vrijdag 27 november 2015

Inbraak in gedoneerde woning Pa Keme

Vismale van Stichting 1 voor 12: 'Het is mensonterend wat de dieven allemaal hebben aangericht'


Hulp gezocht voor aanbrengen dievenijzers in woning


Dieven hebben in de nacht van 25 november ingebroken aan de Bolletriestraat in de woning van de seniorenburger Runaldo Gemert, meer bekend als Pa Keme. Ze zijn met alle keukenspullen, een microwave, broadtoaster, een LET-tv, magnetron, rice-cooker, potten, pannen, en een ventilator vandoor gegaan. De inbraak werd 's morgens ontdekt door buurtbewoners, zo laat de Stichting 1 voor 12 vandaag, vrijdag 27 november 2015, weten. Zij hebben het bericht doorgespeeld aan de politie en de voorzitter van stichting 1 voor 12, Louis Vismale. 

Toen de politie op het adres is aangekomen troffen zij een open raam aan aan de achterzijde van de woning. Vijf shutters van het raam waren gelicht.

Medio oktober kreeg Gemert de spullen en de woning als schenking van Kensenhuis NV, B. Singh Trading en Stichting 1 voor 12, nadat er een programma over de slechte leefsituatie van deze seniorenburger in het televisieprogramma van 1 voor 12 was verschenen. Hij kreeg een nieuw huis en inboedel van deze organisaties.

Vismale vindt het mensonterend wat de dieven allemaal hebben verricht. 'Een man die niets had en die toch op een eerlijke manier via 1 voor 12 gelukkig is gemaakt, hebben de boeven veel verdriet gegeven. Zelfs met die man z’n lakens zijn ze vandoor gegaan', zegt Vismale.

De zeer emotionele Vismale vraagt zich af of hij dit soort figuren nog mensen moet noemen. Hij geeft aan dat Gemert gelukkig nog niet in de woning bleef, omdat het nog niet is aangesloten op het waterleiding- en electriciteitsnet.

'We willen de woning van dievenijzer voorzien, maar hebben nog geen kans gehad. Het budget dat wij hebben laat het niet toe. Doordat er geen dievenijzer was konden de dieven makkelijk in de woning gaan en maar wegpakken wat ze willen. Mensen die ons willen helpen met het aanbrengen van dievenijzer vraag ik om contact te maken met 1 voor 12', aldus Vismale.

Hij zegt dat 1 voor 12 drukdoende bezig is elektra en water te regelen voor het huis. Voorlopig is Pa Keme nog in een ruimte van 1 voor 12.

Zestien Chinezen gearresteerd verdacht van ontvoering

Chinezen en een ontvoerd slachtoffer allen aangetroffen op een adres aan de Kwattaweg


Het Arrestatie Team (A-Team) en andere eenheden van het Korps Politie Suriname hebben in samenwerking met militairen gisteren bij een inval in Paramaribo zestien Chinezen aangehouden na verkregen informatie over een ontvoering. De informatie werd uitgewerkt en twee adressen werden in beeld gebracht waar de Chinezen zich bevonden met het slachtoffer, zo bericht vandaag, vrijdag 27 november 2015, de afdeling Public Relations van de politie.

Het eerste adres betrof een woning aan de Tourtonnelaan. Bij die inval werden geen verdachten aangehouden. Op het andere adres aan de Kwattaweg trof de politie zestien Chinezen inclusief het slachtoffer aan. Zij werden aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Uit het voorlopig politieonderzoek is komen vast te staan, dat het slachtoffer een groot geldsbedrag in Srd had ontvangen van de andere mannen. Dit bedrag zou hij voor de groep omzetten in vreemde valuta. Toen de mannen hun geld niet konden terugkrijgen, hebben zij het slachtoffer tegen zijn wil vastgehouden.
De ouders van het slachtoffer werden aangezegd om bepaalde handelingen te plegen om hun zoon vrij te krijgen.

De 28-jarige zoon H.D die verdacht wordt van verduistering en oplichting is inmiddels ook aangehouden. De verdachten zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De afdeling Kapitale Delicten onderzoek deze zaak verder.

Medisch specialisten AZP leggen mogelijk hun werk neer

Actie wordt overwogen vanwege uitblijven achterstallige betalingen vanaf januari 2015

Directeur Brahim laat specialisten in brief weten dat er geen geld is

De medische staf van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), komt vanavond, vrijdag 27 november 2015, bijeen om te praten over de achterstallige betalingen aan hen verschuldigd, die teruglopen tot januari 2015. Afhankelijk van de uitkomst van de gesprekken zal voor een actiemodel gekozen worden. Dit bericht het Dagblad Suriname te hebben vernomen van Winston Jessurun, medisch specialist bij het AZP.

De directeur van het AZP, Antoine Brahim, heeft de specialisten middels een erg beknopt schrijven enkele dagen geleden medegedeeld, dat het ziekenhuis niet in staat is het honorarium van de specialisten op dit moment te betalen. In de brief was niet vermeld wat de reden hiervoor is en of het ziekenhuis op langere of kortere termijn hierna wel tot betaling zal overgaan. 'Met andere woorden we gaan gras eten nu', zegt Jessurun.

De gelden oftewel het aandeel dat ontvangen wordt door het AZP voor patiënten, die opgenomen en of behandeld worden door de specialisten, worden volgens Jessurun niet overgedragen aan de specialisten, maar schijnbaar voor andere doeleinden gebruikt. 'We hebben het gecheckt en een heleboel verzekeringsbedrijven hebben wel betaald, maar het ziekenhuis is niet in staat om de doorbetaling te doen en dit duurt al maanden.' 

Jessurun geeft aan dat de specialisten ook hun financiële verplichtingen hebben. 'De schoen gaat nu wringen ook omdat alles vrijwel helemaal stil is komen te staan in de economie.' Hij zegt dat er voorheen nog afspraken werden gemaakt over het inlopen van de schuld of geven van voorschotten op de betaling. 'Nu zegt de directie doodleuk dat zij niet in staat is om te betalen.'


De vraag is volgens Jessurun nu waar de gelden gebleven zijn. De specialisten zijn van mening dat het zo niet verder kan. Jessurun legt uit dat er verschillende vakgroepen zijn in het ziekenhuis waarvan een deel nog inkomsten heeft via de polikliniek maar het ander deel is volledig aangewezen op de aandelen. Als de uitbetaling aan deze mensen wegblijft, zitten ze zonder geld. Zij worden per verrichting betaald. Een andere groep die in contract-dienst is en een vast salaris heeft, heeft hier gelukkig minder last van. Er doet zich volgens Jessurun een verscheidenheid aan problemen voor waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Hij benadrukt dat het om eigen verdiensten van de mensen gaat, waarover door het ziekenhuis al 15% wordt ingehouden voor administratieve kosten. Als de specialisten hun eigen kosten mochten innen dan was deze situatie volgens Jessurun vandaag niet aan de orde.

Jessurun denkt dat de gelden vooral gebruikt worden om de personeelskosten van het ziekenhuis te betalen. Hij geeft aan dat de verzekeringsbedrijven over het algemeen al slecht betalen. Iedereen houdt volgens hem nu vast en zit waarschijnlijk te kijken naar de ontwikkelingen van de wisselkoersen. Het ziekenhuis zal met deze koersen ook meer onkosten maken bij de aanschaf van verbruiksapparatuur, omdat alles geïmporteerd moet worden.

'Ik kan me voorstellen dat ze in de problemen komen. Deze problemen wentelen ze nu af op de medische specialisten en dit is geen goede zaak. De specialisten zullen van zich laten horen.'

Dit zal volgens Jessurun moeten gebeuren om af te dwingen dat er een oplossing komt, omdat de mededeling niet zo kan blijven staan. Terugkomend op het actiemodel zegt Jessurun, dat er over het te hanteren actiemodel van de specialisten nog consensus moet worden bereikt.

Bestuurskundige Boldewijn vindt functies minister van Financiën en governor Centrale Bank niet verenigbaar

'De CBvS moet de regering controleren op haar uitgavenbeleid'

'Uitspraak van president over dubbele posten Hoefdraad was zeer onverstandig'


Bestuurskundige August Boldewijn zegt vandaag, 27 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat de functies van minister van Financiën en governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), onverenigbaar zijn met elkaar. Onlangs maakte president Desire Bouterse tijdens een persconferentie de opmerking, dat Gillmore Hoefdraad, de huidige minister van Financiën, ook nog de governor van de CBvS is. 

'Als het zo is dat Hoefdraad de functie van de governor van de CBvS nog behouden heeft, terwijl hij is aangesteld en benoemd als minister, dan zijn deze functies onverenigbaar', zegt Boldewijn. Dit zegt hij, omdat de CBvS in feite de regering moet controleren op haar uitgavenbeleid. 'Je kan niet zitten op de post waar de uitgaven gedaan moeten worden , terwijl je zelf ook deze zaken controleert. Dat kan niet.'

De CBvS is de bank der banken maar tevens toezichthouder op alle financiële instellingen. Dus alle banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen staan onder toezicht van de CBvS. Hieronder valt ook het uitgaven beleid van de regering. Boldewijn legt uit, dat het daarnaast zo is dat de CBvS van de comptabele autoriteiten van het ministerie van Financiën de nodige documenten krijgt voor wat betreft de uitgaven en inkomsten van de overheid. Na goedkeuring worden deze documenten doorgespeeld naar de Rekenkamer. Hiermee stelt de Rekenkamer haar rapport op voor het parlement.

'Wanneer de minister van Financiën ook nog de CBvS governor is, begrijp je wel dat, dat ding een ‘okro bravoe’ wordt.'

Boldewijn geeft aan niet te weten hoe formeel deze materie is, aangezien hij geen resolutie heeft gezien waarin staat dat Hoefdraad zijn functie als governor van de CBvS heeft verlaten. Ook heeft hij geen resolutie gezien waarin staat dat hij voorlopig in deze functie waarneemt als minister van Financiën. 'Maar, nogmaals, in wezen zijn deze twee functies onverenigbaar.' Boldewijn stelt dat hij in de krant ook geen mededeling van de overheid heeft gezien waarin wordt vermeld, dat Hoefdraad nog waarneemt bij de CBvS.

De uitspraak van de president is naar zijn mening daarom een zeer onverstandige geweest. Reden waarom hij dit zegt is, dat wanneer je de beslissing neemt om te devalueren je dit volgens hem zou moeten overlaten aan tenminste de huidige officiële waarnemer van de CBvS. 'Je kunt toch niet twee waarnemers hebben?'

Daarom is Boldewijn van mening dat Hoefdraad er goed aan zou hebben gedaan de president te kennen te geven dat zijn benoeming tot minister inhoudt dat hij geen andere functies mag bekleden, omdat dit onder andere in ‘de wet taakomschrijving departementen’ staat. Boldewijn zegt dat er duidelijk staat dat een minister geen andere openbare functies mag vervullen. 'Hoe kan men dan toestaan dat een minister tevens waarneemt als governor van de CBvS. Een minister kan waarnemen voor een andere minister, maar een minister kan niet waarnemen voor een parlementariër of de governor van de CBvS.'

Dompig (Commissie Ordening Goudsector) reageert gepikeerd op uitspraken Brunswijk (ABOP)

'Brunswijk heeft 12 concessies plus aantal illegale'

'Als je plotseling geen deel meer uitmaakt van de regering, ga je dan nu schoppen?'


'Brunswijk is toch goudzoeker? Naast zijn parlementariër status heeft hij twaalf concessies plus nog een aantal illegale, waar hij nog opereert. Misschien is hij boos, dat wij dat onderzoeken. Als je plotseling geen deel meer uitmaakt van de regering, ga je dan nu schoppen?' Woorden van Gerold Dompig, voorzitter van het managementteam in de Commissie Ordening Goudsector (COG), vandaag, vrijdag 27 november 2015, in het Dagblad Suriname.

Dompig is niet onder de indruk van de recente poging van het ABOP-Assembleelid Ronnie Brunswijk om middels stemmingmakerij in de media te proberen de COG in een kwaad daglicht te plaatsen door te stellen, dat er ook een onderzoek moet komen naar het reilen en zeilen van de commissie.

Hij benadrukt dat Brunswijk als volksvertegenwoordiger alle mogelijkheden en kennis heeft om zich tot de juiste instanties te wenden om zijn klacht te deponeren. In plaats dat hij dat gaat doen, gaat hij juist aan stemmingmakerij doen. Dompig stelt, dat het een duidelijk signaal is dat bepaalde figuren bang zijn voor ordening, omdat zij ook onder de ordening komen te vallen. 'Er komt een organisatie in 2011 namens de president met een presidentiële resolutie, die speciaal in het leven wordt geroepen om orde op zaken te stellen vanwege de chaos in het binnenland. Wie, die deel is van de chaos, gaat dat prettig vinden? Het is precies als een criminele organisatie, die niets wil horen van het arrestatieteam van de politie. Hun belangen komen in gevaar.'

De COG-woordvoerder zegt, dat hij gezien de geschiedenis van Brunswijk eerder naar rechtgeaarde Surinamers luistert, wanneer bepaalde kwesties over de commissie worden aangehaald. 'De naam die u net noemt, ik weet niet of ik moet luisteren. Ik heb in de politiedienst gezeten in de tijd dat Brunswijk andere dingen deed. Iedereen is nu bezig met een soort witch hunt om te kijken waar zaken niet kloppen. Ik vind het echter belangrijker dat wij de rust in het land behouden door de productie omhoog te trekken. Mensen die onze organisatie willen aanvallen, moeten eerst kijken naar hun eigen blazoen.' Hij zegt ook, dat hij mensen niet persoonlijk wil aanvallen en dat de organisatie naar alle Surinamers luistert. Het gaat echter om een kwestie van ‘wie de schoen pas, trekt hem aan’.

Dompig stelt, dat de commissie zoals elke andere organisatie ook gevallen heeft gekend, waarbij leden bezig zijn geweest met ongewenste praktijken. Deze rotte appels zijn volgens hem terstond verwijderd. In geval iemand in zijn organisatie wel over een concessie beschikt, is hij de eerste die het desbetreffende lid hierover zal aanspreken en indien nodig maatregelen zal treffen. In geval er duidelijke aanwijzingen zijn dat de COG mensen weghaalt en haar eigen leden op concessies plaatst, nodigt hij deze uit om dit aan de commissie door te geven. Volgens Dompig is dit iets waarvan de organisatie al jaren wordt beschuldigd. 'Bij mij gaan zij in ieder geval niets vinden', aldus Dompig.

Dompig zegt verder, dat commissie niet zomaar een groep van mensen is die op kantoor zit en geld opmaakt. Haar taak is om haar twaalf posten in het binnenland dusdanig te onderhouden dat zij voor de orde kan zorgen. De grootste uitgaven van de organisatie betreft de kosten voor brandstof, voeding en mobiliteit. Dit, omdat zij volgens hem in het binnenland zitten. De organisatie is vanaf de oprichting in december 2010 verplicht elke maand een bestedingsverantwoording te sturen naar het ministerie van Financiën.

De COG-voorzitter benadrukt, dat zij vanaf haar oprichting verschillende plaatsen heeft geordend. Enkele voorbeelden zijn de ontruiming van 2.500 mensen uit de Meriangoudmijn in 2011 voor Surgold en de ontruiming van 2.000 mensen uit Maripaston voor Grassalco. Dompig benadrukt dat deze daden kennelijk niet bekend zijn bij bepaalde mensen. De commissie heeft volgens hem gewerkt aan de scholing van de mijnbouwers en het terugdringen van het kwikgebruik.

Den Blauwvinger: De vergeten Surinaamse ramp – Uniek Brownsberg Natuurpark dreigt verloren te gaan

COLUMN: Natuurbeschermings- organisaties, autoriteiten en een milieuactivist ontlopen hun verantwoordelijkheid

Illegale goudzoekers mogen al jarenlang werken aan vernietiging Brownsberg – Het failliet van de natuurbeschermingsorganisaties


Je kunt dan wel als Wereldnatuurfonds in Suriname nu en dan een fotorapportje en een inhoudelijk rapport met veel gevoel voor drama en publiciteit uitbrengen over de voor de biodiversiteit vernietigende werkzaamheden van vele honderden illegale goudzoekers, maar daarmee is het Brownsberg Natuurpark niet echt geholpen. Vele jaren hebben natuurbeschermingsorganisaties en een verdwaald vermeend milieuactivist – die ooit een aantal jaren heeft gewerkt bij de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu, 'beheerder' van Brownsberg) – toegekeken hoe zoetjesaan het natuurgebied werd en nog steeds wordt verwoest. Beetje bij beetje verdwijnt het van de aardbodem.

Het gaat om een vergeten Surinaamse ramp. Even kwam het natuurgebied weer in het nieuws, op 13 november, toen de Ware Tijd met het bericht kwam, dat nog steeds zo'n 1.500 illegale goudzoekers bezig zijn om het gebied nog meer te vernietigen. De krant schreef zelfs, dat de goudzoekers op weg zijn om het plateau te bereiken en een van de ministers, Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, adviseerde om de Ireneval niet te bezoeken, omdat de grond niet meer stabiel is.

Krankzinnig plan Commissie Ordening Goudsector
Diezelfde minister is gelukkig ook geen voorstander van het al op zaterdag 8 september 2012 gepresenteerde krankzinnige plan van de presidentiële Commissie Ordening Goudsector om 1.200 hectare grond in de omgeving van het natuurgebied ter beschikking te stellen aan de illegale goudzoekers. De autoriteiten wilden dit gebied conform de wettelijke regelingen ter beschikking stellen van de dorpsgemeenschap in het gebied. ‘Maar, daar zijn er natuurlijk voorwaarden aan verbonden’, zo liet Gerold Dompig, het gezicht en spreekbuis van de commissie, via de media weten. De goudzoekers zouden zich moeten organiseren en zich houden aan een aantal criteria voor de bescherming van de natuur. Maar, het plan van de commissie leek eerder op het belonen van illegale porknokkers die een natuurpark hadden vernietigd, dan het beboeten of veroordelen van die goudzoekers voor hun gedrag. Anno november 2015 wachten de goudzoekers nog steeds op een nieuw werkgebied. Overigens zou in ruil voor dat stuk gebied het natuurpark uitgebreid worden met grond die grenst aan het park.

Die ene vermeende milieuactivist was overigens voorstander van het plan en werkte zelfs met de commissie mee door het plaatsen van 'OGS grensbordjes' in het natuurgebied (Ordening Goudsector Suriname). Trots werden hiervan foto's op een Facebookpagina geplaatst. Hij was het milieubeschermingsspoor volledig bijster en nog steeds.

Ook het WWF Guianas toonde zich destijds positief over dat plan. WWF-woordvoerster Karin Spong zei in mei 2014 deze aanpak als een duurzame en een realistische oplossing te zien. Vooral, zo zei ze, omdat die ruim 1.000 hectare toch al helemaal vernietigd was door goudzoekersactiviteiten. En het feit dat er in het zuiden van het park vierduizend hectare bij zou komen is ook positief, aldus Spong.
‘Dat stuk uit de officieel beschermde zone halen en een stuk in het zuiden toevoegen geeft het park de potentie zich weer in zijn oude glorie te herstellen. Het is een gebied met een ongelooflijke biodiversiteit waar bezoekers uit de hele wereld naar toe trekken om van te genieten’, zo liet Spong op 17 mei 2014 weten.

Geen echte actie, alleen mediaoptredens met kritische beschouwingen, rapportjes en foto's
Het is het typerende beeld de afgelopen jaren. Zogenoemde milieubeschermingsorganisaties en een verdwaalde milieuactivist, welke activist net zoveel weet over de natuur en de gang van zaken rond het Brownsberg Natuurpark als een doorsnee Surinamer, verschijnen in de media met hun kritische beschouwingen, rapportjes en foto's, maar daar blijft het bij, tot de dag van vandaag. Echte actie, die je zou verwachten van dergelijke organisaties en figuren, blijven echter achterwege.
Overigens geldt dat ook voor de overheid, de regeringen, de afgelopen jaren.

De mislukte 'Cean Sweep'
De regering Venetiaan voerde in het gebied in september 2007 een zogenoemde 'Clean Sweep' operatie uit. Toenmalig verantwoordelijk minister Michael Jong Tjien Fa van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer was al in juli 2007 over de misstanden in het natuurpark geïnformeerd. Volgens hem was de toestemming die aan inwoners van de gemeenschap Brownsweg was gegeven om op kleine schaal goud in het natuurreservaat te winnen, misbruikt voor meer grootschalige commerciële goudwinning.
Gedurende drie dagen werd het gebied uitgekamd door militairen, politie, bosopzichters van ’s Lands Bosbeheer en medewerkers van Stinasu. De aanwezige illegale goudzoekers werden gesommeerd het natuurpark onmiddellijk te verlaten. Enkele kampen van de goudzoekers werden vernield en er werd beslag gelegd op hun bezittingen. De autoriteiten hoopten hiermee te voorkomen dat de goudzoekers hun activiteiten toch weer zouden voortzetten.

Goudzoekers verwijderen is nu dweilen met kraan open
De acties van de regering Venetiaan om een einde te maken aan het mijnen van goud in het beschermde Brownsberg Natuurpark, bleken echter vruchteloos te zijn geweest. Eind 2010 waren gewoon weer goudzoekers aan het mijnen in het gebied. En dat is zo gebleven tot de dag van vandaag.
Het gebied is zo lek als een mandje. Constant zijn goudzoekers in het natuurgebied aan het werk. Nu en dan is een handjevol verwijderd, maar de volgende dag zijn ze weer terug. Het zijn ad hoc acties vanuit de overheid, maar zonder enig aangestuurd en gecoördineerd beleid. Zowel de regering als natuurbeschermingsorganisaties ondernemen nauwelijks actie om het gebied te beschermen. Men kijk naar en wacht op elkaar. Er is geen toezicht. De organisatie die feitelijk het gebied behoort te beschermen, de Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), heeft zelfs de aanwezigheid van illegale goudzoekers gedoogd en de directeur werd hiervoor zelfs door goudzoekers betaald. De grote organisatie Conservation International en haar Surinaamse tak zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Noodkreet van Amerikaanse primatologe niet gehoord...
Op 28 december 2014 plaatste de Amerikaanse primatologe Marilyn Norconck, verbonden aan de Kent State Universiteit in Ohio, nog een noodkreet in Suriname media. 'In mijn werk als primatoloog heb ik zojuist een 3-weekse onderzoeksreis naar het Brownsberg Natuurpark afgerond. Ik kom al sinds 2003 naar deze magische plek, maar ik ben verontrust en ontmoedigd over de tol die de goudwinning van het park eist. Het begon als winning 'op kleine schaal', meestal door mannen uit Brownsweg, en de activiteiten waren tien jaar geleden nog relatief gering (maar wel al verstorend). Nu is de goudwinning hier diep geworteld. De berg wordt van drie of meer kanten belaagd en de onophoudelijke zoektocht naar goud heeft geresulteerd in de vernietiging van honderden hectaren bebost parkland', zo schreef zij.

'Sinds deze week banen mijnwerkers en zwaar materieel zich een weg stroomopwaarts door de bedding naar de iconische Ireneval. Dit is niet alleen een tragedie voor het land en de dieren die worden verwoest op het pad van bulldozers en graafmachines, maar het is ook een symbolische belediging aan het volk van Suriname. Ja, het zou jammer zijn om de Ireneval te verliezen. Eerdere inspanningen van verzet hebben er nooit toe geleid dat de mijnwerkers met hun machines de berg definitief verlieten. Tenzij er onmiddellijk iets gebeurt, gaat de Ireneval verloren. Dat zou op zich al tragisch genoeg zijn, maar er staat meer op het spel dan de waterval, want de Brownsberg vormt een hele gemeenschap van leven', aldus Norconk eind december 2014.

En ze schreef ook deze zeer kritische woorden: 'De Brownsberg is een van die plekken, bekend bij alle Surinamers, ongeacht of u er geweest bent of niet. Mogelijk hebt u zich niet gerealiseerd hoe bijzonder het is. Maar laat me u zeggen dat ik nog nooit een plek als deze heb gezien, en dat terwijl ik in diverse tropische bossen in Centraal- en Zuid-Amerika, in Afrika en Azië ben geweest. Van de omvang en de diversiteit van de bomen, de heldere kleuren en het uitstekende klimaat, de vele diersoorten die met slechts een beetje moeite te zien zijn, tot de zee van aaneengesloten boomkruinen helemaal tot aan het Brokopondomeer...de Brownsberg is het waard om gered te worden. En dit alles, een ongelofelijk geschenk, behoort toe aan de bevolking van Suriname, met de verantwoordelijkheid om deze te beschermen.'

Maar, haar woorden maakten geen indruk. Er werd door niemand op gereageerd. Ook op het recente artikel in de Ware Tijd is door niets en niemand gereageerd. Wie interesseert zich nog voor een uniek stuk biodiversiteit in de wereld? In Suriname werkelijk niemand. Immers, zou dat wel het geval zijn, dan zou er vandaag geen enkele goudzoeker meer te vinden zijn in het Brownsberg Natuurpark.

Een uniek stukje Suriname bloedt dood
Inmiddels is het november 2015 en iedereen die het zou moeten aangaan kijkt duimendraaiend naar elkaar en onderneemt geen enkele actie tegen de goudzoekers en voor de bescherming van het gebied. De toekomst van het natuurgebied ziet er somber uit. De wijze waarop de autoriteiten het Brownsberg Natuurpark en haar unieke biodiversiteit al jaren aan haar lot overlaten staat haaks op de wijze waarop het groene en waterrijke Suriname door diezelfde autoriteiten in de wereld wordt uitgedragen. En de vermeende (internationale) natuurbeschermingsorganisaties en die ene Brownsberg-activist? Die kijken vooral een andere richting uit, laten zich nu en dan horen en zien via de media ter eigen glorie en egostreling en nemen geen verantwoordelijkheid door zich in te spannen voor de daadwerkelijke bescherming van een in de wereld uniek stukje Suriname. Zij zouden zich diep moeten schamen. Een uniek stukje Suriname is aan het doodbloeden en geen enkele serieuze donor laat zich zien of horen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
27 november 2015
Amterdam-Paramaribo

Beschermde vogels uit Suriname ontdekt in medicijndoosjes op Schiphol

Vijf vogels in medicijndoosjes verpakt en ook nog eens elk in een netje

(Bron foto: de Gooi- en Eemlander)

De douane heeft gisteren op Schiphol vijf beschermde vogels uit een erbarmelijke situatie gered. De diertjes zaten verpakt in medicijndoosjes in de handbagage van een reiziger afkomstig uit Suriname. De man heeft een proces-verbaal gekregen voor dierenkwelling, zo bericht vandaag, vrijdag 27 november 2015, onder andere de Telegraaf.

De vogels zelf zaten ook nog eens verpakt in een netje, zodat ze niet konden bewegen.

De douane heeft de vijf vogels in beslag genomen, die een maand in quarantaine worden gehouden.
Het gaat om twee Rowties, een Jack en twee Twatwa-vogels. In Nederland wordt de laatstgenoemde vogelsoort de Dikbekzaadkraker genoemd.

Oppositie Suriname veroordeelt liquidatie Venezolaanse oppositieleider Luis Manuel Diaz


Oppositie doet dringende oproep aan regering Venezuela diepgaand onderzoek in te stellen


De gezamenlijke oppositie (VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP) heeft met weerzin kennis genomen van de liquidatie van de Venezolaanse oppositieleider Luis Manuel Diaz, tijdens een openbare politieke bijeenkomst in de deelstaat Guarico woensdagnacht 25 november. De oppositie spreekt in de krachtigste bewoordingen haar veroordeling daarover uit. 

De oppositie is van mening dat indachtig het Handvest van de Verenigde Naties, persoonlijke rechten en vrijheden overal ter wereld door elkeen gerespecteerd dienen te worden. Onder deze rechten vallen onder meer : het recht op leven, het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid en het recht op vrije meningsuiting.

De oppositie schaart zich dan ook achter de verklaring van Amnesty International, dat de dood van Luis Manuel Diaz een angstwekkende indruk verschaft over de positie van de mensenrechten in Venezuela.

De oppositionele partijen doen een dringende oproep aan de regering van Venezuela een diepgaand onderzoek naar deze afschuwelijke wandaad te doen instellen en de schuldigen zo snel mogelijk voor het gerecht te brengen.

De gezamenlijke oppositie betuigt in deze haar medeleven aan de nabestaanden van oppositieleider Luis Manuel Diaz en aan het broedervolk van de Bolivariaanse Republiek Venezuela en wenst hen veel kracht en sterkte toe in deze droeve dagen.

VHP, NPS, Pertjajah Luhur, ABOP

12-Jarig verongelukt meisje zat niet in kofferbak rijdende auto, maar erop

Twee meisjes maakten er een gewoonte van om op kofferbak rijdende auto te springen...


De 12-jarige Anoeje Chavien is gisteravond in een ziekenhuis overleden aan de verwondingen die ze had opgelopen nadat ze van de kofferbak van een rijdende auto was gevallen. Starnieuws berichtte gisteravond nog, dat een meisje uit een kofferbak was gevallen, maar vandaag, vrijdag 27 november 2015, verstrekt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname duidelijk over de toedracht van het ongeluk.

Volgens de politie kregen collega's van Santodorp gisteravond tegen zeven uur melding van een aanrijding tussen een auto en een voetganger op de Rampersadweg. Bij aankomst daar trof de politie echter bestuurder noch voetganger aan.

Een minderjarige ooggetuige verklaarde tegenover de politie, dat het slachtoffer was afgevoerd naar het ziekenhuis. Naderhand bleek dat de ooggetuige en het 12-jarige slachtoffer op de kofferbak van het voertuig hadden gezeten. De minderjarige vertelde aan de politie, dat zij op de kofferbak van de rijdende auto zaten en Chavien op een gegeven moment eraf was gevallen.

De politie bezocht de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis en trof de bestuurder, die een grootoom van het slachtoffer blijk te zijn, en de moeder van het slachtoffer aan. De bestuurder vertelde, dat hij niet had gezien dat de twee meisjes op de kofferbak waren gesprongen. Zij hadden een gewoonte ervan gemaakt om op de kofferbak van de rijdende auto te springen.

Toen de bestuurder niet lang daarna bij een kruispunt stopte hoorde hij gegil. Hij keek om en zag het slachtoffer op het wegdek liggen. De bestuurder besloot daarop het meisje met haar moeder, die inmiddels naar buiten was gerend, naar de SEH te vervoeren. Volgens verklaring van de bestuurder had hij de meisjes enkele uren eerder gewaarschuwd om niet op de bak van de rijdende auto te komen zitten. De moeder voegde eraan toe dat zij ook vaak hiervoor waarschuwde.

Chavien overleed kort na het ongeluk in het ziekenhuis. Zij is de 51e verkeersdode van het jaar. De politie van Santodorp heeft de zaak in verder onderzoek.

Prinses Beatrix bij première jubileumvoorstelling ‘Juliana, moeder van het volk’

Voorstelling onder regie John Leerdam ter gelegenheid 10-jarig jubileum Stichting Julius Leeft!

 
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdagavond 19 december in de Stadsschouwburg in Amsterdam de première bij van de muzikale theaterreading 'Juliana, moeder van het volk – over koningschap en emancipatie’. De voorstelling, onder regie van John Leerdam, wordt gehouden ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van Stichting Julius Leeft! 

Juliana is de tiende voorstelling in de reeks van muzikale theaterreadings in de regie van John Leerdam. Na Claus! (2010) is dit opnieuw een muzikale reading over een lid van het Nederlands Koningshuis. Toenmalig Koningin Beatrix was destijds ook aanwezig bij de premiere van Claus!

Hoe duur was de suiker?, Kain Pikul II en Tikkop waren eerdere muzikale producties van SJL.

Opnieuw worden er speciaal voor het jaarlijkse SJL-event nieuwe songs en teksten geïnspireerd op het thema geschreven en begeleid met historische filmfragmenten. Diverse coryfeeën uit de politiek, kunst en wetenschap schrijven mee aan de productie of staan op het podium. Onder andere Thom Hoffman, Job Cohen, Jet Bussemaker, Raymi Sambo, Izaline Calister, Kenneth Herdigein, Gerda Havertong, Raoul Heertje, Guikje Roethof, Yoeri Albrecht, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Paulette Smit werken mee aan de voorstelling.

Juliana, moeder van het volk is een ode aan een menselijke vorstin en moeder van vele dochters. Wijlen koningin Juliana is een vrouw die land en gezin bij elkaar probeert te houden. Zij gelooft erin dat wanneer wij de Ander, de Vreemdeling beter behandelen, zelf een beter mens worden. Dat geldt zeker voor haar houding ten opzichte van de koloniën; zij gelooft dat ook dankzij hen, wij kunnen zijn wie we zijn. Als koningin is Juliana een zelfverzekerde vrouw die betrokken is bij de wereldpolitiek, maar tegelijkertijd worstelt ze met haar afhankelijkheid van haar echtgenoot Prins Bernhard. In een tijdperk waar mannen het nog voor het zeggen hebben en vrouwenemancipatie net opkomt, ontwikkelt Juliana zich van een afhankelijke vrouw tot een zelfstandige koningin. Door haar voorbeeld - als koningin, echtgenote en werkende moeder - gaf Juliana vrouwen in het gehele koninkrijk de ruimte om zich ook te ontwikkelen en is zij heden ten dage nog steeds een voorbeeld voor hoe vrouwen om kunnen gaan met het vervullen van hun diverse levensrollen.

Juliana is te zien in de Stadsschouwburg Amsterdam: zaterdag 19 december, 20.00 uur (première) en zondag 20 december, 14.30 uur. 

Kaarten via www.ssba.nl

Credits 
regie John Leerdam
teksten Paulette Smit, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Pieter Hilhorst, Yoeri Albrecht, Remco Meijer, Daniela Tasca 
liedteksten Guus Pengel 
composities Harto Soemodihardjo 
muziek Ed Verhoeff, Mark Westfa, Walther Muringen, Raymond Kaitjily, Wim Lohy, Carlo Hoop, Esther Apituley 
kostuums Aziz Bekkaoui 
toneelbeeld Joffrey van der Vliet, Ossa Kierkegaard 
spel 
Juliana Paulette Smit 
Claus Thom Hoffman 
Bernhard Vastert van Aardenne 
Beatrix Guikje Roethof 
Da Costa Gomez Raymi Sambo 
Ferrier Kenneth Herdigein 
Soekarno Roger Goudsmit 
met Manoushka Zeegelaar Breeveld, Jet Bussemaker, Job Cohen, Sergio IJssel, Gerda Havertong, Raoul Heertje, Jeffrey Spalburg, Izaline Calister, Noraly Beyer, Maartje van Weegen, Joop Daalmeijer, Kathleen Ferrier, Bo Bojoh, Bas Jan van Bochove, Anis de Jong, Eran Ben Michaël, Izaira Kersten, Jan Hoekema, Han ten Broeke, Sinan Cihangir, Anna Makaloy, Adriana Romijn, Anouschka Ollivieira, Maria Lekransy, Janaica Braafheid, Jeannine La Rose, Nicole Inge, Pascale Kaitjily, Whitney Gesser, Tarif Heljanan, Jonathan Hoevertsz, The Revivals 

Juliana wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Julius Leeft! en Stadsschouwburg Amsterdam. Stichting Julius Leeft! geeft op theatrale wijze vorm aan pijnpunten van de Nederlandse geschiedenis, het leven tussen verschillende culturen, verholen racisme, onrecht en identiteit. SJL viert in 2015 haar tienjarig bestaan.

Hira interviewt president Bouterse 28 en 29 november te Brokobaka

Sandew Hira zet verloop project getuigenis Bouterse tijdens persconferentie uiteen


Sandew Hira zal president Desi Bouterse morgen en overmorgen, 28 en 29 november 2015, interviewen in het kader van zijn getuigenis-project over processen van geweld die in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben plaatsgevonden, waaronder de 8 decembermoorden. Hira vertrekt vanmiddag, vrijdag 27 november, naar Brokobaka, het buitenverblijf van Bouterse, die zaterdag in Brokopondo aankomt, zo liet hij weten tijdens een vanochtend gehouden persconferentie in het Lala Rookh-gebouw in Paramaribo.

Hieronder de tekst van Hira's toespraak vanochtend (met dank aan Starnieuws):

Stenen en houten woning aan Vredeslustweg volledig door brand verwoest

Bewoners weten slechts een ijskast te redden


Twee woningen aan de Vredeslustweg zijn gisterochtend rond vier uur geheel afgebrand. Een familielid, een zekere mevrouw J.R., zegt vandaag, vrijdag 27 november 2015, in het Dagblad Suriname, dat de buurtbewoners de brand in een oude houten woning hadden ontdekt. Vlak naast dat houten gedeelte hadden de bewoners een stenen woning gebouwd. Zowel de houten woning als de stenen woning zijn geheel verloren gegaan. 

Wat de familie wel heeft kunnen redden is een ijskast. De schoolkleding van de kinderen met alle inboedel is geheel verbrand. In dit huis woonden vijf personen: vader, moeder, een dochter en haar twee kinderen.

Ten tijde van de brand waren de ouders en de 13-jarige kleinzoon thuis. Zij sliepen toen de buurtbewoners hun wekten om uit de woning te komen. De mensen verkeerden in een shocktoestand. De dochter was met haar jongste kind bij haar man thuis.

Volgens de familie was de brandweer na een kwartier gearriveerd. Het houten gedeelte was toen al geheeld afgebrand. Het afgebrande huis was niet tegen brand verzekerd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De politie van De Nieuwe Grond is belast met het verdere onderzoek. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.

(Bron foto's: Dagblad Suriname)

Brug te La Vigilantia over Pararivier dreigt in te storten

Ondanks verbod op grote houttrucks rijden die gewoon over de brug


De brug te La Vigilantia over de Pararivier dreigt in te storten. Dat bericht vandaag, 27 november 2015, het Dagblad Suriname. Er zou vaak aan de bel zijn getrokken over de verzakkingen rondom de brug.

Indertijd zijn er palen geplaatst om het water tegen te houden, zodat het zand onder de asfaltlaag bij de voet van de brug niet kan afkalven. De verzakkingen van de asfaltlaag worden echter steeds groter en gevaarlijker.

Er was een verbod voor grote vrachtwagens met houten blokken, maar doordat er geen controle is, rijden die trucks nog steeds gewoon over de brug.

Open Sail and Surf van Curaçaose zeilbond een succes


Zeilspektakel op Spaanse Water 


CURsailing, de Curaçaose zeilbond, organiseert jaarlijks in november de Open Sail and Surf. Aan dit watersportevenement kan iedereen die beschikt over een open zeilboot of een windsurfplank meedoen. Bijna dertig windsurfers en meer dan zeventig zeilers in 47 boten, namen deel aan het evenement dat afgelopen zondag op het Spaanse Water werd georganiseerd, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 november 2015. 

De ruim honderd deelnemers tussen de 10 en de 80 jaar oud, voeren het grootste deel van de dag bij een wind van tussen de 17 en de 20 knopen. De zeilers legden twee maal een baan af over het gehele binnenwater, waarbij de boten op verschillende tijdstippen binnen een half uur startten, al naar gelang de snelheid van de boot. Zo waren er onder andere Sunfishes, Centaurs, Ynglings, maar ook catamarans en een Sturdy.

De windsurfers waren verdeeld in vier categorieën, naar niveau en leeftijd, en zij raceten een ‘figure 8’ voor Windsurfing Curaçao waarbij zo veel mogelijk achtjes binnen een bepaalde tijd gevaren dienden te worden. Tijdens de prijsuitreiking bij Windsurfing Curaçao werd Milan Gielingh, die het voor elkaar kreeg om 48 keer een figure 8 te racen, tot overall winnaar bij het surfen uitgeroepen. Als overall winnaar bij het zeilen eindigde Tijn van der Gulik, die de ochtendrace solide had gezeild en ’s middags als eerste finishte.

Bijzonder om te zien was volgens de organisatie met name de hoeveelheid opkomend talent, wat een mooie toekomst voor de zeil- en surfsport garandeert.

Naast Gielingh surften bijvoorbeeld de nog jonge Ryan Richie en Jean Paul Da Silva de Goes heel strak hun achtfiguren en werden respectievelijk tweede en derde in de A-klasse. In de leeftijdscategorie onder de 14 jaar won Stefan de Bell de A-klasse, gevolgd door Luka Stomp en Anne Coenen. In de B-klasse wonnen Justin Walters bij de jongsten en Sebastian van Werkhoven bij de jeugd van dertien jaar en ouder.

Bij het zeilen werd de ochtendrace nog door de ervaren Ivo van Dooren in zijn Sturdy gewonnen, maar tijdens de middagrace was de jeugd duidelijk sterker en won zoals gezegd Van der Gulik - lid van zowel Youth Sailing Curaçao (Ysco) als WSV Jan Sofat - in een Laser Radial. Tweede overall werd Derek Bongaertz, gevolgd door Mariangela Fray, ook beiden in een Laser. Ysco-zeilster Melody Schoen won bij de Optimist B-zeilers. Zij was tevens de winnaar van de aanmoedigingsprijs.

De zeeverkenners waren oppermachtig in de Centaurs waar bij de ‘Jack’ met Ackerly Bonefacio aan het roer als eerste binnen deze klasse eindigde. In de goed bezette Sunfishklasse was de altijd sterk zeilende Jürgen Schneider de beste, terwijl in de Ynglings de vaders Mahieu en Van Beusichem, beiden met hun zoons, als eersten eindigden.

CURsailing kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd evenement.

Demissionair Curaçao's minister Navarro: 'Binnen 10 maanden zal resultaat te merken zijn in Maximus-zaak'

Maximus-zaak doet onderzoek naar intellectuele daders moord op politicus Helmin WielsDe Curaçaose gemeenschap zal binnen de komende tien maanden het resultaat merken van het onderzoek in de zaak Maximus. Dat heeft demissionair minister Nelson Navarro (PAIS) van Justitie gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst te kennen gegeven, aldus vandaag, vrijdag 27 november 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Navarro en de andere ministers van het kabinet-Whiteman hebben nog tien maanden te gaan voor de verkiezingen van 2016 plaatsvinden. De Justitieminister werd gisteren de vraag gesteld of de zaak Maximus voor die tijd opgelost zou worden. In deze zaak wordt onderzoek verricht naar de intellectuele daders van de moord op politicus Helmin Wiels. Wiels werd in mei 2013 op het strand van Marie Pampoen vermoord.

De schutter, Elvis ‘Monster’ Kuwas, werd dat jaar nog opgepakt en zit inmiddels een levenslange gevangenisstraf uit in Nederland. De personen die opdracht hebben gegeven om de moord uit te voeren, lopen echter nog rond.

Eerder werd in de zaak Maximus oud-minister van Justitie George Jamaloodin aangehouden en zijn halfbroer en loterijbaas Robbie dos Santos. Na enige tijd werd het tweetal echter weer op vrije voeten gesteld. Het onderzoek leek vast te zijn gelopen. Deze indruk werd versterkt toen het Openbaar Ministerie en de politie eerder dit jaar de gemeenschap om hulp vroegen om de zaak op te kunnen lossen. Dit is echter niet het geval, zo liet Navarro gisteren weten.

'Het onderzoek is in volle gang en de gemeenschap zal veel eerder dan de tien maanden resultaten beginnen te merken', aldus de Justitieminister.

Raad voor de Rechtshandhaving niet te spreken over Voogdijraad Curaçao

Voogdijraad onder vuur: belang kind onvoldoende behartigd


De Raad voor de Rechtshandhaving (RvR) heeft geen goed woord over voor het functioneren van de Voogdijraad op Curaçao. Doordat er niet wordt samengewerkt met ketenpartners, worden de belangen van het kind niet voldoende behartigd. Zowel voor wat betreft de organisatie als het uitvoerende werk krijgt de Voogdijraad, maar ook de verantwoordelijke politiek flink, wat kritiek te verduren, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, 27 november 2015.

De primaire taak van de Voogdijraad wordt ondermijnd doordat de Voogdijraad niet samenwerkt met de ketenpartners en er een situatie ontstaat die ‘een belemmering is voor het behartigen van de belangen van het kind’.

In de conclusie van het onlangs verschenen rapport hierover van de RvR staat over de samenwerking: 'De Raad komt tot de conclusie dat de samenwerking tussen de Voogdijraad en het merendeel van haar ketenpartners slecht is. De door de ketenpartners aangehaalde knelpunten zijn reëel, terecht en gegrond. De Raad concludeert dat het dringend noodzakelijk is om deze knelpunten op te lossen. De Raad concludeert ook dat de nodige inspanningen om tot een betere samenwerking te geraken door het bureau zijn gestaakt.'

Maar, er klopt nog veel meer niet bij de Voogdijraad, zo geeft de RvR in de samenvatting van het rapport te kennen. Zo is de organisatiestructuur van de Voogdijraad niet inzichtelijk en de bestuursstructuur met een Raad van Bestuur (RvB) belemmert de praktijk. Voor de inhoudelijke werkzaamheden moet namelijk verantwoording afgelegd worden aan de RvB, terwijl voor financiële en personeelsaangelegenheden verantwoording wordt afgelegd aan de minister.

'In de praktijk blijkt dat dit tot onduidelijkheden leidt en dat de bevoegdheid van de minister om ten aanzien van bepaalde zaken concrete aanwijzingen te geven, in twijfel wordt getrokken', aldus de RvR.

Er is ook geen zicht in de functiestructuur, de organieke structuur en personele structuur en normen en/of criteria voor het vaststellen van de formatie of aantal fte’s niet zijn vastgelegd. De functieomschrijvingen zijn niet eenduidig en verder is er geen gedragscode en ook geen eigen formeel integriteitsbeleid. Er is dus geen controle op de interne kwaliteitsnormen. Er worden geen tevredenheidsonderzoeken gehouden onder het personeel.

'Tevens concludeert de Raad dat noch aan de rechtspositie van het personeel noch aan de benodigde opleidingen prioriteit wordt gegeven', zo staat in de samenvatting.

Oud Curaçao's minister Palm ontsteekt kerstverlichting op Pontjesbrug

Otrobanda verlicht onder het motto 'Pasku Fiesta di Lus'


Ex-minister Stanley Palm heeft de speciale kerstverlichting op de Pontjesbrug ontstoken. Onder het motto ‘Pasku Fiesta di Lus,’ is de kerstverlichting gisteren op verschillende plekken in Otrobanda in gebruik genomen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 november 2015.

Op het Brionplein is kerstdecoratie aangebracht, lantaarnpalen zijn versierd en grote papegaaien, flamingo’s, trupiaals en kerstbomen met vredesduiven schitteren op het plein.

Regering Curaçao wil woningen van overheid overhevelen naar Fundashon Kas Popular

Overheid hoopt beheerskosten tot nul gulden terug te brengen

 
De regering wil woningen in het bezit van de overheid overhevelen naar de stichting voor volkshuisvesting, Fundashon Kas Popular (FKP). Hiermee hoopt de overheid de beheerskosten tot nul gulden terug te brengen. Dit blijkt uit de onlangs uitgebrachte Financiële Management Rapportage (FMR) van het derde kwartaal, waarin melding wordt gedaan van een claim van FKP van 258 miljoen gulden voor het niet afdragen van huursubsidie gedurende tientallen jaren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 27 november 2015.

'Door onderhandeling ligt dit bedrag intussen tussen de 24 en 110 miljoen gulden per eind 2009. De aangroei van de claim over de jaren 2010, 2011 en 2012 moet nog plaatsvinden', zo staat vermeld bij het onderdeel ‘risico’s voor de begroting’.

Om in de toekomst de kosten te kunnen beheersen stelt de regering voor om de huursubsidieregeling te stroomlijnen met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). Ook moeten de relatie tussen de overheid en FKP geformaliseerd worden in een beheersovereenkomst.

'Uitgangspunt is eerst het saneren van het huursubsidiebeleid onder leiding van SOAW. Dan pas wordt het resterende deel van de schuld incidenteel afgewikkeld. Eind maart 2014 heeft Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) rapport uitgebracht over de schuldverhouding. Het traject van ambtelijk advies wordt voortgezet. De begroting 2015 voorziet in toekomstige lasten van 7 miljoen gulden per jaar aan huursubsidie en 5 miljoen per jaar aan investeringen. Hiermee wordt verdere aangroei van de schuld beperkt.'

Bond binnen Milieubeheer beschuldigt ministerie van OW van 'vertragingstactieken'

ABPM dreigt opgeschorte acties te hervattenDe Algemene Bond Personeel Milieubeheer (ABPM) heeft een brief gestuurd naar de ministers van Openbare Werken (OW) en Binnenlandse Zaken (BiZa) over de arbeidssituatie bij Milieubeheer, onderdeel van BiZa. Het ministerie van OW zou vertragingstactieken toepassen bij het afhandelen van zaken waarover al afspraken zijn gemaakt. Eerder had OW aangegeven, dat het ging om handelingen die de verantwoordelijkheid zijn van BiZa, aldus bericht Starnieuws vandaag, vrijdag 27 november 2015.

Het gaat onder meer om zaken zoals het herschrijven van bepaalde functies en betaling van toelagen, waaronder actietoelage en reinigingstoelage. De bond dreigt met het hervatten van eerder opgeschorte acties bij Milieubeheer.

De ABPM is aangesloten bij de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL). Ook de COL is in de pen geklommen. De COL en het bestuur van de ABPM constateren beiden dat de benadering vanuit het ministerie van OW in schril contrast staat met de 'daadkrachtige aanpak' van het ministerie van BiZa. Dit ministerie zou zich met de juiste intentie inzetten om uiteindelijk te geraken tot rechtvaardige en effectieve verbetering van de werkomstandigheden van de medewerkers van Milieubeheer.

Beide organisaties vragen om interventie van de verantwoordelijke partijen voordat de arbeidssituatie op Milieubeheer wederom escaleert.

KKF-voorzitter spreekt duidelijke taal tijdens openingshandelingen Jaarbeurs

'Het bedrijfsleven is te vaak geconfronteerd met plotselinge maatregelen waarvan het schrok'


De openingsceremonie van de Jaarbeurs werd gisteren, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, vrijdag 27 november 2015, gedomineerd door pittige opmerkingen over de economische problemen in het land. Henk Naarendorp, scheidend voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), gebruikte de gelegenheid om zijn gal te spuwen, aldus de krant. 

'Het bedrijfsleven is te vaak geconfronteerd met plotselinge maatregelen waarvan het schrok', sprak Naarendorp over de gevoelens van de leden van de KKF. Naast de recente devaluatie, verwees hij naar het Société Générale de Surveillance (SGS)-fiasco, de mislukte introductie van pre-controle op importen enkele jaren geleden. 'Deze verrassingen hebben een directe impact gehad op het bedrijfsleven en hebben het managen van ondernemingen bemoeilijkt.'

De KKF-voorzitter gaf de overheid mee om door overleg te werken aan 'voorspelbaarheid. Verras ons niet elke keer met maatregelen.'

Overlegorganen zoals het Surinaams Business Forum moeten volgens hem effectiever en tijdig worden gebruikt. Zijn scherpste punt van kritiek betrof de oorzaak van de devaluatie van de Srd: malafide handelaren die worden uitbetaald, vaak overbetaald, voor diensten waarop geen controle mogelijk is. Duizenden onderhands gegunde opdrachten 'aan criminelen en geen ondernemers, want zij ontvangen gratis geld'.

SP-Tweede Kamerlid Van Bommel schrijft boek 'Surinamers in de Polder'

Surinaamse Nederlanders over hun vertrek uit Suriname en visie op relatie tussen twee landen


Nijmegenaar Mahin Jankie vertelt in het boek 'Surinamers in de Polder' over zijn vertrek uit Suriname naar Nederland, zijn komst naar Nijmegen en zijn activiteiten voor de Surinaamse gemeenschap. Tweede Kamerlid Harry van Bommel schreef het boek ter gelegenheid van 40 jaar Surinaamse onafhankelijkheid, zo bericht vandaag, vrijdag 27 november 2015, de regionale krant de Gelderlander.
Naast Jankie komen ook andere Surinaamse Nederlanders aan het woord zoals Prem Radhakishun, cabaretière Jetty Mathurin, zanger Edgar Burgos van Trafassi, nieuwslezeres Noraly Beyer en Humberto Tan.

Ze vertellen over hun komst naar Nederland, hun persoonlijke ontwikkeling en hun visie op Nederland en de relatie met Suriname.

Het boek verschijnt 8 december en wordt begin volgend jaar tijdens een bijeenkomst in Nijmegen besproken. Met 'Surinamers in de Polder 'wil Van Bommel de aanwinst laten zien die de migratie vanuit Suriname voor Nederland is geweest. Ook de problemen worden benoemd.

Geen avondschoolvervoer voor studenten uit Para, Wanica en Commewijne naar Paramaribo

Sommige studenten gaan niet meer naar school, omdat ze geen geld voor vervoer hebben


Honderden studenten uit Para, Wanica en Commewijne, die ‘s avonds in Paramaribo onderwijs volgen, kunnen geen gebruik maken van schoolvervoer. Sinds ze zich medio oktober bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, geregistreerd hebben, hebben ze niets meer vernomen. Dit bericht de Ware Tijd vrijdag 27 november 2015.

De afgelopen vier schooljaren was er wel schoolvervoer. 'Het is niet prettig dat we geen schoolvervoer hebben. Ik moet elke dag Srd 50 aan benzine tanken', zegt Satiesh Sattan, student aan het Instituut voor Opleiding van Leraren. Hij komt uit Commewijne en weet dat sommige studenten niet meer naar school gaan, omdat ze het vervoer niet kunnen bekostigen.

Sattan vreest, dat als dit kwartaal de bussen niet worden ingezet, er volgend jaar veel schooluitval zal zijn. Hij wijst erop, dat de studenten wel bereid zijn om de maandelijkse bijdrage van Srd 75 te betalen. Vorig jaar bedroeg het bedrag nog slechts Srd 2,50.

Kenneth Themen, voorzitter van Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS), zegt dat bushouders zich bij hem hebben beklaagd. Hij had graag gezien dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het vervoer dit schooljaar nog zou hebben verzorgd, om het vervolgens over te dragen aan het NVB. Directeur Lesley Daniël van de NVB was niet bereikbaar voor een reactie.

Actie van politie en militairen tegen mensenhandel bij supermarkt te Kwatta

Ruim tien verdachten gearresteerd bij supermarkt Huang Fa

Arrestanten ook verdacht van deelname aan criminele organisatie


Diverse eenheden van de politie, met steun van militairen, hebben gisteren een inval gedaan bij supermarkt Huang Fa te Kwatta. Er zou 's middags ook een actie van zwaar gewapende agenten en militairen in de Tourtonnelaan zijn geweest. De straat was enige tijd afgesloten, zo bericht Starnieuws vanochtend, vrijdag 27 november 2015.

Bij de supermarkt werden ruim tien personen aangehouden. Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat gaat om verdachten van mensensmokkel en mensenhandel. De aangehouden personen worden ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

Het is al jaren bekend, dat er sprake is van mensenhandel en vrijheidsberoving van personen die vanuit China naar Suriname komen. Paspoorten van mensen worden ingenomen en zij worden gedwongen om arbeid te verrichten. Er is ook sprake van mensensmokkel.

Bouw nieuwe Assemblee-gebouw laat op zich wachten door ontbreken financiën

Foto oude parlementsgebouw onthuld hoek Henck Arronstraat en Grote Combéweg

(Bron foto: De West)

De Nationale Assemblee (DNA) onder voorzitterschap van Jennifer Geerlings-Simons heeft woensdagmiddag een foto van het oude DNA-gebouw op de hoek van de Henck Arronstraat en de Grote Combéweg onthuld. Het oude gebouw werd op 1 augustus 1996 geheel  door brand verwoest. Een groot verlies, omdat het gebouw een monumentaal pand was. Het was gebouwd in de 18e eeuw en werd als eerst voor een vergadering van de Koloniale Staten gebruikt in 1887. 

Precies daar waar het DNA-gebouw  vroeger stond, zal het nieuwe gebouw komen te staan, zo bericht De West in haar editie van gisteravond, donderdag 26 november 2015.

Volgens de DNA-voorzitter kan nog niet begonnen worden met de bouw, omdat er nog geen financiën voor zijn. Geerlings-Simons geeft aan, dat ze wacht op de dag dat zij het nieuwe gebouw mag openen. Daarvoor heeft ze twee redenen. Ten eerste is ze daar haar carrière gestart en ten tweede was het een van de mooiste gebouwen van Suriname.

Voor wat de onthulling van de foto betreft, die moet volgens de DNA-voorzitter gezien worden als een kleine stap naar de opening van het nieuwe gebouw. Men is al geruime tijd in voorbereiding naar de bouw. De voorbereidingen dateren vanaf het einde van het vorig parlement. Intussen hebben architecten ook al getekend en in het verlengde daarvan zijn er presentaties gegeven van het te bouwen DNA-gebouw.

Het ligt ook in de bedoeling dat DNA en de regering gaan praten over de kwestie. Het parlement zal zijn vergaderingen in het huidige gebouw blijven voortzetten. De verschillende afdelingen van het parlement, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek die niet rechtstreeks met DNA in contact zijn, zullen in het DNA-gebouw gehuisvest  worden.

Directeur en een onderdirecteur Planbureau Suriname ontheven uit hun functie

Medewerkers zouden instemmend op besluit Raad van Ministers hebben gereageerd


De Raad van Ministers heeft besloten directeur Joyce Kariodimedjo van de Stichting Planbureau Suriname en Deborah Phoelsingh, onderdirecteur Administratieve Diensten, per 1 december te ontheffen uit hun functie. De regering is bezig met een institutionele transformatie van de planorganen. Dit heeft vicepresident Ashwin Adhin laten weten aan Vivian Gordon, voorzitter van het bestuur van het Planbureau, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 27 november 2015.

Hugo Blanker, voorzitter van de bond bij de Stichting Planbureau Suriname, zegt in een reactie, dat de medewerkers instemmend hebben gereageerd op het besluit. Binnen het Planbureau wordt er volgens Blanker op gerekend, dat de andere onderdirecteur, Lilian Mencke-Tangali, (Economische Planing en Ontwikkeling), de eer aan zichzelf houdt.

De Raad van Ministers heeft besloten Harvey Creton, werkzaam op het Kabinet van de vicepresident, te belasten met de waarneming van de functie van directeur van het Planbureau. Sharmila Dwarka, stafmedewerker op het Planbureau wordt eveneens per 1 december belast met de functie van onderdirecteur Administratieve Diensten. De bond is formeel op de hoogte gesteld van dit besluit.

Commissie Ordening Goudsector: Binnen paar dagen wordt Roma Pit van Rosebel/IAmGold ontruimd

Verwijdering illegale goudzoekers gebeurt door Commissie Ordening Goudsector, politie en leger

 
De ontruiming van de Roma Pit van de Rosebel Gold Mines/IAmGold, waar illegale goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp bezig zijn met mijnbouwactiviteiten, vindt binnen enkele dagen plaats. Dit zegt Gerold Dompig, voorzitter van het managementteam in de Commissie Ordening Goudsector (COG), vandaag, vrijdag 27 november 2015, in het Dagblad Suriname. 

De ontruiming zal volgens Dompig in samenwerking met zowel het Nationaal Leger als de politie plaatsvinden.

'Vandaag de dag staat de organisatie aan de vooravond van de ontruiming van Roma Pit. Anderhalf jaar lang heeft IAmGold gezeten en hierdoor 10% van zijn workforce moeten afvloeien, omdat er een aantal mensen daar zit in die put die vinden dat zij het goud eruit moeten halen, omdat zij uit de omgeving komen. Dit, terwijl er een mineralenovereenkomst is tussen de Staat Suriname en de multinational', stelt de COG-manager.

Rosebel Gold Mines NV heeft de regering gevraagd dit gebied, dat aan de multinational in concessie is uitgegeven, te ontruimen van de illegale goudzoekers. De ontruiming is volgens Rosebel noodzakelijk, omdat het bedrijf in zwaar weer verkeert en geen inkomsten meer wenst mis te lopen. Vanwege de slechte financiële bedrijfssituatie is de goudmultinational ertoe overgegaan om 10%, zo'n 165 werknemers, van haar personeelsbestand in te krimpen. Als de Roma Pit wordt ontruimd, kan het verder afvloeien van werknemers worden beperkt.

De personen die bezig zijn in het gebied vinden dat de Roma Pit in het district Brokopondo niet tot de concessie van Rosebel Gold Mines/IAmGold behoort. Dit wordt tegengesproken door de overheid en de goudmaatschappij. Rosebel heeft te kennen gegeven dat gebied nodig te hebben voor mijnactiviteiten. De regering heeft in verschillende gesprekken geprobeerd deze kwestie middels dialoog op te lossen.

De commissie wil een einde aan het conflict brengen. Volgens Dompig zal de commissie de mijnbouwers van Nieuw Koffiekamp verder begeleiden naar hun alternatief werkgebied.