zaterdag 5 december 2015

Klimaatverandering zorgt voor chaos in het Amazonegebied

Langere droge perioden en gewijzigde stormpatronen zorgen voor lagere waterstandenGewijzigde stormpatronen en langere droge perioden resulteren in lagere waterstanden en langdurige branden in het Amazonegebied. Dat voorspelt chaos voor de lokale bevolking - met gevolgen voor ecosystemen en verdere klimaatverandering, aldus Deutsche Welle (DW) vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Rivieren in het Amazonegebied zijn aderen van het leven - ze fungeren als wegen voor bosgemeenschappen, als een thuis voor vissen en andere waterdieren, en als plekken waar de lokale bevolking kan zwemmen en kinderen kunnen spelen.

Maar, in oktober 2015, daalde het waterpeil in de rivier de Negro - in de buurt van Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas - dusdanig, dat schepen strandden. Minder intense regenval en hevige hitte waren de oorzaken van het lagere waterpeil van de rivier. 'Rivieren met lage waterstanden zorgen voor een totale chaos', zegt Jose Marengo, een klimatoloog en hydroloog en lid van het Intergovernmental Panel on Climate Change opgericht door de Verenigde Naties.


'In de afgelopen tien jaar hadden we twee honderd jaar droogte in het Amazonegebied en tweehonderd jaar overstromingen', aldus Marengo tegenover DW. 'Die verschijnselen die worden verondersteld een keer elke honderd jaar te gebeuren, gebeuren nu veel vaker.'

Mataripe Trumai, die woont aan de Xingu Rivier, zo rond het midden ervan, in het Braziliaanse Amazonegebied, zegt: 'klimaatverandering verandert alles'. Hij legt uit hoe vissen verdwijnen, rivieren dichtgeslibd raken, en zelfs een gele fruitsoort die door vis wordt gegeten niet meer in die mate beschikbaar is zoals vroeger.

'De ouderen zeggen, dat zelfs de regen niet op het juiste moment komt. Dat de donder steeds sterker wordt. En de bliksem ook', zegt Mataripe Trumai. En wat zal er gebeuren met dit al veranderende scenario, als de wereldwijde temperatuur met drie graden Celsius (5,4 graden Fahrenheit) stijgt tegen het einde van de eeuw, in vergelijking met pre-industriële niveaus?

Volgens Paulo Artaxo, hoogleraar aan het Instituut voor Fysica van de Universiteit van Sao Paulo, moet men alvorens te spreken over de toekomst men eerst moet praten over het heden. Er zijn momenteel twee aspecten van de Amazone klimatologie die de aandacht trekken van de onderzoeker. Aan de ene kant, zegt hij, is er een intensivering van de hydrologische cyclus in de Amazone. De stroom van de Amazonerivier in Obidos, in de buurt van de monding tussen Santarem en Belém in de Braziliaanse staat Para, is langzaam gestegen in de laatste 20 jaar en waterstanden stegen met 15 procent..


'Is dit veroorzaakt door de wereldwijde klimaatverandering of niet?', vraagt Artaxo. 'Niemand weet het antwoord.'

De tweede wijziging is het langere droge seizoen in de westelijke regio. 'Het droge seizoen is al met twee weken toegenomen', aldus Artaxo. 'Vroeger duurde het drie en een half tot vier maanden. Nu duurt het droge seizoen steeds langer.' Artaxo wijst erop, dat het langere droge seizoen een natuurlijke fluctuatie kan zijn - of het kan een weerspiegeling van de wereldwijde klimaatverandering zijn. Hij merkt op, dat de scherpe daling van de ontbossing, van 27.000 vierkante kilometer in 2005 naar 5.000 vierkante kilometer 2005 in 2014 erg belangrijk is.


Terwijl data van het Amazonegebied nog ontbreken, zijn Braziliaanse wetenschappers vandaag de dag bezig met meer accurate studies. Brazilië is net een project gestart met de Britse overheid om de gevolgen van de stijgende temperatuur in de Amazone te onderzoeken. Een van die gevolgen kan brand zijn. 'Wat we denken is, dat met een wereldwijde opwarming van drie graden of vier graden Celsius, het bos kan ineenstorten', zegt Artaxo. 'Als dit gebeurt, zijn er honderden miljarden tonnen CO2 die zijn geconcentreerd in de bomen die kunnen worden uitgezet naar de atmosfeer.'

Dat is de reden waarom gezegd wordt, dat het Amazonegebied zowel het slachtoffer als beul is. Sonia Guajajara, uitvoerend coördinator van de vereniging Apib (
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil) - die de inheemse bevolking in Brazilië vertegenwoordigt - zegt, dat de gevolgen van klimaatverandering bijzonder sterk gevoeld worden in inheemse gebieden.

Bijvoorbeeld, gedurende zes weken, tot het einde van oktober 2015, was het inheemse Arariboia-gebied het toneel van een non-stop brand in de staat Maranhao, in het noordoosten van Brazilië. 'Het vuur verspreidde zich en verbrandde 53 procent van de 413.000 hectare', zegt Guajajara. 'Iedereen klaagt veel over hoeveel de plantage is veranderd.'

Op de klimaattop COP21 van de Verenigde Naties deze dagen in Parijs, heeft de inheemse bevolking die aan de oevers van de rivier de Negro leeft een eenvoudig en innovatief onderzoeksproject gepresenteerd, dat de monitoring van de rivierniveaus, regen en andere veranderingen in de regio mogelijk maakt. Acht jaar lang maakten veel inheemsen in de regio dagelijks aantekeningen van wanneer er zonnige of regenachtige dagen waren en of er groenten en bloemen waren. Indicatoren waar naar gekeken werd waren rivierniveaus, de sterrenbeelden, regen in de regio, en de seizoenen - op basis van hun eigen cultuur. Hierdoor ontstond een klimaatkalender die weinig van doen heeft met de Gregoriaanse kalender.


Het Social Environmental Institute, in samenwerking met de database InfoAmazonia, lanceerde tijdens de conferentie in Parijs een inheemse kalender van de cycli van de Tiquie Rivier.

De kalender werd geïnspireerd door de perceptie van de inheemse bevolking, dat dingen niet meer gebeuren volgens de wijsheid van de sjamanen. Vruchten en planten groeien niet meer op het verwachte tijdstip en vissen zijn ook aan het verdwijnen. Andre Baniva, die vanuit de noordwestelijke Amazone naar Parijs kwam, zei tegen zijn mensen, dat een moment van stilte de wereld nadert. 'De sjamanen van de Baniva-gemeenschap zeggen, dat deze wereld over een poosje wordt afgesloten en dat er geen teken van leven zal zijn', zegt de leider Baniva. 'Het zal een stille periode zijn.'

(Red. De Surinaamse Krant/Deutsche Welle)

Leerlingen scholengemeenschap Het Noordik in Vriezenveen zamelen euro 7.000 in voor Suriname

Met het geld worden meubels gekocht voor scholen en boeken voor bibliotheken in Suriname

(Bron foto: Het Noordik/Vriezenveen)

De actie 'Zip Your Lip' van leerlingen van Het Noordik, Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO, HAVO, Atheneum en Gymnasium, in Vriezenveen heeft zevenduizend euro opgebracht voor het goede doel, projecten in Suriname. Dat bericht de regionale omroep RTV Oost vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Met het geld worden meubels gekocht voor scholen in Suriname en ook krijgen bibliotheken in Suriname boeken uit Nederland.

De leerlingen van Het Noordik zamelden het geld in door 24 uur lang niks te eten. Ze lieten zich daar voor sponsoren. In totaal deden ruim 120 leerlingen mee aan de actie. Zij brachten de 24 uur gezamenlijk door op school en bleven ook 's nachts in het schoolgebouw. De actie werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Het ingezamelde geld gaat naar projecten in Suriname. Het is niet de eerste keer dat Het Noordik zich op deze manier inzet, vorig jaar werd de actie 'Zip Your Lip' ook al gehouden. Toen werd er vijfduizend euro opgehaald.

BEP-voorzitter wil opname marron- en inheems huwelijk in Burgerlijk Wetboek

Waterberg: 'Huidige situatie is discriminatie'


Het marron- en inheems huwelijk, zoals die al jaren op traditionele wijze plaatsvinden, zouden in het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen moeten worden. Daarvoor pleit BEP-Assembleelid en -voorzitter Celsius Waterberg. Hij noemt de huidige situatie discriminatie, aldus de Ware Tijd vandaag, 5 december 2015.

De politicus vindt, dat deze huwelijksvormen bij wet geregeld moeten worden zoals die van de moslims, hindoes en javanisten ook bij wet zijn vastgelegd. Volgens hem wordt ook daar een officiële handeling verricht.

Waterberg zegt,  dat zijn partij al jaren ervoor pleit dat deze kwestie uit de illegaliteit wordt gehaald door wetgeving. Deze vorm wordt alleen gehanteerd bij de niet-religieuze aanhangers. Volgens Waterberg maken er nog voldoende personen gebruik van deze huwelijksvorm. Het zou voor de vrouwen en kinderen een belangrijke stap betekenen, vooral als het gaat om de wijze van erven van vaderskant. Volgens hem kunnen dan de officiële vrouw en kinderen bij wet worden benoemd.

Hij zegt dat de inzegening op een andere manier plaats moet vinden, zodat die in het BW kan worden opgenomen.

Cultuurantropoloog Salomon Emanuel zegt echter, dat deze kwestie nader bestudeerd moet worden. Volgens Emanuel moet gekeken worden of het niet in strijd is met andere algemene aanvaardbare ideeën en principes van de belanghebbenden. Hij haalt voorbeelden aan van personen binnen de stammen met twee vrouwen. Volgens hem zou er op dit vlak wat moeten gebeuren, omdat anders alle relaties onder de illegaliteit zouden vallen. Er zou gelet moeten worden op de voor- en nadelen voor de kinderen en vrouwen.

Rechter-commissaris oordeelt dat aanhouding 15 Chinezen onrechtmatig is

Advocaat Kanhai: 'Er is geen sprake van afpersing of vrijheidsbeneming'
 

De aanhouding van vijftien Chinezen op 27 november, blijkt afgelopen dinsdag onrechtmatig te zijn verklaard door de rechter-commissaris. Dit zegt Irvin Kanhai, één van de advocaten in deze zaak vanavond, zaterdag 5 december 2015, in de Ware Tijd Online.

De groep werd verdacht van vrijheidsbeneming en afpersing. 'Zoals de feiten tot nu hebben uitgewezen is er geen sprake van afpersing of vrijheidsbeneming', zegt Kanhai.

Een aantal verdachten werd aangehouden in een hotel in de omgeving van 's Lands Hospitaal aan de Tourtonnelaan.

Ook in de omgeving Kwatta werden aanhoudingen verricht. De advocaat zegt dat het gaat om Surinaamse Chinezen. Hij had het verzoek om invrijheidstelling al op de dag van de aanhouding ingediend.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie Curaçao: ‘Prikcentrum Pain Clinic terecht gesloten’

ADC heeft geen vergunning voor vestiging prikpost in Pain Clinic


De werkzaamheden van de priklocatie van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) in de Pain Clinic zijn terecht stopgezet. Dit oordeel velde het Gemeenschappelijk Hof van Justitie onlangs, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 5 december 2015. 

De Pain Clinic/Sahoury Medical Institute werd in 1995 opgericht. Het instituut is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van diverse chronische pijnsoorten. Vorig jaar werd er ook een prikpost van het ADC geopend. De Inspectie van Volksgezondheid gaf twee dagen na de opening de opdracht om de werkzaamheden van het prikcentrum per direct stop te zetten, totdat voor de ingebruikname van die locatie een vergunning was verleend.

In een Kort Geding werd de Pain Clinic in de eerste instantie in het gelijk gesteld, waardoor de werkzaamheden toch mochten worden voortgezet. De Inspectie voor de Volksgezondheid besloot daarop in cassatie te gaan. De inspectie bepleitte dat het conform de landsverordening Zorginstellingen artikel 3, verboden is zonder een daartoe strekkende vergunning een wijziging aan te brengen in de bestemming van een zorginstelling of een onderdeel daarvan. De Pain Clinic betoogde echter dat er geen sprake is van een overtreding.

'Een priklocatie is noodzakelijk om op een effectieve en efficiënte manier werkzaamheden in het kader van pijnbestrijding te verrichten.'

Ook was er al jaren een prikpost in het centrum, waarvan toenmalig minister van Gezondheid Ben Whiteman (PS) op de hoogte was, stelden ze. Van een wijziging in de bestemming was zodoende geen sprake. De bestuurders van de kliniek veronderstelden dat de verleende vergunning daarom ook voor de priklocatie kon worden gebruikt.

Tijdens de zitting op 20 november verklaarde de Pain Clinic dat de dependance van het ADC echter niet alleen patiënten van de kliniek helpt. Het prikcentrum is ook toegankelijk voor patiënten van buiten de zorginstelling. De rechter beaamde zodoende dat er een wijziging van de bestemming heeft plaatsgevonden, waardoor de inspectie in het gelijk werd gesteld.

De uitspraak van het Gerecht in Eerste Aanleg van 7 april werd daarmee vernietigd.

Vergunning voor graafwerkzaamheden op Curaçao hoe dan ook altijd nodig

VVRP-ministerie: Zogenoemde 'aanlegvergunning' is altijd noodzakelijk

 
Voor de ‘omvangrijke graafwerkzaamheden’ zoals onlangs uitgevoerd door de Isla-raffinaderij in het conserveringsgebied bij Vaersenbaai, dat vanwege de bijzondere ecologische waarde tevens onder het Ramsar-verdrag bescherming geniet, is hoe dan ook een aanlegvergunning nodig. Dit wordt door ingewijden van het VVRP-ministerie benadrukt in reactie op de handelwijze van de raffinaderij, zo bericht de Amigoe vandaag, 5 december 2015.

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft na inspectie op locatie bij St. Michiel en Malpais, de omvangrijke uitgravingen die voor het onderhoud van de pijpleidingen door de Isla werden verricht, stilgelegd, omdat de werkzaamheden ‘illegaal’ in conserveringsgebied werden uitgevoerd en hiervoor niet de juiste weg was bewandeld. 'Er is immers een aanlegvergunning nodig en die is niet aangevraagd noch verleend.' 

Het ministerie meldt verder, dat zodra sprake is van omvangrijke werkzaamheden, waaronder ook graafwerkzaamheden, ontbossing van het terrein, aantasting van de natuurlijke afwateringswegen en in algemene zin profielwijziging van het terrein, er een aanlegvergunning aangevraagd dient te worden. Als voorbeeld van een juiste aanpak wordt het onderhoud van een weg in het Christoffelpark aangehaald. Gesteld wordt dat Carmabi als beheerder, ‘in het verleden altijd netjes daarvan melding heeft gemaakt en de nodige aanlegvergunningen heeft aangevraagd’. Dat geldt ook voor Aqualectra ‘die dat keurig heeft gedaan voor het vervangen van een 30 Kilovolt hoogspanningskabel’.

Gesteld wordt dat het voornoemde begin deze week in een ontmoeting met de vertegenwoordiging van de Isla, ‘kenbaar is gemaakt’ en de raffinaderij hiervan op de hoogte was. 'De aanvrager bepaalt niet welke werkzaamheden wel of niet zonder vergunning uitgevoerd kunnen worden. Laat staan dat men gewoon kan starten zonder toestemming van de overheid, wat in dit geval gebeurd is. De EOP-wetgeving (Eilandelijk ontwikkelingsplan Curaçao) geldt voor iedereen, ongeacht of er sprake is van eigendom, huur of erfpacht', aldus VVRP.

In het verlengde hiervan wordt gesteld, dat de naleving van de vigerende wetgeving niet wordt opgeheven door bijvoorbeeld een bestaande overeenkomst tussen de overheid en Isla-exploitant PdVSA. In de Lease Agreement tussen overheidsbedrijf Refineria di Kòrsou (RdK) en Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA), staat in een subkopje ‘Pijpleidingen tussen Bullenbaai Terminal en de raffinaderij in Emmastad’, het volgende: 'Voor zover uitvoerbaar zal de overheid een beschermde strook van 20 meter breed bieden – gecentreerd om de leidingen heen – langs het pad van de leidingen die de Bullenbaai Terminal en de raffinaderij verbinden.' De Isla wil in deze strook overgaan tot onderhoud van de pijpleidingen om lekkages te voorkomen. In het gebied zijn diepe geulen gegraven waarbij met zand als het ware dijkwanden zijn gevormd. Ook hebben de graafwerkzaamheden grote kuilen van naar schatting zo’n 80 kubieke meter veroorzaakt die vanwege de regenval als ‘zwembaden’ omschreven worden. Door de afgravingen is er tevens sprake van de verwijdering van de voorheen aanwezige flora en fauna. Het terrein onderging door de werkzaamheden een ingrijpende profielwijziging.

Met de aanwijzing van conserveringsgebieden binnen het EOP, tracht de overheid de natuurwetenschappelijke, historische, culturele en landschappelijke waarden te behouden en te herstellen. Hierbij speelt de aanwezigheid van bijvoorbeeld een grote variatie aan bijzondere vegetatie, de natuurlijke waterhuishoudkundige functie, alsook het feit dat het hier een habitat betreft voor diverse lokale vogelsoorten, een doorslaggevende rol.

Het gebied St. Michiel en Malpais geniet verder ook onder de Ramsar-conventie bescherming. De landen die dit internationale verdrag hebben getekend, verplichten zich de unieke ecosystemen van de draslanden (saliñas) te beschermen. De overheid kan bij dergelijke overtredingen op de bestemmingsvoorschriften tot bestuursdwang overgaan waarbij aan de persoon of het bedrijf in kwestie opgedragen kan worden om op eigen kosten het terrein in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit behelst onder andere herbeplanting van het terrein, verwijdering van de aangebrachte wijzigingen en herstel van de natuurlijke waterwegen. Gewezen wordt op het feit dat met dergelijke herstelwerkzaamheden de reeds verloren ecosystemen – flora en fauna – niet zomaar hersteld kunnen worden.

Dergelijke overtredingen worden in de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC) ook als misdrijf aangemerkt. Hierop staat een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste 5.000 gulden. Als er tijdens het plegen van de overtreding nog geen jaar is verlopen vanaf een vroegere veroordeling wegens een gelijke overtreding, kan er zelfs hechtenis of een geldboete tot het dubbele van het gestelde maximum worden opgelegd.

Ministerie van Onderwijs op Curaçao: Wetgeving exameneisen is op tijd gereed

'Technisch gezien hebben we tot mei de tijd, aangezien de examens dan pas starten'

 
Het ministerie van Onderwijs is bezig met het traject om de benodigde wetgeving voor de verscherping van de exameneisen voor HAVO en VWO in te kunnen voeren. Dat meldt woordvoerder Tico Vos, aldus de Amigoe vandaag, zaterdag 5 december 2015.

'De procedure met betrekking tot nieuwe wetgeving kan niet worden versneld.' Het ministerie laat weten ‘op tijd te zullen zijn. Technisch gezien hebben we tot mei de tijd, aangezien de examens dan pas starten', aldus Vos.

De wet is nog niet aangeboden aan de Raad van Advies (RvA). De woordvoerder zegt, dat de druk vanuit Nederland het proces echter niet kan versnellen. Ook de berichtgeving in de media niet. 'Wat telt is dat eraan gewerkt wordt en dat we voordat de examens beginnen zeker klaar zullen zijn.' 

Minister Irene Dick van Onderwijs (PS) kreeg felle kritiek over zich heen, toen ze in eerste instantie het solobesluit nam om de exameneisen niet aan te scherpen. Dit, omdat ze vreesde dat de examenresultaten beduidend slechter zouden zijn, waardoor een meerderheid van de leerlingen zou zakken. De voornaamste reden hiervoor is volgens Dick de Nederlandse taal. Haar omstreden besluit zorgde voor veel commotie en protest, omdat de erkenning van de diploma’s op Curaçao hierdoor in het geding kwam. De minister kwam later echter terug op haar besluit, waardoor de aanscherping toch wordt ingevoerd.

Eerder deze week uitte Omayra Leeflang haar zorgen over het uitblijven van de nieuwe wetgeving. Het onafhankelijk Statenlid stelt, dat Dick gezegd heeft voor 1 januari volgend jaar klaar te zijn met de wetgeving. Dit nadat de Nederlandse minister van Onderwijs Jet Bussemaker had gemeld de diploma’s van beide landen gelijk te stellen als hieraan gehoor wordt gegeven. Leeflang vraagt zich zodoende af wat de stand van zaken is en of de wetgeving op tijd klaar is.

Directeur De Surinaamsche Bank dringt aan op snel heractiveren Sociaal Economische Raad

Proeve: 'De SER kan heel goed gefundeerde adviezen uitbrengen aan de regering'

DSB introduceert Duku-rekening voor kinderen tot 12 jaar


Het heractiveren van de Sociaal Economische Raad (SER) is enorm belangrijk, vindt directeur Sigmund Proeve van De Surinaamsche Bank (DSB). 'Omdat wij denken dat hiermee een goed platform wordt gecreëerd om over beleid te adviseren en beleid te ondersteunen. De SER kan heel goed gefundeerde adviezen uitbrengen aan de regering en haar organen', aldus Proeve vandaag, 5 december 2015, in de Ware Tijd.

Zeker in de situatie waarin het land zich nu bevindt, zou dit instituut een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Proeve dringt daarom erop aan dat de regering het adviesorgaan nieuw leven inblaast.

Hij onderstreept dat de financieel-economische crisis waarin het land verkeert niet alleen te wijten is aan dalende wereldmarktprijzen van grondstoffen, zoals beleidsmakers aangeven.

'Ik zeg dit met klem. De reden voor de huidige situatie is deels toe te schrijven aan ons eigen bestedingsgedrag. Wij geven te veel uit en moeten beseffen dat als je iets niet hebt, je het niet kan uitgeven.' De bankdirecteur vreest dat die samenleving door het bestedingsgedrag van de overheid verkeerd wordt opgevoed. 'Ik ben blij dat het nu hard wordt aangepakt.'

'Als bankier kun je niet altijd in de publiciteit treden. Het is zelfs gevaarlijk om dit steeds te doen', aldus de DSB-directeur. Ook in jaarverslagen van banken is er volgens de bankdirecteur jaar in jaar uit gewaarschuwd voor de druk op de begroting, de noodzaak van diversifiëren van de economie en het oprichten van een stabilisatiefonds.

De DSB introduceerde overigens gisteren een nieuwe spaarrekening speciaal voor kinderen tot 12 jaar. De introductie van de Duku spaarrekening vond plaats op de Elisabethschool 2. De rente is 10% per jaar en de minimale inleg Srd 10.


Proeve deed ook mee aan de feestelijke lancering van de kinderspaarrekening. Proeve zei, zo bericht het Dagblad Suriname, dat DSB van kinderen houdt. Hij gaf aan dat de timing van het project goed is, juist gezien het feit dat het economisch minder gaat in het land. Volgens hem heeft het altijd zin om te sparen, ook al is er sprake van devaluatie en ook al verkeert het land in een precaire financiële situatie. De boodschap is dat het altijd goed is om kinderen al heel jong te leren om wat geld aan een kant te zetten voor de dag van morgen. Geld dat zij later kunnen besteden aan iets dat zij graag willen of nodig hebben.

Venezolanen die Curaçao bezoeken blijken weer snel te vertrekken

Aantal overnachtingen Venezolanen in oktober op eiland gedaald met 55 procent


Een opmerkelijk gegeven in de cijfers over oktober van de Curaçao Tourist Board (CTB) is de daling van het aantal overnachtingen. Waar het aantal verblijfstoeristen met 1 procent daalt, is er een daling in overnachtingen van 17 procent. De Venezolaanse doelgroep springt er bovendien uit met een daling van 55 procent, aldus vandaag, zaterdag 5 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

Het aantal toeristen uit het buurland daalt met 15 procent. Een kleine rekensom leert dat de Venezolanen in oktober vorig jaar nog gemiddeld ruim negen dagen op Curaçao verbleven. In 2015 blijven ze gemiddeld minder dan vijf dagen.

Een verklaring heeft de CTB niet, maar het is bekend dat de maatregelen van de Venezolaanse overheid het reizen moeilijker maakt, omdat er beperkingen zijn ingesteld voor het opnemen van geld in het buitenland. Anderzijds komen er waarschijnlijk veel boodschappentoeristen naar Curaçao. Die keren na het winkelen weer snel terug naar hun land.

De andere belangrijke markten vertonen over het algemeen lichte schommelingen in de verblijfsduur. Maar, door de scherpe terugval van de Venezolanen is ook over het jaar tot nu toe het aantal overnachtingen gedaald. Tot en met oktober was de daling 3 procent, terwijl het absolute aantal toeristen nog met 3 procent stijgt.

Ook het cruisetoerisme neemt af. Het aantal schepen dat Curaçao in oktober aandeed daalde met 30 procent naar 14. Het aantal passagiers daalde nog iets sterker met 34 procent naar 30.011. In de eerste tien maanden van het jaar deden 206 cruiseschepen Curaçao aan, 8 procent minder dan in 2014. Het aantal passagiers is gedaald met 14 procent tot 419.470.

Marine onderschept 1.350 kilo cocaïne zo'n 100 mijl ten noorden van Colombia

Grootste drugsvangst dit jaar door een Nederlands marineschip

(Bron foto: Koninklijke Marine)

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland heeft 1.350 kilo cocaïne onderschept. Dit is vooralsnog de grootste onderschepping door een Nederlands marineschip dit jaar. De vangst werd afgelopen weekend, na een achtervolging op zee, zo'n 160 kilometer ten noorden van Colombia gedaan, zo bericht het ministerie van Defensie in een persbericht, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Daar spotte de bemanning van de Friesland een verdachte speedboot. Toen de opvarenden doorhadden dat ze waren ontdekt gooiden ze hun contrabande over boord. De Friesland wist alsnog 1.350 kilo coke van de geschatte lading van 2.000 kilo cocaïne uit het water te halen. De overige 650 kilo is gezonken.

De onderschepping ging niet zonder slag of stoot. Nadat de bemanning van de ‘go fast’ doorhad dat ze waren ontdekt probeerden ze te vluchten. Daarop lanceerde de Friesland haar boordhelikopter die de go fast probeerde te stoppen met waarschuwingsschoten. Toen daarop niet werd gereageerd, werden de buitenboordmotoren buiten werking gesteld met gericht vuur.

Het US Law Enforcement Detachment dat aan boord van het Nederlandse marineschip is gestationeerd, arresteerde de bemanning en nam de drugs in beslag. De verdachten en de contrabande zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Het is de vierde onderschepping door het marineschip Friesland. In november onderschepte het schip twee drugstransporten in de Caribische Zee, van in totaal 830 kilo cocaïne. Ook eind oktober was het raak toen een transport van 440 kilo werd onderschept. Het totaal aan onderschepte kilo’s door de Friesland staat daarmee nu op 2.620 kilo drugs.

Somohardjo (Pertjajah Luhur) op dreef bij Algemene Beschouwingen: 'A no mi! Na Abrahams'

'Doet de CLAD alleen onderzoek bij voormalige PALU- en ABOP-ministeries of komt er ook  onderzoek bij OW en Buitenlandse Zaken?'


'Het wordt tijd dat de ‘a no mi’ gedachtengang aan een kant wordt gezet. Wat er ook gebeurt, zegt de president: ‘a no mi’. Corruptie bij het ministerie Openbare Werken (OW): no a no mi, na Abrahams, corruptie bij EBS: no a no mi, na Duiker nanga Vaseur, economische malaise 1999: a no mi, na Bosje, corruptie Wijdenboschbrug: a no mi, na Sardjoe nanga Bosje, voor decembermoorden: no a no mi, na Horb nanga Bhagwandas, economische malaise nu: a no mi, na wereldcrisis.'

Woorden van Pertjajah Luhur-fractieleider (PL) Paul Somohardjo donderdag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) waarin de Algemene Beschouwingen aan de orde waren. Volgens de PL-leider moet de attitude van ‘a no mi’ voorgoed veranderen. Hij zou het prettiger vinden als zowel de regering als DNA toe zou geven dat zij fout zijn, aldus het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Somohardjo liet duidelijk blijken, dat de regering in de afgelopen periode de indruk heeft gewekt alsof zij corruptie binnen haar eigen gelederen beloont en directeuren van parastatale bedrijven laat opsluiten, alsof zij alleen boosdoeners waren. Er komt echter volgens hem een tijd dat de regering de hand in eigen boezem moet steken en toppers van de paarse partij onder een vergrootglas moet plaatsen. 'Is het de bedoeling dat de CLAD (Lands Accountantsdienst) alleen onderzoek verricht bij voormalige PALU- en ABOP-ministeries? Of komt er ook een onderzoek bij OW en Buitenlandse Zaken?', vroeg de politicus aan president Desi Bouterse.


Somohardjo benadrukte, dat ex-OW-minister Ramon Abrahams overduidelijk een vinger in de pap heeft gehad bij de vele onderhandse gunningen en onnodige haalbaarheidsstudies binnen het ministerie. Hij heeft zelfs vermoedens dat Abraham’s opvolger, Rabin Parmessar, nu parlementariër, hetzelfde corruptief beleid heeft voortgezet. Er is veel geld uitgegeven aan overfacturering en corruptie bij infrastructurele projecten.

‘De Carolinabrug, een brug die veel kleiner is dan de Saramaccabrug, heeft 18 miljoen Amerikaanse dollar meer gekost. Een feasibilitystudie voor een trein van Poelepantje naar nergens heeft meer dan 8 miljoen Amerikaanse dollar gekost. Bij OW is voor meer dan Euro 500 miljoen aan onderhandse gunningen verstrekt, terwijl niemand weet aan wie en waarvoor die gelden zijn uitbetaald. Dan gaat u mij zeggen: Abrahams tek’ a monie.’

Volgens Somohardjo is Abrahams niet de enige corrupteling in de regering. Nu is deze zelfs beloond met een post als hoofdadviseur van de president. 'Wordt corruptie door de regering beloond?', vroeg Somohardjo.

Somohardjo stelde verder dat het hem een goed gevoel heeft gegeven toen hij hoorde, dat het Hof van Justitie (HvJ) de beslissing nam om de vervolging van president Desi Bouterse opnieuw te starten in het 8 decemberstrafproces.

'Als een president niet goed is, dupeert hij het hele volk. Ik heb hem als eerste als president gewild en gehoopt voor vele Surinamers dat de president het deze keer beter zou doen. In het begin ging het ook goed en vooral nadat de PL weg was, zag ik dat de president niet was veranderd en precies hetzelfde deed als wat hij deed van 1980 tot 1987 en 1996 tot 1999, namelijk het vernietigen en verarmen van het Surinaamse volk. Ik heb inderdaad de fout gemaakt om Bouterse in 2010 tot president te maken. Ik zal de schuld op mij nemen en waar mogelijk recht trekken. Alleen deze politieke fout moet ik nog recht trekken, want de politieke fout van amnestie geven is gelukkig al recht getrokken door het Hof.'

Somohardjo beloofde dat hij die fout nooit meer zal maken. 'Hoe gaat de president straks toch weer vervolgd worden? Als verantwoordelijke politicus en leider van een grote politieke partij neem ik de volle verantwoordelijkheid voor de handelingen die ik heb gedaan of die nu goed of fout zijn. Dit in tegenstelling tot de president die nooit verantwoordelijk leeft.'

Directie Ashiana zou representatieve directieauto van donatiegelden hebben gekocht

Directeur Valpoort-Vrede verwerpt opmerkingen oud hoofd financiële afdeling

'Mevrouw Kuils is bezig grote problemen voor zichzelf te zoeken, ik weet niet wat haar probleem is'

 
Astrid Kuils, het onlangs aan de kant geschoven hoofd van de financiële afdeling van Huize Ashiana, maakt zich zorgen over het beleid bij het tehuis. Zij beweert vandaag, zaterdag 5 december 2015, in het Dagblad Suriname, dat de directieauto, een Honda CRV, gedeeltelijk gekocht is met donatiemiddelen. Op 29 oktober 2015 werd door het SRS-programma Bakana Tori een donatie groot Euro 620, 160 Amerikaanse dollar en Srd 43.775,20 gedaan. Dit geld werd opgehaald bij de gemeenschap, nadat door presentator Clifton Limburg een spontane oproep werd gedaan om dit tehuis te ondersteunen. 

Volgens Kuils heeft de directie een deel van dit geld gebruikt om zich te voorzien van een representatieve directieauto. De auto kostte 12.750 Amerikaanse dollar. De oude auto moest worden ingeruild met bijbetaling van een verschil van 2.000 Amerikaanse dollar. De auto werd gekocht op 23 oktober en de overdracht van het geld van SRS is volgens het protocol van overdracht geweest op 29 oktober.

Volgens Kuils heeft het bestuur van Huize Ashiana op 29 oktober gelijk toestemming verleend om uit de donatiemiddelen het verschil van de waarde van de directieauto (Srd 7.700) voor te schieten. Dagblad Suriname heeft de beschikking over deze toestemmingsbrief:


 Judith Valpoort-Vrede, directeur van het tehuis, stelt in een reactie, dat de auto niet uit donatiemiddelen is gekocht. 'Er is inderdaad een nieuwe dienstauto aangeschaft. Die auto is gekocht op 23 oktober. Mevrouw Kuils is bezig grote problemen voor zichzelf te zoeken. Ik weet niet wat haar probleem is', zegt Valpoort-Vrede. Zij meent dat Kuils momenteel heel persoonlijk bezig is. 'Ik heb met hoofdkantoor gebeld en zij moet zich daar melden. Ze is niet geweest. Ze is niet ontheven. Nu is zij bezig met ontslag te spelen', aldus de directeur.

'Elke directeur heeft recht op een auto. De vorige directeur had een auto en die auto ga ik niet rijden. De auto kan niet eens worden ingeruild, omdat de automarkt het niet kan wederverkopen. De betaling is gepleegd uit de kas van Ashiana', zegt Valpoort-Vrede. Volgens de directeur is er dus niets mis met de financiële administratie bij de aankoop van de auto.

Aan de andere kant schrijft het Dagblad Suriname ook reacties vanuit de samenleving te krijgen over de principiële vraag of zo'n tehuis zich deze luxe wel kan permitteren. Huize Ashiana is een sociale instelling, die op subsidies en donaties draait. Onduidelijk is ook waarom de huidige directeur niet kan rijden in de directieauto die de instelling reeds heeft.

‘Als Ashiana meer dan Srd 40.000 aan een auto kan uitgeven, is het voor Ashiana nog nodig verzamelingsacties te organiseren?’ De directeur reageert als volgt hierop: ‘Het is niet zo, dat het helemaal niet goed gaat bij Ashiana. Er is gewoon geen goed managementbeleid gevoerd, waardoor zaken als gebouwen achteruit zijn gegaan. Ten aanzien van de zorg gaat het niet goed, omdat Kuils een bepaald beleid heeft gevoerd op de financiële afdeling. Zij is dus niet zomaar ter beschikking gesteld’, stelt Valpoort-Vrede.

Onbekende dreigt via Whatsapp Dagblad Suriname op te blazen

Directie dagblad neemt bedreiging serieus en doet aangifte


Het ochtendblad Dagblad Suriname is bedreigd geworden. Via haar hotline Whatsapp-nummer kreeg de krant de bedreiging binnen, zo laat het dagblad vandaag, zaterdag 5 december 2015, weten.

Het dreigement houdt in, dat het Dagblad Suriname opgeblazen zal worden. ‘Wacht maar, jullie gaan massaal vluchten. Nog even.’ 

Samen met het dreigement kwam ook een foto van de voorpagina van hetDagblad Suriname van zaterdag 28 november 2015 binnen. Op deze pagina onder de kop 'Protesten nemen toe' staat een protestbord tegen de regering Bouterse-Adhin.

De bedreiging ging even ook op de racistische toer, zo schrijft het dagblad. 'Gelul met jullie koelies. Mpp.'
 
De leiding van Dagblad Suriname neemt deze bedreiging heel serieus en heeft dan ook aangifte gedaan bij de politie. Het nummer van de persoon die de bedreiging heeft gestuurd is overigens te zien op de app. De politie van Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek.

Suriname vangt 20 miljoen Amerikaanse dollar van IDB voor onderwijs

12 Miljoen wordt geïnvesteerd in ontwikkelen nieuwe schoolboeken 5e en 6e klas basisschool

Aan renovatie schoollokalen en bouw woningen leerkrachten binnenland wordt 5 miljoen besteed

 
Suriname krijgt een lening van 20 miljoen Amerikaanse dollar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit geld is bestemd voor voortzetting van het curriculum vernieuwing, verbetering van infrastructuur van scholen en capaciteitsversterking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dit heeft de IDB gisteren, vrijdag 4 december 2015, in een bericht op haar website bekendgemaakt. Aangegeven wordt, dat 90.000 leerlingen en 6.500 leerkrachten betrokken zijn bij het Basic Education Improvement Project (BEIP - zie onderaan).

BEIP zal ongeveer 12 miljoen Amerikaanse dollar investeren in het ontwikkelen van nieuwe schoolboeken voor het 7e en 8e leerjaar van de basisschool (5e en 6e klas). Het nieuwe curriculum sluit aan op de nieuwe leermethoden die al ontwikkeld zijn voor de overige leerjaren. Sinds 2003 wordt met ondersteuning van de IDB het curriculum vernieuwd. In dit programma worden ook leerkrachten online getraind in de nieuwe leermethode.

Ongeveer 5 miljoen van de lening zal worden gebruikt voor renovatie van schoollokalen en bouw van woningen voor leerkrachten in het binnenland.

De IDB stelt, dat extra aandacht nodig is voor leerlingen uit de districten. 2 Miljoen Amerikaanse dollar is bestemd voor capaciteitsversterking van het ministerie. De lening moet in 25 jaar worden terugbetaald. Over 5,5 jaar moet worden begonnen met de aflossing.

Persbericht van de Inter-American Development Bank:
 

News Releases

Dec 4, 2015

Suriname will continue its education reforms with IDB support


A US$20 million loan seeks to continue curriculum reforms, improve school infrastructure and strengthen the capacity of the Ministry of Education, Science and Culture

Improvements in the access, quality and equity of Suriname's educational system that will benefit 90,000 students and 6,500 teachers are part of a new phase of the country's Basic Education Improvement Program (BEIP), to be financed with a loan approved by the Inter-American Development Bank (IDB).

BEIP will invest nearly US$12 million in developing the curriculum and textbooks for the 7th and 8th grades, in order to improve the level of education of students. This phase continues an earlier program, launched in 2003 with IDB support, that gradually developed the curriculum and textbooks for all the other preschool and primary grades.The program also will provide educators with training in new teaching tools and the development of on-line content.

Approximately US$5 million will be used to renovate classrooms and build residences for teachers in the countryside, where students are most vulnerable and have the highest risk of dropping out. As part of infrastructure improvements, funds also will be used to build a home for the Center for Continuous Education Improvement (CENASU in its Dutch language acronym) that will provide adequate space for training teachers and other professional development activities. CENASU does not currently have a home.

The IDB also will work closely with Suriname’s Ministry of Education, Science and Culture to strengthen the capacity of its departments through the acquisition of equipment and training sessions to support the ministry in its daily operations. About US$2 million will go toward improving these capacities.

The IDB loan is for 25 years, with a grace period of 5.5 years and an interest rate based on LIBOR.

Directeur Streekziekenhuis Nickerie denkt te kunnen gaan verdienen aan nieuwe Chinese verbrandingsoven

(Bron foto: Beta Debidien/de Ware Tijd)
'We zijn nu in staat om alle medisch afval uit heel Suriname te verwerken'


Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) verwacht met de nieuwe verbrandingsoven ongeveer Srd 100.000 maandelijks te verdienen. De apparatuur heeft een dagcapaciteit van 600 kilo. 

'We zijn nu in staat om alle medisch afval uit heel Suriname te verwerken', zei ziekenhuisdirecteur Antoine Elias gisteren bij de officiële ingebruikname van de apparatuur, zo bericht vandaag, zaterdag 5 december 2015, de Ware Tijd. De oude oven heeft een capaciteit van 60 kilo per dag en was genoeg voor het medische afval van het ziekenhuis zelf plus nog een klein deel van ziekeninstellingen, onder andere uit Paramaribo.

De toenmalige directeur van Volksgezondheid had een beroep op de directie van het LMSZN gedaan om meer medisch afval aan te nemen, maar dat was niet mogelijk. Dat verzoek is de aanleiding geweest voor aanschaf van de nieuwe oven.

Het medisch afval wordt verbrand op commerciële basis 'en op deze wijze helpen wij alle gezondheidsinstellingen in Suriname met de verwerking'. Elias zegt dat Nickerie nu twee goed functionerende verbrandingsovens heeft voor het verwerken van medisch afval op een verantwoorde manier. 'We verbranden meer dan honderd kubieke meter maandelijks voor instellingen in Paramaribo.'

Het verbranden van het medisch afval brengt volgens Elias voor Nickerie geen nadelige milieugevolgen met zich mee, 'omdat we liggen aan de monding van de Corantijnrivier. Het gebied is niet bewoond'. Het ziekenhuis heeft als vereiste dat instellingen buiten Nickerie het medisch afval zelf, op een milieuverantwoorde wijze naar het district vervoeren.

De oven die door China is geleverd kost 20.000 Amerikaanse dollar. Daarnaast moest ongeveer Srd 135.000 worden geïnvesteerd in onder andere een gebouw.

'Buiten de Rosebel-concessie is er geen goud'

Illegale goudzoekers in Roma Pit overwegen protest tegen Rosebel/IAmGold

Goudzoekers worden door overheid ontruimd - 'Ze provoceren met hun grote geweren'


De regering blijft bij haar standpunt dat de illegale goudzoekers direct de Roma Pit, deel van de concessie van Rosebel Gold Mines/IAmGold, moeten ontruimen. 'Wij weten echt niet wat we nu moeten doen, omdat we ons brood verdienen in dat gebied en buiten de concessie is er geen goud', zegt Melleo Naana vandaag, 5 december 2015, in de Ware Tijd. Hij is vertegenwoordiger van Makamboa, de goudzoekersorganisatie in Nieuw Koffiekamp in het district Brokopondo.

Hij zegt dat veel mensen afhankelijk zijn van de goudactiviteiten in de Roma Pit. Stopzetting daarvan zal leiden tot werkloosheid en armoede.

'Wij zijn aan het overwegen om te protesteren tegen Rosebel Gold Mines, omdat ze niet menselijk naar ons toe is.'

Hij wil niet dat het probleem escaleert, omdat momenteel militairen en politieagenten belast zijn met de ontruimingsactie te Roma Pit. 'Ze provoceren met hun grote geweren en ik hoop dat de mensen het hoofd koel houden, omdat sommige militairen en politieagenten niet voor rede vatbaar zijn.'

Naana zegt dat minister Dodson vandaag in Nieuw Koffiekamp de mensen zal uitleggen, waarom de goudzoekers niet langer kunnen worden toegelaten te Roma Pit. De vertegenwoordiger verwacht dat de mensen hun grieven en wensen niet onder stoelen en banken zullen steken.

Minister Hoefdraad juicht komst islamitisch financieren in Suriname toe

Hoefdraad: 'Islamic finance is a way of life'

Regering hoopt van islamitische banken geld los te krijgen voor financiering projecten

 
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ziet de komst van een islamitische investeringsinstelling als een boost voor de economie. 'Islamic finance is a way of life', zei hij gisteren bij de ondertekening van een samenwerking tussen de Trustbank en de Islamic Corporation for the Development of the private sector (ICD) in de Ballroom van hotel Torarica in Paramaribo, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Hoefdraad zegt, dat de regering een intensievere samenwerking met de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB), waarvan de ICD een werkarm is, tot één van haar prioriteiten heeft gemaakt. 'De regering hoopt van de IsDB en ook de ICD investeringskapitaal los te krijgen voor projecten de komende jaren.'

Maureen Badjoeri van de Trustbank, die samen met Khaled Al Aboodi van ICD, de samenwerkingsdocumenten tekende, zegt dat deze samenwerking een bijdrage is aan de economie en in het bijzonder de private sector. Die krijgt hiermee niet alleen toegang tot investeringskapitaal, maar ook tot kennis en technische assistentie. Islamitische investeringen hebben vooral het karakter van partnerschappen, waar samen gedeeld wordt in winsten en risico's.

'Deze samenwerking, in combinatie met de principes van islamitisch financieren, zal ongetwijfeld resulteren in een spin-off-effect, werkgelegenheid, duurzame economische groei, groei van het bruto binnenlands product en ook groei en stabilisatie van de Surinaamse dollar', aldus Badjoeri.

Ze ziet juist in deze periode van economische recessie de samenwerking met de ICD als een verademing voor de economie. Badjoeri zei verder, dat de Trustbank wel het initiatief heeft genomen, maar dat het succes van deze samenwerking ook zal afhangen van de inzet van de private sector en de overheid.

Hoefdraad zei, dat Suriname vast van plan is het lidmaatschap bij de IsDB uit te diepen. Hij noemde projecten in verschillende sectoren, waaronder infrastructuur, industrie, landbouw, energie, gezondheidszorg, haven en luchthaven en het ontwikkelen van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, die dringend investeringskapitaal nodig hebben.

Hij benadrukte dat de rest van de wereld islamitisch financieren en bankieren al lang tot een normale zaak heeft gemaakt, naast de conventionele banksystemen en dat Europa zelfs een hub, een financieel centrum, heeft ingericht, gebaseerd op islamitisch financieren.

Franse training voor leden Surinaamse Kustwacht


Training verzorgd door Frans ministerieel anti-drugstrainingscentrum


Leden van de Surinaamse Kustwacht hebben vorige week tijdens een vijfdaagse training, verzorgd door het Franse ministeriële anti-drugstrainingscentrum, gevestigd op Martinique (CIFAD, Le Centre interministériel de formation anti-drogue ), hun kennis en vaardigheden uitgebreid. De eenentwintig deelnemers van leger, politie en douane hebben speciale vaardigheden geleerd voor operaties die op zee moeten worden uitgevoerd. Zo leerden ze hoe schepen te doorzoeken en hoe schepen te herkennen die illegaal opereren, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Kolonel Jerry Slijngard van de Kustwachtautoriteit zegt, dat de training een hechtere samenwerking tussen de Franse en Surinaamse eenheden tot stand heeft gebracht. Hoewel de Kustwacht, die in 2013 operationeel werd, nog niet optimaal bemand is, zijn er tot nu toe succesvolle acties verricht. Zo werd recentelijk nog 100.000 liter gesmokkelde diesel in beslag genomen aan boord van een vissersvaartuig. Verder zijn illegaal opererende schoeners in beslag genomen.

De organisatie verleent ook beveiliging bij olie-exploratiewerkzaamheden van Staatsolie. Slijngard stelt, dat in tegenstelling tot toen er geen goede controle was, nu effectief wordt geopereerd, waardoor illegale praktijken op zee aan het licht kunnen komen. De vloot van de Kustwacht bestaat uit drie patrouilleboten. De organisatie heeft behoefte aan nog meer personeel om patrouilles uit te voeren en aan technisch personeel.

Franck Peltier, hoofddocent bij CIFAD, drukte de deelnemers op het hart om goed gebruik te maken van de aangeleerde vaardigheden. 'We hebben jullie onze werkwijze aangeleerd, maar jullie mogen zelf kiezen wat je daarvan wilt toepassen.'

Laatste instructievluchten piloten Indiase Chetak-heli's van 7 tot en met 31 december

Vluchten noodzaak voor verkrijgen vereiste aantal vlieguren piloten


De Luchtmacht voert van 7 tot en met 31 december het laatste traject van de Chetak-helikopter instructievluchten uit. Dit bericht het ministerie van Defensie vandaag, 5 december 2015, in een persbericht. De instructievluchten zijn noodzakelijk om de Surinaamse helikopterpiloten van de Luchtmacht de vereiste vlieguren en gewenning in het Surinaamse luchtruim te doen verkrijgen.

De vluchten vinden plaats onder begeleiding van gecertificeerde Indiase vlieginstructeurs van de helikopterproducent en wel als volgt:
1e week: trainingsvluchten rondom vliegveld Zorg & Hoop
2e week: navigatievluchten richting J.A. Pengelluchthaven, Jarikaba en Commewijne.
Voorts zullen er in de avonduren enkele instructievluchten worden uitgevoerd op  donderdag 17, vrijdag 18, woensdag 23 en donderdag 24 december 2015, tussen zes en tien uur. De resterende dagen tot en met 31 december 2015 zijn er weer navigatievluchten.

Door de geplande vluchten is er een verhoging van de frequentie van het luchtverkeer boven genoemde gebieden. Het ministerie van Defensie vraagt de samenleving hiervoor begrip op te brengen en verontschuldigt zich voor enig ontstaan ongerief.

PL-Assembleelid Karta-Bink 'diep geschokt' door verkrachting meisje (12) in haar district

Karta-Bink pleit voor hogere straffen voor 'monsters die hun handen niet kunnen afhouden van de jeugd'

 
Een 12-jarig meisje is in de nacht van donderdag op vrijdag verkracht in het district Commewijne door haar buurman. Het Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL), die hiermee werd geconfronteerd, zegt vandaag, zaterdag 5 december 2015, op Starnieuws ontzettend boos te zijn op de dader. 

'Ik ben diep geschokt door het gebeurde', zegt de volksvertegenwoordigster.

Zij doet een beroep op minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie om zo snel mogelijk stappen te ondernemen om hogere straffen wettelijk vast te leggen voor 'monsters die hun handen niet kunnen afhouden van de jeugd'.

Als het aan Karta-Bink ligt, worden zulke mannen, die volgens haar 'duidelijk geen geweten hebben', voor heel lang achter slot en grendel geplaatst. 'De samenleving moet worden beschermd tegen deze gewetenloze figuren. Het slachtoffer is het recht om kind te zijn ontnomen door deze gruweldaad. Zij is getraumatiseerd.'

Zij zal deze kwestie ook aankaarten in De Nationale Assemblee.

DOE wil dat regering uiterlijk april aan de slag gaat met wijziging kiesstelsel

Breeveld: 'Roep om aanpassing kiesstelsel wordt steeds luider'


De partij voor Democratie, Ontwikkeling en Eenheid (DOE) heeft de regering voorgesteld uiterlijk april een commissie in te stellen om voorstellen voor wijziging van het kiesstelsel. Volgens fractievoorzitter Carl Breeveld wordt de roep om aanpassing van het stelsel steeds luider en nu is het juiste moment om dat te doen. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 5 december 2015.

Breeveld toonde met cijfers hoe demografisch anders de Surinaamse gemeenschap er uitziet dan voorheen. Paramaribo en Wanica tellen de meeste kiezers en hebben samen 68,33 procent van het electoraat, wat goed is voor 24 zetels in De Nationale Assemblee (DNA). Deze beide districten leveren samen 42 districtsraad (dr) en 309 ressortraadzetels (rr) op. De andere acht kiesdistricten hebben 31,67 procent van de kiezers, waaruit 27 DNA-leden, 74 dr- en 444 rr-leden komen.

'Dit vraagt van verantwoorde bestuurders om evaluatie en herziening van zaken. Het systeem beantwoordt duidelijk niet meer aan de aspiraties van ons volk. Laten we alvast beginnen met het herverdelen van de zetels', zegt de DOE-voorzitter.

Hij wijst erop, dat al geruime tijd grote groepen en ook politieke organisaties aandringen op aanpassing en dat het niet meer dan billijk is dat een kiessysteem na meer dan 25 jaar grondig wordt geëvalueerd en manco's worden opgeheven.

Directie Rosebel/IAmGold: Situatie voelt aan als door vakbondsleider Read gevoerd politiek spel

'Er wordt nu op emoties ingespeeld die te maken hebben met huidige ontwikkelingen in het land'

 
De directie van Rosebel Gold Mines (RGM) voelt zich ongewenst gevangen in een situatie die aanvoelt als een politiek spel dat vakbondsleider Lloyd Read van de RGWO voert. Werknemers, aangesloten bij de RGWO, hebben de goudmijn sinds dinsdagochtend lamgelegd. De omzetschade van het bedrijf zou al 3,5 miljoen Amerikaanse dollar bedragen.

'We zijn een bedrijf, dat een aanzienlijke rol vervult qua werkgelegenheid in Suriname en hebben deze rol optimaal vervuld', beweert de RGM-directie vandaag, zaterdag 5 december 2015, op Starnieuws. De nieuwswebsite laat onvermeld met wie zij van de directie contact heeft gehad.
'Nu we om bedrijfseconomische redenen maatregelen moeten nemen om het voortbestaan van dit bedrijf te kunnen garanderen, krijgen we te maken met verregaande uitspraken die niets met de Rosebel operations te maken hebben.'

De directie stelt, dat zij gedurende het hele afvloeiingsproces al in een vroeg stadium - september 2015- in contact was met de bond over het te volgen traject en de aangeboden afvloeiingsregelingen. 'De bond heeft de mogelijkheid gehad om geheel volgens eigen inzichten het bedrag van ruim Srd 12 miljoen aan sociaal pakket in te vullen voor de 160 werknemers.' De directie zegt, dat de RGWO dit aanbod tot op heden heeft nagelaten. Zij betreurt het dat werknemers door de acties van de bond financieel worden getroffen.

'Wij hebben het gevoel dat er nu op emoties wordt ingespeeld die te maken hebben met de huidige ontwikkelingen in het land.'

De RGM-directie zegt verer, dat het bedrijf geen politieke speelbal wil worden van grotere belangen. Wat zij wil is oplossingen voor de 'zeer serieuze uitdagingen van het bedrijf en de dalende goudprijs'. Zij betwist dan ook de rechtmatigheid van de staking van de RGWO. Inmiddels heeft het bedrijf een Kort Geding tegen de bond en de stakers aangespannen.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)