maandag 7 december 2015

Curaçao's Statenlid Cordoba enige kandidaat voor functie leider Pueblo Soberano

Cordoba wil volgende week niet per acclamatie worden gekozen als opvolger Helmin Wiels

 
Huidig Statenlid Jaime Cordoba (65) is de enige kandidaat die zich heeft gemeld voor de functie van politiek leider van coalitiepartij Pueblo Soberano (PS). Dit is afgelopen zaterdag bekendgemaakt tijdens een ledenvergadering van de partij bij Palu Blanku, zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 7 december 2015.
 
De PS-leden kiezen volgende week een nieuwe voorzitter. Ondanks het feit dat Cordoba zich als enige kandidaat heeft aangemeld, stond hij erop dat de leden zich voor of tegen hem uitspreken tijdens de verkiezingen. In overleg met de verkiezingscommissie, het bestuur en de fractie gaf hij aan niet per acclamatie te willen worden gekozen.

Tijdens de verkiezingen volgende week krijgen de leden een stembriefje met drie opties, waarop ze kunnen aangeven voor of tegen de keuze van Cordoba als politiek leider te zijn, of een blanco stem kunnen uitbrengen. Cordoba heeft aangegeven dat hij van de leden duidelijk wil horen of zij zijn kandidatuur steunen.

Mocht Cordoba gekozen worden als nieuwe politiek leider, dan volgt hij partij-oprichter Helmin Wiels op. Na de moord op Wiels op 5 mei 2013 werd de leiding van de partij gedeeld door de Statenfractie en het bestuur van de partij. Voordat er een aanvang werd gemaakt met de zoektocht naar een nieuwe leider, moesten eerst de statuten van de partij worden aangepast. In de originele statuten stond nergens vermeld hoe de partij een nieuwe politiek leider moest kiezen.

Na de aanpassing van de statuten eerder dit jaar werd het proces opgestart om een nieuw politiek leider te kiezen. Er werd een verkiezingscommissie opgericht die het hele proces moest begeleiden. Potentiële kandidaten konden zich tussen 12 en 21 november melden bij de verkiezingscommissie. Twee personen haalden het inschrijfformulier op voor deelname aan de verkiezingen, maar uiteindelijk was het alleen Cordoba die zich officieel bij de commissie aanmeldde.

Cordoba zit sinds 10-10-‘10 in de Staten van Curaçao. Van november 2012 tot 1 december van dit jaar was hij vicevoorzitter van de Staten. Hij is verder gepensioneerd lid van het politiekorps Curaçao.
Een mogelijke kandidaat voor de functie van partijleider zou huidig fractievoorzitter Melvin ‘Mac’ Cijntje zijn geweest. Maar, vanwege gezondheidsproblemen, waarvoor hij eerder dit jaar langdurig in Nederland moest worden behandeld, heeft hij aangegeven hiervoor niet in de race te zijn.

Uniek Curaçao over illegale bouwontwikkelingen bij Groot St. Joris: 'Men waant zich boven de wet'

Statenlid Davelaar ontkent betrokkenheid familielid bij illegale bouwactiviteiten


De Stichting Uniek Curaçao trok onlangs aan de bel over illegale bouwontwikkelingen bij de ingang van Groot St. Joris (zie foto - Bron: Antilliaans Dagblad), in conserveringsgebied en op overheidsterrein, uit vrees voor ‘een zoveelste kustafsluiting voor het publiek van een populair, natuurrijk overheidsrecreatiegebied’. PNP-partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar stelt niet op de hoogte te zijn van illegale bouw. Hij meldt ‘wel op de hoogte te zijn geweest van de personen achter dit ontwikkelingsproject’ en meent dat het een ‘goede ontwikkeling zou zijn waarmee de samenleving bij realisatie daarvan gebaat zal zijn’. Op aanhoudende berichten dat het hier een familielid van hem betreft, reageert hij ontkennend, zo bericht de Amigoe vandaag, maandag 7 december 2015.

'Ik was er inderdaad van op de hoogte dat de vrouw in kwestie een Landskind is en voor de ontwikkeling van een eco-toeristisch project een terreinaanvraag heeft ingediend bij het VVRP-ministerie. Ze heeft ook een gedegen investeringsplan gepresenteerd, met zelfs investeerders uit het buitenland, waardoor het project gerealiseerd zou kunnen worden. Ik meen dat het hier om een positieve ontwikkeling voor het eiland en de samenleving gaat. Ik meen me te herinneren dat de achternaam van de vrouw dezelfde is, of wellicht met één letter verschil, als de naam van mijn moeders kant. Deze dame behoort echter niet tot deze familietak van neven en nichten.' Davelaar benadrukt verder niet op de hoogte te zijn geweest ‘of deze vrouw reeds met bouwwerkzaamheden was begonnen’.


Op de mededeling dat de werkzaamheden waren gestart zonder over een terrein of de nodige bouwvergunningen te beschikken, stelt Davelaar: 'Nogmaals, ik weet niet of men is gestart, ik weet wel dat de uitvoeringsorganisatie Domeinbeheer positief tegenover dit project stond en de VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) ook. Er is dus een positief advies uitgegeven door Domeinbeheer. In algemene zin is het bekend dat de afhandeling van vergunningen door het ministerie te lang duurt. Daar heb ik overigens herhaaldelijk vragen over gesteld. Ook is er sprake van een groot aantal illegale bouwontwikkelingen op het eiland, zoals bijvoorbeeld in Pietermaai – waar ik de minister ook vragen over heb gesteld – en in de omgeving van Brakkeput.'

Als probleem wordt aangehaald, dat ondanks een positief advies van de uitvoeringsorganisatie, het ministerie maar geen besluit neemt in de kwestie. De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning was niet bereikbaar voor commentaar.


De Stichting Uniek Curaçao heeft dus haar zorg uitgesproken over het feit, dat er al weken illegale bouwwerkzaamheden plaatsvonden in het natuurrijke gebied. Dit gebeurt aan de rechterzijde van de St. Jorisbaai, als men vanaf de Ostrich Farm via de zandweg nadert.
Aangezien dit de enige toegang is tot dit conserveringsgebied, dat in het bezit van de overheid is, wees de stichting er tevens op dat ondanks een opgelegde bouwstop en het stilleggen van de werkzaamheden door VVRP deze illegale bouw toch weer was hervat.
Daar het terrein nog van de overheid is en er nog geen terreinuitgifte heeft plaatsgevonden, kunnen er ook geen andere bouwgerelateerde vergunningen verstrekt zijn, en zijn de ondernomen bouwwerkzaamheden illegaal.

'De opdrachtgevers, meestal gedreven door commerciële belangen van enkelen, houden geen rekening met het algemeen belang van de bevolking. Dergelijke projecten worden dan ook altijd onder het mom ‘van het is goed voor de ontwikkeling van Curaçao’ gepresenteerd. Maar waarom zou de bevolking voor de happy few moeten betalen om te kunnen genieten van de natuur van het eiland? Het lijkt alsof men niet beseft dat veel mensen bijvoorbeeld geen geld hebben voor toegangsprijzen en andere zaken die men in dergelijke gevallen in kustgebieden in rekening brengt. Men stelt zich ook nog eens boven de wet, door illegaal tot ontwikkeling over te gaan', aldus Uniek Curaçao-voorzitter Theo van der Giessen. Inmiddels zijn er in het gebied twee kleine gebouwen in een vergevorderd stadium beland en zijn er vier funderingssleuven voor andere bouwwerken uitgegraven. Ook zijn er twee zuilen geplaatst waardoor de stichting vreest dat de (enige) toegang tot dit gebied voor het publiek met een hek afgesloten zal worden.

Elvin Gerard, die PNP-lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP) is, stelt namens Plataforma Bandariba het volgende: 'We zijn boos op Stichting Uniek Curaçao die poogt ontwikkeling door een Yu di Kòrsou en investering in ons eiland tegen te houden. We staan voor 100 procent achter dit ecologische project in dit gebied waar zoals bekend op grote schaal dump plaatsvindt van grof en ander vuil zoals huisraad, witgoed en kadavers. Men gaat er joyriden en bezoekers dreigen beroofd te worden.'

Hij meent dat met het project een positieve bijdrage geleverd zou worden aan de veiligheidsverhoging van het gebied, waarbij tevens voor de aanleg van een Politur-kantoor wordt gepleit. 'Het project behelst onder andere rondvaarten, vismogelijkheid, fietstochten, een restaurant en recreatie onder palapa’s', aldus Gerard, die tevens stelt dat de vissers en de Stichting Kitesurfers Curaçao het project steunen.

Humphrey Davelaar nieuwe vicevoorzitter Staten van Curaçao

'Het parlement kan beter functioneren'


Humphrey Davelaar werd vanochtend, maandag 7 december 2015, tot vicevoorzitter van de Staten gekozen. De PNP-leider die sinds 10-10-‘10 lid van de Staten van Curaçao is, is van mening dat het parlement beter kan functioneren. Hij hoopt hieraan zijn bijdrage te kunnen leveren, zo bericht de Amigoe.
 
Davelaar volgt Jaime Cordoba op als vicevoorzitter van de Staten. Samen met PAIS-lid Marcolino ‘Mike’ Franco zal hij in de komende periode leiding gaan geven aan het parlement. Franco bedankte Cordoba vanochtend voor het werk dat hij in de afgelopen periode als waarnemend Statenvoorzitter heeft verricht.

In een reactie stelt Davelaar het een grote eer te vinden dat hij deze functie mag gaan bekleden. In de afgelopen periode is de PNP’er vaak kritisch geweest over het functioneren van het parlement en de regering. In zijn nieuwe baan zal hij kritisch blijven, aldus Davelaar.

'Het is niet zomaar een functie. Je moet er goed op letten dat alles volgens de regels verloopt. Ik zal kritisch zijn. Ook over de regering en de manier waarop zij met het parlement omgaat. Vragen van Statenleden dienen door de regering te worden beantwoord. Ik weet dat niet elk antwoord een antwoord is. Soms stellen parlementariërs specifieke vragen, die maar gedeeltelijk worden beantwoord. Ik ga erop letten dat vragen niet maar blijven hangen', gaf Davelaar vanochtend aan.

Het functioneren van de Staten kan op dit moment beter, geeft de PNP-leider aan. 'Ik constateer dat er sprake is van grote tegenstelling tussen de partijen in het parlement. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je dient wel correct met elkaar om te gaan. De indruk die in de gemeenschap leeft is dat er continu geruzied wordt in het parlement.'

Wanneer hij in de voorzittersstoel plaatsneemt zal Davelaar er vooral op toezien dat er zo min mogelijk tijd verloren gaat. Hij is een voorstander van effectief vergaderen en zal hierop nauwlettend toezien, benadrukt hij.

Davelaar is sinds 2010 lid van het parlement van Curaçao. Voor 10-10-‘10 was hij sinds 2002 onder meer lid van de Eilandsraad en gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao.

Bij de verkiezing vanochtend kreeg Davelaar veertien van de negentien uitgebrachte stemmen. Opvallend was dat voormalig PAIS- en huidig onafhankelijk lid van de Staten Marilyn Moses ook stemmen kreeg. Het was Moses die op 6 december haar steun voor de regering introk en met haar fractie van PAIS brak, wat een einde bracht aan het kabinet Whiteman I. Doordat de regering haar meerderheid in het parlement kwijtraakte, moest er een nieuwe formatie plaatsvinden om de coalitie aan een nieuwe meerderheid te helpen. De PAR trad toe tot de nieuwe coalitie en hielp de regering zo aan een meerderheid van 12 van de 21 Statenzetels. Tijdens de formatie kreeg de PNP de post van waarnemend Statenvoorzitter toebedeeld, in ruil voor de functie van plaatsvervangend gevolmachtigd minister in Den Haag.
Naast de vier stemmen voor Moses, was er ook een Statenlid die een stem uitbracht op PAR-lid Armin Konket om nieuwe vicevoorzitter van de Staten te worden.

VHP-voorzitter vindt dat regering alle ruimte moet krijgen om financiële puinhoop op te ruimen

'Te prematuur om nieuwe verkiezingen uit te schrijven'

Fracties van ABOP en NPS delen opvatting van Santokhi


Voorzitter Chandrikapersad Santokhi van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) pleit er nog niet voor om de regering Bouterse-Adhin naar huis te sturen. Volgens de VHP-fractieleider krijgt de regering alle ruimte van zijn fractie om de financiële puinhoop op te ruimen. Indien dat niet lukt, dan staat zijn partij klaar om deze uitdaging zelf aan te gaan, zo bericht vandaag, 7 december 2015, het Dagblad Suriname.

De politicus vindt, dat het nu te prematuur is om nieuwe verkiezingen uit te schrijven, omdat de regering pas enkele maanden aanzit en met een brede coalitie van 32 zetels wordt gedragen. 'De regering moet alle ruimte krijgen om de beloftes die zij gemaakt heeft in te lossen. Ik denk dat de regering moet demonstreren, dat zij in staat is de problemen aan te pakken', stelt de politicus.

Pertjajah Luhur (PL)-voorzitter Paul Somohardjo zei tijdens de Algemene Beschouwingen, dat de president eindelijk het hand en eigen boezem moet steken en moet opstappen. Indien hij dat doet, staat de PL-fractieleider klaar om ook zijn functie neer te leggen. 'President ik beloof u dat ik mijn functie dan ook neerleg. Ik hoef niemand te bedelen om weer gekozen te worden', stelde de politicus.

Ook de ABOP-parlementariers Marinus Bee en Diana Pokie zien op dit moment geen soelaas in het opstappen van de regering. Zij willen een duidelijke en zichtbare oplossing voor alle huidige problemen zien. Bij een concrete oplossingsmodel staat de ABOP-fractie volgens hen zelfs klaar om de nodige ondersteuning te bieden.

Ook de NPS wil oplossing van de problemen. Indien dat niet lukt, staat zij wel gereed om haar bijdrage te leveren voor het volk. 'Als we kijken naar het financieel/economisch beleid van de regering, dan vragen we ons af of de regering wel beschikt over genoeg deskundigen om beleid te maken en/ of uit te voeren. Het beleid is chaotisch en soms kunnen we ons afvragen of er een strategische rol in de coördinatie van het beleid vervuld wordt. Deel twee van de regering Bouterse treedt aan en ministers beginnen links en rechts de ene na de andere ontheffing door te voeren. Anderen rekenen af met corruptiehaarden van hun vroegere politieke partners en weer anderen vinden hun directie te zwak, en gaan over tot het invullen van die posten met personen van hun eigen politieke organisatie', aldus NPS-voorzitter Gregory Rusland tijdens de Algemene Beschouwingen.

Initiatiefnemer Hofwijks van actiegroep 'We Zijn Moe' is DOE-lid

Hofwijks drukt geruchten de kop in dat hij SPA-lid is door DOE-lidmaat- schapskaart te tonen


Curtis Hofwijks, de initiatiefnemer van de actie(protestborden-) groep ‘We Zijn Moe’ in Paramaribo, kreeg verwijten naar zijn hoofd, dat hij hoort tot één der oppositionele politieke partijen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, maandag 7 december 2015. Maar, hij had in eerste instantie beweerd dat hij met zijn actie geen politiek bedrijft.

Bij een spontane oproep van de Surinaamse Partij van de Arbeid om zijn groep en actie te ondersteunen werd zelfs gezegd dat de man tot de SPA behoort. Guno Castelen, die als voorzitter van de partij de groep zaterdag bezocht, zei Hofwijks niet te kennen.

Dezelfde dag nog plaatste Hofwijks een foto van zijn lidmaatschapskaart van de politieke partij Democratie en Ontwikkeling in Eenheid DOE) op Facebook:

Voor zij die vinden dat ik een spion ben van de SPA... Ik heb "slecht nieuws" voor jullie.Ik zit niet hier als...
Posted by Curtis Hofwijks on zaterdag 5 december 2015

Voorzitter UTZS begrijpt niet waarom politie niet optreedt tegen te zwaar en verkeerd geladen trucks

Ozir: ' De overheid, met name de politie, moet gewoon optreden tegen overtreders'

 
Nizaam Ozir, voorzitter van de Unie van Truck- en Zwaarmaterieelhouders in Suriname (UTZS), vindt met boomstammen beladen trucks op de weg gevaarlijk en schroomt niet te zeggen dat hij er zelfs bang voor is. Een aantal van de truckhouders, dat boomstammen vervoert, is geen lid van de UTZS. Maar dat geeft niet, er zijn voorschriften voor het vervoeren van houtblokken die voor iedereen gelden, aldus Ozir vandaag, maandag 7 december 2015, in het Dagblad Suriname.

Er is duidelijk gezegd, dat de blokken niet boven het dak van trucks mogen uitsteken. De houtblokken mogen ook niet hoger dan de ijzeren steun van de bak worden opgestapeld. Daarnaast moet de lading ook met een ketting worden vastgebonden.

De praktijk van de transporteurs wijst anders uit. De houten blokken worden zeker niet tot de hoogte van het dak en de steun van de bak gehouden. Ook zijn de blokken vak langer dan de bak. Voor een veiligheidsgevoel wordt er een ketting om de blokken heen vastgemaakt. 'Weet je wat voor gevaar dat is? Als je naast zo iets staat en het kapot gaat, drukken de blokken je plat in de bodem', zegt Ozir.

Wat ook vaak gebeurt, is dat de trucks na zes uur 's avonds door blijven rijden. Daar is ook een verbod op.

'Ik heb zo vaak tot de mensen gesproken, maar ze luisteren niet. De overheid, met name de politie, moet gewoon optreden tegen overtreders. Dit zeg ik als voorzitter. Op de Wijdenboschbrug moet men onder begeleiding van de politie rijden. Wij hebben al advies gegeven. Ik weet niet waarom er niet wordt opgetreden', zegt Ozir.

'Een regering zonder de Pertjajah Luhur heeft altijd problemen'

PL-voorzitter Somohardjo: 'Het volk heeft vertrouwen in de Pertjajah Luhur'

 
'Een regering zonder de PL heeft altijd problemen. De partij zal altijd in het vizier van het volk  blijven, omdat het volk vertrouwen heeft in de Pertjajah Luhur en wij zullen dat vertrouwen niet beschamen.' Woorden van partijvoorzitter Paul Somohardjo vandaag, maandag 7 december 2015, in persbericht ter gelegenheid van de zeventiende verjaardag van zijn partij zaterdagaldus de Ware Tijd.

Hij spreekt zich uit voor een prestatiemaatschappij, maar die moet dan wel in balans zijn met het sociale. Ook is de partij voorstander van exportverruiming. Met die extra inkomsten zou aan importvervanging kunnen worden gedaan. Het moet geen importvervanging zijn, waarbij gespeculeerd wordt.

Ook waarschuwt hij om niet te experimenteren met de verbouw van producten waar geen ervaring mee is, zoals uien of knoflook, 'want daar ben je niet goed in', stelt Somohardjo. Is Suriname goed in de rijstteelt, dan moet volgens hem meer rijst geplant en geëxporteerd worden. En met de extra inkomsten kunnen producten zoals uien worden gekocht.

Somohardjo schrijft ook, dat de partij samen met andere politieke partijen een eenheid heeft gevormd. Met de VHP, NPS en ABOP is een samenwerkingsverband. Om die eenheid nog meer te versterken zullen ook de vakbeweging, het bedrijfsleven, de agrarische sector en diverse groeperingen worden betrokken. Het gaat niet alleen om de politiek, maar om heel Suriname, aldus de PL-voorzitter.

Verder schrijft hij, dat niemand de regering meer vertrouwt. Zo heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën verzekerd dat niemand bang hoeft te zijn voor zijn valutarekening, maar daags daarna zouden diverse mensen toch hun valutarekeningen hebben leeggehaald. 'Dat geeft aan, dat er geen vertrouwen meer is en dat vertrouwen moeten we terugbrengen', aldus Somohardjo.

Stichting 1 Voor 12 schenkt donatiegelden aan Huize Tyl Tyl en vijf gezinnen in acute woningnood

Voorzitter Vismale: 'Waarom wordt er geen hulp geboden aan deze mensen?'


De Stichting 1 voor 12 heeft op 5 december de kinderen van Huize Tyl Tyl blij gemaakt. Dit keer niet uit eigen middelen, maar uit donatiegelden die zij heeft ontvangen van de gemeenschap. Op de laatst gehouden Jaarbeurs op het terrein van de Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft de hulporganisatie tijdens haar fundraisingsactiviteit donatiegelden ontvangen voor een bedrag van Srd 4.000. Verschillende mensen hebben een financiële bijdrage geleverd, zo laat de stichting vandaag, maandag 7 december 2015, in een persbericht weten.

Met die gelden heeft 1 voor 12 de kinderen van het tehuis in de bloemetjes gezet en verder besteedt aan vijf mensen in nood.

'Los van onze onkosten hebben wij gemeend het geld dat wij van de gemeenschap hebben ontvangen, weer te investeren waar het keihard nodig is', zegt Louis Vismale, voorzitter van 1 voor 12.

In verband met Kinderdag heeft zijn organisatie de kinderen bedacht en voedingsmiddelen ter waarde van Srd 1.000 voor ze gekocht. Ook heeft de stichting vijf gezinnen in acute woningnood, die de afgelopen periode in het programma 1 voor 12 hun noodkreet kenbaar hebben gemaakt, in de bloemetjes gezet.

'We krijgen dagelijks hulpverzoeken, maar kunnen helaas niet reageren op al die verzoeken. Alleen deze week hebben we dertig aanvragen voor voedselpakketten binnen gehad. Het ergste geval dat wij van de week hebben geregistreerd is dat van een alleenstaande invalide man aan de Jupiterstraat. De man woont alleen in een groot en afgekeurd pand van een ondernemer', zegt Vismale. Hij heeft geen onderdak en besloot daar z’n intrek te nemen. Het team van 1 voor 12 trof de man ongebaad aan in het pand dat omringd is door hoog wied, en er is geen elektra en water. De man zit al jaren in een rolstoel zonder hulp. 'Wij kunnen deze man niet zo laten in deze situatie. We hebben een voedselpakket voor hem samengesteld, maar hij heeft meer dan het pakket nodig', aldus Vismale.

De 1 voor12-voorzitter vraagt zich af waarom er geen hulp wordt geboden aan deze mensen. Hij geeft aan dat zijn organisatie ondanks de slechte financiële crises toch nog alles doet om aandacht te besteden aan deze mensen. 'Als we geen steun krijgen, hoe gaan wij steun kunnen geven aan deze vergeten groep? We blijven niet bij de pakken neer zitten en doen er alles aan om het hoofd boven water te houden. We zoeken naar donateurs die een bijdrage willen leveren ter ondersteuning van het sociaal werk van 1 voor 12. We hebben zes dagen op de beurs gestaan, daar werd er aan beursbezoekers gevraagd om te doneren voor de mens in nood. Ook hebben we twee fundraisingsactiviteiten gehad in de binnenstad en we gaan door', aldus Vismale.

57-Jarige arts dodelijk verongelukt in Nieuw Nickerie

Slachtoffer wordt levenloos in zijn auto in kanaal langs Van Dijkstraat gevonden


De 57-jarige Shankatalie Panchoe, arts van beroep, is gisteravond, vlak voor middernacht, bij een verkeersongeluk op de kruising van de Doekhieweg en de Van Dijkstraat in Nieuw Nickerie om het leven gekomen. Dat bericht de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 7 december 2015.

 
De 57-jarige man werd levenloos in zijn auto in het kanaal bij het kruispunt van de Doekhieweg en de Van Dijkstraat aangetroffen. Het lichaam van Panchoe werd door de brandweer uit het voertuig gehaald. De materiële schade aan het voertuig was aanzienlijk.

Brandmeester Steven Sibilo vertelt dat ze de man, nadat ze hem uit het voertuig hadden gehaald, tevergeefs hebben geprobeerd te reanimeren.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat Panchoe met zijn auto over de Doekhieweg reed vanuit de richting van de Suikerrietweg en in de richting van de Parabiersinghweg ging. Bij nadering van de Van Dijkstraat heeft  hij vermoedelijk de controle over de besturing van zijn wagen verloren. Panchoe is vervolgens in het kanaal, dat naast de weg loopt, beland.

Waarnemend directeur van Huize Ashiana dient haar ontslag in

Reden ontslag zou commotie zijn rond de aankoop deels uit donatiegeld van een directieauto

Directeur Esther Stichting is belast met de waarneming


De waarnemend directeur van Huize Ashiana doet een stap terug ter wille van rust binnen het verzorgingscentrum en in de samenleving. Judith Valpoort-Vrede heeft vandaag, maandag 7 december 2015, haar ontslag ingediend bij de minister van Welzijn, zo bericht het ministerie in een persbericht.
 
De reden hiertoe zou zijn de commotie die ontstaan is vanwege de aanschaf van een directieauto deels met donatiegelden.

Valpoort-Vrede werd op 15 oktober 2015 benoemd tot waarnemend directeur van het bejaardentehuis. De afgelopen periode heeft Valpoort zich ingezet om het bejaardentehuis een nieuwe facelift te geven.

Het beleid vanuit het ministerie van Welzijn is gericht op het geven van goede zorg aan de senioren burgers. Om hieraan invulling te kunnen geven wordt thans gewerkt aan een strategisch plan voor het bejaardentehuis. Minister Joan Dogojo heeft publiekelijk vaak aangegeven dat bejaardenzorg haar prioriteit geniet.

De ontslagaanvraag van Valpoort-Vrede is door de minister aanvaard. De heer Ose Jabini, directeur van de Esther Stichting, is belast met de waarneming bij Ashiana.

Plasa Helmin Wiels (Curaçao) schoongemaakt door vrijwilligers nieuwe partij van oud-premier Asjes

'Zo krijgen de lokale rolmodellen de erkenning en eer die zijn verdienen'


Vrijwilligers van de politieke partij Pro Kòrsou hebben het Plasa Helmin Magno Wiels in Cher Asiel schoongemaakt. De partij zal in de toekomst meer pleinen en rotondes schoonmaken die naar belangrijke Curaçaoënaars zijn vernoemd. Zo krijgen de lokale rolmodellen de erkenning en eer die zijn verdienen, aldus de partij, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 7 december 2015.

Wiels symboliseert voor Pro Kòrsou sociale rechtvaardigheid, integriteit en de ontwikkeling van mensen in wijken.

Na afloop van de actie bedankte de wijk de vrijwilligers voor hun werk en werd de overheid opgeroepen om de verlichting te controleren en een afvalbak te plaatsen.

Op de foto zijn de vrijwilligers na de schoonmaakactie te zien, onder wie ook Ivar Asjes, ex-premier en politiek leider van de partij. (Bron foto: Pro Kòrsou)

In 2015 werd op Curaçao 4.2 miljoen gulden in criminaliteitsfonds gestort

Geld criminaliteits- fonds gebruikt voor preventieactiviteiten, repressie en resocialisatie, training en opleiding


In het criminaliteitsfonds is in 2015 een bedrag van bijna 4,2 miljoen gulden gestort. Dat blijkt uit antwoorden die de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), geeft op eerder gestelde vragen in de centrale commissievergadering in de Staten van 3 november van dit jaar, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 7 december 2015.

De minister zegt, dat tussen 2010 en 2012 geen geld van het criminaliteitsfonds is gebruikt, dat de inkomsten in 2013 ruim 73 duizend gulden waren, in 2014 ruim 43 duizend gulden en dat tot november 2015 de inkomsten in het fonds 4,2 miljoen gulden waren. Navarro kan geen voorspelling doen over het fonds in de komende vijf jaar.

'De enige zekere inkomsten zijn de gelden die de regering bijdraagt in het fonds zoals opgenomen in de begroting en de meerjarige begroting van het Land', zo legt de minister uit. Het fonds wordt verder aangevuld met boetegeld en geld dat geïnd wordt op basis van de zogenoemde ‘plukze-wetgeving’. Dit is geld afkomstig van in beslag genomen geld en goederen uit criminele activiteiten.

Met betrekking tot opbrengsten uit in beslag genomen goederen door het zogenoemde Afpakteam van de politie, worden nog afspraken gemaakt over de verdeling hiervan, aldus Navarro.

Op dit moment wordt het geld uit het criminaliteitsfonds gebruikt voor zowel preventieactiviteiten, als voor repressie en resocialisatie, training en opleiding. 'In het regeerprogramma en het beleidsprogramma van het ministerie van Justitie is de relatie tussen preventie en repressie, 60/40 procent', aldus Navarro. Een van de projecten die uit het criminaliteitsfonds gefinancierd worden is het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis wordt op dit moment uitgevoerd door de stichting Ambulante Jeugdzorg Justitie Curaçao (AJJC). De stichting heeft uit het fonds 3 miljoen gulden gekregen voor drie jaar.

Hoofdverdachte grootschalig witwasonderzoek door VS uitgeleverd aan Nederland

In de zaak zijn ook aanhoudingen verricht op Curaçao 


Een 49-jarige Nederlandse man uit Florida is vandaag, maandag 7 december 2015, vanuit de Verenigde Staten (VS) aan Nederland uitgeleverd. Hij is aangemerkt als hoofdverdachte in een omvangrijk witwasonderzoek. De strafbare feiten zijn tussen 2004 en heden gepleegd in diverse landen, waaronder Nederland, Bulgarije, Curaçao en Duitsland, zo bericht het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao vandaag in een persbericht.

Het Landelijk Parket en Functioneel Parket van het OM in Nederland, het OM Curaçao, het Nederlandse combiteam en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao, zijn in 2014 een strafrechtelijk financieel onderzoek gestart. Bevindingen uit eerdere opsporingsonderzoeken op Curaçao én door een bank gedane meldingen van verdachte transacties vormden de aanleiding voor het onderzoek.

Op een gezamenlijke actiedag op 6 juli hebben het Nederlandse combiteam (FIOD en politie) en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het Korps Politie Curaçao in totaal zes mannen aangehouden. De aanhoudingen zijn gedaan op verdenking van witwassen, valsheid in geschrifte en bankieren zonder vergunning. Daarbij is een wederrechtelijk voordeel van tenminste 13,5 miljoen Dollar (12,7 miljoen euro) verkregen.

De hoofdverdachte is op 6 juli in Miami aangehouden. Hij wordt beschouwd als de spil in de witwasorganisatie, die als hoofdbestuurder heeft opgetreden in de vennootschap. In dit onderzoek zijn op die datum nog twee verdachten aangehouden: een 78-jarige verdachte met de Nederlandse nationaliteit op Curaçao en een 42-jarige verdachte met de Nederlandse nationaliteit in Amsterdam. Ook de 43-jarige vrouw van de hoofdverdachte is als verdachte aangemerkt, maar zij is niet aangehouden. Een andere 41-jarige verdachte uit Curaçao heeft zichzelf even later gemeld.

In een parallel lopend onderzoek op Curaçao zijn op de gezamenlijke actiedag begin juli drie mannen aangehouden. Het gaat om drie verdachten met de Nederlandse, Venezolaanse en Indiase nationaliteit in de leeftijd tussen de 31 en 48 jaar. Naamloze Vennootschap In 2009 is de handelsonderneming van verdachten op Curaçao opgericht. In 2010 is deze Naamloze Vennootschap als buitenlandse rechtspersoon ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel in Amsterdam als een vanuit Amsterdam opererende handelsonderneming in farmaceutische producten. Enkele maanden na inschrijving wijzigde de bedrijfsnaam naar de huidige naam. Ook de bedrijfsdoelstelling werd aangepast naar ‘handel in damesonderkleding’.

De NV heeft een vestigingsadres op Curaçao en een kantooradres in Amsterdam, waar een groot aantal rechtspersonen is gevestigd. Uit onderzoek komt naar voren dat nooit enige handelsactiviteit in farmaceutische producten en/of kleding in Nederland heeft plaatsgevonden. Deze valse voorstelling van zaken is vermoedelijk een dekmantel voor de financiële dienstverlening.

Het onderzoek heeft talrijke verdachte geldstromen aan het licht gebracht van en naar de bankrekening van de NV van verdachten. Vermoedelijk zijn die gedaan onder het mom van contante verkoopomzet uit de handel in kleding. In totaal is er een bedrag van bijna 150 miljoen euro bijgeschreven vanuit een zogeheten Duitse payment service provider. Dit is een legale provider die winkeliers voorziet in betaalmogelijkheden zoals pinterminals, bankoverschrijvingen en creditcardbetalingen.

De NV van verdachten heeft de, via de payment service provider, verkregen pinterminals buiten het zicht van de autoriteiten om naar Curaçao verplaatst. Daar zijn deze vrijwel uitsluitend gebruikt voor betalingen met Venezolaanse creditcards. De NV heeft op Curaçao contante valuta verkocht aan Venezolanen tegen een creditcard betaling, waarvan de tegenwaarde op de Nederlandse bankrekening is bijgeboekt. De bijgeschreven gelden zijn daarna direct overgeboekt naar bankrekeningen in onder meer de Verenigde Staten, Curaçao en Panama. De verkoop van het contante geld is vervolgens in de jaarrekening boekhoudkundig gepresenteerd als verkoopomzet van kleding door de verdachte NV in Amsterdam.

De hoofdverdachte wordt na aankomst in Nederland voorgeleid aan de rechter-commissaris. De overige drie mannelijke verdachten in het Nederlandse financieel strafrechtelijk onderzoek, zijn –vanwege het ontbreken van gronden cq. een slechte gezondheidssituatie- in vrijheid gesteld. Ze blijven wel verdachten in het onderzoek. Dat geldt ook voor de vrouw van de hoofdverdachte.

Directeur VSB: 'Buitenlandse multinationals ongefundeerd door slijk halen is niet goed voor Suriname'

'Buitenlandse investeerders worden kopschuw en niet snel meer bereid te investeren'


Het constant en ongefundeerd door het slijk halen en negatief bespreken van buitenlandse ondernemingen is geen goede ontwikkeling. Dit zal ertoe leiden, dat buitenlandse investeerders, waar Suriname enorm veel behoefte aan heeft, kopschuw worden en niet gauw geneigd zullen zijn om hier te investeren. Dat zegt Steven MacAndrew, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), vandaag, maandag 7 december 2015, in de Ware Tijd.

Zijn opmerkingen maakt hij naar aanleiding van de situatie bij onder meer Rosebel Gold Mines/IAmGold waar de arbeiders in staking zijn.

'Suriname moet oppassen met het demoniseren van buitenlandse investeerders, met name multinationals. Dit, omdat het land hun kapitaal, kennis, scheppen van werkgelegenheid en toegang tot internationale netwerken en markten en spin-offs voor wat betreft economische bedrijvigheid van micro-, kleine- en middelgrote bedrijven, dringend nodig heeft.'

MacAndrew: 'Willen wij de stagnerende ontwikkeling van ons land ombuigen en gestelde doelen Realiseren, dan moeten wij juist proberen in versneld tempo multinationals en andere grote investeerders aan te trekken. Zeker, omdat de overheid niet de middelen heeft om een rol van betekenis in het proces van economische groei te spelen.'

Ondoordachte uitspraken sijpelen met de moderne informatie- en communicatietechnologieën sneller internationaal door en kunnen potentiële investeerders onnodig afschrikken, voegt hij er aan toe. Voor lokale bedrijven wordt het onder dergelijke omstandigheden moeilijk om buitenlandse partners te vinden.

President Bouterse nog steeds geveld door ziekte

Weer geen doorgang vergadering Assemblee

 
De Assembleevergadering waarin president Desi Bouterse vandaag, maandag 7 december 2015, zou moeten antwoorden op vragen van parlementsleden afgelopen week  gesteld tijdens de behandeling van de Algemene Beschouwingen, is voor een tweede keer uitgesteld. President Bouterse is nog ziek en kan niet aanwezig zijn, zo bericht Starnieuws. 

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deelde mee, dat de openbare vergadering geen doorgang zou vinden, 'wegens ziekte van de president'. Deze vergadering was eerder uitgeschreven voor donderdag 3 december en werd toen verdaagd naar vrijdag. Maar, die dag bleek dat de president wegens ziekte niet aanwezig kon zijn. De vergadering werd verschoven naar vandaag en is nu tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Op de agenda stonden de Algemene Beschouwingen. Het gaat om algemene vragen over het beleid dat de regering gaat voeren op basis van de Jaarrede zoals gepresenteerd door de president.

Het Assembleelid Chandrikaperad Santokhi (VHP) zei vrijdag namens de oppositiefracties, dat bij de Algemene Beschouwingen het parlement in debat gaat met de president. Ook Assembleevoorzitter Simons heeft dat aangestipt. De president is verantwoording verschuldigd aan De Nationale Assemblee, aldus Santokhi en moet dus aanwezig zijn.

Nederlands minister Asscher wil situatie AOW-tekort Surinamers niet veranderen

'Aparte regeling voor mensen van Surinaamse komaf zal tot ongelijke behandeling leiden'


De Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher ‘wil en kan’ de situatie van het AOW-tekort van Surinamers niet veranderen. 'Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ging ervan uit, dat elk land van het Koninkrijk zelf verantwoordelijk is voor het eigen sociale zekerheidsstelsel. Dit druist niet in tegen internationale verdragen', schreef de bewindsman aan de Tweede Kamer op vragen die hierover door Henk Krol van de 50Pluspartij waren gesteld tijdens de eerste termijn van de zijde van de Tweede Kamer bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2016 (zie onderaan), zo bericht vandaag, maandag 7 december 2015, de Ware Tijd.

Vorige week heeft het parlement een motie verworpen waarin de regering verzocht werd om alle mensen die vóór 25 november 1975 woonachtig waren binnen het Koninkrijk eenduidig te behandelen en ze een volledige oudedagsvoorziening (AOW) toe te kennen. De motie was ingediend door Krol en Selçuk Öztürk van de tweemansfractie 'Groep Kuzu/ Öztürk'. Zij kregen slechts steun van de Socialistische Partij, waardoor de motie met grote meerderheid is verworpen.

Volgens Asscher mag iedereen in Nederland die niet uitkomt met zijn AOW een beroep doen op andere sociale voorzieningen, zoals de algemene bijstand.

Een aparte regeling voor mensen van Surinaamse komaf zal volgens hem tot ongelijke behandeling ten opzichte van andere mensen met een AOW-tekort leiden. 'Dat zijn niet alleen mensen van allochtone herkomst, maar dat kunnen ook autochtone Nederlanders zijn.'

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek genieten 29.470 Surinaamse personen een oudedagsvoorziening (AOW). Van hen ontvangen slechts 2.460 een volledige uitkering. De overige 27.000 ouderen moeten het doen met een ingekorte oudedagsvoorziening. In Suriname wonen ruim 4.000 personen die een Nederlandse AOW-uitkering ontvangen.

De vraag van Krol en het antwoord:

Vraag:
Gaat het kabinet nog iets regelen voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders? Gaat de minister zich er met zijn collega van Financiën voor inzetten, dat Nederland en Suriname afspraken maken om de belasting op de Nederlandse AOW-uitkering en de Remigratie-uitkering hier te laten heffen? Is bronstaatheffing voor deze uitkeringen niet meer voor de handliggend?


Antwoord:
Ik wil en kan de situatie van het AOW-tekort van Surinamers niet veranderen. Dat heb ik  in 2009 al aangegeven.
Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden ging ervan uit dat elk land van het Koninkrijk zelf verantwoordelijk is voor het eigen socialezekerheidsstelsel. Dit druist niet in tegen internationale verdragen.
Voor iedereen in Nederland die naast een AOW-tekort onvoldoende middelen heeft is er algemene bijstand (AIO). Het is goed dat deze voorziening bestaat. De overheveling van de AIO naar de SVB zorgt ervoor dat mensen die recht hebben op AIO, maar daar voorheen geen gebruik van maakten, nu daadwerkelijk meer gebruik maken van de AIO.

Een aparte regeling voor mensen van Surinaamse komaf leidt tot ongelijke behandeling t.o.v. andere mensen met AOW-tekort. Dat zijn niet alleen mensen van allochtone herkomst, maar dat kunnen ook autochtone Nederlanders zijn.

U vraagt verder dit vraagstuk onder aandacht te brengen van mijn collega bij Financiën. Nederland heeft in 1975 een belastingverdrag gesloten met Suriname om dubbele belasting over inkomens, waaronder AOW-uitkeringen, te voorkomen. Dit verdrag wijst het heffingsrecht over AOW-uitkeringen exclusief toe aan het woonland. Suriname mag de AOW-uitkeringen van in Suriname woonachtige personen belasten. De hoogte van de belastingheffing in Suriname is een Surinaamse aangelegenheid. De toepassing van belastingverdragen behoort tot de competentie van de Staatssecretaris van Financiën. Het ligt niet voor de hand dat ik hierover nu in contact treed met mijn ambtgenoot.

Politie Nickerie haalt nogal wat dronken weggebruikers van de weg

'Voortdurende waarschuwing is nog niet tot de mensen doorgedrongen'

 
De politie van Nickerie heeft in twee weken tijd van negen automobilisten het rijbewijs ingevorderd, omdat ze dronken achter het stuur zaten. Dat ze teveel alcohol hadden gedronken dan bij wet is toegestaan, bleek nadat ze een blaastest hadden gedaan. Een van de bestuurders misdroeg zich zo ernstig, dat hij in verzekerde bewaring werd gesteld. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, maandag 7 december 2015.

Politiecommissaris Wiedjaikoemar Oedit: 'We weten dat er in december flink gefeest zal worden, maar men moet daarbij wel rekening houden dat men naar huis moet rijden.'

De commissaris zegt verder, dat als er binnen twee weken zoveel mensen gepakt worden voor het rijden onder invloed van alcohol, dat aangeeft dat de voortdurende waarschuwing nog niet tot de mensen is doorgedrongen.

Hij kondigt aan, dat de politie nog agressiever op de weg zal zijn om ervoor te zorgen dat het verkeer in Nickerie veiliger wordt.

NPS werkt hard aan bestuursverkiezingen afdelingen in districten

In tien afdelingen hebben bestuursverkiezingen al plaatsgevonden

Naar verwachting worden in mei of juni 2016 congres- en hoofdbestuursverkiezingen worden gehouden


De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft in tien afdelingen al bestuursverkiezingen gehouden. In Sipaliwini, de elfde afdeling, zal 30 januari een nieuw bestuur worden gekozen. In Brokopondo werd zaterdag een vijftien personen tellend bestuur onder leiding van Lilien Amania gekozen. Zij is de enige vrouw die voorzitter is van een afdeling van de NPS.

Hoofdbestuurslid Hesdy Pigot, die voorzitter is van de verkiezingscommissie, zegt vandaag, maandag 7 december 2015, op Starnieuws tevreden te zijn met de gang van zaken. In de verkiezingscommissie hebben verder zitting Arthur Tjin-A-Tsoi, Ronnie Oemar en Pietje de Miranda.

De verkiezingen in diverse afdelingen hebben op een ordelijke manier plaatsgevonden. Volgens Pigot is het een behoorlijke organisatie voordat de verkiezingen gehouden kunnen worden. Er wordt gewerkt met een verkiezingsreglement, waarbij kandidatenlijsten ingediend moeten worden met ondersteuning van leden.

De organisatie in Sipaliwini vergt veel tijd, omdat het om een uitgestrekt district gaat. Alle kernen zijn betrokken bij de verkiezingen. Nadat de verkiezingen in deze afdelingen zijn gehouden, zullen het congres- en hoofdbestuur de verkiezingen van deze organen voorbereiden. Pigot verwacht dat in mei/juni het zover is om een nieuw congres- en hoofdbestuur te kiezen.

President Bouterse vraagt vakbond en bedrijfsleven leden voor SER voor te dragen

Na ontvangst voordrachten kan SER snel met haar werkzaamheden starten

 
President Desi Bouterse heeft de vakbeweging en het bedrijfsleven aangeschreven om voordrachten in te dienen voor de in te stellen Sociaal Economische Raad (SER). De organisaties moeten uiterlijk 14 december laten weten wie hun vertegenwoordigers worden in de SER, aldus Starnieuws vandaag, maandag 7 december 2015.


De SER werd bij wet van 4 maart 2004 ingesteld. Het doel ervan is om de ordening van sociaal economische activiteiten te bevorderen. De raad bestaat uit dertien leden, vijf op voordracht van de regering, vier van werknemersorganisatie en vier van ondernemersorganisaties. Daarnaast zijn er zes vaste commissies voor sociale en economische aangelegenheden.

Tijdens de vorige regeringsperiode werd besloten om het Tripartiet Overleg nieuw leven in te blazen. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft hierin echter niet geparticipeerd. Het standpunt werd ingenomen om de SER in te stellen, aangezien door deze raad diepgaandere adviezen gegeven kunnen worden over maatschappelijke vraagstukken. De SER heeft bovendien de mogelijkheid om vraagstukken op wetenschappelijke basis te onderbouwen.

Na de verkiezingen van 25 mei van dit jaar werd besloten om een Financieel Economisch Platform (FEP) in het leven te roepen. Toen werd aangegeven door de president, dat de instelling van de SER meer tijd nodig zou hebben. Het FEP was slechts voor korte duur ingesteld.

Nadat de voordrachten door Bouterse zijn ontvangen zal de SER op korte termijn in werking worden gesteld.

PWB wijst individuele gesprekken met werknemers door Suralco af

Er zit veel ruimte tussen vraag van bond en aanbod van directie'Suralco moet zich niet door Alcoa, dat zich als een gangster gedraagt, onder druk laten zetten'

De Paranam Werknemers Bond (PWB) is er niet, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 7 december 2015, over te spreken. dat Suralco individueel met werknemers in onderhandeling treedt. Dit is volgens bondsvoorzitter Frank Playfair tegen de bepalingen in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). De bond hield gisteren een vergadering. Playfair stelt, dat de PWB nog steeds actie kan voeren, omdat de tachtig werkers bij de Afobaka waterkrachtcentrale leden van de bond zijn. Hij hoopt dat door te praten een oplossing kan worden bereikt.

De bond en directie moeten woensdagavond voor de Bemiddelingsraad verschijnen. Playfair zegt daarvoor met de directie in overleg te treden. Er zit ruimte tussen de vraag van de bond en het aanbod van de directie. Dit gat moet volgens de vakbondsleider gedicht kunnen worden door goed overleg. Het bestuur heeft de Suralco duidelijk gemaakt in een schrijven, dat de ongeveer 350 leden van de bond niet individueel benaderd moeten worden. Het is de bond die voor hen onderhandelt. De directie heeft de mensen een week de tijd gegeven om na te denken over het aanbod.

Playfair zegt, dat de bond een pakket heeft ingediend. Er is rekening gehouden met mensen die ongeveer een jaar in dienst zijn en anderen die al twintig tot dertig jaar werkzaam zijn bij Suralco. Er is ook extra aandacht besteed aan mensen die met pensioen gaan. Die groep is kwetsbaarder. Ook de ziektekostenregeling is niet naar tevredenheid van de bond.

De vakbondsleider vindt, dat de directie van Suralco en de PWB met de juiste instelling wel tot een akkoord kunnen komen.

Playfair vindt dat de directie zich niet onder druk moet laten zetten door de Amerikanen, die zich als 'gangsters' gedragen. Zij willen hun wil opleggen hier en willen niet onderhandelen. Dit pad van eenzijdig opleggen, moet worden verlaten, stelt Playfair. Suralco moet op een redelijke en billijke manier omgaan met de PWB, zoals is vastgelegd in de CAO.

Het eindvoorstel van de bond en dat van Suralco kan nog besproken worden. Playfair verwacht dat een vergelijk mogelijk is met de directie. 'Het gedrag van de Amerikaan die hier is komen onderhandelen, is af te keuren. De directie is de verantwoordelijke op de raffinaderij en er is goede hoop om tot overeenstemming te komen, zodat wij niet tot actie overgaan. Want bij de hydro gaat het om energie', aldus Playfair.