zaterdag 14 november 2015

OW maakt houten woning van vrouw en haar 4 kinderen met grond gelijk

Woning moet tegen vlakte vanwege een geprojecteerde weg ter ontsluiting Goede VerwachtingMargo Celestine Neida moest vrijdagmorgen rond elf uur samen met haar vier kinderen machteloos toekijken hoe haar houten woning met een graafmachine met de grond werd gelijkgemaakt. Een aannemer, die werkzaamheden verricht voor het ministerie van Openbare Werken (OW) in Goede Verwachting, had toestemming gekregen van zijn opdrachtgever en de districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, om het huis waarin de vrouw al acht jaar woont met haar gezin, af te breken.

Volgens Nerkust was er geen andere keus om de mevrouw van daar weg te halen. De vrouw heeft de woning gebouwd op een plek waar een weg geprojecteerd is. Die weg is noodzakelijk voor het ontsluiten van het gebied Goede Verwachting.

De vrouw heeft persoonlijk haar beklag gedaan bij de districtscommis- saris, maar er kon in dit geval niets voor haar gedaan worden. Het huis was een obstakel voor de aannemer die al een gedeelte van de weg heeft gemaakt.

De weg is een verbindingsweg en loopt pal achter het terrein van ex-minister Edward Belfort van Justitie en Politie. Het verbindt de Goede Hoopweg met de Goede Herrineringweg in de buurt.

Neida stelt, dat zij de grond acht jaar geleden heeft geoccupeerd ofwel gekraakt net als andere occupanten van Goede Verwachting. Zij bouwde een tweekamerwoning van hout en een van steen opgetrokken bad en toiletruimte, niet wetende dat daar een weg zou lopen. Haar werd in 2011 door buurtbewoners en leden van de ressortraad medegedeeld, dat ze haar huis op de plek waar een weg moet komen had gebouwd. Inmiddels had ze het proces ingezet voor aanvraag van de grond en verzoekbrieven gestuurd naar de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, maar ze heeft nooit een reactie op haar schrijven mogen ontvangen.

Ze werd de jaren daarna herhaaldelijk door leden van de ressortraad en de coördinator van het bestuursressort Latour aangezegd om het huis af te breken, maar gaf daar geen gehoor aan en nu werd ze gisteren onaangenaam verrast door de graafmachine. Het huis en de inboedel werd vernietigd en aan een kant geschoven.

Soerender Singh, coördinator Sectie Planning van afdeling Wegen bij OW, zegt dat die weg eerder al geprojecteerd was en behoort tot een van de 25 kilometerwegen die in het gebied Ephraimszegen en Goede Verwachting aangelegd moest worden. OW kon niet doorgaan met de aanleg van deze weg, omdat het bouwsel van de vrouw een obstakel vormde. Nu dat bouwsel is verwijderd kan de aannemer doorgaan met de werkzaamheden. Hij geeft aan dat het ministerie van Openbare Werken eerder tientallen huizen heeft moeten verwijderen van mensen die verkeerd hadden gebouwd, en dat gebeurde zonder enige probleem in fase 1. De vrouw heeft voorlopig haar intrek genomen in een woning van haar overleden zus.

Surinaamse vrouw (36) op Antigua gearresteerd met ruim 3 kilo cocaïne tussen chocolade

Douane op eiland vindt 225 bolletjes cocaïne verstopt tussen chocola in bagage


Op de V.C. Bird Internationale Luchthaven op het Caribisch eiland Antigua is donderdag de 36-jarige Surinaamse M..L.H. aangehouden met in haar bagage ruim 3 kilo cocaïne in haar bagage verstopt tussen chocolade, aldus bericht de Antigua Chronicle in haar editie van gisteren, vrijdag 13 november 2015.

De vrouw was douaneambtenaren opgevallen waarop zij haar uit een rij passagiers haalden. Ze was 's morgens geland met vlucht #458 uit Suriname van Caribbean Airlines.

In haar bagage werden diverse dozen chocolade Ferrero Rocher, Pecan Pralins en Ghirardelli aangetroffen.

Tijdens en nader onderzoek ontdekten douaneambtenaren dat de chocolade slechts diende om 225 mini-balletjes cocaïne te verbergen.

De Surinaamse werd na haar aanhouding in verzekering gesteld.

Niet alle supermarkten willen consument statiegeld Michi-melkflessen geven

Winkelier: 'Michi heeft nooit aangegeven dat wij dat moeten doen'

Directeur Michi: 'Overheid moet erop toezien dat winkeliers statiegeld betalen'


Winkeliers weigeren statiegeld te betalen op melkflessen, zegt een consument vandaag, zaterdag 14 november 2015, in het Dagblad Suriname, die netjes haar lege Michi-melkflessen wilde afgeven aan een winkelier. Al geruime tijd kunnen consumenten de flessen van Michi inleveren en krijgen in ruil daarvoor Srd 0, 25 aan statiegeld per fles terug. Dat zou enigszins ervoor moeten zorgen, dat flessen niet meer overal gegooid worden en uiteindelijk in het milieu terechtkomen. 

Maar, consumenten hebben aangegeven, dat winkeliers weigeren de flessen in ontvangst te nemen en het statiegeld te betalen. Een winkelier stelde zelfs, dat Michi nooit heeft aangegeven dat zij dat moeten doen.

De directeur van Michi Natural Foods, Glenn Chin a Foeng, zegt in een reactie, dat zijn bedrijf al ruim 25 jaar flessen terugneemt voor Srd 0,25 per fles. Volgens Chin A Foeng liepen winkeliers in principe nooit warm voor dit concept. Dit concept van statiegeld voor de melkflessen is niet begonnen met de verkoop van melk. ‘Wij waren er al een poos mee bezig met betrekking tot andere producten van ons. Toen werd er geleverd aan zo’n 50 winkeliers, waarvan een groot aantal is afgehaakt, gewoonweg omdat zij het veel werk vonden. De winkelier betaalt Srd 0,25 aan de consument en Michi op haar beurt geeft de winkelier Srd 0,35 cent terug. Dit is echter doodgebloed. Niet lang terug zijn wij weer met dit concept begonnen en hebben we deze keer de winkeliers niet echt benaderd.’
 
De Michi-directeur stelt, dat de overheid erop zou moeten toezien dat de winkeliers de flessen in ontvangst nemen en het statiegeld betalen. Het bedrag staat op de fles vermeld en het is vastgesteld dat de winkeliers dit bedrag moet afstaan aan de consument. ‘Michi hoeft hen niets te melden’, stelt de Michi-directeur.

Michi is op de hoogte van het feit, dat bepaalde winkeliers, de goede niet na gesproken, de flessen niet in ontvangst willen nemen. Vandaar dat Michi vanaf het begin heeft geadverteerd, dat de consument een hoeveelheid van de flessen kan verzamelen, die zij eerst netjes moeten afspoelen, waarna men naar Michi kan bellen, zodat de flessen worden opgehaald.  

‘Wij voeren ook gesprekken met Rotarians (Rotary Club) om bij enkele supermarkten bakken te plaatsen, zodat de mensen hun flessen daar kunnen deponeren. Dit is vooralsnog in een proeffase’, aldus directeur Chin A Foeng.

Voorzitter Federatie Javanisme Godsdienst: 'Eens krijgen ook Javanisten nationale vrije dag toegekend'

'Door wisseling van de wacht en korte zittingstijd nieuwe regering is het dit jaar niet gelukt'

 
De Federatie Javanisme Godsdienst (Nyawiji Agama Jawa) Suriname is ervan overtuigd, dat  Javanisten eens de nationale vrije dag toegekend krijgen. 'Door de wisseling van de wacht en de korte zittingstijd van de nieuwe regering is dit van het jaar niet gelukt', zegt voorzitter Harold Posetiko vandaag, zaterdag 14 november 2015, op Starnieuws. Hij wacht al 25 jaar en weet dat geduld alles overwint. 'Het materiële, de politiek zal het geestelijke niet overtreffen.'

In 2014 heeft de regering het besluit genomen om 24 november 2014, de laatste dag van de heilige vastenmaand Sasi Sura, éénmalig als een vrije dag te erkennen. Deze dag was niet gelijkgesteld met de zondag. Toenmalig minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken (BiZa) gaf toen tijdens de gezamenlijke viering van de Federatie aan, dat de regering hiermee een aanzet gaf tot een vernieuwd vrije dagen beleid.

Posetiko wil niet praten over discontinuïteit van beleid of een verkiezingsstunt om de ‘stemmen’ onder de Javanisten te winnen. 'We hebben nu een nieuwe regering met nieuw beleid, alleen de president is dezelfde man als toen. Ik hou van mijn land. Het is mijn regering en ik toon alle begrip en zet niemand onder druk. De nationale vrije dag komt zeker.'

De Federatie was op 27 oktober bij de nieuwe BiZa-minister om over de nationale dag te praten. Zij worden hierin ondersteund door de West-bidders binnen de islam. De vraag was om de laatste vastendag, vrijdag 13 november, toegekend te krijgen. 'Indien dit was gebeurd, dan zouden wij weer een gezamenlijke leberan houden.'

Posetiko blijft optimistisch en positief gestemd. 'Wie geen geduld of begrip opbrengt of niet in harmonie en vrede leeft, heeft de leer van het Javanisme niet begrepen.'

De Federatie gaat onder het motto van traditie naar modern het komend jaar tegemoet. Javanisten leerden vroeger in abstracte vorm, mondeling van de Guru over het geloof. 'De Javaanse taal was vaak een taalbarrière. Nu zijn de boeken vertaald naar het Nederlands.' De focus zal nu meer worden gelegd op de jeugd en het trainen van de werkarmen van de verschillende gemeentes in de organisatieleer. 'Wie de jeugd heeft, heeft de sleutel voor welvaart en welzijn voor zijn organisatie. Een app. over de leer?'

Minister Jardim: 'Het idee dat er op Curaçao veel belastinggeld op straat ligt, is niet juist'

'Er staat nog een bedrag van 700 miljoen gulden open'

Bezwaarschriften door Belastingdienst niet goed afgehandeld


Het idee dat er veel belastinggeld op straat ligt, is niet juist. Dat heeft de minister van Financiën, José Jardim, gisteren in de centrale commissievergadering van de Staten te kennen gegeven. Van elke tien gulden waarvan gedachten werd dat die op straat lag, was er alleen één echt te innen. Daarom is de Belastingdienst de laatste acht maanden met een enorme opschoning begonnen. Dit bericht vandaag, zaterdag 14 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

Jardim: 'We dachten acht maanden geleden dat er 1,2 miljard gulden op straat lag. Er is hier 45 miljoen effectief van geïnd. Maar, er is voor een bedrag van 192,5 miljoen gulden aan vermindering berekend, een bedrag dat dus onterecht in rekening is gebracht, en er is een bedrag van 312 miljoen gulden verjaard. Er staat dus nog een bedrag van 700 miljoen gulden open, maar dit is geen hard cijfer, want hier moet ook nog nader onderzoek naar gedaan worden', aldus Jardim.

Een belangrijke oorzaak van de achterstand ligt bij de Belastingdienst. Bezwaarschriften worden niet goed afgehandeld en in veel gevallen blijkt de belastingbetaler gelijk te hebben. Zo stond in oktober een bedrag van 22 miljoen aan loonbelasting en 32 miljoen gulden aan omzetbelasting onjuist open in de boeken.

'Het levert veel onvrede op in het bedrijfsleven, maar we moeten door dit proces van opschoning en hebben hierin de medewerking nodig van het bedrijfsleven en van particulieren', aldus Jardim.

Er is ook vaak sprake van verjaring. Dan staan er nog bedragen open die eigenlijk al vervallen zijn omdat die al vijf of tien jaar open staan en omdat de Belastingdienst er in de tijd geen werk van heeft gemaakt.

Jardim: 'Het gaat hier in zijn totaliteit om een bedrag van 900 miljoen gulden, open in de boeken, maar inmiddels verjaard en niet meer te innen. Dit is overigens niet altijd geld dat in het verleden wel te innen was, want er zitten ook taxatieve aanslagen tussen. Een ander moeilijk punt van inning is het feit dat van veel bedrijven en particulieren waarmee een betalingsregeling is getroffen alleen een kwart voldoet. Driekwart houdt zich dus niet aan de afspraken.'

Inmiddels zijn vele achterstanden ingehaald volgens de minister. Waar het gaat om eerste aanslagen is het doel bereikt dat de achterstand niet verder oploopt dan drie maanden. Bij tweede aanslagen en aanmaningen liep de achterstand soms op tot 19 maanden. Ook dit is teruggebracht naar drie maanden. Gevolg is evenwel dat met het opschonen ook het aantal bezwaarschriften is toegenomen. In oktober is bijvoorbeeld het aantal bezwaarschriften met betrekking tot loonbelasting toegenomen van 4.000 in september tot 4.740 in oktober. Maar, het is een enorme verbetering ten opzichte van het begin van het opschoningsproject in maart, aldus het dagblad.. Toen was het aantal bezwaarschriften loonbelasting 12.000.

Leiders oude coalitie en van PAR op Curaçao ontmoeten formateur Whiteman

Na ondertekening bereidwilligheids- verklaring beginnen onderhandelingen


Leiders van de oude coalitie en van de PAR hebben vanochtend, zaterdag 14 november 2015, een gesprek gehad met formateur Ben Whiteman (PS). Na dit gesprek zou naar alle waarschijnlijkheid de bereidwilligheidsverklaring getekend worden die Whiteman vervolgens mee neemt naar de gouverneur om aan te tonen dat genoemde partijen bereid zijn om verder te praten, aldus het Antilliaans Dagblad.

De bereidwilligheidsverklaring zou eigenlijk gisteren door de oude coalitie - bestaande uit PS, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran - en PAR worden getekend, maar dat werd na een uitnodiging om met Whiteman te praten tot vandaag uitgesteld.

Nadat de bereidwilligheidsverklaring is getekend, kan het onderhandelingsproces beginnen.

PAIS zal nu - nu de partij één zetel minder heeft - in ieder geval één ministerspost moeten opgeven. De partij had tot aan het indienen van het ontslag van het kabinet-Whiteman de posten van Economische Ontwikkeling, Bestuur, Planning en Dienstverlening, Justitie en dat van Statenvoorzitter. 'We zullen één van die posten moeten opgeven', zo laat Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) weten. 'Als we gaan onderhandelen, ligt alles weer op tafel.'

Welke ministerspost wordt opgegeven, is vooralsnog onduidelijk. 'Dat moet de conclusie zijn van de onderhandelingen. Het kan niet het beginpunt zijn', zo geeft Franco te kennen. PAR heeft in eerste instantie aangegeven de post van Economische Ontwikkeling te willen, alsook die van de Gevolmachtigde minister.

Intocht Sinterklaas en zijn zwarte Zwarte Pieten rustig verlopen in Meppel

Zo'n 200 anti-Zwarte Piet demonstranten uit Randstad komen naar Meppel

(Bron foto: Danielle Molenaar/Twitter/Dagblad van het Noorden)

Het protest tegen Zwarte Piet is zaterdag bij de officiële intocht van Sinterklaas in Meppel rustig verlopen. De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stond met niet meer dan tweehonderd mensen langs de kant tijdens de tour van de kindervriend en zijn Pieten. De actiegroep kijkt met een goed gevoel terug op het protest. 'We zijn blij dat de discussie steeds breder gevoerd wordt. Als het nodig is, komen we volgend jaar terug. Maar we hopen dat dit niet nodig is', aldus de woordvoerder van de actiegroep, zo berichten diverse Nederlandse media, waaronder het Dagblad van het Noorden, vandaag.

Er werd wel wat over en weer geroepen tussen de actiegroep en andere aanwezigen bij de intocht. 'Maar we hebben ons niet laten provoceren en hebben ons keurig gedragen.' Tijdens de intocht waren er vooral donkergekleurde pieten te zien. Een handjevol pieten had alleen roetvegen op het gezicht.De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kwam met vier bussen vanuit Amsterdam en Rotterdam naar Meppel. Ze werden door beveiligers van de gemeente begeleid naar een speciaal vak, vlakbij de plek waar Sinterklaas zijn opwachting maakte.


De aanslagen gisteren in Parijs waren voor de actiegroep geen reden om thuis te blijven. 'We rouwen mee met de slachtoffers. Het is voor vandaag geen reden voor een feest in Meppel. De intocht had afgelast moeten worden. Iedereen had vandaag Je suis Paris moeten roepen. Maar we gaan naar Meppel omdat we begaan zijn met iedereen die door dit feest wordt gekwetst', zei een KOZP-woordvoerder.

De gemeente was in Meppel extra alert na de terroristische aanslagen in Parijs. Burgemeester Jan Westmaas stond bij zijn welkomstwoord voor Sinterklaas even stil bij het drama in de Franse hoofdstad. 'Gezien alles wat er nu gebeurt in de wereld, zijn we blij dat u de kinderen vertrouwen geeft omdat u er nu weer bent', aldus de burgemeester.Advocaten mogen nog niet praten met verdachten gewapende overval Paramaribo-Noord

Nog geen bezoek voor gearresteerde verdachten gewapende overval

OM legt verdachten beperkingen op


De verdachten, die in verband met de gewapende overval van afgelopen maandagochtend in Paramaribo-Noord zijn aangehouden, mogen nog geen bezoek ontvangen. Ook hun advocaten hebben geen toestemming om met hun cliënt te praten. Deze beperking heeft het Openbaar Ministerie (OM) de verdachten opgelegd sinds hun aanhouding, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 14 november 2015. 

Het verbod loopt morgen af. Advocaat Oscar Koulen, die één van de verdachten vertegenwoordigt, zegt dat het OM de bevoegdheid heeft om deze beperking op te leggen als dat nodig blijkt in het belang van het onderzoek. Hij zegt verder dat de autoriteiten de beperking ook kunnen verlengen als zij dat nodig achten.

Romano Meriba (31), pleegzoon van president Desi Bouterse, is gisteren aangehouden. Hij heeft zich gemeld bij de afdeling Kapitale Delicten van de politie en is in verzekering gesteld. 'Romano wordt ervan verdacht deel uit te maken van de bende die betrokken is geweest bij de beroving in Paramaribo-Noord', aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname gisteren in een persbericht. Hij kwam in beeld toen bleek, dat zijn voertuig is gebruikt bij de beroving.

In dezelfde zaak werd donderdag ondernemer Rohitas S. aangehouden. Op zijn adres werden een auto, een motorfiets en vuurwapens in beslag genomen. De auto blijkt van de doodgeschoten verdachte Melvin Tob te zijn geweest. Behalve Meriba en Rohitas S. zijn ook Errol S., Steven B., Anthony Ch., Gerald A. en Armand J. aangehouden.

Budget voor 'viering' Onafhankelijkheidsdag bedraagt Srd 1.8 miljoen

'Geen feest, maar herdenken en bezinnen'

Geen buitenlandse staatshoofden bij viering aanwezig


Voor de activiteiten op en rond 25 november is een budget ingediend van Srd 1.8 miljoen. 'Het was meer dan Srd 3 miljoen vanwege de vele wenselijkheden, we hebben flink geknipt', aldus voorzitter Henk Herrenberg van de Nationale Commissie ter Herdenking van 40 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid. 'Geen feest maar herdenken en bezinnen. Daar gaat het bij 40 jaar Srefidensi om', zei Herrenberg gisteren tijdens een persconferentie, zo berichten vandaag, zaterdag 14 november 2015, onder andere de Ware Tijd en Starnieuws.

Als onderdeel van de bezuinigingen zijn geen staatshoofden uitgenodigd. De commissie heeft veel ideeën voor het invullen van het jubileumjaar en rekent op suggesties vanuit de samenleving. In het jubileumjaar is de commissie voornemens zich te richten op ‘bewuster maken van de samenleving over de onafhankelijkheid en over de eigen identiteit’.


De traditionele activiteiten van 25 november gaan wel normaal door. 's Ochtends zijn er de minuutschoten, om elf uur een bijzondere openbare vergadering van De Nationale Assemblee, om vier uur de parade en het defilé, om negen uur 's avonds de volksreceptie.

In aanloop naar de 25e staan gepland onderscheidingen door de president, de onthulling van een borstbeeld van Johan Adolf Pengel op de naar hem vernoemde luchthaven en een show en demonstratie van het leger de 20e in het André Kamperveen Stadion. In alle districten zullen gedenkstukken van graniet worden onthuld.

President Bouterse tevreden over samenwerking oppositie, regering en coalitie inzake bauxietsector

'Er is nog altijd ruimte' wat betreft intentieverklaring met Alcoa

 
President Desi Bouterse vindt dat er een heel goede, coöperatieve samenwerking is tussen de oppositie, coalitie en de regering, over het vraagstuk over de toekomst van de bauxietsector. Dit zei hij na de urenlange bespreking achter gesloten deuren met De Nationale Assemblee (DNA) gisteravond, aldus de Times of Suriname en Starnieuws vandaag, zaterdag 14 november 2015.

Bouterse wilde nog niet vooruitlopen op wat er zal gebeuren met het Memorandum of Understanding die hij en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen getekend hebben met Alcoa. Daarin staat aangegeven, dat de Suralco-raffinaerij te Paranam ontmanteld zal worden. De aluinaarde productie stopt eind van deze maand. De Afobakawaterkrachtcentrale wordt eind 2019 overgedragen aan Suriname.

Op de vraag of de intentieverklaring die met de Amerikaanse multinational getekend is opgebroken kan worden, antwoordde de president dat 'er nog altijd ruimte is. Daarom ga je naar De Nationale Assemblee'.

'Eenieder wil zich inzetten. Het is een fulltime job. Wij zijn er nog niet uit. Er komen meer vergaderingen', aldus de president.

Assembleeleden willen meer informatie en mogelijkheden bekijken om de aluinaardeproductie voort te zetten. Indien Alcoa weggaat, zijn er genoeg andere buitenlandse bedrijven die interesse getoond hebben, zo liet VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi weten.

35 Werknemers Seafood Industries Suriname zeggen samenwerking met directeur Adhin op

Adhin wordt onder andere 'ernstige minachting arbeidersbelang' en 'moreel verval' verweten

'Het gaat om contractarbeiders die loonsverhoging willen'


In een brief aan de aandeelhouders hebben 35 werknemers van NV Seafood Industries Suriname (SIS) de samenwerking met huidige directeur Vincent Adhin opgezegd. ‘We zien het niet langer zitten en zeggen de samenwerking met de huidige directeur op en zien uw gepaste maatregelen uiterlijk maandag 16 november 2015 tegemoet’, schrijven de arbeiders aan de aandeelhouders. Onder andere ernstige minachting van het arbeidersbelang, slechte bedrijfsvoering, onbetrouwbaarheid en moreel verval worden Adhin verweten. 

Directeur Adhin laat vandaag, zaterdag 14 november 2015, via het Dagblad Suriname weten, dat het om contractarbeiders gaan. ‘Ze willen loonsverhoging en de basiszorgverzekering. Maar een loonsverhoging voor contractors gaat moeilijk. Ze hebben dagen waarop ze wel en geen producties leveren’, zegt hij. Over de dagen waarop er wel productie is, worden ze uitbetaald. ‘Ik kan me goed verplaatsen in de schoenen van de contractors’, zegt hij.

Adhin wil samen met de Raad van Commissarissen (RvC) als eerste gaan werken aan de basiszorgverzekering. ‘We zijn er goed van bewust dat de overheid bezig is af te stappen van het model van gratis verzekering. Toch zal er een uitweg gezocht moeten worden om de contractors enigszins tegemoet te komen.’

De brief is ook gestuurd naar de leden van de RvC en de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. President-commissaris van SIS, Dennis Menso, zegt dat hij de brief nog niet gehad heeft, maar wel heeft mogen lezen. ‘Ik ben door de aandeelhouders gewezen op de brief. Ik zal maandag een vergadering beleggen met de RvC-leden en praten over deze punten. Op dit moment kan ik inhoudelijk niet praten over het schrijven. Dat zou niet elegant zijn naar de directeur toe’, zegt Menso.

In de brief aan de aandeelhouders wordt een zestal punten tegen de directeur weergeven. Zo zeggen de arbeiders dat de directeur geen van de drie sociale wetten, te weten het minimumloon, de basiszorgverzekering en het algemeen pensioen, die de regering heeft ingevoerd, heeft geïmplementeerd.

‘Verder is de communicatie binnen het bedrijf sinds zijn aantreden slechter geworden, waardoor mensen langs elkaar werken. Er worden door de directeur eenzijdige besluiten genomen, die niet zoals voorheen worden besproken met de structuren van het bedrijf, met als gevolg frustraties en verwarring onder het personeel. De directeur is vaker onbereikbaar en heeft helemaal geen bijdrage in het bedrijfsproces. Door het veelvuldig gebruik van krachttermen door de directeur voelen wij als personeel ons sterk beledigd, ernstig bedreigd en dat komt ons gevoel van menswaardigheid helemaal niet ten goede’, aldus het schrijven van de arbeiders.

SIS is een dochteronderneming van NV Sail, die de garnalenlijn uitvoert. Adhin, broer van vicepresident Ashwin Adhin, werd na het aantreden van deze regering aangesteld als de nieuwe topman en verving toen Rudy Soerodimedjo (Pertjajah Luhur). SIS is 85% in handen van de overheid en 15% van de aandelen liggen bij een particulier.

Politie arresteert eerste verdachte in inbraakzaak Kirpalani

Verdachte kwam in beeld door zijn plotselinge grote uitgaven


De recherche Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname blijkt vorige week een verdachte aangehouden in verband met de inbraak bij Kirpalani aan de Domineestraat in Paramaribo, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 14 november 2015. 

In de nacht van maandag 12 oktober 2015 werd een inbraak gepleegd in het winkelpand. Uit de hoofdkassa werden enkele miljoenen in Srd’s, euro’s en Amerikaanse dollars gestolen.

De recherche heeft op basis van feiten en omstandigheden de verdachte D. in beeld gebracht. Hij kwam in beeld, omdat hij in korte tijd na de inbraak grote bestedingen zou hebben gedaan. Hij had kort na de inbraak een voertuig van het merk Toyota Spacio gekocht. Ook schafte hij een nieuwe inboedel aan. In het belang van het verder onderzoek heeft de recherche hem in verzekering gesteld.

De verdachte heeft bij het bedrijf gewerkt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

VHP-ondervoorzitter Randjietsingh: “Regering moest ongewenste gevolgen MoU Alcoa goed doornemen”

'Het is een compleet foute zaak als de regering gaat dealen en het parlement in de kou laat'

'Dat regering nu pas naar parlement stapt, betekent dat zij toegeeft dat zij verkeerd bezig is geweest'


De intentieverklaring (Memorandum of Understanding, MoU) tussen de Amerikaanse multinational Alcoa en de regering van Suriname moest reeds in de onderhandelingsfase naar De Nationale Assemblee (DNA) worden gestuurd. Hier konden de ongewenste gevolgen van de overeengekomen punten op een ordelijke wijze worden doorgenomen en zou Suriname er niet bekaaid van af zijn gekomen, aldus oud-VHP-parlementariër en -ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh. Volgens hem heeft de regering de intentie gehad om het land zonder tussenkomst van het volk te binden aan een overeenkomst, die weinig tot geen enkele voordelen oplevert.

'Het parlement is het hoogste orgaan van het land en dat moest in ieder geval op de hoogte zijn gebracht, voordat iets getekend werd. Het is een compleet foute zaak als de regering gaat dealen en het parlement in de kou laat. Regering, u gaat de beslissingen nemen, maar wat zijn de gevolgen daarvan voor het volk? In de afgelopen zes jaren heeft Suralco zeker gemiddeld 250 miljoen Amerikaanse dollar bijgedragen aan onze nationale economie. Dit gaat nu abrupt wegvallen. Wat voor gevolgen heeft dit voor het land en samenleving? Heeft u de ongunstige gevolgen in de gaten gehouden en zijn er opvangmogelijkheden gebouwd? Nee, u bent voorbijgegaan aan deze vragen', zegt de politicus vandaag, 14 november 2015, in het Dagblad Suriname.

Randjietsingh zegt, dat gelukkig in de MoU is aangegeven dat het niet om een bindende overeenkomst gaat en partijen nog open staan om wijzigingen aan te brengen.

De bedoeling van een MoU volgens hem is om zaken en punten op te nemen die later besproken kunnen worden en uiteindelijk in een definitieve overeenkomst kunnen worden omgezet. Doordat de regering nu pas naar het parlement stapt, betekent het volgens de politicus ook, dat zij toegeeft dat zij verkeerd bezig is geweest. De politicus hoopt vooral dat er duidelijkheid komt voor de vele werknemers die in onzekerheid leven.

De ex-parlementariër vindt het ‘onkan’ dat de regering genoegen heeft genomen met ongunstige deals voor het land. 'Zowel Suriname als Alcoa heeft belangen. Men moet hard dealen om het beste voor het land te kunnen halen.'

Volgens de politicus wordt in de Brokopondo-overeenkomst duidelijk aangegeven, dat er een samenwerking is tussen Suriname en Alcoa. Die overeenkomst moet te goeder trouw zijn dat beide partijen elkaars belangen moeten inbedden. De Brokopondo-overeenkomst is volgens hem een joint-venture-overeenkomst, waarbij Suriname en Alcoa een bijdrage leveren. Het doel van deze overeenkomst was om de aluminiumindustrie in Suriname op te zetten. Door het vertrek van de multinational komen de oorzaak en doel van de overeenkomst echter weg te vallen.

Randjietsingh vindt verder, dat de regering van Suriname geen geheimen moet hebben voor het volk. Het gaat hier om een nationale zaak die gewoonlijk openbaar moest worden gehouden. Thans is toch besloten om de vergadering achter gesloten deuren in comité generaal verband te houden. De politicus hoopt dat het parlement zo snel als mogelijk ook een openbare vergadering inlast om het volk te informeren.

'De vraag is wat men beoogt met een comité generaal. Het gaat om een nationale zaak, waarbij de belangen van het volk in het geding zijn. Bij de sluiting van bauxietmijnactiviteiten zullen enorm grote financiële en sociaal-maatschappelijke gevolgen ontstaan. Dit kan niet zomaar', aldus de VHP’er. In comité generaal heeft de regering gisteren antwoord gegeven. Een groot deel van het parlement heeft reeds aangegeven belangstelling te hebben voor een openbare behandeling.

Regering en parlement vinden elkaar nog niet inzake intentieverklaring met Alcoa

Oppositie wil dat regering in overleg treedt met geïnteresseerde buitenlandse bedrijven


De regering en De Nationale Assemblee zijn gisteravond in geheime vergadering van De Nationale Assemblee nog niet tot een vergelijk gekomen over de intentieverklaring die getekend is met de Amerikaanse multinational Alcoa. Er is meer tijd nodig om zaken verder uit te werken. Urenlang werd gesproken over de toekomst van de bauxietsector. Assembleeleden zijn niet ervan overtuigd, dat de aluinaarderaffinaderij te Paranam moet worden ontmanteld. Bovendien heeft de Brokopondo-overeenkomst een wettelijke basis en die kan niet met een Memorandum of Understanding overboord gegooid worden. Dit bericht Starnieuws vanochtend, zaterdag 14 november 2015.

Vooral de oppositie dringt aan op in zee gaan met andere partners. Eerder heeft VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi verklaard, dat bedrijven in Frankrijk, China, India en Brazilië geïnteresseerd zijn in een samenwerking. Op informele basis heeft Santokhi met enkele van die bedrijven gesproken. De mogelijkheden moeten worden bekeken.

De vraag die veel Assembleeleden bezighoudt is, waarom Alcoa pas in 2019 de Afobakadam wil overdragen aan Suriname. Dit zou veel eerder kunnen gebeuren, waardoor het land geen elektriciteit hoeft te kopen. President

Desi Bouterse heeft in de besloten vergadering gezegd, dat jaarlijks 30 miljoen moet worden betaald aan Alcoa voor energie. Dit was eerder 55 miljoen, maar op basis van de onderhandelingen is het bedrag verminderd. Assembleeleden wezen erop, dat gezien de precaire financiële situatie, het nog steeds om een heel groot bedrag gaat.

In de vergadering werd als reden voor vertrek van Alcoa gegeven, dat de grondstof bauxiet niet meer voorradig is. Assembleeleden willen meer inzicht en informatie en zullen verder hiernaar op zoek gaan.