zaterdag 7 november 2015

Dode vastgebonden vrouw gevonden in woning in Nickerie

Lichaam 54-jarige vrouw heeft paar dagen in huis gelegen

 
De politie van Nickerie heeft gistermiddag in een woning aan de Morastraat (Nationaal Project) het vastgebonden lichaam van de 54-jarige vrouw B.D., een marktverkoopster, ontdekt. Het lijk verkeerde in verre staat van ontbinding. Regiocommandant Widjaikoemar Oedit meldt, zo bericht vandaag, zaterdag 7 novebmer 2015, Starnieuws, dat het lichaam in een geknevelde positie is aangetroffen.

Volgens Oedit moet het lijk zeker een paar dagen in het huis hebben gelegen.

Het ontzielde lichaam is in beslag genomen voor obductie om de precieze doodsoorzaak vast te stellen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Den Blauwvinger: Conservation International Suriname bijt zich zonder natuurbeschermende argumenten vast in export zoetwater

COLUMN: Haalbaarheidsstudie moet CI-S in haar natte droom ondersteunen

Al in 2012 kreeg Zwitsers/Nederlands 'bedrijf' concessie om rivierwater te exporteren uit Suriname 

Plannen echter omringd door mist, onduidelijkheden, schimmige cijfers en veel, veel vraagtekens


Waarom stort de Surinaamse tak van de internationale natuurbeschermingsorganisatie Conservation International zich welhaast als een geobsedeerde bezetene op de export van zoetwater, oppervlaktewater, water uit in eerste instantie vooral de Coppenamerivier, water dat vanuit het schone diepe zuiden uiteindelijk vervuild de oceaan in stroomt? Hiermee wordt de natuur in Suriname toch echt niet beschermd, integendeel. 


Een organisatie als Conservation International Suriname (CI-S) zou beter tijd en energie kunnen steken in de bescherming van natuurgebieden en het tropisch regenwoud en de biodiversiteit in het land tegen met name de ongebreidelde – illegale – houtkap en kleinschalige en grootschalige goudwinningsactiviteiten (denk aan de te bouwen grote Surgold/Newmont goudmijn in het Meriangebied in het oosten van het land). Maar, waarom je als natuurbeschermingsorganisatie blindstaren op de export van water in samenwerking met een onduidelijk Zwitsers/Nederlands 'bedrijf' met de sprookjesachtige naam Amazone Resources? CI-S directeur John Goedschalk lijkt er in de media overigens moeite mee te hebben om goed uit te leggen waarom juist zijn organisatie zich zo bezighoudt met het issue export zoetwater. Wat is het belang van CI-S hierbij?

Hoe is beschermen van waterbronnen te rijmen met export van rivierwater?
Goedschalk (zie foto - Bron: eigen foto Red. De Surinaamse Krant) zei dinsdag 3 november bij de overhandiging van de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie (kosten 100.000 Amerikaanse dollar volgens Goedschalk in de Ware Tijd van 30 maart van dit jaar) naar de economische potentie van de export van zoetwater, aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson: 'We geloven in waterexport, omdat die sector alleen duurzaam zal zijn als we de waterbronnen beschermen. Bovendien kunnen we zo onze afhankelijkheid van sectoren, die zware druk leggen op de natuur, langzaamaan verkleinen.'
De reactie van Dodson: 'We gaan kijken naar de haalbaarheid voor het exporteren van water. Dat is de directe reden waarom dit project ondersteund wordt.' 

Maar, hoe is het beschermen van waterbronnen, in het diepe zuiden van het land, te rijmen met de export van rivierwater, dat haar oorsprong vindt in dat diepe zuiden? Hoe worden die bronnen beschermd? Het antwoord hierop is niet gegeven. Verder is het opmerkelijk, dat het rapport slechts in samenvatting is gepubliceerd op de website van CI-S (zie onderaan) en dat niemand openheid schijnt te willen geven over door wie de studie is uitgevoerd: door 'een onafhankelijk expert' is het antwoord. Geen enkele vermeend onderzoeker wordt bij naam genoemd of vermeld.

Overigens volgen er meer onderzoeken. De Nederlandse ambassade in Suriname heeft ruim 120.000 euro beschikbaar gesteld voor nader onderzoek naar de gevolgen van waterexport voor de natuur. Het Nederlandse kennisinstituut Deltares, gevestigd in Delft en Utrecht, voert dit onderzoek samen met de Surinaamse stichting Samarja uit. De natte droom van Goedschalk zal hij waarschijnlijk nog jaren blijven dromen.

Water in zakken over de oceaan slepen....
Volgende vraag, wat is feitelijk, in essentie, het plan? Men heeft voor ogen om door Amazone Resources – dat al in 2012 een concessie zou hebben gekregen van de Surinaamse overheid voor het aftappen van rivierwater – zoetwater af te laten tappen op een locatie, 30 kilometer van de monding van de Coppenamerivier. Vervolgens moet dat niet gezuiverde water in grote zakken over de oceaan worden getransporteerd naar de exportbestemming (en we dromen rustig verder), zoals het Caribisch eiland Barbados waar zoetwaterschaarste zou heersen. Amazone Resources zal volgens haar website minimaal 12 bn m3 aan zoetwater aftappen per jaar. Hiervoor zal het ‘royalties’ aan de staat betalen die de eerste 5 jaar 50% van de brutowinst en vanaf het 25ste jaar 80% van de brutowinst zullen uitmaken.

Veel cijfergegoochel maakt curieus waterexportplan nog schimmiger
Nog meer gegoochel met cijfers om 'de zin' van export van zoetwater te ondersteunen Met een afzet van water op onder andere Antigua, Haïti, Barbados, Bahama's en St Kitts & Nevis, welke tropische Caribische eilanden allemaal een tekort aan zoetwater zouden hebben, kan Suriname, volgens CI-S, rond de 4,5 miljard Amerikaanse dollar per jaar verdienen. Dit bedrag zou zelfs, als we de natuurbeschermingsorganisatie mogen geloven, vele malen hoger kunnen worden aangezien de 4,5 miljard dollar slechts van drie procent van het water dat nu wordt afgevoerd naar zee (151 miljard kubieke meter) berekend is. Elke Surinamer heeft de beschikking over 228.000 kubieke meter in tegenstelling tot iemand op bijvoorbeeld de Bahama’s die slechts over 57 kubieke meter beschikt. Gooi al die cijfers – waarvan de herkomst onduidelijk is – maar in mijn pet, zeggen we, de doorsnee lezers, dan.

Deskundige criticasters – zoals een CNN Hero en een hydroloog - niet op voorhand enthousiast over waterexportplannen
Hoe enthousiast Goedschalk ook moge praten en schrijven over zijn natte droom, er zijn ook deskundige criticasters die toch wel wat terughoudender zijn dan de CI-S-directeur en zij hebben, met hun achtergrond, iets meer recht van spreken dan iemand als de CI-S-directeur.

Zo zei de milieuactiviste en CNN Hero Monique Pool dinsdag 4 november in het Dagblad Suriname terecht: 'Zonder een gedegen milieustudie denk ik dat we er niet aan moeten beginnen. Het enige is natuurlijk dat de concessie al is afgegeven'. Alleen zo'n gedegen studie zou haar er misschien van kunnen overtuigen om er toch nog een voorstander van te worden. Pool meent voorts, dat het in een tijd van klimaatverandering geen verstandige stap is.
'De droge tijd houdt nu al veel langer aan. Er zou over een aantal jaren gemeten moeten worden hoeveel water we nu hebben en hoeveel water men zou kunnen onttrekken zonder dat dit ten koste van het milieu gaat.'
Er zou volgens haar minimaal vijf jaar lang onderzoek moeten worden gedaan naar de specifieke rivier, voordat men over kan gaan tot het weghalen van water uit het systeem.

Wie of wat is Amazone Resources....
Ook is Pool benieuwd naar wie er achter Amazone Resources zitten. Goedschalk heeft destijds de garantie gegeven, dat het bedrijf een gedegen achtergrond check zou moeten doorstaan alvorens besloten zou worden om wel of niet tot samenwerken over te gaan. 'Het hoofdkantoor van ons in Washington is nog bezig met een gedegen achtergrondonderzoek naar het bedrijf. Zolang dat niet is afgerond kan er geen sprake zijn van een formele samenwerking', aldus Goedschalk op 4 april van dit jaar in de Ware Tijd. Of dat onderzoek werkelijk heeft plaatsgevonden is niet bekend.
Volgens de website van Amazone Resources zijn ene Cor de Ruiter (honorair consul van Suriname in Nederland....(!)) en ene Floriska Hoogedoorn de personen achter dit 'bedrijf'. Maar, verdere informatie over genoemde personen ontbreekt op de website. Het 'bedrijf' is niet via een e-mailadres te bereiken. Hooge(n)doorn zou ook werken voor FC Corporate Services AG in het Zwitserse Zug zoals zou blijken uit deze internetlink.

Behalve Pool had de bekende hydroloog Sieuwnath Naipal zich al op 24 juli 2014 via de Ware Tijd negatief uitgelaten over exportplannen van zoetwater. Het rivierwater dat in zee terechtkomt heeft een natuurlijke functie. 'Het is onderdeel van het ecosysteem aan de kust. En daar mag je niet mee experimenteren', aldus Naipal. Er zou volgens hem tenminste behoorlijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd moeten worden.
Gaan Conservation Internationa Suriname en Amazone Resources de kritieken van de echte deskundigen ter harte nemen of gewoon op arrogante wijze volledig negeren? Waarschijnlijk het laatste, omdat blindstaarders zelden oog of oor hebben voor de mening van anderen.


Zit Barbados werkelijk te wachten op zakken vol vervuild Surinaams rivierwater?
Het land waar CI-S zich vooral op richt als toekomstige exportbestemming is het tropisch eiland Barbados. Een van de twee personen achter Amazone Resources, Cor de Ruiter, zei hierover zaterdag 4 april van dit jaar in de Ware Tijd:
'We zijn in gesprek met Barbados, de overheid daar heeft interesse in het zoete water van Suriname. Onze planning is om eind 2015 de eerste 20.000 kubieke meter daar naar toe te transporteren.' (let wel, pas op, dit – de eerste geplande export naar Barbados eind 2015 – wordt zelfs vermeld in de afgelopen week uitgebrachte haalbaarheidsstudie – hoe betrouwbaar is die studie?)
De keuze viel op de Coppenamerivier, aldus De Ruiter, omdat volgens hem aan die rivier amper activiteiten plaatsvinden waardoor 'het zeker is dat de waterkwaliteit maximaal is'.


Het klinkt allemaal leuk hoor, maar toch blijven er veel onbeantwoorde vragen. De Ruiter zei dus begin april, dat eind dit jaar de eerste 20.000 m3 zoetwater naar Barbados wordt gesleept in waterzakken. Had die heer De Ruiter geen rekening gehouden met allerlei maanden durende onderzoeken naar de economische en milieu-haalbaarheid van het plan? Dacht de heer De Ruiter werkelijk gewoon wat zakken te kunnen vullen met water uit de Coppenamerivier en er dan gewoon mee weg te kunnen varen?
Heeft Barbados al concreet een verzoek ingediend voor de ontvangst van een bepaalde hoeveelheid Surinaams rivierwater? Vragen hierover aan de Waterautoriteit op dat eiland (Barbados Water Authority), het parlement en de premier, Freundel Jerome Stuart, blijven - vooralsnog - onbeantwoord. Een veeg teken.

CI-S gaat de mist in verblind door dollartekens
Wat is überhaupt de ervaring van Cor de Ruiter met dit soort projecten? Waarschijnlijk nul, zero. En hiermee gaat CI-S in zee, letterlijk en figuurlijk, of de mist in..... Laten we vooralsnog van het laatste uitgaan (de mist in), ook en vooral vanwege de natuurbeschermende rol van CI-S, die in dezen toch wel ver te zoeken is, ondanks alle interessante, maar zonder veel concrete inhoud, woorden van directeur Goedschalk, een directeur die dollartekens in de ogen schijnt te hebben in plaats van de bescherming van de Surinaamse biodiversiteit. Natuurlijk, CI-S komt niet voor niets met haar waterplan op de proppen, er zal zeker iets aan de bekende strijkstok blijven hangen.
Een andere gemotiveerde - dan slechts een financiële - reden om met een dergelijk plan tevoorschijn te komen is vooralsnog niet in de mist van mooie woorden en vele cijfers te vinden.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
07-11-2015
Amsterdam-Paramaribo

De samenvatting van de zogenaamde haalbaarheidsstudie uitgevoerd in opdracht van CI-S en Amazone Resources door een niet nader genoemde onafhankelijke expert en 3 november overhandigd aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen:

Drie personen geraakt door afgeketste hagel uit wapen beveiliger waardetransport

Medewerker waardetransportbedrijf lost per ongeluk schot aan Waterkant

De drie slachtoffers worden door politie gehoord (Bron foto: Anthony Janki/dWT)

Drie personen zijn vanmorgen, zaterdag 7 november 2015, gewond geraakt aan de Waterkant bij het oude Veerplein in Paramaribo. Een medewerker van een waardetransportbedrijf loste per ongeluk een schot, zo berichten Starnieuws en de Ware Tijd Online.

Een slachtoffer werd geraakt in de halsstreek en de twee anderen hebben verwondingen opgelopen aan een been. De slachtoffers zijn per ambulances overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De medewerker van het waardetransportbedrijf heeft bij het uitstappen per ongeluk een schot gelost met zijn wapen, dat naar beneden gericht was. Het wapen was gespannen. De hagels zijn afgeketst, waardoor de drie personen werden geraakt.

Tweeling roodhandtamarins geboren in Curaçao Zoo & Nature Reserve

Als jonge aapjes volwassen zijn vertrekken ze naar dierentuin op Sint Maarten

 
Een van de roodhandtamarins (Saguinus midas) van de Curaçao Zoo & Nature Reserve is onlangs bevallen van een tweeling. Voor dit soort aapjes is het bevallen van een tweeling niet bijzonder schrijft vandaag, 7 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

Een van de jonge klauwaapjes liep in de ontwikkeling wat achter en wordt daarom door het dierentuinpersoneel gevoed.

Als de jongen volwassen zijn verhuizen ze naar de dierentuin van Sint Maarten voor een uitwisselingsprogramma. De roodhandtamarin heeft een zwart gezicht en een zwarte rug, die oranjerood gemarmerd is. De handen en voeten zijn geel of goudoranje van kleur.

Coalitiepartijen in Staten Curaçao trachten nieuwe meerderheid te vinden

Opstappen PAIS-Statenlid Moses leidt tot spoedoverleg PS, PAIS, PNP en Sulvaran

Statenvoorzitter Franco: 'Brief Moses dekmantel voor andere redenen van meer persoonlijke aard'


De coalitiepartijen Pueblo Soberano, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran proberen dit weekeinde tot een nieuwe meerderheid te komen of een oppositiepartij te vinden die de coalitie gedoogt. franco De regering heeft nu met het opstappen van PAIS-Statenlid Marilyn Moses slechts 10 van de 21 zetels in het parlement. De coalitie acht het op dit moment niet verstandig voor het land om nieuwe verkiezingen te hebben. Dat heeft partij- en Statenvoorzitter Mike Franco van PAIS gisteravond bekendgemaakt tijdens een persconferentie waarin de partij haar visie gaf over het vertrek van Moses. Dit bericht vandaag, zaterdag 7 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

De persconferentie werd gehouden nadat de coalitiepartijen in de middag met elkaar overleg hadden gevoerd over de gevolgen van het ontslag van Moses.

Moses kondigde gisteren per brief haar ontslag aan als parlementariër voor regeringspartij PAIS. Ook kondigde zij in een andere brief aan dat ze geen lid meer van de partij is.

Tijdens de persconferentie wilde Franco niet ingaan op de vraag welke oppositiepartijen hij op het oog heeft voor een herstel van de meerderheid in het parlement of een gedoogsteun. Na het weekeinde zal blijken hoe reëel een herstel van de meerderheid, c.q. een gedoogsteun voor de coalitie is; alle oppositiepartijen verklaarden tot gisteren nog dat zij daar niet aan zullen meewerken.

'PAIS bestudeert de situatie nu van dag tot dag en bekijkt of de huidige regeringssteun van 10 zetels in het parlement uitgebreid kan worden naar twaalf', aldus de partijvoorzitter. De ontslagbrief van Moses werd door Franco als een bittere en zure pil omschreven. Volgens Franco waren er geen signalen dat het Statenlid ontevreden was over de koers van de partij, zoals dat door Moses in haar ontslagbrief aan de partij werd gesteld. Naar het oordeel van Franco is de brief een dekmantel voor andere redenen van meer persoonlijke aard, waar hij niet nader op in wilde gaan, omdat het onethisch zou zijn. Het woord is nu eigenlijk aan Moses om uit leggen waarom ze uit de fractie is gestapt en besloten heeft als onafhankelijk Statenlid verder te gaan, aldus de partij.

Een van de aanwezige journalisten stelde dat het bekend was dat Moses financiële problemen had en de partij had benaderd om daar een oplossing voor te vinden. Maar, Franco ging daar verder niet op in. Wel stelde de partij, dat Moses er destijds tegen was om in het kader van de verlaging van overheidskosten, de helft van haar vakantievergoeding in te leveren. Zowel Franco als de andere aanwezige PAIS-leden, minister Stanley Palm, fractiemedewerker Allison Manuel, bestuurslid Jerry Semper en bestuurslid Marshall waren duidelijk ontgoocheld door de gang van zaken. Zo merkte de Statenvoorzitter op dat je een partijlid niet kunt verbieden om bij een breuk de zetel in het parlement mee te nemen. 'Maar toch verwacht je dan dat iemand zich aan een gentleman’s agreement houdt en dat niet doet.'

Bestuurslid Jerry Semper merkte terloops op, dat Moses het in haar brief heeft over het leed dat haar volk is aangedaan door de maatregelen van deze regering. 'Het is overigens niet haar volk, maar ons volk', aldus Semper. Het bestuurslid merkte ook op, dat Moses nu ageert tegen maatregelen van de regering die zij in het verleden zelf ook heeft goedgekeurd en waar zij tijdens Statenvergaderingen mee in heeft gestemd.

De partij heeft naar eigen zeggen gisteren de hele dag geprobeerd om in contact te komen met Moses, maar zij nam de telefoon niet aan. In een kort gesprek met Radio Direct op de parkeerplaats van een supermarkt verklaarde Moses gisteren op korte termijn nadere uitleg te zullen geven: 'Houd uw ogen en oren open.'

PAIS wil de handelwijze van Moses niet als verraad omschrijven, zo merkte Franco op. Op de vraag wat de partij zou doen indien Moses zich bedenkt, haar excuses aanbiedt en naar de partij terug wil keren, antwoordde de partijvoorzitter dat de deur altijd voor haar openstaat.

Nieuw kantoor Openbaar Ministerie Curaçao geopend

OM: 'Service aan klanten wordt geoptimaliseerd met nieuwe locatie'


Het nieuwe kantoor van het Openbaar Ministerie (OM) is gisteren geopend. Het boeteloket is daarmee verhuisd van de Tempel naar het kantoor aan de Abraham Chumaceiro Bulevar nabij het Waaigat. De nieuwe locatie past in het plan ‘doorontwikkeling’ van het Openbaar Ministerie, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 7 november 2015.

Volgens het OM wordt met deze locatie de service aan klanten geoptimaliseerd. Het boeteloket is van maandag tot en met donderdag geopend van 7.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag sluit het loket een half uur eerder. Boetes kunnen hier cash, of via een pinautomaat worden voldaan. Ook kan hier een betalingsregeling worden getroffen.

Ook de aanvraag voor gevangenisbezoek is verhuisd naar het Waaigat. Wie een gevangene in het SDKK wil bezoeken moet bij het OM toestemming vragen. Dit kan op woensdag en donderdag tussen 7.30 uur en 11.30 uur en tussen 13.30 en 16.30 uur.

Bij dit nieuwe loket worden ook stempels ‘bij definitief vertrek’ voor de Toelatingsorganisatie uitgedeeld. Deze kunnen van maandag tot en met donderdag worden verkregen van 7.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Op vrijdag sluit het loket een half uur eerder.

Voor vragen over strafzaken of het indienen van klachten over de politie is het nieuwe loket eveneens beschikbaar. Dat kan maandag, woensdag en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Isla-raffinaderij op Curaçao heeft hindervergunning nooit gebruikt

Hindervergunning lijkt te zijn genegeerd


Rapport Rekenkamer: Complexe industrieën op eiland hebben gebrek aan specialistische kennis


Bij de Isla-raffinaderij zijn gedurende de duur van de huurovereenkomst tussen PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) en Refineria di Kòrsou (RdK), nooit de voorschriften voor de hindervergunning geëvalueerd. Dit terwijl in de overeenkomst is opgenomen, dat deze elke vijf jaar aan een evaluatie onderworpen moeten worden. Ook het aanscherpen van de hindervergunning is nimmer geëffectueerd. Aan handhaving is ook niet voldaan vanwege personeelstekorten bij de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB). 

Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) met betrekking tot het milieubeleid, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 november 2015.

In het rapport staat over PdVSA en RdK: 'De overheid heeft al jaren het voornemen om de voorschriften in de hindervergunning van de Isla aan te scherpen, waaronder het voorschrijven van internationale richtlijnen of Europese normen voor de luchtkwaliteit in plaats van de huidige Amerikaanse normen. Volgens het eindrapport project Versterking Milieudienst Curaçao (gestart in 2009) was de eerste uitdaging van dit project onder andere de aanpassing van de hindervergunning van de Isla-raffinaderij. De bestaande hindervergunning moest zodanig worden aangepast dat deze adequaat en handhaafbaar is, zodat op basis daarvan de noodzakelijke milieumaatregelen kunnen worden geëist en voldaan kan worden aan de luchtkwaliteitseisen. In het kader van het project heeft een externe deskundige in december 2010 een eerste concept gereviseerde vergunning Isla opgesteld. Er is nog steeds geen definitieve gereviseerde hindervergunning Isla. Gedurende het onderzoek is een tekort aan gespecialiseerd personeel voor het afhandelen en reviseren van complexe hindervergunningen als een van de oorzaken daarvan genoemd. Momenteel zou nog één advies ontbreken om de revisie van de vergunning af te kunnen ronden.'

Ook voor het handhavingsaspect van de complexe industrieën in het algemeen, is specialistische kennis nodig, met name van procestechnologen. Ook hier is sprake van gebrek aan personeel. ARC: 'Alle complexe industrieën kunnen frequenter en intensiever gecontroleerd worden. Als voorbeeld is de Isla genoemd. De Isla beslaat een groot terrein met handhavingsaspecten. Het heeft acht installaties. Ingeval van meerdere procestechnologen kan MNB bij de Isla op meer plaatsen tegelijk controleren en zo een helikopterview krijgen. Ook kan MNB frequenter en intensievere controles uitvoeren dan nu het geval is.'

Als er meer procestechnologen zouden zijn, dan zou de kwaliteit van de handhaving verbeteren, er meer onderling overlegd kunnen worden en zou er meer kennis beschikbaar zijn om risicoanalyses te maken van de gebieden waar handhaving door MNB moet gebeuren, zo stelt de ARC vast. Ten aanzien van de raffinaderij wordt in het ARC-rapport wel gemeld dat er op dit moment specialisten ingehuurd worden.

'Er is geen duidelijkheid verkregen of de inhuur bestemd is voor controle/inspectie van de Isla of voor de revisie van de hindervergunning van de Isla. Er is een bedrag van 60.200 gulden begroot op de begroting 2015 van MNB voor advieskosten van derden. Daarmee zal het tekort van twee procestechnologen niet volledig gedekt kunnen worden.'

Venezolaanse fruitbarkjes op Curaçao mogen nog maar twee keer per week uitvaren


Beperking reactie op schietpartij waarbij twee agenten gewond raakten: daders onder Venezolanen gezocht


De fruitbarkjes uit Venezuela mogen nog maar twee keer per week uitvaren en alleen als alle papieren in orde zijn. Dat laat de douane desgevraagd weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 november 2015.

De verscherpte maatregelen zijn ingevoerd na de schietpartij waarbij twee agenten gewond raakten en waarvan een aantal Venezolanen wordt verdacht. Een team van onder meer douane, immigratie en politie voeren de verscherpte controle uit bij de bootjes die samen de drijvende markt vormen.

Al een aantal maanden was de oude regel weer van kracht waarbij de barkjes alleen tussen zes uur 's morgens en zes uur 's avonds mogen uitvaren. Sinds deze week is ook de verscherpte regel van kracht waarbij alleen op woensdag en vrijdag tussen bepaalde uren mag worden vertrokken. De douane controleert vooral op goederen. Zo moeten de opvarenden bonnen tonen van hetgeen ze hebben aangeschaft op Curaçao.

Immigratie controleert op de juiste papieren van de opvarenden en de politie haalt ze door een systeem om te controleren of ze een overtreding hebben begaan. De verscherpte controle zal, zo is de verwachting van de douane, duren totdat het onderzoek naar de schietpartij op de agenten is afgerond.

De schietpartij vond op 22 oktober plaats. Voor deze zaak zitten nu negen personen vast, onder wie de vermoedelijke schutter Karoly Rafael Flores Molina. Onlangs werd de detentie van zes verdachten met acht dagen verlengd om meer onderzoek te kunnen doen. Het gaat behalve om Molina van 23 ook om de 18-jarige Venezolaan I.G.M.C., de Venezolaan K.J.G. van 24, de Venezolaanse vrouw A.D.G.C. (28), de 19-jarige Colombiaan L.J.P. en de 36-jarige Curaçaoënaar J.J.A. Eerder werden al een man en twee vrouwen aangehouden voor de schietpartij van oktober.

Openbare Werken terughoudend over effect kwelderproject bij Weg naar Zee

De overtuiging van het succes van het project bij hydroloog Naipal vooralsnog niet gedeeld door minister Wolff

 
Het ministerie van Openbare Werken (OW) is nog niet overtuigd van het effect van het kwelderproject te Weg naar Zee, omdat resultaten nog niet echt zichtbaar zijn. Daarom heeft OW ook nog geen definitieve beslissing genomen over hoe het vraagstuk van de kustbescherming daar aangepakt moet worden. 'De mangrove aanplant moet nog groeien', zegt minister Siegfried Wolff (zie foto) vandaag, 7 november 2015, in de Ware Tijd over het pilot kwelderproject dat in augustus werd afgerond.

Het is door een team van studenten en vrijwilligers, gecoördineerd door professor en hydroloog Sieuwnath Naipal, binnen ruim een maand uitgevoerd over een lengte van tweehonderd meter. 'Wij hebben de kennis in huis. We hebben zelf de ervaring opgedaan en hoeven geen buitenlanders te halen om het project uit te voeren', zegt Naipal.

De professor heeft intussen een nieuw projectvoorstel gereed, om kwelders over een lengte van tweeënhalve kilometer ten oosten van het bedevaartsoord, tweehonderd meter zee inwaarts aan te leggen. Hij probeert bij verschillende organisaties geld te krijgen om de kosten van ongeveer 250.000 Amerikaanse dollar te dekken.

Naipal is er in tegenstelling tot minister Wolff van overtuigd, dat het kweldersysteem de beste optie is om de kust te beschermen tegen het stijgende oceaanwater. 'We hebben binnen twee maanden tussen tien en veertig centimeter sediment ophoping gehad en hebben onder meer hierdoor het bewijs geleverd dat het systeem werkt. Het is een natuurlijk proces, dat duurzamer is en een lager kostenplaatje heeft dan een betonnen dam.'

VIDS blijft strijden voor collectieve rechten dorpsgemeenschappen

'Als inwoners dorp individueel grondbeschikkingen krijgen dan is het dorp een woonwijk geworden'


De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) zal blijven streven naar collectieve rechten voor dorpsgemeenschappen. VIDS-voorzitter Lesley Artist verwacht dat individuele rechten het karakter van de dorpen drastisch zullen veranderen. 'Als bijvoorbeeld alle tweehonderd inwoners van een dorp grondbeschikkingen krijgen, zal er geen sprake zijn van een dorp maar een woonwijk', zegt Artist vandaag, zaterdag 7 november 2015, in de Ware Tijd.

De voorzitter reageert op de recente ontwikkelingen in de dorpen Wit Santi en Cabendadorp, waarbij mensen de gronden, waarop ze soms al vele jaren wonen, officieel willen aanvragen. Zij geloven niet, dat de collectieve grondenrechten op korte termijn zullen worden gerealiseerd en vrezen dat hun gronden in handen zullen komen van grootgrondbezitters. Artist wil graag proberen de in initiatiefnemers voor de grondaanvraag op andere gedachten te brengen.

Hij geeft zich er wel rekenschap van, dat wettelijk iedereen vrij is om een stuk grond aan te vragen, maar verwacht dat deze individuele rechten ten nadele zullen komen van het dorp.

'Als eenieder wettelijk een stuk grond heeft, leven we niet meer volgens de traditie en hoeft er geen kapitein te zijn.De mensen zullen hun gronden mogen verkopen. Ook kunnen ze de grond als onderpand inzetten voor een lening bij de bank en bij het niet nakomen van hun verplichtingen zullen ze de grond verliezen. Over twintig tot dertig jaar hebben we geen dorp meer en wonen er andere mensen in die gemeenschap.'

Banken willen meer overleg met- en inspraak in beleid CBvS

Bankiers vragen regering meer te doen ter ondersteuning private sector


De bankiers werken niet klakkeloos mee met de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en het ministerie van Financiën, zegt Sigmund Proeve, voorzitter van de Vereniging van Bankiers vandaag, zaterdag 7 november 2015, in de Ware Tijd. Ze willen meer overleg en inspraak hebben in het beleid van de monetaire autoriteit dat zou moeten leiden tot herstel van de economische situatie.

'Ik moet zeggen dat ik nu zeer content ben met de mate van overleg met de waarnemend president van de Centrale Bank en de minister van Financiën, die overigens goed doordrongen zijn van de ernst van de situatie.' De bankiersvereniging vraagt ook dat er vanuit de regering meer wordt gedaan om de private sector te ondersteunen.

De Vereniging van Bankiers heeft na goed overleg besloten de recente pijnlijke maatregel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de banken te verplichten een hoger percentage van hun Srd-voorraden bij de CBvS op te slaan, te ondersteunen. 'Het is onvermijdelijk', aldus Proeve.

'Wij kunnen het bijna niet slechter treffen in Suriname', zegt Proeve verder, doelend op de aanplant-vernietigende ziekte die de bacovensector geveld heeft, bovenop de fors gedaalde prijzen van goud en olie.

De maatregel van de CBvS maakt het lenen van geld bij banken duurder voor zowel ondernemers als individuen, terwijl de hoeveelheid Srd's in omloop wordt verminderd. Hiermee wordt beoogd de gestegen valutakoersen weer te laten dalen.

John Padji is de nieuwe voorzitter NPS-afdeling Wanica

Padji volgt Daniella Beeldsnijder op

'Wij zijn geen kantoor-bestuur'


John Padji is gisteren gekozen tot voorzitter van de NPS-afdeling Wanica. Er was één kandidatenlijst ingediend voor de bestuursverkiezing. Padji volgt Daniella Beeldsnijder op, die de afdeling ruim drie jaar heeft geleid. Het bestuur van afdeling Wanica bestaat uit vijftien personen, zo bericht vandaag, zaterdag 7 november 2015, Starnieuws.

Padji zei na zijn verkiezing, dat zijn bestuur het veld zal intrekken. 'Wij zijn geen kantoor-bestuur',  zo sprak hij. Het bestuur stelt de mensen in dit district te zullen overtuigen om de NPS te ondersteunen, zodat de partij bij de volgende verkiezingen in het machtscentrum komt. Er wordt op gezinspeeld dat de verkiezingen eerder dan in 2020 gehouden zullen worden, gezien de vele problemen in het land.

Het bestuur zal niet alleen nieuwe leden werven, maar zal ook oud-NPS'ers mobiliseren om de partij weer te ondersteunen.

Padji benadrukte dat wederzijds respect en een goede samenwerking belangrijk zijn voor het behalen van de beoogde doelen. Hij zei verder, dat het hoofdbestuur onder leiding van Gregory Rusland de verzekering heeft dat zij kan rekenen op de afdeling Wanica.

Economische situatie in Suriname leidt tot minder sponsoren Savanne Rally

39e Savanne Rally ter nagedachtenis aan rally-goeroe Franklin MacDonaldDe 39e editie van de Savanne Rally is opgedragen aan rally-goeroe Franklin ‘Frank’ MacDonald, die twee weken geleden overleed. Door de economische situatie in het land moet het evenement van de Surinaamse Autorally Klub (SARK) het dit jaar doen zonder de grote sponsoren. De rally is ook ingekort met een dag. Maar, dat gaat niet afdoen aan de spanning en de kwaliteit van het evenement, aldus hoofduitzetter Robert Hahn en SARK-voorzitter Vinoj Sewberath Misser vandaag, zaterdag 7 november 2015, op Starnieuws.

Een deel van het uitgezet gebied in de savanne is twee weken voor de start afgesloten, zegt Hahn. 'Het Nationaal leger en buitenlandse militairen zijn bezig oefeningen te doen in het gebied. Het is niet verantwoord om te rijden tijdens de schietoefeningen. De korte tijd liet het niet toe om nieuwe routes te vinden. De rally gaat nu drie in plaats van vier dagen duren, maar de kwaliteit is gegarandeerd.'

De rally annuleren is geen optie geweest, zegt voorzitter Sewberath Misser. 'Het is een belangrijk evenement voor Suriname. Het is niet alleen een sport, maar de rally promoot ook het mooie van het land. Aan de ene kant, gelet op de economische situatie, komt de inkorting goed uit. We doen het dit jaar ook zonder de grote sponsoren Staatsolie, Fernandes Autohandel en Haukes.'

De rally telt ook veel minder equipes dan in 2014: 74 ten opzichte van 90 vorig jaar.

De eerste auto gisteravond die van het startplatform op het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo was de pick-up van Frank. MacDonald was een van de rijders van het eerste uur. Hij heeft een paar keer het kampioenschap behaald.

Misser: 'Deze rally is aan hem opgedragen. Hij is belangrijk geweest voor de rally, niet alleen als rijder, maar ook als uitzetter en bestuurslid. We vonden het een goed gebaar om zijn auto voor de laatste keer over de brug te laten gaan.'

Concept Anti-Corruptiewet draagt in huidige vorm geen goedkeuring Assembleevoorzitter

Geerlings-Simons wil drastische aanpassing conceptwet


Goedkeuring van de huidige concept  Anti-corruptiewet gaat niets bijdragen aan de strijd tegen corruptie. 'Die wet draagt mijn goedkeuring niet', zegt parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vandaag, zaterdag 7 november 2015, in de Ware Tijd. Zij vindt dat het concept drastisch moet worden aangepast, alvorens die wordt behandeld in De Nationale Assemblee (DNA). 

'Niet dat er niets goeds in staat, maar deze wet zal de corruptiegevallen die doorgaans in Suriname gepleegd worden niet kunnen bestraffen.'

Zij belooft zich ervoor in te zetten dat wijzigingen in het concept worden aangebracht.

Volgens de DNA-voorzitter zal corruptie pas effectief bestreden kunnen worden in Suriname, wanneer er wetten worden aangenomen die transparantie bevorderen. Daarnaast is zij voorstander van wetten, die mensen met zware boetes straffen wanneer zij kennis dragen van onregelmatigheden of vermoedelijke onregelmatigheden of daarvan kennis horen te dragen door hun beroep en dit niet melden.

Zij denkt dat ambtenaren en andere functionarissen zich hierdoor niet als klokkenluider hoeven op te stellen en daarmee minder kans op rancune riskeren, 'want zij zijn verplicht het te melden'. Hoewel klokkenluiders in de wet beschermd horen te worden, vindt Simons dat zij in de kleine Surinaamse gemeenschap toch niet veilig zijn.

Directeur Currie van Telesur door TCT-minister Rusland geschorst

Schorsing zou op verzoek van Raad van Commissarissen zijn


Telesur-directeur Dirk Currie is gisteren geschorst door de minister van Transport, Communicatie en Toerisme, Andy Rusland. Het is niet uitgesloten dat de rest van het directieteam hetzelfde lot boven het hoofd hangt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 7 november 2015.

De Ware Tijd schrijft te hebben vernomen, dat de schorsing komt op verzoek van de Raad van Commissarissen (RvC). Telesur kreeg op 29 oktober een nieuwe RvC, die voorgezeten wordt door Gardelito Hew-A-Kee .
 
Currie, die 'ernstig plichtsverzuim' wordt verweten, heeft dertig dagen de tijd om in beroep te gaan. De schorsing kwam na onderzoek van de RvC, die onder meer 'financiële onvolkomenheden' zou hebben ontdekt.
Het personeel van Telesur zou op de hoogte gesteld zijn van de recente ontwikkelingen.