dinsdag 15 december 2015

1.761 Gevallen in Brazilië gerapporteerd van pasgeborenen met microcefalie

Negentien kinderen zijn door Zika-virus veroorzaakte aandoening overleden


In Brazilië zijn 1.761 gevallen geregistreerd van pasgeboren baby's met ongewoon kleine hersenen ofwel microcefalie, een aandoening veroorzaakt door muskieten en in verband gebracht met gevallen over geheel Latijns-Amerika verspreid, zo bericht vandaag de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), aldus het persbureau Reuters vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Braziliaanse gezondheidsautoriteiten zeiden vorige maand al, dat er een verband bestaat tussen het door muggen overgebrachte Zika-virus en een stijging van het aantal geboren baby's met microcefalie, dat ontwikkelings- en intellectuele problemen kan veroorzaken en een beperking van intelligentie en spiercoördinatie voor het leven.

Maar, de WHO liet via een verklaring weten over microcefalie, dat de oorzaak van de uitbraak in Brazilië nog moet worden vastgesteld. In deze vandaag uitgebrachte verklaring staat, dat 19 kinderen zijn overleden van de 1.761 verdachte gevallen verspreid over 422 gemeenten in Brazilië.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid paste op 7 december de definitie van microcefalie aan, door baby's met een hoofdomtrek van minder dan 32 centimeter, in plaats van 33 centimeter, er onder te laten resulteren. Baby's in die categorie zullen nauwlettend worden gevolgd, aldus de WHO.

Inheemse verspreiding van het virus is aangetroffen in de Amerika's sinds februari 2014, toen Chili de eerste niet-geïmporteerde overdracht van de ziekte op Paaseiland bevestigde.
Het Zika-virus is dit jaar ook geregistreerd in Panama, Venezuela, El Salvador, Mexico, Suriname, Colombia, Guatemala en Paraguay. Het wordt overgebracht door de Aedes aegypti mug, ook bekend om de gele koorts, dengue en chikungunya-virussen.


'Vanwege het feit, dat de Aedes muggen, die het Zika-virus verspreiden, in de hele wereld voorkomen is het mogelijk dat uitbraken zich verpreiden naar nieuwe landen', schrijft het Amerikaanse 'Centers for Disease Control (CDC) op haar Zika-webpagina.
'Het Zika-virus wordt nog niet aangetroffen in de VS. Maar, er zijn gevallen van Zika gerapporteerd onder terugkerende reizigers.'

Tussen de drie en twaalf dagen na door een mug te zijn gebeten die het virus draagt, vertonen drie van de vier mensen symptomen zoals lichte koorts, huiduitslag, conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), hoofdpijn en gewrichtspijn.

(Red. De Surinaamse Krant/Reuters)

Jaggernath (VHP) wijst regering op wildgroei binnen overheid

Zowel het ministerie van Welzijn als Openbare Werken begroot bedragen voor woningbouw 


Op de begrotingen voor het dienstjaar 2016 is het het VHP-Assembleelid Djoties Jaggernath opgevallen, dat zowel het ministerie van Welzijn (voorheen Sociale Zaken en Volkshuisvesting) als het ministerie van Openbare Werken (OW) een post voor woningbouwprogramma’s heeft begroot. 

Jaggernath maakte gisteren in het parlement bekend, dat er sprake is van wildgroei binnen de overheid en dat vereist volgens hem dringend ordening, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015.

'De bijzondere taken zijn per ministerie vastgelegd. Overlappingen of oneigenlijke taken opbrengen, getuigt van powerplay tussen staatsorganen. Welzijn heeft opgebracht code 2602 Woningbouwprogramma voor een bedrag van Srd 10.100.000. OW heeft opgebracht code 134 Volkswoningbouw. Conform het Besluit Taakomschrijving Departementen heeft slechts het ministerie van Openbare Werken als bijzondere taak de bouw van volkswoningen’, stelde de parlementariër.

De VHP’er wil weten waarom minister Joan Dogojo van Welzijn dit punt op haar begroting heeft opgenomen. Naast de vele uitgavenposten die niet thuishoren bij veel ministeries, omdat het hen niet regardeert, blijken de cijfers volgens hem ook niet te kloppen.

Jogi (VHP) vraagt in parlement aandacht voor 'rare zaken' in gevangenissen

'Hoe competent zijn de mensen die de leiding hebben in de gevangenissen?'
'Simkaarten, mobiele telefoons, marihuana cocaïne worden bijna dagelijks gevonden'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vroeg gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht voor ‘rare zaken’ die zich haast dagelijks binnen de verschillende gevangenissen zouden afspelen, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015. 

‘Bijna elke dag is er informatie over zaken die in onze gevangenissen plaatsvinden. Dan worden simkaarten en mobiele telefoons onderschept. Dan vindt men marihuana en cocaïne in de cellen. Recent is er nog een arrestant ontvlucht, terwijl de persoon in gesprek was met zijn advocaat. Wat gebeurt er precies in de gevangenissen? Hoe competent zijn de mensen die de leiding hebben in de gevangenissen?’, vroeg de politicus.

De parlementariër vroeg zich ook af hoe ondanks de zware beveiliging dit soort zaken zich dagelijks nog afspelen. ‘Ik zou graag willen dat de leidinggevenden tegen deze zaken optreden. Of wacht men totdat men handgranaten, mitrailleur en uzi’s in de gevangenissen vindt? Wacht men dat er een gevangenisopstand uitbreekt?’

De VHP’er kreeg bijval van vicevoorzitter Melvin Bouva (NDP), die op dat moment de voorzittershamer hanteerde. Volgens Bouva gaat het hier om een serieuze zaak, waarbij de veiligheid van burgers wordt aangetast.

Nieuwe ambassadeur van VS Edwin Nolan overhandigt zijn geloofsbrieven aan minister Badrising

Zodra president Bouterse tijd heeft kunnen aan hem de geloofsbrieven worden gepresenteerd...


De nieuw benoemde Amerikaanse ambassadeur voor Suriname, Edwin R. Nolan, heeft gistermorgen zijn geloofsbrieven aangeboden aan de minister van Buitenlandse Zaken, Niermala Badrising. Zij hadden een ontmoeting van dertig minuten, waarbij zij vergezeld waren van leden van hun staf, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Zij toonden beiden hun bereidwilligheid om samen te werken op gemeenschappelijke interesse gebieden.

Met de aanbieding van de geloofsbrieven kan ambassadeur Nolan nu volwaardig zijn functie van ambassadeur van de Verenigde Staten voor Suriname invullen.

Een formele presentatie van de geloofsbrieven aan president Bouterse zal volgen, zo gauw de president daar ruimte voor heeft.

Ambassadeur Nolan heeft een indrukwekkende diplomatieke carrière en was laatstelijk nog chargé d’affaires ad interim in Den Haag. Daarnaast heeft hij gediend in Dublin, Ierland. Hij is tot vier maal toe gedecoreerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika. Ambassadeur Nolan heeft een bachelorgraad in geschiedenis en politicologie. Hij heeft zijn mastersgraad behaald aan Fletcher School of Law and Diplomacy. Nolan is getrouwd met Patricia O’Neill en samen hebben zij twee kinderen die inmiddels volwassen zijn.

Een op drie woningen op Curaçao heeft muggenbroedplaatsen

Minister Victorina vindt cijfers alarmerend


'Bij circa 30 procent van de huizen op Curaçao zijn muggenbroedplaatsen gevonden. Dat betekent dat één op de drie huishoudens bijdraagt aan het creëren van broedplaatsen voor muggen die ziektes kunnen verspreiden, waaronder zika.' Dit is gebleken uit een analyse van de cijfers van de grootschalige schoonmaakactie rondom woningen, aldus vanmiddag, dinsdag 15 december 2015, de Amigoe.

Minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) zei gisteren tijdens de begrotingsbehandeling, dat hij de cijfers alarmerend vindt. Hij wil de bevolking er zodoende op attenderen haar eigen verantwoordelijkheid te nemen en de omgeving rondom en in de woning schoon te houden. Die verantwoordelijk ligt volgens hem niet alleen bij de overheid.

In reactie op vragen over de manier waarop de regering denkt de kans op een zika-uitbraak te kunnen minimaliseren, zegt hij: sinds 2014 zijn we bezig met de schoonmaakactie. Dit programma zal doorlopen in 2016. Naast de controle op huizen, zijn ook alle zieken- en bejaardenhuizen, garages, crèches en andere locaties gecontroleerd op muggenbroedplaatsen. Ook is er een multidisciplinair team dat zich bezighoudt met de bestrijding van zika.

Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) is bezig met het validatieproces om zika lokaal te kunnen testen. Als er zich nu een verdacht geval voordoet, wordt dit getest in Nederland. Directeur Liane Virginia-Cova zei dat het laboratorium ernaar streeft om de testen op Curaçao te kunnen verrichten.

Het creëren van meer bewustzijn is volgens de minister niet afdoende. Door boetes op de leggen hoopt hij dat er anders gehandeld zal worden met betrekking tot afvaldump in tuinen, maar ook rondom bedrijfsterreinen.

Sirving Keli, hoofd Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz), zei begin december dat dit vanaf de tweede helft van december wordt ingevoerd. 'Alle eigenaren van bedrijfs- en privéterreinen worden beboet, indien ze mogelijke broedplaatsen voor muggen niet opruimen. Particulieren krijgen na het negeren van een waarschuwing een boete van 500 gulden opgelegd. Voor bedrijven is dit 1.000 gulden', aldus Keli.

Statenleden Curaçao verlangen meer informatie van Usona en Ballast Nedam over bouw HNO


Minister Victorina zegt regelmatig informatie toe aan Staten over voortgang bouw

 
Minister Siegfried Victorina (PS) van Gezondheid erkent, dat er meer duidelijkheid moet komen vanuit Usona en Ballast Nedam over de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 'We zullen ervoor zorgen dat we regelmatig informatie zullen verstrekken aan het parlement over de voortgang van project', aldus de minister, zo bericht de Amigoe vandaag, 15 december 2015.
 
Meerdere Statenleden stelden de afgelopen week vragen over de informatieverstrekking met betrekking tot de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO), omdat het proces volgens hen niet transparant verloopt. Amerigo Thodé (MFK), Zita Jesus-Leito (PAR), Jacinta Constancia (MFK), Humphrey Davelaar (PNP) en de onafhankelijke leden Marilyn Moses en Omayra Leeflang eisten zodoende opheldering.


Vorige week berichtte de Amigoe over een kostenoverzicht dat Leeflang had gekregen in reactie op schriftelijke vragen, die ze voortijdig had ingediend. De schema’s waren volgens haar echter summier. Tijdens de behandeling van de begroting stelde ze daarom aanvullende vragen naar aanleiding van de verkregen informatie.

Zo vroeg ze onder meer naar een meer specifieke uitleg over de totale en onvoorziene kosten. Ook wilde Leeflang inzicht in de exacte cijfers met betrekking tot de wegomlegging. 'Wat is het precieze probleem en hoe passen deze meerkosten in het schema dat ik heb gekregen?'

In reactie op vragen over de meerkosten en de informatieverstrekking laat Victorina weten, dat de regering niet zonder meer akkoord gaat met de budgetoverschrijding van de Hamelbergweg. 'Dit wordt onderzocht.' Een schatting van het totaalbedrag aan meerkosten kon hij niet geven, omdat Usona momenteel bezig is met een berekening.

De minister kon ook niet uitweiden over specifieke vragen met betrekking tot het schema, ‘omdat hier technische aspecten aan verbonden zijn die niet onder mijn ministerie vallen’. Dit geldt eveneens voor de kosten die verbonden zou zijn aan de mogelijke vertraging door de tijdelijke voorziening bij de sloop van het prikcentrum en het mortuarium. 'Dit valt niet onder mijn portefeuille', aldus Victorina. Wel bevestigde hij dat er geen additionele fondsen nodig zullen zijn van investeerders.

Afro-Curaçaose traditie tambú nu op lijst Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland

'Tambú is onderdeel geworden van immaterieel erfgoed in Nederland'De Afro-Curaçaose traditie tambú is toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Fundashon Splika heeft zich hiervoor ingezet. Volgens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed is tambú inmiddels onderdeel geworden van het immaterieel erfgoed in Nederland. Deze toevoeging weerspiegelt ook de diversiteit die de Nationale Inventaris wil nastreven, zo bericht de Amigoe vanmiddag, dinsdag 15 december 2015.
 
Tambú is een verzamelnaam voor verschillende onderdelen van een traditie die afkomstig is van de Benedenwindse Eilanden en nu ook in Nederland in stand gehouden wordt. Tambú is in de eerste plaats de naam van een trommel. Het maken van de tambú behoort ook tot de traditie. Verder is tambú ook de naam van de muziekvorm, de dans, het bijbehorende gezang en het feest waarop deze onderdelen uitgevoerd worden.

Op de eilanden wordt tambú vaak in de periode tussen kerst en Oud en Nieuw gevierd, in Nederland worden er in Rotterdam met enige regelmaat tambú-avonden georganiseerd door het jaar heen. In de tambú-liederen werden ooit de misstanden op de plantages en allerlei emoties bezongen. In de twintigste eeuw ook politieke en alledaagse gebeurtenissen.


Er is ook een heuse tambú-maker in Nederland, Igor Martina. Om te zorgen dat deze traditie in Nederland niet verloren gaat, heeft stichting Splika het traject voor het plaatsen van de tambú op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed doorlopen. Vanuit het bestuur van Splika was Myrna Wezel hiermee belast. Vanwege het belang dat Splika hecht aan de cultuur, geschiedenis en taal van de eilanden in Nederland, heeft zij dit project op zich genomen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat het culturele erfgoed in Nederland niet verloren gaat.

Tambú is op Curaçao in de loop van de zestiende en zeventiende eeuw ontstaan uit verschillende West-Afrikaanse dansen, muziek en rituelen, die door de slaven op de Antillen meegenomen waren uit hun thuisland. Het gebruik verspreidde zich vanuit Curaçao naar Aruba en Bonaire. De tambú werd door de kerk afgewezen, zowel de muziek als de dans. Tussen 1936 en 1952 waren tambú-muziek, -dans en -feesten zelfs verboden. Na 1952 werd het verbod versoepeld en leeft het gebruik weer openlijk op. Sinds 2012 is het organiseren van tambú(bijeenkomsten) op Curaçao gedurende het hele jaar mogelijk. Migranten die naar Nederland gingen hebben de afgelopen twintig jaar het gebruik van de tambú meegenomen.

Tambú is een van de negen nieuwe tradities die zijn toegevoegd aan de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland waaronder Limburgs stroop koken, de Indische rijsttafel en consumentenvuurwerk met Oud en Nieuw.

'Het antwoord van Fred Derby' vanavond, dinsdag 15 december, te zien op Apintie TV

St. 8 December 1982 besluit tot uitzending vanwege uitspraken Bouterse over Derby


De Stichting 8 December 1982 heeft besloten om via Apintie TV vanavond, dinsdag 15 december 2015, 'Het antwoord van Fred Derby' uit te zenden, naar aanleiding van uitspraken van president Desi Bouterse, de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, over de rol van Derby.

De stichting ziet het als haar morele plicht het antwoord van Derby op de beschuldigingen door Bouterse gedaan tijdens zijn zogenaamde getuigenis te Brokobaka uit te zenden. Het antwoord van Fred Derby is een samenvatting van een persconferentie gehouden in het jaar 2000.

Het programma staat gepland vanavond om kwart voor tien op kanaal 10 (Apintie). Volgens de stichting 8 December 1982 is het juist nu de taak van de democratische krachten om alle stemmen te laten horen tegen de leugens over de schendingen van van mensenrechten in ons land gedurende de militaire dictatuur onder leiding van Bouterse.

Ter informatie:


(De Surinaamse Krant)

'Honderden miljoenen liggen in magazijnen van handelaren en op bankrekeningen in het buitenland'

Brunswijk: 'Alles draait bij Bouterse en regering om misleiding, dat maar niet ophoudt'


'Hoe lang nog? Waar is het einde? De dollarkoers is al Srd 4.75 en de Euro zit op Srd 5.10. Wat ik hier zie, dan komt er zeker nog een tweede devaluatie. Het vertrouwen in de regering is weg, omdat de economie instabiel is geworden. De deviezen van het land zijn op. Honderden miljoenen liggen in magazijnen van handelaren en op bankrekeningen in het buitenland.' Woorden van ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk gisteren, de derde dag van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Volgens de parlementariër moet het land nog steeds miljoenen neertellen voor het verkrijgen van energie vanuit de Afobaka stuwdam wegens slechte onderhandelingen. 'De beloofde 60% energieverhoging is in werkelijkheid boven de 150%.'

Daarnaast zitten velen, volgens Brunswijk, in het land zonder werk en lijden bewoners van Nieuw Koffiekamp en andere delen van het binnenland honger. Wat volgens hem alles erger maakt, is dat zelfs de rechterlijke macht in het voordeel van buitenlandse machthebbers beslist en het personeel van Rosebel Gold Mines/IAmGold aan de grillen van deze machthebbers overlaat. De politicus zei dat het nu niet uitgesloten is, dat het land een tweede devaluatie zal ondergaan. 'Zelfs de cambio’s worden niet weerhouden meer dan de Centrale Bank-koers te vragen.'

Brunswijk zei, dat president Desi Bouterse onlangs heeft aangekondigd, dat er licht in de tunnel is over de benoeming van de procureur-generaal en de president van het Hof van Justitie. Aangezien de waarnemers Roy Baidjnath Panday en Iwan Rasoelbaks pas nog beslist hebben, dat het 8 decemberstrafproces tegen het staatshoofd wordt hervat, krijgt hij het gevoel dat er nu twijfels zijn of dit proces in diezelfde vorm zal worden voortgezet.

'Er is licht in de tunnel voor de benoeming van de procureur-generaal en de Hof-president, maar het licht is als van een trein die komt aan donderen en alles op zijn weg vernietigt. Ook de waarnemend procureur-generaal en Hof-president moeten oppassen met wat het Hof van Justitie heeft bevolen', aldus Brunswijk.

Volgens Brunswijk had de president kort voor de verkiezingen beloftes gedaan aan de bewoners van Wanhati in Marowijne dat hij de wegen daar zou laten asfalteren. 'Alles wordt daar naartoe gebracht. Bulldozers, poclains en ander zwaar materieel. De verkiezingen zijn voorbij en alle machines zijn weer verdwenen', sprak Brunswijk. Volgens de politicus draait alles om misleiding dat maar niet ophoudt.

De parlementariër haalde het binnenland ook als voorbeeld aan waar de regering beloofd had, dat zij 24 uur over elektriciteit zouden beschikken. Kort na de verkiezingen heeft de regering weer alle materiaal van daar weggehaald. Volgens de parlementariër zijn aan de mensen gouden bergen beloofd. 'Kijk op Gujaba, maandenlang geen brandstof voor de mensen. Misleiding, misleiding en nogmaals misleiding', aldus Brunswijk. Volgens de parlementariër is deze regering meester misleider.

Volgens het NDP-Assembleelid Rabin Parmessar, oud-minister van Openbare Werken, is bij de wegaanleg van Wanhati een studie gemaakt en is indertijd een openbare aanbesteding gehouden. Na de contracten te hebben getekend, was het werk aangevangen. De stagnatie in het werk is volgens hem ontstaan, omdat er sprake was van een betalingsachterstand. De huidige OW-minister zal volgens hem moeten aangeven wat de stand van zaken hieromtrent is.

Brunswijk vindt echter, dat de regering vooraf wist dat er geen geld in de staatskas was. Desondanks heeft zij een ieder gouden bergen beloofd.

Sapoen (groep Sapoen/Pertjajah Luhur) pleit voor openbare toiletten langs weg Zanderij-Paramaribo...

'Regering moet meer aandacht vestigen op de kleine zaken'


Het Assembleelid Raymond Sapoen (groep Sapoen/Pertjajah Luhur) vindt dat het nu eindelijk tijd wordt, dat de regering meer aandacht vestigt op de kleine zaken, die het toerismebeleid van het land kunnen verbeteren. 

Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee pleitte hij gisteren voor de plaatsing van openbare toiletten langs de weg van Zanderij (de J.A. Pengelluchthaven) naar Paramaribo (Indira Gandhiweg) in het kader van duurzame ontwikkeling van de toerismesector, zo sprak Sapoen. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Volgens het parlementslid hebben verschillende van zijn collega's de kwestie met betrekking tot de verbetering van het toerismebeleid steeds aangekaart.

'Opeenvolgende regeringen hebben er verschrikkelijk veel aandacht aan besteed, maar het is hun tot nu toe niet gelukt. Een nationaal masterplan toerisme is op komst en ook de Toerismewet is in aantocht. Ook deze regering heeft hoog in het vaandel, toerisme.' 

Belfort (ABOP): 'Laboratorium AZP verkeert in een crisis'

Minister Pengel ontkent dat sprake zou zijn van crisissituatie

'Tot eind januari zijn de voorraden in laboratorium aanwezig' - 'AZP heeft miljoenen achterstanden'

 
Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort vanmorgen, dinsdag 15 december 2015, alarm geslagen tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee over, volgens hem, een crisis bij het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). Er zijn volgens hem geen zogenoemde reagentia meer aanwezig.

Vicepresident Ashwin Adhin vroeg de verantwoordelijk bewindsman om in te gaan op deze kwestie. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid bevestigde vervolgens, dat de situatie ernstig is, maar hij zei, dat tot eind januari voorraden in het laboratorium aanwezig zijn. Volgens de bewindsman is er geen sprake van een crisissituatie.

De minister deelde mee, dat het AZP miljoenen achterstanden heeft. Het ziekenhuis moet geld ontvangen van verzekeringsmaatschappijen, maar er is een geschil over facturen, waardoor deze kwestie nog niet is afgehandeld. Daarnaast is de overheidsbijdrage sinds twee jaar nihil, sinds de  invoering van de wet Basiszorgverzekering.

De directie van het AZP heeft ervoor gezorgd, dat de noodzakelijke voorraden aanwezig zijn. Besloten is om andere betalingen niet te doen om het laboratorium te kunnen voorzien van middelen. Door dit besluit zijn andere verplichtingen weer niet nagekomen.

Na het antwoord van de bewindsman was Belfort nog niet tevreden. Hij blijft erbijm dat hij harde informatie heeft van patiënten die niet behandeld kunnen worden door specialisten, omdat er gebrek is aan onder andere reagentia. Deze informatie heeft hij vanmorgen nog gekregen. De minister is volgens hem duidelijk niet goed geïnformeerd.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat het parlement ook op onderzoek zal uitgaan. Zij zei verder, dat de minister werkt met informatie die hij formeel heeft gekregen. Simons vroeg Pengel om nog een keer na te gaan wat de actuele situatie is. Indien er problemen zijn, dan kunnen maatregelen worden getroffen.

Jhauw 'onthult' op zijn manier tijdens persconferentie 'nieuwe corruptiezaken', maar praat vooral over verleden

'De overheid heeft ons geboycot, Surishopping komt voor geen enkele gunning in aanmerking'

(Bron foto: Dagblad Suriname)

Ramsoender Jhauw, voorzitter van de politieke partij PING (Partij voor Integriteit, Nationale motivatie en Gelijkheid) en directeur van het winkelbedrijf Surishopping, deed gisteren tijdens een persconferentie nieuwe corruptiegevallen uit de doeken, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Jhauw begon zijn persconferentie met een terugblik op het eerste corruptiegeval bij de gunning van de brandweer waar alle commotie rond zijn persoon mee begon. Hij haalde die kwestie weer naar boven, omdat de stukken inmiddels binnen zijn. Er werd beweerd, dat er goederen van betere kwaliteit geleverd zouden worden. Uiteindelijk zijn het volgens Jhauw dezelfde goederen die hij zou leveren en dat ook nog miljoenen Srd’s duurder dan waarvoor hij had ingeschreven.

Alle beschuldigingen aan het adres van Jhauw en desavouering vanwege de overheid hebben ertoe geleid, dat Jhauw uiteindelijk zowel nationaal als internationaal gezichtsverlies heeft geleden. De schadelijke berichten in de media hebben ertoe geleid, dat concurrenten misbruik hebben gemaakt en berichten doorstuurden naar het buitenland, met als gevolg verlies van de belangrijkste agentschappen. Als bewijs toonde Jhauw een brief van het bedrijf Haix Schoenen in Nederland, die met NV Flex wilde samenwerken, gericht aan de leverancier van Surishopping in Duitsland, waarin werd verzocht om de samenwerking met Surishopping niet voort te zetten. In dit kader krijgt Surishopping ook geen ondersteuning meer van de banken. Surishopping verkeert momenteel in grote financiële problemen. Vijf filialen zijn al gesloten en volgens Jhauw volgen er binnenkort nog twee.

'De overheid heeft ons geboycot. Surishopping komt voor geen enkele gunning in aanmerking', beweert Jhauw.

Op 12 maart 2015 is er bij de brandweer weer een aanbesteding gehouden. Surishopping kwam weer niet in aanmerking. Jhauw pikte dit niet en vroeg een gesprek aan met de brandweercommandant. De opponent van Surishopping was volgens Jhauw een bedrijf dat bij de Kamer van Koophandel pas sinds juni 2014 staat ingeschreven. Dit, terwijl bij dit soort aanbestedingen er gevraagd wordt dat bedrijven meedoen die voldoende ervaring hebben. Dat bedrijf kreeg de gunning voor een veel hoger bedrag voor hetzelfde product. De commandant wist volgens Jhauw hem te vertellen, dat de gunning niet in de tijd van de nieuwe brandweercommandant is verstrekt. Op de vraag waarom er voor een hoger bedrag was gekozen, werd volgens Jhauw geen antwoord gegeven. Jhauw probeerde ook tevergeefs de minister van Financiën te spreken. Uiteindelijk koos Jhauw ervoor om de pers erbij te roepen en dat gebeurde gisteren dus met een persconferentie.

'Degenen die geloven dat deze regering corruptiebestrijding serieus meent, hebben het glad mis. De corruptie gaat nog steeds door. Terwijl bushouders niet betaald worden, worden zulke grote bedragen onverantwoord gewoon vrij uitgegeven. Het is geen hobby van mij om persconferenties te houden, maar het schijnt dat men koppig is. Ik daag de regering uit. Als u menens bent met het bestrijden van corruptie, dan heeft u geen andere keus dan deze aanbesteding te stuiten en te doen wat u moet doen', aldus Jhauw.

Bankiers garanderen dat rekeninghouders gewoon over hun geld kunnen beschikken

'De banken beschikken over voldoende liquiditeit om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen'


De Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) garandeert, dat rekeninghouders te allen tijde over al hun tegoeden bij banken kunnen beschikken. Het geldt voor alle tegoeden, ook in vreemde valuta, aldus de vereniging vandaag, dinsdag 15 december 2015, in een persbericht.

De SBV zag zich genoodzaakt deze geruststelling te geven, omdat commerciële banken de afgelopen weken hebben ervaren, dat particuliere cliënten verhoogde kasopnames van buitenlands geld verrichten. De bankiersvereniging schrijft de verhoogde toeloop toe aan de onzekerheid van de opneembaarheid van gelden van deze rekeningen. Volgens de SBV wordt dit gevoed door 'vele onjuiste beweringen en roddels die de ronde doen in de samenleving door personen met mindere nobele doelen'.

De SBV onderschrijft de mededeling van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) hierover. De CBvS heeft eerder gegarandeerd, dat er geen enkele intentie noch behoefte is bij de beleidsmakers om aan tegoeden op vreemde valutarekeningen te komen.

'De banken beschikken over voldoende liquiditeit om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Het is dus niet nodig om contant geld op te nemen en dit thuis te bewaren met alle risico’s van dien', aldus de bankiers in hun persbericht.

De vereniging stelt, dat zij in constante dialoog met de monetaire- en andere autoriteiten blijf om ervoor te zorgen, dat deze de juiste beleidsbeslissingen nemen om de financiële problemen waarmee het land kampt, op te lossen. 'Daarbij zal steeds het belang van de samenleving, dus ook voor onze klanten, voorop staan.'

'Kerst in Paramaribo' gaat vrijdag 11 maart in première in Theater Ins Blau in Leiden

Kent 'de Nederlander' Suriname wel?

Actrice/zangeres Manoushka Zeegelaar Breeveld en vader Borger Breeveld schrijven (geen Kerst-) voorstelling


'Kerst in Paramaribo' (geen Kerstvoorstelling)gaat vrijdag 11 maart in premiere in het Theater Ins Blau in Leiden. Het Volksoperahuis, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Borger Breeveld maken in het jaar dat Suriname 40 jaar onafhankelijkheid viert, de voorstelling Kerst in Paramaribo. 

Bijna de helft van alle mensen van Surinaamse komaf woont in Nederland. Zij werden hier beroemde voetballers, advocaten, politici en theatermakers. Maar kent ‘de Nederlander’ Suriname wel? Welk beeld hebben zij bij het land en bij de mensen? En wat betekent Suriname nog voor de Surinamers in Nederland?

Het Volksoperahuis vroeg actrice en zangeres Manoushka Zeegelaar Breeveld en haar vader Borger Breeveld, acteur uit de film Wan Pipel (1976), om deze vragen samen met hen te onderzoeken. Dit resulteerde in 'Kerst in Paramaribo', een voorstelling met scherpe observaties, opvallende ontdekkingen en veel muziek, liedjes met opzwepende Kaseko en andere Caribische ritmes.

'Kerst in Paramaribo' vertelt het verhaal van een Nederlandse theatergroep met multiculturele ambities, die besluit om met een actrice van Surinaamse komaf en haar in Paramaribo wonende vader, een theatervoorstelling te gaan maken. Het moet een spannend stuk worden over revolutie, Bouterse, cocaïne en junglecommando’s. Dat zien de actrice en haar vader niet zitten. Suriname bestaat uit meer dan revolutie en cocaïne, de onderwerpen waar Nederlanders het altijd weer over lijken te willen hebben. Zij laten liever het lief en leed van de Surinamer zien, hier en daar. Het gemis, het verlangen, de verbondenheid. Maar, sommige dingen zijn onvermijdelijk. Hoe zit het nu eigenlijk echt in Suriname en hoe kijken Nederlanders daar in 2015 tegenaan?

'Kerst in Paramaribo' is een voorstelling waarin Nederland en Suriname opnieuw hun positie tegenover elkaar bepalen.

Manoushka Zeegelaar Breeveld is actrice, zangeres en schrijfster en speelde in voorstellingen als De Eenzame, Sophie en Nola (bij Urban Myth) en Gejaagd door de Wind (bij Matzer). Zij acteerde in verschillende tv-series, waaronder Noord/Zuid en De Fractie en in films als Sonnyboy en Mijn Opa de Bankrover. Afgelopen zomer stond Manoushka al met Het Volksoperahuis op De Parade met de muzikale voorstelling The Long and Winding Road.

Borger Breeveld vertolkte de hoofdrol in de film Wan Pipel van Pim de la Parra. De film, met ook Willeke van Ammelrooy, werd gemaakt net na de Surinaamse onafhankelijkheid en heeft een legendarische cultstatus. Borger Breeveld is nu regisseur/producent van videoproducties en werkt nog regelmatig als acteur en zanger.

Het Volksoperahuis, bestaande uit schrijver en muzikant Jef Hofmeister en acteur/regisseur Kees Scholten maakt al 26 jaar muziektheatervoorstellingen vanuit het brandende verlangen om de wereld om ons heen te begrijpen. Hierin worden verhalen van individuen metaforen voor hedendaagse kwesties. Het Volksoperahuis werkt aan een cyclus van voorstellingen over hoe ons koloniale verleden ons heden nog steeds beïnvloedt. Eerder onderzocht zij de band met Curaçao en Indonesië en werkte Het Volksoperahuis samen met onder andere Teatro Luna Blou uit Willemstad (Tambú, a Freedom Song), met Izaline Calister en Jörgen Raymann (Geen Liefde Zonder Vrijheid) en het Papermoon Puppet Theatre uit Indonesië (Hete Peper).

Klik hier voor de speellijst.

Open dag bouwplaats Hospital Nobo Otrobanda goed bezocht


HNO brengt per kwartaal nieuwsbrief uit


Bijna duizend mensen hebben afgelopen zaterdag de bouwplaats van Hospital Nobo Otrobanda (HNO) bezocht. Ze konden van dichtbij de voortgang van de bouw bekijken. Volgens projectorganisatie Usona was de feedback van de bezoekers zeer positief, aldus vandaag, dinsdag 15 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

'Terwijl ik de route bewandelde op het bouwterrein kreeg ik een goede indruk van hoe het ziekenhuis in de toekomst eruit gaat zien', aldus een van de bezoekers.

Op borden langs de route was informatie te lezen over het ziekenhuis, de afdelingen en de inrichting.

De eerste honderd bezoekers kregen bovendien een ‘goody bag’ met onder andere de eerste uitgave van de HNO nieuwsbrief. De bedoeling is dat deze nieuwsbrief elk kwartaal bij onder andere apotheken, huisartsenpraktijken, banken en andere openbare locaties komt te liggen. De eerste uitgave zal nog vóór de feestdagen worden verspreid.

Curaçao verbiedt verkoop auto's in bermen langs wegen, einde aan gedoogbeleid

'Eigenlijk mocht het nooit, het is tegen de wet'


Het is, weer, verboden om auto’s te verkopen langs de kant van de weg. Dat zegt politiewoordvoer Imro Zwerwer vandaag, dinsdag 15 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. Een auto te koop zetten langs de openbare weg wordt niet langer gedoogd door de politie. 

'Eigenlijk mocht het nooit. Het is tegen de wet', aldus Zwerwer. Maar, juist daar wringt de schoen. Na de staatskundige hervormingen in 2010 kwam de Landsverordening bevordering openbare orde bescherming gemeenschap terecht op de negatieve lijst. 'Dus er was geen juridisch kader om ertegen op te treden', stelt de politiewoordvoerder.

Hetzelfde probleem was er met illegale vuilstort, waar niet tegen kon worden opgetreden. Met het aannemen van de nieuwe Landsverordening openbare orde onlangs in de Staten is dit juridisch kader er weer en dus kan er weer worden opgetreden tegen vervuiling van de natuur en van de openbare weg. Ook tegen de verkoop van auto’s langs de weg zal worden opgetreden.

'De autoverkoop moet op eigen terrein geschieden. De politie heeft verschillende opties bij het constateren van illegale verkoop langs de weg: de eigenaar een waarschuwing geven om het voertuig binnen twee keer 24 uur weg te halen, de opdracht geven om de auto onmiddellijk te verwijderen, een boete uitschrijven of, in het ergste geval, de auto weg laten slepen', zegt Zwerwer.

Bisdom Willemstad op Curaçao start collecte voor schoonmaak kerk Santa Famia

Bisdom wil kerk weer zo snel mogelijk openen

Kerk is met asbest vervuild


Help de Santa Famia kerk. Die oproep deed het Bisdom Willemstad gisteren in een speciaal daarvoor belegde persconferentie. Het bisdom vraagt alle gelovigen om bij te dragen aan de collecte tijdens de zogenoemde ‘misa di ourora’ (dageraadsmissen). De opbrengst van deze collectes gaan naar de schoonmaak van de kerk Santa Famia, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Het bisdom wil alles op alles zetten om de kerk zo snel mogelijk weer te laten openen. Maar, daarvoor moet die eerst vanbinnen worden gereinigd. Het gebedshuis is vervuild met asbest nadat er vorig jaar, na een stevige regenbui, een gat in het dak ontstond. Stof is toen in de kerk naar beneden gedwarreld. Aangenomen wordt dat daar asbestdeeltjes tussen zitten.

Het bisdom heeft verschillende offertes aangevraagd om de kerk te reinigen, maar kan het geld daarvoor zelf niet opbrengen. De kosten om de Santa Famia schoon te maken worden op ruim 2,5 ton geschat.

Rutzen Lucas van het Bisdom Willemstad liet gisteren weten, dat het katholieke kerkgenootschap het bedrag nu bij elkaar wil krijgen door de gelovigen te vragen een duit in het zakje te doen tijdens de ochtenddiensten in aanloop naar kerst. De restauratie van het dak, van 1,4 miljoen gulden, werd al bekostigd door de Isla. Hiervoor is het asbest in de wandpanelen en in het dak van de kerk gesaneerd. Mochten de collectes tijdens de dageraadsmissen in de katholieke kerken op 22, 23 en 24 december de benodigde 2,5 ton opleveren dan zal het nog enige maanden duren, voordat het reinigingswerk klaar is en de kerk weer gebruikt kan worden.

Colombiaanse vrouw (30) vermoord aangetroffen in woning bij Gato op Curaçao

52-Jarige huiseigenaar als verdachte aangehouden


De 52-jarige G.R.T. is gisteren aangehouden, nadat Luz Elena Rodriguez Rivas (30) dood in zijn woning bij Gato werd aangetroffen. Beiden zijn afkomstig uit Colombia. De centrale meldkamer van de politie kreeg iets voor half tien ‘s avonds een melding binnen over de dode vrouw, zo bericht de Amigoe in haar editie van gistermiddag, maandag 14 december 2015.

De politie rukte uit naar de woning, ter hoogte van de ingang van de vuilstortplaats, en trof de vrouw op de grond in de woning aan met steekwonden in de borst, het gezicht en schouder, en naast haar het gebruikte mes. Dat werd in beslag genomen voor nader onderzoek. Het lichaam werd in beslag genomen voor schouwing.

De huisbewoner zit nog vast in verband met het onderzoek. Het is vooralsnog niet bekend wat de aanleiding is. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer zegt nog niet te weten of er hier sprake is van ‘crime passionnel’. De vrouw woonde in ieder geval niet op dat adres.

Rosebel/IAmGold plaatst 20 leidinggevende stakers op non-actief - 'Een normale procedure na zo'n actie'

Vakbond: 'Het bedrijf heeft heksenjacht geopend op de mannen en wij beraden ons'


Goudmaatschappij Rosebel Gold Mines (RGM)/IAmGold heeft twintig arbeiders voorlopig op een zijspoor gezet die op de voorgrond traden tijdens de staking van personeel bij het bedrijf. Zij hebben elk per deurwaardersexploot een brief ontvangen waarin staat, dat ze hebben deelgenomen aan een onrechtmatige staking. Er wordt een onderzoek ingesteld dat maximaal zeven dagen zal duren.

'Het bedrijf heeft een heksenjacht geopend op de mannen en wij zijn ons hierover aan het beraden', zegt bondsvoorzitter Loyd Read vandaag, 15 december 2015, in de Ware Tijd. Hij is het er niet mee eens dat de onderneming de leiders van de actie verantwoordelijk stelt voor eventuele zaken die voortvloeien uit de toen gehouden actie. 'Ik ben verantwoordelijk voor de actie en als ze bijvoorbeeld iemand willen opsluiten, ben ik het', zegt de bondsvoorzitter.

De bond en de directie van de goudmijn zouden gisteravond een gesprek hebben met de Bemiddelingsraad en Read zou onder andere deze kwestie ter sprake brengen. RGM zegt, dat het op non-actief stellen van de arbeiders niets te maken heeft met rancune, maar dat het gaat om een normale procedure na zo'n actie.
De brieven zijn vrijdag de deur uitgegaan en het kan zijn, dat de betrokken werknemers ze pas gisteren hebben ontvangen. Volgens de RGM is direct ontslag een optie, maar dat heeft het bedrijf niet toegepast omwille van de relatie met de bond en de werknemers.

De arbeiders hebben onlangs het werk tien dagen neergelegd en dat viel niet in goede aarde bij de directie van de goudmijn, die vervolgens een rechtszaak aanspande die in het voordeel van het bedrijf is uitviel.

Santokhi (VHP) wil dat lokale ondernemers betrokken worden bij export water

Plannen voor export water leiden tot kritische vragen van VHP-fractievoorzitter


VHP-fractievoorzitter Chandrikapersad Santokhi wil meer informatie over de export van water, waar president Desi Bouterse melding van heeft gemaakt. Hij zei gisteravond in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling, dat Surinaamse ondernemers ook de kans moeten krijgen om te investeren. De natuurlijke hulpbronnen van Suriname moeten niet weer in handen van buitenlandse bedrijven worden gelegd, aldus Santokhi, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 15 december 2015.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei op vragen van Santokhi, dat zij documenten heeft opgevraagd die ter beschikking worden gesteld van het college. Santokhi wil inzage in de vergunning. Hij heeft vernomen dat er ook een presidentieel besluit zou zijn. Overigens wordt waarschijnlijk bedoeld de plannen voor export van rivierwater (geen drinkwater), in grote zakken over de oceaan naar in eerste instantie Barbados, van Conservation International Suriname in samenwerking met het Nederlands/Zwitserse bedrijf Amazone Resources.

De politicus zei, dat de Staat betrokken is bij projecten, maar dat het land  nauwelijks iets aan ze verdient. Daarom pleitte Santokhi voor actieve deelname van Surinaamse ondernemers. Hij haalde aan, dat bij het opzetten van het Minthouse Surinaamse ondernemers betrokken moesten worden, want al het goud dat in het land gewonnen wordt, komt bij dit bedrijf terecht. De regering heeft echter besloten om met Kaloti uit Dubai in zee te gaan, waardoor het land veel inkomsten misloopt.

Santokhi wilde ook weten of er geen verstoring van het ecosysteem zal plaatsvinden als veertig jaar lang zoveel oppervlaktewater onttrokken gaat worden. Hij zei dat iedereen bij de bronnen wil. Hij benadrukte dat niet lichtvaardig over deze zaak heengestapt moet worden. Water moet altijd veiliggesteld blijven voor Suriname. Na bestudering van de overeenkomst, zal dieper ingegaan worden op deze kwestie.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Protestbord-activist Hofwijks gooit vooralsnog handdoek in de ring

Protestborden- actie wordt beëindigd en gezocht wordt naar nieuwe actiestrategie

 
De actie met protestborden (zie foto's - Bron: Cynthia Gangadajal/Facebook) op het Vaillants- en het Onafhankelijkheidsplein in Paramaribo heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd en dat is aanleiding voor initiatiefnemer Curtis Hofwijks om samen met zijn mede-actievoerders te zoeken naar een nieuwe strategie. 

Ondanks het feit, dat het doel niet is gehaald, noemt Hofwijks de actie toch vruchtbaar. 'Niet als de gestelde doelen niet gehaald zijn, moet je ontevreden zijn. Er zijn discussies losgebroken. Soms maak je een planning, maar je moet de tijd ook zijn werk laten doen', aldus de activist vandaag, dinsdag 15 december 2015, in de Ware Tijd.


Eén van de doelen was om het Onafhankelijkheidsplein vol te krijgen met mensen. De afgelopen 26 dagen waarop actie gevoerd is hebben slechts zo'n vierhonderd mensen zich gemeld om het protest te ondersteunen. Gemiddeld hebben per dag veertig personen het protest ondersteund. Hofwijks voelt zich desondanks niet in de steek gelaten door de samenleving.

Na de tweede actiedag werden de jongeren door de president uitgenodigd. Ze accepteerden die uitnodiging niet en stuurden de boodschap, dat de president maar naar hen moest komen, zoals hij dat had gedaan vóór de verkiezingen van 25 mei dit jaar. Na enkele dagen bezocht het staatshoofd toch de protesterenden, maar er werd niets bijzonders gezegd, zo schrijft de Ware Tijd.

Hofwijks zegt dat er geen ruimte meer is om gesprekken te voeren. 'Er is een Financieel Economisch Plan, waarnaar ze niet eens kijken, waarom zouden ze dan naar ons luisteren?' 

Hij zegt dat hij begonnen is aan de actie nadat hij zelf had gemerkt, dat de oppositie niets van zich liet horen. Hij ziet graag dat de anti-corruptie wet wordt aangenomen, maar de wet moet ook de mogelijkheid hebben om corruptelingen te verplichten het uit corruptie verkregen geld terug te betalen. Primair ziet hij graag dat de regering het roer omgooit en als dat niet gebeurt ziet hij ze liever gaan.

Bestuur STKM onaangenaam verrast door de door minister Van Dijk-Silos opgelegde maatregelen

STKM-voorzitter Leo Brunswijk spuwt zijn gal tijdens persconferentie

Van Dijk-Silos: 'Leo Brunswijk heeft geen brief geschreven om een onderhoud met mij aan te vragen'


Het bestuur van Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) is verbaasd over de stappen die de minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, tegen de keuringsinstantie onderneemt. Een van die stappen is, dat de certificaten van 86 nieuwe keurmeesters nietig verklaard zijn, terwijl de minister zelf toestemming gegeven heeft om de cursussen af te ronden, aldus Leo Brunswijk, voorzitter van STKM, gisteren tijdens een persconferentie, zo bericht Starnieuws een dag later, dinsdag 15 december 2015. Ook moesten de zeven auto’s die voor STKM-controleurs zijn aangeschaft, ingeleverd worden bij het ministerie, omdat er plotseling stukken bleken te zijn opgedoken die aantonen dat de wagens gekocht zijn voor het ministerie.

Het kan er bij Brunswijk ook niet in, dat iemand die door STKM gesnapt was op malafide handelingen, nu plaatsneemt in het bestuur van de herkeuringsstichting die door de bewindsvrouwe in het leven is geroepen.

Brunswijk toonde documenten die aangeven, dat de zeven auto’s, allemaal Toyota Ractis, in maart dit jaar zijn aangeschaft uit eigen middelen van de stichting. 'Er is bij ons nooit een raadsvergadering geweest en er zijn ook nooit stukken van overdracht getekend. Men heeft ons beschuldigd dat de auto’s voor bestuursleden zijn aangeschaft. Ik zeg nog een keer, dat de auto’s zijn aangeschaft voor onze controleurs om hun werk beter te verrichten. Hoe komt het nou dat het ministerie over papieren beschikt waaruit blijkt dat het zijn auto’s zijn?', vroeg Brunswijk zich hardop af.

Brunswijk wil ook weten waarom de certificaten van de 86 nieuwe keurmeesters nietig zijn verklaard. De cursussen zijn op 15 oktober gestart. Een week later heeft het ministerie de STKM, die ook opleidingen verzorgt, opgedragen al haar werkzaamheden te stoppen. Op 24 oktober belde de minister met de trainer en gaf toestemming om de lessen te vervolgen, sprak Brunswijk. Van de 110 deelnemers hebben 86 het gehaald. De certificaatuitreiking was 8 december. 'Maar, nu krijgen ze te horen dat hun certificaten ongeldig zijn. Ik vind dat de minister dat pas kan doen als ze kan aantonen dat er iets mis is met de trainingen. We hebben nu eigenlijk 215 gecertificeerde keurmeesters. Maar van 86 keur je het certificaat af. Is de rest dan ook niet meer goed?'

Drie weken geleden heeft de STKM de werkzaamheden van keuringsinstantie Charhen gestopt. Bij controle was gebleken, dat de keuringen niet volgens de regels werden gedaan. Daarnaast was er conflict van interest omdat de eigenaar, die toen nog bestuurslid was van STKM, ook keuringswerkzaamheden verrichtte. 'Het kan niet dat je keuringen doet, terwijl je in het orgaan zit dat toezicht moet houden. Dat is ook tegen onze statuten. Die persoon hebben we gevraagd de eer aan zichzelf te houden wat ook is gebeurd. Die persoon is wel door de minister ontvangen en heeft plaats in het bestuur van de nieuwe stichting. Hoe kun je zo iemand, die niet volgens de vereisten keurt, daar plaatsen om toezicht te houden? Als we op dat niveau gaan werken, dan houdt het op.' De documenten in deze kwestie liggen ook bij het ministerie en het Kabinet van de President, zei Brunswijk.

Dat de auto’s ingeleverd moeten worden, is onderdeel van een vonnis uitgesproken op 3 december. De STKM heeft een Kort Geding tegen Stichting Herkeuringen Motorrij- en voertuigen Suriname (SHMS) verloren. De vordering was ingediend op 10 november. De eis om ‘niet gehinderd te worden door SHMS bij het uitvoeren van de werkzaamheden’, is niet gehonoreerd. Het vonnis is nog steeds niet ontvangen. STKM gaat in hoger beroep, kondigde Brunswijk aan.

Ondertussen worden de werkzaamheden normaal voortgezet en wordt uitgekeken naar een gesprek met de minister. 'We zoeken al geruime tijd contact met de minister, maar zij weigert pertinent om ons te spreken', beweerde Brunswijk gisteren.

Minister Van Dijk-Silos zegt in een reactie, dat zij de trainer heeft gezegd dat hij door kan gaan met zijn training, maar dit moest gebeuren bij de nieuwe stichting. Alle keuringsinstanties hadden tijdig brieven ontvangen waarin meegedeeld werd, dat de STKM geen toezichthouder is, maar de SHMS die is opgericht. De trainer moest nog twee modulen verzorgen. Hij heeft er toch voor gekozen bij een instantie de training af te ronden, die niet meer bevoegd is op te treden als keuringsinstantie, aldus de bewindsvrouwe.

Zij zegt, dat Brunswijk een onderhoud heeft aangevraagd met de waarnemend directeur Humphrey Tjin Liep Shie. 'Hij heeft geen brief geschreven om een onderhoud met mij aan te vragen', stelt Van Dijk-Silos. Zij stelt verder, dat de rechter het ministerie in het gelijk heeft gesteld.

Over de auto's zegt de bewindsvrouwe, dat uit de stukken duidelijk opgemaakt kan worden dat de voertuigen van haar ministerie zijn. Zij heeft verder geen behoefte aan een gesprek met een instantie die niet als toezichthouder mag optreden.

Minister Van Dijk-Silos: 'Het is absoluut niet waar dat ik mijn auto verhuur aan de Staat'

Bewindsvrouwe reageert op aanval ABOP-fractie- leider Brunswijk


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt vandaag, dinsdag 15 december 2015, op Starnieuws, dat zij nog steeds rijdt in het voertuig dat zij had als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Dit doet zij met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Het is absoluut niet waar dat ik het voertuig verhuur aan de Staat.'

Ronnie Brunswijk, fractievoorzitter van ABOP, beweerde gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat Van Dijk-Silos als voorzitter van het OKB een voertuig ter beschikking heeft gekregen en dat zij die verhuurt aan Justitie en Politie.

De bewindsvrouwe zegt, dat het ministerie nog geen auto voor haar heeft en dat zij daarom nog gebruik maakt van de auto van het  OKB.

De ABOP-fractieleider leverde gisteren ongemeen felle kritiek op de minister. Volgens Brunswijk zou de bewindsvrouwe alles en iedereen ontslaan op het ministerie. 'Straks blijft zij alleen achter', sprak de ABOP-voorman.

Hij gooide de minister ook nog eens voor de voeten, dat zij beloond is met het ministerschap voor bewezen diensten aan de NDP als voorzitter van het OKB. Van Dijk-Silos reageerde met de opmerking het niet te accepteren dat het OKB door het slijk wordt gehaald door Brunswijk. Zij diende hem staande de vergadering van repliek en zei dat Brunswijk vanuit zijn eigen inborst redeneerde.

Voetganger (44) doodgereden op Thurkowstraat in Paramaribo door twee auto's

Politie zoekt automobilist die vermoedelijk als tweede de voetganger heeft overreden


De 44-jarige voetganger Sanjay Bissesar (44) is zondag geschept door vermoedelijk twee personenauto’s in de Thurkowstraat in Paramaribo. De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname meldt in een gisteren, maandag 14 december 2015, uitgegeven persbericht, dat de voetganger de weg overstak toen hij werd geraakt.

Volgens verklaring van de eerste bestuurder reed hij over de Thurkowstraat vanuit de Plutostraat in de richting van de Copernicusstraat. Op het weggedeelte, dat slecht verlicht is, hoorde hij op een bepaald moment een klap. Hij stopte zijn voertuig langs de weg, stapte uit en zag vervolgens een man op het wegdek liggen.

Uit getuigenverklaringen is komen van te staan, dat de voetganger door de eerste auto is aangereden en vervolgens door een tweede, grijze, personenauto werd overreden. De bestuurder van die grijze auto is doorgereden.

Het slachtoffer werd met een ambulance vervoerd naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij kort na aankomst overleed.r

De politie roept hierbij de bestuurder van de grijze personenauto op om zich te melden op het politiebureau te Geyersvlijt. Op de gemeenschap wordt een beroep gedaan alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de bestuurder van de grijze personenauto door te spelen op de telefoonnummers 451677; 453570; 451394 of via de Centrale Meldkamer 115 of de tip lijn 179.

Aandelen Landbouwbank nu in handen van Surinaamse Volkscredietbank

Overname onderdeel herstructurering van staatsbanken

VCB wordt omgezet in een naamloze vennootschap


De aandelen van de Landbouwbank zijn formeel overgenomen door de Surinaamse Volkscredietbank (VCB). De overdracht werd gisteren getekend door de directeur van Landbouwbank, Dayenti Hindori, Percy Clenem, topman van VCB en minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, aldus het ministerie van Financiën in een gisteren, maandag 14 december 2015, uitgebracht persbericht.

De Landbouwbank zal, voorafgaand aan het integratieproces, fungeren als dochteronderneming van de VCB, aldus het ministerie.

De regering besloot twee jaar geleden tot deze fusie in het kader van de herstructurering van de staatsbanken. De VCB, die een stichtingsvorm heeft, zal worden omgezet in een naamloze vennootschap. Voor het integratietraject is ongeveer twee jaar uitgestippeld.

Op basis van de Wet Toezicht op het Bank- en Kredietwezen zijn voorbereidingen getroffen die een soepele overgang garanderen naar de nieuwe geïntegreerde bankinstelling. Het betalingsverkeer en de dienstverlening gaan na de overname bij beide instellingen op dezelfde wijze door. De relaties met de klanten en overige partners blijven voortbestaan.

De herstructurering van de financiële sector is ingezet om door schaalvergroting en samenwerking de bedrijfsefficiency op te voeren.

Assemblee wil nieuwe onderhandelingscommissie voor gesprekken met Alcoa

Parlement geeft voorkeur aan juristen in commissie


De Nationale Assemblee heeft gistermiddag besloten dat er een andere onderhandelingscommissie moet worden benoemd die de besprekingen zal voortzetten met de Amerikaanse aluminiummultinational Alcoa. In een spoed huishoudelijke vergadering werd een brief die de multinational heeft geschreven aan minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen besproken, aldus Starnieuws gisteravond, maandag 14 december 2015.

De Nationale Assemblee was niet tevreden met de intentieverklaring die de regering gesloten had met Alcoa. Onder druk van de volksvertegenwoordiging heeft president Desi Bouterse de getekende intentieverklaring inmiddels opgezegd. Deze mogelijkheid was ingebouwd.

De volksvertegenwoordiging was onaangenaam verrast te vernemen uit de brief van Alcoa dat er nog gesproken is met de presidentiële commissie, die bestaat uit Dilip Sardjoe (voorzitter), ex-Staatsolie directeur Marc Waaldijk en Gillmore Hoefdraad, minister van Financiën. Als governor van de Centrale Bank van Suriname maakte Hoefdraad reeds deel uit van de commissie. Tijdens de huishoudelijke vergadering bleek dat het parlement vooral graag juristen in de commissie heeft.

Alcoa schrijft in haar brief teleurgesteld te zijn in het opzeggen van de intentieverklaring. De multinational houdt vast aan de Brokopondo Overeenkomst die loopt tot 2032, ook al is de productie van aluinaarde gestopt en heeft Suralco de deuren gesloten. Alcoa zal het standpunt, dat de Afobaka waterkrachtcentrale in handen van Suriname komt na het stoppen van de productie, bestrijden.

Astrid H. Roemer ontvangt P.C. Hooftprijs 2016

'Haar romans zijn complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname'


Met de bekroning van Astrid H. Roemer met de P.C. Hooftprijs 2016 gaat de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor het eerst naar een auteur uit het Caraïbisch gebied: grootheden als Albert Helman en de drie maanden geleden gestorven Frank Martinus Arion ontbreken op de lijst van laureaten, waarop de naam van de in 1947 in Paramaribo geboren Roemer vandaag als 65e wordt bijgeschreven, zo schrijft vandaag, dinsdag 15 december 2015, het NRC.

Ze dankt de prijs, aldus de jury, aan het feit dat haar romans ‘tegelijk scherpe en relevante interventies in het publieke debat zijn én complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname’. De jury bestond uit Karin Amatmoekrim, Sander Bax, Toef Jaeger, Edzard Mik en Pauline Slot.

De uitverkiezing van Roemer (voor haar proza) komt als een verrassing. De schrijfster kreeg niet eerder een grote literaire prijs en figureerde niet op de lijstjes favorieten.

Roemer publiceerde nog maar weinig sinds de publicatie in 1999 van Was getekend, het slotdeel van haar bejubelde (en later als Roemers drieling heruitgegeven) trilogie tegen de achtergrond van de Surinaamse geschiedenis in het laatste deel van de vorige eeuw. Roemer werd bij verschijning geprezen om zowel haar beeldenrijkdom als om het scherpe, zij het weinig opwekkende, beeld dat zij van haar geboorteland schetste in wat zij zelf ‘dekolonisatieromans’ noemt.

Roemers engagement is onloochenbaar. 'Het klinkt misschien arrogant', zei ze na publicatie van haar trilogie, 'maar wie deze boeken achter elkaar leest zal nooit meer een neurotische relatie hebben met Suriname en Nederland'. Ze hamerde op berechting van de schuldigen van de 8 Decembermoorden.
Haar betrokkenheid geldt overigens niet alleen Suriname: in 1982 brak ze in Nederland door met de ‘fragmentarische roman’  'Over de gekte van een vrouw', die haar reputatie vestigde als feministisch auteur en haar een rolmodel maakte voor lesbische vrouwen.

Astrid Heligonda Roemer ('Met Suriname ben ik getrouwd, Nederland is mijn minnaar, met Afrika heb ik een homofiele relatie en met elk ander land ben ik geneigd slippertjes te maken') trok in de jaren zestig naar Nederland, keerde terug naar Suriname en vestigde zich in de jaren zeventig voor langere tijd in Den Haag. In 1974 verscheen haar roman 'Neem me terug Suriname', die in haar geboorteland veel succes had. Roemer publiceerde tientallen boeken: behalve romans ook toneel en poëzie en zat korte tijd namens GroenLinks in de gemeenteraad van Den Haag.

Elf jaar geleden verscheen het autobiografische 'Zolang ik leef ben ik niet dood', dat amper aandacht kreeg. In mei van dit jaar verscheen ze voor het eerst in lange tijd weer in het openbaar op een literaire avond die was georganiseerd door documentairemaker Cindy Kerseborn, die de film 'De wereld heeft gezicht verloren' maakte. Kerseborn zocht de schrijfster onder meer op het afgelegen Schotse Isle of Skye, maar trof haar daar niet aan.


Uiteindelijk kreeg ze de 68-jarige te spreken in een klooster in België. De film ging vorige week maandag in première in de filmzaal van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar liet de schrijfster uiteindelijk verstek gaan. Wel riep ze via een sms aan Kerseborn de aanwezigen op ‘vooral heel lief te zijn voor elkaar’.