woensdag 4 november 2015

Doksenclub exporteert doksenvlees naar supermarkten van een 'Caribisch conglomeraat'

Eerste container geladen met ruim 13 ton vlees vertrekt 6 november

(Bron foto: Doksenclub)

Eigenaar Doksenclub ziet graag een laboratorium in Suriname om vlees te keuren


De Doksenclub heeft aan een Caribisch conglomeraat, met meer dan 60 bedrijven, het alleenrecht verstrekt om doksenvlees (muskuseenden)  te leveren. Dit conglomeraat zal haar supermarkten in Trinidad & Tobago, Barbados, Jamaica en Saint Lucia van het door de Doksenclub geleverde Surinaams doksenvlees voorzien. De eerste container met ruim 13 ton vlees wordt 6 november geëxporteerd. De tweede container zal volgens afspraak in december worden geleverd, zo bericht Starnieuws woensdagavond 4 november 2015.

Gerard van den Bergh, ondernemer en eigenaar van de Doksenclub, is enthousiast over deze kans en praat van een superdeal. Deelname aan een tweedaagse beurs in Miami, Flrodia (VS), vorige week, heeft uiteindelijk geleid tot deze mogelijkheid. Van den Bergh is al heel lang bezig geweest met het buitenland in een poging de export van vlees op te pakken. Nu is de kogel door de kerk. Deze overeenkomst is het resultaat van hard werken, zegt de ondernemer.

De Doksenclub begon haar activiteiten in 2011 en startte als eerste bedrijf met het bevoorraden van supermarkten. 'In het eerste jaar lachten mensen me uit', kan Van den Bergh zich nog herinneren. Gaandeweg raakte de Surinaamse gemeenschap steeds meer gewend aan het beeld van de freezers met vlees van de Doksenclub. Vandaag de dag is het dit ISO-gecertificeerd bedrijf gelukt om een grote overeenkomst te sluiten met het Caribisch conglomeraat, dat ruim 60.000 werknemers telt en supermarktketens in het hele Caribisch gebied heeft. 'We zijn dus een serieuze speler op deze markt. En dat is mooi, want als Suriname kunnen we dan ook meer groeien.'

De ondernemer ziet graag dat de overheid wat meer ondersteuning biedt door met landen te gaan praten en na te gaan in hoeverre dergelijke deals voor Surinaamse ondernemers kunnen worden binnengehaald. Als land is Suriname er ook nog niet aan toe om op grote schaal vlees te exporteren, mede omdat er nog geen laboratorium operationeel is, waar vlees kan worden onderzocht en gekeurd voor export. Van den Bergh heeft meermalen hierop aangedrongen. Hij vindt het jammer, dat het laboratorium van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij aan de Letitia Vriesdelaan is afgebrand, maar dat 'was ook meer bestemd voor de keuring van groenten', dus ziet de ondernemer graag dat er ook een lab komt waar vlees kan worden gekeurd voor de export.

Nederland is één van de landen waar hij graag naar toe zou willen uitvoeren, maar Suriname voldoet helaas nog niet aan de Europese standaarden. Dat ziet hij echter niet als een obstakel die niet overwonnen kan worden. Exporteren naar het buitenland beschouwt Van den Bergh simpelweg als één van de vele uitdagingen die hij graag aangaat.

De eerste, het opzetten van een goed gecertificeerd bedrijf, heeft hij inmiddels gehaald. De huidige uitdaging is het exporteren van zijn product.

Ter informatie:

Minister Plasterk op Curaçao: 'Curaçao stelt ons aanbod voor hulp in Isla-kwestie zeer op prijs'

'Als de regering van Curaçao daar om vraagt staan we elkaar bij, dat doen we nu ook'

 
Op de vraag of er een concreet verzoek is binnengekomen van de Curaçaose overheid voor hulp inzake een oplossing van de Isla-problematiek, stelt minister Ronald Plasterk van Koninkrijksrelaties: 'De juiste volgorde is dat er een duidelijk aanbod is gekomen van ons dat wij bereid zijn om hulp te verlenen als u dat op prijs stelt. Het antwoord hierop is: Ja, dat stellen we zeer op prijs.' Dit zei hij vlak na aankomst na een rondvaart in de haven, op de kade van het havenbedrijf de Curaçao Ports Authority (CPA), aldus bericht de Amigoe vandaag, woensdag 4 november 2015.
 
Daar was, als afsluiting van zijn tweedaags bezoek aan Curaçao, een kort moment ingeruimd voor enkele vragen van de pers die voornamelijk in het teken stonden van de recente ontwikkelingen omtrent de Isla-raffinaderij.

Op de vraag of de gehele kwestie ‘niet op het bord van de minister komt te liggen’ vanwege eerdere uitspraken van zowel de overheid als overheidsbedrijf Curoil dat de brandstofvoorziening in gevaar dreigt te komen op zowel Curaçao als Bonaire, laat Plasterk weten: 'Daar wil ik nog niet op vooruit lopen.'

Hij gaf verder aan dat hij bij het aanbod om hulp te leveren door expertise, ervaringen te delen en mee te denken, voortvloeiend uit een motie van de Tweede Kamer, al ‘voldoende aanwijzing had dat de Curaçaose overheid dit soort bijdragen op prijs stelt. Het blijkt nu ook dat de bijdrage zeer op prijs gesteld wordt.'

De minister had onlangs middels de Tweede Kamer-motie verzocht om een pro-actieve houding aan te nemen om samen met Curaçao scenario’s te ontwikkelen die als basis kunnen dienen voor een duurzame oplossing voor de problematiek rondom de Isla.

Over zijn gesprek met premier Ben Whiteman (PS), stelt hij dan ook dat van de gelegenheid gebruik is gemaakt om bij te praten, waarbij ook tal van technische details zijn besproken, de juridische processen die op dit moment gevoerd worden en de bestaande plannen. 'Ik vond het interessant om kennis te nemen van het plan voor een nieuwe energiecentrale met een overstap op andere energie  waardoor de productie veel schoner zou kunnen worden.'

Plasterk liet op de vraag of ‘aangezien bij de motie ook de eerdere betrokkenheid van de Shell op het eiland werd genoemd, het nu ook niet een aangelegenheid van Nederland is’, weten: 'Er bestaat geen tegenstelling tussen het feit dat de kwestie een landsaangelegenheid van Curaçao is en het feit dat we binnen het Koninkrijk samenwerken. Dus als de regering van Curaçao daar om vraagt staan we elkaar bij, dat doen we nu ook.'

Tweede onderschepping drugstransport voor Zr.Ms. Friesland in twee weken

Nederlands marineschip onderschept 315 kilo cocaïne aan boord smokkelboot bij Dominicaanse Republiek


Afgelopen weekend heeft het stationsschip in de West van de Koninklijke Marine, de Zr.Ms. Friesland, voor de tweede keer een drugstransport onderschept, 60 mijl zuid van de Dominicaanse Republiek. Dit keer was er 315 kilo cocaïne aan boord van een zogenaamde go fast, een snelle smokkelboot. Dit meldt de Koninklijke Marine vandaag, woensdag 4 november 2015, in een bericht.

De boot werd aangehouden door een helikopter van de Amerikaanse Coast Guard, die aan boord van het marineschip is gestationeerd.

Omdat de go fast-bemanning niet meteen wilde stoppen, werd vanuit de helikopter gericht gevuurd en kon een van de buitenboordmotors worden uitgeschakeld.

Nog geen twee weken geleden wist de Friesland ook een transport van 440 kilo cocaïne te stoppen.

NPS-voorzitter vindt een toename van het aantal dienstreizen ministers 'alarmerende kwestie'

Vicepresident Adhin zei onlangs nog, dat bezuinigd zou worden op dienstreizen

Rusland: 'Iedere dienstreis onder vergrootglas plaatsen'


NPS-voorzitter en -Assembleelid Gregory Rusland vindt het belangrijk, dat de regering een strengere controle plaatst op dienstreizen van ministers. Ook buitenlandse dienstreizen, die gefinancierd worden met staatsgeld, vallen onder de toegezegde bezuinigingsmaatregelen van de overheid. Ondanks toezegging van vicepresident Ashwin Adhin blijkt, dat bewindslieden in de afgelopen weken flink op dienstreizen zijn geweest. 

Voor de NPS-topman is dit een alarmerende kwestie, gezien het feit dat het land op dit moment in een moeilijke financiële situatie zit. In het kader van bezuinigingen op het overheidsbudget is het daarom zaak dat ministers en Assembleeleden uitsluitend in dringende gevallen het land vertegenwoordigen. Gebeurt het niet, dan zal de verdenking blijven bestaan, dat het primair gaat om het vangen van daggelden en voordeel halen uit privileges.

Rusland zegt vandaag, 4 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat de regering nu dubbel moet gaan kijken naar het belang van buitenlandse bezoeken, alvorens ministers en grote delegaties af te vaardigden. 'Het is belangrijk te weten naar welke vergadering bewindslieden zijn gegaan en wat zij daar precies zijn gaan doen. Als de minister gewoon ergens op een conferentie gaat zitten, hoeft het in deze tijd liever niet. In algemene zin zou men elke dienstreis onder een vergrootglas moeten nemen.'

Op dit moment is minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken naar Washington, vanwaar zij door zal reizen naar Saoedi Arabië. Minister Ronni Benschop van Defensie is in Frans-Guyana. De ministers Regilio Dodson (Natuurlijke Hulbronnen), Sieglien Burleson (Handel en Industrie), Andy Rusland (Transport, Communicatie en Toerisme) en Faizel Abdulgafoer (Sport- en Jeugdzaken) zijn pas teruggekeerd van tot nu toe onbekende internationale conferenties.

Het komt regelmatig voor dat bij toeval de gemeenschap kennis draagt van de afwezigheid van ministers, Assembleeleden en andere hoge functionarissen, omdat ze in het buitenland zitten. Na hun terugkeer wordt aan de samenleving geen verslag gedaan.

Over het jeugdcongres waarvoor minister Abdoelgafoer naar Parijs is afgereisd, is bij het grote publiek niets bekend. Evenmin hoe de delegatie van hem en andere ministers zijn samengesteld en welke bijdrage Suriname op het congres heeft geleverd.

Rusland zegt, dat een informatiesessie na terugkeer van bewindslieden geen slechte manier zou zijn om de gemeenschap uit het donker te helpen. Zoiets zou de president bijvoorbeeld kunnen doen, nadat hij het land in het buitenland heeft uitgedragen. Rusland, die tussen 2005 en 2010 minister van Natuurlijke Hulpbronnen is geweest, zegt dat hij uit ervaring weet dat ministers gelijk na terugkeer bij het staatshoofd rapporteren over de gang van zaken tijdens hun buitenlands bezoek. Het is de president die dan bepaalt wat hij met de informatie doet. Alle ministers staan volgens hem echter vrij om de gemeenschap zelf te voorzien van informatie.

Dienstreizen van parlementariërs zijn sinds kort ook onder een vergrootglas geplaatst. Volgens Rusland heeft hij opgemerkt, dat wanneer er buitenlandse uitnodigingen binnenkomen, die in huishoudelijk verband worden besproken. Hierin wordt volgens hem gekeken naar het belang van het bezoek aan deze vergadering. Indien aanwezigheid van Suriname nodig is, wordt er ook gekeken naar de grootte van de af te vaardigen delegatie. De bedoeling is om deze zo klein mogelijk te houden.

De parlementariër vertelt, dat hij de laatste tijd opgemerkt heeft dat het parlement een aantal uitnodigingen ter zijde heeft gelegd om zo ook te besparen aan het kostenaspect. Hiernaast zijn er zelfs maatregelen getroffen, waarbij gekeken wordt naar de manier hoe assembleeleden reizen. Zo wordt er overwogen of leden businessclass in deze moeilijke tijden moeten reizen. Hierover is  volgens de parlementariër breedvoerig gediscussieerd.

Minister Dodson ontmoet Franse ambassadeur Michel Prom

Belangrijk gespreks- onderwerp samen- werking op terrein van energie en water


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft gisteren de Franse ambassadeur Michel Prom ontvangen. De bewindsman heeft de goede band tussen de beide landen benadrukt. Het gesprek concentreerde zich vooral op de diverse mogelijkheden tot samenwerking bij het ontwikkelen van energie- en waterprojecten aan de grens van zowel Suriname als Frans-Guyana, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

Samenwerking op deze specifieke gebieden betekent voordelen voor de gemeenschappen langs de grens, stelde de NH-minister.

Frankrijk kan een belangrijke rol vervullen in de training van Surinaams kader. De minister is bezig het kader binnen zijn ministerie te versterken en ziet bijvoorbeeld trainingen op het gebied van onder andere de inrichting van kleinschalige goudwinning als zeer welkome kennisverbreding.

Ook de kwestie van illegale goudwinning kwam ter sprke. Ambassadeur Prom onderschrijft de problemen aan de grens, zeker als het gaat om de illegale goudwinningsactiviteiten en het gebruik van kwik. De samenwerking tussen de beide landen is zeer goed te noemen.

Hij benadrukte, dat er nu op het stuk van de ontwikkeling er meer dan voorheen moet gebeuren. Er zijn reeds veel studies geweest. Zowel de minister als de ambassadeur pleitten voor het uitvoeren van meer projecten in het grensgebied.

Problemen met schoon drinkwater op Stoelmanseiland

Scholieren halen emmers water uit rivier om gebruik te kunnen maken van toilet


BEP-Assembleelid Zeeman wordt plat gebeld door bewoners Stoelmanseiland

 
Op Stoelmanseiland is een leidingwaterprobleem als gevolg van mankementen aan het waterleidingnetsysteem. Het probleem dat zich al een jaar voordoet, is met de aanvang van het nieuwe schooljaar verergerd, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

Hierdoor zijn de huishoudens, scholen en de poli van de Medische Zending in problemen komen te verkeren.

Schoolkinderen moeten met emmers water halen uit de river om gebruik te kunnen maken van de wc. Herhaalde klachten van de lokale gemeenschap lijken aan dovemansoren te zijn gezegd.

De watervoorziening ligt in handen van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen.

'Ik word nu plat gebeld door de gemeenschap om te helpen zoeken naar een oplossing. De overheid moet ons heel gauw helpen hieruit', zegt Rudoph Zeeman, parlementariër van de BEP.

Zeeman maakt zich druk om de hygiëne rond de scholen. Hij gaat dit probleem aankaarten bij de relevante overheidsinstanties.

Vrouw (23) doodgeschoten op goudveld bij Asisikreek, zijtak Lawarivier

Echtgenoot verklaart moordenaar van zijn vrouw te hebben doodgekapt

Maar, geen lichaam Braziliaan gevonden, wel bloedsporen


De 23-jarige Nono Waike is gisteren doodgeschoten op een goudveld nabij de Asisikreek, een zijtak van de Lawarivier in het zuidoosten van het land. De partner van de 23-jarige vrouw heeft de politie verteld, dat een Braziliaan de dader is en dat hij hem op zijn buurt heeft doodgekapt, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

De echtgenoot, P.F., die is aangehouden, heeft verklaard dat hij zo’n vijf maanden werkt voor een ondernemer op een goudveld nabij de Asisikreek. Twee weken geleden kwam een Braziliaan ook in hetzelfde kamp wonen.  P.F. ging gisteren naar het werk en de Braziliaan liet weten, dat hij zou gaan jagen.

Op een gegeven moment hoorde P.F. vanuit zijn werkplek een schot en haastte hij zich naar het kamp. Hij trof zijn vrouw op de grond aan met een schotverwonding. De woonruimte was overhoop gehaald. Het goud dat P.F. in huis had, was weg.

P.F. is daarop achter de Braziliaan, die het bos inrende, gegaan. Hij verklaarde dat hij de man heeft doodgekapt met een scherp voorwerp. Maar, op de plek waar hij dat zou hebben gedaan, heeft de politie alleen bloedsporen aangetroffen.

Grootste zorg overheid Nickerie nog altijd kafverbranding

Al tien jaren wordt verbranden van kaf gedoogd

Rijstproducent Ramadhin een van de grootste en hardnekkigste verbranders van kaf


Het onverantwoord verbranden van kaf door de pelmolenaars in Nickerie is na tientallen jaren nog steeds de grootste zorg van de bestuursdienst. Bij de verbranding komt heel veel rook vrij die ook nog een geur heeft. Indien zich burgers bevinden in de omgeving waar kaf verbrandt wordt, kunnen die ademhalingsproblemen krijgen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

De redactie sprak met het hoofd van de Milieu Gezondheidsdienst (MGD) van het commissariaat, Joyce Toelsie. In deze droge periode heeft de brandweer haar handen vol aan kafverbrandingen. Het vuur van het kaf dat overal wordt verbrand, loopt over naar nabijgelegen bossen. De afgelopen tien jaren wordt er een gedoogbeleid gevoerd over deze problematiek, zegt het hoofd van de MGD. Het wordt hoog tijd dat deze aan banden wordt gelegd.

Momenteel zijn 27 pelmolenaars in bedrijf. Een deel van deze molenaars verbrandt zijn kaf, een ander deel dumpt dit in de rivier terwijl een ander deel het kaf volgens de procedurele wijze afvoert. Er zijn twee plaatsen aangewezen om het kaf te dumpen. Deze zijn te Zeedijk en het Nani-gebied nabij de Stalweide. Volgens de vergunningsvoorwaarden mag padiekaf niet in het openbaar verbrand worden of gedumpt worden in de rivier. Maar al tien jaren lang wordt er een gedoogbeleid gevoerd, uit Toelsie haar bezordheid.

In 2010 was een aanvang gemaakt met het ordenen van de padiekafverbranding. Toen was een grote open plek te Zeedijk aangewezen als de locatie voor het dumpen van kaf. Maar deze optie zou slechts voor een periode van twee jaar gelden als overbruggingsmaatregel. In die tussentijd zou naar een ander oplossingsmodel gezocht worden. De twee jaren zijn al verstreken. De locatie te Zeedijk is ook al overvol waardoor het Nani-gebied te Stalweide aangewezen is als de plek om kaf te dumpen.

Rijstproducent en pelmolenaar Ramadhin is volgens de bestuursdienst de pelmolenaar die de bestuursdienst de grootste hoofdpijn bezorgd. Vorige week donderdag stond kaf in brand bij zijn pelmolen. De brandweer rukte om dat te blussen. Uitgerekend maandag was er weer sprake van kafverbranding, waarbij de brandweer wederom is uitgerukt. Aan de voorman van het bedrijf is aangezegd geen kaf te verbranden. De rijstproducent zelf was sedert donderdag niet te bereiken.

Toelsie geeft aan dat de berg opgestapelde kaf achter een leegstaande perceel van Ramadhin even hoog is als zijn pelmolen. Naast zijn perceel is er ook een leegstaand stuk terrein waardoor de brand zich verder verplaatst naar dit gebied. Zij legt er de nadruk op dat het verbranden van kaf ‘heel vervelend is’. ‘Blijft er een stukje smeulen, dan kan dit opnieuw leiden tot een brand. Het smeulen kan uren duren. De brandweer moet blijfen natmaken totdat het kaf helemaal geweekt is.’

Ramadhin was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Biblionet Drenthe schenkt tweeduizend boeken aan Stichting Bukutori voor bibliotheek in Paramaribo

Verhalenverteller Guillaume Pool uit Haren dolblij met schenking

(Bron foto: Biblionet Drenthe)
'Jullie zijn allemaal tof, ik ben de gelukkigste man ter wereld'


Biblionet Drenthe schenkt ruim tweeduizend boeken aan de Stichting Bukutori voor een bibliotheek in Suriname. Dat bericht de regionale zender RTV Drenthe vandaag, woensdag 4 november 2015.

Bukutori is een stichting van verhalenverteller Guillaume Pool uit Haren en richt zich op activiteiten die het plezier in lezen en de schrijf- en vertelkunst in Suriname bevorderen.

Op dit moment is de stichting bezig met de bouw van een eigen bibliotheek in het zuiden van Paramaribo, met ruimte voor workshops, leesgroepen en lezingen. Toen Biblionet Drenthe hoorde van de plannen van Pool, is gezocht naar een mogelijkheid om hieraan bij te dragen. Het bleek mogelijk om tweeduizend boeken vrij te maken uit de collectie.

De inmiddels 85-jarige Guillaume Pool is dolblij met de schenking. Hij nam de boeken in ontvangst met de woorden: 'Jullie zijn allemaal tof, ik ben de gelukkigste man ter wereld!'

Kinderen in Kinderoorden Brakkeput op Curaçao in opstand

Verbazing alom dat zo'n 15 kinderen Kinderoorden binnenkort verlaten

 
De kinderen in Kinderoorden Brakkeput zijn gisteren in opstand gekomen tegen het nieuws dat een groep binnenkort uit het internaat wordt weggehaald. De politie moest eraan te pas komen om de boel te kalmeren. Dat meldde Telenotisia gisteren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 november 2015.

Dat zo’n vijftien kinderen binnenkort Kinderoorden zullen verlaten kwam voor de jonge inwoners onverwacht.

Directeur Jennifer Lindo-Snijder van de Gezinsvoogdij Instelling (GVI) liet maandag weten de verplaatsing van de groep van plan te zijn.

Ook de voorzitter van Kinderoorden, Rubert Breusers en vicevoorzitter Monte Horsford lieten gisteren tegenover het journaal weten niet op de hoogte te zijn gesteld van deze beslissing. Beiden waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

Om de kinderen uit Brakkeput te kunnen plaatsen is een bevel van de jeugdrechter nodig. De GVI verwacht dat als dit besluit er komt, de kinderen snel naar een ander internaat kunnen worden overgeplaatst.

Fundashon Prevenshon op Curaçao dringend op zoek naar financiering voor 2016

Preventief screeningscentrum voor borstkanker wil gesprek met Statencommissie Gezondheid


De stichting Fundashon Prevenshon, het preventieve screeningscentrum voor borstkanker, maar ook baarmoederhalskanker, haalt alles uit de kast om nog voor 2016 zeker te zijn van financiering. Daarom is nu in een brandbrief naar de Staten een verzoek gedaan voor een gesprek bij de centrale commissie voor Gezondheid, Natuur en Milieu (GNM) per 30 november of 1 december, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 november 2015.

In de brief, gericht aan Statenvoorzitter Mike Franco, gedateerd 27 oktober 2015, wordt in de openingszin benadrukt:

'Het voortbestaan van het preventiecentrum, Fundashon Prevenshon aan de Klipstraat in Otrobanda, blijft onzeker omdat wij geen formeel antwoord hebben mogen ontvangen van de minister van GNM, op onze ingediende begroting 2016.'

In de brief wordt nog eens verslag gedaan van de eerdere toezegging van GNM-minister Ben Whiteman (PS) in februari van dit jaar, waarin hij stelt: 'Het is van belang dat wij op korte termijn om de tafel gaan zitten om afspraken te maken ten aanzien van de overdracht.' Het gaat om de overdracht ofwel het overnemen van de kosten van het preventiecentrum dat vijf jaar lang heeft kunnen draaien op particuliere steun, maar waarvan het geld nu op is.


Naar aanleiding van eerdere berichtgeving en brandbrieven van het centrum, met als stichtingsvoorzitter de wereldwijd bekende Curaçaose oncoloog Bob Pinedo, heeft de minister van Financiën een bedrag van 600.000 gulden toegezegd, maar er moet een kostenpost gedekt worden van ruim 1,9 miljoen gulden.

Bij de stichting worden maandelijks 800 vrouwen preventief gecontroleerd op de mogelijke aanwezigheid van borst- en baarmoederhalskanker. Het werk van de stichting wordt door de Curaçaose politiek en meer specifiek ook door minister Whiteman, erkend als een besparing op ziektekosten. Want als borst- en baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt worden, is goede behandeling mogelijk en worden daarmee grote medische ingrepen voorkomen.

Toch blijft financiële steun tot nu toe uit. Reden voor de stichting om de jongste brief naar de Staten te eindigen met:

'De Fundashon Prevenshon dient op korte termijn duidelijkheid te krijgen of de operationele kosten voor 2016 door de overheid geheel kunnen worden overgenomen, zo niet dan heeft de Fundashon Prevenshon geen andere optie dan met ingang van november 2015 de nodige werknemersafvloeiingen en andere maatregelen te nemen zodat per eind december 2015 de deuren definitief worden gesloten.'

Cast 'Double Play' bekend - Boekverfilming 'Dubbelspel' van Frank Martinus Arion


Komende week beginnen opnames voor film


Naast internationale cast met onder andere Louis Gosset Jr. ook zo'n 30 lokale acteurs en actrices


De namen van de hoofrolspelers voor Double Play, de boekverfilming van Dubbelspel van Frank Martinus Arion zijn bekend. Dat bericht vandaag, woensdag 4 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

Acteur Lennie James (The walking dead) vertolkt de rol van Chamon, Alexander Karim (Zero Dark Thirty) is Bubu in de film. Janchi Pau, die in de film Ernesto heet, wordt door Isaach De Bankolé (Casino Royale) gespeeld, terwijl Mustafa Shakir (Quarry, Criminal Justice van HBO) de rol van Manchi voor zijn rekening neemt.
Colin Salmon (London has fallen) speelt in de film de rol van Ostrik, de zoon van Bubu en Nora, maar dan op latere leeftijd.

Regisseur Ernest Dickerson zei in oktober, dat de film in tegenstelling tot het boek, ook een beeld schetst van hoe het de personages van het boek later is vergaan. Ostrik, de zoon van Nora en taxichauffeur Bubu, is in het boek nog jong. In de film is hij getuige van wat zich aan de dominotafel afspeelde. In Double Play keert Ostrik, die in Nederland medicijnen studeerde, terug naar het eiland. Daar moet hij de confrontatie met zijn verleden aangaan. Als Ostrik na 25 jaar naar Curaçao terug keert, wordt het verhaal van het ene geruchtmakende en fatale dominospel en het leven van de personages gedeeltelijk in flashbacks verteld. Een leven dat episodes had waarin liefde, verlies en dodelijk verraad elkaar afwisselden.

Solema, vrouw van Manchi en minnares van Ernesto, wordt door Melanie Liburd, (Game of Thrones) gespeeld. Actrice Saycon Sengbloh, van de off Broadway productie Eclipsed is Nora in de film. In Double Play zijn ook rollen weggelegd voor Louis Gosset Jr. (An officer and a Gentleman). Gossett Jr. won een Oscar voor zijn rol in die film. Hij speelt de rol van Coco, een personage dat in het oorspronkelijke boek niet voorkomt. Bronson Pichot (True Romance) en nieuwkomer Dani Dare (NCIS New Orleans) maken ook deel uit van de internationale cast. Van hen is niet bekend welke rol zij spelen.

De regie van Double Play is in handen van Ernest Dickerson (Juice, Never die alone). Lisa Cortés (Precious, The Woodsman) en Gregory Elias van Fundashon Bon Intenshon zijn de producers. De opnames voor de film beginnen volgende week.

Er zijn afgezien van de internationale cast ook lokale professionals aan de film verbonden zoals regisseur en samensteller van exposities Felix de Rooy, die voor production design tekende. Het script werd door Alaric Smeets, regisseur van de documentaire over pianist Wim Statius Muller geschreven. Patrick Murguia is de director of photography, Kim Hardin is als casting director aan de film verbonden.

In de film zijn ook sprekende rollen voor circa 30 lokale acteurs en actrices weggelegd. Aymee Nuviola (Celia) zingt in de film nummers die in de mode waren in de tijd dat de film zich afspeelt.

'Babel'-zaak met verdachten oud-premier Schotte en echtgenote op Curaçao weer uitgesteld

Rechter heeft niet alle door verdediging opgeroepen getuigen kunnen horen


De zaak-Babel is opnieuw uitgesteld. De rechter heeft vanochtend, woensdag 4 november 2015, het besluit bekendgemaakt, omdat hij niet alle door de verdediging opgeroepen getuigen heeft kunnen horen. In de zaak staan politicus Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs terecht, zo bericht Paradise FM.

Ze worden onder meer verdacht van fraude en witwassen. Schotte wordt beschuldigd van ambtelijke corruptie door het aannemen van giften van casinobaas Francesco Corallo en het begunstigen van diens bedrijven. Schotte was destijds eilandraadslid voor partij MAN. Hij beloofde Corallo volgens het OM invloed op het Curaçaose overheidsbeleid via de toen op te richten partij MFK. 

Van de opgeroepen getuigen konden er drie nog niet worden gehoord. Zij werken allen bij het bedrijf B+ van Corallo en bevinden zich in het buitenland. Eén is onvindbaar, de twee anderen die in Italië zijn, konden niet op de geplande datum, 28 oktober, worden verhoord. De getuigenverhoren zijn uitgesteld tot 18 november. 

Het Openbaar Ministerie reageerde teleurgesteld en heeft de rechter gevraagd de inhoudelijke zaak te plannen op 17 en mogelijk ook 19 februari. Om tussentijds de stand van zaken op te maken heeft rechter Irene Lips op 11 december nog een proforma zitting ingelast.

Betoog Officier van Justitie Philomijn van Logten:

Visser (36) verdronken in Surinamerivier

Man raakt met voet verstrikt in visnet, verliest zijn evenwicht, slaat met hoofd tegen bootrand en valt in rivier


De 36-jarige visser Ravindra Rattan is maandag verdronken in de Surinamerivier. Het lichaam van de visser is inmiddels geborgen. De eigenaar van de vissersboot deed de melding bij de politie van Nieuw Amsterdam. Hij deelde mee, dat het lichaam uit het water was gehaald door vissers en werd overgebracht naar de aanmeersteiger van Nieuw Amsterdam, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

Bootsman K.A. verklaardem dat de vissers en hij maandagmorgen bezig waren visnetten uit te gooien in de Surinamerivier. Een voet van Ravindra raakte verstrikt in het visnet. Hij verloor zijn evenwicht, sloeg zijn hoofd tegen de bootrand en viel overboord. De man verdween in de diepte.

De overige vissers haalden snel weer de visnetten boven water en zagen dat de man verstrengeld was tussen de netten. Ze waren genoodzaakt de netten door te knippen om het slachtoffer eruit te halen.

Hun poging om Ravindra te reanimeren, leverde niet het gewenste resultaat op. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast door verdrinking.

Minister van Volksgezondheid wil niet steeds als brandweercommandant brandjes blussen

Bewindsman Pengel wil problemen in sector structureel oplossen

 
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid kiest ervoor om de problemen binnen zijn sector structureel op te lossen. Hij zegt niet als een brandweercommandant steeds brandjes te willen  blussen. Daarom heeft de bewindsman een overleg gehad met alle betrokkenen. Ziekenhuisdirecteuren, verzekeringsmaatschappijen, de Zorgraad, de presidentiële commissie, de Vereniging van Medici in Suriname en adviseurs hebben zich gebogen over hoe zaken gezond gemaakt kunnen worden door een structurele aanpak, zo is woensdag 4 november 2015, op Starnieuws te lezen.

Alle partijen hebben de bijeenkomst als nuttig ervaren. Binnen drie weken komt er een vervolgoverleg. Partijen hebben ook huiswerk meegekregen. Zo werd afgesproken, dat er een normatief kader moet zijn, waardoor geen twee dingen worden verstaan als over een onderwerp wordt gesproken.

De verzekeraars en de Nationale Ziekenhuisraad zijn nog aan het onderhandelen over tarieven. Deze kwestie zal verder door hen worden afgehandeld.

Pengel zegt, dat diverse partijen betrokken zijn in de ziekenhuissector. Zijn ministerie heeft als onafhankelijke derde de taak partijen die uiteenlopende belangen hebben bij elkaar te brengen, zonder dat de messen geslepen zijn. 'Als zaken niet structureel aangepakt worden, zal het ministerie als eindverantwoordelijke steeds moeten inkomen en dat is geen gezonde zaak.'

Betrokkenen hebben aangegeven, dat de bijeenkomst twee jaar eerder had moeten plaatsvinden. Iedereen zal een bijdrage leveren om uit de crisissituatie waarin de ziekenhuizen zijn beland, te komen. Er moet beleid gemaakt worden, zodat het duidelijk is waar de ziekenhuizen over tien jaar moeten zijn. De ziekenhuizen zullen data produceren, terwijl ook de Zorgraad in de tussentijd bijeenkomst. Door bijvoorbeeld gezamenlijke inkopen te doen, worden de kosten bespaard, aldus de bewindsman.

Dubbele moordverdachte 'Boyke' neemt vermoedelijk overdosis medicijnen in

Verdachte kapt echtgenote en schoonzoon dood


De politie van Santo Boma kreeg maandagavond rond acht uur een melding betreffende een bewusteloze man op de kruising van de Bomaweg en de Zuurstofweg. Een agent die ter plekke ging zag inderdaad een man op het wegdek en dat er schuim uit zijn mond kwam, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 4 november 2015.

Volgens getuigen was de man, van Hindoestaanse komaf, uit het bos gekomen. Hij is niet bekend in de omgeving.

De volgende ochtend zagen agenten van Santo Boma de foto van moordverdachte Koewarsingg L., meer bekend als 'Boyke', op social media. De recherche van de afdeling Kapitale Delicten herkende de verdachte positief, het ging inderdaad om de moordverdachte 'Boyke'. De man heeft maandagochtend in een woning aan de Sophiaslustweg zijn schoonzoon doodgekapt en in een woning aan de Kalicharanweg zijn echtgenote.
 
'Boyke' was maandagavond niet aanspreekbaar en werd met een ambulance naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd. Hij is momenteel onder politiebewaking opgenomen.

Het vermoeden bestaat dat de dubbele moordverdachte een overdosis medicijnen c.q. drugs heeft ingenomen.

Bromfietser (23) dodelijk verongelukt in Nickerie

Twee brommers rijden tegen elkaar in S-bocht Cassaveweg

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

De 23-jarige Wineshkoemar Mohan is gisteravond rond negen uur dodelijk verongelukt op de Cassaveweg in de Van Pettenpolder te Nickerie. De man was op slag dood. Dit berichten onder andere het Dagblad Suriname en Starnieuws vandaag, woensdag 4 november 2015.

Twee bromfietsers kwamen frontaal met elkaar in botsing gekomen in een S-bocht. Toen een arts ter plekke arriveerde, stelde hij vast dat Mohan was overleden aan de gevolgen van de opgelopen verwondingen.

De tweede bromfietser werd met onbekend letsel in een ambulance vervoerd naar het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis in Nieuw Nickerie. Het aantal verkeersdoden dit jaar bedraagt nu 43.

Assembleelid Jogi (VHP) wil opheldering over aankoop grond door Vaseur voor EBS

Domeingrond bestemd voor exploiteren hotel, restaurants of kantoorruimtes


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi heeft de hand kunnen leggen op een verkoopakte van een terrein, dat Kenneth Vaseur heeft gekocht als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Het perceel aan de Cornelis Jongbawstraat is 1.251 m2 groot en is gekocht voor 1.795.000 euro. Het gaat om het recht van grondhuur voor het exploiteren van een hotel, restaurants annex kantoorruimtes, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 4 november 2015.

Jogi zegt, dat hij vragen hierover zal stellen aan de regering.

(Met dank aan Jogi/Starnieuws)
'Waarom moest het perceel gekocht worden en wat moetde  EBS met een hotel of een restaurant? Waarom moest Vaseur het terrein met zoveel spoed kopen, wegens ontstentenis van de directeur?'

Wat volgens hem ook opvalt is, dat de ondernemer Otmar Sibilo, een van de geldschieters van de EBS, de gemachtigde is van de verkoper, de predikant Charles Mc Calman. Sibilo is voorzitter van het bestuur van de stichting MC Calman Foundation. De verkoopakte is opgemaakt op tien januari 2011.

'Het gaat hier nog er bij om domeingrond. Waarom is niet aan het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer gevraagd om het in te trekken?', stelt Jogi.

In de koopakte is opgenomen, dat zolang de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, het perceel aan de verkoper blijft toebehoren. Dit is een vreemde constructie, meent Jogi.

Milieuactiviste Pool ziet niets in zoetwaterexportplannen Conservation International Suriname

'Zonder een gedegen milieustudie denk ik dat we er niet aan moeten beginnen'


'Wie zijn de personen achter Amazone Resources?'


Suriname produceert 10 tot 15% van ’s werelds zoetwater waarvan maar 1% geëxploiteerd en lokaal gedistribueerd wordt. De waterzekerheid in de wereld komt steeds meer onder druk te staan aangezien het beschikbare zoetwater wereldwijd steeds schaarser wordt. Ook de toenemende wereldbevolking zal bijdragen aan het schaarser worden. Suriname heeft in 2012 een vergunning verleend aan het Zwitsers/Nederlands bedrijf ‘Amazone Resources’ om gedurende 40 jaar zoetwater te onttrekken uit de Coppenamerivier. Een haalbaarheidsmilieustudie hieromtrent, die deels door de Nederlandse ambassade bekostigd zal worden, moet nog volgen, zo bericht vandaag, woensdag 4 november 2015, het Dagblad Suriname.

De inmiddels internationaal gewaardeerde milieuactiviste Monique Pool, tevens oprichtster van het Green Heritage Fund Suriname, is initieel geen voorstander van dergelijke projecten. Dit in tegenstelling tot de voorzitter van Conservation International Suriname, John Goedschalk, die aangeeft volkomen voor het exploiteren en exporteren van Surinaams zoetwater te zijn.

'Zonder een gedegen milieustudie denk ik dat we er niet aan moeten beginnen. Het enige is natuurlijk dat de concessie al is afgegeven', zegt Pool.

Pool zegt, dat met de hernieuwde inzichten in ontwikkelingsbeleid, waarbij men wil overstappen van extractieve industrieën naar anderen, dat dit project volgens haar niets anders dan weer een andere extractieve industrie is. 'We zouden er veel verstandiger aan doen om te investeren in duurzame industrieën.' Zij geeft aan, dat zij in ieder geval op dit moment geen voorstander is van het project.


Alleen een gedegen studie zou haar er misschien van kunnen overtuigen om er toch nog een voorstander van te worden. Bij dergelijke projecten in de mijnbouw krijg je volgens Pool daarom normaal gesproken eerst het recht op exploratie om vast te stellen of zaken in eerste instantie rendabel zijn en gelijktijdig volgt dan een milieu- en sociale haalbaarheidsstudie, voordat de beslissing tot exploitatie genomen wordt. Pool meent voorts, dat het in een tijd van klimaatverandering geen verstandige stap is.

Het aftappen van zoetwater door het bedrijf Amazon Resources zal gebeuren op een locatie, 30 kilometer van de monding van de Coppenamerivier verwijdert. Volgens Pool is het ook belangrijk na te gaan waar het punt is waar het water onttrokken zal worden, omdat dit voor het in stand houden van het ecosysteem van belang is. 'Hiervoor is er een bepaald waterniveau nodig. Dit niveau zal pas na metingen gedaan over een langere periode bepaald kunnen worden. Als het water stijgt boven dit niveau mag je afoogsten wat boven het niveau uitkomt.'

Uit ervaring weet Pool, dat het punt waar het zoetwater in de rivier stroomt ongeschikt is om  zoetwater te onttrekken. Reden waarom zij vermoedt, dat de extractie hoger op de rivier zal moeten plaatsvinden. In dat geval kan het volgens haar een probleem zijn. Mocht de extractie inderdaad aan het uiteinde plaatsvinden dan is dat in principe niet zo'n probleem, meent zij.

Ook de klimaatveranderingen moeten volgens haar in acht worden genomen. In deze tijd van klimaatveranderingen vindt zij het geen verstandige stap om water uit onze rivieren te onttrekken. 'De droge tijd houdt nu al veel langer aan. Er zou over een aantal jaren gemeten moeten worden hoeveel water we nu hebben en hoeveel water men zou kunnen onttrekken zonder dat dit ten koste van het milieu gaat.'

Er moet volgens Pool ook heel kritisch gekeken worden naar de economische haalbaarheid van deze industrie, die er ongetwijfeld is, maar er moet vooral voor gezorgd worden dat niet dezelfde fouten worden gemaakt die in andere extractieve industrieën gemaakt zijn door te denken dat het onuitputtelijke bronnen betreft. Er zou volgens haar minimaal vijf jaar lang onderzoek moeten worden gedaan naar de specifieke rivier, voordat men over kan gaan tot het weghalen van water uit het systeem.

Het bedrijf Amazon Resources zal volgens haar website minimaal 12 bnm3 aan zoetwater aftappen per jaar. Hiervoor zal het ‘royalties’ aan de staat betalen die de eerste 5 jaar 50% van de brutowinst en vanaf het 25ste jaar 80% van de brutowinst zullen uitmaken. In de wereld waarbij water binnenkort een van de meest kostbare natuurlijke hulpbronnen zal worden is er al enige tijd een strijd gaande. Velen herinneren zich het schandaal rondom het eveneens Zwitsers bedrijf Nestlé dat een triljarden bedrijf draait op basis van het bottelen van drinkwater. Hiervoor heeft zij onder meer geprobeerd belangrijke zoetwaterbronnen onder haar beheer te krijgen. In een documentaire heeft de CEO van Nestlé eens letterlijk gezegd, dat hij het idee van water als mensenrecht beschouwt als een ‘extremistische visie’. Het enige wat voor hem telt is’ winst. Woekerwinst.

Pool zegt hierover, dat het inderdaad ook heel belangrijk is om te weten wie de personen zijn die achter Amazone Resources staan. Goedschalk heeft destijds de garantie gegeven dat het bedrijf een gedegen achtergrond check zou moeten doorstaan alvorens besloten zou worden om wel of niet tot samenwerken over te gaan. CIS is geïnteresseerd in een samenwerking met Amazone Resources. Maar, zover is het nog zeker niet, zegt directeur John Goedschalk. 

'Het hoofdkantoor van ons in Washington is nog bezig met een gedegen achtergrondonderzoek naar het bedrijf. Zolang dat niet is afgerond kan er geen sprake zijn van een formele samenwerking', aldus Goedschalk op 4 april van dit jaar in de Ware Tijd.

Pool hoopt dat tijdens een op handen zijnde informatiedag over de inhoud en effecten van het project, er antwoorden komen op de vele vragen die zij hieromtrent heeft.

Volgens de website van Amazone Resources zijn ene Cor de Ruiter en Floriska Hoogedoorn de personen achter dit 'bedrijf'. Maar, verdere informatie over genoemde personen ontbreekt op de website. Het 'bedrijf' is niet via een e-mailadres te bereiken. Hooge(n)doorn zou ook werken voor  FC Corporate Services AG in het Zwitserse Zug zoals zou blijken uit deze internetlink.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Directeur RO Ifna Vrede moet plaatsmaken voor Wilco Finisie

Finisie zou een kenner van het binnenland zijn en de juiste persoon voor uit te voeren beleid


Ifna Vrede (zie foto), directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) moet plaatsmaken voor Wilco Finisie. Hij wordt de nieuwe directeur van dit departement. Dit wordt vandaag, woensdag 4 november 2015, tegenover Starnieuws bevestigd door minister Edgar Dikan. Finisie is voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de BEP en is kenner van het binnenland. Hij is ook actief in Brokopondo. Finisie komt uit het bedrijfsleven.

Dikan zegt dat hij de mededeling al gedaan heeft aan Vrede. Het is niet zo, dat zij van de ene op de andere dag weg moet, aldus de bewindsman.

Afgesproken is dat Vrede Finisie zal inwerken op het ministerie. In de tussentijd worden de formaliteiten in orde gemaakt. Nadat de Raad van Ministers het besluit goedkeuring heeft gegeven, moet nog de resolutie worden ondertekend door president Desi Bouterse.

'Als je een huis gaat bouwen en de architect heeft de tekening gemaakt, dan is het belangrijk om de juiste aannemer aan te trekken.' Zo illustreert de minister het antwoord op de vraag waarom besloten is om een nieuwe directeur binnen te halen op Regionale Ontwikkeling. Hij merkt op dat Finisie de juiste persoon is voor het uit te voeren beleid.