dinsdag 22 december 2015

Marinus Bee (ABOP): 'Het binnenland is ook Suriname, voor zover u dat niet weet'

Minister van Volksgezondheid ziet kritische parlementsleden tegenover zich


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zag vanochtend in De Nationale Assemblee kritische Assembleeleden tegenover zich als het ging over de volksgezondheid in het binnenland. De bewindsman zei onder andere, dat eerder gedane uitspraken gedaan door het Assembleelid Silvana Afonsoewa (NDP) als beledigend zijn ervaren door de Medische Zending, zo bericht Starnieuws.

Afonsoewa had kritiek geuit op de kwaliteit van de dienst. Zij zei, dat mensen die gedetacheerd zijn liever naar de stad gaan voor behandeling. Een minister zou zich volgens haar niet laten behandelen op een polikliniek van de Medische Zending. Afonsoewa kreeg bijval van leden van de coalitie én oppositie.

Frederik Finisie (NDP) zei bijvoorbeeld, dat 'Paramaribo vanuit de Gravenstraat niet kan weten wat er in het binnenland gebeurt'. Hij stelde, dat de minister zich van beide kanten moet laten informeren. Hij zei ook, dat de Medische Zending niet meer is wat die was vóór de onafhankelijkheid. Finisie, die uit Brokopondo komt, wees er op dat hij vaak aandacht heeft gevraagd voor de medische zorg in het binnenland.

'Ik heb de problemen geschetst zoals ze zijn', was de reactie van Afonsoewa. Zij zei, dat haar uitspraak nooit beledigend kan zijn overgekomen, omdat die 'de hamer van de voorzitter gepasseerd' was. Zij liet weten in de tweede ronde hierop terugkomen.

Marinus Bee (ABOP) zei, dat op basis van het beantwoorden van vragen door de minister zijn hoop dat het beter zal gaan in het binnenland in één keer de grond werd ingeboord. Bee stelde, dat de minister niks zal doen om de situatie te veranderen. Deze conclusie trok hij op basis van de beantwoording van de vraag van Afonsoewa. 'Het binnenland is ook Suriname, voor zover u dat niet weet', stelde Bee.

Minister Pengel zei, dat hij zich persoonlijk oriënteert in het binnenland en zich niet eenzijdig laat informeren. Hij erkende, dat er verbetering nodig is. Daarom zal het komende jaar samen met de Medische Zending de kwaliteit van de zorg worden opgevoerd.

OW-minister: 'Openbare Werken heeft geen enkel project stopgezet'

Projecten als dijkenbouw te Coronie en Commewijne gaan gewoon door

Niet uitbetaalde aannemers traineren diverse projecten


Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft geen enkele van haar projecten stopgezet. Het zijn de aannemers die zelf door achterstand in de uitbetaling en wijziging van de kostprijs de afronding getemporiseerd hebben in afwachting op de betalingen. Dit zei minister Siegfried Wolff van OW  gisterentijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 22 december 2015.

De bewindsman zei, dat hij een verzoek heeft gericht aan het ministerie van Financiën, zodat deze projecten gecontinueerd kunnen worden. Het gaat volgens hem merendeels om de dijkenbouw te Coronie en Commewijne. De uitvoering van de dijk in Coronie is op 90% en te Commewijne op 92%.

Het NDP-Assembleelid Remy Tarnadi hekelde het feit, dat de aannemer, die belast is met het onderhoud van de Oost-Westverbinding, sinds augustus niet is uitbetaald.

'Het is lastig om aan te horen dat bepaalde instanties gelden niet hebben overgemaakt, zodat aannemers niet kunnen worden uitbetaald. Is het een ministerie overschrijdend probleem? Mi aksie yu. pai den mang', sprak Tarnadi.

Groep PLO-bushouders dreigt om binnen 48 uur met tariefsverhoging naar Srd 3 te komen

Actiegroep bij PLO is uitblijven achterstallige subsidiebetaling zat


'PLO moet binnen 48 uur gesprekken met TCT-minister afhandelen'


De actiegroep van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) heeft gisteren haar stem laten horen. Een groep PLO-bushouders heeft zich gisteren verzameld op het terrein van de PLO om het problemen van de achterstallige betalingen van subsidie aan te kaarten. Het gaat om de subsidies en de effecten van de koersstijgingen op alle prijzen in de winkels. Dit bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 22 december 2015.

Radjinderkoemar Jamoena, woordvoeder van de actiegroep, zegt dat zaken niet zo verder kunnen gaan.

'De afspraak was dat wij voor jaarsluiting de subsidies van het derde kwartaal zouden krijgen. Wij horen nog steeds dat PLO in gesprek is met de minister. Wij zien geen beweging. We horen van de president dat de bustarieven niet zullen worden verhoogd. Wij willen weten wat er met onze sector zal gebeuren. Wij zijn aan het doodbloeden', zegt Radjinderkoemar.

De actiegroep heeft de PLO 48 uren de tijd gegeven om haar gesprekken met de minister af te handelen. Indien de bushouders geen nieuws ontvangen, zullen na de 48 uren de bustarieven eenzijdig worden verhoogd. 'Dan hebben wij geen subsidie meer nodig', zegt Jamoena. Volgens de berekening van de bushouders zal het tarief op Srd 3 worden gebracht.

'Wij kunnen misschien voorzien in ons levensbehoeften, maar onze bussen kunnen wij niet onderhouden. Er zijn veel kosten verbonden aan het onderhoud van bussen. Als je nu naar het ministerie van Transport, Communicatie en Transport (TCT) gaat voor de keuring van je bus, wil men het perfect hebben, maar je moet het geld ook hebben om die bus perfect te krijgen', zegt Jamoena.

Volgens hem willen de bushouders het volk niet duperen. Er wordt daarom niet gesproken over het lamleggen van het particulier busvervoer. 'Als het nodig is, zal het wel gebeuren', zegt een andere bushouder. De tariefsaanpassing zal volgens de bushouders zeker worden gepleegd als men geen gehoor geeft. De groep heeft vooralsnog geen ‘backing’ van de PLO. Voor de bushouders is het niet duidelijk bij wie de bal ligt.

'Geshuffle' en andere wijzigingen in woningbouwprojecten

150 Geplande woningen te Okrodom bij Weg naar Zee verplaatst naar Smalkalden, Para

Financiering door China van 1.000 woningen teruggebracht tot 550 woningen


De 150 woningen die te Okdrodam bij Weg naar Zee opgezet zouden worden, zijn verplaatst naar Smalkalden in het district Para. Dit zei minister Siegfried Wolff van Openbare Werken gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 22 december 2015.

Volgens de bewindsman waren er knelpunten met het beschikbare terrein te Weg naar Zee. Het was VHP-parlementariër Mahinder Jogi die eerder opheldering over deze kwestie vroeg. Volgens hem heeft de regering in augustus 2014 via een onderhandse gunning dit 4 miljoen Amerikaanse dollar kostend project gegund aan het aannemingsbedrijf Broad Homes Industrial International Co. Ltd. ‘Waarom had het toen zo een haast? Ik wil weten wat de vorderingen zijn in december 2015 van dit urgent project’, vroeg Jogi eerder.

Wolff benadrukte dat binnen het contract inmiddels vier woningen te Onverwacht zijn gebouwd. De bouw van de overige woningen zullen in het eerste kwartaal van 2016 plaatsvinden te Smalkalden. De minister benadrukte dat bij hem niets bekend is over onderhandse gunningen. Volgens Jogi is deze onderneming gevestigd aan de Copernicusstraat, hetzelfde adres als het kantoor van China Zhong Heng Tai Investment (Suriname) NV.

De oorspronkelijke 1.000 woningen die China voor Suriname zou financieren, zijn teruggebracht tot 550. Dit zei minister Wolff. 'Ten aanzien van woningbouw is in samenhang met China een lening verstrekt voor de bouw van 1.000 woningen. Hierbij kan aangegeven worden, dat tussen het moment van het initiëren van dit project en financieringsfase in 2010 alsook de opstartfase in 2012 er kostprijsverschillen in de infrastructuurcomponenten zijn opgetreden. Met een Chinese bank is een evaluatie geweest in het jaar 2014, waarna een addendum is overeengekomen met het aantal woningen, houdende een wijziging naar 550 woningen.'

Volgens de bewindsman is dit woningbouwproject opgedeeld in twee fasen, namelijk het opzetten van 323 woningen te Richelieu en 127 woningen te Ringweg Noord. Het woningbouwproject te Richelieu is op 13 november 2015 voor de eerste maal opgeleverd, waarbij een onderhoudsperiode van een jaar is ingegaan tot 1 december 2016. De eerste oplevering van het project te Ringweg Noord is gepland in het eerste kwartaal van het jaar 2016. China heeft hiervoor 47 miljoen Amerikaanse dollar geleend aan Suriname. De overeenkomst hiervoor was door oud-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken en de Chinese ambassadeur Yuan Nansheng ondertekend. De duizend woningen zouden nog maar het begin zijn.

President Desi Bouterse heeft bij zijn aantreden in 2010 beloofd 18.000 woningen te zullen bouwen. 5.000 hiervan zouden met financiële hulp van China gebouwd worden.

Wolff benadrukte dat er naast de 550 gefinancierde huizen er ook 1.000 andere woningen door China zijn geschonken. De intentieverklaring hiervoor is eerder dit jaar ondertekend. De bewindsman heeft eerder aangegeven dat deze woningen zullen verrijzen te Richelieu, Altona en Weg naar Zee. Met de bouw zal gestart worden in het laatste kwartaal van 2016 en het zou anderhalf jaar kunnen duren voordat het project zal zijn afgerond.

Te Weg naar Zee zullen 350 woningen gebouwd worden, terwijl in Altona en Richelieu elk 325 woningen zullen verrijzen. Terrein en nutsvoorzieningen komen voor rekening van Suriname. Naast de schenking en lening van China zijn er in 2015 ook 80 woningen en 12 appartementcomplexen bevattende 96 units te Hana’s Lust opgeleverd.

Het NDP-Assembleelid Amzad Abdoel vroeg de bewindsman om duidelijk aan te geven of het in dit geval inderdaad gaat om een schenking of een lening. Het is volgens de politicus belangrijk te weten of de regering de geïnvesteerde gelden terug moet betalen of niet. De bewindsman zal in tweede ronde ingaan op deze vraag.

Agent mishandelt zijn echtgenote en schoonouders

Ruzie te Uitvlugt ontaardt in vechtpartij 

Agent - nog - niet aangehouden

 
De agent van politie tweede klasse, S.K., werkzaam bij het Verkeershandhavingsteam (VHT), heeft zondagavond zijn vrouw en schoonouders mishandeld. Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 22 december 2015, dat de politieman ruzie kreeg met zijn vrouw. 

De schoonmoeder die dit hoorde, wilde de ruzie sussen. Dit ontaardde in een vechtpartij, waarbij de K. zijn vrouw en schoonmoeder slagen begon toe te brengen. De schoonvader die dit zag, pakte vervolgens een bezemsteel en bewerkte zijn schoonschoon op zijn hoofd. De schoonzoon bracht toen omgekeerd zijn schoonvader ook slagen toe.

De politie van Uitvlugt is ter plekke geweest na de melding. De ouders en de vrouw zijn door de politie gehoord. De politie heeft de agent opgeroepen om zijn kant van het verhaal te doen. Naar alle waarschijnlijkheid wordt deze zaak doorverwezen naar afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ). Tot nu toe zijn er geen aanhoudingen geweest. Het onderzoek duurt voort.

Minister Hennis laat Stichting Schoon Milieu op Curaçao weten, dat in 2016 gestart wordt met uitgebreid meetprogramma

Naast zwaveldioxide zullen ook andere giftige stoffen doorgemeten


Afgelopen zomer mocht minister Jeanine  Hennis-Plasschaert van Defensie een brief ontvangen van SMOC. Nu bijna een half jaar later ontvangt SMOC dan eindelijk antwoord, zo laat de Stichting Schoon Milieu op Curaçao vandaag, dinsdag 22 december 2015, via haar website weten.

Er lijkt nu daadwerkelijk, begin 2016, te worden gestart met een uitgebreid meerjarig meetprogramma waarin naast de ‘usual suspect’ als zwaveldioxide ook tal van andere giftige stoffen worden doorgemeten.

Op de vraag van SMOC welke bestuurlijke maatregelen, naast metingen, er nu eindelijk eens worden getroffen om de milieu-economische en mensenrechten-ellende op te heffen krijgt SMOC geen duidelijkheid. De brief van Minister Hennis is hier te lezen:

Miss Curaçao heeft het eiland op de kaart gezet tijdens Miss Universe-verkiezingen in Las Vegas

Wereldwijd komt Kanisha Sluis in ruim 6.000 artikelen voor


‘Ik heb nog nooit van Curaçao gehoord, maar nu wil ik er zeker naartoe.’ Dat is een van de vele duizenden tweets die zondagavond voorbijkwamen en die misschien wel het beste aangeeft wat voor impact de deelname van miss Curaçao, Kanisha Sluis, aan de Miss Universe-verkiezing in Las Vegas teweeg heeft gebracht, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 22 december 2015.

Sluis, die vandaag rond drie uur vanmiddag weer voet op Curaçaose bodem zal zetten, eindigde in de internationale missverkiezing in de top 10 van mooiste vrouwen ter wereld.

Ruim 6.000 artikelen wereldwijd zijn er gisteren verschenen waarin Sluis voorkomt en waarin Curaçao wordt genoemd. Sluis wordt gezien als de grote verrassing van de missverkiezing blijkt uit deze artikelen. Vooral de felrode avondjurk van Sluis viel wereldwijd erg in de smaak.

Naar de Miss Universe-verkiezing hebben 6,2 miljoen mensen gekeken via NBC. Er is vanavond, van zes uur tot acht uur, een speciale ceremonie georganiseerd in het Wilhelminapark om Sluis te onthalen, laat de Downtown Management Organization weten.


Bondia Korsou... aworaki ta kasi 8or na Vegas. Mi ta superrr kontentu y agradesi ku boso energia positivo y support....
Posted by Kanisha Sluis - Miss Curaçao 2015 on maandag 21 december 2015

NH-minister Dodson overweegt 2e verhoging stroomtarieven aan te houden

Tweede verhoging staat gepland per 15 mei 2016


De commissie die de basistarieven voor energie moet berekenen is bijna rond. Indien de commissie vóór mei met een nieuwe berekening komt, kan het zijn dat de tweede verhoging volgens planning op 15 mei 2016  ingaat. Maar, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, zegt dat ook het verzoek van NDP-parlementariër André Misiekaba en groepen uit de samenleving om de verhoging aan te houden, wordt overwogen. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, dinsdag 22 december 2015.

De commissie moet het verschil in inzicht over de prijs per kilowattuur wegwerken. Dodson meent dat dit 66 dollarcent is, terwijl de vakbeweging en het bedrijfsleven vinden dat het 43 dollarcent zou moeten zijn.

Voordat de tweede fase van de tariefsverhoging ingaat, moet de commissie resultaat hebben geboekt. In de commissie zullen onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging zitting hebben. Dodson zegt verder, dat de regering nog op één voordracht wacht om de commissie te benoemen.

'Voor nu waren partijen het erover eens, dat de prijzen op 15 oktober 2015 zouden ingaan en dat de subsidies moeten worden afgeschaft, tot de basistarieven transparant worden berekend. Ik heb ze gevraagd om hun beste rekenaars te sturen. We willen het heel transparant doen, zodat de zekerheid er is dat ik niet mijn eigen ding doe', zegt Dodson.

Vóór de verkiezingen in mei 2015, had de directie van de EBS samen met een consultant een nieuwe prijsopbouw berekend om marktconform te gaan. Het bedrijfsleven en de vakbeweging konden zich echter totaal niet vinden in die nieuwe opbouw. De EBS kwam op een calculatie van Srd 0,81 cent per kilowattuur en het bedrijfsleven op Srd 0,70. 'Het verschilt niet veel, het is een kleine uitbreiding, ik heb een andere flavor op het geheel', aldus Dodson.

AKMOS-voorzitter vindt Wet Algemeen Minimumuurloon al achterhaald

'Bij opstellen wet is geen rekening gehouden met koersschom- melingen'

Minister Moestadja zegt een en ander met deskundigen te gaan bespreken

 
In aanloop naar de tweede fase, waarin de Wet Algemeen Minimumuurloon per 1 januari 2016 ingaat, komen enkele onevenwichtigheden aan het licht. Zo blijkt dat bij het opstellen van de wet geen rekening is gehouden met eventuele koersschommelingen. De voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), Sham Binda, zegt vandaag, dinsdag 22 december 2015, in de Ware Tijd, dat de per wet vastgestelde minimumuurlonen gezien de precaire situatie waarin het land verkeert, al zijn achterhaald. 

Hij vraagt zich af of de arbeider hiermee nog langer is gegarandeerd van een beter leven.

Minister Soewarto Moestadja van Arbeid bevestigt, dat er bij de opstelling van de wet een andere koers gangbaar was. De lonen zijn niet vastgesteld met inachtneming van eventuele koersschommelingen. De minister zegt dit punt te zullen bespreken met deskundigen van zijn ministerie. Of een aanpassing van de wet verwachtbaar is, weet hij niet. 'Ik zou niet op voorhand daarop willen reageren.'

De Wet Algemeen Minimumuurloon, die in augustus 2014 is aangenomen, wordt in drie fasen uitgevoerd. Nu bedraagt het minimumuurloon Srd 4,29. Per 1 januari 2016 wordt dit Srd 5,22 om ingaande januari 2017 te komen op Srd 6,14. Binda beweert, dat ondernemers hun personeel zelfs meer dan het wettelijk vastgestelde bedrag per uur uitbetalen.

Vakbondsman Robby Berenstein is het hier niet mee eens. 'We hebben genoegzaam klachten gehad van werknemers die nog geen Srd 3 per uur krijgen.' Hij laat weten, dat vooral werknemers van bewakings- en schoonmaakbedrijven klagen over lage uurlonen. Hij maakt de aantekening dat sommige van deze aannemers zelfs in dienst zijn van de overheid die zich vaak schuldig maakt aan te late uitbetaling. 'Laat de overheid eerst erop toezien dat ze zich houdt aan haar verplichting.'

Minister Van Dijk-Silos: 'Ik stigmatiseer geen marrons'

ABOP-fractie- voorzitter Brunswijk beweert dat aanhangers van zijn partij buiten functie worden gezet


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie zegt, dat zij met haar uitspraak 'marron-geboefte' in De Nationale Assemblee afgelopen vrijdag, geen moment de bedoeling heeft gehad om een of andere etnische opmerking te maken. Zij vindt dat zaken bewust in een verkeerd daglicht worden geplaatst, zo bericht vandaag, dinsdag 22 december 2015, Starnieuws.

Ronnie Brunswijk, fractievoorzitter van de ABOP had, bij het stellen van vragen tijdens de begrotingsbehandeling, beweerd dat de bewindsvrouwe bezig is aanhangers van zijn partij buiten functie te stellen. Hij zei zelfs, dat zij het gemunt heeft op marrons. Zonder grondige reden zouden ABOP-leden binnen het ministerie van Justitie en Politie uit hun functie worden ontheven.

De minister zegt daarentegen, dat Brunswijk haar heeft beschuldigd van zaken die niet waar zijn. Daarom heeft zij in De Nationale Assemblee met voorbeelden aangegeven, dat zij ABOP'ers die meewerken met het beleid, gewoon inzet. Mensen die corrupt zijn of niet mee kunnen gaan met het beleid zijn ontheven.

'Dit heeft niks te maken met het criminaliseren van marrons. Het is nooit mijn bedoeling geweest om marrons te stigmatiseren', aldus Van Dijk-Silos

Bewoners van Laarwijk zijn het zat en willen eindelijk hun beschikkingen ontvangen

Via bezoekend Assembleelid Karta-Bink (PL) uiten bewoners hun ongenoegen over diverse zaken aan regering


Bewoners van Laarwijk zijn ontevreden, omdat zij hun beschikkingen nog steeds niet kunnen krijgen. Vóór de verkiezingen moesten zij tot drie keer toe kopieën van de benodigde documenten inleveren, omdat zij iedere keer te horen kregen dat de stukken waren kwijtgeraakt. Zij zijn het inmiddels beu om dat aan te horen en willen het perceel nu eindelijk daadwerkelijk op hun naam, zo bericht vandaag, dinsdag 22 december 2015, Starnieuws.

Assembleelid Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur) bezocht zaterdag de voormalige plantage. De bewoners hebben het verzoek gedaan deze kwestie aan minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) voor te leggen. De bewoners van Laarwijk willen van de bewindsman weten waar hun beschikkingen zijn. Zij vrezen dat derden een beschikking zullen krijgen voor het perceel, dat zij al tientallen jaren bewerken en in cultuur brengen, waardoor zij dakloos zullen worden. Bewoners van Laarwijk wonen vanaf hun geboorte op deze plaats. De oudste bewoner is 84 jaar en is nog steeds wachtende op een beschikking.

Laarwijk is een plaats in Commewijne, die alleen bereikbaar is via de Surinamerivier, waarbij de oversteek vanuit Domburg plaatsvindt. De bewoners leven van de landbouw of zijn ambtenaren. Enkele bekende producten van Laarwijk zijn sinaasappel, pomtayer en bananen.

Een ander verzoek dat de bewoners tijdens het bezoek van Karta-Bink deden, was het doen vernieuwen van de straatverlichtingslampen die al ruim tien maanden zijn doorgebrand, waardoor het aardedonker is als zij over straat lopen. Op Laarwijk hebben bewoners niets te duchten van auto’s, maar des te meer van de gevaarlijkste giftige slangen.

Ook vroegen ze de aandacht voor de grote sluis, die al geruime tijd niet functioneert en nu eindelijk aangepakt moet worden. De bewoners hebben de volksvertegenwoordigster laten weten, dat er zoveel ministers op bezoek zijn geweest ter oriëntatie, waarbij de belofte is gedaan om studies te maken en daarna het probleem aan te pakken. Zij vragen zich af of een studie voor het maken van een nieuwe sluis zó lang duurt, aangezien het meer dan drie jaar geleden is dat een minister met zijn hele staf op bezoek kwam.

Aan Karta-Bink deden de bewoners van Laarwijk ook het verzoek om bij interruptie tijdens de begrotingsbehandeling de aandacht te vragen van de desbetreffende ministeries over de door hen aangehaalde zorgpunten.

Het Assembleelid deed de voormalige plantage aan om er een gezellige dag door te brengen met de senioren burgers. Als volksvertegenwoordigster van het district Commewijne heeft zij gemeend hen dit jaar te verwennen. De senioren burgers kregen een voedselpakket voor de feestdagen en hebben tijdens een gezellig samenzijn met hapjes en drank kunnen bijpraten over het leven van alledag.

Stichting Su Aid weet in 12 dagen Srd 316.000 binnen te slepen voor enkele goede doelen

Bedrag is niet het definitieve eindbedrag, dat wordt in 2e week januari bekendgemaakt

Financieel-economische situatie in Suriname werkt door in actie Su Aid


De Gi Wan Anu inzamelingscampagne van de Stichting Su Aid is achter de rug. De stichting heeft in twaalf dagen tijd Srd 316.000 opgehaald. De initiatiefnemers, Asgar Koster, Giwani Zeggen en Sidney Grunberg, zijn tevreden en dankbaar. 'Dit is de voorlopige telling', zegt Grunberg. 'De donaties uit Nickerie en andere acties zijn nog niet geteld.' Su Aid had zich ten doel gesteld om Srd 500.000 dit jaar bijeen te verzamelen.

Pas in de tweede week van januari zal het totale bedrag bekend zijn, aldus Grunberg. 'We moeten van Nickerie en Telesur nog binnen krijgen en we moeten nog met de bank nagaan hoeveel overmakingen er de afgelopen dagen zijn geweest.'

Zeggen is 'absoluut' tevreden met het resultaat. 'Het zag er in het begin niet naar uit dat we driehonderdduizend zouden halen. Maar, ik ben meer dan tevreden. Economisch is het heel anders dan vorig jaar. De grote bedrijven, die vorig jaar grote bedragen hebben gestort, hebben dit keer veel minder gedoneerd. Er zijn wel meer mensen komen geven. Het stemt goed dat Surinamers toch massaal hebben gereageerd.'

Op de laatste dag is ook de trekking van een loterij verricht. De persoon met het winnende lotnummer heeft een personenauto gewonnen. 'Het lotnummer is 0105 en de winnaar heeft negentig dagen de tijd om zich bij ons te melden', zegt Grunberg.

Su Aid heeft geld opgehaald voor Huize Betheljada, de mr. Huber stichting, het Blindencentrum, Stigesu en het Zuster Dankerscentrum in Nickerie. Met het voorlopige resultaat van Srd 316.000 kan er genoeg gedaan worden voor de vijf tehuizen, stelt Zeggen.

Districtscommissaris Pinas van Brokopondo daagt minister Van Dijk-Silos uit

Pinas zou geweigerd hebben mee te werken aan onderzoek naar kindermisbruik

Van Dijk-Silos: 'Wanneer het er op aankomt, beweren mensen altijd dat iets niet waar is'


Districtscommissaris Ivonne Pinas van Brokopondo weerspreekt, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 22 december 2015, dat zij geweigerd heeft om mee te werken aan een onderzoek naar misbruik van kinderen in het district. Dit zei minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie vrijdag in De Nationale Assemblee. Pinas daagt nu de minister uit om haar bewering te staven.

Pinas: 'Het heeft mij zeer verbaasd dit te vernemen vanwege het feit dat het gezegde niet op waarheid berust. Daarom daag ik hierbij de minister uit om met bewijzen te komen dat ik zulks heb gedaan. Als het telefonisch, per brief of per mail is gebeurd, gaarne dag en datum.'

'Waar ik weet van draag is, dat ik geweigerd heb de minister te ontvangen tijdens haar bezoek aan het district, vanwege het feit dat zij mij niet officieel op de hoogte heeft gesteld van haar komst. Ondanks dat heb ik haar niet belemmerd haar werkzaamheden te verrichten.'

Minister Van Dijk-Silos zegt vandaag in een reactie, dat in diverse districten waar zij op bezoek is geweest, het Korps Politie Suriname alle formaliteiten in orde heeft gemaakt. De districtscommissaris had te kennen gegeven dat zij die dag niet in het district zou zijn. 'Dit is dus weer een leugen dat er geen toestemming is gevraagd', zegt de bewindsvrouwe. Zij haalt aan dat wanneer het er op aankomt, mensen altijd beweren dat iets niet waar is.

In een interview in de Ware Tijd op 30 november hebben twee sociologen én Pinas beweerd, dat zij niet op de hoogte zijn van kindermisbruik in Brownsweg. 'De districtscommissaris heeft in de krant duidelijk gesteld niets af te weten van kindermisbruik in het dorp. Zo snel is haar leugen weer achterhaald', zegt de minister. Van Dijk-Silos zegt, dat nu De Nationale Assemblee publiekelijk heeft aangegeven achter haar beleid te staan, zij deze kwestie net als in Apoera gaat aanpakken.

RGB en WWF Guianas willen samen 3 jaar aan de slag om bedreigde zeeschildpadsoorten te beschermen

Legstranden zeeschildpadden zijn zich aan het verplaatsenSuriname en het WWF Guianas hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor een periode van drie jaren voor het beschermen van bedreigde zeeschildpadsoorten. Minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en WWF Guianas-directeur, Laurens Gomes, hebben hun handtekening geplaatst onder het stuk. Er is 240.000 Amerikaanse dollar vrijgemaakt voor dit zogenoemde zeeschildpaddenproject, zo laat het ministerie in een gisteren, maandag 21 december 2015, uitgebracht persbericht weten

Relyveld zei, dat de bescherming van zeeschildpadden een serieuze zaak is. Hij is blij dat er nog externe partners zijn waarmee samengewerkt kan worden voor het gemeenschappelijke doel om de dieren te beschermen.

Door het ecosysteem zijn de legstranden van de grote zeedieren zich aan het verplaatsen. De zeeschildpadden komen nu dichter bij de bewoonde wereld hun eieren leggen. Te Braamspunt is een populatie schildpadden waargenomen. Het gevaar schuilt hierin, dat zowel de schildpadden als hun eieren een makkelijkere prooi vormen voor mensen en roofdieren. Volgens Relyveld is dit een reden om extra alert te zijn en ervoor te zorgen dat de beschermde zeeschildpadden niet uitsterven.

Volgens Gomes is er met deze overeenkomst een goede start gegeven voor bescherming van de zeeschildpadden. Nu hoeft de WWF niet jaarlijks weer een contract te sluiten met het ministerie en kan er voor de duur van drie jaren vooruit gekeken worden hoe de bescherming van de zeeschildpadden ter hand genomen en opgevoerd kan worden.