donderdag 10 december 2015

Statenleden Curaçao zitten met veel ongeloof, frustratie en vragen over ontwikkelingen zwembad SDK

Zwembad blijft tot volgend jaar gesloten vanwege vervuild water


Ongeloof en frustratie over de laatste ontwikkelingen bij het zwembad van sportcomplex Sentro Deportivo Kòrsou (SDK) overheersten gisteren bij Statenleden, tijdens de behandeling van het hoofdstuk Algemene Zaken van de conceptbegroting 2016. De aanwezigen eisten duidelijkheid van premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS), onder wie sportstichtingen valt, zo bericht de Amigoe vandaag, 10 december 2015.
 
Het zwembad blijft zeker tot volgend jaar gesloten, nadat uit onderzoek is gebleken dat het water vervuild was. In het water zaten volgens G&Gz legionella- en pseudomonasbacteriën. Het zwembad is inmiddels leeggepompt, er worden nu lessen gegeven in het Rif-zwembad. Maar, na het leegpompen bleek ook dat de tegels op de bodem van het zwembad naar verluid door het felle zonlicht gebarsten waren.

Tijdens de begrotingsbehandeling hadden tal van Statenleden vragen over de gang van zaken bij het zwembad. Een dag eerder had MAN-Statenlid Hensley Koeiman nog een brief met 28 vragen aan minister Whiteman opgesteld. Gisteren eiste de MAN-leider van Whiteman antwoord op de vraag hoe het zover heeft kunnen komen bij SDK en wie hiervoor verantwoordelijk moet worden gehouden. Koeiman wilde ook weten of er plannen zijn voor nieuwe zwembaden.

PS-Statenlid Sherwin Leonora had vragen over de slechte staat van het zwembad en wilde van partijgenoot Whiteman horen wat de plannen zijn om het te repareren. Hij drong er bij de premier op aan om er alles aan te doen dat jongeren niet zonder hun zwemles komen te zitten. PAIS-Statenlid Eugene Cleopa stond niet alleen stil bij de huidige problemen met het zwembad van SDK, maar ook vroeg hij zich af waarom Bándabou nog steeds geen zwembad heeft en leerlingen in zee zwemles moeten krijgen.

Cleopa wilde verder weten onder wie de portefeuille van sportstichtingen nu precies valt. Onder voormalig premier Ivar Asjes viel het onder de verantwoordelijkheid van de minister van Algemene Zaken. Het is onduidelijk of dit ook onder Whiteman zo zal blijven. In dit verband wees hij op het feit dat er onder Asjes vele miljoenen bij sociaal vangnet-organisatie Reda Sosial zijn ondergebracht, maar dat de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport er niet bij kan.

PAR-lid Armin Konket wilde ook weten wie er bij SDK had gefaald. Hij vroeg Whiteman hoe vaak het water van het zwembad in de afgelopen jaren was ververst en of het zwembad bij Rif, Benny Leito, ook met dezelfde problemen kampt. Hij drong bij de regering aan op een snelle oplossing voor de problematiek met betrekking tot het SDK-zwembad.

Curaçao's Statenvoorzitter Franco: 'Statenlid Thodé wil mij in diskrediet brengen'

Franco: Lekken rapport-Ecorys niet vanuit Staten gebeurd


Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco is ervan overtuigd, dat Statenlid en tevens verdachte van schending ambtsgeheim Amerigo Thodé (MFK) hem in diskrediet wil brengen. 'Dat doet hij door de perceptie te creëren dat ik geen aangifte wilde doen tegen het lekken van het rapport-Ecorys over de Isla-raffinaderij, maar wel tegen hem voor het lekken van financiële informatie die tijdens een besloten vergadering met de College financieel toezicht (Cft) naar voren kwam', aldus Franco vanmiddag, donderdag 10 december 2015, in de Amigoe.

Franco bevestigt, dat hij een brief kreeg van Thodé waarin hij min of meer een onderzoek naar het lekken van het rapport en het doen van aangifte in verband hiermee eiste. Franco verduidelijkt dat hij dit heeft onderzocht en tot de conclusie kwam dat het rapport niet vanuit de Staten is gelekt. Hij zegt, dat een zwart/wit-kopie van de hard copy van het rapport ter inzage bij de Staten werd ingediend. Iedereen mocht dat dus, na zich te hebben ingeschreven, in bijzijn van de Statengriffier inzien. In zijn brief gaf Thodé aan dat het rapport op de website van de vereniging Smoc werd gelekt, aldus Franco.

'Ik ben hierop direct met een onderzoek gestart en heb met voorzitter Peter van Leeuwen gesproken die aan mij verduidelijkte dat het rapport op het internet te vinden is. SMOC (Stichting Schoon Milieu op Curacao) heeft het rapport via Google gevonden en een link hiervan op haar site gezet. Ik ben dus op de website gaan kijken, waarop ik de link vond waar het rapport in kleur te vinden was en ook gedownload kon worden.'

Volgens Franco is dus uit zijn onderzoek gebleken dat het ‘gelekte rapport’ niet het rapport was dat bij de Staten werd ingediend, aangezien er een duidelijk verschil was, het ingediende was zwart/wit en het gelekte was dus in kleur. 'Zelfs een kind kan dat verschil merken.'

Daarnaast haalde Franco de lijst erbij van degenen die zich hadden ingeschreven om het rapport in te zien en daaruit bleek dat alleen Thodé en lid Zita Jesus-Leito (Par) dit hebben gedaan.

'Ook bleek dat Thodé veel meer tijd dan Jesus-Leito nodig had om het rapport in te zien. Uiteindelijk waren er dus vier verdachten die het hadden kunnen lekken, namelijk de Statengriffier, diens secretaresse, Thodé zelf en Jesus-Leito.' Hij betreurt het dat Thodé min of meer beweerde dat het Statenpersoneel, dat daar al jaren werkt, het rapport had gelekt. Dit klopt niet volgens zijn onderzoek, aldus Franco.

Aangezien niet is gebleken dat het rapport vanuit de Staten werd gelekt, heeft de Statenvoorzitter besloten geen aangifte te doen en adviseerde Thodé in een brief dat hij dat zelf moest doen. Franco weerspreekt verder dat hij aan Thodé in die brief had gezegd indiening van een aangifte eerst met de Staten te moeten bespreken.

'Deze mensen gebruiken altijd halve waarheden om de publieke opinie te manipuleren. Dat is hun modus operandi. Misschien begrijpen zij de regels ook niet. Had ik de Staten toestemming moeten vragen om Schotte eerder uit de zaal te halen? Zij begrijpen de bevoegdheden van een Statenvoorzitter of een Statenlid kennelijk niet.'

De Statenvoorzitter benadrukt ten slotte, dat hij in het geval van Thodé hoe dan ook genoeg bewijzen had om een aangifte te doen, namelijk de gemaakte foto, het radio-interview waarbij voormalig Financiënminister George Jamaloodin de opname van de besloten vergadering heeft uitgezonden, en de bekentenis van Thodé zelf tijdens de door de MFK ingelaste persconferentie hierover.

'Toen heeft hij zelf gezegd de informatie te hebben gelekt omdat het volk het recht heeft om de waarheid te weten. Indien ik geen aangifte had mogen doen, zal de rechter mij straks niet-ontvankelijk verklaren.'

Franco maakt zich ook zorgen om het feit dat Thodé deel uitmaakt van diverse vaste commissies van de Staten, zoals de huishoudelijke commissie en wacht de uitspraak van het Gerecht in de zaak tegen Thodé af, zodat alle Statenleden ook een gerechtelijk vonnis als voorbeeld hebben, dat dergelijke praktijken simpelweg niet kunnen.

Gajadien (VHP) is tevreden over aanzet regering tot instellen SER, 'maar er is te lang gedraald'

'Ik hoop dat alles goed verloopt en wij een goede SER hebben, omdat er enorme vraagstukken zijn in de samenleving'


Het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien is ingenomen met de eerste stappen van de regering om te komen tot de instelling van een Sociaal Economische Raad (SER). President Desi Bouterse heeft de vakbeweging en het bedrijfsleven aangeschreven om voordrachten te doen voor de in te stellen Raad. De organisaties moeten uiterlijk 14 december meedelen wie hun vertegenwoordigers worden in de SER.

'Men heeft te lang gedraald. Er is een aantal maatregelen doorgevoerd, dat wij getypeerd hebben als los zand. Een paar maatregelen hier en daar, terwijl het eigenlijk nog niet duidelijk is en welke richting wij opgaan. De SER zal met zijn adviezen richting moeten geven aan een goed beleid', stelt de politicus vandaag, 10 december 2015, in het Dagblad Suriname.

De SER is bij wet van 4 maart 2004 ingesteld. Het doel is ordening van sociaaleconomische activiteiten te bevorderen. Volgens Gajadien heeft het staatshoofd te lang op zich laten wachten, omdat hij vanaf 2010 reeds zes jaar de kans heeft gehad om deze raad in te stellen. Uitgaande van het principe van ‘liever te laat dan nooit’ hoopt hij dat er geen problemen ontstaan bij de instelling hiervan en mogelijke problemen zoals bij het Tripartiet Overleg Orgaan, waar delen in het verleden niet hadden geparticipeerd. 'Ik hoop dat alles goed verloopt en dat wij een goede SER hebben, omdat er enorme vraagstukken zijn in de samenleving', aldus Gajadien.

Gajadien stelt dat de huidige economische situatie er niet zo rooskleurig uitziet, ‘omdat wij onze economie ten onder zien gaan’. Anderzijds ziet hij ook, dat er tot nu toe geen exact beleid gepresenteerd wordt door de regering onder leiding van president Bouterse en vicepresident Ashwin Adhin. 'Beleid is wat wij nodig hebben. Wij hebben het vertrouwen in de samenleving nodig.'

Volgens de parlementariër is de ontevredenheid van de samenleving duidelijk te merken, wanneer ‘minister-governor Gilmore Hoefdraad’ een bepaalde mededeling of uitspraak doet. Het is volgens hem duidelijk dat het vertrouwen in hem er niet meer is. 'Vertrouwen is een belangrijk aspect. Als je het eenmaal vergooit, krijg je dit niet gemakkelijk terug.'

De politicus zegt ook, dat naast Hoefdraad ook de president met welk regeerteam dan ook tot nu toe niet in staat is geweest het vertrouwen in de gemeenschap te wekken. Vandaar dat het van belang is dat instituten in stelling worden gebracht en dat het staatshoofd de adviezen zeker opvolgt. Vooral het feit dat Hoefdraad de functies van minister van Financiën en governor van de Centrale Bank van Suriname baart hem zorgen. 'Ik blijf zeggen dat Hoefdraad gefaald heeft en medeschuldig is aan de economische malaise. De twee functies zijn en blijven onverenigbaar', aldus Gajadien.

Na de verkiezingen van 25 mei werd door Bouterse besloten om het Financieel Economisch Platform (FEP) in het leven te roepen die voor een korte levensduur sociaaleconomische adviezen aan de president zou geven. Na het uitbrengen van het rapport werd gauw duidelijk, dat het staatshoofd niet voornemens was om de adviezen op te volgen. Gajadien hoopt, dat de adviezen van de SER wel worden opgevolgd.

Vakbond nog steeds niet officieel in kennis gesteld van gebeurtenissen binnen Huize Ashiana

'Minister moet gelegenheid krijgen om de gewenste rust binnen Ashiana te doen wederkeren'


‘Wij moeten kijken wat goed is voor het tehuis. We moeten de minister de ruimte geven om haar zaken te doen, omdat ze binnen de regering zaken wederom moet bespreken. Ze moet dus de gelegenheid krijgen om de gewenste rust binnen Ashiana te doen wederkeren. Omdat zij de vakbond niet geïnformeerd heeft, hoor je allerlei speculaties’, aldus Murwin Leeflang, voorzitter van de Ashiana Werknemers Organisatie (ASWO) vandaag, donderdag 10 december 2015, in het Dagblad Suriname.

De minister van Welzijn (voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting) Joan Dogojo heeft de ASWO formeel nog niet op de hoogte gesteld van de stand van zaken binnen het verzorgingstehuis. Er zijn bestuursleden van de bond, die ook in Ashiana werkzaam zijn, en op de hoogte zijn van de zaak, maar dat is volgens bondsvoorzitter Leeflang geen kennisname zoals het hoort.

‘Binnen het bestuur van de bond is een gedragscode. Ik moet de voorzitter van C-47 nog informeren. Zolang ik dat nog niet gedaan heb en de officiële handelingen van de minister nog niet gedaan zijn, kan ik niets zeggen’, zegt Leeflang.

Ashiana telt tussen de 250-275 medewerkers. 200 Van hen zijn aangesloten bij de ASWO. Zeker 76 bewoners en medewerkers van Huize Ashiana hebben middels een schrijven op 7 december, de minister verzocht om Judith Valpoort-Vrede weer als directeur van het tehuis in dienst te nemen.

Leeflang is elke dag in contact met de medewerkers van het tehuis. Er is volgens hem een groep mensen die inderdaad ontevreden zou zijn over het vertrek van de directeur. Een andere groep vindt dat zaken die spelen aangepakt moeten worden. De meningen zijn volgens hem dus verdeeld. Hij waagt het daarom niet om formeel iets te uiten.

Bijna 1.100 gevallen van seksueel misbruik gerapporteerd

Dader is in 80-90% een bekende van het slachtoffer en in 'slechts' 10% een vreemde


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, 10 december 2015, dat in Suriname recent 1.072 gevallen van seksueel misbruik van kinderen zijn gerapporteerd. 457 Van de gerapporteerde gevallen betroffen jongens en 615 gevallen betroffen meisjes. Het dagblad vermeldt overigens niet over welke periode de cijfers gaan en van wie zij afkomstig zijn.

In het gebied rond Apoera in het westen van het land zijn 93 gevallen genoteerd. Een opvallend aantal gevallen van seksueel misbruik tegen kinderen is volgens de slachtoffers hier verricht door een andere minderjarige.

Tussen de 30% en 80% van de meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, praten niet over hun ervaring tot zij volwassen zijn. Nog steeds worden meer meisjes (20%) dan jongens (5%-10%) seksueel misbruikt. 1 Op de 10 van deze kinderen wordt gedwongen tot seksuele handelingen. Verder blijkt dat 1 op de 25 meisjes online benaderd wordt met seksuele voorstellen.

In 80 % tot 90 % van de gevallen is de pleger van seksueel geweld tegen een kind een bekende, waarvan in 30% van de gevallen zelfs een familielid. In 10% van de gevallen gaat het om een vreemde. 

Lijst Karin Refos staat bij verkiezingen KKF Branche B met lege handen

Meeste stemmen gaan naar lijst Rahid Doekhie

Opkomst bedroevend laag (14%)


De lijst van Rahid Doekhie heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen in Branche B van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Karin Refos, die - zo schrijft Starnieuws vanavond, donderdag 10 december 2015 - 'een behoorlijke campagne' heeft gevoerd, is niet gekozen. Niet een van de vier kandidaten van haar lijst en de plaatsvervangers heeft het gehaald.

Slechts 14% (807) van de bedrijven is komen opdagen bij de stemming. De opkomst in Paramaribo was 14% en Nickerie 34%.

De verkiezing werd alleen in branche B gehouden waar twee lijsten werden ingediend. In de andere branches was slechts één lijst. De zestien leden zijn automatisch bij enkele kandidaatstelling gekozen.

Van de lijst van Doekhie zijn verder gekozen Pierre van Zichem, Frederik Schuitemaker en Ramon Jwalapersad. De 21 leden zullen bepalen wie de nieuwe voorzitter wordt. Doekhie, die de meeste stemmen heeft gehaald, maakt zich op voor deze functie. Hij zal het roer overnemen van Henk Naarendorp.

Rosebel/IAmGold lijdt door staking zo'n 8 miljoen Amerikaanse dollar schade

Directie goudmijn: 'Vakbond heeft ons niet op de hoogte gesteld dat naar zwaarste middel zou worden gegrepen'


Na de uitspraak in Kort Geding vandaag, donderdag 10 december 2015, in de zaak die Rosebel Gold Mines (RGM) had aangespannen tegen de vakbond, hield het goudmijnbedrijf een persconferentie waarin Sharmila Jadnanansing (zie foto - Bron: Suriname Herald), woordvoerster van het bedrijf, inging op het vonnis.Binnen drie dagen zal de mijn weer opgestart zijn. De goudproductie ligt stil en kan volgens de RGM-woordvoerder over de negen stakingsdagen gesproken worden over een omzetschade van ongeveer 8 miljoen Amerikaanse dollar.

Inmiddels hebben 90 werknemers het afvloeiingspakket van de directie geaccepteerd. De resterende 70 werknemers die op de afvloeiingslijst staan, heeft de directie gevraagd om thuis te blijven in afwachting van het te volgen ontslagprocedure. Volgens de woordvoerster is het bedrijf bereid de 70 arbeiders die deel uitmaken van de 10% personeelsinkrimping, hetzelfde pakket aan te bieden als de overigen die al akkoord zijn gegaan.

De staking was onrechtmatig, zei Jadnanansing. De directie van het bedrijf heeft de staking niet zien aankomen. 'We waren on speaking terms en de vakbond heeft ons niet op de hoogte gesteld dat hij naar het zwaarste middel zou grijpen.' Het bedrijf werd 1 december om half drie in de ochtend volledig lamgelegd, aldus Starnieuws.

Aantal recidivisten op Curaçao flink toegenomen

Toename van negen procent tussen 2010 (38%) en 2015 (47%)

Curaçao werkt aan resocialisatie en terugkeer in maatschappij van recidivisten


Tussen 2010 en 2015 is het aantal recidivisten onder de door de politie aangehouden en in verzekering gestelde personen, gestegen van 38 procent in 2010 naar 47 procent in 2015. Dit blijkt uit een schrijven van de minister van Justitie, Nelson Navarro (PAIS), in antwoord op eerder gestelde Statenvragen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 december 2015.

De Justitieminister stelt, dat het om personen gaat die reeds bekend waren bij politie, reclassering en justitie en wederom door de politie zijn gedetineerd.

'De aantallen zeggen niets over het al dan niet veroordeeld zijn van de verdachte of dat deze eerder in vrijheid is gesteld', zo benadrukt Navarro.

In een tabel zijn cijfers opgenomen van het totaal aantal personen dat door de politie in verzekering is gesteld. Daarnaast wordt dit aantal onderverdeeld in ‘first offenders’ en ‘recidivisten’. Hieruit kan worden opgemaakt dat het aantal recidivisten in de jaren 2010 tot en met 2015 oploopt van 38 procent, naar 43, 46, 46, 47 en tot slot 47 procent. Overigens worden in het jaar 2012 de meeste personen in verzekering gesteld, namelijk 1.007. Opvallend is ook dat het minst aantal personen dit jaar - in 2015 - in verzekering is gesteld, namelijk 681. Van dit aantal is een groter deel recidivist, namelijk 323.

Op de vraag welke projecten beschikbaar zijn om recidivisme tegen te gaan, zegt de minister dat het Uitvoeringsorgaan Reclassering belast is met herintrede in de samenleving van gedetineerden. Ook binnen de gevangenis wordt met verschillende projecten gewerkt aan de terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. Zo wordt er door gedetineerden onder andere gewerkt in de landbouw en veeteelt, zijn er werkplaatsen gebouwd waarin kan worden gelast en getimmerd, waar aan auto’s kan worden gesleuteld en waar de gedetineerde het vak van ‘handyman’ wordt aangeleerd. Ook is er een naaiwerkplaats en stoffeerderij, is er bijscholing van gedetineerden en kunnen zij lessen handenarbeid en tekenen en een kookcursus volgen.

Bij de reclassering zijn agressie- en regulatietrainingen, maar ook trainingen voor seksualiteit, communicatie, sollicitatie, en budgettering. Ook is er een individueel resocialisatietraject waar een plan van aanpak gemaakt wordt dat gericht is op de behoeftes van de cliënt, speciale projecten met thema’s zoals Siman di Kultura en tot slot het project relationeel geweld om bewustwording te creëren bij cliënten.

Boek 'Pietermaai 1715-2015' van Eva Breukink gepresenteerd

Drie eeuwen Pietermaai in boekvorm vastgelegd


Het boek over drie eeuwen Pietermaai van de hand van journalist/schrijver Eva Breukink is gisteren gepresenteerd, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, 10 december 2015.

De boekpresentatie werd in aanwezigheid van de sponsoren, gasten en oud-buurtbewoners bij Ginger gehouden. Het boek is gerealiseerd met financiële steun van Jewel Investment. Toen deze projectontwikkelaars in 2010 een prijs van de MCB bank kregen voor hun werk in Pietermaai Smal, besloten zij om het geld te gebruiken voor een boek over Pietermaai.

Op de foto is het moment te zien waarop het eerste exemplaar is uitgereikt aan Alan Maduro, oud-bewoner van de buurt. Van links naar rechte Eva Breukink, Alan Maduro, Anne-Marieke Holten van Jewel Investment.

Voor bouw Hospital Nobo Otrobanda in Willemstad (Curaçao) is aankoop nabij gelegen pompstation niet nodig

Oud-minister Whiteman drukt geruchten vanuit oppositie in Staten de kop in


Om het Hospital Nobo Otrobanda (HNO) te kunnen bouwen, is het niet nodig om het daar dichtbij gelegen benzinestation te kopen. Daarmee drukte de ex-minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Ben Whiteman (PS), gisteren geruchten de kop in die in de Staten door de oppositie naar voren gebracht waren. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 december 2015.

Ook is het volgens Whiteman niet zo dat hij tegen een groep ondernemers in Colon geschreeuwd heeft. ,

'Zo steek ik helemaal niet in elkaar. Sterker nog, ik heb hun verzoek gehonoreerd en een luisterend oor getoond. Er is mij de vraag gesteld of de bedrijven kunnen blijven. Ik heb gezegd om toch uit te kijken naar uitwijkmogelijkheden tot eind 2017. Het is namelijk goed mogelijk dat naast een modern nieuw ziekenhuis, straks plannen ontwikkeld worden om ook de omgeving te moderniseren. Het is logisch dat het oude onderkomen van Colon niet gehandhaafd kan blijven. We hebben deze ontwikkeling niet in de hand, maar het is ook goed om geen valse verwachtingen te scheppen', aldus Whiteman.

Ook de minister van Financiën, José Jardim, ging in de Staten deze week dieper in op het HNO. Er is volgens hem tot en met september 93 miljoen gulden gebruikt van een begroting die geprojecteerd staat op in totaal 434 miljoen gulden.

'We zijn nog in afwachting van het onderzoek of het stilleggen van de bouw vanwege een sloopdispuut, extra geld gekost heeft. De extra kosten bij de Hamelbergweg waren niet voorzien. We hebben nu eenmaal niet de goede documentatie van het nutsbedrijf waarin aangegeven staat wat er zich allemaal aan kabels en buizen onder het wegdek bevindt.'

Rechter-commissaris hoort 17 getuigen in vooronderzoek EBS-fraudezaak

Slechts twee getuigen gehoord sinds start vooronderzoek op 2 december


De rechter-commissaris zal zeventien getuigen horen tijdens het gerechtelijk vooronderzoek (gvo) in de megafraudezaak tegen de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS). Tot nu toe zijn slechts twee getuigen gehoord. Dit bevestigt advocaat Eloa van der Hilst vandaag, donderdag 10 december 2015, in het Dagblad Suriname. 

Van der Hilst, die advocaat is van oud-EBS directeur Kenneth Vaseur, benadrukt dat de rechter-commissaris sinds de aanvang van het gvo op 2 december gisteren pas de tweede getuige heeft gehoord. Hierdoor zou het volgens haar moeilijk zijn om aan te geven of er wel of niet belastende verklaringen tegen haar cliënt en de medeverdachte, Willy Duiker, zijn afgelegd. De rechter-commissaris vond een gvo op zijn plaats, omdat er teveel tegenstrijdige informatie aanwezig is. Willy Duiker, de ex-waarnemend EBS directeur, is afgelopen dinsdag op verzoek van zijn raadslieden, Raoul Lobo, Frank Truideman en John Kraag, door het Hof van Justitie op vrije voeten gesteld.

Vaseur wordt voorlopig nog niet in vrijheid gesteld. Zijn verdediging is volgens Van der Hilst druk doende bezig hem op vrije voeten te krijgen. De advocaat wil uit proces-economische redenen niet vooruitlopen op zaken en wacht de ontwikkelingen af. Het verzoek daartoe is echter al ingediend. Eind september werd Vaseur op verzoek van Van der Hilst door de rechter-commissaris in vrijheid gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) tekende direct hoger beroep aan, waarna het Hof van Justitie het verzoek aan het OM toewees.


Volgens Lobo is Duiker reeds op vrije voeten gesteld en kan het OM in dit stadium geen hoger beroep meer aantekenen. Het gaat immers om een besluit van het Hof van Justitie. Het verzoek werd op grond van artikel 61 van het Wetboek van Strafvordering ingediend, waarna het Hof het verzoek honoreerde. De bewaring van Duiker werd eind november samen met Vaseur met 30 dagen door de rechter-commissaris verlengd.

Dick van Kanten, directeur van Greenland Development NV, werd in vroeg stadium op vrije voeten gesteld. Greenland zou samen met de aannemers, Superior Contracting en Olibis, het energiebedrijf voor miljoenen hebben opgelicht. Het rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) constateerde grove onregelmatigheden in het uitgavenbeleid van zowel Duiker als Vaseur. Duiker heeft eerder aangegeven, dat hij in opdracht van president Desi Bouterse handelde. Achteraf trok hij dit statement echter via zijn advocaat John Kraag in. Vaseur blijft vanaf het begin ontkennen iets van deze zaak af te weten.

Stakende Rosebel/IAmGold-arbeiders moeten van rechter meteen werk hervatten

Rechter verbiedt bond arbeiders aan te sporen concessierechten IAmGold aan te tasten

Voorzitter RGWO Read vindt uitspraak dieptepunt voor totale vakbeweging


De Kort Gedingrechter heeft vandaag, donderdag 10 december 2015, de Rosebel Goldmines Werknemers organisatie (RGWO) opgedragen een uur na de uitspraak haar stakende leden te instrueren het werk volgens het werkrooster te hervatten. Het is de bond ook verboden werknemers aan sporen of aan te zetten inbreuk te plegen tegen de concessierechten van de Canadese multinational. Dit meldt Starnieuws.

Lloyd Read, voorzitter van de RGWO, spreekt van een dieptepunt voor de totale vakbeweging. Hij is op weg naar Brokopondo om de arbeiders toe te spreken en hen te zeggen het werk te hervatten volgens de voor hen geldende werkschema’s.

Op het niet nakomen van het vonnis staat een dwangsom van Srd 250.000 per dag tot een maximum van Srd 2.5 miljoen.

Ook is RGWO veroordeeld tot het betalen van de proceskosten van het Kort Geding. Read spreekt van een verregaande uitspraak van de rechter. Hij vraagt zich af wat de positie van het stakingsrecht vandaag de dag is. Hij vindt dat de vakbond volledig beperkt wordt en niets mag doen. Ofschoon de vakbondsleider het niet eens is met de uitspraak van de rechter, zal hij die respecteren, immers 'we leven immers in een rechtsstaat, daarvoor hebben we gekozen'.

Vanavond zijn partijen bij de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname. Read had gehoopt dat de uitspraak morgen zou zijn, zodat de raad de mogelijkheid had om in het geschil tussen de RGWO en de Rosebel-directie zijn visie te geven. 'In elke strijd heb je tegenslagen. We zullen er kracht uit putten en uitkijken naar andere mogelijkheden.

De RGWO en de directie van Rosebel Gold Mines NV liggen met elkaar overhoop over de wijze van afvloeiing van arbeiders en de desavouering van de Bemiddelingsraad door de directie van goudmijn. De werknemers hebben sinds 1 december het werk neergelegd. Het totale productieproces is stopgezet. Het bedrijf lijdt minimaal 1 miljoen Amerikaanse dollar verlies per dag.

Oppositie dient twee moties in tijdens voortzetting Algemene Beschouwingen

Twee ambtenaren ministerie van Justitie en Politie per direct buiten functie gesteld

Buitenfunctiestelling vanwege publicatie twee missives in Dagblad Suriname

Ambtenaren hebben geheimhoudingsplicht geschonden


Het hoofd B. Mankoe en onderhoofd R. Sewradj van de Financiële afdeling van het ministerie van Justitie en Politie zijn vandaag, donderdag 10 december 2015, per direct buiten functie gesteld vanwege de publicatie gisteren van twee missives in het Dagblad Suriname. Deze documenten zijn gisteren ook door Starnieuws gepubliceerd, echter zonder stempel en aantekeningen.

Vernomen wordt, zo schrijft Starnieuws, dat op basis van de publicatie in het Dagblad Suriname het ministerie vandaag een onderzoek heeft ingesteld. Er is een stempel van Justitie en Politie op de missive. Ook de ruimte waarom de foto van de missive gemaakt is, is duidelijk te zien in de publicatie in de krant. Op basis daarvan zijn het hoofd en onderhoofd op het matje geroepen. Er is een onderzoek tegen hen gaande.

Minister Jennifer van Dijk-Silos bevestigt op Starnieuws, dat de twee ambtenaren buiten functie zijn gesteld op grond van onder andere schending van geheimhoudingsplicht en ernstig plichtsverzuim. Vertrouwelijke informatie van het ministerie is aan derden verstrekt.

De ambtelijke procedure voor hun ontslag zal worden ingezet.

Ook de Britse hoofdstad Londen kent een Surinaamse diaspora

Zo'n 50 Surinamers zijn werkzaam in Londen die regelmatig bij elkaar komen

Van links naar rechts Shefali Malontie, Dorothy and Haidy Aron en Charles Malontie

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, 10 december 2015, dat er een actieve Surinaamse diaspora in Londen is. De groep van ongeveer vijftig Surinamers bestaat voornamelijk uit professionals, werkzaam in Londen. Ter gelegenheid van 40 jaar onafhankelijkheid van de republiek Suriname, hield de honorair consul van Suriname in Groot-Brittannië, drs. Amwed Jethu, een Srefidensi receptie in Londen in het Royal Garden Hotel, Kensington. Er waren ongeveer 100 gasten aanwezig, afkomstig uit onder andere het corps diplomatique, het Britse zakenleven en de Surinaamse gemeenschap in Londen. 

Aanwezig waren onder andere Khaled Al Duwaisan (deken van het corps diplomatique en tevens ambassadeur van Koeweit), Abdulrahman G. AlMutaiwee (ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten), Oscar Louzada (head of Business Development van Sumin Resources: een goudexploratiebedrijf in Suriname), Rani Nannan Panday (co-CEO van Surrenal Dialysis Clinic te Paramaribo) en Harry Lapomarede van Ametrade. Ametrade is de organisatie die de tweede Suriname International Mining, Energy & Petroleum Conference & Exhibition (Surimep II) in juni 2016 in Paramaribo zal organiseren.

De receptie begon met het Surinaamse volkslied, gevolgd door het Brits volkslied, live gezongen door Shefali Malontie, een in Londen geboren jongedame van Surinaamse afkomst.
Vervolgens gaf honorair consul Amwed Jethu een korte speech over de economische situatie en de investeringsmogelijkheden in Suriname.

De relatie tussen Suriname en Groot Brittannië dateert reeds uit de 17de eeuw. De Engelsen die destijds aan land kwamen in Suriname, beschreven het als een paradijs op aarde. Om deze periode uit de Surinaamse geschiedenis verder te belichten, had Amwed Jethu, de historicus en schrijver van het boek 'Willoughbyland', Matthew Parker, uitgenodigd als spreker.

Hoofdsponsors van de receptie waren Jetinvestments en Surrenal Dialysis Clinic Paramaribo. Daarnaast sponsorde ook Suriname Alcoholic Beverages (SAB NV) de receptie met Borgoe, waardoor de 'Golden Spirit of Suriname' tot in Londen geproefd kon worden.

'Kwaliteit eigen Staatsolie diesel en gasoline beter dan wat nu wordt geïmporteerd'

Auto president Bouterse wordt zondag als eerste getankt met Staatsolie brandstof bij Gow2


Staatsolie zal volledig voorzien in de behoefte aan 4.000 tot 4.500 liter diesel in Suriname. Daarnaast zal het bedrijf de premium diesel exporteren naar de Franse eilanden in de regio. De vraag naar gasoline zal voor ongeveer 40% worden gedekt. Bij een volledige productie zal de raffinaderij van Staatsolie 7000 vaten diesel en 2000 liter gasoline produceren. Dat zegt 
waarnemend algemeen directeur Rudolf Elias vandaag, donderdag 10 december 2015, op Starnieuws.

Op jaarbasis zal Suriname 100 miljoen Amerikaanse dollar kunnen besparen aan import van brandstof.

Elias zegt, dat de kwaliteit van de diesel en gasoline beter is dan wat nu geïmporteerd wordt. Het gaat om producten die voldoen aan de hoogste internationale standaarden, vandaar dat deze afgezet kunnen worden in de Franse eilanden. Voor de vraag wat de pompprijs zal worden, verwijst Elias naar het ministerie van Handel en Industrie. De prijs van brandstof wordt vastgesteld door de overheid. 'In elk geval is het product van onze eigen bodem. De crude oil uit Saramacca wordt verwerkt tot diesel en gasoline', zegt Elias.


De Raffinaderij Uitbreiding: Van droom tot realiteit
Onze CEO Rudolf legt uit wat de meerwaarde is van het Staatsolie Refinery Expansion Project en geeft inzicht in de financiële en contractuele kanten. Kijken dus ;-)
Posted by Staatsolie Refinery Expansion Project on woensdag 9 december 2015

Het totale project Raffinaderij Uitbreidingsproject heeft 981 miljoen Amerikaanse dollar gekost. Dit is 121 miljoen meer dan was begroot. Elias zegt, dat aanvankelijk het Italiaanse bedrijf Saipem (Società Anonima Italiana Perforazioni E Montaggi) het project wilde uitvoeren voor 1,2 miljard. Staatsolie heeft besloten om de constructie te Tout Lui Fuit in eigen beheer uit te voeren. Er is op de initiële kosten ruim 200 miljoen Amerikaanse dollar bespaard. Het lag in de bedoeling dat de raffinaderij in juli in productie zou gaan. Door diverse factoren hebben de werkzaamheden langer geduurd.

Aan dit project hebben ongeveer 2.800 mensen, van wie 70% Surinamers, gewerkt. Circa 120 lokale bedrijven en leveranciers waren betrokken bij de bouw. 350 Miljoen van het totale budget is in Suriname besteed. Voor het transport van de ultra low sulphur diesel en gasoline van de raffinaderij naar Gow2 en SOL, zijn op 30 meter diepte in de Surinamerivier pijpleidingen aangelegd.

Komende zondag, op de 35e verjaardag van Staatsolie, zal het voertuig van president Desi Bouterse als eerste worden getankt op het hoofdkantoor van Gow2. 'Daarna mag heel Suriname tanken en rijden op een product gemaakt uit eigen bodem.'

Misiekaba (NDP) wil dat schoolvervoer vanaf vrijdag 11 december gegarandeerd is

Fractieleider wil geen schuldvraag stellen inzake late uitbetaling aan bus- en boothouders


André Misiekaba, fractieleider van de NDP, heeft vanmorgen, donderdag 10 december 2015, in De Nationale Assemblee de regering gevraagd om ervoor te zorgen. dat het schoolvervoer vanaf morgen weer gegarandeerd is. Hij wil niet weten of het de schuld is van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of Gillmore Hoefdraad van Financiën. Misiekaba had Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons voor de vergadering gevraagd om dit vraagstuk aan de orde te stellen, aldus Starnieuws.

De Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) is vanaf gisteren in actie. De organisatie heeft eerder een motie aangenomen waarin gesteld wordt, dat de achterstallige betalingen moeten worden verricht. De OBS had al een paar keer acties aangekondigd. Steeds werd echter rekening gehouden met de kinderen uit de randdistricten en het binnenland.

Kenneth Themen, voorzitter van de OBS, zegt vandaag, dat de bus- en boothouders niet langer in staat zijn om brandstof te blijven voorschieten. Ook de chauffeurs moeten worden betaald.

Geerlings-Simons zei, dat de boodschap van Misiekaba duidelijk is. De regering moet de bus- en boothouders vandaag betalen.

Actie van stichting 'Su Aid' weer van start

Stichting hoopt dit jaar Srd 500.000 in te zamelen

Geld bestemd voor Huize Betheljada, Mr. Huber Stichting, Blindencentrum, Stigesu en Zuster Dankerscentrum in Nickerie


De stichting ‘Su Aid’ wil dit jaar Srd 500.000 inzamelen. Het geld is bestemd voor vijf tehuizen die zich bezighouden met kinderen en volwassenen hulp goed kunnen gebruiken. De donaties kunnen vanaf vandaag, donderdag 10 december 2015, gedaan worden bij Radio 10, ABC radio/ televisie en Sita’s Supermarkt in Nickerie. Personen die Srd 50 of het veelvoud daarvan geven, ontvangen een lot en maken kans op een Toyota Raum 2007.

Su Aid is een initiatief van Asgar Koster, Giwani Zeggen en Sidney Grunberg. De inzamelingscampagne is in 2014 gestart en had als doel om de kerstpottenactie van het Leger des Heils te ondersteunen. Met Su Aid heeft de samenleving vorig jaar ruim Srd 400.000 gedoneerd aan de Surinaamse tak van het Leger des Heils.

Su Aid is enkele weken geleden een stichting geworden, aldus Zeggen op Starnieuws. De stichting is alleen in december actief. 'Dit is de periode waarbij mensen een goede tijd willen doormaken', zegt Koster. 'Het wordt niet zomaar de most wonderfull time of the year genoemd.'

'Maar, men mag wel het heel jaar door donaties doen. Het geld is veilig en de samenleving is gegarandeerd dat de gelden gebruikt worden waarvoor het opgehaald is', stelt Zeggen.


'Het was moeilijk maar uiteindelijk is er gekozen voor Huize Betheljada, de Mr Huber Stichting, het Blindencentrum, Stigesu en het Zuster Dankerscentrum in Nickerie', zegt Grunberg.

Bij Huize Betheljada moet een nieuwe vleugel van meubilair worden voorzien en de afwatering aangepakt worden. Bij het Blindencentrum is materiaal nodig voor de lessen, bij de Hubert stichting is het gebouw aan renovatie toe en moet het terrein aangepakt worden, zodat de bewoners niet de hele dag binnen hoeven te blijven. In het Zuster Dankerscentrum moet de wasruimte helemaal ingericht worden. Bij Stigesu wordt een afdeling bijgebouwd die ook gemeubileerd moet worden. Deze stichting heeft veel last van dieven. Het terrein heeft omrastering nodig.

Su Aid heeft veel partners dit jaar. Bijzonder is de gift van Pan American Motors, een Toyota Raum 2007. De auto wordt op de laatste dag van de campagne verloot.

De inzamelingsactie is vanochtend om acht uur begonnen op het bordes van Radio 10 (zie foto bovenaan - Bron: Su Aid/Facebook) en duurt tot 21 december.Suriname, hier is hij dan!!! De videoclip van Gi Wan Anu 2015!!! Big up to: Forward Motion Mike Reeder Lindsay Goossens Fanisha Salamat Sander Coumou Jerry Macintosh) Guillo Grant en Copix voor de productie. On Stage voor de locatie en natuurlijk de artiesten: Adika, Helianthe Redan, Olsthen Cadogan, Artino Oldenstam, Michael Groenhart, Nisha Madaran, Semaja Varsenburg, Jair Lang, Dominique Ravenberg, Trees Ralim, Bryan Muntslag, Koulen Humphrey, Emanuel Sanvisi , het koor van Helianthe Redan. Natuurlijk ook de tekstschrijvers Cornelis Amafo en Siegfried Gerling (refrein). K-mac Kornaat voor het mixen en masteren van de song. Het arrangement is van Asgar Koster. En een big up aan Claudett de Bruin voor ons prachtige logo!!!! Like, share, enjoy en bovenal Gi Wan Anu!!!!!!
Posted by SU AID on woensdag 9 december 2015

Historica Caprino pleit voor meer transparantie in onderzoek Hira

'Wie zijn de personen die het onderzoek doen, wat is hun achtergrond en hun politieke voorkeur?'


Om de geldigheid van het onderzoek van Dew Baboeram (Sandew Hira) te kunnen meten is er vooral meer transparantie nodig. Historica Mildred Caprino durft geen uitspraak te doen over de validiteit van het onderzoek, omdat zij te weinig weet over de werkwijze. Baboeram is op eigen initiatief een onderzoek gestart naar de 8 decembermoorden en ander politiek geweld in de afgelopen 35 jaar.

'Wie zijn de personen die het onderzoek doen? Wat is hun achtergrond en hun politieke voorkeur? Welke analysemethode wordt gehanteerd? Wat is het doel? En ook de bronnen moeten nader geanalyseerd worden', vragen van Caprino, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 10 december 2015.

Deze informatie is noodzakelijk en moet vooraf bij het publiek bekend zijn voor de geldigheid van elk onderzoek en om achter 'een waarheid' te komen. 'Ik zeg bewust een waarheid want achter de waarheid komen is onmogelijk', zegt de historica.

Caprino stelt, dat dergelijke onderzoeken afhankelijk zijn van verklaringen van mensen en onderstreept dat menselijke bronnen nooit volledig objectieve informatie verschaffen. 'De mens is subjectief en gaat het verhaal vanuit zijn invalshoek vertellen. Is het een man of vrouw, is het een jonge of oude persoon, hoe is de persoon opgevoed. Al dat soort dingen beïnvloeden de mens', zegt Caprino.

Van een historische gebeurtenis wil zij ook niet praten, omdat zij niet weet of aan alle aspecten van een historisch gebeuren is voldaan. Caprino vindt het gesprek met de hoofdverdachte van de decembermoorden Desi Bouterse wel een doorbraak in het proces van waarheidsvinding hierover.

Caprino gelooft echter, dat de tijd nog lang niet rijp is om een objectief onderzoek te doen naar de decembermoorden. 'Het is nog niet gaan bezinken. Er spelen nog te veel emoties. Wij moeten het tijd geven. Ze zijn toch nog steeds bezig de Franse revolutie te onderzoeken.'

Oppositie stuurt Venezolaanse oppositie felicitatieboodschap

Verenigd Democratisch Platform behaalt 109 van de 167 zetels in het parlement

(Bron foto: Reuters)

De gezamenlijke oppositie van VHP, NPS, Pertjajah Luhur en ABOP, steekt de oppositie in Venezuela hart onder het riem en heeft dinsdag een felicitatieboodschap gestuurd naar de coalitie van oppositiepartijen (MUD) van Venezuela vanwege de verkiezingsoverwinning.

'Wij hebben met veel bezorgdheid gekeken naar de wijze hoe de oppositie daar is bejegend', zegt VHP-volksvertegenwoordiger Asiskumar Gajadien vandaag, donderdag 10 december 2015, in de Ware Tijd, doelend op de recente moord op een oppositieleider kort voor de parlementsverkiezingen. Ook het feit dat oppositieleiders onterecht werden opgesloten.

'Alhoewel we niet bemoeien met de interne politiek maken wij ons bezorgd om onze lotgenoten die het belang van het volk behartigen. Wanneer het gaat om de politieke rechten, dan is dat universeel.' Gajadien is van oordeel dat niemand daarin beknot mag worden. 'Het is de moeite waard, daar het volk zijn stem heeft uitgebracht op hen. Ik denk dat het volk van Suriname niet lang zal wachten om ook zo een felicitatie te verdienen.'

De verenigde Venezolaanse oppositie heeft bij de parlementsverkiezingen een tweederdemeerderheid behaald. Dat heeft de nationale verkiezingsraad dinsdag meegedeeld. President Nicolas Maduro heeft aan de ministers van zijn regering gevraagd om ontslag te nemen. Hij wil de regering herschikken.


De eenheidslijst MUD (Verenigd Democratisch Platform) heeft uiteindelijk 109 van de 167 zetels in het parlement kunnen bemachtigen. Daarnaast hebben ook de lokale partijen die aan MUD gelinkt zijn drie zetels binnengehaald. Op die manier weet de oppositie dus een tweederdemeerderheid te halen. Al wordt die drempel uiterst nipt bereikt: er is geen enkele zetel op overschot.

De partij van president Nicolas Maduro, het socialistische PSUV, moet het met 55 zetels stellen. De voorbije zestien jaar werd het Venezolaanse parlement nog door PSUV gecontroleerd, maar de partij wordt nu afgestraft wegens de slechte economische toestand, de hoge inflatie en Maduro’s autoritaire manier van regeren.

Dankzij die tweederdemeerderheid kan de verenigde oppositie verhinderen dat de president het parlement opzij schuift. Bovendien beschikt de oppositie ook over voldoende stemmen om eventueel een referendum over het aftreden van de president op te starten.

(De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/de Standaard)

Econoom Armand Zunder verlaat teleurgesteld het politieke toneel

Zunder ziet in falen actiegroep Seti NPS en functioneren partijvoorzitter Rusland voldoende redenen om politiek te verlaten


De econoom Armand Zunder heeft besloten zich terug te trekken uit de Surinaamse partijpolitiek. Hij heeft zich ruim tien jaar geleden aangesloten bij de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij zegt, zo is vandaag, donderdag 10 december 2015, te lezen op Starnieuws, destijds gekozen te hebben voor de NPS om de waarden en normen waarvoor de partij toen stond. 'Maar, ook omdat de partij grote politieke leiders heeft voortgebracht die aanwijsbaar een bijdrage hebben geleverd aan het verheffen van de samenleving op verschillende gebieden', aldus Zunder.

Zunder meent dat die tijden nu vergane glorie zijn en is de realiteit nu geheel anders.

Hij heeft enige maanden geleden na de algemene verkiezingen van mei 2015 samen met enkele andere zogenoemde activisten in de NPS de actiegroep Seti NPS helpen oprichten. De actiegroep groep heeft zich volgens hem ingezet om na het vernietigende resultaat van de verkiezingen van 2015 orde op zaken in de NPS te helpen stellen. De actiegroep wenste de NPS te redden van de meetbare neergang van 47% minder stemmen onder de huidige leiding. Volgens Zunder heeft de actiegroep onder meer gehamerd op:

- Het introduceren van stemrecht voor de leden, die afgevaardigd worden op partijcongressen;
- Het duurzaam introduceren van politieke vorming en training van de leden;
- Het introduceren van een lidmaatschapskaart en het betalen van contributie door de leden;
- Het systematisch bespreken, introduceren en presenteren van issues die aansluiten bij de aspiraties van de potentiële achterban van de partij;
- Een serieuze evaluatie van de blunders die vooral door de partijvoorzitter in de recente verkiezingscampagne van 2015 zijn gemaakt;
- Het onverenigbaar zijn van de functie van voorzitter van de partij en het lidmaatschap van De Nationale Assemblee in de huidige opbouwfase van de partij.

'Het is de actiegroep Seti NPS ondanks talrijke pogingen nog niet gelukt om deze punten met de partijleiding te bespreken, omdat de partijvoorzitter de actiegroep simpelweg niet ziet zitten', zegt Zunder. Hij vindt dat de actiegroep zich dan maar zou moeten opheffen. Hij heeft daarom voor zichzelf wel conclusies getrokken en heeft de overige leden van Seti NPS al ingelicht over zijn standpunt.

Zunder benadrukt dat de conclusies die hij heeft getrokken nog verder gaan. Hij heeft inmiddels de voorzitter van de NPS geïnformeerd dat hij zich ook als lid van de partij terugtrekt. Dit betekent dat hij ook heeft bedankt als lid van de Adviesraad en als voorzitter van de onderafdeling (kern) Tourtonne IV van de partij.

Zunder zegt dat hij de huidige voorzitter van de NPS, na de voor de partij vernietigende recente verkiezingsuitslag in een vergadering van de Adviesraad, persoonlijk heeft voorgesteld om de eer aan zichzelf te houden, omdat hij door de structuren in de gelegenheid is gesteld om de neergang van de partij te stuiten, maar daarin volstrekt heeft gefaald.

'Dit is dus niet gebeurd en de partij gaat nu kwakkelend en doelloos verder onder leiding van een voorzitter die de voor mei 2015 gestelde doelstellingen niet heeft kunnen realiseren en niet vatbaar is voor discussie over verbeterpunten en een woordenboek hanteert waarin het woord zelfkritiek blijkbaar niet voorkomt.' Zunder stelt dat de huidige leiding van de partij niet wenst te luisteren naar gemaakte fouten en dat daarom Noti no de fu seti moro bika den tirimang fu a partij no wani arki.

Zunder gaat zich nu concentreren op eventuele advies- en beheersfuncties na meer dan 30 jaar lokale en internationale ervaring te hebben opgedaan in uiteenlopende adviesfuncties op financieel en economisch gebied. Hij gaat zich hiernaast ook concentreren op het afmaken van vier manuscripten van boeken die hij in de pijplijn heeft. Het coachen van startende ondernemers en herstarters, op voortgaand onderzoek en motivatie van personen over het vraagstuk van reparaties vanuit het CARICOM-perspectief en het leveren van een bijdrage aan de versterking van de vakbeweging, staan ook op zijn agenda.

President Bouterse geeft vandaag antwoord in parlement op vragen Assembleeleden

Twee eerder geplande vergaderingen door ziekte president uitgesteld


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft voor vandaag, donderdag 10 december 2015, twee openbare vergaderingen uitgeschreven. Om negen uur vanochtend is de eerste vergadering gestart waarin president Desi Bouterse antwoord geeft op vragen die fractieleiders en andere Assembleeleden 3 december hebben gesteld tijdens de Algemene Beschouwingen. Dit bericht Starnieuws.

Eerder werden, vrijdag en maandag, de uitgeschreven vergaderingen worden uitgesteld, omdat Bouterse door een griep geveld was. De vragen die zijn gesteld tijdens de Algemene Beschouwingen hebben betrekking op de Jaarrede die de president op 30 september heeft uitgesproken. Er zijn met name door Assembleeleden vragen gesteld over de economische situatie in het land.

De gedetailleerde behandeling van de begroting 2016 staat geagendeerd om drie uur vanmiddag. Aangenomen wordt dat de debatten over de Algemene Beschouwingen dan achter de rug zijn.

Alle 16 begrotingen zullen tegelijk worden behandeld. Voor de behandeling van de begroting worden de spreektijden van te voren bepaald.