donderdag 12 november 2015

Jogi (VHP) wil aandacht voor enorme verzakkingen in weg Creola-Uitkijk

Verzakkingen in weg vormen bedreiging voor buizen pompgemaal Creola

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vraagt dringend aandacht voor diepe en gevaarlijke wegverzakkingen in de weg tussen Creola en Uitkijk in het district Saramacca. De parlementariër zegt vandaag, donderdag 12 november 2015, in het Dagblad Suriname dat de wegverzakkingen op dit moment de enorme buizen van het pompgemaal te Creola ook bedreigen, omdat zij kapot kunnen worden gereden. 

Door de steeds dieper wordende verzakkingen zijn de buizen nu vanuit de wegstrekking zichtbaar geworden. Indien de buizen worden beschadigd, betekent het volgens de parlementariër dat het pompgemaal niet meer zal kunnen functioneren, waardoor 9.000 hectare van de Uitkijkpolder in de regentijd onder water zal lopen. Iets dat landbouwers in dit gebied veel schade zal berokkenen.

'Het gaat om enorme verzakkingen die bijna 30 tot 40 centimeters diep zijn. Auto’s kunnen heel moeilijk langsrijden, waardoor zij helemaal op de zeer smalle bermen moeten afwijken', stelt de politicus.

De verzakking bij het pompgemaal is met zand gedicht. Doordat er door de dag heen volgeladen trucks en andere zwaar materieel rijden, is het volgens Jogi slechts een kwestie van tijd dat de weg het begeeft.

Jogi zegt dat het gaat om een kwestie die al zeker zeven tot acht maanden gaande is en niet is aangepakt. Eerder heeft hij ook aandacht van het ministerie van Openbare Werken gevraagd. De VHP’er meent dat geen prioriteit wordt gegeven aan dit probleem.

Ambtenaren CBB Nickerie zouden zich schuldig maken aan corruptie en fraude

Tipgever 'Infoteam Nickerie' informeert autoriteiten

Er zou onder andere gefraudeerd worden met paspoorten en betrokkenheid zijn bij handel in minderjarige Guyanese meisjes 


Een tipgever die als naam 'Infoteam Nickerie' hanteert, heeft onlangs een brief gericht aan de bevoegde autoriteiten over corruptie en fraude waaraan een aantal ambtenaren van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Nickerie, te weten in Nieuw Nickerie, Paradise en Corantijn, zich schuldig zou hebben gemaakt. Volgens de tipgever wordt er op het kantoor te Nieuw Nickerie gefraudeerd met paspoorten. Zo is er een concreet voorbeeld aangehaald van een Guyanese zakenman die met een Surinaams paspoort van een andere man, met zijn eigen pasfoto erop, in Nickerie rondloopt, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 12 november 2015.

Mensen te Paradise die hun paspoorten afhalen moeten naast de gebruikelijke Srd 100 ook Srd 50 extra betalen. Die Srd 50 wordt niet verantwoord met een kwitantie. Wel wordt aangegeven, dat de leiding een schrijven heeft ontvangen van de directeur, waarin staat dat er betaald moet worden voor transport van paspoorten van Paramaribo naar Nickerie.

'Een Nederlander krijgt wel een familieboek, maar als wij een familieboek aanvragen, dan heeft het kantoor dit of niet in voorraad of moeten wij Srd 20 tot Srd 50 betalen', staat in de brief.

De tipgever zegt de brief naar de minister van Binnenlandse Zaken, de CBB-directeur, de minister van Justitie en Politie en de districtscommissaris van Nickerie en de media te hebben gestuurd. Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken liet gisteren weten de brief nog niet onder ogen te hebben gehad. Hij wenst er graag inzage in te hebben, onderzoek te plegen, met zijn mensen terug te koppelen en dan erop te reageren.

Ook wordt in de brief gerept over mensenhandel. 'Er worden vermoedelijk minderjarige Guyanese kinderen (dames) gesmokkeld van Guyana naar Nickerie om gedwongen huwelijken aan te gaan en verder afgevoerd te worden naar Paramaribo voor prostitutie.'

Volgens de tipgever is de handelaar ook bekend. De huwelijken worden in een blauw boek ingeschreven op de kantoren Nieuw Nickerie en Corantijn. Deze ambtenaren doen zogenaamde huwelijken om de kinderen een gevoel van zekerheid te geven dat ze getrouwd zijn en hun nationaliteit in Suriname kunnen krijgen. Hiervoor worden de ambtenaren door de handelaar betaald. Op Corantijn zijn er twee ambtenaren die hieraan schuldig zijn. Op Nieuw Nickerie zouden het twee ambtenaren zijn en de leiding.

Drie weken geleden is een meisje van 16 jaar na het 'huwelijk’ te Nieuw Nickerie verkocht aan een dealer en door vervoerd naar Paramaribo. 'Er is een tip gegeven aan de politie van Nieuw Nickerie, maar er kwam geen actie', schrijft de tipgever.

Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt in een reactie, dat zij de brief niet onder ogen heeft gehad en daardoor ook niets hiervan af weet. Zij wenst ook eerst de brief in handen te krijgen en dan na te gaan of zij erop zou moeten reageren of niet.

Noersalim weet niet of de brief zijn ministerie heeft bereikt, dus wenst hij vanwege de ernst van de beschuldigingen, er niet zomaar iets over te zeggen.

VS arresteert twee familieleden Venezolaanse president Maduro

Neven Maduro's echtgenote verdacht van cocaïnesmokkel en witwassen drugsgeld


Twee familieleden van de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn gearresteerd op Haïti en overgebracht naar de Verenigde Staten. Het tweetal is vandaag, donderdag 12 november 2015, aangeklaagd wegens de smokkel van 800 kilo cocaïne en het witwassen van drugsgeld. Dit berichten diverse Nederlandse en internationale media waaronder Fox News Latino.

De 30-jarige Franqui Francisco Flores de Freitas en de 29-jarige Efrain Antonio Campo Flores zijn neven van Maduro's echtgenote Cilia Flores.


De Verenigde Staten kondigden eerder dit jaar al aan dat het duo werd verdacht en dat een onderzoek was gestart. De daadwerkelijke aanhouding en voorgeleiding aan een rechter in New York, werd door Venezuela afgedaan als 'een imperialistische aanval'.

Franqui en Efrain waren volgens de Amerikaanse Justitie betrokken bij het vervoer van drugs van Venezuela, via Honduras naar de Verenigde Staten.

Waarnemers beschouwen de komende rechtszaak als een slag voor de 52-jarige president, die in december zware parlementsverkiezingen tegemoetgaat. Maduro wilde geen persoonlijk commentaar op de zaak geven.

De Volkskrant schrijft overigens vandaag, dat de langdurige undercoveroperatie tegen het tweetal sterk lijkt op een soortgelijke DEA-operatie tegen Dino Bouterse, de zoon van de Surinaamse president. Dino werd in 2013 gearresteerd in Panama en overgebracht naar New York, omdat hij onder andere tien kilo cocaïne naar de VS wilde smokkelen. Hij zit nu een straf uit van 16 jaar.

PS, PAIS en PAR lijken te slagen in vorming nieuw kabinet op Curaçao

Concept-bereidwillig- heidverklaring voor vorming kabinet op tafel ter tekening

 
Onderhandelaars van de coalitiepartijen PS, PAIS en huidig oppositiepartij PAR zijn het gisteren eens geworden over een concept-bereidwilligheidverklaring voor de vorming van een nieuw kabinet. Het is de bedoeling, dat dit document in de loop van vandaag, donderdag 12 november 2015, zou worden ondertekend na een eerder opgeroepen bijeenkomst van de vergadering van samenwerkende partijen, aldus de Amigoe.

In de verklaring die nu op tafel ligt, geven de betrokken partijen aan dat zij bereid zijn een aanvang te maken met onderhandelingen die moeten leiden tot de vorming van een nieuwe regering voor het land Curaçao. In het document staan geen concrete actiepunten vermeld. Dit was afgelopen maandag namelijk aanleiding voor het afkappen van de onderhandelingen tussen de PAR en de PS, toen de eerste erop bleef staan dat concrete actiepunten in het document vermeld moesten staan. De PS accepteerde dit niet, omdat dit volgens hen niet gebruikelijk is.

Ook wordt in het concept niets vermeld over een mogelijke verdeling van de portefeuilles, een heikel onderwerp tijdens de onderhandelingen. PAR eiste in eerste instantie de portefeuille van Economische Ontwikkeling, die nu onder PAIS valt. Maar, de partijen zijn het erover eens geworden dat het nieuwe kabinet na afronding van de formatieronde een ‘crash program’ van specifieke taken zal meekrijgen dat een beperkte periode, tot aan de verkiezingen, zal moeten overbruggen. Al melden bronnen achter de schermen, dat het punt over ‘Economische Ontwikkeling’ toch nog een struikelblok zal kunnen worden.

Overeenstemming over de concept-bereidwilligheidverklaring werd gisteren bereikt tijdens een overleg tussen de onderhandelaars Elmer ‘Kadè’ Wilsoe (PS), David Dick (PAR) en Eugène Cleopa (PAIS). Het document werd opgestuurd naar de twee andere partners, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran. Gedurende de dag zou het intern worden bestudeerd door alle betrokken partijen.
Voor drie uur vanmiddag stond een vergadering van de samenwerkende partijen, het overlegorgaan van coalitiepartijen, gepland. Het gaat hierbij om een vergadering die al langer gepland stond. Naar verwachting zal het document tijdens de vergadering aan bod komen. De ondertekening van het document door alle partners, zal dan mogelijk hierna plaatsvinden.

Het afkappen van de onderhandelingen afgelopen maandag was voor premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) aanleiding om het ontslag van zijn kabinet in te dienen. Gouverneur Lucille George-Wout nam het ontslag in beraad en startte de gebruikelijke overlegronde met de verschillende kopstukken uit de politiek. Als de partijen die nu ‘informeel’ om de tafel zitten daadwerkelijk tot een akkoord komen over een bereidwilligheidverklaring, zal de gouverneur, die nu formeel aan zet is, overgaan tot de benoeming van een informateur/formateur, die het verdere formatieproces zal moeten begeleiden.

Informatiecentrum in Sambil te Willemstad, Curaçao, met extra's

Bezoekers kunnen meteen lokale attracties boeken


In het Travel & Tourist Information Center in winkelcentrum Sambil wordt de toerist op een nieuwe manier bediend, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 november 2015.

Naast de gebruikelijke toeristische informatie kan er meteen voor lokale attracties worden geboekt. Verder kunnen er tickets gekocht worden voor Bonaire en Aruba, kan er online ingecheckt worden en kunnen de koffers in bewaring worden gegeven.

De opening werd gisteren verricht door manager Jonathan Cohen van Sambil en Mercedes Saab-Williams, die het nieuwe informatiecentrum gaat leiden.

Mogelijk studie door GGD Amsterdam naar effect van uitstoot industriegebied Schottegat op Curaçao

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
Ministerie van GMN: 'Het is gecompliceerd oorzaak bepaalde gezondheidsklachten vast te stellen'

 
Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) op Curaçao heeft de GGD Amsterdam gevraagd om een verkenning op het eiland uit te voeren naar de haalbaarheid van een onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van de uitstoot van het industriegebied Schottegat. De GGD Amsterdam gaat deze studie uitvoeren met medewerking van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Institute of Risk Assessment Studies (Iras) van de Universiteit van Utrecht, zo is vandaag, donderdag 12 november 2015, te lezen in het Antilliaans Dagblad.

Gezondheidsklachten kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, zo meldt het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in een schriftelijke verklaring.

'Industriële uitstoot is daar één van. Het is gecompliceerd om de oorzaak van bepaalde gezondheidsklachten vast te stellen. Daarom is het zinvol om vooraf grondig na te gaan of het haalbaar is om een onderzoek uit te voeren dat betrouwbare resultaten op kan leveren.'

Nicole Nijhuis van de GGD Amsterdam en Werner Hagens van het RIVM zijn als vertegenwoordiging van deze onderzoekscombinatie deze week op Curaçao om na te gaan of een betrouwbaar gezondheidsonderzoek uitvoerbaar is. Zij hebben in dit kader reeds gesprekken gevoerd met verschillende partijen, onder wie huisartsen, schoolbesturen, enkele milieuorganisaties en medewerkers van het ministerie van GMN die essentiële informatie hebben om deze beoordeling uit te kunnen voeren. Er is tussentijds verslag uitgebracht aan demissionair minister Ben Whiteman van Gezondheid, Milieu en Natuur (PS).

Alom tevredenheid na afloop gezamenlijke rampenoefening hulpdiensten Curaçao

Rampenoefening compleet met bomontploffing, olielek en boot in nood

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)

Een bomontploffing, een olielek en een boot in nood. Het was dinsdag behoorlijk aanpoten voor de verschillende hulpdiensten tijdens een gezamenlijke rampenoefening. Maar, de oefening is naar tevredenheid verlopen, aldus directeur directie risicobeheersing en rampenbeleid Lesley Fer vandaag, donderdag 12 november 2015, in het Antilliaans Dagblad.

De landmachtcompagnie in de West, de Kustwacht Caribisch gebied, de Citizens Rescue Organization (Citro), het Korps Politie Curaçao (KPC), de brandweer en ambulance, het zijn slechts een paar van de spelers die de handen ineen moesten slaan om de verschillende scenario’s bij onder meer de Motetwerf en de Caracasbaai te doorstaan.

Fer zegt, dat bij de Motetwerf werd geoefend op een bomexplosie. Het scenario daar was dat er een bom was afgegaan en door de klap een nabijgelegen schip beschadigd was geraakt en olie lekte. De directeur risicobeheersing en rampenbeleid: 'Daarbij moest een van de belangrijkste vaarroutes van het eiland, de St. Annabaai, worden afgesloten. Ook moest een gedeelte van de kade worden ontruimd en we hebben in dit geval gekozen om Forti te ontruimen.'

Er werd dinsdag gewerkt met een zogenaamd duaal systeem. Terwijl de ene ramp nog niet volledig was afgewerkt kwam er een nieuwe melding binnen. In het scenario van gisteren was dat een boot in nood nabij de Caracasbaai.

Fer zegt verder, dat het de bedoeling was om de rampenbestrijdingsorganisaties in een multidisciplinaire setting te laten samenwerken. De verschillende hulpdiensten oefenen zowel afzonderlijk als samen. Deze multidisciplinaire oefeningen worden georganiseerd door de directie risicobeheersing en rampenbeleid.

'De rampenoefening is naar tevredenheid gegaan. Natuurlijk zijn er altijd punten die je kunt verbeteren. Er wordt nu een rapport opgesteld en geëvalueerd waar het beter kan', aldus Fer. De verbeterpunten zullen worden doorgevoerd bij de verschillende organisaties.

Staten Curaçao negatief over korting AOV gepensioneerden buiten het eiland

MFK: 'Wetsontwerp niet rijp voor behandeling'

Wilsoe (PS): 'Dit is een bespottelijk wetsontwerp'


De Staten heeft zich gisteren vooral negatief uitgelaten over het plan van de regering om te korten op de AOV-uitkering van gepensioneerden als zij buiten Curaçao wonen. Eerder liet de Raad van Advies (RvA) ook al weten dit wetsontwerp niet te steunen. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 12 november 2015.

De MFK liet weten, dat dit wetsontwerp niet rijp is voor behandeling. PAIS liet bij monde van fractie- en partijleider Alex Rosaria weten de nodige vragen en twijfels te plaatsen bij het plan om te korten op de ouderdomspensioen van gepensioneerden die in het buitenland verblijven. En Elmer Wilsoe van Pueblo Soberano gaf te kennen het wetsontwerp bespottelijk te vinden. 'Ik spaar mijn hele leven voor een beetje geld waar ik tijdens mijn pensioen gebruik van kan maken. Als ik besluit dat ik mijn oudere jaren ergens anders wens door te brengen, is dat mijn keus. Ik kan hier niet voor worden afgestraft', aldus de parlementariër.

De Raad van Advies liet eerder weten dat het plan te veel het kenmerk heeft van een koude bezuinigingsmaatregel zonder dat er goede argumenten zijn voor de korting met 25 procent. Volgens de RvA is zij zich bewust van de noodlijdende positie van het AOV-fonds, maar van een duidelijk en doeltreffend plan om dit fonds te redden, was volgens de RvA echter geen sprake. In 2013 was er al een grote wijziging door de leeftijd te verhogen van 60 naar 65 jaar.

Het sociale aspect van de AOV lijkt geen rol te spelen, merkte de RvA op. Bovendien zou een korting in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) was eveneens kritisch op de voorgestelde maatregel. Die maakt onderscheid tussen groepen uitkeringsgerechtigden en levert maar een bescheiden bezuiniging op. De VBC stelde voor om in plaats van deze korting de kerstbonus van gepensioneerden te elimineren. 'Maar die mening deelt de regering niet', zo gaf demissionair minister José Jardim van Financiën gisterochtend op Radio Direct te kennen.

VHP wil harde aanpak georganiseerde criminaliteit

Waardering vanuit VHP voor optreden politie tegen groep overvallers te Geyersvlijt


De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) en de samenleving zijn diep geschokt door beelden van de brute beroving en schietpartij op 9 november jongstleden tussen criminelen en ambtenaren van Politie. De schokkende beelden van de beroving en schietpartij, die op social media circuleren, hebben grote impact op het gevoel van veiligheid en angst, die leeft onder burgers, en vervullen de samenleving met afschuw, bij de gedachte dat het veel erger kon zijn afgelopen. 

Rekening houdende met deze gevoelens is de VHP blij met deze ongecensureerde vorm van communicatie, waardoor de samenleving getuige is geweest van hoe georganiseerd rovers en overvallers opereren en welke ernstige vormen de criminaliteit heeft aangenomen.

Ondanks deze ernst is de VHP trots op grote delen van het Korps Politie Suriname, die onder moeilijke omstandigheden met beperkte middelen en bevoegdheden zich inzetten om al deze vormen van criminaliteit aan te pakken. De partij spreekt haar erkentelijkheid en waardering uit, aan die ambtenaren van politie die maandag jongstleden moed en durf hebben getoond om Surinamers te beschermen en hun grondwettelijke taak naar eer en geweten te vervullen. De partij wenst de gewonde politieambtenaren spoedig herstel toe en vraagt ze om zich niet te laten afschrikken door lafhartige daden van enkelen en voort te gaan met de strijd tegen onrecht.

Tegelijkertijd vraagt de VHP aan de regering c.q. de minister van Justitie en Politie en het Openbaar Ministerie om deze zaak goed te onderzoeken en naast een correcte afhandeling van deze zaak ook preventieve maatregelen te treffen, waardoor criminelen niet in het bezit komen van automatische wapens en handgranaten.

De VHP vraagt aan de minister van Justitie en Politie, dat zij met al haar ten dienste staande middelen maatregelen treft om deze ernstige vormen van criminaliteit aan te pakken en het slachtofferschap van personen, zeker in de woning, tot het minimale te beperken en de politie toe te rusten met meer bevoegdheden en middelen.

De VHP doet een beroep op burgers om zeer alert te blijven en goed samen te werken in diverse buurten, teneinde ongebruikelijke bewegingen te herkennen en deze met elkaar te delen en de politie te verwittigen.

VHP

Namen door politie doodgeschoten overvallers vrijgegeven

Geen sprake van drie dode overvallers


De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft vanmiddag, donderdag 12 november 2015, de namen vrijgegeven van de twee overvallers die maandag door agenten zijn doodgeschoten. 'De twee criminelen Siegmund Struiken alias ‘Siekie’ en Melvin Tob alias ‘Stupie’ zijn dodelijk geraakt. Errol S. alias Airco; Steven B. alias Sriba en Anthony Ch. zijn per ontboden ambulance afgevoerd en onder politie bewaking opgenomen in een ziekeninrichting', aldus de politie.

Een gespecialiseerde eenheid van de politie heeft maandag na een achtervolging een groep overvallers klemgereden te Geyersvlijt, waarbij zij meteen het vuur openden op de politie.

'De politie beantwoordde het vuur en er ontstond een vuurgevecht. Twee politiemannen raakten daarbij gewond. Volgens berichten in de media zou er nog een derde dode zijn. Deze informatie is niet juist. Er is geen sprake van een derde dode. Het onderzoek leidde de politie naar verschillende adressen waar nog twee verdachten, Gerald A. en Armand J. zijn aangehouden.'

Materiaal dat door de criminelen werd gebruikt werd in beslag genomen waaronder gasflessen die gebruikt worden bij het open branden of snijden van metaal. Vanwege het aangetroffen materiaal vermoedt de politie dat deze bende zich aan meerdere strafbare feiten schuldig heeft gemaakt. 

Voorzitter Consumentenkring: 'Alle banken zouden zich solidair moeten opstellen'

Alleyne: 'Solidariteit om schokken CBvS-maatregel op te kunnen vangen'


Als alle banken zich solidair opstellen, zal de gemeenschap minder nadeel ondervinden van de maatregel van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om het kasreservepercentage te verhogen. Dat zegt voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring vandaag, donderdag 12 november 2015, in de Ware Tijd.

Alleyne stelt, dat de banken nu hun solidariteit kunnen tonen om de schokken van de maatregel op te vangen, door geen besluiten te nemen in het nadeel van de burgers. Hij noemt het niet verstandig, dat de rentevoet voor leningen wordt verhoogd. 'De banken maken jaarlijks bijzonder hoge winsten, dus voor een keertje moet het wel kunnen', zegt hij.
De banken hebben deze week laten weten dat de maatregel onvermijdelijk is. Dit maakt het lenen van geld duurder voor zowel ondernemers als personen. Alleyne erkent ook, dat de maatregel niet prettig is, maar zegt dat de burgers er zelf wat aan kunnen doen, door bijvoorbeeld geen valuta te verhandelen op de zwarte markt. Hij adviseert de consument om dat te doen bij de officiële instellingen, te weten de banken en cambio´s, om te voorkomen dat de koers verder omhoog wordt gestuwd.
Minder leningen aangaan is geen optie, zegt de consumentenvertegenwoordiger desgevraagd. 'Daardoor krijg je economische stilstand en zowel de banken als de samenleving zullen daar onder lijden. Gewoon geen renteverhoging doorvoeren.' 

Hij juicht het toe dat er vanuit de overheid stappen worden en zijn ondernomen om corruptie aan te pakken. Dit draagt volgens hem bij aan het weer gezond maken van de economische huishouding.

UNODC wil speciale unit op J.A. Pengelluchthaven voor inspectie ladingen

Directeur Bureau Nationale Veiligheid blij met aanbod van VN-organisatie
 

De coördinator wereld van de United Nations Organization on Drugs and Crime (UNODC), Ketil Ottersen, heeft Melvin Linscheer, directeur van het Bureau Nationale Veiligheid, aangeboden om een speciale unit te plaatsten op de Johan Adolf Pengelluchthaven om cargo inspecties uit te voeren. Dit is uniek, omdat de UNODC uitsluitend in zeehavens actief is. Het wordt een pilotproject waarin geen passagiers, maar uitsluitend lading geïnspecteerd zal worden.

Volgens de directeur Nationale Veiligheid zal Suriname formeel het verzoek doen aan de UNODC waarna een intentieverklaring zal worden getekend. Linscheer toonde zich bijzonder verheugd hierover en zei, dat Suriname hoge veiligheidsstandaarden heeft en dat deze unit een upgrading zal betekenen.

Van 8 tot 11 november bracht een UNODC-delegatie een bezoek aan Suriname. Naast Otterson bestond de delegatie verder uit Bob van den Berghe, regio coördinator voor het Container Control Program, en Norbert Steilen, coördinator voor de World Customs Organization. Het doel van het bezoek was om de port control unit op de Nieuwe Haven te ontmoeten en gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van het container control programma. Dit programma is op 22 augustus 2012 gestart en er zijn diverse concrete resultaten geboekt in het bestrijden van drugsuitvoer.

De delegatie heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de Surinaamse aanpak en heeft gesprekken gevoerd met onder andere de Amerikaanse zaakgelastigde, de waarnemend procureur-generaal en de directeur Nationale Veiligheid.

Linscheer heeft drie jaar geleden een intentieverklaring getekend met de UNODC namens Suriname. De operationele werkzaamheden van de unit vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het Bureau Nationale Veiligheid. De politionele aansturing vindt plaats door het Openbaar Ministerie. Door de UNODC is Mark Karg van het Bureau Nationale Veiligheid benoemd tot National Focal Point voor een periode van drie jaar, aldus Starnieuws donderdag 12 november 2015.

Oplossing zou in zicht zijn voor nierdialysepatiënten

Voorzitter Assembleecommissie Volksgezondheid: 'Patiënten hoeven zich geen zorgen te maken'


'Ik heb na lange tijd weer goed geslapen', zegt Neville Veira, voorzitter van de Vereniging van Nierdialysepatiënten, vandaag, donderdag 12 november 2015, in de Ware Tijd. Na een onderhoud met de vaste Assembleecommissie Volksgezondheid maandag, lijkt er een oplossing in zicht te zijn voor de leden van de vereniging. 

Het huidige basiszorgverzekeringsbedrag van Srd 62,500 per jaar is niet voldoende voor behandeling en medicatie. Het resterende benodigde bedrag, dat kan oplopen tot Srd 30.000, moeten de patiënten zelf opbrengen.

Jennifer Vreedzaam (NDP), voorzitter van de vaste parlementaire commissie, bevestigt dat er een oplossing in zicht is. Ze garandeert dat betrokkenen zich geen zorgen hoeven te maken. Welke oplossing in zich is wordt niet vermeld.
De commissie rondt vandaag met de vereniging, de minister van Volksgezondheid, het Uitvoeringsorgaan en de patiëntenraad van het dialysecentrum van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de zaak af.

De parlementaire commissie is momenteel bezig de wet Basiszorgverzekering nader te bestuderen en overweegt een initiatiefwetswijziging, omdat gebleken is, dat de wet al moet worden aangepast.

Albert Ramdin: 'Suriname maakt geen gebruik van buitenlandse fondsen in strijd tegen klimaatverandering'

Ramdin pleit voor speciaal fonds binnen VN Ontwikkelings- programma op weg naar klimaatfondsen

 
Er is enorm veel buitenlands geld beschikbaar voor projecten die doelen op het verzachten van klimaatverandering. Veel kleine landen, waaronder Suriname, komen er echter niet aan toe gebruik hiervan te maken van deze fondsen. Dat zei ambassadeur Albert Ramdin, die het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag vertegenwoordigde tijdens de Nationale Klimaatconferentie georganiseerd door het Kabinet van de President en het VN Ontwikkelingsprogramma (UNDP).


De financiering blijft volgens ambassadeur Albert Ramdin buiten hun bereik, omdat de aanvraagprocedure veel te ingewikkeld is. De kans dat Suriname hierin slaagt is hierdoor erg klein. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 12 november 2015.
Landen wordt volgens hem te vaak financiering geweigerd, omdat zij niet gereed zijn of omdat zij niet alles op orde hebben. Het stoort Ramdin vooral, dat landen voor kleine projecten dezelfde langdradige procedure moeten doorlopen als voor megaprojecten.  De ambassadeur vindt dat de internationale organisaties de regelgeving zullen moeten simplificeren, indien zij dergelijke projecten inderdaad willen stimuleren.
Ramdin kwam met het voorstel, dat de UNDP een apart fonds instelt om landen te helpen alles in kaart te brengen, een zogenoemd 'readiness fund', om aanspraak te maken op de klimaatfondsen. Zo'n fonds zou volgens de ambassadeur aangesproken kunnen worden om de deskundigheid in het land op te vijzelen.

UNDP Climate Change Advisor Cassie Flynn, die via Skype een presentatie verzorgde vanuit het buitenland, ondersteunt Ramdin in zijn bezorgdheid.
De vergadering stond overigens ook in het teken van de voorbereiding van Suriname op de 21e Conference Of the Parties meeting (COP21), een wereldwijde klimaatconferentie die op 7 en 8 december wordt gehouden in de Franse hoofdstad Parijs.

Tot bisschop benoemde Pater Choennie wil net zo zijn als de Paus, 'een herder dichtbij de mensen in alle eenvoud'

'Ik heb mij altijd ingezet voor verzoening en gerechtigheid en ik zal daarmee doorgaan'


'Met vreugde en dankbaarheid aanvaard ik deze benoeming. Ik ben zeer verheugd dat Paus Franciscus mij waardig heeft gevonden om bisschop van Paramaribo te worden.' Zo begon Karel Choennie (57) (zie foto - Bron: YouTube) gisteren zijn speech tijdens een persconferentie waarin bekend werd gemaakt dat de Paus hem heeft benoemd tot bisschop. Pater Choennie is de eerste Surinamer die in dit hoge ambt benoemd is. 

De nieuwe bisschop beschreef de Paus als een inspirerende figuur die wereldleider is geworden. Hij kenmerkt zich door zijn openheid, oprechtheid, eenvoud en de vooral vreugde die hij uitstraalt. 'Ik wil net als hem een herder zijn, dicht bij de mensen in alle eenvoud', zei Choennie die mogelijk eind januari wordt ingewijd.
Hij zegt vandaag, donderdag 12 november 2015, in de Ware Tijd, dat het weleens voorkomt dat door een hoge post er minder contact is met het gewone volk, waardoor de mensen die deze posten bekleden niet weten wat de mensen in dagelijks beleven zoals prijsstijgingen en ziektes. 'Ik wil mijn werk niet alleen doen vanuit mijn bureau, maar ik stel me beschikbaar voor onder andere de priesters en gelovigen.'

Hij beloofde de mensen bij te staan om hen niet per se in de kerk te krijgen, maar het is belangrijk dat hen mensen een helpende hand wordt toegestoken.
'Ik weet heel zeker, dat de Surinaamse gemeenschap volledig achter u staat en u ook zal ondersteunen met gebed en in uw nieuwe taak', sprak Pater Toon (Te Dorsthorst).

Choennie, die dertig jaar priester is, heeft diverse keren kritiek geuit op president Desi Bouterse. 'Ik heb mij altijd ingezet voor verzoening en gerechtigheid en ik zal daarmee doorgaan. In Suriname hebben we behoefte aan vrede die de vrucht is van gerechtigheid.'

School te Goejaba eerste school met iPad-onderwijs in Suriname

iPad-onderwijs te Goejaba initiatief van St. Kansrijk Suriname en Steve Jobs-school van Maurice de Hond

(Bron foto: bullfax.com)
 
Stichting Kansrijk Suriname begint met iPad-onderwijs te Goejaba in Boven-Suriname. Dit is de eerste school in Suriname waar deze vorm van onderwijs wordt toegepast. Kansrijk Suriname werkt nauw samen met Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve Jobs-school. Andere partners zijn Alembo, Telesur, Apple importeur Xando, Oefenweb en Junior Einstein. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft toestemming gegeven, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 12 november 2015.
 
De bekende Nederlandse opiniepeiler Maurice de Hond heeft een apart bedrijf opgericht om zijn Steve Jobs-scholen te kunnen exporteren. De scholen, genoemd naar Apple-oprichter Steve Jobs, onderscheiden zich door intensief gebruik van iPads.

Scholen die het concept en de bijbehorende software overnemen, betalen De Hond een vergoeding. Die bijdrage kan bij particuliere scholen oplopen tot enkele honderden euro’s per leerling per jaar. Volgens De Hond is de buitenlandse belangstelling overweldigend, zo hij 13 september in het Financieel Dagblad. Hij zei delegaties op bezoek te hebben gehad uit Brazilië, Turkije, de Balkan, Japan en Zuid-Korea. Een kleine particuliere school in Spanje is de eerste niet-Nederlandse school die met het concept werkt. Volgend jaar openen in Johannesburg (Zuid-Afrika) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) Steve Jobs-scholen hun deuren, zo berichtte het Financieel Dagblad en dus nu al in Suriname.


Kenmerkend voor de scholen is dat leerlingen individueel onderwijs krijgen, gebaseerd op een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met dus intensief gebruik van iPads door docenten en leerlingen. De scholen staan daarom ook wel bekend als iPad-scholen.


De lespakketten zijn op de iPads geprogrammeerd, zodat leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met rekenen en taal. De leerkrachten zijn door medewerkers van Kansrijk Suriname en Alembo opgeleid om het gebruik van de iPads door hun leerlingen te integreren in het normale onderwijsprogramma. Telesur ondersteunt dit nieuwe leren door een speciale wifi-verbinding voor de school te verzorgen.

Doelstelling is, dat de leerlingen door het spelenderwijs oefenen met het lesmateriaal, structureel betere resultaten zullen halen bij de taal- en rekentoetsen. De schoolleiding, de leerkrachten en de leerlingen zijn enthousiast over het gebruik en de mogelijkheden.

Na een intensieve voorbereiding zullen morgen de iPad-lessen formeel en feestelijk starten, aldus de organisatie.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Financieel Dagblad)

Vrouw geraakt door kogel uit van klerenkast vallend jachtgeweer

Echtgenoot (27) door politie Santodorp aangehouden


De politie van Santodorp kreeg afgelopen dinsdag melding van een vrouw, die zich op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bevond met een schotwond. Agenten gingen hierop naar het ziekenhuis voor onderzoek en troffen daar het slachtoffer, Santhusha, aan, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, donderdag 12 november 2015.

Zij verklaarde tegenover de politie, dat ze thuis haar slaapkamer aan het schoonmaken was toen een jachtgeweer van een klerenkast lag viel. Het geladen geweer ging af en Santuscha werd door een kogel in een bovenbeen geraakt. Volgens haar arts was operatief ingrijpen noodzakelijk.

De partner van het slachtoffer, de 27-jarige Ganesh S., verklaarde bij zijn aanhouding, het jachtgeweer drie jaren terug te hebben gekocht bij een man met wie hij samenwerkte. Hij kocht het voor bescherming tegen dieven.

S. werd, na afstemming met het Openbaar Ministerie, in verzekering gesteld. Het jachtgeweer werd in beslag genomen.

Suriname wil graag gaan vliegen op Ghana en/of Equatoriaal Guinea.....

Ghana en Equatoriaal Guinea reageren al twee jaren niet op concept 'Open Sky'-overeenkomst

 
Suriname wacht al minstens twee jaar op een reactie van Ghana en/of Equatoriaal Guinee om een rechtstreekse vliegroute met die landen te openen. 'Wij hebben reeds concept ‘Open Sky’ overeenkomsten naar hen toegestuurd, maar er is nog geen reactie van hun zijde gekomen', aldus Gerard Brunings, presidentieel adviseur voor de luchtvaartsector, vandaag, donderdag 12 november 2015, in de Ware Tijd. 

Brunings weet niet waarom de twee landen nog niets van zich hebben laten horen sinds de conceptdocumenten naar hen zijn opgestuurd. Hij zegt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken regelmatig herinneringen stuurt naar Ghana en Equatoriaal Guinea om het 'Open Sky'-proces op gang te brengen.

Suriname heeft een reeks van soortgelijke overeenkomsten in voorbereiding, van Noord- tot Zuid-Amerika en richting Europa en het Verre Oosten. Met Brazilië en de VS zijn de deals in de afgelopen jaren al beklonken. Het doel is om meer luchtvaartmaatschappijen en daarmee ook meer passagiers, gebruik te laten maken van de Johan Adolf Pengelluchthaven, op zijn minst voor transitopassagiers. Daardoor zullen meer bezoekers het land aandoen en kan de luchthaven meer inkomsten verdienen.
'Wij hadden verwacht dat de vruchten van de 'Open Sky'-overeenkomsten pas over vijf tot tien jaar merkbaar zullen zijn, maar het gaat harder dan ik dacht', zegt Brunings, naar aanleiding van een recente samenwerking met het Amerikaanse Delta Airlines en GOL uit Brazilië op basis van het luchtvaartverdrag dat de twee landen met Suriname hebben.

Assembleeleden willen openbare vergadering over toekomst bauxietsector en kwestie Suralco/Alcoa

Regering antwoord vandaag in besloten verga- dering op vragen politici

 
Diverse Assembleeleden zullen aandringen op een openbare behandeling over de toekomst van de bauxietindustrie en het sluiten van Suralco. Vanaf eind deze maand zal de raffinaderij in Paranam geen aluinaarde meer produceren. De regering antwoordt vandaag, donderdag 12 november 2015, achter gesloten deuren (comité generaal) op vragen die Assembleeleden tijdens een geheime bijeenkomst maandag gesteld hebben, aldus Starnieuws.

De regering en het Amerikaanse Alcoa hebben een zogenoemde Memorandum of Understanding getekend over de afwikkeling van de relatie die ruim honderd jaar bestaat. Enkele Assembleeleden hebben te kennen gegeven, dat de samenleving recht heeft op informatie. Ruim 2.000 mensen zullen hun baan verliezen. Zij willen weten welke standpunten de parlementsleden innemen in deze kwestie.

Het NDP-Assembleelid Rashied Doekhie stelt, dat Suriname niet in een oorlogssituatie verkeert. Hij keurt het niet goed, dat achter gesloten deuren over deze kwestie wordt gesproken. Ook Asiskumar Gajadien (VHP) heeft in een huishoudelijke vergadering ervoor gepleit dat het het wezen van De Nationale Assemblee is om in het openbaar standpunten in te nemen. Hij heeft net als enkele andere collega's aangedrongen op een openbare bijeenkomst.

Assembleelid Paul Somohardjo (Pertjajah Luhur) stelt dat vandaag tijdens de vergadering gevraagd zal worden om een openbare bijeenkomst te houden.