dinsdag 24 november 2015

Nieuw Suriname: 'Omdat wij weten wat de kracht is van dit volk feliciteren wij u'

'Het heden is slechts een kiezelsteen dat ook overwonnen zal worden'


We staan met zijn allen aan de vooravond van 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Zo waar een bijzondere dag in de geschiedenis van ons land. Het is morgen precies 40 jaar geleden dat het woord Surinamer wis en waarachtig gebruikt kon worden. Het is gepast dat alle groepen in de samenleving stil staan bij de betekenis van de afgelopen 40 jaar. Het zijn woelige tijden geweest, waarin wij als volk hebben gedemonstreerd dat wij in goede en slechte tijden kiezen voor dit land, deze natie.

Het is met die keus in ons achterhoofd dat wij van Nieuw Suriname u feliciteren. Het lijkt een beetje tegenstrijdig dat te doen te midden van deze financieel moeilijke periode, maar omdat wij weten wat de kracht is van dit volk feliciteren wij u. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat als wij veertig jaar terugblikken en veertig jaar vooruit, dat het heden slechts een kiezelsteen is dat ook overwonnen zal worden.

Als wij dan ook vooruitblikken is het nu tijd om voort te bouwen op deze basis, want wat willen wij voor de komende veertig jaar. Nieuw Suriname heeft daar lang over nagedacht en waar wij ons voor willen inzetten is de intellectuele ontwikkeling van de nieuwe generatie.

Creatieve jonge Surinamers moeten wij internationale ervaring laten opdoen en ze dan loslaten op de vraagstukken waarmee ons land zit. De innovatieve kracht van het jonge brein moet dan ook ten volle benut en gestimuleerd worden. Zonder te veel hobbels moeten wij de nieuwe weg inslaan van modern bestuur, management en leiderschap.
Wij van Nieuw Suriname begrijpen ten volle wat het gezegde ‘de jongeren hebben de toekomst’ wil zeggen. Simpelweg omdat we een nieuw elan nodig hebben, immers wie doet wat hij altijd al heeft gedaan zal blijven krijgen wat hij altijd al heeft gehad.

Landgenoten de uitdagingen in Suriname zijn legio, maar de kansen blijven niet achter. Laten wij met zijn allen een generatie scheppen die de komende veertig jaar de kansen inziet en met dat inzicht Suriname loodst naar een hoger plan van ontwikkeling, maar ook bewustzijn.
Bewustzijn omdat niet alleen ontwikkeling van het brein maar ook van de geest zal maken dat wij leiders krijgen die wij verdienen.
Suriname proficiat, op weg naar verdere ontwikkeling!

Persdienst Nieuw Suriname

Srefidensi-boodschap van DOE

'De volgende veertig jaar moeten we als Surinamers veel meer samen doen'

 
Veertig jaar geleden op 25 november 1975 werd onze nieuwe natie een feit. De storm was geluwd. Wie bang was of niet mee wilde doen, was vertrokken na verkoop van inboedel en achterlaten van familie en vrienden. Wie verantwoordelijkheid durfde nemen voor Suriname en het Surinamerschap is gebleven. Anderen kwamen juist terug. We zouden het samen doen.

Vóór 25 november 1975 is samen doen ook een sleutel geweest, toen er op papier nog geen Surinamers bestonden, maar goede dingen in ons land moesten gebeuren.

- Om als tot slaafgemaakte uit Afrika de bossen in te vluchten en daar een bestaan op te bouwen, te verdedigen en dit 300 jaar vol te houden kan slechts als je goede dingen samen doet.
- Om na de afschaffing van de slavernij duizenden hectares grond in de Para en Coronie van de meesters te kopen en zo je eigen zelfstandigheid en die van je nazaten te waarborgen moet je goede dingen samen doen.
- Om als immigranten uit verschillende delen van Azië op verschillende momenten en verschillende heldhaftige manieren rechten uit het contract af te dwingen, zodat die worden nageleefd moet je goede dingen samen doen.

De uitdagingen waren verschillend, maar samen doen, was de enige manier om uiteindelijk succes te boeken.

Veertig jaar later is het duidelijk dat we, wat goed voor Suriname is, niet samen gedaan. En het besef dat wij Surinamers zijn, en dat is meer dan de groep, is onvoldoende tot ons doorgedrongen.

- We hebben toegestaan dat corruptie zich in al haar vormen kon uitbreiden. Het werd oogluikend toegestaan of actief meegedaan, terwijl het de duurzame ontwikkeling van ons land en volk frustreerde.
- We hebben nagelaten om openbaarheid van bestuur te realiseren. Er zijn mensen beloond en soms ook bewonderd die in achterkamers of onder de tafel zaken deden, waardoor ons land en volk werden benadeeld.
- We hebben onze kinderen doen vervreemden van hun land; ze vertrokken voor studie, zonder de nadrukkelijke opdracht 'Suriname wacht, zorg dat jij terug komt'. Daar was beter dan hier….
- We hebben niet voldoende invulling gegeven aan het Surinamerschap, door in standhouden van een hokjesmentaliteit; ministeries worden niet door Surinamers beheerd, maar door etnische groepen. Voor alle duidelijkheid, er is maar een type Surinamer en dat zijn wij!
- We hebben vele Surinaamse kinderen aan hun lot overgelaten, door onderwijs niet in voldoende mate toegankelijk voor hen te maken. Door gebrek aan drinkwater, gezondheidszorg en huisvesting.
- We hebben als particulieren onvoldoende eigen initiatief genomen, en te vaak op Lanti 'de overheid' gewacht of gescholden.
- We hebben te lang en te vaak onze handen open gehouden ook voor nieuwe relaties. Hierdoor is de focus om onze eigen natuurlijke hulp bronnen te ontwikkelen niet scherp genoeg gebleken.
- We hebben soms leiders laten aantreden die niet het goede voorbeeld gaven. Het geven van onze stem aan wie de ander het best kan afbreken, zorgde voor een cultuur die contra productief gewerkt heeft.


De volgende veertig jaar moeten we als Surinamers veel meer samen doen. Samen doen wat goed voor Suriname is.
We moeten als tru-tru Srananman, -uma of -pikin doen wat goed is voor Suriname en alle Surinamers.

- Corruptie bestrijden, door bij onszelf te beginnen.
- De wet Openbaarheid van bestuur invoeren, naleven en omarmen.
- Met onze kinderen één visie delen over onze bijdrage en hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling en een waardig bestaan voor elke Surinamer.
- De grondwet strikt naleven en geen enkele Surinamer uitsluiten van geen enkel ministerie op etnische of politieke gronden.
- Onze kinderen hun rechten optimaal te laten beleven.
- Als ondernemers pro-actief en creatief zijn met een brede wereld oriëntatie.
- Een beter beheer van onze natuurlijke hulpbronnen gekoppeld aan de sluiten van betere overeenkomsten. Betrek daarbij al onze deskundigen.
- Het waarderen van leiders die stimuleren tot opbouw van ons land.
- Het beter doen want er is al een fundament waarop wij voort kunnen bouwen, maar ook anders doen en leren van wat minder goed is gegaan.


Srefidensi, samen doen wat goed is voor Suriname!

Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid

Statenlid Moses beschuldigt Statenvoorzitter Franco en 'zijn handlangers' haar tegen te werken

PAIS zou deelname Moses aan Parlatino in Panama boycotten

Moses bekostigt reis- en verblijfskosten naar en in Panama zelf


In een Facebook-bericht beschuldigt onafhankelijk Statenlid Marilyn Moses (zie foto - Bron: Moses/Facebook) Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (PAIS) en ‘zijn handlangers’ ervan haar tegen te werken door haar deelname aan Parlatino in Panama te boycotten. Volgens Franco is hier echter niets van waar, zo bericht de Amigoe vandaag, dinsdag 24 november 2015.
 
Om aan de Parlatino-vergadering deel te kunnen nemen heeft Moses haar eigen vliegticket naar Panama en hotelverblijf bekostigd.

Volgens Franco is Moses door haar vertrek uit de PAIS-fractie echter geen lid meer van de Parlatino-commissie. 'In elke Parlatino-commissie is een lid van de coalitie en een lid van de oppositie vertegenwoordigd. Op dit moment vergeet ze dat haar positie is veranderd. Haar vertrek uit de coalitie werkt ook door in de commissies waar ze deel van uitmaakte', aldus Franco.

Leden van het parlement worden vanuit hun fractie in verschillende commissies, waaronder de vaste commissies van de Staten, benoemd. Ook zijn er bijzondere commissies, waaronder die van Parlatino. Het voorzitterschap van een vaste commissie gaat naar een parlementslid dat van dezelfde partij is als de minister met de portefeuille van de commissie. Zo was Moses voorzitter van de Vaste Commissie van Justitie. Alex Rosaria, fractieleider van PAIS, heeft meteen schriftelijk laten weten dit te willen veranderen na het vertrek van Moses uit PAIS.

Hoogstwaarschijnlijk wordt er in de eerste week van december een nieuwe indeling van de Statencommissies gemaakt. Door het vertrek van Moses uit PAIS is er een nieuwe coalitie gesmeed met de hulp van PAR. Daardoor is de PAR van de oppositiebanken naar de coalitie gegaan. Ook heeft MFK-parlementariër Monique Koeyers-Felida haar ontslag ingediend. Vervolgens zijn de geloofsbrieven van haar opvolger Sithree van Heydoorn bij de Statenvoorzitter binnengekomen. Deze vier veranderingen in de fracties hebben gevolgen voor de indeling van de commissies. Pragmatisch gezien wil hij al deze veranderingen tegelijk in één vergadering behandelen.

'Moses is op de tour dat ze denkt dat ze in elk vliegtuig moet stappen. Een dag na de breuk zou en moest ze naar Saba voor de Dag van Saba', zegt Franco. Omdat de uitnodiging voor een lid van elke fractie gold, heeft hij ermee ingestemd dat Moses als onafhankelijk Statenlid bij de viering in Saba zou zijn. In het geval van het tripartiet overleg van de parlementen van Aruba, Curaçao en St. Maarten maakte ze volgens Franco ook veel ‘heisa’ om daarbij aanwezig te zijn. Volgens Franco had ze voorheen geen interesse in de onderwerpen die daar behandeld zouden worden.

'Logistiek was het onmogelijk om een ticket naar Aruba te regelen', zegt Franco. 'Op het moment dat ze weet in welke commissies zij als onafhankelijk Statenlid zit, kan ze naar hartenlust reizen.'

Demissionair minister Whiteman ontvangt adviezen inzake vergunningen Advent te Damacor, Curaçao

'Er zal in Ministerraad worden besproken of ze überhaupt een vergunning krijgen'


Demissionair minister van Gezondheid, Ben Whiteman, heeft gisteren de adviezen binnengekregen omtrent de vergunningen van het Advent Ziekenhuis in Damacor. De Raad van Ministers (RvM) zal zich volgende week buigen over deze kwestie, aldus de Amigoe vanmiddag, dinsdag 24 november 2015.
 
Hij zegt, dat het om verschillende redenen lang heeft geduurd. 'Het was een lang traject', aldus Whiteman. Inhoudelijk kon hij niet veel zeggen over de uitgebrachte adviezen. 'Er zal worden besproken of ze überhaupt een vergunning krijgen en zo ja, aan wat voor voorwaarden ze dienen te voldoen.'

De tweede vestiging van het Advent Ziekenhuis, die is gehuisvest in de voormalige Taams Kliniek, levert al enkele maanden zorg zonder vergunning. De zorg was volgens Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) echter ‘uitermate beperkt’. Daarnaast speelt ook de continuïteit van de zorg een rol. Het ministerie van Gezondheid bevestigde dat de vergunningen zijn aangevraagd.


Gersji Pereira, inspecteur Volksgezondheid, laat weten dat de procedure wat traag verloopt. 'Ik verwacht dat de vergunningen in aantocht zijn. Wat het ministerie uiteindelijk besluit in de vergunningen te zetten, weet ik niet. Het moet uiteindelijk wel kloppen. De regels zijn er niet voor niets. Een deel van de borging van de kwaliteit van de zorg is verbonden aan de vergunningen, aangezien we onderzoek verrichten alvorens die te verstrekken.

Het Advent Ziekenhuis maakte eind september bekend de afdeling Interne Geneeskunde en Radiologie te openen. Daarna volgde het slaapcentrum. In het ziekenhuis kan men dus terecht om CT-scans, mammografieën, ultrasound echo’s en röntgenfoto’s te laten maken. In juli werden de polikliniek en het priklab al geopend in Damacor.

Islamitisch financieren vindt bodem in Suriname

Trustbank sluit overeenkomst met de ICD, tak van Islamitische OntwikkelingsbankIslamitisch financieren wordt wereldwijd een steeds eenvoudiger manier om productiebedrijven, maar ook overheidsprojecten te financieren. De Trustbank in Paramaribo heeft een maand geleden nog overheidsvertegenwoordigers, bedrijfsorganisaties en ondernemers een introductie gegeven over deze manieren van financieren. Het is de bedoeling dat wanneer de autoriteiten toestemming verlenen, de Trustbank wordt getransformeerd van een conventionele naar een islamitische bank, volgens de richtlijnen van de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), zo bericht de Ware Tijd vandaag, 24 november 2015.

Ondertussen wordt een overeenkomst gesloten met de ICD (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector) - een werkarm van de IsDB waar Suriname sinds 1997 lid van is - die puur gericht is op de private sector. Trustbank-topvrouw Maureen Badjoeri zegt, dat de samenwerking met de ICD behoort tot een van de strategische doelen die de Trustbank zich heeft gesteld.  'Er is bij het kleine en middelgrote ondernemerschap een dringende behoefte aan toegang tot investeringskapitaal tegen ondernemersvriendelijke voorwaarden.'

Projecten gefinancierd vanuit de Trustbank/ ICD-samenwerking moeten duurzaam zijn, armoedebestrijdend en gericht zijn op het scheppen  van werkgelegenheid. Badjoeri zegt, dat in deze vorm van financiering de bank niet alleen de verstrekker is van de lening. In de beginfase wordt gekeken naar projecten uit de sectoren, landbouw, volksgezondheid , infrastructuur,  mijnbouw en energie.
Jim Rasam, lid  van de Raad van Commissarissen bij de Trustbank en trekker van islamitisch financieren in Suriname, noemt dit een gouden kans voor het ondernemerschap in het land. 'Er is een dringende behoefte aan productiesectoren die op zich weer zorgen voor het aantrekken van investeringskapitaal.' Hij hoopt dat met deze stap van de Trustbank voor de private sector, ook de overheid haar relatie met de Islamitische Ontwikkelingsbank zal intensiveren.
Badjoeri zegt dat de regering, parlementariërs, bedrijvenorganisaties en ondernemers worden uitgenodigd voor het bijwonen van wat zij noemt 'een historische gebeurtenis'.

(Red. De Surinaamse Krant/de Ware Tijd)

AOV'ers vinden eenmalige steun van Srd 50 van 'SoZaNet' een belediging

'Er wordt niet omgekeken naar de ouderen'

'Op de overheid rekenen is zelfmoord'
 
 
'Zorgen voor de oudjes in Suriname, was dat niet de bedoeling van al die verkiezingspropaganda en de optrekking van de AOV gelden naar Srd 525? Dat de Surinaamse munt gedevalueerd is en de nieuwe stroom- en watertarieven slechts enkele dagen verwijderd zijn, is een klap in het gezicht van de ouderen. Dan komt de president doodleuk zeggen dat hij ons met een eenmalige steun van een extra SRD 50 zal helpen. Het is een belediging van de oudjes van dit land', zeggen enkele seniorenburgers die de redactie van het Dagblad Suriname in een supermarkt tegenkwam, zo bericht dat dagblad vandaag, dinsdag 24 november 2015. 
 
De 73-jarige mevrouw Pamela moest Srd 73 betalen en was erg ontstemd. Het ministerie van Welzijn zal in het kader van een ‘SoZaNet’ een eenmalige uitkering van Srd 50 bovenop de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) van Srd 525 brengen. Volgens minister Joan Dogojo van Welzijn wordt eraan gewerkt om de AOV gelden officieel tot Srd 575 op te trekken. Volgens mevrouw Pamela is Srd 575 ‘een grap’ en wordt er niet omgekeken naar de ouderen. Terwijl juist deze groep het meest gesteund moet worden, aangezien ook zij in hun dienstjaren veel betekend hebben voor de opbouw van de Surinaamse samenleving.
 
Na 35 dienstjaren achter de rug te hebben gehad, is mevrouw Pamela ervan overtuigd dat haar AOV van Srd 525 per maand veel te laag is. Dit komt, omdat ze te maken heeft met onkosten als stroom en water die ervoor zorgen dat ze aan het einde van de maand nauwelijks wat overheeft voor zichzelf. Daarbij moet zij aan het eind van de maand november de nieuwe verhoogde tarieven van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) en de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) ophoesten.

'Ik kan de bedragen niet betalen. Ook al eet ik helemaal niet. Ik hoop dat mijn kinderen mij kunnen helpen, want op de overheid rekenen is zelfmoord', stelt de gepensioneerde vrouw. 'Nu ik mijn boodschappen moet betalen, zie ik hoeveel ik eigenlijk kwijt ben voor zo weinig. Zoveel ben ik namelijk kwijt voor slechts melk en wat groente, terwijl dit toch echt belangrijk voedsel is voor ons ouderen. Daarnaast kan ik weinig boodschappen doen, die voor een lange tijd mee moeten', aldus mevrouw Pamela.

Op de begroting van 2015 was voor kinderbijslag nog Srd 26.8 miljoen opgebracht. Dat wordt in 2016 teruggeschroefd naar Srd 18.5 miljoen. AOV loopt terug van Srd 308 miljoen naar ongeveer Srd 127 miljoen. Op basis van deze cijfers heeft Dogojo weinig ruimte voor sociaal beleid.

'Na de begrotingen te hebben doorgenomen, denk ik dat de regering Bouterse-Adhin geen ruimte meer heeft voor een sociale paragraaf binnen hun beleid', stelt ABOP-Assembleelid Marinus Bee. Volgens Bee moet de regering dit eerlijk aan het volk kunnen vertellen. De politicus hoopt dat er in ieder geval geen problemen ontstaan bij de uitbetaling van AKB en AOV, omdat de regering dan sowieso correcties in de conceptbegrotingen zal moeten aanbrengen. Vooral de uitbetaling van AOV kan en mag volgens hem niet in gevaar komen.

Met het wegvallen van het sociaal beleid gaan mensen harder moeten werken om maandelijks te kunnen overleven. Vooral het wegvallen van bepaalde zaken als naschoolse opvang en de steeds late uitbetaling van bepaalde sociale toelages zijn volgens Bee al nijpend.

Twee koeien te Henar geëlektrocuteerd door laaghangende elektriciteitskabel

Elektriciteitskabel vermoedelijk door een containertruck kapot gereden


De politie van Nieuw Nickerie kreeg gistermorgen een bericht binnen omtrent een laaghangende elektriciteitskabel die vermoedelijk door een containertruck was kapot gereden. De los hangende kabel bungelde langs de berm van Henar serie 3 waardoor twee koeien er tegenaan liepen met als gevolg dat zij werden geëlektrocuteerd, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 24 november 2015.

'De vernieling is aangericht door de containertransporten', stelt de regiocommandant West van het Korps Politie Suriname

Een van de gedode runderen lag op de berm en de ander was in een trens terechtgekomen (zie foto - Bron: Dagblad Suriname). Het onderzoek naar de ware toedracht in de zaak duurt voort. Nog niet bekend is van wie de koeien zijn en hoe groot de schade is.

Man werkzaam als burger bij CIVD schiet met jachtgeweer op zijn pleegzoon

Geen spoor van de beschoten pleegzoon


Een lid van de CIVD (Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), Ronny M., heeft zondagavond in de Nieuwzorgweg met een jachtgeweer geschoten op zijn pleegzoon. Uit het politieonderzoek blijkt, dat vader en zoon al enige tijd verwikkeld zijn in een slepende kwestie. Deze zaak is bekend bij de politie van Santo Dorp, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 24 november 2015.

De vader, die als burger werkzaam is bij de CIVD, was die avond kwaad op zijn pleegzoon. Hij pakte een jachtgeweer, die niet gedekt is door een vuurwapenvergunning, en schoot daarmee van korte afstand twee keren op zijn pleegzoon. De politie van Latour is ter plekke geweest. De verdachte en het illegaal jachtgeweer werden overgebracht naar het bureau. De politie van Latour droeg de zaak in eerste instantie over aan de Militaire Politie.

Nadat duidelijk was geworden, dat de verdachte behoort tot het burgerpersoneel van de CIVD, heeft de MP het verder onderzoek terug verwezen naar de politie.

In het belang van het verdere onderzoek is Ronny M. ingesloten ter zake overtreding van de vuurwapenwet en poging tot doodslag.

Overigens is het opmerkelijk, zo bericht het Dagblad Suriname, dat geen spoor van de pleegzoon te bekennen is. De politie weet dan ook niet of hij geraakt is door de afgevuurde schoten.

VHP'er Gajadien heeft begrip voor actie burgers met protestborden bij De Nationale Assemblee

'Het is overal zo, dat een actie met paar mensen begint en uiteindelijk volksopstand wordt'
'De president solt met belangen samenleving'
Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien kan begrip tonen voor het stille protest van burgers met protestborden voor het gebouw van de Nationale Assemblee. Hij vindt het zelfs moedig van de mensen om zich te beijveren voor de samenleving. Gajadien is er zelf naar toe geweest om de mensen moed in te spreken en om ze te zeggen door te gaan. Daarbij riep hij de totale samenleving op om niet stil te blijven staan, maar zeker mee te helpen kijken naar de belangen van de samenleving waarmee de regering solt. Dit bericht het Dagblad Suriname dinsdag 24 november 2015.

De Surinaamse samenleving is volgens Gajadien goed georganiseerd. Hij noemt hierbij voorbeelden als de vakbeweging, bedrijfslevenorganisaties en politieke organisaties.

'Wij moeten dus ook de  standpunten van deze groeperingen horen. Wij moeten zeker weten of zij deze mensen wensen te ondersteunen. Het is overal zo dat een actie met een paar mensen begint en uiteindelijk een volksopstand wordt. Alles hangt dus af van hoe het volk op de situatie zal inspelen', zegt Gajadien.

Volgens Gajadien heeft Suriname al een ongehoord punt bereikt. 'Wij hebben een president die lak heeft aan de regels van deze samenleving. Dat is duidelijk te zien in het beleid waarbij de minister van Financiën nog leiding geeft aan de Centrale Bank van Suriname. Suralco staat op sluiten. Er is anderhalf jaar onderhandeld. Nu wordt er weer onderhandeld. Waarom is een onderhandeling die door hen zelf werd aangeprezen, slecht geweest? Zijn de onderhandelaars slecht geweest of hebben zij bewust de belangen van het land willen verkopen. Dit typeert, dat de president solt met de belangen van de samenleving', aldus Gajadien.

1 voor 12 vraagt ondersteuning voor Srefidensi fundraisingsactiviteit

'Er is een toename aan hulpaanvragen'


Op Onafhankelijkheidsdag houdt stichting hele dag  fundraisingsactiviteit aan Waterkant


Stichting 1 voor 12 houdt morgen een Srefidensi fundraisingscampagne aan de Waterkant (achter oom Ray) in Paramaribo, om burgers aan te zetten tot het geven van financiële steun. Louis Vismale, voorzitter van Stichting 1 voor 12, zegt dat het land in een moeilijke situatie verkeert en ook zijn organisatie ervaart momenteel de economische klappen. De hulporganisatie wil ondanks de economische moeilijke tijd toch nog het hoofd boven water houden. Er is volgens Vismale een toename aan hulpaanvragen. 

De hulpverzoeken die dagelijks binnen sijpelen kunnen niet allemaal door de organisatie gehonoreerd worden, omdat de organisatie zelf niet rondkomt met haar financiën. Met de slogan ‘Doneer om de mens in nood te helpen’ hoopt de organisatie zoveel mogelijk leden en fondsen te werven voor de organisatie, zodat zij haar sociale projecten kan blijven financieren.

Met de wervingscampagne wil de organisatie de hulpverlening aan onder andere sociaal zwakkeren, personen/gezinnen in acute woningnood, zwervers, weeskinderen in opvangtehuizen en gehandicapten blijven voortzetten.

Informatie zal morgen worden gegeven over het sociaal werk van de stichting en men kan zich opgeven als lid van de organisatie. Daarnaast zal de organisatie goederen die ze als donatie heeft gekregen, ten verkoop aanbieden.

Er is ook een entertainment gedeelte 's avonds samen met een aantal artiesten. Artiesten die 1 voor 12 wensen te ondersteunen mogen naar de stand van 1 voor 12. De Surinaamse artiest Denvelo heeft speciaal voor de activiteit een lied en een videoclip in elkaar gezet. Mensen kunnen morgen het lied en de videoclip kopen bij de organisatie voor slechts Srd 15. Een ieder die een schijfje koopt ondersteunt daarmee het sociaal werk van de stichting.

'Komt u allen massaal om ons te ondersteunen, zodat wij het sociaal werk verder kunnen voortzetten', aldus Vismale. De activiteiten starten om acht uur s’ morgens en duren de hele dag.

Nieuw logo voor ministerie van Arbeid

Aanleidingen voor nieuw logo zijn wijziging naam en taakstelling ministerie in plaats van ATM


Aan de vooravond van 40 jaar Srefidensi heeft het ministerie van Arbeid een nieuw logo gelanceerd. De directe aanleiding is de wijziging van de naam en taakstelling van het ministerie sedert 3 april 2015. De aanpassing houdt in, dat het ministerie Arbeid heet in plaats van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM). De aanpassing is terug te vinden in het Staatsbesluit van 27 maart 2015, houdende nadere wijziging van het 'Besluit Taakomschrijving Departementen 1991'. Dit bericht het ministerie van Arbeid vandaag, dinsdag 24 november 2015, in een persbericht.

Deze aanpassing houdt in, dat de beleidsgebieden Technologische ontwikkeling en Milieu niet meer thuis horen bij het ministerie. Dit is de reden waarom het ingeburgerde ATM-logo plaats heeft moeten maken voor een nieuw logo.

Het nieuwe logo van het ministerie is een reflectie van de nieuwe taakstelling die constant onder invloed is van nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen in de wereld op het gebied van klimaatsverandering, groene economie en welzijnssamenleving.

Het logo is vervaardigd door de kunstenaar Farley Tamsiran en het is beschreven door Imro Smith. Het logo benadrukt het belang van waardig werk in het bereiken van duurzame ontwikkeling. Het illustreert de kapitaalletter A van factor arbeid. Een cirkel op de A stelt gecombineerd met de A stelt factor mens voor. Tegelijkertijd stelt de cirkel de zon voor als pictogram ter behoud van de aarde. Hiermee geeft het ministerie aan dat zijn denkrichting past in het kader van het mondiaal groen denken en handelen.

Het ministerie is er van bewust, dat verdere opwarming van de aarde dramatische gevolgen voor de werkende mens en een negatieve impact op de arbeidsmarkt zal hebben. Een trap die bij de A is uitgesneden geeft het streven aan naar een welzijnssamenleving gebaseerd op een groene economie. De drie groene vierkantjes geven aan dat ze een trap beklimmen naar menswaardig werk (decent work). De lagen Groen en Grijs aan de onderzijde van de A geven de onafgebroken veranderingen aan waaraan onze arbeidsmarkt en samenleving, onder invloed van wereldwijde uitdagingen, onderhevig zijn. De groene bovenste laag biedt perspectief aan voor de werkende mens.

Quaco 2 december op kasteel Rosendael - Leven in slavernij

Lezing makers stripverhaal Quaco verzorgen lezing op internationale dag voor de afschaffing van slavernij


Op 2 december 2015 – de internationale dag voor de afschaffing van de slavernij – vanaf acht uur 's avonds geven Ineke Mok en Eric Heuvel en lezing over hun stripverhaal Quaco – Leven in slavernij in de tuinkamer van de kerk van Rozendaal, Gelderland. 

Tekenaar Eric Heuvel, ook internationaal bekend vanwege zijn stripboeken over de Tweede Wereldoorlog, komt signeren.

Quaco – Leven in slavernij (Walburg Pers, 2015) is het eerste grote stripboek over de Nederlandse slavernijgeschiedenis. Die geschiedenis komt letterlijk beeld door de ogen van Quaco, een Afrikaanse jongen die eind achttiende eeuw werkelijk in slavernij leefde. Ineke Mok neemt u mee op haar zoektocht naar Quaco, die uiteindelijk ook naar kasteel Rosendael en de kerk leidde. Zij zal eveneens haar bevindingen over Anna delen, die lang voor Quaco als slavin de oversteek maakte van Suriname naar de Republiek. Zij diende bij de familie Brantsen. Deze Anna wordt ook in het stripboek genoemd.

De belangrijkste bronnen voor Quaco’s levensverhaal zijn de dagboeken van legerkapitein John Gabriel Stedman (1744-1797) en het manuscript van zijn spraakmakende boek Narrative of a Five Years Expedition against the Revolted Negroes of Surinam (1796). Hierin staat hoe Quaco in 1773 de persoonlijke slaaf of futuboi werd van Stedman. Vier jaar lang is Quaco bij hem. Met Stedman trekt Quaco ten strijde tegen de marrons, de mannen en vrouwen die aan de slavernij trachten te ontsnappen door naar het oerwoud te vluchten. Tenslotte verlaat Quaco met Stedman Suriname. En dan komt kasteel Rosendael in beeld.

Kijk voor meer informatie op www.quaco-stripverhaal.nl 
Kerk van Rozendaal 
Kerklaan 17 
6891 CM Rozendaal Gelderland 
T: 06-27320891

De lezing wordt georganiseerd door de commissie Kunst in de kerk van de protestantse gemeente Rozendaal in samenwerking met Boekhandel Jansen & De Feijter, Velp (Gelderland). U kunt zich aanmelden bij scriba@dekerkvanrozendaal.nl. De entreeprijs is € 5.-.

Leerlingen van vier scholen op Curaçao maken zich op voor finale rekenquiz Tur Ta Konta

Berg Carmel College heeft beste eindscore alle scholen in voorrondes

(Bron foto: Tur Ta Konta)

Leerlingen van het Berg Carmel College, Albert Schweitzer College, Johan van Walbeeckschool en de Schroederschool gaan naar de finale van de rekenquiz van stichting Tur Ta Konta. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 24 november 2015.

Het Berg Carmel College had de beste eindscore van alle scholen in de voorrondes die zondag zijn gehouden.

In totaal deden 27 scholen mee aan de rekenquiz die voor het eerst werd gehouden. De best scorende leerlingen van de voorrondes worden in het zonnetje gezet. Op 28 februari wordt duidelijk welke van de vier scholen rekenkampioen van Curaçao wordt.

'De verwachtingen voor mij als nieuwe Economie-minister op Curaçao zijn hoog'

Eugene Rhuggenaath (45) is terug van weggeweest

Nieuwe bewindsman heeft al een prioriteitenlijstje samengesteld


Na zes jaar niet in de politieke arena te zijn geweest, is Eugene Rhuggenaath (45), die ooit werd gezien als de kroonprins van voormalig PAR-leider Emily de Jongh-Elhage, terug van weggeweest.  Hij is weer lid van de PAR en op 30 november wordt hij door de gouverneur beëdigd tot de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling. 

'De verwachtingen voor mij als Economie-minister zijn hoog', zegt Rhuggenaath vandaag, dinsdag 24 november 2015, in het Antilliaans Dagblad.

Rhuggenaath heeft tijdens zijn afwezigheid de ontwikkelingen op Curaçao nauwgezet gevolgd. 'Ik heb altijd gezegd dat ik het zou overwegen als er een beroep op mij gedaan zou worden om een bijdrage te leveren. Toen kwam het moment waarbij het land stabiliteit nodig had en een telefoontje van Zita. Ik besloot de uitdaging aan te gaan.'

Dat hij de komende tien maanden voor een grote uitdaging komt te staan, staat vast, van economische groei is de afgelopen jaren nauwelijks tot geen sprake geweest. 'We moeten nu de krachten zien te bundelen om voor economische groei te zorgen die bovendien ook nog duurzaam zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken als alle partijen samenwerken. We hebben slechts tien maanden de tijd. We zullen aandacht besteden aan alle gebieden maar moeten tegelijkertijd kijken naar wat er concreet gerealiseerd kan worden in deze korte periode', aldus Rhuggenaath.

Een van de prioriteiten is het masterplan toerisme, een plan dat in opdracht van voormalig minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (PAIS) is opgesteld. Rhuggenaath laat weten dankbaar te zijn voor de basis die door Palm en zijn voorganger Steven Martina is gelegd. 'Dankzij hen liggen er nu plannen op tafel, waaronder dit masterplan toerisme. Nu is het zaak dat we gaan kijken in hoeverre dit op dit moment kan worden uitgevoerd. Dat zal in deze korte tijd de focus zijn.'

Andere prioriteiten die Rhuggenaath zichzelf heeft gesteld, zijn de verbetering van het investeringsklimaat op het eiland, de ontwikkeling van de haven, de maritieme sector en de luchthaven.

'Economische ontwikkeling moet hier loskomen zodat wij er profijt uit kunnen trekken.'

Hier vallen ook bedrijven als de Curaçaose Dokmaatschappij onder en de plannen om een tweede Megapier te bouwen. 'Deze plannen verkeren reeds in een vergevorderd stadium. Nu moeten ze worden uitgevoerd.'

Als gedeputeerde van Economische Zaken en Toerisme is Rhuggenaath ooit begonnen met de zoektocht naar een strategische partner voor de Curaçaose Dokmaatschappij. Die strategische partner moet er nu komen, aldus Rhuggenaath. 'Het heeft al te lang geduurd. In de komende tien maanden moet een strategische partner voor het Dok geconcretiseerd worden.'

Proefwerkweekroosters niet-examenklassen op Radulphus College in Willemstad, Curaçao, aangepast

Leerlingen moeten na twee proefwerken tot twaalf uur 's middags op school blijven


Gemor onder ouders en leerlingen over nieuwe maatregel binnen Radulphus


Of ouders, leerlingen en leraren er allemaal even blij mee zijn is de vraag, maar het Radulphus College heeft voor de niet-examenklassen de proefwerkweekroosters aangepast. En wel dusdanig, dat de kinderen niet meer na twee proefwerken huiswaarts keren maar tot 12.00 uur op school blijven. De schooldag begint met drie kwartier studie-uur, waarna het eerste proefwerk begint. Daarna is er weer zelfstudie en volgt het tweede proefwerk. Na de pauze vervolgen de gewone lessen volgens rooster en kunnen de leerlingen om twaalf uur naar huis, zo bericht vandaag, dinsdag 24 november 2015, het Antilliaans Dagblad.

Het Albert Schweitzer College HAVO-VWO voerde een dergelijk systeem vorig jaar al in. 'Het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) heeft aan het begin van het schooljaar naar alle scholen een brief gestuurd met richtlijnen. Dat is de reden van de aanpassing van de proefwerkroosters', zo bevestigt de rector van de HAVO/VWO-school, Marion Thomasia-Keiren.

En RKCS-directeur Lisette van Lamoen-Garmers voegt hieraan toe: 'Het RKCS heeft dus de richtlijn bepaald. Mijn grootste zorg had betrekking op de laatste schoolvrije weken voorafgaand aan de grote vakantie. Het kan namelijk niet zo zijn dat het schooljaar al vier tot vijf weken voor de officiële eerste vakantiedag voor de leerlingen eindigt. Na overleg heeft het RKCS besloten om de roosters als richtlijn te hanteren over de hele linie. Dit houdt dus ook in dat het rooster geldig blijft bij alle toetsperiodes.'

De oudervereniging van het Radulphus College was weliswaar van de plannen op de hoogte, maar wist niet dat het nu echt is doorgevoerd voor de tweede proefwerkweek van het schooljaar. De eerste proefwerkweek ging nog volgens het oude systeem, waarbij de kinderen om negen uur alweer naar huis konden. Dit nieuwe rooster wordt morgen besproken in de vergadering en zal er mogelijk een standpunt bepaald worden, zo geeft Tilly Pikeri als voorzitter van de oudervereniging te kennen.

Individuele leerlingen die het Antilliaans Dagblad over het nieuwe rooster gesproken heeft uiten hun onvrede. Sommigen zeggen zich niet in een volle klas te kunnen concentreren en dat een studie-uur geen soelaas zal bieden. Anderen beklagen zich er ook over dat er zo minder leertijd over is voor de proefwerken van de volgende dag. Veel ouders zullen er blij mee zijn, omdat zij dan niet meer hun normale werkdag hoeven te onderbreken om kinderen van school te halen. Ook is er een zorg minder om kinderen die dagenlang alleen thuis zitten en die de zelfdiscipline moeten opbrengen om te gaan zitten leren.

Nederlandse marineduikster (23) komt om het leven op Curaçao

Vrouwelijke matroos uit Zwaag komt om het leven tijdens oefening Defensie Duikgroep


Bij een tragisch duikongeval op Curaçao is een 23-jarige vrouwelijke matroos uit Zwaag om het leven gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van de Defensie Duikgroep in de Caracasbaai, meldt het Ministerie van Defensie vandaag, dinsdag 24 november 2015.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt de toedracht van het ongeluk dat maandag plaatsvond.

'Het verlies van deze gewaardeerde collega is een zware klap voor de Koninklijke Marine', laat Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk weten. 'Onze gedachten gaan uit naar familie, vrienden en collega’s. Wij hopen dat zij de kracht vinden om dit zware verlies te verwerken.'

Economische Controle Dienst sluit twee illegale cambio's en automarkt

'Het is niet zomaar een show, we hopen hiermee een preventieve werking te hebben'

 
De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie heeft in het weekeinde twee illegale cambio’s gesloten en er zijn veertig voertuigen in beslag genomen bij een automarkt die geen vergunning bleek te hebben, zo bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 24 november 2015.

In een supermarkt waren alle voorverpakte goederen negenhonderd gram in plaats van de vereiste duizend gram.

'Het is niet zomaar een show. We hopen hiermee een preventieve werking te hebben, zodat de waarschuwing duidelijk is dat we de daad bij het woord voegen. Omdat we niet kunnen dulden dat de consument en de eerlijke handelaar hieronder lijden', zegt minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie.
Verder werden in winkels ook illegale cambio's aangetroffen. 'We kijken tegen een krapte op de valutamarkt aan. Het zijn geen kleine bedragen, dan begrijpt u wat er met de valutavoorraad gebeurt en de druk die ontstaat. De regering doet er alles aan om de situatie ten positieve te keren, maar het zijn deze gevallen die misschien zelf de oorzaak zijn van deze situatie of het herstel bemoeilijken', aldus de bewindsvrouwe.

Pertjajah Luhur: 'Het leven vóór 1975 was veel prettiger dan daarna'

'Als natie waren we totaal onvoorbereid op de onafhankelijkheid'


Suriname herdenkt 25 november aanstaande 40 jaar staatskundige onafhankelijkheid. Het proces om te komen tot onze onafhankelijkheid is niet zonder slag of stoot gegaan. Tegen de onafhankelijkheid zelf was er geen bezwaar, maar niet een ieder was het eens met de wijze waarop deze tot stand zou komen. Immers was Suriname geen kolonie, maar een overzees gebiedsdeel van Nederland, en was het niet meer dan billijk dat het Surinaams volk ook als zodanig aanspraak zou maken op die voorzieningen die daarbij horen. Helaas is hiermee geen rekening gehouden.

Als natie waren we totaal onvoorbereid op de onafhankelijkheid. Eén van de resultaten hiervan was de machtsovername in februari 1980 door het toenmalig militair regiem. Inmiddels is gebleken dat ook de grenzen van ons land op 25 november 1975 niet duidelijk waren bepaald en vastgelegd, getuige de claim die Guyana nog steeds legt op het Tigrigebied. Van de 3.5 miljard gulden die aan Suriname werd toegekend als ontwikkelingshulp, heeft het volk niet geprofiteerd.

Een snelle vergelijking leert dat het leven vóór 1975 veel prettiger was dan daarna. De Surinaamse bevolking heeft niet eerder zo’n armoede gekend als die, waarmee ze na de onafhankelijkheid is geconfronteerd. Gedane zaken nemen echter geen keer. We kunnen de klok niet terugdraaien. Meer dan ooit moeten we ons er bewust van zijn dat we zelfstandig zijn en onze hand niet meer moeten ophouden bij Nederland. Meer dan ooit moeten we ons er bewust van zijn dat we de handen uit de mouwen moeten steken om meer te produceren. Daartoe moeten de productiesectoren ten volle ontwikkeld worden. Het aantrekken en accommoderen van meer werkers in de ambtenarij is geen optie. Integendeel zullen we ons nu extra moeten inzetten om het land tot ontwikkeling te brengen.
Onze voorouders, van waar ze ook kwamen, hebben er door hard werken voor gezorgd dat we het vandaag de dag beter hebben. We zijn er echter nog lang niet. Wat onze voorouders toen is overkomen en ons nu overkomt, mag onze kinderen en kindskinderen niet gebeuren.

We hebben een rijke diversiteit aan culturen, rassen en geloofsovertuigingen. Samen met onze natuurlijke hulpbronnen vormt dit deel van de enorme rijkdom en potentie waarover Suriname beschikt. Zoals het er nu uitziet, is er echter nog steeds sprake van eenheid in verscheidenheid, en geen verscheidenheid in eenheid. Die échte eenheid is er nog lang niet, getuige het feit dat er nog steeds discriminatie plaatsvindt op basis van onder meer ras, geloofsovertuiging, politieke kleur en gender. Toch moeten we de hoop niet opgeven dat we, op basis van de vrede en harmonie waarin we in staat zijn met elkaar te wonen en te werken, dichter naar elkaar toe zullen groeien en uiteindelijk die hechte eenheid zullen bereiken en behouden, ter wille van land en volk.

Het hoofdbestuur, de partijraad en alle structuren van de Pertjajah Luhur feliciteren het totale volk van Suriname met 40 jaar staatkundige onafhankelijkheid. Laten wij samen in eenheid en harmonie verder werken aan de ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

De voorzitter van de Pertjajah Luhur,
Paul Salam Somohardjo

Districtscommissaris Miranda wil onderzoek naar bestedingen Centrale Markt

'Markt moet maandelijks tussen Srd 60.000 en 100.000 kunnen opbrengen, maar is niet meer dan 8.000'


'Het is een land in een land, de markt, iedereen bepaalt wat hij doet'


Districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Jerry Miranda, wil een onderzoek naar de bestedingen van de Centrale Markt aan de Waterkant in Paramaribo. Volgens hem moet de markt in staat zijn Srd 60.000 tot Srd 100.000 per maand op te brengen. Hij plaatst daarom vraagtekens bij de maandelijkse inkomsten van Srd 8.000 in het afgelopen jaar, zo bericht vandaag, 24 november 2015, de Ware Tijd.

Minister van Regionale Ontwikkeling (RO) Edgar Dikan wacht de officiële rapportage van de marktleiding af om meer inzicht te krijgen in de situatie. Het is de bedoeling de markt aantrekkelijk te maken en te ordenen zodat zaken beter lopen. Verder wordt gekeken naar inkomstenverhogende maatregelen door een efficiënte administratie en boekhouding.

De markt moet volgens de bewindsman in staat zijn zichzelf te bedruipen. Dikan heeft geen idee waar het geld is gebleven. 'In zulke gevallen zouden wij de CLAD moeten inschakelen.' Maar, de Centrale Landsaccountantsdienst heeft de handen op het moment echter vol volgens hem.
De markt levert wat Miranda betreft ook te veel op om er zo slecht uit te zien en 'zal door een ring te halen zijn het komende jaar'. Hij heeft coördinatoren aangesteld om de rotzooi op de markt op te ruimen. 'Feitelijk vallen de markten onder RO, maar ze zijn aan ons overgedragen om ordening te brengen. Het is een land in een land, de markt. Eenieder bepaalt wat hij doet.'

Voor minister Peneux zijn 60+ leerkrachten in basisonderwijs taboe

'Jongeren verdienen een kans'


Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) Robert Peneux zal geen zestigplussers toelaten op lagere scholen. De minister heeft dat afgelopen weekend in een gesprek met studenten van het Surinaams Pedagogisch Instituut gezegd, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 24 november 2015. 

'Als je gepensioneerd bent, dan ga je eruit. Niemand hoeft dispensatie bij me aan te vragen, want jongeren verdienen een kans om in dat systeem te komen.'

Studenten vroegen hem op de man af of hun diploma waarde heeft en waarom er niet genoeg werkgelegenheid is voor afgestudeerden. 'Ik ben een verantwoordelijk minister. Ik ga geen mensen in dienst nemen, die uiteindelijk niet verantwoordelijk zijn voor een klas.'
Peneux zei verder situaties meegemaakt te hebben, waarbij op bepaalde scholen acht reserveleerkrachten waren. 'Hierdoor had die leerling in de derde klas elke dag les van een andere leerkracht.'

Goudzoeker (26) in Roma Pit van IAmGold beschoten door een 'security guard'

Slachtoffer in zijn rug geschoten


Victor, A. alias 'Mogo' (26), is afgelopen zaterdag beschoten door een security guard in de Roma Pit op de concessie van Rosebel Gold Mines/IAmGold in Brokopondo. De politie van Brownsweg kreeg de melding van een schietpartij te Roma Pit, waarbij een man was geraakt. Het slachtoffer werd door vrienden voor medische behandeling overgebracht naar de RGD-poli te Brownsweg, zo berichtte de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname gisteren, 23 november 2015.

De politie heeft het slachtoffer vervolgens met een ambulance laten overbrengen naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens verklaring van vrienden was Victor A. samen met hen goud gaan winnen in de Roma Pit.

Een security guard, genaamd Abauna alias 'Tupac' en in dienst van ene 'Goorie', loste schoten op de illegale goudzoekers met vermoedelijk een vuistvuurwapen. Victor A. werd in zijn rug geraakt.

De verdachte security guard is nog niet achterhaald.

DA91 vraagt aan vooravond 40 jaar Srefidensi aandacht voor tekst volkslied

'Het overeind houden van ethische normen en waarden is geen eenvoudige opgave meer'


Op 25 november 2015 herdenken wij allen dat ons land Suriname 40 jaar geleden de onafhankelijkheid verkreeg. Als Surinamers hebben wij bij de onafhankelijkheid een belangrijke verantwoordelijkheid op onze schouders genomen om de aspiraties van ons allen nu, maar ook voor de toekomst te verwezenlijken. Deze aspiraties zijn verwoord in ons volkslied. In deze tijd waarin we als volk wederom grote onzekerheid en gebrek aan stabiliteit ervaren als gevolg van een gebrek aan verheffend politiek leiderschap, is het van uitermate belang dat wij bewust stilstaan bij deze opdracht.

God zij met ons Suriname, nu meer dan ooit wanneer het overeind houden van ethische normen en waarden geen eenvoudige opgave meer is, doch cruciaal is voor een geestelijk gezond volk en verheffing van ons land.
Want hoe wij hier ook samen kwamen aan zijn grond zijn wij verpand. Het Surinamerschap kent geen huidskleur, religieuze of politieke kleur. Een ware Surinamer bestempelt anderen niet als staatsvijanden en neemt de mening van elke landgenoot, jong of oud, serieus.

Een ware Surinamer slaat de handen inéén om dit ons geliefd land te verheffen boven nepotisme, vriendjespolitiek en criminele heerschappij; onderwerpt zich aan recht en rechtvaardigheid. Dit is de richtlijn die elke Surinamer al werkend in gedachten houdt.

Een land waar recht en waarheid daadwerkelijk vrij maken en waarbij elke corruptieve handeling onderzocht, niemand uitgezonderd, wordt en oneigenlijk verkregen rijkdommen terug worden gegeven aan het volk. Een land waarin er geen pogingen worden gedaan om burgers hun recht op vrije meningsuiting te onderdrukken middels, openlijke of gedekte, bedreigingen met rancune en geweld.

Wij als volk van Suriname zullen al wat goed is betrachten om dit ons geliefd land een respectabele en waardige plaats te blijven geven in de rij der naties. Wij zullen dan ook blijven strijden tegen elke persoon, elk instituut die rechtvaardigheid, democratische principes, transparantie en goed bestuur, en de basis mensenrechten op enigerlei wijze wenst aan te tasten.

De strijd tegen allen die zich schuldig maken aan diefstal van staatseigendommen zetten wij in verhevigde vorm voort. Wij zullen niet buigen voor tirannie en roepen alle Surinamers op onbevreesd te staan met ons in de strijd voor een democratisch, rechtvaardig en respectabel Suriname.

'Want een volk dat voor tirannen zwicht verliest meer dan lijf en goed, dan dooft het licht', zoals bekende dichtregels luiden.

DA91 roept alle Surinamers op om tezamen al wat goed is te betrachten en zo waardij te geven aan ons land!

'Opo kondreman un opo, Sranan gron e kari un!'

Publiciteitsdienst DA91

Nauwelijks vervoer scholieren en leerkrachten binnenland

Bus- en boothouders Sipaliwini en Brokopondo leggen werk neer vanwege uitblijven betaling


Bus- en boothouders in de districten Sipaliwini en Brokopondo hebben het schoolvervoer stilgelegd vanwege achterstallige betaling. Ook veel bus- en boothouders in onder andere Commewijne, Wanica en Saramacca hebben nog geld tegoed bij de regering, maar sommigen blijven rijden of varen. 

'Negentig procent is nog niet uitbetaald en als dat niet binnenkort gebeurt, kan het schoolvervoer landelijk straks stilliggen', zegt Kenneth Themen, voorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname vandaag, dinsdag 24 november 2015, in de Ware Tijd.

Hij weet niet hoe lang de ondernemers het zullen volhouden. De verwachting is dat het schoolvervoer vandaag vrijwel geheel wordt platgelegd, omdat tot maandagmiddag laat nog niet was uitbetaald.

Marisa Meye, voorzitter van het MULO-directeurenberaad: 'De mensen willen geld zien, omdat ze niet kunnen blijven rijden zonder dat ze worden betaald.' Zij is directeur van de VOJ Von Freyburg in Saramacca en heeft hierdoor direct te maken met schoolvervoer. Ze wil niet, dat het schoolvervoer wordt stilgelegd, omdat de MULO's begin december starten met schoolonderzoeken. Naar haar zeggen is de schade aan het onderwijsproces in de afgelopen tijd beperkt gebleven, omdat de ondernemers toch hun medewerking verleenden.
Themen weet dat alle stukken naar de bank zijn verzonden, maar het ministerie van Financiën heeft
nog geen fiat gegeven. De ondernemers hadden 15 november hun geld over oktober moeten ontvangen.

Regering praat met Stephen Letwin van IAmGold over ontslagen en toekomstplannen Canadezen

Regering hoopt op schikking tussen bond en IAmGold over afvloeiing 165 arbeiders

 
De regering zal vanavond, dinsdag 24 november 2015, met een topman van het Canadese IAmGold, Stephen Letwin (zie foto), de afvloeiing van 165 werknemers bij Rosebel Gold Mines (RGM), een dochter van het Canadese bedrijf, bespreken. Verder zal gesproken worden over de toekomstige plannen van de multinational. Een team van ministers, onder leiding van minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft over deze kwestie afzonderlijke gesprekken gevoerd met de vakbond en de leiding van RGM, zo bericht Starnieuws.


Het bedrijf heeft aangegeven dat inkrimping van het personeel onvermijdelijk is. De bond is niet tevreden met het geboden bedrag, dat gepaard gaat met de afvloeiingsregeling en ziet graag een nieuw bod tegemoet, zo laat het ministerie van Arbeid weten.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat RGM/IAmGold Srd 12 miljoen uitgetrokken heeft voor de afvloeiing. De bond onder leiding van Lloyd Read stelt dat door de devaluatie het bedrag met minstens 20% is verminderd. Aan de bond is gevraagd om zaken uit te rekenen en op schrift te stellen. Het bestuur van de bond heeft aangegeven dat de regering later op de dag een becijferd voorstel kan tegemoet zien.

De regering zal trachten partijen zover te krijgen, dat ze komen tot een onderlinge schikking. Beide partijen hebben volgens het ministerie van Arbeid aangegeven bereid te zijn om op basis van wederzijds goedvinden tot een compromis te komen. Het ministersteam bestaat verder uit Regilio Dodson (Natuurlijke Hulpbronnen), Patrick Pengel (Volksgezondheid) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling).