zondag 1 november 2015

Henri Macnack weer voorzitter NPS Wageningen

NPS-voorzitter wijst op gevolgen stopzetting Staatsolie ethanol-project en bouw dijk Coronie door MNO Vervat

Macnack spreekt aanwezigen toe (Bron foto: NPS)

De onderafdelingen van de afdeling Wageningen van de NPS hebben gisteren in hun partijcentrum bij acclamatie een nieuw bestuur gekozen. Henri Macnack werd weer gekozen als voorzitter van de afdeling. De voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, die het nieuwe bestuur direct na de verkiezing heeft geïnstalleerd heeft, zo bericht de partij vandaag, zondag 1 november 2015, het goed opgekomen publiek toegesproken.

Rusland zei, het jammer te vinden dat het project voor de productie van ethanol in Wageningen, dat in zijn periode als minister van Natuurlijke Hulpbronnen was voorbereid, via Staatsolie abrupt is stopgezet met enorme consequenties voor de bevolking van Wageningen. Jongeren die perspectieven zagen, zien hun toekomst somber in en bewoners hebben hun banen verloren.

Verder gaf voorzitter Rusland aan, dat nu blijkt dat het Nederlandse MNO Vervat niet betaald wordt, het project van de dijkenbouw in Coronie stagnatie ondervindt. Ook daar zijn mensen uit Wageningen hun job kwijt geraakt, werd vanuit de vergadering aangevuld..

De NPS-voorzitter zei verder, dat er een zware taak rust op de afdeling om de komende periode te helpen de bevolking te begeleiden bij de grote problemen die het volk treffen. Ook dient de verdere organisatie ter hand te worden genomen met betrekking tot de versterking van de afdeling en onderafdelingen in Wageningen. 

Twee patiënten in AZP besmet met het Zika-virus

Hoofd AZP-labo- ratorium: 'Geen reden voor paniek'

 
Het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) heeft vast kunnen stellen dat twee patiënten het Zika-virus hebben. Dit wordt bevestigd door het hoofd van AZP laboratorium, John Codrington. Hij benadrukt, dat er geen reden is voor paniek. Zika wordt verspreid door de Aedes aegypti muskiet. Deze muskiet is ook verantwoordelijk voor chikungunya en dengue. Zika is niet zo ernstig als chikungunya, zo bericht vanavond, zondag 1 november 2015, Starnieuws.

Codrington zegt van het Centers for Disease Control and Prevention in het Amerikaanse Atlanta materiaal te hebben gekregen om te kunnen testen op het Zika-virus. Hij vindt het belangrijk, dat het in Suriname mogelijk is om in een vroeg stadium vast te kunnen stellen of iemand het Zika-virus heeft. Het team van het laboratorium, onder leiding van Jimmy Roosblad, heeft voortreffelijk werk gedaan, zegt Codrington. Hij wijst er op dat veel landen in de regio deze testen niet kunnen doen.

Het is nu droge tijd en er kan veel gedaan worden om de broedplaatsen van de muskieten te verwijderen. Codrington zegt, dat de autoriteiten met de vaststelling van de aanwezigheid van het Zika-virus verdere acties kunnen ondernemen. Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG)  en diverse andere autoriteiten zijn inmiddels geïnformeerd.

In 2014 is het Zika-virus in Zuid-Amerika als een derde virusziekte geïntroduceerd die door de Aedes aegypti kan worden overgedragen. Het Zika-virus geeft symptomen die overeenkomen met een milde vorm van dengue, inclusief gewrichtspijnen, hoofdpijn en koorts, aldus het BOG.

In mei 2015 is Zika voor het eerst geconstateerd in Brazilië. Het ministerie van Volksgezondheid voorzag dat ook in Suriname het Zika-virus geïntroduceerd kon worden, met name door reizigers. Codrington zegt, dat de twee personen bij wie het virus geconstateerd is, het hier hebben opgelopen. De incubatietijd is vijf tot zeven dagen.

OM Curaçao: In november aandacht voor relationeel geweld

1 Op de 3 mensen krijgt als volwassene met relationeel geweld te maken


De maand november van dit jaar staat wederom in het teken van bewustwording van de gevaren en gevolgen van relationeel geweld binnen onze samenleving. Uit onderzoek is gebleken, dat 1 op de 3 mensen relationeel geweld meemaakt als volwassenen, aldus het Openbaar Ministerie Curaçao vandaag, zondag 1 november 2015, in een persbericht.

Relationeel geweld omvat elke bedreiging met geweld, fysiek en psychisch geweld, stalking en vernieling, gepleegd door personen die een intieme relatie met elkaar hebben of hadden of familie van elkaar zijn. Het beperkt zich niet tot een religie, ras, klasse of stand.

Het is wetenschappelijk bewezen, dat dit soort geweld veel negatieve gevolgen heeft op de maatschappij, algehele gezondheid en economie. Gelet op de sociaal maatschappelijke en financiële gevolgen van dit type geweld op de samenleving en het grote aantal zaken dat nog steeds verborgen blijft, is het van belang om mensen bewust te maken van de schade van dit soort geweld op onze samenleving en ook het slachtoffer bewust te maken en te motiveren dat zij uit die situatie moeten stappen.

Slachtoffers moeten het niet meer pikken en moeten aangiften hiervan bij de politie doen.

Politie en Justitie moeten zich aan de aanwijzing Relationeel Geweld houden en zijn hierin getraind. Indien het slachtoffer nog geen aangifte wenst te doen, kan zij/hij zich aanmelden bij Stichting Slachtofferhulp. U moet relationeel geweld niet pikken. Vandaar de slogan: 'No Mas, No More'.

Het Openbaar Ministerie zal zich samen met een aantal ketenpartners (Korps Politie Curacao, Stichting Slachtofferhulp Curaçao en indien nodig de Stichting Reclassering) gedurende deze maand inzetten om informatie te verstrekken aan de maatschappij omtrent de aanpak van dit soort zaken.

Hydroloog Naipal overtuigd van veel landaanwinst door kwelderproject Weg naar Zee

Projectvoorstel moet in 1e fase zeker 50 hectare landaanwinst opleveren

Naipal zoekt zo'n 250.000 Amerikaanse dollar voor uitvoering project - Bezorgdheid bij hydroloog over staat waarin kleidam te Weg naar Zee verkeert


Professor hydroloog Sieuwnath Naipal is ervan overtuigd dat het kwelderproject zal zorgen voor  veel landaanwinst bij Weg naar Zee. Dit baseert hij op ervaringen en het succes dat hij heeft met het uitgevoerde pilotproject in het gebied, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 1 november 2015.

Het projectvoorstel van Naipal moet in de eerste fase minimaal vijftig hectare landaanwinst opleveren. De kwelders zullen over een strekking van tweeënhalve kilometer ten oosten van het bedevaartsoord, tweehonderd meter zee inwaarts, worden gebouwd.

Het voorstel gaat Naipal bij verschillende organisaties indienen, in de hoop dat zij het financiële plaatje van nog geen 250.000 Amerikaanse dollar zullen ondersteunen. 'Een hemelsbreed verschil met de bouw van een betonnen dijk die per kilometer meer dan 5.5 miljoen Amerikaanse dollar kan kosten. Die moet je na de onderhoudstermijn steeds weer opvullen, vanwege verzakkingen en scheuren.'

De hoogleraar Klimaatverandering en Water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. wijst op de stijgende trend in erosie. In 2010, 2011, 2012 was dat ongeveer twintig meter, terwijl dat in 2013 en 2014 is gestegen naar ruim zestig meter. De hoogleraar maakt zich bezorgd over de huidige situatie te Weg naar Zee.

Hij heeft donderdag geconstateerd, dat de eerste kleidam vanuit de Zee nu over een strekking van 150 meter is aangevreten. 'Hierdoor heeft het water zijn vrije loop landinwaarts. Op ongeveer honderd meter verwijderd is de nieuwe kleidam, die in het eerste kwartaal van dit jaar is opgeworpen. Mijn bezorgdheid is dat wij nu staan voor de zware maanden november, december, januari, februari en maart, waar de golven heel zwaar zullen zijn, omdat de windsnelheid in die periode gaat toenemen.'

Naipal verwacht daarom, dat de nieuwe kleidam binnen een jaar aangetast zal zijn. 'Dan is het afgelopen voor Okrodam en de achterliggende landbouw- en woongebieden.'

Jongen (12) verdrinkt in een kanaal te Nieuwe Grond

Jongen ging zaterdag met vrienden zwemmen en verdween in de diepte

(Bron foto: Antony Janki/de Ware Tijd)

Duikers brandweer vinden vanochtend lichaam jongen


Duikers van de brandweer hebben vanochtend, zondag 1 november 2015, het lichaam van de twaalfjarige Rajiv Boodoo uit een kanaal aan de Hirasinghweg in het district Wanica opgedoken. Volgens zijn vrienden, die zaterdag waren gaan zwemmen in het kanaal, was hun vriend op een gegeven moment in de diepte verdwenen, aldus berichten Starnieuws en de Ware Tijd.

De vrienden waren zaterdag gaan zwemmen in een kanaal in de buurt van het Rahemal-project. Pas laat in de avond hebben ze hun omgeving verteld, dat hun vriend waarschijnlijk was verdronken.

De politie heeft vanmorgen de brandweer ingeschakeld om de jongen te zoeken. Tegen half elf werd het lichaam geborgen.

VHP: Intentieverklaring met Alcoa is 'slechts van Surinaamse zijde getekend'

Intentieverklaring nog niet ter tafel van de Assemblee

Belangen Alcoa zijn veiliggesteld  - VHP vraagt regering verklaring in heroverweging te nemen


De regering van Suriname heeft onlangs een intentieverklaring (iv) getekend met Alcoa in verband met de beëindiging van de bauxiet industriële activiteiten van Suralco in Suriname. Uit de ons beschikbare informatie blijkt, dat deze iv slechts van Surinaamse zijde is getekend. Ook heeft dit document De Nationale Assemblee nog niet bereikt. 

In het kader van deze intentieverklaring moge het volgende dienen.

Op pagina 6 lezen we, dat bepalingen in deze iv, geen bindend karakter hebben en dat partijen het er over eens zijn, dat communicatie en informatie in de aanloop naar en volgend op de uitvoering van deze iv confidentieel zijn onder een confidentiality agreement van 3 oktober 2014*. Wat deze geheimhouding agreement inhoudt is absoluut onduidelijk.  Een goede regering biedt het volk openheid en transparantie en houdt zaken niet geheim. De regering en de Alcoa, erkennen en komen overeen op p6, dat deze iv niet de bedoeling heeft en niet mag worden opgevat als een contract, als het bewijs van een contract of als juridisch bindend te zijn voor de partijen en het is niet de bedoeling dat de voorwaarden hierin vervat worden opgevat als exclusief. Als deze iv geen contract is en indien voorwaarden in deze iv vervangbaar zijn, hoe zijn dan de belangen van Suriname veiliggesteld? Welke zekerheid bestaat rechtens, dat de Alcoa zal nakomen de afspraken, nadat ze de raffinaderij heeft ontmanteld en alle andere activiteiten heeft gestopt eind november a.s.?

De onderhandelingen over en de uitvoering van een definitieve overeenkomst, zal afhankelijk zijn van het bestuur en management van de Alcoa en de regering (p5). De Alcoa heeft dus in feite alle vrijheid rechtens al of niet te onderhandelen over een definitieve overeenkomst. Haar belangen zijn veiliggesteld. Suriname kan dus rechtens, volgens deze bepaling, niets ondernemen tegen een weigerende Alcoa. Geen belang van Suriname is met deze bepaling gediend.

Op p6 lezen we dat deze iv volledig van kracht zal blijven totdat het beëindigd wordt door een schriftelijke kennisgeving van de ene partij naar de andere partij. Alcoa krijgt wederom een vrij eenvoudige manier om deze iv te beëindigen en dus af te komen van alle afspraken in deze iv. Suriname kan met lege handen komen te zitten. Deze bepaling, ondanks dat diep ingrijpende belangen van de samenleving in geding zijn. In geen land ter wereld zou de Alcoa zo'n iv kunnen krijgen.

De Alcoa stelt op p2 dat er een Suralco crisis heerst, daar onder andere de bauxietvoorraden van Suralco haast zijn uitgeput en dat zij de Bakhuis (Bkh ) bauxietafzetting eerder als een potentiële bron van bauxiet voor Suralco geïdentificeerd heeft, maar die wegens onder andere het ontbreken van een concurrerende stabiele bron van energie, niet haalbaar heeft bevonden. Indien de Alcoa na studies de exploitatie van Bkh bauxietafzetting reeds heeft afgewezen wegens het ontbreken van concurrerende stabiele bron van energie, waarom zou de Alcoa zich dan nu bezig gaan houden met het aantrekken van andere investeerders voor de zelfde bauxietafzetting? Die concurrerende stabiele bron van energie is vooralsnog niet aanwezig.

De regering en de Alcoa komen overeen (p 5) dat:
*andere belangrijke elementen van overeenkomst in deze iv, bedoeld zijn om te worden aangevuld en te worden vervangen met bepalingen en voorwaarden die de partijen gebruikelijk en geschikt achten*. Welke elementen van overeenkomst van deze iv, zijn die wel en welke die niet mogen worden aangevuld cq vervangen? Er is grote onduidelijkheid en geen enkele rechtszekerheid voor Suriname. Een ernstige vorm van grove nalatigheid van de regering. De regering en de Alcoa spreken af (p2), dat Alcoa de productie zal reduceren tot nul. Is dat een belangrijke element van overeenkomst dat niet zal worden aangevuld cq vervangen? Suriname gaat dus akkoord met de gevolgen daarvan: het wegvallen van grote inkomsten voor de Surinaamse economie, ca 260 miljoen Amerikaanse dollar gemiddeld per jaar aan staatsinkomsten + personeelskosten + betaling aan lokale leveranciers, en wel met enorme sociale en economische gevolgen. Heeft de regering deze gevolgen wel doorgerekend? Wat is het plan voor de opvang van de gevolgen daarvan?

Alcoa en Suriname zullen een ontwikkelings partnerschap vormen om te trachten investeerders te vinden, en, indien mogelijk, verder te implementeren de mijnbouw- en raffinaderijprojecten, op basis van de Bkh bauxietafzetting. Gezien het feit, dat Alcoa deze bauxietafzetting reeds tot onderwerp van studie heeft gehad en zelf de exploitatie daarvan heeft afgewezen, hoe kan zij dan andere investeerders trachten te vinden voor dit project?

Op p4 van de iv, lezen we dat de Alcoa op basis van haar eigen evaluatie van de economische aantrekkelijkheid van het raffinaderijconcept, haar investeringspositie zal bepalen, en verder zelf zal bepalen of de samenwerking met de regering al of niet voortgezet zal worden om andere investeerders trachten aan te trekken. Suriname gaat akkoord met deze bepaling en geeft de Alcoa dus ook hier alle vrijheid en mogelijkheid om af te haken wanneer ze dat wenst. Welke houvast en zekerheid heeft Suriname voor de exploitatie van Bkh bauxietafzetting, zoals de president in zijn jaarrede heeft beloofd aan het volk?

Er zijn ook geen enkele criteria aangegeven, waaraan een weigering van de zijde van Alcoa kan worden getoetst. Een afspraak van Suriname waarmee bijzonder grote nationale belangen op spel wordt gezet. Het is van groot belang, dat de beëindiging van de bauxiet industrie met enorme gevolgen en de onderhandelingen daaromtrent, in een duidelijk, goed uitgebalanceerd kader dienen plaats te vinden, waarbij gerechtvaardigde verwachtingen van beide partijen in acht worden genomen. De Brokopondo-overeenkomst (B-o) geeft heel goede handvaten aan, duidelijk en concreet, in art XVIII, dat in een geval van gewijzigde omstandigheden, Suriname en de Suralco, deze overeenkomst kunnen aanvullen of wijzigen. Dus niet alleen de Alcoa/Suralco zal bepalen, maar Suriname heeft alle mogelijkheid voor inbreng volgens deze overeenkomst, die bij een iv niet opzij gezet kan worden.

Bij de onderhandelingen tot wijziging van deze B-o moeten partijen steeds in de gaten houden dat:
1. Het Bokopondoplan (Bp), waaronder de Afobaka hydrocentrale (Ahc), een gemeenschappelijke onderneming van Suriname en Suralco is. (B-o art I lid c 3)
2. In de B-o is bepaald dat alle energie, die opgewekt zal worden door de Ahc, afgezonderd hetgeen voor Suriname is gereserveerd (B-o art I lid9), geheel beschikbaar zijn voor Suralco ten gebruike in haar bedrijven of ondernemingen en voor al haar werkzaamheden, die daaruit voortvloeien of daarmee op enigerlei wijze verband houden. Het uitvallen van bedrijvigheden zal dus gezamenlijk worden beslist.
3. Volgens de B-o zal Suralco niet het recht hebben, enige gedeelte van die energie aan derden te verkopen of op andere wijze af te staan. (art I lid 8).
Deze bepalingen in de B-o zullen onder meer de invalshoek moeten vormen voor verdere onderhandelingen.

Een hele belangrijke bepaling in de iv is, dat de Ahc zal worden overgedragen, maar overeengekomen is dat, dat zal geschieden in een bepaald kader. Wat zal er gebeuren indien dat aangegeven kader (*de afspraken in de iv, de geest van de samenwerking en ondersteuning van de regering zoals gedefinieerd door de elementen van de iv*) wegvalt, bijvoorbeeld doordat de iv opgezegd wordt door de Alcoa na de ontmanteling en beëindiging van de activiteiten? Ook is niet aangegeven aan wie de Ahc zal worden overgedragen en of er een prijskaartje aan is verbonden. Deze zaken moeten uitdrukkelijk en onherroepelijk worden aangegeven in de iv.

In de te sluiten overeenkomst van beëindiging van de B-o, die bij wet moet geschieden, zal moeten worden opgenomen dat de Ahc alleen aan de staat Suriname, en om niet, zal worden overgedragen. Met betrekking tot de toekomstige energieleveringen aan Suriname, spreken Suriname en Suralco een oliereferentie prijs af. Waarom Suriname akkoord gaat met de koppeling van een hydro-energieprijs met de aardolieprijs is onduidelijk. Deze koppeling is onlogisch en niet in Surinaams belang. De B-o geeft aan welke kosten Suriname zal betalen bij afname van energie die gereserveerd is voor Suriname, waarom vindt geen analogische toepassing plaats van die gedachte? Die gedachte geeft een rechtvaardig systeem, je betaalt de kosten voor wat je ontvangt. Ook is niet bekend wat de prijs per kWh voor de hydro-energie zal zijn met deze afgesproken koppeling met de aardolieprijs. Suriname spreekt ook af dat een *a surcharge of 100.000 usd per month will be added to all monthly invoices*. Een extra betaling door Suriname aan de Alcoa op de energie rekeningen. Waarom? Wat is deze surcharge precies? Wat Suriname reeds betaalt voor geleverde energie, zijn alle kosten plus winst voor de Alcoa, waarom een surcharge van 100.000 Amerikaanse dollar per maand betalen aan de Alcoa? Welk belang dient de regering met deze last op het arme volk van Suriname?

Op p 5 wordt overeengekomen, dat alle extra energie geleverd aan Surinaamse overheid, boven 700 MWH, zal gekocht worden door de regering tegen een vaste prijs van 0,049 Amerikaanse dollar per kWH. Hoe komt de regering aan deze prijs?

Er is thans een nieuwe situatie voor Suriname, waarbij alle voordelen voor Suriname uit deze B-o wegvallen en er ontstaan zeer nadelige gevolgen voor Suriname. In deze situatie zal een rechtvaardige berekeningsmethode voor de energieprijs worden overeengekomen op basis van de bijdragen van de betrokken partijen bij deze gezamenlijke onderneming voor energieproductie. Waarom wordt niet de methode die de B-o reeds aangeeft gehanteerd? Als Alcoa winst op de kostprijs wil uit die gezamenlijke onderneming, dan wil Suriname ook winst op de kostprijs, want Suriname levert een grote bijdrage aan de energieproductie via de Ahc. Dat is rechtvaardig. De kostprijs van de hydro energie lag tussen de 0,4/0,5 Amerikaanse dollarcenten per kWh (ca een halve dollarcent per kwh), aangegeven zal daarom moeten worden wat de kostprijs van de Ahc energie per kWh nu is. De informatie is dat voor reeds afgeschreven hydro-energie centrales (de Ahc is reeds lang afgeschreven volgens de afgesproken versnelde afschrijvingsmethode) minder dan 2 Amerikaanse dollarcenten per kWh bedraagt. Waarom wordt dan afgesproken 4,9 centen per kWh? Dat moet goed uitgelegd worden, het gaat om vele miljoenen dollars die het volk en onze ondernemers zullen moeten ophoesten vele tientallen jaren. Onze concurrentie wordt daardoor mede bepaald.

Ook de bij de B-o afgesproken en gereserveerde 80 miljoen kWh energie voor Suriname voor een afgesproken prijs, zal nimmer opgegeven moeten worden en zal onderdeel moeten blijven van een definitieve overeenkomst. Vanwege het feit, dat naast deze aangedragen zaken er nog meerdere punten van zorg zijn in de iv, waarbij de belangen van Suriname ernstig geschaad worden, roepen wij de regering op om de opzegging van de iv in overweging te nemen, en te beginnen met serieuze onderhandelingen met de Alcoa, en wel met inschakeling van ter zake deskundigen en bestaande wettelijke structuren.

VHP

Eerste boot met witte rijst onderweg naar Venezuela

Veel belangstelling uit VVRE en Venezolaanse ambassade bij laden boot


Ook vertrekt een boot met 2.500 ton rijst van VVRE-leden naar Haïti


De eerste boot met 6.500 ton witte rijst is gisteren uit de haven van Paramaribo vertrokken naar Venezuela. Het laden van de boot vond plaats onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van de Venezolaanse ambassade en van de Vereniging van Verwerkers en Rijstexporteurs (VVRE), aldus Starnieuws vandaag, zondag 1 november 2015.

Het is de eerste van drie boten die elk 6.500 ton witte rijst met een breukpercentage van vijf naar Caracas verschepen onder de PetroCaribe-overeenkomst. De rijst is geladen in 260 containers van 25 ton.

Bhagwatpersad Ramadhin, voorzitter van de VVRE, zegt in een reactie, dat de containers eerst gevuld moeten worden voordat de boot komt om deze te verschepen. Wanneer de tweede boot komt is niet duidelijk, omdat de containers eerst gevuld moeten worden. 'Het contract is er, dus we maken er gebruik van.'

Contractueel zal 19.500 ton witte rijst worden verscheept voor 550 Amerikaanse dollar per ton. Ramadhin wijst erop, dat de exporteurs en verwerkers niet in Amerikaanse dollars  worden betaald, maar de tegenwaarde krijgen tegen de Centrale Bankkoers van 3,35. 'Als je dat afzet tegen de huidige marktkoers, dan krijgen wij omgerekend ongeveer 480 dollar per ton.'

Hij zegt verder, dat de VVRE-leden nu bezig zijn een boot te laden met 2.500 witte rijst voor Haïti. Daarvoor krijgen de leden 340 Amerikaanse dollar per ton. Twee weken geleden vertrok ook een boot met dezelfde hoeveelheid naar Haïti. De VVRE-voorzitter wijst erop, dat zij alternatieve markten zoeken waar zij tegen minimaal de wereldmarktprijs kunnen exporteren.

Ramadhin benadrukt, dat eenieder vrij is te exporteren binnen het contract mits het product voldoet aan de eisen. Hij doet een handreiking aan alle organisaties en verwerkers die willen exporteren. 'Dit contract is niet uitsluitend voor VVRE-leden, maar voor eenieder die voldoet aan de door Venezuela gestelde eisen.'

De rijst die nu wordt geëxporteerd betreft de voorraad van de vorige voorjaarsoogst. De najaarsoogst is inmiddels ook binnengehaald. Boeren klagen over de lage opkoopprijs van Srd 28 en Srd 35 die zij voor hun padie krijgen.

De voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie, Harinanan Oemraw, wil dat de boeren meeprofiteren van de hoge exportprijzen. Voor de afgelopen voorjaarsoogst ontvingen de boeren nog 50 Srd per baal. Die prijs is voor de najaarsoogst gekelderd door de verminderde vraag en de mindere kwaliteit (Guyanese variëteit).

Orde van Advocaten doet mogelijk beklag bij president Bouterse over opmerkingen minister Van Dijk-Silos

'Ik blijf erbij dat de minister de advocatuur en het Hof van Justitie heeft beledigd'

 
De Surinaamse Orde van Advocaten (SOvA) zal morgen tijdens een algemene ledenvergadering een standpunt innemen over minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie. Deken Harish Monorath zegt vandaag, zondag 1 november 2015, op Starnieuws dat Van Dijk-Silos de rechtsstaat en vooral de SOvA heeft beledigd in haar hoedanigheid van minister. Een van de zaken die overwogen wordt is beklag te doen bij president Desi Bouterse.

Monorath zegt ,dat de beroepsopleiding gisteren voortgezet is. Een van de inleiders was waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, die vrijdag de zaal verliet toen de minister kritiek leverde op het gedrag van advocaten zonder dat sancties volgen.

De bewindsvrouwe had na de commotie die ontstaan was over haar uitspraken gesteld, dat zij slechts de feitelijke situatie had besproken. Het gaat bij haar om het systeem. Zij heeft advocaat-stagiairs juist op het hart gedrukt om het beroep hoog te houden en de ethische regels in acht te nemen. Zij merkte op dat een advocaat een cliënt voor tientallen duizenden had opgelicht, zonder dat hij van het tableau werd afgeschreven. Zij applaudisseerde voor een advocaat die het had gedurfd om haar collega aan te klagen.

'Ik blijf erbij, dat de minister de advocatuur en het Hof van Justitie heeft beledigd', stelt Monorath. Hij vindt dat zij haar verontschuldiging moet aanbieden. Monorath zegt verder, dat de minister gast was van SOvA. De Orde heeft zich juist enorm ingezet om na jarenlange inspanning en denkwerk de beroepsopleiding te realiseren. In zijn speech heeft hij aangegeven dat vanaf 1998 dit onderwerp steeds als agendapunt werd besproken binnen SOvA.

'In de achterliggende periode was de stageperiode een onzekere bedoening. Stagiairs wisten niet wanneer zij beëdigd zouden worden en moesten onnodig jarenlang wachten op hun toelating. Hun stukken raakten zoek bij het Hof van Justitie en er was onzekerheid over de continuïteit van de te volgen cursussen', zei de Deken.

Met deze opleiding is de onzekerheid bij stagiairs weggenomen. 56 advocaat-stagiairs volgen de opleiding die door samenwerking met Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland via het Twinningsproject met Nederland, mogelijk is geworden.

Jubileumvoorstelling St. Julius Leeft! 'Juliana, moeder van het volk', over koningschap en emancipatie

10-jarig jubileumvoorstelling onder regie van John Leerdam in Stadsschouwburg Amsterdam


De Stichting Julius Leeft! (SJL)  presenteert haar 10-jarige jubileumvoorstelling 'Juliana, moeder van het volk' in het weekend van 19 en 20 december in de Stadsschouwburg Amsterdam. Juliana is de tiende voorstelling in een reeks van muzikale theaterreadings onder regie van John Leerdam. Na de voorstelling 'Claus!' (2010), die in de aanwezigheid van toenmalig Koningin Beatrix in première ging, is dit opnieuw een muzikale reading over een lid van het Nederlands Koningshuis. Hoe duur was de suiker?, Kain Pikul II en Tikkopwaren eerdere muzikale producties van SJL.

Opnieuw worden er speciaal voor het jaarlijkse SJL-event nieuwe songs en teksten geïnspireerd op het thema geschreven en begeleid met historische filmfragmenten. Diverse coryfeeën uit de politiek, kunst en wetenschap schrijven mee aan de productie of staan op het podium.

'Juliana, moeder van het volk' is een ode aan een menselijke vorstin en moeder van vele dochters. Wijlen koningin Juliana is een vrouw die land en gezin bij elkaar probeert te houden. Zij gelooft erin dat wanneer wij de Ander, de Vreemdeling beter behandelen, zelf een beter mens worden. Dat geldt zeker voor haar houding ten opzichte van de koloniën; zij gelooft dat ook dankzij hen, wij kunnen zijn wie we zijn.

Als koningin is Juliana een zelfverzekerde vrouw die betrokken is bij de wereldpolitiek, maar tegelijkertijd worstelt ze met haar afhankelijkheid van haar echtgenoot Prins Bernhard. In een tijdperk waar mannen het nog voor het zeggen hebben en vrouwenemancipatie net opkomt, ontwikkelt Juliana zich van een afhankelijke vrouw tot een zelfstandige koningin.

Door haar voorbeeld - als koningin, echtgenote en werkende moeder - gaf Juliana vrouwen in het gehele koninkrijk de ruimte om zich ook te ontwikkelen en is zij heden ten dage nog steeds een voorbeeld voor hoe vrouwen om kunnen gaan met het vervullen van hun diverse levensrollen.

Juliana is te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam: zaterdag 19 december, 20.00 uur (première) en zondag 20 december, 14.30 uur. Kaarten via www.ssba.nl.

Credits
Idee, regie: John Leerdam 
Teksten: Paulette Smit, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Pieter Hilhorst, Yoeri Albrecht, Remco Meijer, Daniela Tasca 
Liedteksten: Guus Pengel 
Composities, muzikale leiding: Harto Soemodihardjo 
Spel: Thom Hoffman, Job Cohen, Raymi Sambo, Kenneth Herdigein, Gerda Havertong, Raoul Heertje, Guikje Roethof, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Paulette Smit e.v.a. 
Zang: Izaline Calister, Manoushka Zeegelaar Breeveld e.v.a.

Juliana wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Julius Leeft! en Stadsschouwburg Amsterdam.

Stichting Julius Leeft! geeft op theatrale wijze vorm aan pijnpunten van de Nederlandse geschiedenis, het leven tussen verschillende culturen, verholen racisme, onrecht en identiteit. SJL viert in 2015 haar tienjarig bestaan.

Lichaam man opgevist uit Saramaccakanaal

Identiteit van creoolse man nog niet bekend


De politie heeft het lichaam van een man opgevist uit het Saramaccakanaal ter hoogte van de Saronbrug. Samen met de Maritieme Politie en andere hulpdiensten is het lichaam van de creoolse man gisteren uit het water gehaald, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, zondag 1 november 2015.

De identiteit van de man is nog niet bekend, aldus de politie van het ressort Latour. De man droeg een donkerbruin polo T-shirt en en zwarte pantalon. Aan zijn voeten had hij zwarte gympies. De politie schat zijn lichaamslengte op 1.70 m.

Het lijk is in verre staat van ontbinding en is voor obductie in beslag genomen.

OW-minister constateert met eigen ogen achterstand onderhoud waterkerende dam Coronie

'We zullen dat moeten aanpakken, zodat zwampwater beter zijn weg kan vinden naar zee'


Minister Siegfried Wolff van Openbare Werken heeft tijdens een werkbezoek aan het kustdistrict Coronie geconstateerd, dat de waterkerende dam in het zuiden al enige tijd niet onderhouden wordt. Er is hoog onkruid, er zijn buizen geplaatst op een ondeskundige wijze en er zijn verzakkingen. 'We zullen dat moeten aanpakken, zodat het zwampwater beter zijn weg kan vinden naar zee', zei de bewindsman, aldus de Ware Tijd vandaag, zondag 1 november 2015.

Hij heeft afgestemd met districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhni en de afdeling Openbare Werken Coronie voor een plan om alvast de dam op te schonen.

De bewindsman weet ook dat de dam in de afgelopen periode vaak breuken heeft gekend, waardoor grote lappen rijstarealen onder water liepen. Onderhoud van de infrastructuur is volgens hem afhankelijk van hoe goed de controle is. Hij kon niet exact aangeven wat de huidige conditie van de dam is.

Maar, hij heeft wel gezien dat men op een ondeskundige wijze een buis heeft geplaatst om water uit de zwamp te trekken voor landbouwdoeleinden. 'Het gaat erom dat wij de dam eerst schoon krijgen om hem beter te kunnen controleren.'

Ramdhani zegt, dat er sluizen zijn om het water in de zwamp te beheren. Een aantal verkeert niet in een optimale staat en moet aangepakt worden, terwijl een paar zijn verwijderd door onverlaten.

Personeel griffie Kantongerecht werkt tot elf uur 's morgens

Koelingssysteem Kantongerecht Grote Combéweg nog steeds niet in orde


 
Het koelingssysteem van het Kantongerecht aan de Grote Combéweg in Paramaribo is nog steeds niet in orde. De griffie werkte vanaf 1 oktober al tot een uur 's middags, maar heeft besloten om nu nog maar tot elf uur 's morgens te werken vanwege de hitte. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vandaag, zondag 1 november 2015, in een reactie op Starnieuws, dat afgelopen week de missive is ontvangen van de goedkeuring door de Raad van Ministers. Besloten is om een nieuw systeem aan te schaffen, omdat reparatie duurder zou uitvallen. Het gaat om ongeveer Srd 300.000.

De bewindsvrouwe onderschrijft, dat onder deze omstandigheden het heel moeilijk werken is, maar de spullen moeten uit het buitenland komen. Aangezien het om een centraal systeem gaat, is er geen tussenoplossing mogelijk.

Wat de minister betreft, worden er splitunits aangeschaft, waardoor niet alle ruimtes uitvallen als het koelingssysteem niet werkt.

'Maandag wil ik nagaan of het mogelijk is toch over te gaan tot aanschaffen van splitunits, want dat kan lokaal gebeuren. Ook het onderhoud kan gemakkelijk plaatsvinden', zegt Van Dijk-Silos. Nu moet alles uit het buitenland besteld en verscheept worden. Wanneer de spullen uit het buitenland moeten komen, zal het een maand duren voordat ze hier zijn.

Zwarte Piet-discussie gaat niet voorbij aan tafel van ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam

Panel bespreekt rood vlees, vernietigend Fyra Rapport, 


Europese vluchtelingenproblematiek en sociaal-economische situatie in Suriname


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 1 november 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur (Nederlandse tijd), weer diverse interessante en vooral actuele wereldse en Nederlandse gespreksonderwerpen: 

* Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, dat het eten van rood vlees een verhoogde kans geeft op het krijgen van kanker (darm-, maagkanker en dergelijke).
Dat wordt voor velen en vooral voor  etnische groepen een dilemma, want wij houden toch erg veel van vlees.

Moeten wij ons eetpatroon nu drastisch herzien, bijvoorbeeld door meer vis en groenten te eten?
Of vleesvervangers zoals soja?

* Gaat de Vluchtelingenproblematiek Europa opbreken? 
Vanuit steeds meer landen in de Europese Unie worden er steeds meer letterlijke fysieke belemmeringen opgeworpen tegen de blijvend grote toestroom van vluchtelingen. In Duitsland wordt het verzet tegen het welkom-scenario van premier Angela Merkel steeds luider, zodat zo zoetjesaan gevreesd moet worden voor haar politieke carrière.

* Welke invloed kan het toestromend aantal vluchtelingen hebben op de arbeidsmarkt, die toch al zo moeilijk toegankelijk is voor etnische groepen die nu al in Nederland en de andere Europese landen wonen?
Zal er sprake kunnen zijn van verdringingseffecten?
Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zal deze aspecten goed moeten bewaken om zeer beperkt overgebleven sympathie van de etnische groepen voor de PvdA te kunnen behouden (en uit te breiden).

* Het Fyra Rapport (11 miljard weg) was in zijn conclusies snoeihard richting alle bewindslieden die de afgelopen tien jaren met dit dossier bezig zijn geweest (Netelenbos, Peijs, Eurlings, Schulz). En de woensdag 28 oktober afgetreden staatssecretaris Wilma Mansveld heeft alles op zich moeten nemen als zittende bewindspersoon en is afgetreden.
Waarom ook niet haar minister Schulz, die in het eerder traject toch ook heel duidelijk steken heeft laten vallen? Misschien omdat Schulz een protegé is van Mark Rutte, wie zal het zeggen?In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:

* Het Sinterklaasfeest is weer in aantocht, al dan niet met Zwarte Pieten en/of andere gekleurde Pieten en/of Roet Pieten. In de Duite stad Potsdam, waar het Sinterklaasfeest met Zwarte Pieten traditioneel werd gevierd, heeft de gemeente geëist dat er vanaf dit jaar geen Zwarte Pieten meer optreden op straffe van het intrekken van het gemeentelijk subsidie. De Nederlandse leverancier van die attributen heeft op Radio 1 gereageerd door te zeggen 'Bij Sinterklaas hoort Zwarte Piet'. Dus wat hem betreft wordt Zwarte Piet daar gewoon voortgezet.
Overigens blijkt uit onderzoek van het AD, gepubliceerd vrijdag 30 oktober, dat van de 262 door de redactie van die krant benaderde gemeenten 86% gewoon Zwarte Piet handhaaft. Het merendeel vindt het verwijt van racisme onzin. Anderen oordelen dat het personage in de loop van de tijd al genoeg is veranderd. Zo zijn de gouden oorringen weggehaald die naar slaven zouden verwijzen.
De redactie van 'Welgeinformeerd' probeert iemand van de 'Anti Black Pete Beweging' telefonisch te interviewen over de stand van zaken in het land.

* De sociaal-economische en financieel-monetaire situatie in Suriname gaat steeds meer bergafwaarts. Steeds meer geluiden van ontevredenheid vanwege de wanbetalende overheid, waardoor salarisssen, vergoedingen enzovoorts, niet of niet op tijd worden betaald. Uit steeds meer bedrijfstakken en sectoren komen geluiden van dreigende protesten en acties en werkonderbrekingen. Kortom Suriname dreigt in Venezolaanse toestanden terecht te komen met alle gevolgen van dien. De redactie tracht iemand in Suriname hierover te interviewen.

Het programma wordt vanavond gepresenteerd door Owen Venloo en het panel wordt gevormd door Natascha Adama en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 1 november 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.