donderdag 5 november 2015

Man (59) door vallende boom gedood te Witagron

Houthakker Kanne Soke was aan het werk voor concessiehouders


De 59-jarige Kanne Soke is gisteren tijdens zijn werkzaamheden als houthakker dodelijk verongelukt te Witagron. Hij werd getroffen door een omvallende boom. Uit het voorlopig politieonderzoek, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 5 november 2015, is komen vast te staan dat de man, die houthakker was, voor concessiehouders werkte.

Hij ging gistermiddag voor werkzaamheden naar één van de concessies om een boom te vellen. Op een bepaald moment moet een boom op het slachtoffer zijn gevallen.

Kanne overleed ter plekke. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Milieuproblemen in binnenland hebben volle aandacht van ministerie van NH

Delegatie Vereniging van Inheemse Dorpshoofden ontmoet NH-directeur Abeleven en kaart knelpunten aan


Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) wordt ten behoeve van de verschillende beleidsgebieden een Milieusectie ingesteld en er komt spoedig een nieuwe Mijnbouwwet waarin ook aandacht voor het milieu is. Deze mededeling deed NH-directeur Dave Abeleven vandaag, donderdag 5 november 2015, aan een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden (VIDS). Zorg voor het milieu in de omgeving van dorpsgemeenschappen in het binnenland was een van de knelpunten die zijn besproken, aldus NH in een persbericht.

VIDS-directeur Loreen Jubitana zei, dat het gebruik is dat haar organisatie bij elke nieuwe regering bezoeken aflegt aan NH en het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De VIDS is voorstander van ontwikkeling ten voordele van een ieder. De delegatie maakt zich zorgen over de water- en elektriciteitsproblemen op diverse plaatsen in het binnenland. Te Kwamalasamutu is momenteel een probleem door de lage waterstand en vervuild rivierwater. Ook andere delen zitten al enige tijd in het donker.

Abeleven gaf aan, dat deze problemen de volle aandacht hebben van het ministerie en dat er gauw voor een oplossing wordt gezorgd. Er is al afstemming met de desbetreffende diensthoofden om de dorpen tegemoet te komen. Abeleven deed ook een uiteenzetting van het beleid van het ministerie voor de komende jaren. Hij belichtte de beleidsgebieden mijnbouw, water en energie en stelde dat het ministerie openstaat om met de dorpsgemeenschappen van gedachten hierover te wisselen.

Volgens Abeleven is het onderdeel milieu de komende periode van groot belang en is dit door de regering extra benadrukt in het regeerakkoord. In 2016 zullen er consultaties worden opgestart over het milieu waarbij ook de dorpsgemeenschappen en andere belangrijke actoren betrokken zullen worden. Het ministerie gaat na, welke vorm van ‘renewable energy’ kan worden toegepast in combinatie met fossiele brandstof als back up.

Slechts vijf jongeren op Curaçao via speciale wet (Lei di) Bion aan het werk

Aan project '1.000 jongeren aan het werk' nemen 218 jongeren deel
Aantal mensen in onderstand zal eind 2015 rond de 6.000 zijn


De wet Bion ofwel Lei di Bion, die vorig jaar werd goedgekeurd door de ministerraad en is bedoeld om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, blijkt in de praktijk nauwelijks vruchten af te werpen. Het project ‘1000 jongeren aan het werk’ doet dat volgens minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (Soaw) wel, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 5 november 2015.
 
Via de Lei di Bion hebben vijf jongeren werk gekregen. Aan het traject '1000 jongeren aan het werk' nemen inmiddels 218 jongeren deel. Dat antwoordde de minister tijdens de begrotingsbehandeling in de centrale commissievergadering van het parlement. Het traject is in mei van dit jaar van start gegaan en er doen twaalf bedrijven aan mee. Ze betalen het materiaal, transport en een maaltijd voor de jongeren die bij hen geplaatst worden. Conform de bijstandsverordening ontvangen de jongeren een overbrugging van een jaar aan onderstand. Het traject duurt voorlopig twee jaar en kost de overheid 1,6 miljoen gulden.

'1000 jongeren aan het werk' is succesvoller dan de Lei di Bion. Die laatste biedt alleen subsidie aan werkgevers en vrijstelling van de afdracht van sociale premies voor nieuwe arbeidsplaatsen.

Tot nu toe hebben vijf jongeren via deze Lei di Bion bij vijf verschillende bedrijven een baan gekregen voor in ieder geval een half jaar. Het merendeel van de huidige jongeren die niet meer naar school gaan, kampt met een achterstand op de arbeidsmarkt. Die was veel groter dan voorzien, zo meldt de minister. Met het traject '1000 jongeren aan het werk' krijgen zij een kans om werkervaring en arbeidsethos op te doen, zodat hun kansen op een echte baan vergroot worden.

Voor wat betreft het aantal mensen met onderstand zei de minister dat dit aantal aan het einde van dit jaar weer gestegen zal zijn tot ongeveer 6.000. Dat is hetzelfde aantal als in 2003. Het merendeel is nauwelijks meer bemiddelbaar. Onder hen bevinden zich veel mensen met grote schulden, die gesaneerd moeten worden. In Nederland bestaat daarvoor de schuldsaneringsregeling. Het ministerie van Soaw is bezig met het formeren van een beleid voor een dergelijke regeling.

De cliënten van de sociale werkplaats op Sta. Martha hebben een compensatieverhoging ontvangen van 150 gulden per cliënt. Afgelopen jaar eisten zij een loonsverhoging, maar in hun geval is er geen sprake van verhoging van het minimumloon. 'Deze cliënten zijn geen werknemers conform de regeling voor de arbeidsmarkt, maar wel hebben we de compensatie verhoogd, opdat ze iets meer te besteden hebben voor hun levensonderhoud', aldus Larmonie-Cecilia.

Neergestoken eigenaresse hondenpension Royal Dog in Limburgse Geleen was ook actief in Suriname bij redden dieren


In 2014 ging dierenopvanghuis slachtoffer in Nederweert door brand verloren waarna ze naar Suriname vertrok

(Bron foto: Manuel den Braber/L1)

Geschokte reacties in het Limburgse Geleen vanochtend, donderdag 5 november 2015, na een steekpartij in hondenresort Royal Dog. Eigenaresse Arla raakte daarbij zwaargewond en de dader heeft vermoedelijk zelfmoord gepleegd. 'Hoe is dit mogelijk. Zo'n vriendelijke zachtaardige vrouw die al zoveel tegenslag heeft overwonnen. Hopelijk overleeft ze dit, want dit verdient ze niet. Ze is echt een idealist', aldus omstanders, zo bericht de Telegraaf vandaag.

Het is nog een volslagen raadsel wat er in het hondenresort vanmorgen is gebeurd. Een voorbijganger zag dat een ruit was vernield en hoorde een vrouw om hulp roepen. De ingeschakelde politie trof vervolgens de zwaargewonde Arla en de dode man.

Of het tweetal een relatie had is niet duidelijk. Buurtbewoners verschillen daarover van mening. De dode man werkte in het hondenresort. Hij zou een crimineel verleden vanwege ernstig geweld hebben en zou zelfs in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught hebben gezeten.Het hondenpension zit er sinds een jaar. De eigenaresse was ook voorzitter van Greyhounds In Nood Nederland (GINN), een organisatie die verwaarloosde (wind-)honden uit Spanje en Suriname opvangt en probeert te herplaatsen. Arla woonde eerder in Nederweert waar ze een dierenopvanghuis bestierde. Dat ging vorig jaar in vlammen op, waarbij twaalf honden omkwamen en Arla haar huis verloor. Daarop vertrok ze naar Suriname, waar ze ook actief was bij het redden en verzorgen van dieren.

De ongeveer twintig honden die nog in het resort zaten, zijn door vrijwilligers op verschillende plaatsen in Limburg ondergebracht

53-Jarige man opgepakt voor verzenden doos met onder andere cocaïne als inhoud

Man tracht 55 gram cocaïne in postpakket Suriname uit te smokkelen


Marcel R. (53) is gisteren door de Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname in verzekering gesteld. Marcel had in oktober bij een postbedrijf een doos met goederen ter verzending aangeboden waarin ook cocaïne bleek te zitten. Dat is vandaag, donderdag 5 november 2015, bekendgemaakt door de afdeling Public Relations van het korps.

Tijdens het scannen ontdekte de douane cocaïne in de doos. Bij onderzoek bleek dat er 55 gram cocaïne in de doos verstopt was.

De politie werd ingeschakeld en wist Marcel te achterhalen op zijn woonadres,waar hij werd aangehouden.

Girjasing (VHP) doet beroep op kleine partijen als DA'91 en SPA om op te gaan in VHP

Assembleelid wil VHP-voorzitter vragen aftastende gesprekken met DA'91 en SPA te voeren

'Ook Amazone Partij en NPS zouden opgaan in VHP kunnen overwegen'


Volgens het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing zouden kleinere partijen met goed kader er goed aan doen om zich aan te sluiten bij een grotere partij. Dit, gezien het feit dat de geschiedenis heeft uitgewezen, dat ze niet kunnen rekenen op een grote aanhang, waardoor zij na de verkiezingen niet de gewenste politieke plekken halen en zij zich niet dienstbaar kunnen maken. Girjasing ziet dit als een verlies van deskundigheid en kader. Hij noemt hierbij vandaag, 5 november 2015, in het Dagblad Suriname, specifiek het kader binnen partijen als SPA en DA’91. 

'Het is te adviseren dat DA’91 en SPA erover nadenken om op te gaan in de VHP', zegt de politicus. Voral nu partijen bezig zijn met aanpassingen en vernieuwingen. 'Het zou goed zijn als ze niet als aparte partij binnen kwamen, waarbij abnormale eisen gesteld worden.'

Girjasing wil de voorzitter van de VHP vragen om aftastende gesprekken met deze partijen te voeren. Ook de Amazone Partij en zelfs de NPS zouden volgens Girjasing kunnen overwegen op te gaan in de VHP. 'Ze kunnen me voor gek verklaren, maar het is een idee als wij een goed alternatief wensen te vormen.'

Girjasing zegt dat als partijen zelfstandig blijven en partijcombinaties vormen het er meestal alleen op neerkomt dat partijen hun belangen veilig willen stellen. Daarom adviseert hij dat ze gewoon opgaan in een grotere partij. Eventueel kan dit onder een nieuwe naam, zegt Girjasing maar hij denkt dat de aanhang van de VHP zoveel groter is dan dat van de kleinere partijen, dat dit hooguit bespreekbaar gemaakt zou kunnen worden. Als de kleine partijen niet opgaan, zullen de partijen volgens hem blijven inkrimpen totdat niemand overblijft. De VHP, als partij opgericht in 1949, heeft volgens de VHP-parlementariër bewezen dat ze een groeiende en stabiele partij is, terwijl de meeste oudere partijen niet meer bestaan.

Politiek analist Hardeo Ramadhin is er ook voorstander van dat kleine partijen opgaan in grotere partijen. 'In Paramaribo hebben bij de afgelopen verkiezingen elf partijen meegedaan aan de verkiezingen. Een heleboel partijen zijn merkbaar gaan fuseren met andere partijen. Sommigen hebben hierbij hun identiteit behouden en weer anderen zijn opgegaan in een grotere partij. Kleinere partijen hebben slechts enkele honderden stemmen gehad. Dit maakt het onaantrekkelijk voor partijen om nog zelfstandig deel te nemen aan de verkiezingen. Bij de afgelopen verkiezingen is men binnen de partijcombinaties ook afgestapt om met het principe van lijstvolgorde, dus de positionering van vooral voorzitters op de eerste 3 plaatsen op de lijst te werken. Nu heeft men gekeken naar de historie van de partijen en hoeveel zij bij voorgaande verkiezingen aan stemmen hebben gehaald.'

Volgens Ramadhin heeft het belang van het hebben van een achterban de doorslag gegeven bij de positionering. Men kan volgens hem misschien wel een deskundige kandidaat zijn, maar als men geen stemmen kan vergaren dan houdt het op. 'Er zijn partijen geweest bij de laatst gehouden verkiezingen die zelfs minder dan een half procent aan stemmen hebben gehaald.' Ramadhin vraagt zich af of een dergelijke partij wel recht van bestaan heeft. 'Deze kleine partijen krijgen misschien wel aandacht tijdens de verkiezingen, maar daarna zijn ze niet meer interessant.'

Het moeilijke bij het fuseren of opgaan in andere partijen is volgens Ramadhin het verlies van de eigen identiteit als partij en ook het feit dat mensen zichzelf graag voorzitter noemen. Hij vindt dat kleinere partijen desondanks bij zichzelf te rade moeten gaan of het wel de moeite waard is om zoveel tijd en geld uit te geven aan politieke campagnevoering, propagandamateriaal en vergaderingen om uiteindelijk met enkele stemmen te eindigen. De partij moet volgens hem wel beseffen dat als zij niet sterk is, zij in de grotere partij doorgaans ook minder zal kunnen afdwingen, maar zich zal moeten aanpassen aan de structuur van de andere partij.

'Ook als je niet zichtbaar bent in een partij kun je alsnog via denkwerk een grote bijdrage leveren', stelt Ramadhin. Indien zij dit niet wenst, kan de partij zich ook op een andere manier inzetten voor de samenleving via bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Deskundigen, ook die uit bestaande politieke partijen, mogen zich natuurlijk altijd individueel aansluiten bij politieke partijen, meent Ramadhin, maar dit betekent niet altijd dat zij ook zullen worden ingezet. Hij meent dat alle politieke partijen deskundigen hebben, maar dat vaak genoeg toch de mensen die een bepaalde lijn hebben met de partijvoorzitter de betere politieke functies krijgen. Zelfs de populariteit van personen speelt volgens Ramadhin hierbij dan een mindere rol.

Militair bedreigt zwaaiend met dienstwapen een man met de dood

28-Jarige militair door politie bureau Centrum aangehouden en overgedragen aan MP


De 28-jarige militair C.K blijkt vorige week te zijn aangehouden door de politie van het bureau Centrum. Hij had een man, die zijn vriend lastig viel, met de dood bedreigd en daarbij ook nog eens met zijn dienstwapen staan zwaaien. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 5 november 2015.

De militair zat met enkele vrienden aan de Waterkant toen één van hen door iemand werd lastig gevallen. De militair kwam op voor zijn vriend en naar verklaring van omstanders trok hij zijn wapen en bedreigde de man met de dood.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek.

K. is na zijn aanhouding overgedragen aan de Militaire Politie (MP). Het wapen dat in bewaring was genomen is ook overgedragen.

Politie verbrandt grote partij drugs in Commewijne


114 Kilo cocaïne, 44 liter cocaïne en 23 kilo marihuana verbrand

 
In het district Commewijne heeft de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname een partij drugs verbrand. Ongeveer 114 kilo cocaïne, 44 liter cocaïne, 23 kilo marihuana, hasj en xtc-tabletten zijn gisteren in rook opgegaan, zo is vandaag door de afdeling Public Relations van het korps bekendgemaakt.

Een en ander vond plaat onder het toeziend oog van een Officier van Justitie

De drugs zijn op de Johan Adolf Pengelluchthaven en op andere locaties, waar de Narcotica Brigade invallen heeft gedaan, in beslag genomen,

VHP'er Jogi vindt laboratorium ministerie van LVV een noodzaak

‘Regering geeft niet de nodige aandacht aan agrarische sector’ 

'Voorlichting van LVV laat veel te wensen over'


Bisnoe Gopal van Gopex International NV sprak onlangs over het belang van het operationeel stellen van het residulaboratorium van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het in Suriname niet op een gedegen manier kunnen uitvoeren van controle op agrarische exportproducten zorgt ervoor, dat veel Surinaamse groenten de Europese markt niet bereiken, omdat ze worden afgekeurd. Dit heeft Suriname zeker een groot deel van zijn exportmarktaandeel gekost. Volgens het VHP-Assembleelid en landbouwer Mahinder Jogi is het lab een noodzaak.

‘LVV weet dat vandaag de dag bedrijven gecertificeerd moeten zijn om te kunnen exporteren en een bepaald niveau van concurrentie aan te kunnen. Het ministerie van LVV is de autoriteit die faciliterend moet optreden. Alleen het feit, dat het zo lang duurt om het residulab in orde te krijgen, geeft aan hoe serieus de regering de agrarische sector neemt’, zegt Jogi.

De regering geeft volgens Jogi dus niet de nodige aandacht aan de agrarische sector. Jogi zegt verder, dat het in beginsel niet alleen om het lab gaat. Het lab komt pas in beeld als men al heeft geproduceerd.

‘Om tot die productie te komen, zijn een heleboel zaken die van belang zijn. Ten eerste moet de voorlichting vanuit de overheid gedegen zijn. De voorlichting van LVV laat echter veel te wensen over. Vroeger werden ambtenaren van LVV getraind om de landbouwers voorlichting te geven. Dat gebeurt nu nauwelijks. Daar moet men beginnen. Zodoende kan het gebruik van pesticiden worden gedemotiveerd en heeft het product weinig gift. Dit, omdat men leert om gezond te produceren. Dit resulteert vervolgens in positieve exporten op de markt. Vracht is ook een groot probleem. De tarieven van SLM bijvoorbeeld zijn te hoog. Als men €4 voor vracht moet betalen voor 1 kilo peper, voor hoeveel verkoop men die peper daar?’, vraagt Jogi zich af.

Hoewel het Surinaamse exportaandeel in Europa niet groot is, zal dat volgens Jogi behouden moeten worden. ‘Als de president praat over een voedselschuur, weet ik niet als hij menens is dat te doen, of dat hij het van iemand heeft gehoord. Tot nu toe heb ik vanuit de regering weinig beweging gezien, waaruit ik zou kunnen afleiden dat men menens is om een voedselschuur te worden’, meent Jogi.

Volgens Jogi moet er geen beleid worden uitgestippeld, omdat men ergens de klok hoort luiden. Zaken moeten goed worden bestudeerd en gestructureerd worden aangepakt om het beoogde rendement te halen. ‘Er moet een gericht agrarisch beleid komen, waar voorlichting belangrijk is. Ook exportpromotie en financiering zijn van belang. Als ik een kast van één hectare wil bouwen, heb ik SRD 800.000 nodig. Welke landbouwer kan dit geld op tafel leggen?’, aldus Jogi. Uit.

Het gaat dus volgens Jogi niet alleen om een residulab, maar om het begin van de keten. Als het begin al goed is, is er volgens hem hoogstwaarschijnlijk niet eens een lab nodig. Er zijn facetten die aan elkaar samenhangen en integrale aanpak vergen.

Het residulab van LVV werd kort na bouw volledig verwoest. Het bleek niet eens verzekerd te zijn. Nu staat het weer daar, maar het is niet operationeel. Het ministerie van LVV, met name de minister van LVV die volgens de medewerkers van het ministerie de enige persoon is die de pers te woord zou mogen staan, was niet te bereiken voor een reactie op plannen met het lab.

Districtscommissaris Coronie houdt zandafgravingen in de gaten

Vooral aandacht voor werkzaamheden en zandafgravingen aannemer bij km 114


'Zandafgravingen hebben mijn volledige aandacht', zegt districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Coronie vandaag, donderdag 5 november 2015, in het Dagblad Suriname. In het district is ter hoogte van km 114 bekend gemaakt, dat een aannemer op nog geen 150 meter van de openbare weg zand aan het afzuigen is. Het zou gaan om enorme hoeveelheden. 

Het zand wordt daar afgezogen en vervolgens naar achteren gereden, zodat niet zou opvallen, dat er zo dichtbij de weg wordt gegraven. Vervolgens wordt van achteren weer naar voren gereden voor de leveringen. De kraters zijn meer dan tien meter diep. Er mag vanaf ongeveer 500 -750 meter van het wegdek verwijderd gegraven worden.

Ramdhani zegt op de hoogte te zijn van dit geval. De ressortraads- en districtsraadsleden van dit gebied hebben vorige week hun beklag gedaan omtrent deze aannemer, die vermoedelijk op nog geen 150 meter aan het graven is geslagen. De districtscommissaris stelt meteen zijn bestuursdienst erop af gestuurd te hebben om na te gaan of deze aannemer wel over een vergunning beschikt. Hij moest het werk staken. Later bleek echter, dat hij over een vergunning beschikt om bouwmaterialen te exploiteren en zand af te graven.

'Het is mij medegedeeld, dat hij achterop bezig is met voorbereidingswerkzaamheden om een dam in orde te maken en in dat kader heeft hij aan de voorkant schoongemaakt en enigszins geordend. Kort geleden ben ik zelf langs gereden en heb gezien dat hij inderdaad heeft opgeruimd en dat er twee machines langs de weg staan. Ook de dam die moet leiden naar de put wordt aangepakt. Ik heb wel begrepen, maar niemand kan mij dat duidelijk aangeven, dat hij zand aan de voorkant heeft weggehaald en naar achteren heeft vervoerd. Maar, dat kan niet hard gemaakt worden en mijn bestuursdienst heeft dat ook niet geconstateerd.'

De zaak is gerapporteerd aan de minister van Openbare Werken. De minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) ad interim Wolff was toevallig ter plekke om de zaak in de gaten te houden. De districtscommissaris zegt, dat de zaak zijn aandacht heeft en dat hij het zal bespreken met NH. Functionarissen van NH zouden ter plekke zijn geweest, met twee ambtenaren van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) en de politie.

NPS-voorzitter wil weten wat heeft geleid tot beëindigen Suralco-activiteiten

Rusland gaat harde noten kraken tijdens comité generaal Assem- blee


NPS-fractieleider Gregory Rusland zal harde noten kraken tijdens het zogenoemde comité generaal van 9 november, waarin het Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en het Amerikaanse Alcoa, moederbedrijf van Suralco, in de Nationale Assemblee (DNA) zal worden besproken. 'Op dit moment zijn er een heleboel vragen. Ik heb zelfs vragen over de hele situatie met betrekking tot de stand van zaken, waarbij een MoU is gepresenteerd, dat getekend is door de regering met de Alcoa', zegt Rusland vandaag, donderdag 5 november 2015, in het Dagblad Suriname.

De parlementariër zegt dat hij vooral zou willen weten wie de aanzet heeft gegeven voor het beëindigen van Suralco-activiteiten in Suriname. Dit is volgens hem iets dat erg onduidelijk is. 'We gaan ervan uit dat de Alcoa dat gedaan heeft, maar is dat daadwerkelijk ook zo? Dat is een belangrijke vraag, omdat het een heleboel kan verklaren van wat er nu in de MoU verwerkt is.'

Rusland zegt, dat wanneer de MoU verder wordt bekeken, hij zich in algemene zin afvraagt of Suriname genoeg voor zichzelf heeft ingebouwd bij het vertrek van Alcoa, terwijl er een overeenkomst was om door te gaan tot 2033. De parlementariër vraagt zich af wat het dan voor Suriname zal betekenen, wanneer de Brokopondo-overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd. 'Wat zijn de vooruitzichten die wij meekrijgen van de Alcoa om toch wel ervoor te zorgen dat het gat, dat geslagen wordt in de economie van Suriname, gedicht wordt? Of tenminste daarin wat verlichting komt. Hoe zit het precies met de behandeling van het personeel? Hoe zit het precies met de energie?'

Rusland zegt dat er wel is aangegeven, dat Alcoa de stuwdam in 2019 zal overdragen, maar er wordt tot nu toe geen detailinformatie over gegeven. 'Wordt de dam automatisch van Suriname? Wordt het gekocht? Moeten wij het zien als een gunst?', vraagt de politicus zich af. Als de Suralco vertrekt, moet er volgens de politicus duidelijk gezorgd worden voor vervanging. Hierdoor kan Suriname adequaat gecompenseerd worden.

Rusland zegt verder, dat het parlement unaniem achter een comité generaal staat, omdat deze dan achter gesloten deuren zal geschieden. Er is tactisch hiervoor gekozen, omdat bij een openbare vergadering naast het volk, ook de tientallen juristen van Alcoa de zaak kunnen volgen en het parlement en de regering van Suriname zou kunnen pinnen. Tijdens het comité zal de regering komen en de vragen die het parlement heeft binnenskamers beantwoorden. Wanneer het parlement dan zicht heeft op de richting waar de regering naar toe wil gaan, kan gekeken worden of de kwestie gebracht kan worden naar een openbare vergadering.

Het Assembleelid stelt, dat geprobeerd wordt zo transparant mogelijk te zijn, maar is het tegelijkertijd ook belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de informatie. Nalatigheid kan maken dat Suriname juist in een nadelige onderhandelingspositie terechtkomt. De vergadering was gepland voor vandaag, maar werd op het laatste moment verschoven naar dinsdag.

Rusland, die ook deel uitmaakt van de parlementaire commissie met betrekking tot de kwestie Suralco, zegt dat de commissie zelf ook niet stil zit. In de afgelopen periode heeft de commissie diverse gesprekken gevoerd met het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), Conservation International Suriname, de Suralco-contractors en de bondsvoorzitter van de werknemers van Suralco. Informeel zal Rusland ook gesprekken voeren met kopstukken van Suralco om zelf van hun te vernemen wat hun inzichten zijn. Hierdoor kan de NPS een duidelijke positie innemen in deze hele materie.

'Belangrijk is dat wij als NPS heel veel jaren met het bijltje gehakt hebben. Als oud-NH-minister heb ik ook onderhandeld met Suralco vooral in de jaren 2009-2010, waarbij het beleid toen redelijk erop gericht was om alles eraan te doen dat de bauxiet-aluinaarde-sector in Suriname behouden blijft. Wij weten niet of de huidige regering hetzelfde standpunt deelt. Dit heeft een grote impact op de economie van Suriname.'

Overheid Venezuela eist dollars van Insel Air op Curaçao

'Normaal betaalt Insel Air voor diensten in bolivars, maar nu wil Venezuela ineens dollars'


Insel Air dient klacht tegen Venezuela in bij de IATA en bij Venezolaanse overheid


De Venezolaanse overheid eist dat Insel Air met terugwerkende kracht vanaf de maand mei in dollars betaalt voor geleverde diensten aan de lokale luchtvaartmaatschappij. Dat zegt directeur Edward Heerenveen vandaag, 5 november 2015, in het Antilliaans Dagblad. 
 
'Normaal gesproken betaalt Insel Air voor verleende diensten in bolivars, maar nu wil de overheid ineens dat wij in dollars betalen. Wij willen wel in dollars betalen, maar krijgen in Venezuela geen dollars voor de bolivars die wij hebben', aldus Heerenveen.

'Het punt is dat wij gedwongen worden om in dollars te betalen terwijl de overheid nog een schuld in dollars bij Insel Air heeft uitstaan, je zou kunnen zeggen dat de bedragen tegen elkaar afgestreept moeten kunnen worden.'

Insel Air heeft per brief geprotesteerd bij de Venezolaanse overheid. Afgezien daarvan heeft de vliegmaatschappij ook via de International Air Transportation Association (IATA) een klacht ingediend met andere buitenlandse luchtvaartmaatschappijen die ook van het land nu voortaan dollars moeten betalen. 'De Venezolaanse overheid blijft nu in gebreke, Insel Air wacht nog even af om te zien hoe er op het protest wordt gereageerd', zo legt de directeur uit.

De maatschappij zal vooralsnog niet aan het verzoek voldoen om in dollars te betalen. 'Het zou raar zijn als wij het geld dat Insel Air op de vluchten naar de VS, Jamaica, en andere bestemmingen verdient, moet gebruiken om Venezuela te betalen, terwijl het probleem is dat Venezuela de bolivars niet voor dollars kan inwisselen.'

Heerenveen betwijfelt of het in dit stadium verstandig is dat de Curaçaose regering de zaak bij Venezuela aankaart. 'Ik wil niemand in verlegenheid brengen, de vraag is of zo’n actie zoden aan de dijk zet. In het verleden is er vanuit het Koninkrijk aan Venezuela gevraagd om haar verplichtingen na te komen, dat was tijdens het bezoek van koning Willem Alexander aan dat land. Na het bezoek ging Venezuela gewoon weer over tot de orde van de dag.'

Insel Air heeft naast de financiële perikelen met Venezuela ook te maken gekregen met geweld tegen het cabinepersoneel. Zo werd er op de bus geschoten die het cabinepersoneel van de luchthaven naar het hotel moet vervoeren. Heerenveen verklaarde, dat er in het geval van Aruba Airlines de bus zelfs werd vernield. Om de veiligheid van het cabinepersoneel te verhogen is er nu extra beveiliging wanneer de bus het personeel van de luchthaven naar het hotel brengt.

Minister Whiteman neemt openbare beplanting op Curaçao onder de loep

Bewindsman wil onderhoud aanplant, bewatering en schoonmaak openbare ruimtes bij één organisatie onderbrengen


De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), is bezig met een proces om de aanplant, de bewatering en de schoonmaak van openbare ruimtes, zoals de palmbomen langs de kant van de weg (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad) en de rotondes, bij één organisatie onder te brengen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 5 november 2015.
 
Nu wordt beplanting gedaan door de Dienst Openbare Werken (DOW), bewatering door het ministerie van GMN en de schoonmaak door Selikor. 'Dat werkt niet', aldus Whiteman in de Statenvergadering over de begroting 2016.

Hij geeft overigens toe, dat GMN ook niet voldoet aan de bewatering waardoor vele bomen dood gaan. Zijn uitleg: 'Er is maar één watertruck, die stuk is. In het buitenland is een nieuwe motor besteld. Het is een ‘kaminda di krus’ (een kruisweg) om twee nieuwe trucks te kopen. Niet alleen de openbare ruimten lijden hieronder, maar ook de tuinders die wij van gratis water voorzien om zo de eigen tuinbouw te stimuleren. Sommige tuinders kunnen met eigen vervoer tanks komen vullen, maar de tuinders die van onze truck afhankelijk zijn krijgen op het moment geen water.'

Overigens heeft ook Selikor nieuwe wagens nodig. Reden waarom de dienstverlening de laatste tijd zo te wensen overlaat, erkent Whiteman. Bij Selikor is ondertussen een operational audit gaande waardoor er meer zicht komt op de bedrijfsvoering.

Ten aanzien van het onderhoud van de stranden geeft Whiteman aan dat er gesprekken gevoerd worden met beheerders om te komen tot beheersovereenkomsten per strand. Tot slot weet de minister te melden, dat er een nieuw milieubeleidsplan op tafel ligt dat eerdaags in de ministerraad besproken zal worden. Daarin wordt bijvoorbeeld ook geschreven over het ‘plasticzakkenprobleem’, zo stelt de minister in antwoord op een vraag van een Statenlid.

Directeur Ontwikkelingsbank: 'Toegang tot krediet voor financiering activiteiten agrarische sector niet moeilijk'

Boedhoe: 'Men zoekt direct geld en lage rente, ze willen gewoon goedkoop krediet'


'Toegang tot krediet ter financiering van activiteiten in de agrarische sector hoeft niet moeilijk te zijn. Met een goed en degelijk bedrijfsplan komen initiatiefnemers al een flink eind, om aan externe fondsen te komen. Dat kredietaanvragen van voornamelijk kleine of startende agrariërs worden afgewezen, komt veelal omdat de businessplannen onvoldoende zijn uitgewerkt op haalbaarheid en verdiencapaciteit.' Woorden van Wonnie Boedhoe, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), vandaag, donderdag 5 november 2015, in de Ware Tijd. 

'Men zoekt direct naar geld en naar een lage rente. Ze willen gewoon goedkoop krediet', aldus de bankier.

Boedhoe zegt, dat potentiële ondernemers in de agrarische sector moeten beseffen, dat ze eerst een goed bedrijfsplan dienen te hebben om een grotere kans te maken in aanmerking te komen voor financiering. Ze voegt eraan toe dat geld niet het probleem is, maar maakt overigens wel duidelijk dat banken niet zonder meer geld zullen afstaan voor projecten.

'Natuurlijk moeten we dekking hebben. We kunnen niet blanco bankieren.' De NOB is vooral geïnteresseerd in degelijke bedrijfsplannen, niet in de dekkingswaarde van een onderpand. 'Ik geef geen krediet om dekking. Ik geef krediet om ontwikkeling te brengen.'

Op uitnodiging van het Technisch Centrum voor Agrarische Ontwikkeling en Rurale Samenwerking (CTA) hield Boedhoe een presentatie tijdens het Caribisch-Pacifische landbouwforum op Barbados. Zij gaf daarbij aan hoe de NOB initiatieven in de Surinaamse landbouwsector financiert. De NOB-directeur zei ook dat kredieten aan agro-ondernemers altijd in een driehoeksverhouding tussen haar bank, de cliënt en een commerciële bank worden verstrekt. De commerciële bank komt in met 5 tot 10 procent van de beoogde lening en de NOB met de rest.

Regering treft betalingsregeling met Olibis NV voor een bedrag van ruim 14 miljoen Amerikaanse dollar

Kort Geding tegen de EBS door regeling op laatste moment voorkomen


De regering heeft een betalingsregeling getroffen met Olibis NV in Paramaribo voor een bedrag van ruim 14 miljoen Amerikaanse dollar. Hiermee is voorkomen, dat vandaag, donderdag 5 november 2015, een Kort Geding doorgaat tegen de NV  Energiebedrijven Suriname (EBS). Starnieuws bericht vernomen te hebben, dat de regering een schikking getroffen heeft dat vanaf eind van de maand in termijnen het bedrag zal worden afgelost.

Olibis heeft op 31 maart van dit jaar een overeenkomst gesloten voor het leveren van een MAN- generator voor ruim 23,9 miljoen euro. Het bedrijf heeft de generator voor honderd procent gefinancierd. Er is nog een schuld van 13,8 miljoen Amerikaanse dollar af te lossen.

Op 2 april dit jaar heeft Olibis een factuur aangeboden van 1 miljoen Amerikaanse dollar aan EBS ter aflossing van de schuld. Olibis stelt dat de generator geleverd is in september, maar dat de EBS de betalingsverplichting niet is nagekomen, ondanks diverse aanmaningen.

Olibis stapte naar de rechter en stelde dat het bedrijf ernstige schade lijdt door de wanprestatie van EBS. Naast 13,8 miljoen Amerikaanse dollar moet de EBS ook een saldoschuld van 1 miljoen betalen.

Vernomen wordt, aldus Starnieuws, dat deze kwestie besproken is in de Raad van Ministers en dat werd besloten is om deze zaak buiten proces af te wikkelen.

Pleegvader verongelukte bromfietser Mohan: 'De politie en ambulancedienst hebben gefaald'

'Als ambulance- personeel sneller had gehandeld, dan zou Datra vandaag nog in leven zijn'


De pleegvader van de dodelijk verongelukte 25-jarige Wineshkoemar Mohan alias Datra is zeer teleurgesteld in de politie en de ambulancedienst. Hij uit zijn ongenoegen en woede vandaag, donderdag 5 november 2015, in het Dagblad Suriname.

Datra was dinsdagavond rond acht uur betrokken bij een zware aanrijding op de Cassaveweg in het district Nickerie met een andere bromfietser. De 25-jarige Mohan overleed als gevolg van de opgelopen ter plekke. Mohan reed vanuit de Cassaveweg richting de Arnold Julenweg. De andere bromfietser kwam vanuit tegenovergestelde richting. Ter hoogte van een bocht kwam Mohan vermoedelijk op de rijhelft van zijn tegenligger terecht, met als gevolg de aanrijding. De tweede bestuurder Shiva S. werd ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De pleegvader zegt vandaag, dat de rijtijd van de politie en ambulance naar de locatie nauwelijks drie minuten is. 'Ik was omstreeks half negen die avond op de locatie, maar ik zag geen politie en ook geen ambulance. Daar aangekomen heb ik Datra besmeurd met bloed aangetroffen. Ik heb terstond zijn pols gecheckt. Hij was nog in leven. De politie arriveerde pas na drie kwartier en de ambulance was er ook vrij laat.'

Volgens de pleegvader was er een arts met de ambulance meegekomen om te checken of zijn zoon nog leefde. 'Vanwege twijfel werd een andere arts ingeschakeld. Dit duurde nog eens drie kwartier. De tweede arts stelde de dood vast. Ik weet, dat indien de ambulance mijn zoon terstond naar het ziekenhuis zou hebben gebracht, hij vandaag nog in leven zou zijn. Datra is vanwege nalatigheid van de gezondheidsdienst om het leven gekomen.'

'Ik zal niet jokken, mijn zoon is reeds eerder drie keren betrokken geweest bij een aanrijding. Een van de keren was hij een dagje opgenomen in het ziekenhuis. Zijn bromfiets was toen in tweeën gebroken. Ik had hem toen ook al gewaarschuwd om voorzichtig te rijden. Hij woonde de laatste vijf maanden niet bij ons. Hij had een huis gehuurd en bleef daar met zijn vriendin. Wat ik heb vernomen, is dat de dame in verwachting is. Mijn 73-jarige schoonmoeder had de zorg van Datra op zich genomen. Toen de jongen zes jaar was, heb ik de zorg van Datra overgenomen. Mijn vrouw en ik hadden toen geen kinderen. Nu hebben wij drie kinderen. Ik ben heel erg teleurgesteld in deze instanties. De politie en de ambulance hebben gefaald.'

Voorzitter Voetbalbond dringt bij bewindsman Sport- en Jeugdzaken aan op snelle implementatie dubbele nationaliteit

Krishnadath legt pijnpunten SVB op tafel minister Abdoelgafoer


De Surinaamse Voetbal Bond (SVB) heeft minister Faizal Abdoelgafoer van Sport- en Jeugdzaken, tijdens een kennismakingsbezoek, gevraagd om te pleiten voor het afschaffen van vermakelijkheidsbelasting op kaartenverkoop bij sportevenementen. Er is ook aandacht gevraagd voor de invoering van de dubbele nationaliteit voor sporters, aldus het ministerie vandaag, donderdag 5 november 2015, in een uitgebracht persbericht.

Krishnadath deed het voorstel om de nieuwe gym van de bond, die in het Franklin Essed Stadion is gehuisvest, voor langere termijn af te huren om nationale selecties te accommoderen. Deze sporters kunnen daar dan aan de slag onder begeleiding van het medisch team van de SVB.

De SVB-voorman zei ook, dat de bond in een financieel zwakke positie verkeert, mede door het uitblijven van steun vanuit de overheid en daarom projecten uitvoert om fondsen te genereren. De SVB gaf aan, dat sportorganisaties na overdracht van de vermakelijkheidsbelasting, bijna geen middelen overhouden voor het uitvoeren van andere projecten. Ook zullen de verschillende selecties, vanwege deze krappe financiële situatie, worden ontbonden en niet ingeschreven worden voor meetmomenten in de regio.

De minister deelde mee dat het ministerie nu een faciliterende rol wil vervullen voor 'sportaanbieders'. De samenwerking tussen het ministerie en de SVB moet dus in één beleid uitmondden. Abdoelgafoer wil afstappen van het verouderde subsidiebeleid en wil subsidie slechts toekennen na duidelijk advies van de moederorganisatie. Hierdoor krijgen 'sportaanbieders' de ruimte projecten of programma’s naar behoren uit te voeren, als die in lijn zijn met het algemene beleid voor een bepaalde tak van sport.

De bewindsman stelde voor, dat er een lange termijn planning wordt gemaakt over de richting welke het Surinaamse voetbal op moet gaan, zodat de gelden, voor zover die nodig zijn voor de uitvoering, gealloceerd kunnen worden op de begroting van het ministerie. Sport- en Jeugdzaken is bijzonder geïnteresseerd in de plannen voor jeugdvoetbal (jongens en meisjes) en ziet graag dat er veel aandacht daaraan besteed wordt.

De SVB-voorzitter vroeg de minister ervoor te pleiten dat de dubbele nationaliteit zo gauw mogelijk wordt geïmplementeerd. Krisnadath benadrukte, dat niet alleen de voetbalsport hier profijt aan zal hebben, maar de sport in haar totaliteit. De minister kon meegaan met deze zienswijze en beloofde met de bestemde actoren hierover te praten.

Relatie tussen India en Suriname wordt strakker aangetrokken

Minister Dodson spreekt met Indiaas ambassadeur Murugesan Subashini

 
De band tussen Suriname en India wordt versterkt. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) noemt India een belangrijke partner in de ontwikkeling van Suriname en zegt dat elke vorm van het verstevigen van de relatie wordt verwelkomd. Dit zei hij bij het bezoek van de Indiase ambassadeur Murugesan Subashini aan zijn kabinet (zie foto - Bron: ministerie van NH). Dodson is vooral op zoek naar technische expertise bij het ontwikkelen van sectoren als energie, water en mineralen, aldus vandaag, donderdag 5 november 2015, de afdeling Voorlichting van zijn ministerie.

India heeft heel veel mogelijkheden op deze gebieden en op het stuk van renewable energy. Dodson sprak met Subashini over plannen met betrekking tot het hanteren van alternatieve energieopwekking op basis van wind- en zonne-energie die binnenkort in de districten Coronie en Nickerie als pilotproject een feit moet zijn.

Subashini bood Dodson het document 'Civilian Training Program Indian Technical and Economic Cooperation' (zie onderaan) aan. Dit document biedt onder meer trainingsmogelijkheden voor burgers op een aantal technische gebieden. Suriname kan hiervan profiteren, zei Subashini. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat India experts naar Suriname stuurt om kaders te trainen.

India heeft vaker beurzen beschikbaar gesteld voor Suriname en Suriname hoeft enkel zijn behoeften op dit gebied aan de ambassade kenbaar te maken, die maakt er dan verder werk van, zo sprak Subashini.

Automobilist (47) dodelijk verongelukt te Latour

Man rijdt tegen een schutting langs de Toekomstweg


De nieuwswebsite Starnieuws meldt vanochtend, donderdag 5 november 2015, dat een automobilist gisteravond rond half tien tegen een schutting langs de Toekomstweg te Latour, Paramaribo, is gereden. 

De 47-jarige man werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo waar hij rond haf drie vanochtend aan zijn opgelopen verwondingen is overleden.

De toedracht van dit eenzijdig ongeluk is nog niet bekend. Volgens de Ware Tijd is het slachtoffer Kabhier Mohamed Nushad.

Ministerie van NH vraagt OM strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar oud-GMD-directeur

Mahinderpersad Autar is 7 september uit zijn functie ontheven


Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar Mahinderpersad Autar, die op 7 september ontheven is als hoofd van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD). Er zijn diverse redenen opgegeven voor dit onderzoek. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 5 november 2015, te hebben vernomen, dat het Openbaar Ministerie al een team heeft samengesteld dat het onderzoek zal verrichten. 

Volgens het ministerie zou het voormalig hoofd van de GMD figuratieve kaarten hebben vervalst bij indiening van aanvragen van mijnbouwrechten. Ook zou er sprake zijn van valsheid in geschrifte op beschikkingen. Er zouden fictieve beschikkingen namens de Staat zijn uitgegeven om mijnbouwactiviteiten op het stuwmeer uit te oefenen. Hij zou zich ook niet gehouden hebben aan de Mijnbouwwet.

De ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen en voorzitter van de PALU, Jim Hok, heeft eerder gezegd, dat er allerlei verdachtmakingen zijn naar zijn partij. Hij vindt dat zijn opvolger, minister Regilio Dodson, bezig is met verdachtmakingen, leugens te vertellen en zaken te verzinnen.

Hok zei ook, dat Autar op een zeer onterechte wijze is behandeld. De PALU-voorzitter heeft Dodson uitgedaagd om op de proppen te komen met de documenten die hij heeft.

Hoogleraar Caram: 'Moeilijke economische situatie is niet onoplosbaar'

'Er is geen sprake van een crisis'


Hoogleraar Anthony Caram vindt dat Suriname in een moeilijke economische situatie is beland, maar dat die 'niet onoplosbaar' is. Dat zei hij gisteren tijdens een lezing voor de Rotary in Paramaribo. Hij vindt dat 'mensen de komende twee jaar op hun tanden moeten bijten, totdat er meer vruchten zullen worden afgeworpen uit de natuurlijke hulpbronnen'. In die periode zal de goudmijn van Surgold/Newmont in het Meriangebied in productie zijn en Staatsolie zal brandstof produceren. Caram vindt niet dat er sprake is van een crisis, want Suriname heeft genoeg mogelijkheden om uit de situatie te kunnen geraken, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 5 november 2015.

Caram vindt dat er geen goed financieel beleid is gevoerd. De regering, de Centrale Bank van Suriname (CBvS), internationale organisaties en ratingbureaus hebben de situatie onderschat de afgelopen jaren. Er was weinig transparantie. Nu wordt de samenleving ermee geconfronteerd, dat de betalingsachterstanden van de overheid voor goederen en diensten boven de Srd 1,3 miljard zijn. Dat is ruim 7% van het bruto binnenlands product.

'Er zijn geen eenvoudige oplossingen voor het probleem', stelt Caram. In gesprek met de webredactie van Starnieuws zegt de hoogleraar, dat door het beleid dat gevoerd is en door de ontwikkelingen op de internationale markt wij met z'n allen armer zijn geworden. De exportopbrengsten zijn drastisch teruggelopen door de daling van de prijzen, maar ook is de productie verminderd.

'Ook andere landen zijn armer geworden, maar dan moet er een aanpassingsprogramma worden uitgevoerd. De bestedingen moeten worden teruggedrongen, de belastingen moeten worden opgevoerd, er moet een integraal aanpassingsprogramma worden uitgevoerd. Hier is politieke wil en moed voor nodig.'

In de afgelopen periode zijn de Kinderbijslag en Oudedagsvoorziening verhoogd. Er is een ziekteregeling doorgevoerd waarin kinderen tot 16 jaar en ouderen boven 60 jaar niet hoeven te betalen. De pensioenregeling is doorgevoerd. De subsidies zijn van Srd 500 miljoen opgelopen naar ruim een miljard. Daarnaast is het ambtenarenapparaat verder gegroeid. Nagegaan moet worden of iedereen de subsidies nodig heeft en het ambtenarenapparaat moet worden ingekrompen, stelt Caram. Oplossingen kunnen theoretisch worden bedacht, maar de kunst is om ze daadwerkelijk door te voeren.

Devaluatie is een van de mogelijkheden, maar is deel van een pakket van maatregelen. Als een product Srd 10 kostte, zal dat bij een devaluatie van 20% Srd 12 kosten. De vakbonden hebben al aangegeven dat zij een loonsverhoging willen van 20%. Dit is ook gebeurt bij de devaluatie in 2011. 'Als dat gebeurt, heeft devaluatie geen enkele zin', stelt Caram.

Hij pleit voor transparantie en een goed economisch beleid, waarbij de CBvS haar onafhankelijke positie behoudt. Nu wordt de Staat geaccommodeerd via eigen kredietverlening en tot nog toe niet gebruikelijke transacties met andere financiële instellingen en zelfs met private bedrijven.

President Bouterse gaat werken in gerenoveerd presidentieel paleis

Staf van president verhuist mee naar paleis


President Desi Bouterse zal het gerenoveerde presidentieel paleis officieel gaan gebruiken als zijn kantoorruimte. Het monumentale pand werd sinds 2011 gerestaureerd en is goed beveiligd om als kantoor te dienen van het staatshoofd. Dat bericht Starnieuws vandaag, donderdag 5 november 2015.

Voor de restauratie begon, werd het paleis gebruikt voor officiële ontvangsten.

Het streven was er op gericht om met de viering van de 40e Onafhankelijkheidsdag het kantoor van de president te verhuizen naar het paleis.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen van personen die een rondleiding hebben gekregen, dat het paleis er bijzonder goed uitziet nu de renovatie voltooid is.

Het ligt in de bedoeling dat de verhuizing vandaag plaatsvindt. Diverse diensten die nu bij het Kabinet van de President ondergebracht zijn, zullen niet meeverhuizen naar het paleis. De staf van het staatshoofd neemt wel haar intrek in het paleis.