woensdag 16 december 2015

Politie heeft nauwelijks A4-papier voor opmaken processen-verbaal....

'Agenten die sociaal-maatschappelijk actief zijn worden heel ver weg gemuteerd en weggestopt'

NDP'er Gangaram Panday: 'Uitstroom korps is groter dan instroom'


Manschappen van het Korps Politie Suriname beschikken nauwelijks over A4-papier voor de opmaak van processen-verbaal. Zij zijn genoodzaakt om machine-inkt en ander kantoorbenodigdheden uit eigen zak te kopen, willen zij hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Dat zei het NDP-Assembleelid Keshopersad Gangaram Panday gisteren in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling, aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 16 december 2015.

Gangaram Panday, die de minister van Justitie en Politie op het hart drukte extra aandacht en zorg te besteden aan de politieorganisatie, memoreerde dat hij ruim 32 jaren deel heeft uitgemaakt van het politiekorps en dus de noden, behoeften en zorgpunten van de politie zou kennen als geen ander.

Gangaram Panday schroomde er niet voor om aan de kaak te stellen op grond waarvan juist de agenten die zich naast hun reguliere politiewerk inzetten voor het ontplooien van sociaal-maatschappelijke- en sportactiviteiten, heel ver weg worden gemuteerd en weggestopt. Hiervan is  sprake bij een politiefunctionaris die ook voorzitter is van de LSO, Livorno Sportorganisatie. Hij is weggezet te Albina. Vanwege hun verre mutatie kunnen zij hun krachten niet geven aan de organisatie en tevens de gemeenschap waar zij pro Deo aan verbonden zijn. Gangaram Panday stelde voorop, dat de sociaal-maatschappelijke- en sportactiviteiten van dergelijke agenten juist gewaardeerd moeten worden. Naast hun regulier politiewerk, werken zij nog gratis ten dienste van de gemeenschap, sprak het NDP-Assembleelid.

Waarom politiemannen vroegtijdig de dienst verlaten en dat de uitstroom groter is dan de instroom werd ook door Gangaram Panday aan de orde gesteld. De NDP’er opperde of dit misschien ligt aan de demotivatie binnen het korps. Hij stelde de vraag of er maatregelen worden getroffen om de motivatie onder de politiemannen te verhogen.

Dat politieambtenaren die vanuit de districten naar de stad gemuteerd worden en geen huisvesting of huisvestingstoelagen krijgen, sneed het Assembleelid ook aan. Gangaram Panday maakte ook gewag van het feit, dat agenten die jaren geleden zijn geschorst vanwege uiteenlopende redenen, nog thuis zitten en hun salaris ontvangen. Ook de bouw van het nieuwe hoofdbureau van politie op de hoek van de Gemenelandseweg en de Johan Pengelstraat bracht hij aan de orde. Het Assembleelid stak niet onder stoelen en banken, dat de bouw van dit bureau lijkt op verspilling van belastinggelden.

Inbreker loopt bij poging woninginbraak schotwond op

Bewoner zou per ongeluk schot hebben gelost

(Bron: Google Earth/Red. De Surinaamse Krant)

Een inbreker heeft vanochtend, woensdag 16 december 2015, een schotwond opgelopen bij een poging tot inbraak in een woning in de Anwar Sadatstraat te Kasaboholo, Paramaribo. De bewoner betrapte de man op heterdaad en loste, naar eigen zeggen, per ongeluk een schot, aldus de Ware Tijd Online.

De eigenaar verklaarde tegenover de politie, dat hij wakker werd van gekraak aan een van de ramen van zijn woning. Hij was eerder slachtoffer van een inbraak geweest en besloot zelf poolshoogte te nemen met zijn jachtgeweer.

Hij zag dat een onbekende man een van zijn ramen met een zwaar voorwerp forceerde. Volgens de bewoner heeft de verdachte dat voorwerp op hem gegooid toen die in de gaten had gekregen dat hij in de gaten werd gehouden.

De bewoner probeerde het voorwerp te ontwijken, waardoor hij op zijn zij terechtkwam en een schot werd gelost dat inbreker raakte. De gealarmeerde politie schakelde een ambulance in om de verdachte af te voeren.

Na verhoor werd de woningeigenaar heengezonden. Zijn jachtgeweer en het voorwerp waarmee de verdachte te werk ging, werden in beslag genomen door de politie. De bewoner beschikt over een vuurwapenvergunning en de nodige bescheiden van het jachtgeweer. De zaak is in verdere onderzoek bij de politie van Uitvlugt.

'Registratie van overvallen bij Korps Politie Curaçao is een puinhoop'

Mogelijk geen sprake van daling aantal overvallen zoals minister Navarro in Staten verklaarde


De atrako-registratie bij het Korps Politie Curaçao is volgens de leider van het onderzoeksteam, belast met de criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) naar de atrako-problematiek op Curaçao, Wynsen Faber, een puinhoop. Daardoor is er mogelijk geen sprake van een daling van het aantal overvallen, zoals minister van Justitie Nelson Navarro (PAIS) maandag in de Staten zei. Dit schrijft de Amigoe vandaag, woensdag 16 december 2015.

Hij kan geen gefundeerde uitspraken doen over dit jaar, maar haalt wel de zeer slechte registratie van voorgaande jaren aan, alsmede de gecorrigeerde cijfers van 2014, namelijk niet 685 maar 624. Afgezet tegen de telling van het KPC over 2015 van 655 aangiften, is er dus geen sprake van een daling, maar een stijging met bijna 5 procent.

Het team heeft 2015 niet onderzocht. Faber haalt wel het rapport van het gedane onderzoek ‘Je geld of je leven?’ aan om zijn stelling te onderbouwen. In het 229 pagina’s dikke rapport ‘Je geld of je leven’ leggen de onderzoekers van Faber de overvalcriminaliteit op Curaçao voor een belangrijk deel bloot.
In dat rapport wordt het veronderstelde aantal van 685 overvallen over 2014 onder de loep genomen. De mededeling van het KPC en het Openbaar Ministerie, dat het aantal aangiften van overvallen dit jaar, ten opzichte van 2014 zou zijn gedaald van 685 naar 655, noemt hij interessant. 'Het zou goed nieuws zijn voor Curaçao, maar kennelijk worden die cijfers niet door iedereen helemaal vertrouwd.' Hij leidt dat af uit de vragen die hem de afgelopen dagen bereikten, van mensen die zijn analyse van de overvallenproblematiek op Curaçao kennelijk hebben gelezen.

Toen de onderzoekers in 2013 kennisnamen van de officiële politiestatistieken over het aantal atrako’s en die vergeleken met de onderliggende registratie, stonden zij versteld. Van alle atrako’s bleek dat 62 procent van de aangiften die zouden zijn gedaan, niet voorkwam in de Actpol-registratie van de politie. De afzonderlijke atrako-registratie bleek een onbeschrijfelijke puinhoop.

In samenspraak met het Driehoeksoverleg werd besloten om alle aangiften van de voorgaande jaren stuk voor stuk opnieuw te gaan bekijken en te hertellen. In totaal zijn 3219 aangiften van overvallen opnieuw beoordeeld en geteld. Dat leidde al in oktober 2013 tot een door de onderzoekers aan het Driehoeksoverleg afgegeven atrako-alarm. 'De grenzen van het vermogen van het land Curaçao om nog langer een zo hoge criminaliteit het hoofd te bieden, zijn bereikt', zo stelde Faber destijds.
De onverminderde (record)hoogte van het aantal atrako’s, het geweldgebruik, het lage oplossingspercentage, de beperkte instroom van verdachten aan het OM, en de geringe aandacht voor preventie, lagen aan dit atrako-alarm ten grondslag.

Het aantal overvallen bleek tot ongekende hoogte te zijn gestegen en was veel hoger dan officieel werd gedacht. Zo bleek dat het aantal overvallen over 2013 geen 546 bedroeg, zoals werd gedacht, maar 581. Over 2012 was het verschil nog groter. Het aantal aangiften van atrako’s was niet 503 zoals het KPC had vermeld, maar 636. Een verschil van +26 procent. Over 2011 waren er vervolgens geen 492 aangiften maar 575 (een verschil van +17 procent), en over 2010 geen 441 aangiften maar 488 (verschil van +11 procent).

Doordat het aantal aangiften over 2012 hoger was dan uit de statistiek naar voren kwam, bleek het aantal aangiften in het daaropvolgende jaar 2013 dus feitelijk niet te zijn gestegen met 15 procent zoals eerder werd gedacht, maar juist gedaald met 9 procent. 'Een compleet tegenovergesteld beeld dat puur en alleen is te wijten aan onjuiste tellingen en een jarenlange ondeugdelijke registratie.'
Zou dat namelijk een juiste voorstelling van zaken zijn, dan is 2014 het jaar met het hoogste aantal aangiften van atrako’s ooit. Het zou met +7,7 procent over het eerdere recordjaar 2012 heengaan. Vanwege de ondeugdelijkheid van de registratie door het KPC zetten onderzoekers al in begin van 2015 vraagtekens bij het getal van 685 aangiften.
Over de eerste acht maanden van 2014 telde het KPC 496 overvallen, terwijl de CBA-onderzoekers over deze periode niet verder kwamen dan 416 aangiften. Bovendien zijn door het KPC in zijn telling voorvallen meegenomen waarvan het zelf in de onderliggende documentatie al schrijft dat het geen beroving betrof.

De onderzoekers constateren, dat het KPC in het licht van lopende beslissingen over meer personele politiecapaciteit, wel atrako’s ‘extra goed’ telt. Zo komt het KPC over de maanden juni en juli van 2014 op 76 en 77 overvallen. De onderzoekers konden daarvan ‘slechts’ 56 en 61 aangiften op de computers van het KPC vinden. De maanden september tot en met december van 2014 hebben de CBA-onderzoekers niet kunnen hertellen en moest er worden afgegaan op de door het KPC verstrekte opgave.

Gezien het aantal van de hertelling tot en met augustus (416) zou dat betekenen dat er de laatste vier maanden van het jaar 2014 elke maand ongeveer 67 aangiften van overvallen zijn gedaan. In zes jaar tijd is het maar drie maal voorgekomen dat in een maand meer dan 66 aangiften binnenkwamen van atrako’s: in maart 2009 (71 aangiften), in mei 2011 (73 aangiften), en in augustus 2012 (80 aangiften).

'Dat dit schaarse fenomeen zich ineens in de laatste vier maanden van 2014 na elkaar zou voordoen is onwaarschijnlijk. Dat een dergelijk exceptionele hoge score, zo ze zich al zou hebben voorgedaan, in 2015 weer zou zijn gevolgd door een sterke daling is nog onwaarschijnlijker.'

Inaugurele vlucht Aruba Airlines op Curaçao geland

Arubaanse maatschappij vliegt op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen beide eilandenDe eerste vlucht van Aruba Airlines is vanochtend, woensdag 16 december 2015, geland op Curaçao. In het oude terminalgebouw van luchthaven Hato vond naar aanleiding hiervan een ceremonie plaats, zo laat de Amigoe vanmiddag weten.

De Arubaanse luchtvaartmaatschappij biedt op woensdag, vrijdag en zaterdag vluchten aan tussen Curaçao en Aruba met een A-320.

Aruba Airlines vliegt daarnaast naar Miami, Panama en de Venezolaanse steden Maracaibo en Valencia.

OM Curaçao eist 2.500 gulden boete (helft voorwaardelijk) tegen Statenlid Thodé voor schending ambtsgeheim

Thodé zou informatie uit besloten vergadering met Cft op 4 september openbaar gemaakt hebben


Parlementariër Amerigo Thodé stond vanochtend, woensdag 16 december 2015, terecht voor schending van ambtsgeheim in de zaak ‘Mantel’. Officier van Justitie Clarelli Hato-Willems eiste hiervoor 2.500 gulden boete tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk – te vervangen door 25 dagen hechtenis – en twee jaar proeftijd. Advocaat Chester Peterson verzocht de rechter het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren en eiste vrijspraak voor zijn cliënt, zo bericht de Amigoe.
 
Het OM beschuldigt Thodé ervan zowel op 5 september vorig jaar tijdens een radio-interview als op 19 september tijdens een persconferentie van zijn partij, artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht te hebben overtreden, alsmede artikel 59 van het Reglement van Orde voor de Staten (RvO). Thodé stond vandaag terecht hiervoor en om hem te steunen waren zijn familieleden aanwezig, waaronder zijn broer, agent Rigo Thodé. Ook partijgenoot Gilmar Pisas was aanwezig.

Volgens de Officier van Justitie heeft de politicus willens en wetens zijn geheimhoudingsplicht geschonden, door informatie naar buiten te brengen die tijdens een besloten vergadering op 4 september met het College financieel toezicht (Cft) werd besproken. De voorzitter noch de commissie heeft hiervoor toestemming gegeven, aldus het OM. Er was ook geen verslag gemaakt van de vergadering, wat betekent dat de informatie niet hiermee openbaar was gemaakt. De Officier van Justitie haalde tevens de uitspraak van Thodé aan, dat hij zich niet aan de geheimhouding hoeft te houden, aangezien het volk recht heeft op de bekendgemaakte informatie.

De reden om de opname naar buiten te brengen werd vandaag door Peterson herhaald, namelijk om PAIS (leider Alex Rosaria) te ontmaskeren, die al vier jaar de MFK ervan beschuldigt wanbeleid te hebben gevoerd, waardoor het volk met verregaande maatregelen geconfronteerd moest worden. Het volk móest weten dat het Cft deze uitspraak bestrijdt.

Peterson hield een uitgebreid betoog, dat hij opende met een quote van politicus Johan Thorbecke, een deel hiervan: 'Openbaarheid is licht, geheimhouding is duisternis. Geheimhouding beveelt wantrouwen en geeft aan ontevredenheid of beweging de gevaarlijke wapens tegen het bestuur in handen.'

In zijn betoog noemde hij diverse soortgelijke zaken – gepleegd door onder anderen Rosaria – waarvoor het OM geen strafrechtelijk onderzoek heeft gedaan noch tot vervolging is overgegaan. Eén daarvan was het lekken van het Ecorys-rapport over de Isla-raffinaderij. Tevens heeft het OM volgens Peterson ook niet de man van een Officier van Justitie vervolgd, terwijl ook hij geheime informatie van de veiligheidsdienst zou hebben gelekt. Ook een oud-minister zou belastinggegevens van derden publiekelijk hebben gemaakt, maar geen van hen werd vervolgd, benadrukte Peterson. Hij wilde hiermee benadrukken, dat het OM kennelijk politiek gekleurd is en dus aan politieke achtervolging doet, en dat beweringen van de Officier van Justitie, dat het OM ‘kleurloos’ is, simpelweg niet kloppen. Het OM handelt dus in strijd met het gelijkheidsbeginsel en hij vroeg zich hardop af of de onderwereld ook het OM is binnengedrongen.

De rechter zal op 8 januari uitspraak doen in deze zaak.

Nierdialysepatiënten Curaçao door tekort medisch personeel naar Colombia

Dialyse in Colombia kost Sociale Verzekeringsbank 32.000 gulden per patiënt


Van 2000 tot 2012 is het aantal mensen die een nier dialyse ondergaan verdubbeld van 125 naar 250. Op dit moment zijn er 312 dialysepatiënten op Curaçao die worden behandeld, waarvan er momenteel twaalf zijn uitgezonden naar Colombia vanwege een gebrek aan medisch personeel en capaciteit, aldus de Amigoe in haar editie van vanmiddag, woensdag 16 december 2015.

Van de overige 300 patiënten worden er 230 in het ziekenhuis behandeld en 70 thuis. Uitgaande van het maximum kost een medische uitzending naar Colombia ongeveer 18.000 dollar per patiënt per uitzending, rond de 32.000 gulden.

Dialyse is een behandeling die wordt uitgevoerd als de nieren niet goed functioneren. Dit heeft tot gevolg dat afvalstoffen het lichaam onvoldoende verlaten. Een dialysebehandeling houdt in dat het teveel aan afvalstoffen en vocht op een kunstmatige manier uit het lichaam wordt verwijderd. Dit kan door middel van een kunstnier (hemodialyse) of via een steriele vloeistof die in de buikholte wordt gebracht met behulp van een slangetje (peritoneaaldialyse oftewel buikspoeling).

In reactie op vragen van Eugene Cleopa (PAIS) over hoe het precies zit met het probleem met betrekking tot het uitvoeren van dialyses op Curaçao, zei minister Siegfried Victorina van Gezondheid (PS) gisteren tijdens de begrotingsbehandeling, dat dit verschillende oorzaken heeft. Ten eerste is er een capaciteitsprobleem. Ten tweede is er een tekort aan medisch personeel. Hierdoor worden er nu meer mensen uitgezonden naar Colombia.

Een patiënt wordt voor maximaal drie maanden uitgezonden naar het buitenland voor behandeling. De minister laat weten dat een behandeling 250 dollar per keer kost en dat die drie keer per week moeten worden verricht. Dit houdt in dat er per week per patiënt 750 dollar wordt besteed aan dialyses in het buitenland. De patiënt krijgt daarnaast 20 dollar daggeld voor transport en eten en 80 dollar per dag voor de hotelkosten. Afhankelijk van de situatie wordt er tussen de 500 en 1.300 dollar uitgegeven aan vliegticket(s). Dit komt ongeveer neer op 18.000 dollar per patiënt.

Victorina zegt dat het probleem echter verholpen zal worden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft namelijk geïnvesteerd in de aanschaf van drie nieuwe stoelen, waardoor er zestien mensen extra op Curaçao kunnen worden behandeld. De twaalf personen die in het buitenland zitten, kunnen dan worden teruggehaald. Daarnaast zal er dan ruimte zijn voor de behandeling van vier extra patiënten.

SLM laat bagage passagiers achter op Schiphol

Vier bagagecontainers achtergebleven vanwege extra brandstof voor toestelDe SLM heeft vanmiddag, woensdag 16 december 2015, vier containers met bagage van passagiers op Schiphol moeten achterlaten, omdat er extra brandstof getankt moest worden voor de vlucht naar Paramaribo.

De luchtvaartmaatschappij zegt in een verklaring alles in het werk te stellen om het ongerief tot een minimum te beperken.

Uiterlijk vrijdag zal alle bagage in Suriname zijn. De SLM biedt haar verontschuldiging aan hiervoor. De maatschappij bericht overigens niets over deze bagage-kwestie op haar social media-pagina's van Twitter en Facebook.

PL-Assembleelid Waidoe wil herinvoering doodstraf voor veroordeelden in corruptiezaken....

Waidoe hoopt op steun minister Van Dijk-Silos voor zijn voorstel

'Suriname is overgeschakeld van koloniale uitbuiters op Surinaamse uitbuiters'


Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid William Waidoe wil ondersteuning van minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie voor zijn voorstel om de doodstraf te herintroduceren voor gevallen van corruptie. Dat zei hij gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, aldus vandaag, woensdag 16 december 2015, het Dagblad Suriname.

'Laten wij vermoedens van corruptie amnestie verlenen. Laten wij de doodstraf invoeren bij corruptieve handelingen. Niemand is corrupt toch? Niemand maakt zich schuldig aan corruptie. Maar, op de één of andere manier zijn de gevolgen immens. Generaties worden weggeveegd om een bestaan op te bouwen in ons land. De president zegt: laat de zucht ons niet leiden naar ons doel. Over wie heeft de president het?', vroeg Waidoe.

De politicus vindt het een ernstige zaak dat Suriname 40 jaar na haar staatkundige onafhankelijkheid van de koloniale uitbuiters is overgeschakeld op Surinaamse uitbuiters. 'Het is pijnlijk te constateren dat wij door eigen srananmans worden uitgebuit', aldus Waidoe.

Hij benadrukte dat er sprake is van twee structuren binnen ons staatsbestel: de formele en informele uitvoering. 'Er schiet altijd iets tekort bij de uitvoering. Miljoenen voor vooronderzoek treinproject, miljoenen voor ethanolproject, schoolboeken in magazijnen. Al deze punten kwamen ook niet op begroting. De regering is de formele uitvoerder. Wie is dan informeel? Is het die onzichtbare stem of onzichtbare hand? Wanneer wordt die blinde muur weggehaald? Het volk moet volgens hem beschermd worden, omdat een ziek of dom volk een land niet tot ontwikkeling kan brengen.'

Jogi (VHP) heeft veel vagen over bouwactiviteiten op terrein Anton de Kom Universiteit

'Aan wie zijn de werken gegund en is er een openbare aanbesteding geweest?'


Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi wil meer informatie hebben over infrastructurele werken die door de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) worden opgezet. 

'Hoe staat het met de infrastructurele werken? Welke activiteiten worden ontplooid? Wat kosten deze bouwsels en van waar komt de financiering? Hoe zit het met de uitvoering en hoe staat het met de betaling?', vroeg Jogi gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA).

De politicus zou ook graag van de regering willen weten aan wie deze werken gegund zijn en of er inderdaad een openbare aanbesteding is gehouden. Wat dat betreft zou hij andere vermoedens hebben.

NPS-parlementariër Gregory Rusland benadrukte niet te hopen, dat de additionele Srd 12 miljoen op de begroting van de universiteit niet voor betalingen van de gebouwen wordt gebruikt. De gelden moeten volgens hem primair dienen voor de onderzoeks- en dienstverleningsfunctie van de universiteit.

Belfort (ABOP) wil einde elektriciteitsprobleem in binnenland

'Waarom niet eens zonnepanelen introduceren, waardoor de mensen geholpen kunnen worden?'

 
Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort wil dat de regering voor eens en altijd een punt zet achter het elektriciteitsprobleem in het binnenland. Tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA) stelde hij gisteren, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 16 december 2015, de regering voor om zonnepanelen in het binnenland te introduceren. 

'De kustvlakte heeft licht, maar het binnenland zit in het donker. Steeds moet er brandstof gekocht worden, getransporteerd en als het al op de plaats van bestemming aankomt, moeten de mensen weer wachten op de volgende bezending. Steeds zijn deze mensen afhankelijk. Waarom niet eens zonnepanelen introduceren, waardoor de mensen geholpen kunnen worden?, vroeg Belfort. 

Zijn NDP-collega Stephen Tsang vond dat er ook extra aandacht gevestigd moet worden op bijzondere en hernieuwbare energie. 'Wij praten over de grootste investering in ons land van ’s werelds grootste energiebedrijf Skypower met een investering van 1.6 miljard Amerikaanse dollar voor het opzetten van diverse zonne-energieparken en een energielaboratorium voor de universiteit.'

Volgens Tsang zou dit zelfs arbeidsplaatsen bieden voor circa 4.000 mensen. Eén van de projecten volgens Tsang met China is het opzetten van een zonne-energiepark om het binnenland te voorzien van energie. Ook dit project heeft volgens de NDP’er geen voortgang gehad. Hij zou graag van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen willen weten wat de status is van deze projecten.

Uit Surinaamse gezette Jamaicaanse tiener eist miljoenen van Jamaicaanse staat

Jongen (16) eist forse vergoeding voor reputatieschade en tijd in gevangenschap doorgebracht


De 16-jarige Jamaicaanse jongen die in verband werd gebracht met de terroristische organisatie IS, nadat Suriname hem in april van dit jaar de toegang had geweigerd en terug had gestuurd naar Jamaica, gaat de Jamaicaanse staat voor de rechter slepen en een schadevergoeding eisen van enkele miljoenen dollars voor reputatieschade en de tijd die hij in gevangenschap heeft moeten doorbrengen, zo bericht de Jamaica Observer vandaag, woensdag 16 december 2015.

De tiener werd voorpaginanieuws toen hij door Suriname begin april het land werd uitgezet op beschuldiging van lokale autoriteiten, dat hij op weg was naar Turkije om zich vervolgens aan te gaan sluiten bij IS.

Hij werd op Jamaica in hechtenis genomen terwijl de politie onderzoek deed naar de IS-beschuldigingen, alvorens hij op 22 april in vrijheid werd gesteld. Maar, de rechtbank plaatste de jongen voor een periode van twee jaar onder toezicht.

Zijn vader zei tegen de redactie van de Jamaica Observer, dat de minister van Veiligheid, Peter Bunting, zijn excuses moest aanbieden aan zijn zoon voor over hem gemaakte opmerkingen. Ook van de politie werden excuses gevraagd. Hij zei ook, dat zijn zoon de islam altijd had gemeden en dat hij een christen is.

Jamaicaanse autoriteiten meldden op 27 april in een uitgebrachte verklaring, dat er vraagtekens en zorgen waren over het reisgedrag van de jongen. 'Onze grootste zorg was het feit, dat de student, die voor het eerst reisde, zonder begeleiding als minderjarige een vlucht nam met diverse internationale verbindingen en een route gebruikte die in de regio bekend staat als een veiligheidsrisico. Hij zou vanuit Jamaica vliegen via Trinidad, Suriname en Nederland naar Istanboel in Turkije. Dit is een bekende route voor personen die zich bij IS willen gaan aansluiten.'

'Onze onderzoeken hebben echter niet kunnen bevestigen dat de jongen was gerekruteerd door IS.'

(Red. De Surinaamse Krant/Jamaica Observer)

Hooghart (NDP) gaat in Assemblee tekeer tegen FISO

'FISO had slechts één doel, het bevoordelen van politieke kopstukken met hoge salarissen'

'Functie Informatie Systeem voor de Overheid kwade opzet van politiek'
 

Het invoeren van het Functie Informatie Systeem voor de Overheid (FISO) had maar één doel, het bevoordelen van politieke kopstukken met hoge salarissen. Dat beweerde althans het Assembleelid namens de NDP Ronald Hooghart gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht vandaag, woensdag 16 december 2015, het Dagblad Suriname.

Volgens Hooghart, die inmiddels bekend staat vanwege zijn apolitieke opmerkingen en commentaren, is FISO gewoonweg een kwade opzet van de politiek.

'FISO heeft ministers en parlementariërs gezegend. Bij de correctie van strategische groepen hebben wij als Staat Srd 250 miljoen moeten uitgeven. Dit is naar de kapitaalgroepen gegaan. Het laagste loon van Srd 593 werd opgetrokken naar Srd 650. Maar, het salaris van de top is van Srd 4.000 naar Srd 9.000 gegaan. Wij hebben geageerd tegen dat ding, maar 4.000 naar 9.000 is het salaris van een departementsdirecteur. Wanneer dat wordt verhoogd, wordt het salaris van de minister verdubbeld', zei Hooghart.

Volgens de politicus is de situatie nu dusdanig verergerd, dat een HBO-opgeleide het werk van administratief medewerker moet doen. 'Als je vroeger met een MULO kwam, kwam je direct in schaal 5. Met IMEAO in schaal 9, MBO schaal 12, HBO schaal 15, universitair schaal 18. Nu weet niemand waar men gaat en manipuleert men ermee. Dat FISO-systeem is totaal subjectief. Dat ding is niet goed.'

Ook als voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) ageert Hooghart al lange tijd tegen FISO en nu gebruikt hij het parlement om zijn verzet tegen dat systeem voort te zetten.

Volgens Hooghart verdiende iemand vroeger Srd 1.500, maar kwam na de FISO-introductie in aanmerking voor Srd 1200 en een relatieve overwaardering van Srd 300. 'Deze persoon komt nooit vooruit, omdat die Srd 300 elk jaar wordt afgetrokken. De regering killed mensen op lager niveau', aldus Hooghart. Hij ziet liever de overschakeling naar het ABB (Algemeen Bezoldiging Besluit) systeem.

Hooghart gaf een sneer aan zijn oude makkers met wie hij zelf enkele jaren geleden deel uitmaakte van de NPS/VHP Nieuw Front-regering. Volgens de politicus maakte VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi toen ook deel uit van de regering en heeft hij toen als minister van Justitie en Politie ook flink genoten. Assembleevoorzitter Jennifer Simons onderbrak de politicus op dat moment, om aan te geven dat hij geen namen van derden moet aanhalen bij beschuldigingen.

(Red. De Surinaamse Krant/Dagblad Suriname)

Economische Controle Dienst neemt tijdens bliksemacties illegaal geld, wapens en munitie in beslag


'Gedrag illegaal opererende cambiohouders en geldwoekeraars wordt niet langer getolereerd'


De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft diverse acties gevoerd om illegaal opererende cambio's en geldhandelaren aan te pakken. Tijdens een bliksemactie afgelopen weekend werden illegaal geld, wapens en munitie in beslag genomen (zie foto's - Bron: ministerie van HI). De ECD werkte samen met de politie en de Centrale Bank van Suriname.

Het ECD-team stuitte bij haar eerste actie in Paramaribo op illegale geldtransacties. In een woning werden geldbedragen ter waarde van Srd 14.660, euro 140 en 2.065 Amerikaanse dollar in beslag genomen, meldt het ministerie van HI in een vandaag, woensdag 16 december 2015, uitgebracht persbericht..

Bij de tweede actie werden bij een illegaal opererende cambio naast illegale geldtransacties en vreemde valuta, ook illegale wapens aangetroffen. Het illegaal verkregen geld ter waarde van Srd 593.925, euro 46.610 en 11.056 Amerikaanse dollar werd in beslag genomen. Van het geheel zal een proces-verbaal worden opgemaakt en doorgestuurd worden naar het Openbaar Ministerie voor verdere afwikkeling. De ondernemer is ter plekke aangehouden door de politie voor illegaal vuurwapenbezit.

Bij een derde actie in Commewijne werd een illegale valutahandelaar door het team aangepakt. Er werd een proces-verbaal opgemaakt. Bij hem werden Srd 3.800, euro 3.785 en 2.812 Amerikaanse dollar in beslag genomen.

De controlerende instanties van de verschillende ministeries voeren gezamenlijk controlewerkzaamheden uit om zo een grotere invloed te hebben op de naleving van de Wet Economische Delicten.

Tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst van deze controlerende instantie werd vanuit de leiding van HI naar voren gebracht, dat bonafide ondernemers en consumenten nimmer de dupe mogen worden van handelingen van een kleine groep malafide handelaren. Het gedrag van illegaal opererende cambiohouders en geldwoekeraars zal niet langer worden getolereerd, aldus het ministerie.

NPS-voorzitter wil dat Anton de Kom Universiteit hoger kader gaat opleiden

Rusland wijst op belang deskundig kader voor ontwikkeling van Suriname

IGSR moet meer steun van universiteit gaan krijgen


NPS-fractievoorzitter Gregory Rusland heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling 2016 het belang van deskundig kader voor de ontwikkeling van het land benadrukt. Rusland zei, dat 'we nu bezig zijn de dagelijkse problemen te bespreken en de mogelijkheden om de vele crises te benaderen, maar als we kijken naar de ontwikkeling op midden lange en lange termijn, dan hebben wij het deskundig kader nodig dat die ontwikkeling kan dragen'. Hij pleitte ervoor om de Anton de Kom Universiteit van Suriname te ondersteunen, om invulling te geven aan haar taken van onderzoek en dienstverlening met daaraan gekoppeld opleidingen voor hoger kader, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 16 december 2015.

Bij nota van wijziging is op de begroting in plaats van Srd 60 miljoen nu Srd 72 miljoen begroot. Er zijn vragen hierover gesteld door de leden van de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in het parlement. Rusland hoopt dat dit extra geld gebruikt zal worden voor de inhoudelijke versterking van de nationale ontwikkeling. Hij hoopt niet dat het geld naar de fysieke infrastructuur gaat. De nadruk moet gelegd worden op inputs in de onderzoeks- en dienstverleningsfunctie van de universiteit.

Rusland zei ook, aldus het Dagblad Suriname van vandaag, dat Suriname niet van de één op de andere dag getransformeerd kan worden tot een eerstvolgende Dubai. Om de eerste stappen daartoe te maken zou het land als eerste beter moeten investeren in zijn kader. 'We horen over dromen om de eerstvolgende Dubai te zijn. Gelooft u mij, een belangrijk gegeven is de organisatie van het kader. Ik mocht deze week een rapportage volgen, waarbij enorme investeringen in het kader in Dubai worden gedaan. Wij zullen er alles aan moeten doen om dit kader klaar te maken en te organiseren, zodat zij hun bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van ons land.'

Rusland kreeg bijval van Assembleeleden in zijn benadering. Ook de speciale bijdrage van het Istitute for Graduate Studies and Research (IGSR) heeft goed werk geleverd in de jaren van zijn bestaan, maar de leiding van de universiteit zal meer ondersteuning moeten geven aan dit instituut.

De universiteit is autonoom, maar het is de regering die het bestuur benoemt en ontslaat. Rusland riep de regering op om naast deskundigheid ook te letten op managementcapaciteiten van personen. De universiteit moet deskundigheid ook buiten de universiteit mobiliseren om de richting van de universiteit te helpen bepalen en hun bijdrage in lijn te houden met de ontwikkelingen in de totale samenleving.

College financieel toezicht en regering Curaçao spreken af: Kapitaaldienst binnen drie jaar in orde

Aanbeveling Cft: 'Kapitaaldienst moet realistischer worden opgesteld'


Het College financieel toezicht (Cft) heeft met de regering afgesproken dat de kapitaaldienst binnen drie jaar op orde is. Dat zei voorzitter Age Bakker na het bezoek van het college aan Curaçao. De kapitaaldienst is al jaren niet realistisch, maar het kabinet is bezig dit aan te pakken. Over de begroting van 2016 verwacht het Cft een positief advies te kunnen afgeven, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 16 december 2015.

'We hebben twee aanbevelingen gedaan en die worden ook uitgevoerd. De ene is een behoedzamere groeiraming dan waar het kabinet eerder van uitging. De tweede is dat de kapitaaldienst realistischer wordt opgesteld. En daarover hebben we afspraken gemaakt.'

Bakker zei dat het niet meer mag voorkomen, zoals dit jaar, dat er op het laatste moment nog om 35 miljoen gulden van de kapitaaldienst wordt gevraagd voor grote projecten. Dat zijn een IT-project bij de Belastingdienst en school- en wegenonderhoud. De uitgave is goedgekeurd, maar in 2016 moet het geld voor dergelijke projecten eerder worden aangevraagd. 'Deze projecten zijn goed voor de economische groei. Met de projecten die nog in de pijplijn zitten, de tweede Megapier, de modernisering van de raffinaderij en de hopelijk nieuwe partner van de Dokmaatschappij verwachten we dat de economische groei in 2016 gelijk zal blijven of nog iets hoger uitkomt.'

Om investeringen uit de private sector te stimuleren kan de overheid prikkels geven, aldus Bakker. 'Door in grote projecten te investeren, zoals die er zijn voor de haven en de modernisering van de raffinaderij. En natuurlijk door de bureaucratie aan te pakken.'

De overheid heeft geld daarvoor. Bakker zei te hebben uitgerekend, dat de overheid de afgelopen vijf jaar 200 miljoen gulden voordeel heeft gehad door leningen via Nederland te kunnen afsluiten in plaats van op de internationale markt. De gewone dienst sluit naar verwachting in 2015 voor het derde jaar op rij met een positief saldo. 'Dat is absoluut uniek', aldus Bakker. Zelfs na aftrek van de middelen die zijn aangewend om het schommelfonds voor de AOV aan te zuiveren en de 15 miljoen gulden die dit jaar wordt uitgekeerd om het exploitatietekort van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) op te vangen blijft er volgens het Cft een klein overschot over. 'Natuurlijk moeten we afwachten tot de rekenmeesters de jaarrekening hebben opgesteld.'

Het Cft gaat ervan uit, dat 2016 een goede start zal hebben met een opnieuw sluitende en goedgekeurde begroting. Wel tekent het college aan dat er in het nieuwe regeerakkoord mogelijk beleidsplannen zijn opgenomen die budgettaire effecten hebben. 'We maken ons daar geen zorgen over. Als de wijzigingen budgetneutraal zijn is er geen probleem. Als er financiële consequenties zijn dan zal het Cft daarover nader adviseren.'

In de begroting 2016 is al rekening gehouden met hervorming van de ambtenarenpensioenen en de korting op AOV-uitkeringen voor niet-ingezetenen, aldus Bakker. Dat zal het Cft blijven volgen om te voorkomen dat er nieuwe tekorten ontstaan in de sociale fondsen. Het Cft heeft dit keer niet gekeken naar de overheids-nv’s, waarover het college bij vorige gelegenheid zijn zorgen heeft uitgesproken. 'Daar gaan we in maart 2016 weer naartoe', aldus Bakker.

Statenleden Curaçao redden met een motie voortbestaan Fundashon Prevenshon

Coalitie en oppositie stijgen in geval van borst- en baarmoeder- halskanker boven hun politieke verschillen uit


Het voortbestaan van Fundashon Prevenshon - de instelling die preventief onderzoek doet naar borst- en baarmoederhalskanker - lijkt gered met een motie die gisteravond unaniem door de Staten is aangenomen. Dat gebeurde nadat de Staten de begroting voor 2016 met een meerderheid van 12 stemmen goedkeurden. Dit bericht vandaag, 16 december 2015, het Antilliaans Dagblad.

In de motie wordt verantwoordelijk PS-minister Siegfried Victorina van Gezondheid, Milieu en Natuur geïnstrueerd om een bedrag van circa 1.325.000 gulden aan de stichting beschikbaar te stellen zodat Fundashon Prevenshon met haar werk verder kan gaan. De stichting heeft circa 2.900.000 gulden nodig om op jaarbasis te functioneren. Het ministerie van Financiën stelde eerder al een bedrag van 600.000 gulden beschikbaar, terwijl de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een miljoen gulden verstrekte voor de screening in het kader van preventie.

Fractieleider Alex Rosaria van PAIS lanceerde bij zijn steunbetuiging aan de motie het plan om het nieuwe ziekenhuis naar oncoloog Bob Pinedo - die Fundashon Prevenshon heeft opgericht - te vernoemen.

Coalitie en oppositie waren het gisteren met elkaar eens dat in het geval van borst- en baarmoederhalskanker partijen boven hun politieke verschillen uit moeten stijgen.

De eensgezindheid die er over dit punt bestond, bracht oppositieleider Hensley Koeiman van de MAN ertoe om de Statenleden te feliciteren. Koeiman zei dat de eensgezindheid een applaus waard was, maar dat het parlement daarvoor niet de aangewezen plek is.

Voor onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang, een van de indieners van de motie, is Fundashon Prevenshon een nobele zaak die dwars door de scheiding van partijen ingaat.

Eerder op de dag had minister Victorina toegezegd dat de stichting behouden moest blijven. De regering wil Fundashon Prevenshon integreren in het zorgstelsel en zal begin volgend jaar daarover gesprekken met de stichting voeren. Bij de motie repten de indieners over de internationale faam die oprichter Bob Pinedo en het instituut hebben en het belang ervan voor de lokale volksgezondheid.

Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort heeft nieuwe eigenaar

Groep investeerders onder leiding van Sepp Koster neemt Blue Bay over


Blue Bay Curaçao Golf & Beach Resort is door een groep investeerders onder leiding van de huidige ceo Sepp Koster per 1 december overgenomen van de erven Raspoort. De nieuwe eigenaren hebben uitgebreide plannen met het resort, dat zich de laatste jaren sterk heeft ontwikkeld, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 16 december 2015.

De 41-jarige Koster geeft al sinds 2005 leiding aan het resort, waar momenteel meer dan 250 mensen werken. Hij is de kleinzoon van de in 2007 overleden Steef Raspoort, die in 1997 de Plantage Blaauw aankocht en de basis legde voor de huidige ontwikkeling. Koster heeft nu als grootaandeelhouder de meerderheid en samen met zijn mede-investeerders heeft hij de aandelen van de familie overgenomen.

'Ik ben ontzettend trots dat ik het werk van mijn grootvader kan voortzetten en het resort verder kan ontwikkelen', zegt hij in een eerste reactie. 'De laatste jaren gaat het erg goed. En met de opgedane ervaring hebben we onze visie voor de toekomst vorm kunnen geven. Mede daardoor hebben we de investeerders kunnen vinden om - samen met onze huisbankier Maduro & Curiel’s Bank - in de komende jaren onze plannen te realiseren.'

In drie jaar tijd wordt circa 20 miljoen dollar geïnvesteerd. Blue Bay heeft zich de afgelopen tijd bijzonder gunstig ontwikkeld. Het resort is 220 hectare groot en wordt permanent beveiligd. Door de jaren heen zijn er meer dan 300 kavels verkocht en ruim 400 woningen en appartementen gerealiseerd. Het heeft een eigen strand met daarbij drie restaurants, bars, een duikschool, een hotelorganisatie met 180 vakantiewoningen en appartementen, en de 18 holes golfbaan.

De nieuwe eigenaren hebben grote plannen met het resort. Koster: 'De mooiste en waardevolste delen van het resort zullen in de komende tien jaar ontwikkeld worden. De eerste drie jaar zullen we ons onder meer richten op het ontwikkelen van negen unieke zeekavels, 27 luxueuze appartementen en vijf penthouses die direct aan het strand liggen en het renoveren en herinrichten van Landhuis Blaauw.'

Misiekaba (NDP) weerspreekt kritieken oppositie op regeringsbeleid en haalt uit naar Brunswijk

'We zien juist mogelijkheden nu het moeilijk is'

Misiekaba ziet graag, dat president Bouterse tenminste eens in twee weken bevolking informeert - 'Alleen volk kan regering naar huis sturen, niet oppositie'


De fractievoorzitter van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblee André Misiekaba gisteravond tijdens de begrotingsbehandeling diverse oppositieleden antwoord gegeven op kritieken die geuit worden. 'De coalitie voelt zich absoluut niet met de rug tegen de muur, zoals door sommigen wordt beweerd, in tegendeel, we zien juist 'opportunities' nu het moeilijk is.' Hij erkent wel dat het op dit moment heel moeilijk is in het land, zo schrijft Starnieuws vanochtend, woensdag 16 december 2015.

'De financieel economische situatie is zeer precair. Het vereist inderdaad vakmanschap en goed doordacht handelen, waarbij er onder meer constant overleg moet zijn tussen de sociale partners. Ook moet de regering constant en gestructureerd in gesprek zijn met de samenleving. Ik vraag de president om te overwegen om tenminste één keer in twee weken het volk te adresseren', zei Misiekaba.

'De coalitie heeft kennis genomen van de verklaringen van de verschillende oppositionele politieke partijen. Ze verklaren dat ze niet van plan zijn om de regering naar huis te sturen of mee te werken om de regering naar huis te sturen. Regering naar huis sturen? De vraag is, zijn ze in staat om de regering naar huis te sturen? Hoe gaan ze dat doen dan? Laat het gezegd zijn, ze zijn niet in staat om de regering naar huis te sturen. Alleen het volk kan dat.'

'De regering heeft mandaat om vijf jaren te regeren. Niemand zit op vervroegde verkiezingen te wachten. Alleen de voorlieden van de oppositie willen dat. Bovendien is het de vraag of we het geld hebben om nu verkiezingen te houden; 15 miljoen Srd. Waar halen we dat geld vandaan? En als er toch verkiezingen worden uitgeschreven, wie moet dan aan de macht komen? De regering moet nu alle ruimte krijgen om haar beleid te ontvouwen en uit te voeren. Is men nog bezig met de verkiezingsstrijd? Is het zo moeilijk om de verkiezingsnederlaag te accepteren?'

Misiekaba sprak met klem tegen, dat de NDP door corruptie aan de macht is gekomen. 'Het oordeel van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is daar. Het oordeel van de internationale gemeenschap is daar. Iedereen heeft de uitspraak van het OKB geaccepteerd. De ABOP en haar fractieleider Brunswijk hadden geen blijk gegeven ontevreden te zijn met het oordeel van ons zeer gerespecteerd OKB. Daags na de verkiezingen, maar ook na de uitspraak van het OKB, heeft Brunswijk publiekelijk toegegeven, dat de NDP de verkiezingen heeft gewonnen. Het bevreemdt mij dat hij de verkiezingswinst nu in twijfel trekt. Meer nog, Brunswijk heeft alles gedaan om samen te werken met de NDP, die hij nu beschuldigt door middel van corruptie aan de macht te zijn gekomen. Ik betreur die laag bij de grondse aanval.'

De NDP-fractieleider zei verder, dat de hele coalitie, maar zeker de 26 leden tellende fractie van de NDP, achter minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie staat. 

'Minister gaat u door op de ingezette weg. We are holding your back. We horen dat mensen harde oppositie gaan voeren, wel wij gaan harde coalitie voeren. Voorzitter, zitten in de oppositie is niet gemakkelijk. Je moet van goede huize komen om het in de oppositie te overleven. De NDP stelt haar ervaring ter beschikking voor degenen die geen oppositie weten te voeren. Voorzitter, ik roep de regering en de coalitie op om met vaste hand te regeren. Zich niet te laten afleiden. Zich niet te laten intimideren. Uiteraard alle constructieve kritiekpunten mee te nemen, maar om te regeren.'

Spoedeisende Hulp St. Vincentius Ziekenhuis wordt 'gedegradeerd' tot huisartsenpost

Financiële perikelen nopen tot opzetten huis- artsenpost


De Spoedeisende Hulp (SEH) van het St. Vincentius Ziekenhuis wordt teruggebracht tot een huisartsenpost. De SEH werd 24 januari vorig jaar met groot enthousiasme geopend door president Desi Bouterse. De regering vond het nodig, dat de SEH van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) ontlast zou worden door deze spoedeisende dienst ook in Paramaribo Noord aan te bieden, zo bericht Starnieuws vandaag, woensdag 16 december 2015.

De SEH van het St. Vincentius Ziekenhuis heeft veel problemen ondervonden in de afgelopen twee jaar, door het niet op tijd beschikbaar stellen van subsidie door de overheid. Specialisten werden maandenlang niet betaald, totdat zij hun diensten enige tijd staakten. Vanaf het begin was het duidelijk, dat zonder subsidie de SEH geen lang leven beschoren zou zijn.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat het ziekenhuis nog steeds 24 uur per dag acute zorg zal bieden die wordt verleend door huisartsen, maar zonder een back-up van medische specialisten. Indien patiënten daadwerkelijk specialistische hulp nodig hebben dan zullen die naar de SEH van het AZP worden doorverwezen.

Er is geen zicht op subsidie voor de SEH in 2016 en het ziekenhuis staat er financieel niet rooskleurig voor. Na het eerste kwartaal van 2016 zal het functioneren van de huisartsenpost worden geëvalueerd.

Clarence Seedorf sluit trainerschap in Nederland niet uit

Na de zomer wil Seedorf weer aan de slag als clubtrainer of bondscoach van een land


Clarence Seedorf sluit niet uit dat hij in Nederland aan de slag gaat als trainer. 'Mijn contract loopt nog tot het einde van dit seizoen dan is het de bedoeling weer om wat te gaan doen', aldus Seedorf die nog een verbintenis heeft lopen bij AC Milan waar hij in juni 2014 aan de kant werd gezet. Hij staat voor alles open, zo zei hij gisteravond rond het sportgala van NOC*NSF, zo berichten diverse Nederlandse media vandaag, woensdag 16 december 2015.

De inmiddels 39-jarige Seedorf wil na de zomer weer aan de slag.

'Het is wel weer de bedoeling wat te gaan doen. Als hoofdtrainer en bij een mooi project. We hebben oor voor eenieder. Het project moet goed en interessant zijn, iets waar ik in geloof en waarin ik mezelf kan uiten.'

Seedorf werd al gelinkt aan een avontuur in Brazilië, terwijl ook functies in Engeland en Italië voorbij kwamen. Toch is Nederland ook nog steeds een optie. Net als een baan als bondscoach van een land. 'Waarom niet? Ik ben 39. Ik heb op het veld nog genoeg te geven aan de komende generatie. Het is nog geen tijd om op een stoel te gaan zitten besturen.'

Deel 3 en 4 in beeld 'getuigenis' president Bouterse tegenover Hira (Dew Baboeram)
(Klik hier voor de delen 1 en 2)

Paal (PALU) mist in gewijzigde begrotingen financiering van recent door regering aangekondigde maatregelen

Onduidelijkheid rond onder andere wijze van financiering van zogenoemd 'sociaal vangnet'

'Dit beleid is niet realistisch en dus niet in het belang van het volk'


In de verdeling van de beschikbare gelden, opgenomen in de gewijzigde begrotingen over het dienstjaar 2016, is niets terug te vinden over hoe de onlangs door de regering Bouterse-II aangekondigde maatregelen worden gefinancierd. Dit zei het Assembleelid Anton Paal (PALU) gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de begroting. Hij noemde daarbij het sociale vangnet, het fonds ter stimulering van jonge ondernemers en de stimulering van de gezinslandbouw. Paal: 'Het beleid dat de regering middels deze begrotingen kennelijk wil uitvoeren is goed bedoeld, maar we zijn daarnaast tegelijkertijd verplicht vast te stellen, dat naar onze mening dit beleid niet realistisch en dus niet in het belang van het volk is.'

Paal had tijdens de behandeling van de Algemene Beschouwingen al gezegd, dat als het beleid dat door de regering gevoerd zal worden op de pijlers van het Internationale Monetair Fonds (IMF)is  gestoeld, dit de goedkeuring van de PALU absoluut niet zal wegdragen. De partij zal het regeerbeleid steunen noch gedogen.

In de gewijzigde begrotingen zijn de begrote uitgaven in totaal Srd 5.570 miljard, waarvan Srd 1.051 miljard, ongeveer 1/5 deel oftewel 20%, aflossingen zijn. Salarissen en apparaatkosten belopen 43,3% en subsidies 7,2%. De kapitaaluitgaven zijn begroot op 30%, waarvan 27% voor lopend onderhoud en sociale projecten. Met als gevolg, dat slechts 3% van de totale uitgaven overblijft voor daadwerkelijke investering in de productiesector, zo schrijft Starnieuws vandaag, woensdag 16 december 2015.

Paal zei, dat net als hij sommige DNA-leden de begrotingen zouden kunnen ontleden of misschien zelfs fileren om tot de conclusie te komen, dat de inspanningen voor niets zijn geweest.

VHP'er Gajadien neemt tijdens begrotingsbehandeling Grassalco en Tranquillo Mining onder vuur

'Bepaalde staatsbedrijven maken geen verplichte jaarrekeningen op'

Gajadien vraagt zich af wat er met winsten Grassalco uit IAmGold royalty's gebeurd en wil stukken zien inzake twee aan Newmont verkochte goudconcessierechten van Goldenstar en Tranquillo

Bouterse wil goudconcessie-vragen achter gesloten deuren behandelen, omdat lokale kopstukken van 'de multinational' in problemen kunnen komen als zaken boven water zullen komen.


De Staat Suriname heeft tientallen parastatale bedrijven, maar er is nauwelijks zicht op wat er daar gebeurt. 'Zorgpunt is dat eenvoudige en verplichte jaarrekeningen door bepaalde bedrijven niet eens worden opgemaakt', aldus het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Hij nam onder andere Grassalco, Surzwam, EBS en SWM onder vuur. Ook had hij vragen over Tranquilio Mining NV, dat een goudconcessie heeft ergens langs de Saramaccarivier. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 16 december 2015.

Deze concessie was van Golden Star Resources en is verkocht aan de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont en is volgens Gajadien tijdens de vorige regeerperiode onder druk ontnomen door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. De concessie was tegelijkertijd uitgegeven aan Tranquillo Mining NV. Op een bepaald moment zijn twee zakelijke rechten gevestigd op deze concessie.

'Mogen wij deze stukken van de minister alsnog krijgen? Want het antwoord van de president roept juist niet alleen vraagtekens, maar duidt meer op een corruptieve denkwijze van hem  door aan te geven, dat als hij informatie geeft de multinational in problemen zou komen. Dus de president werkt niet mee aan good governance', aldus Gajadien. President Desi Bouterse zei tijdens de beantwoording van vragen gesteld bij de algemene politieke beschouwingen, dat hij achter gesloten deuren deze kwestie wil behandelen. Volgens hem zouden lokale kopstukken van 'de multinational' in problemen kunnen komen als zaken boven water komen.

Gajadien zei verder, dat het staatsmijnbouwbedrijf Grassalco op basis van de delfstoffenovereenkomst royalty's ontvangt van de Canadese goudmijnmultinational IAmGold, moederbedrijf van Rosebel Gold Mining in het district Brokopondo. Verder zijn er ook opbrengsten uit steenslag, zandsoorten en goud. 'Dit bedrijf zou winst moeten boeken, dus dividend aan de staat. Nergens zien wij dit, terwijl dit bedrijf diverse activiteiten ontplooit.' Het Assembleelid wil openheid van zaken en vindt dat op de begroting de post dividend standaard voor alle parastatale bedrijven opgebracht moet worden, ook al wordt het cijfer nul ingevuld.

'Een ander zwaar zorgkindje is het bedrijf Surzwam. Er zijn zoveel onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden, maar alles wordt met de mantel der liefde bedekt en verzwegen',
sprak Gajadien. De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) zou worden ingezet, maar intussen gaat alles normaal door.

'Opeens is dit bedrijf ook importeur en leverancier van chemicaliën geworden. Olie wordt als projectkosten geboekt en tegelijkertijd wordt olie betrokken via de pompen van het ministerie van Openbare Werken. Er wordt ook als onderaannemer gewerkt voor bedrijven en niet alles wordt geboekt of niet de juiste inkomsten. Aan de minister vraag ik, om naast het laten verrichten van een CLAD-onderzoek, de financiële verslagen van Surzwam aan ons te doen toekomen. Verder zien we dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zoveel chemicaliën inkoopt waarvan onduidelijk is wat ermee gebeurt. Mogen wij een overzicht ontvangen van wat gekocht is en wat ermee gebeurt. Eigenlijk vraag ik de minister van Financiën een CLAD-onderzoek te laten instellen bij LVV naar de aankoop en uitgifte van chemicaliën alsmede van ingeochte chemicaliën', zei Gajadien. Ook de pelmolen die gekocht is werd opnieuw bekritiseerd. Gajadien wil de notariële akte van de koop zien.

Diverse Assembleeleden interrumpeerden Gajadien. Rabin Parmessar (NDP) en Anton Paal (PALU) vonden, dat het Assembleelid met stelligheid ernstige beweringen deed en dat hij naar de procureur-generaal moet gaan als hij bewijzen heeft. 'Hij praat in absolute termen dat er gestolen is', zei Parmessar. Paal voerde aan, dat Gajadien in De Nationale Assemblee ongestraft beweringen kan doen. Als zaken werkelijk zo ernstig zijn, moet hij de mensen laten opsluiten door naar de procureur-generaal te stappen.

Gajadien reageerde met de opmerking, dat hij niet zal meewerken aan het degraderen van het Assembleelidmaatschap. 'Ik heb zaken naar voren gebracht en wens antwoord van de regering. Komt u zeggen, dat het niet zo is. Als u niets te verbergen hebt, komt u met de informatie', daagde Gajadien de regering uit.

Doppler radar eindelijk in gebruik genomen door Meteodienst, maar personeel moet nog getraind worden

Nieuwe radar gaat bijdragen aan betere weersvoorspellingen Meteodienst
 
(Bron foto: ministerie van Openbare Werken)

De Finse Vaisala Doppler Radar, waarvoor uit de staatsbegroting 1,6 miljoen euro is betaald, is na bijna een jaar eindelijk gisteren, dinsdag 15 december 2015, in gebruik genomen. Deze weerradar zal kunnen voorzien in hoge kwalitatieve data die een ondersteuning zullen zijn voor het samenstellen van weersverwachtingen op korte termijn en in de toekomst voor wetenschappelijk onderzoek.

Directeur Sukarni Sallons-Mitro van de Meteodienst zei, dat ze ook optimaal gebruik willen maken van dit instrument en er het uiterste uit willen halen, 'want het is een dure investering'.

Dit instrument maakt het volgens minister Siegfried Wolff van Openbare Werken mogelijk om gedetailleerde weersinformatie te voorspellen tot maximaal een half uur vooruit, wat de internationaal geldende norm is.

'Met behulp van dit instrument kan vanuit Zanderij binnen een straal van 200 kilometer het weer gedetailleerd gemonitord worden.' Uit de verkregen gegevens kan een planning worden gemaakt voor tijdige bediening van sluizen en gemalen, waardoor er minimale wateroverlast ondervonden wordt, zei de bewindsman bij de ingebruikname van de radar.Voor de bediening van de nieuwe radar zal het personeel nog wel getraind moeten worden. De eerste sessies zijn deze week begonnen, terwijl de volgende trainingen volgend jaar beginnen.

Zo´n 40 jaar geleden werd de eerste radar voor de Meteorologische Dienst Suriname gekocht. Deze heeft tot het begin van de jaren negentig gefunctioneerd, maar was het functioneel houden ervan niet meer rendabel door de hoge reparatiekosten.