vrijdag 6 november 2015

VHP-Assembleelid Mathoera wil serieuze aandacht minister van Justitie en Politie voor aantal diefstallen

Krishna Mathoera: 'Zo'n 800 ernstige diefstalgevallen per maand'

Slachtoffers hebben kritiek op slechte communicatie van politie na een aangifte


VHP-parlementslid Krishna Mathoera vraagt serieuze aandacht van de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, voor de vele ernstige gevallen van diefstal per maand. Mathoera zegt vandaag, vrijdag 6 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat er maandelijks tussen de 750 en 800 gevallen van de meest ernstige vormen van diefstal geregistreerd worden. Daarvan zijn 325 gevallen van zogenoemde gekwalificeerde diefstal, zo'n 350 inbraken, 80 berovingen en ongeveer 25 overvallen. Een groot deel hiervan, bijna 95%, vindt plaats in Paramaribo en Wanica. 

‘Deze vormen van criminaliteit hebben een immense impact op personen, gezinnen en kinderen. Het gaat niet alleen om de enorme financiële schade die mensen leiden, maar vooral het gevoel van machteloosheid en angst dat de slachtoffers moeten ondergaan, angst om weer slachtoffer te worden op elk moment van de dag. En dit gevoel blijft jaren hangen. Sommige van deze slachtoffers hebben pech om meerdere keren slachtoffer te worden’, zegt Mathoera.

Het Assembleelid heeft met diverse mensen in verschillende buurten gesproken die slachtoffer zijn geworden van deze misdrijven. Zij klagen dat zij zelden de politie zien surveilleren. Bovendien zeggen ze dat zij ook nimmer iets terug horen van de politie over hun inbraak of beroving na aangifte ervan.

‘De communicatie met de politie verloopt bijzonder stroef en is zeer gebrekkig. Als getraumatiseerd slachtoffer krijgen ze het gevoel dat zij zelf achter de politie moet aanrennen voor het verdere verloop van hun zaak, terwijl ze toch mogen verwachten dat de politie met hun zaak bezig is op te lossen. Over de gestolen spullen, de aanhouding van verdachten, slachtoffer begeleiding en de definitieve afhandeling van de zaak horen ze niets terug, terwijl dit het minimale is, wat men mag verwachten van de politie.'

Volgens Mathoera kan het verhogen van de zichtbaarheid van de politie een verbetering brengen. Andere mogelijke maatregelen zijn betere voorlichting, betere begeleiding van slachtoffers, snellere en efficiëntere afhandeling van zaken en terugkoppeling naar slachtoffers, verbeteren van opsporing van daders, meer opsporingsbevoegdheden en materieel aan de politie, zwaardere straffen voor recidivisten en goede opvang en begeleiding aan jongeren die voor het eerst betrokken worden bij criminaliteit. Zolang deze maatregelen uitblijven, adviseert Mathoera aan de samenleving dat ze alerter wordt in de diverse wijken en buurten.

‘Buurtgenoten dienen telefoonnummers uit te wisselen, te letten op ongebruikelijke bewegingen in de buurt en meteen dat aan elkaar door te geven en ook extra letten op elkaars woningen’, aldus Mathoera.

E-Government-project binnenkort ondergebracht bij Kabinet van de President

E-Government commissie heeft tot 2020 de tijd om haar doelen (7) te bereiken


Het E-Government-project dat tijdens de regering Bouterse-Ameerali werd geïnitieerd en onder het kabinet van de vicepresident valt, zal binnenkort worden overgeheveld naar het Kabinet van de President. Dit zegt Gardelito Hew A Kee (zie foto), ondervoorzitter van de commissie belast met het project, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 november 2015.

Het project zal volgens Hew A Kee normaal worden uitgevoerd. De vorm zal wat verandering ondergaan. Het E-Government op het Kabinet van de President zal door Hew A Kee worden gecoördineerd.

Alle voorbereidingen richting de implementatie van de resultaten van dit project zullen worden herbekeken. 'Ook de wet Elektronische transactie ligt al bij De Nationale Assemblee voor goedkeuring. We zullen kijken wat de stand van zaken is, en wat direct uitgevoerd kan worden, zal in samenwerking met de verschillende ministeries worden uitgevoerd.'

Na het aantreden van de nieuwe vicepresident heeft de commissie de stand van zaken van het project  aan de vicepresident gepresenteerd. Omdat het al bekend was, dat er naar een andere situatie zou worden overgestapt, werd besloten om zaken even in de ijskast te zetten.

De E-Government Commissie wordt geacht zich tot uiterlijk het jaar 2020 in te zetten voor het bereiken van zeven doelen, waardoor alle overheidsdiensten online beschikbaar zijn. Dat alle overheidsinstituten met elkaar verbonden zijn, dat het personenregister van Suriname het basisbestand van alle diensten vormt en dat elk gezin in Suriname over een ‘informatie- & communicatie-apparaat’ beschikt. Daarnaast moet elk gezin in Suriname toegang tot het internet hebben, iedere Surinamer moet beschikken over een beveiligde Smart ID-kaart en iedere Surinamer moet digitale betalingen in binnen- en buitenland kunnen doen.

NPS-voorzitter herkent jaren ’80- en ’90-scenario’s in paniekreacties volk

Rusland: 'Maar, de Surinaamse bevolking is toch wel een hele slimme'


Menig Surinamer rent momenteel naar de bank om zijn geld ‘in veiligheid’ te brengen. Zeker nu door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is aangekondigd, dat de kasreserve verhoogd is naar 35%. Velen denken dat het beter is om hun geld thuis of elders te ‘bewaren’ voordat hen de toegang tot hun eigen geld ontzegd wordt. Ook vrezen zij geldontwaarding van hun SRD’s. Doemscenario’s die overeenkomen met situaties zoals die zich in Griekenland hebben voorgedaan, worden nu geschetst. Dit paniekerig beeld is overigens niet nieuw in Suriname. Het doet denken, zo schrijft het Dagblad Suriname vrijdag 6 november 2015, aan de jaren’80 en ’90, waarbij velen dezelfde reactie hadden op de slechte financieel-economische situatie uit die periode, waarbij het Surinaams geld haast per uur drastisch in waarde daalde.

Gregory Rusland, NPS-voorzitter, -Assembleelid en lid van de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee, verwijst naar de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, die in deze kennelijk heeft aangegeven, dat mensen uiteindelijk niet zo blij zullen zijn met het besluit. Vandaar dat mensen zich bijvoorbeeld haasten om hun Srd’s van de bank te halen en om te zetten in dollars, zegt Rusland. Hij denkt dat de Surinaamse bevolking ‘toch wel een hele slimme’ is. ‘We hebben de ervaring al uit de jaren ’80 en begin ’90.’ De politicus denkt terug en zegt nu nog over bonnen te beschikken uit die tijd, waaruit blijkt dat hij 25.000 guldens moest betalen voor vier saoto’s. Hij hoopt dat die tijden niet meer terugkomen.

‘Iedereen heeft het al meegemaakt en men wil geen risico’s meer nemen’, stelt Rusland. De regering zou het het volk niet kwalijk moeten nemen dat zij voor zichzelf maatregelen probeert te treffen om zo weinig mogelijk schade van de situatie en dus van het beleid te ondervinden. Rusland meent dat de mensen terecht op hun hoede moeten zijn. Hij brengt in herinnering, dat de oppositie voor dergelijke effecten gewaarschuwd heeft. Ten aanzien van speculaties als zou de overheid de kasreserve ten eigen bate gaan gebruiken, zegt Rusland dat hij daar weinig over kan zeggen.

‘Men zal moeten kijken wat de overheid doet in de komende maanden.’ Wat hij wel weet is, dat de regering zich in een zodanig benarde positie heeft gemanoeuvreerd dat zij eigenlijk paniekmaatregelen heeft moeten treffen om de zaak draaiende te houden. ‘Dit is niet goed en straalt geen vertrouwen uit naar de samenleving. Als mensen geen vertrouwen meer hebben in de mensen die namens hen de zaak vooral financieel moeten beheren gaat men ertoe over om allerlei zaken te doen om het hoofd boven water te houden. Dit met alle nadelige gevolgen van dien.’

Rusland zegt voorts, dat het eenzijdig besluit dat de CBvS moest nemen om de kasreserve te verhogen een bijzonder jammerlijke beslissing is, omdat het land in feite niet in de huidige financiële situatie had hoeven te verkeren. Het financieel beleid van de regering de afgelopen vijf jaar was volgens hem funest in deze. De regering is in staat geweest om in die periode een enorm tekort te creëren, waardoor de CBvS ertoe moest overgaan een lening te geven aan de overheid. Die schuld is nu rond 1.8 miljard. Dit is volgens Rusland het gevolg van inefficiëncy, verspilling en het uitvoeren van populistische projecten.

‘Nu er monetaire financiering heeft plaatsgevonden, zal de Srd niet meer de waarde hebben die wij denken dat het heeft’, concludeert de politicus. Als er meer Srd’s op de markt zijn, moet de CBvS onder andere de kasreserve verhogen. Er is hierdoor ook minder ruimte over voor de banken om leningen te verschaffen aan particulieren. Het gevolg is dat de rente omhoog gaat. De economie gaat hierdoor stagneren en mensen zullen zonder werk komen te zitten. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die volgens Rusland niet bevorderlijk zijn voor het land.

Kersverse president-commissaris bij Telesur Hew A Kee: ‘Dirk Currie blijft directeur’

'Er is geen reden om de directie niet te behouden'


Het gerucht doet de ronde, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 november 2015, dat algemeen directeur van Telesur, Dirk Currie, die het bedrijf al geruime tijd leidt, mogelijk wordt bedankt. 

'Wij ondernemen geen stappen als zodanig tegen de directie. We zijn nog bezig met de review. Wij werken niet met geruchten en ruis. Als er iets is, zouden wij misschien kunnen kijken welke stappen wij moeten ondernemen. Wij hopen en gaan ervan uit dat er niets is. Als er wat is, kunnen wij volgens de regels aan de minister rapporteren en de minister bepaalt wat er verder gebeurt', zegt Gardelito Hew A Kee, de nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij het staatsbedrijf Telesur. De directie van Telesur wordt dus behouden, omdat er volgens Hew A Kee vooralsnog geen reden is om dat niet te doen.
De Raad heeft volgens Hew A Kee stukken opgevraagd om de handel en wandel van het bedrijf te reviewen.

'Wij hebben nu een doelstelling. Het is niet gewoon een Raad die is komen zitten. Onze doelstelling is om telecommunicatietechniek dichterbij de samenleving te brengen. In dit verband willen wij breedband toegankelijk maken voor een ieder en waar nodig ook voor de lagere inkomensgroepen. Het ontsluiten van het totale land is bij deze zeker van belang', zegt Hew A Kee.

De afgelopen periode is er ook veel commotie geweest over het uitgavenbeleid van Telesur. Onder andere de peperdure marketingactiviteiten roepen vraagtekens op. De Raad van Commissarissen is het orgaan die toezicht houdt op de inkomsten en uitgaven van het bedrijf. 'Ik weet niet hoe dat voorheen er aan toe ging. Wij hebben aangegeven kosten bezuinigend te zullen optreden en kritisch naar de uitgaven te kijken', aldus de president-commissaris van de RvC.

‘Gratis waterproject op Curaçao voor thuistelers gaat gewoon door’

Defecte watertruck geen belemmering voor thuistelers

Thuistelers mogen gratis water halen bij Agrarisch Visserij Beheer


Binnen het project van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) om het thuis verbouwen van gewassen te stimuleren, laat GMN-minister Ben Whiteman (PS), thans ook premier, weten dat ondanks een defecte watertruck voor het rondbrengen van water, de thuistelers in de tussentijd bij de uitvoeringsorganisatie Agrarisch Visserij Beheer (AVB, voorheen LVV) terecht kunnen. 

'De thuistelers kunnen, zolang de watertruck niet is gerepareerd, gewoon met hun opvangcontainers langskomen om bij AVB gratis water te halen. Voor de watertruck is al een motor besteld en deze zal spoedig gerepareerd worden', aldus de premier vanmiddag, 6 november 2015, in de Amigoe.

De GMN-minister pleit al geruime tijd voor de aanschaf van twee extra watertrucks om zodoende gratis water te kunnen leveren aan de thuistelers alsook voor de nodige bewatering van beplanting op openbare plekken, langs wegen, plantsoenen en stranden. 'Helaas ben ik al zo lang bezig om de aanschaf van twee trucks mogelijk te maken, door inefficiëntie heeft dit tijd gekost maar in ieder geval is nu de bestelling voor aanschaf van de eerste truck al de deur uit.'

Thuistelers die over opslagruimte beschikken, kunnen binnen dit project doorgaans rekenen op gratis waterleveringen door AVB met een watertruck. Door de gratis waterdistributie kunnen de waterkosten gedrukt worden waarmee het GMN-ministerie een impuls hoopt te geven aan de bevolking om meer gewassen te verbouwen.

'Verder zijn de verschillende partijen en ministeries, belast met het onderhoud van publieke ruimten, op ambtelijk niveau in ieder geval overeengekomen om een werkbespreking te houden hoe de taken duidelijk te verdelen. Hierover bestond zoals bekend een eindeloos dispuut, waarbij men onderling heeft aangegeven dat iedereen bereid is om tot een gezamenlijke oplossing te komen', aldus Whiteman.

Hij zegt verder, dat de bewatering van beplanting, zowel op openbare stranden en plantsoenen als langs de wegen, onder de verantwoordelijkheid van AVB valt, het aanplanten langs wegen onder de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) ofwel het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), en het onderhoud zoals afvalinzameling, onder afvalverwerkingsbedrijf Selikor. Whiteman heeft in het verleden meermaals aangegeven dat door gebrek aan intra-ministeriële afstemming, er bij nieuwe projecten extra aanplant plaatsvond, terwijl de AVB de nieuwe vraag niet aankon door gebrek aan watertrucks.

Ook VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) heeft eerder contact gezocht met minister Whiteman om over de bewateringsproblematiek van palmen en overige beplanting langs verschillende wegen op het eiland te praten om zodoende tot een oplossing te komen.

Coalitie in Staten Curaçao is meerderheid kwijt

Statenlid Marilyn Moses trekt haar steun tot ieders verrassing aan regering in en gaat onafhankelijk verder

'Ik wil niet en zal niet doorgaan met steunen acties regering tegen volk van Curaçao'

 
Marilyn Moses heeft vandaag, vrijdag 6 november 2015, haar steun voor de regering ingetrokken en gaat door als onafhankelijk Statenlid. In een reactie op Facebook stelt Moses dat zij ‘niet wil en zal doorgaan met het steunen van de acties van de regering tegen het volk van Curaçao’. Dit betekent dat het kabinet-Whiteman niet meer steunt op de meerderheid, zo bericht de Amigoe.
 
'Ik ben nu een onafhankelijk lid van het parlement van Curaçao. Ik wil niet en zal niet doorgaan met het steunen van de acties van de regering tegen het volk van Curaçao. Ik dank iedereen voor de verdere steun en ik kijk ernaar uit om te blijven werken voor u', aldus Moses in haar Facebook-post.

In een interview met Radio MAS noemt ze onder meer de hele situatie rond het nieuwe ziekenhuis één van die acties. Echter, ze wilde niet in details treden hierover. Volgens Moses heeft deze overheid nagelaten naar de samenleving te luisteren ‘en nu is de patiënt (de bevolking) dood’.
Moses stelde Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco, tevens partijvoorzitter van PAIS, op de hoogte van haar besluit om met de PAIS-fractie te breken en om als onafhankelijk Statenlid door te gaan. De beslissing van Moses kwam vanochtend als een donderslag bij heldere hemel aan bij Franco. Volgens Franco was hij niet op de hoogte van enig probleem dat Moses met de partij zou hebben. Moses was tot enige tijd terug lid van het bestuur, maar stapte op vanwege drukke werkzaamheden.

Het bestuur van PAIS kwam vanmiddag voor een spoedberaad bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Duidelijk is dat de huidige coalitie, die op een minieme meerderheid van 11 van de 21 zetels in het parlement kan rekenen, haar meerderheid kwijt is. Dit zal alleen voorkomen kunnen worden als de huidige coalitiepartners er een elfde of twaalfde Statenlid bij krijgen dat bereid is de huidige regering te steunen in het parlement. Nieuwe, vervroegde, verkiezingen behoren ook tot de mogelijkheden.

Niet alleen bij Pais kwam het besluit van Moses als een verrassing aan. Ook de coalitiepartners van Pais waren van tevoren niet op de hoogte van haar besluit. PS-fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje verklaart dat er verschillende scenario’s op tafel liggen. Het vertrek van Moses hoeft niet het einde van de coalitie te betekenen. In de namiddag staat er een vergadering van de samenwerkende partijen gepland. Dan zullen de coalitiepartners besluiten welke weg ze gaan bewandelen.

Voor onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran zijn twee punten belangrijk: Schotte eruit houden en PAR de ruimte geven om het kabinet eventueel te steunen. PAR-leider Zita Jesus-Leito kan niets zeggen over mogelijke steun aan kabinet-Whiteman. 'Het nieuws van Moses en haar ontslagbrief is net binnengekomen. Onze partij heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. Het is aan de coalitie om een besluit over de toekomst te nemen. We horen dat besluit dan later. Ik wil niet vooruitlopen op de ontwikkelingen. Wat er nu gaat gebeuren volgen wij op de voet.'

Volgens onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang zijn de spanningen bij alle coalitiepartijen duidelijk. Dit kabinet hoeft niet op haar steun te rekenen. 'Ik ben daar heel duidelijk over geweest. Deze regering heeft aangetoond niet in staat te zijn evenwichtig en rechtvaardig te regeren.' Tijdens de begrotingsbehandelingen bekritiseerde ze het tegenstrijdig handelen van de regering. Zo worden er allerlei besparingsmaatregelen doorgevoerd, maar de regering heeft ook ruimte om 40 tot 80 miljoen gulden aan belasting terug te geven. 'Als dat kan dan heb je geen financiële problemen. Waar ben je mee bezig?'

Politie Curaçao vanwege veiligheid aanwezig bij vertrek 15 kinderen uit Kinderoorden Brakkeput

GVI-personeel voelde zich bedreigd toen kinderen stenen naar ze gooidenDe politie is afgelopen woensdag op verzoek van de Gezinsvoogdij Instelling (GVI) meegegaan op het moment dat vijftien kinderen uit Kinderoorden Brakkeput werden gehaald. Het verzoek werd gedaan, omdat het GVI-personeel zich op dinsdag vóór de uitplaatsing bedreigd voelde toen de kinderen stenen naar hen gooide, het personeel werd ook door sommige medewerkers van Brakkeput geduwd. Ook werd er met stenen blokken gegooid en werd er glas op de grond kapot geslagen. 

Dat zegt directeur Jennifer Lindo-Snijder van het GVI vandaag, vrijdag 6 november 2015, in het Antilliaans Dagblad. 'Ik was niet op de hoogte dat de politie op woensdag met zoveel mensen aanwezig zou zijn, ik heb begrepen dat er zeven of acht politiewagens waren met daarin drie agenten. Het GVI heeft twee ervaren krachten op woensdag naar Brakkeput laten gaan. Er is voor gekozen dat andere werknemers van het GVI op afstand zouden blijven, zij zaten op een plantage dicht bij het internaat.'

De toegangshekken waren woensdag eerst dicht, later gingen ze open zodat de politie en de twee hulpverleners van het GVI naar binnen konden. 'De politie hield zich afzijdig, het personeel van Brakkeput wilde eerst alle rechterlijke beschikkingen zien, daardoor duurde het lang voordat de kinderen weg konden.'

Volgens Lindo-Snijder heerste er een dreigende sfeer waarin de leiders van Kinderoorden vloekten en het GVI-personeel beledigden. Een van de medewerkers is daarbij bedreigd en zal daarvan aangifte doen. 'De situatie escaleerde toen een jongere die naar het JJIC moest, zijn voet tussen de deur van de bus die hem moest wegbrengen plaatste, waardoor de deur niet dicht kon. De jongere moest van de politie zijn voet weghalen, maar weigerde dat. Hierna werd de jongere agressief naar de politie toe.' Agenten hebben deze jongere daarna overmeesterd.

Volgens het bestuur van Brakkeput hebben circa vijf agenten zich op de jongere geworpen en werd hij geboeid afgevoerd. Lindo-Snijder ontkent dat de directie en het bestuur niet vooraf zijn gewaarschuwd over de overplaatsing van de kinderen. 'De GVI heeft de directie van Kinderoorden sinds vorige week op de hoogte gebracht dat vijftien jongeren uit het internaat gehaald zouden worden. Van die jongeren zijn er vijf die vanwege een verbeterde thuissituatie, woensdag weer naar huis zijn gebracht', zo legt de directeur uit. Vijf jongeren zijn naar New Creation gebracht, een instelling waar de jongeren begeleid worden om op den duur zelfstandig te gaan wonen.

'De vijf jongeren die naar de JJIC zijn gebracht hebben gedragsproblemen en hun thuissituatie is ook niet zo dat ze naar huis terug konden gaan.' Nadat Lindo-Snijder in oktober op de radio hoorde over personeelsleden die door het bestuur waren ontslagen op verdenking van misbruik van minderjarigen en de aangiftes van misbruik in vijf gevallen, startte zij zelf een onderzoek. Het Openbaar Ministerie bevestigde dat er twee personen zijn die verdacht worden van misbruik bij het internaat. Lindo-Snijder nam ook contact op met de kinderrechter en startte de procedure om de kinderen uit Brakkeput weg te halen.

'In gesprekken met het bestuur en de directie van Brakkeput heb ik aangedrongen op structurele en duurzame oplossingen met het oog op de veiligheid van de kinderen. Door de gevallen van misbruik in het internaat, is mijn vertrouwen in het kinderoord geschaad. Het bestuur is nu verontwaardigd, maar iedere ouder zou verontwaardigd en bezorgd zijn als zijn kind aan iemand met een strafblad wordt toevertrouwd.'

Het bestuur van Brakkeput overweegt een rechtszaak aan te spannen om de kinderen weer naar het internaat te krijgen. Maar, dat is volgens de directeur van GVI helemaal uitgesloten nu de kinderen via een rechterlijke beschikking zijn overgeplaatst. 'Zolang er geen structurele oplossingen zijn om de veiligheid van de kinderen te garanderen, worden er geen kinderen bij Brakkeput geplaatst.'

Ramp Julianabrug te Willemstad op Curaçao in 1967 herdacht

48 Jaar geleden stortte bij bouw brug in en verloren 15 arbeiders het leven


Het is vandaag, vrijdag 6 november 2015, precies 48 jaar geleden dat de Julianabrug bij de bouw in elkaar stortte. Op maandag 6 november 1967 brak bij het aanbrengen van sectie 23 de verankerde ophanging van de brughelft en kwam 1.600 ton staal naar beneden storten. Vijftien bruggenbouwers kwamen hierbij om het leven. Het Antilliaans Dagblad besteedt hier vandaag aandacht aan.

Voor hen is een monument opgericht. Daar werd vandaag tussen negen en elf uur 's morgens stilgestaan bij de ramp (zie foto - Bron: Amigoe).

Minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), vakbondsleiders Edmund Francisca (SSK) en Kenneth Valpoort (CTGC) spraken tijdens de herdenking, aldus de Amigoe vanmiddag. De minister benoemde dat de Arbeidsinspectie nu onderbemand is en dat ze voornemens is om meer mensen in dienst te nemen om ongelukken te voorkomen.

Ook aan het woord was Alexander Thielman, wiens leven compleet is veranderd door de ramp. Hij was destijds aan het werk en raakte bij de ineenstorting verlamd, waardoor hij de rest van zijn leven in een rolstoel moet doorbrengen.

Kenneth Valpoort zegt, dat de kans uiterst klein is dat de geschiedenis zich zal herhalen. 'We krijgen geen herhaling van 48 jaar geleden. De brug is recentelijk gerenoveerd en bij inspectie is zij veilig bevonden.'
Wel maakt Valpoort zich zorgen over de bedrijfsveiligheid in andere sectoren op het eiland en hij deed daarom een drietal aanbevelingen aan de minister tijdens zijn toespraak. 'Als eerste is het van groot belang dat er weer een cursus bedrijfshulpverleners komt. Deze is enkele jaren geleden ook georganiseerd, maar de kennis is bij de meeste deelnemers weggezakt.'

Ten tweede stelt hij voor om de bedrijfshandleidingen onder de loep te nemen en waar nodig te herzien; alsook het materieel dat in de industrie wordt gebruikt aan revisie te onderwerpen. Als laatste roept hij de overheid op om een campagne te organiseren om de bewustwording voor veiligheid te vergroten in het bedrijfsleven, maar ook voor eigen ondernemers als de metselaar en timmerman. 'Anders is het wachten op een volgend ongeluk.'

190 Miljoen gulden tot en met september besteed aan economie Curaçao

Voor 2015 is door ministerie van Economische Ontwikkeling 320 miljoen gulden begroot


Voor 2015 heeft het ministerie van Economische Ontwikkeling 320 miljoen gulden begroot voor economische investeringen. Hiervan is tot en met september 190 miljoen gulden gebruikt. Dat heeft minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling (PAIS) gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Staten bekendgemaakt, zo bericht vandaag, vrijdag 6 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

In 2013 werd er op de begroting 240 miljoen vrijgemaakt voor economische investeringen. Hiervan werd 100 miljoen gebruikt en in 2014 werd 270 miljoen gulden begroot waarvan uiteindelijk 200 miljoen werd gebruikt. Dat niet alle investeringen worden gerealiseerd heeft volgens Palm met verschillende aspecten te maken, waaronder de tijd voor het verkrijgen van een vergunning om een project van de grond te krijgen.

Als voorbeeld gaf de minister van Economische Ontwikkeling het gebied van Marie Pampoen. 'We kunnen nog niet beginnen omdat we op de nodige vergunningen aan het wachten zijn.' De bedoeling is om de kust van Marie Pampoen gefaseerd te ontwikkelen en het tot een ontmoetingsplek te maken voor toeristen en de lokale bevolking.

Een ander project dat werd genoemd was het Waaigat-project. Inmiddels zijn de eerste tests gedaan, zo gaf Palm te kennen. 'Er moet door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning nog het een en ander gedaan worden. In het Waaigat wordt veel vervuild water gedumpt. Er moet een nieuwe route bedacht worden zodat dit water uiteindelijk bij Klein Hofje terechtkomt. Daar is VVRP op dit moment mee bezig.' De bedoeling is dat het Waaigat uiteindelijk tot een maritiem centrum wordt ontwikkeld met verbindingspunten naar beide kanten. Curaçao Ports Authority (CPA) is belast met dit project.

Ook de tweede megapier is een project dat door CPA wordt getrokken. 'Gezien het belang van de binnenstad en het belang van toerisme voor de ondernemers in de binnenstad, is besloten dat de beste locatie voor de tweede megapier, naast de huidige zal zijn', aldus Palm gisteren in de Staten.

Inmiddels heeft een aantal proefboringen plaatsgevonden en wordt verwacht dat de offertes voor de bouw van de megapier voor 16 november binnen zijn. Het project zal ongeveer zestien maanden duren. Naar verwachting kan de tweede megapier in het eerste kwartaal van 2017 in gebruik worden genomen. Zowel dit project als het Waaigat-project staan niet op de kapitaaldienst van de begroting van MEO. CPA zal zelf op zoek gaan naar de nodige fondsen voor de uitvoering van deze projecten.

SOL en Gow2 verkopen vanaf begin december Surinaamse diesel en gasoline

Staatsolie produceert diesel volgens Europese normen


'Dit is een ongelooflijk groot en historisch moment voor Staatsolie en Suriname'


Diesel en gasoline van Staatsolie zullen vanaf eind november/begin december verkrijgbaar zijn bij de pompstations van SOL en Gow2. De laatste mijlpaal van de nieuwe raffinaderij, de productie van diesel volgens Europese normen, is gisteren bereikt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, vrijdag 6 november 2015.

'Dit is een ongelooflijk groot en historisch moment voor Staatsolie en Suriname. Wat wij als Surinamers hebben neergezet is geen eenvoudige prestatie', aldus Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie.

De capaciteit om diesel met een uiterst laag zwavelgehalte te produceren is gisteren bevestigd met een monster. 'De kwaliteit die we hebben behaald is nu al vele malen beter dan wat er momenteel in het land beschikbaar is, en kan nu reeds getankt worden in voertuigen', garandeert Elias.

Binnen vijf tot tien dagen zal de kwaliteit verder aangescherpt worden om diesel met het laagst mogelijke zwavelgehalte te leveren. Enkele maanden geleden was het vermogen om gasoline volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden te produceren al bereikt.

'Momenteel werken wij aan het opbouwen van onze voorraden om te kunnen verkopen aan de pompstations. Er zijn al pijpleidingen onder de bodem van de Surinamerivier gelegd, vanuit de raffinaderij naar de opslagfaciliteiten van Gow2 en Sol. Rond eind van de maand zullen wij feestelijk de eerste auto tanken, vermoedelijk van de president.'

Suriname ontmoet Grunneger toal in Klaai

Arnold Veeman brengt mix van jazz en Surinaamse invloeden en Groninger streektaal

(Bron foto: Veeman/Twitter)

Componist en streektaalmusicus Arnold Veeman trekt dit najaar langs de podia met de nieuwe muzikale voorstelling ‘Klaai’. Veeman staat vrijdag 13 november in De Oude Remise in Bad Nieuweschans, aldus bericht hetstreekblad.nl vandaag, vrijdag 6 november 2015.

Aan de hand van een mix tussen jazz met Surinaamse invloeden en de Groninger streektaal stelt Veeman in dit programma het begrip ‘afkomst’ aan de kaak.

Voor de documentaire ‘Mijn Broer Arnold’ ging Veeman op zoek naar zijn verre familie in Suriname. Eenmaal daar ontdekte hij dat je ‘roots’ heel wat verder strekken dan de plek waar je geboren en getogen bent. Begeleid door Remko Wind (piano), Libbe Oosterman (trompet) en Joost van der Beek (gitaar) brengt Veeman zijn Surinaamse wortels in contact met die in het Groninger land.

Voor het nieuwe theaterprogramma slaat Veeman de handen ineen met Global Art Company, een stichting die creatief talent in krimpgebieden helpt ontwikkelen. Zo bracht de stichting Veeman in contact met Frouwktje Hielkema, ontwerpster van kunstkleding uit Houwerzijl. Zij ontwierp voor de ingetogen chanssonier een kleurrijk binnenstebuiten gekeerd maatpak.

'Arnold Veeman staat altijd netjes en beheerst op het podium, maar er is ook die swingende, speelse Surinaamse kant', aldus Hielkema. 'Die kant wilde ik nu naar boven halen, ik wilde hem letterlijk binnenstebuiten keren.'

Tijdens het optreden van Veeman in De Oude Remise wordt een speciaal menu geserveerd waarin de Surinaamse keuken samenkomt met Groningse streekgerechten. Reserveren kan bij De Oude Remise en via www.globalartcompany.com.

Bushouders die rijden voor MinOWC staken hun werk als ze niet voor 15 november zijn betaald

Schoolvervoer dreigt in gevaar te komen


Bushouders die hun diensten verlenen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zullen niet rijden als zij hun geld uiterlijk 15 november niet hebben ontvangen. Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), zegt vandaag, vrijdag 6 november 2015, op Starnieuws dat de bestelbonnen nog niet eens zijn opgemaakt. Het schoolvervoer dreigt weer eens in gevaar te komen.

Themen stelt, dat het ongeveer twee weken in beslag neemt om de stukken in orde te hebben. Nadat het ministerie de stukken opgemaakt heeft, moet er nog autorisatie komen van het ministerie van Financiën. Er zijn ook buschauffeurs die aan het bestuur doorgegeven hebben, dat ze vanaf juli niets hebben ontvangen. Die gaan acuut stoppen met rijden.

Bushouders ontvangen tijdens de vakantie geen geld. 'Zij zullen niet in staat zijn om de kinderen en leerkrachten te vervoeren, want zij zitten bijzonder krap', legt Themen uit. De OBS heeft er alles aan gedaan om de diensten te leveren. Van de overheid wordt verwacht dat de mensen op tijd betaald worden.

Gajadien (VHP): 'Broer oud-minister Lackin strijkt met Jubosa 65 US dollar per ton witte rijst op''

'Deze zaak blijft verdacht, omdat Lackin vermoedelijk bewust gezorgd heeft dat zijn broer leveringscontract heeft gekregen'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien ziet graag dat de regering rijstboeren ondersteunt in hun volgens de politicus rechtvaardige strijd ter behoud van de sector. De parlementarier zegt vandaag, vrijdag 6 november 2015, in het Dagblad Suriname dat het niet kan, dat met de export van rijst, in het kader van PetroCaribe-overeenkomst tussen Suriname en Venezuela, een tussen-exportonderneming 65 Amerikaanse dollar per ton rijst opstrijkt. 

Het gaat volgens de VHP’er om de onderneming Jubosa, waarvan de broer van de ex-minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, directeur is. Gajadien stelt, dat Jubosa zo'n 1,2 miljoen Amerikaanse dollar voor de eerste leveringsovereenkomst zal verdienen.

'Deze zaak blijft verdacht, omdat Lackin vermoedelijk bewust gezorgd heeft dat zijn broer dit leveringscontract heeft gekregen. Dit is meer dan uitbuiting van de rijstboeren en tegen de geest wat beoogd wordt met de PetroCaribe-overeenkomst welke onder meer gericht is op bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling van de lidlanden en hun volkeren', stelt de politicus.

De VHP-fractie, waarvan Gajadien deel uitmaakt, zal komende week duidelijke vragen aan de regering stellen over deze kwestie. Volgens het Assembleelid is er wel degelijk aandacht van de regering nodig om de boeren uit deze nijpende situatie te halen. De eerste boot met 6.500 ton witte rijst is op 31 oktober uit de haven van Paramaribo vertrokken naar Venezuela. Het is de eerste van de drie boten die elk 6.500 ton witte rijst met een breukpercentage van vijf naar Caracas zullen verschepen onder het PetroCaribe-akkoord. De rijst is geladen in 260 containers van 25 ton. Contractueel zal 19.500 ton witte rijst worden verscheept voor 550 Amerikaanse dollar per ton.

De rijst die nu wordt geëxporteerd, betreft de voorraad van de vorige voorjaarsoogst. De najaarsoogst is intussen ook binnengehaald. Boeren klagen over de lage opkoopprijs van Srd 28 en Srd 35 die zij voor hun padie krijgen. Gajadien merkt op dat de verwerkers, die uit deze leveringsovereenkomst een prijs krijgen van 550 Amerikaanse dollar per ton witte rijst, volgens hun eigen opgave de boeren algauw een prijs tussen de Srd 60 en 65 betaald zouden kunnen worden. De boeren krijgen rond de Srd 35 per baal padie.

De parlementariër vindt dat minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij gelijk moet ingrijpen in deze situatie. Voor de afgelopen voorjaarsoogst hebben de boeren nog Srd 50 per baal gehad. Die prijs is voor de najaarsoogst gekelderd door de verminderde vraag en de mindere kwaliteit.

Starnieuws bericht vandaag, dat minister Algoe nuchter blijft onder de commotie die is ontstaan over de gelden die exportonderneming Jubosa zou opstrijken bij het leveringscontract binnen PetroCaribe. De prijzen die volgens hem zijn aangehaald door Gajadien waren de eerste onderhandelingsprijzen.

VN Mensenrechtencommissie zeer kritisch over inhoud 3e periodieke rapport van Suriname

Commissie oordeelt hard over 5 jaar te laat ingediend rapport en heeft diverse zorgpunten

'Amnestiewet april 2012 voor commissie onacceptabel en moet worden teruggeroepen'


De Mensenrechtencommissie van de Verenigde Natie (VN) heeft het derde periodieke rapport van Suriname op haar vergaderingen van 21 en 22 oktober en 4 november in beschouwing genomen en komt tot enkele harde conclusies. Zo is het rapport 5 jaar te laat aangeleverd. De Amnestiewet van april 2012 is niet acceptabel voor de VN-Mensenrechtencommissie. De VN koppelt dit ook terug met de afwezigheid van een Constitutioneel Hof waardoor de Amnestiewet niet getoetst kan worden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 november 2015.

De VN wil ook weten hoe het zit met de vervolging van Desi Bouterse en 24 anderen in het 8 decembermoordenstrafproces en de Moiwana-slachting. Aanbevolen wordt, dat de Amnestiewet teruggeroepen wordt en dat de verdachten conform internationale mensenrechtenstandaarden worden berecht.

De Mensenrechtencommissie is verheugd dat enkele belangrijke wetten, zoals Wet ter Bestrijding van Huiselijk Geweld, het Integraal Gender Plan en de Wet tegengaan Mensenhandel, zijn aangenomen. Ook is een beleidsplan (2005-2010) voor mensen met een beperking aangenomen. De commissie is ook content met de aanname van de aangepaste zedenwetgeving en kinderpornografie.

De Mensenrechtencommissie maakt zich bezorgd over het uitblijven van het Constitutioneel Hof, dat de mogelijkheden moet creëren wetten te kunnen toetsen. Suriname wordt aanbevolen om zonder uitstel dit hof te installeren.

De komst van een Nationaal Mensenrechten Instituut op 30 maart 2015 wordt toegejuicht, echter valt het de commissie op dat onvoldoende informatie is verschaft over de taken en het mandaat van dit instituut. De wijzigingen en aanvullingen in de Wet Nationaliteit en Ingezetenschap en de Personeelswet blijken niet voldoende te zijn om de discriminatie van de vrouw volledig weg te bannen. Suriname wordt aanbevolen maatregelen te treffen om de gender-based discriminatie geheel weg te werken. De onderbezetting van vrouwen in beleidsbeslissingen valt wederom op, ook al is een lichte stijging van vrouwen in politieke functies te merken. Suriname moet de participatie van vrouwen in politieke functies en op beslissingsniveaus verhogen. Het rapport geeft aan dat de Staat Suriname de huwbare leeftijd van 18 jaar moet optrekken naar internationale standaarden. De leeftijd wordt als te laag beschouwd.

Een ander zorgpunt is dat de doodstraf niet is afgeschaft uit het Militair Strafrecht. Bij de invoering van het nieuw Wetboek van Strafrecht is de doodstraf wel geschrapt uit het commune strafrecht. De commissie is ook bezorgd dat het strafrecht geen internationaal geaccepteerde definitie van foltering kent. Ook is er geen onafhankelijke autoriteit die zich bezighoudt met klachten over foltering. Het viel de commissie op dat Suriname onvoldoende informatie heeft verschaft betreffende de gevallen van huiselijk geweld en andersoortig geweld tegen vrouwen. Ook heeft de commissie rapportage ontvangen van discutabele aanhoudingen en slechte behandelingen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders door veiligheidsdiensten. De Staat Suriname heeft hieromtrent geen enkele informatie kunnen verschaffen.

In geval van mensenhandel is de voornaamste zorg de opvang, de ondersteuning en de terugzending van de slachtoffers naar land van herkomst. De periode van aanhouding baart ook zorgen. Arrestanten moeten 4-5 dagen in het gevang blijven alvorens ze een justitiële autoriteit zien. Dat is te lang stelt de commissie. Aanbevolen wordt deze periode in te korten naar 48 uur. Dit moet voldoende zijn om een verdachte te kunnen transporten en een verhoor bij een rechterlijke autoriteit te kunnen organiseren. In geval de aangehoudene een jeugdige is, moet een periode van 24 uur gehanteerd worden. De commissie heeft ook geen goed woord over de overvolle cellenhuizen met slechte sanitaire voorzieningen en slechte ventilatie.

Het justitieel systeem moet versterkt worden met voldoende financiën, rechters en openbare aanklagers. Ook moeten de salarissen overeenstemmen met de werkdruk. Het recht van minderheden word ook met de voeten getreden, stelt de commissie. Er worden concessies verleend in woongebieden van deze in stamverband levende volkeren en wordt als zo inbreuk gemaakt op hun grondenrechten.

Lees hieronder de volledige reactie van de VN Mensenrechtencommissie op het 5 jaar te laat ontvangen derde periodieke rapport van Suriname:

Drie mannen overvallen boot op Marowijnerivier

Drie inzittenden - ongedeerd - beroofd van hun bezittingen

Daders vermoedelijk afkomstig uit het district, Marowijne


Drie mannen hebben woensdagavond een gewapende overval gepleegd op een boot en de drie inzittenden midden op de Marowijnerivier. De politie ontving rond half de melding van deze overval, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 november 2015.

Volgens verklaring van de slachtoffers waren de overvallers in een ander vaartuig. Er werd eerst drie keren geschoten op de boot van de slachtoffers. Er waren twee mannen en een vrouw aan boord. De daders hadden nog een schot gelost, waarna de bootsman werd gesommeerd te stoppen.

Het vaartuig van de overvallers is toen naar hun boot gevaren, waarna drie gewapende mannen over  zijn gestapt op de boot van de slachtoffers. De bootsman werd onder schot gehouden. De slachtoffers werden beroofd van hun persoonlijke spullen en geld.

Uit het politieonderzoek blijkt, dat men twee reiskoffers met persoonlijke spullen, zilveren sieraden, twee laptops, kapersbenodigdheden en een smarttelefoon heeft buitgemaakt. Behalve deze spullen werd ook een portemonnee met 160 Euro meegenomen.

De slachtoffers bleven allen ongedeerd. Het vermoeden bestaat dat de overvallers woonachtig zijn te Marowijne. De gewestelijk politiecommandant, George Randjitsing, bevestigt de overval en dat de daders nog voortvluchtig zijn.

VHP schenkt tranquillizer gun aan Paramaribo Zoo

Aanleiding schenking was het op 24 februari uit een boom schieten van een ocelot

(Bron foto: VHP)

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi heeft in het kader van dieren- en milieubescherming gisteren namens de partij een verdovingsgeweer (tranquillizer gun) geschonken aan de Paramaribo Zoo. De Paramaribo Zoo beschikte nog niet over een tranquillizer gun. Op 24 februari 2015 werd een ocelot onnodig doodgeschoten, terwijl die wilde kat middels verdoving naar de dierentuin teruggebracht had kunnen worden. Toen de partij dit onsmakelijke voorval via de media vernam, heeft ze er werk van gemaakt om een verdovingsgeweer te schenken aan de Paramaribo Zoo. 

De overhandiging vond plaats in de kantine van Paramaribo Zoo, aan de directeur van de dierentuin, de heer John Altenberg.

Partijvoorzitter Santokhi vindt, dat dieren niet onnodig doodgeschoten hoeven te worden als ze geen ernstig gevaar vormen voor de samenleving. De VHP-voorzitter wil geen herhaling hebben van de op 24 februari 2015 doodgeschoten ocelot. Dieren moeten op een goede wijze behandeld te worden. De VHP is grote voorstander van bescherming van dieren en milieu. De partijvoorzitter gaf ook aan, dat het parlement gestart is met een wet voor het welzijn van dieren. Binnen niet al te lange tijd komt de wet voor dierenwelzijn. De wet ligt nu in het parlement voor behandeling.

Volgens de partijvoorzitter staat Suriname nu in de kijker van de hele wereldgemeenschap als land met goede milieumogelijkheden. Maar, Suriname is ook op de wereldkaart geplaatst door activiteiten van milieuactiviste Monique Pool, oprichtster van het Green Heritage Fund Suriname (GHFS). Ze staat in de top 10 hero's van CNN. Monique Pool is bekend geworden door het redden van luiaards. De gewonde dieren worden weer in het milieu teruggebracht. Pool zet zich niet alleen in voor een groen, schoon en gezond Suriname, maar ook voor wilde dieren. 'Laten we hopen dat ze op nummer 1 eindigt', zo schrijft de VHP vandaag, vrijdag 6 november 2015, in een persbericht.

'Ons milieu wordt bedreigd in het binnenland', zegt Santokhi. 'Als ons milieu vervuild wordt krijgen we geen toeristen, daarom moeten we ervoor zorgen dat er milieuvriendelijke productie activiteiten ontplooid worden. We moeten ervoor zorgen dat gebieden beschermd worden, en dat beschermde gebieden ingericht worden voor toerisme. Als toeristen uit het buitenland komen zullen ze geld uitgeven en dat zal goed zijn voor onze economie.'

De directeur van Paramaribo Zoo is zeer ingenomen met de schenking van het verdovingsgeweer. Hij bedankte de VHP voor het gebaar. De directeur zegt, dat nu Paramaribo Zoo over een tranquillizer gun beschikt, ze ook als een dienstverlener kan optreden. Volgens hem wordt de dierentuin af en toe door mensen gebeld, dat apen alles in het huis vernietigen en ze de apen niet kunnen vangen. Nu de dierentuin over het verdovingsgeweer beschikt kan ze deze mensen helpen de apen te vangen middels verdoving en terugbrengen naar waar ze thuishoren. De heer Altenberg geeft de burgers het advies om geen wilde dieren als huisdieren te nemen, want ze blijven voor altijd wilde dieren.

Scalianeigenaar Peneux: 'Alle scalians, eigenaren en werknemers staan geregistreerd bij Commissie Ordening Goudsector'

Verontwaardiging onder scalianeigenaren over beweringen Dompig dat hij hen niet zou kennen


Eigenaren overwegen de Staat voor de rechter te slepen


De eigenaren van de scalians die in het stuwmeer naar goud zochten, overwegen de Staat voor het gerecht te slepen. 'We hebben alle bewijs om aan te tonen dat wij niet illegaal op het stuwmeer bezig waren. Iedereen was op de hoogte, het werd gedoogd', zegt Pieter Peneux namens de eigenaren vandaag, vrijdag 6 november 2015, op Starnieuws. 

Hij haalt een dikke enveloppe uit een brandkast. Daarin zitten de documenten die aantonen dat de scalianoperaties gedoogd werden door de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector (COG).

De drijvende goudbedrijven zijn al ruim twee maanden aan de ketting bij een post van de COG te Lebi Doti. De eigenaren is een boete opgelegd van miljoenen Srd’s. Zij zijn geenszins van plan om te betalen. 'Dat vertikken wij, omdat op grond van alle bewijzen die we hebben het moeilijk is aan te nemen, dat wij deze boetes moeten betalen. We hebben altijd geprobeerd zaken legaal te doen.'

Peneux toont documenten uit 2011 die aangeven, dat de overheid en het lokale bestuur lange tijd op de hoogte zijn geweest van de activiteiten op het stuwmeer.


Peneux geeft aan dat ruim 20 jaar scalians actief zijn in Suriname. De meeste zijn actief op de Marowijnerivier. Alle zestien draaien op volle toeren terwijl die van het stuwmeer gestopt zijn. De eerste scalian is in 2011 op het meer opgedoken. Er zijn stukken die aangeven, dat er toestemming is verleend voor de bouw van de goudponton.

De scalianeigenaren zijn er gebelgd over, dat Gerold Dompig, manager van de COG, de indruk heeft gewekt hen niet te kennen. 'We hebben nooit op het stuwmeer gewerkt zonder afspraken met meneer Dompig. Alle scalians, de eigenaren en werknemers staan geregistreerd bij de commissie. We betalen loonbelasting en self assesment. Met de leiding van de dorpen zijn ook afspraken gemaakt over percentages van de opbrengsten of vaste betalingen. Ook de districtscommissarissen weten van ons.'

Peneux meent, dat de scalians niet vernietigend bezig zijn geweest op het stuwmeer. 'We hebben altijd bij kreken gewerkt en niet hard op het stuwmeer. Ik kan bewijzen, dat waar de scalians gewerkt hebben het gebied na zes weken weer schoon is. Met kwik werken we niet. Wij halen juist met het zuigen van het materiaal het kwik uit de bodem, kwik dat door de goudzoekers op land in het water is terechtgekomen. We maken juist schoon.' 

Doordat de skalians nu werkeloos liggen aangemeerd, lijden de ondernemers veel schade. 'De machines moeten nog steeds draaien, de mensen die dat doen moeten we onderhouden, daarnaast onderhouden we ook het personeel van de overheid omdat die geen foerage stuurt.'

De eigenaren, Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die samen negen scalians op het stuwmeer hebben, overwegen naar de rechter te stappen. 'We moeten ons gelijk gaan zoeken. De bewijzen liggen er, we waren niet illegaal zoals men het bracht. De stukken liggen bij minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de procureur-generaal. We hebben no way out. We gaan tegen de Staat procederen, omdat het niet de procureur-generaal is die ons heeft gestopt. Dat heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen gedaan.'

De vraag die nu gesteld kan worden is waarom scalianeigenaren als Peneux nooit eerder openheid van zaken hebben gegeven.....

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Door oud-EBS-directeur Vaseur in 2011 gekocht perceel is voor bouw substation

EBS: 'Vaseur had in 2011 gelet op zijn functies alle bevoegdheden om grond te kopen'

(Bron foto: Dagblad Suriname)

VHP-Assembleelid Jogi kaartte aankoop perceel via media aan

 
Het 1.251 m2 groot perceel aan de Cornelis Jongbawstraat, dat in 2011 door ex-EBS-directeur Kenneth Vaseur werd aangeschaft, is bestemd voor een substation dat het gebied in het noorden van Suriname moet voorzien van stroom. Dit zegt Marcel Eyndhoven, waarnemend algemeen directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), vandaag, 6 november 2015, in het Dagblad Suriname. 

Eyndhoven stelt, dat Vaseur in 2011 in zijn hoedanigheid van waarnemend EBS-directeur en tevens van voorzitter van de Raad van Commissarissen alle bevoegdheden had om het terrein aan te kopen. Maar, zaken zouden buiten zijn gezichtsveld zijn gebeurd, omdat hij nog geen deel uitmaakte van het directieteam. 'Het gaat om officiële documenten en de zaken staan in de boeken van de EBS', stelt de technisch-directeur.

Eyndhoven geeft aan, dat het energiebedrijf ,net als dit project, verschillende zaken wil uitvoeren. Maar, het probleem van een tekort aan financiële middelen blijft de kop opsteken. 'We zouden dit project al lang hebben uitgevoerd. Ik kan dat echter pas als ik die gelden ervoor heb. Het kopen van een terrein is altijd de eerste fase', aldus Eyndhoven.

In het koopcontract wordt gesproken over het recht van grondhuur voor het exploiteren van een hotel, restaurants annex kantoorruimtes. Volgens het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi past de aankoop dus niet binnen de branche waarmee de EBS zich bezighoudt en hij kaartte de aankoop dan ook eerder deze week via de media aan.  

'De aanschaf was nodig, omdat het gebied steeds meer energie nodig zal hebben. Als wij over tien jaar een terrein zouden hebben gekocht, zouden we waarschijnlijk geen enkel terrein beschikbaar hebben om te kopen', aldus Eyndhoven.

Ambassadeur voor Suriname op Trinidad & Tobago teruggekeerd


Fidelia Graand-Galong wordt mogelijk speciale afgezant van minister van BuZa


De ambassadeur voor Suriname in Port of Spain, Trinidad & Tobago, Fidelia Graand-Galong (zie foto - Bron: Newsday, Trinidad & Tobago), is gisteren teruggekeerd in Suriname. Galong zal mogelijk thuis werken als speciale afgezant van de minister van Buitenlandse Zaken (BuZa) in het helpen promoten van Suriname. Dit is vernomen uit een betrouwbare bron bij BuZa, aldus het Dagblad Suriname vandaag, vrijdag 6 november 2015.

Galong om een reactie gevraagd, verwijst naar het ministerie van BuZa. 'Mijn aanstelling op welke positie dan ook is een aangelegenheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Het is niet goed om voor mijn beurt te spreken.' Zij zegt wel bereid te zijn een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname.

In de drie vorige regeertermijnen was ze als ambassadeur gestationeerd op Trinidad. Jaren lang was zij de keynote address ambassadeur bij de openingsceremonie van de inluiding van de emancipatieviering op het eiland op 1 augustus. Zij heeft twee awards gekregen van het bestuur van het Emancipation Support Committee van Trinidad.

Door uitblijven betaling achterstallige subsidies moet AdeKUS bezuinigen

Er zou sprake zijn van achterstallige betaling overheid van ruim Srd 30 miljoen


De Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) is genoodzaakt om over te gaan tot bezuinigingsmaatregelen, omdat er volgens bestuursvoorzitter Ryan Sidin sprake is van een 'overdreven achterstallige uitbetaling van subsidies'. 

Hij noemt deze situatie ongebruikelijk. 'Het uitbetalen van salarissen, secundaire voorzieningen en leveranciers kunnen we nog steeds bolwerken, maar we beginnen het wel te voelen. De financiële ruimte is beperkt', zegt Sidin vandaag, vrijdag 6 november 2015, in de Ware Tijd.

Gelet op de begroting is er niets aan de hand, maar wel met de manier waarop het geld vrijkomt, zegt de bestuursvoorzitter.

De achterstand op de rekening zou, zo zou blijken uit onderzoek van de Ware Tijd, over een periode van zes maanden te zijn opgebouwd en bedraagt ruim Srd 30 miljoen. Een poging tot verificatie van deze informatie bij minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, leverde geen resultaat op. Op de vraag of er een achterstand in subsidie van zes maanden is, antwoordde hij: 'Dat weet ik niet.'

Sidin zegt de instructie van de minister gehad te hebben om bezuinigingsmogelijkheden te bekijken. Op dit moment heeft de voorzitter nog geen zicht op waar de bezuinigingsmaatregelen uit zullen aan bestaan. 'We zijn driftig bezig het hele kostenplaatje van alle operaties in kaart te brengen, om daarna een herprioritering exercitie uit te voeren.'

Sidin noemt als voorbeeld een uitbreiding van het computercentrum of een gebouw opzetten voor de facilitaire dienst. 'Dat is in deze fase niet noodzakelijk, terwijl als je niet bouwt voor de technologische faculteit, dan heb je volgend jaar een levensgroot probleem qua collegeruimte en kantoorhuisvesting.' Sidin zegt verder, dat indien de financiële situatie in het land een opleving kent, zaken bijgesteld zullen worden.

Kustwacht en Franse politie nemen drie Venezolaanse vissersschepen in beslag

Venezolanen waren illegaal aan het vissen voor Surinaamse kust
 
(Bron foto's: Kustwacht)

Tijdens een gezamenlijke patrouille van de Kustwacht en de Franse politie, de gendarmerie, zijn gisteren drie Venezolaanse boten in beslag genomen. De bemanning is aangehouden. Kolonel Jerry Slijngard, directeur van de Kustwacht, laat vanochtend, vrijdag 6 november 2015, via Starnieuws weten, dat de Venezolanen illegaal aan het vissen waren voor de kust van Suriname, in de omgeving van de Wia Wia bank (Marowijne).

De boten zijn vannacht overgebracht naar de steiger van de Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas) te Bethesda. Daar zal de Kustwacht de bemanning en boten overdragen aan de politie.

Het Openbaar Ministerie zal deze zaak verder afwikkelen. Doorgaans worden deze gevallen buiten proces afgehandeld, waarbij een forse boete moet worden betaald.

Slijngard is blij met de samenwerking met de Fransen. Door de gezamenlijke patrouille op de eigen helft van de rivier, kunnen illegalen niet ontkomen. De patrouille vindt gelijktijdig plaats, waardoor het resultaat eventueel groot kan zijn. Zo konden de illegale Venezolanen niet vluchten naar de Franse kant bij het zien van de Kustwacht. Zij zouden opgepakt worden door de Franse patrouille.