maandag 30 november 2015

Digicel zou Uniqa (nog) niet hebben overgenomen

Telecombedrijven zouden nog met elkaar in gesprek zijn


Telecomprovider Uniqa kondigde 15 juli de beëindiging van haar operaties in Suriname aan. Digicel kwam vervolgens met het nieuws, dat ze Uniqa per eind juni heeft overgenomen. Uniqa zou op 31 juli haar deuren sluiten. 

Volgens Alex Holvoet, chief executive officer (CEO) van Digicel, heeft zijn bedrijf Uniqa niet overgenomen. Het Dagblad Suriname schrijft vandaag, maandag 30 november 2015, te hebben vernomen 'van welingelichte bronnen', dat de twee telecombedrijven nog steeds in gesprek zijn met elkaar. De CEO wenste om speculaties te voorkomen niet in te gaan op de inhoud van het gesprek.

De verklaring van Holvoet zou moeten beteken, dat degenen die lopende contracten hebben met Uniqa, gewoon bij Uniqa terecht kunnen.

Het puin van de mast van Uniqa, die op 28 juni door zware rukwinden aan de Sevagramweg 54 te Charlesburg omviel, ligt er nog steeds. Uniqa heeft zich een paar keer ter plekke begeven om de mensen te verzekeren dat de mast zou worden opgeruimd. De perceeleigenaren, die een huurovereenkomst hadden met Uniqa, zijn nu op zoek naar een gesprekspartner. Er is ook een huurachterstand van een jaar.

Nieuw onderkomen OM Curaçao bij het Waaigat geopend

'Iedereen moet handen ineenslaan tegen georganiseerde misdaad'


'Iedereen moet de handen ineenslaan tegen georganiseerde misdaad op het eiland, om de criminaliteit te verlagen. De onverminderd hoge criminaliteit laat dit jaar een lichte daling zien, en deze dalende lijn wil het Openbaar Ministerie (OM) samen met de politie en alle ketenpartners de komende twee jaar doortrekken. Dat zijn we aan de burger verplicht', zei hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong tijdens de officiële opening van het nieuwe gebouw van het OM bij het Waaigat afgelopen vrijdagmiddag, waar voorheen de Servisio di Kòntròl i Seguridat gevestigd was. Dit bericht de Amigoe vandaag, maandag 30 november 2015.

Naast de demissionair minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS), waren ook de procureur-generaal, Guus Schram, en de commandant Zeemacht Caribisch Gebied, Hans Lodder, bij de ceremonie aanwezig.

Het OM heeft al met de collocatie van verschillende disciplines in het Waaigat-gebouw en de opening daarvan de volgende stap gezet, aldus De Jong. Zoals bekend is dit inmiddels de nieuwe huisvesting van het gespecialiseerde multidisciplinaire ‘Afpakteam’. Ook het team executie en ondersteuning, de afdeling IT, een tweede gespecialiseerde multidisciplinaire team zijn net als het boeteloket van het OM daar gevestigd.

De hoofdofficier had een speciaal woordje voor het team executie en ondersteuning: 'Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar ik ben heel blij dat we jullie nu in deze prettige kantooromgeving kunnen laten werken.' Hij is ervan overtuigd, dat de nieuwe behuizing positief zal doorwerken in de service die het OM aan de samenleving verleent en dat de nieuwe huisvesting zich ook gaat vertalen naar een hogere productie. Hij sprak ook zijn waardering uit voor het verhuisteam, dat de verbouwing heeft gecoördineerd en de verhuizing in goede banen heeft geleid, tijdens vele weekeinden en lange avonden doorwerken.

De ingebruikname van dit gebouw staat ook symbool voor de doorontwikkeling van het OM, aldus de hoofdofficier. 'Met onze aanwezigheid in de wijkteams van politie en bij informatiebijeenkomsten in de bario’s enerzijds en recentelijk met het uitdragen van ons beleid met betrekking tot relationeel geweld en herstelrecht anderzijds, geven we volop invulling aan het motto de Tempel uit.'


Daarnaast lukt het OM om samen met het KPC meer strafzaken te doen en ziet men ook een kwaliteitsverbetering optreden in de daling van het aantal sepots, voegde hij toe. Om de criminaliteit te verlagen zullen de partners in toenemende mate ook samenwerkingsverbanden aangaan met de zogenoemde ‘unusual suspects’ zoals de private sector, aldus De Jong. Dat is iets waar men al mee aan het experimenteren is. Hij noemde wijkpreventie als bijvoorbeeld, maar ook een integrale aanpak van de drugssmokkel op de luchthaven Hato.

Volgens de hoofdofficier moeten we bestendige barrières opwerpen tegen de georganiseerde misdaad op het eiland. 'Alleen dan zullen we in staat zijn de criminaliteit fors te doen afnemen. Dat is niet eenvoudig, maar ik ben ervan overtuigd dat bij alle betrokkenen de wil bestaat om deze lastige klus te klaren.' De Jong merkte op dat de neuzen steeds meer dezelfde kant op staan.


De hoofdofficier ging tijdens zijn toespraak tevens in op de historie van het gebouw. Het pand dateert uit de negentiende eeuw en werd ooit de ‘veilingcentrale’ genoemd. 'Met een knipoog naar het afpakteam lijkt mij dit overigens weer een zeer actuele naam.'

Vanaf 1926 was het pand eigendom van de bekende Curaçaose familie Moreno Brandao en achter dit pand (op het perceel Scharlooweg 154) begonnen zij een jaar later met de verkoop van automobielen van het merk Chevrolet. In 1983 brandde het pand volledig uit en het werd vervolgens in 1985-1986 gerestaureerd door de stichting Monumentenzorg Curaçao, de huidige verhuurder. Voordat het parket naar dit pand verhuisde, werd het pand vanaf 1986 achtereenvolgens gehuurd door twee IT-bedrijven, een trustkantoor en de toenmalige overheidsdienst Servisio di Kontrol i Seguridat. 'Veilingen, dure auto’s, IT, geld en toezicht, precies het juiste curriculum vitae voor de nieuwe rol van dit markante gebouw', aldus De Jong.

Meer onderzoek op Curaçao in witwas-drugszaak Rizinia

OM en politie doen inval in woning in Juan Domingu


Rizinia voortvloeisel van de onderzoeken Magnus en Maximus rond moord op Helmin Wiels


Een team bestaande uit een Officier van Justitie en agenten van het Recherche Samenwerkingsteam en het politiekorps KPC heeft vanochtend, maandag 30 november 2015, onder leiding van een rechter-commissaris, een inval gedaan in een woning te Juan Domingu. Dit gebeurde in verband met een witwas-drugszaak die de naam Rizinia kreeg, waarin Burney ‘Nini’ Fonseca hoofdverdachte was en inmiddels veroordeeld is tot vier jaar celstraf. Het betreft de woning van een familielid van één van de veroordeelde mannen in deze zaak, de vrouw C., zo bericht de Amigoe.

Tijdens de huiszoeking werd niemand aangehouden. Wel zijn diverse documenten en ook een motorfiets in beslag genomen. Of de vrouw C. ook als verdachte is aangemerkt in deze zaak, wordt later bekendgemaakt.

Eerder zijn naast Fonseca tevens twee andere mannen veroordeeld, namelijk Charles ‘Brons’ Desir (41, afkomstig uit Haïti) en Churandy Cijntje, tot respectievelijk twaalf maanden en dertig maanden cel. Cijntje kreeg meer straf dan door het Openbaar Ministerie (OM) geëist, voor het witwassen van in totaal ruim 98.000 gulden. De rechter was van oordeel dat geëiste straf van 24 maanden cel, onvoldoende recht doet aan de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan.

Zoals bekend is Fonseca betrokken bij de moord op parlementariër Helmin Wiels in mei 2013. Volgens het OM was hij de schakel tussen de intellectuele en de uitvoerende daders achter deze moord. Ook de zaak Rizinia is een voortvloeisel van de onderzoeken Magnus en Maximus rondom deze moord. Gedurende de onderzoeken naar de feitelijke plegers van de moord op het Statenlid – de zaak Magnus – en de intellectuele daders daarachter – de zaak Maximus – werd via telefoontaps toevallig een handel in verdovende middelen ontdekt. In het daaropvolgende onderzoek werden op 19 mei jl. in de woning van medeverdachte Danilo ‘Turbo’ H. (die nog terecht moet staan) staven drugs aangetroffen die pasten in de stangen van reiskoffers. Hij verklaarde dat de partij drugs van Fonseca was.

Fonseca bleek in de Magnus-zaak dus betrokken bij de drugshandel en is door de rechter veroordeeld voor het meermaals uitvoeren en aanwezig hebben van cocaïne en gewoonte witwassen. Volgens de rechter was de rol van Fonseca cruciaal in de drugshandel en heeft hij zich gedurende een periode van ruim vijf jaar herhaaldelijk schuldig gemaakt aan het witwassen van gelden. De rechter heeft hierbij rekening gehouden met de getuigenverklaringen van onder anderen H., Veronica ‘Chullie’ B. (ex-vriendin van Magnus-veroordeelde Dangelo ‘Panchèk’ Damascus) en haar moeder Monica B., een van de (ex-)vriendinnen van de schutter van Wiels, Elvis ‘Monster’ Kuwas.

De man H. staat op 23 februari volgend jaar terecht. Zijn zaak werd eerder aangehouden om zijn advocaat, Alicia Blonk, de kans te geven zich voor te bereiden op de verdediging. Volgens H. moest hij de in zijn woning gevonden drugs voor Fonseca bewaren en had Fonseca zowel de kofferonderdelen als de drugs naar zijn woning gebracht. Verder heeft H. in de periode van 26 april 2010 tot 15 november 2011, onder meer twaalf money transfers van 22.794,74 gulden via Western Union hier ontvangen. In de periode van 15 november 2011 tot en met 15 mei dit jaar heeft hij onder meer drie money transfers van 4.901,98 gulden op dezelfde manier ontvangen. De bedragen zijn vanuit Nederland verzonden. Enkele getuigen verklaarden, dat zij voor H. geld moesten overmaken en dat het geld voor ‘Nini’ was. Of ook H. zich schuldig heeft gemaakt aan gewoonte witwassen, zal de rechter later beslissen.

Nieuw kabinet-Whiteman II op Curaçao aan het werk

Nieuw kabinet kan op steun van 12 van de 21 Statenleden rekenen


De nieuwe ministers Eugene Rhuggenaath (Economische Ontwikkeling, PAR) en Siegfried Victorina (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) hebben vandaag, maandag 30 november 2015, de eed af bij gouverneur Lucille George-Wout. Na deze plechtige bijeenkomst vond de eerste vergadering van de Raad van Ministers (RvM) van het kabinet-Whiteman II plaats, aldus de Amigoe.
 
Met het aantreden van het nieuwe kabinet komt er officieel een einde aan de demissionaire periode van de huidige regering. Het kabinet-Whiteman verloor zijn meerderheid in het parlement op vrijdag 6 november, toen Marilyn Moses met de PAIS-fractie brak, haar steun voor de regering introk en aankondigde als onafhankelijk Statenlid door te willen gaan. De coalitie van de PS, PAIS, PNP en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran had tot dat moment steun van 11 van de 21 Statenzetels.

De val van het kabinet was aanleiding voor een toenaderingspoging tot de PAR, nadat alle andere fracties in de Staten aangaven niks te voelen om de coalitie aan een meerderheid te helpen, maar meer zin te hebben in nieuwe verkiezingen. Na een aanvankelijk stroef begin, werden de partijen het toch eens over een bereidwilligheidverklaring. Demissionair premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) werd in eerste instantie tot formateur en later informateur aangesteld. Op zondag 22 november werd het regeerakkoord voor het kabinet-Whiteman II ondertekend.

Het nieuwe kabinet, met de toetreding van de PAR tot de coalitie, kan op steun van 12 van de 21 Statenleden rekenen. Het kabinet staat onder leiding van premier Whiteman, die sinds eind 2012 minister van GMN was. Als minister zat hij in het kabinet-Hodge en diens opvolger, het kabinet-Asjes. Toen Ivar Asjes eind augustus aftrad, nam Whiteman de positie van premier over, een functie die hij ook in het nieuwe kabinet gaat bekleden.

Vicepremier blijft Etienne van der Horst (PAIS). Ook in het nieuwe kabinet zal hij belast zijn met de portefeuille van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Hij behoorde tot de groep vakministers, onder leiding van voormalig premier en huidig PSB Bank-directeur Daniel Hodge die eind 2012 aantrad. Partijgenoot Nelson Navarro blijft minister van Justitie, een portefeuille die hij al sinds 2012 bekleedt.

Nieuwe ministers in het kabinet zijn Eugene Rhuggenaath, oud-gedeputeerde van Financiën en Economie en Toerisme voor de PAR. Rhuggenaath volgt Stanley Palm die sinds 2013 met deze portefeuille was belast. Rhuggenaath zegde zijn baan bij Citco op om minister te worden. Hij heeft tegenover deze krant aangegeven dat investeren en export centraal in zijn beleid op economisch gebied zullen staan.

De opvolger van Whiteman is Victorina. Hij is geen onbekende in politiek Willemstad. Hij was enkele jaren terug onder meer voorzitter van de politieke partij MAN. Victorina is verder verslavingsexpert en stond aan de wieg van Brasámi. Hij wordt de rechterhand van Whiteman genoemd en is voorzitter van de Raad van Toezicht van de SVB. Hij werkte in het verleden bij de Directie Volksgezondheid waar Whiteman voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen directeur van was. Victorina is gepensioneerd en heeft het consultancybedrijf Siera Consult dat in 2000 is opgericht.

In het kabinet zitten verder namens de PS Ruthmilda Larmonie-Cecilia en Irene Dick. Larmonie-Cecilia is sinds augustus vorig jaar belast met de portefeuille van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw). Dick is sinds december 2013 minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport voor de PS
José Jardim (Financiën, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran) is sinds eind 2012 belast met deze portefeuille. Als minister heeft hij al vier premiers meegemaakt: Stanley Betrian, Hodge, Asjes en nu Whiteman.

Suzy Camelia-Römer is de PNP-vertegenwoordiger in Whiteman II. Zij verving in april van dit jaar Earl Balborda als minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning voor de groene partij. De PNP heeft tijdens de onderhandelingen voor de formatie van het kabinet-Whiteman II ook de functie van waarnemend Statenvoorzitter gekregen. Deze functie, die nu door PS-lid Jaime Cordoba wordt bekleed, gaat nu naar PNP-leider en Statenlid Humphrey Davelaar.

Formeel is de gevolmachtigde minister in Den Haag geen lid van het kabinet. Deze functie wordt nu bekleed door Marvelyne Wiels (PS). De positie van waarnemend gevolmachtigde minister zal door de PAR worden ingevuld.

'Niemand'; Alphons Levens

Niemand


In dit land
wereldbefaamd om zijn toespraken
wanneer het niet hoeft
was daar niemand
˗ meldt de krant ˗
op dat pijnlijke moment
in Paranam
toen de arbeiders met hun verdriet
moesten toekijken
hoe de fabriek
werd gesloten; definitief werd gesloten
en zij begrepen: a kaba;
niemand was er
om hen toe te spreken;
zelfs niemand die zo geoefend had
in de vele vermaarde verkiezingspreken.

Alphons Levens,
30 november 2015.

Man (32) geveld door vallende boom niet ver van Burnside, Coronie

Boom omzagen met cirkelzaag gaat volledig mis


De 32-jarige visser Reginald Mangoendimedjo is gisteren om het leven gekomen door een vallende boom langs de Oost-Westverbinding, ongeveer een kilometer voorbij de controle post Burnside in Coronie. Dit meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 30 november 2015.

De politie van Coronie, die zich na een melding ter plekke begaf, trof het lichaam aan. Volgens verklaring van twee mannen, die met Mangoendimedjo op de plek waren, vertrokken de drie vissers eerder op de dag vanuit Boskamp. Zij gingen hout zoeken om een jagi-jagi te maken, dat wordt gebruikt om vissen in te lokken.

De twee andere vissers besloten eerst te gaan eten om daarna een touw te gaan binden rond de boom die zij zouden omhakken.

Mangoendimedjo wachtte echter niet op zijn vrienden en ging alvast het kanaal over. Hij begon met een cirkelzaag een boom te zagen die vervolgens op de man viel.Hij was op slag dood. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd het lichaam afgestaan aan zijn nabestaanden

President Bouterse presenteert 12-punten sociaal pakket aan parlement

Maatregelen regering ter sociale bescherming meest kwetsbaren in samenleving


President Desi Bouterse heeft vanmiddag, maandag 30 november 2015, een sociaal pakket van twaalf punten gepresenteerd aan De Nationale Assemblee. Het gaat om sociale bescherming van de meest kwetsbaren in de samenleving die het hardst getroffen worden door de financiële situatie. 

Bouterse heeft als eerste aangegeven tijdens de openbare vergadering wat de regering aan maatregelen heeft genomen:

President Bouterse blijft volhouden dat hij 8 december 1982 niemand heeft vermoord

Hira: 'We werden het niet eens met elkaar, ik had mijn twijfels, maar zijn versie is dat hij niemand heeft vermoord'


Afgelopen weekend - zaterdag en zondag - had ik het gesprek met president Bouterse op Brokobaka. Vrijdag had ik mijn persconferentie. Op de vraag hoe ik me voelde, antwoordde ik dat ik een gevoel had dat ik niet goed kon duiden, maar leek op verdriet. Een gevoel alsof je van binnen huilt maar je weet niet waarom.
Henk Amstelveen, een specialist op het gebied van pijnverwerking, legde me uit wat het zou kunnen zijn. Je hebt twee lagen van verwerking van pijn, legt hij uit. De eerste laag is je verstand. Je probeert met je hoofd te begrijpen wat er aan de hand is met je. Verder ben je bezig om de dagelijkse dingen te doen die horen in het leven. Je verstand leidt dan vervolgens je handelingen.

Maar, er is een tweede laag: je onderbewustzijn. Die verwerkt de emoties op een manier waar jij geen greep op hebt. Het heeft zijn eigen logica en volgt zijn eigen weg. In die laag is het mogelijk dat op dit cruciale moment je gevoelens over je ouders en je broers een weg vinden en zich uiten in emoties van verdriet, zonder dat je er greep op hebt.
Amstelveen zou best eens gelijk kunnen hebben. Na het gesprek met hem en anderen voelde ik me een stuk beter en opgelucht. Dat gevoel van verdriet was verdwenen.

Mijn vrouw en ik logeerden niet in Brokobakam maar in Berg en Dal. Daar hadden we een cabin gehuurd van waaruit we zaterdag en zondag naar Brokobaka gingen.
Zaterdag kwamen we rond 12.00 uur aan in Brokobaka. Als we de hut naderen waar Bouterse ons zou ontvangen, groeit toch de spanning in mijn lichaam. Als ik Amstelveens redenering zou volgen, weet ik niet of op dat moment mijn onderbewustzijn of mijn hoofd de overhand zal hebben.

We stapten uit de auto en liepen de hut binnen. Ik stak mijn hand uit naar president Bouterse die me ontving met een hartelijke handdruk en warme woorden van welkom. Het leek alsof een last van mijn schouders viel, omdat er geen spanning was. We kregen wat te drinken en spraken over koetjes en kalfjes. De president stelde voor om een wandeling te maken door het bos. Brokobaka ligt in de jungle. Tijdens de wandeling legde hij me uit hoe het bos werkt. Hij vertelt over de bomen, de planten en het fruit. Op een bepaald moment gingen we op een boomstronk zitten om te praten over hoe we het gesprek zouden gaan voeren.

Hij vertelde hoe 8 december op hem en de gemeenschap al jaren drukt en hij blij is dat er nu een initiatief is gekomen naar waarheidsvinding waar hij graag aan wil meewerken omdat het niet politiek gekleurd is, maar echt gericht op waarheidsvinding. Hij wil meewerken om alle processen van geweld inclusief 8 december tot de bodem uit te zoeken.
Ik zei dat ik verwacht dat we van mening zullen kunnen verschillen in onze analyse en beoordeling en die meningsverschillen ook zullen etaleren. Hij had er geen moeite mee.

Na een wandeling van anderhalf uur hebben we lunch gehad. De jonge en zeer professionele technici hadden intussen alles klaargezet voor de opname. Er werden drie camera’s gebruikt: één op mij gericht, één op de president en één voor een totaalshot. De regie was in een aparte afgedekte ruimte waar direct ook de eindmixage werd gedaan. In een andere afgedekte ruimte zaten mijn vrouw en de naaste medewerkers van de president om het gesprek via een scherm te volgen. We zaten onder een boom. De camera’s waren ingesteld en de cameramensen waren in de regie kamer, zodat in de hele omgeving alleen ik en de president er waren.
We hadden geen rekening gehouden met het feit dat we constant zouden worden lastig gevallen door vliegen en moesten regelmatig muggenspray gebruiken tijdens het gesprek.

We begonnen zaterdagmiddag en gingen door in de avonduren. We zaten onder een boom voor een kreek. In de avond werden enkele grote lampen werden aangezet en op de achtergrond achter de kreek werd een groot kampvuur aangestoken voor een mooier achtergrondbeeld.

Zondag zijn we ’s ochtends begonnen en hebben ’s middag afgerond. We hebben in totaal acht uur gesproken. Tijdens het gesprek viel me op dat de president wel algemene feiten kende uit het verleden, maar dat hij zich sommige belangrijke details niet goed kon herinneren. Tijdens de lunch zaten we aan tafel met zijn naaste medewerkers die al vanaf het begin met hem optrekken. Zij brachten dan belangrijke details naar boven en konden zijn geheugen weer opfrissen. Eén van die medewerkers, Kenneth Slooten, heeft een encyclopedisch geheugen, en wist alle belangrijke data en handelingen die gepleegd werden. Een andere belangrijke geheugenbank is Melvin Linscheer, directeur Nationale Veiligheid. Hij kende de rapporten van de inlichtingendienst. Hun bijdragen tijdens de lunch waren zo wezenlijk, dat ik de president voorstelde om hen bij het gesprek voor de camera te betrekken, zodat we hiermee zijn geheugen konden opfrissen tijdens het gesprek en de kwaliteit van de informatie konden vergroten.
Daarom is het gesprek niet uitsluitend een interview met de president geworden.

De eerste periode hebben we gesproken over hoe 8 december mij heeft beïnvloed en over het proces dat ik ben ingegaan. Daarna is hij van start gegaan met een beschrijving van hoe de coup is ontstaan. Het was geen uit de hand gelopen vakbondsconflict. Vanuit drie hoeken in het leger waren er besprekingen om de zaak vanuit het leger over te nemen.

Over 8 december gingen we heel tijd door. Het was een hard gesprek waarin hij volhieldm dat hij niemand heeft vermoord en waarin ik zijn verhaal onderwierp aan een kritische analyse. We werden het niet eens met elkaar. Ik had mijn twijfels. Zijn versie is dat hij niemand heeft vermoord. Als hij dat had gedaan, had hij geen enkele moeite om dat toe te geven en uit te leggen waarom hij dat gedaan heeft. Maar, hij bleef erbij dat hij het niet heeft gedaan en droeg daar zijn informatie voor aan.

Zijn bijdrage heeft nieuwe richtingen voor het onderzoek geopend, waar niet eerder aan gedacht is en die mogelijk zijn versie van het verhaal kan bevestigen of ontkennen. Hij zou ook in zijn privé-archief duiken en materiaal beschikbaar stellen om zijn versie te staven.

De harde confrontatie tussen ons heeft de sfeer niet verpest. Integendeel. We hebben afgesproken dat hij zijn volledige medewerking zal blijven geven aan een nader diepgaand onderzoek om zijn versie te toetsen aan een breed scala aan getuigenissen.
We zijn toen doorgegaan naar de Binnenlandse Oorlog.

Dit is niet mijn laatste gesprek met de president. Hij wil net als ik dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht en bronnen die niet eerder geraadpleegd zijn, bij het onderzoek betrekken.

Vandaag begint ons team in het Nationaal Archief met het uittypen van de banden. In de loop van de week zal ik een commentaar schrijven op ons gesprek en de implicaties hiervan voor ons verdere onderzoek bespreken.
Volgende week dinsdag 8 december om 09.30 uur zal ik de transcriptie en CD-rom van alle afleveringen aanbieden aan de voorzitter van DNA, Jennifer Geerlings-Simons. Aansluitend zal ik bij Residence Inn op een persconferentie inhoudelijk ingaan op het gesprek.
Dinsdagavond zal de STVS beginnen om het gesprek uit te zenden in een serie afleveringen.

Het gesprek is anders gelopen dan ik dacht en beter dan ik had gehoopt. Het is uitgebreider en diepgaander geworden dan ik gedacht en gehoopt had. Het bevat soms schokkende inzichten. En het heeft de deur geopend naar een grotere en intensievere betrokkenheid van de president en zijn netwerken om bronnen aan te boren voor waarheidsvinding die tot nu toe buiten beeld zijn geworden.

Het weekend is een groot succes geworden, ondanks mijn eerdere twijfels over wat de uitkomst zou kunnen zijn. Het heeft een nieuwe dimensie gebracht in het onderzoek dat de komende maanden met volle kracht verder zal gaan.

Sandew Hira

Assemblee accepteert in document stopzetting activiteiten Suralco-raffinaderij

Met stopzetting activiteiten Suralco beëindigt ook Brokopondo Overeenkomst


De Nationale Assemblee (DNA) heeft in de huishoudelijke vergadering van donderdag 26 november 2015 met algemene stemmen (40), het document Aanbevelingen van De Nationale Assemblee aan de regering van Suriname ten aanzien van de stopzetting van de aluminium en aluinaarde productie activiteiten van Suralco in Suriname, aanvaard. Dit is vastgelegd in een brief van de DNA aan de president van vandaag, maandag 30 november, zo bericht Starnieuws.

In de brief staat, dat alle fracties in De Nationale Assemblee zich hebben geschaard achter het document. De DNA stelt vast, dat het de Suralco is die de facto de Brokopondo Overeenkomst (BO) opzegt, door vandaag de aluinaardeproductie, stop te zetten.

De beëindiging van de BO door Suralco heeft verschillende gevolgen. Suralco moet onder meer het Waterkrachtwerk in goed functionerende toestand overdragen. Ook komen rechten die zijn verleend aan Suralco naar Surinaams recht te vervallen.

Indien Alcoa daar niet mee akkoord gaat of blijk geeft niet willen uitvoeren wat in de BO is overeengekomen ten aanzien van beëindiging, dan kan worden vastgesteld dat er sprake is van een geschil. In dat geval kan Suriname overeenkomstig de BO, een arbitrageprocedure aanvangen tegen Alcoa/Suralco, aldus de brief:

Motorrijder (29) verongelukt in de Prinsessestraat, Paramaribo

Man verliest controle over zijn motor en knalt via stoeprand en bushalte tegen auto

 
De 29-jarige motorrijder Shamir Ibrahim is gisterochtend vroeg na een eenzijdig verkeersongeval in de Prinsessestraat te Paramaribo is overleden. Hij is de 53e verkeersdode dit jaar. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 30 november 2015.

Volgens het politieonderzoek reed hij over de Prinsessestraat vanuit de Schietbaanweg, in de richting van de Henck Arronstraat. Op een bepaald moment heeft hij de controle over de besturing van zijn motor verloren. In zijn val is hij tegen de rand van het trottoir aangekomen en tegen een bushalte daar. Vervolgens is hij in botsing gekomen met een voertuig dat langs de weg was geparkeerd. De motorfietser viel daarna op het wegdek. Hij was niet aanspreekbaar toen de politie ter plekke kwam.

Ibrahim, die naar een ziekenhuis was vervoerd, is kort daarna aan zijn verwondingen overleden. De politie laat verder nog weten, dat de materiële schade aan de motorfiets aanzienlijk is.

57-Jarige automobilist dodelijk verongelukt op Curaçao


Slachtoffer verleent op kruising Jan Noorduynweg en Brazilweg geen voorrang aan pick-up


De 57-jarige Alexis Leoncio Janga is gisterochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij is de vijftiende verkeersdode van dit jaar, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 november 2015.

Het ongeluk vond om iets over half acht uur plaats op de kruising van de Jan Noorduynweg en de Brazilweg. De toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor Janga betekenen, hij overleed ter plaatse.

Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt, dat Janga vanaf de Brazilweg de Jan Noorduynweg op reed maar daarbij geen voorrang verleende aan een naderende pick-up. De pick-up kon niet meer uitwijken en ramde het voertuig van Janga.

De verkeerspolitie doet verder onderzoek naar het fatale ongeval.

Fin Tomi Halme wint KLM Curaçao Marathon

Kees van Helmond uit het Nederlandse Made eindigt als tweede

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Robbert Luttikhuizen beste Curaçaoënaar op derde plaats


De Fin Tomi Halme heeft de tweede KLM Curaçao Marathon gewonnen. Hij rende gisteren in 2 uur 50 minuten en 33 seconden, de 42 kilometer en 195 meter, zo bericht vandaag, maandag 30 november 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Kees van Helmond uit het Nederlandse Made werd tweede. De beste Curaçaoënaar eindigde gisteren op de derde plaats: Robbert Luttikhuizen liep de marathon in 3 uur twintig minuten en 5 seconden.

De tweede KLM Curaçao Marathon verliep gisteren vrijwel vlekkeloos. De voorspelde hevige regenbuien bleven uit, maar de gewenste koelte was wel aanwezig. De marathon ging om vier uur van start.

Behalve de hele marathon werd ook de halve marathon gelopen, maar er kon ook gekozen worden tussen de tien en vijf kilometer en twee zogenoemde ‘trail’ afstanden van 10,5 en 16,65 kilometer. Er deden in totaal ruim 1.700 deelnemers mee uit 32 landen. De halve marathon werd gewonnen door de bekende Curaçaose atlete Marlies Kort. Zij deed over de 21 kilometer en 97 meter 1 uur 25 minuten en 34 seconden. Ze werd op de voet gevolgd door John de Rooij uit Venray en derde werd de Arubaan Alrric Kock.

Curaçao's Statenlid Moses in Parlatino benoemd tot voorzitter van een commissie

Oude partij Moses, PAIS, vindt dat zij niets meer te zoeken heeft in Latijns-Amerikaans parlement


Marilyn Moses is in weerwil van de wens van haar voormalige partij PAIS, benoemd tot voorzitter van de Parlatino-commissie die zich bezighoudt met de gelijkheid van gender, kinderen en jongeren. Dat valt op te maken uit berichten die het onafhankelijk Statenlid op haar Facebookpagina heeft geplaatst, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 november 2015.

Durante e reunion na Parlatino mi a ser apunta komo presidente di e 'Comision de equidat de genero, ninez y juventud del...
Posted by Marilyn Moses on zondag 29 november 2015

'Tijdens de vergadering bij Parlatino ben ik benoemd tot voorzitter van de Commissie gelijkheid van gender, kinderen en jongeren. Dit is een moment waarop ons land trots kan zijn', aldus Moses.

Maar, dit moment resulteerde in een beschamende vertoning voor Curaçao door het optreden van de ‘Club van de kleuterschool’, zo schrijft Moses op haar Facebook-wall.

Het onafhankelijke Statenlid Moses plaatste ter illustratie een kopie van een brief die PAIS-Statenvoorzitter Mike Franco op 23 november naar de secretaris-generaal van Parlatino verzond. Daarin schrijft Franco dat hij als Statenvoorzitter de secretaris-generaal informeert dat Moses is afgezet als lid van de commissie voor veiligheid van burgers, het bestrijden en voorkomen van drugshandel, terrorisme, en georganiseerde misdaad. Moses is ook afgezet als lid van de commissie voor gelijkheid van gender, kinderen en jongeren, zo schrijft Franco. De Statenvoorzitter schrijft dat de wijzigingen te maken hebben met veranderingen in de samenstelling van het parlement. Franco stelt voor dat partijgenoot Eugene Cleopa tot nader order de werkzaamheden van Moses overneemt.

Eerder liet Moses ook al van zich horen omdat regeringspartij PAIS haar zou dwarsbomen om de vergadering van Parlatino bij te wonen. Het Statenlid schreef dat zij daardoor zelf de kosten van haar reis en verblijf in Panama moest betalen om bij de vergadering aanwezig te zijn.

Flinke schade op Curaçao na zware onweersbui en code rood

Wegen weggeslagen door extreme regenval en deels onbegaanbaar

(Bron foto: Antilliaans Dagblad)
Vliegtuig Insel Air door blikseminslag beschadigd


Er is fikse schade na de zware onweersbui die zaterdag in de loop van de ochtend over het eiland trok; wegen zijn door de grote hoeveelheden neerslag weggeslagen en deels onbegaanbaar geworden. Blikseminslagen zorgden voor onder meer een beschadigd vliegtuig van Insel Air en een tijdelijk kapotte radar van de Meteo, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 30 november 2015.

Uit voorzorg werd het Advent ziekenhuis geëvacueerd.

Er viel binnen een paar uur tijd ruim vijftien centimeter regen op verschillende delen van het eiland. Vooral Bándabou werd tijdens de bui, waar de Meteo code rood voor uitgaf, zwaar getroffen. Bij Colonia, Seru Grandi en Pannekoek werd 150 millimeter neerslag gemeten, terwijl aan de oostelijke kant van het eiland slechts 15 millimeter viel.

Door die zware neerslag werd een groot deel van de weg naar Coral Estate weggeslagen. Ook bij Tera Kòrá kwam het water met bakken uit de hemel wat zorgde voor een gedeeltelijk onbegaanbare weg. Voor de code rood, die op zaterdagochtend tien uur werd uitgegeven, werden deze plaatselijke overstromingen en kleine aardsverschuivingen genoemd als verwachte effecten.

Inwoner van Putten steunt Suriname in strijd tegen prostaatkanker

Voorzitter ProstaatKankerStichting Nederland werkt aan Surinaamse zusterorganisatie

(Bron foto: de Puttenaer)

Weg met het taboe, er open over praten en op tijd naar de arts. Deze boodschap van Puttenaar Kees van den Berg, voorzitter van de ProstaatKankerStichting Nederland, werd in een druk bevolkt en warm zaaltje in Paramaribo met applaus en enthousiasme ontvangen. De start van een zusterorganisatie in Suriname lijkt dan ook nog louter een kwestie van tijd, aldus Margreet Hendriks vandaag, maandag 30 november 2015, in De Puttenaer.

Van den Berg is samen met andere bestuursleden van de PKSN naar Suriname afgereisd om de initiatiefnemers voor de oprichting van een Prostaatkanker Stichting Suriname (PKSS) te ondersteunen. De contacten kwamen tot stand via SuriNed, een stichting voor verpleegkundige expertise in Nederland en Suriname.

'Prostaatkanker hebben hoeft nog niet het einde van je leven te betekenen', hielden Van den Berg en zijn Surinaamse tegenvoeter, Chas Warning van de Stichting Prostaat Kanker Suriname, hun gehoor voor.

'De ziekte manifesteert zich in verschillende fasen en er zijn tal van behandelmethoden mogelijk. Het doel van de stichting is om patiënten daarover zo goed mogelijk voor te lichten en op allerlei manieren op te komen voor hun belangen. Wij benaderen de ziekte vanuit het patiëntenperspectief, zetten ons in voor medisch en farmaceutisch onderzoek, voeren overleg met de ziektekostenverzekeraars, geven voorlichtingsavonden en stimuleren lotgenotencontact. Bij de behandeling van prostaatkanker gaat het om een goede diagnostiek en op basis van zoveel mogelijk informatie de juiste keuze uit de verschillende methoden van behandeling. Samen zij wij sterker in het gevecht tegen kanker', aldus Van den Berg.

Het samen sterker geldt volgens de Puttenaar ook voor de contacten tussen de Nederlandse en Surinaamse ProstaatKankerStichting. Hij gaat de overzeese samenwerking graag aan omdat hij het belangrijk vindt dat ook in Suriname op het gebied van prostaatkankerbehandeling de beste zorg wordt gegeven.

Van den Berg kent het land goed want hij is er met zijn Nederlandse bedrijf, Van den Berg Hardhout BV, al geruime tijd actief. 'Het is goed dat in Suriname de bewustwording over de ziekte tot stand gaat komen. Prostaatkanker zit bij veel mannen helaas nog altijd in de taboesfeer', zegt Van den Berg. Hij vreest dat angst voor allerlei bijeffecten zoals impotentie of incontinentie mannen kan weerhouden om met klachten naar de dokter te gaan. 'Daarom is het goed dat er, net als in Nederland, een patiëntenvereniging komt die met goede voorlichting en vanuit eigen ervaring meer bekendheid geeft aan de ziekte.'

De drukbezochte avond in Paramaribo, waar ook de Nederlandse voorlichtingsfilm 'Samen vechten tegen kanker' werd vertoond en een medische presentatie werd gegeven door de in Amsterdam werkende uroloog Jimmy Fernandes, vond Van den Berg een hoopvolle start voor de collega-stichting in Suriname. De oprichting van de Prostaat Kanker Stichting Suriname kreeg bovendien ook veel aandacht in de Surinaamse media. 'November is natuurlijk ook wereldwijd Prostaatkankermaand', aldus Van den Berg. 'We hoopten op veel belangstelling, maar dit resultaat is echt ver boven verwachting.'

Rechtszaak VIDS tegen Staat bij Inter-Amerikaans Hof over dorp Mado wellicht op losse schroeven

'Als we elkaar vinden is het niet meer nodig om verder te procederen'


De rechtszaak die de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) tegen de Staat heeft aangespannen bij het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten over het dorp Maho zou volgens de VIDS kunnen worden ingetrokken. De VIDS moet dan wel op één lijn staan met het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) over een model waarin de woon- en leefgebieden van dorpen worden gereserveerd. Dit bericht vandaag, 30 november 2015, de Ware Tijd.

Dat moet gebeuren in aanloop naar de realisatie van de collectieve grondenrechten. 'We zijn geen voorstander van grondhuur en zullen samen met het ministerie bekijken welke mogelijkheden de wet biedt om de gebieden in ons beheer te krijgen', zegt VIDS-voorzitter Lesley Artist.

Het dorp Maho in Saramacca zal dienen als pilot en dit model kan worden toegepast in de andere dorpen. 'Als we elkaar vinden is het niet meer nodig om verder te procederen', aldus Artist. Hij voegt hieraan toe, dat de rechter partijen de ruimte heeft gegeven om tot een schikking te komen.

De VIDS heeft in december 2009 de rechtszaak in de kwestie Maho aangespannen bij het Inter-Amerikaanse Hof van Mensenrechten wegens gronduitgifte en zandafgravingen in het gebied. De organisatie had bij dit hof al in 2007 een klacht ingediend over de inheemse dorpen van Marowijne. Zij stelt, dat de staat in hun woon- en leefgebied concessies en gronden heeft uitgegeven.

De rechtszaak kan niet meer worden ingetrokken, omdat die volgens Artist in een vergevorderd stadium is en er nu een uitspraak moet komen. De regering heeft hierover tevergeefs een beroep gedaan op de VIDS.

Ivan Fernald (NPS): 'Onafhankelijkheid Centrale Bank is om zeep geholpen'

'Regering doet er goed aan om op zeer korte termijn een governor aan te stellen'

 
Er is een situatie ontstaan waarbij de onafhankelijkheid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) om zeep geholpen is. De president van de Republiek Suriname heeft bevestigd dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, tevens de functie vervult van governor CBvS. Het valt te betwijfelen of iedereen de reikwijdte van een dergelijk besluit in zijn volle omvang overziet. In feite heeft de president het monetaire beleid ondergeschikt gemaakt aan het budgettair beleid.

Wereldwijd wordt de functie van beschermer van de nationale munt zo belangrijk geacht dat men er zorg voor draagt om de Centrale Bank buiten politieke beïnvloeding te houden. De invulling van een dubbele functie is tegen de letter en geest van de bankwet en dat moet ten stelligste worden afgekeurd. Het is in dit verband raadzaam om de memorie van toelichting van de Bankwet nader te beschouwen. Het noodzakelijk evenwicht tussen de monetaire autoriteiten, enerzijds minister Financiën en anderzijds de governor CBvS gaat verloren.

Beschermer van de nationale valuta
De belangrijkste taak van de CBvS is om de waarde van de Surinaamse munt te beschermen. Daarvoor zijn er monetaire mechanismen die ingezet kunnen worden zoals de kasreserve en de valuta interventie. De maatregelen hebben onder leiding van governor Telting uitstekend gewerkt. De CBvS is in de afgelopen jaren niet succesvol geweest vanwege het uitblijven van flankerend beleid. Daarbij kwam nog dat de consumptieve bestedingen niet in overeenstemming waren met de beschikbare middelen. De overheid heeft stelselmatig meer uitgegeven dan er aan ontvangsten binnenkwam. Het trio president Venetiaan, minister Hildenberg en governor Telting is er indertijd wel in geslaagd om financieel- economische en monetaire stabiliteit op te bouwen. De drie autoriteiten hebben de basis gelegd voor een gezond economisch klimaat hetgeen een goede voedingsbodem was voor economische bedrijvigheid. Dat had een gunstig effect op de werkgelegenheid, productie en de welvaart.

Strikte scheiding monetair en budgettair beleid
Het is niet slechts ongewenst, maar het kan ook desastreuze gevolgen hebben voor 's lands financiën. De kans is groot dat de kredietverlening aan de overheid gebruikt wordt om op structurele wijze tekorten te dekken. De uitgaven van de overheid gaan gepaard met enorme geldcreatie en dat zal de druk op de US dollar doen toenemen. Het risico voor een prijs- inkomensspiraal is levensgroot aanwezig. In feite stort de president ons in een groot avontuur en bewijst de samenleving hiermede geen goede dienst.
Er is sprake van een groot financieringstekort en een betrekkelijk groot gedeelte van het budget wordt besteed aan consumptief georiënteerde uitgaven waaronder lonen en subsidies. De regering heeft weinig financiële ruimte om aan haar verplichtingen te voldoen.

Wat zal er gebeuren als bus en boothouders weer op de stoep staan van de minister van Financiën of als de aannemers niet betaald kunnen worden? Wat zal de regering doen als de toegezegde ouderbijdrage aan de bijzondere scholen niet betaald kan worden? Hoe zal de regering zich opstellen als de stichting Medische Zending vanwege niet ontvangen subsidiegelden haar medische diensten in het binnenland niet kan garanderen? Wat zal de regering doen als de ziekenhuizen stelselmatig in nood verkeren?

De verleiding is groot om de gelden van de CBvS als redmiddel te gebruiken en een toevlucht te nemen tot monetaire financiering. Een dergelijke maatregel biedt misschien tijdelijk ademruimte, maar het is desastreus voor de economie van het land. Indien de groei van de geldhoeveelheid aanmerkelijk groter is dan de groei van de nationale productie, zal het risico voor monetaire verstoringen toenemen. Dit zal leiden tot een opwaartse druk van de wisselkoers en hiermede wordt in feite een verdere verarming van de samenleving ingeluid.

In de huidige situatie is het niet ondenkbaar dat de CBvS de wereld intrekt om leningen aan te trekken voor rekening en risico van de staat. De vrees is gerechtvaardigd omdat dat in de vorige regering reeds heeft plaatsgevonden en het kan nu in verhevigde vorm zijn beslag krijgen. Dat hiermede de staatsschuld toeneemt en de problemen verschoven worden naar de toekomst, wordt onvoldoende onderkend of er wordt daaraan, zonder wroeging, aan voorbij gegaan. De collectieve staatsschuld is inmiddels gegroeid tot SRD 7500 miljoen. Dat komt neer op schuld per capita (per hoofd van de bevolking) van SRD 15.000. Overigens is het niet de CBvS die belast is met het schuldenbeheer en het aantrekken van leningen voor de staat. Dat is een oneigenlijke taak van de CBvS. Deze taak is krachtens de wet voorbehouden aan het bureau voor de staatsschuld.

Onverenigbaarheid van functies
Een onafhankelijke Centrale Bank zou in de huidige precaire situatie juist de financiële ruimte voor de overheid moeten beperken en moeten zorgen voor verstrakking van het monetaire beleid. De regering doet er goed aan om op zeer korte termijn een eigen governor aan te stellen waardoor de onafhankelijkheid van de CBvS gewaarborgd wordt en de primaire functie van de bank, namelijk beschermer van de nationale munt, met veel overtuiging en vertrouwen ter hand kan worden genomen.

Ivan Fernald,
lid van de Adviesraad van de NPS en coördinator van het wetenschappelijk instituut Japin

'Wij zijn sinds vrijdag constant in overleg met regeringsautoriteiten, want de patiënt mag niet dupe worden van situatie'

AZP-directeur Brahim werkt aan oplossing betalingsprobleem specialisten


Algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) Antoine Brahim zegt vandaag, 30 november 2015, op Starnieuws dat het geen onwil dat de medisch specialisten nog niet kunnen worden betaald. 'Het ziekenhuis heeft structurele problemen, waardoor niet alle rekeningen voldaan kunnen worden. Samen met de Raad van Commissarissen en de minister van Volksgezondheid wordt gewerkt aan een oplossing. Ook de minister van Financiën is hier nauw bij betrokken.'

De medisch specialisten zullen vanaf woensdag alleen spoed- en urgente gevallen helpen. Volgens het Medisch Stafbestuur is de achterstallige betaling opgelopen tot meer dan een jaar. Ondanks maandenlang overleg met de directie is de achterstand niet ingelopen. De medici stellen dat er geen zicht is op een oplossing, waardoor zij geen andere keus hebben dan in actie te gaan.

Brahim zegt, dat de Nationale Ziekenhuis Raad nog steeds in onderhandeling is met de verzekeraars. Een jaar geleden is de basiszorg ingevoerd, maar er is nog geen overeenstemming over diverse zaken. Daarnaast is de suppletie die ontvangen werd abrupt gestopt. Het ziekenhuis is niet in staat om op eigen kracht uit het probleem te komen, omdat er geen toestemming is om de ligdagtarieven te verhogen.

'Wij zijn vanaf vrijdag constant in overleg met regeringsautoriteiten, want de patiënt mag niet de dupe worden van de situatie. Wij moeten met de Medische Staf goed uitrekenen hoe groot de achterstand is. Feit is dat de achterstand groot is, maar als wij noodzakelijke medicamenten moeten kopen of betalingen moeten verrichten om het ziekenhuis draaiende te houden, moeten er keuzes worden gemaakt', zegt Brahim.

Er wordt alles aan gedaan om de urgente problemen op te lossen, terwijl ernaar gewerkt wordt om op langere termijn structurele maatregelen te nemen.

Groep landbouwers zoekt steun bij PVF-voorzitter Jairam

Rijstboeren verkeren in ernstige financiële problemen en niet meer in staat voor gezin te zorgen


Een groep landbouwers in het district Nickerie heeft de hulp ingeroepen van PVF-voorzitter Soedeshchand Jairam (Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), die landbouwdeskundige is. Ook is hij voorzitter van het Comité Behoud Landbouwsector. De landbouwers hebben hem gevraagd om op te komen voor hun problemen, zodat zij ervan verlost kunnen worden. Door de laatste ontwikkelingen in de rijstsector zijn de boeren in ernstige financiële problemen geraakt, zo bericht Starnieuws, maandag 30 november 2015.

Jairam zegt, dat de boeren aangegeven hebben dat zij niet meer in staat zijn hun gezin te verzorgen. Met een prijs van Srd 35 voor een baal padie kunnen zij niet eens 70 procent van de lasten dekken. 'Het vorige seizoen, toen de opkoopprijs Srd 50 bedroeg, had de regering ook erkend dat de kostprijs boven de Srd 60 moest zijn. Met een prijs van Srd 35 is het verlies bijna 50 procent, want het verschil is minimaal Srd 25 per baal. De boeren vinden dat er sprake is van onrechtmatige verdeling van de inkomsten, waardoor de producenten steeds opdraaien voor de verliezen.'

De boeren stellen, dat de overheid Srd 5 per baal via de belastingen op hen verdient. De rentetarieven voor de hypotheken zijn moordend. Met de devaluatie zijn de prijzen van input zo hoog, dat continuïteit van de sector in gevaar is.

Veel boeren zijn hun machines kwijt, omdat deze zijn terug genomen door de banken. De boeren vragen aandacht voor heffingvrije diesel, 120 liter per hectare, om de grondbewerking te kunnen doen. Het comité wil zich inzetten om de eenheid en samenwerking binnen de rijstsector te bevorderen. Ook zal met een brief aandacht van de regering worden gevraagd.

India importeert meer uit Suriname

India koopt in Dubai Surinaams goud op

Stijging export van hout, artikelen en houtskool naar India
 

De handel tussen Suriname en India is toegenomen, in het voordeel van Suriname. In een jaar tijd is de import uit Suriname met 1504.07% gegroeid. India heeft ongeveer 211 miljoen Amerikaanse dollar uitgegeven in 2014-2015 aan importen uit Suriname, zegt de Indiase ambassadeur Subashini Murugesan vandaag, maandag 30 november 2015, op Starnieuws. 'Onder de noemer diverse heeft India 149 miljoen Amerikaanse dollar aan Surinaamse producten uitgegeven.'

De ambassadeur zegt, dat zij eerst verbaasd was over de cijfers onder deze noemer. 'Bij navraag bij het Indiase ministerie voor Handel en Industrie bleek, dat India in Dubai Surinaams goud heeft opgekocht. Suriname toont in zijn boeken goudverkoop aan Dubai, maar de eindbestemming is India.'

De dalende olie- en goudprijzen hebben effect op de Surinaamse economie, zegt de ambassadeur, maar India ze hebben juist een economische boost gegeven. Ongeveer 70% van Indiase olie voorraden wordt geïmporteerd. 'Wij zijn werelds grootste afnemers van goud. Ondanks het feit dat de regering een importbelasting van 10% op goud heeft gezet, blijven wij goud importeren.'

Suriname heeft ook meer hout, artikelen van hout en houtskool geëxporteerd naar India. Deze export is van 13 miljoen voor 2012-2013 gesprongen naar 22 miljoen Amerikaanse dollar in 2014-2015. Suriname is omgekeerd minder gaan importeren uit India. In 2012- 2013 haalde Suriname voor 30 miljoen aan Indiase producten binnen, om in 2013-2014 te dalen naar 24 miljoen Amerikaanse dollar. De cijfers zijn voor 2014 – 2015 verder gezakt naar minder dan 18 miljoen. Deze cijfers heeft Murugesan intussen ook gedeeld met de ministers van Handel en Industrie, Financiën en Buitenlandse Zaken.

De ambassadeur is hoopvol gestemd dat er evenwicht komt in de import/export balans. Er moeten volgens haar meer Surinaamse delegaties op elk niveau naar India. 'Zien is geloven. Surinamers kunnen dan zelf zien welke ontwikkeling wij hebben bereikt, zodat wij die expertise en kennis delen en samen groeien.' 

India kent armoede en uitdagingen en is tegelijk werelds 4e grootste economie, benadrukt de diplomate. 'In de laatste 20 jaar zijn wij gegroeid en dat bewustzijn is niet algemeen bekend onder de Surinamers. Mensen zijn geneigd te kijken naar de mindere kanten.' De ambassadeur ziet het kweken van meer bewustzijn als een belangrijke taak voor de diplomatieke missies in Paramaribo en New Delhi. 'We moeten meer samenwerken zodat we de resultaten van de grond krijgen, in het belang van onze samenlevingen.'

Export naar India (in Amerikaanse dollars berekend)
2012 - 2013 13.40 miljoen
2013 - 2014 13.15 miljoen
2014 – 2015 210,87 miljoen

Import uit India
2012 - 2013 30,34 miljoen
2013 – 2014 24,18 miljoen
2014 - 2015 17,62 miljoen 

(Bron: India ministerie voor Handel en Industrie, Export Import Data Bank, Suriname)

Oplossing in zicht voor verzekerde nierdialysepatiënten

SZF bereid om extra kosten die verzekering niet dekt op zich te nemen

Nationaal Nierdialyse Centrum spreekt van een nierziekte epidemie - Aantal patiënten in ongeveer 5 jaar tijd verdrievoudigd

 
De uitzichtloze situatie waarin verzekerde nierdialysepatiënten verkeren, zal niet lang meer duren. Het Staatsziekenfonds (SZF) is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid bereid om de extra kosten die de verzekering niet dekt op zich te nemen. 'We nemen de huidige verzekering niet op ons, maar springen alleen in om de betaling te garanderen', zegt SZF-directeur Ricky Kromodihardjo vandaag, maandag 30 november 2015, in de Ware Tijd.

De jaarlijkse premie van Srd 62.500 die via de basiszorgverzekering wordt gedekt, is niet voldoende voor één jaar behandeling en medicatie.

Om toch uit te komen is de groep genoodzaakt het geld uit eigen zak te halen. De besprekingen duren voort, zegt de SZF-directeur. 'We moeten nog de puntjes op de i zetten voor het zover komt, maar een oplossing is heel nabij', verzekert hij.

Het SZF is al geruime tijd in contact met de vaste commissie Volksgezondheid in het parlement die op zijn beurt in contact is met dialysepatiënten om te achterhalen hoe groot de groep is die extra vergoeding moet krijgen en hoeveel.

Het gaat naar verluidt om bijna 70 patiënten met een kostenplaatje van tussen de Srd 25.000 en Srd 30.000 per persoon. De SZF-directeur zegt, dat er nog gegevens uitgewisseld moeten worden en daarna moet een ingangsdatum wordt bepaald wanneer de verzekerden terecht kunnen bij het fonds.

Neville Veira, voorzitter van de Vereniging van Nierdialysepatiënten, sluit niet uit dat personen die de extra kosten moeten betalen op krediet worden behandeld. 'Ik zoek naar een algehele oplossing en dat is dat de overheid voor alle achterstanden opdraait.'

De Ware Tijd bericht vandaag verder dat in Suriname sprake is van een nierziekte-epidemie. Medisch coördinator van het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC), Faroek Chhangur (zie foto - Bron: NNC), zegt dat Suriname nu echt in actie moet komen ter preventie van chronische niet overdraagbare aandoeningen in het algemeen en chronische nierziekte in het bijzonder.

In Suriname waren in 2010 tweehonderd geregistreerde dialysepatiënten. Nu zijn het er ruim zeshonderd. In 2011 had hij al voorspeld dat het aantal dialysepatiënten binnen vijf jaar zou verdubbelen. Nu, ongeveer vijf jaar later, is het aantal zelfs verdrievoudigd. Wekelijks melden zich tussen de vijf en acht ernstig zieke personen aan bij het NCC voor behandeling. Hij maakt zich hierover ernstig bezorgd.

Het gros van de dialysepatiënten bevindt zich in de leeftijdsgroep veertig tot zestig jaar. 'Als er geen stappen ondernomen worden zullen de gevolgen voor de gezondheidszorg in Suriname zowel maatschappelijk als financieel-economisch niet te overzien zijn.'

Per jaar wordt aan ziekenhuisopname en behandeling voor de doelgroep ruim 55 miljoen Surinaamse dollar uitgegeven. Chhangur zegt dat er in de afgelopen jaren, ondanks beschikbare informatie, geen effectieve stappen zijn ondernomen.

Er zijn korte- en langetermijnmaatregelen die genomen kunnen worden. Bij de langetermijnaanpak gaat het meer om preventieve maatregelen. Predialyse, transplantatie, uitbreiding van de buikdialyse en adequate aanpak van mensen die hulp behoeven, zijn enkele maatregelen die op korte termijn genomen kunnen worden. 'Het goede nieuws hierbij is dat de aandoening met relatief weinig kosten kan worden bestreden met preventieve publieke gezondheidsmaatregelen, waaronder verandering van leefstijl en voeding.' De voornaamste oorzaken van nierziekte zijn hoge bloeddruk en suikerziekte.

Minister Moestadja wil met spoed behandeling door Ministerraad van 16 zogenoemde ILO-instrumenten

Regeringen verzaken sinds 2002 ILO te informeren over nieuwe normatieve instrumenten

 
Opeenvolgende regeringen hebben sinds 2002 hun bevestigingsplicht verzaakt tegenover de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). De bevestigingsplicht houdt in, dat de regering binnen anderhalf jaar de leiding van de ILO schriftelijk moet laten weten dat ze kennis draagt over nieuwe normatieve instrumenten zoals conventies, aanbevelingen, resoluties, en protocollen die door de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie (ILC) worden aangenomen, zo bericht de afdeling Voorlichting van het ministerie van Arbeid vandaag, maandag 30 november 2015.

Inmiddels heeft Suriname een achterstand op zestien ILO-instrumenten opgebouwd. Omdat deze achterstand de waardigheid van Suriname op internationale arbeidsfora ondermijnt, zo schrijft het ministerie, heeft minister Soewarto Moestadja met de meeste spoed deze 16 instrumenten voorgehouden aan de Raad van Ministers (RvM).

De 16 ILO-instrumenten zijn opgenomen op de agenda van de RvM voor vandaag. Naar het zich laat aanzien zal de RvM de instrumenten goedkeuren. Hierna zal ook goedkeuring van de president en van De Nationale Assemblee nodig zijn voor de volledige plichtsvervulling tegenover de ILO.

Dat Suriname sinds 2002 niet heeft voldaan aan de bevestigingsplicht, komt omdat er volgens het ministerie van Arbeid kennelijk geen animo was bij opeenvolgende regeringen om de ILO-instrumenten in behandeling te nemen.

Uit de administratie van het ministerie van Arbeid blijkt wel dat enkele van de toenmalige ministers geprobeerd hebben de instrumenten goedgekeurd te krijgen van de RvM, echter zonder succes. De bevestigingsplicht is eigenlijk een simpele administratieve formaliteit waaraan een lid land van de ILO dient te voldoen, nadat een nieuwe of aangepaste conventie of aanbeveling wordt gelanceerd. Het komt erop neer, dat slechts moet worden aangegeven dat de regering en het parlement kennis dragen over de nieuwe instrumenten. Het plegen van deze administratieve handeling verplicht Suriname niet om over te gaan tot ratificatie of tot het toetreden van verdragen.

Door dit jarenlange onnodig plichtsverzuim tegenover de ILO, werden Surinaamse tripartiete delegaties die aanwezig waren op de jaarlijkse Internationale Arbeidsconferenties ter verantwoording geroepen en op de plicht van Suriname gewezen. Het streven van de huidige regering is dat Suriname zich weer als een plichtsgetrouw land kan presenteren op komende Internationale Arbeidsfora.

De ILO-instrumenten die door de RvM in behandeling worden genomen zijn:

1. Protocol to the Occupational Safety and Health Convention;
2. Promotion of cooperatives recommendation;
3. List of occupational diseases recommendation;
4. Seafarer’s identity documents convention;
5. Human resources development recommendation;
6. Maritime labour convention;
7. Promotional framework for occupational safety and health convention;
8. Promotional framework for occupational safety and health recommendation;
9. Employment relationships recommendation;
10. Work in fishing convention;
11. Work in fishing recommendation;
12. Hiv and Aids recommendation;
13. Domestic workers convention;
14. Domestic workers recommendation;
15. Social protection floors recommendation;
16. Forced labour recommendation.


Overigens blijkt uit de ILO-website, dat Suriname 59 conventies niet heeft geratificeerd.

(Red. De Surinaamse Krant)