dinsdag 10 november 2015

Nijmeegse Hilda van Raaij trekt met naaimachines binnenland Suriname in

Van Raaij ook stuwende kracht achter opzet gemeenschapshuis te Pikin Slee

(Bron foto: Van Raaij/De Gelderlander)

Hilda van Raaij uit Nijmegen trekt met naaimachines het binnenland in van Suriname. Ze hoopt vrouwen te kunnen helpen met het opzetten van een naaiatelier. Dit bericht vandaag, dinsdag 10 november 2015, de regionale krant De Gelderlander.

Van Raaij heeft ook een stichting opgericht (Komakandi) om geld in te zamelen voor een nieuw gemeenschapshuis. Dat moet komen te staan in het nog geïsoleerd liggende Surinaamse dorpje Pikin Slee.

De Nijmeegse verblijft drie maanden per jaar in het primitieve dorp dat ligt in het regenwoud. In 2013 nam ze de eerste naaimachines mee. Speelgoed en gereedschap waren andere spullen die ze liet bezorgen. Het stemde hoopvol: 'Ik heb gezien hoe graag de mensen in het dorp willen leren en hoe creatief ze zijn.'

Waarmee het idee post vatte de hulp te verbreden. 'We werkten in hutjes die lek zijn als een mandje. Een gemeenschapshuis vergroot de kans op succes.'

De vrouwen maken kleding en tassen die worden versierd met pitten en zaden uit het oerwoud. Hun werk verkopen ze in Paramaribo. In een timmerwerkplaats elders kunnen meubels worden gefabriceerd. 'Voor de export, onder meer naar de Verenigde Staten.'

Lionstone Group dreigt met juridische actie als Rif Resort op Curaçao door Orco Group wordt gekocht

Met aanbod van Lionstone zou niet serieus zijn omgegaan
 
(Bron foto: eigen foto Red. De Surinaamse Krant)

 'Verloop van proces heeft tot nu toe karakter van een scam gekregen'

 
Hoewel er formeel nog geen beslissing is genomen of de Orco Group inderdaad het Rif Resort, waar het Marriott Hotel gevestigd is, mag aankopen, dreigt de Lionstone Group met juridische acties als dat wel gebeurt. Dat staat in een acht pagina’s tellende brief aan het Amerikaanse makelaarskantoor Ackmann-Ziff Real Estate Group dat belast is met de verkoop en waarvan een kopie ook naar het parlement werd gestuurd. De brief is van advocatenkantoor Sulvaran & Peterson en gedateerd op 6 november, aldus de Amigoe vandaag, dinsdag 10 november 2015.

De hotelgroep acht alle betrokkenen bij de verkoop aansprakelijk, inclusief het verlies aan inkomsten, omdat er niet serieus is omgegaan met het aanbod dat Lionstone heeft gedaan op het Rif Resort en dat gewoon het beste aanbod is. Het verloop van het proces tot nu toe heeft volgens Lionstone het karakter van een scam gekregen en is nadelig voor de ontwikkeling van Curaçao en zijn inwoners, zo besluit de brief.

Lionstone, dat al het Hilton en Floris Suites op Parasasa beheert, alsmede Sunscape, bood een hoger aankoopbedrag (15 miljoen dollar) en evenzoveel aan investeringen om het resort op te knappen. De Orco Group bood 14 miljoen dollar, maar is bereid meer dan 30 miljoen dollar te investeren in de renovatie van het resort volgens de standaarden van de Marriott-keten. Lionstone zou het hotel open laten blijven gedurende de renovatie. Orco Group laat het resort ruim een jaar sluiten.

Een adviescommissie adviseerde daarom de Orco Group als beste keuze. Het openhouden van het hotel gedurende de renovaties achtte de adviescommissie niet realistisch. Dat, en andere zaken is Lionstone in het verkeerde keelgat geschoten. Advocaat Chester Peterson gaat namens zijn cliënt uitvoerig in waarom de voorkeur uitgesproken had moeten worden voor Lionstone. Die viste in 2007 al eens achter het net toen het Rif Resort werd verkocht, waar in deze brief ook weer naar wordt verwezen.

Lionstone acht de bedoelingen van Orco Group niet zuiver en onprofessioneel. De hotelgroep verwijst naar het verlies aan inkomsten en banen als het hotel meer dan een jaar gesloten blijft en de gunstige belastingregelingen waardoor het Land Curaçao ook inkomsten misloopt. Daarnaast heeft Orco Group nauwelijks ervaring met de exploitatie van grote hotelketens. De komst van een Hard Rock Hotel Curaçao, zoals al decennialang wordt aangekondigd door de groep, is volgens Lionstone nog steeds geen feit.

Tevens wordt in de brief wederom de rol van Jeroen Kibbelaar aangehaald. Hij was lid van de adviescommissie voor de verkoop van het hotel, maar heeft ook zakelijke belangen in de Orco Group. Kibbelaar trad in januari vorig jaar daarom uit de adviescommissie. Een beslissing die middels een landsbesluit ook is bekrachtigd.

Het Rif Resort Hotel is technisch failliet en de bedrijfsvoering ontbeert de basis van continuïteit, daarom is de overheid overgegaan tot de verkoop. Volgens de administratie van het land is de vordering van het land op Rif Resort Hotel NV ongeveer 70 miljoen gulden, maar volgens de administratie van Rif Resort Hotel is dit 125 miljoen per eind 2013. Het verschil zit in het feit dat Rif Resort Hotel verplicht is om in de boeken de verschuldigde rente over de schuld ook te administreren.
Met name Gerrit Schotte, partijleider van oppositiepartij MFK, heeft eerder dit jaar kritiek geuit op de advisering rond de verkoop van het Rif Resort.

Curaçao's politica Moses richt nieuwe politieke partij op

'Er moet aandacht komen voor groep in samenleving die in armoede leeft'

'Ik ben er voor het volk, voor niemand anders'


Marilyn Moses gaat een nieuwe politieke partij oprichten. Dat zei zij vanmorgen in een interview op Radio Direct, aldus de Amigoe. Voordat ze haar ontslagbrief bij PAIS vrijdag indiende speelde de parlementariër met het idee om een stichting op te richten. De plannen voor die stichting worden nu omgezet naar de politieke beweging van Moses. Dat zij de leider van die partij wordt is niet automatisch. 'We kijken wie de beste leider is', aldus Moses die verder geen namen noemde. 

Moses gaat zoals bekend verder als onafhankelijk Statenlid. Haar rol als volksvertegenwoordiger noemt ze een roeping die niemand van haar kan afpakken.

De extra besparingsmaatregelen die in de ontwerpbegroting 2016 zijn verwerkt waren voor Moses de aanleiding om vrijdag de stekker uit het kabinet-Whiteman te trekken. De initiële projectie van een economische groei van 1,1 procent in 2016 komt voor Moses niet overeen met de maatregelen die de overheid wil nemen om de uitgaven te verlagen. 'Als de begroting gebalanceerd is, is de urgentie om te bezuinigen er niet meer', aldus Moses.

Ze wordt dagelijks door mensen op straat aangesproken die vertellen dat ze hard getroffen zijn door alle maatregelen die sinds 2013 zijn doorgevoerd. Er moet volgens haar aandacht komen voor de groep in de samenleving die in armoede leeft. 'Er zijn mensen die niets te eten hebben. Waarom kon er niet gewacht worden met het nemen van extra maatregelen?', aldus Moses.

Op de vraag waarom ze niet eerst heeft geprobeerd de ontwerpbegroting gewijzigd te krijgen door haar stem in het parlement te laten klinken, reageerde Moses met: 'Deze regering drukt dingen door en gaat dan verder met de orde van de dag.'

 Een voorbeeld hiervan is de bevriezing van de loontrede van ambtenaren. Het parlement heeft deze wetswijziging nog niet goedgekeurd, maar de regering heeft de effecten hiervan al in de ontwerpbegroting verwerkt. Moses maakte zich hier kwaad over.

Ook voelde ze dat ze er alleen voor stond in haar fractie. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Centrale Commissie was ze de enige van de PAIS-fractie die die week was komen opdagen. Eugene Cleopa’s schoonmoeder was overleden. Daarom zat hij in Colombia voor de begrafenis. Dat hij die hele week niet in het parlement te zien was vond Moses niet te rechtvaardigen. Ook PAIS-voorman Alex Rosaria bevond zich in het buitenland. Daarvan had hij haar niet op de hoogte gesteld. Slechts partijgenoot en tevens Statenvoorzitter Mike Franco was in het parlement aanwezig.


Het welzijn van de Curaçaose bevolking is haar grootste prioriteit. 'Ik ben er voor het volk, voor niemand anders. Ik ben niet de politiek ingegaan omdat ik het nodig heb. Ik heb mijn steun aan de regering ingetrokken voor het volk', zegt Moses. In het radio-interview vertelde ze hoe ze zelf uit de armoede is geklommen. 'Armoede is geen bedreiging voor mij.'

Er gingen geruchten de ronde dat Moses haar steun aan de coalitie introk, omdat haar partij een oud dispuut over haar rechtspositie niet wilde regelen. Moses ontkende dit. 'Ik ben geen vrouw met honger. Het gaat niet om mij. Het draait om het volk.'

Volgens Moses functioneert de politieke partij PAIS niet naar behoren. Zo werden er partijvergaderingen gehouden buiten het partijgebouw en met ‘anderen’. 'Ik kan geen deel uitmaken van zo’n partij. Wel van een georganiseerde partij.' Moses was een van de oprichters van PAIS en was sinds de oprichting tot een paar weken terug lid van het partijbestuur.

Rechter: Beslagen en derdenbeslagen ten laste van de Isla-raffinaderij op Curaçao moeten worden opgeheven

Beslagen zijn 'onder voorwaarde opgeheven'


De beslagen en derdenbeslagen ten laste van de Isla-raffinaderij moeten door de Stichtingen Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) opgeheven worden. Dit heeft het Gerecht in Eerste Aanleg vandaag, dinsdag 10 november 2015, gevonnist, aldus de Amigoe.

De beslagen zijn ‘onder voorwaarde opgeheven’. Het gerecht heeft slechts de vraag getoetst of de dwangsom  van 75 miljoen gulden is verbeurd en dat ‘mag niet worden verward met de vraag of het door het hof geformuleerde verbod uit 2010 voor normoverschrijding van zwaveldioxide (SO2) is overtreden’.

SHZC die handelde namens 22 bewoners onder de rook, en mede-eiser SMOC moeten de beslagen opheffen binnen twee dagen nadat Isla de proceskosten van 32.066 gulden uit 2010 heeft voldaan.
Het betreft beslagen die zijn gelegd onder de volgende (overheids)bedrijven: Curoil, nutsbedrijf Aqualectra, CRU, Asphalt Lake Recovery NV en de MCB bank, evenals het beslag op de aandelen van Refineria Isla Curaçao.

De rechter beveelt SHZC om zich vanaf de dagtekening van het vonnis ‘te onthouden van iedere verdere vorm van tenuitvoerlegging van de uitspraak van het hof van 12 januari 2010, jegens Isla voor wat het jaar 2013 betreft’. 'Dit totdat in een in kracht of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis in een bodemprocedure is bepaald dat Isla de dwangsom heeft verbeurd', aldus het vonnis waarin verder wordt aangegeven dat er sprake is van ‘compensatie van de proceskosten tussen de partijen waarbij iedere partij de eigen kosten draagt’.

De beslagen werden gelegd aan de hand van een TNO-rapport van 7 oktober waarbij werd gemeend dat in 2013 sprake zou zijn geweest van een normoverschrijding van het jaargemiddelde – dat vastgesteld is op 80 microgram per kubieke meter – van SO2, aan de concentratie op leefniveau, benedenwinds van de raffinaderij.

Een verbod voor overschrijding van het jaargemiddelde, is in een uitspraak van het hof op 12 januari 2010 vastgesteld waarbij het de Isla is verboden om meer dan 80 microgram bij te dragen aan de concentratie zwaveldioxide op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij. Dit op straffe van een dwangsom van 75 miljoen gulden bij overschrijding van dit verbod.

De stichtingen waren reeds verwikkeld in een rechtszaak waarin het gerecht de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) als deskundige had benoemd om de bijdrage van de SO2-uitstoot van de Isla-raffinaderij over 2013 te berekenen. Hieruit zou een rapport met bevindingen voortvloeien, gedateerd op 16 juni van dit jaar. Omdat de stichtingen meenden, dat de StAB-berekeningen niet voor de juiste locatie waren uitgevoerd, op een niet voor publiek toegankelijke plek, namelijk bij Beth Chaim, schakelden zij TNO in om alsnog berekeningen uit te voeren bij Beth Chaim.

De rechter haalt in het vonnis van vandaag onder meer een passage van het StAB-rapport aan: 'De aanpassing die SHZC heeft aangebracht door extra immissiepunten in een fijner rekengrid (berekenmodel, red.) van 50 bij 50 meter toe te voegen, is van grote invloed. De betreffende immissiepunten liggen daardoor op de begraafplaats Beth Chaim in plaats van er net naast. Omdat met toevoeging van deze grid hogere jaargemiddelde immissieconcentratie dan 80 microgram per kubieke meter worden berekend dan op het door ons aangehouden punt, is het vanwege het grote effect op de uitkomst, essentieel dat het toetsingspunt duidelijk voor ogen staat.'

De rechter meent aan de hand van deze passage, dat StAB de stelling van SHZC niet verwerpt. 'Uit het vorenstaande volgt dat StAB de stelling van SHZC, dat indien er immissiepunten op de begraafplaats waren berekend en niet er net naast, hogere jaargemiddelde immissieconcentratie van 80 microgram waren berekend, niet verwerpt. Dit vormt een belangrijke aanwijzing dat de berekeningen van het TNO-rapport van 7 oktober niet uit de lucht zijn gegrepen alsmede dat in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het hof geformuleerde verbod.'

 De rechter meent verder dat er geen aanleiding bestaat om aan de uitkomsten van StAB te twijfelen, maar concludeert dat er geen dwangsom is verbeurd voor het jaar 2013.

20 Standhouders Centrale Markt Paramaribo slachtoffer inbraak

Na negen uur 's avonds geen beveiliging meer in markt en hebben inbrekers vrij spel

'Marktleiding moet dit soort zaken weten te voorkomen'


Een groep standhouders van de Centrale Markt heeft onlangs melding gemaakt van inbraken in hun stands. Afgelopen zaterdag werd bij twintig standhouders ingebroken, waarbij geld en goederen zijn meegenomen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 10 november 2015.

Herman Martopawiro zegt, dat er bij hem niet voor het eerst is ingebroken. Er wordt telkens aangifte gedaan, maar er is vooralsnog geen verdachte aangehouden.

Volgens andere standhouders wordt de markt tijdens de drukke uren van de dag wel door de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname bewaakt, maar tijdens de stille uren na negen uur 's avonds blijft het onbewaakt. Dit betekent volgen Charlton Lieuw Choy van de Organisatie voor Belangenbehartiging Centrale Markt dat er vrij spel voor inbrekers is. 'De marktleiding is belast met het beheer van de markt. Ik denk dus dat het hun taak is om ervoor te zorgen dat dit soort zaken voorkomen worden', zegt Lieuw Choy.

De marktleiding zegt in een reactie, dat de zaak bij de politie in behandeling is. Als het om bewaking gaat, verwijst de leiding naar de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost. Jerry Miranda zegt echter vooralsnog geen concreet antwoord te kunnen geven. 'We zijn bezig met het beleid van de markt. De politie is er 24 uur daar. Ik ga niet vertellen hoeveel wachters er zijn. U moet rustig wachten op wat het beleid van de markt zal zijn', aldus Miranda. Voor verdere informatie over de bewaking van de markt verwijst hij naar de politie. De regiocommandant was gisteren vooralsnog niet in staat een reactie te geven op de bewaking van de markt.

Ondertussen gaan de inbrekers rustig door en zijn functionarissen bezig de verantwoordelijkheden van elkaar af te schuiven, zo schrijft het dagblad.

WWF slaat met recent rapport alarm over het effect van goudwinning op waterwegen en bossen in Guyanaschild

5.000 Kilometer aan wateren in Suriname door goudwinning aangetast


Het World Wildlife Fund (WWF) Guianas luidt in haar enkele dagen geleden, onder leiding van het Franse Office National des Forêts (ONF), uitgekomen zestig pagina's tellende rapport ‘Monitoring the impact of gold mining on the forest cover and freshwater in the Guiana Shield’ (zie onderaan), de alarmbel over de schrikbarende aantasting van de waterwegen en bossen in het  Guyanaschild door goudwinningsactiviteiten. De West bericht hierover in haar editie van maandagavond 9 november 2015.

In 2014 bleek meer dan 9.000 kilometer van de waterwegen in direct contact te zijn met goudmijnen, ongeveer zeseneenhalf keer meer dan in 2001. De vervuiling is dieper en dieper verspreid, daardoor moeilijker aan te pakken en ongedaan te maken, vooral gezien de hoge persistentie van kwik in het milieu.

Van de drie Guyana’s en de Braziliaanse staat Amapá, welke gebieden deel uitmaken van het Guiana Shield ecosystem, beschikt Suriname over de hoogste directe/indirecte impact ratio  (1:2) en veruit het langste netwerk van waterlopen die direct in contact staan met goudmijnbouwactiviteiten (4.989 km). Dat 5.000 kilometer aan Surinaamse wateren vervuild wordt door goudwinning, kan worden verklaard door de aanwezigheid van grotere mijnen in vergelijking met de andere gebieden, maar ook door de hoge concentratie van activiteiten rond de Afobaka stuwdam en nabij de grens met Frans-Guyana. De goudwinningspraktijken hebben een grote impact op de rivieren in de regio, met name op de Marowijnerivier.

‘Veel gemeenschappen in het binnenland van Suriname zijn niet aangesloten op het openbare waternet. Vooral in het droge seizoen wanneer mensen niet kunnen vertrouwen op regenwater, veroorzaakt de slechte kwaliteit van het rivierwater grote gezondheidsproblemen, zoals diarree en andere ziekten die in dergelijke omstandigheden gedijen’, wordt aangegeven.

Het WWF-rapport meldt voorts, dat in de priode 2008-2014 meer dan 92.000 hectare aan bosgebieden in de drie landen en Amapá werd aangetast door de goudwinning, vergeleken met de circa 46.000 hectare aan ontbost areaal in de periode 2001-2008.

De ontwikkelingsgang van de ontbossing verschilt nogal per gebied. In Suriname was er ten opzichte van de voorgaande periode sprake van een verdubbeling (+ 97%), in Guyana een verslechtering met een factor 4½  (+ 354%), terwijl een vertraging werd waargenomen in Frans-Guyana (+ 16%) en een compensatie in Amapá (-14%).

'The spatial analysis of the results shows that gold mining activities are moving westward in the region where 84% of total deforestation is now located in Suriname and Guyana, compared to 66% in 2008 and 61% in 2001. It appears also that deforestation caused by gold mining is strongly correlated with the presence of the Greenstone belt, geological formation known for its large reserve of gold, especially in Suriname where the overlap reaches 99%’, aldus het WWF-rapport.

Den Blauwvinger: Suriname kent donders goed de gevaren van kwik voor milieu en gezondheid

COLUMN: Goed bedoelde bewustwordings- campagnes zetten weinig zoden aan dijk

Overheid onderneemt al vele jaren geen enkele actie tegen kwikgebruik 

Men kijkt nog steeds vanuit Paramaribo toe hoe de biodiversiteit en inheemsen en marrons in binnenland door kwik worden aangetast


Afgelopen week organiseerde de bewustwordingscampagne 'No Kwik' een speciale actieweek die zaterdag 7 november eindigde met een soort bewustwordingswandelloop in Paramaribo. Enkele duizenden mensen liepen mee, om toch vooral na afloop huiswaarts te kunnen keren met een gevoel van 'yeah, ik heb iets gedaan tegen kwikgebruik en ik voel me nu lekker' en ik heb er ook een mooi t-shirt aan overgehouden met het logo van de campagne erop. De 'No Kwik'-campagne heeft inmiddels via haar website zo'n 25.000 ondersteuners weten te vergaren. Allemaal mensen die ergens bij willen horen en door hun naam te verbinden aan de campagne, net als die sportieve wandelaars die bijna allemaal zichzelf in een No Kwik-shirt hadden gehesen, het gevoel willen hebben iets gedaan te hebben tegen het gebruik het kwik. Overigens geldt dat gevoel ook voor de (op dit moment) iets meer dan 19.400 zogenoemde 'likes' van de No Kwik Facebookpagina.

De zin en onzin van 'No Kwik'
Maar, heeft een campagne als 'No Kwik' wel zin? Denken de mensen erachter, waaronder Hennah Draaibaar van de Back Lot en het 10 Minuten Jeugdjournaal, werkelijk dat de regering, de vele goudzoekers in het binnenland en de goudbedrijfjes in onder andere Paramaribo, zich ook maar iets aantrekken van de ondeskundige ondersteuners en volgers van 'No Kwik'? Nee hoor, natuurlijk niet. Wat zou er nu in ene zijn veranderd, in de wetenschap dat in het verleden vanuit de overheid nooit welke actie dan ook tegen kwikgebruik is ondernomen, dat de goudzoeker geen enkele steun krijgt om over te kunnen stappen op milieuvriendelijke goudwinningsmethodes en dat de goudbedrijfjes nog steeds gewoon hun werkzaamheden in de stad kunnen uitoefenen waardoor kwikdampen boven de stad hangen?

Goudzoekers krijgen geen steun voor overstap op milieuvriendelijke winningsmethodes
Een aantal jaren geleden was er sprake van, dat een speciaal fonds zou worden opgericht. Een fonds waarop goudzoekers een beroep zouden kunnen doen voor financiële steun, waardoor zij in staat zouden worden gesteld om milieuvriendelijke goudwinningsapparatuur aan te kunnen schaffen. Dat fonds is er echter nooit gekomen.
De goudzoeker is niet dom.
De goudzoeker kent alle risico's van het werken met kwik.
De goudzoeker weet, dat hij daardoor schade toebrengt aan de biodiversiteit en aan de gezondheid van inheemsen en marrons in dorpjes in het achterland, die vaak afhankelijk zijn van door met kwik vervuild kreek- en rivierwater: ze baden in dat water, doen de was in dat water, gebruiken het water voor consumptie en eten de vis – met kwik – uit dat water.
Maar, de goudzoeker wordt nauwelijks gemotiveerd en gestimuleerd om te stoppen met kwik en om over te stappen op andere, milieuvriendelijke winningsmethodes van goud.
En de goudzoeker wil ook brood en wat beleg op de plank, dus hij blijft kwik gebruiken en dat is hem eigenlijk niet eens kwalijk te nemen....

Regering schuldig
De regering is schuldig aan en verantwoordelijk voor de door kwik veroorzaakte vernietiging van de biodiversiteit in het binnenland en voor de gezondheidsproblemen onder binnenlandbewoners. De regering kent de inhoud van de vele onderzoeksrapporten die de afgelopen jaren zijn verschenen over kwikvervuiling in het binnenland en over de aanwezigheid van te hoge concentraties kwik in de haren van bijvoorbeeld Wayana in het zuidoosten van het land en van Matawai in het dorp Kwakoegron aan de Saramaccarivier. Met de rapporten is niets gedaan. Een van de onderzoekers, de Amerikaan Daniel Peplow, mag Suriname zelfs niet meer in, zo bleek 10 april van dit jaar uit een artikel in de Amerikaanse krant Yakima Herald. De regering heeft de rapporten genegeerd.

De regering heeft het kwikprobleem nooit werkelijk serieus genomen. Immers, neem je dat probleem wel serieus, dan had je als overheid bijvoorbeeld allang het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname nu en dan onverwacht het binnenland ingestuurd om her en der op goudvelden kwik in beslag te nemen en goudzoekers te beboeten of voor een rechter te slepen. Maar, voor zover bekend moet de eerste hoeveelheid kwik in het binnenland nog in beslag worden genomen en is er ook nog nooit een goudzoeker beboet of veroordeeld voor het gebruik van kwik. In de stad wordt nog steeds nauwelijks gecontroleerd bij de goudbedrijfjes. Nu en dan wordt kwikuitstoot gemeten en vervolgens wordt er met de resultaten, de uitkomsten, weer niets gedaan. De bedrijfjes mogen gewoon in Paramaribo, in het centrum en tussen bewoning, operationeel blijven. De uitstoot van kwik gaat gewoon door, iedere dag. Er is nog steeds geen structureel beleid, maar een ad hoc beleid.

Bewustwordingscampagne prima, maar dan vooral gericht op producten waarin kwik is verwerkt
Suriname kent dus de gevaren van kwikgebruik en kwikuitstoot. Een bewustwordingscampagne lijkt dan ook niet echt nodig, of zij zou zich vooral en met name moeten richten op producten die bijna iedereen wel in huis heeft en waarbij men niet stilstaat bij de aanwezigheid erin van kwik, zoals in verlichtings tl-buizen en in batterijen.
Maar, als het gaat om het gebruik van kwik door goudzoekers en de daaraan verbonden risico's voor de biodiversiteit en binnenlandbewoners is iedere bewustwordingscampagne er eigenlijk een teveel en zonde van de tijd en energie erin gestoken.

Het is nu aan de overheid om in actie te komen. Het is 1 minuut voor 12.

Behoedt de bewoners en de biodiversiteit in het binnenland voor een nog grotere catastrofe. Of moet het kalf eerst verdrinken alvorens men de put dempt?

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
10-11-2015
Amsterdam-Paramaribo

Jairam: 'Regering moet bemiddelen in kwestie padieprijs rijstboeren'

Rijstboeren ontvangen te weinig per baal padie


De regering moet bemiddelen en bewerkstelligen, dat de rijstboeren een betere prijs krijgen voor de padie die ze aan de molenaars geleverd hebben. Een mogelijkheid is, dat ze de exporteurs en verwerkers uitnodigt en probeert te overtuigen om op basis van rechtvaardigheid en voor behoud van de sector een betere prijs betalen dan de Srd 35 die ze nu aanbieden. Op basis van de lokale marktprijs en de gemiddelde exportprijs van Venezuela en andere landen zouden de boeren minimaal Srd 50 per baal moeten ontvangen.  

Dat zegt Soedeshchand Jairam, voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), vandaag, 10 november 2015, in de Ware Tijd.

Volgens hem heeft de Stichting Machinale Landbouw padie van een aantal boeren wel voor Srd 50 per baal gekocht, 'vandaar dat het ook niet rechtvaardig is dat andere boeren een prijs van Srd 35 en zelfs lager ontvangen van opkopers'.

Volgens Jairam zijn een effectieve aanpak en behoud van de agrarische productie daarom ook noodzakelijk. Ondanks dat de meeste padieproducenten de afgelopen vier seizoenen telkens zware verliezen hebben geleden wegens de dalende padieprijzen en de stijgende productiekosten, zijn de meeste boeren niet gestopt met de productie, 'omdat de regering de toezegging had gedaan dat de padieprijs vanaf deze oogst hoger zou worden door de export naar Venezuela, maar in plaats daarvan is de prijs juist gedaald'.

Hoewel er al een grote partij witte rijst is geëxporteerd naar Venezuela, bedraagt de padieprijs maximaal Srd 35 per baal, terwijl op basis van de exportprijs de verwerkers/exporteurs minimaal Srd 65 per baal zouden kunnen betalen.

Doekhie (NDP): 'Comité generaal in De Nationale Assemblee was zinloos en overbodig'

'Er is niets nieuws verteld, Alcoa vertrekt de 30e en niemand kan dat veranderen'

'Alcoa is voor mij een gepasseerd station'


Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie vindt het comité generaal van gisteren De Nationale Assemblee (DNA) zinloos en overbodig. 'Er is niets nieuws wat men mij kan vertellen, dat wij tot nu toe niet hebben gehoord. Alcoa gaat op 30 november weg. Niemand kan dat meer veranderen', stelt de politicus vandaag, dinsdag 10 november 2015, in het Dagblad Suriname. 

Doekhie zegt, dat het karakter van een comité generaal in dit geval ook niet gehoord is, omdat het hier niet ging om een onderwerp die de nationale veiligheid aangaat. In dit geval wordt er volgens de parlementariër juist een onderwerp van nationaal belang achter gesloten deuren gehouden. 'De gemeenschap heeft het recht te weten wat er precies zal gebeuren', aldus Doekhie.

Hij zegt, dat het belangrijkste punt waarover nu duidelijkheid moet komen, is waarom besloten is om de Afobaka stuwdam pas in 2019 over te nemen. Volgens hem zou het voordeliger voor het land uitkomen als de overname per 30 november zou plaatsvinden. Volgens het huidige Memorandum of Understanding zou Suriname jaarlijks een bedrag van miljoenen Amerikaanse dollars moeten betalen om energie vanuit de dam te kopen.

'Je moet rekening houden dat het hier om multinationals gaat. Wanneer zij zo'n stap ondernemen, dan zijn zij al tien jaren bezig, terwijl wij nog slapen. Wanneer het dan voor je deur is, ga je snel een paar deskundigen bij elkaar roepen om te gaan onderhandelen', stelt de politicus.

Doekhie zegt verder, dat de kwestie van Alcoa voor hem in ieder geval een gepasseerd station is en het nu belangrijk is dat de regering gaat kijken naar andere investeringsmogelijkheden. Hetzelfde gebeurde volgens hem ook toen BHP Billiton in 2008 uit Suriname vertrok. Er kon toen geen overeenstemming worden bereikt over het winnen van bauxiet uit het Bakhuisgebergte in West Suriname. Daarnaast zijn er ook verschillende bedrijven over de kop gegaan. 'Ze gaan weg en wij kunnen ze niet tegenhouden', aldus Doekhie.

Illegaal vliegen lijkt heel gewoon vanaf vliegveld Zorg en Hoop

Commerciële vluchten uitgevoerd door onbevoegde piloten

 
Op de tweede grootste luchthaven van Suriname, vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo, is illegaal vliegen haast tot praktijk verheven. Volgens de Times of Suriname van vandaag, 10 november 2015, worden vanuit Zorg en Hoop commerciële vluchten uitgevoerd door onbevoegde piloten.

De betreffende personen blijken niet in het bezit te zijn van de vereiste documenten. Sommigen vliegen met privémachines waar geen maatschappij achter staat. Ook zijn er vliegmaatschappijen die hun vliegtuigen over voor hen verboden gebieden laten vliegen.

Inmiddels zou worden ingegrepen, aldus de Times. 'Degene die illegaal opereert, wordt aangepakt', zegt Faizel Baarn, waarnemend hoofd van de Luchtvaartdienst.

Behalve de gevaren van de illegaliteit, betekent het ook oneerlijke concurrentie. Vrachten en passagiers werden tegen betaling vervoerd naar bestemmingen in het binnenland. Daar wordt dus paal en perk aan gesteld. 'Want het kan toch niet, dat een groep zich wel houdt aan de richtlijnen van de luchtvaart, terwijl anderen dit gewoon naast zich neerleggen', aldus Baarn.

Advocaat-stagiaires klagen bij Dagblad Suriname over hoge tarieven advocatenopleiding

St. Juridische Samenwerking Suriname Nederland niet bekend met klachten

'Tarieven zijn onder voorbehoud gemaild naar stagiaires en het zijn richttarieven'


Enkele advocaat-stagiaires doen vandaag, dinsdag 10 november 2015, in het Dagblad Suriname hun beklag over de hoge tarieven die gehanteerd worden op de advocatenopleiding. De stagiaires moeten per vak een bepaald bedrag betalen. De voorlopige tarieven zijn Srd 1.995 voor ‘praktijkleer blok 1’, Srd 1.375 voor ‘praktijkleer blok 2’, Srd 1.800 voor taalvaardigheid en Srd 1.300 voor ‘burgerlijk procesrecht’. Dit zijn de eerste tarieven die via e-mail zijn verzonden naar de studenten. De lessen variëren van 6 tot 8 dagdelen per vak. 

De stagiaires geven aan dat ze niet verdienen bij hun patroon, de advocaat, waar zij stage lopen en dat ze na deze opleiding hun klantenkring moeten opbouwen en dat het bedrag niet binnen de kortste keren terug te verdienen is. Het is ook moeilijk om het bedrag in een keer op te hoesten. Zij geven ook aan, dat een bepaalde groep in feite wordt uitgesloten. Hier kan onder andere gedacht worden aan de mensen die niet zoveel in een keer kunnen betalen.

Nadia van Dijk-Plet, directeur van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland, zegt in een reactie, dat ze niet van de stagiaires heeft mogen vernemen dat de tarieven aan de hoge kant zijn. Daarnaast geeft ze aan dat voornoemde tarieven onder voorbehoud zijn gemaild naar de stagiaires en dat het slechts gaat om richttarieven. De tarieven zijn volgens haar onder andere afhankelijk van het aantal dagdelen per vak.

Verder zegt ze, dat de stichting slechts belast is met de uitvoering van de opleiding en dat deze onder beheer staat van de Orde van Advocaten.

Harish Monorath, deken van de Orde van Advocaten, stelt dat hij wel heeft vernomen dat het bedrag dat de stagiaires moeten betalen aan de hoge kant is. Hij geeft verder aan dat de opleiding tweeledig is. Voor de opleiding worden buitenlandse docenten aangetrokken alsook lokale docenten. De docenten worden op basis van een internationaal tarief uitbetaald, wat neerkomt op een bedrag van ongeveer 200 euro per dagdeel. Hij geeft aan dat het in deze gaat om ongeveer 9 tot 11 dagdelen en dat er per vak tenminste drie docenten nodig zijn. Dit komt vanwege de grootte van de groep en het feit dat een docent aan een groep van maximaal zestien stagiaires les mag geven.

Daarnaast zijn de logistieke kosten, zoals de kosten voor het huren van een zaal, in het bedrag opgenomen. Monorath zegt verder, dat thans wordt gekeken naar de hoogte van het bedrag en dat het mogelijk minder wordt, omdat de kosten voor het huren van een zaal in mindering gebracht zullen worden. Hij geeft evenwel aan dat de stagiaires moeten beseffen dat een advocatenopleiding niet Srd 200 kost en dat er kosten aan verbonden zijn. Hij benadrukt dat studeren geld kost. De orde kijkt ook naar opties om termijnbetalingen mogelijk te maken, alsook naar mogelijkheden van financiering door de lokale banken.

Twee douaniers gearresteerd in onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol

In totaal zijn vier verdachten aangehouden


Vier verdachten onder wie twee douaniers zijn vandaag, dinsdag 10 november 2015, aangehouden in een onderzoek naar drugssmokkel op Schiphol. Dat heeft de marechaussee bekendgemaakt.

De verdachten zitten vast voor betrokkenheid bij de invoer van drugs (de twee douaniers) en omkoping van ambtenaren.

De verdachte douaniers zijn een 32-jarige vrouw uit Zandvoort en een 48-jarige man uit Purmerend. De andere verdachten zijn een 44-jarige man uit Purmerend en een 59-jarige man uit Oostzaan.

Minister Noersalim ontstemd over nepadvertentie over twee vrije dagen met Divali

Maker valse advertentie schuldig aan strafbare feitenDivali wordt 11 november gevierd en is een nationale vrije dag


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken is ontstemd over een advertentie die de ronde doet met zijn handtekening. Hierin wordt vermeld, dat Divali op woensdag 11- en donderdag 12 november zal worden gevierd. Beide dagen zouden nationale vrije dagen zijn en gelijkgesteld zijn met de zondag.

De bewindsman benadrukt met klem vandaag, dinsdag 10 november 2015, via Starnieuws, dat de advertentie niet afkomstig is van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Divali wordt woensdag gevierd en is een nationale vrije dag. Donderdag is een gewone werkdag.

Enrique Ralim, waarnemend hoofd Communicatie Unit van het ministerie, zegt dat de bewindsman een onderzoek zal laten instellen. Het gaat hier om ernstige misleiding en vervalsing. De handtekening van de minister, stempel van het ministerie en logo zijn op de advertentie aangebracht. Het gaat om strafbare feiten.

Kasekomuziek in Agora Theater Lelystad vrijdag 20 november

16-Koppige band gaat theater laten swingen


Verder muziek van zangeres Patricia van Daal en zangers Nato Grootfaam en John Oldenstam


Een zestienkoppige band brengt vrijdag 20 november vanaf kwart over acht 's avonds in het Agora Theater in Lelystad kasekomuziek ten gehore. Dat bericht Flevopost maandag 9 november 2015.

Kaseko is een van de belangrijkste Surinaamse muziekstromingen en het basisingrediënt in de dansbare muziek van grote namen uit de rijke Surinaamse muziekcultuur. Gedacht moet worden aan muziek van Cojunto Latinos, Cosmo Stars, The Caribbean Combo, Orchestra Tropical, Orchestra Washboard en Kaseko Masters.


De zestienkoppige band verzorgt het swingendste lesje Surinaamse muziekgeschiedenis ooit. Dit alles humorvol aan elkaar gepraat door de in Suriname populaire stand-upcomedian Clifton Braam.

Zangeres Patricia van Daal en zangers Nato Grootfaam en John Oldenstam maken het feest compleet. Rondom de voorstelling organiseert Agora een Surinaamse avond met muziek en lekkernijen en een spetterende Afterpaty met DJ-Ro, aldus het theater op haar website.

VHP heeft veel vragen voor president Bouterse over PetroCaribe-deal en de (problemen in) rijstsectorVereniging Bedrijfsleven Curaçao: Staten opportunistisch

'Staten leken voor regeringscrisis al bezig met volgende verkiezingen'


Nog voordat de regeringscrisis ontstond op Curaçao leken de Staten al bezig met de komende verkiezingen. Anders is het volgens de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) niet te verklaren dat een groot deel van de Staten zich onlangs tegen het beleid van minister Etienne van der Horst (PAIS) heeft gekeerd, zo schrijft vandaag, 10 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

In een centrale commissievergadering verdedigde de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) onlangs het voorstel om de ambtenarensalarissen in 2016 te bevriezen. Met de vakbonden is hierover overleg geweest.

In de plannen staat ook dat er in plaats van een automatische loonsverhoging (loontrede) een prestatieafhankelijke beloningsstructuur wordt ingevoerd. Over een nieuwe pensioenregeling is nog geen overeenstemming bereikt met de bonden.

De VBC wijst er in de maandelijkse nieuwsbrief op dat de personeelslasten (600 miljoen gulden) bij de overheid 36 procent uitmaken van de begroting en 41 procent van de belastinginkomsten (cijfers van 2014). De bezuinigingsvoorstellen van de regering leveren volgend jaar 4,2 miljoen gulden op. Volgens de VBC is ‘optimalisatie’ van het overheidsapparaat noodzakelijk. 'De kosten van het overheidsapparaat staan niet in verhouding tot de geleverde prestaties.' Bovendien zit Curaçao ver boven de internationale norm, dat de overheidskosten niet meer dan 7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) mogen bedragen. Op Curaçao is dat 11 procent.

De reactie in het parlement op de voorstellen van Van der Horst is volgens de ondernemersvereniging ‘een schoolvoorbeeld van opportunistisch kortetermijndenken’. De VBC noemt het ongeloofwaardig, weinig constructief en niet solidair.

'Het is te hopen dat de Statenleden op hun schreden terugkeren en alsnog de regering steunen in het streven de personeelslasten in de publieke sector te verlagen.' Moet de rest van de gemeenschap opdraaien voor ambtenaren die niet mogen inleveren?, vraagt de VBC retorisch. De Staten zetten volgens de vereniging de wereld op zijn kop als ze denken dat de samenleving het overheidsapparaat moet dienen in plaats van andersom.

Rechter gelast onderzoek naar uitstoot in 2014 door Isla op Curaçao van zwaveldioxide

Rechtbank stemt in met verzoek SHZC en SMOC


Het gerecht in eerste aanleg heeft gisteren een onderzoek gelast naar de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) in 2014 door de Isla-raffinaderij. Daarmee is rechter Pieter de Kort ingegaan op het verzoek van Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC). Beide stichtingen lieten weten ‘zeer tevreden’ te zijn met de beschikking, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 10 november 2015.

Opvallend is dat twee instellingen het onderzoek gaan doen: de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) en TNO. Vier deskundigen moeten vaststellen of de normen vorig jaar zijn overschreden in de wijken benedenwinds van de Isla.

Vorig jaar werd er al onderzoek gedaan naar de uitstoot in het jaar 2013. Naar aanleiding daarvan hebben SHZC en Smoc samen met bezorgde bewoners beslag gelegd voor 75 miljoen gulden bij onder andere de raffinaderij en de energiecentrale CUC. Het Gemeenschappelijk Hof had in 2010 dit bedrag vastgesteld als dwangsom voor overschrijding van de norm van 80 ug/m3.

De rechter doet vandaag uitspraak in het Kort Geding dat Isla heeft aangespannen tegen het beslag.

Omdat tijdens de zitting bleek, dat beide partijen het niet eens waren over de te benoemen deskundigen heeft de rechter ervoor gekozen vier deskundigen te benoemen. Twee deskundigen zijn verbonden aan StAB en twee aan onderzoeksinstituut TNO. De onderzoekers namens StAB, Feringa en Weemaes, zijn dezelfde die het onderzoek naar de uitstoot in 2013 hebben gedaan. De milieugroepen hebben TNO nieuw onderzoek laten doen over 2013, omdat ze het niet eens waren met de onderzoekslocaties. Rechter De Kort heeft daarom TNO-onderzoekers Duyzer en Van Ratingen toegevoegd aan het onderzoek over 2014.

Beide onderzoeken worden in principe apart gedaan, maar de rechter heeft geen bezwaar tegen samenwerking: 'Onnodig dubbel werk dient uiteraard zo veel mogelijk te worden voorkomen.' Het onderzoek moet in juni 2016 zijn afgerond.

De resultaten kunnen van belang zijn voor de vraag of Isla, zoals de milieustichtingen stellen, in 2014 onrechtmatig heeft gehandeld en het door het Gemeenschappelijk Hof in januari 2010 aan Isla opgelegd verbod op overschrijding van de norm heeft overtreden. Zowel StAB als TNO krijgen 50.000 euro als voorschot op de kosten van het onderzoek. Die bedragen moet de Isla binnen twee weken betalen.

Politieke partijen op Curaçao voorbereid op nieuwe verkiezingen

Pogingen uit regeringscrisis te komen spaak gelopen door onenigheid tussen PS en PAR


Premier Ben Whiteman (PS) heeft gistermiddag alsnog het ontslag ingediend van zijn kabinet. Gouverneur Lucille George-Wout liet daarna weten de partijen in de Staten te gaan consulteren over de ontstane politieke situatie. Alle partijen zijn voorbereid op nieuwe verkiezingen, maar een formatiepoging voor een nieuw kabinet is niet uitgesloten, zo bericht het Antilliaans Dagblad vanochtend, dinsdag 10 november 2015.

's Morgens was Whiteman ook al bij de gouverneur geweest om haar op de hoogte te stellen van de gesprekken tussen de coalitie en oppositiepartij PAR (Partido Antiá Restrukturá) in een poging om de bestaande coalitie te verbreden. Op dat moment kreeg de premier nog tijd om tot een oplossing te komen voor de regeringscrisis. Die poging liep in de middag spaak door onenigheid tussen PS en PAR. Pueblo Soberano was bereid met de PAR samen te werken en wilde dat in een korte brief aan de gouverneur meedelen.

Het mislukken van de gesprekken wijt fractielid Jaime Córdoba aan de PAR: 'Zij stelden te veel eisen en wilden een soort nieuw regeerakkoord', zei hij tegen TeleCuraçao. 'Er kwamen steeds nieuwe eisen bij. Maar wij gaan niet op de knieën, dus zijn de gesprekken afgebroken.'

PAR-woordvoerder Stephen Walroud bevestigt dat zijn partij een uitgebreide bereidwilligheidsverklaring op papier wilde hebben. 'Wij zijn gevraagd om mee te doen. Dan willen we niet zomaar aanhaken met een briefje van anderhalve zin met twaalf handtekeningen. We willen gespecifieerd vastleggen wat onze rol wordt.'

De PAR vroeg de post Economische Ontwikkeling (nu van PAIS) en het onmiddellijke vertrek van Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels. 'Dat was voor ons heel belangrijk. Maar, steeds als we vroegen om haar onmiddellijke vertrek, probeerde PS dat op te rekken naar twee of drie maanden. Het punt werd steeds geparkeerd tot het einde van de gesprekken. Naar buiten toe zegt PS dat de bereidwilligheidsverklaring het breekpunt was. Mijn gevoel zegt dat het de Gevolmachtigde minister was.'

 Premier Whiteman zei in een korte verklaring na het mislukken van de onderhandelingen, dat het ‘zijn plicht’ was om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. 'Volgens onze Staatsregeling moet dat als je geen meerderheid meer hebt in de Staten. En ik wil me aan de wet houden.'

De gouverneur krijgt daardoor alle ruimte om de opties te onderzoeken, aldus de nu demissionaire premier. PAIS-leider Alex Rosaria, die terug moest komen van vakantie wegens de crisis, zei dat zijn partij als veroorzaker van de crisis bereid was in te leveren en het ministerie van Economische Ontwikkeling af te staan aan de PAR. 'We wilden de trein in beweging houden. Nu dat is mislukt is de gouverneur aan zet. Maar, ook op verkiezingen zijn we voorbereid.'

'BOG geeft laboratorium AZP brevet van ongeschiktheid’

Levensmiddelen- technoloog Stutgard uit scherpe kritiek op handelwijze BOG

'Bij opkomende epidemieën reageert BOG laks, traag en onverschillig en met een grote mond'


De leiding van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), in de persoon van directeur Lesly Resida, heeft het microbiologisch laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een brevet van ongeschiktheid gegeven. Het laboratorium, onder leiding van John Codrington, heeft na microbiologische analyses op verscheidene personen het virus Zika geconstateerd en dit bekendgemaakt aan de gemeenschap, met als doel dat snel maatregelen kunnen worden getroffen voordat een epidemie uitbreekt. 

‘Maar, wie schetst mijn verbazing als het BOG, onder leiding van drs. Lesly Resida, doodleuk zegt dat men eerst een second opinion van een buitenlands laboratorium wil hebben voordat maatregelen worden genomen’, zegt Ricky Stutgard, levensmiddelentechnoloog, vandaag, dinsdag 10 november 2015, in het Dagblad Suriname.

'Wat het BOG echter niet zegt is wanneer die second opinion zal plaatsvinden en wat men ondertussen zal doen, terwijl op die second opinion wordt gewacht. Wederom blijkt dat bij opkomende epidemieën het BOG laks, traag en onverschillig reageert en altijd laat acties onderneemt. Denk maar aan de verscheidene dengue-epidemieën en de recente chikungunya-epidemie, waar honderden Surinamers nog steeds last van hebben. Resida gaf ook een ander merkwaardige reactie in de media. Hij stelde dat het de verantwoordelijkheid van de Surinaamse burgers is om te voorkomen dat epidemieën zich voordoen. Zij moeten hygiënisch zijn en geen vuil verzamelen. De vraag is dan wie de bevolking moet monitoren, controleren, waarschuwen, richting geven wat te doen als die niet de taken zijn van het BOG? Wat is dan de functie van het BOG?’

‘Wat de leiding van het BOG waarschijnlijk niet weet, is dat mensen naast sociale neigingen ook egoïstische en agressieve trekken vertonen. Een leefbare samenleving is alleen mogelijk als er afdwingbare regels zijn. Deze afdwingbare regels kunnen alleen door een autoriteit met gezag (zoals het BOG) afgedwongen worden. Het feit dat het BOG niet zelf voor de second opinion kan zorgen, toont aan dat zijn laboratorium minder gefaciliteerd is dan het laboratorium van AZP, maar men meent een grote mond op te zetten door te stellen eerst op een second opinion te wachten. Terwijl het gras groeit, sterft het paard’, aldus Stutgard.

Man steekt nieuwe partner ex-vrouw dood

Dader maakt amok in woning vrouw en steekt nieuwe partner vrouw dood

 
Jerrel M. heeft de nieuwe partner van zijn ex-vrouw gisteravond rond tien uur in een woning aan de Gunostraat te Blauwgrond doodgestoken. Dat meldt onder andere Starnieuws vandaag, dinsdag 10 november 2015.

De verdachte zag kans om bij de woning van zijn ex-vrouw te komen. Op dat moment was haar nieuwe partner aanwezig. M. maakte amok en er ontstond een heftige woordenwisseling.

Op een gegeven moment haalde de ex-man een voorwerp te voorschijn en stak de man ermee. Die zakte op straat in elkaar en overleed ter plekke.

Volgens de verklaring van de ex-vrouw gaat ze al een jaar niet meer om met de verdachte. M. zag kans om met de auto van zijn ex-vrouw ervandoor te gaan. Hij keerde echter binnen twee uur zonder het voertuig en moordwapen terug naar het adres waar de nog aanwezige politie hem direct kon aanhouden.

Minister Dogojo overhandigt sleutels tien woningen te Djankakondre aan bewoners

Huizen zijn gebouwd via het Low Income Shelter Program, LISP


Minister Joan Dogojo van Welzijn - voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting - heeft vrijdag in Djankakondre in het district Brokopondo tien huizen opgeleverd, die via het Low Income Shelter Program LISP zijn gebouwd (zie foto's - Bron: ministerie van Welzijn). Dit bericht het ministerie vandaag, 10 november 2015, in een persbericht. 

'Bouwen in het binnenland is wel moeilijker, omdat materialen niet op de hoek zijn te verkrijgen, maar gelukkig is Djankakondre niet te verafgelegen. Het is aangetoond dat het kan, want het is een woning geworden met een stevig dak en goede sanitaire voorziening', sprak de minister.

Dogojo maakte een compliment aan de vrouwen die in aanmerking kwamen voor de huizen. Dit vanwege het feit, dat zij hun zelfwerkzaamheid hebben getoond en dat is wat het LISP wil stimuleren. 'Zij hebben namelijk de stenen meegesjouwd en cement staan draaien voor hun eigen huis.' 

Volgens de minister is het wel een uitdaging voor de regering om in tijden van verminderde inkomsten een balans te vinden in uitvoering van alles wat nodig is naast bouwen van  huizen en scholen.

De districtscommissaris van Brokopondo, Yvonne Pinas, zei dat ze platgebeld zal worden nu de bewoners van de hoofdplaats Brokopondo gezien hebben, dat Djankakondre het eerste dorp van het district is waar LISP-subsidies zijn verleend.  'Het is uw huis, zorg er goed voor, zodat u er jarenlang genot van zult hebben.'

Ernstig probleem voor zo'n 60 dialysepatiënten

Patiënten hebben Basiszorgverzekeringsplafond bereikt en moeten alles zelf gaan betalen


Voorzitter Vereniging van Nierdialysepatiënten luidt alarmbel


Ruim 60 dialysepatiënten zitten met een acuut probleem door het bereiken van hun verzekeringsplafond. Hierdoor zijn de dialysebehandelingen en medicijnen niet meer gedekt en moeten ze alles zelf betalen. Deze patiënten hebben een Basiszorgverzekering (BZV), waarvan het plafond voor dialyse is vastgesteld op Srd 62.500 per jaar. Dit bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 10 november 2015.

Op basis van dit wettelijk vastgesteld bedrag kunnen slechts ongeveer acht maanden aan dialysebehandelingen en medicamenten worden vergoed. Voor de resterende maanden moeten de patiënten zelf betalen. Afhankelijk van het aantal dialyses en medicijnen, gaat het om bedragen tussen Srd 25.000 en Srd 30.000 per patiënt en dat kunnen zij niet opbrengen.

Neville Veira, voorzitter van de Vereniging van Nierdialysepatiënten in Suriname, riep gisteren tijdens een persconferentie, de overheid, verzekeringsmaatschappijen en dialysecentra op om de koppen bij elkaar te steken om een oplossing te vinden voor dit acuut probleem. Een optie is het optrekken van het plafond, waarbij het huidige bedrag van Srd 62.500 als minimum kan gelden en het maximumbedrag in overleg zou moeten worden vastgesteld, zodanig dat de patiënten hun behandelingen rustig kunnen ondergaan zonder dat zij nog zelf op zoek moeten gaan naar middelen. Veira stelt, dat voor het komende verzekeringsjaar deze optie bekeken zou kunnen worden.

Deze problematiek treft landelijk alle dialysepatiënten die een basiszorgverzekering hebben. Ook de Patiëntenraad van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) maakt zich ernstig zorgen hierover. Vertegenwoordiger Titia Gunther merkte op, dat er bij de dialysezorg een heleboel kosten komen kijken die niet vergoed worden door de Basiszorgverzekering. Gedegen informatie naar de samenleving toe en in het bijzonder de dialysepatiënten, over de mogelijkheden die zij al dan niet hebben, ontbreekt vooralsnog, aldus Gunther.

Theo Mase van de Zorgraad zei, dat dit zorgpunt reeds aan de overheid is voorgelegd. Hij merkte ook op, dat het gaat om een probleem dat niet met een premie opgelost kan worden, daar de premie anders onbetaalbaar zou zijn.

'We hebben te maken met een probleem, waarbij de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om daar, waar de burger het niet kan opbrengen, bij te springen', aldus Mase.

Veira zei een gesprek ter oplossing van deze problematiek zeker toe te juichen. Voor het acute probleem dat nu speelt, geldt echter dat er een onmiddellijke oplossing moet komen. Sommige patiënten moeten nu al zelf betalen en zijn wanhopig op zoek naar middelen. Van een patiënt is bekend dat die kinderen, familie en vrienden heeft gevraagd om in te springen en zowel in Suriname als in Nederland wordt een bijdrage geleverd. 'Maar, het gros van de patiënten verkeert niet in die gelukkige omstandigheden', zegt Veira.

Naarmate de tijd verstrijkt, zullen er meer patiënten bijkomen die met dit probleem geconfronteerd zullen worden. Jagdiespersad Karya is daar één van. Tijdens de persconferentie maakte hij duidelijk,  dat dialysepatiënten die hun behandeling noodgedwongen moeten missen, een zekere dood tegemoet gaan. 'We zijn allemaal kind van dit land en we kennen de financiële situatie. Het is onmogelijk voor vele dialysepatiënten om elk jaar die Srd 30.000 op te hoesten', zei Veira.

Sommigen zijn trots en gaan niet rond met het petje. Anderen willen langer leven en vragen aan familie, vrienden en kennissen om een bijdrage. Maar, wat gebeurt er met de mensen die deze mogelijkheden niet hebben? 'Je gaat rustig liggen en wachten op de dood. Want als een patiënt twee weken niet dialyseert, is het van binnen helemaal vergiftigd. Twee weken is voldoende voor de dialysepatiënt om rustig heen te gaan', sprak Veira om de ernst van de situatie te benadrukken.

Minister Van Dijk-Silos trots op Korps Politie Suriname

Bewindsvrouwe bezoekt vandaag twee gewonde agenten in ziekenhuis


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vandaag, dinsdag 10 november 2015, op Starnieuws trots te zijn op het Korps Politie Suriname. Volgens haar hebben de politieambtenaren, die gisteren betrokken bewaren bij de schietpartij met een groep overvallers in Paramaribo Noord, met gevaar voor hun eigen leven gehandeld. 

'Er werd meteen op het Arrestatie Team geschoten door de bende. Ik heb direct geïnformeerd naar de situatie van twee gewond geraakte agenten en zal ze vandaag opzoeken in het ziekenhuis', zegt de bewindsvrouwe. Twee overvallers hebben het leven gelaten en drie zijn gewond geraakt.

De minister zegt verder, dat zij zich goed kan indenken hoe de mensen in de omgeving van de beschieting aan de Bonistraat zich gevoeld moeten hebben. 'Ik leef ook met hen mee en kan mij goed voorstellen, dat zij angstige momenten hebben meegemaakt. Het is belangrijk dat het land veilig wordt gemaakt. Het ging om een zware bende', stelt Van Dijk-Silos.

Met de leiding van de politie en betrokken eenheden zal de zaak verder geëvalueerd worden. De politie is intensief bezig met het onderzoek.

De minister zegt dat zij er niet aan moet denken wat er gebeurd zou zijn als een door een overvaller gegooide handgranaat was ontploft. 'Gelukkig dat het Arrestatie Team, dat getraind is om zware criminelen aan te pakken, ter plaatse was. Wat zou er gebeuren als er gewone surveillerende politieagenten tegen deze zwaar bewapende criminelen zouden komen te staan? Ik ben er trots op dat de politie kordaat heeft opgetreden. Ik leef mee met de agenten die gewond zijn geraakt, hun familie en het korps.'