maandag 9 november 2015

Kabinet Whiteman op Curacao toch gesneuveld

Gouverneur onderzoekt of formatiepoging zin heeft


De regering van Curaçao heeft vanmiddag, maandag 9 november 2015, alsnog haar ontslag ingediend. Dat heeft minister-president Ben Whiteman bekend gemaakt, zo bericht onder andere de Telegraaf.

De regering heeft sinds afgelopen vrijdag geen meerderheid meer in het parlement, nadat parlementariër Marilyn Moses haar steun introk.

De afgelopen dagen is geprobeerd steun te verkrijgen van een van de oppositiepartijen. Dat is niet gelukt.

Het kabinet is nu demissionair. Gouverneur Lucille George-Wout gaat nu aan een consultatieronde beginnen om te bepalen of een formatiepoging zin heeft of dat er verkiezingen moeten worden uitgeschreven.GOBIERNU A KAI !!
Posted by Basha Bou on maandag 9 november 2015

Overvallers in Paramaribo Noord maakten gebruik van auto pleegzoon president Bouterse

Romano Meriba beweert dat hij zijn auto had uitgeleend aan vriend voor verhuisklus 


Meriba gooide in 2002 granaat naar residentie Nederlandse ambassadeur...

 
De personen die vanochtend, maandag 9 november 2015, betrokken waren bij een overval die plaatsvond aan de Twee Kinderenweg te Blauwgrond, hebben gebruik gemaakt van de auto van de pleegzoon van president Desi Bouterse, Romano Meriba. In het SRS-staatsradioprogramma Bakana Tori was vanmiddag een interview te horen waarin Meriba beweerde, dat hij vorige week zijn auto had uitgeleend aan een vriend voor het vervoer van goederen bij een verhuizing. Dit  bericht de Ware Tijd Online.

De pleegzoon van de president zegt onschuldig te zijn. Om privéredenen wenste hij echter niet bekend te maken waar hij op het moment van de beroving was. Hij beloofde zijn medewerking te verlenen aan het politieonderzoek. Even voor de uitzending van het interview, rond half drie, wist de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname nog niets van enige betrokkenheid van de pleegzoon van de president bij de beroving in Paramaribo Noord.

Van de vijf verdachten werden er twee dodelijk geraakt door politiekogels. De andere drie hebben schotwonden opgelopen tijdens het een vuurgevecht met de politie. Een van de verdachten overleed in een auto-onderdelenzaak aan de Bonistraat terwijl de ander kort daarna in een ziekenhuis overleed.  De verdachten schroomden niet om tijdens hun vlucht het vuur te openen op de politie met zware wapens. Twee agenten raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar.

In een van de twee voertuigen die door de politie in beslag is genomen zijn zware wapens, complete politie-uniformen, een rood zwaailicht en andere attributen gevonden die door de politie in beslag zijn genomen. De daders probeerden een handgranaat naar de politie te gooien, maar die ging niet af omdat de veiligheidspen er nog in zat.

De NOS meldt, dat Meriba in 2002 een granaat gooide naar de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Suriname en zat vast voor roof en doodslag tot pleegvader Bouterse hem in 2011 gratie verleende.

De drie verdachten zijn onder politiebewaking in een ziekenhuis opgenomen. De afdeling Kapitale Delicten heeft de zaak in verder onderzoek.

Venezolaanse Defensieminister: 'Amerikaans vliegtuig schendt luchtruim Venezuela vanuit Curaçao'

Padrino heeft geen bewijs voor zijn beweringen


Een vliegtuig van de Amerikaanse defensie, een Dash-8 (uitgerust om drugstransporten binnen de regio te identificeren en te bestrijden), heeft afgelopen vrijdag vanuit de FOL-basis (Forward Operation Location) op Curaçao het luchtruim van Venezuela geschonden. Dat zegt althans de Venezolaanse minister van Defensie, Vladimir Padrino, zo bericht de Amigoe vandaag, 9 november 2015.

Venezuela neemt de schending zoals altijd hoog op.

Volgens Padrino heeft het vliegtuig tot twee keer toe een half uur het luchtruim boven de archipel Los Monjes geschonden, tijdens wat leek op een verkenningsmissie.


 In een interview met de staatszender Telesur zei Padrino, dat andere Amerikaanse verkennings- en militaire transportvliegtuigen ook dicht in de buurt van Venezuela hebben gevlogen in de afgelopen dagen.


Padrino heeft geen bewijs voor zijn beweringen, maar vindt de timing van de schijnbare manoeuvres verdacht. Hij haalde de voorbereidingen aan op de belangrijkste parlementsverkiezingen van volgende maand en haalde tevens andere Amerikaanse militaire oefeningen aan die vlak voor een korte staatsgreep in 2002 tegen de toenmalige president Hugo Chávez zouden hebben plaatsgevonden.

De Amerikaanse ambassade in Caracas en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben nog niet gereageerd op de uitspraken van Padrino. President Nicolás Maduro zei dat hij de vermeende ‘militaire provocatie’ bij de Verenigde Naties en regionale groepen zoals de Union of South American Nations, zal aanklagen.

De betrekkingen tussen Venezuela en de VS zijn zoals bekend al jaren gespannen. Het is ook niet de eerste keer dat Venezuela over schending van zijn luchtruim klaagt.
Een officiële reactie van de Amerikaanse regering laat even op zich wachten, aldus Willem Remie van het consulaat-generaal op Curaçao desgevraagd aan de Amigoe.

‘Zwembad SDK in Willemstad (Curaçao) hield zich niet aan gestelde eisen’

FDDK in persverklaring: 'Media communiceren onjuiste feiten over zwembadwater''De directie van het zwembad van Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) is duidelijk op de hoogte gesteld van de eisen. Ze moesten eerst onze testresultaten afwachten, alvorens het zwembad open te stellen voor het publiek.' Dat zegt Sirving Keli, hoofd Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), vandaag, 9 november 2015, in de Amigoe in reactie op een verklaring van Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK).

In een perscommuniqué verklaart de stichting ‘dat ze gezien de aandacht die het zwembadwater krijgt en de onjuiste feiten die daarbij door de media worden gecommuniceerd, zich genoodzaakt zien een verklaring af te geven over de gebeurtenissen tot nu toe’.

Volgens de directie is het zwembad een maand geleden enkel gesloten uit voorzorg. 'Dit naar aanleiding van een melding van een vermoedelijke besmetting van het zwembadwater met bacteriën. FDDK heeft direct op dezelfde datum het water laten testen door het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC). Microbiologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het water geen bacteriën bevatte, die op enige wijze een gevaar zouden kunnen opleveren voor de gezondheid.'

Keli laat desgevraagd weten dat dit pertinent onjuist is. 'In het water zijn wel degelijk bacteriën aangetroffen. Uit testen is gebleken dat er legionella- en pseudomonasbacteriën in het water zaten.' Volgens Keli verklaart dit de klachten over oorpijn van meerdere zwembadbezoekers. Naar aanleiding van die klachten is het zwembadwater op 30 september getest door de G&Gz. De uitslag was op 7 oktober binnen. De dag daarop is het zwembad op last van een functionaris gesloten.

Uit fysisch-chemisch onderzoek van ADC, dat op de dag van sluiting werd verricht op verzoek van FDDK, kwam volgens de directie naar voren, dat de gemeten geleidbaarheid (hoeveelheid chemische stoffen) van het water aan de hoge kant was. FDDK benadrukt ter vergelijking echter, dat ‘onze zee een geleidbaarheid heeft die vele male hoger ligt dan die gemeten in het zwembad’. G&Gz kon echter ‘niet berichten wat de wettelijk vastgestelde maximale geleidbaarheid en overige parameters zijn voor zwembadwater in een klimaat als het onze’, zo stelt FDDK.

Desalniettemin zouden er naar aanleiding van de ADC-uitslag passende maatregelen zijn getroffen, zo vertelt FDDK. Zo hebben ze verschillende behandelingen later uitvoeren, waaronder een zogeheten ‘shock treatment’ en een helderheids- en chloorbehandeling om het water te desinfecteren. De stichting meldt daarnaast te zijn bijgestaan door een gerenommeerd watermanagementbedrijf, dat in de toekomst op zeer frequente basis tests zal uitvoeren. 'Ook zullen er eigen metingen plaatsvinden.' Het personeel zou daarnaast duidelijke instructies hebben ontvangen ten aanzien van de behandeling van het water. Ten slotte is om en nabij 50 procent van het water vervangen door gedestilleerd water, aangeleverd door Aqualectra. Inmiddels zou 70 procent van het water ververst zijn. De gemeten geleidbaarheid zou daardoor drastisch zijn verminderd, aldus FDDK.

Keli verklaart, dat de laatst getroffen maatregel echter niet volgens afspraak is uitgevoerd. 'Het zwemwater diende volledig te worden vervangen.' Hij voegt hieraan toe, dat op basis van de de tests die op verzoek van FDDK zijn uitgevoerd door ADC, geen uitspraken gedaan kunnen worden. 'De uitslagen zijn niet geldig. We weten niet onder welke omstandigheden die onderzoeken hebben plaatsgevonden. Daarnaast weten we ook niet hoe de monsters zijn genomen, daar het onderzoek niet door ons is verricht.' 
 
Hij concludeert dat het zwembad zodoende niet open mocht gaan. 'De voorwaarde was dat onze testresultaten zouden worden afgewacht om te kijken of alles inmiddels in orde was.' Hij vertelt dat FDDK op 31 oktober een brief heeft verstuurd, met het voornemen dat ze op dinsdag 3 november open wilden gaan. 'We hebben ze op maandag opnieuw herinnerd aan de gemaakte afspraken. Ze zijn echter toch opengegaan. De dagen voor de sluiting heeft een functionaris een bezoek gebracht aan het zwembad. Ook is er gebeld, waarna een secretaresse verzekerde dat het zwembad gesloten was.'

Volgens Keli is het zwembad de donderdag daarop dus terecht gesloten. FDDK beweert echter dat dit vrijwillig is gedaan. In antwoord op de vraag waarom de politie geen schriftelijke last kon overleggen op grond waarvan het optreden gerechtvaardigd was, laat hij weten dat G&Gz desgewenst gebruik kan maken van een sterke arm.

FDDK meldt de testresultaten af te wachten. 'We hebben er alle vertrouwen in dat G&Gz dezelfde eindconclusie zal trekken als het ADC, te weten dat alle geleidbaarheid inmiddels op een zodanig niveau is, dat deze gezien het klimaat van Curaçao acceptabel moet worden geacht en dat het water geschikt is voor gebruik door het publiek.'

Rijstboeren aan rechteroever Nickerierivier hebben liever water dan subsidie


Regen blijft uit en Wakay-
water- pomp werkt niet: inzaai padie niet mogelijkLandbouwers aan de rechteroever van de Nickerierivier, in de buurt van Labini en Henarpolder, zitten met hun handen in het haar. Doordat zij aan de rechteroever van de rivier zitten, zijn zij afhankelijk van de Wakay-waterpomp om water naar hun rijstarealen te pompen. Aangezien het niet regent en de pomp niet draait, kunnen zij niet overgaan tot de inzaai van padie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 6 november 2015.

De zaaiperiode voor padie is van 1 november tot 1 december. De arealen zijn nu daarvoor echter te droog.

Naar zij vernemen, is er geen geld om olie te kopen om de pomp te draaien. Enige tijd geleden is de overheidssubsidie aan de rijstboeren teruggebracht van 60 naar 30 Amerikaanse dollar per hectare. ‘Dit is niet genoeg voor ons voor het hele seizoen’, zegt een rijstboer.

In plaats van deze subsidie wensen de boeren daarom liever dat de pomp gewoon draait. Zij vinden dat het geld dan maar beter gebruikt wordt om de schaarse olie voor de pompen te kopen. Tijdens de inzaai maar ook bij de bemesting continu pompen voor een prijs van Srd 35 voor een zak padie, is volgens de boeren niet te doen. Zij geven aan, dat zij daar het geld niet voor hebben. De Amerikaanse dollar is niet toereikend. ‘Maar als de Wakay-pomp draait, hebben we genoeg water en dan kunnen we vrij bewegen.’

Verklaring VHP inzake kasreserve-kwestie

VHP roept regering dringend op om de gevolgen van haar beslissingen eerst door te rekenen

'Regering voert nog steeds een beleid waarbij meer wordt uitgegeven dan verdiend'


De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst vandaag, maandag 9 november 2015, de volgende verklaring in verband met de verhoging van de kasreserve af te leggen. 

Al voor de verkiezingen is zijdens de VHP grote bezorgdheid geuit over de financieel-economische situatie van het land. In haar communicatie met belanghebbenden heeft de partij steeds aangegeven dat een herstelprogramma dient te komen om de economie weer op goede rails te krijgen, omdat dat van structureel belang is voor het volk en voor het bedrijfsleven.

Van regeringszijde is steeds geopperd, dat deze zaak te veel overdreven werd en dat er een beleid zou komen waarmee de toen al dramatisch gedaalde monetaire reserves zouden worden aangevuld als resultaat van economische groei. We gingen qua ontwikkelingsrichting zelfs Dubai. Deze belofte blijkt nu gebaseerd te zijn op een wens welvaart te bereiken zonder goed beleid en een fataal ‘neks no fout’ denken.

We zijn nu zes maanden verder en ervaren de gevolgen van een beleid van de regering dat heeft geleid tot verdere economische neergang. De wisselkoersen worden elke dag hoger, het einde is niet in zicht en het volk voelt de geldontwaarding aan den lijve. Het volk betaalt als gevolg van de steeds hoger wordende hogere prijzen in de winkels en supermarkten.

De Regering voert nog steeds een beleid waarbij er meer wordt uitgegeven dan verdiend. Volgens officiële data waren de totale inkomsten in de 1e en 2e kwartalen van 2015 Srd 1.639 miljard, terwijl de uitgaven voor dezelfde periode bedroegen Srd 2.283 miljard, een beleid dat aangeeft dat er geen effectieve bezuinigingen zijn doorgevoerd. Dit beleid van de regering van substantiële monetaire financiering, heeft geleid tot de beslissing van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om de algemene banken op te dragen om de kasreserve op te voeren van 30 naar 35%, wat inhoudt dat banken van elke Srd 100 die ze van het publiek aantrekken, Srd 35 renteloos bij de CBvS dienen aan te houden. Met de resterende Srd 55 slechts kunnen banken kredieten verstrekken.

Het besluit van de verhoging van de kasreserves bij de algemene banken leidt tot een situatie waarbij er minder krediet verstrekt kan worden door de banken waardoor het bankwezen minder productieve investeringen kan ondersteunen. Verder zal dit besluit van de verhoging van de kasreserves leiden tot een situatie waarbij voor kredieten een hogere rente wordt gevraagd door de banken, leningen worden duurder, dus onze concurrentiepositie verslechtert met gevaar voor marktverliezen. Hierdoor zal het ondernemerschap ook stagneren en geen nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Ook zullen de productiekosten voor de bedrijven verder omhoog gaan waardoor werkgelegenheid verloren kan gaan. Allemaal resultaat van het tot nu toe gevoerde beleid dat zal leiden tot grotere armoede in de samenleving.

De regering wordt nogmaals dringend opgeroepen om de gevolgen van haar beslissingen eerst door te rekenen en de gevolgen daarvan in te bedden in een beleid. En verder om beleidsmatig te zorgen, dat het volk in waardigheid kan leven, werkgelegenheid kan worden gecreëerd en waarbij het bedrijfsleven de productie kan opvoeren.

VHP
Paramaribo, 9 november 2015

Oud-Staatsolie directeur Jharap vreest financiële problemen bij staatsbedrijf

Jharap verwacht dalende inkomsten bij zijn oude bedrijf

'Wij kunnen niet blijven dromen'

Voormalig Staatsolie-directeur Eddie Jharap heeft via social media zijn noodkreet geuit richting de directie van Staatsolie N.V., zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 9 november 2015.

Hij voorspelt dat de schaarste aan Amerikaanse dollars zal toenemen en dat het bedrijf door de verkoop van het grootste deel van haar producten op de lokale markt, tegen een onrealistische koers, onvoldoende inkomsten zal hebben om haar buitenlandse leningen te betalen alsook de Amerikaanse dollar-obligaties, de jaarlijkse investeringen van 200 tot 300 miljoen Amerikaanse dollar, om de productie op niveau te houden, en de aankoop van buitenlandse goederen en diensten.

Hij geeft verder aan, dat de maatschappij ook geen buitenlandse leningen meer zal krijgen, omdat zij te weinig vreemde valuta inkomsten zal hebben. 'Dat hebben wij in de jaren '80 van de vorige eeuw al meegemaakt', aldus de ex-Staatsolie directeur.

De situatie wordt volgens hem nog erger, omdat de Suralco, die toen nog olie van Staatsolie lokaal kocht en Amerikaanse dollars in het buitenland, buiten directe operationele invloed van de Centrale Bank van Surinamebetaalde, er niet meer zal zijn. 'We kunnen niet blijven dromen.'

Hij roept de huidige directie van Staatsolie dan ook op om haar borst alvast nat te maken en de noodzakelijke, humane maatregelen te treffen ter overleving. Hij onderstreept, dat het werk van Staatsolie, in het belang van de ontwikkeling van de Surinaamse natie, niet verloren mag gaan.

DSB presenteert halfjaarrapport 2015Economische situatie van het land en creditcardfraude-zaak hebben effect op resultaat

 
Winst is er wel gemaakt, maar De Surinaamsche Bank, DSB, voelt de klappen van de landelijke economische situatie en ook van een creditcardfraude-zaak. Het halfjaarrapport 2015 (zie onderaan) van de grootste bank van het land geeft een resultaat weer van Srd 1.724.000. 'Dat is aanzienlijk minder dan het resultaat over het eerste halfjaar van 2014', schrijft de bank, zo bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 9 november 2015.

In 2014 was het bedrijfsresultaat nog Srd 35.933.000. De nettowinst nu is Srd 521.000, terwijl dat Srd 23.300.000 was over dezelfde periode een jaar geleden.

'De sterke daling is voornamelijk te wijten aan de grote voorzieningen die wij hebben moeten treffen in het kredietbedrijf, deels door toename van het aantal stagnante kredieten, maar ook door de effecten van wat bekend geworden is als de creditcard-affaire.'

De bank kwam in april opvallend in het nieuws toen bleek, dat een cliënt kans had gezien zijn creditcard met ongeveer 4 miljoen Amerikaanse dollar te overtrekken. De man overleed kort daarop.

De bank verwacht evenwel, dat de resultaten over het tweede halfjaar beter zullen zijn. Dat het aantal stagnante kredieten is toegenomen, is voor econoom Guillermo Samson het bewijs dat ook de banken slachtoffer worden van het overheidsbeleid.

'Wat daar staat is dat ondernemers, omdat zij door de overheid niet zijn uitbetaald, hun schulden bij de banken niet hebben kunnen voldoen.' De econoom zegt verder, dat de banken de ondernemers veelal niet op de veiling hebben gebracht, hopend op uitbetaling door de overheid, waardoor ook zij als kredietinstelling hun geld kunnen ontvangen. De bank schrijft dat ze door de stagnante kredieten ook minder rente heeft ontvangen. De bank meldt verder dat wegens de krapte op de geld- en kapitaalmarkt de banken de kredietrente fors hebben moeten aanpassen.

Twee overvallers door agenten doodgeschoten in Paramaribo Noord

Twee agenten en drie overvallers met schotwonden in ziekenhuis
 
(Bron foto: Korps Politie Suriname)

Twee overvallers dood, drie andere overvallers en twee agenten met schotwonden in een ziekenhuis opgenomen. Dat is de uitkomst van een schotenwisseling tussen politie en overvallers vanmorgen, maandag 9 november 2015, in Paramaribo Noord.

Surveillerende eenheden kregen vanmorgen via de Centrale Meldkamer van het Korps Politie Suriname melding, dat er een beroving gaande was in Paramaribo Noord. Een surveillerende eenheid van het Arrestatie Team, die in de directe  omgeving was, speelde in op de melding.

Er werd een achtervolging ingezet op de overvallers. In de Bonistraat werd het voertuig waarin de rovers zaten klemgereden. Zij openden meteen het vuur op de politie. Vanuit de auto van de overvallers werd ook een handgranaat geworpen in de richting van de politie.

Tijdens het vuurgevecht zijn twee politieambtenaren gewond geraakt. Twee van de  vijf overvallers werden dodelijk geraakt, terwijl drie anderen onder politiebewaking ter verpleging zijn opgenomen in een ziekeninrichting, zo bericht de afdeling Public Relations van de politie vanmiddag.

In het voertuig waarin de rovers zaten, werd een aantal zaken aangetroffen waaronder zware wapens en uniformstukken gelijkende op het politie uniform. Al deze zaken zijn hangende het onderzoek in beslag genomen.

Starnieuws bericht, dat de overvallers bij de beroving in de David Simonstraat een groot bedrag zouden hebben buitgemaakt, dat op hen is gevonden.

De identiteit van de overvallers is niet prijsgegeven. Wat de overvallers hebben overvallen wordt overigens nergens vermeld.... De webeditie van het Dagblad Suriname weet te melden, dat uit het politieonderzoek blijkt, dat de daders een voertuig hadden klemgereden. Daarna werd het slachtoffer beroofd van een tas inhoudende een geldbedrag.

Curaçao mist beleid inzake hindervergunningen

Rekenkamer constateert veel onduidelijkheden op terrein hindervergunningen bij Milieu- en Natuurbeheer


Het is de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) niet duidelijk hoeveel personen er werken op de unit vergunningverlening van de uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer (MNB). Ook is er geen inzicht in het aantal hindervergunningplichtigen en dus geen inzicht in de omvang van het werkgebieb. Het is niet bekend welke bedrijfstypen er onder de hindervergunning vallen, welke bedrijven (nog) een hindervergunning nodig hebben en aan welke bedrijven prioriteit gegeven moet worden. 

Kortom: 'De overheid heeft niet aangegeven welk beleid zij ten aanzien van de hindervergunningplicht wil voeren', zo staat in het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport van de ARC naar het natuur- en milieubeleid van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 9 november 2015.

'De Rekenkamer heeft geen eenduidige informatie ontvangen over het aantal personen dat bij deze unit werkt. Volgens het ministerie komt dit mede doordat tijdelijk medewerkers van MNB elders zijn geplaatst en vice versa', zo wordt over het personeel geschreven.

En ten aanzien van het aantal hindervergunningplichtigen staat in het rapport: 'In de wet zijn geen bedrijfstypen maar milieubelastende activiteiten aangewezen waarvoor een hindervergunning verplicht is. Het gaat om een opsomming van vele uiteenlopende activiteiten waarvoor MNB stuk voor stuk zou moeten nagegaan welke bedrijven deze activiteiten uitvoeren. In beperkte mate is in de wet ook naar bedrijfstypen verwezen, bijvoorbeeld hotels, maar alleen als die nader genoemde milieubelastende activiteiten uitvoeren. Per hotel zou door MNB dus moeten worden nagegaan of er sprake is van een hindervergunningplicht.'

In het ‘Eindrapport Milieunormen van 11 juni 2007’, staat volgens de ARC een opsomming van bedrijfstypen en hun milieubelastende activiteiten die voor MNB als uitgangspunt kan dienen. In de lijst staan onder andere energiecentrales/grote stookinstallaties, producenten van bouwmaterialen, metaalconstructie en -bewerking, op- en overslag van olie, scheepsbouw en -reparatie, benzinetankstations, voedingsmiddelen, luchthaven, hotels, restaurants en cafés, wasserijen en dry cleaning, afvalverwerking, garages en autospuiterijen, laboratoria, ziekenhuizen, tandartsen, medische scholen, ongediertebestrijding en aannemers, bouw- en sloopbedrijven.

ARC over het beleid: 'Binnen welke termijn wil de overheid realiseren dat alle vergunningplichtigen over een vergunning beschikken, of zal de overheid alleen van de grootste milieuvervuilers een vergunning eisen en de rest gedogen? Welke keuzes gemaakt worden, heeft gevolgen voor de periodieke hoeveelheid te verwachten vergunningsaanvragen. Het ministerie heeft in dit verband aangegeven dat alle milieubelastende activiteiten hindervergunningplichtig zijn maar dat prioriteiten gesteld moeten worden. De prioritering ingeval van vergunningverlening en handhaving is echter niet aangegeven.'

Oppositiepartij PAR treedt mogelijk toe tot regering Curaçao

Crisisoverleg met PAR 


Mogelijk vandaag nog dient premier Whiteman ontslag kabinet in bij gouverneur


Oppositiepartij PAR (Partido Antiá Restrukturá) treedt mogelijk, na urenlang crisisberaad met Pueblo Soberano en PAIS, toe tot de regering. Dat verklaren verschillende bronnen vandaag, maandag 9 november 2015, in het Antilliaans Dagblad. De verwachting is dat PS-premier Ben Whiteman vandaag naar de gouverneur gaat om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Whiteman zal daarbij mogelijk aan de gouverneur vragen om hem circa een week de tijd te gunnen om het oude kabinet te herschikken. 

Het voordeel van een demissionair kabinet is, dat de Staten deze week de geplande vergaderingen normaal kunnen houden. PAR is bereid om de regering aan een meerderheid in de Staten te helpen in ruil voor de ministerspost van Economische Ontwikkeling.

Regeringspartij PAIS, die nu over deze portefeuille beschikt, zou daarmee hebben ingestemd. Ook wilde PAR in eerste instantie de post van Gevolmachtigde minister - die nu Marvelyne Wiels (PS) toebehoort - en/of het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur hebben, zo bevestigde politiek leider Zita Jesus-Leito van PAR tegenover het dagblad.

Omdat PS de post van Gevolmachtigde minister niet op zou willen geven, zou PAR hebben aangegeven bereid te zijn deze eis te laten vallen, onder de voorwaarde dat Wiels opstapt.

Ook zou er sprake zijn van een ander bod van PAR aan PS. Wat dit inhoudt, was gisteren bij het ter perse gaan van deze krant echter nog onduidelijk. De PAR zou volgens welingelichte bronnen ook inhoudelijke afspraken willen maken over de portefeuille van Bestuur, Planning en Dienstverlening (Etienne van der Horst, PAIS) over onder andere de loontrede en pensioen, om de continuïteit van beleid voor het resterende regeerperiode te garanderen.

Regeringspartij PAIS is sinds het vertrek van Statenlid Marilyn Moses afgelopen vrijdag, kleiner geworden. In die zin was het te verwachten dat de partij een bewindspersoon zou moeten inleveren. Aan de andere kant - zo redeneert de partij - zou Pueblo Soberano ook een gebaar moeten maken. Voor PAIS was het voorstel om PAR de portefeuille van Gezondheid, Milieu en Natuur te geven acceptabel en redelijk. Er moest hoe dan ook een besluit genomen worden over de invulling van de portefeuille die Whiteman had voordat hij premier werd. PAR werd afgelopen zaterdag door PS en PAIS benaderd om te onderhandelen over een mogelijke steun aan het kabinet, zo liet Jesus-Leito aan deze krant weten.

Ex-minister David Dick (PAR) en tweede secretaris Kamir Lopes voerden de onderhandelingen namens de PAR.

Oproep VHP: Stop het wanbeleid bij de EBS

Partij blijft in EBS belangrijke ontwikkelingspartner zien


Zorgen bij VHP over wat EBS gaat doen met extra inkomsten uit verhoging stroomtarieven


Zonder voldoende en betaalbare energie is ontwikkeling van de samenleving niet mogelijk. De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in deze een cruciale taak om de gemeenschap daarin te voorzien. Het is jammer te moeten constateren, dat de EBS helaas daarin niet voldoende is geslaagd. De oorzaken van dit falen is ook gelegen in slecht management en wanbeleid bij de EBS zelf. Zoals het nu eruit ziet is de EBS door handelingen van gezaghebbenden, in en buiten het bedrijf, ernstig benadeeld voor vele miljoenen dollars en euro’s. Het bedrijf wordt inderdaad geplaagd door ernstige schandalen.

De VHP juicht daarom het strafrechtelijk onderzoek toe naar de strafbare feiten en hoopt dat wandaden en wanbeleid niet ongestraft zullen blijven. De VHP ziet de EBS is een belangrijke ontwikkelingspartner. Ook dit bedrijf heeft absoluut een competente leiding nodig, die hart heeft voor het bedrijf en voor de belangen van de samenleving, en die niet blijft steken in enge privé belangen.

Te midden van al het onbehoorlijk bestuur vanuit de EBS-leiding met ernstige gevolgen voor de totale samenleving, heeft de regering de prijs voor de stroomvoorziening verhoogd. Afbouw van subsidies aan het volk heet dat. Naar schatting zal de EBS door deze prijsverhoging een miljard Srd extra per jaar verdienen. In feite zal dit bedrag komen in de handen van de regering, in de vorm van besparingen aan subsidies. De last is gezet op de schouders van het volk. Wat tot nu toe de regering betaalde, zal door het volk en door de ondernemerschap, via de prijsverhogingen moeten worden opgebracht.

Gezien er geen duidelijkheid bestaat over wat er precies zal gebeuren met deze meer opbrengsten voor de EBS, maakt de VHP zich ernstige zorgen over de besteding van en het beheer over deze opbrengsten. Het zijn volksgelden.
Wie zullen deze bedragen beheren en besteden en waaraan? 
Zullen uit deze door het volk en door het bedrijfsleven opgebrachte miljarden dollars, duurzame investeringen voor het volk volgen of zal alles in de consumptieve sfeer verdampen? 
Hoe ziet de controle uit op de besteding van deze opbrengsten? 
Hoe zal de transparantie worden gerealiseerd voor het volk over de bestedingen van deze door het volk betaalde prijsverhogingen? 

Allemaal vragen die op antwoorden van de regering wachten. Voorkomen moet worden dat het volk weer wordt opgeschrikt door volgende schandalen en corruptieve handelingen door of via de top van de EBS. De VHP doet bij deze daarom een dringend beroep op de regering om nieuwe, competente en onbesproken personen in de top van de EBS te plaatsen die onder andere:
-goed beleid moet kunnen maken met als basis behoorlijk bestuur; 
-de corruptiecultuur uit het bedrijf moet houden; 
-rapportage pleegt over de ontwikkelingen binnen het bedrijf; 
-transparantie, openbare aanbestedingen en gelijke kansen principe hanteert; 
-optimale ontwikkeling van de samenleving steeds inbedt in haar activiteiten.

De regering, heeft nu de mogelijkheid om de EBS gezond te maken. De VHP hoopt dat de regering zich volledig inzet om dit te bereiken. Goede energievoorziening is van bijzonder belang voor de gehele samenleving.

VHP

Advocaat Kensmil: 'Scalianhouders hebben bij rechter geen schijn van kans tegen overheid'

'Onlogisch te denken, dat door innen belasting scalianhouders toestemming overheid hebben gekregen'


De scalianhouders hebben geen kans van slagen bij de rechter als ze de overheid voor het gerecht slepen. Het is meer dan logisch dat je niet mag opereren zonder een vergunning, zegt advocaat Ronald Kensmil vandaag, 9 november 2015, in de Ware Tijd.

'Er is geen probleem. Ze worden bekeurd, moeten de boete betalen en kunnen nergens gaan. Die man heeft geen vergunning. Gaat hij toch werken dan betaalt hij lekker belasting en dan vindt hij dat hij gedoogd wordt. Hij is vrijpostig', aldus Kensmil die doelt op opmerkingen van scalianhouder Pieter Peneux op 6 november op Starnieuws.

Hij vindt het onlogisch, dat uitgegaan wordt van de redenering, dat door het innen van belasting de overheid toestemming aan de scalianhouders heeft verleend.

Anders dan Kensmil gelooft bestuurskundige August Boldewijn, dat de scalianhouders kans van slagen hebben voor de groene tafel. Hij begrijpt het standpunt van de Staat helemaal niet. 'Formeel kent de overheid de scalians niet, want ze hebben geen vergunning, maar er wordt toch belasting geïnd. Dus aan de ene kant zijn ze illegaal en aan de andere kant weer niet.'

De belasting moet geïnd worden op basis van rechtmatigheid en dat kan alleen op basis van een vergunning.

Boldewijn vraagt zich af of het probleem van de scalians niet door de commissie Ordening Goudsector aangepakt had kunnen worden. Hij vraagt zich af wat commissievoorzitter Gerold Dompig heeft gedaan met deze scalianeigenaren en waarom is nagelaten om hen vergunning te geven. Zeker, omdat Surgold en Rosebel wel een vergunning hebben. Volgens Boldewijn anticipeert minister Regilio Dodson op het feit, dat de scalianhouders geen vergunning hebben en dus volgens de wet illegaal zijn.

Regionale Gezondheidsdienst miskent vakbondsrecht en dus rechten VRA-leden

RGD treft sancties tegen artsen die bondsactiviteiten bijwonen


Een aantal artsen in dienst van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) werd 30 oktober aangeschreven om zich te verweren omtrent hun afwezigheid op 15, 17 en 18 september. Op die dagen werden de leden bijeengeroepen voor een bondsactiviteit om de nijpende problematiek van de RGD-artsen te bespreken. 

Deze problematiek is het gevolg van de starre en autoritaire houding van de leiding van de RGD. De RGD werd van tevoren op de hoogte gesteld van deze algemene ledenvergadering. Hiermee geeft de RGD blijk van volledige miskenning van het vakbondsrecht van de VRA (Vereniging van RGD-artsen) om in groepsverband bijeen te komen.

‘Reeds op 16 september volgde er een ontslag op staande voet van twee collega’s. Dit was vervolgens aanleiding voor de VRA om in spoedberaad bijeen te komen. Er volgde interventie van de minister van Volksgezondheid, waarna de dienstverlening werd hervat. Dit, na ondertekening van een aantal afspraken. Ook nu weer blijkt dat aan geen van deze afspraken voldaan is en is er wederom aanleiding voor beroering onder de leden. Ook heeft de RGD niet geschroomd om toch sanctiemaatregelen te treffen tegen de collega’s nog voordat het resultaat van een onafhankelijke instantie aan betrokkenen is bekendgemaakt. De VRA wenst de gemeenschap te informeren om de berichten te blijven volgen. Een spoedberaad wordt namelijk niet uitgesloten. Helaas… de 5de keer in 24 maanden, maar de RGD-leiding laat ons geen keus’, laat de VRA weten, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, maandag 9 november 2015.

Specialisten St. Vincentius Ziekenhuisweigeren te werken voor SZF-verzekerden

Actie specialisten vanwege achterstallige betalingen


Specialisten van het Sint Vincentius Ziekenhuis zijn in actie. Ze weigeren sinds zaterdag dienst aan verzekerden bij het Staatsziekenfonds (SZF), wegens een conflict over achterstallige betalingen en door onduidelijkheid over toekomstige betalingen. SZF-directeur Ricky Kromodihardjo bevestigt vandaag, maandag 9 november 2015, in de Ware Tijd, het conflict, maar benadrukt dat het fonds er alles aan doet om een oplossing te vinden. 

'Het SZF is al geruime tijd in gesprek met alle relevante actoren, te weten het ministerie van Volksgezondheid, de Nationale Zorgraad en de Vereniging van Medici in Suriname, om na te gaan hoe uit deze impasse te geraken.'

Partijen zijn het voornamelijk oneens over het verschuldigde bedrag. Kromodihardjo erkent, dat met een bepaald bedrag met de ziekenhuizen was overeengekomen en dat nu daarvan moet worden afgeweken. Hij zegt niet anders te kunnen, omdat het SZF niet het afgesproken bedrag van de overheid heeft ontvangen.

De SZF-begroting is flink gekrompen. Toenmalig vicepresident Robert Ameerali had toegezegd, dat het Staatsziekenfonds dit jaar Srd 55 miljoen zou krijgen, wat volgens hem voldoende zou zijn om ook de achterstand bij de specialisten in te lopen. De regering heeft zich hieraan niet gehouden en stelt voor dit jaar 11.7 miljoen voor.

COVAB start eind januari in Nickerie praktijkgerichte opleiding verpleegassistente

Er zou veel animo voor opleiding bestaan


De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) start eind januari in Nickerie met een eenjarige praktijkgerichte opleiding tot verpleegassistente. Gail Molijn, hoofd van de afdeling Public Relations van de COVAB, zegt vandaag, maandag 9 november 2015, in de Ware Tijd, dat afgelopen vrijdag en zaterdag een delegatie in Nickerie de opleiding onder de aandacht van belangstellenden heeft gebracht. Er blijkt veel animo voor te zijn. 

De opleiding is vooral bedoeld voor mensen die een LBGO A-diploma hebben en voor hen die van de tweede naar de derde klas MULO zijn overgegaan.

'Het gaat om een groep mensen die ergens zijn gestopt met het algemeen onderwijs, maar wegens omstandigheden hun studie niet hebben afgerond.'

Er is geen leeftijdgrens voor de opleiding. Na deze opleiding mogen de mensen zich inschrijven op onder andere de opleiding ziekenverzorgenden die drie jaar duurt. Ze kunnen vervolgens doorstromen naar de opleiding voor verpleegkundigen. 'Wij bieden onze kandidaten doorgroeimogelijkheden.'

Ook kunnen ze voor andere opleidingen kiezen en daarna de HBO- en managementopleidingen volgen. In januari start de COVAB ook met de opleiding helpmanagement, een vierjarige bacheloropleiding voor leidinggevenden die al in de zorgsector werken. De deelnemers hoeven geen speciale verpleegkundige achtergrond te hebben, maar moeten wel in de sector een leidinggevende functie bekleden.

De opleidingen worden in het gebouw van de COVAB in Nieuw-Nickerie verzorgd. De mensen hoeven niet in één keer te betalen voor de cursussen. Voor de managementopleidingen is er via de Nationale Ontwikkelingsbank een financieringsmogelijkheid.

Ramnandanlal (PALU): 'Toekomstige politiek moet gericht zijn op inhoudelijke zaken'

'Politiekvoering zal iets moeilijker moeten worden'


Oud-Assembleelid Henk Ramnandanlan van de PALU zegt vandaag, maandag 9 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat het voeren van politiek moet veranderen. 

‘Toen de PALU werd opgericht, werd het politieke spectrum beheerst door etnische politieke partijen. Vandaag de dag is etnische politiekvoering veel minder geworden. De vraag is nu welke issues centraal zullen staan. De bevolking moet er nu bewust van zijn dat de toekomstige politiek gericht zal zijn op inhoudelijke zaken. Surinamers zullen zich in inhoudelijke kwesties moeten verdiepen. Politiekvoering zal iets moeilijker moeten worden, als we niet terecht willen komen in situaties als nu. Soms kan het gaan om bepaalde moeilijke kwesties. Eén der moeilijke is waarom de Centrale Bank van Suriname de kasreserves verhoogt. Dat zal aan de bevolking moeten worden uitgelegd.’

Volgens de PALU-ondervoorzitter moet er worden uitgelegd, dat geld lenen moeilijker zal worden en Suriname inderdaad een inflatie tegemoet gaat. Voor de doorsnee burger betekent dit, dat de prijzen in de winkel omhoog zullen gaan. Voor de ondernemer betekent het, dat geld lenen duurder zal worden. Als iemand een hypotheek heeft, zal de rente daarnaar aangepast worden.

‘Wij moeten ons vooral buigen over waar deze situatie vandaan komt. Het is zeker niet de eerste keer dat deze situatie zich voordoet. De regering Venetiaan 3 had aan haar einde ook een soortgelijke situatie. Ondanks de beloftes, die elke president doet, zie je deze verschijnselen terugkeren. We weten inmiddels dat deze grote vragen ook door wetenschappers nog niet worden beantwoord. Dit werd ook tijdens elke begrotingsbehandeling aangekaart. Waarom geven wij de regering zoveel ademruimte? We begroten bijvoorbeeld elke jaar 100 miljoen, terwijl we duidelijk weten dat we maar 40 miljoen kunnen realiseren. Hierdoor krijgt de regering de ruimte om meer uit te geven dan wij verdienen. Wij kunnen geen begroting hebben, waar een willekeurig zittende president of regering zoveel ruimte krijgt om het land in zo een financiële situatie te dompelen, waar wij nu in terecht zijn gekomen. Alles staat in de wetten, maar elke regering heeft de ruimte om zich niet te houden aan die wetten.’

Elke regering die zit en niet aan structurele hervorming doet, is volgens Ramnandanlal eigenlijk niet bezig de belangen van het volk te behartigen. Onze samenleving is onvoldoende georganiseerd en kent onvoldoende wetten en regels.

‘Wij hebben gevraagd naar financiële hervormingen. Er is gevraagd om werkgelegenheid te creëren voor de bevolking. Er moet in de duurzame sectoren worden geïnvesteerd. Als land verdienen wij misschien veel aan de mijnbouwbedrijven, maar er zijn hooguit 4.000 tot 5.000 mensen die hun brood daar verdienen. Maar als we naar de landbouw kijken, praten wij over 10.000 tot 20.000 mensen. Dit zijn sectoren waar groeipotentie in zit, waar als wij het goed doen, de werkgelegenheid over 300 jaar nog bestaat. We kunnen niet eeuwen doorgaan met dit beleid. De bevolking moet begrijpen dat zij zichzelf niet vlak voor de verkiezingen moet verkopen voor een baan bij de overheid. Elke persoon die nu is aangenomen, moet begrijpen dat al de energietarieven die nu omhoog gaan, bedoeld zijn om hun salarissen te betalen.'

Afobakaweg korte tijd gebarricadeerd met boomstammen

Bewoners Victoria willen dat overheid weg naar dorp hersteld


Zand- en grindtrucks rijden de weg kapot


De weg naar Afobaka-Victoria is vanochtend, maandag 9 november 2015, korte tijd gebarricadeerd geweest met boomstammen. Dat zorgde voor een lange rij zandtrucks en schoolbussen en gewone auto's. De actievoerders, bewoners uit de omgeving, zijn boos dat de overheid haar beloften niet nakomt. De politie heeft de barricade inmiddels verwijderd, zo bericht Starnieuws.

De weg verkeerd in een erbarmelijke staat door de trucks die dagelijks zand en grind over de weg vervoeren. De personenauto’s van de bewoners kunnen door de slechte staat moeilijk over de weg.

De bewoners zeggen, dat de overheid had beloofd de weg aan te pakken. 'Oen wer’ k’ba', zei een actievoerder. Alle verkeer over de weg werd enige tijd gestagneerd.

Er is afgesproken met de actievoerders, dat het ministerie van Openbare Werken (OW) morgen met herstelwerkzaamheden van de weg zal beginnen. De wegen zullen worden geëgaliseerd en bewerkt worden met lateriet.

Voor de wegen naar Asigron en Victoria is het ministerie van Regionale Ontwikkeling verantwoordelijk. Het ministerie van OW gaat haar collega ondersteunen bij de werkzaamheden aan deze wegen.

NH-minister Dodson daagt scalianhouders uit naar rechter te stappen

Bewindsman: 'Ik heb niet gewerkt met een gedoogbeleid'


Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) daagt de zes scalianhouders uit om naar de rechter te stappen. 'Ik ben nimmer deel geweest van het voeren van een gedoogbeleid ten aanzien van de scalians. De stukken zijn er inderdaad. Wat wel vast staat, is dat zij ondanks het zogenaamde gedoogbeleid, geen vergunning hadden om goudwinningswerkzaamheden in het gebied te verrichten. Dus het is hun recht als Surinamer om recht te gaan zoeken bij de rechter. Wij wachten af wat er dan gebeurt', aldus de bewindsman vandaag, maandag 9 november 2015, in het Dagblad Suriname. 

De scalianeigenaren Pieter Peneux van JPP International NV, Soenil Kalloe van Maxi Goldmining en Moreira Santos van Armadillo Mining NV, die op het stuwmeer naar goud zochten, overwegen de Staat voor het gerecht te slepen. Volgens de eigenaren, zo liet Peneux gisteren via Starnieuws weten, zouden zij over documenten beschikken die aangeven dat de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector (COG) lange tijd op de hoogte zijn geweest van de activiteiten op het stuwmeer. Er zijn volgens hun stukken die aangeven, dat er toestemming is verleend voor de bouw van de goudponton. De scalianeigenaren zijn er gebelgd over dat Gerold Dompig, manager van de commissie, de indruk heeft gewekt hen niet te kennen.

Dodson zegt gehandeld te hebben op basis van een klacht vanuit De Nationale Assemblee (DNA). 'Ik was genoodzaakt te handelen, omdat zij een direct bevel van mij hebben genegeerd, terwijl zij tegelijkertijd geen vergunning hadden. Ik heb niet gewerkt met gedoogbeleid', aldus Dodson.

Op NH zijn in oktober documenten opgedoken over afspraken, waarin scalianeigenaren toestemming van de vorige top van het ministerie (toenmalig minister Jim Hok, PALU) hadden om hun goudwinningsactiviteiten op het stuwmeer voort te zetten. Uit documentatie zou nu blijken, dat de voormalige top van NH meer de nadruk zou hebben gelegd op het economisch aspect van het mijnen van goud op de bodem van het stuwmeer.

Dodson zegt, dat het dossier over de toestemming die de scalianhouders zouden hebben van NH om goud te zoeken op de bodem van het stuwmeer, inmiddels aan waarnemend procureur generaal Roy Baidjnath Panday is overhandigd. Wat hiermee verder is gebeurd en hoeveel mensen tot nu toe de boetes hebben betaald, is hem vooralsnog niet bekend. De topman bij het Openbaar Ministerie heeft de minister nog niet op de hoogte gesteld van het resultaat. Vast staat, dat de eigenaren een boete is opgelegd van miljoenen Surinaamse dollars. Zij weigeren vooralsnog de boete te betalen.

Dodson zegt, dat hij vooralsnog niet zal reageren om het recente commentaar van zijn voorganger Jim Hok, die publiekelijk kenbaar maakte dat hij niets weet van enige toestemming. 'Laat de minister de papieren met harde afspraken over de scalians op het stuwmeer, die boven water zijn gekomen, zo snel mogelijk drogen en het in de publiciteit brengen. En ze naar de De Nationale Assemblee en whatever instantie sturen om de verdachtmakingen om te zetten in beschuldigingen. De zaken die hij aanhaalt, moet hij hard maken. Anders gaat men zeggen, dat Dodson liegt en allerlei zaken verzint om zijn voorganger in een kwaad daglicht te stellen. Het gaat niet gemakkelijk zijn voor hem om met zoiets te leven. Wie stuurt hem aan, in wiens belang past het', zei Hok eerder in de media.

Hij stelt, dat het helemaal niet waar is, dat hij concessies heeft verleend aan de scalianhouders tijdens zijn bewind. Volgens de PALU-voorzitter heeft het Kabinet van de President steeds in de weg gestaan, waardoor de aanpak niet kon worden gepleegd. 

Dodson zegt, dat in tegenstelling tot wat de scalianeigenaren beweren, hij tot nu toe nimmer rapportage van Dompig heeft gehad over het voeren van gedoogbeleid. Dompig heeft eerder aan de krant laten weten, dat inderdaad politieke toppers op NH en in de regering het optreden van de commissie tegenhielden.

Dompig zei, dat de Brokopondo-overeenkomst duidelijk aangeeft dat er geen aardverschuivende of verstorende werkzaamheden mogen plaatsvinden in het stuwmeer. Deze kunnen namelijk de stuwdam en hulpdammen in gevaar brengen. Erger nog kan een eventuele overstroming voor één van de grootste rampen zorgen. Volgens hem zijn er ongeveer tussen de 70 en 100 kleine vaartuigen op de Marowijne-, Suriname- en Lawarivier waarvan de meeste vergunningen hebben voor het graven van zand en grind. Wat volgens Dompig gebeurt, is dat de meeste van deze zandpontons kleine boxen hebben om ook wat goud op te vangen. Dit, terwijl zij geen vergunning daarvoor hebben.

De goudpontons ofwel grotere vaartuigen zijn volgens hem overgewaaid vanuit Brazilië en Guyana. In het begin waren zij op de Marowijnerivier, Surinamerivier en de Lawa. Wat de commissie volgens hem deed, was de registratie en de eigenaren verwijzen naar de belastingdienst en de GMD (Geologisch Mijnbouwkundige Dienst). Op den duur begon een deel zich echter te verschuiven naar het stuwmeer. De drijvende goudbedrijven zitten al ruim twee maanden aan de ketting bij een post van de commissie te Lebi Doti.

Instrument Landing System (ILS) en radar op Johan Adolf Pengelluchthaven niet in werking.....

ILS niet in werking en radar defect


Het Instrument Landing System (ILS) op de Johan Adolf Pengellchthaven is weer buiten werking. Dit schrijft vandaag, 9 november 2015, het Dagblad Suriname te hebben vernomen van een medewerker op de luchthaven. Het hoofd van de Luchtvaartdienst was bij het ter perse gaan van de krant niet bereikbaar voor een reactie. 

Het ILS- systeem op de luchthaven was voor maart 2015 al geruime tijd buiten werking. In februari 2015 uitte de Latijns-Amerikaanse en Caribische Luchttransportassociatie (ALTA) haar bezorgdheid over het aanhoudend gebrek aan aandacht voor het onbruikbare ILS-systeem op de luchthaven. Hieraan werd gehoor gegeven en in maart 2015 gaf de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Ewald Henshuys, tijdens een CEO-talk van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) aan, dat het systeem wederom in gebruik is.

Alta bleef echter voor maart 2015 rapporten ontvangen van luchtvaartmaatschappijen, waarin melding werd gemaakt van het geruime tijd niet of niet degelijk functioneren van het ILS-systeem van de luchthaven.

Het ILS-instrument bestaat uit een radiostraalzender, die de richting van naderende vliegtuigen bekendmaakt. Het systeem maakt veilig landen mogelijk, vooral wanneer het zicht minder wordt door regenachtig of mistig weer. Een volledig functioneel ILS-systeem is een belangrijke veiligheidsmaatregel voor alle luchtvaartmaatschappijen. Eduardo Iglesias, directeur van de Alta, die meer dan 86% van het verkeer in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio vertegenwoordigt, verklaarde dat de situatie te Paramaribo verontrustend was. Voornoemde situatie lijkt zich weer te gaan herhalen. De onbruikbare toestand van het ILS-systeem kan een extra last vormen voor de vervoerders, door de extra kosten die voortvloeien uit het noodgedwongen uitwijken naar alternatieve luchthavens of omdat men moet terugkeren en het extra ongemak voor de passagiers.

De krant bericht verder vernomen te hebben, dat de radar op de luchthaven defect is. Er moet volgens de medewerker een onderdeel vervangen worden dat ongeveer 100.000 Amerikaanse dollar kost.

Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme weet alleen al via de afdeling Luchtverkeersleiding op maandbasis meer dan 200.000 Amerikaanse dollar aan gelden te innen van overvliegers en vliegtuigen die landen en vertrekken vanuit de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. In de praktijk blijkt ook, dat het personeel dat belast is met onderhoud van apparatuur, waaronder de radar en het ILS-systeem, niet altijd even deskundig is, wat met zich meebrengt dat er steeds mensen uit het buitenland gehaald moeten worden om apparatuur te repareren, aldus het dagblad.

De Suriname Dia brandt

Vicepresident Adhin: 'De Suriname Dia het bewijs voor breeddenkende plurale houding van Surinamer'
 
(Bron foto: 'Dagblad Suriname')

De Suriname Dia is gisteravond aangestoken op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Vicepresident Ashwin Adhin zei in de aanwezigheid van de Suriname Dia het bewijs te zien 'van de breeddenkende plurale houding van de Surinamer'. Adhin sprak namens president Desi Bouterse de menigte toe. De president kon ‘vanwege dringende werkzaamheden’ niet aanwezig zijn. Dit bericht Starnieuws vanochtend, maandag 9 november 2015.

De organisatie liet enkele issues zien van punten die in de religieuze boeken van de Hindoe’s, zoals in de Ramayan, voorkomen. Spectaculair was flying Hanumán, die kwam neerdalen vanuit een helikopter op het Onafhankelijkheidsplein, zo schrijft het Dagblad Suriname. Hij kwam vliegend op het plein aan om de komst van Shri Rám (Shri Rámchandra Bhagván) bekend te maken. Vervolgens kwam Shri Rám met zijn gemalin Sitá ook vliegend in zijn Pushpak Vimán, na de overwinning op de demon Rávan van Shrilanká (Ceylon). Puspak Vimán is in feite een mythologisch vliegtuig van de goden. Shri Rám en zijn gemalin Sitá worden feestelijk verwelkomd in Ajodhiyá (de geboorteplaats van Shri Rám).

De feestelijke verwelkoming geschiedde met het aanmaken van veel lichten in aarden kommetjes (diá’s). Dit is één van de bekende redenen waarom Diváli (Lichtjesfeest) gevierd wordt.

Adhin: 'We moeten tappen uit onze bestaande culturele tradities en wijsheden voor het proces van natie evolutie. Divali en de dia kunnen hiertoe bijdragen. Het materiaal waar de dia van gemaakt is, symboliseert het lichaam, de ghee de handelingen die de mens pleegt, de lont de tijd die voor iedereen beperkt is en de vlam symboliseert de ziel. Zolang wij kunnen handelen, dus ghee kunnen zetten, zal de vlam aanblijven, de ziel bij het lichaam blijven. De reuzendia stelt hetzelfde voor maar op een nationaal niveau. Elk individu wordt in de gelegenheid gesteld ghee toe te voegen ten behoeve van het collectief, om het land hoger te tillen.'


'Het is tijd dat we afstappen van het concept van conflict en exclusiviteit. We moeten ons realiseren dat slechts een benadering van eenheid en inclusiviteit van eenieder duurzaamheid, progressiviteit en welzijn kan garanderen van onze jonge natie. Dat is de boodschap die de Suriname dia ons vandaag weer voorhoudt.'

De divalimanifestatie bracht volgens Starnieuws gisteravond een paar duizend mensen op de been.  De Suriname Dia zal tot woensdag blijven branden wanneer Divali wordt gevierd. Deze activiteit, op initiatief van de Culturele Unie Suriname, is een jaarlijks terugkerende traditie geworden.

NDP-Assembleelid Doekhie: 'Deze roddel is een lachtertje'

NDP-voorzitter Bouterse zou Doekhie aan zijlijn hebben geparkeerd


'Keba nanga grap', zegt het NDP-assembleelid Rashied Doekhie vandaag, maandag 9 november 2015, in het  Dagblad Suriname in reactie op geruchten dat hij door de voorzitter van de NDP, Desi Bouterse, op een zijspoor zou zijn gezet. 'Ik begrijp niet van waar de geluiden komen. Ik geloof het echt niet.' Volgens de politicus is deze roddel een lachertje. De Nickeriaanse politicus heeft het al een poos druk met het renoveren van zijn woning in Nickerie.

De geluiden dat Bouterse Doekhie aan de zijlijn heeft geparkeerd doen de ronde in het rijstdistrict. Volgens enkele Nickerianen heeft Bouterse slechts misbruik willen maken van de politieke invloed die Doekhie in Nickerie had.

Enkele maanden geleden werd zijn dochter ontheven als directeur op het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer. Toen al werd gefluisterd, dat Bouterse Doekhie uit het actief politiek speeltoneel wil hebben.

Doekhie had aangekondigd, dat hij een gesprek wil met de president, maar tot gisteren heeft dat gesprek nog niet plaatsgevonden.

De NDP-politicus zegt dat zijn dochter zich heeft berust in haar ontheffing als alle anderen die ontheven worden en verder geen djoegoedjoegoe wil. Ook had Doekhie na de verkiezingen aangekondigd, dat hij afstand zou nemen van zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblee (DNA) om een jongedame uit Nickerie, Jairam, de kans te geven om zich te profileren. Volgens de volksvertegenwoordiger, die met meer dan 2.000 stemmen is gekozen, moest eerst een aantal zaken in orde gemaakt worden alvorens hij afstand zou kunnen van zijn DNA-lidmaatschap.

In de Nickeriaanse geschiedenis is hij de eerste Nickeriaanse volksvertegenwoordiger die drie achtereenvolgende keren is gekozen als Assembleelid en wel in 2005, 2010 en 2015.

SZF weet nog niet hoe specialisten in ziekenhuizen te betalen

Door wijziging betaalsysteem zijn problemen ontstaan


Het Staatsziekenfonds (SZF) weet nog niet hoe specialisten in ziekenhuizen betaald moeten.  De kosten voor verhoogde ligdagtarieven en specialistische behandelingen in poliklinieken zijn wel betaald. Directeur Rick Kromodihardjo van het SZF zegt vandaag, maandag 9 november 2015, op Starnieuws, dat het SZF niet in staat is om de kosten te betalen, die ontstaan zijn nadat het betaalsysteem is gewijzigd. Voorheen betaalde het SZF een tarief dat inclusief de specialisten, geneesmiddelen en operaties was. Door de wijziging van het betaalsysteem zijn de problemen ontstaan, waarvoor nog geen oplossing is.


Nadat de overeenkomst tussen de Staat Suriname en verzekeringsmaatschappij Self Reliance was gesloten over de ziektekostenverzekering van de 0-16 jarigen en de 60+, werd met de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) een overeenkomst gesloten voor de klinische dienstverlening aan deze groepen.

Begin van dit jaar werd door de Staat vervolgens besloten om de groep van 17-59 jaar van de on- en minvermogenden ook onder te brengen bij de verzekeringsmaatschappijen inclusief het SZF, aldus Kromodihardjo. 'Het is toen noodzakelijk gebleken om voor de klinische dienstverlening een uniform systeem met daaraan gekoppeld uniforme tarieven af te spreken.'


De verzekeringsmaatschappijen hanteren een ander betalingssysteem dan het SZF. Kromodihardjo geeft aan wat het verschil is tussen het SZF en de Basiszorg Self Reliance (BZSR). 'De verzekeringsmaatschappijen hadden een particulier betalingssysteem. Dit houdt in dat tijdens opname alle kosten apart worden betaald. Voor het SZF was er weer een apart betalingssysteem dat sedert 1983 in een Staatsbesluit was vastgelegd, het 'all in arts in' betalingssysteem. Dit houdt in, dat in het ligdagtarief alle kosten die met de opname gepaard gaan, zijn verwerkt. De BZSR-overeenkomst is een tussenvorm waarbij het in grote lijnen erop neerkomt, dat alle kosten in het ligdagtarief zijn opgenomen behalve de operatie-, de specialisten kosten en kosten van dure geneesmiddelen. Deze kosten moeten dus apart betaald worden.'

De Staat was er een voorstander van dat deze overeenkomst als model zou dienen voor de uniforme klinische dienstverlening voor alle verzekeringsmaatschappijen, inclusief het SZF. Kromodihardjo zegt, dat het SZF toen reeds duidelijk gemaakt heeft dat het niet kan begroten wat de BZSR-overeenkomst voor het SZF zou betekenen, omdat de detailinformatie per patiënt niet aanwezig was, aangezien een ander systeem gold voor het SZF.

Volgens berekeningen van de toenmalige vicepresident zouden de meerkosten van het SZF Srd 55 miljoen per jaar niet overschrijden. Het gaat om 3% premieverhoging voor verhoogde ligdagtarieven van ziekenhuizen all-out tarief plus verhoging van poliklinische tarieven van de specialisten plus Srd 19 miljoen voor de all-out declaraties van de ziekenhuizen en klinische declaraties van de specialisten. Aan het SZF werd toegezegd door de regering, dat het bedrag zou worden uitgekeerd.

Het SZF heeft samen met de overige verzekeringsmaatschappijen en met de NZR op 16 april 2015 de afspraak gemaakt, dat de BZSR-overeenkomst van toepassing is op de klinische dienstverlening van de verzekerden.

Er zijn vervolgens twee dingen gebeurd, stelt Kromodihardjo. Het SZF heeft één ziekenhuis gevraagd om de declaraties die betrekking hebben op het SZF op te maken volgens het model van de BZSR-overeenkomst. Het resultaat was, dat het SZF additioneel aan dat ziekenhuis voor één maand bijna Srd 4,5 miljoen extra moest betalen. 'Dat ziekenhuis zou ons dus gemiddeld extra Srd 54 miljoen kosten op jaarbasis. Dit bedrag zou dus uit de Srd 19 miljoen moeten worden gehaald.'
Het toegezegde bedrag van Srd 55 miljoen werd bij de behandeling van de begroting teruggebracht naar Srd 11.7 miljoen voor het jaar 2015.


'Het is evident, dat het SZF in een zodanig spanningsveld is komen te verkeren, dat het absoluut niet kan voldoen aan de BZSR-overeenkomst', stelt de directeur.
Het SZF heeft inmiddels de verhoogde ligdagtarieven uitgekeerd aan de ziekenhuizen. In goed overleg met de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) zijn ook reeds betalingen verricht aan de specialisten voor de poliklinische verrichtingen.

Het SZF is reeds geruime tijd in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, de NZR, de VMS teneinde na te gaan hoe uit deze impasse te geraken. 'Het SZF is wel de mening toegedaan, dat eenieder vergoed moet worden voor hetgeen hij gepresteerd heeft, echter moet de tegenprestatie haalbaar zijn en in verhouding staan met hetgeen redelijk zou moeten zijn.'