woensdag 2 december 2015

Richard Kalloe: 'Ik verwacht dat IAmGold een van deze dagen weggaat en ook misschien die jongens van Nassau'

'Suriname betaalt nu de prijs voor slechte beleid voorgaande regeringen'


De werknemers van de Canadese multinational IAmGold zijn in actie. Zoals bekend heeft het bedrijf aangekondigd dat zij 10% van haar werknemers zal moeten afvloeien. 'Wat ze ook doet, IAmGold is al bijna bankroet en de goudprijzen blijven dalen. De aardolieprijzen gaan nog meer dalen. We moeten de mijnbouwsector, zoals die door de overheid uitgevoerd wordt, vergeten. Het is een aflopende zaak', aldus politiek analist Richard Kalloe vandaag, woensdag 2 december 2015, in het Dagblad Suriname. 

Volgens Kalloe was IAmGold al op zoek naar een koper, maar die heeft zij niet kunnen vinden. Het zal naar zijn mening niet lang meer duren, voordat IAmGold en mogelijk ook het Amerikaanse  Newmont het land verlaten. 'Ik verwacht dat IAmGold een van deze dagen weg gaat en ook misschien die jongens van Nassau.'

Volgens Kalloe heeft het land de meest ondoordachte stap genomen door geld te stoppen in de mijnbouwsector. 'Maar, ze weten niet beter, ze hebben geen kader.'

Suriname betaalt volgens Kalloe nu de prijs voor het slechte beleid van voorgaande regeringen. 'Dit gaat terug naar 1975, de NPK, het militair bewind in de jaren ’80 en daarna het Nieuw Front. Allen zijn hieraan schuldig. De mensen gaan behoorlijk pinaren. Ze gaan erbarmelijke tijden tegemoet.'

Mensen die niet corrupt en kundig zijn, zijn volgens de gewezen minister wel aanwezig in de samenleving om het land weer op spoor te brengen. Ze zouden naar zijn mening in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun kunnen te tonen. 'Het moeten mensen zijn die weten wat er gedaan moet worden.' Tot nu toe zijn de leidinggevenden volgens hem niet-capabele mensen en vaak bureauambtenaren geweest.

Ruth Wijdenbosch (NPS): 'Misiekaba van de NDP heeft het tot gewoonte gemaakt oppositieleden verwijten te maken'

'Toen NDP in oppositie zat, zaten de NDP-politici onder de amandelboom bij Assemblee'

'Nu is coalitie hardnekkig bezig het regeringsbeleid te verdedigen'


‘Toen de NDP in de oppositie was, zat men onder de amandelboom op het terrein van De Nationale Assemblee.’ Dit gedrag van de NDP-oppositieleden kan oud-Assembleelid Ruth Wijdenbosch (NPS) zich nog heel goed herinneren. ‘De toenmalige NDP-oppositieleden vertikten het om quorum te verlenen, zij waren niet eens in commissies vertegenwoordigd, zij gingen juist de straat op om protestacties te voeren’, zegt Wijdenbosch vandaag, woensdag 2 december 2015, in het Dagblad Suriname. 

‘Opmerkelijk is dat de huidige coalitieparlementariër André Misiekaba van de NDP, die ook onder de amandelboom heeft gezeten als oppositielid, het tot een gewoonte heeft gemaakt de huidige oppositieleden verwijten te maken. Indien zij met kritische kanttekeningen komen, krijgen zij het verwijt te horen dat zij oppositie voeren, slechts ter wille van het voeren van oppositie.’

Wijdenbosch meent dat de huidige oppositie haar eigen wijze heeft van oppositie voeren en beslist niet als jaknikkers zal fungeren. ‘De situatie in het land is beslist niet één om lief te doen in het parlement’, stelt de politica. Zij onderstreept dat de huidige oppositie niet ervoor kiest om onder de amandelboom te zitten, maar om constructief oppositie te voeren. ‘Dit was de afgelopen vijf jaren ook het geval.’

Volgens de politica is het van groot belang dat er kritiek wordt geleverd, om zaken veranderd te krijgen. ‘Vooral gelet op het feit dat de regering herhaaldelijke waarschuwingen van de oppositie, dat het land afstevent naar een financieel economische malaise, naast zich heeft neergelegd. Bij deze waarschuwingen kreeg de oppositie ook te horen, dat zij oppositie voert ter wille van het oppositie voeren.’

Wijdenbosch meent dat het land in grote problemen zit. ‘Terwijl dit het geval is, is de coalitie hardnekkig bezig het regeringsbeleid te verdedigen. Met deze opstelling zal er geen verandering komen. Door deze opstelling van de coalitie zullen de donkere wolken boven het land beslist niet afnemen, maar zich gaan vermenigvuldigen.’ 

De politica voegt er aan toe ‘dat niet vergeten moet worden dat de samenleving die gebukt gaat onder de verzwarende levensomstandigheden, haar hoop heeft gevestigd op de oppositie. De oppositie is voor hun de enige bron waaruit veranderingen kunnen voortvloeien.’

Winkelcentrum Colon in Willemstad (Curaçao) ondergelopen door regenval

Volgens winkeliers ligt oorzaak onderlopen Colon bij bouw Hospital Nobo Otrobanda

 
Door de hevige regenval van afgelopen weekeinde liep het winkelcentrum Colon in Otrobanda onder water. Volgens de winkeliers komt dit door de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO). Althans, dat zegt advocaat Achim Henriquez namens zijn cliënten, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 2 december 2015.

'Er zijn dus nieuwe ontwikkelingen in de zaak, die worden meegenomen in het pleidooi', aldus Henriquez. De raadsman die de winkeliers bijstaat in een Kort Geding tegen het Land Curaçao, vertelt dat gisteren het pleidooi van de advocaten zou worden gehouden. De zaak is op verzoek van het Land echter verdaagd. Landsadvocaat Imrat Narain laat weten dat dit om processuele reden is aangevraagd.

Het Land Curaçao en de winkeliers van Colon liggen al enige tijd met elkaar in de clinch vanwege de bouw van HNO. De huurders claimen benadeeld te worden door de bouw van het ziekenhuis. Het Kort Geding werd aangespannen, omdat de winkeliers beweren dat er sprake is van een verminderde toegang tot Colon. Ook zijn er tachtig parkeerplaatsen verloren gegaan. Hier wordt nu dus een nieuwe claim aan toegevoegd.

In september ging het Land in hoger beroep tegen de uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) van 28 juli. De rechter oordeelde toen dat het Land en de stichting voor het Beheer Winkelcentrum Colon (BCW) binnen een termijn van drie weken met de huurders in onderhandeling moesten treden over de hoogte en de vorm van een schadevergoeding, als gevolg van de bouwactiviteiten. In een landsbesluit werd daartoe een onderhandelingscommissie in het leven geroepen.

Henriquez liet destijds weten, dat de partijen na het vonnis inderdaad om de tafel hebben gezeten. 'We zaten midden in de onderhandeling en leken overeenstemming te bereiken over de schadevergoeding.' De raadsman vertelt, dat alleen de hoogte moest worden bepaald en daarmee de zaak zou zijn afgedaan. Tot een eindonderhandeling kwam het echter nooit. Het hoger beroep kwam als een ‘complete verrassing’.
Henriquez voegde hieraan toe het frappant en onlogisch te vinden, dat het Land het vonnis eerst uitvoert en vervolgens bezwaar maakt en in cassatie gaat. Volgens hem is het niets meer dan een ‘financiële uitputtingsstrijd’, daar de huurders krap zitten.

Narain stelde dat ‘het GEA onvoldoende gemotiveerd tot het oordeel is gekomen dat de huurders ten gevolge van de overlast schade ondervinden’. Ook beweerde hij dat de ondernemers in gebreke zijn gebleven door geen gegevens aan te dragen over de schade, die zij naar eigen zeggen geleden hebben. Op basis hiervan stelde Narain dat hierdoor in het midden komt te liggen of bij de huurders überhaupt sprake is van schade.

De advocaat verklaarde daarnaast dat Usona de werkelijke opdrachtgever is en het Land slechts de geldschieter van HNO. Hierdoor kan zijn cliënt niet worden aangemerkt als de aansprakelijke partij. De raadsman sloot zijn betoog af met de bewering dat ‘de huurders vanaf het moment van de koop van Colon vanwege de voorgenomen bouw van het ziekenhuis, hadden kunnen voorzien dat er geen absolute zekerheid kon bestaan over het precieze verloop van de bouwwerkzaamheden en de exacte inhoud van de bouwplannen’. De zaak wordt op 5 januari hervat.

Curaçao's oud-PNP politica Lelia Peternella-Pieters Kwiers (74) overleden

'Wij huilen vandaag, ‘Shon Lelia’ was een centrale persoon in onze partij'


Oud-politica voor de PNP ( Partido Nashonal di Pueblo) Lelia Peternella-Pieters Kwiers is vanochtend, woensdag 2 december 2015, overleden, zo bevestigt PNP-leider Humphrey Davelaar in de Amigoe. 'Wij huilen vandaag. ‘Shon Lelia’ was een centrale persoon in onze partij', aldus Davelaar. 

Peternella-Pieters Kwiers was gecertificeerd als lerares Spaans en Engels en bekleedde voor haar politieke carrière enkele functies in het onderwijs, onder meer als adjunct-directeur van de MAVO.

Tijdens haar politieke loopbaan was zij tussen 1987 en 1995 Eilandsraadslid, evenals in de periode 1998-1999. Ook was zij gedeputeerde van Onderwijs en Cultuur (1992-1994) en onder meer lid van de disciplinaire commissie van de PNP. Van 2003 tot 2006 was zij uiteindelijk voorzitter van de partij.

Davelaar roemt ook haar inzet ten behoeve van de emancipatie van vrouwen. De oud-politica was tussen 1995 en 2001 hoofd van het Bureau Vrouwenzaken Curaçao (BVZC). Ook was ze voorzitter van de vrouwenorganisatie Steering Committee Curaçao (1981-1983), vicevoorzitter van Seda (1986-1987) en adviseur van de Federatie van vrouwencentra en organisaties (1987-2003). Ze werd in 2001 geridderd tot de Orde van Oranje-Nassau.

Lelia Peternella-Pieters Kwiers overleed na een kort ziekbed op 74-jarige leeftijd.

FDDK vindt het tijd voor de bouw van nieuw zwembad op Curaçao

'Onderhoud aan 30-jaar oude zwembad van SDK is pleister op een houten been'Grootschalig onderhoud verrichten aan het dertig jaar oude zwembad van Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) is eigenlijk niets anders dan een pleister op een houten been. Volgens directeur Thakai Doran van Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou (FDDK) is de tijd aangebroken om een nieuw zwembad op Curaçao te bouwen.

'Voormalig premier Ivar Asjes heeft voordat hij aftrad, gezegd dat er geld hiervoor zou worden vrijgemaakt op de kapitaaldienst', aldus Doran vanmiddag, woensdag 2 december 2015, in de Amigoe. De middelen om dit te kunnen realiseren werden echter nooit beschikbaar gesteld.

Doran liet eerder al weten dat het SDK-zwembad voorlopig dicht blijft. Het zwembad werd onlangs gesloten op verzoek van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), nadat uit onderzoek was gebleken dat het water vervuild was. In het water zaten volgens G&Gz-hoofd Sirving Keli legionella- en pseudomonasbacteriën. Volgens FDDK is er uit fysisch-chemisch onderzoek van ADC gebleken, dat de gemeten geleidbaarheid (hoeveelheid chemische stoffen) van het water aan de hoge kant was.
De stichting heeft vervolgens meerdere maatregelen getroffen, waaronder een zogeheten ‘shock treatment’ en een helderheids- en chloorbehandeling om het water te desinfecteren. Ook is het water deels vervangen door gedestilleerd water, aangeleverd door Aqualectra. Volgens G&Gz waren de getroffen maatregelen echter niet afdoende en ook niet volgens afspraak ten uitvoering gebracht. Het zwembad is inmiddels leeg.

Doran zegt echter, dat er door de staat waarin het zwembad verkeert, nieuwe zaken aan het licht kunnen komen.

'Je weet niet van tevoren wat er tevoorschijn komt als je de tegels van het zwembad verwijderd', aldus de directeur. Daarnaast is ook de machineruimte verouderd. Hij benadrukt dat de schuld niet ligt bij het voormalig bestuur. 'Dit komt simpelweg door een gebrek aan subsidie. Het is onmogelijk om hiermee grootschalig onderhoud uit te voeren.' Op dit moment is er vastgesteld dat er met het onderhoud een bedrag van 250.000 gulden is gemoeid. De huidige subsidie is niet toereikend om dit te kunnen verrichten.
Hij stelt zodoende dat het een goed moment is om een nieuw zwembad te bouwen. 'We hebben in februari/maart met Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) om de tafel gezeten en de benodigde werkzaamheden verricht.' Er is tot nu toe alleen een nieuwe grasmat gelegd in het Ergilio Hato-stadion.

Een saillant detail dat men over het hoofd lijkt te zien, zo schrijft de Amigoe, is volgens hem dat het SDK-zwembad het enige zwembad op Curaçao is waar officiële zwemwedstrijden kunnen worden georganiseerd. 'Andere zwembaden voldoen niet aan de internationale eisen.'

Doran zegt verder, dat FDDK vandaag een brief heeft verstuurd aan premier Ben Whiteman. Dit ter herinnering aan de belofte van Asjes. Hij hoopt dat de ministerraad zich zo snel mogelijk zal buigen over deze kwestie.

PCS-patiënt zegt op J.A. Pengelluchthaven een vliegtuig op te zullen blazen

Patiënt (21) 30 november aangehouden en vandaag overgebracht naar PCS in Paramaribo


Een man (21) is afgelopen maandag door de politie van Zanderij aangehouden, nadat hij op de  internationale Johan Adolf Pengelluchthaven de uitlating deed een vliegtuig te zullen opblazen. Bij verificatie bij het baliepersoneel bleek dat de man niet voorkwam op een passagierslijst voor vertrek naar het buitenland. Het luchthavenpersoneel nam geen enkel risico en schakelde de politie in, zo bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 2 december 2015.

Bij aankomst op de luchthaven werd de jongeman, met een paspoort in zijn bezit, aangehouden en overgebracht naar een politiebureau. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.

De vader van de jongeman maakte dezelfde avond contact met de politie om door te geven dat zijn zoon een patiënt is van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Maar, omdat strafbare feiten niet telefonisch worden afgehandeld, werd de vader verwezen naar het Openbaar Ministerie. De vader ging de volgende dag naar het Openbaar Ministerie en overlegde documenten waaruit blijkt dat de jongeman onder behandeling is van een psychiater.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie werd de psychisch gestoorde jongeman vandaag in vrijheid gesteld en overgebracht naar het PCS in Paramaribo.

Stille tocht leden padvindersgroep voor op brute wijze om het leven gekomen lid Sharon Cairo (19)

(Bron foto: Stefano Tull/de Ware Tijd)

'Wij hebben alleen maar vragen die we ons kunnen stellen'


Leden van de Pater Anton Donicie padvindersgroep hebben vanmiddag, woensdag 2 december 2015, in de Vredeslustweg 1 een stille loop gehouden ter herinnering van hun vorige week op brute wijze omgekomen lid Sharon Cairo, zo bericht de webeditie van de Ware Tijd.

'Dit is een oproep aan onze regeerders, dat niet alleen vrouwen, maar ook onze kinderen slachtoffer zijn van geweld. We zijn nog niet waar we moeten zijn', zei Wilgo Koster, die leiding geeft aan de padvindersgroep. tegen de aanwezigen.

Het lichaam van Sharon werd 26 november dood aangetroffen in een goot langs de Vredeslustweg 1, niet ver van haar woonadres.

Onder de belangstellenden vanmiddag waren ex-klasgenoten van het LBGO Latour en studenten van het Albert Cameron Instituut waar zij laatstelijk aan verbonden was. Terwijl het onderzoek naar haar dood nog gaande is, tasten nabestaanden van het slachtoffer in het duister. 'De stilte die we hier tegengekomen, die weet het alleen. Wij hebben alleen maar vragen die we ons kunnen stellen', aldus  Koster.

Met de stille loop wil de padvindersgroep ook laten merken dat zij tegen zinloos geweld is. Cairo was al langer dan acht jaar lid van de groep. Aan het einde van de loop werd een fayalobikrans geplaatst in de goot waaruit het lichaam is opgevist. De nabestaanden kregen de ruimte om kaarsjes te plaatsen nabij de plek.

2-Jarige peuter door hond in hals gebeten

Buurman, eigenaar van de hond, betaalt de medische kosten

Hond heeft zijn baasje en een kind van hem ook al eens gebeten....


De twee jarige peuter Faith is afgelopen zaterdag in het politieressort Latour gebeten door een agressieve hond van de buurman. Dit bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 2 december 2015.

De melding werd via de Centrale Meldkamer van de politie doorgespeeld aan de politie. De buurman verklaarde. dat hij bezig was de hond een wasbeurt te geven toen hij plotseling wegglipte uit zijn handen. Het dier rende de straat op, ging op het erf waar de peuter zat te spelen en beet haar in de hals.

Door kordaat optreden van omstanders kon erger worden voorkomen. De buurman meldde zich bij de politie en is bereid de medische kosten te betalen. Ook hij en zijn kind zijn al eens gebeten door de hond. De peuter mocht na medische behandeling naar huis.

Sfeer bij Rosebel-goudmijn onder stakende werknemers is aan het verharden

Directie goudmijn dwingt arbeiders te vertrekken


Leger en politie op bedrijfsterrein aanwezig - Door arbeiders opgeworpen barricades zijn door gewapende machten verwijderd


De staking van arbeiders van Rosebel Gold Mines NV (RGM)/IAMGold is haar tweede dag ingegaan en de sfeer is aan het verharden. De dorpsgemeenschappen van Brokopondo hebben vanmorgen, woensdag 2 december 2015, gedurende twee uren de weg naar Berg en Dal en de Brownsweg gebarricadeerd, zo bericht Starnieuws.

De dorpsbewoners zijn boos op de directie van de RGM die beloften inzake ontwikkeling van het gebied niet zou nakomen. Zo zou de RGM de bewoners zicht hebben gegeven op werkgelegenheid en ontwikkeling. Nu worden dorpsgenoten die werkzaam zijn bij het bedrijf ontslagen. De bewoners voelen zich beetgenomen en hebben zich volledig geschaard achter de actievoerende RGM-werknemers.

De directie van de mijn heeft de hulp ingeroepen van de zogenoemde gewapende machten. Politie, militairen en speciale eenheden hebben postgevat op het bedrijfsterrein van de RGM. 'We zijn toch geen criminelen dat de mensen hier met geweren voor ons staan', zegt bondslid Orpheo Belfor. Hij waarschuwt ervoor dat de situatie kan escaleren. 'Wij voeren rustig onze actie en hebben geen bedrijfsmiddelen vernietigd. We komen voor ons recht op en dan krijgen we de zware jongens op ons.'

De werknemers staken in ploegen, precies zoals zij waren ingeroosterd om te werken. Nagenoeg alle toegangswegen naar de mijn zijn afgesloten door haultrucks of erts. Alle bedrijfsprocessen, inclusief de raffinaderij, zijn stilgelegd.

De directie van de RGM had al aangegeven het principe van no work no pay te zullen toepassen. Zij zal de vakbond en de stakers verantwoordelijk stellen voor alle schade die de Canadese multinational lijdt. Belfor ontkent overigens, dat zij werkwilligen dwingt om het werk neer te leggen. 'Niemand wil werken, zelfs de contractors niet.' De RGM-directie heeft gisteren in een persbericht beweerd, dat werkwilligen worden gedwongen om mee te doen aan de staking en dat de stakers hen verhinderen hun werkplek te betreden.

De RGM dwingt inmiddels de werknemers die op de werkplek zijn volgens hun werkrooster, te vertrekken. De werknemers mogen volgens de directie naar huis. De stakers worden met behulp van de politie verwijderd van het bedrijfsterrein. De directie heeft aangegeven, dat de keuken zal worden gesloten. Niemand mag zich op de werkplek bevinden. De politie verplaatst zich op ATV´s op het bedrijfsterrein.

Overal op het bedrijfsterrein zijn gewapende machten te zien, aldus Starnieuws vanmiddag. Het is directieleden met de hulp van de gewapende machten gelukt om de opgeworpen barricades die de toegang naar het bedrijfscomplex verhinderden, te verwijderen. De vakbond onder leiding van Lloyd Read ziet deze handeling van de directie als een poging om de actie te verzwakken

Oud-directieleden EBS Duiker en Vaseur dertig dagen langer vast

Justitie begint in gerechtelijk vooronderzoek met horen getuigen


Willy Duiker en Kenneth Vaseur, de in ongenade gevallen huidig en voormalig directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS), hebben beiden dertig dagen extra bewaring gekregen, zo bericht vandaag, woensdag 2 december 2015, het Dagblad Suriname. Beide verdachten zullen ingesloten blijven, totdat de Kantonrechter een beslissing neemt om de voorlopige hechtenis op te schorten.

In beide zaken zou vandaag een aanvang worden gemaakt met het horen van getuigen in verband met het ingestelde gerechtelijk vooronderzoek (gvo). De rechter-commissaris vond een gvo op zijn plaats, omdat er teveel tegenstrijdige informatie is. De verdediging van beide partijen is er tot nu toe niet in geslaagd om beide verdachten op vrije voeten te krijgen.

Slechts Dick van Kanten, directeur van Greenland Development NV, werd in een vroeg stadium op vrije voeten gesteld. Greenland zou samen met de aannemers Superior Contracting en Olibis het energiebedrijf voor miljoenen hebben opgelicht. Het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) constateerde grove onregelmatigheden in het uitgavenbeleid van zowel Duiker en Vaseur.

Duiker heeft eerder beweerd, dat hij in opdracht van president Desi Bouterse handelde. Achteraf trok hij dit statement echter via zijn advocaat John Kraag in. Vaseur heeft vanaf het begin ontkend iets van deze zaak af te weten.

PLO wil overleg met regering over aanpassen huidige bustarieven

Assembleeleden Gangaram Panday (NDP) en Sharman (VHP) geen voorstanders verhoging tarieven

Bushouders: 'Geen tariefsaanpassing, dan verhoging subsidies'


De Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) wil met de regering praten over aanpassingen van de huidige bustarieven. De PLO heeft de minister van Transport, Communicatie en Toerisme al om een gesprek verzocht over de tariefsverhogingen. Het verzoek van de PLO werd door de minister meegenomen om in de Raad van Ministers te bespreken. Er is echter vooralsnog geen reactie van de kant van de minister gekomen. Inmiddels heeft president Desi Bouterse aangegeven, dat de regering voornemens is om de bushouders te blijven subsidiëren. Het staatshoofd heeft echter niets aangekondigd over aanpassing van de huidige prijzen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 2 december 2015.

De Assembleeleden Keshopersad Gangaram Panday (NDP) en Dew Sharman (VHP) aan de andere kant zijn geen voorstanders van een verhoging van de tarieven. Het moment is volgens hen niet gelegen. Gangaram Panday vindt dat de overheid door moet gaan met de subsidies, omdat er al teveel zaken zijn afgewenteld op de Surinaamse samenleving. 'Je hoeft als overheid niet in elke branche te subsidiëren. Men moet kostendekkend zijn, maar subsidies zijn hier van belang. Als men de subsidies dan nog wil afschaffen, zal het gefaseerd moeten worden afgeschaft', zegt Gangaram Panday.

Maar, als de benzine duurder wordt dan zullen de tarieven volgens Sharman zeker moeten worden aangepast. 'Bushouders zijn ondernemers die niet zomaar ondernemen. Zij hebben ook hun gezinnen te verzorgen. Als de president zegt dat hij de tarieven niet wil verhogen, zal hij zwaarder moeten subsidiëren of regelingen moeten treffen op de benzine. Het laatste komt ook neer op subsidie. De overheid is vaak laat met het betalen van subsidies. Pas wanneer men dreigt met acties, krijgen de mensen hun geld', zegt Sharman. Volgens Sharman zal de overheid klem komen te zitten, indien zij geen ander model uitzoekt om dit probleem op te lossen.

Een groep PLO-bushouders zegt in een reactie in ieder geval niet content te zijn met deze aankondiging van de president. Voor de bushouders is het volgens PL-bushouder Rawien Bainath niet erg dat men door wil gaan met subsidies, maar er zal in ieder geval een tariefsaanpassing moeten komen. 'Indien er geen tariefsaanpassing komt, zullen de subsidies moeten worden verhoogd. Wij kunnen niet hetzelfde blijven verdienen, terwijl al onze operaties duurder worden', aldus de bushouder.

'Ongekende daling monetaire reserve doet vermoeden dat er sprake is van kapitaalvlucht'

Econoom Debipersad: 'Er is 700 miljoen Amerikaanse dollar in twee jaar tijd opgegaan.'

'We weten dat samenleving niet zoveel consumeert op jaarbasis, ook niet in twee jaar'
 

In twee jaar tijd is de monetaire reserve van een miljard Amerikaanse dollars gedropt naar onder driehonderd miljoen. Er wordt vermoed dat het geld op buitenlandse rekeningen is gezet. Dit kwam naar voren tijdens de presentatie van de econoom Steven Debipersad, docent en bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), op de laatste bijeenkomst van dit jaar van de Kenniskring in het Lalla Rookhgebouw. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 2 december 2015.

Debipersad heeft samen met Gilbert van Dijk, directeur van het Suriname Business Development Center, ondernemer Sham Binda, voorzitter van AKMOS ( Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname) en sociaal wetenschapper Stanley Ramkhelawan, een presentatie gehouden over de oorzaken en de gevolgen van de devaluatie en stappen die de overheid moet nemen om het tij te keren.

Debipersad: 'Voor ons is dit een ongekende daling in de geschiedenis van onze monetaire reserve. Deze ongekende daling doet vermoeden dat er sprake is van kapitaalvlucht. Er is 700 miljoen Amerikaanse dollar in twee jaar tijd opgegaan. We weten dat de samenleving niet zoveel consumeert op jaarbasis, ook niet in twee jaar tijd. Onze maatschappijen kunnen ook niet zoveel geld verteren. Daarom vermoeden wij dat er een kapitaalvlucht is geweest. Het geld dat Centrale Bank heeft gestopt in de valuta interventies, ligt waarschijnlijk op buitenlandse rekeningen.'

Debipersad voegt toe dat de ‘kapitaalvlucht’ eerder is voorgekomen. In de jaren negentig heeft dat ook op grote schaal plaatsgevonden.

De Centrale Bank moet de handel in vreemde valuta nog meer gaan controleren, adviseert Debipersad. 'Het moet namelijk niet zo zijn, dat via diverse kanalen en omwegen onze schaarse dollars het land verlaten en op buitenlandse bankrekeningen belanden. Dit is een probleem voor elk land omdat je hard verdiende dollars op een heel oneigenlijke manier het land verlaten en niet ten gunste komen van de bevolking en de economie. Vanaf het moment dat het geld op buitenlandse rekeningen zit, is het verloren geld voor ons. Het is zaak om te weten waar die dollars zijn, te monitoren wie ze opkoopt in welke opvang en om na te gaan of ze werkelijk het land verlaten. We hebben het geld heel hard nodig op dit moment.' 

Problemen rond directeur Vincent Adhin van Seafood Industries Suriname houden aan

Jongere broer van vicepresident Ashwin Adhin door Raad van Commissarissen sedert 17 november op non-actief gesteld

Vincent Adhin wordt malversaties verweten - Vicepresident zet directeur SAIL op non-actief


De Raad van Commissarissen bij Seafood Industries Suriname (SIS), een dochteronderneming van  SAIL (Surinam American Industries LTD), en vicepresident Ashwin Adhin liggen op ramkoers, althans zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 2 december 2015. Een algemene vergadering van aandeelhouders die morgen gehouden zou moeten worden, dreigt het escalatiepunt te worden tussen de partijen. De inzet, de positie van Vincent Adhin als directeur van SIS die door de Raad op non-actief is gesteld. Hij is de jongere broer van de vicepresident die wil dat de Raad van Commissarissen terugkomt op haar besluit. 

De SIS werd in 1998 opgericht toen bleek dat SAIL in feite aan de grond zou lopen, omdat de marinegarnalen schaars werden. De aandeelhouders zijn SAIL en het particuliere bedrijf Namoona. De dochtermaatschappij richt zich op de seabobgarnalen die worden aangeleverd aan de SAIL voor export, terwijl SAIL ook een aantal walfaciliteiten levert. Het bedrijf werd sinds de oprichting geleid door Rudy Soeridimedjo tot hij in 2015 om 'politieke redenen' moest opstappen. Adhin stapte in zijn schoenen en kort hierop was voor de Raad voor de Commissarissen 'de beer los', aldus de Ware Tijd.

Het geruzie begon al met de arbeidsovereenkomst die om verschillen van inzicht nog steeds niet is getekend. Nu wordt Adhin niet alleen malversaties verweten, maar ook dat hij zonder afstemming met bedrijfsgegevens naar de pers is gestapt. Daarnaast zou er ook een verslechterende relatie met het personeel zijn.
Voorts zou Adhin weinig hebben gedaan aan voorbereiding op een bezoek van de Food Veterinary Office (FVO) van de Europese unie deze maand. De FVO-inspectie is bepalend voor de levering van visproducten aan de EU.

Op grond van deze zaken werd Adhin per 17 november op een zijspoor geplaatst. Het ingrijpen van de Raad was tegen het zere been van de vicepresident, die op 20 november de directeur van SAIL, Hans Charman, op non-actief stelde. Charman is, gezien zijn functie, ook lid van de Raad van Commissarissen bij de SIS. Hij zou volgens Ashwin Adhin niet hebben meegewerkt aan de totstandkoming van jaarrekeningen. Ook zou de vicepresident malversaties door hem gepleegd 'ten ore zijn gekomen'.

Directeur van Namoona en president-commissaris van SAIL, Pralad Sewdien, kreeg een brief van de vicepresident waarin hij zijn maatregelen heeft vervat. Sewdien werd opgedragen om 21 november een vergadering van de Raad van Commissarissen te houden, waarin de besluiten van 16 november en de op non-actiefstelling van Vincent Adhin moesten worden teruggedraaid. Dit gebeurde echter niet.

Illegale graafwerkzaamheden op Curaçao bij Boka Samí/Malpais in opdracht van Isla-raffinaderij


Werkzaamheden zouden nodig zijn voor onderhoud buizen onder de grond van Isla naar Bullenbaai


De illegale graafwerkzaamheden die in de saliña bij Boka Samí/Malpais hebben plaatsgevonden zijn in opdracht van de Isla-raffinaderij uitgevoerd. Dat bevestigt adjunct-directeur Karel van Haren van de Isla vandaag, woensdag 2 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. Het genoemde gebied heeft op grond van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) de status van conserveringsgebied. 

Inmiddels heeft het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning de werkzaamheden stilgelegd. Volgens Van Haren zijn de werkzaamheden nodig voor het onderhoud aan de buizen die onder de grond van de raffinaderij naar Bullenbaai lopen.

'Op grond van het leasecontract dat de Isla met overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) heeft, zijn wij verplicht om onderhoud aan de buizen uit te voeren. In het leasecontract is ook opgenomen dat er aan beide kanten van de leidingen een ruimte van zeven meter moet zijn om vrije toegang ernaar te hebben', aldus de adjunct-directeur.

Nadat milieugroepen afgelopen maandag over de illegale graafwerkzaamheden bij de saliña berichtten, is het ministerie van VVRP gisteren poolshoogte gaan nemen bij de zoutpan om te onderzoeken wat daar precies gaande is. Secretaris-generaal bij VVRP, Dwigno Puriel, verklaarde tegenover deze krant dat de werkzaamheden in de saliña werden verricht zonder de vereiste vergunning. 'Het werk in de saliña is dan ook door ons stilgelegd.'

Van Haren liet in reactie hierop weten niet op de hoogte te zijn van de reden waarom er voor de werkzaamheden bij de zoutpan geen vergunning is aangevraagd. 'Daar kan ik nu ook niet over oordelen.'

Puriel verklaarde dat de aanlegvergunning op grond van artikel 10 lid 3 en artikel 9 lid 4 van het EOP vereist is. Het gebied valt ook onder het internationale verdrag van Ramsar, dat gericht is op de bescherming van waterrijke gebieden. Indien er alsnog een aanlegvergunning wordt aangevraagd voor de werkzaamheden in de saliña, zal VVRP een belangenafweging moeten maken, zo legt de secretaris-generaal uit.

Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) liet desgevraagd vanuit Frankrijk weten het onderzoek van haar ambtenaren af te wachten. 'Als er sprake is van illegale activiteiten dan zal het ministerie daartegen optreden.' De bewindsvrouwe was nog niet op de hoogte van het feit, dat de Isla-raffinaderij verantwoordelijk is voor het illegale graafwerk in het conserveringsgebied.

De illegale werkzaamheden in de saliña bevestigen naar het oordeel van Lloyd Narain van de milieugroep Amigu di Tera de noodzaak om via de wet fikse straffen op te leggen voor het illegaal bouwen in beschermde natuurgebieden. 'Het is ook de hoogste tijd dat de overheid een instantie opricht die zich toelegt op het beheer van de conserveringsgebieden', aldus Narain.

Onder deelnemers KLM Curaçao Marathon 37 reisagenten en 16 leden internationale pers

Drie deelnemers onder leden van de pers uit Suriname


Ook reisagenten, 37 in totaal, en leden van de internationale pers (16) hebben deelgenomen aan de KLM Curaçao Marathon. Dat is bekendgemaakt door de Curaçao Tourist Board (CTB), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 2 december 2015. Zij maakten deel uit van de in totaal 2.100 deelnemers uit 33 landen die onder andere over de pontjesbrug moesten rennen. 

Ook waren er veel lokale deelnemers bij, aldus de CTB, die met trots terugkijkt op het evenement dat een goede promotie was voor het eiland.

Van de pers waren drie leden uit Nederland, negen van Aruba, drie uit Suriname en een uit Trinidad & Tobago. In de halve marathon eindigde de journalist uit Trinidad zelfs als tweede.

'Niet allemaal deden ze mee aan de wedstrijd, enkelen waren speciaal overgekomen om verslag te doen van de marathon', aldus de CTB.

De reisagenten waren winnaars van de KLM Curaçao Sales Run die in samenwerking met het toeristenbureau en de Stichting Run in The Sun georganiseerd werd. De KLM Curaçao Sales Run had als doel om de ticketverkoop naar Curaçao en deelname aan de marathon te stimuleren. De reisagenten die de meeste tickets verkochten in de maand november kregen de kans om een trip te maken naar Curaçao. Er zijn zodoende 37 reisagenten naar Curaçao gekomen die, door activiteiten georganiseerd door de CTB, kennis hebben kunnen maken met het toeristische product Curaçao.

De pers vertegenwoordigde verschillende televisiestations, social media, kranten en radio, zoals de krant Diario, Telearuba, zoomaruba.com, radio Solo di Pueblo, ITV, de krant Awemainta, Girlslove2Run, ABC TV/Radio en ATV.

Badrisein Sital: 'Het enige wat deze regering verdient, is dat zij weggeschopt moet worden'

'Het enige wat zij doet, is blijven ploeteren in de modder zonder enige koers'

'Bouterse ‎is grootste oplichter en misleider'


‘Het enige wat deze regering verdient, is dat zij weggeschopt moet worden. Want de ellende is nog lang niet afgelopen. De ellende is pas begonnen en is tegen eind 2017 nog niet afgelopen’, zegt ex-militair Badrisein Sital vandaag, woensdag 2 december 2015, in het Dagblad Suriname.

In een eerder vraaggesprek met het Dagblad Suriname had hij al voorspeld dat indien de NDP-regering zou blijven aanzitten, de malaise in het land zou verergeren. Volgens Sital valt er niets meer te veranderen aan deze regering. Het enige wat zij doen, is blijven ploeteren in de modder zonder enige koers.

Sital, die zijn kritische kanttekeningen niet onder stoelen en banken steekt, zegt dat er voor eens en altijd een einde gemaakt moet worden aan deze bandeloosheid. Hij wijst erop dat Suriname afstevent naar 50 jaar onafhankelijkheid. ‘Gedurende de 10 jaren moet geen ruimte geboden worden aan oplichters en misdadigers om het volk in de maling te nemen.’

Sital typeert president Desi Bouterse ‘als de grootste oplichter en misleider’. ‘Hij heeft het totaal Surinaams volk opgelicht en misleid.

Al drie maanden voor de verkiezingen wist de president al dat er een devaluatie zou volgen, maar hij heeft het altijd verzwegen voor het volk. Integendeel, hij heeft een rooskleurige toekomst voorspeld om stemmen te kunnen vergaren bij de verkiezingen. Hij verweet de andere politieke organisaties ervan dat zij in hun campagnevoering een negatief beeld schetsten over de toekomst. Het bewust achterhouden van deze informatie wordt door Sital getypeerd als ernstige oplichterij en misleiding.

Hij daagt de NDP’ers André Misiekaba en Amzad Abdoel uit om nu uitleg te komen geven aan het volk over de financieel economische malaise in het land. ‘Zij hadden hun mond vol van hoe geweldig goed het gesteld was met de economie van Suriname. Nu houden ze hun bekkie stijf dicht. Het gaat nog lang zo stijf dicht op elkaar blijven.’ Sital die beslist geen goed woord voor over heeft voor de NDP, noemt deze partij een holle organisatie zonder kader met alleen maar schreeuwers.

Dat de regering inkomsten wil putten uit de agrarische sector, vindt Sital een lachertje. Er is volgens hem niet eens een agrarisch denken, laat staan productie. Gedurende de vijf jaren toen de regering alle ruimte had om productie te leveren, is er niet eens conceptplan opgesteld. Sital weet uit ervaring te vertellen. dat indien externe personen de sector naar grotere hoogtes wilden brengen, zij meteen als vijand werden aangemerkt. Dan werd er alleen tegenstand geboden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, dat momenteel als het inkomstenverhogend ‎ministerie is aangewezen, is volgens Sital een armzalige, totaal koersloze, richtingloze en conceptieloze organisatie waaruit er niets te halen valt.

Sital vindt het meer dan schandalig dat de sociale wetten, die als paradepaardje door de NDP zijn gebruikt bij de verkiezingscampagnes, niet eens tandeloze papieren tijgers waard zijn. ‘Feit is dat medische specialisten een betalingsachterstand hebben bij de Staat en dreigen met werkneerlegging. ‎Deze wetten zijn over de hele linie mislukt, vooral met het omhoog schroeven van de energietarieven met 200% en een devaluatie.

Sital vindt het jammer dat de devaluatie voor zeker 80 % van de bevolking voelbaar zal zijn. ‘Niet bij Bouterse en zijn zooitje. Die gaan proberen nog hier en daar te pikken.’ Deze NDP-regering is volgens hem een totaal onbetrouwbare club waarmee er voor eens en voor altijd afgerekend moet worden.

SP-Tweede Kamerlid Van Bommel: '8 Decemberproces moet worden hervat'


Van Bommel reageert op beslissing Hof in Suriname dat OM Bouterse moet vervolgen


SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel vindt dat het 8 decembermoordenproces in Suriname moet worden hervat. Van Bommel: ‘Sinds de aanname van de gewijzigde Amnestiewet is dit proces in een juridisch vacuüm gekomen. Daar moet het snel weer uit, want voor dit soort ernstige schendingen van het recht mag geen straffeloosheid gelden.’ Dit bericht Van Bommel vandaag, 2 december 2015, op zijn SP-weblog.

In de nacht van 8 op 9 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse, dat een paar jaar daarvoor aan de macht was gekomen, gemarteld en vermoord. In 2007 begon een proces tegen de verdachten hiervan, maar sinds de aanname van de gewijzigde Amnestiewet in 2012 ligt dit proces stil.

Gisteren werd in Surinaamse media bericht, dat het Hof van Justitie in Suriname alsnog besloten zou hebben dat het Openbaar Ministerie moet overgaan tot verdere vervolging van Desi Bouterse als hoofdverdachte van de decembermoorden.

Van Bommel: ‘Suriname moet serieus werk maken van de vervolging van daders voor ernstige misdaden als de decembermoorden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het bloedbad in Moiwana in 1986, toen een dorp werd uitgemoord en platgebrand door een legereenheid. Zolang vervolging van dergelijke zaken achterwege blijft, kunnen deze pijnlijke hoofdstukken uit de Surinaamse geschiedenis niet gesloten worden.’

Overheid stelt Srd 10 miljoen beschikbaar voor fonds ter stimulering ondernemerschap

Ministers Burleson en Hoefdraad en directeur SPSB tekenen intentieverklaring voor opzetten fonds


Om ondernemerschap te stimuleren stelt de overheid via het ministerie van Financiën tien miljoen Surinaamse dollar beschikbaar voor een nieuw te ontwikkelen fonds. Minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie (HI) zegt vandaag, woensdag 2 december 2015, in de Ware Tijd, dat deze maatregel bedoeld is om de productie te verhogen en te diversifiëren. Zij heeft samen met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en directeur Ginmardo Kromosoeto van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) gisteren op HI in verband met het opzetten van het fonds een intentieverklaring getekend. Waar die Srd 10 miljoen vandaan wordt gehaald - van welke begroting(en) -, vermeldt het artikel niet.

De minister is ondanks het zware weer waarin de Surinaamse economie verkeert, overtuigd van het welslagen van dit initiatief. Het fonds zal onder andere toegang verschaffen tot kapitaal voor startende ondernemers, evenals financiering van noodzakelijke doorstart van kleine en middelgrote bedrijven.

'We hopen dat ondernemers die moeilijk in aanmerking voor kapitaal komen, hiermee geholpen zijn.'
Hoefdraad zei, dat bij dit fonds educatie een belangrijke rol speelt. Zo moeten ondernemers het onderscheid kunnen maken tussen privé- en bedrijfskapitaal.

HI zal ervoor zorgdragen, dat potentiële ondernemers gescreend, begeleid en getraind worden. Het ondernemersfonds valt onder beheer van de SPSB.

Burleson stelt, dat het geld beschikbaar is tegen soepele voorwaarden. De rentes die gehanteerd worden variëren tussen 4 en 7 procent. Het al dan niet hebben van onroerend goed als onderpand vormt geen barrière. Er zal erop gelet worden, dat de ondernemers het geld juist gebruiken. Het geld wordt daarom in delen verstrekt.

De minister zegt verder, dat er gewerkt zal worden aan betere wetgeving, grotere transparantie en beschikbaarheid van kennis en informatie. Het fonds is bestemd voor alle sectoren.

'Assemblee moet ervoor zorgdragen, dat monetaire financiering niet mogelijk is'

John van Coblijn zendt Assemblee uitgebreide brief met zijn visie op devaluatie


De Nationale Assemblee moet ervoor zorgen, dat er geen monetaire financiering kan plaatsvinden. John van Coblijn, van volksbeweging De Nieuwe Politiek in oprichting, heeft vandaag, woensdag 2 december 2015, in onderstaande brief aan de volksvertegenwoordiging opgeroepen om de Bankwet dicht te timmeren. Hij vindt dat er ingegrepen moet worden in het beleid van de regering. Hij hoopt dat zijn schrijven als ingekomen stuk zal worden behandeld:

'Op 18 november jongstleden is Suriname opgeschrikt met een devaluatie. Terwijl grote delen van de samenleving zich aan het voorbereiden waren op tariefsverhogingen van water en elektriciteit en nauwelijks de verhoging van de government-take op brandstof hadden verwerkt, kwam deze devaluatie van de SRD ten opzichte van de vreemde valuta. Met name de kwetsbare groepen, de werkers en de middenstand in onze samenleving worden de dupe van de devaluatie. Deze groepen zijn namelijk vrijwel onbeschermd. Normaal gesproken rekenen de personen uit deze groepen op het toenemen van hun welvaart en welzijn op basis van het beleid van de overheid. In plaats daarvan plaatst het overheidsbeleid steeds meer problemen voor deze kwetsbare groepen in onze samenleving. Velen uit de samenleving kijken nu in de richting van De Nationale Assemblee om in te grijpen in het beleid van de regering. Immers het Memorandum of Understanding met Alcoa heeft uitgewezen dat de volksvertegenwoordiging als het moet wel degelijk in het beleid van de regering kan ingrijpen.

In dit specifieke artikel zullen de Grondwet en de Bankwet van 1956 (gewijzigd in 2005) vanuit de optiek van de recente devaluatie worden bekeken. Ons land is als gevolg van de devaluatie in een nog moeilijkere situatie terechtgekomen. In deze positie zijn we gekomen door menselijk handelen. Menselijk handelen dat veroorzaakt is door de betrokkenheid van slechts enkele personen die de principes van ‘checks and balances’ van systemen en de grondbeginselen van goed bestuur tegen beter weten in hebben laten varen. Deze personen hebben besluiten genomen met verregaande negatieve gevolgen voor de totale natie en de totale bevolking.

De voorhoederol van De Nationale Assemblee, als vertegenwoordiging van het volk verdient meer aandacht, dynamiek, zichtbaarheid, besluitvaardigheid, controle en proactief handelen. We zien een aantal nationale issues zoals educatie, werkgelegenheid, veiligheid, huisvesting, mensenrechten, sociaal financieel economische vraagstukken, ontwikkelingsrichting van ons land die onvoldoende met de assemblee zijn bediscussieerd en tot beleid worden verheven.

Zoals aangegeven zijn we in een zeer moeilijke financieel-economische hoek beland. Het is de zoveelste devaluatie waar wij als volk met alle negatieve gevolgen en effecten worden geconfronteerd. Alleen is het deze keer wel erg bijzonder, want deze keer wordt er gedevalueerd zonder dat er voldoende deviezen beschikbaar zijn om de koers te beschermen en te verdedigen. Bovendien is de kasreserve van de algemene banken enkele dagen voor de devaluatie verhoogd. En steeds weer worden de mooiste verhalen en bedoelingen door diverse mensen en instituten over het waarom en de voordelen van een devaluatie aan ons voorgeschoteld.

Voorzichtigheid geboden
In een kleine open importeconomie moet er bijzonder voorzichtig worden omgesprongen met het fenomeen van een devaluatie.
Wanneer een economie zo afhankelijk is van het buitenland en nu al aangewezen is om alles uit het buitenland te halen (het minimale waarvan zij leeft), dan moet er voorzichtiger worden omgesprongen door de Surinaamse regering en de Surinaamse politiek om niet in een positie te komen dat devalueren tot een nationale sport wordt verheven.

Het zou goed zijn voor de nationale psyche om terug te gaan naar verschillende artikelen die bij de laatste devaluatie in januari 2011 bij Starnieuws, de Ware Tijd, De West, Times of Suriname, Dagblad Suriname en andere media zijn verschenen. De denkrichting in de diverse artikelen was dat men zou gaan produceren, men zou de inkomsten en de uitgaven in balans brengen. Verder zou men de monetaire en deviezenreserve verder uitbouwen en ga zo maar door.
In de afgelopen weken is het niet minder geweest met alle statements die er zijn gemaakt met betrekking tot de recente devaluatie.

De kwetsbare groepen in de samenleving, de werkers en de middenstand vragen zich echter wel af waar de diverse opiniemakers hun optimisme vandaan halen, omdat zij de gevolgen van de devaluatie nu al duidelijk in hun zakken voelen.

Bank- en Grondwet in samenhang lezen
Als wij de eerste effecten van de devaluatie onder ogen zien is het de vraag of wij wel begrijpen wat er fundamenteel met ons land op dit moment al aan de hand is.
Wij hebben autoriteiten gehoord die zelfs zo ver zijn gegaan om aan te geven dat er nergens in de Bankwet staat dat er niet monetair mag worden gefinancierd. Wat wij daar tegenover stellen is dat de Grondwet en de Bankwet heel duidelijk zijn dat er niet monetair mag worden gefinancierd. De Grondwet omschrijft heel duidelijk wat de doelstellingen voor ons land zijn op sociaal en economisch en financieel gebied. Ook is er in de Grondwet geregeld dat de regeringen zich moeten houden aan de wetten die zijn gemaakt voor het deviezenverkeer en het monetair-financieel systeem. Het is overigens duidelijk dat de Bankwet altijd in samenhang moet worden gelezen met de Grondwet. Bovendien is het verstandig en wijs de diverse artikelen in de Bankwet niet op zichzelf te lezen en daaruit voordeel proberen te halen. De volgende artikelen laten daar geen twijfel over bestaan.

In artikel 9 van de Bankwet is duidelijk omschreven wat de taken van de Centrale Bank van Suriname zijn, te weten:

a. het bevorderen van de stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname;
b. het verzorgen van de geldomloop in Suriname, voor zover uit bankbiljetten bestaande, alsmede het vergemakkelijken van het girale betalingsverkeer;
c. het bevorderen van de ontwikkeling van een gezond bank- en kredietwezen in Suriname;
d. het houden van toezicht op het bank- en kredietwezen in Suriname volgens het bepaalde in de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen 1968;
e. het bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland;
f. het bevorderen van een evenwichtige sociaaleconomische ontwikkeling van Suriname.

Vervolgens is in artikel 21 opgenomen dat de Bank verplicht is in afwijking van het bepaalde in artikel 18, 1e lid, aan de Staat telkens wanneer de minister het tot tijdelijke versterking van de Staatskas nodig acht, voorschotten te verstrekken in rekening-courant op onderpand van schatkistpapier waarvan de uitgifte op belening is toegestaan krachtens wet. In de financiële wereld betekent tijdelijke in principe een tijdvak van minder dan een jaar, wat betekent dat de termijn ook drie maanden kan zijn. Bij de recente geldschepping, gevolgd door de devaluatie is de Centrale Bank van Suriname duidelijk buiten deze aanvaardbare grenzen van de Bankwet getreden

DNA moet de Bankwet dichttimmeren
Onder het mom dat monetaire financiering onder de huidige Bankwet mogelijk zou zijn, heeft de Centrale Bank van Suriname een bedrag van maar liefst Srd 2.5/2.6 miljard op de markt gebracht, terwijl de Bankwet dit op basis van de artikelen 9, 18 en 21, niet toelaat. Deze geldschepping is gebruikt om openstaande rekeningen van de Staat te financieren. Tegen dit geld is er geen vreemde valutadekking, terwijl dit geld wel een vraag naar vreemde valuta zal veroorzaken. Over de consequenties van de geldschepping voor de financieel-economische verhoudingen in ons land, wordt er nog nauwelijks gepraat.

Slechts De Nationale Assemblee zou in deze materie, maar vooral voor de toekomst, haar controlerende en sturende invloed kunnen aanwenden. Dit zou betekenen dat de monetaire autoriteiten tot inzage en overleg moeten worden geroepen. Met name moeten de ‘checks en balances’ die de wetgever heeft gewenst, haarzuiver worden vastgelegd. ’Conflicts of Interest’ moeten worden uitgebannen en de Bankwet moet worden dichtgetimmerd.

Welnu, er is een dankbare en dienstbare taak weggelegd voor De Nationale Assemblee. Al zou het achter gesloten deuren moeten plaatsvinden, wat wij kennen in onze wet als comité generaal.'

VOLKSBEWEGING, DE NIEUWE POLITIEK i.o.
John van Coblijn

Centrale Bank komt niet aan het geld van burgers op banken

'Ga niet af op berichten die slechts als doel hebben om paniek te zaaien' De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is niet van plan om aan geld van burgers op de banken te komen. De CBvS betreurt het ten zeerste dat er onjuiste informatie wordt verstrekt. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft maandagavond in De Nationale Assemblee gesteld, dat de wetten en regels nageleefd worden. 'Er wordt onnodig paniek gezaaid. Het geld, ook de vreemde valuta-rekeningen op de bank, loopt geen enkel gevaar', zo laat de Centrale Bank vandaag, woensdag 2 december 2015, in een persbericht weten.

De CBvS benadrukt, dat zij geen enkele intentie heeft om de rekeningen van burgers in het algemeen en de vreemde valutarekeningen in het bijzonder, aan te spreken. Burgers hebben het recht om rekeningen in vreemde valuta aan te houden en daarover de volledige beschikking te hebben en hieraan wordt niet getornd. Opnames van deze rekeningen zullen ook niet in een andere valuta geschieden, dan de valuta van de rekening zelf.

Door het opnemen van geld om dat thuis te houden, stellen burgers zich onnodig bloot aan het risico van diefstal of verlies van de gelden, aldus de Centrale Bank.

Aan de banken wordt wel gevraagd om, zoals gebruikelijk, de bronnen van stortingen op alle rekeningen zorgvuldig na te gaan om onder andere witwassen en andere illegale activiteiten tegen te gaan. De CBvS vraagt aan de samenleving om niet af te gaan op berichten die slechts als doel hebben om paniek te zaaien.

SZF-directeur vindt beschuldiging voorzitter Ziekenhuisraad inzake late betalingen niet terecht

Kromodihardjo: 'Maandag zijn de overmakingen gedaan en ik heb continu overleg met directeuren ziekenhuizen gehad'

 
'Het is niet correct om het Staatsziekenfonds steeds als boosdoener aan te wijzen van problemen waarmee de ziekenhuizen te kampen hebben. Er is alles aan gedaan om op de laatste werkdag van november de gelden over te maken naar de ziekenhuizen en toch zegt de voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, Manodj Hindori, dat het de schuld is van het SZF dat het personeel niet is uitbetaald. Dit vind ik niet terecht', aldus Rick Kromodihardjo, waarnemend directeur van het SZF, vandaag, woensdag 2 december 2015, op Starnieuws in reactie op uitspraken van Hindori.

De voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad had gezegd, dat de ziekenhuizen hun personeel niet hebben kunnen uitbetalen door de late overmaking door het SZF. Kromodihardjo stelt, dat het weekend ertussen zat.

'Maandag zijn de overmakingen gedaan en ik heb continu overleg met de directeuren van de ziekenhuizen gehad. Ik heb hen ook voorgehouden dat zij met de banken natrekken, dat er betaald is. Vroeger werd er op de 15e van de maand overgemaakt. Ik ben de ziekenhuizen tegemoet gekomen om uiterlijk eind van de maand te betalen en toch krijgt het SZF de schuld. Er wordt niet geklaagd over anderen die ook moeten betalen. Het is toch niet zo dat alleen door de betalingen van het SZF de salarissen kunnen worden uitbetaald aan het personeel', zegt Kromodihardjo. Hij stelt het overzicht van de stortingen beschikbaar om aan te tonen dat op 30 november de gelden overgemaakt zijn:


Hindori stelt, dat via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) het geld gisteren is overgemaakt. 'Maar, toen kregen we nog het probleem van overmaking van de SPSB naar de eigen banken van de ziekenhuizen. Gelukkig hebben alle ziekenhuizen gistermiddag dus hun SZF-tegoeden ontvangen, waarna wij gelijk de salarissen van het personeel hebben overgemaakt. Als het goed is beschikken alle personeelsleden nu over hun salaris over november. Hiermee is de actiedreiging van het ziekenhuispersoneel afgewend', zegt Hindori.

In overleg met de vakbonden was gisteren aan het personeel gevraagd om de ruimte te krijgen om de zaken in orde te maken.

Hindori: 'Gelukkig heeft het personeel in de ziekenhuizen zich welwillend opgesteld en is men - op enkele locaties na – blijven doorwerken. Ik ben erg blij met de positieve inzet van het ziekenhuispersoneel om de patiëntenzorg gewoon voort te zetten. Hoewel ik opgelucht ben dat het personeel alsnog uitbetaald kon worden, moet ik wel zeggen dat het steeds zenuwslopender wordt om eind van de maand de salarissen op tijd te kunnen garanderen. De Nationale Ziekenhuisraad is al enige tijd in overleg met de minister van Volksgezondheid en verzekeraars over de financiering van de ziekenhuiszorg. Hopelijk leidt dit overleg spoedig tot structurele oplossingen, zodat de continuïteit van de ziekenhuiszorg gegarandeerd blijft.'

Woedende pomphouders voelen zich beetgenomen door regering

Oliemaatschappijen zouden gelden van pompstations 'achterhouden'

'Maatschappijen krijgen winstmargeverruiming van Srd 0,12 die toebehoort aan pomphouders'


Pomphouders zijn woest, omdat zij zich beetgenomen voelen door de regering. Tijdens een gisteren gehouden algemene ledenvergadering van de Surinaamse Service Station Exploitantenbond (SSEB) is geconstateerd, dat oliemaatschappijen gelden van de pompstations ‘achterhouden’, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 2 december 2015.

SSEB-voorzitster Sirodjenie Jankie zegt, dat oliemaatschappijen een winstmargeverruiming van Srd 0,12 toegekend hebben gekregen. 'Een grote hap hebben de oliemaatschappijen voor zichzelf gehouden, terwijl het toebehoort aan de pomphouders. De mensen zijn daar niet tevreden mee.'

Jankie zegt ook, dat gebleken is dat SOL van de Srd 0,12, maar Srd 0,02 aan haar dealers heeft gegeven. Pompstationhouders onder de paraplu van GOw2 krijgen Srd 4,07.

Als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse munt zijn gisteren nieuwe brandstofprijzen doorgevoerd. Een liter diesel bij GOw2 wordt voor Srd 4,34 aan de pomp verkocht. Bij SOL kost diesel Srd 4,45 per liter. Ongelode benzine kost bij GOw2 Srd 4,57 en bij SOL Srd 4,50. Voor ongelode benzine met additieven moet Srd 4,57 worden betaald.

Minister van Handel en Industrie (HI) Sieglien Burleson verklaarde gisteren, dat 'zes cent' is toegekend. 'Daaruit moeten de oliemaatschappijen een deel geven aan de pomphouders. De regering heeft op advies van ons gekozen om de verhoging van de winstmarge te halen uit de government take.'

Jankie zegt, dat de HI-minister misschien bedoelt, dat zes cent bestemd is voor de pomphouders. 'Dan kunnen we voorlopig daarmee leven, want de verhoging van de prijzen van nutsvoorzieningen is niet doorberekend. Mensen betalen nu hogere stroomrekeningen. Waar het voor de verhoogde tarieven Srd 4.000 was, is dat nu ruim Srd 8.000. Door de toename van het aantal pompstations wordt de spoeling ook dunner voor ons. Ook de sociale wetten werken kostenverhogend.'

De SSEB heeft van haar leden tot morgen een ultimatum gekregen om de onduidelijkheid weg te werken. Jankie hoopt vandaag met haar bestuur ontvangen te worden door de minister.

Directeur Halfhuid van Suralco: 'Er is geen overeenstemming met bond over afvloeiingsregeling vaste werknemers'

'Er is geen akkoord tussen Paranam Werknemers Bond en Suralco'

 
De directeur van Suralco, Ruben Halfhuid, bevestigt vandaag, woensdag 2 december 2015, in een bedrijfsverklaring, dat er geen overeenstemming is bereikt met de bond over een afvloeiingsregeling voor haar vaste medewerkers. 'De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de Paranam Werknemers Bond (PWB) en stafleden van de Suralco zijn beëindigd zonder dat partijen tot een akkoord zijn gekomen', aldus de directeur in de verklaring, zo bericht de Ware Tijd.

Ook vanuit de bond is in het weekend bekendgemaakt, dat er geen akkoord is bereikt met de bedrijfsleiding. Het belangrijkste, de afkoopbedragen op basis van dienstjaren, verschilden. Volgens een lid van de PWB lag het voorgesteld bedrag van de Suralco onder de eis van de bond.

Daarnaast is de bond nog altijd ontevreden over het feit dat er geen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is gesloten voor de periode 2014 tot 2016. De veronderstelling is, dat het hebben van een CAO tot een betere afkoopregeling zou leiden voor de vaste werknemers. Bondsvoorzitter Frank Plaifair was voor de reactie van de Ware Tijd niet te bereiken voor een reactie. Halfhuid is wel overtuigd dat het voorstel van zijn organisatie goed is.

Daar de onderhandelingen met de PWB geen akkoord opleverde, biedt het bedrijf haar afvloeiingsvoorstellen nu rechtstreeks aan de werknemers aan. De rechtstreekse gesprekken tussen de werknemers en het bedrijf vinden tot 8 december plaats.

'In de gevallen waar werknemers het aanbod niet aanvaarden, wordt een ontslagaanvraag ingediend bij de Ontslagcommissie van Ministerie van Arbeid', schrijft Halfhuid. 'Tijdens het afvloeiingsproces blijft Suralco de werknemers ondersteuning bieden met een outplacementpakket dat onder meer bestaat uit sollicitatieondersteuning, job hunting en financieel advies.'

Rosebel/IAmGold stelt zich hard op richting arbeiders: 'No work, no pay'

Canadees goudmijnbedrijf dreigt met rechtszaak tegen vakbond en werknemers
 
Haultrucks blokkeren toegangswegen naar mijn (Bron foto's: Rosebel/IAmGold)
Arbeiders zouden schade hebben aangericht aan infrastructuur


Rosebel Gold Mines NV (RGM), dochter van de Canadese multinational IAmGold, zal het principe van no work no pay toepassen voor de stakende werknemers. De directie van het goudbedrijf heeft de vakbond aangezegd om de staking op te heffen en de werknemers op te roepen het werk te hervatten. Dit bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 2 december 2015.

Ook bereidt de multinational een rechtszaak tegen de vakbond en de werknemers voor om 'verdere schade te beperken'. In een persbericht schrijft de directie van de RGM, dat de arbeiders schade hebben aangericht aan de infrastructuur en er onrechtmatig gebruik is gemaakt van bedrijfseigendommen. Zo zijn haultrucks gebruikt als wegblokkades en is goudhoudende erts bestemd voor raffinage, gestort op toegangswegen.Werknemers hebben het bedrijf sinds gisterochtend omstreeks half drie volledig platgelegd. 'De productie is volledig tot stilstand gekomen, met als gevolg een enorme productieverlies –dat vooral in de huidige bedrijfseconomische omstandigheden- ontoelaatbaar is', aldus het bedrijf. De RGM-directie stelt dat de vakbond en de stakende werknemers aansprakelijk zullen worden gesteld voor alle schade die het bedrijf lijdt.

In het proces van personeelsinkrimping heeft Rosebel te allen tijde de wettelijke procedures en instituten gerespecteerd, schrijft de directie. Eerder heeft vakbondsleider Lloyd Read tegenover Starnieuws verklaard dat de multinational totaal geen respect heeft voor de instituten in het land en zich niet houdt aan de geldende wetten en regels. 'We zullen niet accepteren dat onze mensen worden afgeslacht', zei Read.

De RGM-directie schrijft verder, dat zij de vakbond al op 30 september schriftelijk had geïnformeerd over de personeelsinkrimping. Ook de namen van de werknemers die onder deze afvloeiing vallen zijn toen bekendgemaakt. 'Van de vakbond is nimmer een concreet voorstel gedaan over een afvloeiingsregeling.' Wij hebben tijdens de onderhandelingen de vakbond ruime gelegenheid gegeven om zijn voorstellen geconcretiseerd aan te bieden om het beschikbaar bedrag van Srd 12 miljoen in te vullen.'

De actievoerende arbeiders hebben bijna alle interne toegangswegen geblokkeerd. Werknemers kunnen de goudmijn niet verlaten en hulpdiensten kunnen niet uitrukken, zo beschrijft de directie de situatie. 'Het is te betreuren dat ook werkwilligen worden gedwongen mee te doen aan de staking, daar zij door de stakende werknemers worden verhinderd om hun werkplekken te betreden.'

Directeur staatsmijnbouwbedrijf Grassalco wordt president-commissaris SLM

Akiemboto: 'Aan mij is gevraagd de kar bij de SLM te trekken'


NDP'er en president-directeur van het staatsmijnbouwbedrijf NV Grassalco Sergio Akiemboto wordt de nieuwe president-commissaris van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). Starnieuws bericht vanochtend, woensdag 2 december 2015, te hebben vernomen, dat maandag de nieuwe Raad van Commissarissen zal worden benoemd door de algemene aandeelhoudersvergadering.

Gerard Brunings zal het roer overdragen aan Akiemboto. Brunings is ook de luchtvaartadviseur van president Desi Bouterse. Desgevraagd bevestigt Akiemboto, dat aan hem is gevraagd om de kar bij SLM te trekken.

De nieuwe Raad van Commissarissen bij het staatsbedrijf staat voor de uitdaging ervoor te zorgen dat het bedrijf uit de rode cijfers komt. De regering heeft aangekondigd, dat alle staatsbedrijven zullen worden doorgelicht en dat geldt ook voor de SLM.

Critici vinden dat vaak directies de dupe worden, terwijl het beleid voor een groot deel wordt bepaald door de aandeelhouder. Zo worden staatsbedrijven verplicht om opdrachten van opeenvolgende regeringen uit te voeren, vaak ten koste van het bedrijf, zo schrijft Starnieuws.

Aangekondigde actie specialisten AZP is van de baan

Betalingsachter- standen zullen deze maand enigszins worden ingelopen


De dreigende actie van de medisch specialisten in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) is afgewend. Dit is het resultaat van intensief overleg tussen de medische staf, de minister van Volksgezondheid Patrick Pengel en de AZP-directie, meldt het bestuur van de Medische Staf vanochtend, woensdag 2 december 2015, in een persbericht.

De betalingsachterstanden zullen deze maand enigszins worden ingelopen.

Gelet op hun belangrijke verantwoordelijkheid hebben de medisch specialisten genoegen genomen met de toezegging van de minister.

Dit besluit om niet overgaan tot actie is gisteravond door de ledenvergadering genomen.

Jurist Essed positief verrast over beslissing Hof inzake vervolging Bouterse en andere verdachten 8 decemberproces

'Mijn vertrouwen in de rechtsstaat is zeker toegenomen'

 
'Ik ging uit van een fifty-fifty kans, maar ben zeker verrast dat het Hof van Justitie duidelijk gemotiveerd, vrijwel alle stellingen van de nabestaanden heeft overgenomen. Het Hof van Justitie heeft met deze beslissing mijn vertrouwen in de rechtsstaat Suriname in één keer verdubbeld.' Woorden van jurist en procesgemachtigde Hugo Essed vandaag, woensdag 2 ecember 2015, op Starnieuws op het besluit van het Hof van Justitie om de verdachten van de 8 decembermoorden te vervolgen.

Bij beschikking van 27 november 2015 (zie onderaan) heeft het Hof van Justitie een beslissing genomen op de klacht die in juli 2015 werd ingediend door de nabestaanden van de op 8 december 1982 in het Fort Zeelandia vermoorde vijftien critici van het toenmalige militaire regime onder leiding van Desi Bouterse. De klacht betreft het niet verder vervolgen van de 26 personen die door het Openbaar Ministerie als verdachten van de 8 decembermoorden zijn aangemerkt.

Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden in hun klacht ontvankelijk verklaard en heeft het daarbij behorende verzoek tot bijzondere vervolgingsinstructies aan het Openbaar Ministerie vrijwel geheel toegewezen.

Op de vraag of er een reden is waarom de beslissing pas maandag officieel bekend is gemaakt, maar op 27 november is genomen, zegt Essed: 'Het is mij niet bekend waarom wij pas op 30 november in kennis zijn gesteld van de op 27 november genomen beslissing. Ik zoek daar echter niets achter. Het lijkt mij het gevolg van de administratieve procedure die de beschikking moet volgen alvorens het door de griffier van het Hof van Justitie kan worden afgegeven aan het Openbaar Ministerie. Die moet het vervolgens aan de gemachtigde van de nabestaanden doen betekenen hetgeen dinsdag is geschied.'

Of hij verwacht dat de zaak nu vlot verder zal verlopen, is Essed enigszins terughoudend. 'Mijn vertrouwen in de rechtsstaat is zeker toegenomen, dus zou ik moeten verwachten dat de vervolging en berechting nu verder vlot zullen verlopen. De ervaring heeft geleerd dat er onberekenbare factoren zoals de Amnestiewet 2012 de zaak hebben gefrustreerd en dat niet alle actoren zich altijd even proactief hebben opgesteld. Ik ben daarom slechts voorzichtig optimistisch over het verdere verloop.'