenden is niet afgeschreven van het tableau. Juristen die elders mislukken, worden toegelaten tot de advocatuur.

Monorath zegt, dat de minister zo beledigend bezig was, dat hij overwogen heeft haar het woord te ontnemen. Maar, inmiddels had de Hofpresident de zaal al verlaten. De minister was als gast daar en heeft zich volgens Monorath misdragen.

Het gaat om een opleiding waar de Staat Suriname niks voor heeft betaald. De opleiding is na zeven jaar weer opgestart door de Surinaamse Orde van Advocaten in samenwerking met de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN). De opleiding waar advocaat-stagiairs ook voor moeten betalen is mogelijk geworden door het Twinningproject met Nederland.

Monorath beweert, dat de minister in bijzijn van de Nederlandse ambassadeur, nationale en internationale advocaten zich zeer beledigend heeft uitgelaten. De 56 advocaat-stagiairs heeft zij, zo schrijft Starnieuws althans, 'verbouwereerd achtergelaten'.

Van Dijk-Silos zegt verder nog, dat er uiteraard goede advocaten zijn. Zij had daar ook de nadruk op moeten leggen. De bewindsvrouwe stelt, dat zij de advocaat-stagiairs juist had willen waarschuwen om het beroep hoog te houden. Daarom heeft zij in het algemeen de misstanden besproken.

'Ik heb geen personen besproken, maar zaken die verkeerd gaan. Dat moet kunnen', vindt de minister.

Harriette Ramdien: 'Minister Peneux vertoont stoer en dictatoriaal gedrag'

'Grootste leugen van Peneux is zijn bewering dat hij belang van het kind voorop stelt'


'Stoer en dictatoriaal gedrag', zo typeert Harriette Ramdien, gewezen Assembleelid en politica van de VHP, het gedrag van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, in het Dagblad Suriname van vandaag, vrijdag 30 oktober 2015. Dat de minister in al zijn toespraken de nadruk op legt, dat hij het belang van het Surinaams kind voorop stelt, wordt door Ramdien aangeduid als de grootste leugen ooit. Indien hij het daadwerkelijk zou menen met het Surinaams kind, zou hij de kinderen niet de dupe laten worden van zijn beleidsmaatregelen. 

Behalve dat leerkrachten niet uitgeleend worden aan bijzondere scholen en stichtingen, blijkt ook dat leerkrachten die al jaren geleden uitgeleend waren aan stichtingen waar kinderen met een beperking verblijven, abrupt weggehaald worden.

Ramdien typeert dit fenomeen als heel kwalijk, dictatoriaal en niet kunnen. Leerkrachten die jaren uitgeleend waren aan sociale instellingen waar kinderen met een beperking verblijven, krijgen een brief van MinOWC, dat zij les moeten geven op school. Dit is dictatoriaal, stelt Ramdien.

Jaren geleden was in nauw overleg met partijen besloten om de leerkracht uit te lenen aan een sociale instelling. 'En dan kan je die leerkracht niet plotseling weghalen uit die instelling om les ‎te geven op een school. Deze leerkrachten hebben immers de laatste vernieuwingen binnen het onderwijs niet eens gevolgd.'
Volgens Ramdien, die van huis uit ook leerkracht is, is dit overnight besluit van de minister nadelig voor zowel de leerlingen als de leerkracht. De leerlingen zijn beslist niet gediend om les te krijgen van een leerkracht die de vernieuwingen binnen het onderwijs niet heeft gevolgd en nota bene door de tijd heen ontwend is om voor de klas te staan.

Het weghalen van de leerkrachten uit de sociale instellingen waar kinderen met een beperking verblijven heeft als gevolg dat deze instellingen stuurloos zijn. De vervanging binnen korte termijn gaat heel moeilijk. 'Heeft de Onderwij minister wel gevoel voor het kind met een beperking?', vraagt de politica zich af. Zij wijst erop, dat het Onderwijsministerie een opvoedkundig ministerie is en daadwerkelijk het kind centraal moet stellen, ongeacht een kind met een beperking. Geen enkel kind mag de dupe worden van een door de Onderwijsminister ingevoerde beleidsmaatregel.

Ramdien vraagt zich af of de Onderwijsminister op een gedegen wijze geëvalueerd heeft alvorens hij ertoe over is gegaan om deze rigoureuze beleidsmaatregelen door te voeren. Er wordt te weinig geëvalueerd binnen het ministerie, volgens Ramdien. En dit is een grote hiaat binnen het onderwijssysteem.

Het zou volgens Ramdien van meer wijsheid getuigen indien de minister, als hij toch nog zijn zin wil doordrukken, een passende afbouwregeling zou hanteren voor de leerkrachten die uitgeleend zijn aan stichtingen. Ook moet in nauw overleg met de leerkrachten besloten worden of die teruggaan naar een normale school of dat zij hun krachten door willen blijven aan die sociale instelling. Ramdien voegt er aan toe dat de minister niet moet vergeten, dat ook de kinderen met een beperking die verblijven in een sociale instelling, tot het Surinaams kind behoren.

Directeur AZP tevreden over transformatieproces naar een Academisch Medisch Centrum Suriname

Brahim: 'Ik denk dat we goed op koers zijn'


Voor het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is het heel belangrijk dat er een strategisch plan 2020 is uitgezet, waarin centraal staat dat het ziekenhuis getransformeerd moet worden van een AZP naar een Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname (AMCS). Dit plan is in 2013 gelanceerd. Antoine Brahim, AZP-directeur, is niet ontevreden met de resultaten die tot nog toe geboekt zijn. ‘Ik denk dat we goed op koers zijn. Er is een masterplan constructie 2025 ontwikkeld, waarin nieuwbouw centraal staat’, zegt Brahim vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Hierbij praat Brahim ook over de health strengthening projecten van de Islamic Development Bank waarvoor 60 miljoen Amerikaanse dollar is vrijgemaakt voor nieuwbouw en 16 miljoen voor instandhouding van het benedenhuis, de Intensive Care en de OK. ‘Als de nieuwbouw fase in 2020 is afgerond, wordt er een tweede fase ingezet, kunnen wij in 2025 de oudbouw compleet ontmantelen en hebben wij een volstrekt nieuw en modern ziekenhuis’, aldus Brahim.

Alleen nieuwbouw geeft nog geen garantie voor kwaliteit. De organisatie moet op een bepaald niveau worden getrokken om aan bepaalde standaarden en eisen die internationaal gelden te voldoen. Daarbij speelt certificering een belangrijke rol. Onlangs zijn vijf afdelingen van het AZP, ISO15224 gecertificeerd. Deze afdelingen zijn in navolging van reeds zeven gecertificeerde afdelingen gecertificeerd. Er zijn dus 12 gecertificeerde medische afdelingen tussen de 26 medische afdelingen. Het AZP verwacht volgend jaar weer vijf afdelingen te certificeren.

Naast certificering van het ziekenhuis wordt ook gewerkt aan het opstellen van divisies, waarbij de divisies zelfstandige business units worden. Hierbij zal het ziekenhuis zich ook financieel bedruipen.

Verder zijn in de afgelopen decennia allerlei activiteiten toebedeeld aan het AZP. In die transformatie naar een AMCS moet het ziekenhuis zich volgens Brahim focussen op specialistische zorg. ‘Dat betekent dat wij ons moeten afvragen als wij alles wat erom heen zit, nog moeten blijven doen. Wij bezinnen ons dus op de zogenaamde niet kernactiviteiten van het ziekenhuis. De tijd is dus aangebroken om met de minister hierover te praten.’

Volgens Brahim kan het ziekenhuis niet meer als staatsziekenhuis functioneren. Dit is sinds 1 januari 2014 het geval. De ziekenhuizen zijn niet meer van de suppleties van de staat afhankelijk, maar onderhandelen rechtstreeks met zorgverzekeraars. ‘Als je in jou 50-jarig bestaan afhankelijk bent geweest van de Staat, is het heel moeilijk om in één klap om te buigen naar een zelfstandig bedrijf. Vandaar de grote problemen. Zie het als een navelstreng bij het kind, dat nog niet volwaardig geboren is’, stelt de ziekenhuisdirecteur.

‘In de werking van de Wet Basiszorgverzekering, waarvan we zeggen dat de gedachte zeker goed is, zijn er heel wat haken en ogen aan verbonden’, stelt Brahim. In dit verband heeft de minister van Volksgezondheid aanstaande maandag vele actoren in het zorglandschap uitgenodigd om over dit geheel te praten. Er zal dus worden gesproken over de structurele oplossingen om problemen te voorkomen. ‘De minister beseft zijn verantwoordelijkheid en stoot niet van zich af. Want uiteindelijk, als iets mis gaat, zal de patiënt opstaan en naar het ministerie toe stappen. Wij ondersteunen de minister als hij zegt dat de actoren moeten kijken naar hun eigen exploitatie en met gezondmakingsprogramma’s moeten komen voor kostenbeheersing’, zegt Brahim.

Het AZP heeft in haar strategisch plan vier scenario’s die van belang zijn. Het eerste scenario is sanering en kostenbeheersing. Het tweede scenario is inkomen verhogende activiteiten. Het derde is een sanering vanuit een onderscheid tussen de kern en de niet-kern activiteiten (richten op specialistische zorg), waarbij er keuzes worden gemaakt die soms pijnlijk zijn. Als vierde scenario zullen investeringen efficiënter moeten draaien. Er zal bijvoorbeeld in ICT moeten worden geïnvesteerd om de financiële en medische administraties efficiënter te laten draaien om op termijn kostenbesparing te realiseren. Brahim zou graag per scenario plannen kenbaar willen maken, maar doet dit graag na de presentatie aan de minister.

Oud-minister Raghoebarsing (VHP) ontkent gevraagd te zijn voor positie governor Centrale Bank

Naam van Raghoebarsing zingt rond als opvolger Hoefdraad


De VHP’er Kermechend 'Stanley' Raghoebarsing is niet gevraagd door de regering Bouterse-Adhin om de vacante functie van governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in te vullen. Dat zegt hij vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Bronnen hebben de redactie van het Dagblad Suriname laten weten, dat Raghoebarsing kandidaat is om de positie te bekleden. Hij is de huidige voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de VHP. VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt niet op de hoogte te zijn van het feit dat Raghoebarsing kandidaat-governor zou zijn.

De 59-jarige Raghoebarsing heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. In 2000 werd hij namens VHP, minister van Planning en Ontwikkelingssamenwerking (PLOS) in het kabinet-Venetiaan. Na de verkiezingen van mei 2005 kwam Raghoebarsing terug in het nieuwe kabinet onder leiding van Venetiaan, maar ditmaal als minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Door de VHP is Raghoebarsing tijdens het aantreden van deze regering voorgedragen om zitting te nemen in het Financieel Economisch Platform (FEP). Hij vertegenwoordigde de politieke combinatie V7 ook tijdens het VES-debat, vlak voor de verkiezingen.

De positie van governor is vrij sinds Gillmore Hoefdraad deze inruilde voor de leiding bij het ministerie van Financiën. De CBvS’er Ingeborg Geduld-Nijman neemt momenteel waar. Wie dan ook de nieuwe governor zal worden, deze zal het vrij moeilijk krijgen met de huidige slechte financiële staat van ons land. De nieuwe governor zal vooral te maken krijgen met een devaluerende Surinaamse munt, zo voorspelt het dagblad.

MNO-Vervat stopt alle werkzaamheden bouw zeedijk in Coronie

Nederlands bedrijf staakt werkzaamheden mogelijk vanwege betalingsachterstand

Project moet in december worden opgeleverd: rond 90% zou klaar zijn


De Nederlandse aannemer MNO-Vervat heeft alle werkzaamheden rond de bouw van de zeedijk in Coronie stopgezet. Het project is voor ongeveer 90 procent afgebouwd en zou in december, na 92 maanden, moeten worden opgeleverd. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, 30 oktober 2015.

Ricardo Sanches van het Raadgevend Ingenieursburo Sunecon vermoedt, dat de aannemer weigert verder te gaan door een betalingsachterstand. Wat het technische gedeelte betreft, legt hij uit dat de EBS voor de elektrificatie moet zorgen, zodat de pompen aan de zuidzijde van de dijk kunnen zorgen voor de ontwatering van het gebied. 'Ook hiervoor moet geld vrijgemaakt worden', zegt Sanches.
Volgens hem gaat het om water dat vanuit de zwamp via de zoetwaterkanalen richting zee stroomt.

Ook moeten deskundigen worden aangetrokken voor het bedienen van de pompen.

Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken heeft zich gisteren georiënteerd bij de dijk en heeft zich onder andere laten informeren over technische zaken. 'Als je een project bent begonnen, moet het ook worden afgerond, want driekwart af is niet effectief. Wij gaan voor de financiëring en daarvoor zal het ministerie van Financiën zorgen.'

Volgens de bewindsman zal zijn ministerie ook voor de stroom betalen, zodat de pompen in werking kunnen worden gesteld. 'Wanneer het zover is, gaan wij geld vrijmaken om het project af te ronden, ondanks dat het budget van Openbare Werken ingekort is.'

De werkzaamheden aan de 14,4 kilometer lange dijk zijn gestart op 30 april 2008 en vergen een investering van 48,5 miljoen euro.

Minister Whiteman, Curaçao, spreekt binnenkort met bestuur Advent Ziekenhuis

Ziekenhuis levert zorg terwijl daarvoor (nog) geen vergunning is verstrekt door overheid

 
Minister Ben Whiteman (PS) van Gezondheid zal volgende week om de tafel zitten met het bestuur van het Advent Ziekenhuis. Het ministerie heeft nog geen vergunning afgegeven aan de voormalige Taamskliniek in Damacor, zo bericht de Amigoe vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.
 
Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), de voormalige GGD, heeft onlangs een bezoek heeft gebracht aan het ziekenhuis. Gersji Rodrigues Pereira, inspecteur Volksgezondheid, zei dat er werd gekeken naar de vergunningen voor het leveren van zorg. Pereira zei nadien dat de aanvraag in behandeling is.

Het Advent Ziekenhuis maakte eind september bekend de afdeling interne geneeskunde en radiologie te openen. Daarna zou het slaapcentrum volgen. In het ziekenhuis kan men dus terecht om CT-scans, mammografieën, ultrasound echo’s en röntgenfoto’s te laten maken. In juli werden de polikliniek en het priklab al geopend in Damacor.

Het Advent Ziekenhuis levert op dit moment dus zorg zonder vergunning. 'De zorg die ze leveren is echter uitermate beperkt', aldus Pereira. Volgens de inspecteur ‘gaat niet alles even snel, maar gaat het wel de goede kant op’.

'De zorg is van goede kwaliteit en er is geen aanwijzing dat dit niet zo is.' Hoofd GGD, Irving Keli, bevestigde begin deze week dat de medische vergunningen zijn aangevraagd. 'Op basis van de Landsverordening Zorginstellingen uit 2007 wordt er binnen de kaders van de wetgeving beoordeeld of een zorginstelling hieraan voldoet.'

Keli vertelde dat ‘een zorginstelling zonder medische vergunning strikt genomen geen zorg mag leveren’. Andere zaken spelen echter ook een rol, zo verklaarde hij. 'In bepaalde gevallen wordt hier coulant mee omgegaan, in die zin dat er met de nodige voorzichtigheid wordt gehandeld.' Volgens hem wordt er namelijk rekening gehouden met de continuïteit van de zorg. 'Daarnaast is er geen sprake van een medische vergunning voor een nieuwe zorginstelling. De zorg werd al geboden in de voormalige Taams Kliniek.'

Slachtoffer carnavalstragedie Curaçao in 2014 laat van zich horen

Rita de Freitas Patricio richt zich tot Statenleden: 'Voorkom dat een dergelijk ongeluk in toekomst weer gebeurt'


Rita de Freitas Patricio, een van de slachtoffers van de carnavalstragedie in maart 2014, heeft het parlement aangeschreven. Ze hoopt dat de Statenleden actie ondernemen om te voorkomen, dat een dergelijk ongeluk in de toekomst nogmaals plaatsvindt. De huidige carnavalsroute van de Venezuelaweg tot het Brionplein is volgens haar te gevaarlijk. Tot nu toe durft geen enkele politicus het besluit te nemen om de route te wijzigen, aldus de Amigoe vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.

Tijdens de Marcha di Despedida stortte een muur ter hoogte van Marchena langs de carnavalsroute in. De Freitas Patricio liep verschillende breuken in haar ruggenwervel op en werd opgenomen in het ziekenhuis. Na heel veel strijd kreeg ze toestemming voor een operatie in Colombia. Ze heeft nog steeds last van haar verwondingen en moet een band omdoen om haar rug recht te houden.

'Mijn leven is veranderd door nalatigheid van een bestuurder die niet het advies van deskundigen van zijn afdeling heeft opgevolgd', schrijft De Freitas Patricio in de brief aan het parlement.

In februari 2014 was er een rapport opgemaakt door het departement Controle & Toezicht van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, waarin stond dat de muur elk ogenblik kon instorten. 'Het volk is hiervan niet op de hoogte gebracht', schrijft De Freitas Patricio. De politie was de weg kwijt tijdens het ongeval. 'Het was een complete chaos! De politie is slecht voorbereid op rampen en had de situatie niet in de hand', aldus het slachtoffer.

Volgens haar heeft de politie die avond geen inventarisatie gemaakt van de personen die gewond zijn geraakt. In het persbericht repte de politie met geen woord over de ernst van het ongeluk. Een van de slachtoffers, Maureen Verginie, is bijvoorbeeld verlamd geraakt. Veel mensen liepen trauma’s op. Ondanks deze traumatiserende situatie werd Slachtofferhulp niet ingeschakeld.

Volgens De Freitas Patricio belemmerden de dranghekken langs de carnavalsroute de hulpverleners om bij de slachtoffers te komen. Ook versperden de dranghekken de vluchtroute. 'Niemand heeft eraan gedacht om de dranghekken uit elkaar te halen. Bovendien waren de hekken stevig in elkaar gehaakt. Je moest er hard tegenaan slaan om ze uit elkaar te kunnen krijgen. Mensen vertrapten elkaar tijdens hun poging om weg te komen.'

Verdediging in 'Hato-zaak' op Curaçao wil zaaksofficieren van Justitie horen

Advocate Vaders wil 14 getuigen en veroordeelde medeverdachten laten horen


De regiezitting van de zaak Hato-schietpartij van 15 juli vorig jaar, heeft vanochtend,  vrijdag 30 oktober 2015, plaatsgevonden. De advocaten van de betrokken veroordeelden Judrin ‘MOB’ Martis, Adriaan ‘Poison’ Martha en Raily Bart, respectievelijk Marije Vaders en Paula Janssen, hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om aanvullende onderzoeken te vorderen en verzochten de rechter om onder meer enkele getuigen te laten horen, waaronder de zaaksofficieren Gert Rip en Clarelli Hato-Willems. Dit bericht de Amigoe vanmiddag.

De mannen werden jongstleden in juni veroordeeld in deze zaak. Martis en Martha werden conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor de moorden op Erwin ‘Jais’ Juliana en diens neef Shentley ‘Champi’ Arnhem, in juli vorig jaar bij luchthaven Hato. Bart, die als bestuurder van de vluchtauto optrad, werd tot twintig jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Vaders wil veertien getuigen laten horen en wil ook dat de Officieren van Justitie die belast waren met deze zaak, antwoord geven op een aantal vragen die zij heeft over het onderzoek. Zo wil ze dat onder anderen de man Marley F. gehoord wordt, die bij diverse strafzaken als getuige werd gebruikt door het OM en ook in deze zaak belastende verklaringen heeft afgelegd. Volgens Vaders heeft hij zelfs een tekening gemaakt van de situatie om te verduidelijken hoe alles op de bewuste dag zou zijn geweest. Echter, slechts een aantal verklaringen van Fenix werden opgenomen en Vaders wil van het OM de reden hiervoor weten.

Ook wil ze dat de veroordeelde medeverdachten Renaldo ‘Naldo Rasta’ Martina en Gyvency ‘Rama’ Maria, die voor rugdekking hadden gezorgd, gehoord worden. Zij werden veroordeeld tot respectievelijk veertien en twaalf jaar cel. Daarnaast wil ze ook weten waarom enkele verhoren van de medeverdachten niet zijn opgenomen.

Janssen heeft op haar beurt ook verzoeken ingediend om getuigen te horen. Zij haalde hiervoor het vonnis in eerste aanleg van 18 juni aan en de status van bijvoorbeeld getuige Marley F. tijdens het vooronderzoek. Janssen benadrukte, dat F. als getuige werd gehoord, terwijl ook hij eerder als verdachte werd aangemerkt in deze zaak. Maar, hij is nooit strafrechtelijk vervolgd hiervoor, ook niet voor de feiten waarvoor hij eerder werd opgepakt, namelijk diefstal van auto en auto-onderdelen. Maar, zijn belastende verklaringen werden wel gebruikt om de andere verdachten op te laten sluiten. Janssen wil van de Officieren van Justitie belast met deze zaak in eerste aanleg de reden hiervoor weten. Zij haalde hierbij aan dat aan onder anderen F. toezeggingen zijn gedaan, teneinde hem aan de praat te krijgen en belastend tegen de anderen te verklaren.

Ook Vaders wil duidelijkheid over de afspraken die de zaaksofficieren met de (mede)verdachten en de getuigen hebben gemaakt. Janssen heeft in eerste aanleg zelfs gevorderd, dat het OM in verband hiermee niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. De eerste rechter heeft in het vonnis in juni geoordeeld dat dit niet werd bewezen, maar Janssen heeft hier een andere mening over. Ze stelt, dat de eerste rechter diverse aspecten onvoldoende in acht had genomen en wil dat het hof dit toetst.
In verband hiermee willen beide advocaten diverse getuigen laten horen, waaronder de getuige F., enkele verbalisanten en de officieren Hato-Willems en Rip.

Van de officieren wil Janssen duidelijkheid over de totstandkoming van de afspraken en ze wil de inhoud van de informele contacten die de officieren met getuigen en anderen hadden gehad. Ze benadrukt dat het belangrijk is om de toezeggingen aan het licht te brengen. 'Het gaat hier om criminele getuigen die zelf hoge straffen konden krijgen. Zonder die garantie zouden de getuigen niets hebben verklaard.'

Janssen heeft sterk de indruk, dat het OM heeft afgezien van strafvervolging in het geval van bijvoorbeeld F., voor zowel de autodiefstal als de Hato-schietpartij, vanwege zijn grote medewerking in deze zaak. Janssen wil ook informatie over het strafblad van onder anderen Marley F., om aan te tonen dat het hier daadwerkelijk om criminele getuigen gaat.
Beide advocaten willen ook nader onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut, naar de in beslag genomen lege patronen en de kogel die uit het lichaam van één van de slachtoffers is gehaald. Ook werd een verzoek ingediend voor een reconstructie van de zaak.

Den Haag wil Curaçao helpen met de Isla-problematiek

Minister Plasterk informeert premier Whiteman in brief over standpunten in Tweede Kamer


Minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gisteren in een brief aan premier Ben Whiteman (PS) het eerdere aanbod herhaald om vanuit Nederland ondersteuning te bieden bij het oplossen van de milieusituatie rond de Isla. De bewindsman geeft daarmee gehoor aan de twee weken geleden door een meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen motie van SP en D66. Daarin werd Plasterk verzocht ‘proactief samen met Curaçao scenario’s te ontwikkelen op basis waarvan binnen afzienbare tijd een besluit door Curaçao kan worden genomen om het probleem van de Isla-raffinaderij duurzaam op te lossen’. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.

In zijn brief aan Whiteman brengt de minister de zorgen over die de Kamer tijdens de behandeling van de begroting Koninkrijksrelaties - overigens voor de zoveelste keer - heeft uitgesproken. Plasterk verwijst naar de motie, maar maakt geen melding van de daarin opgenomen overwegingen, namelijk dat ‘de raffinaderij zeer vervuilend is, met schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het leefmilieu van mensen’ en ‘dat deze problematiek al decennia voortduurt en dat Curaçao dit niet alleen kan oplossen’.

Waar de Kamer vindt dat de regering in Willemstad te laks optreedt, lijkt Plasterk deze juist te complimenteren: 'Ik ben mij ervan bewust dat uw regering druk doende is het door u gekozen voorkeursscenario van modernisering van de raffinaderij vorm te geven. Dat de in de Kamer bestaande zorgen door u worden gedeeld, heb ik mogen ervaren in het gesprek dat ik onlangs met u had in Den Haag', aldus de brief aan Whiteman.

Plasterk spreekt van een ingewikkeld vraagstuk: 'Naast aspecten van milieu en gezondheidszorg, spelen ook sociale, economische en financiële factoren een belangrijke rol. In lijn met de motie wil de Nederlandse regering u expliciet steun en expertise aanbieden bij het uitwerken van de plannen en het tegengaan van de overlast, zoals dat in het verleden ook al is gebeurd.'

De bewindsman voegt er aan toe ‘te benadrukken op geen enkele wijze afbreuk te willen doen aan de autonome verantwoordelijkheid van Curaçao op dit beleidsterrein’.

Plasterk brengt de komende dagen een werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk waarbij hij ook Willemstad zal aandoen. Hij stelt Whiteman voor bij die gelegenheid ‘de manier te verkennen waarop Nederland concreet zou kunnen helpen om te komen tot een duurzaam scenario voor de raffinaderij en de inwoners van uw land’.

Een verdergaande motie van D66 en SP waarin Plasterk werd opgeroepen de druk op de Curaçaose regering op te voeren om een einde te maken aan de normoverschrijdingen door de Isla werd door de regeringspartijen VVD en PvdA weggestemd.

Zender voor derde groene zeeschildpad Curaçao

Doel zenders inzicht verkrijgen in migratiepatronen bedreigde groene zeeschildpad

(Bron foto: Carmabi)

Vrijwilligers van Carmabi (Caribbean Marine Biological Institute) is het gelukt een derde groene zeeschildpad (soepschildpad, Chelonia mydas) te voorzien van een zendertje. De zender die op het schild van de schildpad is bevestigd, maakt het mogelijk om de omzwervingen van de schildpad te volgen, zo bericht vandaag, 30 oktober 2015, het Antilliaans Dagblad.

Het doel is inzicht te krijgen in de migratiepatronen van deze bedreigde zeeschildpadsoort. Twee schildpadden zijn eerder al voorzien van satellietzenders.

Tien vrijwilligers van Sea Turtle Conservation Curaçao hebben vorige week vrijdag- en zaterdagnacht wacht gelopen om eventuele nestende schildpadden te vinden. Zaterdagavond hadden ze succes en legde een schildpad eieren.

Geringe economische groei voor Curaçao

Centrale Bank: 'Reële economische groei van 0,4 procent in 2e kwartaal van 2015'
 

Eindelijk lijkt er, zij het nog pril, voorzichtig en bescheiden, sprake van economische groei voor Curaçao, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 30 oktober 2015. Nadat eerder deze week het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een opleving van het vertrouwen van bedrijven in economie en de toekomst registreerde, is het nu de beurt aan de Centrale Bank voor positief nieuws.

'De overheid van Curaçao is een traject begonnen om de kosten van het overheidsapparaat en de sociale verzekeringen te verlagen en tegelijkertijd de economische groei te stimuleren. Dit heeft bijgedragen aan een reële economische groei van 0,4 procent in het tweede kwartaal van 2015', aldus de president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp, in het jongste kwartaalbericht van de CBCS.

Eerder was nog sprake van een Curaçaose economie die maar op de nullijn of daaronder bleef, terwijl bijvoorbeeld Sint Maarten - het andere land in de monetaire unie - wel groeide. Nu zijn de rollen omgedraaid.

Tromp: 'Sint Maarten, echter, heeft gedurende het tweede kwartaal een economische krimp van 0,6 procent geregistreerd.'

De groei van Curaçao gedurende de maanden april, mei en juni 2015 werd gedreven door een toename van de binnenlandse vraag, aangezien zowel de particuliere als de overheidsbestedingen stegen. De reële groei van het bruto binnenlands product (bbp) werd echter gematigd door een daling in de netto buitenlandse vraag omdat de exporten meer afnamen dan de importen, legt de CBCS-topman uit.

'De toename in de particuliere bestedingen werd enkel gedreven door de consumptie, aangezien de investeringen daalden. Tegelijkertijd stegen de overheidsbestedingen door een toename in de investeringen in onder andere de bouw van het nieuwe ziekenhuis.'

Aan de economische expansie van Curaçao in het tweede kwartaal van 2015 werd vooral bijgedragen door de groei in de sectoren industrie, groot- en kleinhandel en restaurants en hotels.

Suriname aanwezig op 3e Islamitische Conferentie ministers van Arbeid in Jakarta

Minister Moestadja tracht tijdens conferentie samenwerkingen aan te gaan op terrein beroepsveiligheid

(Bron foto: ministerie van Arbeid)
 
In het Indonesische Jakarta is gisteren een driedaagse Islamitische Conferentie van ministers van Arbeid van start gegaan, 'The third session of the Islamic conference of labour ministers'. Ook Suriname, in de persoon van minister Soewarto Moestadja van Arbeid, neemt deel aan deze conferentie. 

Hij heeft de conferentie vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, toegesproken (zie toespraak onderaan), zo laat zijn ministerie vandaag via een persbericht weten. De conferentie richt zich op samenwerking van de 57-lidlanden van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) op het gebied van arbeid, werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Het thema is 'Mainstreaming Jeugd werkgelegenheid en veiligheid op het werk in de lidstaten van OIC'.

Het ligt in de bedoeling dat op de laatste dag van de conferentie de oprichting van een Arbeidscentrum zal plaatsvinden. Dit centrum zal zich richten op werkgelegenheid en sociale bescherming in alle lidlanden van de OIC. Ook zal bij deze gelegenheid worden nagegaan hoe de Islamic Development Bank, programma’s kan financieren gericht op beroepsveiligheid en jeugd werkgelegenheid in de lidlanden.

Vooral jeugdwerkloosheid baart de OIC zorgen. Uit data die gepresenteerd zijn, blijkt dat het werkloosheidspercentage in islamitische landen veel hoger is dan de rest van de wereld. Behalve om good practices van andere landen over te nemen, zal Suriname op deze conferentie trachten met andere lidlanden samenwerkingsverbanden aan te gaan vooral op het gebied van beroepsveiligheid.

Voorafgaand aan deze opening hebben de Senior Officials van de deelnemende landen zich gebogen over bestuurlijke zaken en de voorbereidingen getroffen ter finalisering van enkele slotdocumenten, waaronder richtlijnen voor Occupational Safety and Health (OSH) of Bedrijfsgezondheidszorg, de Jakarta-verklaring en een slotresolutie voor de 3e OIC-vergadering van arbeidsministers.

Met de minister is meegereisd het hoofd van het Medisch Bureau, John Courtar. De Surinaamse delegatie wordt ondersteund door de waarnemend ambassadeur van Suriname in Indonesië. De minister is zondag terug in Suriname.

De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC), voorheen de Organisatie van Islamitische Conferentie, is een internationale organisatie die in 1969 is opgericht en thans 57 lidstaten telt, afkomstig uit Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Europa en Zuid-Amerika. Suriname en Guyana zijn de enige vertegenwoordigers uit de Amerika's. Bij Wet van 22 november 1997 is het lidmaatschap van Suriname van de OIC en aanverwante organen en instituten goedgekeurd.

Diverse supermarkten in Paramaribo-Noord gesloten vanwege vervallen producten

Leveranciers moeten vervallen producten ophalen


Bij de sluiting van supermarkt Best Mart en vijf andere supermarkten in Paramaribo-Noord is gebleken dat vervallen producten in het magazijn worden bewaard. 'Wij zullen leveranciers van goederen aanschrijven, dat winkeliers in problemen komen als er vervallen producten worden aangetroffen', zegt districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo-Noordoost vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, op Starnieuws.

De bestuursdienst heeft samen met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de Economische Controledienst actie ondernomen, nadat er klachten waren ingediend over vervallen producten. De betreffende supermarkten werden gesloten totdat alles weer in orde is bevonden. Het BOG zal de winkels opnieuw controleren. Pas als er groen licht wordt gegeven, zullen de zaken weer de deuren mogen openen.

Miranda zegt, dat bij nader onderzoek de eigenaar van Best Mart heeft aangegeven, dat de producten in het magazijn die in een vrieskist lagen, niet bestemd waren voor verkoop. Dit geldt ook voor vervallen producten die in het magazijn van supermarkten zijn aangetroffen. De supermarkt-eigenaren beweren, dat de spullen niet voor verkoop bestemd waren, maar dat de leverancier ze moest ophalen. Om te voorkomen dat verrotting plaats zou vinden, worden deze koel bewaard. Daarnaast werden ook vervallen producten op de schappen aangetroffen.

Miranda stelt, dat winkeleigenaren moeten nagaan wat de vervaldatum is van producten die zij verkopen.

Ook zijn er klachten, dat winkeliers 's avonds de stekker van vrieskisten eruit trekken om zo te besparen op het stroomverbruik. Maar, dat is gevaarlijk, omdat ingevroren etenswaren niet op de juiste temperatuur worden bewaard. De voorlichting en de controle zullen opgevoerd moeten worden, zegt Miranda.

Voortvluchtige verdachte (41) dodelijk door politiekogel geraakt

Kaffe Majoko schoot 7 oktober te Godo Watra 12-jarige jongen in onderbeen


De voortvluchtige verdachte Kaffe Majoko is afgelopen woensdag tijdens zijn aanhouding dodelijk geraakt door een politiekogel. De 41-jarige Majoko werd van poging moord en doodslag verdacht en gezocht door de politie. Hij had op 7 oktober een woordenwisseling met een man te Godo Watra in het district Sipaliwini. Majoko pakte een jachtgeweer en schoot op zijn opponent. De man werd echter niet geraakt, maar de 12-jarige Evert A. werd in een onderbeen geraakt.

De politie van Brokopondo kreeg woensdag de melding, dat Majoko in een korjaal voer op de Surinamerivier in de richting van Atjoni, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.

Ter hoogte van de Banakreek meerde hij aan. Bij het zien van de politie sloeg hij op de vlucht. Hij werd gesommeerd te stoppen, maar zette toch zijn vlucht voort. Waarschuwingsschoten brachten hem ook niet tot andere gedachten. De politie was hierdoor genoodzaakt om gericht te schieten, waarbij de man in zijn zitvlak werd geraakt. Hij sprong vervolgens in de rivier en verdween in de diepte.

Twee agenten sprongen ook de rivier in en haalden hem uit het water. Majoko werd gelijk overgebracht naar de poli van de Medische Zending in het dorp Pokigron. Van de verpleegkundige werd vernomen, dat de man geen tekenen van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd het lijk voor obductie in beslag genomen.
De recherche van Regio Midden zet het onderzoek in deze zaak voort.

Surinaamse Moeslim Associatie blij met komst islamitische bank

'Bank zal veel betekenen voor de arme man, omdat islamitische banken geen rente berekenen'


De komst van een islamitische bank in de regio is voor de moslimgemeenschap in Suriname een goed signaal. Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) zegt dat deze financieringsvorm veel zal betekenen voor de ‘arme man’, daar islamitische banken geen rente berekenen. De regels waarmee zulke banken werken, zijn gestoeld op de Koran, de Heilige Schrift van de moslims. 

De Trustbank in Paramaribo wordt getransformeerd van een traditionele naar een islamitische bank. Hiermee wordt de instelling de eerste bank in Zuid-Amerika en het Caribisch gebied die het islamitisch financieringssysteem hanteert. Dit systeem is gebaseerd op de sharia ofwel de islamitische wetgeving. Geld dat geleend wordt, mag bijvoorbeeld niet besteed worden aan zaken die volgens deze regels zijn verboden, bijvoorbeeld investeren in een goktent.

'Veel mensen moeten noodgedwongen een lening aangaan, maar met de overbodige woekerrentes die daarbij door de traditionele banken worden opgestreken, worden ze nog meer de afgrond in gestuurd', zegt Soebhan vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in de Ware Tijd.

De SMA-voorzitter benadrukt, dat een islamitische bank niet alleen bestemd is voor personen die het moslimgeloof aanhangen. Hiermee onderstreept hij het sociale karakter dat met deze financieringsvorm gemoeid gaat. Dat islamitisch financieren naar verluidt in vele landen zijn intrede doet, moet volgens Soebhan niet gezien worden alsof het moslimgeloof op die manier ingang probeert te krijgen in landen.

'We hebben niets te vrezen. De islam is altijd geboycot door personen die de religie met een andere bril bekijken. We doen geen goed met de bedoeling om goed terug te krijgen.'

'We garanderen de overmakingen van de nieuwe ligdagtarieven, het SZF is niet in problemen'

SZF-directeur: 'Er zijn wat uitdagingen, maar die zullen structureel worden opgelost' 
 
 
Het Staatsziekenfonds (SZF) heeft onlangs vrij plotseling aangekondigd, dat het niet meer in staat is de ligdagtarieven van zijn patiënten aan de ziekenhuizen te kunnen betalen. De reden hiervoor is het saneren van overheidswege in de suppletieregeling getroffen tussen de overheid en het SZF. 'We hebben nooit gezegd dat we niet gaan betalen. Ik moest alleen dealen met de situatie zoals die zich presenteerde', zegt SZF-directeur Rick Kromodihardjo vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in het Dagblad Suriname.

Het SZF zou volgens hem niet kunnen voldoen aan zijn verplichtingen conform de nieuwe overeenkomst. Daarom heeft het SZF de ziekenhuizen ingelicht en op basis van de gevoerde gesprekken met de ziekenhuizen tegelijkertijd de minister van Volksgezondheid een schrijven gestuurd, waarin de situatie is uitgelegd en ook de ernst hiervan voor de ziekenhuizen.

'Uiteindelijk en gelukkig heeft het SZF zich kunnen inspannen samen met de minister van Volksgezondheid en de minister van Financiën, om dit onder ogen te zien.' Per woensdag is goedkeuring ontvangen van de minister van Financiën voor betaling van het verschil tussen het huidige ligdagtarief en het oude tarief dat SZF heeft uitbetaald aan de ziekenhuizen. Vooralsnog is dus het probleem van de ligdagtarieven opgelost.

'Alle belangengroepen zullen weliswaar bijeen moeten komen om te kijken hoe het probleem structureel op te lossen', zegt Kromodihardjo. Volgens de nieuwe overeenkomst wordt onder meer gesproken over ligdagtarieven die ‘all out’ zijn, terwijl de vorige overeenkomst ligdagtarieven betrof die ‘all-in’ waren. In november komen partijen weer bij elkaar.

Over de opdracht van de minister om bezuinigingen door te voeren, heeft Kromodihardjo een opvatting. 'Hoe krap je ook zit, als dat het beleid is van de regering, dan zal iedereen zich eraan moeten onderwerpen.' Over de haalbaarheid en de realisatiegraad hiervan zegt hij dat bezuinigen ook kan betekenen dat je, je efficiency gaat opvoeren en eisen dat je een verhoogde kwaliteit krijgt voor het product dat je inkoopt, tegen dezelfde prijs. 'Dat is ook bezuinigen.' Het hoeft volgens hem niet te betekenen dat je meer gaat betalen voor je product.

'We streven ernaar om maximale gezondheidszorg te brengen voor de samenleving. Met de ontwikkeling op medisch gebied kun je ook zeggen ‘ik wil meer kwaliteit hebben voor mijn verzekerde, maar ik heb niet de mogelijkheid om je meer te betalen hiervoor’. ‘Ik verlang van je dat je efficiënter omgaat met het geheel. Ik wil de verhoogde kwaliteit hebben tegen dezelfde prijs’. Bij saneren wordt er iets minder gegeven. Voordat dit gebeurt, moeten zaken planmatig aangepakt worden. Zo moet je eerst een vangnet creëren om dit op te vangen en wel ten behoeve van de patiënt. De patiënt heeft volgens het SZF immers te allen tijde prioriteit.'

Over de overige dienstverlening naar de verzekerden toe zegt de directeur, dat het SZF nooit zal toestaan en ervoor zal waken dat de continuïteit van de gezondheidszorg niet in gevaar komt. Hij ziet graag dat de rust terug keert en stelt dat iedereen zich ervan verzekerd mag voelen dat het SZF zich ervoor inspant om de gezondheidszorg te garanderen.

'Er zijn wat uitdagingen, maar die zullen structureel worden opgelost. Nu op dit moment is dat sowieso niet in gevaar. We garanderen de overmakingen van de nieuwe ligdagtarieven. Het SZF is niet in problemen en heeft een regulier budget ter beschikking.'

50e Editie Nationale Kunstbeurs begonnen in tuin van De Surinaamsche Bank

MinOWC-minister Peneux: 'Het is tijd voor een nationaal kunstmuseum'De 50ste editie van de Nationale Kunstbeurs (NK) is donderdagavond op feestelijke wijze van start gegaan, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 30 oktober 2015. De tijd is rijp om het nationaal kunstmuseum waar te maken, sprak Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

Peneux zei, dat er veel meer met kunst gedaan moet worden. 'Kunst bevordert het creatieve, analytische en kritische denkvermogen. Daarom gaat het ministerie kunst en andere vormen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind promoten. Misschien moeten we de uitdaging aangaan, misschien met donoren, met de bank, met Onderwijs en Buitenlandse Zaken om eindelijk een kunstmuseum te openen. Dat gaat een blijvend karakter hebben voor de staat Suriname.'

De kunstbeurs wordt dit jaar weer gehouden in de tuin van De Surinaamsche Bank, DSB. De beurs kenmerkt zich door nieuwe en opvallende schilderwerken die met frisse kleuren en dynamische tekenstijlen de aandacht trekken. De beelden en figuren die tentoongesteld worden springen, aldus Starnieuws, ook in het oog.

De beurs heeft de samenleving, kunst en kunstenaars dichter bij elkaar gebracht, ze de vertegenwoordiger van Stichting Nationale Kunstbeurs, Juan Pawiroredjo. Hij stelde, dat gezien de tijdgeest, er nieuwe vormen van kunst gecreëerd moeten worden. 'Ik zou heel graag de combinatie willen zien van het ambachtelijke en de technologie. Eigenlijk kom je er niet onderuit om de technologie te incorporeren in alles wat je doet.'

'Met kunst verkoop je ook je land', zei DSB-directeur Siegmund Proeve. 'De NK is een bescheiden vorm daarvan. Kunst moeten we als middel van bestaan gaan promoten. Kunst moet daarom een belangrijke plaats gaan innemen in curricula. Buitenlanders moeten naast onze kookkunst, met deze en andere vormen van kunst de flavor van het land kunnen proeven.'

Diverse Assembleeleden willen intentieverklaring Suriname en Surgold/Alcoa van tafel

Gajadien (VHP): 'Intentieverklaring is bijzonder nadelig voor Suriname en in strijd met de wet'

Juridische begeleiding onderhandelingscommissie zou zo'n miljoen Amerikaanse dollar hebben gekost...


De intentieverklaring die de Staat Suriname en de Amerikaanse multinational Alcoa hebben getekend, moet worden ingetrokken. Dit vinden diverse Assembleeleden, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 30 oktober 2015. Zij vinden dat de intentieverklaring niet in het belang is van Suriname. In de Memorandum of Understanding (MoU) is de mogelijkheid tot intrekking ook opgenomen. De Nationale Assemblee wil achter gesloten deuren met de regering van gedachten wisselen over de MoU met Suralco/Alcoa, de afvloeiing van werknemers en over het herstel van de milieuschade.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zegt, dat de intentieverklaring bijzonder nadelig is voor Suriname. 'Er is volgens mededelingen van de presidentiële onderhandelingscommissie, zo'n miljoen Amerikaanse dollar betaald aan internationale juristen, gevestigd in Parijs, om de onderhandelingen juridisch te begeleiden', onthult Gajadien.

Gajadien vindt dat de intentieverklaring die getekend is, de Brokopondo-overeenkomst, die een wettelijke basis heeft, terzijde kan schuiven. Volgens de volksvertegenwoordiger zijn er veel juridische en technische fouten in de MoU die getekend is. Namens Suriname hebben president Desi Bouterse en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen hun handtekening geplaatst onder de intentieverklaring.

'Niet alleen het land in zijn algemeenheid, maar ook de werknemers van Suralco worden gedupeerd door de intentieverklaring. Eigenlijk worden de werknemers hiermee in de steek gelaten', stelt Gajadien.

Hij vindt, dat de intentieverklaring geen stand kan houden en in strijd is met de wet. Op grond hiervan moet deze worden ingetrokken. Gajadien stelt dat na de besloten vergadering waarin gevoelige informatie zal worden verstrekt, in het openbaar gedebatteerd moet worden over de intentieverklaring, de Afobakakrachtcentrale en de toekomst van de bauxietindustrie.

Bestuur, directie en staf Huize Betheljada schrijveningezonden stuk naar aanleiding van onvrede onder personeel

Briefschrijvers lijken problemen onder- en actie van personeel te negeren


Huize Betheljada is een tehuis voor opvang van personen met complex meervoudige beperkingen. Er is een dagopvang en 24 uur- zorg.

Er is een transparant financieel beleid met bonnen die bij elke donatie aan de donateur worden meegegeven en er zijn jaarlijkse accountantsverslagen, als openbare documenten, ter inzage voor eenieder. Er is eveneens een transparant inhoudelijk beleid, doordat alle belangrijke stukken op de voor het totale personeel toegankelijke computers staan.

Om de kwaliteit van leven te vergroten is er samenwerking met een arts, logopediste en diëtiste die nauwkeurig de voeding en de behandeling van de bewoners gemonitord hebben, met positieve resultaten wat betreft de gezondheid van de bewoners.

Betheljada heeft goed contact met collega-instellingen, relevante ministeries en vooral het ministerie van sociale zaken dat ook de subsidiegever is. De samenwerking met de overheid heeft het de afgelopen jaren mogelijk gemaakt om de stichting optimaal draaiende te houden.

Voor speciale noden wordt er project- en programmamatig gewerkt met behulp van donoren met als voorbeeld het pas afgeronde rolstoelen- en hulpmiddelenproject en de lopende projecten ‘uitbreiding opvang-capaciteit’ en het ‘oplossen structureel waterprobleem’.

Huize Betheljada heeft in 2015 als thema: het jaar van de lerende instelling. Hierbij is er aandacht besteed aan kwalitatieve capaciteitsversterking van de medewerkers. Zo werd speciaal een medewerker in dienst genomen die moet zorgdragen voor een betere communicatie- en leidinggevende structuur binnen de 24 uurszorg.

Er werd in 2014 een medewerker aangetrokken voor de nieuwe werksoort ‘ambulante hulpverlening’, terwijl in 2013 directie en staf het initiatief hebben genomen met de Bond in contact te treden in verband met onderhandelingen voor een nieuwe CAO, die ingebed moet zijn in de overall beleidslijnen van de stichting wijzend naar het sociaal agogisch model, dat het welzijn van de bewoners moet vergroten.

Zowel het bestuur, de directie en de bond zijn het er over eens dat de belangen van de doelgroep voorop staan. Uit een gesprek met de bondsvoorzitter is gebleken, dat er nu nog ruimte is voor dialoog en zijn wij bereid dit traject te vervolgen om zodoende samen tot een structurele oplossing te komen. We hopen dan ook de volle medewerking te verkrijgen van alle partijen in deze, want onze kinderen hebben ons nodig.

Bestuur, directie en staf van Huize Betheljada

Monumenten in centrum Paramaribo worden ondanks noodplan niet gerenoveerd

Slechts presidentieel paleis heeft grondige renovatiebeurt ondergaan


UNESCO's Werelderfgoedlijst moet voor 31 december rapportage ontvangen...


Aan de monumenten in de binnenstad van Paramaribo is sinds het noodplan werd goedgekeurd door de Raad van Ministers nauwelijks tot bijna niets veranderd. In het kader van dit noodplan, dat begin vorig jaar van kracht werd, moest de regering er onder meer voor zorgen, dat de bouwvallige monumentale gebouwen werden gerenoveerd zodat de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO kan blijven. Maar, in de periode die tot 31 december 2015 duurt is slechts het presidentieel paleis gerenoveerd.

'We kunnen kort zijn, er is geen verandering gekomen in de situatie. Er is niets verder uitgevoerd of nu in uitvoering. Wat nu moet gebeuren is dat de rapportage moet worden afgemaakt en naar de Unesco moet worden verstuurd vóór 31 december', zegt directeur van Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, Stephen Fokké, vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in de Ware Tijd.

Voor het Oorlogsmonument, dat nu in aanbouw is aan de Waterkant, is nog geen toestemming van UNESCO. Het deel van de Waterkant dat is uitgegeven aan NV Cactus is een belangrijk deel dat voorkomt op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

Bij eventuele veranderingen zou de beheerder eerst op de hoogte gesteld worden om terug te koppelen met de UNESCO. De beheerder in Suriname is Stichting Gebouwd Erfgoed. Het stuk grond is uitgegeven voor het opzetten van een nieuw winkelcentrum. De naamloze vennootschap krijgt 1.356 hectare, tussen de Keizerstraat en de Heiligenweg, in grondhuur.

De binnenstad van Paramaribo staat sinds 2002 op de UNESCO-lijst vanwege de houten gebouwen waarvan enkele ouder zijn dan honderd jaar.


Decision : 38 COM 7B.47

Historic Inner City of Paramaribo (C 940rev) (Suriname)

The World Heritage Committee,
 1. Having examined Document WHC-14/38.COM/7B,
 2. Recalling Decision 26 COM 23.20, adopted at its 26th session (Budapest, 2002),
 3. Welcomes the development and approval of the Emergency Action Plan for the property and the efforts being made by the State Party to address conservation and management concerns;
 4. Urges the State Party to continue with the implementation of actions foreseen, in particular:
  1. Update and harmonise legislative and regulatory frameworks to address overlaps and strengthen the role of the Management Authority,
  2. Finalise the formal process for the adoption of the Paramaribo Historic Inner City Management Plan and broadly disseminate its contents to ensure its implementation by all stakeholders,
  3. Develop a zoning plan and urban regulations to complement existing provisions in the Management Plan,
  4. Establish the Building Committee of Public Works to evaluate designs for new projects,
  5. Finalise the formal process for establishing buffer zones and their regulatory measures and submit a proposal for a minor boundary modification, according to the procedure established by the Operational Guidelines, for examination by the World Heritage Committee;
 5. Acknowledges the State Party’s commitment to ensure that all requests to demolish historic buildings are be rejected;
 6. Requests the State Party to submit, in accordance to Paragraph 172 of the Operational Guidelines , project proposals for the redevelopment of the Waterfront as well as technical specifications and details about the foreseen conservation and rehabilitation interventions within the property or its buffer zone, for review prior to making commitments to their implementation.
 7. Also requests the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December 2015, an updated report, including a 1-page executive summary, on the state of conservation of the property and the implementation of the above, for examination by the World Heritage Committee at its 40th session in 2016.

'Directie Rosebel heeft geen oor voor sociaal plan van de bond'

Bond pleit voor 18 maanden begeleiding voor arbeiders die de laan uit worden gestuurd


Werknemers met schulden moeten minstens Srd 25.000 van Rosebel ontvangen


Leden van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO) zijn gistermiddag tijdens een algemene ledenvergadering geïnformeerd over de ontwikkelingen over de inkrimping van personeel bij hun werkgever Rosebel Gold Mines NV, dochter van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold. De bond en de directie hebben elkaar niet kunnen vinden over de gedwongen ontslagen die de onderneming wil doorvoeren, zo bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 30 oktober 2015.

Bondsvoorzitter Lloyd Read heeft de leden zowel het voorstel van de vakorganisatie voorgehouden als dat van de RGM-directie. Volgens Read heeft de RGM-directie geen oor voor het sociaal plan dat de bond heeft voorgesteld. Binnen het voorstel van de bond wijst hij onder andere op de schulden die de werknemers hebben. De RGWO heeft eerder een Stichting Schuldsanering opgericht om de aflossingen te versoepelen. Als de werknemers geen baan hebben, moeten hun schulden nog gewoon worden afbetaald, zegt Read. De bond stelt voor, dat de directie met tenminste Srd 25.000 per werknemer inkomt om die schulden te verminderen.

Ook pleit de bond voor begeleiding gedurende 18 maanden voor degenen die worden afgevloeid , in welke periode de werknemer wordt geholpen om een andere baan te vinden.

Read blijft benadrukken, dat de bond niet gaat voor gedwongen ontslagen. De RGM-directie heeft zelf de af te vloeien 165 werknemers gekozen. Nu er met de vakbond geen overeenstemming is bereikt, heeft de RGM-directie aangegeven, dat zij individuele gesprekken met de werknemers op de ontslaglijst gaat voeren.

Binnen het sociaal plan van de directie wordt gewerkt met het basisloon van de werknemers, die bijzonder laag zijn. Met toelagen en overuren verdienen de RGM-werknemers een goed salaris waarop ook hun schulden zijn gebaseerd.

Inmiddels heeft de directie drie stafleden met ontslag gestuurd. Stafleden zijn geen lid van de bond, dus daar brandt Read zich niet aan. Van het RGWO-bestuur staan ook leden op de ontslaglijst. Tijdens de algemene ledenvergadering op het bedrijfscomplex te Brokopondo was de spanning, volgens Starnieuws, te snijden. De werknemers verkeren in grote onzekerheid en zien de toekomst somber in.

Met de werknemers is afgesproken, dat wanneer ze een ontslagbrief krijgen, ze zich meteen melden bij de bond.

PALU houdt komend weekeinde partijcongres 'Samen Groeien'

Tijdens congres zal deelname PALU aan regering Bouterse-I tegen het licht worden gehouden

Congres moet basis vormen van actieprogramma voor komende drie jaar


In het komend weekeinde trekken de partijkaders van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) zich terug in het 6e Congres met als thema 'Samen Groeien'. Het congres is het hoogste orgaan binnen de PALU waarin centraal staan het beleid voor de komende drie jaren en de verkiezing van een nieuw bestuur. 

Om hiertoe te geraken zal eerst het beleid sinds het laatste congres geëvalueerd worden. Daarbij zal zeker aan de orde komen, zo bericht de partij vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in een persbericht, de participatie van de PALU aan de regering Bouterse-I en de wijze waarop de PALU door de verkiezingen is gekomen.

De algemene mening binnen de samenleving is, dat de PALU heel veel goede en belangrijke prestaties heeft neergezet vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen geleid door toenmalig minister Jim Hok, partijvoorzitter van de PALU, en vanuit De Nationale Assemblee. Mede door deze bijdragen heeft de regering Bouterse-I de massale steun van het volk weten te verwerven.

Het is de bedoeling om met een programma van concrete acties uit het congres te komen voor de komende drie jaren. Mede door het uitvoeren van dit programma moet de partij beter voorbereid kunnen deelnemen aan de verkiezingen van 2020.

Vicepresident Adhin stelt paal en perk aan dienstreizen ministers en ander regeringspersoneel

Dienstreizen teruggebracht tot de meest essentiële


Vicepresident Ashwin Adhin heeft een halt toe geroepen aan onnodige dienstreizen van leden van zijn ministerraad en ander personeel van de regering. Deze zijn teruggebracht tot de meeste essentiële. Dit bevestigt Adhin vandaag, vrijdag 30 oktober 2015, in het Dagblad Suriname. 

Volgens Adhin wordt er nu na goede afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken gekeken naar het belang en noodzaak van een reis. Buitenlandse Zaken moet dus aangeven op welke platformen er bilaterale relaties zijn, die van zo'n urgent belang zijn dat de minister, directeur of een beleidsadviseur erbij aanwezig zou moeten zijn. Pas dan verleent de vicepresident goedkeuring aan de betreffende functionaris om af te reizen.

Adhin zegt dat de regering voornemens is drastisch te bezuinigen. Hiervoor zal zij daarom de hand in eigen boezem steken en ook meewerken aan de bezuiniging. Alleen moet er volgens hem geen situatie ontstaan, waarbij Suriname geïsoleerd raakt. ‘Wij zullen die minimale participatie moeten hebben. U kunt niet verwachten dat wij niet naar een VN-, OAS- en CARICOM-meeting gaan.’ Vooral het nalaten van participatie aan ministeriële meetings zou volgens hem een schande voor het land zijn.

Ook voor de ambtenaren van de verschillende ministeries geldt deze regeling. Waar er eventueel expertise zou moeten gaan, wordt nu overwogen om delegaties zo klein mogelijk te houden en overbodige deskundigen niet mee te nemen.

Suriname verkeert in grote financiële problemen. De kosten voor buitenlandse reizen lopen op, doordat Suriname vaak zeer omvangrijke delegaties over de grens stuurt. De afgelopen regeerperiode zijn verschillende regeringsfunctionarissen met grote delegaties naar het buitenland geweest. Ook De Nationale Assemblee (DNA) heeft zich schuldig hieraan gemaakt. De verstrekte daggelden van een paar honderd Amerikaanse dollars per dag dragen verder bij aan forse rekeningen. Sinds het aantreden van de nieuwe regering, zijn minstens vier ministers al op buitenlandse dienstreis geweest.