dinsdag 17 november 2015

Vrouw (25) te Latour loopt op nog onduidelijke wijze 's nachts schotwond bij borst op

Politie tast in het duister over wie heeft geschoten en waarom

Slachtoffer opgenomen in het AZP


De 25-jarige Letitia M., die afgelopen nacht in diepe slaap was in haar woning aan de Tonkistraat, een zijstraat van de Ramgoelamweg in Latour, heeft op nog onverklaarbare wijze een schotwond opgelopen bij haar borst. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, 17 november 2015.

De politie van Latour kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een slachtoffer met een schotwond in het ressort. Ter plaatse werd Letitia aangetroffen met een schotwond ter hoogte van haar borst.

Volgens de verklaring van de moeder van het slachtoffer, lag zij in haar bed en hoorde iets op het dak vallen. In eerste instantie dacht zij, dat iemand een steen op het dak had gegooid. Kort hierna hoorde zij haar dochter gillen en rende naar haar slaapkamer. Zij zag, dat de dochter een wond had waaruit  bloed kwam.

Het is niet bekend door wie en waarom is geschoten. Gezien het feit, dat er geen kogel in de directe omgeving werd aangetroffen bestaat het vermoeden, aldus de politie, dat die nog in het lichaam van het slachtoffer is. Zij werd in een ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek.

BID-team arresteert 56-jarige Surinamer op J.A. Pengelluchthaven met zo'n 3.5 kilo cocaïne in bagage


Man die ex-vrouw en schoonzoon dood kapte overleden in AZP

'Boyke' (45) had na de moorden waarschijnlijk verdelgings- middel ingenomen


De 45-jarige Lachminarainsingh Koewarsingh, alias 'Boyke', die in de nacht van 1 op 2 november zijn 54-jarige ex-vrouw Aminagatoen Isa Mohamed en zijn schoonzoon Sanjaykoemar h(33) met een houwer dood kapte, is gisteren overleden in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, dinsdag 17 november 2015.

Hij was op 2 november ter verpleging opgenomen, nadat hij door de politie van Santo Boma op een weg in het ressort was aangetroffen. De man, die naderhand de verdachte 'Boyke' bleek te zijn, werd in kritieke toestand opgenomen op de afdeling Intensive Care van het AZP. Volgens zijn verklaring had hij een verdelgingsmiddel ingenomen.

Het lichaam van Shafik, die bekend stond als Ali, werd aangetroffen in een woning aan de Sophia’s Lustweg.

In de Kalicharanstraat werd Aminagatoen gevonden met kapverwondingen in het gezicht, in de halsstreek en aan beide armen. Zij overleed enkele uren later in het ziekenhuis.

Ministerie van HI gaat Coronie ondersteunen bij ontwikkelen nieuwe sectoren

Focus zal vooral komen te liggen op toerismesector


Er zou sprake zijn van een natuurreservaat om toeristen aan te trekken


Het ministerie van Handel en Industrie (HI) gaat concrete ondersteuning geven bij het ontwikkelen en versterken van nieuwe sectoren in Coronie. Minister Sieglien Burleson heeft hierover met districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani een onderhoud gehad waarin duidelijk naar voren is gekomen, dat de ondersteuning van het ministerie niet weg te denken is bij het opstellen en indienen van het ontwikkelingsplan van Coronie, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 17 november 2015.

De bewindsvrouwe maakte vrijdag 6 november 2015 een stop bij Ramdhani op weg naar Nickerie voor een korte kennismaking. Zowel de districtscommissaris als de minister was zeer ingenomen met hetgeen werd uitgewisseld tijdens het kennismakingsbezoek.

Gebleken is, dat naast landbouw toerisme een belangrijke sector zal gaan worden in dit district. Volgens de districtscommissaris worden er nu projecten uitgewerkt, waarbij het opzetten van een natuurreservaat veel toeristen zal aantrekken. De HI-minister heeft concrete voorstellen gedaan, waarbij het ondernemerschap kan worden gestimuleerd. Naarmate er meer ondernemers worden gestimuleerd om binnen het natuurreservaat te ondernemen, zullen er meer toeristen worden aangetrokken. De districtscommissaris zegt dat hij deskundigen nodig heeft bij het verder uitwerken van de projecten.

Onduidelijk is echter wat dit voor een natuurreservaat is en waar. Daarnaast is het niet duidelijk of het districtsbestuur en HI zich willen gaan inspannen om het ter ziele gegane project van de leguanenfokboerderij, die een belangrijke toeristische attractie had kunnen worden, vlot te trekken. Dit project is gestrand op het ontbreken van voldoende financiën en van voldoende overheidsondersteuning.

Kleine ondernemers in Coronie hebben veelal te kampen met de boedelkwestie, waardoor ze geen lening bij de banken kunnen krijgen, zei de districtscommissaris. Er is een voorstel om een agrarisch kredietfonds in het leven te roepen, om zo deze groep te helpen. Minister Burleson deelde mee, dat HI bezig is met een ondernemersfonds, waarbij gekeken wordt of ondernemers zonder onderpand aan een lening kunnen komen. Het is de bedoeling dat de aangewezen bank het fonds zal beheren en dat het ministerie de ondernemers zal begeleiden.

Verder is er volgens de bewindsvrouw een wet in voorbereiding, waarbij roerende goederen als onderpand kunnen dienen. Dit zal volgens minister Burleson de zogeheten boedel- en grondenrechtenkwestie helpen oplossen. Dit model wordt reeds door de Wereldbank gestimuleerd.

Verder is naar voren gekomen, dat het ontbreken van standaarden een knelpunt is bij de kokosontwikkeling. De HI-minister stelde voor om nieuwe technologieën toe te passen en deze te laten certificeren. De districtscommissaris zei, dat er een inventarisatie van de kokosaanplant wordt gemaakt, om van daaruit voort te gaan. De voorlichters zullen worden getraind en worden bijgeschoold, zodat de informatie op de juiste plaats terechtkomt. Namens HI zijn er enkele contactpersonen aangewezen, die moeten helpen met de ontwikkeling van Coronie.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Curaçao in beroep tegen de beslissing Rijksministerraad om financieel toezicht te verlengen

Eiland zou nog niet in staat zijn om financiën structureel gezond te houden


De regering van Curaçao is officieel in beroep gegaan tegen de beslissing van de Rijksministerraad om het financieel toezicht te verlengen. De Raad van State van het Koninkrijk bekijkt momenteel of die verlenging terecht is, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 17 november 2015.
 
De Rijksministerraad besloot op 2 oktober om het toezicht op Curaçao en St. Maarten te verlengen in lijn met het advies van de Evaluatiecommissie Rijkswet financieel toezicht. Hoewel de financiële situatie van beide landen is verbeterd en begrotingen steeds vaker op tijd worden vastgesteld, lijken beide landen nog niet in staat om de financiën zelf structureel gezond te houden, oordeelde de commissie.

Zowel Curaçao als St. Maarten maakte bezwaar tegen die conclusie en Curaçao is nu dus officieel ook in beroep gegaan tegen het gerelateerde Koninklijk Besluit.

St. Maarten heeft overigens geen beroep aangetekend tegen de verlenging van het financieel toezicht, maar wel tegen drie andere besluiten van de Rijksministerraad, waaronder een aanwijzing om de begroting voor 2015 op orde te krijgen en het besluit om een integriteitscommissie in te stellen. Ook hier zal de Raad van State op termijn haar oordeel over geven.

Diverse illegale activiteiten bij Caracasbaai-schiereiland en Kabrietenbaai op Curaçao - Domeinbeheer in actie

Overheidsterreinen en publiek strand worden zonder toestemming in bezit genomen
 
(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Illegaal zijn muren en pier gebouwd op overheidsgrond bij Kabrietenbaai


De illegale toe-eigening van het publieke strand bij Caracasbaai-schiereiland, voorbij het voormalige Baya Beach en ter hoogte van de Tugboat-duiklocatie, is niet de enige locatie op het schiereiland waar Domeinbeheer de handen vol aan heeft. Zo blijkt ook bij de Kabrietenbaai sprake te zijn van illegale ontwikkelingen waarbij op overheidsterrein illegaal muren zijn opgetrokken en een nieuwe pier zonder vergunning is gerealiseerd. Tevens wil men tal van reeds bestaande – ook illegale – opstallen vernieuwen. Dit bericht vanmiddag, dinsdag 17 november 2015, de Amigoe.
 
De verschillende partijen, betrokken bij deze illegale activiteiten, worden dan ook middels deurwaardersbrieven gesommeerd om alle bouwactiviteiten ‘onmiddellijk’ te staken, de constructies af te breken, hun bezittingen te verwijderen en de percelen te ontruimen.

Er heerst verontwaardiging onder de vaste bezoekers van het strand bij de Tugboat. Hier is Jaime Cardoze overgegaan tot illegale bouw op het overheidsterrein en toe-eigening van het publieke strand middels het plaatsen van een hek met borden waarbij strandbezoekers selectief worden geweerd. Cardoze heeft dan ook naar aanleiding van twee inspecties, afgelopen zaterdag een deurwaardersbrief ontvangen. Ook vanochtend heeft er een inspectie van Domeinbeheer plaatsgevonden waarbij de situatie op beeld is vastgelegd. Domeinbeheer is nu in beraad over verdere vervolgstappen. Uit verslagen van teleurgestelde strandbezoekers die geweerd werden, blijkt dat ook na de ontvangst van de deurwaardersbrief bezoekers de toegang werd ontzegd.

VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) over de afsluiting van het strand: 'Dit soort illegale handelingen waarbij men het publiek de toegang tot een publiek strand wil ontzeggen, zijn gewoonweg schandalig. Aangezien de streep is getrokken met betrekking tot illegale ontwikkelingen, is dit is iets waar streng op gehandhaafd zal worden. Sowieso stuit het mij al van jongs af aan tegen de borst dat stranden afgesloten of minder toegankelijk worden. Ook al is het alleen door afbakening, het wekken van een dergelijke indruk, daar ben ik echt op tegen.'

Ze benadrukt, dat het handhavingstraject vanuit het ministerie conform de wet is ingegeven door het verzenden van de deurwaardersbrieven. 'Ook als men netjes voor het gebied een aanvraag doet, voor bijvoorbeeld beheer en het ontplooien van activiteiten, zal er streng op worden toegezien dat een dergelijke toestemming vanuit VVRP niet de toegankelijkheid van publieke stranden belemmert. Maar nogmaals, het gaat hier om illegale handelingen.'

Bij de Kabrietenbaai, waar al jaren de ‘Mi Dushi Party Boat’ aangemeerd ligt, heeft Domeinbeheer in samenwerking met de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP, voorheen Drov), met ondersteuning van de politie afgelopen vrijdag handhavend opgetreden. Hiermee kon worden voorkomen dat een ijzeren hek van 2,5 meter hoog en 4 meter breed op de illegaal opgetrokken muren kon worden geplaatst waardoor het overheidsterrein voor het publiek afgesloten zou worden.

De opdrachtgever voor dit hek blijkt Giovanny de Haseth te zijn. De ‘Mi Dushi Party Boat’ die eigendom was van wijlen Lucilia Ferreira, de eigenaresse en directeur van Curaçao Tropical Tours, ligt er nu verwaarloosd bij. Jarenlang werden er rondvaarttrips georganiseerd waarbij deze locatie als opstap voor de passagiers diende. De Haseth heeft aangegeven het bedrijf van Ferreira te hebben overgenomen, inclusief de partyboat. Over de rechtsgeldigheid van deze beweringen van De Haseth worden volgens welingelichte bronnen rechtszaken gevoerd. De deurwaardersbrief richt zich tot De Haseth waarbij hij gesommeerd wordt om de werkzaamheden op dit stuk overheidsgrond te staken, de bezittingen te verwijderen en de illegale constructies af te breken.

Verder is bij twee inspecties vast komen te staan dat de pier – die in het verleden ook zonder de nodige vergunningen is gerealiseerd en dus illegaal is – recent vernieuwd is met als doel deze als opstapplek te gebruiken voor rondvaarten in het Spaanse Water met het jacht ‘The Water Bus’. Volgens het VVRP-ministerie zijn de eigenaren hiervan te goeder trouw. Het vermoeden bestaat dat zij onder valse voorwendselen op de locatie zijn binnengehaald om hun activiteiten te ontplooien. VVRP laat weten de reeds verkochte rondvaarttrips nog toe te staan vanaf deze locatie en naar een blijvende oplossing voor aanmeermogelijkheden voor dit bedrijf te zoeken.

De strenge handhaving van VVRP bij het Caracasbaai-schiereiland wordt als belangrijk onderdeel van een integrale aanpak gezien voor het gehele schiereiland. Binnen de huidige situatie streeft het ministerie ernaar ‘orde op zaken te stellen’ door tijdelijk beheer van de reeds aanwezige ondernemingen te dulden.

Camelia-Römer benadrukt: 'Het kan dus niet zo zijn dat men denkt daar een stuk te kunnen inpikken en dat dat gedoogd zal worden. De bestaande afspraken met de reeds aanwezige ondernemers worden gerespecteerd.'

Verder is het ministerie al jarenlang bezig met het zoeken naar een geschikte vorm van ontwikkeling van het schiereiland. VVRP heeft nu een masterplan voor het gebied uitgewerkt, waarbij het gehele gebied achter het koetshuis als ‘open en groen recreatiegebied’ behouden moet blijven. Het plan behelst de mogelijkheid van extra ondernemers in de strook vanaf de rotonde tot aan het bewakershuisje, en het koetshuis als hoofdhorecagelegenheid te ontwikkelen. Natuurbehoud en toegankelijkheid voor het publiek worden daarbij als speerpunten aangegeven.

Forse boete voor online gokbedrijf Bluemay Enterprises op Curaçao

Volgens Nederlandse Kansspelautoriteit biedt bedrijf illegaal gokken aan in Nederland


Twee online gokbedrijven achter de website redslots.com, waarvan één op Curaçao, hebben op 29 oktober een boete van bijna een half miljoen euro (240.000 euro) gekregen, de hoogste boete ooit wegens het aanbieden van illegaal gokken in Nederland. De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft dat vandaag, dinsdag 17 november 2015, bekendgemaakt, aldus de Amigoe.
 
De twee gokbedrijven zijn Bluemay Enterprises uit Curaçao en Redcorp S.A. uit Costa Rica, beide verantwoordelijk voor de website redslots.com. De site biedt 150 virtuele kansspelen aan, waaronder roulette, black jack en fruitmachines. De bedrijven kregen de boete, omdat ze duidelijk op inwoners uit Nederland gericht waren, maar daar geen vergunning voor hadden.

Volgens vertegenwoordigers van Bluemay, gevestigd in het UTS-gebouw aan de Dr. Hugenholtzweg, was redslots.com niet bedoeld voor mensen in Nederland. Dat er een Nederlandse tekst op de site stond, was het gevolg van een ‘copy and paste’-fout. De Kansspelautoriteit bestrijdt dit. Redslots gebruikte overwegend het Nederlands als voertaal, maakte reclame via de Nederlandse websites weeronline.nl en nu.nl en gebruikte het Nederlandse online betaalsysteem iDEAL. 'Ook stond in de algemene voorwaarden dat spelers uit Nederland een gratis welkomstbonus van 3 euro ontvangen bij inschrijving', aldus de Kansspelautoriteit in een persbericht vandaag.

Ook de wijze van betalen was overigens merkwaardig. Betalingen verliepen via het Engelse bedrijf Megaten Ltd, een dochterneming van Bluemay Enterprises, maar dat werd officieel al in 2004 opgeheven.

Redcorp en Bluemay Enterprises kregen elk een boete van 240.000 euro, een relatief hoog bedrag omdat beide bedrijven in oktober 2014 ook al een boete kregen voor het aanbieden van online kansspelen, destijds via andere websites. De betrokken bestuurders van Bluemay, woonachtig op Curaçao, kregen een waarschuwing.

'De boete aan deze recidivisten laat zien, dat de Kansspelautoriteit aanbieders niet loslaat, ook al zijn ze al een keer beboet en ook al veranderen ze hun domeinnaam', aldus Jan Suyver van de Kansspelautoriteit in het persbericht. Volgens Suyver zou het echter beter zijn als de toezichthouder een bevoegdheid krijgt om betaalverkeer te blokkeren en websites van het internet te halen. Een wetsvoorstel waarin de Kansspelautoriteit die bevoegdheden krijgt, moet nog besproken worden door de Tweede Kamer.

Redcorp en Bluemay Enterprises kunnen nog bezwaar maken tegen de opgelegde boete.

PAR moet schikken: Marvelyne Wiels blijft gevolmachtigde minister in Den Haag

PAR had veel kritiek op bij tal van conflicten betrokken Wiels

Partij levert waarnemend gevolmachtigde minister


Marvelyne Wiels (PS) blijft de gevolmachtigde minister in Den Haag. Dit bevestigt PS-fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje (Pueblo Soberano), zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 17 november 2015. Vanuit de PAR (Partido Antiá Restrukturá), met wie de huidige coalitie een akkoord heeft bereikt over regeringsdeelname, was er veel kritiek op Wiels. Ze was bij tal van conflicten betrokken.
 
Vanuit de PAR gingen er zelfs stemmen op dat Wiels moest vertrekken uit Den Haag. In de afgelopen jaren was de PAR een van de hevigste criticasters van Wiels. In eerste instantie eiste de gele partij deze functie op in de nieuwe regering. Maar, aangezien de gevolmachtigde minister vrijwel altijd van dezelfde partij is als de premier, viel deze eis gauw af.

Tijdens de onderhandelingen afgelopen weekeinde kwamen de partijen overeen, dat Wiels aan zou blijven, maar dat de PAR de functie van waarnemend gevolmachtigde minister zal invullen. Volgens Cijntje zijn tijdens de gesprekken tussen de formerende partijen geen afspraken gemaakt over het functioneren van Wiels. 'Wel is afgesproken dat er afspraken gemaakt zullen worden over de taakverdeling tussen de gevolmachtigde minister en de waarnemer.'

Het is overigens nog niet bekend wie de PAR zal voorgedragen voor de functie van waarnemend gevolmachtigde minister. De partij beraadt zich op dit moment over mogelijke kandidaten.

Uit het rapport van oud-Ombudsman Alba Martijn, dat op 30 juni verscheen, bleek dat de gevolmachtigde minister zich door een aaneenschakeling van gedragingen schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen.

Volgens Martijn is het aan te bevelen om Wiels op korte termijn een assessment te laten doen om zo vast te stellen in hoeverre zij in staat is om op adequate wijze leiding te geven aan het Curaçaohuis, haar contactuele eigenschappen te ontwikkelen en haar agressie jegens haar ondergeschikten en derden te beteugelen. Ook raadde de oud-Ombudsman aan om een traject op te starten waarbij een externe deskundige wordt aangesteld om de onderlinge personele verhoudingen binnen het Curaçaohuis op objectieve wijze te beoordelen, te helpen herstellen en verder (tijdelijk) in goede banen te leiden. Uit het rapport bleek verder dat Wiels zelf de touwtjes in handen wil houden. Men twijfelt eraan of zij haar taak goed begrijpt. Ook is haar houding jegens het personeel onbeschoft.

Naar aanleiding van het rapport steunde de PAR in augustus een motie om de gevolmachtigde minister in Den Haag onmiddellijk te vervangen. De motie van de oppositiepartijen PAR, MFK en MAN sneuvelde echter.

Volgens PAR-fractieleider Zita Jesus-Leito worden de fouten van Wiels in Den Haag met de mantel der liefde bedekt. Volgens haar heeft nooit eerder iemand het overleefd nadat er zoveel discussie over het functioneren van een bewindspersoon is geweest. Een waardige representatie van Curaçao in Nederland is volgens haar met Wiels niet gegarandeerd.

Drie op vliegveld Sint Maarten aangehouden Syriërs langer vast

Onderzoek naar identiteit en nationaliteit van vermoedelijke Syriërs

Mannen zouden van Haïti via Sint Maarten naar Europa reizen om asiel aan te vragen


De drie vermoedelijke Syriërs die afgelopen weekend met valse paspoorten op het vliegveld van Sint Maarten zijn gearresteerd, blijven nog acht dagen in verzekering. Dat heeft de rechter-commissaris in Philipsburg vandaag, dinsdag 17 november 2015, bepaald, aldus de Telegraaf.

'We zijn nog steeds aan het onderzoeken wat de werkelijke identiteit en nationaliteit van deze personen is', zegt korpschef Peter de Witte van het Korps Politie Sint Maarten. Daartoe wordt ook internationaal informatie ingewonnen en samengewerkt met Interpol.

De drie mannen kwamen afgelopen weekend vanuit Haïti naar het Nederlands-Franse eiland. Na de vondst van de drie valse paspoorten deed de politie de waarschuwing, mede gezien de aanslagen in Parijs, dat burgers op het vakantie-eiland extra waakzaam moeten zijn. Ook vroeg de politie om een extra alerte bewaking op het Internationale Prinses Juliana vliegveld.

Korpschef De Witte: 'De drie stellen dat ze uit Syrië komen. En dat ze via Sint Maarten naar Europa wilden vliegen.’ Daar zouden ze asiel aan willen vragen. Gezien de opmerkelijke route van het drietal, en hun valse papieren, wil de politie eerst zekerheid over de ware achtergrond van de aangehouden mensen.

Justitieminister Dennis Richardson van Sint Maarten liet gisteravond weten, dat er ondanks de arrestaties vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat Sint Maarten daadwerkelijk een doelwit is van terreuracties. Wel roept ook de bewindsman op tot waakzaamheid.

Uitzendbureau Djovero wil sociale wetten doorvoeren voor SIS-werknemers

Djovero wil vakbond graag buiten Seafood Industries Suriname houden

Nieuwe SIS-directeur Adhin wil uitzendbureau niet ontvangen


Het uitzendbureau Djovero vindt het beter dat werknemers van het visserijbedrijf Seafood Industries Suriname (SIS) zich niet verenigen in een vakbond. 'Om de arbeidsrust te bewaren' is het volgens vertegenwoordiger Clifford Anthoni (zie foto - Bron: de Ware Tijd) beter als er geen vakbond is. Volgens hem heeft het uitzendbureau deze afspraak gemaakt met de voormalige SIS-directie, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 17 november 2015.

Anthoni vindt dat onder de vorige directie van het visbedrijf het belang van de werknemers al goed werd behartigd.

Volgens dat systeem mogen werknemers bij problemen met de leiding van het visbedrijf naar het uitzendbureau stappen. Andersom mogen ze, als ze een probleem met het uitzendbureau hebben, hierover terecht bij de directeur van het visbedrijf. Hij is daarom erg ontstemd dat de nieuwe SIS-directeur Viren Adhin het uitzendbureau niet ontvangt om continuering van het systeem te bespreken.

Adhin heeft de werknemers volgens Anthoni beloofd na te gaan hoe zijn bedrijf de nieuwe regelgeving kan verwerken in de bedrijfsvoering.

Werknemers hebben zich vorige week in een brief aan de aandeelhouders kritisch uitgelaten over hun nieuwe directeur Adhin. In het zes punten tellende schrijven wordt Adhin onder meer beschuldigd van slechte bedrijfsvoering, slechte communicatie, geen contact met het personeel, alcoholmisbruik en wangedrag.

De werknemers vrezen voor het voortbestaan van het bedrijf en hebben de aandeelhouders gevraagd Adhin te ontslaan.

Nieuw plan voor Isla-raffinaderij op Curaçao


Oil Group & Energy Management NV, Ogem, wil plan presenteren in de Staten


Curaçao zal strategisch moeten onderhandelen met PdVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) met als doel dat Refineria di Kòrsou nv (RdK) de overeenkomst in 2019 onder nieuwe voorwaarden tot 2029 zal verlengen. Daarna zou RdK de terreinen na 2029 moeten ontwikkelen als een nieuw modern stadsdeel Emmastad. En alle investeringen moeten in het vervolg te Bullenbaai plaatsvinden, waarbij Curaçao uitgaat van een nieuwe kleine olieraffinaderij met Curoil nv als een van de aandeelhouders. Curaçao Oil Terminal nv (Cot), oftewel Bullenbaai, wordt uit de bestaande huurovereenkomst met PdVSA gehaald en in Curoil nv ondergebracht. PdVSA blijft huurder van enige olietanks te Bullenbaai. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 17 november 2015.

Dat is in grote lijnen een plan dat de Oil Group & Energy Management (Ogem) nv graag nader uit de doeken zou willen doen in de Staten. Het plan is ook gestuurd naar het Kabinet van de Gouverneur, de Vertegenwoordiging van Nederland en de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (SBCS) en aangeboden door Ronald Ortela.

Hij stelt dat er een werkgroep van vijf personen is aangewezen die het plan nader heeft uitgewerkt. De groep bestaat uit Herbert Menshe, Clift Christiaan, Edelmiro Seferina, Davidson Mourillon en Andrés Casimiri.

In het plan wordt teruggegaan naar 1985. 'In 1985, toen wij met de rug tegen de muur stonden, hebben we een grove fout gemaakt door de op- en overslagterminal te Bullenbaai aan PdVSA af te staan, in plaats van Cot met Curoil te fuseren. In 2019 moeten we deze fout herstellen.'

De groep, die ook al in 2010 plannen presenteerde, is van mening dat alle gelden die beschikbaar zijn voor investering in de Isla-olieraffinaderij en ook de BOO-plant, in nieuw te bouwen faciliteiten te Bullenbaai moeten worden geïnvesteerd.

Volgens de organisatie ligt bij Bullenbaai de toekomst voor een mid-conversion terminal die werkt met schone brandstof. Als dit gerealiseerd wordt, is Curaçao niet meer alleen afhankelijk van de zware zwavelhoudende olie van Venezuela die alleen in de deep-conversion verouderde raffinaderij op het Schottegat verwerkt kan worden. Daar kan PdVSA dan de bedrijfsvoering tot 2029 over behouden om vervolgens vanaf dat jaar over te gaan op LNG-gas, dat geleverd wordt via buizen vanaf Bullenbaai.

27 Containers vuurwerk geïmporteerd met een waarde van 450.000 Amerikaanse dollar

Alleen consumenten- vuurwerk mag worden ingevoerd

Officiële afschiet- en verkoopperiode nog niet bekend


De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezencontrole (IUD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft tot nu toe 27 containers vuurwerk ingeklaard. Aroen Jadoenathmisier, manager van de IUD, zegt vandaag, dinsdag 17 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat naar verwachting het aantal 40 foot containers met vuurwerk zeker zal toenemen. Het ingevoerde vuurwerk heeft een waarde van 450.000 Amerikaanse dollar en is van zo'n zeven importeurs. Dit is veel minder dan de 39 containers, die rond deze tijd vorig jaar was geïmporteerd. De geschatte waarde van de 39 containers was toen 730.000 Amerikaanse dollar. 

Het vuurwerk is vanaf de haven, in samenwerking met de politie en de brandweer, getransporteerd naar de speciaal daarvoor bestemde opslagplaatsen. Jadoenathmisier kan niet exact aangeven hoeveel containers er nog binnen komen. Dit hangt volgens hem af van de importeurs, omdat er nog vuurwerk van 2014 in de opslagruimtes ligt. Uiteindelijk zullen de ondernemers moeten bepalen hoeveel zij zullen binnenhalen.

De import en gebruik van professioneel vuurwerk, de zogenaamde kronto`s en maripa`s, is wederom niet toegestaan. Slechts consumentenvuurwerk is toegestaan, dat door de nodige instanties is goedgekeurd. De douane zal overigens scherp letten op de typen knallers en de kracht van de knal. Het geluid mag niet hoger zijn dan 100 decibel.

De officiële afschiet- en verkoopperiode is nog niet bekend. Dit is een aangelegenheid van de districtscommissarissen en zal uiteindelijk een besluit van de zijde van de regering zijn.

Aanvragen voor een vergunning worden ingediend door de winkeliers. Als de vergunningen zijn ingediend, heeft de dc van elk district een afspraak met de brandweercommandant. Eventuele andere adviezen worden ook bekeken. De brandweer geeft de voorwaarden aan die in de vergunning worden opgenomen. Worden deze goed bevonden, dan wordt toestemming verleend aan de winkeliers om vuurwerk te verkopen.


Dit jaar gaat weer bijzondere prioriteit uit naar het voorkomen van het aantal vuurwerkslachtoffers. Het inkorten van de afschietperiode speelt daarbij ook een rol. De kortste vuurwerkperiode was die in december 1986. Deze duurde van 22.00 uur op oudjaar tot 12.30 uur in het nieuwe jaar, slechts 2½ uur. Deze periode werd bovendien pas op dezelfde dag door de Surinaamse overheid bepaald. In 1963 mocht men slechts 5 uur vuurwerk afsteken en wel op 31 december van 4.00 uur tot 6.00 uur namiddag en van 10.00 uur ’s avonds tot 1.00 uur in de ochtend.

In de afgelopen 16 jaar is het aantal vuurwerkslachtoffers opgelopen tot 827. In 2014 vielen 20 slachtoffers.

Motoragent Almere die jonge arrestant naast motor liet meerennen bestraft

Agent bestraft voor plichtsverzuim, maar strafmaatregel wordt niet bekendgemaakt


Een motoragent die op 13 juli dit jaar in Almere een geboeide 13-jarige verdachte liet meerennen naast zijn motor, heeft straf gekregen, zo bericht vandaag, dinsdag 17 november 2015, onder andere Dichtbij.nl editie Almere.

Uit een vier maanden durend intern onderzoek is gebleken, dat de agent zich niet aan de regels heeft gehouden, aldus de politie.

De agent heeft de straf gekregen voor plichtsverzuim. De politie zegt niet wat de strafmaatregel precies inhoudt. De jongen die door de binnenstad werd meegevoerd was aangehouden, omdat hij een valse identiteit opgaf.

Een filmpje van het incident werd binnen een paar uur meer dan 130.000 keer bekeken.

Tientallen bloeddonoren door president Bouterse onderscheiden met Ere Orde van de Gele Ster

Bouterse: 'Het is eigenlijk de plicht van de overheid om bloed geven te stimuleren'

Bloeddonor: 'Het prikje is gauw vergeten, het warm gevoel blijft altijd'


President Desi Bouterse heeft gisteren tientallen bloeddonoren onderscheiden met de Ere Orde van de Gele Ster.  'Voor ons is dit een mijlpaal en het geeft ons een warm gevoel. Dat gevoel hebben we ook wanneer wij bloed hebben afgestaan. De wetenschap dat wij een of meerdere mensenlevens hebben gered is voor ons de stimulans om ons voor te bereiden op de volgende donatie', aldus Mireille Brunings-Stolz namens de gedecoreerden, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 17 november 2015.

Traditioneel vindt de decoratie van de bloeddonoren plaats in juni. In samenspraak met de commissie Surinaamse Onderscheidingen en het Surinaams Rode Kruis werd de ceremonie echter verplaatst naar de vooravond van Srefidensi.

Vijfenzestig donoren werden door de president benoemd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster. In deze rang hebben mannen zestig keer bloed afgestaan en vrouwen dertig. Bij de zesendertig Officieren in de Ere Orde van de Gele Ster hebben de vrouwen vijfenveertig keren bloed afgestaan en de mannen negentig. Bij de vijfentwintig Commandeurs in de Ere Orde van de Gele Ster hebben de mannen honderd keer of meer bloed gedoneerd en de vrouwen vijftig keer of meer.

Bouterse zei de donoren heel erkentelijk te zijn en merkte op, dat meer mensen het voorbeeld van ‘deze liefdesdaad en onbaatzuchtigheid’ moeten overnemen. De overheid moet een bijdrage daartoe leveren. 'Het gaat hier om een basis menselijke roeping, eigenlijk een goddelijke missie, die broederschap en liefde voor elkaar manifesteert. Het is eigenlijk de plicht van de overheid om bloed geven te stimuleren en de vrijwillige donoren op gepaste wijze te eren.'

Bouterse zei ook, dat de decoraties een klein deel uitmaken van de eer die de bloeddonoren toekomt. 'Wij proberen als mens onze waardering uit te brengen. Wij proberen u dank te zeggen voor de vele levens die u gered heeft. De echte blesi komt van de Schepper voor het werk dat u gedaan heeft in uw leven.'

Brunings had graag haar leven lang bloed willen doneren. 'Helaas kun je dat maar tot een bepaalde leeftijd. Daarom willen wij ons inzetten om jongeren aan te trekken voor dit werk. Het prikje is gauw vergeten, het warm gevoel blijft altijd.'

Politie Dominicaanse Republiek vindt cocaïne en heroïne in villa en jacht neven First Lady Venezuela

Villa eigendom van op Haïti gearresteerde en aan VS uitgeleverde Francisco Flores (30)


De politie in de Dominicaanse Republiek heeft ruim 140 kilo cocaïne en 11 kilo heroïne gevonden bij een inval in een villa en een jacht van de twee neven van Venezuela's First Lady Cilia Flores (zie foto - Bron: Xavier Granja Cedeño/ministerie van Buitenlandse Handel en Integratie) die verdacht worden van een poging drugs de VS binnen te smokkelen, aldus Fox News Latino en Caribbean News Now vandaag, dinsdag 17 november 2015.

De villa is eigendom van de 30-jarige Francisco Flores die vorige week op Haïti werd gearresteerd samen met Efrain Campos (29) op verdenking van het voorbereiden om 800 kilo cocaïne de VS binnen te smokkelen. Beide mannen werden meteen uitgeleverd aan de VS en zitten in hechtenis in New York, zonder borgstelling.

De mannen zouden, aldus hun dagvaarding, hebben deelgenomen aan bijeenkomsten in Venezuela waarin de smokkel van cocaïne naar de VS via Honduras werd voorbereid. De mannen kunnen in de VS een levenslange gevangenisstraf krijgen.

15 Jaar cel voor dader moord op goudzoeker in Roma Pit van IAmGold/Rosebel

J. sloeg in hangmat slapende 'Petje' met een hamer dood


Joel J. is gisteren door de rechter veroordeeld tot een celstraf van 15 haar met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht voor de moord op zijn collega-goudzoeker Patrick Pinas 'Petje' op 15 september 2014 in de IAmGold/Rosebel Roma Pit in het district Brokopondo.

Terwijl ‘Petje’ lag te slapen in een hangmat werd hij door zijn kampgenoot geslagen met een hamer. Hij overleefde de slag niet.

Op die bewuste dag kregen de mannen een woordenwisseling. Pinas vroeg J. om zijn kamp te verlaten. Hij pakte zijn spullen in en ging weg. Daarna kwam hij terug en zag dat het slachtoffer sliep. Anderen die in de nabije omgeving waren vroegen hem vervolgens om weg te gaan. De man gaf aan dat verzoek, maar kwam weer terug.

Een goudzoeker zag hem waarop J. zei dat hij nog spullen moest ophalen. De man vroeg hem om ‘s morgens weer te komen, aangezien er geen spullen van hem in het kamp waren. J. ging weg, maar kwam op een onbewaakt moment terug, sloeg 'Petje' hard op zijn hoofd met een hamer.

Volgens de Officier van Justitie en de rechter was opzet in het spel. Ook heeft de veroordeelde het feit met voorbedachte rade gepleegd, omdat hij voldoende tijd had gehad om na te denken. Hij kwam steeds terug in het kamp. Zij merkten op, dat Joel J. het slachtoffer op een laffe manier om het leven heeft gebracht. De man sliep en werd in zijn slaap aangevallen, waardoor hij zichzelf niet kon verdedigen.

Meeste bus- en boothouders vervoeren toch scholieren en leerkrachten

'Wij hopen dat de bus- en boothouders uiterlijk 18 november worden betaald'


De meeste bus- en booteigenaren hebben besloten toch scholieren en leerkrachten te vervoeren, ondanks dat nog steeds geen geld hebben ontvangen. Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), zegt vandaag, dinsdag 17 november 2015, op Starnieuws dat de leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een beroep gedaan heeft op de OBS om de dienstverlening niet te staken.

Minister Robert Peneux zou hebben beloofd, dat er alles aan gedaan zou worden, opdat de ondernemers gisteren konden ontvangen. Themen zegt dat procedures enige tijd in beslag nemen. 'Als er gelijk gehandeld was, sinds wij aan de bel hebben getrokken, waren de ondernemers niet in deze situatie beland.' Ongeveer tien procent heeft niet gereden of gevaren, omdat er geen geld was voor aanschaf van brandstof.

'Wij hopen dat de bus- en boothouders uiterlijk woensdag worden uitbetaald. Wij willen niet dat de kinderen de dupe worden van de situatie', aldus Themen.

Er is een beroep gedaan op de leden om met hun hand over hun hart te strijken. De OBS-voorzitter zegt verder, dat sommigen geld moeten lenen om het schoolvervoer te kunnen garanderen. Hij brengt in herinnering, dat vanaf half augustus tot en met september de ondernemers geen geld krijgen van het ministerie, omdat het dan vakantie is. Het vindt het erg, dat het inmiddels 17 november is en dat de betaling niet heeft plaatsgevonden, terwijl uiterlijk 15 november de ondernemers over hun geld hadden moeten beschikken.

President Bouterse decoreert 36 agenten voor hun 'uitzonderlijke bijdragen' aan het korps

Onderscheidingen uitgereikt in verband met 120-jarig bestaan Korps Politie Suriname


President Desi Bouterse heeft gisteren in de Congreshal in Paramaribo 36 agenten gedecoreerd voor hun uitzonderlijke bijdragen aan het Korps Politie Suriname (KPS). De ambtenaren zijn aan de vooravond van veertig jaar Srefidensi onderscheiden in het kader van 120 jaar KPS, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 17 november 2015.

De politieambtenaren zijn allemaal onderscheiden in rangen van de Ere Orde van de Palm. Vier zijn benoemd tot Grootofficier, vijf tot Commandeur, zeven tot Officier en eenentwintig tot Ridder.

De decoraties hebben niet direct te maken met het aantal dienstjaren, aldus waarnemend korpschef Agnes Daniel. 'Dit is in verband met 120 jaar politie in Suriname. Er zijn wel mensen tussen met minimaal 25 dienstjaren. Het is voor het eerst dat er in één keer zoveel medewerkers worden gewaardeerd.'

Daniel draagt de titel Commandeur in de Ere Orde van de Palm. Haar voorgangers Humphrey Tjin Liep Shie, Carlo Hunsel en Delano Braam werden benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm. De decoraties van Braam, nu consul-generaal op Curaçao, werden door zijn echtgenote in ontvangst genomen.

'Ongetwijfeld zijn er momenten waarbij een of andere politiehandelen onze sympathie niet kon dragen, maar u zult het met me erover eens zijn dat het korps over genoeg veerkracht beschikt om de tegenslagen te boven te komen', sprak Bouterse. 'Het KPS heeft een bewogen geschiedenis, het groeit en past zich aan aan de tijd en de maatschappij. Het schrijft geschiedenis door de leiding voor het eerst in de handen van een vrouw te leggen. Het korps heeft ook bewezen durf te hebben: het waardeert zijn medewerkers, maar schroomt niet om op te treden tegen hen die in de fout gaan. Het is dan ook gepast om onze waardering uit te spreken aan onze dochters en zonen die zich met gevaar voor eigen leven inzetten voor dit nobele werk.'

Brazilië wil mogelijk €245 miljoen schadevergoeding van mijnbouwers BHP en Vale

Minas Gerais getroffen door ernstige milieuramp

Een beeld in het dorp Bento Rodrigues (Bron foto:

Negen doden en negentien mensen nog vermist na damdoorbraak


Mijnbouwbedrijven BHP Billiton en Vale moeten mogelijk 1 miljard real (€244 miljoen) aan schadevergoeding betalen. De openbaar aanklager maakte vrijdag 13 november 2015 in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais bekend uit te zijn op een compensatie van de schade, die vorige week, 5 november, ontstond door een damdoorbraak, zo bericht het Financieel Dagblad. De daaropvolgende modderstroom vaagde een in de vallei gelegen dorp met ruim zeshonderd inwoners volledig van de kaart.

Aanklager Guilherme de Sa Meneghin stelt tegenover persbureau Bloomberg dat er enige consensus is over de oorzaak van de damdoorbraak. Daarbij zou het nog te vroeg zijn om te spreken van nalatigheid. De claim, gebaseerd op de voorlopige uitkomsten van het onderzoek naar de ramp, is bedoeld voor hulp aan de slachtoffers en het herstellen van de milieuschade.


Volgens het in Melbourne gevestigde BHP Billiton zijn door de ramp elf lokale gemeenschappen geraakt en is het afvalwater 440 kilometer stroomafwaarts geraakt, aldus een verklaring. Het dodental is opgelopen tot negen personen, negentien anderen zijn vermist.

De dijk, evenals het achtergelegen bassin, is onderdeel van de ijzerertsmijn van Samarco Mineracao, een joint venture van BHP en Vale. In het bassin wordt mijnafval opgeslagen, wat doorgaans bestaat uit resten van de ijzerertswinning, water, maar ook chemicaliën.

Omdat het bassin zich in de buurt van de rivier Gualaxo do Norte bevindt, ontstond er direct na de ramp vrees voor verontreiniging van het oppervlaktewater. Vale en BHP zeggen in samenwerking met de Braziliaanse autoriteiten de waterkwaliteit van in totaal drie rivieren te monitoren. Daarnaast werken de twee mijnbouwers, samen met mijneigenaar Samarco, aan een plan om verschillende dijken in de regio te verstevigen.

Ook dieren zijn het slachtoffer van de milieuramp, zols deze paarden te Bento Rodrigues. (Bron foto: Christophe Simon/AFP)

Lokale autoriteiten hebben mensen die zijn gered uit het gebied geadviseerd zich grondig te wassen en kleren die in contact zijn gekomen met de modder te vernietigen.

'Het is nu al duidelijk dat wilde dieren worden gedood door deze modder', aldus Klemens Laschesfki, hoogleraar geowetenschappen aan de Federale Universiteit van Minas Gerais zondag 15 november, tegenover het internationale persbureau Reuters.

14 november - Bron: NASA Earth Observatory

'Om te zeggen dat de modder geen gevaar vormt voor de gezondheid is al te simplistisch.' Aangezien de zware modder verhardt, zegt Laschesfki, zal het de landbouw bemoeilijken. En zo veel slib zal worden neergezet op de bodem van de Doce rivier en de zijrivieren die de modder verplaatsen, dat de loop van de waterscheiding zou kunnen veranderen. 'Veel regio's zullen nooit meer hetzelfde zijn', zegt hij.

De ramp is de laatste aanval op de Doce rivier ofwel 'Zoete rivier' te verduren heeft gekregen, een van de belangrijkste routes die de mineralen-rijke deelstaat Minas Gerais verbindt met de Atlantische Oceaan. Eens was er langs de rivier dicht regenwoud en woonden er inheemse stammen, maar deze waterweg heeft lang geleden onder de vraag naar dichtbij aanwezige mineralen in de bodem.

President Dilma Roussef schermde tijdens een bezoek aan het getroffen gebied met een aanvullende boete, aldus het financieel-economisch persagentchap Bloomberg. Het Braziliaanse milieuagentschap kan Samarco een extra boete van maximaal 250 miljoenn real (€60 miljoen) opleggen.

Op veel Braziliaanse Facebookpagina's verschijnen deze dagen vele artikelen, foto's en video van de milieuramp.Bombeiros encontram muita dificuldade em Bento Rodrigues, onde buscam por vítimas das barragens da Samarco.
Posted by Diário Do Rio Doce on dinsdag 10 november 2015


O RESULTADO DA TRÁGEDIA DA BARRAGEM - CIDADE DE RESPLENDOR / MG
CIDADE DE RESPLENDOR / MG
Posted by Emerson Souza on zaterdag 14 november 2015

(Red. De Surinaamse Krant/Financieel Dagblad/Reuters)