woensdag 18 november 2015

Voorzitter vakcentrale C-47: 'Wijze waarop Centrale Bank devaluatie Srd bekend maakt is laf'

Berenstein: 'Het woord devaluatie wordt opzettelijk vermeden'

'Geen scheiding tussen ministerie van Financiën en Centrale Bank'


Vakbondsleider Robby Berenstein vindt het een laffe manier van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om vanavond, woensdag 18 november 2015, via een persbericht bekend te maken dat de Surinaamse munt is gedevalueerd. 'Het woord devaluatie wordt opzettelijk vermeden, maar daar komt het op neer', zegt de voorzitter van vakcentrale C-47 in een eerste reactie op Starnieuws. 

Hij zegt, dat deze stap vanuit het ministerie van Financiën is voorbereid. Er is volgens hem geen sprake van een scheiding tussen het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname.

De prijzen in de winkels gaan meteen de lucht in. De samenleving is nauwelijks bekomen van de verhoging van de stroom- en waterprijzen. Ook brandstof zal nu veel duurder worden, omdat het geld gedevalueerd is. Er zal veel meer Srd's neergeteld moeten worden voor de Amerikaanse dollar. Suriname is een import economie, waardoor alle prijzen zullen stijgen.

Het gevolg van deze devaluatie is, dat ook de werknemers om salarisverhoging zullen vragen. Hun geld is nu veel minder waard. De koopkracht was al enorm achteruit gegaan, maar nu is de situatie verergerd.

Berenstein vindt dat zulke ingrijpende maatregelen niet met een persbericht kunnen worden aangekondigd. Er zijn veel vragen in de samenleving, zonder dat er antwoorden gegeven worden. 'Het laatste woord hierover is nog niet gezegd', stelt de vakbondsleider.

Surinaamse dollar gedevalueerd - Srd is 20 procent minder waard

CBvS brengt speciaal persbericht uit over koersgang Srd


Centrale Bank: Aankoopkoers Srd 3,96 per Amerikaanse dollar en verkoopkoers Srd 4,04 per Amerikaanse dollar

Met ingang van vandaag, woensdag 18 november 2015, wordt de middenkoers vastgesteld op Srd 4,00 per Amerikaanse dollar. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) zal een verschil tussen de aan- en verkoopkoers hanteren van ongeveer één procent rond de middenkoers, dat wil zeggen, dat de aankoopkoers wordt vastgesteld op Srd 3,96 per Amerikaanse dollar en de verkoopkoers Srd 4,04 per Amerikaanse dollar. Dit laat de CBvS vandaag in een persbericht weten.

'Suriname heeft in de afgelopen jaren een zware grondstoffenprijsschok ervaren: de goudprijs daalde met meer dan 55% vanaf de piek, terwijl de exportprijs van onze olie in het afgelopen jaar met bijna 60% daalde. Als gevolg hiervan zijn de vreemde valuta-instroom van Suriname en de Centrale Bank reserves aanzienlijk gedaald. Valutadepreciaties of devaluaties onder grondstoffen exporteurs zijn gedurende 2015 aanzienlijk geweest, en de druk op de Surinaamse valuta is even groot. Aangezien de prijzen van onze exportgoederen zijn afgenomen, is het noodzakelijk om de prijs van onze munt ook aan te passen. Uitstel van aanpassing zal leiden tot onnodige economische en sociale kosten. ,
 

De valutamarkt in Suriname heeft bewezen goed te reageren op veranderingen in vraag en aanbod en het is de bedoeling van de Centrale Bank om de marktwerking en concurrentie te bevorderen, en tegelijkertijd te zorgen voor een nauwere integratie en verdieping van de valutamarkt in Suriname. Daarom zal de Centrale Bank een bandbreedte hanteren voor valutatransacties van +/- 5% rond de middenkoers, dat wil zeggen dat marktparticipanten US-dollars mogen kopen en verkopen in een bandbreedte tussen SRD 3,80 per US-dollar en SRD 4,20 per US-dollar. Alle bedrijven die een vergunning hebben voor de handel in vreemde valuta zijn verplicht hun aan- en verkoopkoersen zichtbaar te maken voor alle potentiële klanten, en een gewogen gemiddelde koers alsook het volume van de aankopen en verkopen van deviezen na de sluiting van de werkdag te rapporteren aan de Centrale Bank. Indien bedrijven dit nalaten, zal het leiden tot intrekking van de vergunning om in vreemde valuta te handelen.
Een wisselkoersaanpassing moet vergezeld zijn van passend monetair en fiscaal beleid. In de afgelopen weken heeft de Centrale Bank het monetair beleid aangescherpt door een verhoging van het kasreservepercentage om te voorkomen dat overtollige liquiditeiten uiteindelijk resulteren in een verhoogde druk op prijzen, inclusief de wisselkoers. 


Het is de bedoeling van de Centrale Bank een strakke controle te hebben op monetaire aggregaten om ervoor te zorgen dat inflatoire gevolgen van de devaluatie worden geminimaliseerd. 

De Centrale Bank doet een beroep op de regering om een ​​strak fiscaal beleid te voeren ter voorkoming van opwaartse druk op prijzen en de valutamarkt vanwege grotere vraag naar goederen en diensten. We doen ook een beroep op de sociale partners om het aanpassingsproces te ondersteunen door het minimaliseren van prijs- en loonstijgingen. Ongerechtvaardigde prijs- en loonstijgingen zullen risico’s voor de macro-economische stabiliteit met zich meebrengen en nadelig zijn voor het land en het welzijn van alle Surinamers. De Centrale Bank zal in de toekomst indirecte monetaire beleidsinstrumenten introduceren die haar in staat zullen stellen een ​​meer proactief monetaire beleid te voeren.' 

De NOS bericht 's avonds dat de Surinaamse dollar de afgelopen maanden een enorme val heeft doorgemaakt. Die is dus volgens de Centrale Bank veroorzaakt door de sterke daling van de goud- en olieprijzen op de wereldmarkt.

Critici zien echter ook het royale uitgavenbeleid van het vorige kabinet-Bouterse als een belangrijke oorzaak van het tekort aan buitenlandse valuta. Suriname heeft een import-economie: veel producten worden ingevoerd en moeten in andere munteenheden worden betaald. Er is te weinig export om de valutastroom in balans te brengen, aldus NOS-correspondent Harmen Boerboom.

Meteen na de herverkiezing van president Bouterse in juli kondigde hij al aan, dat het land zwaar economisch weer te wachten stond. Sindsdien blijft de Srd in waarde dalen en zijn de prijzen gestegen.
De verwachting is dat na de devaluatie de goederen in de winkels nog duurder worden. Naast de devaluatie heeft het kabinet-Bouterse II de tarieven van brandstof, water en elektriciteit verhoogd. De Centrale Bank roept de regering verder op om een strakker fiscaal beleid te voeren.

In 2012 voor ruim Srd 6.5 miljoen door overheid gekocht pand, en perceel, staat nog steeds leeg

Pand en perceel werden gekocht voor ministerie van Justitie en Politie

Huidig minister Van Dijk-Silos en oud-minister Santokhi zouden niet op de hoogte zijn


Een pand en een perceel die drie jaar terug door de overheid zijn gekocht voor ruim Srd 6, 5 miljoen zijn tot vandaag de dag ongebruikt. De aankoop werd in december 2012 goedgekeurd door de Raad van Ministers, volgens een raadsbesluit waarop de redactie van de Ware Tijd de hand heeft kunnen leggen, zo schrijft deze krant vandaag, woensdag 18 november 2015.

Het gebouw en het perceel, die naast elkaar staan, bevinden zich tegenover het 's Lands Hospitaal aan de Henck Arronstraat en zijn gekocht ten behoeve van het ministerie van Justitie en Politie voor een totaal bedrag van Srd 6.507.375, inclusief notariële en administratieve kosten. De missive is ondertekend door toenmalig vicepresident Robert Ameerali.

Minister Jennifer van Dijk-Silos draagt geen kennis van de zaak. 'Ik moet dit eerst onderzoeken', is haar reactie.

Haar voorganger Edward Belfort, onder wiens verantwoordelijkheid de aankoop plaatsvond, was niet bereikbaar voor een reactie.

Ook de voorganger van Belfort, Chandrikapersad Santokhi, zou hier iets van moeten afweten, want volgens informatie zijn de voorbereidingen onder zijn ministerschap (2005-2010) begonnen. Hij zegt  echter ook er niets van te weten. 'Check het met de minister van Justitie en Politie of de directeur van het ministerie. Ik heb geen info.'

Politie onderschept te Burnside smokkel 80 zangvogels

41-Jarige smokkelaar betaalt boete van Srd 2.400 en ontloopt vervolging


De politie van Coronie heeft het afgelopen weekeinde bij de controlepost Burnside Biswadjit S. (41) aangehouden. De man probeerde 80 gekooide zangvogels vanuit Nickerie naar Paramaribo te vervoeren, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 18 november 2015.

Biswadjit verklaarde, dat hij de vogels in Nieuw Nickerie bij een zekere Glenn had gekocht die een dierenwinkel zou hebben. Na een ingesteld onderzoek bij de petshop, bleek dat Biswadjit het verhaal had verzonnen. Volgens de houder van de winkel heeft hij nimmer zaken gedaan met Biswadjit, die bij hem onbekend is.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is de zaak buiten proces afgehandeld. De man heeft een boete van Srd 2.400 betaald, waarna de vogels door de politie werden vrij gelaten.

Aangehouden dronken militair (48) verhangt zich in cel politiebureau Nieuwe Grond

Militair weet zich aan zijn enige kledingstuk, een pangi, op te hangen

 
De 48-jarige militair Bernard Pobosie heeft zich vanochtend, woensdag 18 november 2015, in alle vroegte verhangen in de ontnuchteringscel van het politiebureau de Nieuwe Grond. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname laat in een persbericht weten, dat de politie van de Nieuwe Grond via de Centrale Meldkamer de melding kreeg, dat een man te keer ging op een adres in het ressort. 

Bij aankomst ter plaatse werd Bernard in beschonken toestand aangetroffen. De politie besloot hem over te brengen naar het bureau. Bernard, die alleen in een pangi gekleed was, werd gevraagd zich netjes te gaan kleden, maar hij weigerde.

De dronken militair werd overgebracht naar het politiebureau de Nieuwe Grond. Hij werd ter ontnuchtering in de ontnuchteringscel geplaatst. Aangezien Pobosie militair is, werd de militaire politie (mp) ingeschakeld. De militaire politie arriveerde enkele uren later bij het politiebureau om Pobosie op te halen. Toen de celdeur werd opengemaakt om hem over te dragen aan de mp, werd het lichaam van Bernard aangetroffen in de cel. Hij had zich verhangen met de pangi die hij bij zich had. De pangi had hij vastgebonden aan één van de regenstenen die als ventilatie dient.

Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het lijk werd na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.

Bijna alle handelaren prijzen producten aan in buitenlandse valuta

Het zou niet haalbaar zijn voor handelaren om producten in Srd's aan te bieden


De steeds stijgende koers van de Amerikaanse dollar heeft ondernemers ertoe gedwongen hun goederen in valuta te prijzen. Zo kunnen zij hun product tegen de dagkoers voor de klant verkopen. Het is niet haalbaar voor handelaren om hun goederen in Surinaamse dollars te verkopen. Thans blijven de valutakoersen dagelijks stijgen, waardoor het niet meer rendabel voor de handelaren is om hun koopwaar in Srd aan te bieden, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 18 november 2015.

Het dagblad schrijft verder, dat MN International de onderneming is geweest die aandacht voor dit probleem heeft gevraagd. Maar, bijna alle ondernemingen zijn noodgedwongen overgeschakeld op dit systeem. Is het zo, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een Amerikaanse dollar bankkoers heeft vastgesteld van Srd 3.35, op straat blijkt dat de Amerikaanse dollar alleen voor Srd 4.17 te verkrijgen is. Winkeliers hanteren sinds gisteren een omrekenkoers van Srd 4,25.

De Eurokoers blijkt ook een opmerkelijke stijging te vertonen van de Srd 3.60 van de CBvS. Bij de cambio’s moet de consument een bedrag van Srd 4.47 neertellen. Het hanteren van vaste prijzen in valuta is hierdoor niet meer rendabel.

De directie van MN International bevestigde tegenover de krant, dat dit in geen geval hun manier van verkoop of klantvriendelijkheid tegenwerkt. In tegendeel heeft de klant alle mogelijkheid om het desbetreffend goed omgerekend in Srd te betalen. Zo lijdt het bedrijf geen verlies en hoeven de prijzen in de winkels niet dagelijks veranderd te worden. MN International is een week geleden met dit systeem gestart, aangezien zij ook leveranciers heeft die zij in valuta moet betalen. De directie benadrukt, dat er bedrijven zijn die dit systeem al jaren hanteren.

Uit een steekproef die de krant deed, is gebleken dat zeker 6 van de 7 handelszaken dit systeem hanteren. Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie bevestigde tegenover de krant dat ondernemingen geen probleem veroorzaken als ervoor gezorgd wordt, dat de consument de tegenwaarde in Surinaamse munteenheid kan voldoen. Het probleem ontstaat pas wanneer de consument verplicht wordt in valuta te betalen.

Waarschuwing van milieupolitie voor Advent Ziekenhuis te Damacor voor lozen water op openbare weg

Directeur Advent: Water van watersysteem voor de beplanting


Het Advent Ziekenhuis in Damacor heeft een waarschuwing gekregen voor het lozen van water op de openbare weg (zie foto). Dat bevestigt de milieupolitie, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 1 november 2015. De directeur, Cenaida Panneflek, heeft tegenover de autoriteit verklaard, dat het water afkomstig is van het watersysteem voor de beplanting. Voor de Amigoe was de directeur niet bereikbaar voor een reactie.
 
Afgelopen zaterdag werd een controle verricht door de milieupolitie, nadat een klacht was binnengekomen over water dat iedere avond over de straat liep. Volgens de klager wordt er iedere avond tussen negen en tien uur water geloosd op de openbare weg. Naar aanleiding hiervan is de milieupolitie bezig met een onderzoek naar de herkomst van het water.

De functionaris laat weten dat er een rapport is opgesteld. 'Ik heb zaterdagavond een controle verricht. Rond zeven uur zag ik niets. Omstreeks tien uur ben ik wederom naar het Advent ziekenhuis gegaan.' 

Hij vertelt dat hij toen inderdaad een grote hoeveelheid water zag. Hij voegt hieraan toe, dat ‘het verboden is water te lozen op de openbare weg, ongeacht waar het vandaan komt’.

De functionaris zegt dat vandaag eveneens een gesprek heeft plaatsgevonden met de directeur, die heeft verklaard dat het probleem inmiddels verholpen is. 'Ze moet ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt', zegt hij.

De milieupolitie meldt de situatie nauwlettend in de gaten te houden en de komende week te controleren of het water eventueel afkomstig is van de wasserette van het ziekenhuis. 'Indien ze doorgaan met het lozen van water op de openbare weg, krijgen ze een boete', aldus de milieupolitie.

Siegfried Victorina (65) in beeld als nieuwe minister van Gezondheid, Milieu en Natuur op Curaçao

Victorina wordt de rechterhand van Whiteman genoemd


De 65-jarige Siegfried Victorina (zie foto - Bron: Victorina/Facebook) is de beoogde opvolger van Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) als minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). Victorina bevestigt vanmorgen, woensdag 18 november 2015, benaderd te zijn voor de ministerpost, aldus de Amigoe.
 
Victorina is verslavingsexpert en stond aan de wieg van Brasámi. Hij wordt de rechterhand van Whiteman genoemd en is voorzitter van de Raad van Toezicht van de SVB. Hij werkte in het verleden bij de Directie Volksgezondheid waar Whiteman voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen directeur van was.

Victorina is gepensioneerd en heeft het consultancybedrijf Siera Consult dat in 2000 is opgericht.

Hij zegt bereid te zijn het land te dienen als dat van hem wordt gevraagd. De laatste dertig jaar heeft hij verschillende ministers en gedeputeerden geadviseerd, onder meer op het gebied van volksgezondheid.

Whiteman, die maandag door de gouverneur benoemd is tot formateur, moet vrijdag een tussentijds verslag uitbrengen. Whiteman bekleedt momenteel twee ministersposten, die van GMN en die van Algemene Zaken, nadat Ivar Asjes in augustus opstapte.

OM Curaçao met team en advocaat, rc en griffier naar Italië voor horen drie getuigen in zaak Babel

In zaak Babel worden oud-premier Schotte en echtgenote vervolgd voor onder andere witwassen
Het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie, advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran van verdachten Gerrit Schotte (MFK-Statenlid) en zijn partner Cicely van der Dijs, de rechter-commissaris (rc) en een griffier zijn naar Italië afgereisd voor het horen van drie getuigen in de zaak Babel. Zoals bekend worden Schotte en zijn echtgenote vervolgd voor onder meer valsheid in geschrifte, witwaspraktijken en ambtelijke corruptie, door het aannemen van giften van de beruchte Italiaanse casinobaas Fransesco Corallo. Dit bericht de Amigoe vanmiddag, woensdag 18 november 2015.
 
De zaak werd begin deze maand aangehouden, mdat het horen van drie getuigen die in het buitenland wonen, niet heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt vandaag in Italië.

Het is nog de vraag of het het team gaat lukken om alle drie te horen. De getuige Alessandro La Monica – wettelijk vertegenwoordiger van het bedrijf B+ van Corallo – was onvindbaar, gaf Officier van Justitie Philomijn van Loghten tijdens de afgelopen regiezitting aan.
De Britse Metropolitan Police heeft voor het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek naar hem gedaan. In Londen werd gezegd, dat de getuige Engeland heeft verlaten en dat hij in Italië verblijft. Naar aanleiding hiervan heeft de rc een aanvullend rechtshulpverzoek naar Italië verstuurd om hem daar te traceren en te horen. De Italiaanse politie, de Carabinieri, bureau Rome, heeft de getuige echter ook niet kunnen vinden. De officier voegde toe, dat La Monica voor zijn werk naar het buitenland zou zijn verhuisd en dat ze het dagvaarden van deze getuige nutteloos vindt. De rechter was het echter met advocaat Sulvaran eens dat de getuige nog vindbaar is en dat meer inspanningen om hem op te sporen voor verhoor op zijn plaats zijn. Hij moet dus vandaag gehoord worden, maar of de man inmiddels is gevonden is nog onduidelijk.

Verder zullen de Italiaanse getuigen Lorenzo Lapi en Arturo Vespignani (beiden eveneens werkzaam bij B+) ook vandaag in Italië gehoord worden. Dit kon op 28 oktober gebeuren, maar volgens het OM was zowel de advocaat als de rc hiertoe niet bereid, ook niet voor een videoverhoor op afstand. Het OM was niet tevreden met de door de advocaat en de rc ingenomen positie, maar het verhoor moest dus tot vandaag worden uitgesteld.

Van der Dijs wordt verdacht van drie strafbare feiten: 
* haar wordt verweten in de periode van 1 januari 2010 tot en met 1 juli 2010 in Curaçao en/of Italië samen met Schotte twee facturen van het bedrijf Vanddis NV valselijk te hebben opgemaakt. Eén factuur voor een bedrag van 140.000 dollar en een ander voor een bedrag van ruim 73.000 dollar. In strijd met de waarheid staat op deze facturen onder meer vermeld dat het bedrijf werkzaamheden heeft verricht voor het Italiaanse bedrijf B+ van Corallo.
* Tevens wordt Van der Dijs verdacht van het witwassen van ruim 200.000 dollar in de periode 1 januari 2010 tot en met 15 november 2011 in Curaçao, de Verenigde Staten, Zwitserland of Italië.
* Daarnaast staat ze terecht voor het bezit van zeven zogenoemde jammers (apparaten waarmee het telefoonverkeer verstoord kan worden) op 9 december 2013. Dit is strafbaar conform zowel het Wetboek van Strafrecht als de Landsverordening op de telecommunicatievoorzieningen.

Schotte wordt verdacht van vijf strafbare feiten, waaronder drie die hij samen met zijn partner zou hebben gepleegd, namelijk het vervalsen van de twee genoemde facturen, witwaspraktijken in 2010 en 2011 en het bezit van jammers.
Daarnaast wordt hem verweten dat hij als ambtenaar geldbedragen van 140.000 dollar en 73.000 dollar van Corallo heeft aangenomen, zodat Corallo en zijn bedrijven begunstigd zouden worden. Dit zou bereikt worden, door Corallo via MFK invloed te geven in de lokale overheid en hem internationaal namens Curaçao aan te bevelen, door hem in een belangrijke (overheids)functie aan te stellen en door hem ook geheime (overheids)informatie te verstrekken.
Bovendien staat Schotte terecht voor valsheid in geschrifte op 15 april 2013, namelijk de kennisgeving ‘verlies reisdocument’. In strijd met de waarheid is opgenomen dat het diplomatieke paspoort verloren was geraakt, terwijl dat in de kluis lag bij het bedrijf van zijn partner, oftewel Vanddis NV.

De data 17 en 19 februari 2016 zijn onder voorbehoud geprikt voor de voortzetting van de behandeling. Dit wordt een pro-formazitting. Om de vinger aan de pols te houden, heeft de rechter alvast 11 december gekozen als de dag waarop de stand van zaken van het onderzoek wederom besproken zal worden. Alle zittingen vangen aan om negen uur ‘s ochtends.

Pleegzoon president Bouterse moet nog dertig dagen in hechtenis blijven

Aanhouding Meriba wegens betrokkenheid bij gewapende overval rechtmatig


Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse, moet nog dertig dagen in hechtenis blijven. Dit heeft de rechter-commissaris beslist. Volgens de magistraat is de aanhouding wegens betrokkenheid bij een roofoverval, vorige week maandag te Geyersvlijt, rechtmatig. Eerder had het Openbaar Ministerie (OM) al om verlenging gevraagd, zo bericht de Times of Suriname vandaag, woensdag 18 november 2015.

Het OM besliste hiertoe na een bezoek van Officier van Justitie Duncan Nanhoe aan Meriba in het cellenhuis. Ook de andere verdachten van de roofoverval werden bezocht. Doorgaans worden verdachten onder politiebegeleiding voorgeleid bij de Officier van Justitie. Nanhoe zegt, dat hij bewust zelf de verdachten bezocht. Zo werd voorkomen, dat een groot aantal agenten moest worden ingezet.

Op één na blijven alle verdachten vast. Eerder werd een man vrijgelaten die niets met de overval te maken bleek te hebben. Hij was thuis bij een verdachte aangetroffen.

Het contact tussen de verdachten en hun advocaten is beperkt. Volgens Nanhoe is dit om ‘bewijsvertroebeling’ te voorkomen. Kort na de overval werden twee rovers gedood door politiekogels. Twee agenten en twee verdachten raakten gewond.

Oud-hoofdredacteur NOS Journaal gaat publieke media Suriname doorlichten

Omroepen en radiozenders zouden formeel van niets weten


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 18 november 2015, dat 'een specialist van de Nederlandse Omroepstichting, NOS,' Nico Haasbroek, van de overheid alle publieke media in Suriname mag doorlichten. Alla data en documenten moeten op tafel.

Jaarverslagen, personeelsbestanden, uitzendschema’s en overzichten van beschikbare technologie, het moet allemaal worden aangevoerd. Het betreft de televisiestations STVS en ATV, de radiozenders SRS en Radio Boskopu en de Nationale Voorlichtingsdienst. Opmerkelijk is dat vrijwel geen enkele zender formeel op de hoogte is gesteld. En de doorlichting moet eind november al plaatsvinden.

'Ik weet van niets', zegt Clifton Limburg, lid van de Raad van Toezicht bij de STVS en SRS. Op zich is er geen bezwaar tegen een doorlichting.

Roy de Miranda, adviseur van vicepresident Ashwin Adhin, wil geen reden aangeven: 'Dat is iets waar de vicepresident het best over kan praten.' Haasbroek zou al betrokken zijn bij de doorlichting van de Nationale Voorlichtingsdienst. Onduidelijk is waarom genoemde omroepen en zenders moeten worden doorgelicht en wie daartoe de opdracht heeft gegeven.

In de periode 21 tot en met 28 november zal Haasbroek workshops en trainingen verzorgen voor het personeel van de betrokken media.

Nico Haasbroek was onder meer buitenlandcorrespondent, oprichter en hoofdredacteur van de regionale zender RTV Rijnmond en hoofdredacteur van het NOS Journaal. Eerder verschenen zijn boeken KLM-Affaires en De Journaaljaren. Haasbroek doceerde een aantal jaren aan de Universiteit van Amsterdam en is momenteel actief binnen de VVOJ, de werkgroep Andere Publieke Omroep en als gespreksleider van het Mediadiner. Daarnaast reist hij voor Fanack, de online kroniek voor de MENA-landen (een acroniem voor de Middle East and North Africa) de wereld rond, altijd op zoek naar een nieuw verhaal, zo is te lezen op zijn website.

De redactie van De Surinaamse Krant heeft uiteraard de heer Haasbroek benaderd voor een reactie op het voren gaande en voor het beantwoorden van een paar vragen, maar bij het online gaan van dit artikel was nog geen reactie ontvangen.

Nationaal Leger haalt op weg naar- en op Onafhankelijkheidsdag alles uit de kast

Defensie organiseert vanwege 40 jaar Srefidensi en 40 jaar Nationaal Leger diverse activiteiten

 
In het kader van 40 jaar Srefidensi en viering van het 40-jarig jubileum van het Nationaal Leger (NL) zal een aantal activiteiten vanuit het ministerie van Defensie worden georganiseerd. Verschillende aspecten binnen het leger zullen gedemonstreerd worden middels een taptoe in verband met het 40-jarig bestaan van het Nationaal Leger, dat op 24 november 1975 werd opgericht. Het publiek wordt vrijdagavond 20 november uitgenodigd de activiteiten bij te wonen. Een en ander begint om zeven uur 's avonds in het André Kamperveen Stadion.

'Het enthousiasme binnen de leden van de verschillende eenheden is vrij goed', sprak kapitein Faried Ilahibaks gisteren tijdens een persconferentie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 18 november 2015. De eenheden beginnen vanavond rond zeven uur met de generale repetities. Het publiek wordt vrijdag vanaf vijf uur ‘s middags verwacht.

De avond zal beginnen met een openingsceremonie, waarbij de militaire kapel het volkslied ten gehore zal brengen. Daarna volgt een optreden van de militaire kapel in combinatie met een exercitieshow door de kadetten van het Centrum Opleiding van het Nationaal Leger, die een  vlaggenshow houden in de kleuren van de nationale vlag. De nieuwe kadetten die in de opleiding zijn en deel zullen uitmaken van de infanterie zullen ook een show verzorgen. 'Het zijn jongens die in de opleiding zitten, in de Bravo-compagnie onder leiding van kapitein Jap Sie', aldus kapitein Ilahibaks.

'Daarna volgt een optreden van de combinatiegroep, bestaande uit leden van het leger en onze jongens van de militaire politie onder leiding van luitenant Jerrel van Dijk, die een motorshow zal weggeven. Deze groep is getraind door de Franse eenheid. Dit zijn slechts enkele activiteiten die ontplooid zullen worden. Bij afsluiting van het geheel zal de ground manager zich melden bij president Desi Bouterse', aldus kapitein Faried Ilahibaks over de activiteiten.

Majoor Antoon Uiterloo sprak over de veiligheid op die dag en stelde wat regels vast. 'Voor de eigen veiligheid wordt gevraagd aan de mensen en de pers om zich niet op het veld te begeven, waar  oefeningen uitgevoerd zullen worden. Ook wordt gevraagd aan wapendragers die op die dag geen dienst hebben hun de wapens thuis te laten. De VIP-tribune is weggelegd voor president Bouterse en andere hoogwaardigheidsbekleders en niemand mag die dag buiten deze groep de VIP-tribune betreden.'

AKMOS-voorzitter: 'Centrale Bank van Suriname houdt zich niet aan de regels'

Binda: 'Centrale Bank verkoopt dollars voor diverse koersen aan cambio's'

'De president is horen, zien en zwijgen'


'Het is mooi dat de minister zegt dat er niet in Amerikaanse dollars geprijsd mag worden. Maar, de Amerikaanse dollar zelf heeft geen vaste koers meer. Zelfs de Centrale Bank van Suriname maakt zich schuldig aan het verkopen van dollars voor verschillende koersen aan cambio’s', aldus Sham Binda, ondernemer en voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), vandaag, 18 november 2015 in het Dagblad Suriname, in reactie op de steeds stijgende vreemde valutakoersen. 

De Centrale Bank als autoriteit houdt zich volgens Binda dus ook niet aan de regels. 'Hoe kan een ondernemer zich handhaven met een Srd 3.35?', vraagt Binda zich af. Dit fenomeen maakt dat of de consument teveel neertelt voor de nodige producten of hij kiest ervoor om niet meer te ondernemen.
 
'Waarom horen wij niets van de autoriteiten? Waar is onze president zijn stem? Waarom komt Bouterse ons nu niet wijzen hoe een volkspresident danst? De president is horen, zien en zwijgen. Iedereen klaagt over het wegblijven van gedegen beleidsmaatregelen. Iedereen vlucht naar vreemde valuta omdat men verwacht dat het geld devalueert. Een weldenkend mens weet ook dat als je devalueert je zult blijven devalueren als je geen inkomsten er tegenover stelt. Waar zijn de inkomsten?', vraagt Binda.

Het vervelende volgens de AKMOS-voorzitter is, dat men nu onzekerheid creëert door te zwijgen.
'Ze horen en zien wat er gebeurt met de koersen in de winkels, maar men zwijgt als een graf. Misschien is de president bezig het hele volk mee te sleuren naar zijn graf. Hij moet rekening houden. We zijn een jonge natie en er zijn veel jongeren in de samenleving. Ze ontnemen de toekomst van de jongeren in dit land. Er is geen voorspelbaar beleid', aldus Binda.

Het bedrijfsleven is volgens Binda geen partijpolitieke organisatie. 

'Het is wel een politieke organisatie, in de zin van dat het meewerkt aan een stukje opbouw van het land. Het bedrijfsleven probeert haar bijdrage te leveren, maar als dat steeds in de wind wordt geslagen en men niet overgaat tot acties, heeft het ook geen nut. Wij hebben bijvoorbeeld gezegd, dat als men toerisme wil bevorderen, de ambassadeposten in het buitenland actiever moeten worden. Er komt niets van terecht. Men doet niets aan het verhogen van de verdiencapaciteit. Wat voor incentives zijn er voor burgers, behalve voor de handel, om te ondernemen? Wordt grondbeleid aangepast voor landbouwers? Men geeft grond aan mofinawangs om huizen te bouwen, waar zij het geld voor niet hebben. Wij hebben ook niet meegedaan aan het fenomeen van het Financieel Economisch Platform. Vandaag de dag blijkt dat wij gelijk hadden. Wij als bedrijfsleven hebben ons voorstellen constant gepresenteerd, maar er wordt niets mee gedaan. Men neemt constant de koppige richting. Er zijn zoveel ministers. Welke minister is met een compleet beleidsplan gekomen? Men heeft in zo een crisissituatie geen noodplan. Elk land komt in zulke situaties met noodplannen. Maar hier gebeurt dat niet. Men is niet bezig met dit land. Daarom denkt een ieder nu aan zichzelf. Het heeft niets met egoïsme te maken, want niemand wil in een rotte situatie belanden.'

NDP-Assembleelid Parmessar hekelt collega's die uit de school klappen

Diverse politici informeren media over wat besproken is in besloten vergadering Assemblee

'Ik vind het vervelend om dit soort zaken allemaal dagelijks te lezen, het is geen niveau'


Het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar zal vooralsnog zijn standpunt niet kenbaar maken in de kwestie Suralco/Alcoa waarin de intentieverklaring tussen Suriname en het Amerikaanse Alcoa achter gesloten deuren door regering en De Nationale Assemblee (DNA) worden besproken. De politicus, die voorzitter is van de vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en commissie Alcoa, zegt vandaag, woensdag 18 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat hij het hekelt dat verschillende volksvertegenwoordigers, ondanks verbod van een comité generaal, toch ertoe over zijn gegaan om kleine detailinformatie met bijhorende argumenten aan de media te presenteren. 

'Ik vind het vervelend om dit soort zaken allemaal dagelijks te lezen. Het is geen niveau, wij moeten een voorbeeld geven', stelt de politicus.

De parlementariër zegt verder, dat het ten strengste verboden is om wat dan ook over Alcoa, Suralco en de intentieverklaring in het openbaar te bespreken. Alles over standpunten van volksvertegenwoordigers, ministers en de president, is voor de oren van degenen die zich in de besloten vergaderingen bespreken.

Het is volgens Parmessar nog niet duidelijk wanneer deze kwestie verder besproken zal worden. Hoewel parlementariërs in eerste instantie ervan uitgingen dat zij vandaag weer in besloten verband bijeen zouden komen, zegt de NDP'er nog niets van Assembleevoorzitter en partijgenote Jennifer Geerlings-Simons te hebben vernomen. Het is strafbaar om zaken die tijdens het comité generaal worden gezegd naar buiten te brengen, dat wil zeggen dat een ieder die er kennis van krijgt, verplicht is tot geheimhouding.

Overigens zegt Parmessar niets te weten over het besluit om nog meer geheime besprekingen te houden. Volgens hem is afgesproken om wederom over deze kwestie te praten. De setting is voor hem vooralsnog niet duidelijk. Het kan wel of niet in comité generaal verband zijn. Vooralsnog kan hij nog niet zeggen of een openbare behandeling in dit stadium nodig is. Diverse assembleeleden vinden de openbare behandeling echter wel nodig.

Collega NDP-parlementariër Rashied Doekhie zei eerder in het dagblad, dat hij niets nieuws in comité generaal zal horen, dat hij nu niet al weet. Voor hem gaat het om een nationale kwestie, waar het volk zeker betrokken moet zijn. Een openbare vergadering zou volgens hem meer op zijn plaats zijn.

Zr.MS. Friesland onderschept bij Dominicaanse Republiek 515 kilo cocaïne in snelle smokkelboot


Derde onderschepping drugstransport voor Zr.Ms. Friesland in een maand

(Bron foto: Defensie Caribisch Gebied)

Afgelopen weekend heeft het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland 35 mijl zuid van de Dominicaanse Republiek een snelle smokkelboot met 515 kilo cocaïne onderschept. Deze onderschepping is de derde in een maand tijd, waardoor de teller nu op 1.250 kilo onderschepte cocaïne staat voor Zr.Ms. Friesland. Dit bericht de Defensie Caribisch Gebied vandaag, woensdag 18 november 2015.

De onderschepping gebeurde in nauwe samenwerking met een maritiem patrouillevliegtuig van de Amerikaanse Customs and Border Patrol. 

Nadat de zogenaamde go fast was ontdekt, probeerde de bemanning te vluchten. Daarop werden de snelle onderscheppingsvaartuigen FRISC van de Friesland gelanceerd, die het bootje tijdens het vluchten wisten te stoppen. Het US Law Enforcement and Detachmentm dat aan boord van het Nederlandse marineschip is gestationeerd, arresteerde de bemanning en nam de drugs in beslag. De verdachten zijn overgedragen aan Amerikaanse autoriteiten. 

Begin november onderschepte het marineschip Friesland al een drugstransport 60 mijl zuid van de Dominicaanse Republiek. Toen werd een lading van 440 kilo cocaïne tegen gehouden. Twee weken daarvoor was het ook raak, toen 90 mijl ten noorden van Colombia een transport van 315 kilo werd onderschept.

Ministerie van VVRP en Curoil tonen media vorderingen wegwerkzaamheden


Bezocht werden Snip- en Corriweg en aanleg rotonde Santa Rosaweg


Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en Curoil sloegen gisteren de handen ineen om de pers te tonen hoe het vordert met de verschillende wegwerkzaamheden. Er werd een bezoek gebracht aan de Snipweg en Corriweg die zijn aangepakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 november 2015.

Ook werd tekst en uitleg gegeven bij de Santa Rosaweg waar een rotonde wordt aangelegd en waar de kruising van de Wiriweg en Beurs wordt aangepakt. Fase 1 en 2 van de werkzaamheden aan deze kruising zijn zo goed als afgerond. Met fase 3 wordt begonnen in januari van volgend jaar.

CPA, RdK en Curoil werken samen aan ontwikkelingsplan Bullenbaai, Curaçao

Bullenbaai zou de logische locatie zijn voor 'deep seaport'


Curaçao Ports Authority (CPA), Refineria di Kòrsou (RdK) en Curaçao Oil (Curoil) tekenden onlangs een zogenaamde 'Letter of Intent' (LOI) waarin de intentie tot samenwerking op het gebied van het samenstellen van een ontwikkelingsplan voor Bullenbaai werd vastgelegd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 november 2015.

Volgens de drie organisatie is Bullenbaai de logische plek voor een 'deep seaport' om te fungeren als een strategisch maritieme hub in de regio. Het gaat om een stuk dat buiten het huidige geëxploiteerde gebied ligt.

Op de foto Jose van den Wall-Arnemann (directeur RdK), Humberto de Castro (directeur CPA) en Yamil Lasten (directeur Curoil) met Albert Zwueste (coo CPA) en Raul Manotas (cco CPA).

In te stellen Curaçaose mededingingsautoriteit mag woningen binnentreden

PAIS heeft vraagtekens bij verregaande bevoegdheid FTAC


De Curaçaose mededingingsautoriteit (Fair Trade Authority Curaçao, FTAC) die via de Landsverordening concurrentie ingesteld moet worden, krijgt vergaande onderzoeksbevoegdheden zoals het binnentreden van woningen. Dat constateert de PAIS-fractie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 18 november 2015.

De partij vraagt zich af waarom de FTAC deze bevoegdheid wel krijgt, terwijl in het verleden het binnentreden van woningen voor de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (SBCS) uit de landsverordening is verwijderd.

Hoewel het antwoord op deze vraag uitblijft, wordt in een schriftelijke reactie van de inmiddels demissionaire regering wel uitgelegd waarom het belangrijk is, dat de FTAC deze bevoegdheid krijgt toegewezen:

'Het binnentreden van woningen is inderdaad een vergaande bevoegdheid en noodzakelijk gebleken voor de opsporings- en handhavingstaak van een mededingingsautoriteit. Veel mededingingsautoriteiten in de wereld hebben deze bevoegdheid. Ervaringen van de Europese Commissie bij het onderzoek naar overtredingen van de mededingingsregels en van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland, hebben geleerd dat cruciale onderdelen van het bewijs van een overtreding wordt gevormd door op schrift gestelde of digitaal opgeslagen informatie zoals correspondentie, gespreksverslagen en delen van een administratie.'

OM op Curaçao schenkt aandacht aan Herstelrecht

OM: 'Er bestaan nog misverstanden over nieuw proces van dader-slachtoffer-contact'


Het is deze week de 'Internationale week van Restorative Justice' met als centrale thema dit jaar 'Inspireren tot Innovatie'. Ook het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao staat stil bij deze benadering. Het OM voert al langer dan een jaar een beleid waarin het toenemend onderzoekt hoe daders in de gelegenheid kunnen worden gesteld om, mits het slachtoffer dat wenst, het slachtoffer te ontmoeten. Wetenschappelijk onderzoek wijst namelijk uit dat dit effectief kan zijn voor wat betreft herhaling, maar ook in de traumaverwerking van het slachtoffer. Dit bericht het OM vandaag, woensdag 18 november 2015, in een persbericht.

Er bestaan nog misverstanden op Curaçao over dit fundamenteel nieuw proces. Zo is het niet bedoeld om onder de straf uit te kunnen komen, of om alleen excuses aan te bieden. Het is veel meer dan dat. Het is een gemeenschappelijk proces samen met de familie van het slachtoffer maar ook de eigen familie. Het beperkt zich niet tot het bieden van verontschuldiging maar ook met elkaar tot een plan komen hoe het slachtoffer te helpen. Alvorens hiertoe wordt overgegaan wordt getoetst of het slachtoffer en dader zover zijn.

‘Restorative Justice’, ‘Herstelrecht’ of ‘Hustisia Restorativo Sosial’, is sterk slachtoffergericht en op het nemen van verantwoordelijkheid voor herstel. Restorative Justice vindt plaats naast de mogelijke straf. Het kan voor of na het vonnis plaats te vinden. Toenemend wordt het ook toegepast in het geval van Huiselijk en/of Relationeel Geweld.

Restorative Justice is niet zozeer afhankelijk van de zwaarte van het delict, maar van de kwaliteit van een dader om concreet de geschonden relatie te willen en kunnen herstellen. Dit is een kwestie van persoonlijkheid maar ook hoe de sociale omgeving, bijvoorbeeld de familie of kennissen, dit kunnen stimuleren en in hoeverre iemand daar voor open staat. Soms is het een proces dat jaren duurt. De dader moet de daad hebben bekend en er dient een aanwijsbaar slachtoffer te zijn dat toestemt.

In dit nieuw beleid dat het Openbaar Ministerie is opgestart wil het de komende jaren zich meer gaan richten op informatievoorziening aan de samenwerkende instanties zoals Reclassering en Bureau Slachtofferhulp, advocatuur, daders, slachtoffers en familieleden.

Een belangrijke vraag is hoe het nemen van verantwoordelijkheid voor deze vorm van herstel bij daders op Curaçao met evenwichtig beleid kan worden gestimuleerd? En hoe deze benadering lokaal en maatschappelijk meer tot leven te laten komen? In het kader van het thema Inspireren tot Innovatie van de Restorative Justice vraagt het OM allen op Curaçao, instanties en burgers, om mee te doen in het elkaar inspireren tot zinvolle verandering.

Vaste commissie Volksgezondheid in Assemblee buigt zich over oneffenheden Wet Basiszorgverzekering

Geen transparantie bij vaststelling tarieven van verzekering


De vaste commissie Volksgezondheid in het parlement maakt zich gereed om onduidelijkheden in de Wet Basiszorgverzekering weg te werken. Een daarvan is de wijze waarop de tarieven van de verzekering tot stand zijn gekomen. Commissievoorzitter Jennifer Vreedzaam, NDP, (zie foto) zegt vandaag, 18 november 2015, in de Ware Tijd, dat er nauwelijks  transparantie is op dat punt. Door deze onduidelijkheid is het niet bekend of de tarieven per groep meer zijn dan het moet of juist minder. 

Met name de situatie van de nierdialysepatiënten voor wie de Srd 62.500 van de verzekering niet toereikend is voor een heel jaar behandeling en medicatie, is reden geweest om de tarieven onder een vergrootglas te plaatsen.

Vreedzaam haast zich erbij te zeggen, aldus de Ware Tijd, dat de tarieven over de gehele linie zullen worden herzien. In dit kader zal ook gesproken worden met de Surinaamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen, aangezien het dekkingsplafond door de verzekeraar wordt vastgesteld. De commissie praat dinsdage met het Uitvoeringsorgaan om te komen tot een oplossing voor de nierdialysepatiënten.

Zij hebben zich onlangs beklaagd over het huidige verzekeringstarief. Patiënten die onder de verzekering vallen zijn genoodzaakt om de kosten boven het dekkingsplafond uit eigen zak te betalen. Door tussenkomst van de commissie is een oplossing gevonden om de meerkosten door de Staat te laten subsidiëren. Dit zal echter niet zonder meer gebeuren, zegt Vreedzaam. Eerst moet duidelijk zijn hoeveel een dialyserende persoon zelf moet betalen. De commissievoorzitter geeft de garantie dat de groep vóór eind november over het geld zal beschikken. Dat wordt via de verzekering uitgekeerd.

Districtscommissarissen wachten met smart op geld om de 25e feestje te kunnen vieren

Districten hebben nog geen cent ontvangen

Geplande festiviteiten dreigen in het water te vallen als geen geld uit Paramaribo komt


De voorbereidingen voor de landelijke onafhankelijkheidsviering in de districten verlopen volgens de districtscommissarissen moeizaam. Met nog een week te gaan hebben ze nog geen cent ontvangen voor voorgenomen activiteiten. Ze hopen nog deze week het geld te krijgen, anders zullen de geplande activiteiten niet doorgaan. Per district zijn bedragen begroot van tussen de Srd 50.000 en Srd 100.000, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 november 2015.

Volgens districtscommissaris John de la Fuente van Para zal de viering een sober karakter hebben door het niet te grote budget. 'Dit maakt het vrij moeilijk. Maar, wij zullen de dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.'

De la Fuente hoopt met de herdenking de onafhankelijkheid in het district niet aan de inwoners te laten voorbijgaan. Para heeft Srd 100.000 begroot voor de viering.

In Brokopondo is de aftrap voor de activiteiten zondag gegeven op de hoek van Phedra en de Afobakaweg. De scholen zijn nauw betrokken bij de activiteiten, waarbij de nadruk gelegd is op de betekenis van Srefidensi. Ook is een lezing gepland over transmigratie en de positie van binnenlandbewoners. Alle dorpen zijn betrokken bij de festiviteiten. Brokopondo heeft een begroting van Srd 50.000 ingediend.

In Nickerie zal de dag beginnen met de onthulling van een gedenksteen, zegt districtscommissaris Wedperkash Joeloemsing.

In Sipaliwini zullen de activiteiten zich richten op bewustwording, zoals de nationale commissie Viering onafhankelijkheidsdag heeft voorgesteld, zegt districtscommissaris Armand Jurrel. De activiteiten in Sipaliwni zullen in elk van de zes ressorten gehouden worden. Sipaliwini heeft een budget van Srd 90.000 ingediend.

Granman der Trio's door president Bouterse benoemd tot Drager Grootlint Ere Orde van de Gele Ster

President valt overmand door emoties stil tijdens toespraak aan het adres van Asongo Alalaparu
 
De onderscheiden Clifton Limburg ontvangt felicitaties van de First Lady
'Met deze hoge onderscheiding wil ik samenleving wakkerschudden'


De granman der Trio's, Asongo Alalaparu, is gisteren door president Desi Bouterse benoemd tot Drager van het Grootlint in de Ere Orde van de Gele Ster. De emoties werden Bouterse te veel tijdens zijn toespraak aan het adres van de granman. 'Met deze hoge onderscheiding wil ik de samenleving wakker schudden. De inheemsen zijn de eerste bewoners van het land, maar zijn het meest achtergesteld. Deze granman heeft twaalf stammen onder zich en zij moeten nog steeds vechten om aan de meest basale voorzieningen te komen. Ik weet onder welke erbarmelijke omstandigheden deze mensen leven. We hebben meer verantwoordelijkheden dan in Paramaribo en de districten. We hebben veel werk te doen, in het bijzonder voor de inheemsen.'
 
Behalve granman Alalaparu (zie foto) en de kapitein van Christiaankondre (Galibi), Ricardo Pané, die benoemd werd tot Commandeur in de Ere Orde van de Palm, werd nog een aantal inheemsen gedecoreerd, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 1 november 2015.

In totaal werden in de tuin van het presidentieel paleis 157 ‘bijzondere Surinamers die uitzonderlijke bijdragen hebben geleverd en leveren aan de ontwikkeling van het land’ gedecoreerd.

Minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, die ook hielp de versierselen aan te brengen, werd verrast door haar benoeming tot Groot Officier in de Ere Orde van de Palm. Zij heeft de onderscheiding gekregen voor ‘drie onafgebroken termijnen voorzitterschap van het Onafhankelijk Kiesbureau’. De andere Groot Officier in dezelfde orde is Soebhaas Punwasi. De titel is de waardering voor zijn werk als procureur-generaal.


De enige Officier in de Ere Orde van de Gele Ster is Roy Raymond de Miranda, adviseur van de president.

Tot de tien benoemde Officieren in de Ere Orde van de Palm behoort de perschef van het Kabinet van de President en presentator van het programma Bakana Tori op de staatszender SRS, Clifton ‘Limbo’ Limburg.

Vijftien personen ontvingen de Ere Medaille in Zilver verbonden aan de Ere Orde van de Palm. Tweeënzestig mensen werden in dezelfde orde met de Ere Medaille in Goud gehuldigd. Twee personen werden benoemd tot Officier in de Ere Orde van de Palm met Zwaarden, zeven tot Commandeurs in de Orde van de Gele Ster en drieënveertig tot Ridder in de Orde van de Palm, onder wie Carla van Dijk van het Kabinet van de President.

Vier contractarbeiders Staatsolie te Powakka ernstig mishandeld door agenten

Mogelijk ook veiligheidsmannen Kabinet van de President bij geweld betrokken

De zwaargewonde Ricardo Sabajo. (Bron foto's: Chs Princess Channy/Facebook)

'Ik heb de dood gezien. Ik ben echt ontsnapt aan de dood. De situatie was erg triest.' Woorden van de 24-jarige Ricardo Sabajo (24) die met vier collega’s afgelopen zondag slachtoffer werd van politiegeweld in Powakka. De vier contractarbeiders van Staatsolie zijn onderweg naar huis zwaar mishandeld door minstens acht gewapende mannen. De groep daders bestond, zo bericht althans de Ware Tijd vandaag, woensdag 18 november 2015, uit agenten en vermoedelijk veiligheidsmannen van het Kabinet van de President.

De verwondingen als gevolg van het hardhandig politieoptreden zijn duidelijk zichtbaar en spreken, zo schrijft de Ware Tijd, boekdelen. Een kapot geslagen arm (op twee plaatsen gebroken), een kapwond in de linkerheup en schaafwonden zijn de stille getuigen van de ernstige mishandeling. Sabajo en Cercinio Biswane (20) zijn ter verpleging in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo opgenomen:


 Biswane kan niet opstaan en daardoor ook niet lopen. Hij klaagt over ernstige pijnen op diverse plekken in zijn lichaam. Orpheo Sabajo werd maandag ontslagen uit het ziekenhuis met kneuzingen en twee gapende kapwonden aan zijn hoofd, terwijl Roël Sabajo na behandeling bij de Spoedeisende Hulp naar huis kon met kneuzingen en ook een gapende kapwond aan zijn hoofd.

De vier mannen werden zondag op weg naar huis overrompeld door enkele onbekenden. Er kwam plotseling een voertuig met 'verblindend' licht vanuit tegenovergestelde richting hen tegemoet. De jongemannen riepen de bestuurder toe om het licht te dempen, maar dat bleek niet in goede aarde te zijn gevallen. Sabajo zegt dat de auto toen stopte, waarna drie gewapende mannen uitstapten en hen te lijf gingen. Een had een knuppel bij zich waarmee hij zonder aarzelen de arbeiders sloeg.

'Sommigen hielden ons vast zodat anderen ons konden mishandelen', zegt Sabajo. 'Ik weet niet hoe ik me heb losgerukt en ben beland bij de dorpelingen.'

De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname bevestigt dat een dergelijk voorval zich heeft voorgedaan, maar wenst geen details prijs te geven, aldus de Ware Tijd.

Assemblee behandelt 19 november de Anti-Corruptiewet

Om corruptie effectief aan te pakken wordt Wetboek van Strafrecht gewijzigd


De Nationale Assemblee (DNA) behandelt morgenmiddag de Anti-Corruptiewet. Over de komst van deze wet wordt al jaren gesproken. Tijdens de vorige regeringsperiode had Carl Breeveld, voorzitter en Assembleelid van DOE, een campagne op touw gezet om handtekeningen te verzamelen voor de behandeling van de Anti-Corruptiewet. Voor de verkiezingen kwam de conceptwet op de agenda van de huishoudelijke vergadering, maar tot een inhoudelijke behandeling kwam het niet, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 18 november 2015.

In de commissie van rapporteurs hebben zitting Anton Paal (PALU, voorzitter), Asiskumar Gajadien (VHP), Celsius Waterberg (BEP), Gregory Rusland (NPS), Carl Breeveld (DOE), Ronnie Brunswijk (ABOP) en Amzad Abdoel (NDP). Het herziene wetsontwerp werd in januari 2014 ingediend bij De Nationale Assemblee.

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt, dat de corruptie in verregaande mate en op structurele wijze ingrijpt in bijna alle delen van de samenleving. De groeiende corruptie die zich heeft ingeworteld in de samenleving werkt remmend op de nationale ontwikkeling. Deze zorgwekkende trend geeft meer dan voldoende aan, dat effectieve bestrijding van corruptie, waaronder ook het preventieve optreden tegen dit fenomeen, in deze tijd eerder gebiedend is dan gewenst. Het Wetboek van Strafrecht zal worden gewijzigd om de aanpak van corruptie effectief ter hand te kunnen nemen.