zondag 15 november 2015

Aangifte door Kick Out Zwarte Piet tegen vermeende racistische opmerkingen

'Racistische' commentaren onder foto van anti-Zwarte Piet-activisten op Facebook


De protestgroep Kick Out Zwarte Piet, getrokken door de linkse actiegroep Doorbraak, gaat aangifte doen vanwege vermeende racistische commentaren op Facebook. Bovenstaande foto werd gisteren gemaakt na hun protest bij de Sinterklaasintocht in Meppel en geplaatst op de Facebookpagina van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Dat meldt de NOS vandaag, zondag 15 november 2015.

'We moeten een signaal afgeven', zegt Jerry Afriyie, woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet. 'Dit kan gewoon niet. Je kan vertellen waarom je het er niet mee eens bent, of dat je boos bent. Maar je kan niet mensen racistisch bejegenen.'

De groep voerde zaterdag in Meppel actie tegen Zwarte Piet bij de intocht van Sinterklaas.

(Red. De Surinaamse Krant/NOS)

Seti NPS voor echte Srefidensi

'Kongsi's van kapitalisten en politici verduisteren opbrengsten van onze goedkope arbeid en  natuurlijke hulpbronnen'

(Bron: Seti NPS/Facebook)

'Partijen moet weer eigendom worden van de leden'
 

Een zelfstandig land bewoond door zelfstandige mensen Op 25 november 2015 is het veertig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd. Een heel belangrijke dag voor de samenleving en voor alle individuele Surinamers. Srefidensi betekent dat wij als natie zelfstandig en gelijkgerechtigd zijn in de wereldgemeenschap van natiestaten. Srefidensi betekent ook dat Suriname bevolkt wordt door zelfstandige, politiek bewuste en verantwoordelijke burgers. 

Althans, dat was de bedoeling 40 jaar geleden. In de praktijk is het anders. Het lot van Suriname wordt nog steeds bepaald door een handjevol die in Pittsburgh of Ottawa beslissen over het al of niet investeren in Suriname. Het vertrek van eerst de Billiton en nu de Suralco maakt duidelijk dat wij als volk nog steeds afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders, die ons lot bepalen met hun beslissing om al of niet te investeren in een nieuwe smelter.  Ook met de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de individuele Surinamers is het treurig gesteld. Jongeren studeren maar vinden geen werk. Er wordt overal gebouwd, maar niemand vindt een huis.

In Suriname zijn we op een punt waar het duidelijk is dat de huidige politieke orde niet in staat is te zorgen voor een rechtvaardige samenleving. Ons politiek-bestuurlijk systeem zit muurvast. Het systeem levert geen prestaties, er worden geen oplossingen gebracht voor nationale problemen. Ons land lijdt aan politieke obstipatie, er wordt niets geproduceerd, alleen maar wind, hot air. Zeventig procent van het volk leeft onder de armoedegrens. Er is een 'marginale massa' van honderdduizenden mensen zonder betaald werk of vast inkomen.

Kongsi's van kapitalisten en politici verduisteren de opbrengsten van onze goedkope arbeid en onze natuurlijke hulpbronnen. Zij beheersen alle politieke partijen. Geen enkele partij of regeercombinatie is in staat hun macht te breken. De enige way ou tis de vorming van een progressieve coalitie voor een nieuwe politiek.

De intellectuelen, leiders van groepen en organisaties, wetenschappers, kunstenaars, mediawerkers en managers van Suriname hebben hier een historische rol te vervullen. Zij zijn echter verstrooid als los zand in alle lagen van de samenleving en alle sectoren van de maatschappij. Ze concentreren zich op de microkosmos van hun eigen organisatie. Ze zijn niet klassenbewust, anders gezegd, ze zijn zich niet bewust van de bijzondere taak die zij als managersklasse in de samenleving zouden kunnen vervullen, namelijk het construeren van een nieuw ethisch en esthetisch firmament van beginselen waarop een vernieuwende samenleving zich zou kunnen oriënteren. Ze zouden de ziel kunnen zijn van een nieuwe progressieve mensvriendelijke politieke beweging.

Voor herstel en bloei van onze samenleving moet er een tweeledige strijd gevoerd worden: ten eerste, een populistische strijd om de macht tegen de kongsi'sen, ten tweede, een ideologische strijd om verbetering van de politiek zelf, anders gezegd, strijd voor de constructie van een nieuwe consensus over vrijheid en gelijkheid. Natievorming is niet alleen een politieke, maar ook een pedagogische uitdaging. Natievorming opereert in de spanningsvelden tussen conflict en samenwerking, tussen paternalisme en democratie, tussen populisme en beleid.

De strijd voor vrijheid en gelijkheid begint bij het trekken van een scherpe scheidslijn tussen enerzijds de kongsi's en anderzijds alle groepen die te lijden hebben onder de heersende toestand. Dat is een bonte verzameling van mensen met uiteenlopende verlangens, die één ding met elkaar gemeen hebben: hun wensen komen nooit aan bod in de huidige politieke constellatie.

Het is bijzonder treurig dat de NPS, die eens een sociaaldemocratische partij was die opkwam voor de mensen van Land van Dijk en die het fundament van Srefidensi gelegd heeft, nu een instrument geworden is in handen van personen die alleen maar weten te praten over goud, olie en andere natuurlijke hulpbronnen. De vrijheid, gelijkheid en productiviteit van de Surinaamse mens is uit het beeld verdwenen. 

De Actiegroep Seti NPS werd opgericht om Srefidensi weer tot leven te brengen binnen de partij. De partij moet weer eigendom worden van de leden. En dat geldt niet alleen voor de NPS, maar voor alle andere politieke partijen. Bij veertig jaar Srefidensi is dit de voornaamste les die wij met z'n allen moeten leren.

Wim Bakker 
Lid Actiegroep Seti NPS

Den Blauwvinger: De Surinaamse luchtverkeersveiligheid kraakt

COLUMN: Is vliegverkeer boven Suriname veilig?

Radar en Instrument Landing System defect op 'Zanderij' en onbevoegde piloten op Zorg en Hoop


Afgelopen week deden twee berichten in Surinaamse media de wenkbrauwen flink fronsen. Naar aanleiding van die berichten kwam meteen de vraag naar boven 'hoe veilig is het vliegverkeer boven Suriname' en 'hoe veilig is de passagier'?

Het Dagblad Suriname berichtte in haar editie van 9 november, dat het zogenoemde Instrument Landing System (ILS) op de nationale Johan Adolf Pengelluchthaven buiten werking is. En dat is niet de eerste keer. Begin dit jaar was het systeem ook al enige tijd buiten gebruik en dat was zelfs voor de Latijns-Amerikaanse en Caribische Luchttransportassociatie (ALTA) reden om begin februari publiekelijk haar bezorgdheid te uiten over het aanhoudende gebrek aan aandacht voor het onbruikbare ILS op de luchthaven.
ALTA ontving voor maart 2015 rapporten van luchtvaartmaatschappijen, waarin melding werd gemaakt van het geruime tijd niet of niet degelijk functioneren van het ILS van de luchthaven.

Het ILS-instrument is een radiostraalzender die de richting van naderende vliegtuigen bekendmaakt. Het systeem maakt veilig landen mogelijk, vooral wanneer het zicht minder wordt door regenachtig of mistig weer. Een volledig functioneel ILS is een belangrijke veiligheidsmaatregel voor alle luchtvaartmaatschappijen.

Eduardo Iglesias, directeur van de Alta, die meer dan 86% van het verkeer in de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio vertegenwoordigt, verklaarde dat de situatie te Paramaribo verontrustend was.

Maar, dat is nog niet alles. De krant berichtte ook vernomen te hebben, dat de radar op de luchthaven defect is. Er zou een onderdeel moeten worden vervangen dat ongeveer 100.000 Amerikaanse dollar kost.

De radar is een belangrijk hulpmiddel in de luchtvaart. Het is een soort antenne met behulp waarvan een verkeersleider vliegtuigen op een beeldscherm kan zien. Hij weet dan waar het toestel is en op welke hoogte het vliegt. Om een taxiënd vliegtuig goed te kunnen volgen, wordt op de grond ook gebruik gemaakt van een grondradar.

In de praktijk blijkt, dat personeel dat belast is met onderhoud van apparatuur, waaronder de radar en het ILS, niet altijd even deskundig is, wat met zich meebrengt dat er steeds mensen uit het buitenland gehaald moeten worden om apparatuur te repareren, aldus het Dagblad Suriname van 9 november.

Je hoeft geen deskundige te zijn....
Je hoeft geen deskundige te zijn om in te kunnen schatten, dat het ontbreken van het ILS en de radar zorgt voor een onveilige situatie. Het bericht in het dagblad heeft echter niet geleid tot welke reactie dan ook. Ook politici doen er het zwijgen toe. Is er dan niets aan de hand? Of wordt de put pas gedempt als het kalf is verdronken, ofwel moet er eerst iets ernstigs gebeuren alvorens eindelijk eens gezorgd gaat worden voor een deugdelijk werkend ILS en radar? Ben je als passagier nog wel veilig?

Piloten zonder papieren de lucht in
Een dag later berichtte overigens de Times of Suriname dat op de tweede grootste luchthaven van Suriname, vliegveld Zorg en Hoop in Paramaribo, illegaal vliegen haast tot de praktijk is verheven. Volgens deze krant worden vanuit Zorg en Hoop commerciële vluchten uitgevoerd door onbevoegde piloten, piloten die niet in het bezit blijken te zijn van de vereiste documenten. Sommigen vliegen met privémachines waar geen maatschappij achter staat. Ook zijn er vliegmaatschappijen die hun vliegtuigen over voor hen verboden gebieden laten vliegen, aldus e Times. Inmiddels zou zijn ingegrepen door de Luchtvaartdienst.

Het constant terugkerend luchtverkeersleiders probleem
Behalve voornoemde ernstige issues speelt ook nog het om de zoveel tijd terugkerende probleem van het tekort aan luchtverkeersleiders, die nu en dan uit onvrede het werk neerlegden en vervangen moesten worden door onder andere gepensioneerde oud-collega's, dat ook niet bevorderlijk is voor de luchtverkeersveiligheid.

Voorzitter Clyde Sabajo van de bond Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, zei eind oktober 2014 nog, dat die problemen langzaam maar zeker worden opgelost. Maar, de Luchtvaartdienst had nog steeds een ernstig tekort aan luchtverkeersleiders. Er waren destijds ongeveer 80 luchtverkeersleiders nodig en er waren slechts rond de 20 aan het werk.

Het PolyTechnic College Suriname overhandigde op 23 juni van dit jaar certificaten aan 18 personen die succesvol de anderhalf jaar durende opleiding luchtverkeersleiders Basic Air Traffic Service (BATS) hadden afgerond. Certificaten! Geen diploma. Een tweede groep zou afgelopen oktober aan de opleiding beginnen.

Laat Suriname hopen, dat alle defecte apparatuur op de nationale luchthaven inmiddels is hersteld en dat alleen bevoegde piloten vanaf Zorg en Hoop het luchtruim kiezen en dat het weer even veilig is in het Surinaamse luchtruim....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 november 2015
Amsterdam-Paramaribo

Rijstboeren eisen geïnformeerd te worden door SPBA over gesprek met LVV-minister

SPBA-voorzitter Oemraw verzuimt zijn achterban van ontwikkelingen op de hoogte te houden

Oemraw wil geen bemoeienis politiek en met name niet van VHP 


Rijstboeren in Nickerie eisen een verslag van het gesprek dat het bestuur van de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) heeft gevoerd met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Ook willen ze informatie over de brief die de SPBA eerder heeft gericht aan de Bankiersvereniging, om openbare verkoop van bezittingen van de boeren te stuiten, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zondag 15 november 2015.

De rijstplanters vinden dat Harinandan Oemraw, voorzitter van de SPBA, meerdere gesprekken heeft gevoerd met regeringsautoriteiten en andere instanties over de precaire situatie in de rijstsector, maar heeft verzuimd de leden te informeren.

In de brief aan het bestuur, ondertekend door ruim driehonderd personen, wordt geïnformeerd naar de stand van zaken in de sector. Opnieuw wordt de opkoopprijs van Srd 35 voor een baal natte padie door de molenaars en de levering van witte rijst aan Venezuela en de daarmee gepaard gaande prijs aangekaart. Oemraw zegt in een reactie, dat alles wat besproken is via de media naar buiten is gekomen.

Wat betreft de brief aan de Bankiersvereniging, verwacht hij komende week een positief bericht en dan zal hij direct in overleg met zijn bestuur een ledenvergadering organiseren.

De SPBA-voorzitter zegt verder, dat begin van komende week de beloofde compensatie van Srd 100 per ingezaaide hectare padie door de regering zal worden uitbetaald. Hij zegt ook, dat de politiek zich is gaan bemoeien met de SPBA. 'We vragen de mensen, vooral van de VHP, om zich niet in onze zaken te mengen, maar te bemoeien met hun partijpolitieke zaken.'

Vermoedelijke veroorzaker dodelijk ongeluk slaat meteen na aanrijding op de vlucht

Bestuurder Toyota Spacio veroorzaakt aanrijding met vier auto's en bromfietser

Bromfietser overlijdt ter plaatse op kruising Hooge- en Hofstraat in Paramaribo


De vermoedelijke veroorzaker van een aanrijding op de kruising Hooge- en Hofstraat in Paramaribo vrijdagavond is na de aanrijding op de vlucht geslagen. Een bromfietser, van wie de gegevens nog onbekend zijn, overleed ter plaatse. Twee personen raakten zwaar gewond, aldus de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname in een gisteren, zaterdag 14 november 2015, uitgebracht persbericht.

Bij de aanrijding waren vier personenauto’s betrokken. Uit het voorlopig politieonderzoek is gebleken, dat een bestuurder van een Toyota Spacio over de Hoogestraat reed in de richting van de Waaldijkstraat. Deze bestuurder verleende geen voorrang aan een Toyota Wish die over de Hofstraat reed en naar de Prinsenstraat ging.

Door de klap sloeg de Toyota Spacio enkele keren over de kop en raakte een bromfietser met duorijdster. De auto kwam vervolgens in botsing met twee andere auto’s en een bromfiets die geparkeerd waren in de berm van de Hoogestraat.

Een vrouwelijke inzittende van de Toyota Wish en de duorijdster op de bromfiets raakten zwaargewond en werden naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vervoerd waar zij ter verpleging zijn opgenomen.

'Dit is een politiek en een maatschappelijk probleem en zeker niet iets van één minister'

CLO-voorzitter reageert op schoonmaak van minister Dikan binnen zijn ministerie van RO

'Dit is niet de traditie'


Ronald Hooghart, NDP-Assembleelid en voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), noemt de schoonmaak van minister Edgar Dikan onder zijn ambtenaren op het ministerie van Regionale Ontwikkeling prematuur.

Dikan heeft onlangs de salarisbetaling aan vijftig inactieve ambtenaren op zijn ministerie stopgezet. 'Dit is een politiek en een maatschappelijk probleem en zeker niet iets van één minister. We zullen het samen op een voor Suriname juiste wijze moeten oplossen', zegt Hooghart vandaag, zondag 15 november 2015, in de Ware Tijd Online.

Hooghart stelt, dat alle ministers die met dit vraagstuk kampen als managers en dienaren van het volk een middenweg moeten zoeken om dit op te lossen. Hij oppert dat de overheid het overtollige personeel traint en in de productieve sector inzet.

Volgens Hooghart is de wijze van aanpak van Dikan niet de traditie. 'Laten wij de zegeningen niet tarten.'

VHP-parlementariër Mahinder Jogi is er net als Hooghart voorstander van, dat overtollig en inactief overheidspersoneel wordt omgeschoold en ingezet in de productieve sector.

Hij ontkent desgevraagd, dat met zijn zienswijze inactieve ambtenaren met zijden handschoenen worden aangepakt. 'Als je de begrotingen nader bekijkt, merk je dat een groot deel van het geld wordt besteed aan uitbetaling van ambtenaren, terwijl er weinig wordt geïnvesteerd in de productieve sector.'

Jogi heeft niet de indruk, dat het personeel van wie de salarisbetaling is stopgezet, moedwillig thuis is gebleven. Hij zegt verder, dat de maatregel van de minister niet in strijd mag zijn met de Personeelswet.

Directeur SIS stelt dat zijn contractarbeiders zijn misleid

Viren Adhin denkt dat bepaalde mensen opzettelijk bezig zijn om te stoken 

(Bron foto: YouTube)

Viren Adhin, directeur van Seafood Industries Suriname (SIS), verwacht morgen geen problemen met werknemers. Volgens Adhin zijn de 35 contractarbeiders misleid. Zij wisten niet, dat zij een verklaring getekend hadden waarin het vertrouwen in hem is opgezegd. Deze verklaring met handtekeningen is naar diverse media gestuurd. Adhin heeft vergaderd met de werknemers en die hebben schriftelijk aangegeven dat zij misleid zijn. De leiding van SIS wil ook met minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Raad van Commissarissen praten over continue spanning met moederbedrijf SAIL, zo schrijft Starnieuws vandaag, zondag 15 november 2015.

Journalisten die Adhin wilden spreken kregen volgens Starnieuws geen toegang tot het terrein van SAIL, waar dochteronderneming SIS gevestigd is. Het interview met verslaggevers vond elders plaats.

Adhin vindt dat deze situatie niet kan en wil dat de animositeit die er heerst wordt opgelost. Hij meent, dat de nieuwe ideeën die hij heeft als jonge directeur, geen ingang kunnen vinden bij de leiding van SAIL. De weinig coöperatieve houding is eerder besproken met de leiding van het ministerie, maar de situatie is niet gewijzigd. Adhin vindt het erg, dat bij LVV vergaderd is met de Raad van Commissarissen over de brief van de werknemers, zonder dat hij daarvoor uitgenodigd was.

Op de vraag of vicepresident Ashwin Adhin, broer van de SIS-directeur, hem de hand boven het hoofd houdt, zegt hij dat indien hij fout was, hij geen bescherming zou krijgen. Volgens Adhin is hij niet verkeerd bezig, dus is er geen reden voor de vicepresident om in te grijpen. De vicepresident is officieel de vertegenwoordiger van de aandeelhouder bij parastatale bedrijven.

Viren Adhin heeft het idee, dat bepaalde mensen opzettelijk bezig zijn om te stoken. Hij verwacht dat morgen het werk vlekkeloos zal verlopen. Behalve het gesprek met de werknemers in vaste dienst, is er ook gesproken met de contractors.

De SIS-directeur hoopt dat er gauw orde op zaken gesteld zal worden in de relatie met moedermaatschappij SAIL die door bloedtransfusie van SIS in leven blijft.

IS-aanslagen Parijs en arrestatie neven Maduro door VS aan de tafel van ’Welgeïnformeerd’, Radio Tamara, Amsterdam

Zo'n 130 onschuldigen vermoord en ruim 350 gewond door extremistische terroristen van IS in Parijs

(Bron foto: NBC News)

Panel bespreekt financieel-economische crisis in Suriname


Het wekelijkse actualiteitenprogramma ’Welgeïnformeerd’ van de lokale Amsterdamse zender Radio Tamara heeft vanavond, zondag 15 november 2015, in het eerste uur van zes uur tot zeven uur, weer diverse interessante en vooral actuele wereldse gespreksonderwerpen:

* Aanslagen in Parijs
IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van de aanslagen van vrijdag 13 november in Parijs. Al maanden werd gevreesd dat de opmars van IS uiteindelijk Europa zou bereiken.
Is dit punt nu bereikt? 
Is Europa het nieuwe slagveld van IS?
Zullen er meer aanslagen in Europa volgen?
Europese samenlevingen zijn kwetsbaar voor terreur. Is het sluiten van de grenzen het antwoord? 
Wat te doen met terroristen die uit de eigen samenleving voorkomen? 
Ondanks anti-terreurwetgeving en uitgebreide bevoegdheden van veiligheidsdiensten zijn de daders niet opgemerkt. Wat zegt dit over de opsporing van terroristen? Vertrouwen politici niet al te veel op wetgeving en high tech apparatuur bij de opsporing van terroristen?

* Vluchtelingencrisis en de gevolgen van de aanslag
De aanslagen in Parijs zullen gevolgen hebben voor de opvang van vluchtelingen.
Zal het draagvlak voor de opvang geheel verdwijnen? 
Hebben de populisten gelijk gekregen toen ze waarschuwden voor terroristen onder de vluchtelingen? Zullen regeringen de aanslagen aangrijpen als excuus om geen vluchtelingen meer toe te laten? 
Heeft IS -onbedoeld- de EU een argument in handen geschonken om radicaal een eind te maken aan de ongelimiteerde toelating van vluchtelingen? 
Hoe groot zal de aanhang van de populisten uiteindelijk worden ten gevolge van de aanslag? 
En wat te denken van de argumenten van de Oost-Europese lidstaten die geen vluchtelingen willen toelaten? 
Heeft de aanslag hun positie binnen de EU versterkt?

Afgelopen week heeft de EU gesproken met Afrikaanse landen om de vluchtelingenstroom uit Afrika aan banden te leggen. Een brede aanpak, inclusief het scheppen van werk, zou het antwoord moeten zijn op dit probleem.
Is het toegezegde bedrag van 1.8 miljard euro genoeg? 
Zal het diepe verlangen om weg te gaan verdwijnen als mensen werk hebben? 
Een van de reden waarom Afrikanen weggaan is de repressie in eigen land. De EU gaat samenwerken met autoritaire Afrikaanse leiders. Hoe geloofwaardig is dit? 
Wat kan de EU doen voor meer politieke en burgerlijke vrijheden in Afrika?

* VS arresteert familie Maduro
Twee neven van de vrouw van de Venezolaanse president Maduro zijn op Haïti gearresteerd. Ze zijn in de val gelokt door Amerikaanse agenten die zich voordeden als drugshandelaren. Deze tactiek is ook tegen Dino Bouterse en Etienne Boerenveen ingezet. Duidelijk is dat de VS hen onwelgevallige leiders opjaagt.
Hoe lang kan het Surinaams staatshoofd Desi Bouterse uit handen van de Amerikaanse justitie blijven?

In het tweede uur van zeven uur tot acht uur weer actuele onderwerpen over Suriname en Surinamers:


Het panel spreekt met Lazo George, voorzitter van de Associatie van Binnenlandse Industrieën, over de financiële crisis waarin Suriname is beland.

Het programma wordt vanavond gepresenteerd door Krishna Salikram en het panel wordt gevormd door Max Sordam en Iwan Bottse. 

Dit programma wordt vanavond (zondag 15 november 2015) tussen 22.00 uur en 24.00 uur ook uitgezonden in Amsterdam en omgeving via Salto, kanaal Caribbean FM, 105.5 kabel en 107.9 ether. Om 0.00 uur, dat is 20.00 uur Surinaamse tijd, volgt een herhaling van The Talk met Wayne Telgt. Online te beluisteren via www.radiotamara.com.

Man (59) vermoedelijk overleden door aanval Braziliaanse bijen

Lichaam man door bijenbestrijder in zijn woning aan Indira Gandhiweg gevonden


Het lichaam van de 59-jarige Eduard K. werd gistermiddag door een man die Braziliaanse bijen bestrijdt ontdekt in een woning aan de Indira Gandhiweg in Lelydorp. De bijenbestrijder heeft verklaard, dat hij een kijkje rond de woning nam om het aantal bijennesten te inventariseren, zo bericht de Ware Tijd Online vandaag, zondag 15 november 2015.

Plotseling zag hij uit één van de kamers een hoeveelheid groene vliegen komen. Hij maakte het gordijn open en zag het lichaam dat in verre staat van ontbinding verkeerde. De bijenbestrijder alarmeerde meteen de politie en een ingeschakelde arts stelde formeel de dood vast.

Het lichaam is in belang van het onderzoek in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat de man door Braziliaanse bijen is aangevallen. De bijen hebben op verschillende plekken in en rond de woning nesten gemaakt. K. zou drie dagen geleden voor het laatst zijn gezien door buurtbewoners.

OW-ambtenaren werken tot een uur 's middags vanwege defecte toiletten

Ambtenaren willen niet langer wachten op reparatie wc's

OW: Reparatie toiletten pas in maart 2016 vanwege financiële redenen...


Ambtenaren van het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken (OW) zullen vanaf maandag om één uur ‘s middags naar huis gaan, omdat zij niet langer willen wachten op de reparatie van defecte toiletten. Het ministerie had het personeel in augustus beloofd dat het probleem binnen drie maanden opgelost zou worden, aldus de Ware Tijd Online vandaag, zondag 15 november 2015.

Waarnemend directeur Anwar Hassankhan van OW heeft vrijdag de Werknemersorganisatie Openbare Werken geïnformeerd, dat om financiële redenen de toiletten pas in maart 2016 gemaakt zullen worden.

Bondsvoorzitter Michael Sallons heeft zijn leden hier vrijdag over ingelicht, maar zij zeggen niet te kunnen wachten tot maart. 'Zolang de toiletten niet zijn gerepareerd zullen de mensen tot één uur werken', zegt Sallons.

Opvallend is dat ook ambtenaren van afdelingen waar de toiletten wel goed functioneren, zeggen dat zij zullen meedoen aan de actie. Een ander heet hangijzer is dat de afdelingshoofden en personeelsleden van de afdeling Bouwkundige Werken en Dienstverlening niet kunnen samenwerken met directeur Hassankhan.

Zij geven onder andere in een brief aan de bond aan dat de directeur personeelsleden wil schorsen zonder opgaaf van reden of om onduidelijke redenen, wat indruist tegen de Personeelswet. Indien de directeur het niet eens is met een aangevraagd spoedverlof dient hij dat dezelfde dag mee te delen. In plaats van echter volgens de voorgeschreven procedure te handelen, wordt het verlof stilzwijgend gehonoreerd, om achteraf een onderzoek te eisen.

Sallons zegt in een reactie, dat hij de kwestie heeft besproken met OW-minister Siegfried Wolff en Hassankhan zelf, maar naar blijkt is er nog geen verandering.