donderdag 17 december 2015

Eigen Intensive Care-afdeling voor 's Lands Hospitaal

'Een droom is uitgekomen en patiënten hoeven niet meer overgedragen te worden aan andere ziekenhuizen'
 

’s Lands Hospitaal beschikt nu over een eigen Intensive Care-afdeling. 'Een droom is uitgekomen',  zegt medisch directeur, Soenita Nannan Panday-Gopising, vandaag, donderdag 17 december 2015, op Starnieuws. 'Nu we onze eigen goed ingerichte intensive care unit hebben, hoeven wij niet langer patiënten over te dragen aan andere ziekenhuizen. Het deed altijd pijn als we dat moesten doen.'

'Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om deze droom waar te maken. Er waren allerlei belemmeringen', aldus de medisch directeur en Praveen Banwarie, intensivist.

Banwarie is een van de twee specialisten voor de behandeling van intensive care patiënten. 'Ik zag het bijna niet meer aankomen, maar de aanhouder wint.'

Bijzonder is dat bij grote uitdagingen de oplossing zich op tijd aandient. '’s Lands heeft een engelbewaarder', zegt Nannan Panday.

Met financiële hulp van de Staatsolie Foundation en Teikoku Oil Suriname is een gedeelte van het ziekenhuis verbouwd. Het project heeft ruim 150.000 Amerikaanse dollar gekost.

Nannan Panday: 'Er is wel eens een afdeling geweest voor patiënten die extra zorg behoefden. Door het ontbreken van bijvoorbeeld beademingsapparatuur moesten ze altijd naar een ander ziekenhuis.'

Er is ruimte voor vier patiënten, met modern apparatuur zullen twee intensivisten de cliënten behandelen. Er moet nog meer worden gedaan, maar de zorg is gegarandeerd. De Intensive Care-afdeling sluit goed aan op het Moeder en Kind zorgprogramma van het ziekenhuis. Bij complicaties kunnen de moeders en kinderen op de IC geobserveerd en behandeld worden, aldus Nannan Panday.

Gajadien (VHP): 'Valuta deposito op banken niet bij wet beschermd'

Vraagtekens bij Gajadien over koersbepaling bij Surinaamse Postspaarbank, staatsbank

VHP'er heeft ook vragen over bezoek van een IMF-delegatie


De wet die voor de bescherming van valuta op rekeningen van burgers moet zorgen is formeel niet ingediend en het is ook niet in De Nationale Assemblee (DNA) in behandeling. Volgens planning moet minister Gilmore Hoefdraad van Financiën deze wet vóór 2016 zover hebben om voor behandeling in het parlement in te dienen. Dit zegt het VHP-Assembleelid Asiskumar Gajadien vandaag, 17 december 2015, in het Dagblad Suriname naar aanleiding van een persbericht van de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV), waarin rekeninghouders gegarandeerd worden te allen tijde over al hun tegoeden bij banken te kunnen beschikken. 

De CBvS heeft eerder gegarandeerd dat er geen enkele intentie noch behoefte is bij de beleidsmakers om aan tegoeden op vreemde valutarekeningen te komen. Het geldt voor alle tegoeden.

Gajadien juicht het initiatief van de bankiersvereniging toe en ondersteunt dit initiatief om de rust op financieel vlak terug te laten keren. Pas dan kan een aanvang gemaakt worden om de chaotische situatie op financieel vlak te beëindigen. De parlementariër benadrukt dat de Wet op Bank- en Kredietwezen duidelijk aangeeft, dat er een deposito beschermingssysteem moet worden gecreëerd om te garanderen dat rekeninghouders hun tegoeden altijd minimaal gegarandeerd kunnen opnemen. Het gaat volgens de politicus om een uitvloeisel van de Bankwet waar de verplichting aan een duidelijke termijn is gesteld.

'Jammer genoeg hebben wij gezien dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) nog steeds niet met gedegen regelgeving is gekomen. Dezelfde minister had ook beloofd dat hij voor eind 2015 een wijziging van de comptabiliteitswet in het parlement zou indienen. Echter zien wij dat nog steeds niet. Deze zaken geven alleen maar aan dat het vertrouwen in de regering en het beleid alleen maar afneemt', aldus de VHP’er.

Gajadien zegt, dat de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), een staatsbank, deze week gestart is om Amerikaanse dollars tegen een koers van Srd 4.50 aan de cambio’s te verkopen. Het gaat volgens hem om een voorwaarde, waarbij de koers gesteld wordt op Srd 4.20 met een extra Srd 0.30 cent als borgsom. Wanneer de dollars terug aan de bank worden verkocht, wordt de Srd 0.30 borgsom teruggegeven aan de geldwisselkantoren. De straatkoers voor de Amerikaanse dollar is op dit moment gesteld op Srd 4.70, terwijl de Euro voor een bedrag van Srd 5.14 te vinden is. Voor hem als volksvertegenwoordiger is het erg onduidelijk waarom de SPSB een andere koers hanteert, dan de Srd 4.04 en Srd 4.20 die door de CBvS is vastgesteld.

'Ik denk dat dit alleen maar kan aanduiden dat er sprake is van een andere devaluatie als men middelen tegen een hogere koers ter beschikking stelt. U ziet duidelijk dat er geen vertrouwenwekkend beleid door de regering wordt uitgevoerd', aldus Gajadien.

Gajadien zegt verder, dat hij afgelopen dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement vragen aan president Desi Bouterse heeft gesteld over het bezoek van een delegatie van het International Monetary Fund (IMF) die door het staatshoofd verwezen werd naar de minister van Financiën. 'Terwijl wij zien dat een grotere delegatie hier is dan de gebruikelijke missies, rijst de vraag of de regering bezig is met een IMF-pakket van maatregelen.' 

Vanuit de CBvS en het ministerie van Financiën moet volgens hem ook een vertrouwend beleid worden gevoerd. 'Ik vind het erg dat de regering niet direct met een goede governor in zo'n instabiele situatie is gekomen.' De politicus stelt dat de benoeming van een nieuwe governor op dit ogenblik meer dan essentieel is om de rust op de valutamarkt te laten terugkeren. 'Op dit moment wordt door nalatigheid van de regering voor nog meer chaos gezorgd. Het is alleen de regering die voor rust bij de banken kan zorgen. Ik roep de samenleving op om niet in paniek te raken, omdat er ondanks een slecht beleid, nog altijd hoop is.'

'Curaçao heeft bij een calamiteit onvoldoende bloeddonoren'

Zo'n 2 procent van bevolking op eiland is bloeddonor'Als er zich een calamiteit voordoet, zal Curaçao niet genoeg bloeddonoren hebben.' Dat zegt Luigi Sillé, kwaliteitsmanager van Stichting Rode Kruis Bloedbank Curaçao, vandaag, donderdag 17 december 2015, in de Amogoe. Er zijn op dit moment genoeg bloeddonoren om aan de vraag van het ziekenhuis te kunnen voldoen. 'We zitten echter wel onder de marge', aldus Sillé.

Momenteel is zo’n 2 procent van de bevolking bloeddonor. Dit percentage is laag, daar dit op basis van de bevolkingsgrootte tussen de 4 en 6 procent zou moeten zijn. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, voor. Donoren worden nu om de drie à vier maanden teruggeroepen om bloed af te geven. Voor mannen is dit drie maanden voor vrouwen vier.

Het bloed dat de Curaçaose bloedbank ontvangt, wordt voor een gedeelte geëxporteerd. Klanten zijn medische instellingen op Bonaire, Aruba en de Bovenwindse eilanden. Per jaar gaan er 200 zakken bloed naar Bonaire. Naar de Bovenwindse eilanden stuurt bloedbank Curaçao 500 zakken per jaar. In elke zak zit een halve liter bloed.

Hoewel Aruba zijn eigen bloedbank heeft, moeten de Curaçaose collega’s vaak bijspringen en bloed naar het eiland sturen. Doordat de bloedbank van Curaçao al die eilanden bedient en ook hier voor voldoende voorraad moet zorgen, is het een noodzaak dat meer mensen donor worden.

Door het hele jaar voert de bloedbank campagne. 'We hebben onlangs onze jaarlijkse campagne bij de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) afgerond', zegt Sillé. Na de carnavalsperiode zal de stichting nieuwe campagnes inzetten om mensen te stimuleren donor te worden.

Rechter beslist 1 februari of Algemene Rekenkamer Curaçao bevoegd is onderzoek bij UTS uit te voeren

UTS: Staatsregeling en landsverordening bieden ARC geen wettelijke grondslag voor onderzoek 

Onderzoek op verzoek van parlement


De rechter oordeelt op 1 februari of de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) bevoegd is om een diepgaand onderzoek bij telecombedrijf UTS uit te voeren. Het te verrichten onderzoek gebeurt op verzoek van het parlement, dat vorig jaar een motie hierover aannam, zo bericht de Amigoe vandaag, donderdag 17 december 2015.

Onlangs stonden de twee partijen in de rechtszaal tegenover elkaar. De ARC werd vertegenwoordigd door Bertie Braam en UTS door Frank Kunneman en Mayesi Hammoud.

Volgens UTS bieden de Staatsregeling en de landsverordening ARC geen wettelijke grondslag voor het onderhavige onderzoek naar UTS en haar dochterondernemingen. Volgens ARC is dit wel degelijk het geval. In de landsverordening zou namelijk staan dat het parlement de Rekenkamer kan verzoeken om bepaalde onderzoeken in te stellen voor zover de aard van de werkzaamheden van de Rekenkamer dit toelaat.

Het parlement nam 9 december 2014 een motie aan waarin de ARC is verzocht om het onderzoek uit te voeren. Volgens de Statenleden komen UTS en haar dochterondernemingen regelmatig op een negatieve wijze in het nieuws. Geregeld wordt melding gemaakt van corruptie bij de onderneming. Ook wordt de directie regelmatig beticht van onbehoorlijk beleid en bevoordeling van derden. Het parlement wil met het onderzoek transparantie en rust in en rond UTS en haar dochterondernemingen bereiken.

De ARC wilde begin dit jaar starten met het onderzoek naar het gevoerde beleid in de periode ‘van 10 oktober 2010 tot heden’ door het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van UTS (regering) en de daaronder vallende dochterondernemingen. Omdat UTS de wettelijke basis van het onderzoek betwistte, zou in eerste instantie een onafhankelijke derde de bevoegdheid van de ARC toetsen. Gedacht werd aan de Raad van Advies (RvA). Een adviesaanvraag bij de RvA indienen was echter niet mogelijk, dus hebben de partijen dit aan de rechter voorgelegd.

De ARC heeft in het verleden diverse onderzoeken verricht bij overheids-nv’s en stichtingen, waaronder Curoil, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, APC en de PSB Bank. Tegen deze onderzoeken is nooit geprotesteerd en de bevoegdheid van de ARC om deze onderzoeken te verrichten is nooit in twijfel getrokken.

Curaçao gaat binnenkomende schepen intensiever controleren in verband met zika-virus

Schepen worden vanaf 2e week januari grondiger op muggen gecontroleerd


In het kader van de bestrijding van zika zullen er intensievere controles plaatsvinden op binnenkomende schepen. Dat meldt het hoofd Geneeskunde & Gezondheidszaken (G&Gz) Sirving Keli. De uitgebreide controles zullen in de tweede week van januari van start gaan, aldus de Amigoe vanmiddag, donderdag 17 december 2015.
 
Er wordt standaard gecontroleerd op ongedierte op schepen die aanmeren in de Curaçaose haven, vertelt Keli. In verband met het programma ter bestrijding van zika, worden echter extra maatregelen getroffen. De schepen zullen grondiger worden gecontroleerd op muggen. Momenteel vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats om dit te kunnen realiseren.

Op 7 november berichtte de Amigoe al over de uitgebreidere controle op binnenkomende vluchten. Keli meldt, dat ook die controles in de tweede week van januari van start zullen gaan. De nodige voorbereidingen worden wordt nu getroffen. In het bagageruim vindt al een grondige desinfectie plaats, maar hier zal extra aandacht aan worden besteed.

Verder zijn er vanaf medio januari folders over zika. De informatiefolders zullen onder andere verkrijgbaar zijn bij dokterspraktijken en ook online via gobiernu.cw. Er is ditmaal niet gekozen voor huis-aan-huisreclame. Vorig jaar bleek namelijk dat niet iedereen daadwerkelijk de folder ontving. Het is de bedoeling dat de folders op meer plaatsen verkrijgbaar zullen zijn, met medewerking van bedrijven waar mensen in de rij staan vanwege de grote mate van bereik.

Vanaf begin januari zal er ook een roadshow worden gestart, waarbij informatie wordt verspreid over zika. De roadshow zal langs televisiezenders, radiostations en verschillende groepen in de samenleving gaan. Momenteel zijn er reclamespots op radio en televisie, die gericht zijn op broedplaatseliminatie van muggen. Binnenkort zal er een nieuwe reclame te zien zijn die specifiek is gericht op zika.

Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) is daarnaast sinds eind november bezig met een onderzoek om zika lokaal te kunnen testen. Als er zich nu een verdacht geval voordoet, wordt dit getest in Nederland. Het ADC heeft DNA-monsters ontvangen om de testen te kunnen uitvoeren. Het laboratorium streeft ernaar om de testen op korte termijn op Curaçao te kunnen verrichten. Er zijn overigens nog geen officieel geregistreerde gevallen op Curaçao, zo laat Keli weten.

Melkcentrale Paramaribo verwacht in januari prijsverhogingen van haar producten

MCP-directeur Sitaram: 'Het wordt in ieder geval een noodzakelijke aanpassing'

 
Het sneeuwbaleffect ten gevolge van de aanpassing van de tarieven van elektriciteit en water en de devaluatie van de Surinaamse munt treft ook de Melkcentrale Paramaribo (MCP). Bijna alle grondstoffen waar MCP mee werkt, zijn in prijs verhoogd. Toch heeft ze haar prijzen nog niet aangepast, omdat het staatsbedrijf nog wat voorraden heeft. Maar, als het zo doorgaat, zal volgens MCP-directeur Dewkoemar Sitaram in januari een prijsverhoging worden doorgevoerd voor de producten van het bedrijf, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, 17 december 2015. 

De MCP is momenteel nog bezig met haar calculaties en kan vooralsnog niet aangeven wat de nieuwe prijs zal zijn. Sitaram wil ook niet voorbarig zijn door een bedrag te noemen. 'Het wordt in ieder geval een noodzakelijke aanpassing', stelt Sitaram.

Als alle grondstoffen in prijs omhoog gaan, zal de allerbelangrijkste grondstof, melk, logischerwijs ook een prijsverhoging moeten ondergaan. Daar kan Sitaram vooralsnog niet over praten, omdat die regeling via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Handel en Industrie (HI) moet geschieden. LVV bepaalt samen met HI de rauwe melkprijs.

Edmund Blufpand van de Surinaamse Vereniging van Melkboeren (SVMB) zegt, dat de minister van LVV is aangeschreven voor een aanvraag van prijsaanpassing voor de opkoop van rauwe melk. 'Zeker de kosten van voer zijn al omhoog gegaan. Verhoging van de tarieven van nutsvoorzieningen treft ons ook', zegt Blufpand.

In deze sector is er nog steeds een scheve concurrentiestrijd tussen rauwe melk en poedermelk. Ondanks de verhoogde koers is import van poedermelk en het eindproduct in de winkel behoorlijk goedkoper dan rauwe melk. De prijsaanpassing in januari zal alleen op grond van de verhoging van de nutstarieven en koersaanpassing geschieden. Sitaram begrijpt dat de operaties van de boeren duurder wordt, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor het vraagstuk van concurrentie.

RGB-minister vraagt OM onderzoek in te stellen naar malversaties bij SBB

Minister Relyveld somt een reeks aan misstanden op in het parlement

 
Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft de procureur-generaal gevraagd om een onderzoek in te stellen naar malversaties bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). 

De minister heeft op 19 oktober algemeen directeur Pearl Jules op staande voet ontslagen en zes directeuren zijn buiten functie gesteld. Inmiddels heeft het ministerie van Arbeid toestemming verleend om drie van de directeuren te ontslaan. Dit zei de minister vandaag, donderdag 17 december 2015, tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws.

Relyveld deelde mee dat miljoenen leningen zijn verstrekt aan personeelsleden, terwijl de SBB gesubsidieerd wordt, zonder toestemming van de Raad van Bestuur en de minister. Ook zijn opbrengsten van concessies en retributies voor andere doeleinden gebruikt en werd de loonbelasting en inhouding van Algemene Oudedagsvoorzieningen niet afgedragen aan de Belastingdienst.

Daarenboven werden terreinen die eigendom zijn van directieleden tegen absurd hoge prijzen verhuurd aan de SBB. De bewindsman zei, dat deze zaken zeer conflicterend zijn. Maar, het is is volgens hem slechts een greep uit de wantoestanden die binnen de SBB hebben plaatsgevonden. Het bestuur en de minister droegen eerder geen kennis hierover.

Algemene Surinaamse Houtunie heeft geen problemen met Srd 5 concessierechten per hectare

ASHU-voorzitter: 'Parlementariërs moeten zich met bepaalde vragen geen brevet van ongeschiktheid geven'
 

Concessionarissen betalen aan concessierechten in Suriname gemiddeld veel meer dan hun collega’s in alle landen in Zuid-Amerika. In Suriname is dat Srd 5 per hectare per jaar. De oproep van parlementariërs tijdens de begrotingsbehandeling om eventueel meer inkomsten binnen te halen via concessierechten gaat niet op voor de Algemene Surinaamse Houtunie (ASHU), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, donderdag 17 december 2015. 

Dat op de begroting van 2015 Srd 20 was opgebracht, was een verkeerde inschatting van de vorige regering. Volgens ASHU voorzitter, André Soeltansing, heeft de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in de huidige begroting over dienstjaar 2016 de redelijke concessierechten aangegeven, omdat de minister duidelijk op de hoogte is van de wens van de houtsector.

'De minister praat met de sector en gaat natuurlijk die Srd 5 opbrengen op de begroting. Het antwoord op vragen van sommigen is hiermee zo duidelijk als maar zijn kan', zegt Soeltansingh. Al werd toen door de staat een beschikking geslagen en gepubliceerd, maar er moet eerder worden gewerkt met de werkelijkheid.

'Parlementariërs moeten zichzelf met bepaalde vragen geen brevet van ongeschiktheid geven', zegt de Houtunievoorzitter. De aanpassing van Srd 20 naar Srd 5 is het gevolg geweest van protest van de Houtunie. 'Daarom is er rust binnen de sector.'

'NDP en een door NDP gedomineerde coalitie is kampioen geweest in verspilling en verkwanseling'

Jogi (VHP): 'De regering is de grootste vijand van het volk en heeft steeds armoede gecreëerd'


'In 1987 waren we failliet ondanks een half miljard Nederlandse gulden. Het is de NDP en een door de NDP gedomineerde coalitie welke kampioen is geweest in verspilling en verkwanseling en in het stellen van verkeerde prioriteiten, althans prioriteiten die regelrecht leiden naar de ondergang. De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft tussen 2010 en 2015 een bedrag van Srd 27.2 miljard ofwel 7 miljard Amerikaanse dollar uitgegeven met een reserve van 1 miljard Amerikaanse dollar bij de moederbank. Wanneer je met zoveel geld, welke geen enkele regering ooit ter beschikking heeft gehad, geen voorspoed kunt geven, maar de bevolking juist gooit in de armoede, dan is het de regering die de grootste vijand van dit volk is. Het probleem waarmee wij geconfronteerd worden ligt in het menselijk falen en niet in de economische crisis, zoals door de president steeds wordt aangegeven. Deze regering heeft steeds armoede gecreëerd.'

Woorden van het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, donderdag 17 december 2015, in het Dagblad Suriname. De politicus zegt, dat hij afgelopen week in duidelijke taal tijdens de begrotingsbehandelingen in De Nationale Assemblee (DNA) aan de regering gevraagd heeft wat de regering met al deze middelen heeft gedaan, hoe zij haar prioriteiten heeft gesteld en wat het resultaat is van deze aanwendingen. Al deze vragen zijn volgens hem belangrijk om de huidige begroting te beoordelen.

Ook nu weer ziet hij dat de regering met haar ingediende begroting dezelfde richting van verspilling opgaat. Tijdens de voortzetting van de Assembleevergadering vandaag verwacht hij van de regering dat er duidelijke antwoorden hieromtrent worden gegeven.

'Immers sociale maatregelen vragen om financiering. Deze middelen moeten ergens vandaan komen. Wanneer daar tegenover geen productie staat zullen deze sociale programma’s onvolledig tot helemaal niet gefinancierd kunnen worden en zullen ze in elkaar storten.'

Terwijl het staatshoofd zelf praat over differentiatie, terwijl de president zelf praat over agrarische schuur, zien we volgens Jogi, dat de regering maatregelen heeft getroffen die differentiatie en de agrarische schuur gedachte te niet doen. De regering is volgens hem helemaal niet consequent geweest door vooral de government take op brandstof keer op keer te verhogen.

'De government take is een van de maatregelen welke het bovenstaande ondermijnt. 60.000 hectare keer 165 keer Srd 2 is Srd 18 miljoen keer 5 jaar is Srd 90 miljoen. De regering heeft de boeren/landbouwers met meer dan Srd 90 miljoen verarmd. Op de begroting van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is slechts Srd 3 miljoen voor de stimulering van landbouw en voor veeteelt Srd 3.5 miljoen opgenomen. Hoe wil je dan de groenteschuur worden? Hoe wilt u uw doel bereiken met zo weinig geld? Wie houdt wie voor de gek?', vraagt Jogi zich af.

Jogi stelt ook, dat de wisselkoersaanpassing desastreuze gevolgen voor de agrarische sector heeft. Volgens hem zijn inputs en andere gebruiksgoederen circa 40% duurder geworden, waardoor produceren nu riskanter en moeilijker is geworden. 'De president praat over differentiatie. Ik praat over verkeerde prioriteiten. Hadden we in 2010/2011 een half miljard Amerikaanse dollar besteed in de rijstbouw, dan hadden we op jaarbasis nu circa 340 miljoen Amerikaanse dollar verdiend. Van 2012 tot 2016 zou het land in totaal meer dan 1.7 miljard hebben verdiend', aldus het Assembleelid.

De parlementariër zegt verder, dat de import van slachtvee niet in het belang is van de sector. In DNA heeft hij de regering daarom gevraagd om de import van rundvlees aan banden te leggen. 'Kan de regering overwegen om de belasting op import kip en kipdelen uit de regio conform te maken en de meer opbrengsten te stoppen in het AKF (Agrarisch Krediet Fonds)? Wat is de positie van het AKF? Wanneer wordt het opgetrokken? Hoe zit het met de grace periode ? Hoe zit het met de renteverlaging?'

Suralco zet 224 stafleden op straat

Stafleden vinden dat zij geïntimideerd en onder druk ‘ontslagen’ zijn


Groep medewerkers ontevreden over totaal afkoopbedrag: 'We voelen ons beetgenomen'


Suralco heeft dinsdag 224 stafleden, die deel uitmaakten van het managementteam, op straat gezet. Ze vinden dat zij geïntimideerd en onder druk ‘ontslagen’ zijn. Betrokkenen hadden tot dinsdag de gelegenheid om een voor hen aanzienlijk laag bod te accepteren, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 17 december 2015.

De groep is ontevreden over het totale afkoopbedrag van 6 miljoen Amerikaanse dollar voor 240 man, dat aanzienlijk lager is dan de 12 miljoen dollar die in juli dit jaar besteed is aan het afkopen van 120 man.

'We voelen ons beetgenomen. Dit is oneerlijk en ik ben heel erg teleurgesteld in Alcoa. Alle waarden en normen van het bedrijf zijn overboord gegooid nu het aankomt op geld', zegt één van de betrokken personeelsleden. Volgens hem heerste er dinsdag bij de raffinaderij te Paranam een zeer beladen sfeer.

Ruwald Rodgers, secretaris van de Paranam Werknemersbond, zegt dat deze kwestie bij de bond bekend is. 'Als de mensen lid waren van de bond, dan zou het anders zijn. Wij zijn niet bang voor intimidatie.' Rodgers zegt dat het collectief dat deze groep vertegenwoordigt niet erkend wordt door het bedrijf, omdat het niet rechtsgeldig is.

'Dat is af te keuren. Je kunt niet eenzijdig een overeenkomst beëindigen wanneer je wilt', zegt ondervoorzitter Robby Naarendorp van de vakcentrale C-47. Hij roept de overheid op een halt toe te roepen aan het gedrag dat multinationals vertonen ten opzichte van werknemers.

De vakbondstopman vindt het jammer, dat de betrokkenen het proces in alle stilte hebben laten verlopen. 'Ze hadden moeten opkomen voor hun rechten of zich laten adviseren. Het is nu te laat. Getekend is getekend.'

Het is de redactie van de Ware Tijd ondanks meerdere pogingen niet gelukt een reactie van het bedrijf te krijgen.

Geen lessen op VSBO-school in Buena Vista op Curaçao door rookoverlast Isla-raffinaderij

'Sommige leerlingen en leerkrachten moesten overgeven'


Leerlingen en docenten van de openbare VSBO-school Juan Pablo in Buena Vista zijn gisteren door de rookoverlast van de Isla tijdens schooltijd naar huis gegaan. Dat bevestigt directeur Roland Guribaldi van de Dienst Openbare Scholen (DOS) vandaag, donderdag 17 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

'Sommige leerlingen en leerkrachten moesten overgeven. De school bevindt zich dicht in de buurt van de Isla. Wij brengen de raffinaderij altijd op de hoogte als er overlast is.'

Guribaldi kon niet bevestigen of dat inderdaad was gebeurd. Woordvoerder Kenneth Gijsbertha van de Isla zegt echter niet op de hoogte te zijn dat er sprake was van overlast. 'Wij hebben geen melding binnengekregen, niet via de bewaking en ook niet via de speciale nummers.'

Volgens Guribaldi is de milieudienst geïnformeerd over de overlast. De directeur van de DOS gaat er vanuit dat de lessen vandaag weer normaal hervat worden.

OM Curaçao eist 30 jaar cel tegen verdachte van moord op echtgenote

Echtgenoot houdt vol onschuldig te zijn van de moord op zijn vrouw


Het Openbaar Ministerie heeft gisteren een celstraf van 30 jaar geëist tegen Arthur H. voor de moord op zijn echtgenote op 15 maart van dit jaar. Deze zaak heeft veel aandacht getrokken en wekte boosheid op binnen de Curaçaose gemeenschap, aldus het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 17 december 2015.

Het slachtoffer - de vrouw van H. - Christina Elisabeth Barry, werkte als verpleegkundige bij de Eerste Hulp van het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Zij was op de avond van 15 maart klaar met haar avonddienst en reed naar haar huis aan de Kaya Misa Alegre in Bonam, waar zij bij aankomst met 35 messteken om het leven werd gebracht.

Kort daarna werd haar man aangehouden.

Sinds zijn arrestatie is de zaak twee keer aangehouden, omdat het onderzoek in de zaak nog niet was afgerond. Gisteren vond dan de langverwachte behandeling in deze zaak plaats.

Er was een volle zaal bij de behandeling van de moordzaak van de geliefde verpleegster. Verschillende collega's van het slachtoffer waren aanwezig, alsook de familie van het slachtoffer. De moeder van het slachtoffer werd onwel toen H. zich tot het gerecht wendde en verliet onder begeleiding de zaal.

Hoewel H. steeds weigerde een verklaring af te leggen, kwam hij gisteren voorbereid met vier A-4tjes op zak om het gerecht toe te spreken. De verdachte houdt vol onschuldig te zijn en niets te maken te hebben met de moord op zijn echtgenote. Hij verklaarde gisteren in tranen, dat hij werd bedreigd door twee mannen die geld van hem eisten. Hij gaf aan te vermoeden dat deze twee mannen iets te maken hebben met de moord op zijn vrouw.

Het gerecht doet over twee weken uitspraak in deze zaak.

Reactie OM en politie Curaçao op opmerkingen onderzoeker Faber over criminaliteitscijfers

'Atrako’s (overvallen) houden hoge prioriteit'


Door onderzoeker Faber zijn kanttekeningen geplaatst bij de criminaliteitscijfers die het Korps Politie Curaçao (KPC) en het Openbaar Ministerie (OM) in december hebben verstrekt aan de minister van Justitie. Deze cijfers bevatten een prognose over een aantal Curaçao geprioriteerde veiligheidsthema’s, waarmee onder meer werd aangegeven dat de criminaliteit zich in 2015 op een (te) hoog niveau lijkt te stabiliseren dan wel licht daalt. Inzoomend op de overvallen lijkt dit ook het geval. 

Na jarenlange stijging van het aantal overvallen tot 685 geregistreerde aangiften in 2014 is de prognose dat over het jaar 2015 655 aangiften van overvallen worden geregistreerd. De cijfers over 2014 en 2015 zijn op de zelfde manier verzameld als voorgaande jaren, zodat een adequate vergelijking gemaakt kan worden. Afgezet tegen de cijfers van 2014 is dat een voorzichtig positief signaal.

Nog meer dan in 2014 hebben het Openbaar Ministerie en het KPC in 2015 met elkaar en met andere partners intensief en nauw gewerkt bij de aanpak van atrako’s. Deze integrale aanpak vertaalt zich in een meerjarige ambitie om het overvalprobleem terug te dringen. De aanbevelingen die Faber naar aanleiding van zijn rapport heeft gedaan worden daarbij onder andere gebruikt. Zo zetten we bijvoorbeeld stevig in op de aanpak van jeugdige criminelen en op wijkpreventie. Daarnaast werken we in toenemende mate aan de verbetering van informatiegestuurd werken.

Criminaliteitsbeeldanalyses die in opdracht van het OM gemaakt worden, worden niet breed bekend gemaakt, omdat criminelen daar hun voordeel mee kunnen doen. Uiteraard is de criminaliteitsbeeldanalyse van onderzoeker Faber wel gedeeld met de ketenpartners en wordt deze gebruikt bij het opstellen van het beleid van het OM en het KPC gericht op het tegengaan van atrako’s.

Het terugdringen van atrako’s houdt de hoogste prioriteit voor het KPC en het Openbaar Ministerie.

OM en KPC, 
donderdag 17 december 2015

Rijstboeren Gangaram Pandayweg doen aangifte tegen ADRON

Boeren beweren dat ADRON's rijstrassen slecht kiemen en slechte oogst opleveren

'Zowel Sukul als Oemraw is een pion van de VHP'


De rijstboeren van de Gangaram Pandayweg hebben de daad bij het woord gevoegd en dinsdag  aangifte gedaan bij de politie van Saramacca tegen het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (ADRON) wegens oplichting, zo bericht de Ware Tijd donderdag 17 december 2015.

De boeren verwijten ADRON dat zijn rijstrassen slecht kiemt, maar ook tegenvallende oogsten zouden opleveren. Zij verwijten het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het centrum in bescherming te nemen, omdat veldbezoeken van ambtenaren de beweringen van de boeren hebben bevestigd en het ministerie toch niet optreedt.

Adviseur Kenneth Sukul zegt, dat de boeren serieus zijn met hun aangifte. Wat de politie met de aangifte gaat doen, is een andere zaak. Hij liet eerder blijken, dat de aangifte in feite slechts een opstapje is naar de voorbereiding van een rechtszaak. Een boer heeft dit al gedaan, maar wacht nu al bijna een jaar op behandeling van de zaak.

'Het gaat om beleid dat wij willen afdwingen', aldus Sukul. Ondertussen bereiden de boeren zich logistiek voor om hun collega's in Nickerie de komende dagen te ondersteunen in hun protest. Die protestmanifestatie wordt gehouden, omdat ook zij moe zijn van het klagen. Het protest moet LVV ertoe brengen beleid te maken in het belang van de boeren.

'Het is de politiek die bezig is met de sector', beweert Bramdew Rampadarath, voorzitter van de Raad van Bestuur van ADRON, maar ook voorzitter van de Vereniging van Padieproducenten (VPP). Hij haalt uit naar Sukul en de zijnen en stelt dat LVV aan deze boeren gratis zaaizaad van de beste kwaliteit heeft geleverd.

Rampadarath beweert dat ze het zaad doorverkocht hebben aan Harnandan Oemraw, voorzitter van de andere boerenorganisatie, de Surinaamse Padieboeren Associatie. In de plaats daarvan zou inferieure Guyanese kwaliteit zijn ingekocht. Hij meent dat zowel Sukul als Oemraw pion is van de VHP en dat beiden worden aangezet om steeds weer heibel te maken over de sector. 'Waarom hoor je nooit leden van de VPP klagen?'

Medische Zending ontvangt subsidie over 3e kwartaal 2015

Achterstallige betalingen en salarissen kunnen worden uitbetaald


De Medische Zending (Primary Health Care) Suriname (MZ) heeft aan de vooravond van de herdenking van haar 275 jarig bestaan van medisch zendingswerk in Suriname, de subsidie over het 3e kwartaal van het jaar 2015 ontvangen, zo laat de organisatie vandaag, donderdag 17 december 2015, in een persbericht weten.

De instelling is tevreden dat, hoewel conform de nationale bezuinigingen ook de overheidsbijdrage aan dit medisch werk in het binnenland is aangepast, zij aan haar minimale verplichtingen heeft kunnen voldoen.

Met het geld zullen, onder meer, achterstallige schulden en de salarisaanpassing van het CAO- personeel worden betaald. In de afgelopen maanden heeft de MZ door de achterstand in betalingen haar dienstverlening moeten aanpassen. De MZ is actief in 57 gebieden, waar gezondheidscentra of poliklinieken zijn in het binnenland.

De MZ ontplooit volgens de zogenoemde Primary Health Care-gedachte diverse gezondheidsbevorderende activiteiten om haar doelgroepen te leren hoe zij gezonder kunnen leven. Hoe de dienstverlening in de komende periode eruit zal zien, zal afhangen van de omvang van het toegekende subsidiebedrag van de overheid, aldus de organisatie.

Cruiseschip uit de Bahama's doet haven Paramaribo aan


Zo'n 200 toeristen zijn slechts een paar uurtjes in Paramaribo


Het cruiseschip MW Minerva, varend onder de vlag van de Bahama's, is vanochtend, donderdag 17 december 2015, rond tien uur voor een aantal uren aangemeerd in de haven van Paramaribo. Suriname is een van de landen die het schip, met 200 passagiers aan boord en 160 bemanningsleden, aandoet, aldus een berichtje op Starnieuws.

METS Travel & Tours zal de passagiers, die slechts een aantal uren in het land verblijven, rondleiden. De toeristen krijgen een tour door het centrum van Paramaribo en Commewijne, zegt Vinesh Barhoe, van METS.

Met het binnenhalen van de MV Minerva hoopt het reisbureau meerdere cruiseschepen naar Suriname te halen. ‘Suriname is in trek bij toeristen. Er is heel wat belangstelling voor onze historische gebouwen ’, beweert Vinesh Barhoe.

De MV Minerva vertrekt alweer om zes uur vanavond om koers te zetten richting Guyana.

RGB-bewindsman en SCF-directeur ondertekenen beheersplan voor Centraal Suriname Natuurreservaat

Beheersplan kan niet worden uitgevoerd zonder betrokkenheid inheemse gemeenschappenVoor een effectief beheer en bescherming van het Centraal Suriname Natuurreservaat (CSNR) hebben de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB), Steven Relyveld, en Nardi Johanns, directeur van de Suriname Conservation Foundation (SCF), gisteren hun handtekening geplaatst onder een beheersplan. Het natuurreservaat bestaat 15 jaren en maakt deel uit van de werelderfgoedlijst van de UNESCO, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 17 december 2015.

Hesdy Esajas, hoofd van de onder RGB behorende Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB), zei dat er een businessplan in voorbereiding is voor verder beheer van het CSNR. Maar, het is van belang dat de betrokkenheid van inheemse gemeenschappen rondom het natuurreservaat wordt meegenomen, omdat zij niet weg te denken zijn.

Met de ondertekening zal een consultant aangetrokken worden die de samenleving zal benaderen voor een beter beheer van het CSNR.

Volgens Relyveld heeft RGB met deze ondertekening de zoveelste mijlpaal samen met SCF bereikt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe samen met de lokale inheemse gemeenschappen het CSNR verder ontwikkeld, beheerd en goed gemonitord kan worden. Relyveld is ervan overtuigd, dat met het sluiten van goede partnerschappen, in deze met de SCF, goede resultaten geboekt kunnen worden. Hij sprak de hoop uit dat de goede samenwerking met SCF voort mag gaan. Ook zei hij, dat het ministerie er alles aan zal doen om het natuurreservaat die plek te laten behouden die het zich eigen heeft gemaakt in de wereld.

Johanns zei te hopen, dat de stichting de nodige ruimte krijgt van het ministerie om zaken rondom het natuurreservaat te blijven financieren.

Het CSNR beslaat 10% van Suriname en bestaat uit 1.6 miljoen hectare zogenoemd primair tropisch regenwoud. Het is het grootste natuurreservaat van Suriname en een van de grootste beschermde tropische regenwouden ter wereld. Het reservaat staat sinds 2000 op de werelderfgoedlijst van de UNESCO.

Ramnandanlal (PALU): 'Ontginning bauxiet West-Suriname geen onderdeel Brokopondo Overeenkomst'

'Brokopondo Overeenkomst kan met wederzijdse goedkeuring voortijdig worden beëindigd'


Ontginning van bauxiet in West-Suriname vormt geen onderdeel van de Brokopondo Overeenkomst en moet ook geen deel zijn van de onderhandelingen tussen het Amerikaanse Alcoa en Suriname. Dit zegt het oud-PALU-Assembleelid Henk Ramnandanlal, die zich in de vorige regeerperiode heeft verdiept in de Brokopondo Overeenkomst, vandaag, donderdag 17 december 2015, in de Ware Tijd.

Suriname en Alcoa hebben in 1975 deze overeenkomst getekend voor een periode van 75 jaar. De Brokopondo Overeenkomst geeft Alcoa het recht op onder meer goedkope elektriciteit en bauxietconcessies.

Volgens Ramnandanlal kan de Brokopondo Overeenkomst altijd voortijdig worden beëindigd, indien beide partijen dat overeenkomen. Maar, de vraag is onder welke voorwaarden. De Surinaamse bevolking heeft ingeleverd, onder de voorwaarde dat Alcoa bepaalde activiteiten en ontwikkeling in het vooruitzicht had gesteld tot 2033.
'Een groot deel van Suriname is onder water gezet en de daar wonende bevolking is getransmigreerd', zegt Ramnandanlal. Nu de productieactiviteiten voortijdig zijn beëindigd moet nagegaan worden wat de verplichtingen zijn van Alcoa, en meer nog, wat Suriname zal verliezen. De verplichting van Alcoa is niet alleen de overdracht van de stuwdam. 'In de Brokopondo Overeenkomst is bijvoorbeeld ook een milieuparagraaf opgenomen waarin herstel van verstoorde gebieden dwingend wordt voorgeschreven.'
Hij constateert dat het presidentieel onderhandelingsteam en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen fouten hebben gemaakt bij de opstelling en ondertekening van de voor Suriname zeer nadelige intentieverklaring met Suralco. 'Het heeft ons kostbare tijd gekost en bijna onze onderhandelingspositie verzwakt en eronderuit gehaald. Deze fouten moeten niet herhaald worden.'

Suriname ziet kansen met tijdens VN-klimaattop COP21 in Parijs opgericht Green Climate Fund

Delegatieleider Ramdin: 'Nu Suriname toegang heeft tot fonds, kunnen goede projecten geschreven en ingediend worden'

Groot mangrove-project en een ‘waste to energie’-project op vuilstort Ornamibo krijgen weer een kans


Een deel van de delegatie die naar de VN-klimaattop COP21 in Parijs was, ging gisteren tijdens een persconferentie in op de genomen besluiten op de klimaatconferentie en de stappen die Suriname gaat nemen. Een van de besluiten is, dat de rijke landen jaarlijks 100 miljard gaan stoppen in het Green Climate Fund. Overeen is gekomen, dat arme landen en de landen die weinig bijdragen aan de opwarming van de aarde makkelijk toegang krijgen tot deze financiën. Voor Suriname is dit een kans om de voorgenomen plannen gedaan te krijgen. Het land wil met het beschermen en uitbouwen van de kustlijn, het toepassen van alternatieve vormen van energieopwekking, het beschermen van de verschillende ecosystemen, een intensieve bewustwordingscampagne en milieuonderwijs een bijdrage leveren in de strijd tegen de opwarmende aarde. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 17 december 2015.


Een van de eerste stappen zal zijn het kweken van kader, het versterken van het aanwezige kader en desbetreffende instituten, zei delegatieleider Albert Ramdin. 'Nu Suriname toegang heeft tot het fonds, ligt het aan ons om goede projecten te kunnen schrijven en in te dienen.'

Haydi Berrenstein, coördinator Nationaal Milieubeleid op het Kabinet van de President, zei dat met de nieuwe financiële mogelijkheden, projecten die waren blijven liggen door onder andere geldgebrek, weer opgepakt kunnen worden. Zo kunnen bijvoorbeeld een groot mangrove-project een ‘waste to energie’ project nieuw leven worden ingeblazen. Het mangrove-project behelst de hele kustlijn van het land. Het ‘waste to energy’ project houdt in dat op de vuilstort Ornamibo een fabriek wordt gebouwd die een bepaald soort afval gaat gebruiken om energie mee op te wekken. Dit brengt met zich mee, dat afval vanaf thuis al gescheiden zal moeten worden.

Tijdens COP21 werd overeengekomen om de opwarming van de aarde ver onder de twee graden Celsius te houden. Dit betekent, dat er drastische maatregelen getroffen zullen worden en een radicale ommekeer zal moeten plaatsvinden in het omgaan met het milieu. Hoewel Suriname weinig tot geen broeikasgassen produceert die de aarde opwarmen, komt het land er niet onderuit om ook maatregelen te treffen. Suriname bevindt zich namelijk in de gevarenzone en merkt nu al de gevolgen van het steeds warmer worden van de aarde.

Assembleeleden staan niet te springen om export rivierwater door 'Zwitsers' bedrijf

Paal (PALU): 'Zoetwatervoorraden niet onuitputtelijk en duurzaam beheer ervan is gebiedende eis'

 
De Nationale Assemblee heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling duidelijk laten blijken het er niet mee eens te zijn, dat het Zwitsers/Nederlandse bedrijf Amazone Resources, gevestigd in het Zwitserse Zug, voor 40 jaar toestemming heeft gekregen bij presidentieel besluit om zoet (rivier)water te exporteren. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 17 december 2015.

Chandrikapersad Santokhi, fractievoorzitter van de VHP, heeft vragen hierover gesteld. Ook Anton Paal (PALU) benadrukte het duurzaam beheer van de zoetwatervoorraden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons liet, net als Santokhi, duidelijk merken het niet ermee eens te zijn, dat buitenlanders de gelegenheid krijgen om water te exporteren en eigen ondernemers overgeslagen worden.

Paal zei dat Suriname in de wereld gerekend wordt tot de landen met de grootste zoetwatervoorraden. 'Wij moeten ons echter daarbij realiseren dat deze voorraden niet onuitputtelijk zijn en dat duurzaam beheer van onze watervoorraden dus een gebiedende eis is', zei Paal.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft het presidentieel besluit van 16 maart 2012 op 14 december verzonden aan De Nationale Assemblee in reactie op vragen die gesteld zijn over het presidentiële besluit tijdens de begrotingsbehandeling.

Amazone Resources heeft Nederlandse eigenaren. Het bedrijf wordt vertegenwoordigd door ene Cor de Ruiter. Amazone mag zoet oppervlaktewater in geheel Suriname exploiteren. Deze toestemming houdt ook in het duurzaam verwerken van zoet oppervlaktewater voor export naar verschillende gebieden, zoals Midden-Oosten (inclusief Israël), Noord-Amerika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch Gebied. Het bedrijf mag jaarlijks tussen de 6 en 12% zoet oppervlaktewater van rivieren, dat stroomt naar de zee, aftappen. Barbados zou het eerste land zijn waarnaar water geexporteerd zou worden.

Overigens hebben de autoriteiten op dat eiland, ondanks herhaald verzoek van de redactie van De Surinaamse Krant, niet op vragen gereageerd. Zij hebben dan ook niet bevestigd of er daadwerkelijk contact is geweest met Suriname (lees: Amazone Resources en Conservation International Suriname, een natuurbeschermingsorganisatie die zich inspant om het waterexportplan te ondersteunen en onder de aandacht te brengen) over de import van Surinaams rivierwater. Waarschijnlijk is geen enkel contract getekend.

De regering begint vanochtend om half tien met het beantwoorden van vragen die in eerste ronde gesteld zijn door Assembleeleden.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)