zaterdag 12 december 2015

Zestien bedrijven tonen interesse voor participatie in modernisering Isla-raffinaderij op Curaçao

Premier Whiteman: 'Via openbare aanbesteding wordt de beste kandidaat gekozen' 

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)
'Er komen 27 nieuwe eenheden waarvan zo'n 12 specifiek op milieu gericht zijn'


Zestien bedrijven hebben schriftelijk aangegeven geïnteresseerd te zijn om als een derde partner te participeren in de modernisering van de Isla-raffinaderij. Volgens premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS) zal via een openbare aanbesteding de beste kandidaat voor deelname in de Isla-raffinaderij worden gekozen. Dit bericht vandaag, zaterdag 12 december 2015, de Amigoe.
 
Tijdens de begrotingsbehandeling ging Whiteman op verzoek van diverse Statenleden in op het zoeken naar een strategische partner voor de raffinaderij. Volgens de premier hebben zestien bedrijven zich inmiddels aangemeld. Met deze bedrijven zijn er inmiddels confidentiële overeenkomsten tot stand gekomen, zoals met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. Uit deze bedrijven zal via een proces van openbare aanbesteding de derde partner worden gekozen die met een bedrag van 3,1 miljard dollar in de modernisering van de raffinaderij zal moeten participeren.

Deze week vinden er gesprekken plaats tussen de Isla-raffinaderij en het MDTP-team (Multidisciplinary Development Project Team) over het verdere proces met betrekking tot de aanbesteding, gaf Whiteman gisteren aan. De premier liet zich optimistisch uit over dit proces. 'De gesprekken zijn bezig en er is veel vertrouwen dat er binnen vijf jaar een akkoord op tafel zal liggen over de modernisering van de raffinaderij die schone brandstof zal gaan gebruiken. Er zullen 27 nieuwe eenheden komen, waarvan minimaal twaalf specifiek op het milieu gericht zullen zijn.'

Het proces om een toekomstige partner te vinden, vindt plaats onder toezicht van het MDTP-team. Dit team is op dit moment ook bezig met de zoektocht naar een investeerder die een LNG-terminal in Bullenbaai zal moeten gaan financieren, bouwen en beheren. Het vloeibaar aardgas van de LNG-terminal zal gedeeltelijk voor de lokale markt gebruikt worden. Het is de bedoeling dat zowel Aqualectra, de BOO-centrale, als de Isla-raffinaderij van deze schone brandstof gebruik zullen gaan maken. Het andere deel zal voor export worden bestemd. Voor dit project hebben zich inmiddels achttien geïnteresseerde bedrijven gemeld, liet Whiteman gisteren weten. Ook deze bedrijven zullen aan een openbare aanbesteding deelnemen.

De modernisering van de raffinaderij zal in drie jaar moeten plaatsvinden. Volgens berekeningen zal dit zo’n 4.000 tijdelijke banen creëren. Er ligt een plan op tafel om voldoende lokaal gekwalificeerd personeel op te leiden. Dit plan zal met sociale partners worden besproken voordat het naar de Staten zal worden gestuurd, stelde Whiteman gisteren. Een speciale stuurgroep zal worden opgericht om dit plan te begeleiden en in de praktijk te brengen. Ook een stichting zal met de uitvoering van het plan worden belast. Op dit moment wordt gezocht naar middelen om het plan te kunnen financieren.
Whiteman zegde ook toe dat het MDTP-team een verslag zal opstellen over de laatste ontwikkelingen rondom de raffinaderij en dat dit nog voor het eind van het jaar naar de Staten gestuurd zal worden.

Er loopt op dit moment een onderzoek naar de gevolgen van de vervuiling door de Isla. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de GGD van Amsterdam en het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, aldus premier Bernard ‘Ben’ Whiteman (PS). Dit onderzoek richt zich op de gezondheid van de bewoners van de wijken ten westen of onder de rook van de raffinaderij.

Volgens de minister is er ook een onderzoek in voorbereiding om na te gaan of er uitspraken gedaan kunnen worden over de gezondheidsrisico’s van de raffinaderij. Whiteman wees er gisteren op dat er veel meningen zijn over deze zaak.

'Maar, sommige wetenschappers zeggen dat je deze link niet kunt leggen, omdat het zich ook voordoet in wijken die niet ten westen van de raffinaderij liggen. Maar, de rechter heeft aangegeven dat er een onderzoek moet komen, of dat er op een verantwoordelijke manier gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een onderzoek en dat vindt op dit moment plaats. De betrokken experts zijn langs geweest. Ze hebben informatie verzameld en zijn nu bezig met het voorstel.'

Staten Curaçao behandelt mogelijk spoedig ruimtevaartwetgeving

Wet moet commerciële ruimtevaart vanaf het eiland mogelijk maken


 
Ben Droste, oud-opperbevelhebber van de luchtstrijdkrachten en één van de medeoprichters van het project XCOR, voorheen Space Expedition Corporation (SXC), is positief gestemd over de op Curaçao geboekte vooruitgang inzake de ruimtevaartwetgeving. Er is sprake van ‘mogelijk een spoedige aanbieding’ van deze wetgeving aan de Staten ter goedkeuring. De wetgeving moet de commerciële ruimtevaart vanaf het eiland mogelijk maken. Droste liet dit weten nadat hij onder andere hierover een voortgangsgesprek had gehad met VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP), zo bericht vandaag, zaterdag 12 december 2015, de Amigoe.
 
Droste, die gisteren na zijn bezoek aan Curaçao weer in Nederland arriveerde: 'Ik ben tevreden over de vooruitgang die men hier heeft geboekt inzake de ruimtevaartwetgeving en heb tevens het volste vertrouwen dat de conceptwetgeving spoedig, in het nieuwe jaar, door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) naar de Staten zal worden gestuurd, waarop de parlementariërs zich vervolgens over goedkeuring kunnen buigen. Dit vertrouwen wordt gewekt mede door het feit dat minister Camelia-Römer zich het dossier van commerciële ruimtevaartvluchten nadrukkelijk eigen heeft gemaakt.'

Minister Camelia-Römer is door de Raad van Ministers (RvM) aangewezen als centraal aanspreekpunt bij de overheid voor het project. De ministerraad kwam eerder tot dit besluit, omdat de commerciële ruimtevluchten het meeste raakvlak met haar ministerie hebben en omdat op deze wijze de coördinatie vanuit de overheid efficiënter kan plaatsvinden.

Droste: 'Ik heb een goed gesprek met de minister gehad, waarbij ook de behaalde vorderingen bij XCOR zijn besproken en de minister nader is geïnformeerd. Ik ervaar de minister als aanspreekpunt voor de Curaçaose overheid als heel werkzaam en plezierig.'

Droste omschrijft zijn onderhoud met Hormazd Kanga, waarnemend consul-generaal van het Amerikaans consulaat op Curaçao, als ‘plezierig en nuttig’.

Droste heeft begin juli de VVRP-minister ingelicht over de ontvangst van een brief van het US State Department, ‘waarin in beginsel ontheffing wordt verleend voor het gebruik van het XCOR Lynx-ruimtevaartuig buiten de Verenigde Staten (VS), ofwel op Curaçao’. Deze brief van de Amerikaanse autoriteiten over de export-ontheffing binnen de zogenoemde ‘International Traffic in Arms Regulations’ (ITAR) werd als een doorbraak omschreven, aangezien dit niet eerder was voorgekomen. In de brief – een zogenoemde ‘Approval under Proviso’ – staat verder een aantal te vervullen condities, die vooral van technisch oplosbare aard zijn. Hiermee werd tevens de steeds weer terugkerende vraag van politici beantwoord wat er gebeurt als de Curaçaose regering de ruimtevaartwetgeving heeft afgerond en de Amerikaanse overheid geen ontheffing verleent.

In algemene zin laat Droste verder weten, dat het altijd wel sneller kan. 'Maar, zoals het nu gaat, met het nieuwe XCOR-management, zien we met vertrouwen de toekomst tegemoet. Er wordt hard gewerkt aan het verder aangaan van strategische allianties met ook andere aerospace firma’s.'

Met het ‘nieuwe-XCOR-management’ doelt hij op de recente terugtrekking van Chief Technology Officer Jeff Greason en Chief Engineer Dan DeLong.

XCOR-ceo Jay Gibson zei hierover: 'Met de voltooiing van het eerste Lynx-ruimtevaartuig (prototype) in zicht, willen beiden zich op nieuwe uitdagingen richten, waarbij Greason deel zal blijven uitmaken van het XCOR-bestuur. De Lynx zal ‘s werelds eerste ‘Instantly Reusable Launch Vehicle (I-RLV)’ ruimtevaartuig zijn, waarbij reeds 350 XCOR-klanten in afwachting zijn om hun eerste ruimtereis te maken. Het jaar 2016 belooft een opwindend jaar te worden waarin we significante mijlpalen zullen bereiken, terwijl we door blijven investeren in onze faciliteiten in Mojave en Midland.'

De recente ontwikkelingen werden afgelopen maandag in het WTC door Droste aan de deelnemers van de informatiebijeenkomst ‘Aviation Information Forum’ gepresenteerd. Die werd door Oscar Derby van de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) georganiseerd, in samenwerking met de overheidsstichting Curaçao Investment & Export Promotion Agency (Cinex). In de middag kwamen ruimtevaart-ontwikkelingen aan bod. Droste blikte tevreden terug op zijn deelname hieraan. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere gesproken over de ontwikkelingen en de hiermee gepaard gaande investeringsmogelijkheden. Verder toonde Droste zich ook verheugd over het goede verloop van een ontmoeting met de operationele werkgroep, die reeds in 2012 is ingesteld om de legislatieve en technische uitdagingen het hoofd te bieden.

Politicoloog Breeveld: 'Politici moeten niet steeds wijzen naar landen waar het ook niet goed gaat'

'Men moet uit de keuken als men niet kan koken'

'Niet steeds excuses en zwaktes etaleren, maar prestaties'


Wat regeren betreft in een jonge democratie, moet men zich volgens politicoloog Hans Breeveld diep schamen om het onheil over ons uit te roepen. Dit, door voorbeelden aan te halen van landen waar het ook niet goed gaat, in plaats van landen waar het wel goed gaat. Men zit mekaar uit te schelden in plaats van een perspectief te schilderen, aldus Breeveld vandaag, 12 december 2015, in het Dagblad Suriname.

'India is groot geworden, omdat zij een premier hadden namelijk Jawaharlal Nehru, die zei, dat hij niet geïnteresseerd is in excuses voor vertragingen, maar in het klaren van de job. Wij hebben hier constant excuses. Elke regering die dit doet, etaleert of wijst op haar zwakte. Men moet uit de keuken als men niet kan koken. Men moet niet propageren over het zijn van het 17e rijkste land, en tegelijkertijd excuses presenteren waarom het volk zo arm is en enkelen zo rijk zijn', aldus Breeveld.

Het komt volgens Breeveld erop neer, dat men tot een andere manier van politiekvoering zal moeten komen, waarbij niet excuses en zwaktes steeds worden geëtaleerd, maar prestaties. De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, zegt al enige tijd, dat toen de oppositie vijftien jaar aan de macht was, er geen enkele diversificatie is gekomen in de economie. Alles draaide volgens hem om mijnbouw. Misiekaba zegt dus vaak, dat de oppositie zelf niet zoveel heeft kunnen bakken en nu om allerlei dingen komt vragen. Wel, is dat niet de bedoeling van het overnemen van de leiding van het land? De leiding wordt overgenomen om het beter of anders te doen dan de vorige leiding het heeft weten te doen.

In zoverre zou het steeds terug wijzen op de onkunde van de eerdere leiding, niet kunnen betekenen dat de huidige leiding ook niet in staat is om hetgeen naar gevraagd wordt uit te voeren.
Spreekt dat nou van incompetentie, gedekt met een afleidingsmanoeuvre?
Hoe verstandig of slim is het om telkens een terugblik te nemen in de geschiedenis, om de competentie en mogelijkheden van het heden te verdedigen?
Maakt men hiermee een valide punt of pleegt men een goede afleidingsmanoeuvre?
 Volgens Breeveld maakt men hiermee een afleidingsmanoeuvre en zeker een slecht punt.

'Regeren is vooruitzien. Als de coalitie nu verwijten maakt aan de regering van toen, weten wij dat het toen slecht was. Wij weten ook van de Amerikanen, ‘Two wrongs don’t make one right’. Wanneer jij verwijt, betekent het dus nog niet dat jij het goed doet. Dus zullen wij moeten wachten en uitkijken naar regeringen die komen en het uiteindelijk wel goed doen', stelt Breeveld.

Kerstborrel van nieuw Curaçao's Hospital Nobo Otrobanda

Iedereen wordt bedankt voor inzet bij de bouw in 2015

Een kijkje in de toekomst van het HNO

Hospital Nobo Otrobanda (HNO) hield gisteren een kerstborrel waar iedereen werd bedankt voor de inzet bij de bouw in het afgelopen jaar. Zowel de bouwers als de toekomstige gebruikers waren daarbij aanwezig, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Transitiemanager Jacques Heide zei, dat het nieuwe ziekenhuis zorg op internationaal niveau gaat leveren.

Om de bouwmedewerkers voor altijd een speciale plek te geven in het nieuwe ziekenhuis, werden hun handtekeningen geplaatst op één van de betonnen muren van het gebouw.

Breeveld (DOE) wil gecontroleerde aanschaf van dienstvoertuigen

Assembleelid pleit voor een centraal punt en aanschaf op basis van openbare aanbestedingen


Het DOE-Assembleelid Carl Breeveld wil dat de regering een punt zet achter het jaarlijks aanschaffen van tientallen voertuigen die binnen een jaar weer moeten worden vervangen. De parlementariër adviseert in dit kader om de aanschaf van voertuigen via een centraal punt te doen op basis van openbare aanbestedingen. De uitspraak van Breeveld gisteren, tijdens e begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, was gebaseerd op de begroting en aangevulde begroting van het ministerie van Justitie en Politie, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 12 december 2015. 

'In 2015 waren het onderhoud en de exploitatie van dienstvoertuigen geraamd op Srd 350.000. Voor 2016 is er een raming gemaakt van Srd 500.000. Met de nota van wijziging is dit gestegen naar Srd 700.000. Ten aanzien van de huurvoertuigen is in 2015 Srd 1.492.000 begroot. Met de suppletoire begroting werd dat teruggebracht naar Srd 1.300.000. Zou dat kunnen, omdat het ministerie besloten heeft om nieuwe voertuigen aan te schaffen, waardoor het aantal huurauto’s wordt verminderd?'

Breeveld constateerde verder, dat bij de kapitaaluitgaven ook nog een post transportmiddelen is toegevoegd in de nota van wijziging. Deze voor de aanschaf van pick-ups en autobussen. Breeveld zei dat volgens informatie van de deskundigen van het ministerie 20 tot 25 voertuigen aan vervanging toe zijn. De parlementariër benadrukte dat er voor het laatst in 2014 voertuigen door dit ministerie zijn aangekocht.

'Als er elk jaar een groot bedrag geraamd wordt op de begroting voor onderhoud en exploitatie van voertuigen, zou er in principe niet om het ene jaar voertuigen aangeschaft hoeven te worden. Personeelsleden die gebruik maken van dienstvoertuigen moeten gestimuleerd worden tot verantwoord gebruik', aldus Breeveld.

Groep rijstboeren in Saramacca wil ADRON wegens 'oplichting' voor rechter slepen

Zaaizaad van ADRON zo niet goed zijn en opbrengst is helft van wat wordt beloofd

'Je hebt deskundigen en goede directeur nodig, geen mensen die politieke benoemingen krijgen'


Rijstboeren aan de Gangaram Pandayweg in Saramacca staan op het punt om bij de politie aangifte te doen tegen het Anne van Dijk  Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) wegens oplichting, in aanloop naar een mogelijke rechtszaak. Het zaaizaad dat ADRON levert zou niet voldoen en de opbrengst per hectare is slechts de helft van wat het instituut belooft. 'En dat is oplichting', beweert de adviseur van de rijstboeren, Kenneth Sukul, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Eind vorig jaar maakte een boer al een rechtszaak aanhangig over de kwaliteit dan het ADRON-zaad en dat proces loopt nog. Nu willen de boeren als groep optreden.

In Nickerie zaait op dit moment ongeveer 75 procent van de rijstboeren Guyanese rassen in, om dezelfde reden als waar Sukul over klaagt. Bij de vorige inzaai lag dat nog rond de 60 procent. 'We hebben geen keuze als wij uit onze kosten willen komen', zegt Harnandan Oeraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboeren Associatie in Nickerie.
Zowel Sukul als Oemraw zegt, moe te zijn van het klagen over de rassen van ADRON bij minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

De boeren in Saramacca, die goed zijn voor zo'n 800 hectare, schrijven de bewindsman dat bij controle door zijn eigen ministerie is gebleken, dat de rijst veel later ontkiemt dan zou moeten. Er is hierover een rapport. Maar erger nog, wanneer het oogsttijd is, blijkt dat de opbrengst slechts 3,5 ton per hectare is en niet de 7 ton die ADRON propageert en daar zouen bewijzen voor van zijn.

Oemraw bevestigt de woorden van Sukul. 'Dat is iets dat wij al bijna zes seizoenen aan de minister kenbaar maken.' Hij en Sukul menen dat er geen deskundigheid is op het onderzoekscentrum. 'Je hebt deskundigen en een goede directeur nodig. Geen mensen die politieke benoemingen krijgen', zegt Oemraw.
Geen van beide organisaties maakt zich er illusies over, dat op korte termijn verandering in deze zaak komt. 'Om een nieuw ras te ontwikkelen heb je jaren nodig', aldus Oemraw. Daarom hebben zijn leden geen oor naar de waarschuwing van Algoe die onlangs zei, dat de rassen uit het buurland illegaal zijn en dat het eigenlijk verboden is ze te gebruiken.

'Waar staan wij nu?'; Alphons Levens

Waar staan wij nu?


In deze eeuw,
in dit millennium,
nadat de mens
al miljoenen jaren onderweg was
naar beschaving,
gaat in ons land opeens
een jurist en advocaat
er prat op
dat híj
de bedenker was
van de staatsgreep,
die staatsgreep
van slechts vier weken
voor de georganiseerde verkiezingen,
de verkiezingen van 27 maart 1980,
die niet zijn doorgegaan
door zijn bedenksel,
een strafbaar feit;
even luisteren
wat andere juristen en advocaten
nu hiervan zeggen…

Alphons Levens,
12 december 2015.

Consumentenorganisaties vinden kritiek NDP-fractieleider Misiekaba op verhuurders woningen terecht

Voorzitter Consumentenkring: 'De overheid is slap door dit te gedogen, dit mag onmogelijk gestimuleerd worden'

Consumentenbond-voorzitter: 'Er wordt misbruik gemaakt van de woningnood'


De voorzitters van consumentenorganisaties Consumentenkring en Consumentenbond vinden de kritiek van de fractieleider van de NDP, André Misiekaba, - geuit tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee - over de grillen van verhuurders waaraan huurders zijn overgeleverd, terecht. 'Het moet niet alleen in het parlement gezegd worden, maar ook in de uitvoering moet het tot uiting komen', zegt Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vandaag, zaterdag 12 december 2015, in de Ware Tijd. 

Huurwoningen worden in vreemde valuta aangeboden tegen de zwarte markt koers. Alleyne heeft de minister van Handel en Industrie hierover een brief geschreven. Volgens hem worden vrij hoge koersen gehanteerd bij verhuur en wordt alleen de kleine man de dupe van een te hoge koers. Hij weet van koersen van tussen de Srd 4.50 en Srd 4.70 voor 1 Amerikaanse dollar.

'De overheid is slap door dit te gedogen. Dit mag onmogelijk gestimuleerd worden.' Volgens Alleyne heeft de overheid de mogelijkheden om dit aan te pakken. Hij hoort vaak dat instanties waar de klacht gedeponeerd wordt om bewijzen vragen. Hij is niet tegen de aanduiding in vreemde valuta, maar wijst er wel op dat men zich moet houden aan de wettelijke koersmarges.

Rudi Balker, voorzitter van de Consumentenbond, schuift zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken. Hij vindt dat er misbruik wordt gemaakt van de woningnood. Zijns inziens moet er een registratiesysteem worden opgezet van verhuurders om te kunnen achterhalen in welke munteenheid een huis verhuurd wordt.

Balker zegt verder, dat direct de Economische Controle Dienst (ECD) of zijn organisatie gebeld kan worden. Zijn organisatie zal een campagne beginnen om erop te wijzen dat de officiële koers van de Centrale Bank van Suriname gehanteerd moet worden.

'Wegstemmen motie-2 van oppositie vuistslag in gezicht NDP-achterban'

Ramsoender Jhauw: 'Alles wat ik gezegd heb is uitgekomen'


Wegstemmen van de tweede motie die gisteren door de oppositie in De Nationale Assemblee werd ingediend en waarin de regering werd gevraagd corruptie aan te pakken, is volgens ondernemer en voorzitter van PING (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid) Ramsoender Jhauw een klap in het gezicht van het volk en meer nog een vuistslag in het gezicht van de NDP-achterban, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 12 december 2015.

'Jammer. Zo zie je of de bedoelingen goed waren of niet', schreef Jhauw gisteren op zijn Facebookpagina. Jhauw meent vooralsnog niet concreet in te gaan op deze situatie. 'Ik wil dat wat ik zeg direct invloed moet hebben op de hele gemeenschap. Alles wat ik gezegd heb, is uitgekomen.'

Hij belegt maandag een persconferentie waarin hij hoogstwaarschijnlijk in zal gaan op de corruptiegevallen die volgens hem nog gaande zijn.

Wegstemmen van de 2de motie om corruptie te onderzoeken, berechten, terugvorderen van gestolen goederen en geld, is een...
Posted by Ramsoender Jhauw on vrijdag 11 december 2015


De oppositie had gisteren met twee moties de regering gevraagd het volk een concreet kort en middellang termijnvisie met beleid met betrekking tot verhoging van de productie c.q. productdiversificatie aan te bieden. Hieruit zou moeten blijken dat er nieuwe banen worden gecreëerd. Ook de Sociaal Economische Raad zou met gepaste spoed aan het werk moeten worden gezet voor advisering met betrekking tot beleidsontwikkeling en alsnog te doen doorrekenen van de gevolgen van eerder gemelde kostenverhogende maatregelen en van de devaluatie van onze munt. Daardoor moet duidelijk worden welk beleid noodzakelijk is om de neergang in leefbaarheid, verlies van werkgelegenheid en productie te stoppen met het doel het bereiken van de door de president beloofde welzijnssamenleving.

In een tweede motie werd aandacht gevraagd voor het niet straffeloos laten van de corruptiegevallen. In de motie werd de regering gevraagd effectief beleid te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot de opsporing, onderzoek, en eventueel vervolging en berechting van alle geïdentificeerde corruptiegevallen, met nadruk op het in beslag doen nemen c.q. het terug doen vorderen van al hetgeen uit de corruptie is verkregen. Beide moties werden verworpen met 15 vóór en 27 tegen stemmen. 

Nederlandse stichting Suridocs werkt aan verbetering gezondheidszorg in Suriname

Suridocs begint op 22 februari 2016 crowdfunding actie 'Hart voor Su'

Campagne Suridocs voor uitgifte Suridocs-zorgpasjes, openen huisartsenposten en vertrekken voedselpakketten aan minderbedeelden


De Nederlandse stichting Suridocs zal in februari komend jaar samen met andere organisaties een reeks projecten uitvoeren ter verbetering van de gezondheidszorg in Suriname. Op 22 februari, de geboortedag van Anton de Kom, start Suridocs met stichting Apura Networks in Nederland een crowdfunding actie genaamd ‘Hart voor Su’. Deze actie is bedoeld om de Surinaamse samenleving te ondersteunen, zo laat de stichting weten in een gisteren, vrijdag 11 december 2015, verspreid persbericht.

Ryan Plein, anesthesioloog en voorzitter van Suridocs, die samen met een groep artsen stichting Suridocs opgezet heeft, zegt dat de 'Hart voor Su'-campagne in drie facetten wordt uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan het maken en uitgeven van Suridocs-zorgpasjes, het openen van huisartsenposten en distribueren van voedselpakketten aan minderbedeelden. Plein was de afgelopen week naar Suriname afgereisd voor de laatste onderhandelingen met organisaties die zullen meewerken aan de uitvoering van de projecten.

Met de zorgpasjes kunnen mensen in Nederland voor een minibedrag één van de huisartsenposten in Suriname kunnen helpen financieren. Hierdoor kunnen mensen naast de bestaande spoedeisende hulp (SEH) ook naar één van de Suridocs-huisartsenposten gaan en kunnen andere spoedeisende hulpcentra zich voornamelijk focussen op specialistische zorg.

De posten komen op twee locaties. De ene post zal zich richten op acute zorg, waar er een ambulance ter beschikking zal zijn, en de andere zal zich meer richten op preventieve zorg. 'Met deze zorgaanbieding kunnen we het land tonnen aan geld besparen als mensen op tijd ontdekken dat ze een bepaalde ziekte hebben. Voor een redelijke prijs mogen cliënten gebruik maken van alle faciliteiten bij onze huisartsenposten', aldus Plein. Hij benadrukt dat Suridocs wat wil betekenen voor mensen die niet op de reguliere Spoedeisende Hulp geholpen kunnen worden.

Naast medische zorg is de organisatie van plan met een team van maatschappelijke werkers extra aandacht schenken aan gezinnen die het zeer moeilijk hebben. Het voedselpakkettenproject voert Surdocs uit in samenwerking met de Suriname Agricultural Forum for Youth (Surafy), een organisatie van kleinelandbouwers, en Stichting Delaiah Family. Suridocs financiert en de twee organisaties voeren uit.

Jogi (VHP) wil rem op uitgifte zandconcessies op landbouwgronden

'Recent zijn zandconcessies verstrekt bij Wageningen en Cupido'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi wil stopzetting door de regering van de steeds toenemende uitgifte van zandconcessies in landbouwgebieden. Volgens de parlementariër zijn in de afgelopen periode zandconcessies uitgegeven in buurt van Wageningen en Cupido. Dit zijn volgens hem allemaal landbouwgebieden. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 12 december 2015.

'Wat is de visie van de regering met betrekking tot de uitgifte van zandconcessies in landbouwgebieden? Moeten wij die landbouwgebieden niet beschermen en deze gebruiken voor agrarische doeleinden', vroeg Jogi gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee.

Hij vindt dat de regering beter moet gaan letten op de verschillende concessies die zij uitgeeft. Deze moeten niet ten koste gaan van de lokale gemeenschap.

Tsang (NDP): 'In een tijd van crisis, mogen we niet snijden in veiligheid'

Assembleelid Tsang tevreden dat begroting voor veiligheid door minister is opgetrokken

Tsang wil snellere procedure bij het doen van aangifte bij politie


Het NDP-Assembleelid Stephen Tsang zei gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee blij te zijn, dat minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie het bedrag voor veiligheid heeft opgetrokken, na een gesprek met de vaste Assembleecommissie voor Justitie en Politie. 'In een tijd van crisis, mogen we niet snijden in veiligheid. Veiligheid is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het land. Voor de burger uiteraard, maar een veilige samenleving bevordert ook handel, productie, investeringen en toerisme', zei Tsang, aldus Starnieuws vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Hij vroeg wanneer het camera surveillancesysteem, dat is gedoneerd door China en een  bijdrage moet gaan leveren aan de veiligheid, ingezet zal worden.

Tsang zei, dat veel kleine vergrijpen, voornamelijk winkeldiefstallen, niet worden gerapporteerd, omdat winkeliers bij het doen van aangifte en bij het opmaken van een proces-verbaal op het bureau, vaak de hele dag kwijt zijn. De kleine verliezen die ze lijden bij kleinschalige diefstal wegen niet op tegen een dag sluiten om aangifte te doen. Het Assembleelid vroeg om een efficiënter proces. Indien de agenten op de plaats delict de aangifte digitaal kunnen opnemen en dan op het bureau het proces-verbaal opmaken, waarna ze het ter ondertekening aanbieden, zullen winkeliers vaker geneigd zijn aangifte te doen. Dit heeft als gevolg dat kleine criminelen in een vroeg stadium worden aangepakt, geregistreerd en begeleid, voordat ze eventueel overgaan tot zwaardere vergrijpen.

Het Assembleelid pleitte voor een integrale aanpak van criminaliteit, waarbij diverse ministeries samenwerken.

'Bij veiligheid in een samenleving hoort ook verkeersveiligheid. We praten de laatste tijd vaak over preventie in de gezondheidszorg. Maar, preventie van verkeersongevallen moeten we niet vergeten. We kijken alleen naar het aantal doden bij verkeersongevallen, maar het aantal gewonden en invaliden door toedoen van verkeersongevallen, kosten het land ook heel veel geld. Niet te spreken over het leed van de slachtoffers, nabestaanden en familie', sprak Tsang.

Hij vroeg aandacht voor het rijbewijssysteem zoals dat wordt gehanteerd in Frankrijk en Frans-Guyana. Een puntensysteem waarbij de houder met een aantal punten begint. Bij elk jaar  ongevalsvrij rijden, krijgt de houder er een punt bij tot een maximum van twaalf. Bij elk ongeval, afhankelijk van de ernst, worden punten afgetrokken. Bij het rijden onder invloed bijvoorbeeld worden zes punten afgetrokken. Indien je geen punten meer hebt, vervalt je rijbevoegdheid en dien je opnieuw je rijbewijs te maken. Daarbij worden de examenkosten verdubbeld. Dit systeem heeft in Frans-Guyana het aantal dodelijke verkeersongevallen in enkele jaren gehalveerd.

Tsang vroeg ook aandacht voor het proces van uitschrijven van verkeersboetes. Het systeem is fraudegevoelig en geeft de mogelijkheid om onderhands minder te betalen bij corrupte ambtenaren. 'De Staat loopt veel inkomsten mis en er wordt misbruik van gemaakt. Met name Chinezen die de taal niet machtig zijn, wordt vaak gevraagd om elders hun boete te voldoen. Ik wil pleiten voor een systeem waarbij de boetebonnen genummerd zijn. Elke agent moet een uitgeschreven bon kunnen verantwoorden, waarmee wordt voorkomen dat boetes niet worden geregistreerd bij de centrale en onderhands worden geïnd.'

NDP-Assembleelid Cotino eist uitleg van minister Peneux over begroting voor universiteit


Srd 72 miljoen begroot voor Anton de Kom Universiteit van Suriname

Breeveld (DOE) vraagt aandacht voor oververmoeide leerkrachten met een 2e baan

Het NDP-Assembleelid Rossellie Cotino eist een gedegen verklaring van minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) over het besluit van de regering om slechts een bedrag van Srd 72 miljoen op te nemen in de begroting van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Volgens Cotino, die voorzitter is van de vaste commissie MinOWC in De Nationale Assemblee (DNA), heeft zij in commissieverband het bestuur van de universiteit in het parlement ontvangen, waarna bleek dat er inderdaad in eerste instantie een bedrag van Srd 46 miljoen voor de universiteit was opgebracht. Het bestuur zou hebben aangegeven dat er behoefte was aan subsidie van de overheid voor Srd 60 miljoen. Wie schetst haar verbazing dat het bedrag van Srd 72 miljoen wordt opgenomen.

De universiteit heeft in de afgelopen periode enorm te kampen gehad met de uitbetaling van haar subsidies door de overheid. Eerder werd zij zelfs genoodzaakt om over te gaan tot bezuinigingsmaatregelen. Het uitbetalen van salarissen, secundaire voorzieningen en leveranciers zijn allemaal afhankelijk van de subsidies.

Ryan Sidin, voorzitter van het universiteitsbestuur, heeft eerder gezegd, dat 70 procent van de subsidie die de Staat geeft besteed wordt aan het uitbetalen van lonen. Het was het DOE-Assembleelid Carl Breeveld die tijdens zijn betoog aandacht voor dit probleem vroeg.

Ook het feit dat leerkrachten vaak in de middag- of avonduren een andere baan moeten zoeken, moet volgens Breeveld worden aangepakt. 'Ik heb zelfs een leerkracht als ober in de avonduren gezien', aldus Breeveld. Het feit dat zij met hun leerkrachtensalaris niet uitkomen, is ook de reden dat er voor zo'n optie wordt gekozen. Daarnaast ontstaat het probleem, dat leerkrachten vaak oververmoeid op de scholen verschijnen, waardoor het onderwijsproces wordt verstoord.

Breeveld kreeg bijval van ABOP-parlementariër Diana Pokie die vond dat er serieus naar dit probleem moet worden gekeken. 'Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de regering om na te gaan dat leerkrachten niet uitkomen met hun salaris. Hierdoor is er geen andere optie dan een bijbaan te gaan zoeken. Dit is geen gezonde zaak voor het onderwijs als leerkrachten vermoeid aankomen op het werk.'

De parlementariër zei ook, dat het nu tijdens de moeilijke financiële periode niet haalbaar zou zijn om een salarisverhoging door te voeren. Aangezien het overgrote deel van de leerkrachten vrouw is, pleit zij ervoor dat de regering de nalatige mannen oproept om beter naar hun gezinnen te kijken. Een bewustwordingscampagne gericht op vaders die verantwoordelijkheid serieus moeten nemen, is noodzakelijk. 'Zodoende kunnen wij dan werken aan stabiele gezinnen', aldus Pokie.

Cotino benadrukte ook, dat de vaste DNA-commissie MinOWC op de hoogte is dat er problemen spelen als het gaat om de invoering van het project De Nieuwe Leerkracht. Het gaat in deze om de studiedruk en studiebelasting, de nieuwe stagemethode die al is ingevoerd. Er is al gecommuniceerd met de minister erover. Zij hoopt dat de minister dit probleem kan oplossen.

Karta-Bink (PL) vindt 'borstvoedingsverhaal' van president Bouterse 'nergens op slaan'

Bouterse: 'Slechts voor zieke moeders die geen borstvoeding kunnen geven wordt mogelijk blikvoeding gesubsidieerd'

Karta-Bink:‘Ouders hoeven niet afgestraft te worden tot het kopen van dure blikvoeding'


Oud-districtscommissaris van Commewijne en Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink zegt vandaag, zaterdag 12 december 2015, in het Dagblad Suriname, dat het borstvoedingsverhaal van president Desi Bouterse nergens opslaat. ‘Ik ben het helemaal niet eens met de president.’ ‎Het staatshoofd heeft donderdag in De Nationale Assemblee een heel rooskleurig beeld willen schetsen over het borstvoedingsgedrag in Suriname. Hij geeft dit de voorkeur boven het geven van blikvoeding. Volgens de president moet borstvoeding gestimuleerd worden ten opzichte van de subsidie van blikvoeding. Slechts voor zieke moeders die niet in staat zijn borstvoeding te geven, zullen mogelijkheden bekeken worden om blikvoeding te subsidiëren. 

Karta-Bink legt er de nadruk op, dat de president zeer waarschijnlijk over het hoofd heeft gezien, dat de productie van moedermelk ook bij gezonde vrouwen niet het geval is. In deze gevallen is de moeder genoodzaakt blikvoeding te gebruiken.

Er zijn ook gevallen waarbij baby’s niet aan de borst van hun moeder kunnen zuigen, door van nature ingetrokken tepels. In dergelijke gevallen moet de moeder eerst kolven en daarna de moedermelk geven aan het kind. Maar, deze manier van borstvoeding geven, houdt niet lang stand. Op een gegeven ogenblik komt er geen melk meer uit. Ook zijn er andere gevallen waarbij moeders slechts melk produceren gedurende twee of drie maanden. Hierna houdt de productie op. Wat moet de baby dan drinken na de tweede of derde maand, vraagt de politicus zich af. ‘Is de moeder noodgedwongen de dure blikvoeding te kopen, wil zij haar kind niet laten verhongeren?’

Het Assembleelid voert ook als voorbeeld aanm dat een werkende moeder met voldoende melkproductie die ervoor kiest om borstvoeding te geven ook blikvoeding in huis moet hebben. Zij is genoodzaakt haar melk te kolven en achter te laten voor de baby. Maar wanneer de gekolfde borstvoeding opraakt, moet er een tweede alternatief zijn voor de baby. ‘Die moeder kan haar baby niet laten verhongeren.’

Karta- Bink zegt met nadruk, aldus het dagblad, zich ervan bewust te zijn dat borstvoeding de kans op tal van ziektes bij het kind verkleint. Maar, de harde realiteit wijst uit dat lang niet alle moeders gezegend zijn met volop borstvoeding, uitgestrekt vanaf de geboorte tot de zesde maand of een jaar lang.

Zij doet een dringend beroep op de president om dit aspect goed en beter te onderzoeken alvorens harde maatregelen door te voeren, zoals de afschaffing van subsidie van blikvoeding. ‘Ouders hoeven niet afgestraft te worden tot het kopen van dure blikvoeding.’

Een blik Nutrilon-babyvoeding dat in 2012 nog zo'n Srd 5 kostte in de winkels ‎wordt momenteel tussen de Srd 21 en Srd 24 verkocht.

Ronald Hooghart overweegt rechtszaak tegen Dagblad Suriname

'Het dagblad is bezig mij door het slijk te halen'


Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en Assembleelid namens de NDP, laat vandaag, zaterdag 12 december 2015, via Starnieuws weten, dat hij niet bezig is om een monumentaal gebouw te slopen. Hij heeft opdracht gekregen van het bestuur van de Regionale Gezondheidsdienst om een pand in Lelydorp te slopen. Hooghart is er niet over te spreken, dat hij in het Dagblad Suriname als verdachte is neergezet en dat hij opgespoord zou worden door de politie.


Hooghart vindt dit laster en is van plan om een rechtszaak te beginnen tegen het dagblad. Hij vindt dat Faried Pierkhan, uitgever van het Dagblad Suriname, bezig is hem door het slijk te halen.

Volgens Hooghart weet iedereen weet waar hij is. Hij is de hele dag in De Nationale Assemblee geweest en daarna thuis. 'Geen enkele politie zoekt mij.' De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname maakte gisteren in een persbericht bekend, dat Hooghart tot nu toe niet is aangemerkt als verdachte. Hij wordt ook niet opgespoord.

'Mijn zonen maken zich niet zo druk hierover, maar mijn kleinkinderen lijden hier wel onder. De familie wordt beklad', beweert Hooghart.

Hij stelt dat het gebouw in kwestie aangetast is door houtluizen. Mensen die het moeilijk hebben, hebben hem om materiaal gevraagd. 'Maar, bijna is niks meer goed. Ik neem het materiaal echt niet voor mij of mijn kinderen.'

Personeel Rosebel teleurgesteld in Kort Geding-vonnis en in de 'afwezige' pers

Oud-stakers vragen zich af waarom media hun gezicht niet hebben laten zien in de goudmijn

 
Het personeel bij Rosebel Gold Mines/IAmGold stelt dat de pers in gebreke is gebleven in de strijd die het personeel de afgelopen periode is aangegaan tegen de directie van het bedrijf. Clyton Sedney, shopsteward bij de bond, zei op een persconferentie gistermiddag, meer aandacht te hebben verwacht van de media tijdens de stakingsdagen, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Hij beweerde, dat de pers nimmer zichtbaar is geweest in de goudmijn om zich te overtuigen van de situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers in gevaar brengen. Had de media meer aandacht besteed aan deze situaties, dan zou volgens de werknemer nog duidelijker worden dat het bedrijf op vele fronten faalt.

Sedney belegde samen met zijn collega Iwan Haltman, die security guard is bij het bedrijf, namens hun overige collega's een persbijeenkomst. Daar gaven zij hun mening over het vonnis, dat de rechter in Kort Geding woensdag heeft uitgesproken in de door het bedrijf aangespannen rechtszaak tegen de bond.

De rechter heeft onder meer beslist, dat de arbeiders onmiddellijk het werk moeten hervatten.
Hoewel het personeel deze uitspraak niet had verwacht, accepteert en respecteert zij dit. Toch verwachten de arbeiders dat het bondsbestuur in hoger beroep gaat. Dit voorstel is vanuit hun zijde nog niet gedaan aan het bestuur. De arbeiders zeggen de strijd tegen misstanden van de directie te zullen blijven voortzetten. Hoe dat zal gebeuren konden zei niet concreet zeggen.

Suriname plaatst doorlaatbare dammen om kusterosie te bestrijden

Hydroloog Naipal presenteert zijn 'dammen'-project op VN Klimaattop COP21 in Parijs

(Bron foto: Sieuwnath Naipal/IPS)
COP21 concept slotakkoord: Opwarming aarde wordt beperkt tot 'ruim onder de twee graden'

 
De kustlijn van Suriname erodeert zo snel, dat wetenschappers voorspellen dat de mangroven langs de kust binnen dertig jaar kunnen verdwijnen, als klimaatactie uitblijft. Om deze destructieve ontwikkeling tegen te gaan, worden doorlaatbare dammen geplaatst die de golven breken, sediment vasthouden en na verloop van tijd het overstroomde land moeten terugwinnen, zegt projectleider Sieuwnath Naipal, die deze dagen deel uitmaakt van de Surinaamse delegatie tijdens de VN Klimaattop COP21 in Parijs. Als het land weer beschikbaar is, kunnen mangroven het herkoloniseren en zo helpen de kustlijn te beschermen.

'Onze kustlijn is erg vlak, als een pannenkoek', zei Naipal in de kantlijn van de klimaatconferentie. Daar presenteerde hij zijn project, mede met het doel internationale steun te verwerven.

'De hoofdstad Paramaribo ligt vlakbij de kust en bevindt zich bijna op zeeniveau. De mangroven bieden de belangrijkste bescherming, en die worden bedreigd door de stijgende zeespiegel en menselijke interventie.' In de afgelopen tien jaar heeft de kustlijn zich op sommige plekken 600 meter teruggetrokken, zei Naipal. 'We moeten dus nu handelen.' Het beschermen van de Surinaamse kustlijn is volgens hem echter een kostbare zaak. Eén kilometer dijken en dammen kost ongeveer 6 miljoen euro, aldus Naipal op 9 december tegenover Desmond Brown van Inter Press Service, IPS.

De Surinaamse kustlijn wordt gevoed door weggespoeld slib van de Amazone-rivier. 'Veranderingen in de Amazone hebben gevolgen voor de kusten. Jaarlijks worden er miljoenen tonnen sediment naar de kust gespoeld. Daar kunnen we gebruik van maken.' Suriname telt ongeveer 40.000 hectare mangroven, verspreid over 386 kilometer. De breedte varieert van 3 tot 8 kilometer, en op sommige plaatsen 14 kilometer. 'Deze mangroven houden sediment vast. Waar mangroven zijn, hebben we ook veel sediment. En waar ze niet zijn, kampen we met sterke erosie', zegt Naipal.

Ongeveer 90 procent van de 500.000 inwoners van het land woont aan de dichtbevolkte kustlijn. Als gevolg van migratie en bevolkingsgroei, schuiven mensen steeds verder op naar de zee en moeten mangroven plaatsmaken voor nederzettingen. Naipal zegt dat zijn project een einde moet maken aan die trend. 'We krijgen steun van Conservation International in Suriname. We hebben wat startkapitaal om te laten zien dat onze methode werkt en de overheid neemt het dan wellicht over.'

Mangrovebossen beschermen niet alleen tegen extreme weersomstandigheden zoals stormen en overstromingen, ze kennen ook een rijke biodiversiteit. De bossen trekken veel wilde dieren en planten aan en zijn rijk aan voedsel. De blaadjes van de mangroven dienen als voeding voor plankton, algen, vis en schaaldieren.

'Mangroven trekken toeristen aan, zijn goed voor de visserij – een belangrijke inkomstenbron voor Suriname – en de CO2-opslag is drie tot vijf keer hoger dan bij tropische bossen', zegt Naipal.

Ambassadeur Albert Ramdin, adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname, zegt dat Suriname financiële steun nodig heeft om zich aan te passen aan de klimaatverandering.

'De kustlijn is niet goed beschermd tegen de stijgende zeespiegel. Maar, we hebben het geld niet om hoge dijken en dammen te bouwen. Zout water dringt steeds verder door in het binnenland en dat heeft gevolgen voor de landbouw. Als we mensen en kapitaal moeten verplaatsen naar de binnenlanden van Suriname, brengt dat enorm hoge kosten met zich mee. Onze bossen zijn behoorlijk goed beschermd. Maar, dat is niet genoeg, omdat de impact van buiten komt.'

President Desi Bouterse noemde klimaataanpassing in een recente toespraak tot het parlement een van de prioriteiten in zijn beleid. Ramdin: 'Er is politieke betrokkenheid, maar daar moet het niet stoppen. Er moet ook actie volgen. En daar zijn wij mee bezig.'

Op de Klimaattop in Parijs is vanmiddag (Franse tijd) het slotakkoord gepresenteerd door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. De delegaties van 196 aanwezige landen moeten de overeenkomst nu nog wel goedkeuren.

Afgesproken is dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 'ruim onder de twee graden' ten opzichte van de pre-industriële tijd, en dat er een grote inspanning wordt gedaan om dat zelfs te beperken tot onder de anderhalve graad.
De delegaties hebben de teksten rond half twee lokale tijd opgestuurd gekregen, toen die in vijf talen was vertaald. Volgens de planning komen ze om kwart voor vier uur opnieuw bijeen om te stemmen. Als er goedkeuring volgt, is het Klimaatakkoord juridisch bindend.

Fabius noemde het definitieve concept 'ambitieus' en 'zeer eerlijk'. 'Geen enkel land krijgt precies wat het wil, maar het is toch een krachtig akkoord', zei de minister die de Klimaattop namens Frankrijk voorzat.

De bijna tweehonderd deelnemers aan de VN-klimaattop in Parijs hebben vanavond lokale tijd een bindend klimaatakkoord aangenomen. Na meer dan anderhalve week vergaderen zijn ze het eens geworden. Het verdrag is erop gericht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen. Alle deelnemende landen moeten zich aan de doelstellingen in het verdrag houden.

Ter informatie het concept:


(Red. De Surinaamse Krant/IPS)

Oud-militair Mijnals: 'Meneer Hans Valk was van geen waarde bij machtsovername februari 1980'

'De planning, het idee, kwam van mij en niet van Valk, niet van Nederland'


Oud-militair Chas Mijnals ontkent, zo zei hij gisteren tijdens een door hem belegde persconferentie naar aanleiding van uitspraken van president Desi Bouterse in zijn gesprek met Sandew Hira, net als Bouterse de betrokkenheid van wijlen kolonel Hans Valk bij de coup van 25 februari 1980. 'Meneer Valk is exact zoals Bouterse dat gezegd heeft, van geen waarde geweest bij de machtsovername. De planning, het idee komt van mij, niet van Valk, niet van Nederland, maar van mij.' Hij beweert dat het contact met Valk slechts om tactische redenen is geweest. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 12 december 2015.

Voor de coup was er onenigheid tussen de regering en militairen, maar ook binnen het leger waren er problemen. De militairen hadden moeite met Yngwe Elstak, de eerste bevelhebber van het Surinaamse leger. Hij was belast met het ombouwen van de Troepenmacht in Suriname (TRIS) naar de Surinaamse Krijgsmacht (SKM) bij de onafhankelijkheid in 1975. In datzelfde jaar heeft Nederland een militaire missie onder leiding van kolonel Valk aangesteld om te helpen bij de overgang. Het proces verliep zeer problematisch. De meeste knelpunten werden veroorzaakt door het ontbreken van goede voorzieningen voor de militairen.

'Wij hadden er allemaal belang bij dat iedereen die wij konden mobiliseren tegen Elstak, iedereen die een beetje een hekel aan hem had, iedereen die afstand van hem wilde nemen, konden bundelen. Valk was daar één van. Hij hield niet van Elstak en we hadden daarom gesprekken met hem.'

Voor de machtsovername had de militaire missie weinig invloed op het leger, aldus Mijnals gisteren. 'Elstak lustte ze niet, wij ook niet, omdat wij wisten dat het mensen waren die het Nederlandse belang dienden wat niet parallel liep met het Surinaamse belang. Ons gesprek met Valk was slechts om tactische redenen en zeer zeker niet om strategische redenen. Vandaar dat ze nergens betrokken zijn geraakt voor en na de machtsovername.'

Mijnals zegt ook, dat de geheime archieven in Nederland, die voor zestig jaar afgesloten zijn, geen licht zullen werpen op de betrokkenheid van Nederland bij de coup. 'Ze zijn in deze van generlei waarde. De enige waarde die ze hebben is de betrokkenheid van Nederland bij de Binnenlandse Oorlog. Dat moet geheim blijven.'


Elstak kwam in sommige zaken zelf ook op voor de militairen, sprak Mijnals. Hij werd ook slecht behandeld door premier Henck Arron. In een geval werd hij zelfs in de wachtkamer gesommeerd te wachten. Dit viel niet in goede aarde bij Elstak en de onderofficieren. Elstak zou toen hebben gesuggereerd dat 'als wij de regering opzij zouden schuiven, dat dat misschien de oplossing zou zijn'. De onderofficieren hebben in een poging om Elstak uit te schakelen de opmerking tegen hem gebruikt en aan Arron gerapporteerd, dat 'Elstak de militairen ophitst en de regering ten val wil brengen, dat daarom is besloten het vertrouwen in Elstak op te zeggen en instructies af te wachten'. Arron heeft de politie op de militairen afgestuurd.

Valk werd drie maanden na de coup teruggeroepen door Nederland. Voor Mijnals is dat een logische handeling geweest. 'Omdat Valk met zijn hele militaire missie in Suriname, absoluut niets wist van de machtsovername. Dat betekent dat hij zijn werk niet goed heeft gedaan. Anders zou Nederland het van te voren weten. Dus ik vind het logisch dat hij op grond daarvan teruggeroepen is.'

Mijnals liet verder weten, dat Valk contact had met alle vijf personen die de coup gepland hebben, individueel maar vaker als collectief, Mijnals, Desi Bouterse, Badresein Sital, Roy Horb en Laurence Neede. 'Hij sprak zijn mening vrijelijk uit over Elstak. En dat hadden wij nodig.'