woensdag 23 december 2015

Belfort (ABOP) wil af van loterijsysteem bij Medische Faculteit universiteit

'Jaarlijks zien we dat bepaalde mensen en namen worden toegelaten' 

'Het is vreemd dat overgrootvader en grootvader arts waren of vader en zoon zijn arts'


Het ABOP-Assembleelid Edward Belfort (Abop) wil af van het loterijsysteem binnen de Medische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het is al jaren gebruik, dat een loting bepaalt wie wordt toegelaten tot de artsenopleiding. Het maximum aan studenten dat  wordt toegelaten, werd vorig jaar verruimd van veertig naar zestig, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 december 2015.

Hoewel er selectieprocedures zijn, bekruipt Belfort toch het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten. 'Jaarlijks zien we dat bepaalde mensen en namen worden toegelaten. Het is vreemd dat overgrootvader en grootvader arts waren of vader en zoon zijn arts. Hoe komen steeds bepaalde namen door die selectie?'

De parlementariër wil geen voorbeelden noemen van namen die steeds terugkomen. Het is niet de eerste keer dat er vanuit de samenleving kritiek wordt geleverd op het lotingsysteem.

De selectiecommissie heeft zich eerder op het standpunt gesteld, dat alles transparant moet gaan en dat er geen ruimte is voor willekeur. Belfort noemt het huidige systeem discriminerend. 'We merken bijvoorbeeld dat er geen of weinig inheemsen of marrons worden toegelaten en dat is vreemd. Het onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, maar dat is nu niet het geval op de faculteit.'

In zijn vorige hoedanigheid als minister van Justitie en Politie heeft Belfort dit probleem aangekaart tijdens een ministerraadsvergadering. Bij de toenmalige Onderwijsminister Ashwin Adhin, nu vicepresident, had hij erop aangedrongen om het systeem af te schaffen. Hij herinnert zich dat de president bij een regeringsvergadering daarna bepaalde om het maximum te verruimen, wat ook is gebeurd.

Het lotingsysteem wordt echter nog gehandhaafd met inachtneming van bepaalde procedures. Conform de huidige selectieprocedure die bij beschikking is vastgelegd, gebeurt de selectie voor loting aan de hand van een puntentotaal.

Guyanese vicepresident weigert controversiële jaguarhuid van wand in zijn kantoor te verwijderen

Minister van Toerisme vraagt vicepresident Ramjattan jaguarhuid te verwijderen


De jaguar is Guyana's nationaal dier


Vicepresident Khemraj Ramjattan van Guyana weigert in te gaan op verzoeken van de minister van Toerisme Cathy Hughes en van burgers om een huid van een jaguar, het nationale dier van het land, te verwijderen van de muur van zijn kantoor. Dit bericht vandaag, woensdag 23 december 2015, de Guyanese nieuwswebsite Demerara Waves/Caribbean News Desk.

De afgelopen maanden zijn er tevergeefs verschillende verzoeken geweest en is op social media een campagne gestart om de vicepresident te bewegen de jaguarhuid te verwijderen.

Ramjattan zei tegen de redactie van Demerara Waves, dat hetgeen aan de wand is bevestigd in zijn kantoor voor hem van 'sentimentele' waarde is.

'Dat is mijn persoonlijke jaguarhuid die ik 20 jaar geleden al had in de kamers van mijn privépraktijk en ik ben er sentimenteel aan gehecht geraakt', aldus Ramjattan.

Op de vraag of hij niet vindt dat de huid van de jaguar aan zijn wand niet ongepast is, antwoordde Ramjattan negatief.

'Wat is er ongepast aan? Ik haal de huid niet van de muur. Absoluut niet.'


(Red. De Surinaamse Krant/Demerara Waves/Caribbean News Desk)

Dienstreis delegatie president Bouterse kost Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar

Minister Badrising geeft openheid van zaken kosten dienstreizen


De dienstreis van een presidentiële delegatie kost Suriname zo'n 290.000 Amerikaanse dollar. Voor een ministeriële vergadering liggen de kosten rond de 10.000 Amerikaanse dollar en een technische vergadering rond de 8.000. Dit zei minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Volgens de bewindsvrouwe zijn de kosten variabel en afhankelijk van de vergaderlocatie, samenstelling van de delegatie en de aard van de vergadering, aldus vandaag, woensdag 23 december 2015, het Dagblad Suriname.

Het ondernemen van dienstreizen gebeurt uit hoofde van het lidmaatschap van subregionale, regionale en internationale samenwerkingsverbanden zoals de VN en CARICOM alsmede uit hoofde van bilaterale en multilaterale afspraken, zoals China, India, UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) en CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) en deelname aan specifieke thematische conferenties, die hoog op de internationale agenda staan.

Volgens de minister worden deze dienstreizen noodzakelijk geacht voor de behartiging van onze politiek diplomatieke, politiek strategische, sociaaleconomische alsmede onze nationale veiligheidsbelangen.

'Het tot stand kunnen brengen van strategische allianties, het kunnen creëren van sterke diplomatieke netwerken en het kunnen uitdragen van de vele investerings- en handelsmogelijkheden van ons land op diverse fora, moeten ook gezien worden als resultaten van participatie in diverse vergaderingen. In het kader van bezuinigingen is opdracht gegeven om dienstreizen voor zowel de thuisdienst als de buitendienst te rationaliseren. Tegelijkertijd is het ministerie ook doende om ervoor zorg te dragen dat er een effectievere follow-up plaatsvindt van de uitgevoerde dienstreizen en met name van gemaakte afspraken', aldus de minister.

Overheid Curaçao niet in staat vacatures op te vullen

Dit jaar werd slechts 14 procent van de vacatures ingevuld


De overheid heeft in 2015 slechts 14 procent van haar vacatures kunnen vullen. Dit blijkt uit gegevens van het miniserie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD, gemeld in een brief aan PNP-Statenlid Humphrey Davelaar, zo bericht de Amigoe woensdag 23 december 2015.
 
Uit de BPD-gegevens blijkt dat 2015 een verslechtering is met betrekking tot vorig jaar. Toen werden maar 25 vacatures bij de overheid gevuld. In een toelichting beaamt de verantwoordelijke minister Etienne van der Horst (PAIS) dat de regering er niet in slaagt om haar vacatures te vullen.

'Wij lopen achter ten aanzien van de geplande instroom voor 2014 en 2015. Dit is te wijten aan het gebrek aan verwerkingscapaciteit bij de ministeries. Je moet niet vergeten, dat dit valt onder de verantwoordelijkheid van de ministeries zelf. Bij BPD hebben wij besloten om het proces te versnellen.'

Over 2014 waren er in totaal 92 vacatures. Maar, uit de lijst blijkt dat maar 31 vacatures, 25 procent, zijn ingevuld. De ministeries met de meeste vacatures in 2014 waren Justitie en BPD, elk met veertien. Justitie wist er daarvan negen in te vullen, bij BPD waren dat er slechts twee. Ook bij Financiën waren er veel vacatures: dertien in totaal, waarvan er in het bewuste jaar zes werden ingevuld. Het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) in 2014 wist opvallend genoeg niet een van de bestaande vacante posities in te vullen.

Dit jaar waren er 90 vacatures bij alle ministeries van het land Curaçao. Twee minder dan vorig jaar. Slechts vijftien, 14 procent, werden in het voorbije jaar ingevuld. In de lijst is overigens niet opgenomen tot welke maand de cijfers zijn bijgehouden.

Het ministerie met de meeste vacatures in 2015 was dat van Financiën: negentien. Hiervan werd er niet een ingevuld. Dit gold ook voor de ministeries van BPD (18 vacatures), Algemene Zaken (5), MEO (2) en Gezondheid, Milieu en Natuur (8), die niet staat waren om hun vacante posities in te vullen.

UTS op Curaçao sleept Digicel voor rechter vanwege verkoop Uniqa in Suriname

UTS en Digicel kwamen verkoop Uniqa overeen, maar Digicel komt terug op verkoop


UTS (United Telecommunication Services N.V.) gaat gerechtelijke stappen nemen tegen Digicel International Finance Limited (DIFL) over de verkoop van telecombedrijf Uniqa in Suriname. Met de transactie was een bedrag van 5 miljoen dollar, zo’n 9,2 miljoen gulden, gemoeid. In juni van dit jaar kwamen UTS en DIFL de verkoop overeen van Uniqa, maar Digicel is nu op de verkoop teruggekomen, zo bericht de Amigoe vandaag, woensdag 23 december 2015.

Het besluit om Digicel voor de rechter te slepen werd genomen in een vergadering van de Raad van Commissarissen van UTS van 17 december. UTS is niet te spreken over het feit dat Digicel nu terug wil komen op een al ondertekend contract.

Het bedrijf laat middels een persbericht weten bezig te zijn met alle mogelijke stappen om te garanderen dat Digicel het overeengekomen akkoord nakomt.

Het akkoord over de verkoop van Uniqa werd gesloten tussen DIFL en de holding waaronder het Surinaamse mobiele telecombedrijf onderviel, namelijk Dutch UTS (DUTS). Dit akkoord ging ervan uit dat alle klanten/nummers aan DIFL zouden worden overgemaakt en dat het personeel ontslagen zou worden. UTS ging ervan uit dat de koopovereenkomst het einde van zijn activiteiten in Suriname zou betekenen. Maar, nu blijkt dat nadat UTS van zijn kant aan alle voorwaarden heeft voldaan, Digicel op de transactie terugkomt. Voor UTS reden om nu naar de rechter te stappen.

De investering van UTS heeft het bedrijf geen goed gedaan. Sinds de oprichting in 2007 tot en met vorig jaar heeft het dochterbedrijf van UTS in Suriname, Uniqa, een operationeel verlies geleden van 157 miljoen gulden. In april van dit jaar verklaarde UTS-directeur Paul de Geus tijdens een presentatie van zijn bedrijf dat deze cijfers in een correct daglicht gezien moeten worden, gezien de vele kosten die als inkomsten van Uniqa die naar UTS terugvloeiden. Het ging hierbij betalingen voor diensten die van UTS worden ingekocht en waarvoor betaald moest worden, rente op een lening die Uniqa bij UTS had lopen en belastingafdrachten. Hierdoor zou van het operationele verlies een effectief verliesbedrag van 59 miljoen gulden overblijven, aldus De Geus indertijd.

Minister Pengel gaat streng erop toezien dat supermarkten niet zomaar geneesmiddelen verkopen

'Ook zogenoemde over-the-counter medicijnen vallen onder Geneesmiddelenwet'

 
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid zal samen met de hem ten dienste zijnde middelen erop toezien, dat geneesmiddelen niet zomaar in supermarkten aan de consument worden aangeboden. Volgens de bewindsman vallen ‘over-the-counter’ geneesmiddelen ook onder de Geneesmiddelenwet en zijn er zelfs strengere regels daarvoor wat betreft de etikettering, omdat er geen voorschrijvende arts zit tussen het product en de gebruiker. Onder deze voorwaarden mag paracetamol wel over de toonbank worden verkocht, maar alleen door daartoe bevoegde winkels en personeel, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 23 december 2015.

Tijdens de begrotingsbehandeling gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) zei de bewindsman, dat een bepaald aantal geneesmiddelen in de winkels thuishoort. Volgens hem is er een zekere wildgroei geconstateerd van drogisterijen en geneesmiddelen die buiten de geëigende structuren worden aangeboden. Samen met de overige zogenoemde regulatiediensten van andere ministeries zal een landelijke controle worden uitgevoerd. Ook de drogisterijen onder de Centrale Markt in het centrum van Paramaribo gaan gecontroleerd worden.

Pengel benadrukte, dat geneesmiddelen een belangrijk onderdeel zijn van de gezondheid van de samenleving. Het ministerie van Volksgezondheid werkt er hard aan om eventuele tekorten weg te werken.

'De druk om aan deze steeds groter wordende behoefte te kunnen voldoen, is evident in elk land, ongeacht het inkomensniveau. In Suriname beschikken wij over verschillende structuren die uitvoering geven aan het geneesmiddelenbeleid. BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname) moet de landelijke beschikbaarheid garanderen. Dit bedrijf beheert namens de staat een assortiment van geneesmiddelen. Naast het assortiment van de nationale geneesmiddelenklapper voert het bedrijf een aantal geneesmiddelen in, zoals vaccins voor de public health programma’s van de ministeries. De voorzieningen vanuit BGVS is in de laatste jaren gegroeid en er zijn geen noemenswaardige verschuivingen geweest in de beschikbaarheid van het assortiment. Tussen de 28% en 95% van het assortiment is doorgaans aanwezig. De target blijft echter 100%', stelde de minister.


De bewindsman gaf aan, dat zijn ministerie slechts één nationale geneesmiddelenklapper kent, die beheert wordt door de nationale geneesmiddelenklapper commissie, de zogeheten NGK-commissie. Het is aan verzekeringsmaatschappijen wel toegestaan hun eigen medicijnenklapper te voeren, mits deze minimaal de middelen van de NGK bevatten. De bewindsman zei dat er door verschillende actoren wordt gevraagd om de geneesmiddelenklapper regelmatig te updaten, omdat sommige merkmedicijnen duur zijn en deze nog onder een patent vallen. Deze zouden vervangen kunnen worden door soortgelijke producten, waar geen patent op is.


Pengel zei verder, dat de registratiecommissie en de farmaceutische inspectie zich bezig houden met de kwaliteit van de medicijnen. 'Ondanks dat alle medicijnen, die legaal worden geïmporteerd, voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de commissie, is het een specifieke uitdaging om smokkel en malafide handel tegen te gaan.'

Sommige medicamenten worden niet gedekt door de SZF-verzekering, waardoor patiënten uit eigen zak moeten betalen. Geneesmiddelen die buiten NGK worden voorgeschreven, moeten ‘out-of-pocket betaald’ worden. Dit, tenzij er aanvullende regelingen getroffen zijn. 'Volksgezondheid is bezig te kijken om andere geneesmiddelen in het systeem op te nemen. Deze vallen onder high-cost-medicines. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de nationale begroting', aldus de minister.

Slechts 6 diplomaten werkzaam in Surinaamse, 6 miljoen euro kostende, ambassade in Parijs

Minister Badrising: 'In ieder geval is economische waarde pand enorm gestegen sinds aankoop'


Het 6 miljoen euro kostende ambassadegebouw in Parijs, Frankrijk, is nog steeds eigendom van Suriname. Het gebouw wordt momenteel door slechts zes diplomaten gebruikt. Dit zei minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 23 december 2015.

Volgens Badrising zal in het kader van de evaluatie in het beleid met betrekking tot de drie diplomatieke missies in Europa nagegaan worden welke opties er bestaan om het gebouw beter te benutten.

‘In elk geval kan nu al worden aangegeven dat de economische waarde van dat gebouw enorm is gestegen vanaf de aankoop’, stelde de minister. De regering onder president Desi Bouterse is in de afgelopen jaren flink onder vuur genomen voor haar verspillend buitenlands beleid. Zo werd onder bewind van oud-minister Winston Lackin van Buitenlandse Zaken een bedrag van 6 miljoen euro uitgegeven voor de aanschaf van een ambassadegebouw in Frankrijk.

De regering had op den duur ruim 5 miljoen euro gestort voor de aankoop van het pand in Parijs aan de Rue Du Ranelagh 94. Daarnaast zou de eigenaar een rekening van ruim 400.000 euro aan bijkomende kosten hebben gepresenteerd. De regering was het daar niet mee eens en draalde met de betaling van dit bedrag.

Het opzetten van de ambassade ging gepaard met veel perikelen, variërend van aantijgingen over onbehoorlijk bestuur door de oppositie en mismanagement van staatsgelden, omdat het ambassadegebouw in Parijs voor een te hoog bedrag was aangeschaft. De ambassade heeft na de opening geruime tijd niet gefunctioneerd, omdat het pand, volgens verklaringen van Lackin, niet voldeed aan de eisen die door de Franse autoriteiten worden gesteld voor een ambassadepost.

Hardeo Ramadhin haalt uit: 'Sapoen en Chitan blijven doordrammen met allerlei juridische steekspelletjes'

'Het opportunisme van zulke politici moet eens een keertje ophouden'
De rechter heeft de politieke partij Pertjajah Luhur erop gewezen, dat de partij niet de juiste procedure heeft gevolgd bij het terugroepen van de twee partijleden en parlementariërs Raymond Sapoen en Deepakkumar Chitan. Politiek analist Hardeo Ramadhin is benieuwd te horen wat de rechter nu zal zeggen, zo bericht vandaag, woensdag 23 december 2015, het Dagblad Suriname.
'Het recht moet nu zegevieren. De Terugroepwet zal eindelijk geen dode letter meer zijn.
Conform de statuten zijn de leden opgeroepen en aangeschreven. De mannen zijn nu conform de statuten teruggeroepen. Het was al die tijd een vrijspel met verschillende juridische steekspelletjes. Politiek heeft ook wat ethiek en moraal. Als men zou bedanken had men wat respect voor de mannen, maar zij blijven doordrammen met allerlei juridische steekspelletjes', zegt Ramadhin.

Volgens Ramadhin zijn Surinamers geen Gandhi’s of Martin Luther Kings, maar wel beschaafde mensen.

'Wat voor voorbeeld geven deze mensen onze jeugd hiermee? De twee grappenmakers waren voor de verkiezing grote PL’ers. Als zij de PL-voorman niet vertrouwden, moesten zij niet op die lijst voorkomen. Alles was koek en ei voor de verkiezingen en na de verkiezingen komt men met een vernieuwingsbeweging. Wat voor een mentaliteit is dat nu? Somohardjo heeft de jongens als politicus binnengehaald. Ze zouden niet veel voorstellen. Alle beetjes helpen en hij heeft Sapoen zelfs tot minister gemaakt. Sapoen kon niet deugen bij onderwijs en toch heeft Somohardjo hem verdedigd. Uiteindelijk belandde hij bij Handel en Industrie. Somohardjo zorgt er ten slotte zelfs voor dat Sapoen op de kiezerslijst komt te staan', aldus Ramadhin.

Het opportunisme van zulke politici zal volgens Ramadhin een keertje moeten ophouden.

Incident bij inauguratie president Bouterse met zijn Ecuadoraanse collega was 'onfortuinlijk misverstand'

'Inmiddels is dit via de geëigende kanalen opgelost en de relatie met Ecuador blijft uitstekend'


De Ecuadoraanse president Rafael Vicente Correa Delgado is niet ontevreden uit Suriname vertrokken toen hij in augustus voor de inauguratie van president Desi Bouterse in Suriname vertoefde. Het ging om een onfortuinlijk misverstand, dat even voor onnodige spanningen tussen beide landen heeft gezorgd. Dit zei minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee (DNA), aldus het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 23 december 2015.

'Inmiddels is dit via de geëigende kanalen opgelost en de relatie met Ecuador blijft uitstekend', sprak de minister.

Het gaat naar verluidt over de behandeling die zowel hij als zijn minister van Buitenlandse Zaken, Julio Lasso Mendoza, kregen bij het defilé in verband met de inhuldiging van president Bouterse.

Correa kon met veel moeite vanuit het podium kijken naar het defilé, omdat enkele Surinaamse veiligheidsmannen voor hem stonden. Toen hen hierop werd gewezen, ontstond er een discussie. Tot overmaat van ramp deed zich op dat moment nog een voor de Ecuadoraanse president onplezierige ontwikkeling voor, namelijk dat zijn minister door een medewerker van de afdeling Protocol van het Kabinet van de President werd verboden het podium te betreden.

Correa had hierop besloten te vertrekken, terwijl het defilé nog gaande was. Vanuit het podium liep hij naar de zogenoemde VIP-kamer waar hij vervolgens een gesprek voerde met de chef van de afdeling Protocol van het Kabinet van President, alvorens hij in een auto stapte die hem meteen vervoerde naar de luchthaven.

Gelijk met het staatshoofd was ook minister Mendoza vertrokken.

Minister Hoefdraad: 'Verdere devaluatie Srd niet aan de orde'

'We doen alles om de munt in stabiele lijnen te brengen'

Minister hekelt berichten over verdere devaluatie: 'Het heeft geen zin paniek te zaaien'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei gisteravond tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee, dat een verdere devaluatie van de Surinaamse Dollar (Srd) totaal niet aan de orde is. Dit bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 december 2015.

Hoefdraad schetste een door de regering afgelegde weg die aangeeft, dat medio 2016 de precaire situatie van het land minder voelbaar zal zijn.

De bewindsman benadrukte, aldus de Ware Tijd, keer op keer dat de genomen maatregelen door de regering bedoeld zijn om het vertrouwen en de rust weer te doen keren. 'We doen alles om de munt in stabiele lijnen te brengen. Niemand heeft baat bij een losgeslagen munt, het brengt voor niemand soelaas.'

Hoefdraad zei zich te ergeren aan de speculaties in de vorm van kritiek en het verspreiden van berichten in de samenleving die er op neerkomen, dat een verdere devaluatie er zit aan te komen, waardoor de situatie in het land slechter wordt afgeschilderd dan ze is.

'We zitten inderdaad in een moeilijke situatie. We moeten er uit komen, maar het heeft geen zin om paniek te zaaien. U raakt mij niet, maar wel het land. We hebben maatregelen ingezet die het land moeten hervormen en ik heb me voorgenomen deze job de komende vijf jaar ook te volbrengen.'

De bewindsman bevestigde deopname van acht miljoen Amerikaanse dollar aan monetaire reserve bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en spreekt van 'een doodnormale transactie die overal in het buitenland wordt gepleegd'.

Enkele lezers vallen over het woordje neger in boek 'Surinamers in de polder' van SP-2e Kamerlid van Bommel

In boek wordt 'neger' paar keer gebezigd door Prem Radhakishun

'De woorden van Radhakishun zijn de zijne, niet de mijne, als ik daarin zou schrappen, zou ik censuur toepassen en daar ben ik tegen'


Het SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel, auteur van ‘Surinamers in de polder’, is niet van plan afstand te doen van het woord ‘neger’ in zijn boek. In het boek komen vijftien personen van Surinaamse afkomst aan het woord over hun komst naar Nederland en hun ervaringen in zowel dat land als Suriname. Prem Radhakishun gebruikt in het boek het woord ‘neger’ als identificatie voor Humberto Tan, de Afrikaans-Surinaamse gemeenschap en de Amerikaanse president Barack Obama. 

Mensenrechtenactiviste Barryl Biekman stoort zich enorm hieraan en vindt dat er sprake is van racistisch taalgebruik. Van Bommel zou hebben geweigerd om afstand te nemen van het 'racistisch taalgebruik' en hiermee maakt hij zich volgens Biekman schuldig aan het bevorderen van raciaal profileren.

In een persbericht stelt Biekman dat, om tegemoet te komen aan de bezwaren, ze Van Bommel heeft voorgesteld om alle nog niet verkochte exemplaren te voorzien van een inlegbrief. In deze ondertekende inlegbrief zou hij afstand kunnen nemen van het racistische taalgebruik in de publicatie.

'Uit de reactie van mevrouw Biekman en enkele anderen maak ik op dat deze kwestie diep zit', reageert Van Bommel. Hij zegt daar begrip voor te hebben. 'De woorden van Radhakishun zijn echter de zijne, niet de mijne. Als ik daarin zou schrappen, zou ik censuur toepassen en daar ben ik tegen.'

Biekman is ook één van de geïnterviewden in het boek. Ze zegt Van Bommel er direct na ontvangst van het boek op gewezen te hebben, dat het woord 'neger' onacceptabel voor haar is. 'Het is kwetsend en beledigend. Ik ben onaangenaam getroffen. Als ik vooraf door Van Bommel was geïnformeerd had ik mijn medewerking aan de publicatie nog kunnen intrekken.'

Presidentieel besluit inzake export rivierwater wordt ingetrokken

Kritische vragen Assembleeleden over schimmige plannen voor export Surinaams rivierwater

 
Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteravond in De Nationale Assemblee gezegd, dat hij geen documenten heeft gezien waaruit blijkt, dat zijn voorganger, Jim Hok, advies heeft uitgebracht over de export van rivierwater. Er is een presidentieel besluit opgemaakt op 16 maart 2012, waarin echter staat vermeld 'gehoord het advies van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen'. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 23 december 2015.

Op een vraag van de fractieleider van de VHP, Chandrikapersad Santokhi, antwoordde Dodson dat deze zaak op de juiste manier zal plaatsvinden. Dit betekent in ieder geval, dat het presidentieel besluit ingetrokken zal worden. Hij zal hier dieper op ingaan tijdens de tweede ronde van de begrotingsbehandeling in januari.

Diverse leden van De Nationale Assemblee hebben er moeite mee, dat het Nederlands/Zwitsers bedrijf Amazone Resources, gezeteld in Zug, Zwitserland, voor 40 jaar toestemming heeft gekregen om zoet water te exporteren. Zij vinden dat eigen bedrijven tekort is gedaan door dit besluit te nemen. Benadrukt werd het belang van het koesteren van zoet water, omdat er in de wereld enorme tekorten zijn. Maar, ook werd gewezen op ecologische verstoringen die kunnen ontstaan door het exporteren van rivierwater.

Amazone Resources mag zoet oppervlakte(rivier)water in geheel Suriname exploiteren. Deze toestemming houdt ook in het duurzaam verwerken van zoet oppervlaktewater voor export naar verschillende gebieden. Het bedrijf mag jaarlijks tussen de 6 en 12% zoet oppervlaktewater van rivieren, dat stroomt naar de zee, aftappen. Santokhi zei, dat tijdens deze begrotingsbehandeling De Nationale Assemblee een standpunt over deze kwestie moet nemen.

Het eerste importerende land zou Barbados zijn. Maar, op vragen van de redactie van De Surinaamse Krant werd door de autoriteiten van dat eiland, ondanks herhaalde verzoeken, niet gereageerd. Overigens is de natuurbeschermingsorganisatie Conservation International Suriname (CI-S), in de persoon van haar directeur John Goedschalk, ook zeer nauw bij de exportplannen betrokken, zo niet de initiatiefnemer c.q. kartrekker ervan. Ook daarbij zijn vraagtekens te plaatsen. Immers, in hoeverre is een natuurbeschermingsorganisatie nog geloofwaardig die water aan Surinaamse rivieren wil onttrekken om dat vervolgens over de oceaan in zakken naar toekomstige importerende landen te vervoeren? De organisatie opereert op de scheidslijn van economische belangen en daadwerkelijke natuurbescherming.

De contacten met Barbados - waarvan CI-S en Amazone Resources beweerden dat nog dit jaar het eerste water naar dat eiland zou worden vervoerd - lijken op drijfzand te berusten. Waarschijnlijk is er niet eens sprake van een contract, in welke vorm dan ook. Daarenboven doet Barbados er het zwijgen toe. Twijfels over het curieuze en welhaast ongeloofwaardige exportplan lijken gerechtvaardigd.

(Red. De Surinaamse Krant/Starnieuws)

Nieuwe Curaçaose luchtvaartmaatschappij AVA Airways krijgt definitief geen vergunning voor uitvoeren vluchten

'Forensisch onderzoek wijst uit, dat er twijfels zijn over authenticiteit ingeleverde documenten'

Ministerie van VVRP doet aangifte bij Openbaar Ministerie


AVA Curaçao - oftewel AVA Airways - heeft van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) geen vergunning gekregen om vluchten uit voeren. Reden voor de afwijzing: de aanvragen voldoen niet aan de luchtvaartwetten. Dat heeft het ministerie van VVRP in een schriftelijke verklaring te kennen gegeven, zo meldt vanochtend, woensdag 23 december 2015, het Antilliaans Dagblad. 

Volgens het ministerie is er forensisch onderzoek gedaan om de echtheid te staven van de documenten die de maatschappij had ingeleverd: 'Het forensisch onderzoek heeft uitgewezen dat er twijfels zijn over de authenticiteit van de ingeleverde documenten en dat een daarvan zeker niet authentiek is.'

Het ministerie heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan van het feit dat de vliegmaatschappij bij de aanvraag voor een vergunning documenten heeft ingediend die naar het oordeel van forensische experts niet authentiek zijn.

Uit het onderzoek bleek ook, dat de bedrijven die door AVA Airways worden opgevoerd voor de financiering en garantstelling, waarschijnlijk fictief zijn. De door AVA opgevoerde Grace Aviation Holding is in tegenstelling tot wat de vliegmaatschappij schriftelijk beweerde, géén klant van KPMG New York. Ook heeft deze holding niet een schriftelijke verklaring ten behoeve van AVA Airways afgegeven.

AVA-directeur Olivier Arrindell verklaarde in een reactie, dat zijn advocaat de beschikking van VVRP nog aan het bestuderen is. Volgens Arrindell zou het onderzoek naar de luchtvaartmaatschappij niet deugdelijk zijn uitgevoerd. 'Anders had men niet aan het bestaan van Capital Partners en Grace Aviation Holding hoeven twijfelen', aldus Arrindell. Hij wil een forensisch onderzoek naar de luchtvaartautoriteit die hem om 5 miljoen dollar gevraagd zou hebben en kondigt aan in januari opnieuw een aanvraag voor een vergunning in te zullen dienen.

Minister Suzy Camelia-Römer (PNP) verklaart niet in te gaan op de uitlatingen van AVA Airways. 'Het besluit om geen vergunning af te geven is op grond van het advies van verschillende deskundigen. De zaak is uitgeadviseerd', aldus de bewindsvrouwe. 'Het komt erop neer, dat de maatschappij niet aan de wettelijke regels voldoet. En daarnaast is er aangifte gedaan op grond van zaken die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar daar doe ik geen uitspraken over.'

Miss Universe Curaçao Kanisha Sluis terug op eiland

Top 10 Miss Universe warm onthaald

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)

Miss Universe Curaçao Kanisha Sluis kreeg gisteren een warm onthaal bij terugkeer van de Miss Universe-verkiezing in Las Vegas. Daar verraste zij met een plek in de top 10, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 23 december 2015.

Het eiland kreeg daardoor wereldwijd aandacht.

De Curaçao Tourist Board (CTB) en Coridja Stars Productions verzorgden een feestelijke aankomst op vliegveld Hato, een rondrit en een ceremonie op het Wilhelminaplein. De gedegen voorbereiding van Sluis heeft resultaat opgeleverd, aldus de organisatie. Sluis was, aldus het dagblad, onder de indruk van de ontvangst.

Wekelijks op Curaçao een ongeluk met een ABC-bus

Laatste ongeluk waarbij ABC-bus betrokken was kostte drie inzittenden auto het leven


De chauffeur van de bus die afgelopen zaterdagavond betrokken was bij een fataal ongeluk op de Weg naar Willibrordus wordt goed begeleid en maakt het goed. Dat zegt voorzitter Wendel Meulen van vakbond UGTK/Cadmu (Union General Trahado di Korsou) vandaag, woensdag 23 december 2015, in het Antilliaans Dagblad. 

Hoewel dit een bijzonder ernstig ongeval was, gebeurt er gemiddeld elke week ergens op Curaçao een ongeluk met een ABC-bus, zegt de vakbondsman.

Bij het ongeluk van zaterdag kwamen drie mensen om het leven. De auto waarin de slachtoffers zaten kwam door nog onopgehelderde reden op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op de bus van het ABC Busbedrijf. De chauffeur is volgens Meulen opgevangen door de geestelijke gezondheidszorginstelling Skuchami en door Slachtofferhulp. 'Dat gebeurt altijd na een ongeluk, niet alleen als het zo ernstig is als deze keer.' 

Over de betrokken chauffeur zegt de voorzitter: 'Ik heb hem persoonlijk gesproken en hij maakt het redelijk goed. Natuurlijk heeft zoiets tijd nodig om te verwerken, maar ik zou zijn toestand willen omschrijven als stabiel.'

Ongelukken met ABC-bussen gebeuren gemiddeld een keer per week, ook al wordt er veel gedaan aan preventie: 'De chauffeurs krijgen regelmatig op het hart gedrukt om alles te doen om ongelukken te voorkomen. Dat ze goed moeten opletten, dat ze zich aan de maximumsnelheid moeten houden en dat ze geen telefoon mogen gebruiken achter het stuur.' Maar, op het gedrag van andere weggebruikers hebben de buschauffeurs geen invloed.

Hard rijden is volgens de vakbondsvoorzitter nog altijd de belangrijkste oorzaak van ongelukken. Meulen kan geen routes noemen die gevaarlijker zijn dan andere. 'Dit ongeluk gebeurde op Bándabou. Maar, een vorige keer was het in Cas Cora. Er zijn geen routes waar meer ongelukken met bussen gebeuren. Maar, gemiddeld gebeurt er wel een keer per week een ongeluk.'

LVV-bewindsman verwacht spoedig CLAD-onderzoeksresultaten cassavefabriek Para

Bedrijf nog steeds niet officieel aan LVV overge- dragen


Soeresh Algoe, minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), verwacht binnenkort de resultaten van het onderzoek van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) bij cassavefabriek in het district Para, Innovative Agro-processing Industries nv, IAP. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 23 december 2015.

Het onderzoek is enkele weken geleden gestart en de minister is schriftelijk op de hoogte gesteld. Hij wil op dit moment niet veel zeggen over het onderzoek en het bedrijf zelf. 'Als het rapport af is zullen we kijken wat daarin staat en op basis daarvan gaan we dan verder.' Algoe laat verder weten dat het bedrijf officieel nog niet is overgedragen aan LVV.

Het ministerie van Financiën moet de officiële stukken nog overdragen aan het departement. Dat LVV de verantwoordelijkheid over het bedrijf zal dragen werd enige tijd geleden goedgekeurd. Algoe had eerder gezegd, dat hij zich niet focust op het verleden, maar dat hij de situatie vanuit een positief perspectief bekijkt.

IAPP produceerde verschillende cassaveproducten zoals cassavemeel, cassavefriet, kasripo en geraspte cassave voor de lokale markt. Eén keer werd tienduizend kilo cassavemeel verkocht aan Barbados. De cassavefabriek heeft na de oprichting, ongeveer drie jaar geleden, moeilijkheden gehad in haar ontwikkeling.

De cassavefabriek werd opgericht door Robert Power en Kamla Madho. Zij hebben eerder laten weten, dat zij om het CLAD-onderzoek hadden gevraagd, omdat geruchten de ronde deden over onregelmatigheden. Volgens hen heeft de fabriek dringend geld nodig om naar behoren te kunnen functioneren. Indien de regering zich houdt aan de financieringsovereenkomst van Srd 2.7 miljoen en daarnaast ook voor nog een jaar de subsidie aan het bedrijf voortzet, kan de positie van de onderneming verbeteren. Geld blijft een belangrijke rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de cassavefabriek.


Power zou in Coronie een aloë vera-project opstarten, maar dat project lijkt een stille dood te zijn gestorven.....

Bee (ABOP): 'Koelcellen lijkenhuis Albina zijn weer eens defect'

Lijken moeten deze dagen naar Paramaribo worden vervoerd

 
De koelcellen van het lijkenhuis Albina zijn voor de zoveelste keer defect, zegt het ABOP- Assembleelid Marinus Bee vanochtend, woensdag 23 december 2015, op Starnieuws. Hij heeft hier meteen werk van gemaakt en een en ander onder de aandacht gebracht van minister Patrick Pengel van Volksgezondheid.

De bewindsman heeft contact gemaakt met de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie. Bee zegt, dat de lijken nu naar Paramaribo moeten worden vervoerd. Dit kost extra geld voor nabestaanden.

Bee zegt verder, dat wanneer het nieuwe ziekenhuis van Albina operationeel zal zijn, een mortuarium daar ook deel van zal uitmaken. 'Maar wij kunnen niet wachten tot volgend jaar. Wij hopen dat de minister zo spoedig mogelijk met een oplossing komt.'

Vicepresident Adhin beantwoordt vragen Assemblee over staatsbedrijven

Minister Algoe niet op hoogte van contracten in PetroCaribe-deal met Venezuela inzake export rijst en padie

'Ik heb nog nooit een contract gezien'

 
Vicepresident Ashwin Adhin gaat vragen van Assembleeleden gesteld tijdens de eerste ronde van de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee over parastatale instellingen (staatsbedrijven) beantwoorden. Diverse Assembleeleden willen informatie hebben over het functioneren van de staatsbedrijven. Tijdens de beantwoording van vragen door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, kwam deze kwestie weer aan de orde, aldus Starnieuws vanochtend, woensdag 23 december 2015.

De eerste ronde van de begrotingsbehandeling werd rond half tien gisteravond afgesloten. De draad wordt in januari weer opgepakt.

Adhin zei, dat president Desi Bouterse de vertegenwoordiger is van de aandeelhouder bij parastatale bedrijven. Dat is zijn constitutionele bevoegdheid. De coördinatie is bij presidentieel besluit gedelegeerd naar de vicepresident en met de dagelijkse toezicht zijn ministers belast.

Tijdens de beantwoording van vragen door minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij, bleek dat hij niet op de hoogte was van contracten die gesloten zijn in het kader van de PetroCaribe-deal met Venezuela. Minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken had naar hem verwezen om antwoord te geven op vragen over de export van padie en rijst naar Venezuela. Algoe zei echter, dat hij nooit een contract heeft gezien. Adhin beloofde dat hij na overleg met de twee ministers en Gillmore Hoefdraad van Financiën, terug zal komen op deze kwestie.

Het is volgens Adhin niet de bedoeling om inperkende maatregelen te treffen door de president. Vandaag is er een bespreking met de president waarin deze kwestie opnieuw aan de orde komt. Bij sommige bedrijven is het nodig, dat de minister onder wie een staatsbedrijf ressorteert, meer bevoegdheid krijgt. Hierdoor wordt de positie van een minister versterkt. Na deze bespreking zal er meer duidelijkheid worden verstrekt.

Geen machtsmisbruik KLM op vluchten van en naar Suriname

College van Beroep voor het bedrijfsleven stelt Vereniging van Reizigers in het ongelijk
 
 
De KLM heeft niet samengespannen met de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM om de ticketprijzen op de route Amsterdam-Paramaribo kunstmatig hoog te houden. Dat heeft ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gisteren, dinsdag 22 december 2015, bepaald, aldus het persbureau ANP.

De KLM en de SLM zijn de enige luchtvaartmaatschappijen die rechtstreekse vluchten tussen Nederland en Suriname aanbieden. De Vereniging van Reizigers (VVR) klaagde al in 2003 over vermeend misbruik door beide bedrijven van die machtspositie. Reizigers zouden jarenlang te veel hebben betaald voor hun tickets.

De concurrentiewaakhond NMa (tegenwoordig ACM) wuifde die klacht aanvankelijk weg, maar kreeg in 2010 opdracht van het CBb om de zaak alsnog te onderzoeken. Dat onderzoek wees uit dat KLM en SLM niet exorbitant veel verdienen op de route van en naar Suriname.

De ACM wees de klacht dan ook opnieuw af. Na de rechtbank in Rotterdam heeft nu ook het CBb die beslissing bekrachtigd. 'Wederom een bevestiging dat van het vermeende machtsmisbruik geen sprake was', aldus een woordvoerder van KLM. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk.

Eerste SLM-vlucht met 'nieuwe' Airbus A340-313 op Tweede Kerstdag

Airbus vliegt vandaag (23 december) vanuit het zuiden van Frankrijk via Schiphol naar SurinameDe SLM zal de eerste commerciële vlucht met de nieuwe Airbus A340-313 op Tweede Kerstdag uitvoeren. De voorbereiding tot de overdracht van het vliegtuig heeft op het vliegveld Tarbes-Lourdes Pyrénées in het zuiden van Frankrijk plaatsgevonden, meldt de luchtvaartmaatschappij in een persbericht.

De acceptatie van het vliegtuig door de SLM vond vrijdag 18 december plaats. De Surinaamse luchtvaartautoriteit CASAS ( Civil Aviation Safety Authority Suriname) heeft op 21 december alle vliegtuigdocumentatie aan de SLM overhandigd. Ook vond het zogenoemde bijschrijvingsproces van dit vliegtuig op de SLM vliegvergunning (Air Operator Certificate) plaats.

De ‘positioning flight‘ vanaf Tarbes-Lourdes Pyrénées naar Schiphol is gepland voor vandaag, woensdag 23 december 2015. Tussen vandaag en Eerste Kerstdag zal Lufthansa (het Duitse onderhoudsbedrijf) het vliegtuig klaarmaken voor de eerste commerciële vlucht.

(Fotobijschrift:  De nieuwe SLM Airbus A340-313. De foto werd op 31 augustus door Jean-Luc Bonnard gemaakt te Tarbes Lourdes  Pyrénées Airport. bij binnenkomst. )

Voorbereiding 'Wet Statiegeld op Drankverpakkingen' vergt meer tijd dan verwacht

Diverse issues in concept moeten worden gewijzigd

Gevraagd is om ook aandacht te hebben voor plastic tasjes in initiatiefwet


De parlementaire commissie 'Wet Statiegeld op Drankverpakkingen' heeft De Nationale Assemblee meer tijd gevraagd om die initiatiefwet voor te bereiden voor openbare behandeling. Commissievoorzitter Amzad Abdoel (NDP) zegt vandaag, woensdag 23 december 2015, in de Ware Tijd dat nog diverse zaken besproken dienen te worden. 

Zo is tijdens hoorzittingen gevraagd om voor alle plastic flessen in de wet regels op te nemen en niet alleen voor petflessen, zoals nu kennelijk het plan is. Een ander punt is om ook voor plastic tasjes een voorziening in de wet te treffen. Tegelijkertijd hebben de mensen die op de hoorzittingen aanwezig waren gevraagd om aandacht te besteden aan glazen flessen en aluminium blikken.

De initiatiefwet moet heel goed voorbereid worden, zegt Abdoel. 'De commissie is van oordeel dat wij geen milieu raamwet nodig hebben om deze ontwerpwet te behandelen en goed te keuren.'

Inmiddels heeft de commissie van rapporteurs verslag uitgebracht aan het parlement. De ontwerpwet zal voor een juridisch-technische screening naar het ministerie van Justitie en Politie worden gestuurd. Er dienen behoorlijk wat zaken in de initiatiefwet gewijzigd te worden, aldus de Ware Tijd, en de wijzigingen moeten ook besproken worden met de initiatiefnemers.

Minister Hoefdraad: 'Suriname voert geen IMF-herstelprogramma uit'


'Er wordt wel gesproken over mogelijkheden voor samenwerking'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft gisteravond in De Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling gezegd, dat Suriname een eigen economisch stabilisatieprogramma uitvoert. De maatregelen die nu getroffen worden zijn volgens hem basis macro-economische maatregelen en niet een herstelprogramma van het Internationale Monetair Fonds (IMF).  

Hoefdraad antwoordde hiermee, zo bericht Starnieuws vanochtend, woensdag 23 december 2015, op een concrete vraag die tijdens de interruptieronde was gesteld door Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) en ondersteund werd door zijn fractiegenoot Patrick Kensenhuis.

De bewindsman zei, dat de maatregelen die getroffen worden, niet afkomstig zijn van het IMF. Er wordt wel gesproken met deze organisatie om naar mogelijkheden te kijken om samen te werken.

De eerste focus van de regering is om de begroting behandeld en goedgekeurd te krijgen. Daarna wordt gekeken waar internationaal ondersteuning gehaald kan worden voor het doorvoeren van structurele hervormingen, sprak Hoefdraad.

Hij zei te onderkennen, dat er pijnlijke maatregelen getroffen zijn, maar dat deze nodig waren. Hij merkte op een vraag over vertrouwen in de munt op, dat er een fiscaal herstelprogramma komt. 'Wij willen allemaal vertrouwen hebben in onze munt. Daarvoor is er rust nodig in de samenleving.'

President Bouterse vervangt enkele kopstukken binnen zijn Kabinet

Voorzitter Managementteam Commissie Ordening Goudsector Dompig moet plaatsmaken

Hoofd CIVD wordt ook vervangen

 
President Desi Bouterse heeft gisteren, dinsdag 22 december 2015, afscheid genomen van zijn chef Protocol, Rose-Ann Franklin, het hoofd van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (CIVD), George Biervliet, en het hoofd van het Managementteam van de Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig. Het Kabinet van de President heeft in een persbericht laten weten, dat op een waardige manier afscheid is genomen van genoemde functionarissen.

Oud-ambassadeur Anwar Lallmohamed zal voorlopig belast worden met de tijdelijke waarneming van de functie chef Protocol. De functie bij Ordening Goudsector zal tijdelijk waargenomen worden door Stanley Benschop, gewezen gewestelijk politiecommandant van Nickerie. Wie gaat overnemen bij CIVD wordt later bekendgemaakt.

In het persbericht wordt verder aangegeven, dat elk van de functionarissen een bijzondere bijdrage geleverd heeft aan het eerste zittingstermijn van Bouterse 2010-2015. Aangegeven wordt dat binnen de overheid op diverse posten personen vervangen zullen worden. Dit is ook van toepassing op het Kabinet van de President.

't Vat voelt zich met komst nieuwe ondernemer op plein overvallen door districtscommissaris Miranda

Miranda: 'Er is niets aan de hand'


'De grond is nooit aan 't Vat uitgegeven en plein behoort Staat toe'


Het bekende horecabedrijf ’t Vat in Paramaribo moet het plein waarop het is gevestigd tegenwoordig delen met een tweede ondernemer. Enkele weken geleden werd de leiding van ’t Vat verrast met deze mededeling van districtscommissaris Jerry Miranda, zo bericht de Ware Tijd in haar editie van dinsdag 22 december 2015.

'Zonder enig overleg of verdere uitleg is dit ons op 30 november medegedeeld', zegt manager Robbin Roemer van 't Vat. Hij vindt dat de overheid een dergelijk besluit ten minste met de leiding had kunnen bespreken, alvorens het in te voeren. Het bevreemdt hem overigens, dat het nieuwe bedrijf toestemming krijgt om eenzelfde soort onderneming neer te zetten, terwijl zijn bedrijf al jaren toestemming van de overheid vraagt om uit te breiden.

'Er is niets aan de hand', reageert Miranda. Hij vindt dat 't Vat ruimschoots de gelegenheid heeft gehad zijn bedrijfsactiviteiten te ontplooien en dat andere ondernemers nu ook in de gelegenheid worden gesteld om geld te verdienen. Miranda beroept zich overigens erop, dat de toestemming aan 't Vat nooit schriftelijk is vastgelegd en dat het plein de Staat toebehoort. Volgens Miranda zal de overheid ook aan de tweede exploitant niets verdienen.

Hij ergert zich overigens aan kritiek op dit besluit. Hij stelt, dat de grond nooit aan 't Vat is uitgegeven en dat dit ook nooit aan een andere ondernemer uitgegeven zal worden. Volgens hem zijn er vaak ruzies ontstaan tussen ondernemers die van het plein gebruik willen maken.

't Vat heeft wel toestemming gekregen om de ene helft naar zijn wens in te richten. Voorheen had 't Vat slechts een verplaatsbare tent over het plein neergezet. Volgens eerdere uitleg van de leiding van 't Vat mocht het bedrijf geen permanente tent bouwen. Ook dit ontkent Miranda. Hij vindt dat het horecabedrijf overigens te weinig moeite heeft gedaan om de omgeving adequaat te onderhouden en te verfraaien.

VHP Kerstboodschap: Laat geloof, hoop en liefde kracht geven

'Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid'


'Suriname kan er niet bij varen als beleidsmakers alleen zijn gericht op eigen gewin'


Door de eeuwen heen is het kerstfeest gevierd in het teken van het licht dat doorbreekt in de duisternis van het bestaan. In de schaduw van de tijden schijnt het licht van Kerstmis. Kerst, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Kerst inspireert tot inkeer en roept bij velen de behoefte op stil te staan bij vragen van leven en geloof. Met de komst van Jezus Christus, straalt in onze wereld het licht van de liefde die ons verbindt met God en met onze medemensen. Wezenlijk is de aloude opdracht: hebt uw naaste lief als uzelf. Een vastgehouden hand, een stem die moed inspreekt en ogen gericht op contact kunnen de boodschap van naastenliefde indringend overbrengen. 

De dagen van Kerst kunnen ook zwaar zijn, omdat gemis en verdrietige herinneringen zich dan vaak extra laten voelen. Kerst leert ons oog te hebben voor de ander, in liefde naar elkaar om te zien. In de kerstnacht schijnt het licht van de vrede op aarde en de liefde voor de naaste.

Geloof, hoop en liefde zijn het richtsnoer voor vertrouwen. Laat liefde verbinden, hoop leven en geloof kracht geven. Samenleven is: leven met elkaar, leven voor elkaar. Wij zullen daartoe ons onderwijs moeten voeden om ervoor te zorgen dat de jongeren hun kracht leren ontdekken om samen te werken in dit land. Dat geeft zelferkenning en erkenning van elkaars waarde. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid.

Geloof is vertrouwen dat ons leven een zin heeft die uitstijgt boven het alledaagse. Hoop is overtuiging dat de uitkomst goed zal zijn ook al is die niet zichtbaar. Liefde is kracht die ons verbindt met elkaar, die geeft en vergeeft en die haat kan overwinnen. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd.

Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen. Velen van ons leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen in ons land. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid.

Zelfzucht en de hang naar overdaad maken de beleidsmakers blind voor de noden van het arme volk. Ons geliefd Suriname kan er niet bij varen als beleidsmakers alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie.

Mahatma Gandhi zei eens: 'De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte.' Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen meedelen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang.

Het beleid dat nu gevoerd wordt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel, niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Een vaag gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd.

Ons land heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid, die klaar staan voor hun medemensen en die blijven geloven in het goede.

Kerstfeest brengt ons normaliter in een sfeer van warmte en nabijheid, maar dit jaar ziet het kerstfeest voor velen er somber uit vanwege de precaire financiële situatie van het land. Er is veel eenzaamheid in onze samenleving. Nu het financieel allemaal veel minder wordt, komt het er des temeer op aan dat we oog hebben voor onze naasten.

De VHP heeft in haar ontwikkeling, vrede, verbroederingsfilosofie en eenheidsgedachte geadopteerd. En heeft hiermee dan ook een zeer significante bijdrage geleverd aan het waarachtig uitdragen en beleven van hetgeen de geboorte van Christus symboliseert.

Moge de Here Jezus ons en onze naasten met zijn recht, zijn waarheid en zijn heilige licht blijven verlichten, opdat wij als broeders en zusters gezamenlijk bouwstenen mogen aandragen ter verheffing van ons geliefd land Suriname. De Vooruitstrevende Hervormings-Partij(VHP) wenst de natie gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar toe.

VHP