dinsdag 8 december 2015

Braziliaanse goudzoeker in omgeving Sarakreek verongelukt

Garimpeiro valt in goudput


Starnieuws bericht vanavond, dinsdag 8 december 2015, dat een goudzoeker (een garimpeiro) van Braziliaanse afkomst gisteren in een goudput is gevallen en overleden. Deze melding kreeg de politie gisteravond. De goudconcessie is ongeveer twee uur varen van Sarakreek.

Het lichaam van de man is vanmiddag door enkele mannen vervoerd via het stuwmeer naar Brokopondo. Het lijk is in beslag genomen door de politie van Brokopondo.

Er zal obductie worden gepleegd op het lichaam om de doodsoorzaak vast te stellen. De politie is nog met het onderzoek in deze zaak bezig.

Directeur Fernandes Bakkerij: 'We zijn er nooit op uit om prijzen a la dol te verhogen'

Prijzen diverse brood-, banket- en bolproducten Fernandes Bakkerij verhoogd


Fernandes Bakkerij heeft sinds gisteren haar prijzen verhoogd van een aantal brood, banket- en bolproducten. Sinds zaterdag is deze verhoging aan de afnemers gecommuniceerd bekendgemaakt. De stijgende kosten van granen en de daardoor stijgende meelprijzen, de devaluatie van de Surinaamse munt, de kostenstijging van elektra, water en diesel en als gevolg van de devaluatie de gestegen prijzen van de lokale leveranciers zijn volgens de directeur van Fernandes Bakkerij, Kurt van Essen, vandaag, 8 december 2015, in het Dagblad Suriname, de directe aanleiding voor de verhoging. 

Afgaande op gestegen graanprijzen zou de verhoging in feite al maanden geleden moeten zijn ingegaan, legt hij uit, maar dit heeft het bedrijf eerder aangehouden. Het bedrijf wilde niet meegaan met de tendens, waarbij misbruik gemaakt wordt van omstandigheden door verhogingen door te voeren.

'Maar, nu met alle andere maatregelen en de Amerikaanse dollar, die niet te houden is op dit moment, wordt alles in het spel gezet.'

Hij verwacht dat de prijzen van nutsvoorzieningen voorlopig vast zullen blijven, maar over de wisselkoersen en of er meerdere verhogingen in de toekomst nodig zullen zijn, durft Van Essen geen uitspraak te doen. Hij concludeert wel dat wat nu gebeurt, niet goed is. 'Voor de rest zullen we het moeten aankijken.' Het bedrijf doet er volgens hem in ieder geval alles aan om zijn prijzen zo laag mogelijk te houden en ervoor te zorgen dat het leven in Suriname voor een ieder betaalbaar blijft. 'Het uitgangspunt is dat men voor onze producten blijft kiezen en deze blijft consumeren.'

Het bedrijf doet niet mee aan prijsopdrijvingen of sentimenten op de markt, verduidelijkt hij. Als producent kijkt het bedrijf naar duurzaamheid, reden waarom het bedrijf al 100 jaar bestaat.
'We zijn er nooit op uit om prijzen a la dol te verhogen, integendeel proberen wij de zaak te beheersen.'

Dit is één van de redenen waarom Fernandes Botteling heeft aangegeven in ieder geval deze maand haar prijzen niet te zullen verhogen, hetgeen een prerogatief van de directeur van die afdeling is, legt Van Essen uit.

Fernandes is momenteel bezig een nieuwe productiefaciliteit te bouwen om de continuering in broodvoorziening naar het Surinaamse volk toe veilig te kunnen stellen. 'Met deze fabriek kan ook gedeeltelijk de export van de Fernandes-producten vergroot worden, hetgeen weer valuta in het laatje brengt. Alle investeringen zijn echter euro- en dollarcomponenten, dus als de geldontwaarding door blijft zetten, dan staat de hele productiesector die eigenlijk de motor is van het land op het spel.'
Volgens Van Essen moet er nu uit een ander vaatje getapt worden, anders vreest hij dat het niet goed zal aflopen.

Ondertussen vragen ook de werknemers van het bedrijf om meer geld. Grote productiebedrijven worden met de recente maatregelen volgens hem toch behoorlijk in de kijkers gezet. 'Uiteindelijk zijn wij wel de motoren van de economie. We betalen alle belastingen en alle invoerrechten, we zijn een heel integer bedrijf en we zorgen voor duurzaamheid.' 

Fernandes heeft zoals de meeste bedrijven ondertussen ook bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd in het bedrijf. 'We kunnen niet ongebreideld blijven uitgeven, terwijl de inkomsten dalen.' Ook het feit dat prijsstijgingen leiden tot volumedaling moet niet uit het oog verloren worden. 'Per definitie verdien je niet meer en wat je verdient, gaat terug.'

Van Essen is er zich van bewust dat er alternatieve producten op de markt zijn, die goedkoper zijn, maar hij geeft aan dat bij Fernandes de houdbaarheid en voedselveiligheidsvoorschriften belangrijke kwaliteitsfactoren zijn. Hij heeft echter volkomen begrip voor het feit dat klanten ervoor zullen kiezen om toch voor dat goedkoper product te gaan. 'Als wij duurder zijn, zullen de mensen die het moeilijk hebben uiteindelijk kiezen voor het goedkopere', aldus Van Essen.

Suriname dreigt weer op zwarte lijst te komen van de CFATF

Haast moet worden gemaakt met wetswijzigingen ter bestrijding witwassen en financiering terrorisme


Suriname dreigt weer op de zwarte lijst te komen van landen die hun wetgeving niet hebben aangepast aan regionale en internationale standaarden, om het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Suriname is lid van de Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF), de regionale waakhond, die onder andere erop toeziet dat landen voorkomen dat er ongebruikelijke financiële transacties plaatsvinden. De CFATF heeft per december 2015 Suriname een waarschuwing gegeven (zie onderaan) dat haast moet worden gemaakt met de aanpassing van enkele wetgevingsproducten, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 8 december 2015.

Suriname heeft tot mei 2016 de kans om duidelijke stappen hiertoe te ondernemen, anders wordt het op de zwarte lijst geplaatst. De consequentie van het op de zwarte lijst komen te staan, is dat het totale betalingsverkeer van het land wordt ontwricht. Volgens het pas uitgegeven rapport van de organisatie heeft ons land wel vooruitgang geboekt ter verbetering van zijn AML/CFT
handhavingsregime met inbegrip van verbeteringen in de criminalisering van het witwassen van geld en terrorismefinanciering en de versterking van due diligence-vereisten.

Deze kwestie werd in 2014 door toenmalig NPS-Assembleelid Arthur Tjin-A-Tsoi in De Nationale Assemblee (DNA) aan de orde gesteld. Volgens de politicus worstelt Suriname al ruim vijf jaar met de door de CFATF voorgestelde aanpassingen in de wet op het gebied van Anti Money Laundering (AML) en Counter TerroristFinance (CTF).

Ondanks het feit, dat hij daarvoor aandacht in 2014 heeft gevraagd, ziet hij jammer genoeg dat de geschiedenis zich weer herhaalt. Buurland Guyana, dat zich ook niet heeft gehouden aan de waarschuwing van de CFATF, is reeds lang op de zwarte lijst geplaatst. Kort na de aankondiging van Tjin-A-Tsoi in 2014 heeft het parlement de aangepaste wetten, kapitaalverkeer en de daarbij behorende sanctiewet aangenomen. Volgens CFATF duurt het echter te lang voordat Suriname op een lijn komt met de regels van de CFATF.

Oud-waarnemend EBS-directeur Duiker door Hof van Justitie in vrijheid gesteld

Overwegingen van Hof om Duiker in vrijheid te stellen nog niet bekend


Willy Duiker, oud-waarnemend directeur van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS), is op vrije voeten gesteld. Dit besluit is genomen door het Hof van Justitie. De overwegingen om hem in vrijheid te stellen, zijn nog niet bekend, aldus Starnieuws vanavond, dinsdag 8 december 2015.

Duiker werd op 21 september in verzekering gesteld, nadat hij op non-actief was gesteld als waarnemend directeur van EBS. Op 15 oktober werd hij ontslagen uit zijn functie. De aandeelhouder, de Staat Suriname, voerde aan dat het bedrijf imagoschade lijdt.

De ontslagaanvraag van Duiker is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Duiker werd een paar keer voorgeleid en zijn bewaring werd steeds verlengd. Hij ging met succes in beroep bij het Hof van Justitie.

Twee verdachten 8 decembermoorden Ritfeld en Roozendaal leggen bloemen in Bastion Veere

Vertegenwoordigers ambassades van Nederland en VS plaatsen kransen


In Fort Zeelandia zijn vandaag, dinsdag 8 december 2015, bloemen en kransen gelegd in Bastion Veere, bij het Monument ter nagedachtenis van de vijftien slachtoffers, 33 jaar geleden. Behalve familieleden en vrienden, legden ook de verdachten Edgar Ritfeld en Ruben Roozendaal van de 8 decembermoorden bloemen, zo bericht Starnieuws.

Op 8 december 2009 heeft toenmalig president Ronald Venetiaan onder grote publieke belangstelling de gedenkplaat voor ‘de vijftien helden van de democratie’, in Fort Zeelandia, onthuld. Hij was vandaag ook aanwezig.

Ook de Nederlandse en Amerikaanse ambassade legden kransen. De bloemenhulde is een initiatief van Stichting 8 December. Een groep jongeren kreeg van Henry Behr een rondleiding in Fort Zeelandia.

Tijdens 8 december herdenking in Amsterdam ook aandacht voor de 'Rijswijkse moorden' 8 maart 1985

Herdenking 8 decembermoorden in Amsterdamse Stopera

Rechtsgeleerde Gaetano Best: 'Waarheidsvinding waarbij onderzoeker wordt gefinancierd door het subject van onderzoek, is  ongeloofwaardig en onbetrouwbaar'


Nabestaanden en belangstellenden hebben vanavond, dinsdag 8 december 2015 (Nederlandse tijd) in de Amsterdamse Stopera de slachtoffers herdacht van de 8 decembermoorden in Suriname. Voorafgaand aan de bijeenkomst was er volgens traditie een fakkeltocht naar de Mozes & Aäronkerk. Daar legden de aanwezigen bloemen bij de herdenkingsplaquette met de namen van de slachtoffers op een van de muren van de kerk, aldus het persbureau ANP.

In de Stopera werd vervolgens een expositie geopend met portretten van de vijftien slachtoffers van de decembermoorden. Tijdens de daaropvolgende herdenking zongen de aanwezigen het Surinaamse volkslied en hielden ze een minuut stilte.

Advocaat  Gerard Spong was een van de sprekers en zei, dat de nieuwe opdracht van het Hof van Justitie aan het Openbaar Ministerie om vervolging in het 8 decemberstrafproces te hervatten, neerkomt op het terzijde leggen van de Amnestiewet van 2012. Spong zei dat de Amnestiewet, evenals die in andere Zuid-Amerikaanse landen als Argentinië, 'in de prullenbak is beland'. Hij zei dat ook de weg langs het Constitutioneel Hof, 'het spookhof', is afgesneden.

Gaetano Best, rechtsgeleerde, benadrukte dat waarheidsvinding waarbij de onderzoeker wordt gefinancierd door het subject van onderzoek, ongeloofwaardig en onbetrouwbaar is. Hij riep op tot hoop in de rechtsstaat. De rechtsstaat zou leven in de harten van de burgers die staan voor gerechtigheid. 'Wij zijn de rechtsstaat.'


De tekst gesproken door Gaetano Best

'Het thema van deze herdenkingsbijeenkomst luidt: recht en waarheid maken vrij. Deze ene versregel uit het Surinaams volkslied is niet zomaar een versregel. Integendeel, zelfs. Het wordt zo vaak buiten het volkslied om uitgesproken dat het een eigen leven is gaan leiden. Het heeft zelfstandige betekenis gekregen. Vanavond sta ik graag kort met u stil bij de reden achter de zelfstandige betekenis van deze versregel en de opdracht die er volgens mij in besloten ligt.

Dat deze ene versregel uit het Surinaams volkslied zelfstandige betekenis heeft gekregen zal niemand verbazen. In Suriname heerst namelijk al bijna 35 jaar een cultuur van straffeloosheid voor ernstige mensenrechtenschendingen. Mensen van mijn leeftijd en jonger weten niet beter dan dat recht en waarheid in Suriname zwaar onder druk staan. In 2012 heeft de Surinaamse wetgever daar nog een schepje bovenop gedaan. Door middel van een amnestiewet werd gepoogd deze cultuur van straffeloosheid tot een permanent onderdeel van de Surinaamse samenleving te verheffen. Recht en waarheid werden verruild voor onrecht en onwaarheid. Suriname belandde in een juridische twilight zone.


Strafrechtelijke vervolging was van de één op de andere dag geen geschikte methode meer om aan ‘waarheidsvinding’ te doen. Of nog beter geformuleerd: voor de winkeldief en de bolletjesslikker, voor de gewone man dus, was het strafproces nog wel een geschikte methode van waarheidsvinding. Maar voor de Decembermoorden, daarvoor gold ineens het gelijkheidsbeginsel: want als er ooit amnestie is gegeven voor misdrijven tegen de staat en de openbare orde, is het kennelijk oneerlijk om niet ook amnestie te geven voor misdrijven tegen het leven. Dat het gelijkheidsbeginsel hier niet opgaat – het gaat namelijk om twee volstrekt verschillende gevallen – weerhield de amnestiewetgever er niet van dit beginsel als juridisch fundament van de amnestieverlening te beschouwen.


Hoewel het Inter-Amerikaans Hof en de VN mensenrechtencommissie onomwonden stellen dat amnestie voor ernstige mensenrechtenschendingen in strijd is met internationaal recht, oordeelde de Krijgsraad het tegenovergestelde. Ook bleek het juridisch heel goed verdedigbaar het strafproces te schorsen totdat een niet-bestaand hof zich had uitgelaten over een kwestie die er eigenlijk niet toe doet. Hier bleef het helaas niet bij.

Het Decembermoordenproces werd gereduceerd tot een politiek proces, louter bedoeld om de hoofdverdachte schade te berokkenen. ‘Decembermoorden’, dat was ineens een misleidende term. Het was veel beter als we het voortaan hadden over de ‘Decembergebeurtenissen’, ‘dat Decemberding’ of zoals een ‘mediawerker’ van de staatsradio het vandaag verwoordde: ‘de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan’. Want of het daadwerkelijk moorden waren, dat was nog nooit door een onafhankelijke instantie vastgesteld. Dat de amnestiewet juist bedoeld was om te voorkomen dat een onafhankelijke instantie zich over deze vraag boog, dat was niet van belang. De scheiding der machten, dat was een door een racist bedacht onding dat alleen maar kon leiden tot sociale onrust en maatschappelijke spanningen. Dat dit concept van machtenscheiding het fundament van de Surinaamse grondwet is, deed daar blijkbaar niet aan af.


Ook het begrip ‘waarheidsvinding’ kreeg een andere definitie. Om aan waarheidsvinding te doen hoefde je niet meer volstrekt onafhankelijk te zijn. Welnee, voor de bekostiging daarvan kon je prima afhankelijk zijn van het subject van onderzoek. Ook kon je zonder problemen het subject van onderzoek laten bepalen onder welke voorwaarden aan waarheidsvinding zou worden gedaan: niet in een openbaar toegankelijke ruimte, maar ver weg van pottenkijkers, op zijn buitenverblijf; niet door middel van een verhoor, maar onder het genot van een hapje en een drankje. ‘De getuigenis van president Bouterse’ was een toepasselijke naam, ook al was hij eigenlijk geen getuige, maar hoofdverdachte, kan hij zich alleen herinneren dat hij bij geen enkel strafbaar feit betrokken is en doet zijn huidige functie volstrekt niet ter zake.


Voorstanders van strafrechtelijke vervolging voor de Decembermoorden waren van de één op de andere dag slechts uit op confrontatie, terwijl de hoofdverdachte in deze zaak alleen maar waarheidsvinding door middel van dialoog nastreeft. Alsof dit allemaal niet genoeg was, werd ook nog eens gesteld dat voorstanders van strafrechtelijke vervolging op de koop toe nemen dat er een burgeroorlog uitbreekt als de hoofdverdachte zou worden veroordeeld en gearresteerd. Dat is geen waarheidsvinding door middel van dialoog, maar een onverholen bedreiging, een drogreden, een wetenschapper onwaardig, maar bovenal: de wereld op z’n kop.


In Suriname zeggen we vaak: ala ogri e tyar’ wan bun. Maar de ogri van de amnestiewet was hardnekkig. Het bleef zich drie-en-een-half jaar lang als een olievlek uitbreiden. Van een bun was in geen velden of wegen iets te zien. Onrecht en onwaarheid kregen vat op de publieke opinie, die leek te zijn omgeslagen ten nadele van gerechtigheid. En toen was daar ineens een lichtpuntje: de uitspraak van het Hof van Justitie waarin het OM werd bevolen het strafproces met onmiddellijke ingang voort te zetten. Het Hof wees een vonnis waar juridisch weinig tot niets op af te dingen is. Indachtig de opeenvolgende uitspraken van de krijgsraad sinds de aanname van de amnestiewet is dat een ongelofelijke verademing.


De uitspraak van het Hof nodigt uit tot optimisme. De juridische mogelijkheden de zaak toch te traineren lijken definitief uitgeput. Ervaringen uit het verleden dwingen ons echter realistisch te blijven. We kunnen er namelijk ook van op aan dat de drijvende kracht achter de amnestiewet ook nu weer alles in het werk zal stellen om nieuwe obstakels voor gerechtigheid op te werpen.


De realiteit is dat we op grond van deze ene uitspraak van het Hof niet kunnen stellen dat de rechtsstaat is hersteld. Ook in Suriname geldt: één zwaluw maakt nog geen zomer. Dit rechtvaardigt echter óók niet de tegenovergestelde conclusie, namelijk dat Suriname géén rechtsstaat is. De rechtsstaat is namelijk geen gegeven, maar een oneindig proces van pogen en falen, van vallen en opstaan. Het belangrijkste ingrediënt van de rechtsstaat Suriname, van recht en waarheid, is de burger die niet berust in tegenslag en teleurstelling, maar desondanks goede moed houdt en zich blijft inzetten voor gerechtigheid. De rechtsstaat, dames en heren, dat zijn wij.


Houd goede moed!'


Verder waren er toespraken en werd het boek 'Surinamers in de polder' van SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel gepresenteerd. In dit boek komen vijftien bekende Surinaamse Nederlanders aan het woord. Ze vertellen over hun komst naar Nederland, over hun persoonlijke ervaringen en over hun visie op Nederland.

Op 8 en 9 december 1982 werden vijftien prominente Surinamers gedood op het terrein van Fort Zeelandia in Paramaribo. Toenmalig legerleider en huidig president van Suriname Desi Bouterse wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden, met 24 andere verdachten.

(Bron foto: AT5)

Starnieuws bericht vanavond, dat essayist Theo Para ook de slachtoffers van de Rijswijkse moorden van 8 maart 1985 herdacht in de Stopera. Hieronder de volledige tekst van zijn lezing, die zojuist is uitgesproken.

'Beste nabestaanden, dames en heren,
Vandaag, 8 december, herdenken we evenals voorgaande jaren de vijftien slachtoffers van de decembermoorden en alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen en misdrijven tegen de menselijkheid in de republiek Suriname. Wij herdenken ook de slachtoffers die vielen als gevolg van aanslagen tegen de anti-dictatoriale Surinaamse diaspora in Nederland.
Dit jaar was het 30 jaar geleden, in de nacht van 7 op 8 maart, dat in een kantoorpand aan de Verrijn Stuart laan in Rijswijk, vijf jonge Nederlandse muzikanten, die daar oefenden, door twee mannen in koelen bloede werden neergeschoten. Drie van de slachtoffers, de 32-jarige A. Kneefel, de 29-jarige F. Bakker en de 29-jarige W. van Petten, vonden daarbij de dood. Twee van slachtoffers overleefden de aanslag.

Er was geen sprake van roof of ander motief dat dit misdrijf tegen de jonge mannen kon verklaren. Een journalist sprak over ‘de vergismoorden’. In het pand waren ook gevestigd de Raad voor de Bevrijding van Suriname en de Weekkrant Suriname, beiden fel gekant tegen de militaire dictatuur van Desi Bouterse. Voor de zogeheten Rijswijkse moorden hadden meerdere, onopgeloste aanslagen op in Nederland woonachtige Surinaamse tegenstanders van de dictatuur plaats gevonden. Zo werd op 21 maart 1984 Humphrey Somohardjo in de deuropening van zijn huis te Schiedam beschoten. Hij raakte ernstig gewond. Toenmalig verzetsleider Paul Somohardjo verbleef vaak bij zijn broer Humphrey. Aangenomen werd dat het om een moordaanslag tegen Paul Somohardjo ging.

Toenmalig criticus van de dictatuur mr. A. Haakmat, die superminister was geweest onder Bouterse, noemde in het Vrije Volk de datum van de Rijswijkse moorden - 8 maart - een verwijzing naar 8 december 1982. Hij zei Bouterse persoonlijk goed te kennen van Bouterse en te weten dat de laatste ‘dol is op symboliek’. Ludwig van Mullier was ten tijde van de moordpartij, leider van de Liga van Surinaamse Patriotten, de toen grootste pro-'revo' club in Nederland, de in die tijd belangrijkste pro-revo club in Nederland. Onder de vier verdachten die toen werden aangehouden, was een lid van de Liga. Evenals de andere verdachten werd die vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Van Mullier, inmiddels fel criticus van Bouterse, noemde mij telefonisch onlangs twee namen van organisatoren van de Rijswijkse moorden, een toenmalig vooraanstaand lid van de Surinaamse ambassade in Nederland en het toenmalige hoofd van de inlichtingendienst van militair dictator Bouterse. Hij was op grond van zijn rechtstreekse bronnen ervan overtuigd dat de aanslag erop gericht was af te rekenen met politieke tegenstanders in Nederland. Uit het dossier van het zogeheten COPA team, dat onderzoek deed naar de betrokkenheid van Bouterse c.s. bij de cocaïnehandel, bleek dat de Nederlandse justitie, Bouterse ervan verdacht de hand te hebben in de Rijswijkse moorden. Het justitieel onderzoek naar de Rijswijkse moorden liep echter vast, de daders leken naar het buitenland ontsnapt. De Nederlandse slachtoffers en nabestaanden viel, evenals hun Surinaamse lotgenoten de lange nacht van straffeloosheid en rechteloosheid ten deel.
 

 Hoewel internationale misdrijven als misdrijven tegen de menselijkheid, tot de ernstigste misdrijven worden gerekend en nooit in aanmerking komen voor verjaring of amnestie, gaan de daders tot nu toe in de meeste gevallen vrijuit. Het betreft immers in veel gevallen misdaden van een staat en/of terreurbeweging. De hoofdaanklager van het speciaal tribunaal voor Sierra Leone, David Crane, benadrukte dat inzake misdrijven tegen de menselijkheid, niet alleen strafrechtelijke, maar ook politieke en diplomatieke kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn. Bij het strafrechtelijk ter verantwoording roepen van verdachten van misdrijven tegen de menselijkheid, is immers vaak sprake van andere omstandigheden en machtsverhoudingen, dan die gebruikelijk zijn in een functionerende rechtsstaat.

Dat de Nederlandse overheid de Rijswijkse moorden als strafrechtelijke business as usual heeft benaderd, en niet als mogelijk misdrijf tegen de menselijkheid en schending van haar soevereiniteit door staat gerelateerde opdrachtgevers van een ander land, was dan ook een voorstelbare denkfout. De politieke en volkenrechtelijke respons was, anders dan bijvoorbeeld in het recente geval van de Rusland-gerelateerde aanslag op de MH 17, niet krachtig en doortastend of niet aanwezig. De monodisciplinaire denkfout kan alsnog worden gecorrigeerd. De slachtoffers en nabestaanden hebben daar recht op.

Collectief morele geheugen
Een grondbeginsel van het strafrecht is dat eenieder voor onschuldig dient te worden gehouden tot het tegendeel is bewezen. Daders van dictaturen maken propagandistisch misbruik van dit beginsel, door straffeloosheid aan onschuld gelijk te stellen. Het strafrecht veronderstelt een functionerende rechtsstaat. Onder omstandigheden van het ontbreken of disfunctioneren van de rechtsstaat, kan het dogmatisch volgen van de onschuldpresumptie een teken van morele onverschilligheid zijn. Strafrechtelijke vervolging van historische misdaden is in Suriname, evenals in veel andere post-dictatoriale landen, vanwege obstructie door dadersmacht niet of zeer beperkt mogelijk gebleken.


De beschikking van het Hof van Justitie, dat het Openbaar Ministerie de vervolging in het 8 december strafproces moet voortzetten, is bemoedigend, maar weerspreekt niet de voor de rechtsstaat funeste realiteit dat verantwoordelijken voor misdrijven tegen de menselijkheid, de regering, het parlement, de gewapende machten en de geheime diensten controleren. Een werkelijk onafhankelijke rechtspraak veronderstelt staatsrechtelijke integriteit, waarbij uitvoerende en wetgevende macht de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht onvoorwaardelijk respecteren. Daarvan is, getuige de zelfamnestiewet van 2012, in Suriname geen sprake. Het gedrag van de auditeur militair en het vonnis van 2012 van de Krijgsraad, beiden in de geest van de zelfamnestiewet, hebben geleerd dat in een situatie waarbij de hoofdverdachte in zijn functie als president zorg draagt voor de ‘veiligheid’ van de rechterlijke macht, er sprake is van een geïntimideerde rechtsgang. Geen wonder dat de Krijgsraad, in strijd met de wet, zonder poging tot motivering, evenals de zelfamnesiewet, heeft geconcludeerd dat de decembermoorden niet kwalificeren als misdrijven tegen de menselijkheid.


Terwijl eerder de Zuid-Afrikaanse hoogleraar internationaal recht, John Dugard, als amicus curiae van het Amsterdams Gerechtshof, uitgebreid onderbouwd, had geconcludeerd dat de folteringen en moorden van 8 december 1982 weldegelijk vallen binnen de delictomschrijving misdrijven tegen de menselijkheid. Ook de massaslachting te Moiwana van 29 november 1986 paste volgens de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten binnen die delictsomschrijving.


Met het oog op een historische en normatieve synthese van de Surinaamse ervaring, zou het zinvol zijn om naast de inspanningen voor vervolging en berechting van de moorden, een onafhankelijk onderzoek naar de mensenrechtenschendingen, misdrijven tegen de menselijkheid en de cultuur van de straffeloosheid in de republiek Suriname te doen verrichten door een commissie van gezaghebbende deskundigen, ook internationale. Zo een onderzoek is niet alleen complementair aan en bevorderlijk voor het strafrecht, het kan ook een aanzet zijn tot de noodzakelijke, preventieve hervormingen van wet en staat. De erkenning van misdrijven tegen de menselijkheid in de republiek Suriname, de erkenning van de systematische en wijdverbreide ontrechting, vervolging en liquidatie van burgers door de militaire dictatuur, de erkenning van de politicide, is noodzakelijk. Van straffeloosheid gaat een zeer slecht, uitlokkend signaal uit. Het is daarom van internationaal belang dat waar mogelijk, daders de prijs voor hun handelen betalen, strafrechtelijk én anderszins. Dat in het legermuseum de hoofdverdachte van de decembermoorden en hoofdverantwoordelijke voor Moiwana ’86, als historische held van Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied wordt geafficheerd, bevestigt de noodzaak er voor zorg te dragen dat schendingen van de mensenrechten, misdrijven tegen de menselijkheid en het falen van rechtshandhaving niet aan een gezaghebbend, normatief oordeel mogen ontsnappen.


Bewijs is wat anders dan absolute waarheid, het is een moment van overtuiging. Er bestaan graden van bewijs die in de verschillende vakgebieden op eigen wijze vorm krijgen. Een politiek-criminele organisatie kan erin slagen door obstructie en intimidatie van vervolging en rechtsgang, individuele leden te behoeden voor strafrechtelijke verantwoording. Maar dat hoeft haar niet te behoeden voor de naming and shaming, als gevolg van deskundig en moreel gezaghebbend onderzoek, dat aard en ernst van de misdaden en ook bestuurlijke verantwoordelijkheid en soms potentiële verdachten kan duiden.

In de arena van de tijd gaat het naast de berechting van individuele daders, om vorming van het collectieve morele geheugen, dat moet schragen de geniale dichtregel van Trefossa, die hij ons in het volkslied naliet:

‘Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij.’


Misdrijven tegen de menselijkheid en hun echo in de cultuur van straffeloosheid zijn onverenigbaar met de integriteit van het openbaar bestuur. Politieke geweldscriminaliteit en bestuurlijke corruptie gaan hand in hand. De verbreiding van de cultuur van de straffeloosheid, gefaciliteerd door ontkenning en onverschilligheid, heeft de checks and balances van openbaar bestuur en rechtshandhaving geërodeerd, en daarmee de weg bereid voor het leegzuigen van de monetaire reserve en de staatskas. De bevolking betaalt het gelag met dramatisch koopkrachtverlies, sociale onzekerheid en werkloosheid, door recidiverende devaluaties, draconische prijsstijgingen en afbraak van de publieke diensten.

Een samenleving die het welzijn van elke burger centraal stelt, staat voor recht en waarheid. Of zoals de Amerikaanse filosoof en activist Cornel West het romantisch formuleerde:
‘Never forget that justice is what love looks like in public’.'

Surinaams echtpaar met 19 kilo cocaïne aangehouden op J.A. Pengelluchthaven

Stel heeft cocaïne verwerkt in 24 pakken pomtayer

(Bron foto: Korps Politie Suriname)

Het team Bestrijding Internationale Drugshandel (BID) van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zondag op de J.A. Pengelluchthaven een Surinaams echtpaar aangehouden. Dewanand R. (54) en Dropwatie R. (51) probeerden 19 kilo cocaïne verwerkt in 24 pakken pomtayer het land uit te smokkelen. Dit bericht de afdeling Public Relations van het korps vandaag, dinsdag 8 december 2015.

Het echtpaar en de drugs werden overgedragen aan de afdeling Anti-Narcoticabrigade van de politie.

Bij nader onderzoek heeft het echtpaar verklaard de pakken pomtayers van ene Krisnadath te hebben gehad. Krisnadath, K. (59) werd gisteren opgespoord en aangehouden.

Hangende het verdere onderzoek is na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie het drietal in verzekering gesteld.

MinOWC roept hulp in van Defensie voor avondschoolvervoer

Peneux hoopt met steun van Defensie problemen rond vervoer scholieren 's avonds op te lossen

 
De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, heeft ongeveer drie weken geleden een brief geschreven naar het ministerie van Defensie met een verzoek om hulp bij avondschoolvervoer. Dit zegt de directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Natasja Bennanon, vandaag, 8 december 2015, in het Dagblad Suriname.

De minister was eerder al bezig met het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) voor de inzet van vervoer, maar dit is volgens haar niet zo goed van de grond gekomen.

De registratie van studenten die gebruik wensen te maken van avondschoolvervoer is ondertussen al gedaan. Bennanon stelt, dat niet vergeten moet worden dat het avondschoolvervoer in feite niet valt binnen de taakomschrijving van het ministerie.

Veel avondstudenten werken overdag en daarom is gevraagd aan de studenten om deels in te komen door Srd 76 te betalen per maand voor het buskaartje. Het ministerie zou dan met de rest inkomen. Opvallend is volgens Bennanon, dat het aantal aanvragen na deze mededeling gereduceerd is. De overheid is er voorstander van, dat mensen zich verder ontwikkelen en biedt ze dan ook de mogelijkheid.

Nu ze ertoe over moet gaan om te bezuinigen, moet men volgens Bennanon beseffen dat men zal moeten inleveren. Zo gauw er afspraken gemaakt zijn tussen Defensie en MinOWC ten aanzien van de beschikbaarheid van vervoersmiddelen voor de avond, zal bekend worden gemaakt wanneer het avondschoolvervoer van start zal gaan

'Het is morele verplichting om degenen die geheel onterecht en op wrede wijze zijn vermoord jaarlijks te herdenken'

Jurist Essed: 'Dew Baboeram is een politieke oplichter'


'In alle geloven en culturen worden de doden herdacht. Vanaf 8 december 1983 worden de geliefden door hun nabestaanden herdacht hetgeen volkomen normaal is. Het is zelfs een morele verplichting om degenen die geheel onterecht en op wrede wijze zijn vermoord, jaarlijks te herdenken. Hierbij speelt het element van troost voor de nabestaanden, hetgeen bijna niet mogelijk is omdat de daders nog vrij rondlopen. Tevens speelt het feit dat de 15 slachtoffers door het slijk gehaald zijn en er zoveel leugens over hen verteld zijn, hetgeen juist de behoefte creëert om hen eer te betonen en de waarheid over hun streven naar democratie en rechtstaat naar voren te brengen.'

Woorden vandaag, dinsdag 8 december 2015, in het Dagblad Suriname van jurist Hugo Essed in het kader van de herdenking van de slachtoffers van 8 december 1982 die vandaag wederom plaatsvindt. Essed is procesgemachtigde voor de nabestaanden in het 8 decemberproces.

Over het interview van Dew Baboeram met Desi Bouterse met betrekking tot de 8 decembermoorden zegt Essed, dat hij daaruit haalt dat Bouterse heeft aangegeven niet geschoten te hebben.

'Daarmee is nog niet ontkend dat hij misschien wel de opdracht voor die moorden gegeven heeft. Bouterse zou volgens sommigen niet alleen deelgenomen hebben maar ook de opdracht hebben gegeven en samen met anderen het doodvonnis hebben uitgesproken over de slachtoffers. Hij zou ook in Ford Zeelandia aanwezig geweest zijn op het moment dat de moorden plaatsvonden.'

Essed gaat ervan uit, dat hetgeen Bouterse in het interview gezegd heeft onwaarheid is. Baboeram is in de ogen van Essed daarom een politieke oplichter. Dit, omdat Baboeram ons zou hebben voorgehouden dat hij als nabestaande van wrok en haat af wilde en daarom een gesprek wilde hebben met de persoon die als hoofddader gezien wordt. Hij gaf aan dat hij erop vertrouwde dat Bouterse met zijn getuigenis de waarheid aan het licht zou brengen.

'Wat Baboeram gedaan heeft is precies het tegenover gestelde. Hij heeft Bouterse de gelegenheid gegeven om samen met Slooten en Linscheer een propagandafilm te maken voor de zogenaamd onschuldige Bouterse.'

Essed noemt Baboeram een politieke oplichter, omdat hij volgens hem politiek bedrijft met de zaak. 'Hij praat van politiek geweld en niet van mensenrechtenschendingen. Hij kent alleen politiek, hij kent het recht niet. Gelukkig beschikt Suriname over een Hof van Justitie dat vanaf 1869 waakt voor een richtige rechtspleging en gelukkig dat het hof recent heeft aangegeven ’niks politiek, alles is rechtsgang, voortgang van de vervolging bevolen. Het hof wijst de juiste weg van vervolging en uiteindelijk berechting aan.'

Of dit werkelijk zal gebeuren weet Essed niet. 'Ik ben hier enigszins gereserveerd over, omdat ik uit de geschiedenis kan concluderen dat de hoofdverdachte en zijn aanhang er alles aan gedaan hebben om de zaak te frustreren en ik verwacht dat men daarmee door zal gaan.' Desondanks heeft Essed er vertrouwen in dat het Openbaar Ministerie en de Krijgsraad nu ook duidelijkheid hebben omtrent wat het recht van hen verlangt.

Indien geen ontvangst betaling zijn acties bus- en boothouders niet uitgesloten

OBS-voorzitter: 'Het geld is al op de banken, Financiën moet slechts opdracht geven geld over te maken'
 
 
Het bestuur van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) heeft gisteren vergaderd met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de achterstallige betalingen die het ministerie nog moet uitkeren aan de bus- en boothouders. De minister heeft tijdens het overleg aangegeven alles wat in zijn macht ligt te zullen doen en erop te zullen toezien dat de bushouders uitbetaald worden, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 8 december 2015.

OBS-voorzitter Kenneth Themen zegt te hopen, dat de minister dit inderdaad waar kan maken. Want zoals het er nu uitziet, lijkt het erop alsof er in januari zelfs nog niet betaald zal zijn. ‘Als er nog geen autorisatie is verleend over de maand oktober, hoe staat het dan over de maanden november en december, vraagt hij zich af. Wanneer zullen de bus- en boothouders dan over hun geld beschikken?’

Enkele bus- en boothouders hebben wel gedeeltelijk hun geld ontvangen. Vandaar dat er een beetje onbegrip is in de gemeenschap, die zich afvraagt waarom een deel rijdt en een deel niet. ‘Begrijpelijk’, zegt de OBS-voorzitter dat een deel rijdt, omdat dat deel blijkbaar wel heeft ontvangen. De bushouders die hebben ontvangen, hebben niet eens alles ontvangen, zegt Themen.

Er is afgelopen woensdag een brief gestuurd aan de minister, waarin hij in kennis gesteld wordt over de motie waarin staat dat indien er niet betaald wordt, de OBS in actie gaat. De minister is dus op de hoogte van de deadline.

De OBS is erg teleurgesteld over de gang van zaken, maar hoopt vooralsnog een telefoontje te krijgen dat het geld is overgemaakt. ‘Het is geen moeilijk proces. Het geld is al op de banken. Het ministerie van Financiën moet slechts de opdracht geven het geld over te maken’, aldus Themen.

Hira richt Comité van Nabestaanden en slachtoffers van alle processen van geweld sinds 1980 op

Hira (Dew Baboeram) gaat in persconferentie in op zijn gesprek met Bouterse

Tijdens persconferentie geen nieuwe onthullingen over rol Bouterse bij 8 decembermoorden


Sandew Hira heeft tijdens zijn vanochtend, dinsdag 8 december 2015, gehouden persconferentie de oprichting aangekondigd van een Comité van Nabestaanden en slachtoffers van alle processen van geweld sinds 1980. Hij deed verslag  van het gesprek met president Desi Bouterse op Brokobaka, gehouden op 28 en 29 november. Het gesprek met Bouterse is een onderdeel van een politieke oplossing voor spanningen in de gemeenschap. 'Ik zet me in voor een samenleving waarin er geen plaats is voor een dubbele moraal ten aanzien van de rechtsstaat', stelt Hira.

Het gesprek met de president heeft ongeveer zes uur geduurd. Van dit materiaal zijn vier uitzendingen gemaakt die vanaf vanavond om tien uur in vier afleveringen bij de STVS te zien zullen zijn. Van dinsdag tot en met vrijdagavond wordt een aflevering vertoond om tien uur en herhaald op de volgende dag om twaalf uur ‘s middags.

Hira heeft gesprekken gevoerd met nabestaanden en slachtoffers van alle processen van geweld. Madzy Flemming heeft zich bereid verklaard om samen met hem een comité op te richten van slachtoffers en nabestaanden van alle processen van geweld.

'Haar man is vermoord tijdens de Binnenlandse Oorlog. Zij was vanuit het leger één van de mensen die belast om de boodschap te brengen aan nabestaanden van de militairen die zijn omgekomen. Op de eerste bijeenkomst was zij uitgesproken kritisch naar mij toe als deel van de groep van nabestaanden van 8 december. We hebben drie keer uitgebreid gesproken met elkaar. Ik ben blij dat ze bereid is om samen met mij het Comité van Nabestaanden en slachtoffers van alle processen van geweld sinds 1980 op te zetten en te trekken', sprak Hira, aldus Starnieuws.

De tekst door Hira gesproken tijdens zijn persconferentie vandaag:Ter informatie:

Rusland (NPS): 'Volk zal net als in Venezuela populistisch beleid regering Bouterse gaan afwijzen'

'Natuurlijk zijn er verschillen, maar de trend is het populistische beleid' 


Het is een kwestie van tijd wanneer het volk in Suriname, net als in Venezuela, het populistische beleid van de huidige regering en diens heerschappij massaal zal afwijzen. Dat zegt oppositielid Gregory Rusland (NPS) vandaag, dinsdag 8 december 2015, in de Ware Tijd, naar aanleiding van de politieke overwinning van de oppositie in Venezuela, op basis van de voorlopige resultaten van de parlementsverkiezingen zaterdag. 

Rusland stelt, dat er net als in Venezuela een populistisch beleid is gevoerd dat nu zijn tol eist door de gedaalde olieprijzen.

'Natuurlijk zijn er verschillen, maar de trend is het populistische beleid. De situatie in Venezuela is een teken aan de wand voor Suriname. We moeten er niet vreemd van opkijken wanneer het ook zover komt in Suriname', meent hij, doelend op de protesten waarop het socialistische beleid in Venezuela stuitte.

Politicoloog Hans Breeveld verwacht echter geen soortgelijke ontwikkeling in Suriname. Hij schat de politieke tegenstellingen daarvoor te klein in, vooral tegen de achtergrond dat Venezuela de grote wereldmacht Amerika, tegen zich heeft.

'In Venezuela heb je de economische elite tegen het beleid en daar zijn de tegenstellingen tussen oppositie en coalitie sterk aanwezig in tegenstelling tot hier.'

Coalitielid André Misiekaba (NDP) erkent dat Suriname zich in moeilijk vaarwater bevindt, maar verwacht geen situatie als in Venezuela. Hij toont wel begrip voor zij die zich afvragen met welke middelen het sociale beleid zal worden voortgezet. Uitingen van ontevredenheid beschouwt hij als positieve kritiek waar de regering lering uit moet trekken. 'Natuurlijk moet je er acht op slaan, maar ik denk helemaal niet dat het zover komt als in Venezuela. Ik zeg altijd dat er plaats is voor oppositie in dit bestel.'

Preventie tienerzwangerschap speerpunt van beleid directoraat Jeugdzaken ministerie van Sport- en Jeugdzaken

Workshop moet aanzet geven tot integrale aanpak


Met als doel het identificeren van belanghebbenden die kunnen bijdragen aan de preventie van tienerzwangerschappen en begeleiding van tienermoeders, houdt het ministerie van Sport- en Jeugdzaken vandaag, dinsdag 8 december 2015, een workshop. De bijeenkomst in het Lalla Rookhgebouw is een aanzet tot integrale aanpak van dit fenomeen, zegt directeur Rachel Koningsbloem-Pinas van Jeugdzaken. Het is volgens haar belangrijk om alle actoren te betrekken bij de uitvoering van het jeugdbeleid, zo bericht Starnieuws. 

Dit initiatief is vanuit het directoraat Jeugdzaken opgepakt en wordt verder ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid en de UNFPA (United Nations Population Fund). Via het Project Scholieren Moeders wordt begeleiding geboden aan scholierenmoeders met als doel het behalen van een VOJ-diploma en het voorkomen van een volgende ongeplande zwangerschap, zegt Koningsbloem-Pinas.

Uit het strategisch plan van het directoraat Jeugdzaken blijkt, dat er jaarlijks tussen de 1.500 en 1.600 baby’s worden geboren uit moeders van 19 jaar en jonger. Suriname is in de rij van landen met een relatief hoog aantal geboorten. Een uitgebreide studie die in 2011 is uitgevoerd voor het directoraat Jeugdzaken, concludeert dat tienerzwangerschappen niet gezien moeten worden als een probleem van individuele vrouwen, maar als een maatschappelijk vraagstuk dat een geïntegreerde multisectorale aanpak vereist.

Voor de aanpak van het fenomeen tienerzwangerschappen zijn de departementsdirecteuren van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Regionale Ontwikkeling, Arbeid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Justitie en Politie door het directoraat Jeugdzaken geïnformeerd over dit initiatief. Aan hen is gevraagd om actief betrokken te zijn bij de integrale aanpak van het probleem.
Volgens Koningsbloem-Pinas is het streven om aan het eind van de workshop, afspraken vast te leggen in protocollen, die de integrale aanpak van dit probleem tussen alle betrokkenen zal moeten regelen.

De SLM Palulu heeft de SLM en Suriname definief verlaten en vaarwel gezegd

Toestel vliegt als soort 'ererondje' laag boven Paramaribo


Nieuwe president-commissaris bij SLM is gepensioneerd manager catering Louis Voigt


De Palulu heeft vanmorgen, dinsdag 8 december 2015, definitief afscheid genomen van Suriname. Veel mensen zouden volgens Starnieuws enorm zijn geschrokken toen het vliegtuig laag boven Paramaribo vloog. Het toestel maakte een rondje boven het SLM-kantoor. De Palulu zei daarmee dank aan Suriname voor alle veilige vlieguren.

Intussen werd gisteravond de nieuwe Raad van Commissarissen benoemd bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM). De nieuwe president-commissaris is Louis Voigt. Hij is gepensioneerde van de SLM. Tot aan zijn pensionering was hij manager bij de catering. Hij heeft het roer overgenomen van Gerard Brunings.

Sergio Akiemboto, president-directeur van het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco, was gevraagd om president-commissaris te worden bij de luchtvaartmaatschappij. Maar, omdat Grassalco alle aandacht van hem vraagt, besloot Akiemboto om niet te gaan voor de hoogste verantwoordelijke bij de SLM. Hij is wel gewoon lid geworden van de Raad van Commissarissen.

NPS ziet stukje rechtvaardigheid en orde in door Hof opgedragen hervatting 8 decemberstrafproces

NPS voorstander verdere versterking democratie en rechtsstaat


Een vorm van democratie is de vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten op basis van deze vrijheid, zoals die is verankerd in de Grondwet, zonder angst hun mening kunnen geven wat niet perse betekent dat aan de ander de oorlog wordt verklaard. Wanneer deze mening onderbouwd, goed beargumenteerd en gebaseerd is op feiten, mag het onder geen enkele omstandigheid worden getorpedeerd, en mogen burgers onder geen enkele omstandigheid worden gestraft of misschien zelfs vermoord! Dit schrijft de NPS in een vandaag, dinsdag 8 december 2015, uitgebrachte verklaring waarvan hieronder de verdere tekst.

Het ultieme doel van het kunnen beleven van de democratie en rechtsstaat, is dat er vrede ontstaat. Dat mensen hun houding kunnen veranderen en rekening houdend met de belangen van alle groepen in de samenleving, de juiste beslissingen kunnen nemen. Immers, het is niet voor niets dat in ons volkslied duidelijk wordt bezongen; ...Recht en waarheid maken vrij... Jammer is het natuurlijk wanneer niet eenieder in staat is het recht toe te passen en de waarheid onder ogen te zien. 8 december 1982, was één van die momenten.

In vrede zijn kernbegrippen zoals rust, veiligheid en harmonie, gehuisvest. Het is dan ook om die reden dat de NPS het belangrijk acht dat het proces over de 8 decembermoorden bij de rechter wordt behandeld.
Sinds de aanname van de Amnestiewet, leek vrede te zijn weggevaagd. Er was geen harmonie bij grote delen van de samenleving, wat leidde tot onvrede. Nu beslist is dat het strafproces over de mensenrechtenschendingen van 8 december weer voortgang zal vinden, ziet de NPS een stukje rechtvaardigheid en orde.

Eén van de ontwikkelingsvisies van de NPS voor Suriname is een vredige natie die op principes van vrijheid en democratie is georganiseerd. De NPS aanvaardt wet en recht als richtsnoer voor haar politiek handelen.

Laten wij, allen burgers van dit land, bewakers zijn van de democratie, laten wij steeds blijven vasthouden aan vastgestelde regels van goed bestuur, vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, solidariteit, zelfwerkzaamheid, respect, en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

Dit zijn dé fundamenten van onze natie!

Nabestaanden slachtoffers 8 decembermoorden blijven hopen op vonnissen in strafproces tegen verdachten


'Zolang Bouterse niet vervolgd en berecht wordt, is Suriname voor mij geen democratische rechtstaat'

Nabestaande Romeo Hoost is 'principieel' al 33 jaar niet meer op Surinaamse bodem geweest


De Surinaamse gemeenschap herdenkt vandaag in Nederland en in Suriname de 8 decembermoorden van 1982. Voor nabestaanden gaat de zoektocht naar gerechtigheid een nieuwe fase in, nu president Desi Bouterse alsnog wordt vervolgd, zo schrijft Tonny van der Mee vandaag, dinsdag 8 december 2015, in het AD.

Romeo Hoost is 'principieel' al 33 jaar niet meer in Suriname geweest. Pas als president Desi Bouterse en 24 andere verdachten zich voor een onafhankelijke rechter hebben verantwoord voor de Decembermoorden, zet hij weer voet op Surinaamse bodem. 'Zolang Bouterse niet vervolgd en berecht wordt, is Suriname voor mij geen democratische rechtstaat', zegt de voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname.

Zijn neef - politicus en advocaat Eddy Hoost - was een van de 15 mannen die op 8 december 1982 bij Fort Zeelandia in Paramaribo werden doodgeschoten door het militaire regime van Bouterse. Die ontkent betrokkenheid, maar getuigenverklaringen bewijzen het tegendeel.

In mei 2012 legde de Krijgsraad de rechtszaak stil, nadat het parlement een maand daarvoor een omstreden Amnestiewet in gewijzigde vorm aannam waardoor de huidige president veroordeling zou ontlopen.

Na een klacht van nabestaanden gelastte het Hof van Justitie in Suriname onlangs alsnog de voortzetting van het proces. Hoost: 'Ik heb weer meer vertrouwen in de rechtstaat. De discussie herleeft.'

Bouterse zit in zijn tweede termijn als president, nadat hij deze zomer met overmacht de verkiezingen won. Maar, de steun van de jonge bevolking - de helft is geboren ná de Decembermoorden - brokkelt af.

Na jaren van welvaart gaat het nu economisch zo slecht, dat de Surinaamse dollar onlangs gedevalueerd is. Hoost: 'Bouterse gooit alles op de internationale crisis, dat is onzin. Er zijn miljarden verkwanseld. De gewone Surinamer wordt getroffen. Die moet nu meebetalen aan het verbrassen en de corruptie van de regering. De protestbeweging groeit.'

Bouterse is eerder in Nederland bij verstek al veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege drugshandel. De Amnestiewet was voor Nederland reden om alle contacten met Suriname en Bouterse te bevriezen.

Volgens SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel kan Nederland een veel actievere rol spelen. 'Nederland heeft veel te weinig gedaan in dit dossier. Het gaat hier om een internationaal misdrijf tegen de menselijkheid. Daarvoor kan Bouterse ook in Nederland berecht worden. Bovendien heeft Bouterse een dubbele nationaliteit. Het is goed als ook openheid van zaken wordt gegeven over de rol van Nederland bij de coup in 1980, die hier werd toegejuicht en gesteund.'

De 8 decembermoorden vormen de rode draad in zijn boek 'Surinamers in de polder' - interviews met 15 bekende Surinamers - dat vandaag bij de herdenking gepresenteerd wordt.

Voormalig nieuwslezeres Noraly Beyer hekelt daarin de Nederlandse 'onverschilligheid'. 'Een van de slachtoffers, de journalist Frank Wijngaarde, had een Nederlands paspoort. Zou je je daar niet voor inzetten? Waarom zijn de dossiers uit de jaren tachtig gesloten tot 2060? Wat heeft Nederland te verbergen?'

Ondertussen probeert nabestaande Dew Baboeram alias Sandew Hira om Bouterse in een interview tot een getuigenis te dwingen. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. 'Ik vind het schaamteloos. Het schuurt tegen verraad aan', zegt Beyer. Andere nabestaanden keuren in de zoektocht naar gerechtigheid een gesprek met Bouterse af.

'Berechting vindt plaats voor de rechter, niet in een gesprek. Ik wil dat hij veroordeeld wordt en achter de tralies verdwijnt. Bouterse zal tot de hoogste instanties gaan. Als hij vrijuit gaat, zal ik dat met pijn en bloed in het hart moeten accepteren. Zolang dat niet gebeurt, is hij voor mij een moordenaar', aldus Hoost.

AVA Airways lijkt vooral gebakken lucht te zijn


Veel documenten van AVA zijn ‘naar een hoge mate van waarschijnlijkheid niet authentiek’


AVA Airways, de lchtvaartmaatschappij op papier van Olivier Arrindell en MAN-politicus Giovanni Atalita die de regering hebben gedreigd met een rechtszaak, omdat er nog geen vergunning werd verstrekt, blijkt grotendeels uit lucht te bestaan. Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, dinsdag 8 december 2015, te beschikken over een forensisch rapport, opgesteld in opdracht van minister Suzy Camelia-Römer (PNP) van Verkeer. 

Veel documenten die AVA de afgelopen maanden heeft getoond en overhandigd zijn ‘naar een hoge mate van waarschijnlijkheid niet authentiek’.

Ook wordt onder andere voor financiering/garantstelling verwezen naar bedrijven in de Verenigde Staten die ‘waarschijnlijk fictief’ zijn. Bovendien heeft KPMG New York laten weten, dat de door AVA opgevoerde Grace Aviation Holdings - anders dan in een brief gesteld - géén klant is van KPMG in New York en dat dit advieskantoor dit schrijven ook niet heeft afgegeven.

Door AVA Airways, dat regelmatig luidkeels in de media van zich laat horen en zelfs met behulp van advocaat Chester Peterson een persconferentie belegde om zich te beklagen over de minister, omdat zij een bankgarantie van 48,9 miljoen eist, is om een vergunning verzocht.

AVA Airways belooft gouden bergen. Als ‘airline of Curaçao & the Caribbean’ blijkt uit een door AVA zelf verspreid ‘confidential proposal’ dat AVA de mogelijkheid ziet om ‘ten million passengers’ te vervoeren. Het zogenaamd vertrouwelijke rapport is opgesteld door Grace Aviation Holdings, LLC.
Deze naam duikt ook op als één van de Amerikaanse bedrijven die garantiebrieven hebben verstrekt. De andere betreft Capital Partners, eveneens garantsteller voor AVA Airways van Arrindell, Atalita en Arsenio Scherptong. Alle drie zouden zij aandeelhouder van de luchtvaartmaatschappij in oprichting zijn.

Curaçao Tourist Board (CTB) lanceert digitale ‘Embarkation and Disembarkation-card'

Voor vertrek naar Curaçao kan kaart online worden ingevuld

 
De digitale ‘Embarkation and Disembarkation-card’, de ED-card, is gisteren door de Curaçao Tourist Board (CTB) samen met de immigratiedienst gelanceerd, zo bericht vandaag, 8 december 2015, het Antilliaans Dagblad. (zie foto - Bron: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Bezoekers uit het buitenland kunnen voor vertrek naar Curaçao de kaart online invullen op de website van het CTB. Dat verkort de wachttijd die de buitenlandse bezoekers bij de immigratie kwijt zijn.

Bij de lancering was ook de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling, Eugene Rhuggenaath, aanwezig.

42 Maanden cel op Curaçao voor smokkel 5.024 xtc-pillen en 2.7 kilo marihuana

Veroordeelde beweert niets te hebben geweten van xtc-pillen in zijn bagage


Het gerecht heeft gisteren R.C.M. (1987) veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden voor het smokkelen van 5.024 xtc-pillen met een gewicht van 1,7 kilo en 2,7 kilo marihuana. De drugs waren verdeeld over zes zakken en waren in een dubbele bodem van de koffer van de verdachte verstopt, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 8 december 2015.

Volgens de Officier van Justitie belast met deze zaak was het de intentie van de verdachte om Curaçao te betreden met de drugs. De verdachte ontkent de beschuldiging van de xtc-pillen. Wel geeft hij toe iemand in Rotterdam een gunst te hebben bewezen door 400 gram marihuana mee te nemen. 'Van de rest weet ik niets af', aldus de verdachte gisteren voor het gerecht.

M. arriveerde op 22 november 2015 op Hato met een vlucht vanuit Nederland. Bij aankomst controleerden douanebeambten zijn koffers en ontdekten de drugs. De man is van Curaçaose afkomst en woont in Nederland.

Het Openbaar Ministerie heeft gisteren te kennen gegeven de import van de hoeveelheid xtc-pillen en marihuana een ernstige zaak te vinden. 'Het betreft een grote hoeveelheid drugs die een groot gevaar vormt voor onze gemeenschap', aldus de Officier van Justitie. De xtc-pillen hebben een marktwaarde van rond de 125.000 gulden.

De Officier van Justitie had een celstraf van vier jaar geëist. Het gerecht heeft de verdachte uiteindelijk veroordeeld tot 42 maanden gevangenisstraf.

Krijgsraad door OM gevraagd datum vast te stellen voor behandeling strafzaken 8 decemberproces

Advocaat Kanhai van hoofdverdachte Bouterse: 'Dit is een dode mus, de rechtsstaat wordt in gevaar gebracht''Uitspraak Hof heeft Suriname in een gevarenzone gebracht'
 

Het Openbaar Ministerie heeft de Krijgsraad schriftelijk gevraagd om de dag en tijd te bepalen voor de behandeling van de strafzaken in het 8 decemberproces. Het Hof van Justitie heeft onlangs de procureur-generaal bevolen om met onmiddellijke ingang de vervolging voort te zetten tegen de verdachten. De procureur-generaal moet vorderen, dat met onmiddellijke ingang de schorsing van vervolging wordt opgeheven. Irvin Kanhai, advocaat van Desi Bouterse en diverse andere verdachten, zegt vandaag, dinsdag 8 december 2015, op Starnieuws dat het Hof van Justitie niet bevoegd is om een wet te beoordelen. Hij vindt dat door de uitspraak van het Hof het land in een gevarenzone is gebracht.

Kanhai wijst er op, dat de Krijgsraad een vonnis heeft uitgesproken. De vervolging van de verdachten werd op 11 mei 2012 geschorst. De Krijgsraad wil eerst antwoord hebben op de vraag of er sprake is van inmenging in een zaak die reeds in behandeling was en verwees naar artikel 131 lid 3 van de Grondwet. Kanhai stelt, dat 'inmenging' ook niet gedefinieerd is. Hij vindt dat de rechter niet bevoegd is de Grondwet te toetsen en niet kan stellen dat de Amnestiewet buiten beschouwing kan worden gelaten.

'Wat gaat de Krijgsraad nu doen? Er is een beschikking waarbij de Krijgsraad akkoord is gegaan met de auditeur-militair om de vervolging voor onbepaalde tijd te schorsen, totdat het Constitutioneel Hof de inhoud van de Amnestiewet heeft getoetst. En dit orgaan is er nog steeds niet. Zal de Krijgsraad dan over de eigen beslissing heenstappen? Ik wil zien hoe dat gebeurt. Bovendien zijn er ook personen gedagvaard die niet voorkwamen op de lijst van verdachten. En hoe zullen de gewezen ministers worden berecht? Zij zijn niet eens gedagvaard. Dit is een dode mus. De rechtsstaat wordt in gevaar gebracht', zegt Kanhai.

Hugo Essed, een van de procesgemachtigden, heeft eerder verklaard, dat het Hof van Justitie met de beslissing zijn vertrouwen in de rechtsstaat Suriname in één keer heeft verdubbeld. Het Hof van Justitie heeft de nabestaanden in hun klacht ontvankelijk verklaard en heeft het daarbij behorende verzoek tot bijzondere vervolgingsinstructies aan het Openbaar Ministerie, vrijwel geheel toegewezen.

Productiekosten rijst door devaluatie fors gestegen

Bijna alle prijzen voor benodigdheden in de productie met minstens 25% verhoogd


De productiekosten in de rijstsector zijn fors gestegen door de recente koersstijging na de devaluatie van de Surinaamse dollar. Vrijwel alle prijzen van benodigdheden zijn de afgelopen dagen met ten minste 25% gestegen, waardoor de boer nu meer geld op tafel moet leggen om zijn rijstareaal zaaiklaar te maken. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 8 december 2015.

Volgens rijstboer Radja Amedkhan, tevens voorzitter van de belangengroep van rijstboeren in de westelijke polders, is ook de natte grondbewerking duurder geworden. Hij zegt dat een zak kunstmest van vijftig kilo nu verkocht wordt voor Srd 115  in tegenstelling tot het vorige seizoen toen er Srd 90 voor werd gevraagd.

Rijstboer Nirmal Chedie is er niet over te spreken, dat sommige molenaars de boeren nog steeds niet hebben uitbetaald voor de geleverde padie van de voorjaarsoogst van 2015. Met de recente ontwikkelingen op de valutamarkt is de Srd 35 voor een baal natte padie van 79 kilo die de boeren nog moeten ontvangen verder in waarde gedaald.

Chedie vindt dat de overheid medeschuldig is aan de precaire situatie in de rijstsector, 'omdat zijdens de overheid geen enkele actie wordt ondernomen om de boeren de helpende hand te bieden ondanks dat wij meerdere malen schriftelijk de instanties gevraagd hebben'. Hij vindt dat de overheid financieel moet inkomen, zodat de sector behouden blijft voor de boerengemeenschap in de districten waar het hoofdvoedsel van de totale gemeenschap van Suriname geproduceerd wordt.

Gajadien (VHP): 'SLM-toestel charteren voor sportdelegatie Consude Games Paraguay in strijd met bezuinigingsbelofte regering'

Minister Abdoelgafoer zou 25 stoelen voor NDP-jongeren, vriendjes en vriendinnetjes aan delegatie hebben toegevoegd


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien zegt gisteren, maandag 7 december 2015, in het Dagblad Suriname niet onder de indruk te zijn van het besluit van de regering om een delegatie van ruim 100 sporters, coaches en begeleiders met een gecharterde SLM-vlucht uit Suriname naar Paraguay te sturen voor deelname aan de scholieren Consude Games. De parlementariër zegt, dat dit in strijd is met de bezuinigingsbelofte die de regering onlangs aan de gemeenschap heeft gegeven. 

'Er zijn sterke indicaties dat tijdens de selectieprocedure er sprake is geweest van een ‘Njang Dringi Prisiri-affaire’.'

Volgens informatie die Gajadien heeft bereikt, zou minister Faizel Abdoelgafoer van Sport- en  Jeugdzaken persoonlijk ruim vijfentwintig stoelen plekken voor NDP-jongeren, vriendjes en vriendinnetjes aan de delegatie hebben toegevoegd, die geen enkele bijdrage aan de Zuid-Amerikaanse spelen zullen leveren.

Tijdens de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen zou de parlementariër indringende vragen aan president Desi Bouterse hierover stellen, maar door ziekte van het staatshoofd werd die vergadering uitgesteld.

Het bedrag van een gecharterde vlucht is rond de 7.000 Amerikaanse dollar per vlieguur. De gecharterde reis zou de staat enkele honderdduizenden Amerikaanse dollars hebben gekost, inclusief hotel, ticket en daggelden.

Gajadien zegt verder, dat gelijk na de bekendmaking van het ministerie over de aankomst van de delegatie in Asuncion, Paraguay, er duidelijke reacties van zowel burgers als politici zijn losgebroken. Volgens hem hebben diverse Assembleeleden geprobeerd te achterhalen wat deze reis het land precies heeft gekost. Volgens Gajadien is de ‘Njang Dringi Prisiri-gedachte’ van de NDP hier duidelijk terug te vinden. Het is volgens hem ongehoord dat de gemeenschap de buikriem steeds strakker trekt, terwijl politieke vrienden de gelden van het land steeds verspillen. 'Men zit eigenlijk propaganda te maken', aldus Gajadien.

Suriname getroffen door grote stroomstoring

Geen stroom in Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para en Saramacca

Technische storing in EBS-onderstation te Paranam


De NV Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft gisteravond, maandag 7 december 2015, een paar uur te kampen gehad met een stroomstoring in Paramaribo, Wanica, Commewijne, Para en Saramacca. Het onderstation van de EBS te Paranam had een technische storing. Dit zegt technisch directeur Marcel Eyndhoven van EBS op Starnieuws. 

Door de terugval van energie werd de transmissie naar Paramaribo onderbroken.

Het is na ruim vijf kwartier de EBS gelukt om de eerste lijnen weer te voorzien van elektriciteit. Langzaamaan wordt het gehele netwerk voorzien van energie. Een deel van het land heeft intussen weer stroom.

Eyndhoven zegt verder, dat de generatoren van de EBS niet in staat zijn de stroomvoorziening over te nemen als de toevoer uit Paranam wegvalt. Als het om kleine gebieden gaat, kunnen de generatoren de stroomuitval opvangen. EBS hoopt zo spoedig mogelijk het gehele netwerk weer te voorzien van energie.