woensdag 11 november 2015

Theo Para: Moiwana-slachting als misdrijf tegen de menselijkheid - Daders nimmer vervolgd

VN Mensenrechtencommissie hekelt straffeloosheid in Suriname


'Amnestie en verjaring zijn uitgesloten bij misdrijven tegen de menselijkheid'
 

Dit jaar is het tien jaar geleden dat het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten de staat Suriname in een vonnis opdroeg de daders van de massaslachting van 29 november 1986 te Moiwana, te vervolgen en te berechten. Onlangs bleef Surinames ambassadeur bij de VN Henry MacDonald, op de vraag van de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties naar het uitblijven van vervolging en berechting van de daders, het Hof een bevredigend antwoord schuldig.

De Mensenrechtencommissie hekelde de straffeloosheid in Suriname. In haar aanbeveling voor gerechtigheid had de Inter-Amerikaanse Commissie van de Mensenrechten (IACHR)- die ook rechtsmacht heeft binnen het inter-Amerikaans mensenrechtensysteem- de moord van een legereenheid op tientallen dorpelingen te Moiwana, waaronder vrouwen en kinderen, het platbranden van het dorp en het op de vlucht jagen van vele dorpelingen, omschreven als 'misdrijven tegen de menselijkheid'. Het waren niet alleen misdrijven tegen de inwoners van Moiwana, maar tegen de hele volkerengemeenschap.

Misdrijven tegen de menselijkheid behoren samen met genocide en oorlogsmisdrijven tot de ernstigste schendingen van het internationaal (straf)recht. Bij misdrijven tegen de menselijkheid gaat het om ernstige delicten als moord en foltering, die worden gepleegd als onderdeel van een massale of systematische aanval op de burgerbevolking of delen daarvan. Het gaat om misdrijven die door de staat worden gepleegd of waar de staat aan meewerkt door lijdelijk toe te zien. Die wereld op zijn kop is door sommige aanklagers als 'de bureaucratie van criminele activiteiten' geduid. Bij misdrijven tegen de menselijkheid gaat het om politiek gemotiveerde systeemcriminaliteit, waarbij de daders door elke staat die hen in handen krijgt vervolgd kan worden. Het gaat immers om internationale misdrijven. Voor zulke ernstige misdrijven zijn amnestie en verjaring uitgesloten.

Volgens het Inter-Amerikaans Hof had de toenmalige legerbevelhebber Bouterse op een persconferentie de verantwoordelijkheid voor de aanval op Moiwana persoonlijk opgeëist en de massaslachting geduid als 'militaire operatie'. Naar Surinaamse verhoudingen was de slachting te Moiwana zowel massaal als systematisch.


Geen beter bewijs voor het feitelijk ontbreken van de rechtsstaat in Suriname: tien jaren na het vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof heeft het Openbaar Ministerie tot nu toe geen gevolg gegeven aan de internationale opdracht tot vervolging en berechting van de verantwoordelijken voor de moordpartij onder de marrons van Moiwana. Het moet worden gezegd, onder de regering Venetiaan zijn compensatie- en maatregelen ter genoegdoening van nabestaanden van Moiwana genomen, maar de cruciale, normatieve opgave, de misdadigers strafrechtelijk ter verantwoording te roepen, is uitgebleven. Slachtoffers en nabestaanden van Moiwana zijn al decennialang doelwit van rechteloosheid.

In haar onderbouwing van zijn vonnis documenteerde het Inter-Amerikaanse Hof ook de obstructie van het onderzoek naar de misdaden en daders. Na de Moiwanaslachting vluchtten tientallen dorpelingen via de bossen naar Frans-Guyana. Zij vormden daar de Associacion Moiwana. Samen met de mensenrechtenorganisatie Moiwana 86, toen onder leiding van Stanley Rensch, beijverden zij zich voor gerechtigheid en compensatie van de nabestaanden. Niet op de laatste plaats omdat gerechtigheid een centrale waarde is in de cultuur van de N'dyuka. Moiwana 86 deed ook tevergeefs een poging via de rechter de Amnestiewet '89 te voorkomen. Enkele medewerkers van Moiwana 86 moesten het land ontvluchten, op Stanley Rensch werd een mislukte moordaanslag gepleegd. In 1989, tijdens de eerste democratische regering na de militaire dictatuur, is een poging tot politieonderzoek naar de misdrijven te Moiwana ondernomen. Het onderzoek werd geleid door inspecteur Herman Gooding en leidde tot de arrestatie van twee verdachten: Frits Moesel en Orlando Swedo. Een gewapende eenheid van de Militaire Politie toog naar het politiebureau en dwong vrijlating van de verdachten af. Kort daarna gaf de toenmalige bevelhebber van het Nationaal Leger, Desi Bouterse, een persconferentie. Hij waarschuwde de politie geen onderzoek naar 'militaire operaties' te doen. Militaire operatie als een eufemisme voor het asymmetrische dictatoriaal geweld tegen de burgerbevolking. Op het politieke podium sprak hij dreigende woorden richting Gooding.

Op 4 augustus 1990 werd Gooding kort na het weggaan van een onderhoud met het onderhoofd van de Militaire Politie in het Fort Zeelandia, op straat aangehouden en door het hoofd geschoten. Het onderzoek naar dit misdrijf kwam er niet, het zou zijn stukgelopen op 'blinde muren'. Politieagenten die Gooding vergezelden bij diens arrestatie verlieten het land vanwege een 'levensbedreigende situatie'.

De uitspraak van de bevelhebber op genoemde persconferentie, zoals gedocumenteerd door het Inter-Amerikaanse Hof, zou in een Moiwanastrafproces als een buitenrechtelijke bekentenis kunnen worden beschouwd. Maar niet alleen de bevelhebber zou bij rechtsvervolging verdachte kunnen zijn. Een journalist van het NRCHandelsblad (29-11-1997) stelde zichzelf bij een ontmoeting met Melvin Linscheer, de toenmalige commandant van de Zuidelijke Troepen, de volgende vragen: 'Staat hier nu de man die jarenlang als trouwe en koele 'uitvoerder' al het vuile werk voor Desi Bouterse heeft opgeknapt, de militaire commandant die tijdens de binnenlandse oorlog indianen zomaar liet verdwijnen,… en die volgens zeggen ook de moord op politie-inspecteur Gooding op zijn geweten heeft?' Het internationaal strafrecht kent de doctrine van 'superior or command responsibility', de zogeheten commando-verantwoordelijkheid. Volgens die doctrine is een superieur onder wie daders van misdrijven vallen -en waarvan hij weet kon hebben- strafrechtelijk verantwoordelijk als hij niets heeft ondernomen om die misdrijven te voorkomen. Linscheer had evenals Bouterse en andere superieuren op zijn minst commando-verantwoordelijkheid.

Het is een adagium van de democratische rechtsstaat dat iemand onschuldig is tot zijn schuld voor de rechter is bewezen. Deze stelregel gaat uit van een functionerend opsporings- en vervolgingssapparaat. In een cultuur van straffeloosheid, waarbij daders vanwege hun politiek-militaire machtspositie feitelijk boven de wet staan, verschanst achter 'blinde muren', wordt genoemd adagium dubieus. Omdat hun schuld niet kán worden bewezen, kan moreel niet van hun onschuld worden uitgegaan. Zeker als sprake is van systeemcriminaliteit als misdrijven tegen de menselijkheid, is het redelijk om tenminste de belangrijkste verantwoordelijken binnen het repressieve systeem, de mensen met commando-verantwoordelijkheid, moreel verantwoordelijk te houden voor de misdrijven, wetende dat bij functionerend recht zij strafrechtelijk ter verantwoording zouden worden geroepen. Dat de verantwoordelijken niet voor de rechter verschijnen, ontslaat de samenleving niet van een morele houding, een houding die recht doet aan de gevoelens en het rechtsverlangen van de slachtoffers en nabestaanden.

Een uitnodiging van Linscheer en de financiering 'in natura' door Bouterse, om vorm te geven aan hun 'waarheidsvinding', als onderdeel van hun cultuur van rechteloosheid, zou door elk integer en vredelievend mens móeten worden geweigerd. Dit uit respect voor de slachtoffers en nabestaanden van de Moiwana- slachting en andere misdrijven van de militaire dictatuur.

Dit artikel is verschenen in de weekendbijlage van de Ware Tijd van 31 oktober 2015 in de rubriek CONTRAPUNT en verschijnt elke eerste zaterdag van de maand.

Curaçao krijgt in 2016 een 'pedo watch'

'Pedo watch' initiatief van Bureau voor het Welzijn van het Kind


Het Bureau voor het Welzijn van het Kind (Voogdijraad Curaçao) zal volgend jaar een ‘pedo watch’ invoeren. De invoering hiervan heeft als doel het voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van deze soort misdaden. Op basis hiervan kan de uitvoeringsorganisatie Voogdijraad een potentiële dader volgen en/of aanwijzen met mogelijke vervolging tot resultaat. Dit meldt de Amigoe vanmiddag, woensdag 11 november 2015.

Daarnaast zal het bureau zich voornamelijk richten op andere beleidsprioriteiten om een veiliger opvoedingssituatie te kunnen garanderen, blijkt uit de begroting 2016. Zo wordt verder gewerkt aan de vormgeving en operationalisering van het Centraal Meldpunt Kindermishandeling (CMK). Het meldpunt dient volgend jaar volledig operationeel en ingebed te zijn in de Curaçaose samenleving.
Bovendien zal de organisatie het gehele traject van ‘onder toezichtstelling’ (OTS) optimaliseren, om minderjarigen te beschermen tegen elke vorm van verwaarlozing. Dit vanaf het moment van melding, het onderzoek, de uitspraak door de kinderrechter, het aanwijzen van gezinsvoogd, de uitvoering van de OTS en de controle op de uitvoering en terugkoppeling.

Tevens zal de samenwerking met diverse partners geïntensiveerd worden, om een professionele aanpak te bereiken, alsmede het bewerkstelligen van kortere lijnen in het hulpverleningstraject.

Daarnaast zal worden gewerkt aan de verhoging van de kwaliteit van het werk en de productie van de medewerkers, waaronder ook het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering door deskundigheidsbevordering. Men dient hier te denken aan het werken middels de methodiek ‘TOPs’ en het invoeren van een digitaal registratiesysteem. In dit kader zullen alle justitiële diensten met het systeem Actpol gaan werken. Dit is een politie-informatiesysteem dat speciaal ontwikkeld is voor het Korps Politie Curaçao. Hierbij wordt opgemerkt dat de term TOPs wordt gehanteerd tijdens de cursussen, waarbij medewerkers oplossingsgericht moeten denken. TOPs is een groepsprogramma dat jongeren bewust maakt van hun eigen denken en doen en hen leert hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Zo wordt een stevig fundament gelegd voor een toekomst met positief en pro-sociaal gedrag, zowel binnen als buiten de groep. Er wordt vooral gewerkt binnen peer-groups en in deze groepen staat het creëren van een positieve groepscultuur centraal, waardoor de jongeren worden gemotiveerd en geleerd elkaar te helpen, aan te spreken en van elkaar te leren.

Zoals bekend valt het bureau voor het operationele gedeelte onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en maakt als de justitiële jeugdbeschermingsinstantie deel uit van de justitiële keten.

Op de begroting van 2016 is voor de Voogdijraad 41.500 op de kapitaaldienst begroot en 6.515.400 gulden op de gewone dienst. De uitgaven waren 70.236 gulden (kapitaaldienst) in 2014 en 5.661.495 gulden (gewone dienst).

15 Jaar cel geëist voor moord op ‘Tutu’ bij Tera Kòrá op Curaçao - Uitspraak 27 november 2015

OvJ: 'Voldoende bewijzen om Roshendell 'Pambo' S. voor doodslag op neef te veroordelen'


Advocate verdachte verzoekt tevergeefs aanhouding zaak voor horen neef van haar cliënt als getuige


Er zijn voldoende bewijzen om Roshendell ‘Pambo’ S. te veroordelen tot vijftien jaar gevangenisstraf voor de doodslag op zijn neef Etienne ‘Tutu’ Manzana, bij een woning in Tera Kòrá op 12 april van dit jaar. Dat stelde Officier van Justitie Roelof Koert tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vanochtend, woensdag 11 november 2015, aldus de Amigoe. 

De zaaksofficier kon moord niet bewijzen, maar volgens hem is er wel sprake van zware doodslag, gezien de manier waarop het slachtoffer werd doodgeschoten.

Volgens de officier werden op de bewuste dag zeven lege patronen aangetroffen. Er werd acht keer geschoten en het slachtoffer werd vijf keer geraakt, twee keer in de benen, een keer ter hoogte van de borst en twee maal in het hoofd. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft onder meer het schiettraject onderzocht en daaruit blijkt dat het slachtoffer gebukt stond toen hij fataal werd geraakt. Er was letsel vanaf zijn linkeroor naar boven en vanaf de borst naar de onderrug. Hij overleed door hersenschade, aldus de officier.

Volgens de verdachte zelf zat hij die dag samen met enkele vrienden onder een boom, toen Manzana langsreed en hem voor de zoveelste keer met de dood bedreigde. Manzana deed alsof hij iets achter in zijn auto wilde pakken en S. besloot hierop een wapen – dat hij van iemand die ook onder de boom zat had gekregen – door te laden en al lopend gericht op Manzana te schieten. Volgens S. was dit zelfverdediging. 'Ik heb alles gedaan om dit te voorkomen. Ik ben verhuisd, ik heb andere familieleden ingeschakeld om met ‘Tutu’ te praten. Ik wilde dit niet, maar ik voelde me bedreigd, ik zag mijn dood al toen hij naar de auto liep om iets te pakken.' De verdachte heeft echter geen wapen gezien. Hij woont in Nederland en zit sinds 15 april vast. Hij werd op Aruba aangehouden en naar Curaçao overgebracht.

Er was ook geen wapen, benadrukte de Officier van Justitie Er zijn toen projectielen van slechts een kaliber gevonden, voegde hij toe, wat een bewijs is dat het slachtoffer – anders dan wat de verdachte beweert – niet gewapend was. Volgens de officier heeft ook geen enkele ooggetuige het slachtoffer met een wapen gezien. Een vriend van de neven, ‘Kiki’, heeft in een gewijzigde verklaring aangegeven het slachtoffer wel met een wapen te hebben gezien, maar dat gelooft de officier niet.
Manzana’s vriendin zat toen in de auto met hem en verklaarde: Etienne reed langs en deed aanstalten om door te rijden. Etienne stapte eerst uit en zag dat Pambo een wapen bij zich had. Hij probeerde weg te rennen, maar Pambo reed hem achterna terwijl hij aan het schieten was. Hij bleef schieten toen Etienne al op de grond lag. De vriendin benadrukte dat het niet waar is dat het slachtoffer een wapen bij zich had. Ze was de hele dag met hem samen en zou het hebben geweten.

Het motief voor de moord is vaag. Volgens de vriendin van het slachtoffer hadden die twee al lang ruzie over geld. Uit het dossier blijkt, dat ze ook problemen hadden over een vrouw. De verdachte benadrukte zichzelf die dag te hebben verdedigd.

Deze zaak werd afgelopen juli aangehouden voor nader onderzoek, waaronder het horen van diverse getuigen. Advocate van S., Alicia Blonk, heeft de rechter vandaag verzocht de zaak wederom aan te houden, aangezien een neef van haar cliënt in het belang van waarheidsvinding nog als getuige gehoord moet worden. Hij zou meer weten over het achtergrondverhaal dat resulteerde in de dood van de man. De rechter vond dit niet nodig.

Uit het dossier blijkt, dat de autoriteiten eerder naar het huisadres van die getuige – een neef van de verdachte – zijn geweest om hem voor het getuigenverhoor op te roepen, maar later bleek dat deze getuige in Nederland vastzat. Het verhoor werd verdaagd tot 9 november, maar de getuige weigerde uit zijn cel te komen om een telefonische verklaring af te leggen. In verband hiermee eiste Blonk dat er weer geprobeerd moet worden om de getuige aan de praat te krijgen.

Dat vond Koert echter een nodeloos verzoek. Volgens hem heeft de getuige eerder al duidelijk aangegeven geen verklaringen te willen afleggen en hem dwingen zou mogelijk geen ander resultaat opleveren. Hij verzocht de rechter om het verzoek dus af te wijzen, alsmede het verzoek om de door S. eerder gedane aangiftes tegen het slachtoffer in het dossier te voegen.

De rechter heeft direct een afwijzende beslissing genomen op de verzoeken en haalde twee arresten van de Hoge Raad aan, die in details treden over nieuwe oproeping van een getuige en het aanhouden van zaken rekeninghoudend met onder meer het belang van een spoedige behandeling en een effectieve verdediging. Hierna is de rechter dus verder gegaan met de inhoudelijke behandeling.

De directe nabestaanden van het slachtoffer wilden vandaag niet aanwezig zijn, heeft een nicht aan de rechter uitgelegd. Er werd ook geen schadeclaim ingediend. De rechter gaat zich over de zaak buigen en zal op 27 november haar uitspraak doen.

SHZC en SMOC vinden dat Isla-raffinaderij op Curaçao met opheffing beslag 'goed weg komt'

SMOC en SHZC gaan ook over 2014 dwangsom eisen


De Isla komt, voorlopig, goed weg met de opheffing van het beslag van 75 miljoen gulden. Dat stellen Norbert George, voorzitter van de Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Peter van Leeuwen, voorman van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC). De stichtingen kondigen aan dat er ook over 2014 een dwangsom zal worden geëist. 'Dit kan dus niet meer als een verrassing komen', zo zeggen ze vandaag, woensdag 11 november 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Het derdenbeslag werd door deze stichtingen en een twintigtal bezorgde burgers opgelegd, omdat zij vinden dat de Isla de uitstootnorm in 2013 heeft overschreden. Dit werd geconcludeerd op basis van een, door de stichtingen gevraagd, onderzoek van onderzoeksbureau TNO. De stichtingen zijn het niet eens met de meetlocatie in het rapport van 2008 van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) en lieten daarom hun eigen onderzoek doen op de, volgens hen, juiste locatie.

Op basis van deze resultaten - die ver boven de door de rechter gestelde norm van 80 ?g per kubieke meter uitkwam - lieten ze beslag leggen.

Onterecht, zo oordeelde rechter Maroeska Scholte gisteren. Juist deze discussie over de meetlocatie blijkt de nekslag. SHZC stelt dat als er andere meetpunten waren gebruikt, op de begraafplaats en niet net ernaast zoals nu het geval is, er hogere concentraties dan de toegestane 80 microgram per kubieke meter waren berekend. Die stelling wordt door de StAB niet verworpen. Dat vormt volgens Scholte dan ook ‘een belangrijke aanwijzing dat de berekeningen van het TNO-rapport van 7 oktober niet uit de lucht zijn gegrepen alsmede dat in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het Hof geformuleerde verbod’.

De rechter benadrukt dat op elke plaats op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij, waar sprake is van een bijdrage van Isla van meer dan 80 microgram per kubieke meter aan de concentratie van zwaveldioxide, kan worden geconcludeerd tot overtreding van het verbod c.q. onrechtmatig handelen van Isla. Toch kijkt Scholte niet naar dit TNO-rapport of naar de resultaten hiervan. Volgens haar bestaat er namelijk geen aanleiding om te twijfelen aan de uitkomsten van het StAB-rapport van 16 juni 2015. Daarom is de dwangsom van 75 miljoen gulden niet op te eisen en gaat het beslag van tafel.

De Isla is wel veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van 32.066 gulden. Zodra deze zijn betaald aan de stichtingen moeten zij de beslagen binnen twee dagen opheffen. Ook heeft de rechter geoordeeld dat SHZC zich moet ‘onthouden van iedere verdere vorm van tenuitvoerlegging van de uitspraak van het Hof van 12 januari 2010 jegens de Isla voor wat het jaar 2013 betreft’.

De stichtingen en bezorgde burgers kunnen nog wel verder procederen door middel van een bodemprocedure. De stichtingen daarover: 'SHZC, SMOX c.s. beraden zich of zij een bodemprocedure zullen starten om alsnog deze onduidelijkheid weg te nemen over het jaar 2013.'

Pueblo Soberano op Curaçao wil nieuwe verkiezingen

Populariteit PS zal blijken bij verkiezingen

Formatie nieuw kabinet wordt als niet zinvol gezien


Pueblo Soberano (PS) wil nieuwe verkiezingen. PS-fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje laat desgevraagd weten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 november 2015, dat het standpunt van zijn partij nu is dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Daarmee lijkt de kans op een nieuwe kabinetsformatie minimaal. 

De verschillende fractieleiders brachten gisteren tijdens een consultatieronde een bezoek aan gouverneur Lucille George-Wout. Daarbij maakte de PS duidelijk nieuwe verkiezingen te willen.

De laatste keer dat Pueblo Soberano aan de verkiezingen heeft meegedaan, was Helmin Wiels nog in leven. Wiels was de grote stemmentrekker van de partij en vooral dankzij hem werd Pueblo Soberano bij de laatste verkiezingen de grote winnaar. Sinds zijn dood 2,5 jaar geleden is de partij echter verdeeld geraakt: broer Aubert Wiels en toenmalig bestuursvoorzitter Donald Balentina verlieten de partij na een interne strijd tussen het bestuur en de fractie en enkele maanden geleden keerde ook Ivar Asjes - de rechterhand van Wiels in leven - de partij de rug toe. Hoe groot de populariteit van de partij nu - 2,5 jaar na de moord op Wiels - nog is, zal bij de volgende verkiezingen blijken.

Na een bezoek aan de gouverneur, liet ook MAN weten zich bij het standpunt van PS aan te sluiten: nieuwe verkiezingen. Fractie- en partijleider Hensley Koeiman vindt het nutteloos om nu een nieuw kabinet te formeren: 'Dan heb je toch een inwerkperiode nodig. Dan zit je al in de carnavalsperiode en dan is het nog maar een paar maanden tot oktober, als er toch al verkiezingen moeten komen.' De MAN kan in zo’n korte periode geen toegevoegde waarde hebben en zal sowieso niet toetreden tot de huidige coalitie, aldus Koeiman. 'Er is te veel onduidelijkheid en te weinig transparantie. De armoede neemt toe en de economie zit ondanks beloftes van betere tijden nog steeds in het slop. Er is geen coherent beleid.'

De MAN-leider noemt het demissionaire kabinet populistisch: 'Ze willen alleen maar scoren, maar er komt niets uit.'

Gerrit Schotte heeft gisteren in een korte reactie laten weten, dat zijn partij MFK geen deel wil uitmaken van een transitiekabinet of een interim-kabinet. Hij stelde dat hij dit tijdens zijn gesprek in het paleis van de gouverneur ook kenbaar heeft gemaakt.

Onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang heeft een iets ander standpunt, maar wil zelf op dit moment ook niet meedoen aan een formatie. 'Er zijn mensen in zowel de coalitie als de oppositie met wie ik niet wil samenwerken, omdat ik ze niet integer vind. Ik noem geen namen, maar die zijn wel bekend. Ik wil dat de situatie grondig wordt uitgezocht. Er moet een informateur komen die de stand van zaken vastlegt en een verslag maakt voor de gouverneur. Er wordt te weinig vastgelegd in de politiek van Curaçao. Ik vind het goed dat zij de regie heeft genomen. Het moet duidelijk worden wie met wie wil samenwerken.' Bij voldoende steun kan het formatieproces worden gestart. 'En zo niet, dan komen er verkiezingen.'

Lezing over historisch erfgoed Suriname en Curaçao in Nijmegen

Valika Smeulders belicht historisch erfgoed 21 november in Wijkcentrum Dukenburg


Hoe Suriname en Curaçao omgaan met hun historisch erfgoed bespreekt dr. Valika Smeulders zaterdag 21 november, zo bericht de regionale krant De Gelderlander vandaag, woensdag 11 november 2015.

De aandacht voor het historisch erfgoed is in de beide gebieden deels verschillend en deels gelijkend. Welke rol speelt het koloniale verleden hierin?

Om deze vraag draait de lezing Suikerplantages en zoutpannen, georganiseerd door de Werkgroep Caribische en Aziatische Cultuur Nijmegen.

De lezing in Wijkcentrum Dukenburg aan de Meijhorst 70-39 in Nijmegen begint om een uur 's middags en de entreeprijs bedraagt 2 euro.

Suriname wil op klimaattop COP21 goed voor de dag komen

Kabinet van de President mede organisator Nationale Klimaatconferentie 2015


De gevolgen van global warming nemen steeds ergere vormen aan. Als de mens op dezelfde voet doorgaat met handelen kan de aarde met gemiddeld vier graden Celsius warmer worden. Dit kan fataal worden voor het milieu, de mens en woongebieden. Op de 21e internationale 'Conference of the Parties (COP 21)' op 7 en 8 december in Parijs gaan landen zich er op toeleggen om de opwarming onder de twee graden te houden. Suriname en het Caribisch gebied gaan pleiten voor een gemiddelde van 1.5 graden Celsius, zo bericht vandaag, woensdag 11 november 2015, Starnieuws.

Op de ‘Nationale Klimaatconferentie 2015’ die gisteren in de Kamer van Koophandel & Fabrieken werd gehouden is met belanghebbenden van gedachten gewisseld over de bijdrage die Suriname gaat leveren op de klimaattop in Parijs, Frankrijk. De bijeenkomst was georganiseerd door het Kabinet van de President en het Ontwikkelingsprogramma van de VN (UNDP), sectie Suriname. Ook werd besproken hoe het maatregelenpakket te versterken en waar te maken.


De gevolgen van klimaatverandering nemen wereldwijd steeds ergere vormen aan, sprak Haydi Berrenstein, coördinator Nationaal Milieubeleid op het Kabinet van de President. Lagere opbrengsten van de landbouw door de hoge temperaturen, minder regenval, gedragsverandering van insecten en andere dieren die plagen veroorzaken, ziekten die zich naar nieuwe gebieden verspreiden, toenemende waterschaarste, intense weersomstandigheden en het uitsterven van bepaalde planten en dieren is reeds ingezet, aldus Berrenstein. De mens is de oorzaak van klimaatverandering haalde zij aan. De mens produceert de broeigassen in de atmosfeer die de beschermlagen tegen de gevaarlijke stralen van de zon aantasten en de aarde opwarmen.


Op COP 21 gaan de landen proberen tot een overeenkomst te komen om de opwarming van de aarde te houden onder de twee graden Celsius, maar voor het Caribisch gebied is dat funest, zei Armstrong Alexis, vertegenwoordiger van de UNDP. 'Onderzoek heeft al uitgewezen dat de Caribische eilanden het hardst getroffen zullen worden. Twee graden is teveel, daarom gaat de regio wederom de roep ‘1.5 to stay alive’ herhalen op het wereldforum. Voor hen is dat de drempel waarover men niet kan gaan.'

Dat Suriname het probleem serieus neemt en zichtbaar maatregelen treft, is prijzenswaardig merkte Alexis op. 'De zeespiegel stijgt en de gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar voor de eilanden en landen langs de kust. Suriname is weliswaar geen laag land, maar 85 procent van de bevolking leeft aan de kust en komt 90 procent van alle infrastructuur en economische activiteiten voor in dat gebied.'

 Vicepresident Ashwin Adhin opende namens president Desi Bouterse de conferentie. 'Indien wij onze stem willen laten horen is het van belang, dat de boodschap duidelijk is, dat we precies weten wat we als land willen en wat we nodig hebben. We hebben de aarde in bruikleen voor de volgende generaties.'

Pater Choenni door de Paus benoemd tot bisschop van Paramaribo

Karel Choenni volgt Wilhelmus de Bekker op


Pater Karel Choennie van de St. Alfonsius parochie is door de Paus in het Vaticaan benoemd tot bisschop van Paramaribo. Dit is vandaag, woensdag 11 november 2015, officieel bekendgemaakt door het Bisdom.

De officiële bekendmaking werd vanochtend tijdens een persconferentie gedaan door de apostolisch administrateur Antonius Dorsthorst (pater Toon), aldus Starnieuws (zie foto - Bron: Gino Rozenblad/Bisdom Paramaribo).

De wijding van de geestelijke in deze functie zal begin volgend jaar plaatsvinden. Choennie volgt Wilhelmus de Bekker op.