zaterdag 26 december 2015

Minister Noersalim (BiZa) spreekt namens regering Kerstboodschap uit

'Geef als u kunt aan hen die het moeilijk hebben'...


Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft onderstaande Kerstboodschap uitgesproken namens de regering:

'Wereldwijd wordt het Kerstfeest, door zowel christenen als niet-christenen op grootse wijze gevierd. Dit feest wordt in de wereld ervaren als dat van blijdschap en goedheid, van licht en rechtvaardigheid. Kerstmis of kerstfeest of het geboortefeest van de Heer is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Christenen herdenken de geboorte van de Verlosser van de mensheid, Jezus Christus - zo u wil Yeshua – De komst van deze Messias wordt in de evangeliën van Lucas en Mattheüs beschreven. Jezus Christus, de Verlosser en de Brenger van licht in de duisternis, staat centraal in de Kerstperiode. Met Kerstmis breekt een straal van licht door de duisternis en de donkere wolken boven het menselijk bestaan. De geboorte van het Kerstkind een teken is van verzoening, liefde en vrede.

Geachte landgenoten,

als mens kunnen wij soms het gevoel krijgen dat we omsloten zijn door de duisternis, gevangen zitten in een omgeving vol negatieve invloeden. Berichten over natuurrampen, berovingen, eroderende waarden en normen, gebroken gezinnen, huiselijk geweld, kindermisbruik, misdaad, economische problemen, waar de wereld mee te kampen heeft. Doch, al deze beproevingen leren ons echter, dat er een hoger doel en een groter Macht is in dit leven. En gelukkig worden we in staat gesteld kennis te maken met deze Hogere Macht, de Schepper van Hemel en Aarde.

Met het naderen van het kerstfeest begint de verlichting zichtbaar te worden. De mens begint op te fleuren, gaat stralen en put uit de symboliek van het Kerstfeest geloof, hoop en liefde. Dit geeft voldoende kracht om te blijven zoeken naar de verlichting, de oplossingen en de bevrijding uit de duisternis, de problemen en de achterstelling.
Het stemt goed om te weten dat het gedenken van de geboorte van Jezus Christus aan velen jaarlijks weer de nodige impulsen geeft om een beter leven te leiden. Ik geloof er stellig in dat de verbetering van de gemeenschap begint bij het individu, omdat de gemeenschap een verzameling is van individuen.


Als het besef er is dat we alleen gezamenlijk dit leven succesvol en gelukkig kunnen maken, dan neem ik aan dat de solidariteit en het sociaal gevoel in ons innerlijke ook tot leven komt. Geef als u kunt aan hen die het moeilijk hebben en ontvang de zegeningen van onze Schepper. Als Surinamers mogen wij ons heel erg gelukkig prijzen dat het sociaal gevoel nog sterk levend is in onze harten. Het zich ontfermen over de armen, de behoeftigen of de sociaal zwakkeren, en zich bekommeren om de toestand van de medemens, wordt vooral in de Kerstperiode op de voorgrond geplaatst. En dat merken wij in activiteiten van diverse organisaties en inzamelingsacties voor het goede doel.


Wat zich door het Kerstfeest ook heel sterk ontwikkelt in elke ziel is het verlangen naar vrede. Vrede met ons innerlijke. Vrede met de echtgenote of echtgenoot, met de kinderen, met de familie, met de buren, met de collega’s, JA - met een ieder.


Geachte Landgenoten,
als verantwoordelijke burgers van ons geliefd Suriname moeten wij het unieke aspect van het in vrede samenleven blijven koesteren en ontwikkelen. Hierdoor zijn we in staat om gezamenlijk te werken aan het bereiken van welvaart en welzijn voor een ieder.

Het is van groot belang om ons zelf te bezinnen in deze periode.
We nemen daarbij in acht het leven van Jezus Christus, dat een inspiratie was, is en blijft en tevens een leidraad is voor het handelen van miljoenen mannen en vrouwen die zich inzetten voor welvaart en welzijn voor de gehele mensheid.


Ik spreek de hoop uit dat het Kerstfeest ons zal laten doen beseffen dat ontwikkeling, welvaart en welzijn slechts mogelijk zijn indien wij gezamenlijk in harmonie en in overleg met elkaar daar naar toe werken. Met waarachtigheid, rechtschapenheid en oprechtheid naar elkaar toe, zal het licht aan de Surinaamse horizon ongetwijfeld intenser worden in het nieuwe jaar. Laten we gedurende deze gezegende dagen zoveel mogelijk positieve wensen doen voor onze regering, alsmede ons land en volk.


Namens de regering van de republiek Suriname wens ik u gezegende Kerstdagen toe, een zalig uiteinde en een perspectiefvol 2016.'

RGB-bewindsman blijft doorgaan met strooien van grondpapieren

Groep bewoners Pontbuiten ontvangt toewijzings- beschikking


Nadat minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) afgelopen zondag 337 toewijzingsbeschikkingen in Tamanredjo, in het district Commewijne, had uitgereikt aan inwoners, ontvingen woensdag 43 personen in het ressort Pontbuiten (zie foto - Bron: ministerie van RGB) in Paramaribo hun toewijzingsbeschikking.

In Pontbuiten heerst nog steeds woningnood. Het NDP-Assembleelid André Misiekaba en districtsraads- en ressortraadsleden werden, zo bericht althans in een persbericht het ministerie van RGB, 'overstelpt' met verzoeken voor een stukje grond, zodat zij zelf konden bouwen. Er werd een stuk grond gelokaliseerd en vervolgens verkaveld.

Minister Relyveld stelt, dat hij met deze uitgifte de woningnood probeert te verlichten en de noden van de Surinaamse burger heel serieus neemt.

Ook Misiekaba zei blij te zijn, dat de belanghebbenden nu eindelijk over hun grondpapieren beschikken. Tegen de nieuwe perceeleigenaren zei hij, om niet te speculeren met de gronden, maar er daadwerkelijk een huis op te bouwen.

Ministerie HI ondersteunt noodlijdend Moengo Minerals NV met uitlenen eigen personeel HI

(Bron foto: ministerie van HI)
Metakaolienfabriek werkt aan een doorstart met hulp medewerk(st)ers HI


De afdeling Moengo van het ministerie van Handel en Industrie (HI) heeft een tiental medewerkers voor onderhoudswerkzaamheden uitgeleend aan Moengo Minerals NV. De ondersteuning gedurende een week is aangeboden aan dit bedrijf voor een mogelijke doorstart. HI stelt in een uitgebracht persbericht, dat één van de doelen van het ministerie is het stimuleren van industriële verwerking in Suriname.

Moengo Minerals is een productiebedrijf met een metakaolienfabriek te Moengo. Dit bedrijf is in 2013 in productie gegaan, maar kampt al ruim een jaar met slechte bedrijfsresultaten. Hierdoor moest vorig jaar vrijwel het totale personeel worden afgevloeid en werd de productie noodgedwongen gestaakt. De verkoop vindt plaats uit de tot dan toe geproduceerde voorraad. Het bedrijf zoekt sindsdien intensief naar mogelijkheden voor een doorstart.

HI-medewerkers hebben van 16 tot en met 22 december geholpen. Zij waren enthousiast over het werk en hebben de opgedragen taken naar volle tevredenheid van directeur, Miguel Eersel, uitgevoerd. De ondernemer zegt, dat indien de mogelijkheid bestaat om deze groep in dienst te nemen na een succesvolle doorstart van het bedrijf, hij er niet voor zal schromen dat te doen.

Moengo Minerals NV produceert metakaolien uit pemba doti. Metakaolien, in Suriname op de markt gebracht onder de naam Power Pemba is een toevoegmiddel voor en deels vervanger van cement in producten als beton-, pleister- en metselmortel: toevoeging van metakaolien heeft een versterkende en waterdichte werking en zorgt voor een betere verwerkbaarheid. Metakaolien is niet alleen geschikt voor de lokale markt, waarbij het deels import vervangend voor cement kan zijn, maar heeft ook exportpotentie en kan zo bijdragen aan het genereren van deviezen voor Suriname.

Een succesvolle doorstart van Moengo Minerals, een volledig Surinaams productiebedrijf, zal een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Marowijne in het algemeen en Moengo in het bijzonder. In Moengo kan een deel van de werkgelegenheid worden opgevangen dat verloren is gegaan met de sluiting van Suralco. Met deze ondersteuning geeft minister Sieglien Burleson een eerste aanzet tot de verandering van het beleid van HI naar productie en exportstimulering, zo bericht het ministerie.

Jonge automobilist zonder rijbewijs veroorzaakt ernstig ongeluk te Kampong Baroe

Jongen rijdt auto aan: vijf inzittenden auto's ernstig gewond afgevoerd naar ziekenhuis

Kritiek van toevallig aanwezig VHP-Assembleelid Jogi op trage komst ambulance


Vijf inzittenden van twee personenauto's zijn gisteravond ernstig gewond geraakt bij een aanrijding te Kampong Baroe in het district Saramacca. Het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, die toevallig ter plaatse was, laat vanochtend, zaterdag 26 december 2015, via Starnieuws weten, dat volgens hem drie jongens zonder rijbewijs in één van de auto's zaten. De bestuurder van die auto heeft een auto aangereden waarin een echtpaar zat, waarvan de vrouw in verwachting is. De brandweer moest de man en de vrouw uit het hun auto bevrijden. 
 
(Bron foto's: 'Starnieuws')
De aanrijding vond omstreeks half acht gisteravond plaats. Jogi zegt, dat de ambulances uit Groningen en Calcutta op zich hebben laten wachten. De ambulances vertrokken pas rond kwart over negen met de gewonden. Ook de arts kwam, aldus Jogi, vrij laat aan.

Bij navraag van Jogi bleek, dat de arts niet gebeld was door de politie. De verpleegkundige heeft contact gemaakt met de arts met de mededeling dat het om een ernstige situatie ging. Ter plekke heeft de arts infuus aangebracht.

Jogi vindt dat er betere voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Een aanrijding kan op elk onverwacht moment plaatsvinden. Hij stelt, dat de ambulance veel eerder had kunnen vertrekken, waardoor de gewonden sneller geholpen hadden kunnen worden.

De toedracht van het ongeluk wordt niet door Starnieuws vermeld...